2007: Walkthrough door: Louis Koot

Er is in dit 3e deel van de Delaware St. John serie qua gameplay niet veel verandert ten opzichte van de vorige 2 delen. Ook dit 3e deel in de Delaware trilogy is weer een "Point and Click" adventure game dat u dus geheel met uw muis bestuurt. De grafics zijn wat verbetert maar de game werkt nog precies zo als in de delen 1 en 2.De enige echte verandering is dat je in dit 3e deel afwisselend als Delaware en als Kelly zal spelen.Kelly zal nu namelijk ook zelf op onderzoek gaan.Haar plaats als "hulpje op de achtergrond" wordt in dit 3e deel ingenomen door ene Simon Foss.

Via de ESCAPE toets van uw toetsenbord bereikt u het menu scherm alwaar u kunt Saven, Loaden, de game afsluiten, naar opties kunt gaan. U kunt ook eerst de Tutorial doen om enige uitleg te krijgen over de VIC en over de diverse cursors die je in de game gaat gebruiken.

 • In de game krijgt u diverse groene pijlen waarmee u vooruit gaat. 

 • Via de Omhoogpijl gaat u recht vooruit. 

 • Via de Omlaag Pijl draait u om of doet u een stap achteruit. 

 • Via de Linksaf Pijl draait u naar links. 

 • Via de Rechtsaf Pijl draait u naar rechts. 

 • Via de Schuine Linksaf Pijl gaat u schuin naar links. 

 • Via de Schuine Rechtsaf Pijl gaat u schuin naar rechts. 

 • Daarnaast heeft u een oogcursor waarmee u dingen van dichtbij kunt bekijken. 

 • Via de Entercursor gaat u ergens naar binnen en via de Exitcursor weer naar buiten of zoomt u uit. 

 • Met de Handcursor pakt u dingen op. 

 • Ook kunt u een Vuistcursor krijgen waarmee u deuren e.d kunt open rammen.

In de walkthrough betekent dus: 

 • Vooruit =  dat u via de Omhoogpijl recht vooruit gaat. 

 • Omdraaien/stap achteruit = dat u via de Omlaagpijl omdraait. 

 • Linksaf = dat u linksom draait via de Linksaf pijl. 

 • Rechtsaf = dat u via de Rechtsaf pijl rechtsom draait. 

 • Schuin links = dat u schuin naar links gaat via de Schuine Linksaf pijl. 

 • Schuin rechts = dat u via de Schuine Rechtsaf pijl schuin naar rechts gaat. 

 • Bekijk = dat u een object bekijkt met uw oogcursor. 

 • Pakken = dat u een object pakt met uw handcursor. 

 • Enter = dat u via de Entercursor naar binnen gaat. 

 • Exit = dat u via de Exitcursor uitzoomt of weer naar buiten gaat. 

 • Ram op = dat u met uw vuistcursor op een deur slaat.

 

Klik op "New Game" en dan op "Story 1 Everyone Loves a Clown" op te beginnen met:

Story 1: Everyone loves a Clown

Proloog:

Na zijn avonturen in "A Town With No Name", waarin Delaware heeft ontdekt dat hij als kind is ontvoerd door Zuster Helena en is opgegroeid in het Woodside Weeshuis, weet Delaware nog steeds niet wie zijn echte vader en moeder zijn en wat er met hen is gebeurt. Delaware heeft al een tijdje geen visioenen meer gehad, dus hij is een beetje op een dood spoor beland. Delaware besluit om eventjes de stad in te gaan en daar heeft ie dan een visioen over een pretpark. Terug thuis vertelt hij zijn visioen aan Kelly Bradford en Simon Foss. Kelly weet meteen welk pretpark het is dat Delaware in zijn visioen zag en Delaware besluit er op onderzoek te gaan. We belanden dan bij de ingang van het:

Seacliff Pretpark:

We beginnen dus als Delaware St. John:

Delaware gaat naar binnen en wordt door Simon bijgepraat over de tragedie die in dit pretpark heeft plaatsgevonden. Seacliff pretpark is gebouwd in 1968 maar 4 jaar geleden is het park gesloten vanwege een tragedie die er heeft plaatsgevonden. De helft van het park is ingestort en hierbij zijn meer dan 100 bezoekers om het leven gekomen. Onderzoek heeft aangetoond dat er zich onder het park een stelsel van natuurlijke grotten bevind, maar toen in 1968 het Seacliff park gebouwd werd wist niemand van het bestaan van die grotten af. De laatste eigenaar van het park, Theodore Krandall, heeft zich, na het afschuwelijke ongeluk, in zijn huis opgehangen. 22 van de slachtoffers zaten in de Roler Coaster toen het park instortte en zij zijn verdronken in de oceaan.

Recht vooruit zie je een kale boom en een prieel.  In het midden van het prieel staat ook een kale boom. In de achtergrond zie je het reuzenrad staan. Ga 1 klik vooruit, richting het prieel. Je staat dan vlak voor de kale boom en een lantarenpaal. Klik met je oogcursor midden in het scherm. Delaware vertelt je dat het wel erg donker is in het park. Delaware heeft zijn zaklantaren in de auto laten liggen. Draai je om, via de Omlaagpijl onderaan het scherm. 

Je ziet nu de ingang van het park en de Pick-up truck van Delaware, Ga vooruit naar de ingang en draai dan links en klik met je oogcursor op de pick-up truck en......

Delaware pakt de zaklantaren uit de laadbak van de pick-up en....krijgt de schrik van zijn leven.....

......vanuit uit de bak van de pick-up komt Kelly Bradford tevoorschijn. Kelly heeft er genoeg van om alleen maar de "side-kick" te zijn en is stiekem meegereden. Ze wil nu ook zelf wel eens "in het veld" op onderzoek uitgaan. Simon zal dus de taak van Kelly overnemen. 

Delaware heeft zich er maar bij neergelegd dat Kelly ook hier is. Hij heeft ondertussen de zaklantaren uit de pick-up gepakt en we kijken weer naar de kale boom en het prieel. 

Ga weer 1 keer vooruit via de groene vooruit[pijl. Rechts staat het plattegrondbord van het pretpark. 

Bekijk de plattegrond met je oogcursor en bestudeer de plattegrond om een beetje de route door het pretpark te leren. De Gele cirkel geeft aan waar je nu staat.

Exit de plattegrond via de Exitpijl. Je kijkt weer naar het centrale prieel.  Je kunt nu verschillende kanten op via de groene pijlen. Je kunt naar links en naar rechts via de groene linksaf en rechtsaf pijlen. Je kunt je weer omdraaien via de omlaagpijl. Maar links en rechts van het prieel krijg je ook een schuine linksaf en een schuine rechtsaf pijl. Zorg dat je de schuin linksaf pijl op het prieel krijgt en ga dan schuin links vooruit. Je staat dan linksvoor het prieel en je ziet een clownsbeeld en, in de verte, het Reuzenrad. 

Draai links. Je staat voor een mededelingenbord. Klik met je oogcursor op het mededelingen bord. Er hangen 8 briefjes op het bord. 

Klik weer met je oog op het bord en Delaware vertelt je dat die briefjes gaan over 8 vermiste kinderen die verdwenen zijn. 

Klik Exit en draai naar rechts via de rechtsafpijl. Je kijkt weer naar de clown en het reuzenrad. Ga 1 klik vooruit naar de clown. 

Zowel links als rechts staat een clown die je kunt bekijken met je oog. Je zult nog meer van deze clowns tegenkomen in het park want ze staan her en der. Recht vooruit zie je het Reuzenrad (Ferris wheel). Ga nu 2 klikken recht vooruit en draai dan rechts. Je staat nu voor de ingang van het Reuzenrad. Ga door de poort naar binnen via je Entercursor. Je staat dan voor het onderste bakje van het Reuze Rad. 

Beweeg je cursor naar rechts van het bakje, tot je de groene vooruitpijl krijgt, en ga dan 1 klik verder vooruit. Je staat dan rechtsachter het reuze rad en voor de muur van het park. Draai links en....je staat voor een aluminium ladder. Bekijk de ladder met je oog. Delaware vertelt dat je de ladder in slechte conditie verkeert. Op de één na onderste ladder sport krijg je de handcursor. Klik met je handcursor op de één na onderste sport van de ladder. Delaware breekt de laddersport af en deze wordt in je inventory gezet. Je hebt nu een Metalen Staaf. 

Draai je om via de omlaagpijl en draai dan rechts en zoek dan, aan de rechter kant van je scherm, de vooruitpijl en ga 1 klik vooruit. Je staat dan weer voor de ingang/uitgang poort van het Reuze Rad. Klik de Exitpijl in de poort om terug naar buiten te gaan. Links in je scherm staat weer een plattegrond van het park. Je kunt de plattegrond even bekijken. Je ziet dan, aan de gele cirkel, dat je nu in het linksonder deel van het park bent. 

Exit uit de plattegrond en draai dan rechts. Recht vooruit zie je weer een clown staan. 

De clown staat voor een groen aluminium gebouwtje. Ga vooruit naar de clown. Staande voor de clown draai je naar links. 

Ga dan 1 klik vooruit naar de lantarenpaal die links van het groene aluminium gebouwtje staat en....

Filmpje: Delaware meent iets te horen en loopt naar het groene aluminium gebouwtje en heeft er een "ontmoeting met een geest...

.Het is "Shadow People". Het licht van Delaware's zaklamp verjaagt de geest.

NB: wees vanaf nu steeds op je hoede want je kunt nu steeds een ontmoeting krijgen met zo'n Shadow Demon. Je kunt aan het geluid horen waar een Shadow Demon zal opduiken. Ik weet niet of deze Shadow Demonen op willekeurige plaatsen zullen opduiken, maar in de walkthrough zal ik vermelden waar ik ze ben tegen gekomen. Telkens als er een Shadow Demon opduikt moet je er snel met je zaklampcursor op klikken om de demon te verjagen. Ben je hiermee te traag dan zuigt de demon de levensenergie uit Delaware en zal Delaware bewusteloos raken. Gebeurt dit te vaak dan zal het GAME OVER zijn.

Na het filmpje kijk je naar de muur van het park. Achter de muur zie je het dak van een huis. 

Het is het huis van de laatste eigenaar van het park, Theodore Krandall. Links zie je een poort in de muur. 

Ga schuin links vooruit en bekijk dan en bekijk dan het hek in de poort. Je zoomt in op het hek in de poort. 

Klik met je handje op het hek om het te openen. Je maakt het linkerdeel van het hek open. Ga via de Entercursor door het geopende hek en je bent bij:

Het huis van Theodore Krandall:

Simon meld zich via VIC en Delaware meld dat ie zojuist een ontmoeting heeft gehad met een "Shadow People". Simon verteld dat "Shadow People" demonen zijn en dat ze leven van de "levensenergie" van mensen. Shadow People zijn echter bang voor licht.

