AURA:  Fate of the Ages.  

2012:Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 1: Ademika Vallei

A: Grifit's Huis:

Je staat buiten voor de deur van het huis van Grifit. Klik op de deur en je gaat naar binnen. Je komt binnen in de grote voorkamer. Midden in de kamer staat een grote lage L-vormige houten tafel waarop een aantal apparaten staan. Voor de tafel staat een grote Wereldbol. 

Als je iets naar links draait dan zie je een poort naar een ronde hal. Je ziet ook een grote houten kist tegen de muur aan staan. 
Voor de kist staat een boekenstandaard waar een open geslagen boek op ligt. 

Mik je vooruitpijl naar de poort en ga 1 keer vooruit en draai je dan linksom, naar de boekenstandaard. 

Klik met je Vooruitpijlcursor op het boek en.....Je bent dan in de close-up van het boek. Op de linkerpagina van het boek ligt een bruine brief. 

Klik op de brief. Er gebeuren dan een aantal dingen. Ten eerste komt de brief nu groot in je scherm te staan en ten tweede zie je, rechtsonder in je scherm, het Journaalboek oplichten ten teken dat er nu ook iets in je Journaal is bijgeschreven. 

Lees eerst de brief even door. Hij is van Grifit en aan jou, Umag, gericht. Je leest: 

"Umag:    In het licht van recente gebeurtenissen, ben ik helaas niet bij machte om je te verwelkomen. Je bent gearriveerd in Ademika. Ademika is gecreëerd door de Ouderen van onze Clan om te dienen als de Sleutel van de Poort naar de Verborgen Werelden. Alles wat je hier zult zien is speciaal voor dat doel gecreëerd. Voordat ik terug keer vraag ik je om het "Journey Ship" gereed te maken voor de reis. Je zult het vinden binnen in de Verborgen Tunnel. Maar vergeet niet om eerst de Navigatie Kaart te activeren. Let op elk klein detail en het geluk zal met je zijn:...............Grifit."

Als je de brief hebt doorgelezen dan open je de inventory via een klik met je rechtermuisknop. 
Je inventory verschijnt dan onderaan in je scherm. Er zit nu nog niets in je inventory , maar rechts zie je het Journaal boek staan. 

Klik op het Journaal Boek om het te openen. Toen je op de bruine brief van Grifit klikte zag je al dat er iets werd toegevoegd aan het journaalboek. Je ziet een tekening van een vreemd apparaat. Via de pijlen, die je aan de linker en aan de rechterkant van het scherm krijgt, blader je door het journaal. Blader dus door het boek en bekijk de diverse tekeningen........

Je komt er achter dat er 5 tekeningen van 5 apparaten in het journaal zijn ingevoegd. Bekijk ze en sluit dan het journaal via de uitzoompijl die je onderin je scherm krijgt. Zoom daarna uit het opengeslagen boek, ook via de uitzoompijl die je onderaan het scherm krijgt.  Wel, de brief van Grifit heeft je dus "vertelt" dat je het zgn "Journey Ship" moet gaan activeren. Maar dat ding moet je eerst maar eens zien te vinden. Volgens Grifit's briefje bevind dit "Journey Ship" zich in een verborgen tunnel. Ook moet je een Navigatie kaart vinden en deze ook activeren.  Draai je rechtssom zodat je de poort doorgang naar de hal weer ziet en het muurtje rechts daarvan. Voor dat muurtje staat een ijzeren Boekenrek met 3 planken. 

Ga 1 klik vooruit naar het boekenrek. Klik dan met je vooruitpijl op het boekenrek. Je zoomt in op de middelste plank en op deze plank ligt een grijs apparaat en een scroll.

Grijp het Grijze Apparaat. Het verdwijnt je inventory in. Open je inventory en in je inventory zet je de cursor op dit grijze apparaat. Rechtsboven in je scherm zie je dan een afbeelding van het ding en lees je wat het is. Het is dus een "Charger", een accu.  Rechtsklik weer om de inventory te sluiten en klik dan de uitzoompijl om uit de close-up van het boekenrekje te stappen.

Draai rechtsom tot je die grote Wereldbol weer ziet staan en ook de voordeur. Ga, rechts van de Wereldbol, 1 klik vooruit richting de voordeur. Draai je dan weer linksom naar de Wereldbol. 

Je krijgt dan de vooruitpijl precies op de Wereldbol, dus ga 1 keer vooruit en je bent dan ingezoomd op de Wereldbol.

De Wereldbol:

Aan de linkerkant van de Wereldbol steekt een lamp. Bovenop de Wereldbol steekt een dikke knop waaraan 4 planeten hangen. Je kunt vanaf deze zijde echter maar 3 planeten zien. De 4e planeet zie je nu niet hangen. De 4 planeten zijn: een grote Blauwe Planeet, een middel grootte Rode Planeet, een kleine Gele Planeet, de planeet die je niet kunt zien is een Groene Planeet met een Ring er omheen. Als het volgende nu te snel voor je gaat, dan kun je het eindeloos blijven herhalen tot je het goed "in kaart" hebt gebracht. Doe het volgende: 

Klik op de Lamp. De lamp gaat aan en verlicht een klein stukje van de Wereldbol. Klik nu op de Knop en.......De planeten gaan dan om de Wereldbol heen draaien en als ze in het licht van de lamp terecht komen dan veranderen ze even van kleur. Noteer welke planeet in welke kleur verandert als ze door het licht van de lamp draaien. Gaat het te snel om het de eerste keer te zien, dan klik je 2 keer op de lamp, om deze weer uit en dan weer aan te doen en dan klik je weer op de knop om deze sequens te herhalen. Je kunt dit blijven doen zo vaak je maar wilt.

 • De kleine Gele Planeet wordt dus Groen.

 • De grote Blauwe Plannet wordt dus Rood.

 • De middel grote Rode Planeet wordt dus Geel.

 • De Groene Planeet met ring wordt dus Blauw

Heb je dit opgeschreven dan zoom je uit de Wereldbol via de pijl onderaan het scherm. In de hoek rechtsachter zie je een L-vormige bureautafel onder het raampje staan. Links zie je een open haard. Ga 2 keer vooruit naar het linkerdeel van die L-vormige bureautafel.  Er staat een weegschaal op de bureautafel. 

Zoom in op de Weegschaal. In het rechterbakje van de weegschaal ligt een kogel en het linkerbakje is leeg. Je kunt op de weegschaal klikken om deze even te laten wegen. 

Onderaan de weegschaal ligt een apparaatje. Grijp dat apparaatje. In je inventory kom je erachter dat dit een "Lighter" is, dus een aansteker. Naast de kom, die voor de weegschaal staat, ligt een plankje op de tafel. Grijp dit plankje. Het blijkt een Thermometer te zijn.  Zoom uit via de uitzoompijl en draai dan rechts naar het rechter deel van de tafel. Op dit deel staat een mooi klein kistje. 

Zoom verder in op het kistje en klik dan op de groene knop die voorop het kistje zit en.........Het kistje gaat open en er komen 6 items uit gevlogen die alle 6 naar je inventory verdwijnen. Dan gaat ook een lade open en ook hieruit verdwijnt een item naar je inventory. 

Zoom uit het kistje en kijk dan even in je inventory naar de spullen die uit het kistje zijn gekomen. 

Uit het kistje zijn gekomen: een Groen Juweel, een Rood Juweel, een Blauw Juweel, een J-stempel, een Komma-stempel, een V-stempel en een Generator.   

De "Charger" opladen:

Sluit de inventory weer en draai naar rechts zodat je weer kijkt naar de grote tafel en de Wereldbol die er voor staat.Op de grote tafel staan een aantal apparaten die allemaal met elkaar verbonden zijn. Mik je vooruitpijl tussen de wereldbol en de stoel die voor de grote tafel staat en ga dan 1 keer vooruit. Je komt uit voor de kopse kant van de tafel, tussen de wereld bol en de stoel. 

Ga nog een keer vooruit om in te zoomen op het 1e apparaat dat op de tafel staat, rechts naast de wereldbol. Dit is de "Stoomketel" en deze is verbonden met het apparaat dat er rechts naast staat en dat apparaat is weer verbonden met het volgende apparaat welke dan weer is verbonden met het laatste apparaat. Je moet de "Stoomketel" nu gaan aansteken. Dus pak de "Lighter" uit je inventory en klik hiermee op de opening onderin de ketel om het vuur aan te steken. De "Stoomketel" gaat nu stoom produceren....

Zoom uit en draai naar rechts. Je krijgt dan de vooruitpijl boven de stoel. Ga 1 keer vooruit en draai dan linksom. Zoom dan in op het linkerapparaat, dat voor de "stoomketel" op de tafel staat. 

+``

Onderaan het apparaat zit een vierkant blok met daarop een grote ronde knop. Klik op de ronde knop. 

De "beker" die bovenop het apparaat staat gaat nu draaien. Klik weer op de ronde knop om de stoom, via de slang, naar het middelste apparaat te laten gaan. Zoom niet uit aan de onderkant van het scherm maar plaats je cursor aan de rechterkant van het scherm. Je krijgt dan de rechtsaf pijl. Klik met de rechtsafpijl en je bent dan gelijk ingezoomd op het middelste apparaat.

Aan dit apparaat steekt aan de rechterkant een staaf omhoog. Pak de Thermometer uit je inventory en klik deze op die staaf. Je klikt de thermometer aan de staaf vast. Het buisje van de thermometer is dan helemaal paars van kleur. Midden aan de voorkant van het apparaat zit een gleuf waar een schuif in zit. De schuif staat nu helemaal links. De gleuf heeft een schaalverdeling van 5 kleine streepjes. Beweeg de schuif naar rechts tot de schuif op het 4e  streepje staat. Het buisje van de Thermometer is dan voor 3 kwart geel van kleur geworden.

Ga weer naar rechts, via midden rechts, om in te zoomen op het laatste apparaat. Op de eerste pagina van je Journaal staat een tekening van dit apparaat. Bovenop dit apparaat zit de "vulopening" en aan de rechterkant komen 3 buisjes uit het apparaat. Pak de "Charger" uit je inventory en klik deze op de vulopening. 

Je plaats de "Charger" in het apparaat. Als de Charger in het apparaat zit klik je op die 3 buisjes en dan wacht je geduldig op wat het apparaat doet. 
Je ziet vonken uit de "Charger" komen. Je "Charger" is nu opgeladen. 

Pak de "Charger" weer uit het apparaat. Zoom uit en draai links zodat je naar de voordeur kijkt en ga dan 1 keer vooruit. 
Draai rechts zodat je weer naar de Wereldbol kijkt en ga 1 keer vooruit. 

Draai rechts en ga vooruit naar de open poort van de hal. Ga door de poort de ronde hal binnen.

De Zodiak Kamer

Je bent in de ronde hal. Er gaat een draaitap omhoog naar het bovenbalkon van de hal. 
Op de ronde vloer zie je cirkels getekend en daarin staan de Tekens van de Zodiak afgebeeld. Ga 2 keer de trap op naar de boven verdieping. 

Op de bovenverdieping  gekomen kijk je maar even rond. Je kunt hier niet veel doen op dit moment. 
Er staat een groot Kompas en aan de muur vindt je twee "Wielen" waarin je symbolen ziet staan.  

Ook aan de muur bij de trap vindt je zo'n wiel. Zoom even in op zo'n "Wiel" om het in close-up te bekijken.

Je kunt op de 4 uitsteeksels van deze "Wielen" klikken en dan verdraaid het wiel. Doe dit nu echter niet want je weet nog helemaal niet wat dit betekent en wat je moet doen, maar op de 2e tekening in je Journaal zie je ook zo'n "wiel". Ga terug de trap af naar de begane vloer van de hal. Je ziet dan een 5-hoekige "klok" aan de muur, links naast de poort. Zoom er op in. 

De "klok" heeft 5 knoppen en die staan op: 12 uur, 2 uur, 5 uur, 7 uur en op 10 uur. Klik op elk van deze 5 knoppen en wel in de volgorde van de wijzers van de klok, dus klik op de 12 uur knop, dan op de 2 uur knop, de 5 uur knop, de 7 uur knop en als laatste op de 10 uur knop, en.....Vanuit het midden van de ronde vloer komt er nu een groot apparaat omhoog. 

Klik 2 keer met de vooruitpijl naar het apparaat en.....Je zoomt in op de bolvormige kap van het apparaat en deze bolvormige kap gaat nu open en er komt een "grijper" omhoog uit het apparaat. Pak de "Generator" uit je inventory en plaats deze nu in de "grijper" en......

De generator verdwijnt omlaag het apparaat in. Je zoomt vanzelf uit en je ziet 3 staven, die rondom het apparaat zitten, zich terug trekken en er komt een plat rechthoekig vlak tevoorschijn. In dit rechthoekige vlak zie je 3 cirkels. Links naast het apparaat zie je dan een vlam verschijnen uit het pijpje. Ook draai je vanzelf naar rechts en zie je een geheime nis in de muur open gaan. Vanzelf draai je terug naar het apparaat.

Je weet absoluut niet wat je nu verder met dit apparaat aan moet, dus zoom uit en draai rechtsom en klik dan in de geheime nis die zojuist is open gegaan. Je staat dan in de nis en voor een grote ronde, en dichte, deur en deze krijg je niet open. In het midden van de deur zit een grote dikke ronde en zwarte Knop.  

Kijk omlaag naar de vloer en draai dan rechtsom. In de hoek van de nis ligt een Hendel op de grond. Grijp de Hendel.

B: De Navigatie kaart verkrijgen:

Ga terug de ronde hal in en dan door de poort naar de voordeur. Verlaat het huis via de voordeur. 

Je staat dan buiten en met je rug naar de voordeur. Draai rechtsom tot je de vooruitpijl op het pad krijgt. 

Ga  2 klikken vooruit over het pad. Draai dan iets naar rechts. Recht voor uit zie je dan een groen verlicht structuur. 
Ga weer 1 klik vooruit. Je komt dan bij een paar stenen treden die omhoog naar een "Plein" gaan.

Ga weer 1 klik vooruit de stenen treden op en je staat dan in de ingang van het "Plein". Boven het gehele "plein" hangt een metalen constructie die vast zit aan 4 grote zuilen. Recht boven de "midden stip" hangt er een apparaat in deze metalen constructie. 

Tekening 4 in je journaal laat je de bedoeling van deze Planeten puzzel zien.

De Planeten Puzzel:

Dit "plein" is een ronde inham tussen de rotsen en bestaat uit een Buitenste Ring en een Binnenste Ring. Ga nog vooruit en je staat dan voor de "midden stip" op de Binnenste Ring. Blijf staan en kijk nu gewoon even om je heen om de situatie in je op te nemen. In de Buitenste Ring zie je 5 grote zuilen staan. Bij 4 van deze grote zuilen zie je ook een kleinere Koepel Zuil staan. 

Onder op elke koepelzuil zie je een blauwe stip. Deze stippen vertegenwoordigen de 4 planeten die je in Grifit's huis om de Wereldbol liet draaien. De grootte van de stip bepaald voor welke planeet de zuil bestemt is. Op de Binnenste Ring staan ook 4 kleine zuiltjes. Ze zijn veelkleurig en hebben aan elke zijde een gekleurd ovaal in de kleuren: Geel, Groen, Blauw en Rood.  Dat zijn dus de kleuren waarin de 4 planeten, om de Wereldbol, veranderde toen ze door het licht van de lamp gingen. Elk van deze zuiltjes staat dus recht voor één van de koepelzuiltjes. 

Goed, die 4 koepelzuiltjes hebben dus elk een blauwe stip en die blauwe stippen vertegenwoordigen de 4 planeten die je in het Grifit huis hebt gezien op de Wereldbol. Als je voor de "middenstip" op de Binnenste Ring staat en met je rug naar de ingang toe, dan doe je het volgende:

Ga met je gezicht naar de ingang van het "plein" staan (de "middenstip" is dan achter je rug) en ga dan 1 keer vooruit.  Draai je dan rechtsom zodat je de vooruitpijl krijgt naar de Buitenste Ring. 

Ga dan 1 keer vooruit naar de 1e Koepelzuil en draai dan linksom zodat je dan recht voor de Koepelzuil staat.  Onderaan dit zuiltje zie je dus een kleine blauwe stip. Dit Koepelzuiltje vertegenwoordigd dus de kleine Gele Planeet. Klik op de koepel. De koepel gaat open. In de koepel zie je drie gekleurde bolletjes op een draaischijf. 

Dit is in elk van de 4 Koepelzuiltjes het geval. Wat je moet doen is om er voor te  zorgen dat het goede kleur bolletje in de koepel vooraan komt te staan.  Omdat dit zuiltje voor de Gele Planeet is moet dus het Gele bolletje vooraan komen te staan. Dat is echter al het geval, dus je hoeft niets te doen.Draai rechtsom en ga vooruit naar de volgende zuil,de Rode Planeet Zuil, en draai je dan weer linksom.

Je staat dan recht voor de Rode Planeet zuil. Onderaan op de zuil zie je een middel grote blauwe stip. Deze zuil is dus voor de middel grootte Rode Planeet. Klik weer op de koepel om deze te openen. Weer zie je drie kleur bolletjes op een draaischijf.  Het Rode Bolletje staat echter al vooraan, dus weer hoef je dit niet zelf te doen. 

Draai rechts en ga vooruit naar de derde zuil en draai dan weer links.

Je staat nu voor de Groene Planeet Zuil. Open weer de koepel en je ziet weer 3 gekleurde bolletjes op een draaischijf.  
Klik nu op de bolletjes tot je het groene bolletje vooraan hebt staan. 
 

Draai weer rechts en ga  weer 1 klik vooruit en draai dan weer links.

Je staat dan nu voor de 4e zuil en deze is voor de grote Blauwe Planeet. 
Open weer de koepel en je ziet weer 3 gekleurde bolletjes op een draaischijf. Zet hier nu het blauwe bolletje vooraan.

Goed, dit was deel 1 van de puzzel. Nu komt deel 2.

Je weet dat, in Grifit's huis,  de planeten van kleur veranderde toen ze door het licht van de lamp gingen. Wel, ook deze kleuren moet je nu gaan instellen. En dat doe je met de 4 kleine zuiltjes die op de Binnenste Ring staan.  Ga dus weer naar de "midden stip" en draai je dan weer om zodat je naar het veelkleurige zuiltje kijkt dat  voor de koepel zuil van de Gele Planeet staat. 

Deze veelkleurige zuiltjes hebben dus elk 4 zijden en op elke zijde zie je een kleur ovaal. Als je op het zuiltje klikt dan draait het 1 slag om en dan is dus een andere zijde naar de koepelzuil gekeerd. Je moet er dus voor zorgen dat elk van de 4 veelkleurige zuiltjes met de juiste kleurzijde naar de koepel zuil gekeerd staat.  De Gele planeet veranderde in groen, dus zorg dat de Groene Ovaal zijde naar de Gele Planeet Zuil gekeerd staat.

Ga dan naar het zuiltje dat voor de Rode planeet koepel zuil staat en zorg dat dit zuiltje met de Gele Ovaal zijde naar de koepel zuil gekeerd staat. 

Ga dan naar het zuiltje dat voor de Groene Planeet koepel zuil staat en draai dit zuiltje dan met de Blauwe Ovaal zijde naar de koepel zuil toe.

Voor de Blauwe Planeet zuil hoef je dit niet te doen omdat de Rode Ovaal kant al naar de Blauwe planeet gekeerd staat.

Als je dit allemaal goed hebt uitgevoerd dan zie je een filmpje en dit filmpje start dus al als je de zuiltjes voor de Gele, de Rode en de Groene planeet goed gedraaid hebt...... Witte laserstralen schieten door de metalen constructie en dikke witte laserstralen komen uit de veelkleurige zuiltjes en raken de Koepel zuiltjes. De "Midden Stip" gaat open en de "Navigational Map" komt tevoorschijn en wordt in je inventory gezet.  Na dit filmpje is het een goed idee om toch maar even in je inventory te gaan kijken om te zien of de "Navigational Map" nu ook echt in je inventory terecht is gekomen.  

