2015: Walkthrough door: Louis Koot  

Jij bent Kate Walker, een Amerikaanse, en je werkt voor een groot Amerikaans advocaten kantoor, Marson and Lormont. Je bent nogal een carrière vrouw. Je baas heeft je naar Valadilene, een dorp in de Franse Alpen, gestuurd om daar voor een belangrijke klant, de "Universal Toy Company", een grote opdracht af te ronden. Je moet namelijk de laatste hand leggen betreffende de koop van de "Voralberg Speelgoed Fabriek" voor deze belangrijke cliënt. Jij hebt tot nu toe alle onderhandelingen betreffende deze overname gevoerd met de huidige eigenaresse van de Voralberg Fabriek, Anna Voralberg, en het enige wat nu nog rest is om haar handtekening onder het verkoopcontract te krijgen. 

Anna Voralberg is al een oude dame en ernstig ziek. Mocht zij komen te overlijden, dan is er "geen man overboord" want er zijn geen erfgenamen. Voor zover jouw vooronderzoek tenminste heeft uitgewezen. Maar al vrij snel in het spel wordt het duidelijk dat Anna Voralberg is overleden (het is haar begrafenisstoet die je in de intro film zult zien). Kate, en ook haar baas, denken dat dit geen enkel probleem hoeft te zijn voor de overname van de Voralberg Fabriek omdat er toch geen erfgenaam is en omdat Anna's notaris gerechtigd is om alle papieren te tekenen. Maar tijdens het gesprek met de notaris komt Kate er achter dat er wel degelijk een erfgenaam is. Dat is namelijk Hans Voralberg, de lang geleden verdwenen en dood gewaande broer van Anna Voralberg. Deze blijkt nog in leven te zijn alleen weet niemand waar hij uithangt. Het is nu aan Kate om Hans Vooralberg op te sporen om hem dan zijn handtekening onder het verkoopcontract te laten zetten.

Over het spel

Inventory

Je zult vele items oppakken en deze zullen dan in je INVENTORY worden opgeborgen van waaruit je ze dan weer kunt halen als je een item ergens moet gaan gebruiken. Je inventory open je met een klik van je RECHTERMUISKNOP en je ziet dan het volgende scherm:

Linksboven op het linker scherm zie je de knop "Menu"...... als je daarop klikt dan kom je in het optiemenu waarin je dan kunt SAVEN, een gesaved spel kunt LADEN, spelopties kunt instellen, en het spel AFSLUITEN. Om te kunnen Saven, laden of om het spel af te sluiten, moet je dus altijd deze knop in je inventory gebruiken. Onder deze "Menu" knop zit de knop "Personal Files" als je hierop klikt dan opent het tweede inventory scherm. Het linker scherm is dus je Itemsinventory en het rechter scherm is je documenten inventory waarin brochures, brieven, dagboeken en faxen worden opgeborgen

In de bovenrand van het documenten scherm zie je 2 knoppen, een Handje en een Oog. Standaard staat het "Handje" AAN. Dus als je op een brief, fax of ander document klikt in dit scherm dan verdwijnt je inventory en zal het item dan links onder in je speelscherm verschijnen. Je kunt het dan aan iemand overhandigen. Als je een brief of dagboek gewoon alleen maar wilt doorlezen dan klik je eerst op het "oog" en dan op het document wat je wilt lezen, Je sluit dit scherm met je rechtermuisknop.

Gesprekken

Je zult in dit spel vele, en soms lange, gesprekken voeren. Hiervoor heb je de beschikking over een Dialoog Notitieboek.Onder de knop "Personal Files", zie je een notitieboekje. Hierin staan dan steeds je gesprekopties die je in een gesprek kunt gebruiken. In dit notitie boekje komen dan alle beschikbare gesprekopties te staan die je kunt selecteren in een gesprek. Het is lang niet altijd noodzakelijk om dan alle beschikbare gesprekopties ook te gebruiken. Maar bijna altijd is er wel één optie die je MOET gebruiken om de gebeurtenissen in het spel te kunnen laten doorgaan. Met een klik van je Rechtermuisknop kun je snel door de gesprekjes heen gaan. 

Meestal als je een gesprek met iemand begint komt dit notitieboek vanzelf in je scherm te staan. Afhankelijk van wat je allemaal al hebt gedaan in het spel zullen er dan steeds meer gespreksoptie in verschijnen. Selecteer dan gewoon de optie die je wilt gebruiken.  Ik zal in de walkthrough steeds vertellen welk van de gespreksopties je absoluut MOET gebruiken in een gesprek. Naast het notitieboek zie je nog je Mobiele Telefoon. Deze gebruik je uiteraard om telefoongesprekken te voeren met o.a je baas. Kate zal ook veelvuldig worden opgebeld.

Wel tot zover de uitleg. Ik ga er verder gewoon van uit dat jij bekent bent met hoe je het spel moet besturen. Dat gaat gewoon via je muis.  Stel jezelf even op de hoogte van de verschillende vormen die je muiscursor kan aannemen in dit spel en wat je er mee kunt/moet doen. Oja...een tip nog, Kate loopt een beetje langzaam, wil je haar laten rennen dan kun je dat doen via een DUBBELKLIK met de muis

Hoofdstuk 1:Valadilene:

Intro

Kate is aangekomen in Valadilene....het is een sombere dag en het regent lekker. 
Om de somberheid van de dag nog wat te verergeren wordt Kate, als welkom, "getrakteert" op een ietwat vreemde begravenisstoet......

De "trommelaar", die voor de koets uitloopt, blijkt een mechanisch poppetje te zijn. Het is de begrafenisstoet van Anna Voralberg. De stoet verdwijnt naar de kerk.......

....en Kate staat weer alleen. Kate pakt haar koffertje op en loopt naar het hotel, in de hoop dat haar baas er een ksamer voor haar gereserveerd heeft.

Aangekomen bij het hotel wordt Kate verwelkomt door een mechanische "portier", die zijn hoed voor Kate afneemt en een diepe buiging maakrt

Hotel:

Kate  is in de lobby van het hotelletje en heeft haar jas maar vast uitgedaan en haar koffer naast haar op de grond gezet. Klik op de koffer. Kate is moe van de verre reis en heeft dus absoluut geen zin om nog verder met haar zware koffer te slepen. Een beetje hotel heeft toch wel personeel om de koffers van de gasten naar de kamers te brengen?

 Op de muur, naast Kate, zie je een prikbord hangen. Klik op het prikbord en Kate haalt er een Brochure vanaf. 

De brochure verschijnt groot in het scherm. De brochure bevat meerdere pagina's en via de pijltjes, rechtsonder, kun je door de pagina's bladeren en het ding ook weer sluiten. 

Het is een reclame folder van de "Voralberg Speelgoed Fabriek" over hun luxe mechanische speelgoedjes de zgn "Automatons". Lees het eventjes door. Vooral van belang is hetgeen er op pagina 2 wordt verteld over de Voralberg Windup Key.  De "Voralberg Windup Key" is een speciale sleutel waarmee de Automatons moeten worden opgewonden. Elke Automatons moet dus eerst met zo'n sleutel worden opgewonden. 

Heb je de folder doorgelezen, sluit hem dan en hij verdwijnt je "Personal Files" inventory in. Daar kun je hem altijd nog eens doorlezen als je daar behoefte aan hebt. Beweeg nu je cursor naar de linkerrand van je scherm en klik dan. Kate loopt daar naar toe (via een dubbelklik gaat ze rennen) en ze komt op het volgende scherm terecht. Rechts van de open haard zit een jongen aan het tafeltje te tekenen. 

Klik op de jongen en Kate loopt naar hem toe en spreekt hem aan. Dit is Momo en hij vertikt het gewoon om Kate zijn tekening te laten zien.  Je Dialoog boek verschijnt nu en hierop zie je nu 2 beschikbare opties, "Kate" en "Help". Kies "Kate" en Kate stelt zich nu aan Momo voor. 

Krijg je nu alleen de Kate optie dan ben je vergeten om op Kate's koffer te klikken. Ga dat alsnog doen dan. Momo noemt de naam Hans en vertikt het verder weer om zijn tekening te laten zien. Kies nu "Help". Momo vindt zich zelf wel sterk genoeg om Kate's zware koffer te dragen, alleen hij heeft er geen tijd voor. Klik op de pijl, links onder in je dialoog boek, om dit gesprek af te sluiten.

Ga nu weer 1 scherm terug naar rechts naar de Balie. Zoem in op de balie en je bent dan ingezoomd op de Belautomaton. Klik eens op de rode knop. Er gebeurd niets. Klik op de rug van het poppetje. Kate informeert je nu vriendelijk dat ze een Sleutel nodig heeft om de bel te kunnen luiden. Dit sleuteltje ligt vlak voor de automaton op de balie.

Pak het sleuteltje op en het verdwijnt naar je itemsinventory. Klik rechtermuis om je inventory te openen en klik dan op de "Reception Bell Key". De sleutel komt nu linksonder in het speelscherm te staan. Klik weer op de rug van het poppetje en de Sleutel wind het poppetje dan op en deze slaat nu 4 maal met het hamertje op de bel. Hierdoor komt nu de Hoteleigenaar te voorschijn. Klik op de hoteleigenaar om met hem te praten en in je dialoog opties klik je op "Help". Er volgt nu een lange dialoog, waarin ook Momo zijn zegje nog doet. 

NB: Krijg je nu alleen de Kate optie dan ben je vergeten om op Kate's koffer te klikken. Ga dat alsnog doen dan

Momo wordt dan het hotel uitgestuurd en hij smijt, kwaad, iets op de vloer. 
De Hoteleigenaar verteld je nu dat Anna Voralberg dood is gegaan en onderwijl pakt hij je koffer op en begeleid je naar boven naar je kamer (kamer 6). 

Binnen in je kamer attendeert de hoteleigenaar je nog op de Fax die voor je is ontvangen en op het tafeltje achter het bed ligt. 
De hoteleigenaar verlaat dan weer je kamer. En dat zonder om een fooi te zeuren.

Klik op het tafeltje, in de hoek achter het bed. Katie loopt daar naar toe. Klik dan op de Fax die op het tafeltje ligt en lees het even door. De fax is van je baas, Edward Marson. 