We zijn dus bij het huis van Theodore Krandall. Er brand licht in het huis. Simon heeft zojuist vertelt dat het huis  en het park nog altijd is aangesloten op het elektriciteitsnet.  

Draai rechts. Je kijkt langs de voorzijde van het huis en ziet de schuur. 

Ga 1 klik vooruit en klik dan met je oog op het schuurtje om in te zoomen op de deur van de schuur. 

De schuurdeur zit op slot met een hangslot. Exit en draai je om via de omlaagpijl. Draai links en....Je ziet nu het kelderleuk. 

Zoom in op het kelderluik met je oog. Het luik zit op slot met een ketting en hangslot. Pak de Metalen Staaf uit je inventory en klik ermee op de ketting/hangslot en Delaware verwijdert de ketting met het slot. Klik met je handje op de linker greep van het luik om het linker luik te openen en ga dan via de Entercursor door het geopende luik naar binnen.

Kelder:

Draai rechts en...je ziet een deur en.....een "Shadow demon". verschijnt....snel....klik met je Zaklampcursor op de Demon om hem te verjagen. 

Ben je te langzaam dan "zuigt" de demon de levensenergie uit Delaware en zal Delaware bewusteloos raken. Zorg dat dit niet gebeurt.

Als je de demon verjaagt hebt dan draai je 2 keer links. Je ziet een deur. Open de deur via de deurkruk en ga er dan door de 2e kelder ruimte binnen. Draai rechts. Je staat voor de stookketel, dus je bent in de stookkelder. Je kunt hier verder niets, dus draai rechts en ga terug de 1e kelder ruimte in. Je ziet die deur weer waar zonet die demon verscheen. Ga vooruit. Rechts in de hoek van de kelder staat een oud TV toestel. Zoom in op de TV. Onder de TV steekt een krantenartikel uit. Bekijk het krantenartikel. 

Het artikel is van 23 Mei 2002 en het gaat over de dood van Margaret Krandall. Margaret is gestorven tengevolge van een dodelijke val. Terwijl ze bezig was met reparaties aan het Funhouse is ze omlaag gevallen en aan de gevolgen van de val overleden. Margaret was een actief lid van de "Missing Kids Foundation", een groep burgers die onderzoek deden naar de verdwijning van de 8 kinderen. Je leest ook dat Theodore en Margaret Krandall een zoon hadden, Robert Krandall. Klik met je handje op het artikel om het op te bergen in je inventory. Exit en draai links. Rechts naast de deur zit een lichtschakelaar. Klik op de lichtschakelaar. Helaas.....het licht gaat niet aan. Open de deur en ga er dan door en ga dan, via de schuine linksaf pijl, de trap op. Bovenaan de trap staat Delaware voor de  deur van de:

Begane Vloer verdieping:

Van achter de deur wordt Delaware begroet door Theodore Krandall. Theodore wil Delaware niet binnen laten. Hij wacht op zijn vrouw Margaret, Pak het krantenartikel uit je inventory en klik ermee op de onderste rand van de deur en...... Delaware schuift het krantenartikel onder de deur door en....Theodore realiseert zich weer dat Margaret overleden is. Je hoort dan een "klik" ten teken dat Theodore de deur van slot heeft gedaan. Open dus nu de deur, door op de deurknop te klikken, en ga naar binnen. Je beland in de:

Keuken en eetkamer:

Je staat voor de kookplaat. Draai links. Je ziet de grote ijskast en het aanrecht. Ga vooruit, draai links en klik dan met je oog op de bovenkant van de grote "Cryus" ijskast. Delaware weigert om de ijskast te openen. Draai je om. Je kijkt de eetkamer in. Ga vooruit de eetkamer in en.......links in de hoek verschijnt een Shadow Demon, dus snel....klik met je zaklantarencursor op de demon voordat Delaware weer bewusteloos raakt.

Draai rechts. Aan de achtermuur staat een Grootvaders Klok. Op het tafeltje, rechts, staat een foto. Bekijk de foto. In de foto zie je Theodore en Margaret Krandall met hun zoon Robert. Exit. Bekijk de wijzerplaat van de Grootvaders Klok. De klok zegt dat het 9 minuten voor 2 uur is. Exit en draai rechts en stap vooruit terug de keuken in. Je staat weer voor de ijskast. Draai links en ga 2 klikken vooruit. Je bent dan in de woonkamer.

Kijk hier rond en klik met je oog op alles waar je op kunt klikken. Dat blijkt alleen de TV te zijn die in de kast naast de boekenkast staat. Als je voor de TV staat dan draai je links en je staat dan voor de trap die naar de 1e verdieping gaat. Klik Enter op de trap en Delaware beland in de gang van de:

1e Verdieping:

Je staat achter in de gang en kijkt naar de witte radiator. Draai links en zoom in op de deur. Probeer of je de deur kunt openen, dus klik met je handje op de deurkruk. Helaas....de deur gaat niet open. Exit uit de deur en draai je dan om. Je staat nu voor een deur in de rechter muur. "Restricted Area" en "keep Out" staat er op de deur. Probeer ook deze deur te openen. Wel...het wordt eentonig maar ook deze deur gaat niet open. Draai rechts en ga vooruit naar het lage tafeltje met de bloemenvaas. Rechts en links weer een deur. Draai links en probeer de deur te openen. Ook op slot. Draai je om en probeer dan de laatste deur te openen. Dit is de deur van Theodore's slaapkamer.

Theodore praat door de deur weer met Delaware. Theodore praat nu over het verlies van zijn zoon Robert en wat dit verlies voor hem heeft betekent. Wel....je mag niet naar binnen dus draai rechts en ga terug naar de radiator. Draai dan weer links en klik dan met je Exitpijl op de muur boven de trap en je beland terug in de:

Woonkamer:

Er is blijkbaar iemand hier geweest toen jij boven was. Een schilderij is van de muur gehaald en op de bank gelegd en in de muur, tussen de ramen, zie je nu een Muursafe. 

Zoom in op de muursafe. Rondom de cijferknop zie je 3 keer een setje Romeinse Cijfers. Linksboven de cijferknop zie je X-I, linksonder de cijferknop zie je V-II en rechts naast de cijferknop zie je III-IHet zijn simpele aftreksommen. X=10.  I=1. V=5. II=2. 

Dus: X - I =9. III - I = 2. V - II = 3.  Dus de cijfercode om de safe te openen is een combinatie van de cijfers 9, 3, 2.  

Klik met je handje op de cijferknop en bovenin je scherm verschijnen de cijfers 1 t/m 0. 

Het is nu een kwestie van uitproberen. Gewoon elke combinatie van 2, 3 en 9 proberen. 

 • Klik bijvoorbeeld op 2, 3, 9. Als dit de juiste code is dan zal de safe open gaan. 

 • Was het niet de juiste code dan probeer je een andere combinatie van 2, 3, 9 uit, bijvoorbeeld 3, 9, 2. 

 • Ik weet niet of deze code in elke game weer anders is, maar bij mij was de code 923. 

In de safe staat een ingelijste foto van de Krandall familie maar nu zijn ze met zijn vieren. Wie is dat kleine jongetje in de foto. Boven de foto ligt nog een losse foto op de bovenste plank. Klik daarop met je oog. Het is dezelfde foto. Grijp de foto en het wordt in je inventory geplaatst. Exit uit de safe.

Draai je om en ga via de trap terug naar de 1e verdieping. Weer bovenaan de trap draai je om en loop je weer door naar het lage tafeltje met de bloemenvaars. Draai dan weer rechts en je staat weer voor de deur van Theodore's slaapkamer. Pak de zojuist gevonden foto uit je inventory en klik ermee op de deurknop van de deur en Delaware schuift de foto onder de deur door.

Theodore vertelt nu dat de jongste knaap in de foto zijn jongste zoon Sam is. Sam is één van de 8 kinderen die verdwenen zijn. Sam is vlak na de dood van zijn moeder verdwenen en daarna verdween Robert ook. Theodore wordt van al het gevraag van Delaware boos maar doet nu wel de deur van slot. Klik dus op de deurknop en de deur gaat nu open. Ga dus de kamer binnen. Je bent in de:

Slaapkamer van Theodore en Margaret:

Delaware roet Theodore maar krijgt geen antwoord. Je staat voor het bed. Ga vooruit naar de raamnis. Onder het raam staat een klein rondtafeltje en 2 stoelen.  Op het tafeltje staat een schaakbord. Je kunt met je oog op het schaakbord klikken, maar Delaware houdt niet van het edele schaakspel. Zet je schrap voor weer een ontmoeting met een Shadow Demon. Draai links en.....in de inloopkast verschijnt een Shadow Demon.  Snel....klik met je zaklampcursor op de Shadow Demon om hem te verjagen. 

Ga vooruit naar de deur achterin de inloopkast en probeer de deur te openen. Theodore is achter de deur en Delaware vraagt of ie ooit bezoek heeft gehad van een persoon in zwarte kledij met een hoed. Maar Theodore wil er niet over praten.Klik weer op de deurknop van de deur en de deur gaat nu open. Ga naar binnen. Je bent in de badkamer. Niets te doen hier, dus ga door de volgende deur en je beland in de:

Slaapkamer van Adam:

Kijk rond hier. Er valt niets te doen en ook niet veel te zien. De muren zijn behangen met clownsbehang en er hangen  een paar grote clowntekeningen.  Als je via de badkamer bent binnen gekomen dan draai je links en loop je door naar de muur waar het bed tegenaan staat. Draai dan links, open de deur en stap naar buiten. 

Je staat terug in de gang. Je hebt dus een rondje gelopen en staat weer aan het einde van de gang. Draai rechts en ga weer vooruit naar de radiator. Draai dan weer rechts en je staat weer voor de "Restricted Area" "Keep Out" deur. Klik weer op de deurknop en Delaware praat weer met Theodore over Adam.  Adam heeft wel eens vertelt over een persoon in zwarte kledij met een hoed, maar Theodore dacht dat het een "denkbeeldig vriendje" was die Adam had verzonnen. Theodore doet nu de deur open. Dus open de deur en ga naar binnen. Je bent in de:

Slaapkamer van Robert:

Kijk ook hier rond. Naast het stapelbed staat een tafel en op de tafel staat weer een ingelijste foto. Zoom in op de foto. In de foto zie je Adam met een clown. Klik op de foto met je oog. Delaware denkt dat die clown wellicht in het park heeft gewerkt. Wel...meer valt hier niet te beleven, dus draai je om, open de deur en stap terug de gang op.Hou je gereed om weer een Shadow Demon te verjagen. 

Klik Exit op de muur boven de trap om terug omlaag te gaan naar de woonkamer. Terug in de woonkamer draai je rechts en.....rechts naast de deur naar de keuken verschijnt een Shadow Demon....snel....verjaag de Shadow Demon met je zaklantaren. Stap dan de keuken binnen, draai gelijk links en ga door de deur naar de keldertrap. Klik de schuine rechtsaf pijl om de trap af te dalen naar de kelder. Open de deur en stap de kelderruimte binnen. waar je het krantenartikel hebt gevonden onder de tv. Draai rechts, 1 klik vooruit, draai links en Exit via de trap van het kelderluik terug naar buiten.