De Bel:

Je staat waarschijnlijk nog steeds bij de "middenstip". Ga naar de ingang van het plein. Je staat dan bovenaan de stenen treden en voor je ligt weer het bospad. Ga 2 keer vooruit over het bospad. Recht vooruit zie je dan Grifit's huis weer maar daar ga je nu nog niet naar terug. Draai rechtsom. Je kijkt dan een pad in dat naar rechts gaat. 

Ga 1 klik vooruit over dit pad. Je staat dan voor een stenen brug die over een diepe kloof ligt. In de kloof stroomt een riviertje en links van de brug zie je een waterval omlaag storten. Aan de overkant van de brug zie je een houten pad dat door een aantal bogen heen gaat. 

Ga  verder 3 klikken vooruit. Je bent dan over de brug gegaan en door de voorste boog. Je kunt verder vooruit over het pad, maar draai nu eerst naar rechts. Je ziet een trap die omhoog gaat naar een plateau en boven dat plateau hangt de grote Bel.

\

Ga 2 keer vooruit de trap op. Je staat dan op het plateau en onder de grote Bel. Kijk even om je heen. De Bel hangt aan drie pilaren. Op elke pilaar zie je een Teken staan en voor elke pilaar staat een soort "Pot".  Tekening 2 in je Journaal heeft te maken met deze pilaren. Klik op elk van de drie "potten" die voor de pilaren staan. Uit elke pot komt dan een soort "rook" en deze "rook" maakt een groot Symbool in de lucht boven de pot. Het Symbool uit de "potten" blijft maar een paar seconden zichtbaar, maar je kunt eindeloos op de "potten" blijven klikken om deze Symbolen weer te kunnen zien.

 Je moet deze 3 "pot" Symbolen zien te onthouden en je moet weten bij welk pilaar Teken ze horen. Dus Noem de 3 pilaren nu maar even voor het gemak: Linker Pilaar, Middelste Pilaar, Rechter Pilaar en teken dan de 3 Tekens na die op elke pilaar staan en teken dan ook de drie Symbolen na die uit de potten komen. Noteer bij welk Teken welk Symbool hoort. Je moet deze Symbolen straks gaan instellen op de boven verdieping van de Zodiak kamer.

Ben je klaar met tekenen, draai dan om naar de trap en ga terug de trap af. Onderaan de trap draai je rechtsom en ga je vooruit door de 2e boog. 

Je staat dan voor een houten "steiger" pad dat verder door de nauwe kloof gaat. 

C: De 3 Puntdak Gebouwen:

Volg het "steiger" pad 3 keer vooruit naar een klein rond platform. Kijk eerst weer even goed rond voordat je iets gaat doen. Vanaf dit kleine ronde platform gaan er 3 stenen trappen omhoog. Elke trap gaat naar een gebouw met een Puntdak erop. De drie daken van deze 3 gebouwen hebben elk een andere kleur. De linker trap gaat naar het Blauwe Dak Gebouw. De middelste trap gaat naar het Rode Dak Gebouw en de rechter trap gaat naar het Groene Dak Gebouw. Links naast de linker trap staat een soort lamp constructie waar je op in kunt zoomen. 

Rechts van de rechter trap zie je een grote inham tussen de rotsen. Daar staat een grotere constructie. Rondom die constructie staan 3 Antennes. Ga er even naar toe. Je ziet dan dat het een soort schroef is die hier uit het platform omhoog steekt. 

Rondom deze Schroef staan dus die 3 grote Antenne pilaren. Ga terug naar het ronde platform met de 3 trappen. 

Het Blauwedak Gebouw:

De Puntdaken puzzel word uitgelegd in de 5e tekening in je Journaal. Op het ronde platform draai je naar de Linker Trap en ga je 2 keer vooruit deze trap op. 

Je staat dan voor de deur van het Blauwedak Gebouw. De deur zit dus dicht maar links staat een pilaartje waar de deurknop op zit.

Draai linksom zodat je dan recht voor de Knop staat. Klik op de blauwe knop en......de deur gaat open. Je draait vanzelf weer om naar het gebouw. Je ziet in het gebouw nu een Lila Vak. Klik op dit Lila Vak met je cursor of met je vooruitpijl. Je bent dan ingezoomd op het apparaat dat in het gebouw zit. Dit apparaat kun je rond laten draaien en dan zie je een volgend lila vakje. Het is dus een carrousel en dit ding heeft dus 3 van die Lila vakjes.  In de lila vakjes zie je dan de J, de Komma en de V. Net zoals op de 3 stempels die je in je inventory hebt staan en die uit het kistje zijn gekomen die in Grifit's huis op de L-vormige tafel staat. 

Wat je moet doen is om te zorgen dat in elk van deze 3 Puntdak gebouwen het juiste Lila vakje voor komt te staan om die 3 antennes bij de Schroef structuur te activeren. Dit doe je door op de lila vakjes te klikken. Het apparaat gaat dan draaien en toont je het volgende Lila Vak. Als dat het juiste vak is dan zie je een scène waarin één van de Antennes wordt geactiveerd en uiteindelijk zie je dan hoe de 3 geactiveerde Antennes de Schroef losdraaien waardoor het dak van de Grot (in de grond onder de schroef) open gaat. In die grot staat het Journey Ship.

In dit Blauwe Gebouw zie je nu eerst het V-vakje. Klik op het V-vakje. Het apparaat draait een slag en toont je dan het J-vak. Klik op het J-vak. Weer draait het apparaat en toont je dan het Komma-vak en........Je ziet dat nu de Linker Antenne wordt geactiveerd.

Zoom uit, draai je om en ga terug de trap af naar het ronde platform. 

Het Rodedak Gebouw:

Draai je dan om naar de Middelste Trap. Klik weer 2 keer vooruit de Middelste Trap op. Je staat dan tegen een ijzeren klimpaal aan. 

Kijk omhoog en klim dan omhoog via de vooruitpijl die je bovenaan de klimpaal krijgt. Boven ga je vooruit naar de deur van het gebouw

Ook de blauwe deur van dit Rode Puntdak gebouw zit dicht maar ook hier staat er links weer de Deurknop. Draai dus weer linksom en klik weer op de knop en......... De deur gaat weer open. Zoom in op het Lila Vak. Dit is het J-vak. Klik op het J-vak. De carrousel draait weer en toont je dan het Komma-vak. Klik op het Komma-vak. Weer draait de carrousel en je ziet dan het V-vak.. en...........De achterste antenne wordt nu geactiveerd............

 Zoom uit, draai je om, ga 1 keer vooruit, kijk omlaag en ga dan 3 keer vooruit om terug op het ronde platform te geraken. 

Het Groenedak Gebouw:

Draai om naar de Rechter Trap en ga deze op naar het

Druk weer op de Deurknop om de deur te openen en zoom weer in op de carrousel. Je ziet het Komma-vak. Klik op het Komma-vak om de carrousel te laten draaien en je ziet dan het V-vak. Klik op het V-vakom de carrousel weer te draaien naar het J-vak en ....... De Rechter Antenne wordt nu ook geactiveerd. 

Alle drie de antennes zijn nu gedraaid en geactiveerd en ze zakken omlaag en grijpen vast in de Schroef. De antennes draaien de schroef los en het dak van de grote grot gaat nu open.

D: De Zodiak Driehoek

Ga terug naar het ronde platform en draai dan rechtsom naar de Linker trap. Zoom nu in op de Lamp, die links naast de linker trap staat. Je ziet de lamp bol en je ziet dat er een ijzeren staaf uit omhoog komt. Onderaan de staaf zie je een driehoek. Dat is de Zodiak Driehoek. Je kunt er nu op klikken maar je krijgt het ding niet los. Bovenaan de staaf zit een schroef. 

Klik op de schroef en de staaf wordt omhoog getrokken en de Zodiak Driehoek is nu vrij. Klik op de Zodiak Driehoek en deze komt in je inventory terecht. Controleer even in de inventory of die Zodiak Triangle er nu ook echt in zit.

Zoom uit en draai naar links naar het "steigerpad". Ga nu 8 keer vooruit, over het steigerpad en dan door de twee bogen en over de brug, en je bent dan terug op het bospad. 

Draai rechts en ga 1 keer vooruit richting Grifit's huis. Ga echter niet helemaal tot Grifit's huis maar draai weer rechts. Weer kijk je een pad in dat naar rechts gaat. 

Ga 1 keer vooruit. Je staat dan bovenaan een stenen trap die omlaag gaat. Kijk omlaag en ga dan de trap af naar beneden. Beneden kun je naar links naar een Open Gebouw en naar rechts naar een Structuur met een Groene Globe.

We gaan nu eerst naar rechts, naar de:

De Groene Globe structuur:

Draai op het pad dus om naar de Groene Globe structuur en ga dan vooruit tot je met je neus tegen die groene bol aan staat. Kijk omlaag. Er staat een klein pilaartje onder de groene bol. Pak de Hendel (Lever) uit je inventory en plaats de hendel op het pilaartje. 

Klik dan op de hendel en.............

De hendel draait een slag en dan weer terug. Links en rechts van de groene bol zie je "rook" en de groene bol gaat omhoog en draait dan om. 

De camera draait om en je ziet nu het Open Gebouw aan de overzijde en dat gebouw is nu wit verlicht. 

Na het filmpje draai je weer om naar de groene bol. Kijk weer omlaag en grijp de Hendel terug van het pilaartje. 
Draai je weer om en ga 2 keer vooruit naar het gebouw aan de overzijde

Het Open Gebouw

Je bent dus nu in het Open Gebouw en staat voor een "wiel". Aan de buitenkant van het "wiel" zie je de letters W, N, O, S en in de binnen ring zie je blauwe symbolen staan. W = West, N = Noord, O = Oost en S = Zuid. Het is dus een soort kompas en die blauwe symbolen zijn de Tekens van de Zodiak. De 3e tekening in je Journaal legt deze puzzel uit.

Kijk weer omlaag naar de vloer. Ook hier staat een pilaartje waar je de Hendel in moet steken. Dus pak weer de Hendel uit je inventory en steek ook hier de hendel in het pilaartje. 

Klik weer op de hendel.  De Hendel draait weer een slag en het Kompas gaat nu plat en je zoomt er vanzelf op in. In het midden van het kompas steekt een pin. Pak de "Zodiak Triangle" uit je inventory en klik er mee op de Pin van het kompas

De Zodiak Driehoek wordt op de pin geplaatst en je ziet de onderkant van het kompas open gaan. Je ziet drie ronde draaischijven die boven elkaar liggen. Op elke draaischijf zie je een Symbool staan en je ziet een grote S.

Dan ben je weer op de bovenkant van het kompas ingezoomd. De Zodiak Triangle wijst nu met de bovenste punt het Westen aan en alle drie de punten van de driehoek wijzen een blauw symbool aan. 

Die drie blauwe symbolen horen dus bij het Westen.  Het kompas heeft je echter laten weten dat je de Symbolen moet hebben die bij het Zuiden (de S) horen. Klik dus op de Zodiak Triangle. De Zodiak Driehoek gaat dan draaien en zal met 1 punt weer naar W, O, N of S wijzen. Zorg nu dat de driehoek  met de linkerpunt de S aanwijst. Klik dus net zo vaak als nodig is op de Zodiak Triangle tot de linker punt van de driehoek naar de S wijst.

De drie punten van de driehoek wijzen dan weer elk een Blauw Symbool aan. Teken deze 3 Symbolen. Het 1e blauwe symbool staat rechts van de W, het 2e staat rechts van de O en het 3e staat voor de S. Teken die 3 symbolen na in deze volgorde en zoom dan uit.Goed, je hebt nu alle aanwijzingen verzameld om de puzzels in de Zodiak Kamer te gaan oplossen waarmee je de Grote Ronde Deur, in de geheime nis, moet openen en de Navigatie Kaart moet activeren. Draai je om en ga terug 1 keer vooruit en draai dan draai rechts en ga de trap terug op.

Terug boven ga je dan vooruit naar de linkerkant van Grifit's huis en dan draai je rechts...

1 klik vooruit, draai links en ga door de voordeur Grifit's huis weer binnen.

E: Grifit's Huis:

Ga weer door de poort terug de ronde hal in. Je bent weer terug onderin de:

Zodiak Kamer: Begane vloer

Zoom weer helemaal in op het apparaat dat in het midden uit de vloer omhoog is gekomen. Die drie stangen trekken zich weer terug en het rechthoekige vlak met daarin de drie cirkels komt weer tevoorschijn. Links en rechts van dit vlak zie je de uiteinde van de 3 staven nog uitsteken. Ook zie je links het vlammetje weer uit het pijpje komen.

De drie Cirkels die je in het rechthoekige vlak ziet, vertegenwoordigen de 3 Puntdak Gebouwen waarmee je de 3 antennes hebt geactiveerd. Je weet dat de daken van deze 3 gebouwen een bepaalde kleur hebben.Het Linker Gebouw heeft een Blauw dak, het Middelste Gebouw een Rood dak en het Rechter Gebouw een Groen dak. Uit het kistje, dat op de tafel in de voorkamer staat, heb je een Blauw, een Rood en een Groen Juweel verkregen en tevens 3 stempels. Via de 3 Puntdak gebouwen weet je dat de Komma-stempel hoort bij het Blauwe Gebouw, de V-stempel bij het Rode Gebouw en de J-stempel bij het Groene Gebouw.

Boven elk van de 3 cirkels in het rechthoekige vlak zit een houder waarin je de stempels moet plaatsen. De Linker Cirkel is dus voor het Blauwe Gebouw, de Middelste Cirkel voor het Rode Gebouw en de Rechter Cirkel voor het Groene Gebouw. Open je inventory en pak het Blauwe Juweel eruit en plaats deze in de linker cirkel. Plaats vervolgens het Rode Juweel in de middelste cirkel en het Groene Juweel in de rechter cirkel. Pak dan de Komma-stempel uit je inventory en plaats deze in de houder boven het blauwe juweel, plaats de V-stempel in de houder boven het Rode Juweel en de J-stempel in de houder boven het Groene Juweel.

Klik dan, links of rechts van het cirkel vak, op de uiteindes van de drie stangen en....

Het cirkelvak verdwijnt weer naar binnen en de 3 staven sluiten zich weer. Je draait vanzelf rechtsom en...........vanuit het apparaat wordt een laserstraal naar de grote ronde deur gestuurd en deze straal raakt de grote dikke knop in het midden van de deur.

Je draait weer terug naar het apparaat en dan zie je hoe de dikke knop in de deur groen kleurt en dan sta je weer voor het apparaat. 

Zodiak Kamer: Boven verdieping

De 3 "Wielen"

De Navigatie Kaart moet nu nog geactiveerd worden. Weet je nog dat er op de bovenverdieping een groot "Kompas" staat? En dat er aan de ronde muur van de bovenverdieping 3 "Wielen" zitten? Wel, dat kompas is eenzelfde soort kompas als ook in het Open Gebouw staat en waarop je de 3 Zuid Symbolen hebt gevonden. Die 3 "wielen" vertegenwoordigen de 3 pilaren en de 3 "potsymbolen" die je bij de Bel hebt gezien.  

Elk van de 3 "Wielen" heeft aan de buiten kant 4 "Pijlen" en in het "Wiel" staat dan bij elke "pijl" een Symbool. Als je het "Wiel" als een klok beziet dan staan de "Pijlen" en de Symbolen dus op: 12 uur, 3 uur, 6 uur en op 9 uur. Onderaan het wiel steekt een soort "Knop" uit, dus op 6 uur. De pijl op 6 uur steekt met de punt over de bovenkant van die knop uit. Als je nu echt heel veel fantasie hebt dan zou je kunnen zien dat de punt van de 6 uur pijl met de bovenkant van die knop het TEKEN maakt dat je op één van de 3 pilaren van de Bel hebt zien staan. 3 van de 4 Symbolen die bij elke "pijl" staan zijn dus de 3 symbolen die bij de Bel uit de "potten" kwamen. Je moet er dus achter komen welk wiel bij welke pilaar hoort en dan op dat wiel het juiste symbool op 6 uur zetten door op de 9 uur of op de 3 uur pijl te klikken.

Ga nu 1 keer vooruit de draaitrap op. Je staat dan halverwege de trap. 
Draai je linksom naar de muur en zoom in op het "Wiel" dat hier halverwege de trap aan de muur zit. 

Dit "trapwiel" is voor de Middelste Pilaar bij de Bel, dus je moet het "pot symbool" van de Middelste Pilaar in dit wiel op 6 uur zetten.  
Dat symbool staat nu op 9 uur. Dus klik op de 9 uur pijl en het 9 uur symbool komt op 6 uur te staan. Klaar.

Zoom uit het wiel , draai rechtsom en ga 2 keer vooruit de boven verdieping op. Draai linksom en zoom in op het Middelste Wiel. 

Dit wiel is voor de Linker Pilaar bij de bel, dus je moet het "pot symbool" van de Linker pilaar op 6 uur zetten. 
Dat symbool staat nu op 12 uur. Klik dus 2 keer op de 9 uur of op de 3 uur pijl en je bent klaar.

Zoom uit het wiel, draai rechts en ga 2 keer vooruit naar het Achterste Wiel. 

Dit wiel is dus voor de Rechter Pilaar bij de Bel. 
Het juiste symbool staat nu op 12 uur dus zorg dat dit symbool op 6 uur komt te staan door 2 keer op "9 uur" of op "3 uur" te klikken en...,.

Filmpje: van uit het plafond komt een halve koepel omlaag gezakt. In de koepel steekt een Houder. 

De koepel blijft dan boven het Kompas hangen als een deksel die nog gesloten moet worden.

Je staat na het filmpje recht voor het grote Kompas. Kijk omlaag. Onder het kompas zie je 3 ronde symbool stenen waarop je nu de 3 West Symbolen ziet. In de linkerpoot van het kompas zie je een ronde opening. Zoom in op de opening in de linkerpoot. Pak de opgeladen "Charger" uit je inventory en steek dit ding in de opening in de poot. 

Zoom uit. Kijk weer omhoog en ga zoom nu in op de bovenkant van het kompas. In het deksel hangt een "grijper". 
Open de inventory en pak er de Navigatie Map uit en klik de Map dan in de grijper

Stap achteruit en kijk omlaag en zoom in op de 3 symbool stenen van het kompas. 

Op de 3 symboolstenen zie je nu de 3 West Symbolen maar dat moeten dus de Zuid Symbolen worden. Door links of rechts naast een  symbool te klikken draai je de stenen en zie je andere symbolen. De 3 stenen draaien echter niet afzonderlijk van elkaar. Klik je op de bovenste steen dan draait de bovenste en de middelste steen. Klik je op de onderste steen dan draait de onderste en de bovenste steen. Klik je op de middelste steen dan draait de middelste en de onderste steen. Dit is de oplossing: 

Klik 1 keer op de bovenste steen, rechts naast het symbool. 
Klik dan 1 keer op de middelste steen, links naast het symbool en.......Klaar......

Filmpje: De Navigatie kaart verdwijnt in het "kompas", het deksel gaat dicht en de kaart wordt "geladen" en is nu geactiveerd.

Vanzelf ben je dan weer bovenop het Kompas beland. Het deksel is weer open in de grijper hangt nu de Geactiveerde Navigatie Map. 

Grijp de nu geactiveerde Navigatie kaart terug uit de houder.
 Controleer voor de zekerheid wel even of je dan nu de Geactiveerde Navigatie Kaart ook werkelijk in inventory hebt staan.

Stap achter uit, draai naar rechts en daal de draaitrap weer af naar de begane vloer. 

F: Het "Journey ship"

Ga de geheime nis in en klik op de groene knop van de grote ronde deur. 

De deur gaat nu open en je beland vanzelf in de tunnel. Ga 2 keer vooruit en.....

Je ontmoet nu Belik en hij vertelt je over een opstand binnen de Clan. Duran en zijn krijgers proberen de controle over de "Heilige Ring" en over de "Tetrahedron" te krijgen. Arakon is er echter in geslaagd om de "Heilige Ring" te pakken te krijgen en hij wil dat je deze krijgt en mee neemt naar de Parallellen Werelden alwaar je Grifit moet gaan zoeken en de "Tetrahedron moet verkrijgen. Je moet er voor zorgen dat de "Heilige Ring" en de "Tetrahedon" niet in handen van Duran terecht komen. 

