Rhem 2: The Cave

2005: Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 1: "New Game"

Als je de game de eerste keer opstart dan sta je voor een deur. De deur gaat open en een vent praat tegen je. Dit is Zetias.Zetais verwelkomt je en zegt dat hij je iets zal geven dat je absoluut nodig zult  hebt. Hij trekt zich even terug en komt dan weer naar buiten en hij stopt nu iets in je inventory en wenst je vervolgens veel succes. Nu beland je in het STARTSCHERM van Rhem.

Wel....ik neem aan dat de 5 bordjes  "gesneden koek" voor je zijn.  Klik  op "NEW" en  je 2e avontuur op het Rhem Eiland begint. Je  begint, net zoals in Rhem 1, met een ritje in een mijnkarretje. Het duurt wel even, dus neem er maar even je gemak van. Het karretje neemt je mee over de rails door een tunnel en dan door een landschap met ronde huisjes en verkeersborden

Weer een tunnel in en dan zijn we in een grot. Het karretje gaat linksaf en daalt dan een level omlaag en vervolgt dan de reis naar het einde alwaar het karretje tegen een stootblok dan tot stilstand komt. Je krijgt nu de CONTROLE OVER DE GAME. 

Goed....we gaan maar beginnen. Draai naar links. Je ziet een dicht hek. Rechts naast het hek zit een Gleuf. Daar moet iets ingestoken worden. Maar wat. Draai 2 keer terug naar rechts. Je ziet een Raam. Linksonder zie je, in het kader, een Wit kaartje met 3 Rode Strepen.

Grijp dit kaartje. Het wordt in je inventory opgeborgen. Draai nu weer terug naar links, naar het hek. Open dan je inventory en pak het zojuist gepakte kaartje eruit. Klik dit kaartje nu op de Gleuf, rechts naast het hek, en het hek schuift nu open.

Ga 2 keer vooruit en draai dan links. Een ladder. Ga vooruit naar de ladder en klim deze 3 of 4 klikken omhoog. Je komt op een looppad. Ga 1 keer vooruit en draai dan links. Kijk omlaag en geniet even van het uitzicht.

Je kijkt omlaag naar het begane grond level. Je ziet het railkarretje en je ziet een power kabel hangen. Kijk weer omhoog en draai links. Je ziet nu dat het pad waarop je nu staat, achter je, verder gaat, maar dat je daar niet kunt komen. Je ziet dat er naast het pad ook een rail loopt. Zou je het railkarretje omhoog moeten kunnen laten komen?

Draai je weer om en ga verder 1 keer vooruit over het pad en dan naar rechts. Je staat voor een deur. Ga vooruit en klik dan op de deurknop. De deur schuift open. Ga 1 keer vooruit en je betreed de 1e kamer van het:

Hoofdstuk 2: Aankomst Gebouw:

Je bent in de 1e kamer van het Aankomst Gebouw. Er zijn in totaal 5 kamers. Deze eerste kamer is:

Kamer 1: Monitoren Kamer

Je staat voor een monitor die aan in de muur zit. Onder de monitor zit een gleuf en een Rode Knop. Klik op de Rode Knop. In de monitor zie je nu een filmpje. De vent die nu tegen je praat is Kales, de broer van Zetias. Luister naar wat ie te zeggen heeft:

Kales heeft heel wat te vertellen. Hij vertelt je dat Zetias je het eerste stukje van een Sleutel heeft gegeven die uit 3 Delen bestaat. Als alle 3 de delen met elkaar worden gecombineerd dat ontstaat er een 7-puntige Ster. Het 2e stuk van de sleutel is door Kales verstopt, tezamen met een boodschap. Het 3e stuk is echter verdwenen, maar moet ergens hier in de grotten zijn. Het is jouw taak om zowel het 2e stuk als het 3e stuk van de sleutel te vinden. De complete sleutel opent de weg naar een GEHEIM DEEL van de grot en daar zul je een Geheim Artefact vinden waarvan jij dan een foto moet nemen en deze foto moet je dan aan Zetias laten zien. Wel.....tot zover dus je opdracht. Nu het nog gaan uitvoeren.Draai rechts. Je ziet nu een schets van het railkarretje dat op een liftje staat. Blijkbaar is het mogelijk om het railkarretje omhoog te brengen. Naast de schets zit een klein schermpje en onder de schets een rode knop.

Druk op de rode knop. Er gebeurt echter niets. Neem ook notie van het "behang" dat in de kamers van dit Aankomst Gebouw op de muren zit. Draai 2 keer linksom of 2 keer rechtsom. Je kijkt dan door de doorgang de volgende kamer in. Rechts naast de doorgang hangt weer een schets. 

Op deze schets zie je de monitor, waar je zojuist de boodschap van Kales op heb gezien. Je ziet dat er een Cd in die gleuf moet worden gestoken. Ga 1 keer vooruit. Je bent nu in:

Kamer 2: Thermometer Kamer:

Je staat voor een smal, langwerpig, kastje dat aan de muur bevestigt zit. 3 dunne pijpjes komen uit het kastje en verdwijnen in de muur. Het kastje heeft 9 vierkante knopjes.

Je kunt al deze 9 vierkante knopjes indrukken tot je scheel ziet, maar er gebeurt echt niets. Zou je ze in een bepaalde volgorde moeten indrukken? Draai links. Een raam en een Thermometer. Klik in het raam. Je kijkt door het raam en ziet weer het begane vloer level met de rail. Kijk goed....links midden zie je een groot rond putdeksel in de grond zitten en rechts midden zie je de doorgang naar een tunnel. We zullen daar zo meteen wel komen. Zoom uit het raam. Bekijk nu de thermometer eens goed. Linksonder en rechtsonder zie je er een symbool op staan. De thermometer heeft dus een Linker Schaalverdeling en een Rechter Schaalverdeling

Voor de linker schaalverdeling geld dus het Symbool en voor de rechter schaalverdeling het Symbool . Het zal wel zoiets zijn als het verschil tussen Fahrenheit en Celsius. De rode vloeistof in de thermometer is dus voor op niveau 15 en voor op niveau 10. Je ziet ook dat de afstand tussen de streepje aan de linkerkant kleiner is dan tussen de streepjes aan de rechterkant. Ik denk dus zomaar dat de verhouding tussen rechts en links 1:1,5 is. Dus de afstand tussen 2 streepjes aan de rechterkant is 1,5 keer zo groot als de afstand tussen 2 streepjes aan de linkerkant. Je kunt dus ook zeggen dat 15 Eenheden van GELIJK is aan 10 Eenheden van Is deze wetenschap belangrijk om te weten? Ik zou het je op dit moment niet kunnen vertellen, maar ik zou dit toch maar onthouden. Draai rechts. Je kijkt kamer 3 in. Ga vooruit door de poort. Je bent nu dan in:

Kamer 3: De Maanhuisjes Kamer:

Je staat voor een "Schilderij" waarop je 3 huisjes ziet. Elk van deze 3 huisjes is een vierkant met een puntdak en met 4 raampjes. Links en rechts gaat er een pijpje vanuit het schilderij de muur in.

In het "Schilderij" is het nacht en in geen van de 3 huisjes brand licht. Draai linksom. Je kijkt dan nu door kamer 3 naar de achtermuur. Je ziet daar een kastje hangen met daarop de indruk van een Sleutel en je ziet een Rode Knop. Links zie je de ingang van Kamer 4 en rechts hangt een Prikbord aan de muur waarop 7 foto's zitten geprikt. 

Ga vooruit. Je staat dan met je neus tegen het Sleutelkastje aan. Je kunt met je handje op de sleutel klikken, maar het kastje gaat echt niet open. Ook kun je op de Rode Knop klikken maar ook dan gebeurt er niets. Draai rechts. Je staat dan rechts voor het prikbord. Er zitten dus 7 Foto's op het bord geprikt. 4 boven en 3 beneden. Het is duidelijk dat er 1 foto mist. Alle foto's zijn nacht foto's en op 6 van de foto's zie je de Maan. In elk van de 6 maanfoto's staat de maan op een andere positie. Als je de cursor op een foto plaatst dan wordt je cursor het "Plusje" waarmee je dan kunt inzoomen op de foto. De foto komt dan groter in je scherm te staan. Plaats dan de cursor op de linkerrand of op de rechterrand van de foto. Je cursor wordt dan het Handje. Klik hiermee om de Foto om te draaien. Op de achterzijde van elke foto staan dan LETTERS. Wat je moet nu even moet doen is noteren welke letters er op de achterkant van elk van deze 7 foto's staan. Je moet deze letters dan koppellen aan de positie van de maan in de foto. Als je de foto's nummert, van linksboven naar rechtsonder, als 1 t/m 7 dan kom je dus tot het volgende lijstje:

Je merkt op dat er dus in feite 3 maanstanden missen, namelijk Rechtsboven, Linksboven en Linksmidden. Heb je dit allemaal genoteerd dan draai je 2 keer linksom en ga je vooruit naar:

Kamer 4: Klok Kamer:

Je staat voor een grote ronde klok. De klok heeft 1 wijzer en deze staat op 12 uur. In de klok staan kleine vierkantjes op 2 uur, 4 uur, 6 uur, 8 uur, 10 uur. Rechtsonder de klok zit een Rode Knop. Klik op de Rode Knop. De wijzer maakt nu 1 totale omwenteling door de klok en als de wijzer bij een vierkantje komt dan verschijnt er een kleur in het vierkantje. Deze kleuren zijn: Blauw, Groen, Rood, Paars, Geel

Maar als je weer op de rode knop klikt dan verschijnen deze kleuren in een andere volgorde in de vierkantjes van de klok. Telkens als je op de Rode Klok klikt om de wijzer door de klok te laten gaan is de volgorde van de kleuren anders. Draai links. Je staat voor een groot dicht Metalen Rolluik. Draai 2 keer terug naar rechts. Een klein luik en ook dit zit dicht. Op het plankje staat een Wekker. De wijzer van de wekker wijst 6 uur aan. Klik op de wijzer. De wijzer gaat tot 7 uur maar springt dan terug naar 6 uur. Zou de wekker kapot zijn?

Draai rechts en ga terug Kamer 3 in. Je staat dan weer voor het prikbord. Draai rechts. Je kijkt weer door kamer 3 en ziet, links, het huisjes schilderij weer. Rechts is de ingang naar kamer 2 maar recht vooruit zie je dan nu Kamer 5. Ga 2 keer vooruit en je bent in:

Kamer 5: Camera Kamer:

Je staat voor een getralied venster. Rechts naast het venster zit een schets geplakt op de muur en links hangt een camera. Op de schets zie je de 3 onderdelen van de Sleutel waar je naar op zoek bent en ook zie je hoe die sleutel er dan uiteindelijk zal uitzien. Van Zetias heb je dus het middelste onderdeel al gekregen en dit heb je dus al in je inventory. Je kunt op de camera klikken maar je kunt deze niet pakken. Klik eventjes in het raam. Je ziet dan een stenen gang. Zoom uit en draai links. Je staat voor een tafel. 

Boven de tafel hangt een kastje waar je een sleutel voor nodig zult hebben. Rechts naast het kastje hangt een tekendriehoek en een liniaal en op de tafel liggen 2 Maanfoto's. Zoom weer in op beide maanfoto's, noteer de maanstand en noteer de letters die weer op de achterkant van deze foto's staan. Je krijgt dan:

Nog steeds missen we dus de foto met de maan op Linksmidden. Zoom nu in op de Liniaal. Deze komt nu dwars in je scherm te staan. Bestudeer de liniaal. De liniaal heeft een Bovenverdeling en een Onderverdeling. Rechts zie je de 2 symbolen voor deze verdelingen.

De is dus voor de Boven verdeling en de is voor de Onder verdeling. De Onderverdeling loopt van 0 tot 25 en de bovenverdeling van 0 tot 7. Als je de streepjes in de Onderverdeling vergelijkt met de bovenverdeling dan zie je dat de afstand van 0 tot 1in de bovenverdeling, gelijk is aan 3,5 streepjes in de onderverdeling. Je kunt dus zeggen dat de verhouding Bovenverdeling/Onderverdeling 1:3,5 is. Ofwel: 1 Eenheid is GELIJK aan 3,5 Eenheden. Hebben we iets aan deze wetenschap? Wel.....ik zou het je het op dit moment in de game echt niet kunnen vertellen, maar ik vindt het zo leuk om je dit allemaal te vertellen.

Zoom uit de liniaal en draai 2 keer rechts. Aan de rechtermuur zie je nu een grote Cirkel in een vierkant vlak. Links naast de cirkel zit het Statief voor de Camera. Rechts van de Cirkel hangt weer een schets.

Draai weer rechts. Je kijkt terug naar de doorgang naar Kamer 3. Links naast de doorgang zie je nu 3 vierkantjes aan de muur. Ook dit is een puzzel waar je op dit moment niets mee kunt.

Goed....je hebt nu alle kamers in dit Aankomst Gebouw gehad en je hebt alles bekeken wat er maar te bekijken valt. Je zult zelf al wel gezien hebben dan de meeste van de objecten die je hebt gezien met elkaar verbonden zijn door de dunne pijpjes. Het lijkt mij niet te ver gezocht om te zeggen dat deze objecten dus met elkaar te maken hebben en dat ze ook van invloed op elkaar zijn.We kunnen vooralsnog echter hier nog geen van de puzzels oplossen. We hebben meer aanwijzingen nodig en die gaan we nu maar eens zoeken.

Ga terug  kamer 3 weer in en draai links en ga kamer 2 weer in. Draai weer links en ga kamer 1 weer in en draai dan rechts en klik weer op de deurknop van de deur om deze weer te openen. Ga 2 keer vooruit, links en 1 keer vooruit. Je staat voor de kloof in het pad. Kijk omlaag en klik op de bovenkant van de ladder en klim dan via 3 keer de Omlaagpijl omlaag en je staat dan weer onderaan de ladder op het begane vloer level. Draai 2 keer rechts en ga vooruit naar de rood gestreepte planken. Draai rechts. Vooruit zie je nu weer het rolhek waarachter het railkarretje staat. Je ziet nu ook een afslag naar rechts. Ga 1 keer vooruit en draai rechts. 1 keer vooruit, links, 1 keer vooruit, rechts en je staat nu, voor het treinkarretje, op het Railpad.

Het 2e en het 3e Sleutel Fragment vinden:

Hoofdstuk 3: Het 1e Blauwe Fragment voor de Maankamer Deur:

Putdeksel:

Volg het railpad nu 4 keer vooruit. Draai dan links en ga 1 keer vooruit. Je staat nu voor een groot rond putdeksel dat in de grond zit. Dit putdeksel zag je ook al toen je in de Thermometer kamer van het Aankomst Gebouw uit het raam keek. Klik op het putdeksel om er op in te zoomen. Het deksel heeft 12 lichtblauwe knopjes en 1 donkerblauwe knop in het midden.

De 12 lichtblauwe knopjes staan volgens de uren van een klok rondom op het deksel. Je kunt al deze knopjes indrukken maar het deksel zal echt niet open gaan. Ook dit zul je waarschijnlijk wel in een bepaalde volgorde moeten doen. Zoom uit het deksel en draai rechts. Je staat voor een Bord. Op het bord zie je 3 vierkanten getekend. Elk van de 3 vierkanten is weer verdeeld in 4 vakjes. In de 4 vakjes van het middelste vierkant staan de getallen: 2, 5, 3, 9.

Doet jouw dit ook niet sterk denken aan de 3 Huisjes op het "Schilderij" in de Maanhuiskamer van het Aankomst Gebouw? Deze 3 vierkanten zijn vast en zeker die 3 huisjes en de vakjes zijn de 4 ramen in elk huisje. Zouden de getallen in de vakjes een volgorde aanduiden? Ik zou het maar even natekenen, als ik jouw was. Draai dan rechts. Je ziet nu de ingang van een tunnel. Ook dit heb je gezien toen je uit het raam kijk in de Thermometer Kamer van het Aankomst Gebouw.

Water Grot:

Ga 3 keer vooruit. Je staat nu in de begin tunnel van de Watergrot. Je kunt linksaf en rechtsaf gaan. Draai links en ga dan 1 keer vooruit, rechts, 1 keer vooruit, links en je bent aan de linker kant van de Water Grot. Voor je eindigt het pad bij een Rolluikdeur.

Rechts naast de deur zit een Hendel. Links naast het pad staat weer zo'n Bord als je ook al bij het Putdeksel zag. Ga vooruit tot bij de Rolluikdeur en draai links naar het bord. Op dit bord zie je weer de 3 vierkanten en nu zie je in het linker vierkant de getallen 8, 12, 4, 10. Ik zou het maar weer noteren.

Draai terug rechts naar de Rolluikdeur en klik nu op de Hendel. De Rolluikdeur gaat open maar je ziet gelijk dat de volgende Rolluikdeur, in de kamer, DICHT GAAT. Ga vooruit de kamer in. Je bent nu in de:

Maan Kamer:

Je staat dan voor de dichte Rolluikdeur en deze heeft geen hendel. Draai links. Weer een Rolluikdeur en ook deze zit dicht. Rechts naast de deur zit het slotkastje. De afbeelding op het slotkastje heeft wel iets weg van een konijn. Om deze deur te open dien je 2 Blauwe Stukjes te vinden die in dit Konijnenkopslot passen. Links naast de deur zit een Rode Knop kastje en hangt een Maan Foto  ( vandaar dat ik deze kamer de Maan Kamer noem)  waarin je de maan iets boven het midden ziet.

Klik op de Rode Knop. Je hoort het geluid alsof er iets open gaat en op het kastje gaat een klein groen lampje branden. Je hebt, door op deze Rode Knop te klikken, ergens anders een rolluikraam open gemaakt. En naar dat raam gaan we nu toe. Draai je helemaal om naar de andere muur. Op deze muur hangt weer een "schilderij". Hierop zie je de afbeelding van een stuk Buis. Naast het "schilderij" weer een Rode Knop. Klik er NU niet op. Draai rechts en volg nu het pad terug naar de Railgrot, dus ga: 2 keer vooruit, rechts, 1 keer vooruit, links, 1 keer vooruit, rechts, 2 keer vooruit en je staat weer op het railpad, rechts voor het putdeksel.Draai rechts en volg het railpad nu weer 4 keer vooruit naar het einde. Je kunt niet verder omdat hier het liftje is waarmee het railkarretje omlaag is gedaald. Draai rechts. Je ziet weer een  Rolluikdeur in de rotsmuur.

Ga vooruit naar de deur en klik op de rode knop. Het luik rolt omhoog. Ga 1 keer vooruit. Je bent nu in de:

Waterpijpen Grot:

Ga 2 keer vooruit en kijk dan eventjes omlaag naar het water in de rivier. Je ziet dat hier de dikke pijpen vlak boven de rivier eindigen en dat ze water lozen in de rivier. Af zuigen ze juist water op? Kijk weer omhoog en draai rechts. Je kijkt nu door de grot naar achteren.

Links naast je is de rivier en de dikke Waterpijpen. Je ziet dat, achter in de grot, die waterpijpen via 2 krullen verbonden zijn met een  groene pilaar. Je ziet ook dat, achter in de grot, de waterpijpen dan via een dikke pijp de muur in verdwijnen. Ook het pad eindigt bij een , open, dikke pijp. Ga 3 keer vooruit en draai dan rechts. Je staat voor een dicht raam in de gestuukte muur. Klik op de Rode Knop. Het schot in het raam schuift omhoog en tussen de tralies zie je de cijfers 5, 3, 9 staan.

Noteer de cijfers en druk weer op de Rode Knop om het schot weer te sluiten. VERGEET DIT NIET. We gaan nu niet verder door de Dikke Pijp. Dat komt later. Draai rechts en loop 1 keer vooruit terug. Draai dan links. Je kijkt een "Steegje" in. Links zit een dicht raam, maar achterin de steeg zie je nu een geopend "raam".

Ga 2 keer vooruit en je staat voor dit "raam". Het raam heeft 9 pikzwarte vakjes. Onder de 9 vakjes zie je een cijferdisplay waar nu het cijfer 0 in staat. Als je in elk van de 9 vakjes klikt dan verschijnt er steeds een Maan in en zie je een ander cijfer in het display. 

Positie v.d maan in de foto's Letters op de achterzijde v.d foto's Corresponderend getal in het Raam
Geen maan mi 0
Maan in Midden lim 1
Maan Linksboven ro 2
Maan Middenonder nek 3
Maan Rechtsboven gwa 4
Maan Linksonder su 5
Maan Middenlinks (foto vindt je niet)

Niet gevonden (later kom je er achter dat dit "wes" moet zijn.

6
Maan Rechtsonder jok 7
Maan Middenboven pa 8
Maan Middenrechts tu 9

Als je dit alles nu zo genoteerd hebt dan draai je rechts en ga je 2 keer vooruit door de spleet. Draai dan links en je staat weer voor de rolluikdeur. Klik weer op de rode knop om de deur te openen en volg dan het railpad 2 keer vooruit, links, 4 keer vooruit en links. Je staat weer voor de ingang van de watergrot tunnel. Ga weer 2 keer vooruit de tunnel in. De vorige keer zijn we naar links gegaan. Nu gaan we naar rechts. Dus draai rechts en ga 1 keer vooruit, links, 1 keer vooruit, rechts. Je ziet een "gebouw". Ga 2 keer vooruit en je staat in de gang van het "gebouw". Draai links. Helaas....de gang is aan deze zijde geblokkeerd door een dicht hek. Op het hek zie je de afbeelding van een stukje Buis. Hela....dit zag je al eerder, in de kamer achter de 1e Rolluikdeur in de linkerzijde van deze water grot. Draai je dus 2 keer links, of rechts, om en ga vooruit en dan links. Je staat nu voor de:

Draaideur:

In de draaideur zie je een ladder. Rechts zit een ronde Rode Knop. Boven de deze knop zie je een ondiepe grijze nis. Ga vooruit naar de ladder en kijk dan omhoog langs de ladder. Boven je hoofd zit het ladderluik afgesloten met een hekwerk. Je kunt hier dus niet naar boven. Kijk weer omlaag en draai je om via de Schuinomlaagvinger die je links en rechts krijgt. Ga dan 1 keer vooruit en draai je 2 keer linksom. Je kijkt weer naar de Draaideur en de ronde rode knop. Klik nu op de Ronde Rode Knop. Van boven komt er nu, in de ondiepe nis, een Vierkante Rode Knop omlaag gegleden. Klik op deze Vierkante Rode Knop en.....de Draaideur draait nu 1 slag en je kunt nu dwars door de draaideur naar de overzijde lopen:

Wacht even....Om je zelf een hoop tijd en heen en weer geloop te besparen is het verstandig om de Vierkante Rode Knop nu weer terug omhoog te sturen. Dus druk nu weer op de Ronde Rode Knop en de Vierkante Rode Knop verdwijnt weer naar boven. VERGEET DIT NIET. Ga dan nu 2 keer vooruit door de Draaideur. Aan de andere kant van de Draaideur sta je in een vierkante gang. Draai even links. Er zit hier een dicht Raam in de muur. Draai weer rechts en ga 3 keer vooruit. De vierkante gang wordt nu weer een tunnel. Achterin de tunnel zie je weer zo'n bord staan waar de 3 vierkanten van de 3 huisjes op getekend zijn. Ga dus verder 3 keer vooruit en je bent achter in de tunnel en bij het bord. Op dit bord staan in de vakjes van het rechter vierkant de cijfers: 6, 11, 1, 7.

Noteer dit weer en draai links. Je staat voor de:

Achterste Zijgrot:

Je ziet een Blauwe Ribbel Deur. Ga vooruit naar binnen en klik dan op de deurknop. Tja.....kom nou....dacht je nu echt dat een deur zomaar open gaat. Nee dus. Draai rechtsom naar de rechtermuur. Aan de rechtermuur zit een groot rond paneel waarin je een aantal kleine cirkeltjes ziet. In deze cirkeltjes zie je lijntjes en elk cirkeltje heeft een pijl.

Als je op de Rode Knop klikt dan draait de grote binnen Cirkel en komen al die kleine cirkeltjes op een andere positie te staan. Telkens als je op de Rode Knop klikt verdraai je dus de grote cirkel. Geen idee wat we hiermee moeten. Draai je om naar de linkermuur. Aan de linkermuur hangt een paneel dat uit 5 Cijfervakjes bestaat. Onder elk cijfervakje zit een knop waarmee je de cijfers 0 t/m 9 in de vakjes kunt zetten.

Dit paneel opent de deur hier, maar dan moet je wel het juiste getal weten wat je hierop moet invoeren. En dat weten we nog niet. Draai links, vooruit, rechts, vooruit en rechts. Je staat nu voor de:

 Middelste Zijgrot:

Ga vooruit naar binnen en draai rechts. Aan de muur zie je nu 5 Groene Plaatjes. Op elk plaatje zie je 2 Pinnen. Uit elk Plaatje komt een pijpje welke de muur in verdwijnt. Op de onderste pin van het meest rechter Plaatje hangt de letter E. Of is het geen E?

Deze 5 Groene Plaatjes zijn via de pijpjes verbonden met het Cijferpaneel in de Achterste Grot. Alweer.....geen flauw idee wat we hier mee aan moeten, maar het lijkt mij niet verkeert om te veronderstellen dat we op zoek moeten naar Letters die we dan aan de pinnen moeten hangen. Draai rechts, 1 keer vooruit, rechts, 2 keer vooruit en draai weer rechts. Je staat nu voor de:

  Voorste Zijgrot:

Ook hier een Blauwe Ribbel Deur. Ga naar binnen en probeer de deurkruk maar weer. Helaas. Aan de rechtermuur zie je hier weer van die 5 Groene Plaatjes met Pinnen en Pijpjes en aan de linkermuur uiteraard ook zo'n Cijferpaneel met 5 vakjes. Wel....Het schiet niet echt op zo, nietwaar. Een hoop puzzels gevonden maar geen idee hoe ze op te lossen. Draai rechts, 1 keer vooruit, rechts en ga 1 keer vooruit, terug de vierkante gang in. Draai weer rechts. Je kijkt door een tralie raam en door dit raam kijk je een andere vierkante gang in. Hoe daar te komen? Draai links en ga 2 keer vooruit, terug tot voor de Draaideur.