Terug naar Kelly:

Draai rechts en ga 1 klik vooruit, naar de hekpoort. Draai links en klik Exit in de hekpoort en je bent terug in het pretpark. Recht vooruit zie je weer het groene aluminium gebouw. Ga schuin rechts via de schuine rechtsaf pijl en dan 1 klik rechtdoor naar de clown. Draai rechts. Je bent terug bij het reuzenrad. Hou je weer gereed om een Shadow Demon te verjagen. Ga 3 klikken recht vooruit en.....je bent terug bij het prieel. Links zie je de felle ogen van een Shadow Demon verschijnen, in het prieel. 

Snel....verjaag de Demon met je zaklantaren. Ga dan verder via de schuine rechtsaf pijl en in de verte zie je de pick-up truck staan bij de ingang van het park. Ga 2 klikken vooruit naar de ingang en....

Delaware praat Kelly bij over wat ie allemaal heeft ontdekt. Kelly vertelt dat ze "vreemde geluiden" heeft opgevangen en ze wil VIC lenen. We gaan nu verder als:

Kelly Bradford:

Draai rechts. Je staat voor het Kaartjeskantoor. Zoom in op de gele deur en probeer dan de deur te openen. Helaas....de deur zit op slot. Exit uit de deur, draai links en ga 1 klik vooruit. De EMF van Kelly detecteert paranormale activiteit en Kelly zegt dat ze een foto wil nemen om deze naar Simon te sturen. Klik dus op de "Photo" knop en Kelly neemt een foto van de omgeving en deze wordt gelijk naar Simon gestuurd. Simon meld gelijk dat ie een paar "Orbs" op de foto heeft ontdekt.

NB: Wacht je te lang met het nemen van een foto dan meld Simon dat er niets abnormaals op de foto te zien is.

Draai rechts en zoom in op de "Employees Only" deur, in de groene muur. Klik op de deurkruk en...

het wordt echt eentonig maar ook deze deur zit op slot. Je hebt er een sleutel voor nodig. Exit uit de deur en draai je om. Hela...Kelly staat voor de ingang van het:

Piraten Schip:

Enter en draai rechts en ga via de rode trap omhoog. Draai dan rechts en je kijkt uit over het dek. Je ziet houten zitbanken. 

Uit de zitbanken steken kanonslopen. Zoom met je oog in op de meest rechter bank. Op de vloer, tussen de banken, ligt een Oliekannetje. 

Grijp het Oliekannetje. Er  zit smeerolie in. Exit, draai links en ga de trap van het schip weer af. Draai links en klik Exit en je staat weer voor de "Employees Only" deur. Draai links en hou je gereed om een Shadow Demon te verjagen. Ga schuin links vooruit via de schuine linksaf pijl en...je hoort het gekraak van de EMF ten teken dat er een Shadow Demon zal opduiken. En dat gebeurt dus ook bij de clown die links in je scherm staat...dus verjaag de Demon met de zaklantaren.  Ga dan weer een klik vooruit en dan schuin links via de schuine linksaf pijl. Kelly komt bij een poort met een tralie hek en ze neemt contact op met Simon. 

Kelly vertelt Simon over haar ontmoeting met de Shadow Demon. Simon had graag dat Kelly, bij een volgende encounter met een Shadow Demon, een foto van de Demon maakt. Ga 1 klik vooruit door de poort. Draai dan even links en je ziet de ingang van het Spook Kasteel. Maar we gaan nog niet het spookhuis in, dus draai terug rechts. Ga weer 1 klik vooruit en draai rechts. Je ziet een hekje. Klik met je oog op het hekje en Kelly vertelt je dat de weg is afgesloten. Draai terug links en...in de verte zie je nu de grote Carrousel, of te wel de Draaimolen staan. 

Ga weer 1 klik verder vooruit. Je ziet een deel van de Roller Coaster (de 8-baan). Het pad vooruit is echter ook afgesloten. 

Draai rechts en je ziet de ingang van de Rapture Super Roler Coaster. Ga 1 klik vooruit en....

Filmpje: je ziet een vrouw de Roller Coaster binnen gaan. 

Volg de vrouw, dus ga verder 2 keer vooruit en....je bent bij de:

Rapture Super Roler Coaster:

Je staat voor een hekje en je ziet één van de cirkels van de Roller Coaster. 

Klik er met je oog op en Kelly vertelt je dat die vrouw daar de heuvel is opgegaan. Kelly hoopt echter dat er een andere weg is om daar naar boven te gaan. 

Je kunt dus niet verder vooruit, dus draai links. Je ziet nu het begin "station" van de 8-baan.  Ga 2 keer vooruit en Kelly stapt door de wagentjes heen naar de andere kant van de 8-baan. 

Draai rechts. Je staat voor een geel/oranje gebouw met een grijze deur. Het is het motorhuisje van de Roller Coaster. Je kunt er niet naar binnen. Draai rechts en ga terug door het station met de wagentjes naar de andere kant. Weer terug aan de andere kant ga je vooruit, rechts en weer 1 keer vooruit. Je bent weer buiten de Roller Coaster en recht vooruit zie je draaimolen met daarachter het reuzenrad. Draai links. 

Je kijkt nu naar rechts langs de Roller Coaster. Ga 1 klik vooruit en je staat voor één van de gele steunpalen van de Roller Coaster rail. Draai links. Je ziet weer een Clown staan en er volgt een gesprekje, via VIC, met Simon. Het gesprek gaat over Delaware en dat Delaware wellicht de "Protector" is. Ga dan, via de schuine linksaf pijl, schuin links en Kelly staat voor een gesloten hekdeur waarop een "Restricted Area" bordje hangt. 

Het hek zit op slot met een ketting en een hangslot en dat slot krijg je niet open. Rechts naast de hekdeur krijg je, onderaan het hek, de oogcursor. 

Zoom daar dus in op het hek en.....aan de andere kant van het hek ligt een IJzerzaag. Helaas kan Kelly de zaag niet pakken.

Exit en draai links en je ziet die clown weer, en ook een stoeltje van de kabelbaan. Ga 1 klik vooruit, langs de clown. 

Je staat dan weer bij de rode stenen muur. Draai dan 2 keer links en je staat weer voor de gele steunpaal. 

Ga nu, aan de linkerkant van de paal, 1 klik vooruit en je beland bij de rood/witte Kermiskraam

 Zoom in op de rood/witte kraam. Je kijkt dan in de kraam. Aan de achterwand van de kraam hangen planken. 

Op de onderste plank staat een piep klein dingetje. Zoom er op in. Het blijkt een Klos Touw te zijn. Grijp de Klos touw.

 Exit 2 keer uit de kraam. Draai links. Je ziet nu de schuur van waaruit de karretjes van de Roller Coaster starten. 

Ga vooruit naar de schuur. "Employees Only" staat er op de deur. Klik op de deurkruk. De deur klemt echter en gaat niet open. Pak het Oliekannetje uit je inventory en klik ermee op de deurscharnier, linksboven, om de scharnier eventjes lekker in te vetten. Het oliekannetje ben je dan kwijt. Klik weer op de deurkruk en nu gaat de deur dan open. Ga dus naar binnen en bekijk met je oog de Roller Coaster stoeltjes. Draai dan rechts. Aan de zijwand van de schuur zie je een grijze ventilator. Je krijgt er de schuine linksaf pijl op, dus ga schuin naar links. Je staat dan voor een stellingkastje. Draai je om. 

Je kijkt nu terug door de schuur en ziet de ventilator weer Voor de ventilator staat ook een lage stellingkast. Op de op 1 na onderste plank van die kast ligt iets en het is bijna niet te zien. Maar je krijgt er je oog op. Dus zoom er op in met je oog en...het blijkt een ronde Magneet te zijn met een gat in het midden. Pak nu de Klos Touw uit je inventory en klik ermee op de Magneet en....Kelly bind het touw aan de magneet vast en heeft dan een "Magneet aan een Touw" .

Exit en ga via de schuine rechtsaf pijl terug naar de deur van de schuur. Open de deur en Exit uit de schuur. Als je weer uit de schuur bent gekomen zie je in de verte het Spook Kasteel. Draai rechts. Je ziet weer een plattegrondbord staan. Ga 1 klik vooruit en draai dan rechts en ga dan weer schuin naar links en je bent terug bij de gesloten hekdeur. Zoom weer in op het hek, rechtsonder, en je kijkt weer naar de ijzerzaag. Pak de "Magneet aan een Touw"  uit je inventory en klik ermee op de ijzerzaag en...Kelly vist met de magneet de ijzerzaag op. Exit en je staat weer voor de hekdeur. Zoom in op het hangslot. Pak de ijzerzaag uit je inventory en klik ermee op het hangslot en...Kelly zaagt de ketting door. Ketting en slot zijn dan verdwenen. Klik met je handje op de linker stijl van de hekdeur om de deur nu te openen en klik dan Enter om door het nu geopende hek te gaan. Ga 1 klik vooruit, de heuvel op en....

Filmpje: Kelly ontmoet nu Miss Rose, de waarzegster van het amusement park. Miss Rose vertelt over Adam. Adam was het 4e kind dat uit het park is verdwenen. Miss Rose schijnt paranormaal begaafd te zijn en ze komt hier zo nu en dan in de hoop "signalen" van de vermiste kinderen op te vangen. Maar tot nu heeft ze geen succes.

Na het filmpje met Miss Rose draai je om en ga je 2 klikken vooruit, terug door het geopende hek. Hou je weer gereed om een Shadow Demon te verjagen. Draai rechts en....Links in je scherm duikt een Shadow Demon op. Snel....verjaag de Shadow Demon met je zaklamp.    Nadat je de Shadow Demon hebt verjaagd moet Kelly terug naar Delaware, bij de pick-up truck. Ga 2 klikken vooruit. Rechts is dan weer de ingang van de Roler Coaster maar daar gaan we niet naar toe. Draai links. Je ziet in de verte de draaimolen, het reuzenrad en de torens van het spook kasteel. Ga 2 klikken vooruit. Je staat dan weer voor een gele steunpaal met daarachter de hekken van de draaimolen. Draai links. Je ziet een plattegrondbord en, in de verte, het spook kasteel. 

Mik de vooruitpijl naar het spook kasteel en ga dan 2 klikken vooruit. Je bent terug bij de Poort met het hek en je EMF begint te kraken. Aan de andere kant van de poort staat een Clown.

Het wordt zo meteen spannend want Kelly zal zo dadelijk moeten rennen voor haar leven. Dus het is handig als je nu eerst even je game SAVED.  Je hebt ongetwijfeld her en der in het park een boel Clowns zien staan. Wel...een aantal van die Clowns zullen zo dadelijk tot leven komen en achter Kelly aan komen. Je zult dan heel snel moeten zijn om uit de klauwen van die Clowns te blijven.