In je inventory heb je dan nu ook de "Sacred Ring". want die heeft Belik je gegeven. Ga helemaal vooruit door de grot naar het Journey Ship. Kijk even naar boven. Je ziet dan het gat in het dak dat je via de 3 antennes hebt open gemaakt. 

Je staat nu in het Journey Ship en voor de "controles". Je ziet een blauw/paarse Houder waar de Navigatie Map in moet worden geplaatst. Maar je kunt niet zomaar de Navigatie Map in die houder klikken. Boven de houder zit een "grijper". Pak de Geactiveerde Navigatie Kaart uit inventory en klik het ding op "grijper".

De "Grijper" plaats dan de Navigatie Kaart in de houder. Kijk omlaag en naar rechts. Je ziet een Hendel

Wel............Klik op de Hendel en geniet van de reis in het Journey Ship. 

Je beland dan uiteindelijk in:

Hoofdstuk 2: Dragast:

Deel 1:

Het Journey Ship heeft je afgeleverd in Dragast. Dragast is de besneeuwde bergwereld en hier ben je tussen de hoge en besneeuwde bergtoppen. 
De bergen zijn met elkaar verbonden door loopbruggen en draaibruggen. Het Journey Ship heeft "aangemeerd" aan een toren.

Draai je om. Je ziet een toren. Ga 1 keer vooruit, draai rechts en ga weer 1 keer vooruit over het pad, draai dan iets naar links en ga weer 1 keer vooruit het volgende pad op. Je bent nu aan de rechterzijde van de toren waaraan het Journey Ship, ligt aangemeerd. Je kunt echter nu niet verder vooruit, dus draai je linksom en klik op de bruine deur van de toren.

 Je gaat naar binnen. In de torenkamer zit een man aan een tafel te puzzel aan een jigsaw puzzel. Klik op de man om met hem te praten.

De man zegt dat je eerst Armagast moet gaan opzoeken in zijn kantoor. Armagast is de schepper van deze Dragast wereld en hij moet je volledige toegang tot deze wereld geven. Een "Tram" zal je naar het kantoor van Armagast brengenNa dit gesprek draai je terug om naar de openstaande deur. Stap de toren weer uit en ga  dan nu verder vooruit naar het einde van het pad. Op het einde kijk je even naar links en naar rechts. Zowel links als rechts zie je een vervolg van het pad, maar je kunt deze paden niet bereiken. Er is geen verbindingsbrug. Draai je om zodat je terug naar de toren kijkt en kijk dan omlaag. Rechts op het platform je zie je nu een Bedieningspaneel staan. Zoom in op het Bedieningspaneel. 

Het is het Bedieningspaneel voor de draaibrug. De draaibrug is het voorste stuk van het "pad" dat nu naar de toren toegaat en jij staat nu op het "draaiplatform" van de brug. Bekijk het paneel even. Het paneel heeft 3 schermpjes, een paarse joystick hendel, 4 paarse knopjes en onder elke knop een lampje. Onderaan het paneel steekt een blauw/grijze hendel uit. Klik maar even op die 4 paarse knopjes en zie wat er gebeurd.  De lampjes onder de 4 paarse knopjes veranderen van kleur als je op de knopjes klikt. 

De 4 lampjes beginnen als okergeel maar veranderen in rood, blauw, groen en weer in okergeel als je op de paarse knopjes klikt. Zorg er wel weer voor dat alle 4 vierkantjes weer okergeel zijn als je genoeg geklikt hebt. Zoom dan maar weer uit want je hebt niet genoeg info om deze puzzel nu op te kunnen lossen. Ga terug naar de toren en ga weer naar binnen. Binnen klik je weer op de puzzel man om hem om raad te vragen.

De man zegt nu dat je de deur moet sluiten. Je zult dan een diagram op de binnenkant van de deur zijn waarin je symbolen zult zien. Deze symbolen vertellen je hoe je de brug moet draaien. Hiervoor moet je goed notie nemen van de kleuren van die symbolen.

Draai je dus weer om naar de openstaande deur en klik op de deurknop om de deur te sluiten. Inderdaad zie je nu een diagram op de binnenkant van de deur. Je Journaalboek gaat even flitsen ten teken dat dit diagram nu ook in je journaal staat, dus je kunt het in je Journaal altijd weer bekijken. 

Op de deur zie je 3 lijnsymbolen. Ze hebben alle 3 een andere kleur. Links = Rood, Midden = Blauw en Rechts = Groen. Onthoud dit. Draai je weer om naar de man en klik weer op hem. De man vraagt je of je de ontbrekende puzzelstukjes van zijn jigsaw puzzel voor hem wilt zoeken en naar hem terug wilt brengen. Draai je weer om naar de deur en klik weer op de deurknop om de deur weer te openen. Ga naar buiten en terug naar het Brug Bedieningspaneel.

Draai de Brug naar Rechts:

Zoom weer in op het Bedieningspaneel. De bedoeling is dat je de brug nu naar rechts laat draaien zodat de brug aansluit op het pad naar de berg rechts. Het diagram op de binnenkant van de deur gaf aan dat het Groene Symbool de brug naar rechts laat gaan. Dus je moet dit Groene Teken in het rechter schermpje zien te krijgen.  

Nummer de 4 paarse knopjes, van links naar rechts, 1, 2, 3, 4. Klik dan  op elk van de 4 paarse knopjes tot elk lampje onder de knopjes donkergroen is. Klik dan op de Schuifhendel welke onderuit het paneel steekt. De schuifhendel gaat dan het paneel in en "lockt" de 4 vierkantjes vast zodat ze niet weer van kleur veranderen als je nu weer op de 4 paarse knopjes klikt. Dat moet je nu dus wel doen. Klik weer op de 4 paarse knopjes maar doe dat deze keer in deze volgorde: 1, 3, 2, 4. In het rechter schermpje verschijnt dan het Groene Symbool.

Klik op het rechter schermpje en......de brug draait naar rechts en sluit aan op het rechterpad. 

Armagast

Je kunt dus nu oversteken naar de rechter rots. Ga dus nu vooruit over de brug en draai dan rechts en ga dan nog 3 keer vooruit en.....je gaat dan vanzelf verder de lange wenteltrap op, die omhoog langs de berg kringelt. Bovenaan de wenteltrap sta je dan op een brede bergrichel. Ga 1 klik vooruit en....kijk dan even rechts en links. Rechts van je steekt er een ronde metalen deur in de rots. Links is een brug naar links gaan die de berg, waar je nu op bent, verbind met de Tempel Berg, maar je hebt nu nog geen toegang tot de Tempel. Kijk weer recht vooruit over de brede richel en volg de richel dan  nu verder naar het einde. 

De brede richel gaat om de berg heen wordt een smaller pad dat eindigt bij de "Tram". 

De "Tram" is een kabelbaantjesstoel. Ga dus in de "stoel" zitten en.....de stoel brengt je naar de overkant. 
Aan de overkant gekomen kijk je omlaag en naar links. Ga de trap af, draai rechts en klik op de deur. 

Je beland in het kantoor van Armagast.

Je ontmoet nu Armagast en er volgt een gesprekje. Armagast geeft je nu volledige toegang tot Dragast en hij zegt dat je pas bij hem mag terug komen als je hebt gevonden waarnaar je op zoek bent. Je staat dan vanzelf weer buiten en ziet je Journaal flitsen. Kijk even in je Journaal. Blader er door. Er zijn 5 nieuwe tekening toegevoegd aan je journaal. Je hebt dus nu 11 tekeningen in je journaal boek zijn en de 5 nieuwe zijn de tekeningen 7, 8, 9, 10 en 11. Bekijk ze even en sluit dan het boek.

Draai links en ga terug de trap op, draai rechts en ga met het kabelbaantje terug naar de overkant

Terug aan de overkant volg je het pad om de berg terug naar de brug en loop je over de brug naar de Tempelberg

Je staat nu voor de deur van de tempel. Klik op de deur en je gaat naar binnen. 

Tempel:

Je staat in een korte hal. Links en rechts staat 2 grote beelden. Door de hal kijk je een vierkante zaal binnen. Midden in de vloer van de zaal zit een grote ronde kuil waar één of andere machine in zit. Helemaal achter in de zaal zie je een reusachtig standbeeld staan. De 10de tekening in je Journaal toont je dit reuzen standbeeld en toont je ook wat de bedoeling is. Ga 2 keer vooruit. Je staat op de rand van de kuil.  Je ziet een grote metalen plaat die op tandwielen rust. Zoom er nu verder niet op in. Draai links zodat je naar de linkermuur kijkt. Aan de linkermuur zie je een wit paneel. 

Ga 2 keer vooruit en draai dan linksom en zoom in op het witte muurpaneel. Op dit paneel zie je een gele cirkelvormige tekening. 
Bekijk de tekening goed, je moet deze zo meteen gaan namaken op de grote metalen plaat

De Cirkel puzzel deel 1:

Zoom uit en draai je rechtsom zodat je dat reusachtige standbeeld ziet die achter de kuil staat. 
Links voor het standbeeld zie je een Hendel Ga 1 keer vooruit en draai links. Je staat dan nu recht voor de Hendel

Klik op de hendel. De hendel gaat omlaag en dan weer omhoog maar er gebeurt verder niets. Ga nu terug naar de voorkant van de kuil en draai dan weer om naar de kuil. Zoom nu in op de metalen plaat die boven de kuil op de tandwielen rust. 

De Metalen Plaat is verdeeld in 5 Cirkels en je ziet er ook een Gele Tekening op. Elke Cirkel bevat een stukje van de tekening. Je kunt op de 5 cirkels klikken om ze te draaien of om het stukje van de gele tekening op de cirkel zwart te maken. Door dit te doen moet je nu met deze cirkels die tekening die je op het witte paneel hebt gezien gaan namaken. Probeer het eerst zelf eens uit. Lukt het niet, laad dan je zojuist gemaakte SAVE zodat je weer kunt starten met de oorspronkelijke begin positie van de cirkels. Volg dan de volgende oplossing:

Nummer de cirkels als volgt: 

De linksboven cirkel = 1. De rechtsboven cirkel = 2. De midden cirkel = 3. 
De linksonder cirkel = 4. De rechtsonder cirkel = 5.

Klik  op de Cirkels in deze volgorde: 1, 3, 5, 3, 3, 2, 3, 1, 3....en...Je ziet die hendel, bij het reuzenstandbeeld, dan op en neer gaan. Die hendel is nu geactiveerd. 

Ga dus nu terug naar die hendel en klik er weer op en....Het Reuzenstandbeeld draait nu om en er wordt een ronde put zichtbaar waar een ladder in omlaag gaat.  

Draai rechts, 1 keer vooruit, draai links en klik in de ronde put en je komt terecht in een grot tunneltje. Achterin de tunnel zie je, rechts, een tralie hek. 

Ga 2 keer vooruit en je ontmoet de man die zit opgesloten in de:

Gevangeniscel:

De man wil er uit maar de celdeur wil niet open. Je zegt dat jij wel even wil proberen of je de celdeur open kunt krijgen. Zoom dus in op de celdeur. 

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk voor deze puzzel, maar hier is zoals ik het opgelost:

 • Klik op 2. 2 wordt goudkleurig. Klik op 1. knopje 2 verhuist naar gat 1. 

 • Klik op 3 en dan op 2. Knopje 3 verhuist naar gat 2.  

 • Klik op 4 en dan op 6. 4 verhuist naar 6. Klik op 7 en verhuis 7 dan via 5, 4, naar 3. 

 • Klik op 8 en verhuis 8 dan, via 7, 5, naar 4. Verhuis 9, via 8, 7, naar 5. 

De gehele rechter kant is nu vrij.

 • Verhuis 6 via 7, 8, 9, naar 10. Verhuis 4, via 6, 7, 8, naar 9. 

 • Verhuis 3, via 4, 6, 7, naar 8.  Verhuis 2, via 3, 4, 6, naar 7. 

 • Verhuis 1, via 2, 3, 4, naar 6. Verhuis 5, via 4, 3, naar 2. 

 • Verhuis 7, via 5, 4, naar 3. Verhuis 8, via 7 en 5, naar 4. 

 • Verhuis 9, via 8, 7, naar 5. Verhuis 6, via 7, naar 8. Verhuis 5 naar 7. 

 • Verhuis 4 naar 5. Verhuis 3, via 4, naar 6. Verhuis 5, via 4, naar 3.

 • Verhuis 7, via 5, naar 4. Verhuis 6 naar 7. Verhuis 10 naar 9.......Klaar.......

Klik nu op de Gouden Knop 11 en.....de celdeur gaat nu open en de gevangene stapt de cel uit.

Je hebt een gesprek met de gevangene. Zijn naam is Arkampus. Armagast mag niet weten dat hij hier is en om te voorkomen dat jij dit aan Armagast gaat melden wil hij een deal met je sluiten. In ruil voor je zwijgen zal hij je de code geven voor een Geheime Passage. Arkampus neemt je mee naar boven en toont je op het witte muurpaneel een nieuwe gele cirkel tekening en je ziet de 5 cirkels van de metalen plaat draaien. Arkampus verdwijnt.

Je  staat dus weer voor het witte muurpaneel. In je inventory heb je nu een "Onbekend Amulet" staan. Dat zal die Arkampus wel stiekem in je zak gestopt hebben. Zoom weer in op het witte muurpaneel en neem de nieuwe tekening weer goed in je op. Zoom uit, draai linksom en ga weer naar de voorkant van de kuil. Zoom weer in op de ijzeren plaat:

De Cirkel Puzzel deel 2:

Wel, eigenlijk is deze heel simpel. Je moet de cirkels weer draaien zodat de paneel tekening er weer zichtbaar op wordt. 
Het is dezelfde oplossing als de eerste keer. Dus nummer de cirkels weer precies zo als je de eerste keer hebt gedaan. 

Klik dan weer op de cirkels 1, 3, 5, 3, 3, 2, 3, 1, 3, en.......... je ziet de hendel bij het reuzen standbeeld weer op en neer bewegen. Ga dus weer naar die hendel en klik er weer op. Het reuzen standbeeld draait weer om en sluit de ronde put weer af. Klik weer op de hendel en het reuzenstandbeeld valt nu schuin naar achteren. Het hoofd van het standbeeld zit nu in de ingang boven het beeld. 

Op het dak van de Tempel deel 1:

Draai rechts en ga 1 keer vooruit, draai links, kijk omhoog en klik op het hoofd van het reuzen standbeeld en............

...........Je klimt via het beeld omhoog en beland in een grotje boven het beeld........ Je ziet een ladder...........
Kijk recht vooruit en ga dan vooruit naar de ladder. Kijk omhoog en klik met je vooruit bovenaan de ladder om omhoog te klimmen. 

Kijk omlaag. Je kijkt een verlichte tunnel in. Achter in de tunnel zie je weer een ladder. 

Ga 2 klikken vooruit door de tunnel. Links en rechts zie je dan een nis. Ga nog 1 keer vooruit en draai dan naar links zodat je naar de linkernis kijkt. 

In de linker nis staat een spiegel en een kleine tafel. Zoom in op de tafel. Er ligt een dik boek op de tafel. 
Klik op het dikke boek. Het boek klapt weg en er komen 2 JigSaw puzzelstukjes tevoorschijn. 

Grijp de twee JigSaw Puzzel Stukjes. Zoom uit en draai je om naar de andere nis, waar 2 spiegels in staan. 
Ga vooruit en grijp dan de linker spiegel. De spiegel komt terecht in je inventory. 

Draai linksom en ga vooruit naar de ladder, achter in de tunnel. Kijk omhoog en klik de vooruitpijl op de bovenkant van de ladder. 

Je beland op het Dak van de Tempel en kijkt in de blauwe lucht. Kijk recht vooruit en blijf staan.
Rechts op het dak staat een "tulp-vormig" apparaat en links voor je zie een Ronde Pilaar. 

De ronde pilaar heeft 5 ronde stenen die boven elkaar staan en op elk van die 5 ronde stenen zie je een symbool. Je ziet nu de voorkant van die pilaar, maar ook op de zijkanten en op de achterkant staan van die symbolen op de stenen. Dit is je volgende puzzel, maar je hebt niet genoeg informatie om deze nu te kunnen oplossen. Het is het beste om nu eerst maar die twee JigSaw puzzel stukjes aan puzzelmans in de toren te gaan geven.

Terug naar Puzzelmans:

Dus draai je maar om, kijk omlaag en klik met je vooruitpijl in de ronde ladderopening om weer in de verlichte tunnel te belanden. 

Ga 4 keer vooruit terug door de tunnel, kijk dan omlaag en klik op de bovenkant van de ladder en je komt weer in de grot terecht. 

Kijk iets omhoog en klik dan 2 keer in het donkere hol in de muur en je staat weer in de tempel zaal. Ga door de zaal naar de voordeur en naar buiten. 

Steek de brug terug over en draai dan rechts en ga vooruit tot aan de wenteltrap. 
Kijk omlaag en klik op de wenteltrap en je daalt deze vanzelf nu weer af. 

Onderaan de wenteltrap ga je 1 keer vooruit en dan links de draaibrug op. 
Ga over de draaibrug en je staat dan weer op het platform dat het draaipunt van de draaibrug is. 

Draai je om naar het Brugbedieningspaneel en zoom er weer op in:

Draai de brug terug naar het midden:

Je moet dus terug de toren in en daarvoor dien je de brug nu dus terug naar het midden te draaien. Volgens het diagram, op de binnenkant van de torendeur, is Blauw de kleur voor het midden.Klik op de 4 paarse knopjes tot alle 4 vierkantjes blauw zijn. Klik dan weer op de grote blauwe hendel om de vierkantjes te "locken" en klik dan weer op de 4 paarse knopjes maar nu in de volgorde: 3, 4, 1, 2

Het blauwe symbool verschijnt in het middelste schermpje. Klik op het middelste schermpje en de brug draait terug naar het midden.Ga dus over de brug en naar de deur van de toren. Klik op de toren deur en je geraakt er weer binnen. Pak de twee JigSaw puzzelstukjes uit je inventory en geeft ze aan heer puzzelmans. 

Je Journaal Boek gaat weer flikkeren. 

Puzzelmans is je dankbaar en zegt dat je "hier wel iets aan zult hebben". Kijk dus in je Journaal. De laatste tekening in je journaal toont je nu de JigSaw puzzel waar puzzelman nog druk mee bezig is. Je ziet 5 symbolen op deze tekening. Het zijn de symbolen die je moet gaan instellen op die ronde pilaar die op het dak van de Tempel staat.

Sluit je journaal, draai je om en ga weer naar buiten en naar het Brugbedieningspaneel. Zoom er weer in op het Brugbedieningspaneel en klik nu simpel op het rechter schermpje om de brug weer naar rechts te draaien. Als dat is gebeurt dan ga je weer over de draaibrug en via de wenteltrap de berg op. Ga boven dan weer over de brug naar de Tempel en de tempel weer binnen. Klik via het reuzen standbeeld weer omhoog en dan via de ladder vin de grot omhoog de verlichte tunnel in en via de ladder achterin de tunnel omhoog naar het dak.

Op het dak van de Tempel deel 2:

Goed, puzzeltijd.....Bekijk weer even die tekening van de JigSaw puzzel in je journaal. Je ziet er 5 symbolen op. De volgorde waarop je deze 5 symbolen nu op de pilaar moet gaan instellen is van boven naar beneden.  Maar je moet deze 5 symbolen instellen op de ACHTERKANT van de ronde pilaar. Dus niet op de voorkant. Helaas kun je de achterkant van de pilaar niet zien. Gelukkig maar dat je een spiegel bij je hebt. Ga vooruit naar dat "tulp-vormige" geval dat rechts achter op het dak staat. Draai je dan linksom zodat je de ronde pilaar weer ziet. Je kijkt dan achter de pilaar en je ziet, op de vloer, een ijzeren clip staan tussen de twee gebogen staven in.

Pak nu de Spiegel uit je inventory en klik deze nu tussen de twee gebogen staven in zodat de spiegel dan in de clip klikt en rechtop staat. 