NB: Als je voorheen, aan de andere kant van de Draaideur, niet de Vierkante Rode Knop weer naar boven hebt gezonden, ga dan nu terug door de Draaideur om dat nu alsnog even te doen.Die Vierkante Rode Knop moet NU naar boven zijn anders kom je zo meteen in de problemen.

Ook aan deze zijde van de Draaideur zit een Ronde Rode Knop. Klik daarop. De Draaideur draait weer een slag en de Ladder staat nu aan deze zijde. Ga vooruit naar de ladder en kijk omhoog. Hela....geen Hekwerk boven je hoofd. Klim 1 keer omhoog de ladder op. Je steekt je hoofd uit het laddergat en je ziet de ingang van een Bovengang en, links, een Rode Knop.

Klim nog 1 keer omhoog en je staat nu in de:

Ronde Hal

Je bent nu dus precies boven de Draaideur en kijkt een gang in. Draai links en druk op de Rode Knop. Je hoort het geluid alsof er ergens iets open gaat en boven de Rode Knop brand nu een klein groen lampje. Draai weer rechts en ga vooruit, rechts en weer vooruit. Je kunt niet verder. Voor je is het einde van de gang en daar zie je een Gleuf in de vloer. Rechts weer de onvermijdelijke Rode Knop. Klik op de Rode Knop en.......Via de gleuf in de vloer komt nu dat Hekwerk omhoog, dat op het onderste Level de gang naar links afsloot. Hela.....die weg is nu dus open. Draai je 2 keer links -of rechts-om, 1 keer vooruit en draai links. Je bent terug bij de ingang van de Ronde Hal. Kijk even goed naar de vloer van de Ronde Hal. Die vloer is dus de BOVENKANT van de Draaideur en je ziet er 4 Luiken in.

Het Achterste luik is waar je door naar boven bent gekomen. Het Rechter Luik en het Voorste Luik zitten dicht en zijn ook afgedekt met een Rood hekwerk. Het Linker luik zit ook dicht maar heeft geen rood Hekwerk. Rechts zit nu de Vierkante Rode Knop.

NB: Zit die Vierkante Rode Knop hier nu niet dan heb je, beneden, vergeten om deze knop; weer naar boven te sturen. Je zult dan nu eerst weer, via de ladder in het achterste gat, naar beneden moeten en dan de Draaideur moeten draaien zodat je er door naar de andere kant kunt gaan om daar dan op de Ronde Rode Knop te drukken om de Vierkante Rode Knop alsnog naar boven te sturen.

Als je op de Vierkante Rode Knop drukt dan zal de Draaideur, onder de Ronde Hal, dus 1 slag draaien. Onder het hekwerk van het Voorste Luik zit een Metalen Luikje. Dit zal dus mee draaien naar het volgende gat. Klik 1keer op de Vierkante Rode Knop. Het Metalen Luikje zit dan in het Linker Luik. Het Achterste Luik is nu dicht. Klik weer op de Vierkante Rode Knop. Het Metalen Luikje zit nu in het Achterste Luik. De Ladder zit nu weer onder het Voorste Luik. Ga vooruit naar het Achterste Luik en kijk omlaag. Klik op het Metalen Luikje. Dit gaat open. Je ziet een papier. Op het papier staan 3 blauwe cijfers. Achter elk cijfer staat een tijdsaanduiding. Noteer dit, dus: 4. 10:00, 5. 2:00, 6. 5:00

Sluit het luikje en kijk weer omhoog. Draai 2 keer om en ga terug de gang in en draai je weer 2 keer om. Klik weer op de Vierkante Rode Knop en de Draaideur draait weer en nu zit de ladder onder het Linker Luik en dit is nu open. Ga dus weer vooruit de Ronde Hal in en draai links en kijk omlaag. Daal via de Omlaagwijsvinger nu het laddertje weer af en beneden draai je om via de Schuinomlaagvinger aan de rand van het scherm. Je bent in de:

Geheime Gang van de Draaideur:

De Kist:

Je staat in de Draaideur met in je rug de ladder en kijkt een gang in. Voor je staat een grote Kist in een nis. Ga 2 keer vooruit naar de kist. In het deksel van de kist zie je een rechthoekig paneel.

Hiervoor moet je nu eerst terug naar het grote Ronde Paneel in de Achterste Zijgrot. Je moet dat paneel gaan draaien zodat de 3 kleine cirkeltjes, die hier op de kist staan, op dat paneel precies zo zijn als je ze nu op de kist ziet. Dus teken de 3 kleine cirkeltjes nu even precies na op een papiertje. Draai je dan 2 keer linksom en ga terug naar de ladder in de Draaideur. Klim weer helemaal naar boven de Ronde Hal in en draai dan rechts en ga 1 keer vooruit de gang in. Draai je dan weer 2 keer om zodat je de Ronde Hal weer in kijkt. Om terug te kunnen gaan naar de Achterste Zijgrot moet de ladder weer in het Achterste Luik komen. Druk dus weer 1 keer op de ronde Rode Knop en de ladder zit weer in het Achterste Luik. Vooruit, kijk omlaag en daal de ladder weer af. Beneden in de Draaideur draai je weer om en volg je de vierkante gang en dan de tunnel weer helemaal naar achteren en dan naar links de Achterste Zijgrot in:

Achterste Zijgrot:

Draai naar rechts, naar het grote Ronde Paneel. Op het grote ronde paneel zie je dus 8 kleine cirkeltjes waarin je lijntjes ziet. 3 van deze cirkeltjes zijn precies hetzelfde als de 3 kleine cirkeltjes van de kist. Alleen staan de cirkeltjes in het grote ronde paneel in een verkeerde positie. Je moet dus nu het grote Ronde Paneel gaan draaien zodat dan telkens de 3 cirkeltjes van de kist precies zo komen te staan als ze op de kist staan. Kijk dan naar welke richting (uur) de pijl van deze cirkeltjes wijst en noteer dit. Je draait het Grote Ronde Paneel door op de Rode Knop, rechts naast het paneel, te klikken. Ik kan je niet vertellen hoe vaak je op de rode knop moet klikken om de 3 cirkeltjes op de juiste positie te krijgen. Je moet dit wel voor elk van de 3 cirkeltjes apart doen. Hier is de oplossing:

De pijl van het Linker Cirkeltje wijst 10 uur aan. De pijl van het Middelste Cirkeltje wijst 3 uur aan. De pijl van het Rechter Cirkeltje wijst 9 uur aan. Noteer dit en keer terug naar de ladder in de Draaideur. Terug bij de Draaideur klim je via het laddertje weer omhoog de Ronde Hal in en ga je vooruit de gang in. Draai je dan weer terug om naar de Ronde Hal. Om terug te keren naar de kist moet de ladder weer in het Linker Luik zitten. Dus klik nu 3 keer op de Vierkante Rode Knop en de ladder zit weer in het Linker Luik. Daal de ladder weer af, draai je om en ga weer naar de kist:

De Kist openen:

Klik nu 7 keer op de linker cirkel en het vierkantje op 10 uur is dan grijs. Klik 2 keer op de middelste cirkel en het vierkantje op 3 uur is grijs. Klik 6 keer op de rechter cirkel en het vierkantje op 9 uur is dan grijs.

Klik nu op het handvat van de kist en de kist gaat nu open. In de kist zitten 9 CIJFER figuurtjes. Zoom, met je "Plusje" in op elk van de 9 CIJFER figuurtjes. Het figuurtje komt dan uit de kist omhoog. Draai het cijfer dan om met je "handje". In de achterzijde van elk Cijfer zie je dan steeds 2 GAATJES. Deze 2 Gaatjes komen overeen met de positie van de pinnen op de 5 Groene Plaatjes die in de Middelste Zijgrot en in de Voorste Zijgrot in de rechtermuur zitten. Door de positie van deze gaatjes kun je, straks, bepalen welk cijfer je aan welk plaatje moet hangen. Dus TEKEN ZE NAUWKEURIG NA! Bedenk hierbij wel dat je het in spiegelbeeld ziet. Als je deze 9 cijfers zo bekijkt dan zou je nu ook moeten beseffen dat de E, die in de Middelste Zijgrot aan het meest rechter groene plaatje hangt, geen E is maar het cijfer 3.

Heb je dit allemaal gedaan, sluit dan de kist en zoom uit. Draai rechts. Je kijkt de gang in. Dit is de gang die je eerder al aan de andere kant van de Draaideur zag, toen je daar door het tralie raam kijk. Ga 1 keer vooruit. Je staat dan in het ronde halletje van de gang. Draai rechts. Je kijkt een diepe nis in en hierin hangt weer zo'n Buis schilderij. Rechts ernaast zit een Rode Knop.

Ga vooruit en klik dan op de Rode Knop. Je hoort weer het geluid van een rolluik dat, ergens, open of dicht gaat en het kleine lampje is nu groen. Zoom uit en draai je 2 keer, links of rechts, om naar de tegenoverliggende muur. Hierop zie je een Cijferpaneel. Dit is de:

Muursafe:

Klik nu op de Rode Knop en het Rode Paneel schuift open. In het val ligt dan een Blauw Fragment. Dit is dus het 1e Stukje voor het Konijnenkop Slot van de Rolluik Deur in de Maan Kamer, waar je op zoek naar bent. Grijp het. Het wordt opgeborgen in je inventory. Het rode paneel sluit zich weer met een klap. We belanden nu in:

Hoofdstuk 4:100% Power:

Nadat je uit de "muursafe" het blauwe stukje hebt gepakt draai je rechts en ga je vooruit, links, 3 keer vooruit, rechts en 2 keer vooruit naar het glas raam aan het einde van de gang. je bent nu bij de:

Lava Grot:

Door het glas raam kijk je de lava grot in. In de lava kamer zie je een, gele, ronde put. Boven deze put hangt een soort kraan. Aan de kraan hangt een Koperen Spiraal. Die Koperen Spiraal is een Temperatuur Sonde. Rechts naast het raam zie je de Thermometer. De Thermometer heeft 3 pijlknoppen waarmee je het ding aan de kraan in de put kunt laten zakken en waar omhoog kunt takelen.

Draai je om en ga nu terug door de gang naar de Draaideur. Onderweg kijk je nog even door het Tralie Raam de andere gang (zijgrot gang) in. Wacht dan heel even. Er zal een zwartharige vrouw in een rode bloes door deze gang lopen richting de draaideur.

Je bent dus niet alleen in de grotten van Rhem. Terug bij de draaideur ga je NIET naar de ladder in de Draaideur. Druk weer 1 keer op de Rode Knop van de Draaideur. De Draaideur draait weer 1 slag en je kunt nu weer dwars door de Draaideur kijken en ziet een kort gangetje. Aan het eind van het korte gangetje gaat een ladder omlaag. Ga 1 keer vooruit. Je staat in de steeg van de Draaideur en je ziet nu dat er in het korte gangetje ook, rechts, een ladder omhoog gaat.

Ga nog 1 keer vooruit en draai rechts. Je staat nu voor de omhoog ladder. Kijk omhoog en klim deze ladder dan in 3 keer omhoog. Boven aan de ladder ben je in een diepe Nis. Dit is de:

Wiskundige Formule 1:

Je kijkt naar een geopend Rolluik Raam en hierin zie je nu een WISKUNDIGE FORMULE. Schrijf de Formule over. Zie je deze Wiskundige Formule nu niet, omdat het Rolluik nog dicht zit dan betekent dit dat je, toen je de eerste keer in de Ronde Hal boven de Draaideur was, vergeten bent om op de Rode Knop in de Ronde Hal te drukken. Je zult dan dus dit alsnog moeten gaan doen. Als je deze formule hebt nagetekend draai je dan 2 keer om, links of rechts, en je ziet 2 Rode Knop kastjes aan de muur. Klik op de Linker Rode Knop. Je hoort een "BEEP" geluid en het kleine lampje wordt groen. Klik op de Rechter Rode Knop. Je hoort weer een luik open gaan en ook hier wordt het kleine lampje groen. Met de rechter rode knop heb je nu één van de twee rolluiken in de Klok Kamer van het Aankomst Gebouw geopend. VERGEET NIET OM NU OP DEZE 2 RODE KNOPPEN TE KLIKKEN!!!!

Draai je weer om naar de formule en daal de ladder weer af. Weer beneden in het gangetje draai je links en ga je vooruit naar de ladder die aan het einde van dit gangetje omlaag gaat. Kijk omlaag en daal deze ladder af. Beneden gekomen draai je rechts. Je kijkt weer door een, dalende, gang. Achterin deze gang zie je een tralie raam. Ga 3 keer vooruit. Je kijkt dan door het tralie raam een afgesloten kamertje in. Aan de muur in dat kamertje hangt een gesloten kastje dat via een pijpje verbonden is met een rode knop, rechts. Links zit de deur en ook die deur heeft een rode knop. Draai rechts. De gang "eindigt" hier bij een dichte Blauwe Deur. Op de deur zie je een roodomrande witte cirkel. In de cirkel zie je een figuur. In het figuur zie je 3 stippen. De stippen zijn Blauw, Groen en Rood.

Teken dit na. Het gaat natuurlijk om de positie van de 3 gekleurde stippen in de figuur. Wel....je hier nu niet verder, dus ga rechts en terug naar de ladder en klim weer omhoog en boven draai je 2 keer om en ga terug, door de Draaideur, naar de kist. Draai je dan weer om naar de Draaideur. Je moet nu terug naar de gang/tunnel met de 3 Zijgrotjes. Dus eerst naar boven. Druk 3 keer op de Rode Knop van de Draaideur om de ladder weer naar je toe te draaien en klim dan via de ladder weer omhoog de Ronde Hal in. Draai dan rechts en ga vooruit de gang in en draai je dan weer om naar de Ronde Hal. De ladder zit dus in het Linker Luik, maar moet nu weer in het Achterste Luik. Klik dus 1 keer op de Vierkante Rode Knop om dit voor elkaar te krijgen. Daal dan door het Achterste Luik weer omlaag de Draaideur in.

Draai je om en ga 1 keer vooruit de gang in. Draai links. Kijk....het rolluik dat eerder dicht was is nu open en in het "raam" zie je nu een langwerpige Hendel. Klik op de gele "stok" aan de onderkant om deze hendel omhoog te laten gaan.

De andere kant van dit luik is het Buis luik in de ronde hal waar ook de muursafe is waar je het 1e Blauwe Fragment hebt gepakt. In dat luik is nu iets veranderd. Draai rechts en volg de gang/tunnel nu weer helemaal naar achteren, draai dan links en je staat weer voor de ingang van de Achterste Zijgrot:

Open de Ribbeldeur in de Achterste Zijgrot:

Achterste Zijgrot:

Ga naar binnen en draai links. Je staat weer voor het Cijferpaneel. Het paneel heeft dus 5 vakjes waarin je, met de knopjes onder elk vakje, de getallen 0 t/m 9 kunt zetten. Elk van de 5 vakjes is via een blauw pijpje die door de muur heen gaat verbonden met 1 van de 5 Groene Plaatjes in de Middelste Zijgrot. Nummer de 5 cijfervakjes nu, van links naar rechts, als 1, 2, 3, 4, 5. Draai links, vooruit, rechts, vooruit, rechts en ga de Middelste Zijgrot weer in.

Middelste Zijgrot:

Draai rechts. Je staat nu weer voor de 5 Groene Plaatjes. Aan de andere kant van deze muur zit dus het Cijferpaneel van de Achterste Zijgrot. Nummer de 5 Groene Plaatjes, van links naar rechts, als: A, B, C, D, E. 

Kijk nu goed naar de blauwe pijpjes die uit elk van de 5 Groene Plaatjes komen. Via deze pijpjes is dus elk plaatje verbonden met een vak van het cijferpaneel. Noteer met welk vak elk plaatje verbonden is. Je komt tot dit:

Aan Plaatje E hangt het Cijfer 3. Dus het cijfer 3 hoort in Vak 1 te staan. Dit weet je nu. Nu nog de 4 resterende cijfers uitvogelen. Pak je tekening van de cijfers uit de Kist erbij en vergelijk nu de positie van de gaatjes, in de achterkant van de cijfers, met de positie van de Pinnen op de plaatjes A, B, C, D. Denk er hierbij wel om dat de gaatjes in de cijfers het SPIEGELBEELD zijn van de pinnen op de Plaatjes. Door de gaatjes in de cijfers te vergelijken met de pinnen op de plaatjes kom je erachter welk cijfer hoort bij A, B, C en D, dus welk cijfer er in vak 2, 3, 4, 5 van het Cijferpaneel moet komen te staan.

Plaatje Cijfer Vak
A 2 of 8 3
B 6 5
C 2 of 8 2
D 9 4
E 3 1

In vak 3 en 2 komt dus de 2 of de 8 te staan. Dit zul je moeten uitproberen. Ga nu terug naar de:

Achterste Zijgrot:

Ga weer voor het Cijferpaneel staan. Omdat je niet hebt kunnen bepalen of er in de vakjes 3 en 2 de 8 of de 2 moet komen te staan, zul je dat dus via "Trial and Error" moeten bepalen. Ik zal je echter deze moeite besparen. Het juiste getal dat je in de 5 vakjes moet maken is: 38296:

Zet dit getal dus in het cijferpaneel en draai je dan om naar de Ribbeldeur. Klik weer op de deurkruk en......de deur schuift nu open. Ga vooruit door de nu geopende deur. Je bent nu in de:

Generator Kamer:

Je bent hier dus aan de andere kant van de Lava Grot. Je ziet 2 ramen. Naast het linker raam hangt weer zo'n Thermometer. Zoom in op het linker raam. Door het raam kijk je weer de Lava Grot in. Je ziet de gele ronde put en de Kraan met daaraan de Temperatuur Sonde. De Thermometer heeft de 3 pijltjes knoppen het Symbool van de onderste schaalverdeling van de Liniaal uit de Camera Kamer van het Aankomst Gebouw. Zoom uit en draai links. Weer een raam en hierdoor zie je in de Lava Grot een andere ronde kamer. Die kamer is te bereiken via de Ribbel Deur in de Voorste Zijgrot. Draai weer links. Je kijkt de Achterste Zijgrot weer in. Links naast de deur hangt een Ronde Meter. Het is een druk meter. De pijl in de meter staat op de 0. Er is dus geen Power. Onder de meter hangt een papiertje waarop geschreven staat dat "b = 4". Onthoud dit. Draai weer links. Je kijkt nu naar een kastje. Rechts naast het kastje hangt een Thermometer. Zoom er op in en bestudeer de thermometer. Dit kastje is de Power Generator.

Draai rechts om en verlaat deze kamer en de Achterste Zijgrot. We gaan nu de Ribbel Deur in de Voorste Zijgrot openen.

Open de Ribbeldeur in de Voorste Zijgrot:

Voorste Zijgrot:

Ga de grot in. Aan de rechtermuur hangen hier ook 5 Groene Plaatjes met pinnen. Aan de linkermuur hangt hier ook een Cijferpaneel van 5 vakjes. Nummer de vakjes van het Cijferpaneel ook hier, van links naar rechts, als 1 t/m 5 en nummer de 5 Plaatjes, ook van links naar rechts, weer als A, B, C, D, E. De 5 Groene Plaatjes zijn dus ook hier, via de blauwe pijpjes, verbonden met een vak van het Cijferpaneel. Bepaal dus nu eerst weer met welk vak van het cijferpaneel elk Groene Plaatje is verbonden. Bepaal dan, via de pinnen op de plaatjes en de gaatjes achterop de Kistcijfers, welk cijfer hoort bij welk plaatje en dus bij welk vak van het cijferdisplay. Om je een hoop gedoe te besparen.....het getal dat je hier in het Cijferpaneel moet zetten is: 71450. Ga dit dus doen:

Open dan de Ribbel Deur door weer op de deurknop te klikken en ga de ronde kamer in. Je bent nu in de:

Kraan Controle Kamer:

Een Raam en hierdoor kun je weer de Lava Grot in kijken. Zoom in op het raam. Je ziet nu dat de kraan uit 2 armen bestaat. De Temperatuur Sonde hangt nog steeds boven de gele Put. Maar aan de rechter arm van de kraan hangt de "Coil".

Onder dit raam zitten de pijltjes knoppen waarmee je de Temperatuur Sonde boven de put weg kunt bewegen zodat dan de "Coil" boven de put komt te hangen. DOE DIT NU NIET. Laat de Temperatuur Sonde nu boven de gele put hangen, dus blijf nu af van de twee pijltjesknoppen.

Dit moeten we in een aantal stappen doen. Zoom uit het raam en draai links. Op het schoolbord staat de 2e Wiskundige Formule geschreven. Schrijf het weer over.

We moeten nu eerst terug naar het raam aan de overkant van de Lava Grot. Dus naar het raam achterin de Kist gang, aan de andere kant van de Draaideur. Draai weer links en verlaat deze kamer en de Voorste Zijgrot. Draai rechts en volg de gang terug naar de ladder in de Draaideur. Klik via de ladder omhoog naar de Ronde Hal en stap dan de gang weer in. Draai je weer om naar de Ronde Hal en klik dan weer 3 keer op de Vierkante Rode Knop zodat de ladder weer in het Linker Luik staat. Klim via de ladder weer omlaag en draai je om. Je bent nu terug in de Kist Gang.

Verkrijg 100% Power:

Volg de Kist Gang nu weer helemaal naar achteren, naar het glas Raam met de 1e Thermometer. Kijk uit het raam. Je ziet dat de Temperatuur Sonde nog boven de Gele Put hangt.

Druk nu op de Onderste Groene Pijlknop en blijf deze ingedrukt houden tot in het BOVENSTE RODE VAK het getal 618 staat. In het ONDERSTE BLAUWE vak staat dan 106.

Goed...hier ben je nu klaar. Je moet nu terug naar de Kraan Controle Kamer van de Voorste Zijgrot en dan naar de Generator Kamer van de Achterste Zijgrot. Je zou nu zo onderhand wel moeten weten hoe je daar, vanaf hier, moet komen. Dus ik ga je de route nu niet meer uitleggen. Ik wacht wel vast op je in de:

Voorste Zijgrot:

Ga hier weer binnen en open de Ribbel Deur door weer op de deurknop te klikken en ga dan de Kraan Controle Kamer weer in. Kijk weer door het raam waar de 2 pijltjes knoppen onder zitten. De Temperatuur Sonde moet nu boven de put weg en de "Coil" moet nu boven de put komen te hangen. Dit bereik door te klikken op de pijlknop die rechts onder het raam zit. Dat is dus de pijl die naar links wijst. Klik hierop en de "Coil" hangt nu boven de put. Zoom uit, draai je om en ga naar de:

Achterste Zijgrot:

Druk dus ook hier op de Onderste Groene Pijlknop. De "Coil" zakt nu de Put in. Blijf de Onderste Pijlknop indrukken tot dat in het vak het getal 371 staat.

Zoom weer uit dit raam en draai rechtsom naar het Generator Kastje aan de muur. Zoom daar weer op in. Rechts naast de Generator hangt dus ook weer een Thermometer. De pijpjes gaan daar door heen. Onder de "Bliksemschicht" zie je een groen omrand zwart vierkantje. In dit vierkantje zie je een horizontaal geel lijntje. Dit lijntje moet je nu verticaal zetten zodat de Generator dan ook verbonden is met de Gele Pijp die naar rechts gaat. Klik dus op dat Gele Lijntje in het groen omrande zwarte vierkantje om het lijntje omhoog te zetten.

Gefeliciteerd....Je hebt het voor elkaar. Je hebt nu 100% Power. Zoom uit en draai rechts. Je ziet de Drukmeter weer. Het Gele Pijpje gaat door de drukmeter en dan door de muur en naar.....Tja.....waar zal dit gele pijpje naar toe gaan. Of, met andere woorden, welk gebied wordt "gevoed" door dit gele pijpje? We weten het niet, maar ik heb zo'n vermoeden dat we nog lang niet klaar zijn. In ieder geval staat de wijzer in de Drukmeter nu op 100.

Verlaat de Generator Kamer en de Achterste Zijgrot en keer terug naar de Draaideur. Ga nu NIET In de Draaideur en dus niet via de ladder omhoog naar de Ronde Hal. We moeten nu weer naar de andere kant van de draaideur maar blijven hier op het onderste level. Dus de Draaideur moet weer gedraaid worden zodat je er door naar de andere kant kunt gaan. Klik 1 keer op de ronde Rode Knop om dit voor elkaar te krijgen. Ga dan 2 keer vooruit door de Draaideur en draai rechts. Je bent terug in de:

Water Grot:

Recht door is nu dat hek weg, dat hier eerder de gang blokkeerde. Dit hek heb je, in de gang achter de Ronde Hal, omhoog getakeld door de gleuf in de vloer. Links is de doorgang om terug te gaan naar het railkarretje. Ga 3 keer vooruit. De gang gaat dan naar rechts maar draai hier nu eerst naar links. Aan de muur zit een wit papier en op dit papier zie je hetzelfde figuur getekend als je ook al zag in de poort van de aller onderste gang van de Draaideur. In dit figuur staan nu vierkantjes en 1 van de vierkantjes is rood en 1 van de vierkantjes is groen. Teken het weer na.

Draai 2 keer rechts. De gang eindigt hier bij een ladder die omhoog gaat. We gaan deze ladder nu  niet op. Dat komt later. Nu gaan we eerst terug naar het Aankomst Gebouw om daar de diverse puzzels op te lossen om dan het 2e Blauwe Fragment te vinden. Draai dus weer rechts en ga 2 keer vooruit, rechts, 2 keer vooruit, links, vooruit, rechts, vooruit, links, 2 keer vooruit en je bent terug op het railpad en ziet het Putdeksel. Draai links en ga 4 keer vooruit tot bij het railkarretje, links, vooruit, rechts, vooruit, links, vooruit, links en klim de ladder op en boven volg je het pad weer naar de deur van het Aankomst Gebouw. Open de deur en stap naar binnen.

Hoofdstuk 5: Vindt het 2e Blauwe Fragment:

Aankomst Gebouw:

Je bent terug in de Monitoren Kamer. Draai links en ga de Thermometer Kamer in. Draai rechts en ga de Maanhuis Kamer in. Hela....zie je dat...in elk van de 3 huisjes is nu 1 raam verlicht. Draai links en ga vooruit naar het sleutel kastje en draai links en ga de klik kamer in.