Vlucht voor de Clowns:

Ga 1 klik vooruit door de poort. Je staat voor een bankje en een boom. Naast het bankje staat het hoofd van een clown op een blauwe ton. Draai je om via de omlaag pijl. Je kijkt terug naar de poort en merkt dat die Clown, die voor de poort stond, verdwenen is. Draai je weer om naar het bankje met de Clownskop en draai dan rechts. Je ziet nu de loopbrug die over het pad gaat. Voor de brug zie je een putdeksel in de grond. Onthoud dit putdeksel want het zal zo meteen Kelly's leven redden.

Ga 2 klikken vooruit, onder de loopbrug door. 2 clowns blokkeren dan je verder weg. 

Snel....draai je om via de omlaagpijl en ga 1 klik vooruit, terug onder de loopbrug door. 

Ga dan via de schuine linksaf pijl terug naar de poort. Helaas....de  poort wordt nu geblokkeerd door 2 clowns. 

Snel...draai je om via de omlaagpijl en je staat weer voor het bankje. Draai snel rechts en je kijkt weer naar het putdeksel, voor de loopbrug. 

De 2 clowns zijn je gevolgd en je bent nu omsingeld door 4 clowns. 

SNEL....klik de EXITPIJL op het putdeksel en Kelly ontsnapt aan de clowns en beland in het riool.

NB: was je op enig moment te langzaam dan gaat Kelly dood en mag je opnieuw beginnen vanaf de poort.

Door het Riool:

In het riool draai je links. Je staat dan voor een gesloten ronde hekdeur. Boven de deur zie je het getal 1. Bekijk de deur met je oog. 

Het schijnt de enige uitweg uit het riool te zijn, maar....tja....de deur zit op slot. Draai je om. Aan de muur, tegenover deur 1, zie je, links, een plattegrond van het riool en rechts een draaiwiel. 

Zoom in op de plattegrond en bestudeer het met je oog. Op de plattegrond zie je dat er twee in/uitgangen zijn die met een A worden aangegeven. De M op de plattegrond is waar je nu bent. De A tegenover de M is dus Deur 1. Kelly moet naar de A, linksonder, maar hoe?  Exit uit de plattegrond en zoom nu in op het draaiwiel. Het draaiwiel heeft ook het getal 1. Klik met je handje op het draaiwiel om het draaiwiel te draaien. Je hoort achter je het geluid alsof er iets open gaat. Exit uit het draaiwiel en draai je dan om en zie....Deur 1 is nu open. 

Ga 1 klik vooruit door deur 1. Kelly beland in een andere riool[pijl waar je linksaf en rechtsaf kunt gaan. Draai links en ga dan, via de schuine rechtsaf pijl, verder door de pijp en je beland bij Deur 2. 

Deur 2 staat open, dus ga 1 klik vooruit door deur 2. Ga dan niet verder recht door maar draai links en ga weer via de schuine rechtsaf pijl verder door de pijp en je beland bij een dicht rond hek. 

Draai rechts. Je staat nu voor 3 draaiwielen. die genummerd zijn als 3, 2, 4.

Blijf met je handen af van wiel 3, maar klik op wiel 2 en dan op wiel 4.

Draai rechts en ga dan, via de schuine linksaf pijl, weer vooruit door de pijp.

Je beland weer in een links/rechts pijp. Ga links, vooruit. 

Weer een gesloten pijp. Ga rechts en je ziet een geopende tussendeur

Dus ga 1 klik vooruit en dan weer rechts en weer vooruit en....PAS OP....een Shadow Demon duikt op. 

Verjaag de Demon met je zaklamp. Ga dan weer vooruit en je ziet weer een open tussendeur.

Dus 2 klikken vooruit om door de tussendeur te gaan.

Dan ga je verder vooruit via de schuine rechtsaf pijl en dan zie je weer 2 draaiwielen in de vooruit pijp. 

Zoom in op de 2 draaiwielen. 

Dit zijn de draaiwielen 6 en 5. Klik alleen op wiel 6, blijf af van wiel 5. 

Exit uit de draaiwielen en ga dan verder 1 klik vooruit en weer sta je dan voor een afgesloten pijp. 

Draai links, 1 klik vooruit en draai weer links en je ziet weer een geopende tussendeur. 

Ga nu 4 klikken vooruit en dan weer linksaf en je ziet de geopende Deur 5. 

2 klikken vooruit en bij afgesloten pijp verschijnt weer een Shadow Demon. 

Verjaag de Demon met je zaklamp.Draai rechts. Je staat nu voor draaiwiel 7. 

Draai wiel 7 open en draai dan naar rechts en ga 2 klikken vooruit. Weer is rechtdoor afgesloten.

 Draai rechts en ga 1 klik vooruit. Draai dan links en je ziet Deur 7, die nu dus open is. 

Ga 1 klik vooruit en Kelly zegt "Ok...almost there, just a little further". 

Draai rechts en dan 2 klikken vooruit en je bent dan bij de Ladder. 

Klik met de EXITpijl op de ladder en.....

Kelly klimt het riool uit en  wordt hierbij geholpen door Delaware. 

Kelly verteld Delaware haar belevenissen en we gaan nu weer verder als:

Delaware:

De vermiste kinderen:

Ok....je bent weer Delaware St. John en je kijkt naar het prieel. Ga weer vooruit naar de kale boom en dan schuin links via de schuine linksaf pijl. Draai dan links en je staat weer voor het "vermiste kinderen bord". Zoom weer in op het bord......Delaware krijgt nu een visoen van het Funhouse en een skelet.

Na het visioen Exit je uit het bord. Draai rechts en ga 2 klikken vooruit, richting het reuzenrad. Draai dan links en je staat voor het:

Funhouse:

Ga vooruit de treden op. De drankenkiosk, dat rechts naast het Funhouse staat, is dichtgespijkerd. Draai links en ga vooruit naar de muur. 

Draai dan weer rechts en je staat nu recht voor het Funhouse. Het Funhouse komt heel even tot "leven" en stemmen nodigen je uit om naar binnen te gaan. 

Zoom in op de ingang van het Funhouse. Helaas...de ingang zit met planken dicht gespijkerd. Exit en draai rechts en je ziet de drankenkiosk en het reuzenrad weer. Ga vooruit de treden op. Je ziet nu het reuzenrad in zijn volle glorie. Draai rechts, ga 1 klik vooruit. Draai links ga 2 klikken vooruit en je staat weer bij de clown die voor het groene aluminium gebouw staat. Eerder ben je hier linksaf gegaan, naar het Krandall huis. Draai nu echter rechts en je ziet in de verte een open poort. Ga 1 klik vooruit, naar de poort en....rechts van de poort verschijnt een Shadow Demon. 

Verjaag de Demon met je zaklamp en klik dan de Enterpijl in de poort. Je bent beland in het 2e deel van het park. Ga  1 klik vooruit. Je bent bij de:

Games huisjes:

Rechts staat het "Blikjes gooien" huisjes. Je ziet een stapel blikjes in het huisje staan. Zoom in op die blikjes. 

Een jonge man verschijnt en hij nodigt je uit om je geluk eens te proberen. Ok...op de "toonbank" staat een emmer met ballen. 

Pak een bal uit de emmer. De bal verdwijnt naar je inventory. Klik met je oog op de stapel blikjes die op de tafel staan. Je moet al die blikjes omgooien met 1 bal. Pak de bal dus uit je inventory en klik ermee op de stapel blikjes en.....MIS....de bal gaat links langs de stapel blikjes. Je hebt geen één blikje geraakt. Probeer het nog een paar keer. Pak dus nog een paar keer een bal uit de emmer en smijt de bal naar de blikjes. Nooit en nimmer zul je de blikjes echter raken, steeds gooi je er links naast. De ballen zijn niet in "evenwicht" en daardoor wijken ze af naar links als je er mee op de blikjes gooit.

Als je er genoeg van hebt dan pak je nog 1 keer een bal uit de emmer. Laat nu de bal in je inventory zitten. Exit en draai rechts. Je ziet nog een paar huisjes staan en een plattegrondbord. Ga 1 klik vooruit en....recht voor je staat dan de draaimolen. Draai rechts. Je bent bij het speeltuintje. Je ziet een wip en een zandbak. Zoom in op de zandbak en.....

......Adam, de verdwenen jongste zoon van de Krandall's verschijnt in de zandbak. 

Adam waarschuwt Delaware dat het niet pluis is in het park. Adam verdwijnt maar hij laat zijn rode schepje achter in de zandbak. 

Zoom in op het rode schepje, dat door Adam in de zandbak is achtergelaten. Je kunt het schepje niet pakken. Er zit zand in het schepje. Pak de Bal uit je inventory en klik ermee op het schepje. Het zand van het schepje verdwijnt in de bal en hierdoor komt de bal in "balans". Klik 2 keer de Exitpijl en draai dan rechts en ga 1 klik vooruit en draai dan weer rechts. Je bent terug bij het "blikjes gooi" huisje. Zoom weer in op de stapel blikjes. Pak de bal uit je inventory en klik er weer mee op de blikjes en.....deze keer gooi je alle blikjes om met de verzwaarde bal.

Filmpje: Je ontmoet Carl, de vent die je daarnet zag. Er volgt een gesprekje waarin Carl vertelt over Robert. Volgens Carl is/was Robert de "duivel" zelf. Carl heeft het ook over "de tunnels onder het park".

Na het gesprek met Carl kijk je weer naar de omgegooide blikjes. Op de plank, achter de blikjes, ligt een Koevoet. Zoom er op in en grijp dan de Koevoet. 

Exit 2 keer en draai je om. Je kijkt weer naar de hekpoort. PAS OP...links verschijnt er weer een Shadow Demon. Dus gebruik snel je zaklamp op de Demon om het weer te verjagen. Ga dan verder vooruit en door de poort en dan 1 klik vooruit naar de clown. Draai links, 2 keer vooruit, draai rechts, vooruit naar de drankenkiosk, draai links, vooruit naar de muur, draai rechts en je staat weer voor het Funhouse.

Funhouse:

Zoom weer in op de ingang van het Funhouse. Pak dan de Koevoet uit je inventory en klik ermee op de planken waarmee de ingang dicht gespijkerd zit. Delaware wrikt de planken met de koevoet weg. Open de deur nu met je handje en Enter naar binnen.

Ga 1 klik vooruit door de tunnel. Een stem waarschuwt je dat je moet oppassen want de tunnel is een "draaiende tunnel" en het kan je "wereld ondersteboven zetten". Ga verder door de tunnel en als je er aan de andere kant weer uit bent dan draai je links. Je ziet een aantal gekleurde bokszakken hangen. 