Zoom dan weer in op de Ronde Pilaar. Je bent dan ingezoomd op de bovenste twee draaistenen van de pilaar en in de spiegel zie je de ACHTERKANT van deze twee stenen. Door op het Symbool op de stenen te klikken draai je de stenen een slag om. Je moet er dus voor zorgen dat je op elke steen het juiste symbool aan de ACHTERZIJDE krijgt en dit zie je dus in de spiegel.  Bij mij was het zo, en hierbij ga ik ervan uit dat je nog niet eerder op de stenen van de pilaar hebt geklikt

Klik 3 keer op de bovenste steen. Klik 2 keer op de tweede steen. Het ziet er dan zo uit

In de spiegel zie je nu de 2 goede symbolenZoom uit. Je bent dan ingezoomd op de onderste drie stenen. 

In de spiegel zie je dan dat het symbool op steen 3 en 4 al goed zijn.Klik dus niet op steen 3 en 4.  Klik echter wel4 keer op steen 5 en.........

........Filmpje......

De "Tulp" gaat open en de twee klemmen onderaan de "tulp" gaan los en je ziet de hendel bij het reuzenstandbeeld weer op en neer gaan.Je bent vanzelf uit de pilaar gezoomd. Draai je weer om en klik weer in het ronde ladder gat. Volg de route terug naar de Tempel zaal en ga weer naar de Hendel. Klik weer op de Hendel. Het reuzenstandbeeld gaat weer rechtop staan. Klik weer op de Hendel. Het Reuzenstandbeeld gaat nu omhoog en onder het standbeeld wordt een Traliedeur zichtbaar. Draai rechts, 1 keer vooruit, draai links en zoom in op de traliedeur onder het standbeeld. Klik op de traliedeur. 

De traliedeur zakt omlaag en je beland vanzelf bij een ladder. Kijk omhoog en klik de vooruitpijl bovenaan de ladder. 
Je klimt omhoog en kijkt weer tegen de blauwe lucht aan. 

Kijk recht vooruit en ga 1 keer vooruit naar buiten. Je staat op een "balkon" en recht vooruit zie je een "prieeltje" uit de mist omhoog steken. Je kunt dat "prieeltje" niet bereiken omdat de brug er niet is. De brug hangt diep beneden je. Je moet de brug dus omhoog laten komen. Rechts zie je een ronde pilaar met een draaiwiel er boven op. Zoom in op die ronde pilaar. 

De Tetrahedron of Dragast.

Breng de Brug omhoog:

In de pilaar gaat een binnen buis draaien en je ziet dan een kolom met 4 cirkels onder elkaar. In elk van de cirkels staan rode PIJLTJES, maar het zijn nogal vreemdsoortige pijltjes. Bovenop de pilaar zit een Draaiwiel. Als je  aan de linkerkant of aan de rechterkant van het draaiwiel klikt dan zie je een volgende kolom met 4 cirkels waarin je ook weer 4 rode pijltjes ziet. In totaal zijn er 4 van deze cirkel kolommen in de pilaar. Je kunt in elk van de 4 kolommen elke cirkel draaien door erop te klikken, maar de bovenste cirkel van de 1e kolom kun je NIET draaien. Om de brug omhoog te brengen moet je er voor zorgen dat, in elk van de 4 cirkel kolommen, elke volgende cirkel het SPIEGELBEELD is van de vorige cirkel. 

De bovenste cirkel van de volgende kolom moet echter dezelfde zijn als de onderste cirkel van de vorige kolom. Ik kan dit echt niet beter uitleggen. Je moet het gewoon gaan doen. Zorg dat je de 1e cirkel kolom weer in beeld hebt. Dat is de kolom waarin je de BOVENSTE CIRKEL NIET KUNT DRAAIEN. Stel dan alle cirkels in alle 4 de kolommen in zoals  je kunt zien op de afbeelding hieronder. Heb je de 4 cirkels van een kolom goed ingesteld dan klik je aan de linkerkant op het draaiwiel om naar de volgende kolom te gaan.

Uiteindelijk moet het er in de 4 kolommen zo uit zien:

Als je dit helemaal goed heb gedaan dan zie je de brugdelen omhoog komen.

NB: Er zit hier in deze puzzel een vervelende bug. Deze bug KAN er voor zorgen dat één of twee cirkels in een vorige kolom toch verkeert komen te staan terwijl jij bent door geschoven naar een volgende kolom. Het kan dus gebeuren dat je klaar bent met het instellen van alle cirkels en denkt dat ze allemaal goed staan en dat je dan toch de brugdelen niet omhoog ziet komen. Scroll dan terug door alle 4 de kolommen via de rechterkant van het draaiwiel en CONTROLEER alle cirkels of ze nog staan zoals in bovenstaande afbeelding. Alle kans dat 1 of 2 cirkels verkeert staan. Zet deze dan goed en je ziet dan alsnog de brug omhoog komen.

Ga over de brug naar het Prieeltje. In het prieeltje "zweeft" een Prisma in een mandje

Die Prisma is de "Tetrahedron of Dragast". Klik op de Prisma  en het ding verdwijnt je inventory in.
Draai je om en ga terug over de brug en ga weer naar binnen en daal via de ladder de put weer in. 

Klik in het "tunneltje" en je beland terug onder het reuzenstandbeeld. Ga door de zaal naar de voordeur van de tempel en naar buiten. 

Ga terug over de brug en dan links en volg de richel en dan het smalle pad weer naar de kabelbaan. Ga weer  in de stoel zitten en je glijd weer naar de overkant. Draai links, kijk omlaag en ga de trap af, draai rechts en ga door de deur en je bent weer bij Armagast:

Hoofdstuk 3 : Dragast:  Deel 2

Armagast:

Armagast zit nog altijd achter zijn bureau, links op het podium. Draai iets rechts en ga dan 2 keer vooruit, draai links en ga 2 keer vooruit de trap op. 

Boven gekomen pak je de "Tetrahedron of Dragast" uit je inventory en klik je ermee op Armagast....en....

Armagast vertelt je dat je de Tetrahedron moet combineren met de Heilige ringen, maar hiertoe dien je eerst de lift te activeren.

Activeer de Lift:

Nadat Armagast is uitgesproken draai je, langzaam, linksom zodat je even een goed overzicht krijgt op deze ronde ruimte. 

Je ziet de toegangsdeur en als je verder naar links draait, een diepe half ronde nis. Dat is de liftschacht. Rechts naast de liftschacht zie ja dan een dubbel paneel aan de muur hangen. Mik je vooruitpijl op de halfronde liftschaft en ga dan 1 keer vooruit de trap af. Mik dan je vooruitpijl op het dubbele paneel, rechts naast de liftschacht, en ga 1 keer vooruit. Draai dan linksom en je staat voor de liftschacht. Kijk even omhoog. Je ziet de lift dan hoog boven je hangen. Kijk omlaag naar de ronde vloer van de liftschacht. De ronde vloer is verdeeld in 4 cirkelsegmenten en in elk segment zie je een Symbool getekend. Teken deze vloercirkel precies zo na.

Draai je helemaal om zodat je weer naar Armagast kijkt. Links naast het podium zie je een machine met een rond scherm tegen de muur staan. 

Ga naar de machine en zoom er helemaal op in. In het ronde scherm zie je de vloer van de liftschacht. Maar je ziet in de segmenten nu de verkeerde symbolen. Onder het ronde scherm zit een Gouden Knop. Noem deze knop E. Links en rechts van de Gouden Knop zie je 2 grijze dikke knoppen. Op elk van de 4 dikke witte knoppen zie je 4 schuifjes. Noem de 4 dikke witte knoppen, van links naar rechts: A, B, C, D en nummer de 4 schuifjes op elk van deze 4 knoppen, van boven naar beneden, 1, 2, 3, 4.

Klik op de Gouden Knop E. In het ronde scherm draait de "vloer" dan om en toont je weer de verkeerde symbolen in de segmenten. Klik weer op de Gouden Knop E. Weer draait in het ronde scherm de "vloer" om en nu zie je in elk segment het juiste symbool, zoals je dat ook zag op de ronde vloer van de liftschacht. Nu moet je op elk segment een staaf laten verschijnen en die staven moeten dan in de vorm van het symbool in het segment zijn. Dit doe je door op het juiste schuifje van de 4 dikke witte knoppen te klikken. Als volgt: \

 • Op Knop A klik je op schuifje 4. 

 • Op Knop B klik je op schuifje 2. 

 • Op Knop C klik je op schuifje 3. 

 • Op Knop D klik je op schuifje 3.

Heb je dit juist gedaan, dan zoom je uit en draai je linksom zodat je terug naar de half ronde liftschacht kijkt. Ga dan 1 keer vooruit en zoom in op het dubbele paneel, rechts naast de schacht. Dit paneel bestaat uit 4 verticale schuiven. Bovenin elke schuif zit een balletje en de schuiven zijn in 4 segmenten verdeeld middels de pijlen aan de zijkanten. Je kunt de balletjes omlaag door de schuiven laten gaan door op de plek van de pijlen in de schuif te klikken. Je moet dus nu, in elke schuif, het balletje op de juiste positie zetten. En dat is de positie van het nummer van de schuifjes op de 4 witte dikke knoppen van de vorige machine. Noem de 4 schuiven, van links naar rechts: A, B, C, D en nummer de pijl posities van elke schuif, van boven naar beneden, als: 1, 2, 3, 4. 

Zet dan de balletjes als volgt: In Schuif A op positie 4. In Schuif B op positie 2. In Schuif C op positie 3. In Schuif D op positie 3.

De lift wordt nu geactiveerd en komt omlaag en je staat dan vanzelf recht voor de lift. Ga vooruit de lift in. Het liftje gaat omhoog en stopt bij de:

 Geheime Kamer:

Je kunt echter nu, vanuit de lift, de Geheime kamer niet omdat 3 ijzeren pilaren deze kamer nu "op slot" houden. Draai je om naar de lift en kijk omhoog naar de bovenkant van de lift. Je krijgt de vooruitpijl op de bovenkant van de lift. Klik dus met de vooruitpijl op de bovenkant van de lift en deze brengt je nu verder omhoog naar de bovenkant van de Geheime Kamer. Kijk omlaag. Je ziet een ronde en blauwe Houder. Pak de "Tetrahedron of Dragast" uit je inventory en klik deze midden op de ronde houder en.........

Je ziet de blokkeer pilaren verdwijnen uit de Geheime Kamer.

Draai je om en klik nu weer in de lift en deze brengt je terug omlaag naar de Geheime Kamer. Ga 1 keer vooruit en draai rond om even ronde te kijken. In de muur zie je 3 draaikolommen met symbolen. Je kunt er op dit moment echter niets mee, dus ga terug de lift in en deze brengt je terug omlaag bij Armagast. Ga via de trap weer omhoog naar Armagast en klik weer op hem.

Je vraagt Armagast om hulp met de 3 symbool kolommen in de Geheime Kamer. Armagast zegt dat je moet proberen te onthouden wat hij je nu zal laten zien. Op de ronde vloer van de liftschacht zij je dan, schematisch, de 3 kolommen verschijnen en je ziet hoe je deze 3 kolommen moet instellen. Wel, dat ging wel heel erg snel, dus ik denk niet dat je dit in je op hebt kunnen nemen. In je Journaal heb je nu echter ook een tekening van wat je zonet op de schacht vloer zag.

Ga terug naar de lift en met het liftje weer omhoog naar de Geheime Kamer. Ga vooruit de kamer binnen. Je moet dus nu , op de 3 kolommen, de 3 symbolen precies zo gaan instellen zoals je de symbolen op de liftschacht vloer zag verschijnen, om de Tetrahedron te activeren.. Je hebt hiervan ook een tekening nu in je journaal staan, maar die tekening klopt niet helemaal.

Activeer de Tetrahedron:

Je staat dus in de geheime kamer. Draai je om zodat je naar de lift kijkt. Er zijn dus 3 draai kolommen in de muur van deze kamer. Elke draaikolom heeft weer 3 draaisegmenten waarin je symbolen ziet staan. Je ziet steeds maar 2 van de 3 symbolen op elk draai segment. Wat je moet doen is om in elk van de drie draaisegmenten van elke kolom exact dezelfde linker en rechter symbool te zetten als dat je zag op de vloer van de liftschacht vloer. Je kunt hierbij de tekening uit je Journaal gebruiken, maar die tekening klopt niet helemaal. Dus gebruik hiervoor de afbeelding van de liftvloer waarin je de goede symbolen ziet staan.

Als je recht naar de lift kijkt dan is de kolom rechts van de lift Kolom 1, de Kolom recht tegenover de lift is Kolom 2 en de kolom links van de lift is Kolom 3. 

Draai je om naar Kolom 1 en stel de drie draaisegmenten in zodat in elk draaisegment dan het linker en het rechter symbool ziet zoals je die ook zag op de vloer van de liftschacht.  Doe dat vervolgens ook met Kolom 2 en Kolom 3. Zo moet het dan uiteindelijk zijn

Doe je dit goed dan zie je eenFilmpje: Witte Energie schiet omhoog door de geheime kamer en bereikt het Tetrahedron. De Tetrahedron wordt doorzichtig en er wordt een balletje in gezet.Draai je om naar de lift en ga 1 keer vooruit. Klik niet IN de lift maar klik weer bovenop de lift en je gaat weer omhoog naar het Tetrahedron. 

Klik op het nu geactiveerde Tetrahedron om deze weer in je inventory te plaatsen. Je beland vanzelf terug bij Armagast: Armagast vertelt je dat je nu de Tetrahedron moet gaan combineren met de Heilige Ringen. Maar dat kun je niet hier doen. Je moet daarvoor naar de Kerker.

Op weg naar de Kerker:

Ga de trap af en verlaat Armagast via de deur. Buiten ga je links weer de trap op en dan ga je, rechts, weer in de stoel zitten. De stoel brengt je weer terug naar de overkant. Volg het smalle pad en dan de brede richel terug naar de wenteltrap en daal deze vanzelf weer af. Ga over de draaibrug tot op het draaiplatform en zoom weer in op het Brugbedieningspaneel.

Draai de draaibrug naar links:

De draaibrug moet nu naar links worden gedraaid. Rood is de kleur voor links, zoals je hebt gezien op het schema aan de binnenkant van de torendeur. Dus maak met de 4 paarse knopjes elk van de 4 vierkantjes rood en klik dan weer op de grote blauwe hendel om de 4 vierkantjes weer vast te zetten. Klik dan weer op de 4 paarse knopjes, maar nu in de volgorde: 2, 1, 3, 4. In het linker schermpje verschijnt het Linksaf Symbool. 

Klik op het linker schermpje en de draaibrug draait, via het midden, nu naar links. 

Ga 7 keer vooruit en dan door de deur en je bent in de:

Kerker:

De Kerker is een stelsel van grotten met "zweefpaden" en tunnels. 
Ga nu eerst maar 9 keer vooruit over de paden. Je staat dan voor een grote ronde metalen deur. 

Klik op de deur. De deur gaat open en je beland in de Liftgrot. Het pad gaat rechtdoor naar een ladder en linksaf naar de lift. 

Ga eerst naar links, 3 keer vooruit en ga de lift in. In de lift kijk je omlaag naar de vloer en dan draai je rechtsom naar de grote lift hendel. 
Klik op de hendel. Er gebeurd echter niets. De lift heeft geen stroom.

Activeer de Lift:

Ga de lift weer uit, draai rechtsom en ga terug tot voor de ronde deur. Draai je dan linksom en ga vooruit tot bij de ladder. 
Kijk omhoog langs de ladder en klik met je vooruitpijl bovenaan de ladder. 

Je klimt naar boven en boven gekomen kijk je omlaag zodat je weer recht vooruit kijkt. 
Je bent in een kleine grot en recht voor je zie een grote "Ketel" staan met een grote lamp er boven. 

Ga 1 keer vooruit en je staat dan recht voor deze "Ketel". Neem het ding even goed in  je op. Dit is de Lift Generator. Rechts naast de ketel zie je een Ventiel op de pijp. Noem dit ventiel 1. Voorop de ketel zit een gele hendel. Noem dit Hendel 2. Bovenop de ketel zit een wiel. Noem dit wiel 3. Links naast de ketel zit een dubbele hendel op de pijpen. Noem dat Hendel 4.

Ga naar Ventiel 1. Kijk omlaag en klik op het wieltje . 

Het wieltje draait en je ziet stoom uit de ketel komen en het wieltje draait weer terug. 
Draai je linksom zodat je naar de voorkant van de ketel kijkt en ga dan 2 keer vooruit richting de ladder. 

Draai je dan om naar de ketel en ga dan 1 keer vooruit richting hendel 4, links naast de ketel.  
Draai je dan rechtsom naar de gele hendel 2, voorop de ketel. Klik op Hendel 2 en.........

De klemmen gaan los en de ring draait rond en weer komt er stoom uit de ketel. Dan gaan de klemmen weer vast.

Klik nu met je Vooruitpijl op wiel 3, bovenop de ketel, om er op in te zoomen. Klik dan op wiel 3. Onder het wiel zie je dan tandraderen ronddraaien. Zoom uit, draai je om zodat je de ladder weer ziet en ga vooruit. Draai je dan linksom en ga nu weer naar Ventiel 1. 

Klik weer op Ventiel 1. Je draait dan vanzelf om naar de ketel maar ogenschijnlijk gebeurt er nu niets.Ga weer 2 klikken vooruit richting de ladder en draai weer om naar de ketel.  Ga nu naar Hendel 4 en klik erop. Hendel 4 gaat naar links. 

Goed, draai je om en ga naar de ladder en daal terug af naar de liftgrot. 

Volg het pad weer naar de lift, ga de lift in en klik nu weer op de lifthendel en....

. Nu beweegt de hendel en de lift gaat omlaag en brengt je in de:

Waterrad grot:

Vanuit de lift zie je een generator. Stap uit de lift en draai links Links achter in deze grot zie je het Waterrad. 

Ga, links van de generator, 2 keer vooruit. Je kunt dan niet verder, maar door het gat in de rotswand kijk je nu een dieper gelegen grot in. 

Die grot is de Generator Grot en daar kom je zo meteen terecht. Draai rechtsom en kijk omhoog en je ziet het Waterrad. Het ding staat stil. Het Waterrad moet geactiveerd worden. Draai je verder om. Je ziet dan die generator links en de lift zie je rechts. Ook zie je de achtermuur en aan die achtermuur zie je twee grote ketels staan waar buizen uitkomen. Rechts en links van die twee ketels zie je een ventiel in de pijpjes. Noem het rechter ventiel 1 en het linker ventiel noem je 2. De hendel op de generator noem je 3. 

Ga 2 keer vooruit naar die twee ketels, draai dan rechts en zoom in op Ventiel 1. Kijk omlaag en klik op dit ventiel om het open te draaien.

Draai linksom en ga naar Ventiel 2. 

Kijk omlaag en klik op ventiel 2 om deze ook open te draaien. Draai links en ga vooruit, draai rechts en zoom in  op de hendel van de generator 

Klik op deze hendel en.....

In de generator zie je iets los komen en dan daalt het waterrad in het water en begint te draaien en blijft dat ook doen.

Ga de lift weer in, klik op de lifthendel en de lift brengt je weer naar boven. Ga de lift uit en naar de grote Ronde metalen deur en ga weer door deze deur. 

Volg dan het pad 3 keer vooruit tot op de kruising bij de poort. Draai rechts. 

Je ziet een grote "machine" staan. Ga 3 keer vooruit, draai rechtsom en je staat voor deze "machine".

Je kunt op dit moment nog niets doen met deze machine. Het pad gaat links naast deze machine gaat verder door de grot.

Volg het pad verder 2 keer vooruit, draai dan links en ga weer 2 keer vooruit en je hebt het einde van het pad bereiktBeweeg je cursor naar rechts. Je krijgt de Vooruitpijl in de ingang van een tunnel

Dus ga nu 3 keer vooruit, de tunnel wordt dan een mijn gang, ga nog 2 keer vooruit en draai dan naar links. 
Je staat nu voor de ingang van de Smederij en je zit de Smid die bezig is om op zijn aambeeld te slaan.