Klok Kamer:

Je staat voor de grote klok met 1 wijzer. Draai rechts. Kijk....het kleine Luik is nu open. Dit komt omdat je in de nis, waar je de 1e Wiskundige Formule zag, op de 2 Rode Knoppen hebt gedrukt. In het muurvak zit een wit papier en hierop lees je: 1. 8:00, 2. 7:00, 3. 1:00. Onder het luik komt een Bruine Pijp uit de muur. Waar gaat deze Bruine Pijp naar toe?......wel deze gaat naar en door het "3 Huisjes Schilderij" en heeft er voor gezorgd dat er in nu 3 ramen in de huisjes verlicht zijn. Ga nu naar de:

Maanhuis Kamer:

De bruine pijp komt rechts weer uit het huisjes schilderij. Draai rechts. Je ziet dat de bruine pijp de Camera Kamer in gaat.

Camera Kamer:

De bruine pijp gaat door dit cijferpaneel en dan weer door de muur en via de linkermuur van de Maanhuis Kamer naar het Sleutel Kastje aan de achter muur van de Maanhuis Kamer. 

Maanhuis Kamer:

Ga naar het Sleutel Kastje en klik nu op de Rode Knop. Het kastje gaat open. Er hangt een bruine sleutel in. Grijp de Bruine Sleutel. Onder de spijker waaraan deze sleutel hing staat een Maanfoto. Klik erop om de foto te bekijken. Dit is dus ten lange leste de foto waarop de Maan op Middenlinks staat. Draai de foto om en......inderdaad...."wes" staat er op de achterkant. Sluit het kastje. Draai je om en ga weer terug naar de:

Camera Kamer:

Door het tralie raam zie weer die zwartharige vrouw door de gang lopen. Ze kijkt je heel even aan en loopt dan door. Draai linksom naar de tafel met de foto's en het kastje en de liniaal. Pak de zojuist gevonden Bruine Sleutel uit je inventory en klik met de sleutel op het sleutelgat van het kastje. Klik dan op de greep van het kastje en het kastje gaat nu open. Aan de binnenkant van het kastdeurtje zie je nu de 3e Wiskundige Formule. Schrijf de formule weer over.

In het kastje zit een papier waarop je 9 vakjes getekend ziet. Zoom in op het papier om het te vergroten. Deze tekening geeft je de oplossing voor het 9 vakjes paneel puzzel in de Thermometer Kamer. Wat zie je. Wel...je ziet 9 vakjes. Nummer ze, van links naar rechts, als A, B, C, D, E, F, G, H, I. Je ziet dat de vakjes waar een cijfer in staan verbonden zijn met het getal 1 en dat de vakjes die gekleurd zijn verbonden zijn met het getal 2.

Klok Kamer:

Thermometer Kamer:

Klok Kamer:

Draai links naar het grote Rolluik. Dit luik is nu open gegaan en in het grote vak zie je nu de PLATTEGROND van het grottenstelsel. Linksonder staat dan het 2e Blauwe Stukje voor het Konijnenkopslot van de Rolluikdeur in de Maan Kamer. Grijp het Blauwe Fragment.

Je kunt de Plattegrond niet meenemen, dus bestudeer het goed. Je ziet er alle plekken op waar je tot nu toe bent geweest en ook de plaatsen waar je nog naar toe zult gaan. Om je te helpen heb ik er een plaatje van gemaakt waarin ik alle plekken, waar we tot nu toe zijn geweest die en die van belang zijn in dit DEEL 1 van de walkthrough, gemarkeerd hebt.

A = Railkar.
B = Aankomst Gebouw
1= Monitoren Kamer
2 = Thermometer Kamer
3 = Maanhuis Kamer
4 = Klok Kamer
5 = Camera Kamer
C = Putdeksel
D = Water Grot
6 = Maan Kamer
E = Waterpijp Grot
7 = Raam met getal 539
8 = Maan Foto vierkantjes raam
F = Draaideur:
9 = naar de Zij Grotten Tunnel
10 = Kist
11 = Muursafe
12 = Lava Grot Raam met 1e Thermometer.
13 = Bovenste tekening  en Onderste Tekening
14 = Maan Kamer 2
15 = Kales Kamer

Goed. We hebben nu de 2 Blauwe Fragmenten voor het slot van de Rolluikdeur in de Maan Kamer. Laten we daar nu maar naar terug gaan. Ik ga je de route er naar toe niet nog een keer uit leggen. Je zou het nu zelf wel moeten vinden. Als je weer in de Maan Kamer bent dan kunnen we verder met:

Hoofdstuk 6: Het 2e Fragment van de Sleutel:

Maan Kamer:

Terug in de Maan Kamer draai je linksom naar de Rolluik Deur met de Maan Foto er links naast. Rechts naast de deur zit dus het "Konijnenkopslot" Pak uit je inventory nu het Linker Blauwe Fragment en plaats dit op de linker helft van de "Konijnenkop". Pak dan het Rechter Blauwe Fragment en plaats dit op de rechter helft van de "Konijnenkop". De Rolluik Deur gaat nu open. Je ziet een ladder de grond in gaan.

Ga vooruit naar de ladder, kijk omlaag en klik in het laddergat. Klim dan via 2 keer omlaag de ladder af en beneden draai je linksom. Je kijkt weer een dalende gang in. Ga 4 keer vooruit en draai dan rechts. Weer een Blauwe Deur. Deze deur heeft een grote Haak en ook weer een Cirkel met Figuur waarin je weer 3 gekleurde Stippen ziet staan in het figuur. Teken dit weer na:

Klik op de Haak om deze omhoog te zetten, dus van de deur af. VERGEET DIT NIET. Als je de Haak nu op de deur laat dan kun je straks niet verder. Wel....ook hier kunnen we nu niet verder, dus draai je om en ga terug naar de ladder en klim terug omhoog naar de Maan Kamer. Blijf nog steeds af van die ene Rode Knop aan de andere muur. Draai rechts en verlaat de Maan Kamer. Draai je dan om naar de Maankamer en sluit de ingangsdeur via de Hendel rechts. Hierdoor sluit de Ingangsdeur maar gaat de andere Rolluikdeur in de Maan Kamer open. VERGEET DIT NIET OM NU TE DOEN want anders kun je straks niet verder. We gaan maar eens zien hoe we die Blauwe Deur open moeten krijgen. Draai je om en ga nu, via de tunnel, naar het:

Putdeksel:

Zoom weer helemaal in op het Putdeksel. We moeten het Putdeksel nu gaan openen. Maar hoe? In het midden van het putdeksel zit de donkerblauwe knop. Daar omheen staan 12 lichtblauwe knopjes. Bezie het putdeksel als een klok. Dan zijn de lichtblauwe knopjes de uren van de knop. Nummer ze ook zoals de uren van een klok. Je hebt 2 keer een papiertje gevonden waarop de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6 zag staan. Achter elk cijfer stond een uuraanduiding. Deze papiertjes zag je onder het metalen luikje in het Achterste Luik van de Ronde Hal en in het kleine Rolluik in de Klokkamer. Klik nu op de 6 lichtblauwe knopjes volgens de 1 t/m 6 volgorde die je op die 2 papiertjes zag staan:

Klik dus op: Knop 8, Knop 7, Knop 1, Knop 10, Knop 2, Knop 5 en klik dan op de Donkerblauwe Knop. Het Putdeksel gaat nu open. ER gaat een ladder omlaag door de verticale buis. Klik in het buisgat en daal dan 4 keer omlaag. Beneden aan de ladder draai je 2 keer linksom, of rechtsom. Je ziet een Houten Deur. Ga vooruit en klik dan op de Rode Knop die aan de linkermuur zit. De Houten Deur schuift nu open. Ga naar binnen. Je bent nu in de:

Ondergrondse Kamer:

Je staat voor een Rode Knop die in de muur zit. Rechtsboven zit een kastje. Rechts is het tralie raam waardoor je eerder deze kamer in hebt gekeken. Daar zit dus de eerste Blauwe Deur. Links aan de muur zit een Luikkastje. Als je op de Rode Knop klikt dan gebeurt er niets. Draai linksom naar het Luikkastje. Open het kastje door op de grepen te klikken. In het kastje zie je nu weer de, nu welbekende, Figuur Cirkel. In het figuur staan 8 zwarte vierkantjes. Als je op elk vierkantje klikt dan krijg je er de kleuren Blauw, Rood en Groen in. Wel....je hebt 3 keer deze Cirkel gezien en telkens zag je er een paar gekleurde stippen of vierkantjes in. Ik heb je steeds gezegd om het na te tekenen. Pak je tekeningetjes er nu bij en zet nu in elk vierkante de juiste kleur.

Als je dit gedaan hebt dan draai je naar links, naar de deur. Links naast de deur zie je nu een nis. De deur zit nu in de nis. Rechts naast de deur zit de Rode Knop. Sluit nu de deur door op de Rode Knop te klikken. In de nis zie je nu een pijpje en een Rode Hendel. Een stuk van het pijpje zit aan de achterkant van de Rode Hendel. 

Klik op de Rode Hendel om het pijpje weer compleet te maken en de verbinding te herstellen.  Draai je dan om naar de Rode Knop aan de muur. Klik nu weer op de Rode Knop en.....de Blauwe Deur, in de gang achter het tralie raam zal nu open gaan. Je hebt hiermee een andere route naar de Maan Kamer geopend. Draai je terug om naar de deur, open de deur door weer op de Rode Deur Knop te klikken en ga terug naar de ladder en klim weer omhoog tot je weer helemaal uit het Putdeksel bent gekropen. Ga nu weer naar de:

Draaideur:

Terug bij de Draaideur ga je door de Draaideur naar de andere kant. Draai je dan om naar de Draaideur en klik nu weer 3 keer op de Rode Knop om de ladder in de Draaideur weer naar je toe te draaien. Klim via de ladder weer omhoog naar de Ronde Hal en ga de bovenste gang in. Draai je weer om naar de Ronde Hal en klik 3 keer op de Vierkante Rode Knop om de ladder weer in het Linker Luik van de Draaideur te zetten. Daal de ladder dan weer af en draai je om. Je bent terug in de Kist Gang. 1 keer vooruit en draai je weer om naar de Draaideur. Klik 1 keer op de Rode Knop om de Draaideur weer 1 slag te draaien zodat je er weer door naar de andere kant kunt gaan. Je ziet, achter in het gangetje weer de ladder die door de vloer omlaag gaat. Ga naar deze ladder en daal hem af en beneden draai je weer linksom.

Je bent nu weer terug in de Onderste Gang van de Draaideur. Ga vooruit. Je kijkt weer, door het tralieraam, de Ondergrondse Kamer in. Draai rechts en.....zie....de Blauwe Deur is nu inderdaad open. Ga 2 keer vooruit, links, 4 keer vooruit, links en klim via de ladder weer omhoog en draai dan 2 keer linksom, of rechtsom. Je bent terug in de:

Maan Kamer.

Ga vooruit de Maan Kamer in. Je staat dan weer voor het luikje waarin je de Buis tekening ziet. Klik nu op de Rode Knop, rechts naast dit luikje. Je hoort weer een ander luik open gaan en het kleine lampje is groen. Draai links. De andere Rolluik Deur is nu open omdat je de vorige keer toen je hier was de ingangsdeur hebt gesloten. Ga vooruit. Je bent nu in de:

NB: Is deze deur nu niet open dan heb je vergeten om de ingang van de Maan Kamer te sluiten toen je naar het Putdeksel ging. Je zult dit dan nu alsnog moeten doen, maar dan moet je de gehele route via de Draaideur, ladder achter in de kistgang en de Blauwe Deur opnieuw gaan volgen om dan hier weer in de Maankamer te belanden.

2e Maan Kamer:

Een dicht Raam in de muur. Dit is de achterkant van het raam in de Waterpijp Grot waar je eerder de cijfers 5, 3, 9 in zag. Zoom in op het raam en klik dan op de greep van het luik. Het luik gaat open. Tussen de tralies zie je, in SPIEGELBEELD, de cijfers: -1, +5, -5 staan. Schrijf het op.

NB: Zie je deze cijfers nu niet, dan heb je vergeten om aan de andere kant, toen je in de Waterpijpen Grot was, dit raam te openen en heb je toen de cijfers 5, 3, 9 niet gezien. Je zult dan nu dit moeten gaan "inhalen" door nu terug te gaan naar de Waterpijp Grot om dit raam daar dan alsnog te openen.

Zoom uit het raam en draai links. Weer een nis en hier zie je weer zo'n Buis tekening en deze heeft een rood/wit cirkeltje. Klik op de Rode Knop. Je hoort weer iets open gaan.

Draai je 2 keer linksom, of rechtsom. Een Blauwe Deur. Links naast de deur een Cijferpaneel met 3 vakjes. Je moet het juiste getal invoeren in het cijferpaneel en dan gaat de Blauwe Deur open. Wat is dat getal dan? Wel....je moet nu eventjes een sommetje maken. De uitkomst van de som is het getal dat je moet invoeren. Wat is deze Som:

Aan de Waterpijpen Grot zijde van het raam zag je de cijfers 5, 3, 9 tussen de tralies staan. Aan deze kant van het raam zag je -1, +5, -5 tussen de tralies staan. De som is dan: 5 MIN 1 = 4, 3 PLUS 5 = 8, 9 MIN 5 = 4. Dus van links naar rechts zet je in de vakjes van het cijferpaneel: 4, 8, 4 en de Blauwe Deur schuift open:

Ga 2 keer vooruit naar binnen. Je bent nu in de:

Kamer van Kales:

Je staat voor een Monitor. De monitor heeft geen stroom dus er gebeurt niets als je op de rode knop klikt. Draai rechts. Een Tralie Raam. Door dit raam kijk je een andere kamer in waar we in DEEL 2 terecht zullen komen. Links naast het raam zit een kastje met een draaiknop

Klik op de Draaiknop en de Monitor heeft nu stroom. Draai dus weer linksom naar de Monitor en klik weer op de Rode Knop. Je ziet nu, in de monitor, weer een Kales Video. Luister goed naar wat Kales vertelt. Kales is verheugt dat je het tot hier hebt gebracht en hij vertelt je dat je het 2e Sleutel Stuk kunt vinden in de KIST, links van deze monitor. Hij beschrijft ook nog een keer het artefact waar je een foto van moet maken en hij vertelt ook over die zwartharige vrouw die jij ook al 2 keer bent tegengekomen. Kales weet niet wie zij is, maar hij heeft haar wel horen praten in een taal die hem onbekend is. Hij dringt er op aan dat je toch maar vooral voorzichtig zult zijn.

Als deze Kales video weer is afgelopen dan draai je links. Een Metalen Luik aan de muur. Wel......klik op de Rode Knop onder dit luik en het schuift open. In het kastje ligt dan, EINDELIJK, het 2e Sleutel Fragment. GRIJP HET!!!

Hoofdstuk 7: de Cirkels in de Buis Schilderijen.


13 = Hek Gang
14 = Maan Kamer 2
15 = Kales Kamer
16 = Maan Kamer 3
17 = Lift A
18 = Lift B
19 = Graden puzzel
20 = Lift C
21 = De Sleutel Deur.

De verklaring voor A, B, C, D, E, F en 1 t/m 15 vindt bij de plattegrond in DEEL 1.

 

Je staat nog steeds in de Kamer van Kales alwaar je zojuist het 2e Fragment van de Sleutel hebt gevonden. Tijdens je omzwervingen door de gangen en de grotten heb je een aantal "Buis Schilderijen" gezien. Telkens zag je in die "buisjes" een stuk van een cirkel. Laten we deze "Buis Schilderijen" nu nog eens gaan bekijken.

Draai links en ga terug de 2e Maan Kamer in. Hier hangt dus zo'n "Buis Schilderij" aan de muur, rechts tegenover de ingang van de Kales Kamer. Bekijk de "Buis Schilderij" nu nog eens goed. In de "Buis" zie je het bovenste stukje van een Rood/Witte Cirkel en een zwart lijntje. Verzeker je er ook van dat, op het rode knop kastje, nu het kleine lampje groen is, ten teken dat je al op deze rode knop hebt geklikt. Is dat niet het geval, klik dan nu alsnog op deze rode knop.

Draai links en door de poort naar de Maan Kamer. De Rolluikdeur naar de Water Grot is dus dicht en kun je van deze zijde ook niet open maken. Draai links en bekijk het "Buis Schilderij". In de Buis zie je een stukje Witte Cirkel en een zwart lijntje. Verzeker je er weer van dat het lampje op de Rode Knop ook hier groen is. Draai je helemaal om naar de Konijnenkop deur en ga dan door de deur naar de ladder. Klim via de ladder omlaag de beneden gang in en volg deze dan helemaal naar het andere einde waar je dan via de ladder weer omhoog klimt de Kist gang in. Volg de gang, door de Draaideur, naar de Kist. Bij de Kist ga je verder rechtsaf en dan nog 1 keer vooruit.

Buis Schilderij bij de Muursafe:

Je bent nu terug in het ronde halletje waar de Muursafe is, waar je het 1e Blauwe Fragment voor het konijnenkotslot uit hebt gehaald. Draai rechts. In de nis hangt hier dus ook zo'n "Buis Schilderij". Alleen is er nu in deze Buis iets verandert, ten opzichte van de eerste keer dat je hier was. In de Buis zie je nu een Blauwe Cirkel met 2 Zwarte Lijntjes. Om de Blauwe Cirkel is een Rode Cirkel.  Dit is gekomen omdat je, aan de andere kant van deze muur ( in de Zijgrotten gang) het kleine gele hendeltje omhoog hebt gezet. Die 2 Zwarte Lijntjes, in de Blauwe Cirkel, vormen een HOEK. Je moet bepalen hoeveel GRADEN die hoek is. Heb je een gradenboog bij de hand? Geen nood.....de hoek is 135 graden. Neem ook notie van de positie van de Rode Cirkel.

Teken het na en vermeld erbij dat de hoek 135 graden is. Zoom uit, draai rechts en ga terug naar de Draaideur. 

Draaideur:

Ga niet door de Draaideur. Klik 4 keer op de Rode Knop om de ladder in de Draaideur weer naar je toe te draaien. Klim via de ladder omhoog naar de Ronde Hal, draai rechts en stap de boven gang in. Draai je weer om naar de Ronde Hal en klik 1 keer op de Vierkante Rode Knop om de Ladder van de Draaideur weer in het Achterste Luik te zetten. Klim dan via de ladder weer omlaag en draai je om. 1 keer vooruit en draai je terug om naar de Draaideur. Klik 1 keer op de Rode Knop om weer door de Draaideur te kunnen gaan.  2 keer vooruit, rechts, 3 keer vooruit, rechts en je staat weer voor de ladder waar we eerder niet omhoog zijn gegaan.

Klik 2 keer op de ladder om omhoog te klimmen en klik dan, links of rechts naast het ladder gat, met de omhoogvinger om helemaal uit het ladder gat te klimmen. Draai rechts. Een Rode Knop aan de muur. Je bent hier aan de andere kant van de boven gang en wel van de achtermuur van de nis waar je eerder het Hek uit de beneden gang omhoog hebt getakeld. Klik op de Rode Knop. Je hoort het Hek weer omlaag gaan. Als je naar rechts draait dan zie je dat je bovenaan een trap staat die omlaag de Water Grot in gaat. Hier gaan we nu niet verder. Draai je dus terug om naar de ladder. Kijk omlaag en klik in het ladder gat om terug omlaag te klimmen. Draai rechts en......Het Hek is inderdaad weer omlaag gekomen en blokkeert je de weg naar de Draaideur. Op deze kant van het hek zit zo'n klein geel Hendeltje. Aan de andere kant van het hek zit het Buis Schilderij.

Zoom in op het Hek en klik het Gele Hendeltje omhoog. Hierdoor is er dus iets veranderd in het Buis Schilderij dat op de andere kant van dit Hek zit. Dat wil je nu graag bekijken, dus draai je weer om naar de ladder en klim weer bomhoog en klik boven weer op de Rode Knop om het Hek weer omhoog te takelen. Om te zien wat er aan het hek verandert is moet je dus nu terug naar de andere kant van deze muur, dus naar de boven gang. Klim dus weer de ladder af en ga terug naar de Draaideur. Loop door de Draaideur en draai je dan weer om naar de Draaideur. Klik op de Rode Knop om de ladder weer naar je toe te draaien en klim via de ladder weer omhoog naar de Ronde Hal.

Buis Schilderij op het Hek:

Volg de bovengang naar de nis, achterin de gang. Het Hek staat nu weer hier. Bekijk het "Buis Schilderij" in het hek. Het is veranderd omdat je het Gele Hendeltje, aan de andere kant van het Hek, omhoog hebt gezet. In de "Buis" zie je weer een Blauwe Cirkel met 2 zwarte lijntjes. Let ook op de positie van de Rode Cirkel Wel....bepaal weer de HOEK die de twee zwarte lijntjes maken. Oja....je hebt geen Gradenboog....Wel....die HOEK is 45 graden. Let ook weer op de positie van de Rode Cirkel 

Teken het weer na en vermeld erbij dat het 45 graden is. Draai je om en ga terug de Ronde Hal in en klim via de ladder weer omlaag naar de Zijgrotten gang. Draai je weer om naar de Draaideur en draai de deur weer 1 keer om zodat je er weer doorheen kunt gaan. 

Waterpijp Grot:

Volg nu de route, door de Water Grot, terug naar het Railpad voor het Putdeksel. Als je weer op het railpad voor het putdeksel staat dan draai je rechts en volg je het Railpad naar het einde en dan rechtsaf naar de Rolluikdeur van de Water Pijpen Grot. Open de deur en ga 1 keer vooruit. Draai rechts en ga 2 keer vooruit door de spleet. Je bent terug in de steeg. Rechts is het 9 vierkantjes raam van de Maan Foto's. Draai links en ga 1 keer vooruit en draai rechts.

Je staat nu voor het Rolluik Raam dat, toen je de vorige keer hier was, dicht was. Het is nu open, omdat je in de Maan Kamer op de Rode Knop naast de twee Buis Schilderijen hebt geklikt. In het Raam zit dus weer zo'n klein Geel Hendeltje. Klik het omhoog en hierdoor is er iets veranderd in het Buis Schilderij dat in de 2e Maan Kamer hangt. Daar gaan we nu dus weer naar terug, maar dat kan niet via de ingang in de Water Grot. Dat moet dus via de Draaideur en de ladder in de Kist gang. Dus ga nu eerst terug naar de Draaideur. De route moet je nu toch echt wel zelf weten.

Draaideur:

Door de Draaideur naar de andere kant, draai je om en draai de Draaideur nu weer 3 keer om de ladder naar je toe te draaien. Klim omhoog naar de Ronde Hal en boven klik je dan weer 3 keer op de Vierkante Rode Knop om de ladder in het Linker Luik te zetten. Klim weer via de ladder omlaag en draai je om naar de Kist. Vooruit en draai je weer om naar de Draaideur en draai de Draaideur weer 1 keer. Ga door de Draaideur naar de ladder, achter in de gang en klim omlaag en volg de onderste gang naar de andere kant. Klim dan de ladder weer op, draai je om en ga, via de Konijnenkopdeur, de voorste Maankamer in:

Het Buis Schilderij in de 2 Maan Kamer:

Het Buis Schilderij in de voorste Maan Kamer is nu nog niet veranderd. Draai links en ga de 2e Maan Kamer in. Draai links en zie......Hier is wel het Buis Schilderij veranderd omdat je daarnet in de Waterpijp Grot dat gele hendeltje omhoog hebt gezet. Wel.....Weer een  Blauwe Cirkel. Meet weer de hoek op die de twee zwarte lijntjes maken. Deze hoek is dus 270 graden. Teken het weer over. Let ook weer op de positie van de Rode Cirkel 

Nu nog het Buis Schilderij in de voorste Maan Kamer veranderen. Hier voor moeten we dus nu eerst weer op zoek naar zo'n Geel Hendeltje om die dan weer omhoog te zetten. Dit Gele Hendeltje vindt je in de kamer, achter de muur van het Buis Schilderij in de voorste Maan Kamer. Dat is de kamer die je zag toen je in de Kamer van Kales door het tralie raam keek. Daar gaan we nu dus naar toe. Je kunt echter nu nog steeds niet via de hoofd ingang de Maan Kamer verlaten. Dus ga de voorste Maan Kamer weer in, draai rechts en door de Konijnenkop deur naar de ladder. Daal de ladder weer af en volg nu de route terug naar de Kist. 

Draaideur:

Als je weer voor de kist staat dan draai je weer om naar de Draaideur en draai je de Draaideur weer zodat de ladder weer naar je toe is gedraaid. Klim weer omhoog naar de Ronde Hal en klik op de Vierkante Rode Knip om de Draaideur Ladder weer in het Achterste Luik te zetten. Klim weer omlaag en draai de Draaideur weer om zodat je er weer door heen kunt gaan naar de andere kant.

Ga weer 2 keer vooruit door de Draaideur en draai rechts. Je bent terug in de Hek gang. 3 keer vooruit, rechts en klim hier weer de ladder op naar boven. Weer boven in de gang draai je 2 keer linksom, of rechtsom. Links van je is die rode knop waarmee je hier eerder het Hek in de beneden gang omlaag en weer omhoog hebt gebracht. Je staat dus nu weer voor de Trap die omlaag de Water Grot in gaat. Aan de overkant zie je de hoofdingang van de Maan Kamer en rechts daarvan is die kamer waar je nu naar toe moet.

Water Grot:

Daal 2 keer vooruit de trap af. Rechts, 1 keer vooruit, links. Een tunnel. Halverwege de tunnel is er een afslag naar rechts die je bij de Liften brengt. Maar daar gaan we straks heen. Ga nu 2 keer vooruit, links, 1 keer vooruit, rechts en vooruit de Kamer in. Je bent nu dus in de kamer die je zag vanuit de Kales Kamer. Laten we deze kamer maar de 3e Maan Kamer noemen. Draai links. Uiteraard weer een geopend luik. Dit is dus de achterkant van het Buis Schilderij in de voorste Maan Kamer. Wel....zet het Gele Hendeltje nu omhoog.

