Augustus 2013

Walkthrough door: Louis Koot

Level 10: Sloppenwijk (Shanty Town) Deel 2:

A: Op weg naar de Windmolen:

Na het gevecht op Poortplein heeft Lara de grote poort geopend. Stap dus door de poort en.....we belanden in het 2e deel van de Sloppenwijk.

Rechtdoor gaat het via een traphelling omlaag maar je kunt ook eerst even het Dagkamp "Oude Poort" gaan gebruiken om even uit te rusten. Als je dat doet dan zal Lara weer haar dagboek bijwerken en je kunt natuurlijk je verdiende vaardigheidspunten en XP-punten gaan verzilveren voor Upgrades. Dit kamp is een Dagkamp, dus je kunt hier niet snelreizen om terug te gaan naar eerdere gebieden. Ben je klaar in het kamp dan gaan we maar weer verder op weg

Loop verder omlaag en.....Als Lara bijna benden nis gekomen ziet ze de Windmolen en......we zien iemand langs de kabel naar de Windmolen toe glijden.....het is Grim, de stokoude en nogal narrige kapitein van de Endurance.

Grim is ontsnapt uit de klauwen van de Solari's maar hij wordt door de Solari's op de hielen gezeten. Loop verder omlaag en......Lara beland boven het "Modderpoelplein". Loop echter naar de Kooi, maar ga niet het houten trapje op. Bij de kooi beweeg je Laartje naar rechts, naar de rand van het platform, links naast het houten hekje. Kijk omlaag

Een smerige modderstroom gaat omlaag naar het "plein" en vormt er een stinkende modderpoel. Er staat een dorre boom op het plein en je ziet de cockpit van een rode helikopter uit de "hangar steken. Je kunt Lara via de natte helling omlaag laten glijden, naar het "plein", maar doe dat niet. Recht vooruit zie je een grote Kooi. In de Kooi ligt een GPS Cache maar Lara kan nu die kooi niet in op die GS Cache te pakken....dat kan later pas. Onder Lara zie je dan een pad. Spring omlaag en volg dan het houten pad naar achteren. Het pad, wat dus een balkon is" loopt dood bij een deuropening die geblokkeerd is.

Knal met het Jachtgeweer de blokkade uit de weg en ga dan het kamertje binnen. In het kamertje vindt Lara een ammokist en, op de houten tafel, een Document. Voor mij is dit document het 5e van 7 "Dagboeken van een Gek". 

Verlaat het kamertje weer en ga dan buiten tegen het balkon hek aan staan. Beneden op het plein, bij de muur, ziet Lara dan een geel kistje staan. 

Spring dus over het houten balkon heen naar beneden en plunder het gele kistje. Draai dan om zodat Lara uitkijkt over het "Plein". Je ziet de hangar waar de rode helikopter in staat.

 Loop richting de rode helikopter, maar niet helemaal er naar toe. Na een paar stappen draai je Lara terug om, naar de muur waar je zojuist het gele kistje geplunderd hebt. Op de rechter hoek van de muur staat een uitkijkplatform en onderaan dat platform bungeld een Netje.

Trek de Boog en schiet een vuurpijl in het bungelende Netje en.....wel...er valt dus een geel kistje uit het netje op de grond. Ga het gele kistje dus nog even plunderen en draai Lara dan weer om, zodat ze weer over de modderpoel heen kijk. Er staat een dorre boom op het plein. En als je rechts voorbij de dorre boom naar de overkant kijkt dan zie je daar zo'n "vogelverschrikker" hangen waar een Gedenkteken achter hangt.

Ga dus rechts naast de dorre boom staan om dichterbij dat Gedenkteken te gaan staan. 
Trek de Boog en schiet met een vuurpijl de "Vogelverschrikker" in de fik en trek het Gedenkteken dan omlaag via een Touwpijl en.....

...Wel.....dit was het 5e Gedenkteken en dus heb je nu de "Ter Ruste Gelegd" uitdaging volbracht. Je verdient een Vaardigheidspunt en 150 XP. Was dit voor jouw nog niet het 5e Gedenkteken?...Geen nood want je zult nog meer Gedenktekens tegenkomen. Er zijn in totaal 15 Gedenktekens te vinden in het hele Sloppenwijk level, maar je hoeft er maar 5 te vernietigen voor de "Ter Ruste Uitdaging". Heb je 5 Gedenktekens vernietigt dan leveren de overige 10 je verder niets meer op.

Ok....als je het Gedenkteken vernietigt hebt dan draai je om naar de rode Helikopter. Waad dan door de smerige modderpoel naar de rode Helikopter en stap de hangar binnen.

Zodra Lara de hangar binnen stapt horen we Grim, die op de windmolen problemen heeft om zich de Solari's van het lijf te houden. Er zijn wat pijlen te rapen in de hangar en als je die geraapt hebt dan loop je door naar achteren. Trapje op en dan kun je gelijk de brug op maar doe dat nog niet. Ga eerst de buik van de rode helikopter in want in de helikopter kun je nog een geel kistje plunderen.

Ga dan de brug op en loop door en.....halverwege de brug krijgen we dan een uitzicht op de hoge Windmolen. Ga nog niet naar de overkant van de brug want dan breekt de pleuris uit. Loop door tot de houten treden en draai dan rechtsom. Links naast het rechter brughekje is een opening. Ga daar op de rand staan en......

Vanuit de windmolen schreeuwt Grim dan naar Lara dat zij, via de ladder, naar hem toe moet klimmen. 
Grim heeft de Solari's van zich afgeschud en zich verschanst in de windmolen, waar de Solari's hem niet kunnen bereiken.

Laat Grim maar even gillen en draai terug om. Spring nu omlaag de rivier in en draai dan meteen weer om naar de brug. 
Er gaat een vlonderpad onder de brug door en op het vlonderpad ligt een GPS Cache.

Raap de GPS Cache op.....voor mij is dit het 6e GPS Gache van de 15 die in de Sloppenwijk te vinden zijn. Loop dan, via het vlonderpad, onder de brug door en op hert hoogste punt draai je dan rechts en spring je omhoog naar de rand van de kademuur

B: Groot Gevecht bij de Windmolen:

Ok....De oude narrige Grim gilt nog steeds dat Lara, via de ladder, omhoog moet klimmen. Aan de dikke paal van de windmolen steekt dus een gele ladder en Grim wil dat Lara via de ladder omhoog klimt om bij hem te geraken. Je zult Grim echter nooit via de ladder bereiken want de pleuris breekt zo meteen hier uit. Grim zal overigens dit avontuur niet overleven, maar dat zie je later pas.

