Juni 2014

Walkthrough en Screenshots door: Louis Koot.........

Level 22: Schipbreukstrand deel 3:

Tempel van de Dienstmaagden:

Nadat ons Laartje aan Alex zijn Kiss of Death heeft bezorg, waarna Alex ziels gelukkig zelfmoord heeft gepleegd, heeft Lara zonder al te veel problemen haar overige mede schipbreukelingen weer opgezocht. Lara heeft aan bitch Reyes het o zo belangrijke onderdeel gegeven waarvoor Alex zijn leven heeft geofferd. Bitch Reyes kan nu verder met de reparaties aan de torpedoboot maar ze moest toch nog even kwijt dat ze het Lara persoonlijk kwalijk neemt dat nu ook Alex zijn adoratie voor Lara met zijn leven heeft moeten bekopen.

Reyes wil nu zo snel mogelijk met de torpedoboot de van dit verdomde eiland weg varen, maar Lara is er nu van overtuigt dat er Hogere Machten in het spel zijn die hen beletten het eiland te verlaten.....Hierbij doelt Laar dus op die Japanse Godin en op de hoogst onnatuurlijke stormen die dit eiland in zijn greep houden. Lara heeft in het logboek, dat ze in de bunker gevonden heeft, gelezen over een  Onderzoeksbasis, hoog op de bergen, en dat Mathais daar onderzoek doet naar die stormen. Lara wil dus nu eerst naar die onderzoeksbasis maar Reyes wil niet op Lara wachten. Hier begint dan dit level.

De  game wil dat je Laar nu omhoog brengt naar die Onderzoeksbasis en daarom toont de game je nu die Liftschacht want met die lift zal Lara eerst een stukje omhoog moeten. De ijzeren hekdeur van de liftschacht kom Lara eerder niet open trekken maar omdat ze nu de Stijgklem heeft kan dat nu wel. Maar er is totaal geen haast om nu al gelijk de gevaarlijke klim naar de onderzoeksbasis te beginnen.....we kunnen best nog even wachten om hier op Schipbreukstrand eerst nog even de Geheime Tombe te plunderen. Dat zal een welkome onderbreking zijn na alle hectische toestanden van de voorbije levels. 

Weet je nog waar je in Level 17 Schipbreukstrand deel 1 onderdeel D: Strand beneden het Basiskamp de 4e Mijn en de 4e GPS Cache hebt gevonden? Wel.....op dat stukje van het strand is ook de ingang van de Optionele Tombe De Tempel van de Dienstmaagden.

Ga dus naar het stukje van het strand waar je in Level 17 de 4e mijn en de 4e GPS vond want we kunnen daar nu de ingang van de tombe openen met behulp van de stijgklem

De tombe ingang is geblokkeerd door rotsblokjes waar een zware stalen beugel met wit touw aan vast steekt. 
Wel....met de stijgklem wordt dit een fluitje van een cent. Trek dus de blokkade weg uit de ingang en........

.....ren dan het grotje in. Het lijkt maar een waardeloos grotje te zijn en in feite is het een kleine bunker.
 Er staat een ammodoos en verder niets. Loop naar de ammodoos en draai je dan om en........

.........rechts naast de ingang zit er een groot gat in de betonnen muur. Wel.....kruip door het gat en.........

......Laar beland in een mijntunnel.....Volg de tunnel. De tunnel word smaller en donkerder en Laar steekt onderweg vanzelf haar toortsje aan en.........
....Halverwege de tunnel belanden we dan een oversteekplaats van de ondergrondse rivier

Zoals echter zo vaak het geval is bij Lara Croft is niets echt gemakkelijk....de steiger om aan de overkant van de rivier te geraken is voor het grootste deel weg geslagen door het kolkende en dampende water. Op het einde van dit steiger deel prijkt echter een Ankerpaal. Dus ga naast de Ankerpaal staan en kijk naar de overkant. Ik zou niet het kolkende water in duiken.......Aan de overkant staat een "galg"op het steigerdeel. Aan de "galg" steekt wit touw, dus..........

.......Ach.....je  weet het nu toch onderhand wel??  

....Ziplijn maken en dan via de ziplijn en de stijgklem naar de overkant racen.......

......Volg de tunnel dan verder......

.....en uiteindelijk belanden we dan in de:

Optionele Tombe: De Tempel van de Dienstmaagden:

Kijk eerst even rond en bedenk wat je moet doen......

De ondergrondse rivier, die je in de tunnel bent overgestoken, stroomt hier een ondergronds meer in. Het water heeft stroming en de stroming is van rechts naar links. Achter het kamp steekt een steiger over het meertje maar de steiger reikt niet tot de overkant. Aan de overkant zie je, de oranje, ingang naar de Schatkamer. Het is aan jouw om Lara weer in die schatkamer te doen belanden. Links naast de steiger steekt een hefboomconstructie. Aan de hefboomconstructie steekt een draaiwiel....ik noem het een Krankwiel. Rechts naast de steiger drijft een Boei in het water......De boei wil graag rondjes door het water drijven maar dat kan de boei nu niet omdat de "brug" in de steiger niet open is.

Loop de steiger op maar blijf dan op het begin van de steiger, naast de hefboomconstructie even staan......Je ziet nu de Boei en je ziet ook de "brug" in de steiger. Loop nog ietsjes door.