Neem vooral notie van het telefoonnummer van je kantoor, rechts boven: 12458902. Schrijf het even op. Klik de fax weg en het verdwijnt naar je "Personal Files" inventory en daarin heet ie dan Fax1. Kate vindt dat ze nu haar baas even op de hoogte moet stellen van de dood van Anna Voralberg. Dus open je inventory en klik op je Mobieltje en het ding verschijnt dan vergroot in je scherm. Toets het telefoonnummer van je kantoor in 12458902 en druk dan op de "Send" toets. 

Kate krijgt haar baas aan de lijn en informeert hem omtrent de dood van Anna Voralberg. Haar baas ziet hier totaal geen probleem in omdat er toch geen erfgenamen zijn. Hij verteld je om naar Anna Voralberg's notaris te gaan. Baas zal je een fax faxen met het adres en breekt het gesprek dan abrupt af.

Klik rechtermuis om de telefoon weer op te bergen en klik dan onderaan het scherm naast het bed om 1 scherm terug te gaan.  Klik op de kamerdeur en Kate stapt naar buiten de gang op. Klik op het raam, achterin de gang, en op het volgende scherm klik je gewoon in het trap gat en Kate loopt de trap af en komt weer in de lobby. Klik weer op de hoteleigenaar die weer achter zijn balie staat.  Je Dialoog Boek verschijnt weer en nu staan er een stuk of 7 opties op. 

Je kunt weer alle gespreksopties gebruiken om iets meer te weten te komen over Anna en Hans Voralberg en over Momo en Automatons. Maar je MOET in ieder geval de optie "Mission" gebruiken. Via de optie Momo kom je er achter dat deze knaap een beetje simpel is.Anna Voralberg heeft Momo onder haar hoede heeft genomen omdat hij haar aan haar verdwenen broer Hans deed herinneren. Verder kom je erachter dan Anna Voralberg, hoewel geliefd bij de dorpelingen, erg op zichzelf en gesloten was. Je leert via de Hans optie dat Hans Voralberg Anna's jongere broer was die blijkbaar jong gestorven is en dat niemand in het dorp hem ooit heeft ontmoet.Dit is allemaal erg interessante informatie maar niet relevant. Selecteer de optie MISSION en Kate vraagt nu aan de hotelman of er misschien een Fax voor haar is gekomen.

 De man zoekt en vindt en overhandigd Kate dan Fax #2. Lees het door. Het is de beloofde fax van haar baas en is bestemd voor Maître Alfolter, de notaris van Anna Voralberg. Stop de Fax (Fax2) in je "Personal Files" inventory.

Sluit je Dialoog Boek en loop 1 scherm naar links. Je ziet weer het tafeltje waar daarstraks Momo aan zat. Herinner je nog dat Momo, kwaad, een paar dingetjes op de grond smeed, toen hij door de hotelman werd weggestuurd?. Wel 2 van deze items liggen daar op de vloer voor de tafel en de open haard. Klik er op en Kate raapt 2 Tandwieltjes op. Je moet wel op elk tandwieltje apart klikken. Als je beide tandwieltjes van de vloer hebt geraapt, zoem dan in op de tafel waar Momo aan zat te tekenen. Op de tafel liggen nog 2 Tandwieltjes en beide pak je ook op.

 Je moet nu 4 tandwieltjes in je items inventory hebben. Sluit de close-up en loop 1 scherm terug naar de balie. Klik dan, rechts van de kapstok in de hoek, op de buitendeur en Kate stapt naar buiten en ze staat dan voor het hotelletje.

Notaris Alfolter

Kate staat dus nu buiten voor het hotelletje. Loop naar de onderkant van je scherm en je krijgt dan de hoofdstraat van Valadilene te zien. Wel, Kate dient dus nu die notaris te gaan bezoeken, Maître Alfolter. Klik links van je scherm en Kate loopt dus naar links en op het volgende scherm loop je via de onderkant van het scherm, naar het volgende scherm. 

Hier zie je een man voor de bakkeswinkel staan. De man draagt een wit schort, dus het zal de warme bakker hemzelf wel zijn. Je kunt met de man gaan praten maar het heeft absoluut niet zo veel zin. Hij heeft je niets te vertellen en zal je ook geen stokbrood willen verkopen. De winkel is namelijk vandaag gesloten wegens de begrafenis van Anna Voralberg. Dus loop gewoon verder door naar links en blijf dat doen tot je op het volgende scherm bent gekomen. Je komt dan bij een groot huis met 2 banken en een lantarenpaal er voor. Dit is het huis van de Notaris.

Als je goed naar het linker bankje kijkt dan zie dat er iets op ligt. Klik dus op het linkerbankje en Kate loopt er naar toe en raapt het geen op wat er op ligt. Het blijkt een krant te zijn en je leest een paar artikelen door aangaande de dood van Anna Voralberg. Stop het artikel in je "Personal Files" inventory. 

Klik dan op de voordeur van het huis en je bent dan ingezoomd op de Deur-automaton van dit huis. Dit is dus het "deurspionnetje" van notaris Alfolter. De Automaton houd zijn hand op alsof hij iets van je wilt hebben. Open je "personal Files" inventory. Verzeker je ervan dat daar het "handje" aan staat en klik dan op Fax2. Deze Fax2 komt dan nu linksonder in je speelscherm te staan. Klik dan met je cursor op de uitgestrekte Hand van de automaton en je legt zo Fax2 op de hand. 

Klik dan op de Borsthendel van de automaton. Het koppie gaat omlaag en de ogen richten zich nu op de fax. Klik dan op de Schouderhendel en bekijk de cutscène. Maître Alfolter leest nu via de ogen van de automaton de fax en hij maakt dan de deur open. Kate gaat naar binnen en zij komt in de wachtkamer. Loop naar rechtsonder in je scherm en op het volgende scherm klik je , links, op de grote deur. 

Kate stapt het kantoor van Alfolter binnen en wordt door hem uitgenodigd om plaats te nemen. Klik op de linkerstoel. Kate gaat zitten en je Dialoog Boek verschijnt. 

Kies MISSION (uiteraard kun je eerst alle andere opties kiezen, ik ga je dat nu niet steeds meer vertellen). Maître Alfolter vertelt nu dat er wel degelijk een erfgenaam is voor de Voralberg Estate. Het blijkt dat de doodgewaande broer van Anna Voralberg, Hans, toch niet dood is. Alfolter leest nu een gedeelte van een brief op die door Anna Voralberg aan hem geschreven is. Kate is niet blij. Alfolter overhandigd dan de brief aan Kate. 

Lees de brief nu helemaal door en je komt erachter dat de laatst bekende verblijfplaats van Hans Voralberg Syberia is. Tenminste dat was 6 maanden geleden nog zo. Sluit de brief en ook deze verdwijnt je "Personal Files" inventory in.   

Er volgt nog een gesprekje met de notaris die Kate er op wijst dat, wil ze de verkoop van de fabriek nog gedaan krijgen, ze de handtekening van Hans Voralberg moet zien te krijgen onder het verkoopcontract en hiervoor zal ze hem dus eerst moeten zien te vinden. Hij verwijst Kate ook nog naar het Voralberg Archief in de fabriek. 

Klik op de deur en Kate gaat de wachtkamer weer binnen. Loop hier naar de onderkant van het scherm om op het volgende scherm te komen. Naast de buitendeur staat een kapstok en onderaan deze kapstok hangt een object. Klik op dat object om het op te pakken en het verdwijnt naar je itemsinventory. Het is een Telescoop Sleutel.

Ga door de deur weer naar buiten de straat op.

Naar de Voralberg Estate:

Volg de straat naar rechts en blijf dat doen tot je op het scherm, voorbij de bakker, bent gekomen. Kate krijg  nu een telefoontje. Het is van Kate's vriendje Dan en Danny Boy zeurt en zeurt maar waarom Kate niet bij hem is. Kortom Danny Boy is een zak. Na dit telefoontje blijf je op dit scherm staan. 

Links van je een groot huis en rechts de schutting met 3 lantarenpalen ervoor. Achter de schutting is het Voralberg Estate met de Fabriek en het grote huis van Anna Voralberg. De ingang is achter de middelste lantarenpaal. Klik bij de middelste lantarenpaal en Kate loopt er naar toe. Zoem in op de ijzeren poort.

Op de linkerdeur zie je 2 Automatons. Een dikke onderop met een grote sleutel in zijn borst en bovenaan een kleinere Automaton. Tussen beide Automatons zie je een hendel. 

Klik op de Sleutel (1) van de onderste Automaton. Pak dan de Telescoop Sleutel uit je itemsinventory en klik dan op de bovenste Automaton (2). Klik daarna op de hendel (3)
Je scherm wordt nu eventjes zwart en dan gaat de linkerpoort open.

Loop door de poort en dan rechtdoor en Kate staat voor een mooie grote Fontein.

Voralberg Estate: Deel 1:

Huis

Er gaan 5 paden vanaf de fonteinHet onderste pad is dus het pad vanaf de poort. De 4 andere paden gaan elk naar een locatie op de Estate. Het rechtsboven pad gaat naar het station. Het rechtsmidden pad gaat naar het huis van Anna Voralberg. Het linksonder pad gaat naar de Fabriek. Het linksboven pad brengt je bij een platform

Ga nu het Rechtsmidden pad op naar het volgende scherm. Je ziet dan het grote Voralberg Huis.

Klik op het Bordes en Kate loopt ernaar toe. Klik op de voordeur en Kate loopt er naar toe. Helaas de deur zit op slot. Kate loopt vanzelf weer omlaag.  Volg het pad naar rechts de hoek om en op het volgende scherm loop je helemaal door naar rechts. Je ziet dan een totaal scherm van de achterzijde van het grote huis. 

Je ziet een Ladder tegen de muur staan en rechts daarvan de achterdeur. Ook deze achterdeur zit op slot, dus loop naar de ladder en zoem erop in. Het is dus een ladderautomaton en Kate heeft er een sleutel voor nodig om de ladder uit te laten schuiven. In de zijkant van het ding zie je een kruisvormige sleuf waar dan de sleutel in moet. Zoem uit en loop door naar rechts en je bent terug op het totaalscherm. Volg het pad naar rechts en dan naar het  naar het doolhof.

In het doolhof is een tuinvrouw aan het werk. Je kunt uiteraard met haar gaan praten, maar ze heeft absoluut niets zinnigs te vertellen, dus klik maar op het grote openstaande hek, links van Kate.  Ga dan door het hek en je bent dan in het begin van het doolhof. Je ziet dat het pad verder afbuigt naar een volgend groot dicht hek, maar gelijk waar Kate staat is een kleiner hek en deze staat open.