Maak je op voor weer een groot en heftig vuurgevecht met hordes Solari's. Loop naar de gele ladder en...........Net voordat Lara de ladder bereikt wordt er met dynamiet naar Lara gesmeten en dit heeft tot gevolg dat de ladder wordt opgeblazen....Lara blijft ongedeerd want ze weet dekking te zoeken achter de grote kist die hier staat.

Er verschijnen nu een boel Solari's. In eerste instantie blijven der Solari's aan de overkant van der rivier, op de daken van de hutjes. Op 1 van de daken staat een Alarmsirene en daar verschijnt een Solari die de sirene bedient. Het is verstandig om eerst die sirene Solari uit te schakelen want zolang de Sirene blijft gillen zal er geen eind komen aan de stroom Solari's

Dus probeer zo snel mogelijk die Sirene Solari te killen. Maar als je die Sirene vent gekild hebt dan neemt een 2e Solari zijn plaats in bij de Sirene en daarna een 3e. Ondertussen moet je natuurlijk ook de andere Solari's zien te vermoorden maar Lara kan dit "plein" niet meer af en haar enige dekking zijn de kisten die hier staan. Zodra je de 3e Sirene Solari gekild hebt neemt het gevecht een nieuwe wending want dan beginnen de Solari's ook via kabels af te dalen naar Lara. 

NB: er zijn speciale moves die je Lara kunt laten doen in dit soort gevechten. Zo kun je bijvoorbeeld de Dynamietstaven en de Molotovs, die de Solari's naar Lara smijten, oprapen en dan terug smijten naar de Solari's. Dit moet dan wel heel snel gebeuren en zelf heb ik dit niet uitgeprobeerd. Ook kun je vijanden "omver trekken" als je Touwpijlen in hun lijf schiet. Dit kan handig zijn om vijanden, die op daken of om hoge platformen staan, omlaag te laten storten. Maar ook dit heb ik zelf niet uitgeprobeerd.

Wel.,...zie dat je ook dit hele gevecht overleeft. Het gevecht is ten einde als je ziet dat Grim, via de ladder omlaag klimt om dan, vanaf de Windmolen, met Lara te praten.

Grim wil nog steeds dat Lara zich bij hem voegt, maar Lara kan vanaf hier niet meer omhoog klimmen. Grim maakt Lara dan attent op het transportsysteem en suggereert dat ze wellicht via het transportsysteem tot bovenin de windmolen kan geraken

C: Onderweg naar Grim:

Kijk nog even of er nog ammo/pijlen te vinden zijn en of er nog lijken liggen die je kunt plunderen en ga dan naar de rand van het platform. Er staat een "springplank" op de rand en die "springplank" staat gerucht naar de kabel waarlangs de Solari's omlaag kwamen gezeild vanaf het platform waar de sirene op staat. 

Ga op de "springplank" staan en spring dan over naar die kabel en.....Lara komt aan de kabel te hangen.....

Beweeg Laartje dus omhoog langs de kabel, tot ze boven bij de rand van het sirene platform hangt. 
Druk dan de Shift-toets om Lara uit de kabel te laten vallen en.....Lara zal dan aan de rand van het platform gaan hangen

Grijpt Lara mis dan valt ze omlaag en land ze op het lagere platform.....geen nood want dan kun je via het gele laddertje terug omhoog klimmen. 
Trek Lara het platform op en ga dan naar de Sirene. Druk  dan meerdere keren je E-toets in om de sirene te vernielen. 

Dit is dus de 2e van 4 Alarmen die je kunt uitschakelen voor de Alarm Uitdaging. Loop naar de rechter rand van dit platform en kijk dan omlaag. Om het lager gelegen platform staat een hek en in dat hek zit een gat maar dat gat is geblokkeerd door prikkeldraadplanken. Trek dus het Jachtgeweer en blaas die versperring weg en stap dan over de rand.....

Lara gaat aan de rand hangen, dus druk Shift om Lara omlaag te laten vallen. 
Laar is dan nu op het lagere platform en hier kun je een oranje kist en een geel kratje plunderen, voor je door het gat in het hek verder gaat.

Plunder dus de oranje kist (voor als je er nog niet achter bent gekomen....Oranje kisten bevatten voedsel voor Lara) en het gele kratje en loop dan terug naar het hek en ga nu door het gat in het hek. 

Als Lara door het gat in het hek is gegaan kun je, op het uitstekende platform rechts, nog een ammokist en pijlen oprapen. Loop dan verder omlaag. Lara is dan in het gebied achter het hek en hier staat een hut. Links gaat een planken bruggetje over de rivier. Er dartelen hier wat kipjes rond en ook een paar varkens. Als je ammo of pijlen wilt verspillen dan kun je de kipjes en de varkens doden voor wat extra Xp-punten.....je moet dan de kadavers wel ook plunderen want anders krijg je de Xp-punten niet. Dat bruggetje rust op 1 pijler. Loop het bruggetje op tot op de pijler

Midden op het bruggetje draai je Lara rechts en spring je omlaag. 
Lara land dan op de rotssteen waar de pijler op staat. Draai Lara dan om naar de brug en raap de GPS-Cache op die hier ligt te flonkeren

Raak de tel van deze klote GPS Caches een beetje kwijt maar ik geloof dat dit voor mij de 7e Gps is van de 15 die in de Sloppenwijk te vinden zijn. 
Klim terug het bruggetje op en loop terug naar de hut. Ga nu de hut binnen want in de hut is een Relikwie te scoren

In de hut vindt Laarsje een Relikwiekist op de houten tafel. Plunder de kist en.....Wel....ik vond in dit kistje de 3e van de 4 Intro's

Terug naar buiten en ga naar links van de hut. Aan de linkerzijde van de hut "kleeft" een houten klimwand en aan de achterzijde van de hut is een trap. Het maakt niet uit of je via de klimwand of via de trap nu verder omhoog gaat...je komt in beide gevallen op hetzelfde platform uit. 

Klim dus, via de klimwand of de trap, omhoog naar het dak van de hut. Boven gekomen zie je dan een grijze kist in de hut staan, dus ga dat grijze kistje even open forceren met de klimbijl.