Ga de smederij binnen en dan nog vooruit naar de smid. Klik op de smid om even een praatje met hem te maken en kijk uit dat je geen ram met de hamer krijgt.  De smid ramt echter vrolijk door op het aambeeld terwijl hij je wezenloos staat aan te kijken. Er wordt geen woord gewisseld. Draai je om en ga 2 keer vooruit door de ingang terug de mijntunnel in. Draai linksom en volg de tunnel nu verder 6 keer vooruit. Je komt in de Generator Grot

Generator Grot:

Dit is de grot die je ook al zag door het gat in de rots bij het Waterrad. Recht voor je zie je een standaard staan waarin je 3 rijen van elk 3 stenen cilinders ziet zitten. Ga 1 keer vooruit en draai je dan linksom. Je staat voor een grote stenen plaat die in de vloer zit en je kijkt naar 3 grote Generators die achter in de grot staan. Die 3 Generators lijken wel wat op pauken. Ga 1 keer vooruit naar die 3 generatoren en blijf dan staan.

Bekijk die 3 "Pauken" even goed. Boven elke "pauk" hangt het deksel. In elke deksel zitten 4 gaten en in 3 van die gaten steekt een batterij. In elk van de 3 "Pauken"  zitten ook 4 gaten. Deze 3 "Pauken"  zijn dus generatoren. In de linker generator zit er geen batterij in de "pauk", maar in de middelste en in de rechter "pauk" wel.  Er ontbreekt dus 1 batterij. Staande voor de middelste generator draai je linksom en kijk je omlaag. Voor de linker generator staat een hendel op de stenen vloer plaat. Klik op de hendel en..........

Uit de deur, rechts naast die cilinder standaard, komt een vent de grot binnen en hij zegt dat je met je fikken van de dingen af moet blijven. Er is niet genoeg "Contact". Overal zijn er 4, maar hier zijn er maar 3, zegt ie ook nog en ook zegt ie dat je met de smid moet gaan praten. De vent verdwijnt weer. In je inventory heb je nu een "Broken Battery",  die de vent aan je heeft gegeven

Goed, je moet dus nu terug naar de Smederij. Ga 1 klik vooruit, richting de cilinders, en draai dan rechts en duik dan de mijngang terug in.

Volg de mijngang terug naar de smederij en ga er weer binnen.

Pak de "Broken Battery" uit je inventory en klik hiermee op de smid.  

Er volgt nu wel een "gesprekje". De smid snauwt dat ie je batterij niet meer kan repareren en hij zegt dat je maar een nieuwe moet pakken, en wijst met zijn hoofd naar de voorraadkamer. Je staat dan vanzelf voor de voorraadkamer. Klik erin en je staat voor een stellingskast. 

Op de onderste plank liggen de batterijen. Grijp er 1. Goed, je hebt nu een nieuwe batterij. Ga terug naar de Generator grot en naar de 3 "Pauken" Generatoren.

De Batterijen/"Pauken" Puzzel:

Save je game nu eerst voor je met de 3 "pauken" begint te kloten. Deze "pauken" Generatoren puzzel is willekeurig en dus kan de oplossing voor jouw anders zijn dan voor jouw.Zoom in op de middelste generator en draai dan naar links naar de linker generator. Pak de Batterij uit je inventory en klik hiermee op de generator en de batterij wordt in één van de 4 gaten geplaatst. 

In welk gat van de linker "Pauk"  de batterij wordt geplaatst is in elk spel weer anders, bij was het zo.......
De batterij zit bij mij dus nu precies onder het lege gat van de deksel.

In elk van de 3 deksels zitten dus nu 3 batterijen en 1 leeg gat. In elk van de 3 "Pauken" zit nu 1 batterij en zijn er 3 lege gaten. Klik NU nog NIET op de "pauken".De bedoeling is het om de deksels van deze 3 "Pauken" generatoren te sluiten zodat de batterijen die in de deksels zitten in de lege gaten van de "pauk" terecht komen, en de batterij die in de "pauk" zit in het lege gat van de deksel terecht komt. Hiervoor moet je dus de Pauken draaien. Maar welke "Pauk" moet je dan draaien en hoeveel keer moet je de pauk dan draaien? 

Ik kan je hier geen pasklare oplossing voor geven omdat de positie van de 4 batterijen in de Deksels en in  de "Pauken" bij jouw waarschijnlijk anders zal zijn dan bij mij. Deze Puzzel is namelijk telkens weer anders. Het enige dat ik kan doen is om deze puzzel zo goed mogelijk aan je uit te leggen aan de hand van de begin positie van deze puzzel, zoals dat bij mij was.

Als je de batterij in de Linker "Pauk" hebt geplaatst, ga dan naar die Cilinder standaard voorin de grot en zoom je  er helemaal op in.

De Cilinder Standaard

Je ziet dus 3 rijen van elk 3 cilinders. Op de cilinders zie je cirkels. In elke rij kun je de 2 GRIJZE cilinders draaien door er op te klikken maar de 3e cilinder, de GEKLEURDE cirkel staat vast. De positie van de VASTE CILINDER in de rij bepaald voor welke Generator die rij bestemt is. Want de positie van de VASTE CILINDER komt overeen met het gat in de deksel van de "Pauk".  Ook dit is willekeurig bepaald en kan dus steeds anders zijn.

Dit Cilinderrek "vertelt" je dus welke "Pauk Generator je hoe vaak moet gaan draaien om de deksels op de "Pauken" te sluiten. Draaien van de Generators doe je door op de "Pauk"  te klikken. Bij mij is de Bovenste Rij voor de Linker "Pauk" Generator, de Middelste Rij voor de Middelste "Pauk" Generator en de Onderste Rij voor de Rechter "Paul"Generator, Op de 3 VASTE CILINDERS zie je een Cirkel. Die Cirkel kan helemaal BLANK zijn, of voor 1 KWART ROOD zijn, of voor de HELFT ROOD/WIT , of voor 3 KWART ROOD zijn.

Ik kan je dit maar het beste uitleggen aan de hand van zoals het bij was. Denk eraan.....
Bij jouw kan het heel anders zijn,  maar dan heb ik je in ieder geval het principe van deze puzzel uitgelegd.

Bij mij was het zo:

Als je dus deze uitleg van het Cilinderek snapt dan ga je terug naar de 3 "Pauken Generatoren. Klik dan op de pauken om ze te draaien en draai elke pauk net zo vaak om, volgens de aanwijzingen van de Cilinders in het Cilinderrek. Bij mij stond de linker "Pauk" al goed dus die hoefde ik niet te draaien. Ik moest de Middelste "Pauk" 2 keer draaien en de Rechter "Pauk" moest ik 3 keer draaien. Je draait de "Pauken" door er op te klikken.  Als je de betreffende Generators volgens de aanwijzingen op de Cilinders hebt gedraaid dan klik je op de Hendel die links voor de Generators staat en kijk je wat er gebeurt.

Had je de Generators goed gedraaid, dan sluiten de 3 deksels zich en ben je klaar.

Had je de Generators echter niet goed gedraaid dan sluiten de deksels niet en moet je de gehele puzzel overnieuw gaan doen, maar dan is de puzzel  weer anders en zijn de aanwijzingen voor het draaien, op de cilinders, ook anders. Het beste kun je dan maar je Save Game inladen om het met de oorspronkelijke uitgangs positie opnieuw te proberen. Lukt het je om de 3 generators te sluiten dan zie je een filmpje waarin je ziet dat die machine, waar je in de grot langs bent gelopen, geactiveerd wordt. 

Na dit filmpje draai je om en ga je 2 keer vooruit richting de cilinder standaard. Draai dan rechtsom en ga terug naar de mijngang. Volg de mijngang helemaal terug en je bent dan terug in de grote grot. 

Draai iets links om de vooruitpijl te krijgen en ga dan 3 keer vooruit. Je staat dan terug links naast die grote machine. 

Draai rechtsom, 1 keer vooruit, draai linksom, 1 keer vooruit, draai linksom en je staat voor de machine. Ga 1 keer vooruit. Je staat dan op het achterste rooster. 

Kijk omlaag en draai naar links en klik op de hendel die op de linkerrand van het rooster staat. Je gaat omhoog naar het groene platform. Op het groene platform staat een ronde "pilaar". Zoom er op in. Je kijkt dan bovenop de pilaar. Er zit een rond gat in het midden van de pilaar, tussen de 4 tegeltjes.

Klik in dit ronde gat. Er komt een ronde Knop omhoog in het gat. 

Klik op de Knop en bekijk het filmpje:

Er gebeurt van alles in deze machine en dan zie je die hele grote ronde deur, in de berg bovenaan de wenteltrap en voor de brug naar de tempel, open gaan. Je moet dus nu terug naar de rechter berg.Na het filmpje stap je achteruit. Kijk weer omlaag en naar links en klik weer op de hendel, dat links op het roostertje staat en........... je zakt weer omlaag. Draai rechtsom tot je de vooruitpijl op het pad krijgt en ga dan 3 keer vooruit, naar de Poort.

Draai rechts en ga door de poort en volg het trappen pad terug naar de deur en ga door de deur naar buiten.
 Loop door naar achteren tot je weer op het draaipunt van de draaibrug staat. 

Zoom in op het Brugbedieningspaneel en klik dan op het Rechter Schermpje om de brug weer naar rechts te draaien. Als dat is gebeurt ga je vooruit, draai rechts en loop door naar de wenteltrap. Klik Vooruit op de wenteltrap en je gaat deze vanzelf weer op en beland weer boven op de brede berg richel. Ga 2 keer vooruit, draai rechtsom en je staat dan nu voor de nu geopende grote Ronde Lift.

Verenging de Tetrahedron met de Heilige Ringen:

Je staat dus voor de grote ronde lift. Ga naar binnen en klik op de Lifthendel. De ronde lift brengt je een heel eind omlaag. Als de lift is gestopt dan draai je om en loop naar het einde van het pad. Kijk omlaag en klik met je vooruitpijl op de bovenkant van de ladder en je klimt omlaag en staat dan helemaal beneden. 

Loop door naar de Cirkel in de vloer aan het einde van het pad. Kijk OMHOOG. Boven je hoofd hangt een grote ronde "Koker". Onderin de koker zie je een metalen ring. Pak de "Sphere within theTetrahedron" uit je inventory en plaats dit ding nu in die metalen ring en kijk naar het filmpje:

Een lange "Staaf" komt onderuit de "koker" en aan het einde van die staaf zit een soort "Ei" waarin ook weer een ronde metalen ring zit. 
Kijk omlaag naar het "ei". Pak de "Sacred Rings" uit je inventory en plaatst deze nu in die ring.

Vanzelf "vliegt" ook de Tetrahedron uit je inventory en wordt nu gecombineerd met de Heilige Ringen. Na dit filmpje heb je dus de "Tetrahedron within the Rings" in je inventory. Draai je om en loop terug naar de ladder en klim terug omhoog. Ga de ronde lift weer in en klik op de hendel en de lift brengt je weer naar boven. Ga de lift uit, draai links en loop naar de wenteltrap. Daal de wenteltrap weer af en loop over de draaibrug naar het draaipunt en zoom weer in op het Brugbedieningspaneel. 

Klik op het Midden Schermpje om de brug weer naar het midden te draaien en ga dan vooruit tot bij de deur van de toren. 
Draai links en volg het pad nu naar je Journey Ship. 

Ga in het Journey Ship en klik op de staande hendel die rechts in de cockpit staat en geniet weer van de vlucht met het Journey Ship. 

Het Journey Ship levert je af in:

Hoofdstuk 4: Na-Tiexu: Deel 1:

Het Journey Ship heeft je in Na-Tiexu afgeleverd. Je bent hier boven de "wolken" en het is maar een kale "wereld". Recht voor je zie je een huisje staan. 

Ga dus vooruit naar het huisje en via de deur naar binnen. Je bent dan in:

A: Het Spiegel Huis:

Het Spiegel Huis is het centrale punt van deze wereld. Vanuit het Spiegel Huis moet je, via de achterdeur, naar de 4 delen van Na-Tiexu zien te geraken. Maar daarvoor moet je eerst de Spiegel Puzzel hier binnen oplossen.Kijk eerst maar even rond. Doe vooralsnog NIETS, alleen kijken. Ik ga eerst alles zo goed mogelijk aan je uitleggen en daarna geef ik je de complete oplossing. Ben je echter iemand die alleen maar de Oplossing wil weten, dus niet ook wil begrijpen van wat je aan het doen bent, dan sla je mijn UITLEG maar over en ga je gelijk maar naar de oplossing.

UITLEG

Achter in de kamer is de achterdeur waar je nu niet door kunt. Er staat een hele grote tafel in de kamer. Die tafel is de "Draaitafel" en daarop vindt je 3 "Platenspelers". In elk van de 4 hoeken van de kamer staat een hele grote spiegel.  Je kijkt naar de achterdeur kijkt.  Noem de spiegel die links in de hoek staat de "Linksachter Spiegel" en de Spiegel die rechts in de hoek staat de "Rechtsachter Spiegel". Draai je om naar de voordeur en noem de Spiegel die links in de hoek staat de "Linksvoor Spiegel" en de Spiegel die rechts in de hoek staat de "Rechtsvoor Spiegel.

Ga die 4 spiegels eerst eens van dichtbij bekijken.  Als je op de spiegels klikt dan hoor je een geluid dat uit 4 tonen bestaat. Elke spiegel produceert een ander geluid. Onderaan elk van de 4 spiegels hangen 4 staven en boven die 4 staven zie je een gekromde balk. 

De 4 staven onderaan de spiegels variëren in lengte en de gekromde balk gaat van dik naar smal.  Die 4 staven zijn de 4 tonen die je uit elke spiegel hoort komen en de toonhoogte van elke toon wordt bepaald door de dikte van het balkje waar de 4 staven onder hangen. Het balkje gaat dus van dik naar smal, dus van Laag naar Hoog. Klik op elk van de 4 spiegels en luister naar de tonen die de spiegels produceren. Probeer te onthouden welke spiegel welke tonen produceert.  Als je de spiegels hebt bekeken dan ga je naar de grote "Draaitafel". 

Op de tafel staan 4 apparaten. Ik noem ze maar de "Platenspelers". 
De tafel is verdeeld in een linkerhelft en een rechterhelft en tussen deze twee helften in zie je een Startknop die onderaan de Teststaaf zit.

Je kunt inzoomen op de linker helft van de tafel en op de rechter helft van de tafel. 

Elk van de 4 "Platenspelers" heeft een "draaiplateau" waarin 4 Houders zitten. In die houders horen Stemvorken te steken. In sommige Houders steekt dus al een Stemvork, maar in elke "Platenspeler" ontbreken een paar Stemvorken.  Op elk van de 4  "draaiplateaus" zie je ook een gekromde balk, zoals die ook onderaan de spiegels zit. Die balk heeft per draaiplateau een andere kleur. Op de linker helft van de tafel staan dus de "Violette platenspeler", en de "Groene platenspeler".  Op de rechter helft van de tafel staan de "Paarse platenspeler" en de "Gouden platenspeler". 

Op de tafel, voor elke "Platenspeler", liggen een aantal losse stemvorken. De stemvorken hebben ook een bepaalde kleur.  Violette stemvorken horen in de Violette Platenspeler, Groene stemvorken horen in de Groene Platenspeler,  Paarse stemvorken horen in de Paarse Platenspeler en Gouden stemvorken horen in de Gouden Platenspeler.  Raap die losse Stemvorken nu nog niet op. In alle 4 de draaiplateaus van de platenspelers steken al 1 of 2 stemvorken in de houders.    Ook heeft elke platenspeler een rond kristal dat je achter de draaiplateaus ziet hangen en een Activeerknop die voor de draaiplateaus staat. Het Kristal zit dus boven op de Naald van elke "Platenspeler.

Je moet nu eerst bepalen welke van de 4 "Platenspelers" bij welke Spiegel hoort. Dat doe je door op de ronde kristallen van de "platenspelers" te klikken. Je hoort dan de geluiden die de spiegels ook maken. Via deze geluiden hoor je dan welke "Platenspeler" bij welke Spiegel hoort. Je doet dit als volgt: 

Ga naar de 1 van de 4 Spiegel en zoom er weer op in en klik weer op de spiegel om het geluid van die spiegel te horen. Prent het geluid goed in je hoofd en ga snel terug naar de "Platenspelers". Klik weer op het Kristal van een "Platenspeler" om het geluid van die "Platenspeler" weer te horen. Is het geluid van de "Platenspeler" hetzelfde geluid als van de spiegel waarop je hebt geklikt dan hoort die "Platenspeler" bij die spiegel. Die dit voor elke spiegel en je komt dan tot de volgende conclusie:

 • De Violette Platenspeler hoort bij de Linksvoor Spiegel. 

 • De Groene Platenspeler hoort bij de Linksachter Spiegel. 

 • De Paarse Platenspeler hoort bij de Rechtsachter Spiegel. 

 • De Gouden Platenspeler hoort bij de Rechtsvoor Spiegel.

Je weet dan nu welke platenspeler bij welke spiegel hoort, maar nu moet je de toonhoogten nog juist gaan instellen op elke platenspeler. Dit ga je doen door de stemvorken, die her en der op de tafel liggen, in de juiste houders van de draaiplateaus te steken. Maar welke stemvork moet dan in welk gaatje? Wel, uiteraard zijn de Violette stemvorken voor de Violette platenspeler, de Groene stemvorken voor de Groene platenspeler, de Paarse stemvorken voor de Paarse platenspeler en de Gouden stemvorken voor de Gouden platenspeler. Maar in welke houders moet je ze steken? Dit gaan we nu eerst even uitzoeken.

Ga terug naar de voordeur maar ga niet naar buiten. Als je tegen de voordeur aan staat dan draai je om. Langs de Rechtsvoor Spiegel kun je vooruit lopen naar de ruimte achter de linker helft van de "Draaitafel".

Loop dus, langs de Rechtsvoor Spiegel, naar achter de "Draaitafel" en kijk dan omlaag naar de vloer. Er ligt hier een Tekening op de vloer.

Raap de tekening op. De tekening komt in je journaal te staan. Het is nu de laatste tekening in je journaal. Bekijk de tekening. 

Op de tekening zie je de positie van de stemvorken op zoals je ze in de houders van de draaiplateaus gestoken moeten worden. De "golfjes", boven de Stemvorken bepalen de positie. Links is 1, rechts is 2, voor is 3 en achter is 4. Je weet nu dus de positie van de 4 Stemvork houders op de draaiplateaus. Nu moet je nog uitvinden welke stemvork welke toon produceert. De hoogte van de tonen wordt bepaald door de staven die onder de spiegels hangen.  Boven die staven zit dus de gekromde balk. Die gekromde balken gaan van dik naar dun en de dikte van de balk boven de 4 staven bepaald de hoogte van de toon van die staven. 

De 4 staven staan dus voor de 4 Stemvorken van elke "platenspeler". De staaf onder het dikste deel van de balk is dan Stemvork 1 en dan de volgende staaf is Stemvork 2 enz enz...Midden op de Tafel staat, achter de knop, een grote ijzeren staaf. Dit is de TEST STAAF.  Als je op het linker deel of op het rechter deel van de tafel inzoomt, dan zie je nog net het uiteinde van die test staaf aan de rechter of aan de linker kant van je scherm.  Door met een stemvork op het uiteinde van de Test Staaf te klikken hoor je welke toon de stemvork maakt.

DE OPLOSSING:

Ok........Ik ga er vanuit dat je mijn UITLEG, hierboven, gelezen hebt maar dat je desalniettemin er geen donder van snapt. Daarom nu de OPLOSSING maar deze werkt alleen als je zelf nog niet bent gaan klooien met de los liggende Stemvorken. 