Nu terug naar de voorste Maankamer. Maar dit kunnen we nu via de hoofdingang gaan doen. Dus draai links en volg de route terug naar de trap, klim omhoog naar de gang en daal de ladder weer af naar de Hek gang. Ga vooruit, maar nu niet naar de Draaideur, maar in de Hek Gang ga je dan rechtsaf en dan volg je de route, door de tunnel naar de hoofdingang van de Maan Kamer. Deze is dus dicht. Niet erg....Klik op de Hendel, rechts, en de rolluikdeur gaat weer open. De rolluikdeur naar de 2 Maan Kamer gaat nu echter wel weer dicht. Is niet erg nu.

Het Buis Schilderij in de voorste Maan Kamer:

Stap naar binnen en draai rechtsom naar het Buis Schilderij. Wel....je ziet hier nu ook de Blauwe Cirkel in. Meet de hoek van de twee zwarte lijntjes weer op. Deze hoek is 225 graden. Teken het weer na. Let ook weer op de positie van de Rode Cirkel 

Goed..je hebt nu alle 4 Buis Schilderijen veranderd en nagetekend en de 4 hoeken opgemeten en genoteerd op je tekeningetjes. Maar waar dienen ze nu voor? Deze 4 Buis Schilderijen zijn de oplossing voor de LIFTEN puzzel die je zo meteen gaat oplossen. We moeten nu terug naar de kamer aan de andere kant van de muur. Dus naar de 3e Maan Kamer. Je zou de route daar naar toe nu wel zelf moeten weten, dus ik laat je hier weer even alleen en zie je zo meteen dan weer in 

Hoofdstuk 8: Het Liften Doolhof:

3e Maan Kamer.

Hoi....daar ben je weer, terug in de 3e Maan Kamer. Draai rechts. Je kijkt door een deuropening en ziet verder op een Blauwe Metalen Deur. Links en rechts naast de deuropening hangt een schets. Zoom in op elk van deze 2 schetsen en bestudeer ze. Op de linker schets zie je de liften A, B, C en op de rechter schets zie je de INDELING van de liften.

Op de schets zie je dat Lift A een platform is dat in 2 helften wordt verdeeld door een scheidingsmuur. Als Lift A omhoog of omlaag is dan is de liftschacht van Lift A NIET in 2 helften verdeeld. De scheidingswand zit dus in Lift A zelf. Dit betekend dat als Lift A omlaag of omhoog is er een ongedeelde ruimte boven of onder de lift moet zijn. De Liften B en C bestaan ook 2 helften maar hier verdeeld de scheidingswand dus de liftschachten in 2 helften. De Metalen Deur die je nu ziet is dus de deur van Lift A. Elke Lift heeft dus 2 ZIJDEN en het is de bedoeling dat je, via de goede route de juiste Zijde van Lift C omlaag krijgt.

Lift A: Ga naar de Blauw Metalen Deur en open deze door er met je handje op te klikken. Stap naar binnen. Zie jij nu een scheidingswand die dit "hok" in 2 helften verdeeld? Nee. Je ziet wel een andere Metalen Deur. Je bent dus nu niet in Lift A zelf maar in de schacht van Lift A. Lift A moet nu boven je of onder je zijn. Ga vooruit, draai rechts en ga door de Metalen Deur weer naar buiten. Je staat op een ijzeren pad en recht voor uit zie dan, links, Lift B. Ook zie je een "Verboden voor Personen Bord" aan het hek hangen en daar achter zie je een Dubbele Deur met 2 ruitjes. 

Ga vooruit tot je tegen dat "Verboden voor Personen" bord aan staat. Die Dubbele Deur is dus aan de overkant van de kloof waar je nu voor staat en is de deur waar je uiteindelijk door heen moet. Het is de deur waarop de 7-puntster Sleutel op past waarvoor jij nu op zoek bent naar het 3e fragment. Links naast die deur zie je ook de bovendeur van Lift C. Draai links. Je staat nu voor:

Lift B: Klik op de deur. Gaat deze nu niet open? Dan staat Lift B nu onderin de schacht. Klik dus op de Pijlknop, rechts naast de deur om Lift B omhoog te brengen. Klik dan weer op de deur en stap dan Lift B binnen. Binnen klik je op de Omlaagpijl Knop en je gaat nu omlaag met Lift B. Als de lift weer tot stilstand is gekomen draai je rechts en open je de deur en ga je 1 keer vooruit. Naar links gaat het dan naar Lift C, maar draai nu eerst naar rechts. Je staat voor een groot vierkant en wit bord. Op het bord staat een grote Rode Cirkel. Je bent nu bij de:

Graden Puzzel:

Midden in de Rode Cirkel zit een dikke Blauwe Knop. In de 4 cijfervakjes moet je nu de GRADEN invoeren van de 4 Buisschilderijen. Je weet inmiddels welke graden dit zijn. Maar in welk vakje moet je welke waarde invoeren? In elk Buis Schilderij zag, naast de blauwe Cirkel, ook een Rode Cirkel. Wel...de positie van die Rode Cirkel bepaald of je de Hoekwaarde nu Boven, Rechts, Onder of Links moet invoeren. Het is erg vergezocht hoor.....deze verklaring en ik kan het je ook niet beter uit leggen. Laat ik je maar gewoon de juiste oplossing geven. Je klikt dus op de pijltjes naast de vakjes om tot je het juiste getal in de vakjes hebt staan. In het Bovenste Vak zet je 225. In het Rechter Vak zet je 135. In het Onderste Vak zet je 270. In het Linker Vak zet je 45. Druk dan op de dikke Blauwe Knop, in het midden van de Rode Cirkel. 

Je hoort een "Klok-Dung" geluid. Draai rechts en SLUIT NU de Deur van Lift B. Druk dan op de Pijlomhoogknop van Lift B om deze kant van Lift B nu omhoog te sturen. Draai rechts, 1 keer vooruit, rechts. Je staat nu voor:

Lift C: Lift C staat echter boven. Druk dus op de Pijlomlaagknop om Lift C naar je toe te halen. Open de deur en stap Lift C in. Draai rechts en druk op de Pijlomhoogknop en je gaat nu met Lift C omhoog. Draai rechts, open de liftdeur. Recht voor je zie je nu weer een Liftdeur. Ga er naar toe. Dit is de:

Andere Zijde van Lift B: Open de deur en stap de lift in. Gaat deze deur nu niet open dan heb je vergeten om, bij de Graden Puzzel, Lift B omhoog te sturen. Je zult dit dan nu nog even moeten gaan doen. In Lift B draai je links en druk je op de Omlaagpijlknop. Deze zijde van Lift B brengt je weer omlaag. Draai rechts, open de lift deur en stap 1 keer vooruit uit Lift B.

Je staat nu op een Metalen "Bogen" Pad. Het pad gaat rechtsdoor naar de ANDERE ZIJDE van Lift A. Maar er is een afslag naar rechts dat eindigt bij een gesloten Metalen Poort. Ga echter nu 3 keer vooruit naar:

Lift A: Open de liftdeur en stap de lift in. Druk op de Pijlomhoogknop en Lift A brengt je weer omhoog. Draai je links, open de liftdeur en ga weer vooruit tot het "Geen Toegang voor Personen" bord. Draai links en je staat weer voor:

Lift B: Druk weer op de Pijlknop om Lift B weer hier te brengen, open de deur en stap de lift weer in. Klik op de Omlaagpijlknop en Lift B brengt je weer omlaag. Draai rechts, open de deur en stap 1 keer vooruit naar buiten. Rechts is de Graden Puzzel. Draai links en loop weer door naar:

Lift C: Druk weer op de Pijlomlaagknop om Lift C weer omlaag te brengen. STAP NU NIET IN LIFT C. Draai je om en loop terug naar:

Lift B: Ga Lift B weer in, draai rechts en klik op de Pijlomhoogknop. Met Lift B ga je nu weer omhoog. Draai 2 keer links, of rechts, om, open de deur en stap uit de lift. Ga nu rechtvooruit de tunnel in, draai rechts, vooruit, links, vooruit, rechts en ga weer de 3e Maan Kamer in. Draai weer rechts en ga weer naar:

Lift A: Open de deur en zie.....Lift A is hier nu. Stap in de lift en klik op de Omlaagpijlknop. Met Lift A ga je nu weer omlaag. Lift A heeft dus 2 deuren. Achter je en rechts. Draai rechts, open de deur en stap uit Lift A.

Je staat weer op een metalen pad. Recht vooruit zie je een Rolluikdeur. Als je nu even naar links kijkt dan zie je het "Bogen pad" tussen de ANDERE KANT van de liften A en B. Draai weer rechts.

Volg het pad naar de Rolluikdeur en klik op de Rode Knop. De deur gaat open. Vooruit, links en ga naar de lift. Dit is de:

Andere kant van Lift C:  Als je de route nu juist hebt gevolgd dan zal Lift C nu hier zijn. Open dus de liftdeur en stap de lift in en druk op de Omhoogpijlknop. Je gaat nu weer omhoog. Draai je helemaal om, open de deur en stap naar buiten. Als je nu even naar rechts draait dan zie je dat je nu aan de overkant van de kloof bent beland.

Hoofdstuk 9: Het 3e Fragment van de Sleutel

De XYZ Deur:

Draai je om. Je staat nu voor die Dubbele Deur.  Boven de deur loopt een geel pijpje. Het pijpje gaat naar een houten kastje dat links naast de deur hangt. Dit is het gele pijpje dat uit de Generator Kamer komt. Rechts naast de deur zit een Vierkante Rode Knop en boven de knop hangt een "a=5" papiertje. Schrijf dit over. Klik met je handje op de Houten Kast, links naast de deur. Dit gaat open en je ziet nu het grote Slot voor de 3 Fragmenten van de 7-sterpunten Sleutel.

Klik op de Vierkante Rode Knop. De deur gaat nu open. Achter de deur gaat een ladder omlaag. Ga vooruit, kijk omlaag en klik dan in het ladder gat en daal dan de ladder af. Onderaan de ladder draai je helemaal om en klik je op de 2e ladder en deze daal je ook helemaal af. Draai je dan weer helemaal om. Je bent nu in een doodlopende gang.

De X, Y, Z puzzel:

Achter in de gang hangt een kastje aan de achtermuur. Ga daar naar toe. op het kastje zie je de X, Y, Z knoppen. Rechts zit een Rode Knop en een Bruin kastje. Links zit de GOUDEN DEUR.

De waarde van Z:

De Waarde van X. 

De Waarde van Y:

Dus in het XYZ kastje klik je nu op de X, de Y en de Z knop om deze waarden van XYZ in te voeren. Draai dan rechts en klik op de Rode Knop. Het bruine kastje gaat open en hierin ligt het 3e Fragment van de Sleutel.

Grijp het 3e Fragment van de Sleutel uit het kastje. Het kastje gaat vanzelf weer dicht. Draai je om naar de Gouden Deur en druk op de Rode Knop. Helaas...de Gouden Deur gaat niet open. Deze Gouden Deur is dus de deur waar je de 3 Fragmenten van de Sleutel voor nodig hebt:

De Gouden Deur openen:

Draai links en ga terug naar de ladder en klim via beide ladders weer omhoog. Draai je dan om en stap naar buiten het metalen pad op. Draai je weer om naar de XYZ-Deur. Wel.....als je het al niet eerder hebt gedaan, open dan het Houten Kastje, links naast de deur. Pak nu, één voor één, de 3 Sleutel Fragmenten uit je inventory en klik ze in het betreffende vak van de het grote Ronde Slot. Sluit dan de kast weer.

Daal beide ladders weer af en ga weer naar de Gouden Deur en druk dan nu nogmaals op de Rode Knop en.......NU gaat de GOUDEN DEUR open. Stap 1 keer vooruit door de nu geopende Gouden Deur.  Je bent beland in:

Vindt de 4 Blauwe Fragmenten in de Geheime Grot

Hoofdstuk 10: De Toren: Deel 1:

Je bent zojuist, aan het einde van Deel 1, door de GOUDEN DEUR gegaan en je staat nu op een metalen pad in een grote, diepe en hoge, grot. Recht voor je zie je de TOREN. De Toren heeft 4 levels en vanuit elk level bereik je een metalen pad die dan aan de voorzijde en aan achterzijde zit. Sommige paden gaan naar rechts en anderen naar links. Op elk level kun je dus aan de voorzijde en uit de achterzijde de Toren uit om dan via de metalen paden naar links of naar rechts te gaan. Maak je maar weer op voor een lange zoektocht en bereid je maar weer voor op een aantal pittige puzzels.

Ga helemaal vooruit over het pad, en dwars door de toren, tot je aan de andere kant weer uit de toren bent gekomen. Je staat dan op een zelfde metalen pad, maar nu achter de toren. Dit pad gaat naar rechts. Kijk eerst hier even omlaag. Onder je zie je een huisje staan. Er komt een blauwe en een paarse kabel uit dit huisje. Kijk weer omhoog en draai nu rechts. Je ziet dat dit pad naar een Blauwe Metalen Poort gaat. Deze poort gaat echter niet open, dus ga er maar niet naar toe, nu. Alle paden die vanuit de toren gaan, gaan naar zo'n Blauw Metalen Poort. Sommige van deze poorten kun je openen maar sommige kun je niet openen. Draai weer rechts. Je kijkt de toren weer in en ziet nu dat er, links, een trap omhoog gaat naar de hogere 2 levels en, rechts, een trap omlaag gaat naar het onderste level. Jij bent nu dus op het 2e Level van de toren.

Klik nu, met je schuine vinger, op de trap die omhoog gaat en klim dan, via 3 keer vooruit, deze trap op naar het 3e level. Op het 3e level draai je rechts en ga je 1 keer vooruit en draai je links. Klim via de trap omhoog naar het 4e level en op het 4e level draai je links, 2 keer vooruit, rechts. Je staat nu op het pad van het:

4e Level: Achterzijde:

Ga 3 keer vooruit naar de Blauw Metalen Poort en open de poort door op de Vierkante Rode Knop, rechts naast de poort, te drukken. De poort gaat open. Ga 3 keer vooruit. Je staat nu precies in het midden van een Betonnen Kamer. Recht voor je is een Houten Deur.

Draai links. Aan de achtermuur van deze linkernis zie je een Rode Knop in het midden van een Cirkel. Draai je helemaal om naar de Rechter Nis. Deze nis heeft een Lift. Draai je weer om naar de Linkernis en ga vooruit naar de achtermuur. De gehele muur is een paneel. In het midden zie je een Cirkel met een Rode Knop. Boven de rode knop is een gat en onderaan zie je 8 lampjes. Dit is de:

Knikker Puzzel:

Klik op de Rode Knop. Uit het gat, boven de rode knop, valt nu een knikker en deze volgt een route omlaag en verdwijnt dan bij 1 van de 8 lampjes en dat lampje krijgt dan een kleur. Herhaal dit een paar keer. Telkens als je op de Rode Knop klikt valt er dus een knikker omlaag en deze knikker gaat dan, via een bepaalde route naar 1 van de lampjes en dat lampje krijgt dan een bepaalde kleur. Elk lampje kan Rood, Blauw of Groen worden.Merk het blauwe pijpje op dat uit het paneel komt en dan de linkermuur in verdwijnt. Wat hier de bedoeling van is? Ik weet het op dit moment nog niet. Wellicht vinden we hier nog aanwijzingen voor. Zoom uit en draai rechts en ga nu naar de Houten Deur. Klik op de deur om deze te openen en stap de volgende kamer binnen. Je bent in de:

1e "Radiator" Kamer: Je staat voor een Groene Deur. Als je naar links en naar rechts kijkt dan zie je dat er, zowel links als rechts, een "radiator met een grote hendel" tegen de muur aan staat.

Door op de Hendel te klikken kun je deze in het midden, naar rechts en naar links zetten. Zorg er echter wel voor dat je de hendels laat staan zoals je ze aantreft op de "radiatoren". Open de Groene Deur door op de Rode Knop ervan te klikken en ga de volgende kamer in. Je bent in de:

2e "Radiator" Kamer: Ook hier vindt je aan de linkermuur en aan de rechtermuur zo'n "radiator met hendel". Ga de volgende kamer in. Dit is de:

3e "Radiator" Kamer: En ook hier staan er links en rechts een "radiator met hendel" maar ook een 3e "radiator" aan de achtermuur. Deze 3e "radiator" heeft een kastje en een rode knop.

Je kunt het kastje, onder de Rode Knop, openen. Als je dat doet dan merk je dat er iets in dit kastje geplaatst moet worden. Maar wat? Als je op de rode knop klikt dan gebeurt er......niets. Oké....draai je om en keer terug naar de 1e "Radiator"Kamer. Draai je dan om naar de deuropening van de 2e "Radiator" Kamer en klik nu weer op de Rode Knop om de Groene Deur weer omhoog te halen. VERGEET DIT NU NIET.....Het bespaard je straks een hoop heen en weer geloop.

Draai je terug om en keer terug naar het midden van de betonnen kamer. Draai dan links en ga vooruit de lift in. In de lift draai je weer helemaal om en druk je op de rode liftknop, rechts. De lift neemt je mee omlaag. Draai links. Vanuit de lift kijk je door een gangetje naar een Blauw Metalen Poort. Ga 1 keer vooruit en druk op de Vierkante Rode Knop van de poort. De poort gaat echter niet open. Ga nog 1 keer vooruit. De poort zit dus aan de binnenkant dicht met een Hendel. Klik op de Hendel om deze rechtop te zitten.

Nu kun je zowel hier binnen als buiten deze poort openen. Deze poort is dus op het 3e Level Voorzijde. We komen hier zo meteen van buiten weer hier binnen, maar eerst moet die lift weer omhoog naar het 4e Level. Draai je dus om en ga de lift weer in en druk weer op de liftknop en je gaat met de lift weer omhoog naar de betonnen kamer. 2 keer vooruit de lift uit, links, 1 keer vooruit, druk op de Vierkante Rode Knop om de blauwe poort te openen en dan 5 keer vooruit, links, 2 keer vooruit de Toren in, rechts en kijk omlaag naar de trap. Daal de trap af naar het 3e level en op het 3e level ga je rechts en naar buiten. Je staat nu op het pad van het:

3e Level: Voorzijde:

Draai links en ga naar de Blauw Metalen Poort en druk op de Vierkante Rode Knop om de poort te openen. Dit is dus de poort waar je zonet, aan de binnenkant, de grendel van omhoog hebt gezet. Ga 3 keer vooruit. Je staat nu in de liftschacht van het liftje. Het liftje hangt nu boven je op het 4e level. Kijk omlaag. Een blauwe ladder gaat omlaag:

Klik op de ladder en daal deze dan in 2 keer omlaag af. Beneden gekomen draai je links. Je kijkt een grote ronde kamer in. Ga 2 keer vooruit. Je staat nu in het midden van de:

Blauwe Koepel Kamer:

Deze Blauwe Koepel Kamer is dus op het 2e Level Achterzijde van de Toren. Het is hier een beetje donker. Blijf precies in het midden staan. Achter je is de nis waar de blauwe ladder is. Ik noem dat de Ladder Nis. Kijk rond in deze kamer. 

Ga nu NIS 3 in:

Het heeft dus allemaal te maken met die Knikkerpuzzel. We hebben dringend behoefte aan meer info. Verlaat Nis 3 en ga nu naar Nis 2.

NIS 2:

Nis 2 heeft dus een Blauwe Deur. Rechts naast de deur zit de Vierkante Rode Knop. Klik erop. De Blauwe Deur gaat echter niet open. Links naast de deur zit een paneeltje dat is verdeeld in 4 vakjes. Je kunt op deze 4 vakjes klikken. Als je dat in de juiste volgorde doet dan kun je de deur van Nis 2 openen. Maar wat is de juiste volgorde? We gaan even wandelen.....

Draai je om en ga naar Nis 4. De Blauwe Deur van Nis 4 zit op slot middels een grendel. Ga Nis 4 in en haal de Grendel van de deur. Draai je dan om en ga Nis 4 weer uit. Draai je dan weer om naar Nis 4 en druk dan nu op de Vierkante Rode Knop. De Blauwe Deur in Nis 4 gaat dan  nu open. Ga door Nis 4 nu naar buiten. Je bent dan nu terug op het metalen pad van Level 2 Achterzijde. Volg het pad naar de Toren en ga de Toren weer in en klim weer omhoog naar Level 4. Op Level 4 verlaat je de Toren weer, links, aan de achterzijde en ga je via de Blauwe Deur weer de Betonnen Kamer in. In de Betonnen Kamer ga je naar rechts en de lift weer in en met de lift ga je weer omlaag naar Level 3. Ga de lift uit en open de Blauwe Deur en ga via het pad van Level 3 Voorzijde terug de Toren in. In de Toren daal je, via de trap rechtsonder, weer af naar Level 2 en ga je er aan de achterkant weer uit. Volg het pad van Level 2 Achterzijde naar de Blauwe Deur van Nis 4, open de deur en stap door Nis 4 terug naar het midden van de Blauwe Koepel Kamer. Draai rechts en ga Nis 1, de Laddernis, in. Draai links en kijk omhoog langs de Blauwe Ladder. Boven je hoofd zie je nu de ONDERKANT van de LIFT. De lift hangt dus op Level 3. Je ziet een Paneel in de onderkant van de lift. Klim omhoog om dit paneel te kunnen bekijken. Het paneel heeft 4 vakjes en in elk vakje zie je 2 cijfers staan. TEKEN HET NA.

Daal terug de ladder af en ga nu terug naar Nis 2 in de Blauwe Koepel Kamer. Wel.....het paneel in de onderkant van de lift heeft je dus de volgorde gegeven waarin je nu op de 4 vakjes van het deurpaneel moet klikken. Nummer de 4 vakjes van het deurpaneel als, A, B, C, D:

Klik, volgens het Liftpaneel, nu in deze volgorde op de 4 vakjes van het deurpaneel: B, D, A, D, A, C, C, B en klik dan weer op de Vierkante Rode Knop en....De Blauwe Deur van Nis 2 gaat nu open. In Nis 2 is dus een klein laddertje. Ga Nis 2 nu dus in en kijk omhoog langs het laddertje. Klim dan in 2 keer omhoog en je bent in de:

"Radiotoren" Kamers van Level 3

Nb: Als je nu voor een dichte Groene Deur staat, dus de doorgang naar de kamer 2 en 3 afsluit, dan ben je vergeten om de Groene Deur in de 1e Radiator Kamer op Level 4, achter de Houten Deur van de Betonnen Kamer, weer omhoog te brengen toen je daar weer weg ging. Je zult dan nu eerst daar naar terug moeten gaan om de Groene deur daar weer omhoog te brengen. Het is namelijk dezelfde groene deur.

Er zijn dus ook hier 3 kamers waarin aan de muren weer "Radiatoren" hangen. Deze kamers zijn dus direct onder de 3 "Radiatoren" Kamers van Level 4. Ga in elk van de 3 kamers de loop van de Pijpjes bestuderen, die onder uit de radiatoren komen en die de radiatoren onderling verbinden, maar ook verbinden met de radiatoren in de kamers hier boven. In de voorste kamer vindt je aan de rechtermuur een Paneel met ?-vakjes. Dit is een aanwijzing voor een andere puzzel waar je later mee te maken krijgt. In de 2 andere kamers vindt, aan de linkermuur, een Grijs Paneel. Op het paneel in de middelste kamer zie je 3 zwarte lijntjes, linksboven, die van midden boven naar linksonder gaan.. Hierop zie je ook 3 cijfers, Rood 3, Blauw 16, Groen 4. Op het Grijze Paneel in de achterste kamer zie je ook 3 zwarte lijntjes, rechtsboven, en de getallen Rood 23, Blauw 5, Groen 19.

Deze 2 Grijze Platen bevatten dus aanwijzingen voor de Knikkerpuzzel. Teken de Grijze Platen na. Goed....hier kun je nu verder niets doen. Ga terug naar de voorste kamer en daal dan via de ladder weer af naar de Blauwe Koepel Kamer. Ga naar Nis 4, open de Blauwe Deur van Nis 4 en ga door Nis 4 terug naar buiten en ga, via het metalen pad, de Toren weer in. Klim, via de trap, omhoog naar het 3e Level. Op het 3e Level draai je naar rechts en verlaat je de Toren weer aan de achterzijde. Draai links en ga naar de Blauwe Deur van het:

3e Level: Achterzijde:

Druk op de Vierkante Rode Knop om de Blauwe Deur te openen en stap 1 keer vooruit naar binnen. Rechts zit een Vierkante Gele Knop die echter niets doet als je er op klikt. Ga weer 1 keer vooruit. Je staat in het tussen halletje. Draai rechts. Aan de muur zit een metalen rooster. Klik op het rooster. Het klapt omlaag en in het muurvak zie je een Sleutel staan. Grijp de Sleutel.

Draai weer links en ga weer 1 keer vooruit door de volgende poort. Je beseft het waarschijnlijk nu nog niet, maar je staat nu in een TRAM. Recht voor je is een Metalen Deur. Draai rechts. Aan de muur hangt een plakkaat en hierop zie je de Kristal Grot. De buitenkant van de cirkel is de ronde tunnel waarin de TRAM helemaal rondom de Kristal heen rijd. Er zijn 4 "Stations" in de ronde tunnel en op het diagram zie je dat er drie ingangen zijn waardoor je de Kristal Grot in kunt gaan. Draai je helemaal om. Je kijkt nu door het raam van de TRAM de ronde tunnel in. Onder het raam zit een Vierkante Gele Knop. Blijf er van af want we gaan nu nog niet rijden.

De Kristal Grot:

Draai rechts en ga vooruit de TRAM uit naar de Metalen Deur. Klik  op de Rode Knop om de deur te openen en ga dan 3 keer vooruit over het "steigertje". Aan het einde van het "steigertje" sta je dan voor een grote metalen houder waar een groot donker Kristal in zit. Aan de rechterkant van de metalen houder zit een kastje waarin een klein schermpje zit en waarop je het cijfer 3 ziet staan.