 Klik bij het kleine hek en...... Kate komt bij een fonteintje.  Zoem in op het fonteintje en pak er dan de Sleutel uit.

Zoom uit en ga nu helemaal terug naar de Ladder. Zoem weer in op de ladder en pak de zojuist gevonden sleutel uit je itemsinventory. 
Klik dan op die
kruisvormige sleuf in de linkerzijkant van de ladder.

  De ladder schuift nu helemaal uit. Klik op de ladder en Kate klimt omhoog en klimt door een zolderraam naar binnen. 

Kate is nu dus op de zolder van huize Voralberg. Ga 1 scherm naar links en zoem dan in op het bureautje dat links staat. 

De klep gaat open. Pak er de Inktpot uit en het Dagboek. 

De Inktpot verdwijnt naar je itemsinventory, maar het dagboek komt in je scherm te staan. Je kunt nu op je gemak dit dagboek van Anna Voralberg gaan doorlezen. Het is heel wat, maar als je het interessant vindt moet je het vooral niet laten. Je kunt het ook gewoon nu weg klikken. Het dagboek wordt in je "Personal Files" inventory geplaatst, dus je kunt het altijd weer inkijken. Sluit de close-up. Loop 1 scherm terug naar rechts en ga dan nog een scherm naar rechts. Klik dan op het Witte Laken, achterin, en.......

........... Kate loopt daar naar toe en staat dan in een donkere hoek van de zolder. Je ziet echter een kale lamp (peertje) hangen. Klik op het lampje en Kate doet het licht en en...

...Hela.......Momo is ook hier. Kate loopt terug naar het dakraam, naar Momo. Momo wil dat Kate een tekening van een Mammoet voor hem maakt. Klik op Momo en er volgt een kort gesprekje waarna Momo aan Kate een stuk papier met potlood geeft. 

Sluit je dialoog boek en loop terug 1 scherm naar rechts. Klik dan weer op het witte laken. Kate staat weer in die zolderhoek bij het lampje.  Aan de muur zie je een houtenbalk en in deze balk zie je een tekening gekrast. Zoem in op deze tekening. Het is een Mammoet. Pak uit je inventory nu dat stuk papier dat je van Momo hebt gekregen en klik dan op de Mammoet. 

Kate krast deze nu over. Klik de tekening dan weg. Het verdwijnt naar je "Personal Files".  Ga terug naar links en dan naar de onderkant van je scherm en je bent terug bij Momo. 

Pak de Mammoet tekening uit je "Personal Files" en klik op Momo om hem de tekening te geven. Je wordt bedankt en dan vraagt Momo je om hem te volgen naar zijn geheime schuilplaats. Momo klimt via het zolderraam naar buiten en rent naar de Fontein,

Volg Momo
De Mammoet van Hans Voralberg

Wel, blijf hier nu niet als een zoutzak staan. Kklik in het zolderraam en Kate klimt weer omlaag. Ga naar links en ga terug naar de Fontein. Momo staat hier al te wachten en rent verder door naar de straat. Ga dus het onderste pad af en door de poort en je bent terug in de hoofdstraat. 

Ga naar rechts. Momo rent verder. Volg nu gewoon de straat helemaal naar links. Blijf gewoon maar steeds naar links gaan tot Kate  niet verder kan. Je gaat dus voorbij het bakkertje en voorbij het huis van de notaris. Aan het einde van de straat zie je dan Momo staan bij een hek, bovenaan de treden.  Klik op Momo en hij opent het hek en gaat er door. 

Volg Momo door het hek, over de brug, de stenen trap op, over het stenen platform naar de volgende trap. 

Loop de trap op en dan verder door het bos....

,,,,,,,,,,,,,, over de balken brug en verder voorbij de oude roeiboot en..............

........... eindelijk kom je dan bij Momo die op een rotsje is gaan zitten. Klik op Momo om even met hem te babbelen. Gebruik weer alle dialoogopties. 

Momo vertelt o.a over een pop van Hans. Die pop moet hier ergens in een grot liggen. Loop dan over het pad, links van Momo, naar achteren. Kate komt dan bij een zijarm van de rivier en aan de overkant zie je de ingang van een grot. Daar wil Kate naar toe, maar ze kan de rivier niet over.

 Loop terug naar Momo en ga dan, rechts, de stenen trap op.  Boven kom je dan bij de houten Dam.

 Links zie je de draaihendel. Klik op de Draaihendel en Kate probeert dan de Dam te open te draaien. Het lukt Kate niet. Ga terug naar Momo en klik op hem en vraag hem nu zijn Hulp door "Help" te kiezen. Kate en Momo lopen omhoog naar de Dam en Momo probeert nu die draaihendel te draaien. Helaas is Momo te sterk en de hendel breekt af. Momo loopt terug naar zijn zitplaats. 

Raap het afgebroken deel van de Damhendel op en stop het in je inventory. Loop terug naar waar Momo zit en ga dan verder door naar links en dan naar de oude roeiboot. Links ligt een roeispaan in het water naast de roeiboot.  Klik op de roeispaan en Kate verzoekt deze uit het water te vissen. Kate kan er niet bij, de roeispaan ligt te ver weg. Pak nu dan die afgebroken stuk Damhendel uit je inventory en klik dan weer op de roeispaan. 

Kate haalt de roeispaan nu naar haar toe maar ze vertikt het om de roeispaan aan te raken omdat ie zo vies en nat is. Kate is een beetje een fijngevoelig mens. Ga terug naar Momo en vraag weer zijn hulp.  Kate en Momo lopen terug naar de roeiboot en Momo vist nu de roeispaan uit het water en loopt er mee terug naar zijn zitplaats. 

Dus weer naar Momo, klik weer op hem en vraag weer zijn hulp. Nu gaan Kate en Momo beiden weer naar boven naar de dam alwaar Momo dan de roeispaan in het draaimechaniek steekt en de Dam open maakt en vervolgens wegloopt.

Ga nu terug naar het einde van het paadje, links van waar Momo steeds zat (Momo is nu weg) en zie.....de rivier is hier nu droog gelegd. Dus klik op de grotingang en Kate loopt daar naar toe. 

Ga de grot binnen en loop helemaal door de grot tot je helemaal achterin bent. 

Er  ligt iets op de grond. Klik daarop. Het is een speelgoed Mammoet. 

Raap de Mammoet op en zoem uit en verlaat dan de grot weer en keer terug naar het hoofdpad. Volg nu alsmaar naar het hoofdpad weer terug  tot je weer in de hoofdstraat bent van het dorp. Volg de hoofdstraat weer naar rechts, naar de ingang van de Voralberg Estate en ga weer door de poort naar de Fontein.

Voralberg Estate: Deel 2: 

In de Fabriek

Ga nu het Bovenste Linkerpad in en dan helemaal door tot je onder die overkapping staat.
Hier zie je een grote Cilinder staan op een platform en op de ijzeren pilaar , achter de meest rechtse van de 3 lampen, zie je een hendel. 

Klik op de hendel en er komt een grijptakel de fabriekshal uit en deze grijpt die grote cilinder en brengt het de fabriek in. 

Loop terug naar links en terug naar de Fontein en ga hier nu het Onderste Linkerpad in en dan door naar de luifelbrug. 

Ga over deze brug naar de ingang van de Fabriek, klik op de deuren en Kate stapt dan de Fabriekshal binnen.Links zie je een ijzeren trap omhoog gaan. Beweeg je cursor naar de linker beneden hoek van je scherm en klik. Kate loopt dan 1 scherm naar links en staat dan net voorbij die ijzeren trap

Klik dan aan de linkerrand van dit scherm en Kate gaat nog een scherm naar links. Kate krijgt nu weer een telefoontje. Het is Kate's moeder die belt.. 

Overleef het gebabbel van Mammie en klik dan op de deur achterin in de muur, links van de stapel kratten. Kate gaat door de deur en komt in een werkruimte terecht. Hier hangt een "Voetloze Automaton" aan een ijzeren constructie boven de grote werkbank en daar achter zie je 2 grote ramen in de muur. Klik, onder het rechterraam, op de muur en Kate loopt daar nu naar toe en staat dan achter die ijzeren constructie. 

Je ziet nu dat er touwen vanaf de ijzeren constructie naar omlaag lopen en eindigen in een katrol en aan dit katrol zie je een hendel. Klik op de hendel en........... Kate takelt dan de "Voetloze Automaton" omlaag en deze komt op de werkbank te zitten. Klik op de Automaton en Kate loopt terug naar links. Klik weer op de Voetloze Automaton om met hem te praten. 

Zijn naam is Oscar en hij is de machinist van de Trein. Je Dialoog Opties komen weer te voorschijn. Loop gewoon alle opties af, maar de belangrijkste optie is de "Production" optie. 

Oscar verteld je iets over Hans, Anna, Automatons en verwijst je voor info door het kantoortje.Je MOET de "Production" optie gebruiken. Oscar vertelt je dan dat hij wil dat Kate zijn Voeten gaat fabriceren en vertelt dat hij voeten model XZ2005_B heeft. Oscar geeft Kate dan zijn Productie Punch Kaart. Sluit het gesprek af en klik weer op de deur om de fabriekshal weer in te gaan.

Je zult wel gemerkt hebben dat de fabriek "plat" ligt. Er wordt niets gemaakt op dit moment. Om Oscar's voeten te kunnen maken moet Kate het productieproces weer opstarten. Ga nu 2 schermen terug naar rechts en Kate staat dan onderaan de ijzeren trap, op het scherm met de ingang van de fabriek. Klik op dit scherm in de Rechter Beneden Hoek en Kate komt dan op een ander scherm en hierop heb je een overzicht van de gehele rechterzijde van de fabriekshal met de lopende banden. 

Beweeg je cursor nu naar de linksachter hoek van de hal, dus naar links achter de achterste lopende band en klik. 
Kate loopt nu langs de muur, en achter de lopende banden langs, naar de hoek toe. 

Ga door de houten deur en dan klik je links onder in het scherm. Kate is nu bij de "tredtrap" machine waarmee het grote waterrat, buiten, mee wordt aangedreven. Rechts boven zie je een hendeltje aan een trekkoord en links staan 2 hendels.