Ga naar de "Draaitafel" en zoom in op het Rechter Deel. Hierop zie je dus de Paarse  Platenspeler en de Gouden Platenspeler. De Stemvorkhouders, op de "Draaiplateau's nummer je 1, 2, 3, 4, volgens de tekening die je op de vloer bij de Rechtsvoor Spiegel hebt gevonden. In de Paarse "Platenspeler" zit al een Stemvork in de houder 4 en 2. In de Gouden "Platenspeler" steekt al een Stemvork in de houders 4 en 3. Er liggen 2 losse Paarse Stemvorken en 2 Losse Gouden Stemvorken op tafel. Je kunt de los liggende 4 Stemvorken pakken en er dan mee op de Teststaaf klikken om te horen welke Toonhoogte de Stemvork heeft, maar dit is verwarrend. In de afbeelding hieronder heb ik de los liggende Stemvorken genummerd met het nummer van de Houder waarin je ze moet plaatsen. Je pakt een Stemvork op en klikt er dan mee op de Houder waarin je de Stemvork moet plaatsen.

 • Plaats de Paarse Stemvork 1 in Houder 1 van de Paarse "Platenspeler. 

 • Plaats de Paarse Stemvork 3 in Houder 3 van de Paarse "Platenspeler".

 • Plaats de Gouden Stemvork 1 in Houder 1 van de Gouden "Platenspeler". 

 • Plaats de Gouden Stemvork 2 in Houder 2 van de Gouden "Platenspeler".

Zoom uit dit rechterdeel van de tafel en zoom in op het linkerdeel van deel van de tafel.

 • Plaats Violette Stemvork 2 in Houder 2 van de Violette "Platenspeler". 

 • Plaats Violette Stemvork 3 in Houder 3 van de Violette "Platenspeler". 

 • Plaats Groene Stemvork 1 in Houder 1 van de Groene "Platenspeler". 

 • Plaats Groene Stemvork 3 in Houder 3 van de Groene "Platenspeler". 

 • Plaats Groene Stemvork 4 in Houder 4 van de Groene "Platenspeler".

Je hebt nu alle los liggen de Stemvorken in hun respectievelijke Houders gestoken. 
Zoom uit en zoom nu weer in op het midden van de "Draaitafel", waar de Teststaaf staat.

Voor de Teststaaf steekt de Startknop..........Druk nu op de Startknop en.....
....als je alle Stemvorken in hun juiste Houder hebt gestoken dan zie je nu een.......

Filmpje:.......Van links naar rechts komen de 4 Kristallen (de afspeelnaalden) op de draaiplauteau's terecht en deze gaan draaien en in de 4 Spiegels verschijnen de 4 Parallellen Werelden waar je nu via de achterdeur naar toe kunt gaan.

Na dit filmpje zoom je weer in op het Linkerdeel van de tafel en druk je op de Activeerknop van de Violette Platenspeler. 

De Violette "Platenspeler" activeert nu de Linksvoor Spiegel en die Spiegel is de "Doorway" naar de Astrologische Wereld.Zoom uit en kijk naar de Linksvoor Spiegel. Bovenaan de spiegel knippert nu een lampje. 

Je kunt niet door een Spiegel stappen. Dus draai je om naar de achterdeur en ga via de achterdeur nu naar buiten en......je bent dan in de:

B: Astrologische Wereld

Deel 1:

Je staat in een sneeuw landschap. Het pad gaat recht voor uit naar een Huis op 4 Palen. 
Voor het huis staat een Ladderpaal en daar eindigt het pad. In de sterren hemel "hangt" een reusachtige planeet.

Volg het pad naar de ladderpaal. Kijk omhoog langs de ladder en klik dan met je vooruitpijl bovenaan de ladder. 
Je klimt omhoog. Kijk onlaag en ga over de brug naar de voordeur van het huis. 

Ga via de deur naar binnen en dan 1 keer vooruit de trap op. 

Boven gekomen ga je nog 1 keer vooruit de kamer in en dan draai je linksom. De Astroloog zit te slapen achter zijn "bureau". Mooie puntmuts heeft ie op zijn hoofd. Ga vooruit naar de linkerkant van de Astroloog, draai dan rechtsom en klik op de Astroloog en......er volgt een gesprek.....

Jij bent dus de "Uitverkorene", maar wat je zoekt is hier niet te vinden. Je moet eerst de Na-Tiexu artefacten vinden voordat je de Na-Tiexu Tetrahedron kunt vinden. De Astroloog kan je helpen aan de "Star Dust", maar voordat je ook maar iets kunt gaan doen dien je de "Grain of Life" te gaan halen in de "Geesten Wereld".

Als de Astroloog is uitgepraat dan draai je naar rechts en ga je 1 keer vooruit de kamer in. Draai je dan om en verlaat het huis via de trap en de voordeur.

 Daal terug over de brug en daal de ladder terug af en loop terug naar de achterdeur van het Spiegel Huis en weer naar binnen.

Het Spiegel Huis:

Ga weer naar de "Draaitafel" en zoom weer in op het linkerdeel. Klik nu op de Activeerknop van de Groene Platenspeler en zoom weer uit. De Linksvoor Spiegel is nu weer uit maar de Linksachter Spiegel is nu geactiveerd. Ga weerdoor de achterdeur naar buiten en,,,,,,,, je beland n u in 

C: De Spirituele Wereld:

Het "Graan des Levens"

Deze wereld is een groene wereld met rotsen, bomen en Standbeelden. Recht voor je uit zie je al een groot standbeeld staan. Ga 2 keer vooruit over het pad en draai dan rechtsom. Je staat voor het 1e van 7 grote grijze standbeelden. Het beeld heeft in zijn handen een kleine bruine replica van zich zelf. 

Je kunt het kleine replica beeldje nu echter niet pakken. Draai links en ga verder 2 keer vooruit. 

Je staat  op een open plek en op een splitsing in het pad. Het pad gaat rechtdoor, naar links en ook naar rechts en als je even om je heen kijkt dan zie je nog 3 van die grote grijze beelden staan. Links staat Beeld 2 en rechts staat Beeld 5. Rechts van Beeld 5 gaat het pad rechtdoor en daar zie je in de verte Beeld 6 staan. Al die Standbeelden dragen een kleine replica van zichzelf in hun handen.  Ga nu vooruit naar Beeld 5 en daar draai je naar links, Voorbij Beeld 5 gaat het dat het pad verder tussen de rotsen omhoog gaat. Volg het pad tussen de rotsen door en je bent in een "Kom" tussen de rotsen. 

Hier staat Beeld 7. Een laddertje gaat omhoog naar een houten "brug" en naar een houten platform. Loop door naar Beeld 7 en draai dan rechtsom en klim via het laddertje omhoog naar het platform en draai linksom. Ga niet het houten platform op maar blijf bovenaan het laddertje staan. 

Links op het platform staat de "Spirit Woman" in en potje te roeren.. Klik op de "Spirit Woman" en luister naar wat ze zegt.De Na-Tiexu Tetrahedron is hier niet, maar er is Geest die je kan helpen. Maar eerst moet je de 7 "Stemmingen Beeldjes" gaan vinden en verzamelen en als je die hebt dan hier bij de tovenares terug keren.Draai je helemaal om. Bovenop de groene rots is nog een houten platform en daarop staat een meisje, van vlees en bloed. Het meisje maakt vreemde gebaren met haar handen. Je kunt naar het meisje toe gaan, maar je kunt nu niet met haar praten, dus laat maar. Draai je rechtsom en kijk omlaag en daal, via de vooruitpijl, terug de ladder af.

Vindt de 7 "Stemmings Beeldjes": 

Goed, Er staan dus 7 van de grote Grijze Standbeelden langs de paden. Elk standbeeld heeft een kleine bruine replica van zichzelf vast en deze hebben alle 7 weer een iets andere gelaatsuitdrukking. Vandaar dat ze de "Stemmingen Beeldjes" worden genoemd. Op je weg vanaf het spiegel huis naar de tovenares heb je al 4 van die grote standbeelden gezien. 3 moet je er dus nog weten te vinden. Het beste is het dat we nu terug gaan naar de het 1e standbeeld dat je vanaf het Spiegel Huis hebt gezien om vandaar uit alle standbeelden te gaan zoeken   Volg dus nu het pad nu terug naar Beeld 1, dat vlakbij het Spiegel Huis staat.

Ga recht voor Beeld 1 staan en grijp dan nu  het kleine bruine beeldje uit zijn handen.
 Draai je weer linksom en ga weer 2 keer vooruit naar de open plek. Draai dan links en ga naar Beeld 2 en grijp het kleine bruine beeldje

Draai links. Je ziet een Ronde doorgang in de rots. Ga naar en door de ronde opening en je ziet Beeld 3 staan. 

Loop nu niet door naar Beeld 3. Voor Beeld 3 zie je een donkere opening in de rots. Dat is de ingang van een kleine donkere grot waar je nu nog niet in gaat. Draai rechtsom. Er gaat een pad langs de rots omhoog. Volg dit pad omhoog en je komt bij standbeeld 4. 

Grijp het bruine beeldje uit de handen van Beeld 4. Draai dan naar links. Je ziet een oude boomstronk en tussen de wortels van de stronk staat een jonge boom in volle bloei. Draai je om en ga terug omlaag via het pad en ga nu naar standbeeld 3 en grijp het bruine beeldje. 

Draai links en je ziet de ronde opening weer. Kruip terug door de ronde opening en je bent terug bij Beeld 2. 

Loop door tot op de kruising. Voor je zie je Beeld 5 weer staan. Het pad gaat ook rechtdoor naar Beeld 6. Je ziet standbeeld 6 in de verte staan . Ga nu 1 klik richting Beeld 6 en kijk dan omlaag. Achter de witte stenen ligt hier een groen/geel blad op de grond. Grijp het groen/gele Blad

Ga dan verder over dit pad naar Beeld 6 en grijp er weer het bruine beeldje vanaf. 

Ga dan terug naar de splitsing en naar rechts en pak van Beeld 5 nu ook het bruine beeldje. 
Volg het pad tussen de rotsen door naar Beeld 7 en grijp nu ook het bruine beeldje uit de handen van Beeld 7.

Je hebt ze nu alle 7 kleine Beeldjes. Bekijk ze even in je inventory. Zoals je ziet hebben de beeldjes allemaal een andere gelaatsuitdrukking. 

Klim het laddertje weer op en draai weer linksom naar de "Spirit Woman" en klik weer op het mens.

Je deelt  de heks mee dat je alle 7 beeldjes nu in je bezit hebt. De "Spirit Woman" wijst je nu een pot aan, die achter haar op het platform staat, en ze zegt dat je deze pot naar de hoofdgeest moet brengen. De hoofdgeest zal je dan een opdracht geven die je moet uitvoeren.

Vul de Grail met de Geest:

Draai iets naar links en ga dan het platform op. Kijk dan omlaag en draai rechtsom. 
Voor de grote vaas staat de kleine pot die de "Spirit Woman" je zojuist heeft aangewezen. Grijp de kleine pot. Het ding heet een 'Grail".

Ga terug de "brug" op en via het laddertje terug naar beneden en volg het pad nu terug naar Beeld 6. Voorbij beeld 6 staan er 7 stenen paaltjes op het pad, maar hierover zo meteen meer. Achter de 7 stenen paaltjes staat het standbeeld van de Hoofd Geest. 

Loop[ door naar het standbeeld van de Hoofdgeest. De Hoofdgeest staat achter een klein rond vijvertje. De Hoofdgeest strekt zijn handen opengevouwen naar je uit. Pak de "Grail" uit je inventory en plaats de pot op de uitgestoken handen van het beeld. 

Kijk dan omlaag naar het vijvertje en klik in de vijver en let goed op...............

In het water van de vijver verschijnen nu, één voor één, de 7 beeldjes, die je van de 7 grote Beelden hebt gepakt.Probeer de beeldjes te herkennen want je moet de volgorde onthouden waarin de 7 beeldjes nu in dit vijvertje verschijnen. De volgorde waarin de beeldjes in de vijver verschijnen bepaald welk beeld je Beeldje 1, Beeldje 2, Beeldje 3 enzovoorts is. 

Het gaat waarschijnlijk allemaal te snel om dit in één keer voor elkaar te krijgen, maar je kunt eindeloos op de vijver blijven klikken om de beeldjes volgorde weer te kunnen zien. Open je inventory en nummer dan de 7 beeldjes, voor jezelf, ook 1 t/m 7, volgens de volgorde waarin je ze in het vijvertje zag verschijnen

Heb je dit dan je om. Je ziet de 7 stenen paaltjes staan. Vanuit de berg, links, komt een dikke groene liaan en deze liaan slingert zich om alle 7 paaltjes heen.Nummer de paaltjes als 1 t/m 7, waarbij je dus de liaan volgt. Je nummert de paaltjes dus 1 t/m 7 volgens de route waarlangs de liaan zich om de paaltjes heen kringelt. Het paaltje links is dan paaltje 1 want dat is het eerste paaltje waar de liaan omheen gaat. Volg dan de liaan naar het volgende paaltje dat dan paaltje 2 is enz enz. Aldus:

Je moet nu dus de 7 beeldjes op de 7 paaltjes gaan plaatsen. Het juiste beeldje moet op het juiste paaltje komen te staan. Dus beeldje 1 moet op paaltje 1, beeldje 2 moet op paaltje 2 enz...enz......Ga dus naar de paaltje 1 en plaats dan Beeldje 1 op Paaltje 1. Dan naar Paaltje 2 en zet Beeldje 2 op Paaltje 2 enzovoorts enzovoorts........Je eindigt dus met Paaltje 7.

Denk erom dat je steeds op de goede plek voor een paaltje gaat staan. Ik ga dat niet allemaal voor je beschrijven, zo moeilijk is dit niet. 

Bij sommige paaltjes moet je aan de achterzijde gaan staan en voor de paaltjes 5 en 6 geld dat je tussen deze paaltjes moet gaan staan.Als je alle 7 beeldjes op het juiste paaltje hebt gezet dan zie je in een filmpje de "Geest" uit het standbeeld komen en, als witte rook, in de Grail verdwijnen.

Je staat dan vanzelf weer voor de Geest. Grijp de "Grail" terug uit de klauwen van het standbeeld en smeer 'hem met gezwinde spoed terug naar de "Spirit Woman". Klim via de ladder weer omhoog en praat weer met de "Spirit Woman".De tovenares zegt dat je eventjes met haar hulpje moet gaan babbelen. Zij zal je de hulpmiddelen geven waarmee je het "Grain of Life" kunt bemachtigen.Draai je om en ga vooruit over de brug naar het andere platform waarop het meiske staat. Draai dan rechtsom en ga vooruit naar het laddertje en klim via het laddertje het platform op. 

Op het platform ga je vooruit naar de hoek met de planken waarop al die potjes en vazen staan en dan draai je linksom naar het meisje. Klik op het meisje.

Het meiske vertelt je dat de "Grain of Life" in de wortels van een oude boomstronk zit. Die boomstronk staat boven een grot en de wortels hangen i de grot. Het is echter donker in die grot, dus je hebt de "Flower Manna' nodig om licht te krijgen in de grot.

Het "Grain of Life":

Kijk omlaag en draai je terug om naar de "planken kast" in de hoek. Kijk omlaag. Op de onderste plank staat een klein potje, voor de witte vaas. 

Grijp het potje van de plank en je hebt de "Pot with Flower Manna" in je inventory. Draai je om en ga vooruit naar de ladder en daal deze weer af, draai rechts, 1 keer vooruit, draai links, 1 keer vooruit, draai links en daal de ladder af naar Beeld 7. Ok......Je moet nu naar de Grot bij Beeld 3. Dus volg het pad terug naar Beeld 2 en kruip dan voorbij Beeld 2 weer door de ronde opening in de rotswand en je bent terug bij Beeld 3.

Loop door naar Beeld 3 en draai dan rechts en ga dan nu de grot in.In het midden van de grot staat een ronde steen op de grond. Boven deze steen zie je de dikke oranje Wortel Knol van de oude boomstronk hangen die boven bij standbeeld 4 staat.  Ga vooruit naar de ronde steen en kijk dan omlaag naar de steen. Pak de "Pot with Flower Manna" uit je inventory en plaats deze op de steen en zie wat er gebeurt.

Uit de pot komt een wolk vuurvliegjes en deze vliegen door de grot en nestellen zich aan de rotsen en verlichten nu de grot.

Kijk, na het filmpje, omhoog naar de dikke wortelknol en klik erop. 

De knol schut een beetje maar ze gaat niet open. Draai je om en kruip terug door het gat naar standbeeld 3

Ga via de rondeopening terug naar standbeeld 2 en volg dan het pad terug naar het platform van de "Spirit Woman". Klim via het laddertje weer omhoog en ga weer naar het meisje op het andere platform. Praat weer met het meisje. Het meiske zegt nu dat je "rook" nodig hebt om die dikke wortelknol te openen. Gelukkig heeft zij een "Vial of Smoke" voor je die je van de planken kunt pakken.Draai je dus weer om naar de planken en kijk naar de bovenste plank. Grijp het meest rechter potje van de plank en je hebt een "Vial of Smoke" in je inventory. 

Als de gesmeerde bliksem ga je nu terug naar de grot en plaats je de "Vial of Smoke" op de ronde steen onder de wortelknol. 
Als je het flesje op de steen hebt gezet dan klik je op de kurk van het flesje en.....

Rook komt uit het flesje en kringelt om de dikke wortelknol en hierdoor gaat de knol open. 
Je ziet een lange wortelstaaf in de knol hangen waaraan een tros "Schelpen" hangt.

Draai je weer om en kruip terug door het gat naar Standbeeld 3. Ga 1 keer vooruit, draai dan linksom en ga via het omhooglopende pad omhoog naar Standbeeld 4. Bij standbeeld 4 draai je naar links en ga je vooruit naar de boom die tussen de wortels van de oude boomstronk staat. Klik op de linker bladeren van de boom en....

De boom schud haar/zijn bladeren en zaadjes vallen op de oude boomstronk en dringen door de stronk omlaag naar de dikke wortelknol. Je ziet dat er 1 "Schelp" afvalt en op de grond van de grot terecht komt. Ga terug omlaag naar Standbeeld 3 en via het kruipgat terug de grot in. Zoom in op de ronde steen en kijk omlaag ven naar links van de steen. Links naast de ronde steen zie je 2 keien staan. Tussen deze twee keien ligt de "Schelp" die je zojuist omlaag zag vallen. 

Het is heel moeilijk te zien maar beweeg gewoon je cursor op of voor die twee keien en je krijgt er dan de klikplek. Klik dan en je hebt de "Grain Of Life within the Shell" in je inventory.Goed....opdracht vervult. Kruip de grot uit en dan door de 1e opening en volg het pad terug naar de achterdeur van het Spiegel Huis en ga er weer naar binnen.

Het Spiegel Huis:

Ga weer naar de tafel en zoom weer in op het linker deel en druk weer op de knop van de Violette Platenspeler om de Astrologische Wereld in de Linksvoor Spiegel weer te activeren. Zoom uit en ga weer door de achterdeur naar buiten om te belanden in: 

Hoofdstuk 5: Na-Tiexu: Deel 2

A: De Astrologische Wereld: Deel 2:

Loop over het pad naar de ladderpilaar en klim weer omhoog. Ga de brug over naar het Astrologen huis en ga naar binnen. Ga de trap weer op en dan 1 keer vooruit, draai linksom en ga naar de linkerkant van de Astroloog. Draai om naar Puntmuts, pak de "Grain of Life within Shell" uit je inventory en geef het aan Puntmuts.

Puntmutsje vertelt je dat je de graankorrel moet gaan zuiveren en daarna moet plaatsen op de "5 Draken Standaard".

Zuiver en activeer het "Graan deze Levens":

Draai je rechtsom zodat je de kamer weer in kijkt. Je kijkt naar de "achterdeur". In de hoek, links van de achterdeur en dus rechts naast de Astroloog, staat een grote ronde "tafel". Rechts van de achterdeur staat een stellingkast en rechts van die kast zie je een groot rond podium. 

Ga 2 keer vooruit naar de stellingskast. Rechtsboven op de kast staat een klein kruikje voor de drie boeken. Grijp dit kruikje. Het is een "Vial of Liquid". 

Kijk dan omlaag naar de kleine onderste plank van deze kast. Op de onderste plank staat een grote open en ronde pot. Grijp deze pot. Het is een "Pot with Plants". Rechts ligt een dik boek. Klik op dit boek en er wordt een nieuwe tekening in je journaal gezet. Bekijk deze tekening even. 