Ga vooruit en....tussen de 2 paarse zandzakken verschijnt een Shadow Demon. Verjaag de Demon met je zaklamp. Draai links en ga dan verder vooruit via de schuine rechtsaf pijl. Je bent dan in de gang en ziet een trap. Ga vooruit en draai je om en ga dan via de trap omhoog, dus klik ENTER op de trap. Bovenaan de trap ben je beland in het:

Deurtjes Doolhof:

De stem vertelt je dat je in het doolhof bent beland. Op de muur zie kleurcirkels. Ga naar die muur en bekijk de cirkels.  

Onder elkaar staan de Romeinse cijfers 3, 5, 1, 6, 2, 4. Naast elk Romeins cijfer staan 3 cirkels en in elke cirkel staat een afbeelding. Probeer te onthouden welke cirkels er bij welk Romeins cijfer hoort.  Teken het desnoods eventjes na want je hebt het nodig in het doolhof.

Draai links. open de deur en ENTER. Je bent dan in de eerste kamer van het doolhof. Het doolhof bestaat dus uit meerdere kamers en in elke kamer zijn er 3 deuren en op de deuren staan dus steeds 3 cirkels met de afbeeldingen die je zag bij de Romeinse cijfers. Je moet dus in de volgorde I, II, III, IV. V, VI, door de deuren gaan. Ga je fout dan ga je door de EXIT deur en kun je opnieuw beginnen.

.....je bent uit het doolhof en aan de andere kant van het Funhouse. Op de muur staat "Left", maar de pijl wijst naar rechts.

Doe wat het woord "Left"zegt, dus draai links en ga dan vooruit de opslagruimte in en....

Filmpje: Delaware ontmoet nu Margaret Krandall, die dus bezig met onderhoudswerk in het Funhouse, vlak voor haar ongeluk.

Delaware praat met Margaret over het ongeluk en hij stuurt haar terug naar Jonathan in het huis.

Na het filmpje ga je verder vooruit, naar de achtermuur en dan draai je rechts. Je ziet nu de plek van de muur waar Margaret aan het werk was, rechts naast de gele dakspant. Klik daar met je oog en klik dan met je oog nog een keer op de muur. Delaware concludeert dat er iets vreemds is aan het "ongelijk" dat Margaret is overkomen. Hoe kan ze in hemelsnaam over een reling omlaag zijn gestort terwijl ze hier binnen aan het werk was.

Pak de Koevoet uit je inventory en klik er dan mee op de muur en....Delaware ontdekt het skelet van een kind, begraven in de muur. 

Delaware neemt contact op met Simon en vertelt zijn ontdekking. Hij denkt dat het één van de vermiste kinderen is en dat Robert het lijk hier in de muur heeft verborgen.

Exit en draai rechts en je blijkt voor de omlaag trap te staan. Enter op de trap en beneden draai je links. Open de rode deuren en Exit het Funhouse. Terug buiten draai je weer om naar het Funhouse. Rechts naast het Funhouse krijg je nu de Groene Vooruitpijl, dus ga vooruit en je beland bij het groene aluminium gebouw. Draai links en ga dan schuin links naar de poort bij het Krandall huis. Zoom weer in op het hek in de poort, klik dan met je handje op het linker hek om dit te openen en Enter dan door het hek. Draai rechts, 1 klik vooruit, draai links en zoom weer in op het kelderluik. Open weer het linkerluik en Enter de kelder in en....

Delaware ontmoet nu Theodore in de kelder en vraagt waar Robert is. Theodore heeft Robert het laatst gezien bij de Roler Coaster.

Draai je om en Exit via de keldertrap terug naar buiten. Draai rechts en ga vooruit naar de poort, draai links en Exit door de poort en ga dan schuin rechts via de schuine rechtsaf pijl en....

Delaware ontmoet Katherine en hij denkt dat ook zij een geest is. Katherine denkt daar anders over en ze heeft ook geen tijd om met Delaware te blijven staan praten. Ze smeert hem dus.

Draai rechts en volg nu de route terug naar de ingang van het park, dus naar de pick-up truck en.....

Delaware vraagt Kelly over Katherine en die blijkt hier in het park te werken. Delaware brengt Kelly op de hoogte van zijn bevindingen en Kelly besluit om naar de Roler Coaster te gaan en.....

Wel....dit is het EINDE van "Story 1 Everyone Loves a Clown". 

Click op "Continue" om naar het hoofdmenuscherm te gaan en klik dan op "New Game" en dan op 

Story 2 The Protector

Kelly:

Delaware heeft Kelly vertelt dat Robert te vinden moet zijn bij de Roler Coaster. Kelly begint dus vanaf de pick-up truck die achter haar staat.  Ga vooruit en dan schuin links, vooruit onder de brug door, schuin links en je bent terug bij de poort waar Kelly eerder moest vluchten voor de clowns. Ga 2 klikken vooruit door de poort en je ziet dan in de verte de draaimolen en een deel van de 8-baan. Ga nog een klik vooruit en verjaag de Shadow Demon die dan opduikt. Draai rechts en ga vooruit naar de ingang van de Roler Coaster en....

Kelly heeft weer een ontmoeting met Miss Rose. Miss Rose toont Kelly een symbool en Kelly neemt er een foto van en stuurt de foto naar Simon. Simon vertelt dat het symbool om zogenaamde Barrier Spells mee te breken. Als Kelly op een plek komt dat wordt geblokkeerd door een energie veld, dan kan ze dat energie veld verwijderen met het symbool. Rose vertelt ook nog dat er storm op komst is en daar is Kelly nogal verbaast over. Rose verdwijnt weer.

Ga 2 klikken vooruit, door de poort van de Roler Coaster. Kelly heeft, via VIC, een gesprek met Simon. Na dit gesprek hoor je het gekraak van de EMF. Kelly staat dus voor het rood/witte hek van de Roler Coaster. Toen je als Kelly, in Story 1, hier stond kon je niet tussen de hekjes verder vooruit. Nu kan dat wel

Ga, tussen de hekjes door, 1 klik vooruit en....

Filmpje: Kelly loopt de heuvel op en ze ontdekt een ingang en dan.....Oeps....de HUNTER verschijnt en valt Kelly aan. Kelly dendert omlaag en ze valt in een:

Grot:

Kelly is beland in een grot. Ze moet zo snel mogelijk de grot weer zien te verlaten want de Hunter zit achter haar aan. Je moet dit stuk dus redelijk snel doen want Kelly wordt achtervolgt door de Hunter. Krijgt de Hunter Kelly te pakken dan raakt ze bewusteloos en moet je vanaf de hekjes van de Roler Coaster steeds opnieuw beginnen.

Ga schuin rechts vooruit en, na het korte filmpje, weer 1 klik recht vooruit. Draai dan links. Je ziet een gemetselde stenen muur waar een gat in zit.  

Ga vooruit naar de stenen muur en klik dan 2 keer met je oog op het gat in de muur. 

Kelly vertelt dat de stenen nogal los zitten maar dat ze de stenen er niet met haar handen kan verwijderen

.EXIT en draai links. Ga 1 vooruit en dan links en je ziet een steen liggen. 

Grijp de steen en draai je om. Draai rechts en ga 1 klik vooruit. Draai links en ga weer vooruit naar het gat in de stenen muur. Zoom weer in op het gat. 

Grijp de Steen uit je inventory en klik ermee op het gat in de muur en....Kelly maakt het gat groter. 

Enter dan door het gat en....

Filmpje: De Hunter komt eraan en is ook bijna bij het muurgat. Kelly duwt een kist voor het gat zodat de HUNTER niet kan volgen. 

Kelly is weer veilig. Links in de hoek staat een kist. Er ligt een item op die kist. Zoom er op in. Het blijkt een blauwe 15A Fuse te zijn. 

Grijp de Fuse en Exit. Draai links, open de deur en Enter door de geopende deur. Draai links en...Hela....Kelly is een mijntunnel onder de grond. Ga 1 klik vooruit en draai dan rechts. Je staat weer voor een deur. Probeer de deur te openen. Dat lukt dus niet. Draai dus weer links en ga nu verder door de tunnel naar het einde. Open de deur aan het einde van de tunnel en Enter. Je bent weer in een opslagruimte. Draai rechts. Je ziet een deur en een wenteltrap. 

Ga vooruit naar de deur. Klik op de deurkruk en.....Kelly wil echter niet verder. Ze wil nu eerst terug naar Delaware om hem haar belevenissen te vertellen. 

Draai links en Enter op de gele wenteltrap. Boven sta je dan weer voor een deur. Draai links. Je ziet de wenteltrap en je ziet een kist. Op de kist ligt een gele 20A Fuse. 

Zoom er op in en grijp dan de Fuse. Exit en draai rechts en open dan nu de deur en Exit naar buiten en....

Filmpje:Kelly komt dus buiten uit bij het piraten schip en ze brengt Delaware op de hoogte dat de Hunter hier is. Simon vertelt dat als de Hunter hier is, dan zal de "Destroyer" ook hier zijn. De "Destroyer" is nog altijd op zoek naar de "Protector" om deze te vernietigen.

Vanzelf staat Kelly dan terug in het groene gebouw met de gele wenteltrap. Klik Enter op de wenteltrap om weer omlaag te gaan. Weer beneden draai je om en je staat weer voor de deur die Kelly eerder nog niet wilde openen. Open nu wel de deur en Exit. Draai links en....verjaag de Shadow Demon.  Je bent weer in een mijntunnel. Ga 2 klikken vooruit. Je kunt dan niet verder vanwege een instorting die de tunnel blokkeert. Draai links, open de deur en Enter. Kelly beland in de:

Omkleedruimte:

Draai linksom. Je staat voor de personeelskastjes. Bovenop het meest linker kastje ligt een koffer. Zoom er op in. De koffer heeft echter een codeslot en je weet de code nog niet. Dus Exit. 

Zoom in op het meest rechter kastje. Open dan de kast. In de kast hangt een paars briefje. Zoom in op dat paarse briefje en lees het. Onthoud wat je leest "across, three clockwise, always start with one less than one!". Klik 2 keer Exit en zoom dan weer in op de koffer. Klik nog niet op het codeslot van de koffer maar klik eerst met je oog bovenop de koffer.

Je kijkt nu op het deksel van de koffer en ziet cirkeltjes met daarin de getallen 0 t/m 9. Wel....herinner je wat er op het paarse briefje stond? Je moet dat briefje nu eventjes "ontleden" en met behulp van de getallen op de koffer "ontcijferen". Het codeslot van de koffer heeft 4 tuimelaars. Dus je zoekt een code van 4 cijfers.

"Always start with one less dan one" = Begin altijd met 1 minder dan 1. Wel...1 minder dan 1 = 0. Dus je moet beginnen bij de 0. "Across" = Tegenover. Tegenover de 0 staat de 2. "Three clockwise" = drie cijfers, met de klok mee.

De code die je zoekt is een getal van 4 cijfers. De 4 cijfers zijn dan de cijfers waar je dan via "Three clockwise" steeds op terecht komt.