Trek nu eerst aan het trekkoort 1. Er komt een mechanische "rat" naar beneden en deze komt in het kleine tredrad en hierdoor wordt het grote waterrad in beweging gezet. Trek dan aan de linker hendel 2 en......het wiel aan de buitenkant zal nu blijven draaien........ Klik  onderaan het scherm en ga terug door de deur de fabriekshal weer in.

Ga nu weer 4 schermen naar links en je bent terug op het scherm met de deur naar Oscar. Je zult het de eerste keer dat je hier was al wel gezien hebben, maar op dat muurtje, links bij de vorkheftruck, staat dus die grote cilinder welke jij eerder via de grijparm de fabriek in hebt gebracht. Klik daar en Kate staat er dan vlak voor. 

Klik op de Cilinder maar hij is te zwaar voor Kate. Klik op de Vorkheftruck en Kate start het ding. 

Filmpje: De Vorkheftruck pakt nu de cilinder op en rijd er mee weg naar rechts en plaatst de cilinder dan op een grote "ton" midden tussen de lopende banden. De truck keert dan terug bij Kate.

Klik in de rechter beneden hoek en ga dan 2 schermen terug naar rechts en Kate staat weer onder aan de ijzeren trap. Klik nu op de ijzeren trap en Kate loopt de trappen op en komt bovenaan op de Catwalk te staan. Gelijk bovenaan de trap is dan de deur van Anna Voralberg's kantoor. 

Klik op de deur en Kate gaat er binnen.  Loop door naar rechts en zoem dan in op de boekenkast. Op de bovenste plank van de kast staat een rij boeken en op de middelste plank een klok. Klik op het TWEEDE boek van RECHTS om dit boek naar voren te trekken

Hierdoor draait de Klok op de middelste plank weg en komt er een muziekspeeltje te voorschijn. 

De muziek speelt en als deze is afgelopen verdwijnt vanzelf de Muziekcilinder van dit muziekdoosje in je Itemsinventory. Zoem uit. Je kunt nu nog op het bureau inzoomen, maar het is niet echt noodzakelijk. Doe je dit wel dan kun je een blauwdruk van de Trein bekijken, een onafgemaakte brief van Anna Voralberg aan haar broer Hans lezen.  Ook kun je diverse andere documenten lezen waaruit blijkt dat de financiële situatie van de Voralberg Estate nu niet bepaald rooskleurig was. Geen wonder dat Anna Voralberg de tent wilde verkopen. Zoem uit en verlaat het kantoor weer via de deur en Kate staat weer op de Catwalk. Het wordt tijd om Oscar's voeten te gaan maken.

Oscar's voeten maken

Loop helemaal naar links over de Catwalk en klik daar op de ijzeren trap en Kate loopt naar boven en staat dan op het ijzeren platform. Zoem in op het console 

Op het console zie je, rechts, 6 kleine hendeltjes die genummerd zijn als 1 t/m 6. Naast deze hendeltjes zie je een grote zwarte hendel. Het middendeel van het console bevat een grote ronde meter met daaronder de naam Voralberg en daar weer onder een gleuf. 

Op het linkerdeel van het console zie je 6 lampjes/metertjes die ook genummerd zijn als 1 t/m 6 en deze corresponderen dus met de 6 hendels op de rechterkant van de console. Onder deze 6 lampjes zie je een doorzichtige "Rol" met rechts ernaast een kleinere zwarte hendel. Als je op deze hendel klikt dan verschijnt er een gekleurde plaat in de doorzichtige rol. Klik je dan weer op het zwarte hendeltje dan komt er een andere plaat met een andere kleur in de doorzichtige rol. Er zijn dus 6 verschillende kleur platen waaruit je kunt kiezen. Je moet dus nu in deze doorzichtige rol de juiste plaat laten verschijnen omdat elke plaat een ander model voeten maakt. 

Doe nu het volgende in deze volgorde:

Op het rechterdeel klik je op Hendel 1 (dat is het hendeltje rechts onder). Het lampje van dit hendeltje gaat nu rood branden. (In feite is dit het enige hendeltje dat een rood lampje geeft.) en op het linkerdeel gaat nu lampje 3 ook branden. Klik nu 3 keer op de zwarte hendel 2, naast de doorzichtige rol om een LICHT GOUDEN plaat in de rol te krijgen. Open dan je Itemsinventory en pak er de  "Oscar's Card"  uit en klik dan op gleuf 3 in het midden van de console.Klik dan op de rechter zwarte hendel 4 en.......... kijk naar de film.

Filmpje: Je ziet nu Kate die nog op een knop drukt en dan zie je het gehele fabricage proces en uiteindelijk zie je hoe er een paar voeten van de lopende band rollen

NB: als je nu een verkeerde plaat in de doorzichtige rol hebt gezet dan zie je een korter filmpje en rollen er dus verkeerde voeten van de lopende band. Alleen weet je pas dat het verkeerde voeten zijn als je de voeten aan Oscar gaat geven. Oscar zal ze dan namelijk weigeren. Gebeurt je dat dan keer je gewoon terug naar dit console en dan herhaal je dit gehele proces er dan wel voor zorgend dat je de LICHT GOUDEN plaat instelt.

Na dit filmpje ga je terug de trap af en loop je terug over de Catwalk.Dan via de trap terug naar de vloer van de fabriekshal. Als Kate dan weer onderaan de ijzeren trap staat klik je in de rechter beneden hoek van het scherm en je keert dan terug op het scherm waarop je de lopende banden ziet. Klik weer rechtsonder in je scherm en je ziet dan op het volgende scherm de voeten liggen aan het einde van de lopende band. 

Zoem in op de voeten en pak ze dan op. Zoem uit en ga nu weer 4 schermen terug naar Links en op het scherm met de vorkheftruck ga je achterin weer door de deur en je bent terug bij Oscar. Open je Itemsinventory en klik op de voeten en klik dan op Oscar om hem zijn voeten te geven. 

Zijn het de verkeerde voeten dan weigert Oscar ze. Maar je hebt uiteraard wel het goede model voeten gemaakt, dus Oscar doet ze "aan" en loopt daarna weg naar zijn trein in het station.

Verlaat ook deze ruimte via de deur en ga dan 2 schermen terug naar rechts en klik op de buitendeuren om de fabriekshal te verlaten. Volg het pad terug naar de Fontein en ga via het Onderste Pad terug naar de hoofdstraat. Klik dan links onder in je scherm en loop door de straat richting je hotel, dus  richting de bergen. 

Volg dan gewoon alsmaar de straat, je gaat over de brug, en uiteindelijk kom je dan bij de kerk.

Kerk

Ga door het hek. Je krijgt een telefoontje van je Baas en hij kaffert je behoorlijk uit. Baasje is "not amused" over het feit dat er een erfgenaam is.

 Het pad links gaat naar het kerkhof. Het pad rechts gaat om de kerk heen naar de achterdeur van de kerk. De voordeur van de kerk zit op slot dus volg het pad naar rechts en je komt aan de zijkant van de kerk. Hier zie je een liftcabine, maar dit laten we nog even zitten. Loop verder naar achteren over het pad en op het volgende scherm klik je op de deur bovenaan de trap. 

Kate stapt dan de kerk binnen. Loop door naar rechts. Je ziet dan een ladekast en een nis met daarin een altaar en een kruisfiguur aan de muur. 

Zoem in op de ladekast. Probeer een lade te openen. Lukt niet. Rechts boven de bovenste kade zit een sleutelgat. Je hebt dus een sleutel nodig.  Aan de rechterzijkant van deze ladekast zit een zilverkleurige draaihendel. Klik op de zilverkleurige draaihendel..... maar er gebeurt niets. Zoem uit en zoem dan in op het kruisfiguur aan de muur, achter het altaar. Klik dan op Jezus en het kruis schuift weg. Pak de sleutel uit het muurgat en zoem uit. 

Zoem weer in op de ladekast en pak het sleuteltje uit je Itemsinventory en klik dan op het sleutelgat. Nu kun je alle lades openen. Begin met de bovenste lade en werk dan omlaag tot aan de onderste lade. Uit elke lade pak je dan een Muziekponskaart. Behalve uit de 3e lade. De 3e lade schijnt minder diep dan de andere lades. Als je de 3e  lade open hebt staan, klik dan op die zilverkleurige draaihendel. aan de zijkant van de kast. en de lade schuift dan nog verder open

Pak de witte Voralberg Sleutel  en ook de opgerolde brief. Lees de brief. De brief is van de dominee  en verteld over de "dood" van Hans Voralberg en over de bekentenis van Anna dat Hans dus niet dood is. De dominee zat hier hevig mee. Sluit alle lades en zoem uit. Je hebt nu dus 4 van die Muziekponskaarten in je Itemsinventory staan, maar je zult alleen de Purperen (Purple) nodig hebben.

Klik rechts onder in je scherm en verlaat de kerk dan via de linker deur. Loop terug over het pad en tot aan het trapje met de liftcabine. Als je nu op de lift zelf klikt dan zal Kate er niet naar toe gaan. Klik dus op het kastje dat je voor de lift aan de muur ziet. Kate loopt dan het trapje op en je bent dan ingezoomd op dit kastje. 

Je ziet in het kastje 2 tandwieltjes in en 4 pinnen waarop jij dus de overige 4 tandwielen moet plaatsen. Wel, je hebt dus de 4 tandwielen van Momo al geruime tijd geleden op gepakt. Heb je deze 4 tandwielen niet, dan zul je nu eerst terug moeten gaan naar het hotel om ze alsnog te gaan pakken.  Open je Itemsinventory en klik op één van de tandwieltjes en klik dan op de pin waarop dit tandwiel past. Elk tandwiel past maar op één pin, dus dit wijst zich vanzelf. 

Als je zo alle 4 tandwielen hebt geplaatst, dan klik je rechts op de hendel en Kate gaat dan met de lift omhoog naar de torenkamer.In de Torenkamer loop je naar rechts en loop dan nog iets door naar het raam. Kate staat nu bij de Torenklok Automaton.   In de rug van dit ding zie je een gleuf. Open je Itemsinventory en klik daar dan op de Purperen Muziek Ponskaart en klik dan op de gleuf en....

Filmpje: De kerkklokken spelen het melodietje hoort en dan zoemt de camera in op de graftombe van de Voralbergs en zie je de Automaton bovenop deze tombe zijn hoed afdoen.