Als de kist geplunderd is dan stap je naar buiten. Op dit dak vindt Lara de liftschacht waarmee goederen verder omhoog gebracht worden. Maar er is geen lift meer in de schacht. Er is echter wel een houten klimwand in de liftschacht. Klim echter nog niet verder omhoog. Achter de schacht is een kamertje waar Lara nog een GPS Cache kan rapen. De ingang van dat kamertje is rechts achter de liftschacht.

Loop dus vooruit, rechts langs de liftschacht, en knal dan de blokkade uit de deuropening. Ga dat kamertje dan in en raap er de 8e GPS Cache op.

Terug naar buiten en weer naar de voorzijde van de liftschacht en klim dan nu, via de klimwand in de schacht, verder omhoog.

Lara beland op een tussenetage. Grijp de ammokist en plunder de oranje kist en loop dan, over de schuine dakjes, door naar de volgende klimwand.

Klim via de klimwand nog een etage hoger en......Lara dan boven bij 2 trappen en we horen een paar Solari's. 
De Solari's hebben Lara opgemerkt en zo meteen zal Lara weer moeten vechten.

Ren nu niet als een dolle rechtdoor de trap op maar draai links en ga dan via de linker trap om de centrale kolom heen naar de voorzijde. Als je de linker route neemt dan blijft Lara nog even buiten bereik van de Solari's, ren je echter als een blind paard nu rechtdoor de trap op dan komt Lara gelijk onder vuur te liggen. Dus neem de linker trap en........Lara komt dan aan de voorkant van de centrale kolom terecht.....Ga onmiddellijk in dekking achter de 3 kratten, die op de rand tussen de twee houten pilaren staan en......

....Wel......in de verte zie je weer een klimwand en daarboven verschijnen nu 3 of 4 Solari's. Er staat daar ook een Oranje Vat, dus wacht even op het juiste moment en knal dan kogels of een vuurpijl in dat oranje vat....Doe je dit op het juiste moment dan zal de ontploffing 1, 2 of zelfs 3 Solari's in 1 klap uitschakelen. Als de eerste 3 Solari's zijn uitgeschakeld dan duikt er echter nog een 4e op en die klootzak zal via de klimwand omlaag klimmen en dan op Lara toe komen rennen. Probeer die klojo al te killen als ie bezig is om nog omlaag te klimmen.

Lara zal vanzelf weer rechtop gaan staan als ze alle Solari's hier gekilled heeft. 
Zolang Lara gebukt blijft en haar wapen niet vanzelf weer heeft opgeborgen weet je dus dat er nog Solari's te killen zijn.

Als Lara weer rechtop staat dan is het gevecht afgelopen. Ren dan niet als een gek door naar die klimwand want er zijn hier nog wat items te scoren., achter Lara,  Staande bij de kisten draai je Lara om en loop je terug naar rechts van de centrale kolom. Aan de rechter zijde zie je dan houten richels, die als laddersporten dienen om bovenop de verbindingsbrug te geraken. Klim dus via die houten richels omhoog

Boven gekomen zie je dan een Alarmsirene staan. Ga de Sirene dus vernietiging...het is je 3e sirene voor de Sirene uitdaging

Klim dan, via de springplank, het dak van de centrale kolom op en grijp er de 2 pijlbundels

Ga terug de springplank staan. In de verte zie je een eindtoren van het transportsysteem. Er hangt een hangende kist aan die eindtoren. Spring terug omlaag en ren dan rechtdoor, richting die hangende kist. Ga op de rand staan

Er hangt een zwaaistok onder Lara maar die heeft ze nu niet nodig. Spring gewoon omlaag en Lara land op de "brug" onder haar.Negeer nu de "springplank" en ren door naar het ronde eindplatform. Aan de achterkant, op het eindplatform, kun je dan een ammokist oprapen.

Ren terug naar de "springplank". Via de "springplank" en de zwaaistok moet Lara nu terug omhoog, naar waar ze daarnet de 3e sirene heeft gemold. Maar als je nog niet de "Ter Ruste Gelegd" uitdaging hebt voltooit dan kun je hier eerst nog een Gedenkteken mollen.

Ren/spring, over de "sprinkplank" en vanzelf zwaait Lara dan via de zwaaistok naar de richels. 
Trek Lara dan verder omhoog en we zijn dan terug op het sireneplatform.

Ga, links aan de zijkant, over de rand en Lara hangt dan weer aan de houten richels, dus druk Shift om Lara verder omlaag te laten vallen. Ren terug naar de voorzijde, waar Lara achter de kisten in dekking was gegaan, en ren nu verder door naar de volgende klimwand, waarboven de Solari's waren.

Klim nog niet meteen via de klimwand omhoog. Links is een steeg naar een zijkamer waar een Relikwie te scoren valt. Rechts kun je, achter de kisten, een GPS Cache vinden. Ga links de steeg in en loop door naar achteren en knal er dan de blokkade uit de deuropening.

In het kamertje vindt Lara een Relikwiekist op de tafel en, rechts in de hoek, een ammokist. Uit de Relikwie kist haalt Lara dan de 4e Inro

Vergeet niet om de ammokist op te rapen, want Laar heeft zometeen weer alle ammo nodig die ze maar kan dragen. Terug naar buiten en terug naar de klimmuur. Klim nog niet omhoog maar ga, achter de kisten, dat GPS-je nog even oprapen.

Dit is voor mij, als ik goed geteld hebt, de 9e GPS van dit level. 
Loop terug naar de voorkant en klim dan nu, via de houten klimwand , verder omhoog. Lara beland boven, waar eerder al die Solari's waren en......

Wel.....verder op is de grote windmolen Transporthal en daar zullen weer Solari's opduiken die Lara onder vuur zullen nemen. Lara neemt onmiddellijk de sluiphouding aan en gaat in dekking achter de grote krat. Vanwege een kloof, tussen Lara en de transporthal kunnen de Solari's niet tot bij Lara komen, maar ze smijten wel met Molotovs en, rechtsboven, verschijnt een sluipschutter op het balkon

Ok.....reken dus af met die Solari's in de Gargo Bay en doe dat vanuit de dekking van de krat waar. Vergeet ook die sluipschutter op het balkon niet. Als alle Solari's weer uit de weg zijn geruimd dan gaat Lara vanzelf weer gewoon rechtop staan en kunnen we3 verder. Loop dan door en.......wel.,....zoals ik al heb gemeld zit er een kloof tussen het platform waar Lara op staat en de transporthal. De grote molenwieken van de transporthal draaien door de kloof heen, dus wacht totdat Lara tussen 2 wieken door kan overspringen en doe dat dan snel.