Draai je helemaal om en loop terug naar de Tram. Ga weer in de Tram en draai je rechtsom naar het raam. Laten we maar even een ritje door de tunnel gaan maken. Er zijn 4 "Stations" in de tunnel. Dit "Station" waar je nu bent en nog 3 anderen. De tram maakt dus een compleet rondje door de ronde tunnel. Elk "Station heeft een Linkernis en een Rechternis. De Linkernissen zijn dus aan de Toren Kant en bevatten puzzels aan de muren. De Rechternissen hebben elk een Metalen Deur waardoor je de Kristal Grot in kunt gaan. We gaan nu dus naar elk "Station" om even te KIJKEN. Net als een echte Nederlander gaan wij nu alleen "Kijken, niet Kopen".

Dus klik op de Vierkante Gele Knop en....De Tram zet zich in beweging en je gaat nu door de tunnel en de Tram stopt dan op het volgende "Station". Draai links. Je kijkt dus de linkernis in. Je mag van mij de tram uit en de nis uit om alles beter te bekijken, maar ik zou nergens op klikken als ik jouw was.  Aan de 3 muren van de nis hangen panelen met schermpjes en knoppen. Boven de panelen zie de cijfers 1, 2 en 3 staan. De nis heeft geen uitgang.

Draai je om naar de rechternis. Hela....de Metalen Deur naar de Kristal Grot is hier door planken gebarricadeerd. Hier kun je dus de Kristal Grot niet in. Draai weer linksom en klik weer op de Vierkante Gele Knop. De Tram gaat weer verder door de tunnel en stopt bij het 3e "Station". Bekijk de Linkernis. Deze nis heeft een Metalen Deur maar die gaat niet open. Aan de linkermuur zit 1 schermpje en op de rechtermuur zitten 2 schermpjes.

Draai je om en ga naar de Metalen Deur in de rechternis.Open de deur en volg het "steigertje" naar het einde. Het cijfer op het kristalkastje is 1. Terug naar de Tram en druk weer op de Vierkante Gele Knop en de Tram neemt je mee naar Station 4. De Linkernis heeft een grote dubbele Deur in de achtermuur. Achter deze deur zit een puzzel. Zowel aan de linker als aan de rechtermuur hangt een groot paneel. Dit is de Simulatie Nis.

Ga via de Metalen Deur in de rechternis weer de Kristal Grot in en bekijk het cijfer op het kristalkastje. Dat is het cijfer 2. Terug de Tram in en klik weer op de Vierkante Gele Knop en de Tram levert je nu weer af op het begin "Station" dus op het 3e Level Achterzijde. Draai links en ga 1 keer vooruit. Druk op de Vierkante Rode Knop om de Blauwe Deur weer te openen en volg dan het ijzeren pad terug de Toren in. Daal af naar het 2e Level en vervolgens naar het 1e Level.

1e Level:

Als je op het 1e level bent gekomen dan sta je voor een Houten Luik dat in de muur zit. Onderop het luik zit een blauw knopje. Klik op dit blauwe knopje. Het Houten Luik gaat echter niet open. Dit is echter wel het Elektrische Schakel Kastje. Draai links en volg het  ijzeren pad van het 1e Level Achterzijde naar de Blauwe Deur. Open de Blauwe Deur door op de Vierkante Rode Knop te drukken. Helaas kun je hier nu verder omdat de Metalen Deur, achter deze Blauwe Deur, niet open gaat. Draai je om en ga terug de Toren in en dan 2 keer vooruit het trapje af. Draai rechts. Je staat nu voor een wit paneel waarin een schermpje zit en een Oranje Knop. Klik op deze knop. Er verschijnt echter niets in het schermpje. Dit is de Railing Monitor. Draai links en ga 1 keer vooruit naar buiten. Je bent nu dus op Level 1 Voorzijde. Het Ijzerenpad loopt hier dood, maar aan het einde zit er een groot Metalen Luik in. Aan de eindrailing zie je een bord met daarop een gloeilamp getekend. 

 

Ga nog 1 keer vooruit, kijk omlaag en klik op de gele greep van het luik. Het luik gaat echter niet open. Kijk weer omhoog en draai je terug om naar de Toren. Rechts naast de ingang zie je nu een Vierkante Rode Knop. Ga 1 keer vooruit en klik dan op deze Rode Knop. Je hoort een geluid. Ga terug 2 keer vooruit de toren in en draai rechts. Je staat weer voor het Houten Luik in de muur. Klik weer op de blauwe knop en nu gaat het luik wel open. Je bent nu in het:

Schakelkastje, Pijpenkamer en de Railmonitor

Je ziet 6 schakelaars, 3 boven en 3 onder. Je ziet dat 2 van de onderste schakelaars met elkaar verbonden zijn door een groen stangetje. Tussen de schakelaars zie je een gloeilampje en een rond lampje. Het ronde lampje brand nu. Klik op de groene stang waarmee de 2 onderste schakelaars aan elkaar vast zitten. Hierdoor gaan deze 2 schakelaars naar links en is dat ronde lampje uit.

Draai rechts en ga nu terug naar het luik aan het einde van het ijzeren pad. Kijk weer omlaag en klik weer op de gele greep. Nu gaat het luik wel open. Een ladder gaat omlaag door de schacht. Klik met je omlaagvinger in de schacht om op de ladder terecht te komen en daal dan, via 3 keer omlaagvinger, de ladder af. Beneden draai je helemaal om. Je staat in een tunnel. De tunnel gaat naar rechts, maar links is een uitgang naar een Railkarretje. Aan de achtermuur hangt weer zo'n Grijze Plaat. Ga vooruit en bestudeer de Grijze Plaat. Teken het weer na. Deze Grijze Plaat heeft 3 lijntje in "Z-vorm" en de cijfers: Rood 2, Blauw 24, Groen 17.

Als je eventjes naar links kijkt dan zie je het Railkarretje staan. Draai je dan weer om en volg de tunnel, 1 keer vooruit, links, 2 keer vooruit en je bent aan het einde. Draai rechts. Een ladder gaat omhoog. Kijk omhoog en klim via 2 keer vooruit de ladder op en dan via de Schuinlinks vinger verder naar boven. Dan vooruit en draai links. Je bent nu in de:

Pijpen Kamer:

Je kijkt naar een paneel en een wirwar van pijpjes die allemaal het paneel in gaan. Dit paneel is de achterkant van het schakelkastje met de 6 schakelaars, in de Toren. Kijk omlaag. Onder het paneel zie je het groene Hoofdstroom kastje. De twee pijpjes van dit kastje gaan ook door het paneel. Kijk weer omhoog. 

In feite zij het maar 8 pijpjes. 4 gaan er naar links en 4 gaan er naar rechts. Draai naar rechts. Je ziet nu de "eindstukken" van 4 pijpjes die vanuit het paneel naar rechts gaan. De bovenste 2 zijn dus de Blauwe Pijpjes en de onderste twee zijn de Paarse Pijpjes. Deze 4 pijpjes komen uit het huisje dat achter de Toren staat. Draai 2 keer links. Je ziet nu de achterkanten van de 4 pijpjes die naar links gaan. De bovenste 2 zijn de Groene Pijpjes en de onderste 2 zijn de Vleeskleurige Pijpjes. Kijk weer naar het Paneel.

Goed....als je hebt uitgevogeld via welke verbindingen je de 2 groene pijpjes verbind met het kastje onder dit paneel dan draai je links. Kijk omlaag de ladderschacht in en klim weer omlaag de tunnel in. Volg de tunnel terug naar voren en klim daar via de ladder weer helemaal omhoog het ijzeren pad op. Draai je om naar de Toren en ga terug de Toren in en weer naar het:

Schakelkastje:

Open het kastje weer. Goed...je moet nu eerst de verbinding maken voor de Groene Pijpjes naar de Railmonitor. Nummer de 6 schakelaars, van linksboven naar rechtsonder, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waarschijnlijk staan een aantal schakelaars nu al goed. Het moet zo zijn: Schakelaars 1 en 2 moeten naar rechts. Schakelaars 3, 4, 5, 6 moeten naar links staan.

Heb je dit zo staan, draai dan rechts, 1 keer vooruit, rechts. Je staat nu weer voor de:

Rail Monitor:

Klik weer op de Oranje Knop en HOU DEZE NU INGEDRUKT. In het schermpje verschijnen 9 zwarte vierkantjes. HOU DE ORANJE KNOP INGEDRUKT. 8 zwarte vierkantjes verdwijnen weer. Je moet deze 8 zwarte vierkantjes nu nummeren in de volgorde waarin ze verdwijnen. Teken het dan ook even over op een papiertje:

Heb je dit ook? Ga dan weer terug naar het:

Schakelkastje:

Open het kastje weer. Nu moet je de verbinding maken voor de Paarse Pijpjes. Hiervoor moeten de Schakelaars 1, 4, 5 en 6 naar Links staan en de schakelaars 2 en 3 naar Rechts.

Heb je dit ook weer gedaan dan draai je weer rechts en ga je vooruit naar het luik, achterin het ijzeren pad. Open het luik weer en daal de ladder af. Draai je om en ga vooruit en draai links. Je staat weer voor de Railkar:

Hoofdstuk 11: De Ondergrondse Spoorweg:Deel 1:

Ga de Railkar in en draai rechts. Je kijkt door het raam van de Railkar de Railkartunnel in. Onder het raam zitten 2 Vierkante Oranje knoppen. Rechts is Vooruit, Links is achteruit.

Klik op de rechter oranje knop. De railkar gaat vooruit door de tunnel en stopt bij:

Station 1:De Schepen Galerij

Door het raam van de railkar zie je dat de railtunnel zich verder op splitst naar links en naar rechts. Er zit daar dus een wissel. Draai rechts. Je kijkt Station 1 in en je ziet een geel houten deurtje dat via een pijpje verbonden is aan een paneel met 9 vierkantjes, net zo'n paneel als de rail monitor. Dit is het wisselkastje, maar dit laten we nog eventjes zitten.

Ga vooruit de railkar uit. Je staat dan voor het 9 vierkantjes paneel. Draai rechts. Rechts gaat een ladder omhoog en recht voor je zie je weer zo'n Grijze Plaat  aan de muur hangen. Ga vooruit, bekijk de Grijze Plaat en teken het weer na. Deze Grijze Plaat heeft 3 zwarte lijntjes rechtsboven en de cijfers Rood 8, Blauw 20, Groen 12.

Draai rechtsom naar de ladder. Kijk omhoog en klik 3 keer vooruit op de ladder om omhoog te klimmen. Boven gekomen draai je links. Een raam. Door het raam zie je de achterkant van de Toren. Links naast het raam zie je dat de Blauwe Pijpjes en de Paarse Pijpjes hier binnen komen. Je ziet ook dat de Blauwe Pijpjes overgaan in Gele Pijpjes en de Paarse Pijpjes over gaan in Groene Pijpjes. Klik in het raam om naar buiten te kijken. Kijk dan omlaag. Je kijkt naar de voet van de toren en je ziet nu een Blauw Lijntjes Figuur, TEKEN HET NA.

Kijk weer omhoog en zoom uit het raam. Draai links. Een dicht hek. Door het hek kijk je de Schilderijen gang in. De Gele en de Groene pijpjes gaan daar heen. Draai weer links. Weer een hek en weer kijk je de schilderijen gang in. Deze schilderijen gang is de Schepen Galerij. Draai weer links en je staat weer voor het ladder gat. Kijk omlaag en daal de ladder terug af. Weer beneden draai je 2 keer links. Links een Metalen Deur en rechts een ladder. Aan de achtermuur een langwerpig paneel met 7 zwarte cirkeltjes. Dit paneel is via een pijp en een knop verbonden met de metalen deur.

Ga vooruit naar het paneel. Druk op de knop. Helaas....de metalen deur gaat niet open. Als je in de zwarte cirkeltjes klikt dan verschijnen er kleurtjes in elk cirkeltje. Je kunt in elk cirkeltje 9 kleurtjes krijgen. Draai rechtsom naar de ladder en kijk omhoog. Boven je hoofd zit het ladder gat dicht met veen rooster. Kijk weer omlaag. Rechts naast de ladder zit een Vierkante Rode Knop aan 2 groene pijpjes. Bovenaan de 1e ladder heb je gezien dat de Paarse Pijpjes hier over gaan in Groene Pijpjes. In het schakelkastje, op level 1 in de Toren, heb je zojuist de verbinding gemaakt voor de paarse pijpjes. Dus deze ladderknop zou nu stroom moeten hebben. Klik dus op de Vierkante Rode Knop. Je hoort dat er iets openschuift. Kijk weer omhoog langs de ladder en.....Jawel....het rooster is nu weg. Klim dus deze ladder nu op via 3 keer vooruit op de ladder en dan nog 1 keer de omhoogvinger. Draai rechts. Je ziet dat je nu aan de andere kant van het hek bent.

Draai weer rechts. In de muur zit een Luik. Boven en onder het Luik zit een Rode Knop. In het Luik zitten 3 blauwe stangen die een figuur vormen. Als je op de rode knoppen klikt dan verander je het figuur dat de 3 stangen maken. Je kunt, door op de rode knoppen te klikken, met de 3 stangen heel veel verschillende figuren maken. Dit is LUIK 1. Draai rechts. Je kijkt de Schilderijen gang in. Je bent nu in de:

Schepen Galerij:

In deze gang hangen Schepen Schilderijen. Als je door de gang gaat bekijk de schilderijen dan en tel hoeveel er hangen. Ga vooruit, links, 1 keer vooruit, links en je staat voor LUIK 2. Ook dit luik heeft 2 rode knoppen en 3 blauwe stangen die je in heel veel standen kunt zetten. Draai rechts, 1 keer vooruit, links, 1 keer vooruit, links en je staat voor LUIK 3. Wel....zelfde als LUIK 1 en LUIK 2. Draai rechts, 1 keer vooruit, links, 1 keer vooruit. Je bent nu aan het einde van de schilderijen gang. Draai links. Je staat voor een Monitor. Onder de monitor een groenig kastje. De Monitor is verbonden met Paarse Pijpjes. Druk op de knop van de Monitor. ....er gebeurt niets. Er is geen stroom voor de monitor. Noem dit MONITOR 1

Om deze monitor te activeren is het nodig dat die Metalen Deur, beneden, open gaat. Maar daartoe moet eerst dat paneel met de 7 cirkeltjes geactiveerd worden. Loop terug door de schilderijen gang naar de ladder en terwijl je dat doet, kijk dan nog eens goed naar de schilderijen. Je merkt dat de schilderijen met elkaar verbonden zijn via de Gele Pijp. Bij het raam heb je gezien dat de Blauwe Pijpjes, uit de pijpenkamer van de toren, overgaan in de Gele Pijpjes. Ook heb je gezien dat het paneel met de 7 cirkeltjes aan een gele pijp vast zit.

Je moet nu dus terug naar het Schakelkastje in de Toren om met de 6 schakelaars de Blauwe Pijp Verbinding de maken zodat de schilderijen en het paneel met 7 cirkeltjes stroom krijgen. Ik ga je de route terug naar de Toren nu niet weer helemaal uitleggen. Dus terug naar het begin van de schilderijen gang en daal er terug de ladder af en zorg dat je weer in de railkar komt. In de railkar druk je dan op de linker oranje knop om, achteruit, terug te rijden naar de tunnel onder de Toren. Stap uit en klim via de ladder omhoog door het metalen luik en ga weer naar het:

Schakelkastje:  

Open het schakelkastje weer. Eigenlijk moet je eerst in de Pijpenkamer even gaan kijken hoe de verbinding van de Blauwe Pijpjes met het hoofdstroomkastje loopt, maar ik zal je dit besparen. Voor de Blauwe Pijpjes dienen de schakelaars als volgt te staan:  
1 en 2 = links, 3 en 4 = rechts, 5/6 = links. Heb je dit, ga dan terug naar de railkar en rij ermee terug  naar Station 1. Stap weer uit en ga naar de achterste ladder en klim weer omhoog naar de:

Schepen Galerij:  

Loop door de schilderijen gang naar het 6e schilderij. Bekijk dit schilderij goed. Je ziet nu, voorop in de voorsteven van het schip op dit schilderij, 7 gekleurde cirkeltjes. Teken deze kleurvolgorde na. Het is de code voor het paneel bij de Metalen Deur.

De Metalen Deur openen:  

Ga terug naar de ladder en klim weer omlaag en draai dan linksom naar het paneel met de 7 zwarte cirkeltjes. Wel....Klik in de cirkeltjes en zet in elk cirkeltje hetzelfde kleurtje als je op het 6e schilderij hebt gezien:

Klik dan op de knop en draai links naar de Metalen Deur. De Metalen Deur is nu open. Ga vooruit door de nu geopende Metalen Deur. Je staat voor een Groene Knop. Draai rechts. Je ziet nu weer zo'n Monitor en ook deze heeft geen stroom. Noem dit MONITOR 2. Draai weer links en druk nu op de Groene Knop. Je blijkt in een lift te staan en gaat nu omhoog. Als de lift weer tot stilstand is zie je Gele en Paarse Pijpjes aan de muur. Draai je nu steeds linksom en naar de overige muren van deze vierkante liftschacht. 

Deze figuren moet je dan gaan maken in de 3 Luiken in de schilderijen gang om de verbindingen daadwerkelijk tot stand te brengen. Denk er wel om dat je het hier in de liftschacht in SPIEGELBEELD ziet. Heb je hier dus de verbindingen tussen de pijpjes gevonden, draai je dan weer om naar de muur met de Groene Schuif en zet de Groene Schuif nu naar RECHTS, zodat dus de Paarse Pijpjes worden verbonden. Draai je dan om  naar de Groene Liftknop en druk er weer op om terug omlaag te gaan. Draai je om, stap de lift uit en klim de ladder weer omhoog naar de Schilderijen gang. Ga nu naar de 3 LUIKEN en maak in de Luiken nu de figuren van de verbindingen tussen de pijpjes door op de rode knoppen van de luiken te klikken. Zo moet het zijn:

Nadat je LUIK 1, LUIK 2, LUIK 3 dus op de juiste wijze hebt ingesteld ga je naar MONITOR 1, achter in de schilderijen gang. Druk weer op de knop van Monitor 1 en....In de monitor krijg je nu een diagram te zien. Je ziet een "Pijl". De "Pijl" wijst omhoog en bestaat uit 5 driehoekjes. Er staan getallen in. TEKEN HET NA. Ga dan terug, via de ladder, omlaag en open de Metalen Deur weer door weer op de knop van het 7 cirkeltjes paneel te klikken. Ga met de lift weer omhoog en draai linksom naar de pijpjesmuur met de Groene Schuif. Zet de Groene Schuif nu naar Links zodat de Gele Pijpjes met elkaar zijn verbonden. Draai terug naar de Groene Knop en daal weer omlaag. Als de lift weer beneden is gekomen draai je rechtsom naar MONITOR 2 en druk je op de knop van de monitor. In Monitor 2 zie je dan nu ook een "Pijl". Deze "Pijl"wijst omlaag en ook hier zie je in de driehoekvakjes getallen. TEKEN HET NA.

Deze twee "pijlen" zijn de oplossing voor een puzzel die je, later, in Station 2 moet gaan oplossen. Je moet ze nu even, op een stukje papier, samenvoegen om er een op zijn punt staande vierkant van te maken met daarin 8 driehoekjes waarin je dan de getallen zet zoals zo in de 2 "pijlen" staan. Maar je kunt dit ook niet doen, want ik geef je straks toch de oplossing voor die puzzel..

We zijn klaar op dit Station. Dus ga terug naar de Railkar en erin en druk nu weer op de Vooruitknop. De Railkar gaat weer vooruit door de tunnel en bij de splitsing de linkertunnel in en stopt dan op Station 2. Hier willen we nu niet zijn omdat je eerst wat meer aanwijzingen nodig hebt. Dus klik gelijk weer op de Vooruit Knop om verder door te rijden naar:

Station 3: De Deuren Hal:

Draai rechts, 1 keer vooruit, rechts. Je ziet een dicht luik in de muur. Ga vooruit en druk op de Rode Knop naast het luik. Het luik gaat niet open. Draai links. Je kijkt naar een mooie Dubbele Deur, bovenaan een paar treden.

Ga 1 keer vooruit. Je staat voor de treden. Draai links. Aan de linkermuur zit een Schermpaneel. Ga er naar toe en klik dan op de Rode Knop onder het paneel. In het scherm verschijnt een lijn. Door de lijn heen staan een aantal geometrische figuren. Als je op de groene knoppen naast het scherm klikt dan Scrol je de figurenlijn in het scherm naar links of naar rechts. Er staan heel wat geometrische figuren op de lijn. Teken ze allemaal na. Je zult deze geometrische figuren later nog tegenkomen bij een andere puzzel. Heb je dit, draai je dan helemaal om. In de muur, rechts van de treden, zit een luik. Ga er naar toe en open het luik. Door het raam zie je nu het Draaihuisjes Doolhof van Station 2. Draai rechts. Je staat voor een smalle Rolluikdeur. Klik op de Rode Knop, links naast de deur. Er gebeurt echter niets. Deze Rode Knop is via een groen pijpje verbonden met het bruine kastje. Uit het kastje komen 4 groene pijpjes die dan naar links gaan en via de raam muur dan verdwijnen door de Dubbele Deur muur. Heb je dit allemaal bekijken, ga dan de treden op naar de Dubbele Deur, open de Dubbele Deur en stap 1 keer vooruit. Je bent nu in de:

Deuren Hal: Deel 1:

Goed we beperken ons nu alleen tot de Bruine Deur Links in de Voor Hal en de Groene Deur Links in de Midden hal. Ga dus terug naar de ingang van de hal en draai rechts. Je staat nu voor de Bruine Deur Links

Bruine Kamer Linkerzijde:

De Bruine en de Groene Deuren zitten op slot. Maar op het 3e Level: Achterzijde, van de Toren, heb je achter een rooster een Sleutel gevonden. Met deze Sleutel open je hier de 2 Groene en de 2 Bruine Deuren. Dus pak de Sleutel uit je inventory en klik ermee op het sleutel gat van de deur. De sleutel verdwijnt vanzelf weer naar je inventory. Open nu de deur met het handje. Je ziet een Metalen Luik in de vloer van het kamertje. Ga vooruit. Kijk omlaag naar het luik. Klik op het luik. Het gaat niet open. Je ziet echter dat het luik is verbonden met de Groene Pijpjes. Kijk weer omhoog. Draai rechts. Je ziet een Hendel in de Groene Pijp. Klik op de hendel. Er gebeurt echter niets. Draai weer rechts. Je ziet dat de Groene Pijp dwars over de binnenkant van de deur gaat en dan verder rondom door de kamer. De "cirkel" van de Groene Pijp is echter verbroken zolang de deur open staat. Sluit dus nu de Deur. Draai weer linksom naar de Hendel. Klik weer op de Hendel. Nu gaat de hendel omlaag en blijft ook omlaag staan. Draai links en kijk weer omlaag naar het Metalen vloerluik. Klik weer op het luik en nu gaat het open. Daal de ladder af en draai dan rechts. Je bent in een smalle keldergang. Links en rechts hangen er LETTERS aan de muren. Ga door de gang naar achteren maar bekijk steeds de letters en TEKEN ZE NA. Ze zijn een aanwijzing voor een latere puzzel:

Aan het andere einde van deze "lettergang" klim je dan de ladder op. Bovenaan deze ladder ben je dus in een smalle stenen schacht. Draai links. Aan de muur zie je weer zo'n Grijze Plaat met 3 zwarte lijntjes en de getallen Rood 14, Blauw 1, Groen 21. Draai links. 

Gouden Pijpjes komen uit de muur. Draai links. De Gouden Pijpjes gaan naar een Hendel. Op de Hendel brand een klein rood lampje. Klik op de Hendel. De Hendel gaat omlaag en weer omhoog maar nu is het kleine lampje groen. Draai links, kijk omlaag en daal de ladder terug af en ga weer door de "Lettergang" naar de voorste gang en klim weer omhoog naar de Bruine Kamer. Draai je om en open de deur en stap vooruit de Voor Hal weer in. Draai links, 1 keer vooruit en klik met je Schuinlinksaf Vinger op de Groene Deur Links.

Groene Kamer Linkerzijde:

Open deze Groene Deur weer met de sleutel uit je inventory en dan met je handje en stap de kamer in. Kijk rond. Er zitten 3 Metalen Platen op de 3 muren. Boven elke plaat zit een knop. De Metalen Platen zijn verbonden met de Paarse Pijpjes. Kijk goed naar de platen. Je merkt op dat de platen een Buiten Vierkant en een Binnen Vierkant hebben. In de Buiten en in de Binnen Vierkanten van elke Plaat zitten Schroeven. Goed....Klik op de knoppen die boven elk van de 3 platen zitten. De knop krijgt dan een kleur. Er is dus een Blauwe Plaat, een Groene Plaat en een Rode Plaat. Tel dan, voor elke plaat het aantal schroeven dat in het Binnen Vierkant zit en dat in het Buiten Vierkant zit en noteer deze aantallen dan achter de kleur.

Goed.....voor nu zijn we klaar hier. Uiteraard mag je van mij de Bruine Deur en de Groene Deur aan de rechterkant van de hal ook gaan openen om daar in de 2 kamertjes even vast rond te kijken. En ook kun je door de Dubbele Deur achterin gaan om ook daar even te gluren. In de twee kamertjes aan de rechterzijde van de Voor Hal en de Midden Hal vindt je 4 schermen waar je nu niks mee kunt en als je door de dubbele deur, achterin de Achter Hal gaat dan zul je merken dat je dan voor een kloof komt te staan waar je, nu, niet verder kunt. We komen in DEEL 3 B van de walkthrough hier weer terug om dan de rest van de puzzels hier te doen. Dus ga nu terug naar de Railkar en er weer in. Klik weer op de Achteruit Knop om terug door de tunnel te rijden naar:

Station 2: Het Draaiende Hutjes Doolhof:

Het 1e Blauwe Fragment:

Draai rechts, 1 keer vooruit en draai links. Alweer een metalen luik in de muur en een Rode Knop. Klik op de Rode Knop. Het luik gaat niet open. Draai je 2 keer linksom. Je ziet een Metalen Deur met een Rode Knop er rechts naast. Links een tralie raam en rechts zie je een paneel met daarop een op zijn punt staande vierkant dat is verdeeld in 8 driehoekjes.  Een blauw pijpje gaat vanuit dit paneel naar de Rode Knop van de deur.