NB: je kunt uiteraard ook eerst de andere 3 ponskaartjes proberen. Je ziet dan telkens hetzelfde filmpje maar met een ander deuntje en zonder dat je dan de graftombe te zien krijgt.

Na het filmpje informeert Kate je dat ze de Muziekponskaarten niet meer nodig heeft en deze verdwijnen dan uit je inventory. Ga met de lift terug naar beneden en volg dan het pad terug naar links naar de voorzijde van de kerk. Klik dan aan de linkerkant van je scherm om verder naar links over het pad te gaan en op het volgende scherm klik je op de graftombe. 

Zoem in op de hoed. Open je Itemsinventory en klik op de Voralberg Sleutel en klik dan op de Kruisgleuf in de Hoed. 

Het hek gaat open, dus ga naar binnen. Loop door en Kate komt in de grafkelder. Loop door naar links en zoem dan in op de onderste graflade. 

Dit is de graftombe van Hans Voralberg. Klik op de la en.....Kate trekt de la open.. zoem er dan weer op in. 
De kist is nu open.....er ligt geen lijk in de kist....wel 2 items.... 
Pak de twee items uit de kist. 

 Het ene item is de "Valadilene Voice Cylinder" en deze verdwijnt naar je Itemsinventory. Het andere item is een krantenartikel aangaande de dood van Hans Voralberg. Zoem 2*uit en verlaat de grafkelder en volg het pad terug naar de voordeur van de kerk. Ga hier dan via de onderkant van je scherm terug naar de hoofdstraat.

Fabriek 2e keer

Volg de hoofdstraat nu terug tot op het scherm waar de ingang van de Voralberg Estate is (dat is vanaf de kerk 6 schermen terug). Ga door de poort weer naar de Fontein. Ga weer, via het Onderste Linkerpad, terug de Fabriekshal binnen en ga dan via de ijzeren trap terug het kantoor in. Loop weer naar rechts en zoem weer in op de boekenkast. Open je Itemsinventory en klik op de "Valadilene Voice Cylinder" en klik dan op het vakje van het speeldoosje dat op de middelste plank van de kast staat en........Kate stopt de cilinder in de muziekdoos en..........

Langere film: 

We zien een jonge Hans en Anna Voralberg. Hans neemt Anna mee naar de grot en vindt in de grot grottekeningen van mammoeten en.....op een hoog platform de Mammoetpop. Hans moet en zal de Mammoetpop hebben, dus hij klimt omhoog en.....valt omlaag en ligt wekenlang in coma.....en wordt uiteindelijk  "dood" is verklaard. 

Na dit filmpje staat de Cylinder weer terug in je inventory. Klik op het bovendeel van het speeldoosje, dus op de het deel met de 2 poppetjes

Je pakt het bovendeel op en het verdwijnt naar je Itemsinventory. Zoem uit, verlaat het kantoor en de fabriekshal en keer terug naar de Fontein.

Station: 1e keer:

Ga nu, bij de fontein, het Bovenste Rechterpad in en volg deze naar achteren naar het Station. 

Ga het station binnen en klik dan onderin je scherm om naar het volgende scherm te gaan. Je ziet het Kaartjes kantoortje en rechts een deel van de treinwagon. 

Klik op het "balkon" van de wagon en Kate klimt erop. Ga door de deur de wagon binnen en zie.......Oscar is hier ook.  Klik op Oscar. 

Er volgt een korte begroeting en dan verschijnen je Dialoog Opties. Klik op "MISSION". Kate heeft wel trek in een treinritje maar Oscar vertelt haar dat ze wel een Treinkaartje moet hebben. Oscar verdwijnt dan naar buiten. Volg Oscar naar buiten en ga dan naar links het perron weer op. Zoem in op het Kaartjes kantoor en wie is daar dan binnen......Oscar.

Als je Dialoog Opties weer verschijnen kies je weer voor "MISSION" Oscar is een beetje een zeur, maar uiteindelijk krijgt Kate haar Treinkaartje. Zoem uit het treinkaartje en er verschijnt een ander document op je scherm. Dit is het "Train Release Permit" en hiermee geef je Oscar toestemming om de trein te laten vertrekken. De Permit moet echter nog wel van het juiste STEMPEL worden voorzien. Zoem uit. Zowel je treinkaartje als de permit verdwijnen je "Personal Files" in. 

Zoem weer uit en ga terug de wagon in en geef je trein kaartje dan aan Oscar. Dacht je nu echt dat je nu gaat vertrekken? Nee hoor.....Oscar weigert je kaartje aan te nemen en zegt dat nog niet aan ALLE voorwaarden tot vertrek zijn voldaan. Je zult het goede stempel op de Permit moeten krijgen. En. omdat de trein ook een Automaton is, je moet de trein dus ook nog OPWINDEN. Verlaat de wagon via de linkerkant en loop terug over het perron naar de uitgang van het station en keer over het pad terug naar de Fontein. Ga via het Onderste pad weer de Hoofdstraat in.

De Permit Stempelen:

Ga door de hoofdstraat nu terug naar het huis van de Notaris Maître Alfolter. Gelukkig staat hier de voordeur nog altijd open, dus ga naar binnen en loop dan naar rechtsonder in je scherm. Op het volgende scherm klik je op het stapeltje papieren dat op het kortste deel van de balie staat. Kate loopt om de balie heen en je bent dan ingezoomd op de Stempel Automaton.

Klik op de hoed van het poppetje. De hoed klapt open. Pak de Inktpot uit je Itemsinventory en klik dan weer op de geopende Hoed. De inktpot verdwijnt de hoed in. Open je "Personal Files" en klik op de "Train Release Permit" en dan op het stempel blad. Je Permit komt op het blad te liggen. Druk dan op de Rode Knop en je Permit krijgt nu het juiste stempel. Zoem uit, verlaat het notaris huis en keer terug naar de trein in het station.

Station: 2e keer
De trein laten vertrekken:

Ga weer op het balkon van de wagon maar ga niet de wagon in maar loop rechts het balkon weer af. Je staat nu dan op het rechterperron. Loop naar de onderkant van het scherm en je ziet dan, op het volgende scherm, een console staan met daarop een groot draaiwiel en links een hendel. 

Loop naar het console toe en klik op het Draaiwiel. De Opwind Stang komt nu naar buiten en blijft vlak voor de locomotief hangen. Klik nu op de Hendel en de stang wind nu de locomotief op. Als het opwinden klaar is klaar, klik je weer op het Draaiwiel om de stang weer in te trekken. Ga terug naar de wagon. 

Ga weer op het balkon en ga nu weer de wagon in. Negeer Oscar en loop door naar achteren en ga dan het volgende compartiment binnen. 

Je bent in de 'hal" tussen de "salon" en de "slaapkamer" van de wagon. Hier zie je 2 kasten, links en rechts één. In het midden een zuiltje met een rond geel plateautje erop en rechts een tafeltje met daarop een plateautje.  Pak de Mammoet uit je Itemsinventory en klik dan op dat plateautje op de tafel. Kate plaatst dan de Mammoet op het plateautje. Pak dan het Anna en Hans deel van de muziekdoos uit je inventory en klik op het gele plateau van het zuiltje. Je zet het Anna en Hans deel op het zuiltje

Zoem dan in op de Linker kast en plaats beide Muziek Cylinders op de plateautjes van de bovenste plank. Ga nu terug nasar Oscar die nog altijd voor in de wagon staat. Open je "Personal Files" en geef aan Oscar eerst de "Train Release Permit" en daarna je Treinkaartje. Ga dan rustig achterover zitten en geniet van de treinreis. De trein komt dan, de volgende morgen, aan in het station van de Universiteit van Barrockstadt.

Hoofdstuk 2: Barrockstadt

Rondsnuffelen

Na een lange treinreis zijn we aangekomen in het station van un iversiteitstad Barrockstadt. Kate staat midden in de wagon. Loop naar de onderkant van je scherm en Kate begint een gesprek met Oscar. 

Oscar duidt aan dat dit station eigenlijk niet het eindstation van de trein is, maar dat de trein niet verder kan omdat de "brandstof" op is. De locomotief moet feitelijk weer worden opgewonden. Oscar vindt het maar niks hier. Het is hem hier veel te "dampig" en omdat hij bang is dat hij zal gaan roesten verdomt hij het om de trein te verlaten. Je kunt nog even verder je dialoog opties aflopen met Oscar. 

Verlaat dan de Wagon naar het balkon en dan naar links het linker perron op. Ga verder naar links en Kate staat dan midden tussen de 2 Boogbruggen.

Er gaat een boogbrug naar links over het spoor en er gaat een boogbrug naar rechts over het Kanaal. Je kunt echter ook, via de trap verder omlaag. Ga, via onderrand scherm verder de trap af en loopt dan alsmaar naar links tot je bij een vent komt die op de zandhelling bij het kanaal staat. Dit is de Stationschef. Klik op de Stationschef om met hem te praten. Loop gewoon door al je dialoog opties heen in dit gesprek. 

De stationsmeester wil eigenlijk dat je zo snel als mogelijk is weer ophoepelt met je trein. Chefje babbelt maar door over de flora en fauna in zijn station en dan vooral over de Koekoeksvogels en Koekoekseieren die de nesten vullen. De Stationschef vertelt over een Adelaar Automaton die hoog boven over een rail door de lucht "vliegt". Verder is hij zeer bezorgt over al die koekoekseieren die de nesten van de andere vogels vullen. Sluit dit gesprek dan af.

Onderaan op deze zandhelling, vlak bij het water, ligt een object in het zand. Raap dit op. Het verdwijnt in je Itemsinventory en als je deze opent dan zie dat het object een Haak is. Klik  boven de stationschef om weer terug op het perron te komen. Loop dan helemaal terug naar rechts tot Kate weer tussen de twee Boogbruggen staat. Ga nu 2 keer naar rechts over de Rechter Boogbrug en Kate staat dan op de Kade van het kanaal.  Kate staat voor de hoofdingang van het station. Klik helemaal aan de linkerkant van je scherm om Kate naar links te laten gaan. 