Lara beland dan op het uitstekende platform van de transporthal en.......Ga onmiddellijk weer in dekking achter de lage kratjes want er duiken weer een aantal Solari's op

Het houd niet op met de vervelende Ruski's.....Kill ze allemaal en zorg dat Lara ook dit weer overleeft. Is het gebeurt dan ga je de lijken even plunderen. We zijn dus beland in de:

Transporthal:

Vanuit deze hal worden kisten via een kabelbaan naar de volgende toren getransporteerd en de kabelbaan is in werking. We zijn op het middelste niveau van de transporthal en er valt heel wat te "verdienen" in deze hal. Ook is er een Geheime Tomb, achter deze hal en een Basiskamp. 

De ingang van de Geheime Tomb is achter het Basiskamp, maar daar komen we straks wel. Via de kisten, die door de kabelbaan naar de volgende toren worden getransporteerd moet Lara die volgende toren zien te bereiken. Maar ik ga eerst de Transporthal verder verkennen om zoveel mogelijk Items, waaronder een Relikwie, te verzamelen. Daarna ga ik de Geheime Tomb doen en pas daarna ga ik verder naar de volgende toren.

Ok.....Lara is dus in de hal van waaruit de kabelbaan met de kisten naar de volgende toren vertrekt. De kabelbaan bestaat uit 2 kabels waar de kisten aan hangen. De kabelbaan is in feite een grote lus die de kisten de transporthal uit brengt en dan weer terug brengt. Op de rand staat een "sprinkplank". Draai Lara om zodat ze naar het andere einde van de hal kijkt

Achterin de hal is het draaipunt van de kabelbaan. Loop door naar achteren. Links staat een ammokist en je ziet dan ook de ingang van een kort tunneltje. Dat tunneltje gaat naar de achterste grot van deze transporthal.

Ga dat ammokistje oprapen en ga dan weer in het midden staan en kijk dan terug door de hal. Je ziet 2 houten klimwanden om naar het dak van de hal te klimmen. Loop iets terug en klim dan via de rechter klimwand een etage hoger.

Lara beland vis de rechter klimwand op het rechter platform en hier staat dan de 5e Sirene voor de "Geluiddemper" uitdaging. Ook is er een "ladder" om nog hoger op te klimmen naar het dak Ga achter de Sirene staan en sloop het ding dan om de "Geluiddemper" uitdaging te voltooien

Klim dan via het "laddertje" verder omhoog en Lara beland op het dak

Op het dak steekt nog een toren uit. Tegen de linkerzijde van de toren ligt een hoop troep. Loop daar naar toe en.....tussen alle troep glinstert er dan een GPS Cache. Raap de GPS Cache op.....dit is voor mij de 10 e GPS Cache van de 15 die in dit 2e deel van de Sloppenwijk te vinden zijn.

Keer terug naar waar je het dak op bent geklommen, stap dan over de rand en druk dan Shift om Lara terug te laten vallen op het platform waar de 5e Sirene stond.

Val dan, via de klimwand, terug naar de vloer van de kabelbaanhal. Ga nu dan door het tunneltje naar de grot

Het tunneltje brengt Lara dan in de achterste grot van de Transporthal. Via een houten balk kan Lara oversteken naar de overkant maar vlak bij de rand valt er nog de 11e GPS Cache te rapen.

Raap de GPS Cache op en loop dan over de balk naar de overkant.

Ga de 2 gele kistjes plunderen en loop dan door naar de oranje kist en plunder die ook. Loop dan door naar het einde en forceer de grijze kist open.

Als je de grijze kist geplunderd hebt dan kijk je even rond. Lara is hier in een grot en ze is op het middelste niveau van de grot. Onder Lara is de vloer van de grot en daar staan 3 hele grote ketels. Midden in de grot hangt een ronde Kooi en in die Kooi hangen een stuk of 6 Netjes. Op diverse plaatsen zitten er ronde gaten in de kooi

In de netjes, die in de kooi hangen, zitten dus gele kistjes en om die kistjes te kunnen plunderen moet Lara dus die netjes in de fik schieten met haar vuurpijlen. Maar Lara kan alleen die netjes raken als ze vuurpijlen schiet door de ronde gaten van de kooi. Om elk netje in de kooi in de fik te kunnen schieten moet Lara dus steeds op de goede plekken gaan staan zodat ze door de ronde gaten een netje kan raken met haar vuurpijlen. Dit is een lastig werkje en het vereist veel heen en weer geloop, als je elk netje die in de kooi hangt ook echt in de fik wilt schieten. Ik zal het voor 1 netje nog even verder uitleggen maar voor de rest heb ik geen moeite meer gedaan.

Spring naar het hoger hangende looppad en trek Lara dan het pad op

Het houten pad hangt boven de stomende ketels. Loop door tot het kruispunt. 
Het pad gaat dan verder als een "ramenpad" maar ga niet rechtdoor. Draai Lara op het kruispunt om. 

Lara kijkt dan terug naar de hangende kooi. Loop over het "glazenpad" naar de vooste schuine draagbalk en ga daar op de rand staan en kijk dan naar het onderste ronde gat in de kooi. Trek de Boog en zorg dat Lara haar vuurpijlen kan schieten (1-toets indrukken als Lara de boog gespannen heeft). Mik op het onderste ronde gat in de kooi. Achter het onderste ronde gat hangt precies een netje, dus schiet dat netje in de fik en......

.....het kistje uit dat netje dendert omlaag en komt terecht op de vloer van de grot. Wel.....je weet nu hoe je de netjes in de kooi in de fik moet schieten. Wil je dus ook alle overige netjes die in de kooi hangen in de fik schieten dan loop je rond rond de kooi en zoek je steeds de ronde gaten en dan kijk je of je via die ronde gaten een netje kunt raken. Het is veel werk voor een paar kratjes, die dan allemaal benden op de vloer terecht komen. Om die kratjes dan te plunderen daal je dan af naar de vloer en zoek je die gele kratjes op om ze te plunderen. Ik heb dit verder niet gedaan.