Draai je dan om en ga nu naar de ronde tafel in de hoek rechts naast de Astroloog. 

Zoom in op deze ronde tafel. Boven de ronde tafel hangt een "plankje met gaten" en links en rechts en achter dat plankje zie je houders. In de linker houder en in de achterste houder zit al een Kruikje. Het zijn net zo'n kruikje als je zojuist uit de kast hebt gepakt. Plaats nu de "Grain Of Life" uit je inventory in het middelste gat van het plankje. 

Plaats de "Pot with Plants" op de middencirkel van de tafel en plaats de "Vial of Liquid" in de rechter houder. 

Klik dan op de "Vial of Liquid", dus op het kruikje dat je zojuist in de rechter houder hebt geplaatst, en.........

Filmpje: Je ziet hoe de graanschelp nu wordt gezuiverd en wordt ontdaan van de schelp. 

Pak de "Grain of Life" terug van het ronde gatenplankje en plaats het weer in je inventory. Je hebt nu de "Grain of Life without Shell". Draai linksom zodat je de hoek achter de Astroloog in kijkt, dus de hoek rechts naast de trap. Er staat daar een tafeltje aan de muur. Ga naar die tafel en kijk dan omlaag naar de tafel. 

Er staan 2 kleine Draken Beeldjes op de tafel. De ene staat rechts en de tweede staat links op de tafel. 
Grijp de beide DrakenbeeldjesDraai je om en ga nu naar het grote ronde podium dat rechts naast de stellingskast staat. 

Zoom helemaal in op het podium. Op het hekwerk van dit podium staan 5 houders. In 3 houders zit al een Draakje. Plaats  je beide Draakjes uit je inventory in de 2 buitenste houders, links en rechts. Pak dan de "Grain of Life" uit je inventory en klik hiermee op de midden bol van het podium en.....

Filmpje: De Draakjes laden het graan op en je hebt dan de "Charged Grain of Life". 

Na het filmpje rechtsklik je om  het "Charged Grain of Life" terug in je inventory te plaatsen. 
Ga terug naar de Astroloog Puntmuts en toon hem de "Charged Grain of Life".

Puntmutsje vertelt je dat je alles juist hebt gedaan, maar dat je nu de Planeten Puzzel moet gaan oplossen. 
Hij zegt er ook bij dat hij je daar niet bij kan helpen. 

Verkrijg de "Star Dust":

Open nu eerst even je inventory en dan je Journaal boek. Blader door het boek naar de tekening die je uit het boek in de stellingskast hebt gepakt. Bekijk die tekening nu eens wat nauwkeuriger. Je ziet er 3 kolommen van elk 4 symbolen op. In de middelste kolom zie je, van boven naar beneden, een Halter, een Driehoek, een Ster en een Vierkant. De symbolen die steeds in de linker en in de rechter kolom staan horen dus bij de symbolen in de middelste kolom en vormen steeds een paar. Teken deze tekening even na en benoem de symbolen in de linker en in de rechter kolom als A t/m H.

Draai rechts en ga 1 keer vooruit richting de stellingskast. Draai je dan om naar de trap. In de hoek, links naast de trap, zie je nu de Wenteltrap omhoog gaan. Ga 1 keer vooruit die hoek in en draai dan rechtsom naar de treden van de wenteltrap. 

Klik op de treden met je vooruitpijl en je beland vanzelf bovenaan de wenteltrap. Draai je rechtsom terwijl je naar omhoog kijkt. Je ziet een soort "Klok" op de muur. Het is zo'n soort klok als je ook wel boven liften ziet hangen en die dan de etages aangeeft. In de "Klok" zie je een wijzer en 5 pijltjes. De Wijzer staat nu bij het linksonder pijltje. In de balk onder de wijzerplaat zie je de 4 symbolen die ook in de middelste kolom van de tekening uit het stellingskast boek ziet. Het zijn  de Halter, het Vierkantje, de Driehoek en de Ster. Je gaat nu even oefenen en je moet goed onthouden wat er gebeurt.......

Nummer de 5 pijltjes in de wijzerplaat,eventjes, van links naar rechts, als 1, 2, 3, 4, 5. Klik dan op elk van de symbolen, onderaan de wijzerplaat, en noteer dan naar welk pijltje de wijzer toe gaat. De Halter brengt de wijzer naar 2, dus 1 positie verder. Het vierkantje brengt de wijzer naar 3, dus 2 posities verder. De driehoek brengt de wijzer naar 4, dus 3 posities verder. De ster brengt de wijzer naar 5 dus 4 posities verder. Noteer dit allemaal. Draai terug naar links en klik met je vooruitpijl op de deur en je staat dan buiten op het Balkon. 

Zoom in op ronde apparaat dat aan de linker balkon railing zit.

De Planeten Puzzel

Je bent ingezoomd op een grote cirkel. In het midden van de cirkel zit een paars knopje en rondom dit knopje zie je 8 gaten die met de paarse knop, en dus ook met elkaar, zijn verbonden. Boven de cirkel zie je een Geel Vaasje staan. Links en rechts van de cirkel steken de twee Armen uit en in elke arm zitten 4 BALLEN.  De 8 Ballen zijn de planeten. 

Pak nu eerst de " Charged Grain of Life" uit je inventory en plaats deze in het Gele Vaasje en kijk dan op je gemak naar het bijzonder mooie filmpje dat dan volgt. 

Van uit de "Hemel" komt een "Grijper" aan gevlogen. De "Grijper" grijpt het Gele Vaasje en plaatst het in  de "Star Dust Ring".

Na het filmpje ben je weer vanzelf ingezoomd op het ronde apparaat.

Ik ga het nu eerst allemaal uitleggen en geef je de LANGE OPLOSSING. Heb je geen interesse in deze uitleg, scroll dan maar gelijk door naar de VERKORTE OPLOSSING:

UITLEG en de LANGE OPLOSSING:

Bekijk, één voor één, de 8 ballen. Klik dus op een bal om een bal op te pakken. Je ziet dan dat op elk van die ballen de symbolen staan uit de linker kolom en de rechter kolom van de tekening uit het stellingskast boek. Plaats de ballen weer terug in hun gat in de armen. Herken dus de ballen en nummer ze nu ook A t/m H, net zoals op je tekening.  Je moet dus steeds de twee juiste ballen koppellen aan de Halter, het Vierkant, de Driehoek en de Ster. 

Nummer dan de 8 gaten in de cirkel als 1 t/m 8 waarbij 1 dan het gat rechts onder het gele vaasje is en dan nummer je vervolgens met de wijzers van de klok mee. Nummer de ballen, volgens de tekening, ook A t/m H

Je weet nu welke 2 ballen bij de Halter, het Vierkant, de Driehoek en de Ster hoort.  Van de 8 ballen zijn er 3 die maar in 1 bepaald gat van de cirkel passen. Zoek deze 3 ballen.  Gewoon uitproberen. Past een bal in meerdere gaten dan plaats je de bal terug op zijn plek in de arm.  Je komt er zo achter dat:

 • Bal A alleen in gat 1 past. 

 • Bal D alleen in gat 6 past en 

 • Bal F alleen in gat 8 past. 

 • Zet deze 3 ballen dus in het juiste gat. 

 • Dus Bal A zet je in gat 1, 

 • Bal D in gat 6 en Bal F in gat 8. 

 • Bal A hoort dus bij Bal B, dus bij de Halter.

 • Bal D hoort bij C, dus bij de Driehoek. 

 • Bal F hoort bij Bal E, dus bij de Ster. 

Via de "Klok" bovenaan de wenteltrap weet je dat de Halter de wijzer 1 positie liet opschuiven, de Driehoek deed dat 2 posities en de ster deed dat 4 posities. 

 • Dus je moet Bal B 1 gat verder dan A plaatsen. 

 • Tussen Bal C en Bal D moet dus 2 gaten zitten.

 • Tussen Bal F en Bal 4 moeten dus 4 gaten zitten. 

 • Plaats dus Bal A in gat 2. 

 • Plaats Bal C in gat 3. 

 • Plaats Bal E in gat 4. 

 • Je hebt dan nog Bal G en H over en Gat 5 en 7. 

 • Bal G en H horen bij het Vierkant en er moet dus 2 gaten zitten tussen beide ballen. 

 • Plaats Bal G in gat 5 en Bal H in gat 7. 

Druk nu op het paarse knopje in het midden en kijk op je gemak naar het bijzonder fraaie filmpje.

De Cirkel sluit zich en de Planeten stijgen op uit de "Star Dust Ring". Het "Star Dust", het "Sterren Stof" wordt in het Gele Vaasje gedaan en de "Grijper" levert het Gele Vaasje weer bij je af.

Grijp het Gele Vaasje waarin nu dus het "Star Dust' zit.

De KORTE OPLOSSING:

Nadat je de "Grain of Life" in het Gele Vaasje hebt gedaan en het filmpje hebt gezien ben je weer vanzelf ingezoomd op de grote cirkel met de gaten. 

 • Plaats Bal A in gat 1. 

 • Plaats Bal B in gat 2. 

 • Plaats Bal C in gat 3. 

 • Plaats Bal D in gat 6. 

 • Plaats Bal E in gat 4. 

 • Plaats Bal F in gat 8. 

 • Plaats Bal G in gat 5. 

 • Plaats Bal H in gat 7. 

 • Druk op het Paarse knopje en...

De Cirkel sluit zich en de Planeten stijgen op uit de "Star Dust Ring". Het "Star Dust", het "Sterren Stof" wordt in het Gele Vaasje gedaan en de "Grijper" levert het Gele Vaasje weer bij je af.

Grijp het Gele Vaasje waarin nu dus het "Star Dust' zit.

Zoom uit en draai je om en ga door de deur weer naar binnen. Draai rechts en vooruit naar de wenteltrap. Je beland gelijk weer onderaan de wenteltrap. Ok.....je bent klaar hier dus verlaat het Astrologen huis en daal via de ladderpilaar weer omlaag en ga via de achterdeur weer het Spiegel Huis binnen. 

Spiegel Huis:

Ga weer naar de tafel en zoom nu in op het rechter deel. 

Klik op de knop van de Gouden Platenspeler om de wereld in de Rechtsvoor Spiegel te activeren. Ga weer door de achterdeur en je bent in:

B: de Wereld van de Kinderen:

Je bent in een kleurige en fleurige grot beland. Ga 1 keer vooruit en dan linksaf en naar en door de deur. 

Je ben beland in het:

Het Koepel Huis:

Je bent in een grote, min of meer ronde, kamer met een koepelvormig dak. Kijk hier even rond. Recht voor je zie je de "achterdeur", maar daar kun je nu niet door. Aan de linkermuur loopt een brede richel waarop van alles staat. Het midden deel van die richel is iets smaller dan de beide uiteinden van de richel. Op het middendeel staat een klein "Pilaartje met puntdak". In de kamer staat ook een bed en een grote eettafel. In de hoek, rechts van de eettafel, staan 4 grote vazen opgesteld. Ga naar de "achterdeur". Zoals gezegd gaat deze deur niet open, maar links naast de deur zie je een grote kinderlijke tekening staan, op de richel en tegen de muur aan. Je kunt er niet op klikken maar je moet deze tekening goed bekijken. 

Het is een tekening van een bloem met 5 bladeren en elk blad heeft een andere kleur. Noteer de positie en de kleuren van de 5 bladeren. Als je de 5 bladeren als een klok beziet dan staat het Paarse blad op 1 uur, het Groene blad op 3 uur, het Rode blad op 6 uur, het Blauwe blad op 8 uur en het Gele blad op uur.  Heb je deze tekening bekeken dan draai je linksom. Op de hoek van het brede gedeelte van de richel staat een soort "krukje" waarop een kleed en een kussentje ligt. Het is een speelgoed wiegje. Als je erop inzoomt dan merk je dat je iets in dit "wiegje" moet plaatsen. Maar wat? 

Achter het wiegje zie je nog een kinder tekening tegen de muur aan staan. Draai linksom zodat je de deur ziet waardoor je bent binnen gekomen. 
Ga dan 1 keer vooruit en draai dan rechtsom naar de richel. Je staat voor het smalle gedeelte van de richel. 

Kijk omlaag en grijp nu dat "Pilaartje met puntdak". In je inventory kom je erachter dat dit een "Magical Pyramid" is.
Draai je om en ga nu 2 keer vooruit naar die 4 vazen die rechts naast de tafel in de hoek staan. Als je daar bent dan kijk je omlaag. 

Grijp de Gele "Glowing Fang" uit de rechter vaas. Draai je weer om en verlaat de kamer weer via de linker deur en je staat weer terug in de grot.

Verzamel de "Glowing Fangs":

Ga 1 keer vooruit en draai dan links en volg de tunnel nu 1 keer vooruit en draai dan links. Je staat voor een Paarse" Lamp". 

Klik op de Paarse Lamp en je hebt dan de paarse Glowing Fang te pakken.
Draai terug links en ga verder 2 keer vooruit door de tunnel en draai dan rechts. Je staat voor de groene lamp.

Grijp de Groene "Glowing Fang" uit de lamp. Draai links en ga weer 2 keer vooruit en draai links en grijp de Rode Glowing Fang van de rode lamp.

.Draai weer rechts en ga weer 1 keer vooruit, draai rechts en grijp de Blauwe Glowing Fang uit de blauwe lamp

Draai terug links en je ziet het einde van de tunnel en daar zie je een pilaartje staan waarboven een wit wolkje zweeft. 
Ga dus verder 2 keer vooruit, draai dan iets links en zoom in op het pilaartje. Je kijkt er dan van bovenaf op.

De Glowing Fang puzzel:

Je ziet een dikke paarse ronde knop waaromheen 5 houdertjes staan. De bedoeling is het dat je nu in elke houder één van je Glowing Fangs gaat steken. In welke houder je welke Glowing Fang moet steken heb je kunnen zien op die kindertekening in het Koepel Huis. Dus zie ook dit weer als een klok en als je dat doet dan staan de houders dus op 1 uur, op 3 uur, op 6 uur, op 8 uur en op 11 uur.

 • Plaats de Paarse Glowing Fang in de houder op 1 uur. 

 • Plaats de Groene Glowing Fang in de 3 uur houder. 

 • Plaats de Rode Glowing Fang op 6 uur. 

 • Plaats de Blauwe Glowing Fang op 8 uur. 

 • Plaats de Gele Glowing Fang in de 11 uur houder

Filmpje:De witte "wolk" komt tot leven. Het blijkt een wolkje vuurvliegjes te zijn en deze vliegen naar rechts en dan een donkere grot binnen. 
De vuurvliegjes verlichten nu de grot en je staat dan vanzelf voor de ingang van de grot.

Ga 2 keer vooruit de grot binnen. Je kunt dan niet verder. Hou je cursor dan iets links om de vooruitpijl weer te zien en ga dan nog 1 keer vooruit.
 Kijk dan iets omlaag en naar rechts en grijp de Bruine Teddy Beer.

Je weet zeker nu zelf wel wat je met Bruintje Beer moet gaan doen? Juist, je moet Bruintje in het wiegje in het huis gaan leggen.
 Dus draai je om en ga 2 keer vooruit over het omhooglopende stenen pad.

Ga dan nog verder vooruit, naar de "Fang puzzel"......

......en volg dan de tunnel 9 keer vooruit terug. Recht voor je zie je dan de achterdeur van het Spiegel Huis. Draai dan rechts en ga het Koepel Huis weer binnen via de voordeur.

Ontmoet de Kinderen:

Ga naar het wiegje en zoom er helemaal op in en leg dan de Teddy  Beer in het wiegje. 

Zoom uit het wiegje. Ga terug, via de voordeur het huis uit naar de grot. Draai je dan om en ga onmiddellijk weer het huis binnen en........

Voor het wiegje staat een kind. Het is een meisje en ze zuigt duim en heeft haar Teddy Beer vast. Klik op het kind en.....

Duimpzuigend meisje is je dankbaar dat je haar Teddy hebt gevonden. Je vraagt haar om hulp, maar ze zegt dat je met haar broer moet gaan praten. Haar broer heeft het echter niet zo op vreemden. Het meisje verdwijnt door de achterdeur.

Ga vooruit naar de achterdeur en klik dan op de deur en je geraakt buiten aan de andere kant van het huis. Weer sta je in een tunnel. Ga vooruit en dan linksaf.

 Volg de tunnel 7 keer vooruit, en je komt eruit. 

Je bent bij de Oceaan en staat voor een klein bruggetje. Verderop zie je het meisje en haar broertje staan. 
Boven de oceaan vliegt een grote vogel cirkeltjes en het lijkt wel alsof de twee kinderen staan te wachten op de vogel. 

Ga verder vooruit naar de kinderen en klik dan op ze.........

Je ontmoet de beide kinderen en het meisje stelt je aan haar broertje voor als degene die haar Teddy heeft terug gevonden. 
Broertje vertelt over die vogel en dat het beest vroeger altijd zo mooi zong. De jongen wil dat je de vogel weer laat zingen.

Laat de Vogel weer Zingen:

Aan het einde van het pad staat een soort altaar tegen de rotsen. Ga naar het altaartje  toe en zoom er op in en kijk omlaag. 

Op het altaartje hangt de Bel. Klik op de bel om deze te luiden. Luister naar het geluid van de Bel. Draai je dan om en ga 5 keer vooruit terug en je staat weer in de tunnel. Volg de tunnel nu 6 keer vooruit terug. Rechts gaat het dan terug naar de achterdeur van het Koepel Huis, maar we gaan nu verder vooruit en verder door de tunnel.

Dus ga verder rechtdoor door de tunnel en je komt bij een groene waterpoel. 
Je bent nu in een grote grot. Je kunt niet naar de overkant van de poel omdat er geen brug is. 

Draai je nu linksom tot je een zij grotje ziet waarin je witte Kristallen ziet gloeien.  Ga twee keer vooruit en je bent ingezoomd op de witte kristallen. Onder de kristallen zit een holletje tussen de rotsen. Pak de "Magische Piramide" uit je inventory en zet deze in het holletje. Beweeg dan je cursor naar links van de piramide en grijp een stuk wit kristal.

In je inventory heb je dan een Kristal. Pak de "Magische Piramide" weer op. Je hebt het ding nog een paar keer nodig. Stap achteruit en draai je om zodat je aan je linkerkant de groene waterpoel ziet en aan je rechterkant de tunnel. Je krijgt de Vooruitpijl rechtdoor. 

Ga 2 keer vooruit. Je kunt niet verder want je staat voor een smal riviertje. 
Kijk omlaag en draai linksom tot je het kleine watervalletje ziet waardoor het water uit de rivier de poel in stroomt. 

Boven op dit watervalletje krijg je een klik plek. Pak weer de "Magische Piramide" uit je inventory en zet het ding nu bovenop het watervalletje.

Filmpje: Je blokkeert het riviertje en het water in de poel zakt en de brug komt tevoorschijn

Laat de Magische Piramide staan bovenop de waterval omdat je anders het water weer in de poel zult laten stromen. Draai je linksom zodat je weer de vooruitpijl krijgt naar de witte kristallen grot. Ga dan 1 keer vooruit, draai rechtsom en klik op de brug. Je beland op de brug. 

Kijk naar rechts. Rechtsachter in de grot zie je in de hoek een grote voorrad witte kristallen. 
Boven die kristallen hangen Paarse "Stalactieten" omlaag. Mik je vooruitpijl op die stalactieten en ga dan twee keer vooruit. 

Je beland bij de Paarse "Stalactieten". Kijk omlaag. 
Hier is dus de bron van het riviertje waarvan het water via het watervalletje de poel in stroomt. Draai je rechtsom. Langs het riviertje krijg je de vooruitpijl. 

Ga 1 keer vooruit langs het riviertje en draai dan iets naar rechts. Je staat weer bij het watervalletje, maar nu dus aan de andere kant. Pak nu je "Magische Piramide" terug vanaf het watervalletje en....Filmpje: Het water in de poel stijgt weer en de brug is weer weg. Het riviertje is nu echter droog gevallen.Draai je om en ga terug naar de bron onder de paarse stalactieten. In de droge bron ligt nu een vierkante steen. 