Katie komt dan op het volgende scherm. Hier zie je dan, achterin en vlak voor de uitgang, een apparaat staan op de kade. Klik erop en Kate loopt er naar toe en je staat er dan vlak voor. Achter dit apparaat zie je nog net de bovenkant van de sluisdeuren. Dit apparaat is dan ook het Sluiscontrole console

Zoem nu eerst in op de bovenkant van het apparaat. Je ziet dan een aantal cijfertoetsen onder een kap en je ziet ook 3 gleuven. 2 links en 1 rechts. Als je op de rechter gleuf klikt dan zegt Kate dat ze een sleutel nodig heeft. Zoem uit. Op de rechterkant van dit apparaat zie je een telefoon en op de paal achter deze telefoon zit een bord gespijkerd. Zoem in op dit bord en je leest dan: "Als u problemen heeft, bel dan het volgende nummer 2766-6742"Zoem uit en klik op de telefoon. De telefoon werkt niet. 

Open je inventory en klik op Kate's Mobieltje. Toets het nummer 27666742  in en druk op de "Send" knop. Kate wordt nu verbonden met het "East Lock Control Center" en wordt verzocht de # toets van haar mobieltje in te drukken. Dus doe dat. Vervolgens krijg je dan een keuze menu te horen. Blijkbaar zijn er 4 van dit soort sluizen en aangezien jij nu bij de Barrockstadt sluis bent druk jij dus op de nummer 4 toetst van Kate's telefoon. 

Let dan nu goed op. Je krijgt nu het volgende te horen:"Om het water te laten STIJGEN druk je toets 1 in en om het water te laten DALEN druk je toets 2 in"    Hiermee worden dan niet de toetsen van Kate's mobieltje bedoeld, maar de cijfertoetsen van het apparaat onder de glazen kap. Maar die cijfertoetsen kun je nog niet indrukken, want je hebt een sleutel nodig om die glazen kap open te maken. En er is nog een ding waar je rekening moet houden. Zoals je net hebt ervaren is het cijfer voor deze Barrockstadt sluis dus het cijfer 4, dus de code voor het laten stijgen van het water is dan #41 en voor het laten dalen van het water is dan #42. Onthoud dit. 

Berg je telefoon op en ga terug naar links, naar de Boogbrug. 
Ga de boogbrug weer over en als Kate weer tussen de beide bruggen in staat, klik dan op de Trein. Terug bij de Trein loop je nu alsmaar naar rechts. 

Na 3 schermen gaat Kate via een trap omlaag en is nu buiten het station. Kate staat op het pad dat langs het kanaal loopt.

 Loop gewoon maar door over dit pad en je komt dan op een scherm waarop je achterin een grote muur ziet. 

Kate zegt dan dat ze, aan de overkant van de rails, zo'n Trein Opwind Machine ziet staan en ze vraagt zich af hoe ze de trein daar naar toe kan krijgen. Loop helemaal terug naar de trein tot je op het scherm bent vlak voor de Boogbruggen. Kate wordt dan geroepen door Oscar, want hij heeft Kate wat te vertellen. 

Dus ga de wagon binnen en Oscar vertelt dan dat de Rectors van de Universiteit met Kate willen spreken .Ga weer naar buiten en terug naar de boogbruggen en ga weer 2 keer rechts over de rechter boogbrug. Ga niet het station uit maar loop  helemaal naar rechts over de kade. Op het volgende scherm klik je dan op de uitgang deur. 

Kate is nu buiten de stationshal. Links gaat een trap omlaag naar het kanaal. Rechts kun je naar het plein, voor het station. Klik, links,  op de omlaag gaande trap, en Kate gaat deze af. Op het volgende scherm zie je dan een schuit liggen in het kanaal en op deze schuit staat het schippers echtpaar. 

Klik op het Schippers echtpaar  en Kate loopt naar de schuit en spreekt het echtpaar aan. Je dialoog opties verschijnen. Kies "Help". Kate vraagt of de schipper met zijn schuit de Trein uit het station kan slepen tot bij de Opwind Machine. Dat wil het echtpaar wel maar het zal Kate 100 dollar kosten en deze zijn vooraf te betalen. 

Je kunt nog even de overige dialoog opties af lopen, maar behalve het feit dat je vindt dat dit echtpaar, en vooral de man, knetter gek is, levert dat niet veel op. Dus ga terug de trappen op en klik dan aan de rechterkant van het scherm, om naar het Plein te gaan. Kate staat nu op het plein voor het station en rechts zie je de universiteits gebouwen. Klik, midden rechts, op de trap en Kate rent daar naar toe en gaat deze trappen op en ze staat dan op het voorplein van de Universiteit.

Universiteits perikelen

Sauvignon Druiven vinden

Achter het "prieel" zie je de voordeur van de universiteit, bovenaan de stenen trap. Klik op de voordeur en Kate loopt daar naar toe. Negeer de vent die links naast de trap staat en klik op de grote voordeur bovenaan de trap. Kate gaat de universiteit binnen.  

Klik rechterkant scherm en Kate komt op het volgende scherm. Kate is beland in de centrale hal en ze staat in een cirkel op de vloer. Voor haar staat een groot Mammoet skelet in de nis. Je kunt nu naar links of naar rechts. Naar links is de bibliotheek en de kamer van de rectors. Naar rechts is het laboratorium

Ga  nu eerst 1 scherm naar links en klik dan op de grote deur en......Katie beland in de Bibliotheek.  

Klik onderaan het scherm om de trap af te gaan en Kate staat dan onderaan de trap. Recht voor Kate gaat er weer een trap omhoog en links en rechts staan de leestafels. Aan sommige zitten studenten te werken. Op de tafel, rechts onder in je scherm, ligt een Blauw Boek. Loop naar de tafel naar toe en pak het Blauwe Boek van de tafel en lees het door. 

Het is een boek over "Amerzone" en je leert wat wetenswaardigheden over de Koekoeksvogel van Amerzone. 
Het is vooral van belang te lezen dat deze Koekoeksvogel dol is op de druif van de "Sauvignon plant"

Sluit het boek. Het komt in je "Personal Files" terecht zodat je het altijd nog eens kunt lezen.Ga nu de linkertrap op en boven op de omloop klik je onderaan je scherm. Op het volgende scherm zie je een ladder staan in de boekengalerij. Klik op de ladder en Kate klimt omhoog. 

Je ziet nu een rij Gele Boeken met Bruine Labels. In het laatste vak, rechts, zie je dat één van deze boeken op de kop staat. 
Het bruine label zit onder en dit boek steekt ook een beetje uit. Klik op dit boek. 

Het is het: "The Illustrated Dictionary of Plants and Mushrooms". Lees het door en je leert iets over de Yangala-Cola Paddenstoel. Sluit het boek en zoem uit. Kate staat dan weer onderaan de ladder. Klik achterin je scherm op de achterste boekenwand en je ziet de deur naar de hal weer. Klik op de deur en Kate staat weer in de hal. Ga nu 1 scherm verder naar links en dan door de grote deur de Rectoren kamer binnen.

Loop door naar rechts en je ziet de 3 Rectors zitten aan hoge tafel.  Zoem in op de 3 Rectors. Het zijn 3 arrogante elitaire klojo's. 

Zoals op elke universiteit, hebben deze 3 heren van hun studenten ook een bijnaam gekregen. Van links naar rechts heten deze 3 heren, onder hun studenten, Jut, Jul en Zeikerd en ze kramen vreselijke elitaire onzin uit, maar het wordt je wel duidelijk dat zij eigenlijk maar 1 ding van je willen. Dat is dat je zo snel mogelijk met je trein weer uit hun station verdwijnt. Kate wijst hen er eventjes fijntjes op dat zij dat ook wel wil, maar dat hun o zo mooie station, geen Opwind Mechanisme bevat waarmee ze haar trein kan opwinden. Dit slaat de 3 heren even met stomheid. Kate noemt ook die grote muur die ze heeft gezien en dit valt niet in goede aarde bij de heren rectoren. Jut, Jul en Zeikerd raden Kate ten stelligste af om ook maar in de buurt van hun Muur te komen.

Je gespreks opties verschijnen. Kies  eerst de"Money". optie. Kate vertelt over de schipper en dat deze wel de trein met zijn schuit het station wil uit trekken. Maar de schipper vraagt er 100 dollar voor. Kate vraagt dus of de universiteit misschien een financieel steentje kan bijdragen. Hierover denken de heren eventjes na, en dan zijn zij daar wel toe bereid, mits Kate eerst wat voor hen doet.  Er schijnt ergens één of andere machine stuk te zijn en of Kate deze even wil gaan maken, in ruil voor hun financiële hulp. Kies dan het  "Sauvignon"  onderwerp. Kate vraagt dan of de heren weten of er in de universiteit ook een plant van deze naam is. De 3 rectoren weten dit niet, maar ze ontkennen dit iets te hartstochtelijk. Hierna kun je via de overige opties de 3 rectoren nog wat elitaire onzin ontlokken, maar dat is niet echt noodzakelijk. Sluit je dialoog venster en Kate krijgt haar congé. De thee wacht op de rectors.

Klik onderaan je scherm en dan weer op de deur en Kate staat weer in de hal. Klik weer onderaan je scherm en dan rechts en Kate staat weer in de centrale hal met de Mammoet. Ga nog 1 scherm naar Rechts. Je ziet een vent staan die bezig is een ander mammoet skelet te bestuderen. Loop naar hem toe. 

Dit is Professor Pons. Spreek hem aan. De goede prof is een beetje doof. Uit je dialoog opties kies je nu de "Hans"  optie. 

Er volgt een heel verhaal van de professor en het wordt duidelijk dat hij Hans heeft gekend in zijn studenten tijd. Verder wordt het duidelijk dat Hans gek was op Mammoets en op een speciale Mammoet Pop. Prof. Pons beschrijft in detail deze Mammoet Pop. Het is de Mammoet Pop die je in Valadilene in de grot hebt gevonden en die nu dus op het tafeltje in de treinwagon staat. De prof vertelt verder over een inboorlingen stam in Syberia en dat de Mammoet voor deze stam een heilig symbool is.

Na dit verhaal kies je de "Sauvignon"  optie. Ook Prof. Pons ontkent te weten of er zo'n plant hier in de universiteit is en hij verwijst je hiervoor door naar de Stationschef, die je hier meer over schijnt te kunnen vertellen. Sluit dit gesprek en loop 1 Scherm terug naar de centrale hal, klik dan onderaan je scherm en op het volgende scherm op de buitendeur, links, en Kate staat weer buiten op het voorplein. Kate krijgt weer een telefoontje van de baas.