Ga vooruit naar de deur en druk op de Rode Knop. De deur heeft geen power, dus de deur gaat niet open. Draai rechtsom naar het driehoekjes paneel. Wel.....dit heb je eerder gezien. Op de 2 Monitoren in Station 1 heb je de 2 helften van dit paneel gezien. In de driehoekjes stonden de cijfers 1 t/m 8. Ik heb je toen gezegd dat je die twee "Pijlen" moest samenvoegen tot een "op zijn punt staande vierkant met 8 driehoekjes". Wel....dat is dit vierkant. Je kunt op elk driehoekje klikken. Het driehoekje wordt dan oranje. Je moet dat dus doen volgens de cijfervolgorde die je in de twee "Pijlen" zag staan. Dus als volgt:

Klik dus volgens de 1 t/m 8 volgorde op de driehoekjes en draai je dan linksom naar de deur. Klik nu weer op de Rode Knop en nu gaat de deur open. Ga 2 keer vooruit naar binnen. Je bent nu in het:

Draaiende Hutjes Doolhof:

Draai linksom zodat je de 4 hutten ziet staan. Er staan 4 Hutten in deze kamer. De hutten hebben aan elke zijden deuren en zijn onderling verbonden door paden. Er zijn Boven Paden en Beneden Paden die via ladders te bereiken zijn. Begin er mee om de Hutten, voor jezelf te benoemen. Noem ze: Links Voor, Rechts Voor, Links Achter en Rechts Achter.

Laten we even gaan zien wat er van ons verlangt wordt hier. Draai rechts, 1 keer vooruit, links en vooruit naar Hut Rechtsvoor. Open de deur door op de rode knop te klikken. Je ziet dat het pad in deze hut nu naar links gaat en dan verder naar de rechterzijde van Hut Linksvoor. Volg het pad naar Hut Linksvoor en open de deur van deze hut. Hela.....je kunt Hut Linksvoor via deze zijde niet in. Draai je om en keer terug naar Hut Rechts Voor, open de deur en stap de hut weer in en ga dan 2 keer schuinrechts en dan 1 keer vooruit en draai rechts.

Je staat nu terug op het beginpad maar nu voor een dubbel Metalen Luik dat in de ijzeren pilaar zit die voor Hut Rechtsvoor staat. Rechts naast het luik zit een Hendel die omhoog staat. Vanaf deze hendel gaat een Gouden Kabel naar de achterkant van Hut Rechtsvoor. Er gaat ook een Blauwe Rail, langs het plafond, hiervandaan en dan langs de rechtermuur, naar de achtermuur, achter de Hut Rechtsachter.

Open het Metalen Luik. Je ziet nu een paneel met 4 Cirkels. In de 4 Cirkels staan strepen. Dit is het HUT ROTATIE PANEEL.  Als het nu goed is dan staan de strepen in Linksboven en Linksonder Verticaal en de strepen in Rechtsboven en Rechtsonder staan nu als een "Back Slash". Deze 4 Cirkels stellen dus de 4 Hutten voor. Door op de cirkels te klikken verdraai je de hutten. Noem deze Cirkels nu precies zo zoals je ook de hutten hebt benoemd.

Ik ga het je nu eerst maar even uitleggen. In deze Hal bevinden zich 2 Metalen Deuren die je moet zien te bereiken. De ene deur bevindt zich in de linkermuur, aan de linkerzijde van Hut Linksachter. De 2e Metalen deur zit hoog in de achtermuur, aan de achterzijde van Hut Linksachter. Je dient dus een ononderbroken pad te maken naar deze 2 deuren en daartoe zul je bepaalde hutten moeten draaien.We gaan nu eerst naar de:

Metalen Deur links van Hut Linksachter:

Goed. Klik, op het HUT ROTATIE PANEEL, nu 1 keer op Linksachter om de streepjes in deze cirkel HORIZONTAAL te zetten. Laat Rechtsvoor en Linksvoor staan zoals ze staan en klik 1 keer op Rechtsvoor om de Back Slash te veranderen in een Slash.

Draai rechts. Je ziet nu, rechts in de muur, een klein metalen luikje. Dit luikje was je waarschijnlijk al eerder opgevallen. Ga vooruit en draai rechts, of ga via de schuinrechts vinger naar dit luikje. Open het luikje door op de knop te klikken. Een Hendel met een rood lampje. Klik op de Hendel. De hendel gaat omlaag en weer omhoog en het rode lampje is dan groen. Je hebt hiermee de Rode Knop om de Metalen Deur, waar je nu op weg naar toe gaat, te openen van stroom voorzien. Draai je om naar Hut Rechtsvoor en ga vooruit naar de hut. Open de deur van de hut en.....kijk kijk....Door op het HUT ROTATIEPANEEL de Back Slash in de rechtsonder cirkel te veranderen in een gewone Slash heb je deze hut dus een slag gedraaid. Het pad door de hut gaat nu naar rechts. Oké......we gaan nu de route volgen naar de 1e Metalen Deur. Let goed op en probeer geen fouten te maken. Het kan nogal verwarrend zijn. Ga:

NB: Krijg je nu deze Metalen deur niet open als je op de linker rode knop klikt, dan komt dat omdat je aan het begin, voor Hut Rechtsvoor, vergeten bent om die hendel achter het kleine muurluikje omlaag en omhoog te klikken. Je zult dan de gehele route terug moeten volgen omdat alsnog te gaan doen.

Boven het kleine laddertje zit een raam. Klik in het raam. Je staat dan op het kleine laddertje en kijkt door het raampje. Door het raampje kijk je de Deuren Hal van Station 3 in. Om precies te zijn kijk je naar het paneel dat in de Achter Hal van de Deuren Hal aan de linkermuur zit. Je bent dus nu in het kamertje dat je al zag toen je, in de Deuren Hal ook door dit raam keek. De Gouden Pijp begint dus aan deze kant van het raam, gaat helemaal om het raam heen en dan door de Deuren Hal naar dat paneel aan de overkant. Rechts naast het raam zitten 2 Rode knoppen. Links naast het raam zit een Gouden Knop met Streep.

Klik eens op de bovenste Rode Knop. In het paneel, aan de muur in de Deuren Hal, zie je dan een Gele Stip door de 4 cirkeltjes van dat paneel heen gaan. Klik op de Onderste Rode Knop. Hiermee verzet je de Gouden Knop 1 positie. Klik weer op de Bovenste Rode Knop. Weer zie je de Gele Stip door het paneel gaan, maar nu in een andere volgorde.

Laat mij het je nu eerst weer even uitleggen.

NB: je moet de 4 vakjes in het paneel als stippen zien. Als je dan op de Bovenste Rode Knop klikt dan "beschrijft" de Gele Stip een "lijn" van vakje naar vakje en in deze "lijn" kun je dan een letter herkennen.

Uren van de Gouden Knop Letter die de Gele Stip maakt
1 uur C
2 uur Omgekeerde N
3 uur U
4 uur Omgekeerde U
5 uur X met streep links
6 buur X met streep onder
7 uur Omgekeerde Z
8 uur Omgekeerde C
9 uur X met streep boven
10 uur X met streep rechts
11 uur N
12 uur Z

Heb je dit? Zoom dan uit het raam en draai links. Weer een Grijze Plaat. Ik raak de tel een beetje kwijt voor wat deze Grijze Platen betreft. Deze heeft dus weer 3 lijntjes die een figuur maken en de cijfers Rood 6, Blauw 15, Groen 10. Teken het weer na.

Draai je om naar de andere muur. Een Hendel met een rood lampje. De hendel zit vast aan de Gouden Kabel. Klik op de hendel. Het rode lampje wordt nu groen. Je hebt hiermee de Knop van de 2e Metalen deur geactiveerd, en daar gaan we nu naar toe. Maar eerst moet je nu terug naar het HUT ROTATIE PANEEL. Dus volg de route nu in omgeerde volgorde. Ik ga dit nu niet weer stap voor stap voor je uitschrijven. Het is gewoon de route in omgekeerde volgorde terug volgen. Ik zie je zo meteen wel weer bij het HUT ROTATIE PANEEL:

Naar de 2e Metalen Deur achter Hut Rechtsachter:

Terug bij het luik van het Hut Rotatie paneel, open je het luik weer. Zet nu op het paneel de Rechtsachter cirkel op de Slash positie en de Linksvoor cirkel op Verticaal.

Ga weer naar Hut Rechtsachter en open de Hut Deur. Volg nu deze route:

Terug bij het Hut Rotatie paneel klik je nu op de Hendel die er rechts naast hangt en dus ook hier verbonden is met de Gouden Kabel. De Hendel gaat omlaag en weer omhoog en, achter het luik, hoor je iets verschuiven. Open het luik van het Rotatiepaneel weer. Hela.....het Rotatiepaneel is weg. Je hebt het naar boven gezonden door de paal en inplaats van het cirkelpaneel staat er nu hier een Plattegrond. Zoom in op de plattegrond om het beter te kunnen bekijken.

Het is dus een schetsje van deze Hutjes ruimte. De groene lijnen zijn de kabels die je hier al hebt geactiveerd. De rode cirkel, achter Hut Rechtsachter, is waar je uiteindelijk moet belanden en waar je het 1e Blauwe Fragment zult vinden. Je ziet de  2 metalen deuren, links en achter Hut Linksachter. Je ziet ook dat  vanaf de 2e Metalen Deur de Blauwe Rail rechtsom door de kamer gaat naar.....de Paal van het Hut Rotatiepaneel. We gaan dus nu naar de 2e Metalen Deur. Zoom uit de plattegrond en sluit het luik. Klik weer op de Hendel, rechts naast het luik. Open het luik weer en....Het Hut Rotatiepaneel is nu terug.

Ga weer naar Hut Rechtsvoor, open de deur en volg nu deze route:

Bovenaan de ladder sta je dan voor de 2e Metalen Deur. Het lampje op de Rode Knop is groen, dus deze knop heeft stroom. Dat komt omdat je achter de 1e metalen deur de hendel hebt overgehaald. Druk dus op de Rode Knop. De Metalen Deur gaat open. Ga vooruit naar binnen en draai rechts. Hela....Je bent in een Tram. De Tram hangt aan de Blauwe Rail, dus het is eigenlijk een kabelbaantje. Druk op de Vierkante knop en.....De Tram gaat nu via de Blauwe Rail door de kamer en levert je af aan de BOVENKANT van de Paal waar het Hut Rotatiepaneel in zit.  Draai rechtsom. Een Geribbeld Metalen Luik. Open het luik en.....Het Hut Rotatiepaneel staat nu hier boven. 

NB: Zie je nu het Rotatiepaneel niet, dan heb je vergeten om weer op de Hendel te klikken van het Rotatiepaneel. Je zult dan terug moeten om dat alsnog te doen.

Zet nu: Rechtsachter op Back Slash en Rechtsvoor op Slash

 

Draai je terug om naar het raam en klik weer op de knop. De Tram gaat achteruit terug en levert je weer af achter Hut Linksachter. Draai rechts om. We gaan nu de route volgen naar Hut Rechtsachter en wel als volgt:

Je moet nu terug naar de Kabeltram bij de 2e Metalen deur. Dus zoom uit het luik, draai je om en volg de route nu terug naar de ladder achter Hut Linksvoor. Ook dit is weer gewoon de route in omgekeerde volgorde terug volgen. Klim de ladder weer op en open de Metalen Deur en stap de Kabeltram weer in. Druk weer op de knop onder het raam en de tram gaat weer naar de bovenkant van de paal. Draai rechts en zet, op het Rotatiepaneel, de Rechtsvoor Cirkel weer op de Back Slash:

Keer met de Tram terug naar de 2e Metalen Deur en stap de tram uit en volg deze route nu terug naar de voorzijde van Hut Rechtsachter, dus naar het onderste Luik van het Rotatiepaneel:

Recht voor je is dus nu weer het "stationshuisje". Ga 3 keer vooruit, druk op de Rode Knop om de deur te openen en ga 2 keer vooruit en draai links. Je bent terug bij de Railkar. Stap de Railkar weer in, draai rechts en druk op de Vooruitknop. De Railkar brengt je nu terug naar Station 3: De Deuren Hal,  en dus in:

Hoofdstuk 12: De Ondergrondse Spoorweg: Deel 2:

Station 3: De Deuren Hal: Deel 2:

De Railkar heeft je weer afgeleverd op Station 3 van de Ondergrondse Spoorweg. Ik ga er van uit dat je zelf nog weet hoe het er hier uitziet en wat je hier in DEEL 3A al hebt gedaan.

Vanuit de Railkar ga je schuinrechts, schuinlinks en dan vooruit door de poort. Je staat weer voor de treden met de Dubbele Ingangsdeur van de Deuren Hal. Draai rechts en ga weer naar het metalen Raamluik dat in de rechtermuur zit. Open het luik weer en klik weer in het raam. Je kijkt weer de Hutjes zaal in. Kijk omlaag. Je ziet nu een Groen Figuur, aan het einde van het onderste pad bij Hut Linksvoor. Teken het na.

Kijk weer omhoog en zoom uit het raam. Draai weer eventjes rechtsom naar de smalle Rolluikdeur. Zoals je weet gaat deze deur niet open als je op de Rode Knop klikt. Daar gaan we nu verandering in brengen. Merk nog even op dat de Rode Knop vast zit aan de Groene Pijpjes. Draai je rechtsom en ga schuinrechts naar de treden en dan naar de Dubbele Deur. Open de deur en stap vooruit. Je bent terug in de Voor Hal.

Goed....de vorige keer zijn we door de Bruine Deur en de Groene Deur aan de linkerzijde van de Hal gegaan. Nu gaan we even kijken wat er zich achter de Bruine Deur en de Groene deur aan de rechterzijde bevind. Dus maak deze 2 deuren open met je sleutel en ga binnen in beide kamertjes kijken. In beide kamers vindt je 2 panelen, dus in totaal zijn er 4 panelen. Elk paneel heeft 4 vierkanten en in elk vierkant staat een zwarte cirkel. Als je op de bovenste 3 cirkels van elk paneel klikt dan komt er een Geel Bolletje in. In de onderste cirkel van elk paneel kun je verschillende figuren klikken. Speel er maar even mee en merk ook op dat deze 4 panelen verbonden zijn met de Groene Pijpjes, dus met de Rode Knop van de smalle Rolluikdeur. Wat moet je nu doen met deze 4 panelen?

Wel....als je bent uitgespeeld met de panelen ga dan naar de Achter Hal. In de Achter Hal hangen 4 Lampen. Elke Lamp heeft 3 Bolletjes en elke lamp zit met een muurplaatje vast aan de muur. Er hangen 2 lampen aan de linkermuur en 2 aan de rechtermuur. Bekijk deze 4 lampen en noteer, voor elke lamp, WELKE BOLLETJES BRANDEN en noteer ook de VORM van de MUURPLAAT waarmee de lampen aan de muur vast zitten.

Heb je dit? Je moet dus de situatie van de lampen op de 4 Panelen in de 2 kamertjes gaan instellen. Ga naar de:

Bruine Kamer Rechterzijde:

Groene Kamer Rechterzijde:

Heb je dit? Ga dan nu terug naar de Smalle Rolluikdeur. Terug bij de Rolluikdeur klik je weer op de Rode Knop en.....JOEPIE....de deur gaat nu wel open. Ga vooruit het kleine kamertje in. Draai links naar de linkermuur. Een Groene Plaat met, rechts ervan, een Hendel. Deze Groene Plaat is de achterkant van het Rolluik in de linkermuur van Station 2. Klik op de Hendel om deze omlaag te zetten. Draai je om naar de andere muur. Ook een Groene Plaat met Hendel. Dit is de achterkant van het Rolluik dat aan de andere kant van deze muur zit, in de begin gang van dit station. Zet ook deze hendel omlaag.

Draai rechts en ga terug door de smalle deur. Draai links en ga dan schuinlinks naar de poort, naast de rolluikdeur en recht voor de treden. Ga vooruit door de poort en draai links. Je staat weer voor het rolluik dat je eerder niet kon openen. Klik op de Rode Knop en....het luik gaat nu wel open. In het muurvak staat het "1e Fragment van de Rekenkundige Schijf". GRIJP HET:

Draai je om en ga terug naar en in het Railkarretje. Klik weer op de Achteruit Knop en het karretje rijd terug naar:

Station 2: Hutjes Doolhof

Draai rechts. In de linkermuur van Station 2 zie je het metalen rolluik weer. Ga er via schuinlinks nu weer recht voor staan en druk weer op de Rode Knop. Ook dit rolluik gaat nu open en in het muurvak staat dan het "2e Fragment van de Rekenkundige Schijf". GRIJP HET. Ga terug de Railkar in en druk weer op de Achteruit knop om nu terug te rijden naar:

Station 1: Schepen Galerij.

De wissel in de tunnel moet worden omgezet zodat de Railkar naar rechts door de tunnel kan gaan als je weer vooruit gaat. Draai rechts. Je ziet weer het 9 Vierkantjes Paneel dat verbonden zit met de Groene Houten Kast aan de linkermuur. Dat is het Wisselkastje. Ga vooruit en draai linksom naar het groene kastje. Klik op de Rode Knop. Het kastje gaat niet open. Draai rechtsom naar het 9 Vierkantjes Paneel. Wel.....Op de Rail Monitor van het 1e Level van de Toren, heb je gezien in welke volgorde je op de 9 vierkantjes moet klikken. Ik heb je toen gezegd dat je dat moest noteren. Klik dus nu hier op dit paneel op de vierkantje volgens de 1 t/m 8 volgorde die je gezien hebt op de Rail Monitor. Klik, als laatste op het middelste vakje.

Draai dan weer linksom naar het groene deurtje en klik weer op de Rode Knop. Het groene deurtje gaat nu open. In het kastje zit de Wisselhendel. De Hendel staat nu naar links. Klik op de Hendel om deze naar rechts te zetten. Sluit de kast en ga terug de Railkar in en rij weer vooruit door op de Vooruit Knop te klikken. De Railkar gaat bij de wissel nu de Rechtertunnel in. Het is maar een kort stukje want je karretje stopt bij een instorting. Draai links. Weer een Metalen Luik. Klik op de Knop om het luik te openen. Je ziet een Cirkel die is verdeeld in 9 vakjes. In de vakjes staan de cijfers 1 t/m 9. Teken het na. Je hebt dit zo meteen nodig.

Klik weer op de Achteruit Knop van de Railkar en rij nu weer terug naar Station 1: Schepen Galerij. Open hier weer het Wisselkastje en zet de Hendel weer naar links. Duik de Railkar weer in en rij nu weer vooruit en nu helemaal door naar het einde van de Linkertunnel. Je bent nu op:

Station 4: De Vierkantjes Puzzel:

Draai rechtsom in de Railkar. Je ziet een grote Groene Cirkel, een Rode Knop en een Metalen Deur. Ga vooruit naar de groene cirkel en klik op de Rode Knop. De Metalen deur gaat echter niet open. De Groene Cirkel heeft 9 vakjes. Wel....dit heb je zojuist gezien in de rechter tunnel. Klik dus op de 9 vakjes volgens de 1 t/m 9 volgorde die je zojuist hebt gezien in de zwarte cirkel, achter het luik in de rechter tunnel. Klik dan weer op de Rode Knop.

Draai rechts. De Metalen Deur is nu open en je kijkt een kleine vierkante kamer in. Aan de achtermuur hangt een groot paneel waarop je een Vierkant ziet. Dat Vierkant is verdeeld in een Buiten Vierkant en een Midden Vierkant. Aan de linkermuur hangt een groot paneel met kleurvakjes en aan de rechtermuur zie je 2 ronde vakken. Ga vooruit naar binnen.

Je staat voor het Vierkant Paneel. Links en rechts een lijn. De linkerlijn gaat het Buiten Vierkant in en de rechterlijn gaat het Binnen Vierkant in. De lijnen hebben een Bovenpijl en een Onderpijl waar je op kunt klikken.

Draai rechtsom naar de 2 ronde vakken. In het bovenste ronde vak zit een lamp en in het onderste ronde vak zit een groene hendel. De groene hendel staat nu op "12 uur" en de lamp is wit. Als je op de Groene Hendel klikt dan verzet je deze naar rechts en krijgt de lamp een andere kleur. Door dus op de Groene Hendel te klikken kun je de lamp de kleuren: Rood, Groen, Paars, Donkerblauw, Lichtblauw, Geel, Oranje en Wit, geven. Zorg dat de lamp weer Wit is. 

Draai je om naar het grote paneel met de kleurvakken. Het paneel heeft 8 Kleurvakken. Het zijn dus de 8 kleuren van de lamp. Naast elk vak zie je, links en rechts, een cijfer vak waar nu steeds de 0 in staat. Je kunt nergens klikken in dit paneel.

Goed.....wat is nu de bedoeling. In de Groene Kamer Links, van de Deuren Hal in Station 3, heb je 3 Vierkante Metalen Platen gezien. Boven elke plaat zat een knop die een bepaalde kleur had als je er op klikte. Die 3 Metalen Platen waren ook verdeeld in een Buiten - en een Binnen Vierkant en ik heb je de Schroeven laten tellen op die Metalen platen en het aantal schroeven heb je toen gekoppeld aan de Kleur van de knop boven de platen. Wel....Je moet nu hier, op het Vierkant Paneel, nu het aantal schroeven invoeren voor de Binnen -en de Buiten Vierkanten van de kleuren Rood, Blauw en Groen. 

Je hebt nu die 3 Metalen Platen, in de Groene Kamer Links van de Deuren Hal, geactiveerd. Maar zoals je ziet blijven er nog 5 kleuren over. Ik denk dus dat we deze kleuren/aantallen ergens anders moeten gaan zoeken. Duik de Railkar weer in en rij nu, achteruit, helemaal terug naar het begin van de spoortunnel, dus naar de TOREN.

Hoofdstuk 13: De Toren: Deel 2:

Goed, je bent terug op Station 0, dus bij de tunnel onder de Toren. Ik ga er van uit dat je de weg door de Toren nog wel weet en dus de routes weet naar de verschillende Blauwe Deuren op de diverse Levels van de Toren. Ik heb echt geen zin om telkens nu weer al die routes stap voor stap weer op te gaan schrijven.

We moeten nu weer naar Level 3: Achterzijde om nu de Haltes van de Tram eens nader te gaan onderzoeken. Dus draai rechts, vooruit, rechts en ga naar de ladder en klim omhoog naar Level 1 van de Toren. Draai je om, ga de toren in  en klim, via de draaitrappen, naar Level 3. Op Level 3 draai je rechts en volg je het ijzeren pad naar de blauwe poort van:

3e Level: Achterzijde:

De Tram Haltes

Open de Blauwe Deur en ga dan 3 keer vooruit. Je staat weer in de Tram, die door de ronde tunnel helemaal rondom de Kristal gaat. Je bent hier dus op Halte 1. Draai links en klik op de vierkante knop, onder het raam. De Tram rijd vooruit en stopt op:

Halte 2:

Je weet al dat hier, rechts, de deur naar de Kristal Grot geblokkeerd is. Draai links en stap de nis 1. Aan elk van de drie muren hangt hier een paneel. Links is Paneel 1, achtermuur is Paneel 2, Rechts is Paneel 3. Bekijk de panelen. Elk paneel heeft 3 schermpjes en onder elk schermpje zit een knop waar je op kunt klikken. In elk linker schermpje kun je 12 verschillende meetkundige figuren klikken. In de twee andere schermpjes kun je de cijfers 0 t/m 9 klikken en hiermee kun je dan de getallen 0 t/m 99 maken. Deze 3  panelen zitten, boven, vast aan blauwe pijpjes en onder vast aan bruine pijpjes.

Zorg dat de 3 panelen weer in de beginstand staan, zwart schermpje en 2 nullen. Draai je om naar de Tram. Links en rechts naast de ingang van de nis hangt een kastje. Het rechterkastje zit aan de Blauwe Pijpjes vast en heeft de cijfers 1, 2, 3 en 4 lampjes. Als je op de Rode Knop, onder het kastje, klikt dan gaan de lampjes kortstondig branden. Het kastje zit, via de blauwe pijp, verbonden aan het linkerkastje. Het Linkerkastje zit vast aan 3 bruine pijpjes. Op het kastje zie een cirkel met daarin 3 horizontale lijnen. Via bruine lijnen is de cirkel verbonden aan de 3 pijpen. We hebben echt meer aanwijzingen nodig voor deze 3 panelen. Stap terug in de Tram, druk weer op de knop en de tram rijd door naar:

Halte 3:

Draai links en stap de nis in. In de achtermuur zit een Metalen Deur die niet open gaat als je op de Rode Knop klikt. Zowel aan de linkermuur als aan de rechtermuur hangen 2 panelen. Bekijk ze alle 4.

Linkermuur:

Rechtermuur:

Deze 4 panelen zijn verbonden met een grijze pijp. Geen idee wat de bedoeling is. Ga de Tram weer in en rij door naar:\

Halte 4:

Ga links de nis weer in. Achtermuur heeft een grote dubbele schuifdeur. Linkermuur heeft een groot Simulatie Paneel en op de rechtermuur zie je een groot vakjes paneel waarin je al die geometrische figuren ziet staan die je ook al hebt gezien in het kleine schermpje met de 2 groene knoppen, links van de ingang van de Deuren Hal.

Simulatie Paneel:

De 9 Bruine Vakjes: Oplossing voor het ? paneel:

Draai rechtsom naar de grote dubbele schuifdeur en open deze deuren. OEPS......je hebt groot, groter en groots. Dit is een hele grote Cirkel. Er loopt een verticale SCHEUR door de cirkel en rechts zit weer de onvermijdelijke Rode Knop. Dit is de

Rekenkundige Schijf:

Laten we er maar mee beginnen om die "scheur" te dichten. Dus pak de 2 : Rekenkundige Schijf Fragmenten" uit je inventory en klik ze in de scheur. Het ene fragment past boven in de scheur en het andere past er onder in. Klik dan 1 keer op de Rode Knop om de gehele schijf 1 kwartslag te draaien. De "scheur" is dan horizontaal. Bestudeer de schijf. WAT ZIE JE ER OP.