Ik zal je nog even het Relikwie en nog een paar GPS Caches aanwijzen en dan ga ik het Basiskamp opzoeken om wat uit te rusten en om dan de Geheime Tomb te gaan doen. Loop terug naar het kruispunt en volg het "glazenpad" dan verder helemaal door naar achteren. Spring dan omlaag via het schuine dakje of stap bij de witte rand over de rand

Als Lara omlaag is gesprongen dan draai je haar om en beweeg je haar door de poort, rechts naast de klimwand.

In het halletje draai je links en.....een trap......pas op want halverwege is een deel van de trap verdwenen.
Daal de trap af en spring dan halverwege over het gat en land op het onderste deel van de trap.

Daal verder omlaag en beneden ga je dan rechtsaf, via nog een trapje, naar de vloer van de grot. Rechtdoor zie je dan een doorgang naar het achterste deel van de grot maar daar ga ik niet meer naar terug. We zijn nu vlakbij het Relikwie

Draai Lara om en....rechts naast de trap is een kamertje en in dat kamertje kun je het Relikwie vinden

Ga dus dat kamertje in en plunder er de Relikwiekist die er bij de vaten staat. Uit de kist tovert Lara de 3e van de 3 Jade beeldjes en dit is de Kelk.

Verlaat het kamertje en loop door tot onder de trap en ga dan linksaf het gangetje in

Halverwege dit gangetje staat een tafel waartop een Document ligt. Scoor het document...voor mij is dit het 6e van de 7 "Dagboeken van een Gek".

Ok.....loop verder door het gangetje en we belanden in de "Voorhal" van de onderste verdieping. Recht voor uit kun je op een "balkon" nog een Sirene vernielen. Rechts in de hoek kun je, bij een hoopje rotsooi, GPS Cache 12 gaan oprapen en links kun je een zijkamer in waar je GPS Cache 13 kunt vinden. 

Voor GPS 13 moet je wel eerst de blokkade uit de deuropening knallen

In het zijkamertje, als je de blokkade hebt verwijdert vindt je dan een Ammokist en, achter het bosje groen, GPS Cache 13. 
In de links achter hoek kun je nog wat oranje vruchtjes plukken uit de vruchtenstruik

Ok.....ik ben er wel klaar mee hier.....Heb geen trek om nog meer door deze Transporthal te gaan dwalen op zoek naar nog wat kistjes, netjes en de 2 nog ontbrekende GPS Caches. Ik hou het voor gezien en ga nu naar het Basiskamp. Ga terug naar de hal en draai dan rechtsom en ga dan nu via de houten trap, links naast de kamer waar je uit kwam, omhoog

Boven ge3komen zie je dan, in de verte, het Basiskamp "Windmolen". Achter het Basis is de ingang van een tunnel en die tunnel leid naar de Geheime Tomb "Zaal des Oordeels".  In de hoek, rechts, kun je nog een geel kistje plunderen

Ga nog even dat gele kistje breken en ren dan naar het Basiskamp. Gebruik het Kamp om Lara's dagboek bij te werken en om eventueel je verdiende Vaardigheidspunten te verzilveren of wapen Upgrades te kopen.

Dit kamp is ook een Snelreiskamp, dus als je terug wilt naar eerder bezochte levels dan kun je dat hier doen. Ben je klaar dan sta je op. Achter het kamp is de ingang van een lange, en gevaarlijke, tunnel en die tunnel leid naar de Geheime Tombe. Als je nu verder gaat met het hoofdverhaal dan zul je een tijdlang in een serie van gevechten en Quick Time Evens terecht komen en ik heb wel even behoefte aan wat rust. Ik ga dus nu eerst de Geheim Tomb doen, maar als jij daar geen trek in hebt dan ga je gewoon verder met het hoofdverhaal.

D: Geheime Tomb: 
Zaal des Oordeels:

1: Door de tunnel en grotjes naar de Tomb:

Als je Laarsje had laten rusten bij het comfortabele kampvuurtje dan geef je der even een schopje tegen der billetjes, zodat ze als de sodemieter weer opstaat....er moet tenslotte weer gewerkt worden. Loop de tunnel in. Het eerste deel van de tunnel is nog licht en ruim en na 1 of 2 bochten beland Lara in de 1e grot.....Als je in de grot naar links kijkt dan zie je een geraamte liggen. Achter hert geraamte kan Lara nog een GPS-Cache oprapen

Als je tot nu toe alle GPS-Caches in dit level gevonden hebt dan zal dit nummer 15 zijn, en dus de laatste GPS voor dit level. Helaas ben ik ergens onderweg 1 GPS-Cache vergeten te vinden....dus vloek mij maar uit...wens mij maar Hel en Verdoemenis toe als je nu 1 GPS-Cache te kort komt voor de beloning.....het kan mij overigens geen fuck schelen. Pak de GPS of pak het klote ding niet....je moet het zelf weten. Volg de tunnel verder en....na weer 1 of 2 bochten wordt de tunnel nauwer en donkerder, maar Laar doet gelukkig zelf haar fakkeltje aan.

Loop verder. Lara zal nu weigeren om te rennen want links is een diepe kloof....gelukkig staat er een hekwerk op de rand van het pad.....Hou je gereed om zo meteen je E-toets in te drukken want het pad eindigt zo meteen en Laartje zal over de rand de afgrond in storten....als je dan niet snel je E-toets drukt dan kiepert Lara de diepte in en dat is dan Game Over.

Loop dus voorzichtig door en.......het pad wordt dan een glijbaan en Lara glijdt vanzelf verder omlaag en.....Oeps.....het pad is eindig en Lara kiepert over de rand maar ze weet zich nog net met 1 hand vast te grijpen aan de rand.....Snel...Druk je E-toets in zodat Lara zich met 2 handen vast grijpt aan de rand.

Wel......daar hangen we dan weer.....aan de rand van een afgrond met onze beentjes bungelend in de diepte.

Ok....schuif Lara nu naar rechts langs de rand. Lara komt dan aan de onderste houten balk te hangen en ze moet verder naar rechts, waar de dode schedels Lara al liggen toe te lachen. Klim dus naar de bovenste balk en schuif Laar dan verder door naar rechts, tot ze onder de schedels hangt.

Klim dan omhoog, via de balken, en trek Lara het veilige platform op. 

Klim het volgende platform op. Lara kan dan linksaf of rechtsaf....Ga rechtsaf en volg het pad langs de kloof. 
Het is donker en de fakkel geeft niet zo heel veel licht, dus loop voorzichtig en zorg dat Laar niet over de rand heen flikkert.

