Juni 2014

Walkthrough en Screenshots door: Louis Koot

Level 21: Terug naar Schipbreukstrand:

A: Terug door de bunker:

Nadat Laar aan Alex zijn Kiss of Death heeft gegeven is ze in vliegende vaart terug gekeerd naar de Bunker in de Klip. Terug in de bunker heeft Laar een paar logboeken gevonden die haar iets vertellen over waarom ze niet van dit verdomde eiland af kan komen. In het logboek heeft Lara gelezen over een Research Base en daar wil ze naar toe. Maar eerst terug naar het overlevende kamp op het schipbreukstrand om het stuk gereedschap aan bitch Reyes te geven.....Alex heeft zich tenslotte opgeofferd zodat Lara het stuk gereedschap naar Reyes kan brengen.

Kijk even rond. De deur van de kamer zit op slot en door de grote ruit kijkt Lara een andere kamer in en in die kamer hangt een netje en er staat daar een Relikwie kist op een bureau.

Ok...Forceer de deur open en stap dan naar buiten

Laar is dan terug op de 1e etage van de bunker. Hier was ze nog niet eerder. Er staan een paar Ammodozen die je kunt grijpen. Loop naar de smalle rand van dit balkon. Staande op de rand zie je dan de deur van de kamer waar het netje hangt en waar het Relikwie te scoren valt. Beneden op de vloer staat een kist.

Als je dat Relikwie nu nog wil scoren dan doe je het volgende: Schiet een touwpijl in het touw dat aan de deur steekt en trek de deur dan open met behulp van de stijgklem, dus druk snel achter elkaar je E-toets tot Laar de deur heeft open getrokken

Als de deur open staat dan zijn er 2 manieren om in dat kamertje te geraken. Of je springt omlaag en klimt dan op de kist en via de kist spring dan die kamer in. Of je neemt vanaf het balkon een aanloopje en springt gelijk naar de deuropening.

Ik heb de 2e manier gekozen en Lara kwam aan de deurdrempel te hangen. Hoe dan ook...zorg dat je in dat kamertje terecht komt ren schiet er het netje in de fik en plunder het gele kistje dat dan op de grond valt.

Ga dan het Relikwie uit de Relikwie kist pakken

Spring dan het kamertje weer uit. Lara beland op de bodem van de bunker. Werk je een weg naar de andere kant en kruip dan de pijpentunnel weer in

Volg de pijpentunnel terug naar de Kanonkamer

Lara kan niet via dezelfde route als ze hier gekomen is terug naar het kamp aan de overkant. Ze moet via het grote raam maar dat raam is geblokkeerd met puin. Gelukkig steekt er wit touw aan dat puin, dus gebruik weer een touwpijl en de stijgklem om dat puin te verwijderen.......Het ligt allemaal zo voor de hand....vraag me af waarom ik dit nog opschrijf.........

B: Terug naar kamp Bunker uitzicht:

Ren door het gat naar buiten en.....Laar is dan op het plateau, links naast de bunker en aan de overkant is het Kamp Bunkeruitzicht en de tunnel naar de andere kant van de berg, naar het Schipbreukstrand. Bij de rotswand staat een relikwiekist en een struik met oranje vruchtjes

Ren door naar de Relikwiekist en plunder het ding om je 3e antieke munt te scoren.

Loop door naar de oranje vruchtjes struik en ga er dan achter het grote rotsblok de "steeg" in. Bovenop de balen ligt dan de Bunker op de Klip Schatkaart.

 Wel.....scoor de schatkaart en ga dan de oranje vruchtjes plukken en ga dan naar de ankerpaal die rechts op de rand van dit plateau staat.

Staande naast de ankerpaal ziet Lara dan, aan de overkant het kamp Bunker Uitzicht. 
Via de ziplijn kan ze niet terug oversteken.....je mag het van mij proberen hoor. Boven het kamp zie je een stuk kletterwand. 

Schiet een touwpijl naar de kletterwand...Lara bind het touw zelf weer vast aan de Ankerpaal

Spring dus het touw in en gebruik dan je E-toets om naar de kletterwand te scheuren aan het touw....
........blijf je E-toets ingedrukt houden en vanzelf haakt Lara zich dan vast aan de kletterwand. Toch een mooi stukje gereedschap die stijgklem.

Hangend aan de kletterwand beweeg je Lara naar het uiterste puntje linksonder en dan ram je op je Shifttoets en.....Lara valt omlaag maar komt terecht op het plateau van het kamp

Gebruik, als je daar behoefte aan hebt, het kamp of draai je om en kruip meteen de rotstunnel in en volg de tunnel naar de andere kant en........

we zijn dan terug op de locatie Schipbreukstrand maar nog niet bij het overlevenden kampement waar Reyes en de anderen zijn.

C: Terug naar Reyes en de anderen:

Ren door naar de andere kant van het "hutje". We kunnen niet via de mast terug naar de tunnel en de hangbrug. In de ru´ne muur steekt echter een gat dat weer geblokkeerd is door puin met wit touw.

Trek dus het puin bij dat muurgat weg met je touwpijl en je stijgklem.