 • "Always start with one lees dan one". 

 • Dus je begint bij O. 

 • Recht tegenover 0 staat 2. 

 • Vanaf 2 nu 3 getallen rechtsom brengt je op 5. 

 • Recht tegenover 5 ligt 1.

 • Vanaf 1 weer 3 cijfers rechtsom brengt je op 9. 

 • Recht tegenover 9 ligt 6. 

 • Vanaf 6 weer 3 cijfers rechtsom brengt je op 8. 

 • Recht tegenover 8 ligt 7. 

 • Vanaf 7 weer 3 cijfers rechtsom brengt je op 4.

 • De code die je nodig hebt is dus: 5984. 

Exit en klik dan nu op het codeslot van de koffer. Bovenin je scherm verschijnen dan weer de getallen 1 t/m 0. 

Klik op de getallen 5, 9, 8, 4 en....de koffer gaat open. In de koffer ligt een Tube Smink. Grijp de Tube en klik 2 keer de Exitpijl. 

Draai links en ga via de deur terug de tunnel in. Draai rechts en ga 2 keer vooruit, naar het einde van de tunnel. Draai links, open de deur en Enter de opslagruimte weer in. Ga 1 klik vooruit, draai links en open de deur en Enter de 1e tunnel weer in.  Pas wel  weer op voor een Shadow Demon in de tunnel. 

Ga 3 klikken vooruit door de tunnel. Draai dan links en je staat weer voor de deur die niet open wil, Klik met je oog op de bovenst plank van de deur en Kelly zegt dat de deur niet op slot zit maar klemt.  Pak de Tube Smink uit je inventory en klim ermee op de bovenste plank van de deur en Kelly tekent met het smink het Barrier Symbool op de deur. Klik nu weer op de deurkruk en nu gaat de deur open. Enter door de deur.

Je bent in weer een opslagruimte. Er staan 2 bureaus tegen de muur. Op het rechter bureau liggen een paar kindertekeningen. Zoom daar op in en bekijk de 4 tekeningen, stuk voor stuk, met je oog.  Op één van de tekeningen zie je de Hunter en een jongen bij de Roler Coaster. Klik met je oog op de Hunter en Kelly zegt dat ze deze tekening aan Delaware moet laten zien. 

Nu kun je met je handje op de tekening klikken. Doe dat en de tekening verdwijnt naar je inventory. Exit uit het bureau. 

Draai links en je staat voor 3 stellingkasten. In de rechter stelling staan 2 dozen. Bij de bovenste doos ligt een rode 30A Fuse. 

Zoom er op in en grijp de Fuse. Exit en draai je om. Je staat voor een stapeltje dozen en je EMF begint te kraken. Zoom in op de linker doos en....Kelly gluurt achter de stapel dozen en...vindt het skelet van een jong kind. Exit en draai rechts en ga terug door de deur de tunnel in. Draai rechts en volg de tunnel weer terug naar de deur aan het einde en ga dan door die deur weer de opslagruimte in waar de gele wenteltrap is. Draai rechts, vooruit naar de deur, draai links en Enter op de gele wenteltrap. Boven open je gelijk de deur en Exit je naar buiten en....

Filmpje: Kelly brengt Delaware weer up to date en toont hem ook de tekening. Delaware wil nu zelf naar de Roler Coaster maar Kelly overtuigt hem ervan dat zij beter kan gaan, dus we blijven nog even als Kelly. 

Je staat dus voor het piraten schip. Draai rechts en volg nu de route terug naar de poort van de Roler Coaster. Ga door de Roler Coaster poort en je staat weer voor de 2 hekjes. Ga nu niet weer vooruit maar draai links en....O...een Shadow Demon duikt op. Verjaag de Demon en ga vooruit naar het glazen ronde station waar de Roler Coaster karretjes in staan. Ga vooruit door het station naar de andere kant. Kelly steekt weer in een filmpje door het station. Aan de andere kant van het station beland draai je rechts. Je staat weer voor het geel/oranje power huisje van de Roler Coaster. Zoom in op de rode knop die je in de grijze deur ziet. Klik dan met je oog op de rode knop. 

Kelly vertelt dat er van uit het gebouwde sterke signalen komen. Maar ze kan niet naar binnen want de stroom is niet aan. Exit. Tegen de rechterhoek van het huisje staat het stroomkastje. Zoom er op in. De zwarte hendel van het stroomkastje staat op "Off". Klik op de hendel om de hendel op "On" te zetten. Er gebeurt echter niets en de hendel springt terug naar "off". Boven de zwarte hendel zitten 2 deurtjes en ook links van de zwarte hendel zit een deurtje. Op elk van die 3 deurtjes zie je een "grijze veeg". Die "grijze veeg" is de greep van het deurtje. Klik met je handje op de greep van het linker deurtje. Het linker deurtje gaat open en je ziet rode, groene en gele en blauwe fuses. 

In elke rij zit een rode, een gele, een groene en een blauwe fuse. In de op één na onderste rij ontbreekt dus de rode fuse. Pak de Rode fuse uit je inventory en klik ermee op de plek waar de rode fuse ontbreekt. Sluit het deurtje en open dan het rechter deurtje. In de onderste rij ontbreekt de Gele Fuse. Plaats dus je gele fuse in het lege vakje van de onderste rij. Sluit het deurtje. Open nu het onderste deurtje. Dat is de deur naast de zwarte hendel.  In de 4e rij van boven ontbreekt de blauwe fuse, dus plaats daar in je Blauwe Fuse en klik de Exit pijl.

Klik nu weer op de zwarte hendel en als je de fuses op de juiste plaats hebt gezet in de 3 kastjes dan zal de zwarte hendel nu op "On" blijven staan. "Power is on!" roept Kelly verrukt uit. Exit en zie...de deur van het powerhuis is nu open., dus Enter naar binnen. Binnen staat Kelly dan voor het hendelconsole waarmee de Roler Coaster wordt bedient. Je kunt er niets mee, dus draai links. In de hoek staan 3 grijze kasten. Zoom in op de rechter kast. Open dan de rechter kast en.....Yeek....we zit een skelet in de kast. Exit, draai links en Exit door de deur naar buiten. Draai links en ga weer door de Roler Coaster naar de andere kant en.....

Filmpje: Als Kelly de Roler Coaster weer door weer steken wordt ze door een Clown in de karretjes geduwd en de Clown duwt de veiligheidsstang van het karretje omlaag. Kelly maakt een "ritje" in de Roler Coaster, maar ze kan niet uitstappen en....de Roler Coaster vliegt de baan uit en duikt de oceaan in. Maar net op tijd wordt Kelly, en de Clown, door Delaware gered. Kelly heeft het nu wel even gehad. We gaan dus nu verder als:

Delaware:

Je bent nu dus weer Delaware St. John en je kijkt naar het prieel. Nog altijd moet je alert blijven op de Shadow Demonen die her en der kunnen opduiken. Dus let op voor het specifieke geluid dat je hoort vlak voor dat een Shadow Demon opduikt en verjaag de Demon dan met je zaklamp.

Ga vooruit en dan schuin links en dan 4 keer vooruit. Je bent terug bij de clown die voor het groene aluminium gebouw staat. Draai rechts en ga vooruit naar de poort in de muur. Enter door de poort en ga nog 1 klik vooruit. Je bent terug in het deel van het park met de kermiskramen, waar je eerder de blikjes hebt omgegooid. Draai rechts en ga 1 klik vooruit en je staat weer voor de ingang van de

Draaimolen:

Ga door de "poort" naar de draaimolen en....

Filmpje: Adam zit op één van de draaimolen paarden. Adam wil graag een ritje maken in de draaimolen.

 Delaware vraagt of Adam weet waar Robert is, maar Adam wil niets vertellen. Eerst moet Delware de draaimolen aan zetten.

Links achter de draaimolen zie je een schuin grijs huisje staan. Zoom daar op in met je oog. Het is het elektra huisje voor de draaimolen. Boven de deurkruk zit een sticker. Klik met je handje op de sticker om de deur te openen. In het huisje zie je dan een cijfercode paneel. Klik erop met je oog en Delaware vertelt je dat je een cijfercode moet intoetsen om de draaimolen aan te zetten. Wel...deze code weet je niet, dus exit 2 keer.

Draai je om. Je kijkt weer naar de kermiskramen. Ga schuin links vooruit en...bij het plattegrondbord neemt Simon contact op met Delaware en vertelt dat "Protectors" een erfelijke titel is en wordt doorgegeven door de "bloedlijn".  Ga vooruit en....Delaware krijgt een visioen waarin hij een blikje soda ziet en een token.

Na dit visioen sta je voor een oranje paal. Draai links en je ziet de poort in de muur weer. Ga nu helemaal terug naar het prieel, aan het begin van het park. Bij het prieel ga je dan schuin rechts naar de kale boom. In de verte zie je dan de ingang van het park en de pick-up truck.

Draai echter links en je ziet nu de trap van de loopbrug, rechts van het prieel. Ga vooruit de brug op. 

De andere kant van de brug is afgesloten met een hek. Maar.....op de brug ligt een blikje. Zoom in op het blikje. 

Het is het "S-Blikje" dat Delaware zonet in zijn visioen zag. Boven het blikje ligt een grijze Token. Grijp de Token...het is een "games-token". De vraag is waar je deze token kunt gebruiken. Exit en draai je om en ga via de schuine linksaf pijl terug naar de voorzijde van het prieel. Ok....ga nu helemaal terug naar de kermiskramen, dus naar de kraam waar je de blikjes hebt omgegooid. Als je daar weer bent dan ga je nu niet rechtsaf naar de draaimolen maar ga je nog 1 klik verder vooruit. Je ziet een gele steunpilaar van de Roler Coster recht voor je. 

Draai rechts, Je ziet de laatste 2 kermiskramen. Zoom in op de achterste kraam. Het is de "Skiball" kraam. Ga naar binnen. Er staan clowns poppetjes op de planken die aan de muur hangen. Eén van die clownpoppetjes is omgevallen. Je kunt inzoomen op de clowns. Links staan 3 speelmachines. Klik met je oog op de middelste machine. Delaware vertelt dat die machine een bal mist. Exit uit deze kraam

 • Links van de Skiball kraam is nog een kraam. 

 • Het is er donker maar je krijgt er je Enterpijl op. 

 • Dus Enter die donkere kraam in. 

 • Je bent dan in de "Paarden Race Kraam". 

 • Er zijn 10 "paarden". 

 • Links zit het muntslotje. 

 • Pak de grijze Token uit je inventory en gooi deze in het muntslotje en....let nu op ...

 • 4 paarden doen mee aan de race. 

 • De paarden hebben een nummer. 

 • Noteer welk paard er 1, 2, 3 en 4 wordt. 

 • Paard 6 wint, paard 2 word 2, paard 9 wordt 3 en paard 1 word 4.  