Er moet iets op de steen worden gelegd, maar wat? Draai iets naar links en je krijgt de vooruitpijl op de achterkant van de grot. 
Ga dus vooruit, draai dan iets naar rechts en je kijkt het vervolg van de tunnel in. 

Ga 4 keer vooruit tot je niet verder meer kunt. Je bent dan aan het einde van de doodlopende tunnel en kijkt naar een Wit Kristal welke in de rots zit, tussen twee Bloemknollen. Onder het Kristal staat een nogal verlepte plant op de vloer. Pak het Kristal uit je inventory en klik hiermee op het kristal in de rots

Filmpje: Het kristal gaat nu echt gloeien en uit de twee bloemknollen komt sap en dat sap druppelt op de verlepte plant die hierdoor weer tot bloei komt.

Klik op de plant en je hebt een "Magische Tak" te pakken. Plaats het in je inventory. 
Draai je om en ga 4 keer vooruit terug, draai dan links en ga terug naar de Bron onder de paarse stalactieten. Plaats je Magische Tak op de steen. 

Draai rechts en ga langs het riviertje terug naar het watervalletje en zet je Magische Piramide er weer op.

Filmpje: Het water komt terug in de bron en bedekt de steen en de tak. Uit de Paarse Stalactieten komt een witte wolk en deze daalt neer in het water. Pak de Piramide nu gelijk weer op om de bron weer droog te leggen. Ga terug naar de bron en grijp het "Magische Stof" van de steen. Je hebt het "Magische Stof" dan in je inventory. 

Nu weer terug naar het watervalletje en zet er voor de laatste keer je" Magische Piramide" weer bovenop om 
het water in de poel weer te laten zakken zodat je weer over de brug kunt gaan naar de overkant. 

Je kunt nu de piramide niet meer pakken, maar dat geeft niet want je hebt het ding toch niet meer nodig. 
Ga dus terug naar de Bron en draai dan linksom en ga nu terug naar de Brug.

Loop terug over de brug en volg de tunnel dan weer helemaal terug naar de oceaan. 

Voor de twee kinderen zie je een bed van Paarse Bloemen in het pad. Ga naar het bedje Paarse Bloemen en kijk omlaag zodat je van bovenaf op de paarse bloemen kijkt. 

Pak het "Magische Stof uit je inventory en strooi dit uit over de bloemen en.....

Filmpje: De bloemen komen tot bloei en een wervelwind van bloemstof schiet omhoog en je ziet de bloemetjes nog een keer groeien. Je hoort de Bel en de vogel gaat zingen.

Je moet maar aannemen dat de vogel nu zingt. Je kunt dat niet horen door de muziek en het geluid van de bel. 
Ga weer naar de Bel op het altaartje en klik weer op de BEL en........ 

...........Nu pak je de Bel op en verdwijnt ie naar je Inventory. Wel, je bent klaar hier. Die bel is waar je voor gekomen bent, dus je moet nu weer terug naar het Spiegel huis. 

Ga terug door de tunnel en door het koepelhuisje zodat je weer aan de andere kant van het huisje bent en dan ga je naar rechts en via de achterdeur het Spiegel Huis weer in.

Spiegel Huis:

Ga weer naar de tafel en zoom weer in op het rechterdeel. Klik nu op de knop van de Paarse Platenspeler om de wereld in de Rechtsachter Spiegel te activeren. 

Zoom uit en ga terug naar buiten door de achterdeur. Je bent beland in de laatste van de 4 Parallellen Werelden van Na-Tiexu. Je bent beland in:

Hoofdstuk 6: Na-Tiexu: Deel 3

A: De Magische Wereld:

Je bent beland in een rotsachtig gebied. Tussen de rotsen door gaat een wit pad. Ga 2 keer vooruit tot op de kruising.

Je kunt dan rechtsaf of linksaf. Laten we eerst maar rechtsaf gaan. Dus draai rechtsom. 
 Je ziet dat het witte pad over gaat in een groen pad dat verder tussen de rotsen door gaat. Volg het groene pad nu 4 keer vooruit en.........

Oeps....Twee Krijgertjes duiken op en de ene steekt je DOOD met haar speertje.

Anders dan in het echte leven krijg je nu gelukkig de "Try Again" mogelijkheid en wordt je weer tot leven gewekt. 
Je staart naar een paarse wortel. Draai je rechtsom en je ziet het Witte pad weer. 

Ga 1 keer vooruit en je staat terug op de kruising. Naar links ga je dus terug naar het Spiegel Huis maar dat wil je niet. 
Volg dus het witte pad nu 5 keer vooruit en je beland op een grote open plek. 

Links zie je de donkere ingang van een grot en verder vooruit zie je een grote rots staan met links daarvan een stenen platform dat op 1 pilaar rust.

Door de Grot gaan:

Laat die grot maar even "links liggen" en ga nu verder 2 keer vooruit. Je bent dan vlak voor die grote rots en je kunt nu naar dat stenen platform toe gaan. 

Ga nu nog niet naar het stenen platform maar volg nu gewoon het rechtdoor pad nu gewoon verder. 
Het pad gaat dan onder 2 stenen bogen door en eindigt bij een hoge rotsmuur

Voor de rotsmuur steekt een Verdorde Plant in de grond. De plant bestaat uit allemaal verdorde stengels. De plant heeft water nodig. 
Draai je om en ga nu helemaal terug en naar de open plek en draai dan rechts en ga naar de ingang van de grot. 

Ga de grot in en ga door de grot tot je verdere doorgang wordt belet door een grote Stengel Plant. Links naast je staat dan een hele grote rotskei in de tunnel. Draai je linksom naar de linkerzijde van de grote kei. Achter de kei ligt een lange Stok. Grijp de Stok. 

Ga terug de grot uit en dan weer naar links en nu naar het Stenen Platform.  Zoom in op de Pilaar van het platform. 

De Pilaar bestaat uit op elkaar gestapelde losse stenen. Pak de zojuist gevonden stok uit je inventory en klik hiermee op de pilaar en.........

........... het hele platform stort in en je ziet die plant in de grot verdwijnen

Ga terug naar de grot en ga weer de grot in en loop nu helemaal door de grot naar achteren. De uitgang is verspert door dikke rotsblokken en een klein watervalletje. 

De uitgang is verspert door dikke rotsblokken en een klein watervalletje.
Pak het Blad (Leaf)  uit je inventory en klik hiermee op het watervalletje en je vult het Blad met water. Zet het blad terug in je inventory. 

Draai je om en loop de grot weer uit en volg het pad nu weer naar links en weer helemaal tot het einde en je staat weer bij de Verdorde Plant bij de Rotsmuur. Kijk omlaag naar de Verdorde Plant, pak je Blad met water uit je inventory en giet het water over de Verdorde Plant en.........

........De Plant groeit en groeit en groeit uit tot boven de rotswant. 

Klik op de nu weer gezonde plant en je beland vanzelf bovenop de rotsmuur. Draai je linksom. Je ziet een lange paal die dwars over het pad ligt. Je hoort ook een beekje stromen. Het achtereinde van de paal zit klem onder een grote zwarte en platte steen en de voorzijde rust op 2 witte stenen. Ga vooruit tot bij de paal en klik dan op de platte zwarte steen. 

De platte steen schuift weg en hierdoor gaat de paal schuin omlaag staan en de voorste witte steen damt nu het beekje af en dus kan er nu geen water meer de grot instromen. Dat watervalletje in de grot is nu dus weg.

Draai je weer om en ga 1 keer vooruit terug, draai rechtsom en klim via de stengels weer omlaag. 

Ga helemaal terug naar de grot en ga weer de grot in en nu ga je helemaal door de grot en kom je er aan de andere kant weer uit. 
NB: Als je in de grot de Vooruitpijl niet krijgt dan klik je met je geactiveerde ronde cursor om verder door te lopen.

Het Teleporter Plein:

Je bent door de grot gegaan en er aan de andere kant weer uit gegaan. Voor je zie je een pleintje waarom heen 4 pilaren staan. Ga 4 keer vooruit en je staat aan de "ingang" van het plein. Draai iets naar rechts. Voorop het plein zie je nu een "batterij" Trommels staan en voor de trommels zie je een pilaartje staan waarop een knop zit. 

Links en rechts naast dit pilaartje zie je 4 gekleurde Kristallen op de grond staan. Wel, ga het plein nu op en loop er over heen. Aan de andere kant van het plein gaat het pad verder maar je gaat nu niet dat pad op. Blijf op het Plein. Onderzoek het Plein. Rondom het plein staan 4 grote Palen. Bovenop elke paal staat een Blauwe Lamp en elke paal heeft een grote Rode Houder. Als je achter op het plein gaat staan en dan terug over het plein kijkt dan zie die Trommels weer en dat pilaartje. Naast de Trommels en recht voor het Pilaartje hangt de grote GONG. 

Ga naar de GONG en ga er recht voor staan. Klik op de GONG en...

Vanaf het vervolg van het pad komen die twee vervelende krijgertjes weer op je af en, hoe vervelend, ze steken je weer dood.

Gelukkig heb je weer de "Try Again" optie en kom je weer tot leven. Je staat nu recht voor het pilaartje.
Die Gong luiden is dus niet zo'n goed idee. Kijk omlaag en grijp de 4 gekleurde Kristallen, die onder het pilaartje staan.

Ga nu naar elk van de 4 grote Palen die rondom het plein staan en plaats het juiste Kristal in de juiste Rode Houder bij elke pilaar. 

Je merkt vanzelf welk Kristal je in welke houder moet doen omdat je alleen maar het juiste kristal in een houder kunt klikken. Heb je dat gedaan dan ga je terug naar de gong en draai je om naar het pilaartje. Zoom nu in op de knop van het pilaartje middels de vooruitpijl. Druk op de knop......

Filmpje: Uit de blauwe lampen die bovenop de 4 palen staan komen nu laserstralen en deze laserstralen vormen een grote TELEPORTER BOL in het midden van het plein.

Hela......een teleporter. Zou je dat kunnen gebruiken om van die twee uiterst vervelende krijgertjes af te komen? Je bent nog steeds ingezoomd op de knap van het pilaartje. Stap achteruit en draai je weer om naar de Gong. Je moet snel handelen nu.......Klik weer op de GONG en.......Over het pad komen die twee krijgertjes weer aan gerent. SNEL. Zoom weer in op de knop van het pilaartje en klik er weer op  VOORDAT de krijgertjes het plein op rennen en......

De Teleporter verschijnt weer, de twee krijgertjes rennen het plein op en.....ze worden weggezapt naar een onbekende bestemming.

Wel, die 2 pest meiden ben je kwijt. Draai je om naar de Trommels en zoom er nu helemaal op in. Er zijn 16 trommels en deze zijn verdeelt in 4 kolommen van elk 4 trommels. De trommels hebben verschillende kleuren. Van links naar rechts: Blauw, Groen, Geel en Rood. Klik op elk van de 16 trommels. Elke trommel maakt een geluid, maar niet elke trommel maakt hetzelfde geluid. Ik heb niet zo'n goed oor voor geluiden, maar volgens mij hoor je 6 verschillende geluiden als je op alle 16 trommels klikt. Sommige trommels maken een "BLIKACHTIG GELUID", ik bedoel hiermee het soort geluid dat je hoort als je op een leeg blikje slaat. Dit geluid moet je onthouden.

Zoom uit de trommels en ga over het plein naar het vervolg van het pad en volg dit pad dan nu 6 keer vooruit. 
Je staat dan voor een Rotsboog en je ziet een open plek. 

De open plek heeft een cirkel van kleine boomstronken en midden op die boomstronken staat een heel groot WIT KRISTAL.

De Kristal Puzzel:

Loop door naar het Kristal. Kijk omhoog. Het kristal is verdeeld in een boven helft en een onderhelft. Midden over het kristal loopt een gekleurde lijn. Aan elk van de 4 zijden van het kristal heeft deze lijn een andere kleur. Dus er is de Blauwe kant, de Groene kant, de Gele kant en de Rode kant. Net zoals er Blauwe Trommels, Groene Trommels, Gele Trommels en Rode Trommels staan op het Gong Plein. 

Als je, linksom of rechtsom, om het kristal heen loopt en dan inzoomt op elk van de 4 zijden van het kristal dan zie je dat er op elke zijde 4 cirkels staan. In totaal zijn er dus 16 cirkels op het kristal en je kunt ze allemaal indrukken door er op te klikken. Als je dat doet dan zie je een "deukje" in de cirkels en hoor je dat elk van de cirkels het "Blik Geluid" maakt dat je ook hoorden toen je op de trommels klikte.

Wat je dus moet doen is om alleen die cirkels in te drukken die overeen komen met de trommels die het blik geluid maken. Alle andere cirkels moet je niet indrukken. Dat heb je dus nu wel gedaan dus loop nog een keer om het kristal heen en schakel alle 16 cirkels weer uit. Er mag geen deukje meer in de cirkels zichtbaar zijn. 

Ga dan nu terug naar het Gong Plein en zoom daar weer in op de 16 trommels. Nummer de Trommels nu, in elke kolom en dan van boven naar beneden, als 1, 2, 3, 4. Klik nu weer op elke trommel en noteer nu welke trommels het Blik Geluid maken.

De volgende trommels maken het Blikkerige Geluid: Blauw 3 en Blauw 4. Groen 1 en Groen 2. Geel 1. Rood 2. NOTEER DIT.Ga nu terug naar het grote Kristal en zoom in op elk van de 4 zijden van het Kristal.  Klik dan op de Cirkels (die je dus ook aan elke zijde nummert als 1, 2, 3, 4) die overeenkomen met de trommels die het blik geluid maken. 

Dat zijn dus de volgende cirkels: Blauwe zijde: cirkels 3 en 4. Groene zijde: cirkels 1 en 2. Gele zijde: cirkel 1. Rode zijde: cirkel 2. Klik dus alleen op deze cirkels en......

Filmpje: Het kristal verdwijnt en wordt omgevormd tot het "Symbol of the Magical World". Je cursor is nu dat symbool.

Stop het symbool in je inventory...dus rechtsklik om het symbool in inventory te zetten. Wel, ook hier ben je weer klaar. Je hebt nu alle 4 de Artefacten en bent nu gereed om de Ringen met de Tetrahedron te gaan versmelten. Je moet nu dus terug naar het Spiegel Huis. Dus ga nu eerst terug naar het Gong Plein en steek dit terug over en draai dan rechts en volg het pad terug naar de grot. 

Ga door de grot en dan volg je het witte pad terug naar rechts tot op de kruising en dan naar rechts naar de achterdeur van het spiegel huis en ga je er weer naar binnen.

Spiegel Huis

Ga midden in de kamer staan en draai rond en kijk naar elk van de 4 spiegels. Bovenop elke spiegel brand nu de blauwe lamp ten teken dat elk van de 4 werelden nu actief zijn en zich verenigt hebben tot een nieuwe wereld. Je hoeft hier nu niets meer te doen, dus ga weer via de achterdeur het spiegel huis uit en je beland in de:

B: De Assembly Kamer:

Verenging de Tetrahedrons met de Heilige Ringen:

Wel, hier ga je dus de Tetrahedron met de Heilige Ringen versmelten. Blijf staan waar je staat. Je staat in een grote ronde kamer. Midden in de kamer zit een groot rond gat in de vloer en daaruit steken 4 slangvormige pilaren uit omhoog. Elk van die 4 pilaren heeft een groen schaaltje. Aan de muur, voor elk van de 4 pilaren die uit het gat komen, zie je een Eivormige spiegel. Achter in de kamer zie je een trap die omhoog gaat naar een grote spiegel.

De bedoeling is het dat je nu op elk van de schaaltjes van de 4 pilaren die uit het ronde gat steken één van je 4 artefacten gaat plaatsen. Je kunt linksom of rechtsom om het gat lopen en je dan steeds omdraaien naar het betreffende groene schaaltje die bovenaan de pilaren zitten. Noem de 4 pilaartjes A, B, C, D. Je staat dus nu tussen de pilaartjes A en B

Als je met je rug naar de ingang staat, dus je kijkt dan naar het gat en naar de trap erachter. Draai je iets naar links en dan ga je 1 keer vooruit en dan draai je rechtsom. Je staat dan recht voor Pilaartje A.. Open de inventory en pak de BEL eruit. Plaatst de BEL dan op het groene schaaltje van Pilaartje A

Draai iets rechts en mik dan je vooruitpijl weer naar Pilaartje B en ga terug 1 klik vooruit. Draai dan linksom en je staat dan recht voor Pilaartje B. 
Pak de STAR DUST uit inventory en plaatst het hoopje stof op het groene schaaltje.  

Mik nu de vooruitpijl naar Pilaartje C en ga 1 klik vooruit en draai je dan linksom. Je staat dan nu voor Pilaartje C.
 Pak het  "SYMBOOL VAN DE MAGISCHE WERELD" uit inventory en plaats het op het groene schaaltje. 

Mik je vooruitpijl naar Pilaartje D en ga dan 2 klikken vooruit en draai weer linksom. Je staat nu voor Pilaartje D. 
Pak de "GRAIL WITH SPIRIT" uit inventory en plaats het op het groene schaaltje........

Filmpje: Uit alle 4 de artefacten komt iets wits en vanuit dit wit wordt een Tetrahedron gemaakt. Uit het gat komen witte stengels omhoog en een Knikker. De Knikker verdwijnt in de Tetrahedron en dit ding zweeft nu boven het gat.

Je staat nu weer voorin de kamer, dus weer tussen de pilaartjes A en B.  Je kunt van hieruit die Tetrahedron, die nu boven het gat zweeft, niet grijpen.
 Loop om het gat heen naar de trap, klim de trap op en draai je om en ga de trap weer af. 

Je staat nu voor de trap en recht voor die Tetrahedron die boven het gat zweeft. Nu kun je dat ding wel pakken, dus doe dat dan ook.

Filmpje: De spiegel bovenaan de trap verdwijnt:

Je staat vanzelf weer voor de trap. Ga de trap weer op. Kijk omlaag naar het groene "tafeltje" dat achter de spiegel stond maar nu bereikbaar is. Pak de "Tetrahedron within the Rings" uit je inventory en plaats deze nu op het groene tafeltje en.....

Filmpje: Je Tetrahedron wordt nu gecombineerd met het nieuwe Tetrahedron die je zojuist hebt opgepakt en worden gesmeed tot de Assembled Rings en deze heb je dan vanzelf in je inventory staan.

Goed, ga terug door de kamer naar de deur en ga via de deur weer het Spiegel Huis binnen. Loop door het Spiegel Huis en ga via de voordeur weer naar buiten. 

Ga naar en in het Journey Ship en klik weer op de grote staande hendel en het Journey Ship vliegt je naar:

Hoofdstuk 7: het Unity Eiland:

Na landing ga je 2 keer vooruit over de 1e brug. De 2e brug is er echter niet dus je kunt niet verder vooruit. Draai links. 
Je ziet een koepel pilaartje staan. Ga er naar toe en klik op het koepeltje om het te openen. 

In het koepeltje zie je een dubbele Prisma waar omheen een wit wolkje draait. Klik op de Prisma. Het ding gaat als een razende rond draaien en hierdoor komen de brugdelen van de 2e brug omhoog. Je staat vanzelf terug voor de brug en in de verte zie je een vent staan. Wel, dat is Grifit. Goed....ik weet dat je nogal verlegen bent waar het een ontmoeting met vreemde mannen betreft, maar.......ga vooruit naar Grifit en.....

..............je hebt dit spel UITGESPEELD..............

..........Kijk op je gemak naar de prachtige eindfilms.........

Grifit vertelt je dat je door de laatste Poort moet gaan welke de Clan Leiders hebben gevonden om te verhinderen dat Durad je de Assembled Rings kan afpakken. 

Dan zie je de eindfilm. 

Durad is bij lange na nog niet verslagen en hij is niet van plan om zijn snode plannen op te geven.

Dus ga snel Aura 2 The Sacred Rings kopen en spelen om dit avontuur verder te beleven.,......

Ten Einde:

2012:Walkthrough door: Louis Koot