Het pad kronkelt de bocht om en eindigt weer bij de kloof......gelukkig......er ligt een balk over de kloof.....

Loop over de balk naar de overkant en vervolg dan de wandeling verder door de tunnel. De tunnel eindigt in de eindgrot waar een vuurpot weer voor wat licht en warmte zorgt. Het lijkt een dead end maar dat is niet zo. Loop door en, voorbij de vuurpoot, ziet Lara dan een spleet in de wand.

Wel.....ook dit heeft Lara al een paar keer eerder gedaan......loop gewoon door en Lara zal zich door de spleet drukken en ze beland in de geheime Tomb.....

2: Zaal des Oordeels:

De zaal heeft een dagkamp waar Lara even kan uitrusten om zich te warmen aan het vuur. Je kunt er ook je vaardigheidspunten en je salvage/skill punten spenderen aan upgrades. Je kunt vanuit een dagkamp echter niet snelreizen. Kijk even op je gemak rond in deze grot. 

De Schatkist bevindt zich in de tunnel boven het 3-hoofdige Bhoedagod beeld. Midden in de zaal ligt een hoop troep en op de hoop troep balanceert de Wip. De Wip staat recht voor de grijze Klimmuur. Voor de wip staat een gele jerrycan.....dat is jerrycan 1. Links naast de wip is een soort "heuveltje"...noem dat maar het "springheuveltje".  Loop het "Klimheuveltje" op en blijf er dan bovenop staan

Links naast de Bhoeda hangt een wankel plankje waar jerrycan 2 op staat. Aan de klimmuur hangt een plankje waar jerrycan 3 op staat.
Kijk naar links......Lara  ziet de Wip en ze ziet een autoband hangen. Achter de autoband ligt jerrycan 4 op een hoog hangend plankje . 

De bedoeling is dat Lara via de grijze klimmuur de schatkist grot, boven de Bhoeda, bereikt......maar de klimmuur is te hoog om vanaf de grond te bereiken.....dat moet via de Wip gebeuren, maar als je probeert om via de Wip naar de klimmuur te springen dan lukt dat natuurlijk niet omdat de Wip niet omhoog blijft staan, als Lara er over heen rent. De Wip heeft 3 "segmenten", A, B, C.  De Wip moet dus in segment A, verzwaart worden met de jerrycans, zodat dan de wip aan de A zijde omlaag blijft staan en de C zijde omhoog blijft staan. Dan kan Lara vanaf de wip naar de Klimmuur springen.

De gele jerrycans zijn er dus om in segment C van de Wip te leggen.....Lara heeft alle 4 jerrycans hiervoor nodig. Ok......Lara staat op de "springheuvel" en ze kijkt naar de autoband en jerrycan 4. Jerrycan 4 ligt te hoog voor Lara om te bereiken, maar boven de autoband zit wit touw gewikkeld. Trek de Boog en schiet een touwpijl in het witte touw boven de autoband en.......

......Lara trekt vanzelf aan der touw en hierdoor zwaait de autoband tegen het jerrycan 4 plankje aan......het plankje breekt en jerrycan 4 valt op de grond. Blijf staan op de "springheuvel" maar draai Lara terug om naar het plankje waar jerrycan 2 op staat. Spring, vanaf de "springheuvel" naar het jerrycan 2 plankje en.....Lara gaat aan het plankje hangen en haar gewicht zorgt ervoor dat het plankje breekt en we vallen dus, met jerrycan 2, op de grond.

NB: breekt het plankje niet als Lara er aan hangt dan moet je Laar even wat heen en weer bewegen of omhoog trekken....
dan breekt het  plankje echt wel en vallen we, met jerrycan 2, terug naar de vloer.

Ok.....Jerrycan 2 en 3 liggen nu ook op de grond, maar we hebben ook jerrycan 4 nodig.....Het plankje waar jerrycan 4 op staat hangt echter te hoog voor Lara....ze kan er niet naar toe springen en ook niet naar toe klimmen via de klimmuur. Maar ook dat plankje is rot en zal breken als we er meer gewicht op kunnen krijgen......Lara moet dus de jerrycans 2 en 4 op het plankje van jerrycan 3 gooien. Spring de "klimheuvel" af en ga Jerrycan 2 oprapen....

Ga, met jerrycan 2 in de hand, voor het plankje van jerrycan 3 staan. Je moet wel op de juiste plek gaan staan. Druk je rechtermuisknop in om de richtstreep te krijgen

Je hebt dat al vaker gedaan, maar ok.......Hou de rechtermuisknop ingedrukt en zorg ervoor dat de richtstreep bovenop het plankje terecht komt, maar dat je het "sterretje" niet ziet. Druk dan je linkermuisknop in en.....Als je op de juiste plek stond en je had goed gemikt dan smijt Lara de jerrycan het plankje op. Helaas breekt het plankje nog niet, dus ga jerrycan 4 ook oprapen en smijt jerrycan 4 ook naar het plankje van jerrycan 2. Als je dit op de juiste wijze doet dan breekt het plankje en dan liggen de jerrycans 2, 3 en 4 bijelkaar op de vloer.

Ok.....Ga nu, 1 voor 1, de jerrycans oprapen en naar de wip dragen. De wip staat met segment A omhoog en met Segment C omlaag. 
Loop Segment C op en zorg er dan voor dat je de 3 jerrycans op Segment A gooit

Loop dan naar de andere kant, pak jerrycan 1 dan op en leg jerrycan 1 dan ook in segment A van de wip. Ok......De wip is nu voldoende verzwaart.....als Lara nu, vanaf segment A, de wip oploopt dan zal de wip nu met segment C omhoog blijven staan en dus kan Lara nu, via de wip, de Klimmuur bereiken. Maar het blijft een kwestie van voldoende snelheid en op het juiste moment je springtoets en je E-toets drukken.

Loop de wip op en ga in segment B staan.....zorg dat Lara tegen de scheidingsrand, die tussen segment A en B zit, aan staat en naar de klimmuur kijkt. Ren dan over de wip en als Lara het einde van segment B bereikt druk je de Springtoets, die je blijft indrukken.....en.....druk dan in de sprong en op het juiste moment je E-toets in en.......