 • Dus....6291...Zeg....zou dit de code voor de draaimolen kunnen zijn? 

Exit 2 keer en draai dan rechts. Ga 1 klik vooruit en draai dan links en ga dan verder vooruit naar de Draaimolen.

Zoom weer in op het grijze elektra huisje, links achter de draaimolen. Open de deur weer en klik nu met je vinger op de cijfers 6, 2, 9, 1.....en...

Filmpje; De Draaimolen gaat draaien en als de draaimolen weer is gestopt vertelt Adam dat je op zoek moet naar "Lockerkast 16".  

Draai je om en.....wel....ga nu helemaal terug naar de ingang van het park, dus terug naar de pick-up truck van Delaware. 

Tegen de buiten muur van het park, rechts van de ingang, staan grijze lockerkastjes. 

Zoom  in  op de kastjes en zoek dan naar kast 16. Het is de onderste rechter kast. 

Zoom daar op in en open dan kast 16. Er ligt een parkplattegrond in kast 16. Zoom in op de plattegrond. 

Linksboven staat er een groot rood kruis bij de "Gravity Drop attractie. Klik met je oog op het rode kruis en Delaware concludeert dat er een X op de kaart staat. Exit 3 keer en draai je om.

Vindt Cindy:

Ok...Her en der in het park staan plattegrondborden. Je moet nu, in de juiste volgorde, naar een aantal van die plattegrondborden toegaan om er dan op te klikken. Op die plattegrondborden zal dan heel eventjes een X verschijnen, op de attractie waar dan de volgende plattegrond staat waar je naar toe moet gaan.  Bekijk je echter op enig moment een verkeerde plattegrond dan kun je deze X-en jacht puzzel niet opgelost krijgen. Wel op de plattegrond uit Kast 16, staat een X bij de Gravity Drop attractie. Dus daar gaan we nu eerst naar toe.

Gravity Drop:

Volg de route nu eerst terug naar de Gele Steunpaal bij de kermiskramen. Ga dan verder vooruit, dus onder de rail van de Roler Coaster door. 

In de verte zie je dan een poort en voorbij die poort zie je de Gravity Drop toren. Ga schuin links vooruit, naar de poort van de Gravity Drop.  

Enter en......verjaag de Shadow Demon als die hier opduikt. Voor de Gravity Drop toren staat een plattegrondbord. 

Zoom in op de plattegrond en.....voor een kort moment verschijnt er een Rode X op het Reuzenrad.  Dus je moet nu naar het:

Reuzenrad:

Exit uit de plattegrond van de Gravity Drop. Draai je om en Exit door het hek. Draai rechts. Je kijkt een heuvel op. 

Bovenop de heuvel is de ingang van de Tunnel of Terror. Halverwege de heuvel staat een lantarenpaal. 

Ga nu links van de lantarenpaal vooruit. Ga links van de lantarenpaal 1 klik vooruit en dan verder 3 keer vooruit en Enter door de hekpoort, bij de groene schuur. 

1 klik vooruit, links, 1 klik vooruit en rechts. Je staat nu voor het plattegrondbord die voor de ingang van het reuzenrad staat. Zoom in op de plattegrond en..

er verschijnt een Rood Kruis op de Draaimolen. Dus terug nu naar:

De Draaimolen:

Exit uit de plattegrond en draai rechts en volg nu de route terug naar de kermiskramen en dan naar de draaimolen.Bij de draaimolen staan 2 plattegrondborden. De voorste staat ter hoogte van de zandbank en zie je als je vanaf de draaimolen terug kijkt naar de kermiskramen. Dit bord moet je niet hebben.  Zorg dat je in de poort van de draaimolen staat en draai dan rechts. Je ziet nu het plattegrondbord dat rechts van de draaimolen staat en in de achtergrond zie je de muur en het Reuzenrad. Dit is het plattegrondbord dat je moet hebben. 

Zoom er op in en....er verschijnt een Rood Kruis op de Tunnel of Terror. Wel...op naar de 

Tunnel of Terror: Cindy:

Exit uit het plattegrondbord en draai rechts. Ga dan schuin links en dan vooruit naar de oranje paal. Draai dan rechts en ga 2 klikken vooruit en je bent terug bij de heuvel waar de Tunnel of Terror is. In de verte zie je weer de Gravity Drop. Draai links en ga nu vooruit de heuvel op en je staat voor de ingang van de Tunnel of Terror. Links staat het plattegrondbord. 

Zoom er op in en....er verschijnt een rood Vraagteken op de Tunnel of Terror. Exit uit de plattegrond. 

Ga via de schuine rechtsaf pijl de tunnel in en dan schuin links. Verjaag de Shadow Demon die verschijnt. Volg het pad verder omhoog en...

Filmpje: Delaware komt bij het station van de Tunnel of Terror en stapt in het treintje en rijd ermee de Tunnel of Terror in:

We zijn in de Tunnel of Terror beland. Wees ook hier alert op Shadow Demonen die kunnen opduiken. Je staat naast het treintje. Draai je om en ga dan verder door de tunnel via de schuine rechtsafpijl en dan gewoon vooruit. Er zal een Shadow Demon opduiken, dus verjaag het kreng. Je ziet dan een mummie staan tussen 2 enorme pilaren. Ga vooruit naar de mummie en draai dan links. Je hoort gegiechel. Ga verder 2 klikken vooruit. Je kunt dan niet verder vooruit, dus ga schuin rechts via de schuine rechtsafpijl en je beland op de Begraafplaats.

Deze begraafplaats is dus in een attractie binnen de Tunnel of Terror. Ga vooruit naar de boom......

Filmpje: Delaware ontmoet Cindy. Cindy was een employee van het park. Ze hoopte genoeg geld te verdienen om naar Californië te kunnen gaan. Cindy zit echter "vast" in deze tunnel.

Na het filmpje sta je achter de boom en achter Cindy. Draai links en ga weer 1 klik vooruit en draai dan rechts, Voor je voeten ligt een doodskist. Zoom in op de doodskist. 

Klik dan met je handje voor de "P" van "RIP" en je opent de doodskist. Er liggen 2 kinderskeletten in de kist en Delaware denkt niet dat het namaakskeletten zijn. Exit en draai 2 keer links. Ga weer verder vooruit via de schuine rechtsafpijl en dan weer gewoon vooruit. De tunnel gaat dan met een bocht naar links en je ziet een "venster" in de tunnelwand. Ga schuin links verder en je staat dan bij een groen kastje. Draai rechts en ga vooruit door de passage. Je beland in de omkleedruimte voor het personeel van de Tunnel of Terror.

Draai rechts. Je staat voor 3 lage kastjes. Boven elk kastje hangt een spiegel en boven elke spiegel lees je een naam. Van links naar rechts lees je Rachel, Madison en Jim. Draai weer rechts en ga vooruit naar de muur. Draai links. Ga nog niet door de deuropening. Je ziet nu ook de kast en spiegel van Cindy. 

Op de kast van Cindy ligt een brief. Zoom er op in en klik dan weer met je oog op de brief. Lees de brief van Cindy's moeder aan Cindy. Klik weer met je oog op de brief en.....In de brief heeft Cindy's moeder het over een armband. Maar Delaware heeft geen armband gezien op Cindy's pols. Delaware krijgt nu een visioen van die armband. In het visioen ligt de armband naast een omgevallen clownpoppetje. Hela....waar heb je zo'n poppetje eerder gezien....Jawel...in de Skiball kraam.

Exit uit de brief en klik dan met de schuine rechtsafpijl in de deuropening en ga dan verder vooruit naar de opslagruimte. Je bent nu in de groene schuur, die bij de poort naar de kermiskraampjes staat. Draai links en ga vooruit naar de deur. Draai weer links. 

Links in de hoek is een lift. Zoom in op de lift en dan op de liftknopkastje. Klik op 1 van de 2 groene liftknopjes en.....Tja...de lift doet het niet. Exit 2 keer uit de lift en draai weer rechts en open nu de deur en Exit naar buiten. Je komt dus buiten bij de kermiskramen.  Ga 1 klik vooruit en draai dan rechts en zoom weer in op de Skiball kraam. Ga de Skiball kraam weer in  Zoom in op de planken waar de clownpoppetjes op staan. Je zoomt in op de onderste plank waar 3 poppetjes op staan. Zoom in op de plank erboven en.....

Klik met je handje op Cindy's Armband dan die voor de omgevallen clownspop ligt....maar.....

Filmpje: Carl duikt op en zegt dat Delaware niet zomaar een "prijs" kan meenemen. De armband is dus een prijs. Delaware mag dus de armband niet pakken. Carl vertelt dat er met alle game kraampjes iets mis is en daar is ie niet blij mee. Delaware mag de armband pas pakken als hij er voor zorgt dat de games in de kraampjes weer in perfecte conditie komen en hij moet beginnen met de Dartkraam.

Carl's opdrachten:

Zoek de Dartpijl:

 • Exit 4 keer uit de Skiballkraam en zoom dan in op de kraam die voor de Skiballkraam staat. 

 • Dit is de Dartgame kraam.  

 • Carl legt uit dat het dartbord een dartpijl mist en Delaware ziet in een visioen de dartpijl in het oog van een clown steken. 

 • Exit en draai links en ga dan weer, bij de gele paal, vooruit onder de rail door. 

 • Draai links en ga weer de heuvel op naar de ingang van de Tunnel of Terror. 

 • Draai bij de ingang naar rechts en zoom dan in op het hoofd van de Clown. 

 • Wel...in het oog van de clown steekt een groene Dartpijl. 

 • Grijp de Dartpijl en...De clown valt om en Delaware ontdekt weer een skelet.

 • Exit en draai rechts en ga dan, via de schuine linksafpijl, naar de poort van de Gravity Drop. 

 • Bij de poort draai je om en dan rechts en ga je, links naast de lantarenpaal, weer 2 klikken vooruit. 

 • Je bent dan terug bij de kermiskramen. 

 • Draai rechts en zoom weer in op de Dartkraam. 

 • Pak de Dartpijl uit je inventory en klik ermee op het hangende dartbord. 

 • Zo...1 opdracht klaar. E

 • Exit en zoom weer in op de Skiball kraam.

Vindt de Bal voor de Skiball machine:

 • Ga de Skiball kraam weer in en Carl vertelt dat je nu een bal voor de Skiball machine moet zoeken. 

 • In een visioen ziet Delaware de bal op een bankje liggen. 

 • Exit 2 keer. Draai links. 

 • Je ziet de gele steunpaal weer. 

 • Draai je om en ga vooruit naar de poort naast de groene schuur. 

 • Enter door de poort en draai dan onmiddellijk rechts. 

 • Je ziet 2 bankjes staan. 

 • Zoom in op het linker bankje en pak dan de witte Bal die op dit bankje ligt. 

 • Exit en draai rechts en ga terug door de poort en terug naar de Skiball kraam. 