Als je, vanaf Onderdeel A de lijntjes volgt dan zie je dat je de Uitkomsten van A moet invullen in B. De Uitkomsten van B moet je invullen in C en de Uitkomsten van C zijn dan de GETALLEN van D. Daar gaat het dus om. Het gaat er dus om dat je, via A, B en C komt tot een getal voor elk van de 3 symbolen van D, dus voor elk van de 3 panelen van Halte 3. Het wordt gewoon een kwestie van invullen.

Wat weet je? Wel....Je weet dat Onderdeel A hetzelfde is als de 9 Bruine Vakjes van het Simulatie Paneel en ook als de 9 vakjes van het ? paneel in dat je gezien hebt in Nis 2 van de Blauwe Koepel Kamer. Je weet hoeveel keren je in elk van die 9 Bruine Vakjes hebt geklikt. Vul deze getallen nu in de 9 vakjes van A in en maak de sommen:

Onderdeel A

1 x 3 x 3 = 9
+   +   +    
2 x 3 x 2 = 12
+   +   +    
1 x 1 x 2 = 2
=   =   =    
4   7   7    

Volg nu de lijnen van elk van de uitkomsten van A naar de diamantjes van Onderdeel B en vul de betreffende uitkomst daar dan in en maak de sommen.

Onderdeel B:

12 - 4 = 8
+   +    
9 - 7 = 2
+   +    
7 - 2 = 5
=   =    
28   13    

Volg nu de lijnen van elke uitkomst van Onderdeel B naar de cirkeltjes van Onderdeel C en vul in die cirkeltjes dan de betreffende uitkomst van B in en maak weer de sommen.

Onderdeel C:

28 - 8 - 13 = 7    
        -        
        5 - 2 = 3
        =        
        8        

Wel...volg nu de lijnen die van elk van de 3 uitkomsten van C lopen naar Onderdeel D en je weet dan het getal die bij elk van de 3 symbolen hoort. En dat is:

Heb je dit? Sluit dan de deuren en draai rechtsom naar het paneel aan de rechtermuur. Op dit paneel zie je dus 23 geometrische figuren. Ook dit paneel heeft als middenstuk 9 bruine vakjes. Tja......ik ben uiteraard een vervelende klier, maar.......TEKEN HET NAUWKEURIG NA!! Draai rechts en ga de Tram weer in en druk weer op de vierkante knop. De Tram gaat nu weer naar Halte 1. Rij door, via Halte 2, naar:

Halte 3:

Ga weer links de Nis in. Goed...we gaan nu de deur hier open maken. Via de Rekenkundige Schuif weet je nu welke getallen je moet invoeren op het 4-punts vierkant paneel, het kruis paneel en het 8-punts cirkel paneel. Op het 4-punts vierkant paneel zet je dus het getal 7, op het kruis paneel het getal 8 en op het 8-punts cirkel paneel het getal 3.

Draai je dan om naar de Metalen Deur en druk weer op de Rode Knop en....de deur gaat nu open. Ga 1 keer vooruit en stop. Je bent beland in:

Hoofdstuk 14: Het Glazen Doolhof:

Draai rechtsom naar de rechtermuur. Je ziet een Plattegrond van het Glazen Doolhof. TEKEN HET NA. Je ziet dat het Doolhof bestaat uit 20 kamers die via schuifdeuren met elkaar verbonden zijn. Op je tekening nummer je de kamers, van linksboven naar rechtsonder, als A t/m T

Als je omdraait naar de linkermuur dan zie je daarop een knop met een Uitgangpijl. Dit is de RESET KNOP waarmee je het Glazen Doolhof terug kunt brengen naar de begin toestand. 

Dit is alleen van belang als je helemaal de weg kwijt bent in het doolhof. Via deze knop zet je alle deuren weer terug naar de begintoestand en kun je opnieuw beginnen.

Zoals je weet vindt je onder in je scherm, in de zwarte rand, het KOMPAS. Het kompas heeft 4 punten. De witte punt van het kompas geeft altijd aan welke kant je opkijkt. In dit spel wijkt het kompas een beetje af van wat normaal is. de bovenpunt is Noord, de Rechterpunt is West, de Onderpunt is Zuid, de Linkerpunt is Oost. Oost en West zijn in dit spel dus omgedraaid. Ik maak daarom geen gebruik van de richtingen van het kompas in deze walkthrough. Ik vertel je in plaats daarvan dat je links, recht of vooruit moet gaan. Dat vindt ik duidelijker dan Oost, West, Zuid of Noord. Dus ook in dit doolhof maak ik dus gebruik van Links, Rechts, Vooruit.

Het is best ingewikkeld om te weten waar je bent in dit Glazen Doolhof en daarom kan ik niet hard genoeg benadrukken dat je mijn instructies PRECIES opvolgt. Anders ga je geheid in de fout. Het beste kun je de plattegrond natekenen en dan naast je neerleggen en dan steeds de plattegrond MEEDRAAIEN.  Ons eerste doel is het om in Kamer D te geraken. Ga, om te beginnen, weer recht voor de plattegrond staan. We gaan beginnen:

Ga D in. Je staat voor een blauw paneel met in het midden een grote Cilinder, links een rode knop en rechts een Hendel. Onder het paneel loopt een blauwe pijp. Draai rechts. Een Kastje met een Tekening er boven. Rondom de tekening zie je 8 stippenafbeeldingen. Teken het na en nummer op je tekening de stippen, van rechtsboven naar linksboven, A t/m H

Draai je 2 keer linksom naar de linkermuur. Een Paneel met 8 vakjes. In de 8 vakjes zie je die 8 stippenformaties die ook op de tekening staan. Dit paneel is via de blauwe pijp verbonden met het kastje. Draai weer rechtsom naar de Cilinder. Op de Cilinder zit een metalen ring. In de Ring zie je een lijntjes tekening staan. Het is bijna dezelfde lijntjes tekening als die boven het kastje hangt. Maar net niet helemaal dezelfde. Klik nu 1 keer op de Hendel. Er komt nu een andere lijntjes tekeningen in de Ring te staan en dit is precies de tekening zoals die ook boven het kastje hangt. In de ring zitten 8 kleine lampjes. Ze staan op precis dezelfde plaats als de 8 stippenformaties op de tekening boven het kastje. Nummer nu ook deze 8 lampjes, van rechtsboven naar linksboven, als A t/m H. Klik dan op de Rode Knop en LET GOED OP. DE gele lampjes in de ring gaan 1 voor een aan. NOTEER DE VOLGORDE waarin de gele lampjes aan gaan.

De lampjes branden als volgt: H = 1, G = 2, A = 3, D = 4, C = 5, F = 6, B = 7, E = 8. Kijk op je tekening welke stippen hierbij horen. Draai je nu weer linksom naar het stippen paneel en klik nu, volgens de zojuist gevonden lampjes/stippen volgorde, op de stippen vakjes.

Doe je dit goed dan hoor je het kastje open gaan. Draai je dus 2 keer rechtsom naar het kastje en dit is nu inderdaad open. Pak het ding eruit dat in het kastje staat. Het is een "Safety Device".

Ga vooruit, rechts en weer vooruit. Je bent nu beland in de:

Laserkamers Grot: 

Het 2e Blauwe Fragment:

Dit is een grote grot. Recht voor je is het middendeel van de grot. In de groene muur zit een groot rond raam. Ga vooruit en kijk door dit raam.

Goed...nu even opletten want ik ga proberen het je uit te leggen. 

Ik leg het uit aan de hand van de Uren Volgorde die ik kreeg toen ik op de Rode Knop klikte. 

1 uur C L
2 uur

Omgekeerde N

N
3 uur U U
9 uur X met streep boven X
10 uur X met streep rechts Z
11 uur N H
12 uur Z C

Je verlaat dan de kamers via de 1e Letter in jouw volgorde, gaat de kamers weer in via de 2e letter van jouw volgorde, weer naar buiten via de 3e letter, weer naar binnen via de 4e letter, weer naar buiten via de 5e letter in jouw volgorde, weer naar binnen via de 6e letter en dan ga je Kamer 4 in via de C poort.

Om je te helpen is hier de lay-out van de kamers:

Bij mij was dus de uren volgorde dus: 
2 uur, 1, uur, 10 uur, 9 uur, 11, uur, 3, uur, 12 uur. 
Deze volgorde vertaal ik dus naar de letter volgorde: N, L, Z, X, H, U, C. 
Dus ik moet de volgende route volgen:

Ik hoop dat deze uitleg aan de hand van de Uren Volgorde die ik kreeg van de Klok je helpt om te begrijpen hoe het werkt en hoe je dus in en uit de 3 kamers moet gaan, via de poorten om vervolgens Kamer 4 in te kunnen gaan om het 2e Blauwe Fragment te kunnen pakken. Omdat de Uren Volgorde van de Klok steeds een andere is, kan ik je niet meer hulp bieden dan mijn uitleg die is gebaseerd op de volgorde die ik van de Klok kreeg.

NB: Ik kan je niet helpen met Save Games voor het Glazen Doolhof en deze Laserkamers. Omdat er maar 10 Save Games Slots in Rhem 2 zijn moet ik heel vaak mijn save games overschrijven. Daarbij komt dat je de Saves niet zelf een naam kunt geven en dat ik er ook niet achter kom waar en hoe Rhem 2 de saves opslaat.

Als je erin bent geslaagd om het 2e Fragment te pakken, moet je terug zien te geraken naar de TOREN. Helaas moet dit weer via het GLAZEN DOOLHOF gebeuren.

Hoofdstuk 15: De Weg Terug naar de Toren:

Als je het 2e Blauwe Fragment te pakken hebt dan draai je 2 keer links, of rechts, om en ga je: 3 keer vooruit, links en via de Z poort naar buiten, rechts, vooruit, rechts, vooruit, links, 2 keer vooruit, links en 1 keer vooruit. Je bent nu terug in Kamer E van het:

Glazen Doolhof:

Terug in Kamer E kijk je naar F. Draai rechts en ga nu, via I en M, weer naar Q. In Q draai je links en ga je door R naar S. In S draai je rechtsom naar de rechtermuur van S. In de rechtermuur van S zit een Ventilatierooster. Open het rooster en kruip dan 3 keer vooruit door de ventilatieschacht naar de ladder. Kijk omhoog en klim helemaal de ladder op. Boven gekomen draai je links. Een poort met een hek en een rode knop. Achter het hek is een lange treintunnel. 

Terug naar het Liften Doolhof:

Klik op de Rode Knop, rechts naast het hek. De Trein komt nu door de tunnel naar je toe en het hek gaat dan open. Ga vooruit de trein in. In de trein draai je om, via de schuinomlaagpijlen. Je kijkt dan weer naar de ingang. Als je goed kijkt dan zie, dat er rechts naast de ingang een paneel zit maar dat paneel is nu bijna geheel bedekt door de achterkant van de trein. Draai je weer om zodat je weer door de tunnel kijkt en klik nu op de grote Groene Knop, rechtsboven. De trein gaat door de tunnel naar het andere einde. Het hekje gaat open. Stap nu nog niet uit de trein maar draai je weer om. Klik op de groene knop rechtsboven om terug te gaan door de tunnel en LET OP. Als de trein weer vlak bij het beginpunt van de tunnel is kun je zien wat er op de 2 panelen staat die links en rechts naast de ingang hangen. F9 lees je erop.

De trein stopt weer. Draai je weer om en klik weer op de Groene Knop om weer terug te gaan naar de overkant van de tunnel. Als de trein daar weer is gestopt dan ga je vooruit de trein uit en draai je rechts. Je ziet een hele dikke Buis met een klein laddertje er voor.

Ga 1 keer vooruit maar niet nu de Buis in. Draai links en kijk omlaag. Een ladder gaat omlaag door een smalle schacht. Klik in de schacht en daal dan via de omlaag vinger helemaal omlaag. Beneden aan de ladder gekomen ziet er, rechts naast de ladder, een Rode Knop. Draai rechts. Een cijfer kastje. Wel....voer F9 in op dit kastje via de pijlknoppen.

Draai terug linksom naar de ladder en klik nu op de Rode Knop. Het onderste deel van de ladder klapt open als een hekje. Ga 2 keer vooruit. Je staat op een balkon en voor een Rode Knop. Dit balkon is boven de Liften Grot en je ziet, links voor je, het pad tussen de Onderste Liften B en A en de Blauwe Poort. Klik mop de Rode Knop. Je hoort een bel en de Rode Knop wordt Groen. Je hebt hiermee die Blauwe Poort, tussen de liften A en B van stroom voorzien en deze poort kan nu open. Kijk nu, links naast de nu groene knop, OMLAAG. Je ziet, in de diepte, een Rood Symbool. Teken het Na. 

Kijk weer omhoog en draai je om en ga 2 keer vooruit terug door de gang en draai je dan weer om. Klik weer op de Rode Knop van de ladder. Het onderste ladderstuk sluit zich nu weer. Kijk omhoog en klim terug de ladder op naar boven. Weer boven uit de schacht gekropen draai je rechtsom naar de dikke Buis. Klik 2 (of 3) keer in de buis en je glijd door de buis schuin omlaag door de rotsmuur en je beland in de:

Waterpijpen Grot: Wel hier ben je al eerder geweest. Ga nu: 4 keer vooruit, links, 2 keer vooruit, open de rolluikdeur, 2 keer vooruit, links, volg het railpad 4 keer vooruit, links (rechts is hier het Putdeksel), 2 keer vooruit, rechts, vooruit, links, vooruit, rechts, 2 keer vooruit, links (rechts is hier de Draaideur), 2 keer vooruit, rechts, vooruit, klim de ladder op en boven aan de ladder draai je 2 keer links -of rechts, daal 2 keer vooruit de trap af, rechts, vooruit, links, vooruit, rechts en je kijkt nu naar Lift B van het:

Liften Doolhof: 

Ga vooruit naar:

XYZ-DEUR:

Open de deur via de rode knop. Daal de twee ladders weer af en ga beneden naar achter in het gangetje en draai links en je staat weer voor de, nog altijd geopende GOUDEN DEUR. Stap 1 keer vooruit en je bent terug op het pad van het 2e Level Voorzijde van de TOREN. Tevens ben je nu beland in:

Hoofdstuk 16: De Toren: Deel 3:

De Kristal Grot en de Blauwe Koepel Kamer

Er zijn nog een aantal niet afgehandelde zaken af te handelen op de diverse levels rondom de Toren. Eén van deze zaken is het openen van de Metalen Deur, achter de Blauwe Deur van het 1e Level Achterzijde. Daar gaan we nu eerst maar voor zorgen.

Nadat je dus, na het gedoe met het Glazen Doolhof, de Laserkamergrot en het Liften Doolhof, weer door de geopende Gouden Deur bent gegaan, ben je dus nu terug bij de Toren. Ga verder vooruit de Toren in. Je komt dus de Toren weer in op het 2e Level. Klim omhoog naar het 3e Level en ga dan rechtsaf weer naar buiten en volg het ijzeren pad naar de Blauwe Deur van het:

3e Level: Achterzijde: 

Tram Halte 1:

Open de Blauwe Deur en stap 1 keer vooruit naar binnen. STOP! Rechts naast de poort zie je de Geel/Groene Knop. Deze had je hier al eerder gezien. Nu flikkert deze knop blauw en maakt geluid. BLIJF ER VAN AF. Ga verder 1 keer vooruit. Je bent hier dus weer bij Tram Halte 1, maar de Tram is er nu natuurlijk niet. Die staat nog op Halte 3, waar je het Glazen Doolhof bent ingegaan. Er gaapt nu dus een diep gat voor je voeten. Kijk omlaag. Er gaat een ladder omlaag. Klim deze ladder helemaal af en beneden draai je rechts. Een kort tunneltje met links een tralieraam. Ga vooruit en draai links. Door het tralieraam kijk je nu het gebied in achter de gesloten Metalen Deur op het 1e Level Achterzijde. Druk op de Rode knop, naast het raam, en je ziet die Metalen Deur open schuiven. Daar gaan we nu dus naar toe. Draai rechts. Naast de ladder zit een Metalen Deur die je nu echter niet kunt openen. Straks komen we echter uit deze metalen deur.

Klim de ladder weer op naar Halte 1 en boven druk je op de Rode Knop om de Blauwe Deur te openen. Ga nog niet naar buiten, maar 1 keer vooruit en draai je om. Klik nu op de blauw flikkerende Geel/Groene Knop en.....De Tram komt nu, vanaf Halte 3, weer hier naar toe. Draai je weer om en ga nu terug de Toren weer in en daal af naar de Blauwe Deur van het:

1e Level: Achterzijde:

Open de blauwe deur den zie.....de Metalen Deur is hier nu weg. Ga dus 1 keer vooruit en je staat weer eens voor een.....Railkar.  Ga 2 keer vooruit de Railkar in en in de Railkar draai je links. Je kijkt de tunnel in. Rechts naast het raam hangt een lange ijzeren staaf met een Haak aan de onderkant. Klik op de Haak en de Railkar zet zich in beweging en levert je af aan het einde van de, niet zo lange, tunnel. Draai links en stap vooruit de Railkar uit en dan schuinlinks naar de ladder. Kijk omhoog en klim de ladder omhoog. Je stoot je hoofd tegen het metalen luik, bovenaan de ladder. Open het luik en klik dan in het luikgat om helemaal naar boven te klimmen. Je bent nu weer in de:

Kristal Grot:

Draai links. Je ziet de 3 andere "steigertjes", van Halte 1, Halte 3 en Halte 4. Je bent nu dus op het "steigertje" van Halte 2 waar je vanuit de Halte niet kunt komen omdat daar de deur geblokkeerd zit. Draai weer rechts. Aan de railing zit een kastje vast. Ga via schuinrechts naar het kastje. Het kastje heeft 2 schermpjes en 2 oranje knoppen. Klik op de Linker Knop. Je zoomt in op het kastje. In het bovenste scherm verschijnt een Lichtbol en in het onderste scherm een "Stralen Zon". Rond de "zon" zit een stukje gebogen lijn. Als je nu steeds op de Rechterknop klikt dan verschijnen er 2 lichtbollen of 1 lichtbol en telkens zie je dan een gebogen lijntje rond de "zon". Het lijntje rond de "zon" kan lang of kort zijn en verschijnt steeds op een andere plek rond de "zon".

We hebben meer info nodig. We komen hier dus later weer terug. Zoom uit en draai rechts en ga 1 keer vooruit, terug naar het ladderluik. SLUIT nu het luik. Bovenop het luik zit een blauwe Tekening. Klik op de tekening om het van dichtbij te bekijken. Er staat een grote cirkel op die door 12 "spaken" is verdeeld in 12 segmenten. In het midden zie je een "kromme pijl" en rondom de cirkel staat bij bepaalde segmenten een symbool. Jammer alleen dat er een stuk van de tekening weg is.

Teken de cirkel na. Zoom uit en open het luik nu weer door op de gele greep te klikken. Daal dan de ladder weer helemaal af en beneden draai je links en ga je terug de Railkar in. Draai rechts en klik op de Haak van de stang en de Railkar rijd terug naar het begin van de tunnel. Als de Railkar weer terug aan het begin van de tunnel is beland dan draai je LINKS en ga je vooruit de Railkar uit. Je staat dan met je neus plat tegen de rotswand aangedrukt. Draai rechts. Je ziet een grote ronde opening in de rotsmuur. Ga er via schuinlinks naar toe.

Een Metalen Deur. Ga er via schuinlinks naar toe en druk dan op de Rode Knop. De deur gaat open. Hela....je kijkt het tunneltje onder Halte 1 in. Dit is dus de metalen deur die je eerder niet kon openen. Ga vooruit, draai links en klim de Ladder weer op zover je kan. Boven je hoofd kijk je dan aan tegen de ONDERKANT van de TRAM, die je naar Halte 1 hebt gehaald. Op de Onderkant van de Tram zit ook een Cirkel Tekening. Ook deze Cirkel is verdeeld in 12 Segmenten en deze Cirkel is wel compleet. In elk segment staan cijfers. Teken het weer na.

Wel, door de Tram kun je hier nu niet verder, dus daal de ladder terug af, draai links en ga schuinrechts terug door de metalen deur, weer schuinrechts en dan schuinlinks terug naar de Railkar. Ga door de railkar naar de blauwe deur, klik op de Rode Knop in de deur en volg het ijzerenpad terug naar de Toren en klim in de Toren weer omhoog naar het:

3e Level: Achterzijde: Kristal Grot

Open de blauwe deur weer en ga vooruit de Tram in. Draai in de Tram weer even naar rechts en bekijk het Cirkel Diagram, dat hier op de muur van de Tram zit, nog eens goed. Teken het nog even na. Ook dit is een Cirkel die in 12 segmenten is verdeeld en je ziet er de "3 steigertjes" in de Kristal Grot op die je vanuit Halte 1, 3 en 4, kunt bereiken. Rechtsboven zie je een "Vierkantje met Driehoek". Draai je om en klik op de Tramknop en de Tram rijd naar:

Tram Halte 2:

Draai links en ga de nis in. 

 Nu je dit allemaal weet, ga je het symbool en het getal invoeren op de 3 panelen

Als je dit hebt gedaan dan draai je om naar de ingang van de Nis. Rechts naast de ingang zit dus het 1, 2, 3 kastje met de Rode knop. Links naast de ingang zit het Cirkel Kastje tussen de pijpen. Klik op de Rode Knop, onder het 1,2,3 kastje en....Als je nu op de 3 panelen het juiste Symbool met het juiste getal hebt gezet dan blijven de 3 gele lampjes branden en wordt het onderste lampje groen en in het Linkerkastje draait dan de Groene Cirkel om en zijn de Pijpen met elkaar verbonden.

Ga weer in de Tram en rij naar:

Halte 3:

Rechts de Tram uit, druk op de rode knop om de deur te openen en volg het steigertje naar het einde. Je bent terug bij Kristal 1. Dit is het Lichtblauwe Kristal. Op het kastje staat, onder het schermpje, het cijfer 1. Klik op de 1. Je hoort een gong en in het schermpje verschijnt een OMGEKEERDE Y. Klik weer op de 1. Op één van de "benen" van de Y verschijnt een rondje. Blijf nu net zo lang op de 1 klikken tot je een Zoem of Humming geluid hoort en kijk waar dan de rondjes op de Y staan. Dit is als er een rondje zit op de Bovenste en op de Rechter "been" van de omgekeerde Noteer dit, dus:

Kristal 1 = Lichtblauw. Rondje op boven "been" en op rechter "been".

Ga terug naar de Tram en rij door naar:

Halte 4:

Rechts de Tram uit, open de deur en loop naar het einde van de steiger. Je bent bij Kristal 2. Dit is het Rode Kristal. Klik op het cijfer 2 , op het kastje. Weer een Omgekeerde Y. Blijf nu weer op de 2 klikken tot je weer het Zoom/Humming geluid hoort en noteer dan waar de rondjes op de Y staan. Dat is hier als er op alle 3 "benen" van de Y een rondje zit. Noteer dus:

Kristal 2 = Roze en heeft op alle 3 de "benen" van de Y een rondje:

Rij met de Tram nu door naar:

Halte 1:

Wel.....je weet het nu wel, denk ik. Rechts de Tram uit, open de deur en loop naar het einde van de steiger. Kristal 3 is dit en deze is Rood. Klik op de 3 en noteer bij welke rondjes op de Y je het Zoom/Humming geluid hoort. Dat is bij een rondje op het linker "been" van de Y. Noteer dus:

Kristal 3 = Groen en heeft rondje op linker "been" van de Y.

Nu moeten we terug naar het kastje op het steigertje van Halte 2. Dus dat moet via de Railkar en de ladder. Dus draai je om en loop terug en nu door de Tram, open de blauwe deur en terug naar de Toren. Ga nu weer naar de Blauwe Deur op het:

1e Level: Achterzijde

Open de blauwe deur weer en ga dan vooruit naar en de Railkar. Rij met de Railkar weer naar de andere kant van de tunnel en ga dan links de Railkar weer uit en klim de ladder weer op, open het ladderluik en klim naar het steigertje. Draai je om en ga naar het kastje dat aan de railing vast zit en klik weer op de linker oranje knop om er helemaal op in te zoomen. In het bovenste schermpje verschijnt nu weer een lichtbol, maar ook 2 verticale lijnen en het blauwe kristal. In het onderste schermpje verschijnt weer de "zon" met een klein lijntje die een aantal van de "zonnestralen"verbind. Het is nu de bedoeling dat je, één voor één, het Blauwe Kristal, het Roze Kristal en het Groene Kristal, tussen de 2 verticale lijnen gaat zetten en dan opmerkt hou de "ZON" er dan uitziet. Met de Linkerknop beweeg je het beeld in het bovenste scherm naar rechts en met de rechter knop naar links. Wordt niet ongeduldig want je moet een hele boel keren op de knoppen klikken. Het is wel de bedoeling dat je het even na tekent en de kleur van het kristal bij de zon zet in je tekeningen.

Heb je dit? Zoom uit, draai rechts en daal de ladder weer af. Rij met de Railkar terug, stap dan rechts uit de Railkar, open de blauwe deur en maak dat je bij de blauwe deur komt van het:

4e Level: Achterzijde:

Open de blauwe deur en ga vooruit naar de houten deur. Open de houten deur en stap vooruit de 1e radiator kamer binnen. Je staat nu weer voor de groene metalen deur. Zoals je nog wel weet zijn er 3 radiator kamers. In elke radiator kamer zijn 2 radiatoren met een grote hendel er boven op. Wel...deze hendels moet je nu naar links of naar rechts zetten.

Draai je om en ga 4 keer vooruit terug. Links is dan de lift. Draai rechts. Je kijkt weer naar de:

Knikker Puzzel:

Ga vooruit om in zoomen op het grote Knikker Puzzel paneel. DOE NU NOG NIETS. IK GA HET EERST UITLEGGEN.