......als je deze wipsprong goed hebt uitgevoerd dan zal Lara zich met haar klimhaak vasthaken in de klimmuur. Lukt het niet bij je eerste poging dan ga je het net zo vaak herhalen als nodig is, of je gebruikt de Super Jump cheat van de cheattrainer, als je die hebt Cheattrainer heb, om in 1 keer, vanaf de "springheuvel, in de grot boven de Bhoeda te geraken.

Heb je Laar aan de klimmuur hangen dan klim je verder eerst recht omhoog en dan helemaal naar links.  Boven de linker hand van de Bhoeda hangt nog het bovenste deel van een laddertje.....Zorg dan dat Lara de zijwaartse springhouding aanneemt en spring dan over naar het laddertje en druk dan snel je E-toets in want Lara komt maar met 1 hand aan het laddertje te hangen. Druk je te laat je E-toets in dan valt Lara omlaag en moet je via de Wip naar de Klimmuur springen om het opnieuw te proberen.

Wel.....klim via het laddertje verder omhoog en loop dan door naar de Schatkist.....

Wel..........Plunder de schatkist........

Of jij nu ook de mededeling krijgt dat Laar weer 2 pistoolonderdelen heeft gevonden hangt af van wat jij allemaal eerder in de game hebt gedaan. Je hebt in ieder geval weer 1 vaardigheidspunt verdient en een zooitje XP-punten. Ok....terug naar buiten. Draai Lara om en loop terug naar de rand..,.....Als je Cheat en je hebt God om hulp geroepen, dan kun je nu gerust bij de Bhoeda omlaag springen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Aan de rechter kant hangen 3 "zwevende" planken en die planken leiden Lara naar een stuk buis.

Wel......loop de voorste plank op en spring dan over naar de middelste plank en dan naar de achterste plank en spring dan de gapende muil van de buis in

Via de buis glijd Lara omlaag en land ze zacht weer op de vloer. 

Duw Lara terug door de spleet en volg de tunnel terug naar de kloof.....Lara doet vanzelf haar fakkel weer aan. Steek over de balk weer de kloof over

.......en volg het pad terug rond, naar waar je Lara uit de kloof getrokken hebt.....dat was dus links....we gaan nu dus rechtdoor, houten treden op en......

.....we bereiken dan de kloof weer....weer een smalle balk maar deze balk bereikt de overkant niet.......
Stap de balk op en wankel naar het einde van de balk en......

.......wel.....Spring dan vanaf de balk naar de overkant en vervolg je weg door de tunnel naar de uitgang.

Als je wilt dan ga je de verdiende vaardigheidspunten en Skilpunten nog even bij het Basiskamp verzilveren. Lara's opdracht is nog steeds om Grim uit de handen van de Solari's te bevrijden, dus dat gaan we nu dan ook maar proberen te doen......Het zal Lara niet lukken en ik waarschuw je alvast maar......want dit level zal eindigen in een groot en langdurig vuurgevecht waar Lara heel veel ammo voor nodig heeft en waar ze heel makkelijk het loodje kan leggen.

E: Een "Grimmig" Einde voor Grim:

Transporthal:

We zijn dus terug bij het basiskamp "Windmolen" aan de achterzijde van de Transporthal. Vanuit het middelste niveau van de transport hal worden kisten, via een kabel, naar de volgende toren getransporteerd. Weet je nog dat je een "springplank" hebt gezien, op de rand van het middelste niveau?.....Wel....zorg dat je daar weer terecht komt....er zijn diverse routes die je, vanaf het basiskamp kunt nemen om weer in die kabelbaanhal te geraken, bij de "springplank".

Als je terug bent bij de "springplank" dan laat je Lara de situatie even rustig bekijken. Vanuit de hal worden grote kratten via de kabel naar de volgende toren getransporteerd en keren dan terug naar de hal. Achter in de hal is het draaipunt van de kabelbaan. Loop de springplank op en blijf dan rustig staan wachten op de volgende krat, die op Laartje toekomt...

Als de krat bijna tot bij Lara is dan ren je vooruit en spring je naar de krat.....het is weer eens een kwestie van juiste timing. 
Doe je het goed dan komt Lara aan de krat te hangen. Klim dan verder de krat op en blijf op de krat staan.

Beweeg de camera, met je muis, zodat je Lara in der gezicht kijkt en blijf verder rustig wachten......De krat gaat verder door de hal en bereikt het draaipunt en gaat dan terug naar de springplank. Zorg dat je Lara weer van achteren bekijkt, zodat je het overzicht houd. 

Bovenop de krat verlaat Lara dan de hal, op weg naar de volgende toren en......ongeveer halverwege start er dan een filmpje.......

Lara roept naar Grim en die verschijnt op de rechter toren

Grim, de oude kapitein van de Endurance, roept dat Lara in de val gaat lopen en.....inderdaad....Solari's verschijnen en grijpen Grimmetje in zijn nekvel en ze beginnen op Lara te schieten. Als je snel bent kun je proberen om, vanaf de kist, alvast 1 of 2 Solari's naar de hel te knallen door een paar kogels in 1 van de oranje vaten te knallen

Let wel op want de kist bereikt dan het bovenste platform van de toren.......Spring snel, vanaf de kist, het platform op.....

ben je te traag dan wordt Lara op de kist weer mee terug gevoerd naar de transporthal en zul je moeten wachten tot de kabelbaan haar weer tot hier heeft gebracht. Geland op het platform zorg je dat Lara bij het houten hekje in dekking gaat, om de 1 of 2 overgebleven Solari's op de andere toren nog even naar de hel te jagen

Dit was nog maar een voorproefje van het grote vuurgevecht dat Lara zo dadelijk moet leveren en dit was redelijk makkelijk. Draai Miss. Croft lom en loop terug naar de rand. Druk je Shift-toets in om Lara over de rand te laten vallen...wees maar niet bang....Lara gaat dan aan de rand hangen.

Schuif Lara iets op naar links, anders stort ze de diepte in en druk weer Shift om Lara omlaag te laten vallen, naar het platform onder haar, en.......wel....het grote gevecht gaat bijna onmiddellijk beginnen:

Overleef het vuurgevecht op de torens:

Ga onmiddellijk in dekking van de 2 kratten en begin onmiddellijk de Solari's onder vuur te nemen, die nu op de toren verschijnen waar ze Grim te pakken hebben genomen.