Ga dan door het gat en.....Laar beland op een rotsplateau met een "galg" en een oranje voedselkist. Via de "galg" gaat een ziplijn naar de rotseilanden aan de overkant. 

Plunder de oranje voedselkist en ren en spring dan naar de ziplijn via de "springplank".

Hou je gereed om snel 3 Solari's te killen als Lara aan de overkant komt......Zoef dus via de stijgklem (E-toets) naar de overkant......Je hebt dan het kamp De Schuilplaats bereikt. 

Val uit de ziplijn via je Shifttoets en kil onmiddellijk de ene Solari klojo hier en ga dan snel ook de 2 Solari's op het volgende "eiland" omleggen.

Het Schuilplaats Kamp is een rustkamp, dus geen snelreiskamp. Gebruik het kamp als je wilt. 


Het 13e GPS Cache van Schipbreukstrand:

Zoals je weet zijn er 15 GPS Caches te vinden op en rond het Schipbreukstrand.Tot nu toe hebben we 12 GPS-jes gevonden. Het 13e GPS-je is hier te vinden maar het is wel een hele toer om dit 13r  GPS-je te scoren. En het betekend een moeilijker route terug naar het Overlevenden Kamp. Wil je dit 13e GPS-je nu ook scoren dan moet je nu niet verder de route volgen zoals ik hier verder beschrijf. Ga je nu niet voor het 13e GPS-cache dan zullen de volgende 2 GPS-je voor jouw dan GPS 13 en GPS 14 zijn. Je zult dan 1 GPS missen voor de complete GPS uitdaging.  Als je ALLE GPS Caches in de gehele game weet te vinden dan unlock je een extra Achiefment en een extra Document die je anders niet zult krijgen.  Nogmaals....wil je niet alle 15 GPS-jes vinden in deze Schipbreukstrand levels dan ga je nu gewoon verder. Diegene die wel ook GPS 13 willen scoren klikken nu op deze link: 

Level 21: Het 13e GPS Cache en dan de alternatieve route terug


Ben je niet ge´ntresseert in alle 15 GPS Caches dan ga je hier nu gewoon verder 

Neem een aanloopje en ren/spring dan via de "springplank" naar het volgende rotseiland.

Plunder de 2 Solari lijken en loop naar de "Galg". Ok.....maak je op om nu, via 3 Ziplijnen" omlaag te glijden naar het strand.
 Als Lara via de ziplijn omlaag zoeft  moet je  dus 2 keer op het juiste moment je springtoets drukken om de volgende lijn te bereiken.

Ren/spring dus, via de "springplank" naar de Ziplijn van de "galg" en......

Lara beland aan ziplijn A en zoeft via haar klimbijl langs lijn A omlaag......

De camerapositie verandert en je ziet dan lijn B....druk op het juiste moment je springtoets om Lara vanuit lijn A aan Lijn B te krijgen........

Via lijn BV zoeft Lara verder omlaag en de camera positie verandert weer......

Aan lijn B raast Lara dan op de volgende lijn af, dus druk weer op[ het juiste moment je springtoets om Lara aan Lijn C verder omlaag te laten glijden......

Aan lijn C zoeft Laartje dan verder omlaag naar de mast en het strand.....druk, als Lara bijna bij de mast is, je springtoets weer in zodat Lara veilig op het strand terecht komt. 
Het kan ook zijn dat Lara vanzelf de ziplijn uit springt als ze het einde heeft bereikt.

Ok......Als jij er ook in geslaagd bent om Lara via de 3 ziplijnen veilig op het strand te laten landen dan loop je door naar het kampement en.....

Lange film: Lara overhandigt Reyes het zo fel begeerde stukje gereedschap en vertelt het gezelschap dat ze Alex heeft verloren. Bitch Reyes verwijt het Lara dat nu ook Alex er niet meer is. Reyes wil nog steeds niet geloven dat er onnatuurlijke krachten bezig zijn die verhinderen dat we dit klote eiland kunnen verlaten. Reyes wil zo snel mogelijk nu de torpedoboot vaarklaar krijgen om er dan als de gesmeerde bliksem mee weg te varen. Lara wil echter eerst naar die Research Base, maar Reyes wil niet op Lara wachten.

Als dit entermezzo is afgelopen kun je even gaan uitrusten door het kamp te gebruiken......Lara spreekt dan ook weer wat in voor haar dagboek. Ga je ook voor de "Chatty Achiefment" dan kun je met Whittemans, Reyes en Jonas gaan praten, tot ze niets meer te zeggen hebben.

De game wil dat je nu verder gaat naar die Onderzoeksbasis, hoog in de bergen. Ik doe dat echter nog niet want nu we de stijgklem hebben kunnen we hier op Schipbreukstrand de Geheime Tombe opentrekken en plunderen. Het is wel een moeilijke Tombe om te doen, met sprongen die je op tijd moet doen. Maar ik heb de Cheattrainer dus ik kan altijd cheaten.,........Wil je deze tombe niet doen, of pas later, dan ga je op eigen kracht nu maar even verder.

Level 22: Schipbreukstrand deel 3: De Tempel van de Dienstmaagden

Walkthrough en Screenshots door: Louis Koot