 • Ga de Skiball kraam weer binnen en plaats de Bal dan in de middelste Skiball machine. 

 • Exit weer 2 keer, draai rechts en ga nu 1 klik vooruit, richting de groene schuur. 

 • Draai dan links en ga dan 1 klik vooruit naar de draaimolen. 

 • Draai dan weer links en je ziet de Bean Bags Kraam

Vindt een Bean Bag:

 • Zoom in op de kraam en Carl vertelt dat je nu een Bean Bag moet zoeken. 

 • Delaware ziet de Bean Bag in een visioen. 

 • Het ligt voor de voeten van de mummie in de Tunnel of Terror. 

 • Exit en draai links. 

 • Ga 1 klik vooruit en draai weer links. 

 • Je bent terug voor de groene schuur. 

 • Wel...dit is de schuur waar je uit kwam na je wandeling door de Tunnel of Terror. 

 • Zoom in op de schuurdeur. 

 • Open de deur en Enter naar binnen.  

 • Ga vooruit en dan rechts en ga door de gang naar de omkleedruimte. 

 • In de omkleedruimte draai je rechts en ga je via de passage naar de Tunnel. 

 • Draai links en dan schuin rechts. 

 • Verjaag de Shadow Demon die onderweg opduikt. 

 • Vooruit, links, vooruit en je bent terug bij de doodskist. 

 • Rechts, vooruit, rechts en dan weer schuin links. 3 keer vooruit, links. 

 • Je staat weer voor de mummie. 

 • Zoom in op de voeten van de mummie en grijp dan de blauwe Bean Bag.

 • Exit en volg de route terug naar de omkleedruimte en dan, via de gang, terug naar de groene schuur. 

 • Verlaat de groene schuur door de deur en keer terug naar de Bean Bag Kraam bij de draaimolen. 

 • Zoom weer in op de Bean Bag kraam. 

 • Pak de Bean Bag uit je inventory en plaats de zak op de toonbank van de kraam en...je bent klaar en mag nu van Carl de armband gaan pakken. 

 • Dus Exit en ga terug naar de Skiball kraam. 

 • Ga er weer naar binnen en zoom weer in op de planken met de clownspoppen en grijp nu dan echt de Armband. 

 • Exit en ga terug naar de groene schuur. 

 • Ga de groene schuur weer binnen en volg de route, via de omkleedruimte, naar de doodskist op de begraafplaats. 

 • Bij de doodskist ga je dus weer rechts en dan 1 klik vooruit en dan draai je links en je staat weer achter de boom en ziet Cindy zitten. 

Pak de armband uit je inventory en klik ermee op Cindy en....

Filmpje: Cindy is Delaware dankbaar en ze geeft hem een sleutel die ze in de tunnel heeft gevonden.

Ok...in je inventory heb je nu dus een sleutel. Je hebt geen idee op welk slot deze sleutel past. Dat moet je dus nu gaan uitvinden. Volg weer de route door de tunnel naar de omkleedruimte, de gang en de groene schuur en ga dan via de groene schuurdeur weer naar buiten. Je bent dan weer terug bij de kermiskramen. Draai je om naar de schuur. Ga naar en door de poort en dan 2 klikken vooruit, schuin links en zoom in op het hek in de toegangspoort naar het Krandall Huis.

Krandall schuurtje:

Open weer het linker hek en Enter er door. Draai rechts, vooruit en zoom in op de deur van de schuur. Zoals je nog wel weet zit de deur van de schuur op slot met een hangslot. Pak de sleutel van Cindy uit je inventory en klik er mee op het hangslot en...Yippie...de sleutel past en Delaware verwijdert het slot. Open de deur. 

Je kunt het schuurtje niet in gaan. Op de kist is een soort altaar gecreëerd.Zoom er op in  en zoom dan in op de brief die op de zilveren schotel ligt en...

Filmpje: Delaware bekijkt de brief. Het is een "Spell Sheet" waarmee de Hunter wordt opgeroepen. 

Delaware moet deze brief vernietigen. Maar...de brief vliegt weg. Simon meld zich en er volgt een gesprekje.

Klik 3 keer de Exitpijl en draai je dan om en ga terug naar de poort en Exit door de poort terug het park in en....

Filmpje: Voor het groene aluminium gebouw duikt een lachende clown op. Is dat Robert??? De Clown rent weg en verdwijnt via de zijdeur het groene gebouw in. 

Ga schuin rechts vooruit en dan 1 klik vooruit naar de clown die achter de lantarenpaal staat. Draai dan 2 keer linksom en je ziet weer de deur in de zijkant van het groene aluminium gebouw. 

Zoom in op de deur en ram dan op de deur met je Vuistcursor. De deur gaat open, dus Enter naar binnen. In de witte muur zie je een bord met sleutels.

Links staat een grote kist.Op de hoek van de kist krijg je het Oog, dus klik met je oog op de kist en je bekijkt een papier dat op de kist ligt. 

Dit is het Sleutelpapier en je leest er de sleutelnummers op van alle deuren in het park. Je leest ook dat de sleutel voor Elevator T de groene sleutel 2 is.  Lees echter de voetnoot, onderaan het papier. De voetnoot vermeld dat er een foutje is gemaakt bij het printen van deze sleutellijst. De nummers op de lijst zijn door 2 gedeeld en rood is verwisseld door blauw en geel is verwisseld door groen. Dit betekent dat de liftsleutel niet groen 2 is maar Geel 4. 

Exit en zoom nu in op het sleutelbord. Er hangen 7 sleutels aan het bord. Pak  de Gele Sleutel 4 van het bord.

Exit en draai rechts. Rechts naast de ladder staat een grote hutkoffer. Zoom er op in. Open de hutkoffer en...in de hutkoffer ligt weer een skelet.  Exit en draai rechts en open de deur en Exit naar buiten. Ga vooruit naar de poort bij de groene schuur en Enter weer door de poort en ga 1 keer vooruit. Draai je om en zoom in op de deur van de groene schuur. Open de deur en Enter naar binnen. Draai gelijk rechts en zoom in op de lift. 

In de lift zoom je weer in op het knoppenkastje. Pak de gele sleutel 4 uit je inventory en steek de sleutel in het sleutelgat van het kastje en de lift zal het nu doen. De lift heeft een omhoogknop en een omlaagknop. Klik op de Omlaagknop en we belanden weer in een mijntunnel. Delaware krijgt een visioen van een sleutel die bij een deur ligt. De tunnel die je nu inkijkt is de tunnel recht voor de lift. Draai links en je kijkt de linker tunnel in. Ga 1 keer vooruit de linker tunnel in en draai dan rechts. Je staat voor een deur. De deur gaat niet open. Draai links en ga weer 1 klik vooruit en draai dan links. Weer een deur en ook deze gaat niet open. Draai rechts en ga nu vooruit naar het einde van de tunnel en....

.....Op de eindmuur van de tunnel verschijnt een zin "The eight will show the way" lees je op de muur. Ook zie je 7 handafdrukken op de muur. Er zijn maar 7 handafdrukken omdat Delaware nu de skeletten van 7 van de 8 verdwenen kinderen heeft gevonden.

Het 8ste skelet:

Draai je om en ga terug door de tunnel naar de lift. Onderweg verjaag je wel nog even de Shadow Demon die in de tunnel opduikt. Bij de lift draai je links en je kijkt de rechtdoor tunnel weer in. Ga vooruit door de rechtdoor tunnel tot je vanwege de instorting niet verder kan. Draai links en probeer of je deze deur wel kunt openen. Helaas...ook deze deur zit op slot. Beweeg je cursor naar boven. In het midden van de deur krijg je dan, op de 3e en op de 4e deurplank, de Omlaagpijl. Klik deze omlaagpijl en je kijkt dan omlaag en onder de deur deur. Je ziet een sleutel liggen, net zoals je zag in het visioen. Je hebt echter iets nodig om die sleutel onder de deur door naar je toe te halen.

Exit en draai links en ....verjaag de Shadow Demon. Ga terug naar de lift. Enter echter niet de lift in maar draai rechts en ga weer 2 keer vooruit door de andere tunnel. Draai dan weer links en je staat weer voor de 2e gesloten deur in deze tunnel. Linksboven krijg je nu je Vuistcursor op de deur, dus ram met de vuistcursor en de deur gaat nu open. Enter de opslagruimte in. Draai links. Aan het kledingrek hangt een klerenhaak. 

Zoom er op in en grijp dan de klerenhaak van het rek. Exit, draai links, open de deur en Exit de tunnel weer in. Ga terug naar de deur aan het einde van de rechtdoor tunnel en kijk daar weer omlaag naar de sleutel onder de deur. Pak de klerenhanger uit je inventory en klik er mee op de sleutel en....Delaware verkrijgt de sleutel.  Exit en klik met de sleutel op de deurkruk van de deur en...wel...de sleutel is niet voor deze deur. Berg de sleutel weer op en ga nu terug naar de 1e deur in de linker tunnel. Probeer de sleutel dan uit op de deurkruk van die deur en...de sleutel past. Open de deur en Enter.

Wel..deze ruimte staat echt vol met rommel. Zoom in op de hooprommel en....Delaware vindt het 8ste skelet. Exit en draai je om , open de deur en Exit terug de tunnel in. Draai rechts en ga vooruit naar het einde van de tunnel en...op de muur verschijnt de zin weer maar nu ook alle 8 handafdrukken en....je scherm wordt even wit en dan....is de muur verdwenen. 

Klik Enter in het gat en je beland in de Grot. Draai rechts en ga 1 klik vooruit en.....

Filmpje: Delaware ontmoet Robert. Robert heeft zich verkleed als clown en hij gooit een mes naar Delaware en rent weg.

Je moet nu achter Robert aan, maar de Hunter zit achter Delware aan. Ben je te traag dan wordt Delaware gegrepen door de Hunter en moet je opnieuw beginnen vanaf het verdwijnen van de muur.

Klik de Exitpijl in de tunnel die je recht vooruit ziet. 

Ga dan 3 keer vooruit door de tunnel. Draai dan rechts en Enter de lift in en vanzelf ga je terug naar boven. Draai links, open de deur en Exit naar buiten. 

Draai je om en volg nu de route snel terug naar het Kelderluik van het Krandall Huis. Zoom weer in op het kelderluik en open het linker luik en Enter de kelder in en.....

............Bekijk de EINDFILM............

Adam en Robert zijn samen de moordenaars van de 8 verdwenen kinderen. Delaware richt zijn zaklamp op de 2 kinderen en deze verteren nu door het licht.

Dan zijn we terug bij Kelly en...De Hunter valt Delaware aan en staat op het punt om Delaware te verteren.......

..........maar Katherine duikt op en schopt de Hunter uit de weg............

Niet Delaware maar Katherine is de "Protector" van deze generatie.

EINDE:

Wel....nu maar wachten op Deel 4, want Delaware's verhaal is nog lang niet ten einde.

Walkthrough door: Louis Koot