Het zijn heel veel Solari's die Lara moet killen. Probeer ze te killen als ze nog op die toren zijn. Het helpt als je die oranje vaten laten exploderen, als een Solari in de buurt van zo'n vat staat. Helaas zal Lara niet kunnen voorkomen dat er Solari's inslagen om, via de touwen, tot bij haar te geraken.....Probeer de Solari's, die via de kabels op Lara toe komen gezeild, al te doden terwijl ze nog aan de kabels hangen......Dit zal niet altijd lukken, dus een aantal Solari's zullen heel dicht tot bij Lara geraken...

Die Solari's smijten ook molotovs naar Lara, dus wees daar ook alert op. Je moet dit gevecht volhouden tot er een filmpje start.,.....De overgebleven 3 Solari's krijgen er opeens genoeg van dat zo'n jonge meid zo de vloer met hun aanveegt, dus ze toveren opeens Grim uit hun hoge hoed en dreigen hem te vermoorden als Lara zich niet als de sodemieter overgeeft.

De Solari's eisen dat Lara haar wapens neerlegt en de afgrond in schopt. Lara, nog jong en onervaren, wil Grim's leven sparen en wil dus aan de eisen van de Solari's voldoen, maar......de grimmige Grim denkt daar heel anders over en hij toont de Solari's dat er met hem, ondanks zijn geboeide handen, niet te spotten valt......Grim weet de vent die het mes op zijn keel houd, te doden en ook de volgende, maar helaas......voor Grim.....de 3e vent is hem te veel en dus offert Grim zich op, ten behoeve van Lara

Samen met de laatste Solari stort Grim zich de diepte in.....hun dood tegemoet. Maar Lara heeft het, dankzij Grim, overleeft, maar ze heeft even wat nodig om het einde van Grim te verwerken.....je ziet de emoties op Lara's gezicht en dat is toch knap gedaan van Crystal Dynamics.

F: Lang Leve Roth:

Ok.....gevecht ten einde maar Grimmetje is dood. Ach.....Collateral Damadge zullen we maar zeggen. Lara moet nu de Solari-vesting, het Paleis, zien te bereiken en dat betekent dat ze nu eerst moet oversteken naar de "grimmige" toren en dan verder naar de bergen erachter. Draai Lara om en loop, via de houten helling, terug naar beneden. Ga nog even de ammo en de pijlen oprapen, die her en der staan en liggen, en plunder ook de Solari lijken, als die er zijn.

Via diverse zipkabels zijn de 2 torens met elkaar verbonden. Op de rand van het platform staan een paar kisten waar 1 kist bovenop staat. Vanaf deze kisten gaat er een ziplijn naar de "Grim" toren.

 Klim tot op de boven kist en zorg dat je het springsymbool te zien krijgt en spring dan omhoog naar de ziplijn. Beweeg Lara langs de ziplijn naar de "Grimtoren" en druk dan Shift in om Lara weer uit de ziplijn te laten vallen.

Lara is dus nu op de "Grimtoren". Plunder de Solari lijken. Lara moet een etage hogerop geraken. Er zijn 2 manieren om een etage hoger te komen. Aan de rechterkant hangt een ladder aan de pilaar. Onder de ladder staat een kist. Klim op de kist en dan in de ladder en klim vervolgens omhoog naar de bovenste etage. De 2e manier is via de houten klimwand, aan de achterzijde van de toren en deze manier heb ik gedaan.

Klim dus, via het laddertje of de klauterwand, omhoog. Op de bovenste etage staart dan een Ankerpaaltje met de Ziplijn naar de bergtop aan de overkant. 
Ga bij de Ankerpaal onder de ziplijn staan.

HO..HO...HO.....WACHT EVEN......Blijf nog even staan.......Je krijgt zo meteen weer een lastig stukje, dus laat mij het eerst even uitleggen. Lara moet nu, via de ziplijn, naar de berg aan de overkant.....boven de grijze klauterwand. Lara zal het echter niet helemaal redden en je zult haar zo dadelijk moeten helpen door op het juiste moment je E-toets in te drukken. 

Ok.......Spring de Ziplijn in en begin Lara langs de lijn omhoog te bewegen en......

Ongeveer halverwege krijgt Lara echter het gevoel dat er iets mis is en haar gevoel bedriegt haar niet want......Op de "Grimtoren" verschijnen weer 2 Solari's

O jee....de ene Solari begint gelijk op Lara te schieten, maar hij is niet zo'n goed schutter dus hij raakt Lara niet. 
De andere Solari wil de ziplijn los hakken om Lara tegen de bergwand te pletter te laten slaan.

Snel.....als je weer controle hebt over Laar dan begin je als een razende veder langs de ziplijn omhoog te klimmen.......
BLIJF OPLETTEN en hou je vinger boven je E-Toets gereed om die toets op het juiste moment in te drukken.....

Heel veel verder komt Lara niet want de Solari hangt dan de Ziplijn los en.............
.........Krampachtig houd Laar zich vast aan de lijn, terwijl ze naar de bergwand wordt
gekatapulteerd

Blijf opletten en blijf je vinger boven je E-toets houden.......Als Lara dan tot vlakbij de klimwand hangt dan druk je snel de E-toets in en......

.......als je op het juiste moment E-toets indrukt dan springt Lara vanuit de ziplijn naar de klimwand om zich er met haar klimhaak aan vast te nagelen.....

De 2 Solari's op de "Grimmigetoren" zijn echter niet al te sportief.....kunnen niet tegen hun verlies dus ze schieten pijlen naar Lara.....maar ze raken Lara niet...

.......maar dan......zien we dat die 2 Solari's dood neervallen.....een geheimzinnige sluipschutter is Lara te hulp gekomen en heeft de 2 Solari's vermoord.....Die geheimzinnige sluipschutter blijkt Roth te zijn......Ondanks zijn manke poot is Roth erin geslaagd zich hier naar toe te slepen en vanuit zijn veilige positie heeft ie de 2 Solari's voor Lara vermoord.

Ok.....klim in de klimwand verder omhoog en, als Lara veilig boven is start het eindfilmpje van dit Level 10.......We zien Roth, die in een hutje op de volgende berg zit. Vanuit zijn positie heeft Roth prima zicht op de Brug die naar het Paleis leid. Lara moet over die brug, maar de brug wordt hevig bewaakt door Solari's.......Roth zal Lara dekking geven en haar aanwijzingen geven en de Solari's voor haar neerknallen.

Ok......EINDE LEVEL 10.......We gaan door met: 

Level 11: Op weg naar het Paleis:

Walkthrough door: Louis Koot