Hierna klik je weer onderkant scherm en op het volgende scherm klik je in de linker beneden hoek en Kate komt weer op het "stationsplein" terecht. Klik op de hoofdingang van het station, recht tegenover Kate. Kate loopt het station weer binnen. Ga over de boogbrug en terug naar de Stationschef, op de zandhelling. Spreek de Stationschef weer aan en vraag hem over "Sauvignon"

De stationschef schrikt en ontkent ten stelligste dat hij ook maar iets afweet van deze plant. Het is dan wel merkwaardig dat hij wel weet dat deze plant afkomstig is uit Amerzone. De Stationschef wil je echt niets over de plant vertellen en loopt dan boos weg.

Loop terug naar de Boogbruggen en loop dan door naar de trein. Ga de wagon binnen en loop door naar het middelste compartiment. 
Pak de
Mammoet Pop van het tafeltje. Verlaat de wagon en ga weer de rechter Boogbrug op. Hier staat nu de Stationschef.

Spreek de Chef weer aan en vraag hem weer naar de "Sauvignon". Weer ontkent hij dat hij hier ook daar ook maar iets vanaf weet, maar weer verspreekt hij zich en Kate zegt dan dat ie liegt. Cheffie wordt nu boos en zegt dat Kate dan maar met Professor Pons, die oude vent met de fossielen,  moet gaan praten.  Dus verlaat het station via de hoofdingang en ga terug de universiteit binnen en dan rechts naar Professor Pons die nog altijd in de hal bij het Mammoet skelet staat. Geef de Mammoet Pop aan Pons. 

Pons is  verrukt mert de Mammoet en wil het ding gelijk gaan onderzoeken in het laboratorium. Hij wil er vanmiddag een lezing over houden en hij nodigt Kate uit om deze ook bij te wonen. In feite zegt hij dat het voor Kate heel belangrijk is om zijn lezing te komen bijwonen. Hij zal haar een telefoontje geven zodra de lezing begint en dan verdwijnt hij het Laboratorium in.

Klik op de openstaande deur en ook Kate staat in het laboratorium. Zoem gelijk in op de vitrine kast, links van Kate en de deur. 
Op de 2
e plank van onderen, in het linker kastdeel, staat een Muziekcilinder. 

Pak de Muziekcilinder. In je inventory heet deze dan de "Barrockstadt Voice Cylinder". Zoem uit en klik onderkant scherm om een scherm door te lopen.Links staat Prof. Pons achter de tafel. Zoem nu eerst in op de gootsteen die je aan de rechterzijkant ziet hangen. Dus van de voorste onderzoekstafel, aan de rechterkant van de zaal 

Pak dan de fles Yangala-Cola op en ook de Tang (Forcers) die er naast ligt. Dit is een tang om test tubes mee vast te houden. Zoem uit en klik op Professor Pons. Vraag hem weer over "Sauvignon".  

Weer vertelt Pons je dat je hierover toch echt beter met de Stationschef moet praten. Kate zegt hem dan dat ze dat al heeft gedaan en dat de stationsmeester haar nu juist naar hem heeft verwezen. Pons wordt zenuwachtig en raaskalt wat en zegt dan dat je maar met de Rectors over "Sauvignon" moet gaan praten. Zij zijn tenslotte de bazen van de universiteit.

Links van Pons ligt de Mammoetpop op de tafel. Kate moet de mammoet straks niet vergeten, dus onthoud dat de Mammoet hier op de tafel ligt. Verlaat het labo en loop door de gang helemaal terug naar de Rector Kamer. Spreek de 3 heren weer aan en stel ze weer je "Sauvignon"  vraag. 

Weer ontkennen de 3 heren enige kennis van deze plant, maar één van de rectoren verspreekt zich en vertelt dat er achter het station een "geheime" tuin is. Kate gaat hierop door en we komen er achter dat in deze tuin wel degelijk Sauvignon Druiven worden geteeld door de stationchef.Pons verwerkt de druiven vervolgens,in het laboratorium, tot wijnvoor de rectors. De universiteit doet dus aan illegale wijnstokerij.

Sluit het gesprek af en verlaat de universiteit en keer terug naar de Stationschef, op de boogbrug in het station. Vraag hem weer de "Sauvignon"  optie en Kate confronteert hem nu met haar zojuist verworven kennis over de illegale wijnstokerij en vraagt de stationschef om de poort naar die tuin voor haar open te doen. 

De stationschef loopt dan weg om dit te gaan doen. Loop naar links en ga dan over de Linkerboogbrug heen. Als Kate dan over deze brug is gegaan dan zie je recht voor haar een pad het "bos" ingaan. 

Loop dit tuinpad in en volg het helemaal naar het einde. De Stationschef heeft daar nu de "achterpoort" van het station open gemaakt en dat is de doorgang naar die "geheime" tuin. 

Als de stationschef dan weg is gelopen, klik je in de geopende poort en Kate stapt naar buiten de tuin in.  

Loop 2 schermen naar links en Kate staat aan het einde van het pad , vlakvoor een aantal struiken tussen de bomen.  Klik op de stuiken en Kate plukt er wat Sauvignon Kersen af. 

Ga nu terug het station in en volg het "bos" pad terug naar de boogbrug maar ga niet de boogbrug op. Ga naar rechts over het "perron" naar het volgende scherm........

.......en loop dan nog een scherm door naar rechts.......Je ziet dan een ladder omhoog gaan en voor de ladder zie je 3 Amerzone Koekoeksvogels op de vloer. Klik op de ladder. Kate loopt  naar de ladder toe, maar vanwege de vogels kan ze de ladder niet op klimmen. Open je Itemsinventory en klik op de Kersen en klik dan op de vogels en.........

Kate strooit nu de kersen aan de andere kant van de ladder op de grond en de vogeltjes waggelen er naar toe en doen zich er dan tegoed aan. Klik weer op de ladder en.........

....... Kate klimt omhoog en komt terecht op een tussenplatform. Klik op de volgende ladder en Kate klimt verder omhoog en komt boven op het grote platform en hier is dan die mechanische Adelaar war de stationschef je al over heeft vertelt. Zoem in op de rug van de adelaar. Er zit een nestje in de rug en hierin liggen een aantal eieren. Dat "rode" ei is een koekoeksei. Open je Inventory en klik op de Tang, de "Test Tube Houder",  en klik dan op het "Rode Ei"

Kate haalt het ei uit het nest. Zoem uit en klim de ladders weer af naar beneden.

100 Dollar "verdienen"

Loop de schermen terug naar de boogbrug, ga erover en ga dan de Rechter Boogbrug op. 
De Stationschef spreekt Kate weer  aan en hij verontschuldigd zich weer voor al zijn geheimzinnigheid en hij geeft Kate nu een
Fles Wijn

Verlaat het station via de hoofdingang en ga de trappen op naar het voorplein van de universiteit. Je bent nu weer op het grote scherm met het "prieel". Klik, rechts van het "prieel" op het bruggetje en Kate loopt daar over heen en staat nu dus bij het prieel. 

Loop rechtsom het prieel heen en klik dan op de linkerdeur. Je ziet een draaiwiel en daarboven een balans. De balans is uit evenwicht omdat er links wel een ei op ligt maar rechts niet. Open je Itemsinventory, klik op je Ei en klik dan op de rechterkant van de balans en deze is nu wel in evenwicht. Klik op het wiel en de deur gaat open. 

Ga naar binnen en ga dan door het vloergat omlaag. 

Beneden klik je op de grote staande hendel en..........

...............de Violisten, bovenin het prieeltje, spelen nu weer hun deuntje.......

......Kate staat dan vanzelf weer buiten. Loop terug om het prieel heen en klik op de brug en daarna op de voordeur van de universiteit. 
Ga naar binnen en ga naar de rector kamer, spreek de rectors aan en in je dialoog opties kies je nu
"Money".  

Na wat heen en weer gepraat krijgt Kate dan uiteindelijk haar 100 Dollar van de heren. Sluit dit af en verlaat de universiteit maar ga niet via de hoofdingang het station binnen.

De Sluis openen

Op het scherm waarop Kate dan voor het station staat, klik je links onder in de hoek en Kate loopt naar de zijkant. 

Klik dan op de Trappen en ......Kate is terug bent  bij het Schippersechtpaar op de schuit. Loop door naar de schuit .Open je Itemsinventory en klik op de Zak met Geld en klik dan op het echtpaar en.........Kate smijt de geldzak naar ze toe.

Als je nu dacht dat je nu klaar was en dat het schippersechtpaar nu je trein gaan verslepen dan heb je mis gedacht. De schuit moet wel eerst nog door de sluizen en omdat mevrouw en meneer de sluis instructies niet snappen, is dat een klusje dat Kate moet opknappen. De Schipper smijt een Sleutel naar Kate toe. 

Raap de Sleutel op en ga de trappen weer op en dan rechtuit het station binnen. Loop 1 scherm naar links. Op het scherm met de boogbrug krijgt je weer een telefoontje van je Mammie en weer heeft ze het in dit gesprek over ene FRANK. Dit is belangrijk voor later. Loop verder door naar links en voorbij de boogbrug en klik dan weer op het Sluisapparaat achterin. Zoem weer in op de cijfertoetsen en open dan je inventory en klik op de "Lock Key" en dan op de meest rechter gleuf. De kap gaat open en je kunt nu de toetsen indrukken. 

Wel, eerst moet de schuit dus de sluis invaren en dus moet je nu eerst het water in de sluis omlaag brengen zodat de voorste sluisdeuren open gaan. Je weet de omlaag breng code nog wel? Het is #42*.Dus klik, achtereenvolgens, op de volgende toetsen: #, 4, 2,* (Dus Hekje, 4, 2, Sterretje)Je ziet het water in de sluis dalen en de voorste deuren open gaan.

Ga terug naar de schuit, spreek het echtpaar aan en kies uit je dialoog opties dan de optie "Locks". 

De schuit vaart dan nu de sluis in. Nu moet het water in de sluis weer omhoog worden gebracht zodat de voorste deuren sluiten en de achterste deuren open gaan. Dus terug naar de sluisconsole en zoem daar weer in op de cijfer toetsen en voer nu de code #41* in......dus toetst in: #,4,1,*. (Dus Hekje, 4, 1, Sterretje) en de schuit komt in de sluis omhoog en vaart er volgens uit.