Je moet dus goed opletten hoe de Knikker gaat en de route van de knikker dan "vertalen" naar de VORM van de 3 zwarte streepjes die op één van de Grijze Plaat staat. Dan het Cijfer op deze plaat die de Kleur van het Lampje heeft waar de knikker verdwijnt, NOTEREN. Je kunt het beste de lijntjes en de cijfers van de 8 Grijze Platen, voor je zelf, in een schema zetten. Zoiets als dit:

Zwarte lijntjes LLR LLR LRL LRR RLL RLR RRL RRR
Rood Cijfer 13 9 6 14 11 2 23 8
Blauw Cijfer 16 22 15 1 18 24 5 20
Groen Cijfer 14 3 10 21 7 17 19 12

NB: in bovenstaand schema is dus: L = links en R = rechts. Dus LLR = Links, Links, Rechts

Je weet echter pas of je het juiste cijfer hebt gevonden, op het moment dat je dit cijfer daadwerkelijk moet gaan gebruiken, en dat is niet hier, maar in een andere puzzel die je ergens anders moet gaan oplossenBij mij was het zo. Bij mij ging de Knikker: Rechts, Rechts, Links ( naar het 7e lampje) en het lampje werd BLAUW en hierbij hoort, voor mij, het cijfer 5:

Zoom uit de knikkerpuzzel als je jouw cijfer hebt gevonden. Draai links en ga door de blauwe deur weer naar buiten en terug naar de Toren. Daal weer af naar het 2e Level: Achterzijde:

Hoofdstuk 17: Het 3e Blauwe Fragment:

2e Level: Achterzijde:

De Blauwe Koepel Grot: 

Open de blauwe deur en ga 3 keer vooruit naar binnen. STOP! Je staat nu weer precies in het midden van de Blauwe Koepel Grot en kijkt naar de blauwe deur van NIS 2.  Het licht is hier nu aan. 

Draai links zo dat je naar NIS 3 kijkt. BLIJF echter in het midden staan. KIJK NU OMHOOG naar het Plafond. Op het plafond zie je nu een LIJNTJES PATROON. De dikke lijnen verdelen het plafond in 8 segmenten. In de segmenten zie je dwarslijntjes staan. TEKEN HET NA en op je tekening nummer je de segmenten als A t/m H:

Noteer dit allemaal want je moet het zo meteen terug herkennen. Goed....nu moeten we nog achter de juiste volgorde van de Strepen/Stip code zien te komen. We hebben al eerder een Stipcode opgelost en dat hebben we gedaan in Kamer D van het Glazen Doolhof. Daar moeten we nu dus eerst even naar terug gaan. Ga dus via de blauwe deur van Nis 4 weer naar buiten en naar de Toren en klim omhoog naar het 3e level. Ga naar de blauwe blauwe deur van het:

3e Level: Achterzijde:

Ga terug, via Kamer C, G en H naar de Tram en rij, via Halte 4, terug naar Halte 1. Ga de Tram uit en ga terug naar de Toren en weer naar de Blauwe Koepel Kamer op het 2e Level Achterzijde. Ga nu Nis 3 in.

Nis 3:

NB: Gaat het luikkastje bij jouw nu niet open, maar heb je wel in de juiste volgorde op de vakjes van het Streep/Stip kastje geklikt, dan heb je zeer waarschijnlijk een verkeert cijfer op het cijfer kastje ingevuld. Je kunt dan proberen om de Knikkerpuzzel nog een keer te gaan doen om een ander Cijfer te krijgen en deze dan op het cijferkastje in vullen.

Als je het 3e Blauwe Fragment gepakt hebt dan gaan we verder met:

Hoofdstuk 18: Het 4e Blauwe Fragment;

Verlaat de Blauwe Koepel Kamer via de Blauwe Deur van Nis 4 en volg het pad terug de Toren in. Wel....je bent hier op het 2e level en recht voor je gaat het pad terug naar de Gouden Deur. Ga naar en door de Gouden Deur en draai dan rechts en klim dan de beide ladders terug op naar de XYZ-deur. Boven draai je om en ga je naar Lift C. Je bent dus nu terug in het:

Liften Doolhof:

De Draaideur:

Je bent terug op het Bogenpad, tussen Lift A en Lift B. Links zie je die Blauwe Deur die je tot nu toe nooit kon openen. Dat kan nu wel, omdat je eerder, voor je door de dikke buis omlaag gleed, op het balkon op de rode knop hebt gedrukt. Ga dus schuinlinks en vooruit en open de Blauwe Deur door op de Rode Knop te drukken. Ga 2 keer vooruit. Je staat voor een dikke Draaideur. Rechts zit de Vierkante Rode Knop om de Draaideur te draaien.

Blijf af van de rode knop. Stap 2 keer vooruit door de Draaideur. Je bent in een eindkamertje, achter de Draaideur. Kijk even rond.

Heb je dit? Ga dan 2 keer vooruit terug door de Draaideur en draai je dan terug om naar de Draaideur. Klik dan nu op de Rode Knop van de Draaideur en deze draait nu een slag naar rechts. Je kunt nu dus niet hier meer door de draaideur. Draai je om en open de Blauwe Deur en volg het pad terug naar:

Lift A: Met Lift A terug naar boven. Stap uit Lift A en volg de route terug naar de 3e Maankamer en ga dan, rechts, naar de andere zijde van Lift A. Ga met deze zijde van Lift A weer omlaag, de lift uit en volg het pad, door het rolluik, naar Lift C en ga met Lift C weer omhoog en dan naar de XYZ-deur. Open de XYZ-deur en klim de beide ladders weer omlaag en ga door de Gouden Deur terug naar en in de Toren. Klik in de Toren omhoog naar het 4e Level. Op het 4e Level draai je rechts en volg je het pad naar de Blauwe Deur van het:

4e Level: Voorzijde:

NB: Eerlijk gezegd ben ik nu een beetje de kluts kwijt in mijn eigen walkthrough. Ik weet niet zeker meer of we hier al eerder zijn geweest. Ik denk echter dat dit de 1e keer is dat ik je hier naar deze Blauwe Deur toe breng. Was je echter, op eigen gelegenheid, al eens eerder door deze Blauwe Deur gegaan dan was je dus aangelopen tegen de Gesloten Draaideur die je, zojuist in het eindkamertje tussen Lift A en Lift B, hebt gedraaid. De Draaideur is nu hier dus open.

Open de Blauwe Deur en ga 4 keer vooruit, door de Draaideur. Je bent aan het einde van een doodlopend gangetje. Er zit een scheur in de muur. Als je in de scheur klikt dan kijk je de Kristal Grot in. Zoom weer uit en draai rechts. Een Luikkastje. Druk op de Rode Knop. Het Luikje gaat open. In het kastje staat dan het 4e Blauwe Fragment. GRIJP HET!

Goed....je hebt nu 4 Blauwe Fragmenten in je inventory staan. Het wordt tijd om de Disk te gaan vinden. Draai je om en loop terug door de draaideur, open de blauwe deur en ga terug naar de Toren. Daal af naar het 1e Level en ga dan, rechts, naar het Metalen Luik dat aan het einde in het ijzerenpad zit. Kijk omlaag en open het luik en daal de ladder af. Draai je om, schuinlinks naar de Railkar en stap de Railkar in. Rij met de Railkar nu weer naar Station 3: De Deuren Hal. Je beland in:

Hoofdstuk 19: De Ondergrondse Spoorweg: Deel 3:

De Artefact Disk

Station 3: De Deuren Hal:

Draai rechts en stap uit de Railkar. Draai rechts, schuinlinks, 2 keer vooruit, open de dubbele deuren en stap vooruit de Voorhal van de Deuren Hal in. Ga nog 1 keer vooruit en dan via schuinlinks naar de Groene Deur Linkerzijde. Open de deur en stap naar binnen. Je bent terug in de:

Groene Kamer Linkerzijde: 

Hier zitten dus die 3 Metalen Platen met schroeven aan de muren. Je hebt deze 3 Metalen platen geactiveerd via de Vierkantjes Puzzel in Station 4, in Hoofdstuk 12. Als je nu op de knoppen, boven de 3 platen, klikt dan schuiven ze open en zie je een Scherm met daarin een Cirkel. Als je goed naar de omtrek van de Cirkel kijkt dan zie dat deze bestaat uit 4 stukken gebogen lijn. Er zit steeds een kleine ruimte tussen de uiteindes van elke lijn. Als je op de UITEINDES van de gebogen lijnen klikt dan VERBUIG je het lijnstuk.

Wat is nu de bedoeling? Wel....op je zwerftocht heb je 3 keer een KLEUR SYMBOOL gezien, een Rood, een Groen en een Blauw Symbool. Ik heb je gezegd om ze na te tekenen. Op De Blauwe Plaat moet je nu het Blauwe Symbool maken, op de Groene Plaat het Groene Symbool en op de Rode Plaat het Rode Symbool en dat doe je door op de UITEINDES van de lijnstukken van de Cirkel te klikken. Nummer de UITEINDES van de linkstukken als A t/m H

Heb je dit? Verlaat dan de kamer en ga links en naar de grote Dubbele Deuren, bovenaan de treden in de Achter Hal. Open de duren en ga 2 keer vooruit. Je kunt niet verder. Je staat voor de Kloof en je moet naar de overzijde. In de Kloof zit de Draaibrug en die moet nu naar je toe worden gedraaid. Rechtsonder in je scherm zie je een Blauw Kastje met daarop een Bruine Hendel.

De Draaibrug

NB: Ongetwijfeld ben je hier al eens wezen kijken, toen we de allereerste keer hier in de Deuren Hal waren. Ik heb je dit toen niet gezegd, maar ik vermoed dat je toen toch even hier bent gaan kijken. Je zult toen gemerkt hebben dat toen deze Bruine Hendel niets deed. Nu wel omdat je zojuist de Hendel hebt geactiveerd via de 3 Symbolen die je in de schermpjes van de 3 Metalen Platen hebt gemaakt met de cirkels.

Klik op de Hendeel en.....De Draaibrug draait nu naar je toe en vormt nu een pad naar rechts. Ga vooruit en draai rechts. Je kijkt een Eindkamer in waar je en groen kastje in ziet. Ga 2 keer vooruit dat kamertje in en draai je dan helemaal om. Door de ingang van het kamertje kijk je terug naar de Draaibrug. Je ziet nu een Linker en een Rechter Bruine Hendel voor de Draaibrug. De Linker Bruine Hendel was de Hendel waarmee je zojuist de Draaibrug naar je toe hebt gedraaid. De Rechter Bruine Hendel is nodig om de Draaibrug nu nog een keer naar rechts te draaien. Alleen....Die Rechter Bruine Hendel heeft geen power.

Links en rechts naast de ingang zit een paneel. Op elk paneel zie je de vormen van de 4 Blauwe Fragmenten die jij verzameld hebt en die nu in je inventory staan. Wel....pak ze één voor één uit je inventory en klik elk Blauw Fragment op de juiste plek in de 2 panelen. Dit is totaal niet ingewikkeld en wijst zich vanzelf.

Ga dan 1 keer vooruit en klik op de Rechter Bruine Hendel. De Draaibrug draait weer een slag naar rechts. Vooruit, draai rechts en ga vooruit. Je bent nu, recht tegenover de Deuren Hal, aan de overzijde van de kloof. Links en rechts een dichtgetimmerd raam. Voor je een poort die naar een Halletje gaat. De vloer van het Halletje is een Houten Vloer. Ga vooruit door de poort het halletje in.

De Houten Artefact Disk Deur:

Voor je een Grijze Nis waarin een ladder omlaag gaat. Links een Metalen Deur met een deurhendel en een sleutelgat. Rechts een Houten Deur. Draai rechtsom naar de Houten Deur. In de Houten Deur zit het Ronde Artefact waar je voor Zetias naar op zoek bent. Laten we deze deur dus maar de Houten Artefact Disk Deur noemen. Helaas....de Disk zit vast met 4 beugels. Links en rechts naast de deur zit een Rode Knop. BLIJF NU AF VAN DE LINKER RODE KNOP.

Draai terug linksom naar de grijze Ladder Nis. Kijk omlaag en daal omlaag via de ladder. Beneden draai je 2 keer links. Je staat voor een paars/blauwe Vouwdeur. Open de deur via de greep. O.....Tralies. Draai links. Aan de linkermuur zit een rond Sleutelgat. Draai weer links en klik terug omhoog via de ladder. Terug boven draai je weer rechts naar de Houten Deur. Open de Houten Artefact Disk Deur via de Rechter Rode Knop. Achter de deur zie je weer een ladder omlaag gaan. Ga vooruit naar de ladder. Draai dan even naar links. Aan de linkermuur zit een plattegrond van de Deuren Hal, de Draaibrug en de kamertjes hier. Draai terug rechts, kijk omlaag en daal nu ook deze ladder af naar beneden. Beneden gekomen draai je helemaal om. O....een dichte metalen deur en deze gaat niet open. Draai terug naar de ladder en klim terug naar boven en draai je dan om en stap terug het halletje in.

Je staat in het halletje en recht voor de Metalen Deur. De deur zit op slot. Pak de sleutel uit je inventory en klik ermee op het sleutelgat van de deur. De deur gaat open. Ga naar binnen en draai rechts.  Een wit paneel. In het paneel een vierkant die is verdeeld in 9 vakjes. In het midden van de 9 vakjes staat een Cirkel getekend. Speel even met de 9 vakjes door in elk vakje een paar keer te klikken. In elk vakje kun je dus, langs de 4 zijden van de vakjes, een gebogen lijnstuk van de cirkel plaatsen door 4 keer in elk vakje te klikken. Door dan nog een keer te klikken krijg je weer lege vakjes. Als je bent uitgespeeld, zorg er dan voor dat de complete cirkel weer in het midden staat.

Draai rechts en ga terug het halletje in. Sluit nu de Houten Artefact Disk deur door weer op de rechter Rode Knop te klikken. Als de Houten Artefact Disk deur weer dicht is, klik dan nu op de Linker Rode Knop en........De houten vloer van dit halletje blijkt een valluik te zijn en dit klapt nu onder je voeten open en je valt omlaag. Je bent nu in het kamertje, achter de metalen deur die je zag toen je de ladder achter de Houten Artefact Disk deur omlaag klom en achter de Vouwdeur toen je de ladder in de grijze nis bent afgegaan. Draai links en.....je staat voor de Vouwdeur, maar nu dus aan de andere kant ervan. Goed....gebeurt er nu niet onmiddellijk iets, draai je dan een paar keer om. Als je dan weer naar de Vouwdeur draait dan zal deze open worden gemaakt door.......De zwartharige vrouw in rode jas die je al 2 keer eerder hebt gezien. 

Het mens brabbelt een tijdje tegen je in een taal die jij niet verstaat en dan pikt ze de Railkar Code Kaart uit je inventory. Maar ze stopt er een Muntje voor terug. Ze doet dan de vouwdeur weer dicht en verdwijnt. Draai rechts en zie....De dame is zo beleeft geweest om de Metalen Deur voor je open te maken. Ga dus vooruit naar de ladder en klim weer omhoog. Draai je dan om. Je bent dus weer in het kamertje achter de Houten Artefact Disk Deur. De deur is dicht. Klik op de Rode Knop. Boven de Rode Knop gaat een geel lampje knipperen en als dit lampje weer uit is dan gaat de Houten Artefact Disk Deur open. Ga vooruit en draai links. De vrouw staat op de Draaibrug. Ga vooruit naar de draaibrug. De vrouw loopt weg naar rechts maar ze is wel zo beleeft om de Draaibrug naar je toe te draaien. De Draaibrug staat nu weer naar links gedraaid. Ga er over en draai je dan weer om naar de Draaibrug en klik nu op de Linker Bruine Hendel om de Draaibrug weer naar de Deuren Hal te draaien. 

Ga dus over de Draaibrug en door de Deuren Hal terug naar de Railkar en rij met de Railkar, achteruit, terug door de tunnel naar het begin, dus naar de tunnel onder de Toren. Ga weer rechts de Railkar uit, draai rechts en klim via de ladder omhoog en uit het metalen luik. Draai je om en ga terug de Toren in en klim omhoog naar het 2e Level.

NB: Je moet nu terug naar Lift A in het Liften Doolhof. Dit kan nu vanuit de Toren via 2 routes. Je kunt de korte weg via de Gouden Deur nemen, maar je kunt ook de lange route nemen via het ventilatie rooster in Kamer S van het Glazen Doolhof, het treintje in de tunnel en dan door de dikke buis omlaag naar de Waterpijpen Grot. De keuze is aan jouw. Ik moet je echter wel waarschuwen....Het Glazen Doolhof is gereset, dus als je er voor kiest om via Kamer S van het Glazen Doolhof te gaan, omdat je het treinritje en de glijpartij door de dikke buis zo leuk vindt, dan zul je dus weer de ingewikkelde route door het Glazen Doolhof moeten doen om vanuit Kamer H in Kamer S te geraken. En ik ga je dit nu niet weer allemaal uitleggen. De makkelijkste route naar Lift A is de route via de Gouden Deur en die neem ik. Doe jij dit ook dan kun je mij nu volgen. Neem je echter de route via het Glazen Doolhof zorg er dan voor dat je dan in de 3e Maankamer terecht komt en ga dan, via de 3e Maankamer naar lift A. Ik zie je daar dan wel weer.

Liften Doolhof:

Op Level 2 in de Toren draai je rechts en ga je over het ijzerenpad naar en door de Gouden Deur. Draai rechts, naar de ladder en klim beide ladders weer op en ga door de XYZ-deur naar Lift C. Ga de lift in en ermee omlaag. Draai je om, stap uit Lift C en volg het ijzerenpad, via het rolluik dat je weer open maakt, naar Lift A. Ga Lift A in maar er niet mee omhoog. Draai links en open de 2e deur van Lift A. Je ziet nu een doodlopend kort stuk pad dat eindigt bij de muur. Aan de muur zie je een Blauw Kijkglas met, rechts, een Groene Knop.

Ga vooruit en druk op de Groene Knop. Helaas....geen power. Draai je om en ga terug Lift A in en ga nu met Lift A omhoog. Boven draai je om, open de deur en....Je bent aan de lift kant van de 3e Maankamer. Stap 1 keer vooruit Lift A uit. Je staat dus nu voor de rechter ingang van de 3e Maankamer. Rechts naast de ingang zit een Kastje met een Gleuf.

Via het pijpje is dit gleufkastje verbonden met de Groene Knop en het blauwe kijkglas beneden. Pak nu de Munt, die je van de vrouw hebt gekregen, uit je inventory en klik het dingt in de gleuf. Draai je om en ga Lift A terug in:

NB: Was je via de route door het Glazen Doolhof Kamer S, trein en de dikke buis, naar hier gekomen dan zul je nu Lift A eerst omhoog moeten laten komen.

Daal met Lift A weer omlaag en draai dan 2 keer links. Open de deur weer en ga weer vooruit naar de Groene Knop en het Blauwe Kijkglas. Druk nu weer op de Groene Knop en.....Het blauwe kijkglas wordt grijs en gaat pulseren. Klik nu in het kijkglas en.....Je ziet nu in het kijkglas een lijntekening. TEKEN HET NA want je moet het zo meteen namaken. Als je de lijntekening hebt nagetekend dan draai je weer om en ga terug Lift A in. Ga niet omhoog maar draai rechts, open de deur en volg het pad, door het rolluik, terug naar Lift C en ga met Lift C terug omhoog naar de XYZ-deur. Open de XYZ-deur, daal de beide ladders weer af en ga door de Gouden Deur terug de Toren in. Daal af naar Level 1, draai rechts en ga weer naar het ladderluik, achterin het pad. Open het luik, daal de ladder af, ga de Railkar weer in en rij weer naar Station 3: Deuren Hal. Ga door de Deuren Hal naar de Draaibrug, draai de Draaibrug weer naar je toe, ga er over naar het Blauwe Fragmenten kamertje, draai je om, draai de Draaibrug via de Rechter Hendel weer naar rechts en ga er over en vooruit naar het Halletje van de Houten Artefact Dis Deur.

Grijp de Artefact Disk van de Houten Deur:

Je staat weer voor de grijze ladder nis met rechts de Houten Artefact Disk Deur en links het kamertje waar het witte paneel met de 9 vierkantjes hangt. Draai links en ga het kamertje weer in. Draai rechts en je staat weer voor het Paneel met 9 Vierkantjes en een Cirkel in het midden. Wel....in de 9 vakjes van dit paneel moet je nu de gebogen lijntjes zetten zoals je dat zag op de tekening in het Blauwe Kijkglas. Het is niet al te moeilijk. Zorg er voor dat alle vakjes leeg zijn maar dat wel de Cirkel in het midden staat. Nummer de vakjes, van Linksboven naar Rechtsonder, als 1 t/m 9 en klik dan:

Draai rechts en ga 1 keer vooruit. Je staat weer voor de Houten Artefact Disk Deur. De deur zal nog open zijn. Sluit de deur door weer op de Rechter Rode Knop te klikken. Als de deur weer dicht is, klik je op de Linker Rode Knop. De vorige keer dat je op de Linker Rode Knop klikte stortte je door het valluik omlaag. Maar dit gebeurt nu niet. Nu zie je dat de 4 beugels van de Disk afgaan, als je tenminste de lijntjes op het witte paneel goed hebt gemaakt.

Wel....je kunt nu dus de Artefact Disk grijpen.....waar wacht je nou nog op??? GRIJP DE DISK van de deur.

Goed...Je hebt het Artefact waar Kales je gevraagd had om naar op zoek te gaan. Maar Kales heeft je gezegd om er een FOTO van te nemen en deze foto dan naar zijn broer Zetias te brengen. Foto???? Daar heb je een fotocamera voor nodig. En die heb je niet bij je. Denk na.....waar heb je een Fotocamera gezien?......Juist ja...in één van de 5 kamertjes van het Aankomst Gebouw. Daar moet je nu dus naar terug.

NB: Je moet dus nu terug naar het Aankomst Gebouw en ook dit kun je weer via 2 routes doen. De korte route gaat weer via de Gouden Deur en de lange route weer via Kamer S van het Glazen Doolhof. Maar alweer.....het Glazen Doolhof is gereset, dus wil je weer met het treintje door de tunnel en dan glijden door de Dikke Buis, dan zul je weer zelf je route door het Glazen Doolhof, van H naar S moeten zoeken. Ik heb er echt geen zin meer in. Ik neem weer de Gouden Deur route.

Hoofdstuk 20: Terug naar het Aankomst Gebouw:

Zeg....ik hoef de gehele route, via de Gouden Deur naar Lift C bij de XYZ-deur, nu toch niet weer helemaal voor je uit te schijven? Draai dus rechts en ga via de Draaibrug, de Deuren Hal, de Railkar, de Gouden Deur en de XYZ-deur terug naar Lift C. Ga met Lift C omlaag en dan via het pad, en het rolluik in het pad, naar Lift A. Met Lift A omhoog en er dan uit en de 3e Maankamer in.

Hoofdstuk 21: Het Einde van Rhem 2:

Aankomst Gebouw:

Open de deur en stap Kamer 1 binnen. Draai links, vooruit, rechts, vooruit, rechts, vooruit en je bent terug in Kamer 5 de Camera Kamer. Je staat hier dan weer voor het tralie raam. Draai rechtsom naar het grote Paneel met de Groene Cirkel. Pak de Artefact Disk uit je inventory en klik de Disk in de Groene Cirkel

Vanzelf neemt de camera, die op de zwaaiarm is gemonteerd, een foto van de Disk. De Foto komt dan kant en klaar uit de camera gerold. Grijp de FOTO en grijp ook weer de Disk van het paneel. VERGEET DIT NIET. Goed....ga nu terug naar de monitor in Kamer 1, de Monitor kamer. Ga recht voor de Monitor staan en pak de Foto uit je inventory. Klik de Foto nu in de gleuf die onder het schermpje zit. Je moet wel goed met de foto op de gleuf klikken, anders gaat de foto niet de gleuf in. Zodra je de Foto in de gleuf hebt gestopt zie je weer een Video met Kales in het scherm.

Kales bedankt je voor het vinden van de Artefact Disk en hij zegt dat je niet moet vergeten om de Foto weer uit de gleuf te pakken zodra deze video is afgelopen. Hij vertelt je ook, mocht je het wel vergeten, je dan de Railkar niet omhoog kan brengen. Grijp dus de Foto terug uit de gleuf als deze Kales video is afgelopen. Draai dan rechtsom naar het Paneel waarop je de Railkar lift ziet.

Klik op de Rode Knop en in het kleine schermpje zie je nu dat de Railkar omhoog komt. Draai rechts, open de deur, stap naar buiten en draai links. Kijk...je kunt nu helemaal vooruit over dit bovenpad en rechts staat de Railkar geduldig op je te wachten. Maar we gaan er nog niet naar toe.

Volg het pad nu 4 keer vooruit, naar het einde en draai dan links. Een deur. Open de deur. Je kijkt een klein kamertje in en ziet een dicht Raam met daarop een Groene Cirkel:

Ga naar binnen en plaats de Artefact Disk nu ook in deze Groene Cirkel. Het raam draait dan om en op het raamluik zit dan je Railkar Code Kaart die de zwartharige vrouw van je gestolen had. Grijp de Railkar Code Kaart van het luik en....het raamluik schuift open. De vrouw verschijnt weer

Vrouwtje pakt de Artefact Disk en begint weer in haar vreemde taaltje tegen je te praten. Je verstaat haar nog steeds niet. Dan verdwijnt ze en ze neemt de Artefact Disk met haar mee. Draai je om en stap terug naar buiten. Draai rechts, 1 keer vooruit, schuinlinks, 1 keer vooruit. Je staat voor de ingang van de Railkar waarmee je ooit, uren en uren geleden, Rhem 2 bent begonnen. Het hek zit natuurlijk dicht. Pak de Railkar Code Kaart uit je inventory en klik de kaart in het gleuvenslot dat linksboven naast het hek zit. Het hek gaat open. Wel......stap de Railkar binnen en draai links en.....

KLIK OP DE VIERKANTE KNOP en........ 

leun nu rustig achterover om te genieten van de lange, lange rit door de tunnels en grotten van Rhem.Uiteindelijk komt de Railkar weer buiten in de Open Lucht en wordt je scherm heel even pik zwart. Je hebt Rhem 2 uitgespeeld en bent terug in je eigen wereld. Zetais verschijnt weer in zijn deur en hij neemt de Foto van je over en bedankt je voor je moeite en hij nodigt je uit om nog eens terug te komen.

EINDE:

Walkthrough door: Louis Koot