Die "brug" is de bovenkant van een ijzeren kooi die aan de hefboomconstructie hangt en nu dus onder water steekt. 
Omdat de kooi onderwater steekt kan de boei dus niet naar de linker kant van het meertje drijven. Maar dat moet wel gaan gebeuren.

Loop terug en ga nu naar het "balkon", links in de hoek.

Klim het "balkon" op en loop op het "balkon" door naar de rand (punt 5).

Vanaf punt 5 zie je een volgent "balkon" (7) maar dat "balkon" is te ver weg.
 Je ziet nu ook 2 draaipalen in het water staan....draaipaal A en draaipaal B. Achter draaipaal B is dan de klimwand naar de schatkamer.

De draaipalen A en B hebben uitstekende stangen en het is de bedoeling dat Lara via de bovenste stang van Draaipaal A het volgende "balkon" bereikt en dan, via de bovenste stang van Draaipaal B, de klimwand bereikt om dan omhoog te kletteren naar de schatkamer. Om dit te kunnen doen moeten de beide draaipalen draaien, zodat Lara de bovenste stangen kan bereiken. Om de draaipalen A en B te laten draaien moet de Boei tegen de onderste stangen van de beide draaipalen botsen......het wordt een kwestie van snel handelen en goede timing en goed en accuraat springen.

NB: Mocht Lara tijdens het proces in het water terecht kamen dan kun je aan het einde van de houten steiger het water uit klauteren om dan terug te keren naar het Krankwiel, want ga je fout dan moet je met het krankwiel steeds opnieuw beginnen.

Ok....nu voor het ECHIE.........

Zorg dat je Laar bij het Krankwiel hebt staan en druk dan je E-toets in om het krankwiel te draaien. Blijf je E-toets drukken tot Lara er vanzelf met draaien ophoud. 

Door het draaien van het Krankwiel tilt de hefboom de Kooi het water uit en.........Als de kooi helemaal omhoog getakeld is begint de Boei onder de kooi door naar links te drijven.....

De Boei zal naar Draaipaal A drijven, dus zodra Lara het Krankwiel loslaat sprint je naar "Balkon" A en klim je "Balkon" A op.....

Ren op "Balkon" A weer naar punt 5 en......Het hangt er vanaf hoe snel jij was of de Boei al Draaipaal A heeft bereikt. 
Is dat nog niet het geval dan wacht je geduldig tot de Boei de paal heeft bereikt.

De Boei botst dan tegen de onderste stang van Draaipaal A aan waardoor de paal gaat draaien en de Boei verder gaat drijven naar Draaipaal B.....
.......maar door het draaien van Draaipaal A draait dan de bovenste Stok van de paal naar Lara toe......

Wacht tot de bovenste stok van Draaipaal A recht voor Lara hangt en duik er dan naar toe en zwaai via de stok onmiddellijk door naar "balkon" 7

Had je het goed uitgemikt dan land Lara op "balkon" 7. Vanaf 7 zie je dus Draaipaal B en als je snel genoeg was dan heeft de boei Draaipaal B nog niet bereikt. Rechtsonder steekt aan Draaipaal B een stok waar wit touw omheen steekt. SNEL NU......Schiet een touwpijl in het witte touw van de stok en.......

......Lara trekt via haar touw aan de stok en hierdoor draait de paal om zodat de onderste stok dan aan de linker kant van de paal uitsteekt en....

..De Boei komt eraan en botst weer tegen de onderste stok aan waardoor Draaipaal B nog een keer omdraait en Lara dan via de bovenste stok de klimwand kan bereiken.......

Snel dus......Spring naar de bovenste stok van Draaipaal B en zwaai/spring dan door naar de Klimmuur en druk op het juiste moment je E-toets om Lara met haar klimbijl aan de klimmuur te hangen.......

Wel....je kunt nu gerust reen paar eeuwen aan de muur blijven hangen om even uit te rusten. Maar ik denk dat je liever doorgaat, dus klim omhoog en het platform op en......

...Volg het korte tunneltje dan naar de Schatkamer en........

......Plunder de Schatkist en ontvang je beloning.....,.

....Nu de terugweg.....Ren over de planken naar rechts en duik dan, door het watervalletje heen, naar de ziplijn en......

....via de ziplijn zoeft Lara de schatkamer uit en ze land op de steiger.

NB: Had je het allemaal niet in 1 run gered dan zal Lara bij jouw in het water terecht zijn gekomen.....De boei drijft gewoon verder en zal terug keren naar de begin positie. De kooi is echter weer omlaag gezakt en blokkeert de kooi weer, dus je zult dan het water uit moeten kimmen om het dan opnieuw te gaan proberen

Ok...verlaat de Tombe grot en volg de tunnel terug naar de oversteekplaats. 

Loop het steigerdeel op en spring naar de ziplijn om aan de ziplijn terug te zoeven naar de overkant.....

Mocht Laar in de plons terecht komen dan kun je, rechts van de steiger waar je van af sprong, terug aan land om het dan nog eens te proberen.

Geland aan de overkant volg je de tunnel terug naar het bunkertje en dan verlaat je het bunkertje.........

.......om nu dan te beginnen aan.......

Level 23: Schipbreukstrand deel 4: De klim omhoog naar de Onderzoeksbasis.

Walkthrough en Screenshots door: Louis Koot.........