Ga over de rechterboogbrug terug naar je trein en loop dan 2 schermen door naar rechts tot het einde van het station. Hier ligt nu de schuit. Klik op het schippers echtpaar en kies de optie "Help". De schipper gooit nu een ketting naar je toe. Open je inventory en klik op de Haak en klik dan , net achter Kate, op het uiteinde van de ketting. 

Filmpje: Kate maakt de haak aan de ketting vast en vervolgens de ketting aan de locomotief vast. De schuit versleept nu de trein naar het Opwindt Mechanisme, vlak voor de muur. 

Loop ook die kant op en volg het pad tot je op het scherm bent gekomen waarop je de trein en de muur ziet en.....
....,.Kate krijgt nu een telefoontje van Professor Pons en hij informeert je dat hij met zijn lezing gaat beginnen.

Omdat je deze lezing MOET bijwonen loop je helemaal terug naar de boogbruggen. Ga dan weer over de rechter boogbrug en via de hoofdingang het station uit. Ga de universiteit binnen tot je weer in de cirkel van de centrale hal staat. Klik dan op de grote Mammoet in de nis en je staat er achter. 

Klik in het trappenhuis, rechts, en klim dan de trap op en boven klik je onderaan je scherm en.......... Kate komt in de grote Aula/College Zaal terecht en wordt verwelkomt door Professor Pons en deze begint aan zijn lezing. Er is niets aan te doen, je moet het gewoon uitzitten, lezen en luisteren naar wat Pons allemaal vertelt. Het duurt wel even. Je kunt natuurlijk rechtsklikken om hier snel doorheen te gaan

Pons verteld over een volk, de Youkols People, in Siberië en deze zijn er in geslaagd om de Mammoet te temmen en als rij en last dier te gebruiken. Ook voedde zij zich met het Mammoet vlees en kleden zij zich met de huiden. Na de ijstijd wist dit volk te overleven door zich, eeuwen lang, te voeden met het vlees van de diep ingevroren Mammoet Karkassen. Tot op vandaag bestaat dit volk. Er wordt beweerd dat er, bij Siberië, een "Verloren Eiland" is, "Syberia" genaamd waarop heden ten dagen nog steeds levende MAMMOETEN leven. Na zijn lezing vraagt Pons of je nog even in zijn laboratorium wilt komen om er de Mammoet Pop weer terug te pakken.

Klik  links boven in het scherm en dan op de geopende deuren en dan onderaan je scherm om de trap weer af te gaan. 

Beneden klik je in de linker beneden hoek en Kate is terug in de Centrale Hal. Ga 1 scherm naar rechts en klik dan onderaan het scherm en dan op de Labo deuren. 

Kate gaat het Lab weer binnen. Klik onderaan het scherm om door het lab te lopen. Links staat Pons weer achter de tafel. Klik op het witte papier dat op de tafel ligt en Kate pakt dit op. Het is de uitgetypte versie van Pons lezing, dus als je zin hebt kun je het altijd nog eens nalezen. Op de andere zijde van de tafel ligt dus de Mammoet Pop. Raap de Mammoet Pop absoluut nu ook op...

NB: vergeet je om de Mammoet Pop nu weer terug te pakken en ga je gewoon verder met de game dan kun je de game niet uitspelen. Heb je eenmaal Barrockstadt verlaten dan kun je nooit meer terug komen om de Mammoet Pop alsnog te gaan halen.

De Trein weer Opwinden

Verlaat de universiteit en ga terug het station in en over de rechter boogbrug het perron op. Volg het perron helemaal naar rechts tot je het station uit bent en dan volg je het pad langs het kanaal maar gewoon naar links tot je terug bij je trein bent. Klik op het trappetje van de wagon en ga dan via de rechterkant het balkon weer af. Je bent nu dus aan de andere kant van de trein. 

Loop naar de Opwind Machine en klik op het Draaiwiel en daarna op de Hendel en de locomotief heeft weer "sap". Je krijgt onmiddellijk weer een telefoontje van Danny Boy. Het gesprek loopt niet helemaal zoals Danny Boy waarschijnlijk had gedacht. Kate laat nu behoorlijk haar tanden zien. Ga de wagon binnen en loop door naar het middelste compartiment. Zet  de Mammoet Pop weer op het tafeltje en open dan je inventory en klik op de "Barrockstadt Voice Cylinder" Klik dan op het vakje in de zuil. Kate plaatst de cilinder daarin.

Bekijk op je gemak de scène waarin Anna haar broer Hans op de hoogte brengt van het overlijden van hun vader. 

Hierna zet Kate vanzelf deze cilinder in de linker kast. Ga naar Oscar, die voorin de wagon staat. Spreek Oscar aan en kies de optie "Mission"  en.......
....De trein vertrekt, maar het is maar een kort ritje want de trein stopt dus vlak voor de muur..

Een Exit Visa verkrijgen

Ga de wagon uit en rechts het balkon af. Zoem in op het huisje. Het is dus een Kaartjes huis en Oscar is er al binnen. 

Oscar vertelt nu dat, om door de muur te kunnen gaan, je een VISA nodig hebt. Kate wordt een beetje pissig en vraagt waar ze in hemelsnaam zo'n visa vandaan moet halen. Oscar vertelt haar dat er iemand op de muur is die haar zo'n visa kan verstrekken. Voor nog wat meer vermakelijke conversatie tussen Kate en Oscar kun je nu even al je dialoog opties gebruiken en daarna het gesprek afsluiten.

Klik dan, aan de linkerkant van je scherm, achter het huisje. Je ziet dan de achterzijde van het huisje en achter het huisje zie je een deur in de pilaar van de muur. Klik op die deur en Kate gaat dan die pilaar in. 

Kate is dus nu in de pilaar van de muur. Een ijzeren trap gaat omhoog. Klik op de onderste ijzeren trap en Kate klimt naar boven en komt bovenop de muur terecht. Kate krijgt nu weer een telefoontje van collega Olivia die vertelt dat Danny Boy helemaal van streek is geraakt over jullie laatste conversatie.Klik links onder in het scherm en op het volgende scherm doe je dat weer en dan klik je op de deur en je stapt de Toren Kamer binnen.

Zoem in op de vent die, achter de telescoop, door het raam staat te turen. Er volgt een gesprekje. 
Dit is
Kapitein Malastesta en hij is een beetje vreemd. In je dialoog opties kies je voor "Mission"

Kate vraagt de Kapitein om een Visa. Helaas, Kapiteintje wil geen Via geven omdat het volgens hem te gevaarlijk is om voorbij de muur te gaan wegens één of andere vijand die daar op de loer schijnt te liggen. Hij nodigt je uit om door de telescoop te gaan kijken om dat voor jezelf te zien. 

Dus sluit het dialoog venster en zoem in op de telescoop. Je ziet een zeer vage afbeelding door de telescoop. Klik 2 maal op de Rechter Rode Knop en je ziet het veel scherper. In plaatst van een vervaarlijke Kozak, zie jij alleen maar een......DODE BOOM. 

Blijkbaar ziet de kapitein het allemaal niet zo scherp meer. Zoem uit en klik weer op de Kapitein en kies weer de "Mission"  optie. Kate legt uit dat de zogenaamde kozak in feite gewoon een dode boom is. Maar de kapitein gelooft haar niet. Sluit af en kijk dan naar de tafel, rechts. Er ligt een brilletje op de tafel. Klik op het brilletje om er op in te zoemen. Klik dan weer op het brilletje en Kate vertelt dat de brillenglazen gebroken zijn. 

Er staan ook 2 Wijn Glazen op de tafel.  Blijf in dit scherm en open je Items Inventory en klik dan op de Fles Wijn en dan op de wijnglazen. Je giet de wijn in de glazen. Open weer je inventory en klik nu op de Yangala-Cola Poeder. Klik dan weer op de wijn glazen en Kate doet het Yangala-poeder in één van de glazen. Zoem nu uit en.....

.....Kate nodigt nu de kapitein uit om een glaasje wijn te komen drinken. Na enig gedelibereer drinkt de kapitein zijn glaasje wijn leeg en gaat dan zelf door de telescoop kijken en ziet nu ook, heel scherp, dat de "vijand" dus maar een dode boom is en Kate krijgt nu haar Exit Visum. 

Ga via de deur weer naar buiten en loop over de muur terug naar de deur en ga de trappen af en dan beneden door de deur naar buiten. Klik dan, rechts van het Kaartenhuis, op de weg. Als Kate dan weer bij de trein staat dan open je "Personal Files" en klik je de Exit Visa ....Klik dan weer op het huisje en.........Kate geeft Oscar nu de Visa en krijgt van hem het Trein Kaartje.

Klik op het trapje van de wagon. Ga de wagon binnen en geeft Oscar het treinkaartje en geniet weer van de treinreis......

...... Na weer een lange reis stopt de trein in het station van Komkolzgrad....heb je de 2 Reuzen gezien?

Hoofdstuk 3: Komkolzgrad

De Trein weer opwinden

Bij aankomst staat Kate dus weer midden in de wagon. Klik onderaan het scherm en dan op de buitendeur en ga dan rechts het balkon af het perron op. Het is hier bergachtig, somber en koud. Klik, achterin je scherm op de Reus die over de rails heen staat en Kate loopt dan 1 scherm naar links, naar de locomotief. Kate wordt  aangesproken door Oscar die in de locomotief staat. 

De trein moet weer opgewonden worden. Komkolzgrad is nog altijd niet de eindhalte maar weer een tussenstop. Uiteraard moet jij dit klusje weer klaren want Oscar vindt hier de luchtvervuiling te gevaarlijk voor zijn motoriek. Gewoon omdat de conversaties tussen Kate en Oscar steeds leuker worden, loop je nu eventjes al je Dialoog Opties af met Oscar. 

Sluit het gesprek dan af en loop verder door naar links en op het volgende scherm naar rechts. Klik op de ladder die, langs het been van de REUS, omhoog gaat. 

Kate klimt omhoog en komt in een klein controle kamertje, bovenin de reus. Hier staat een bed en boven dit bed zie je een kastje hangen waar wat papieren uit steken. Rechts zie je een klein consooltje bij het "raam". 

Zoem eerst in op dat kastje boven het bed en pak er dan de Muziekcilinder uit .
De muziekcilinder gaat naar je items inventory. Het is de
"Komkolzgrad Voice Cylinder". Pak dan de blauwdruk uit het kastje

De blauwdruk verschijnt in je scherm om te bekijken. Het is een ontwerp tekening van deze reus en het toont dat het opwindmechaniek voor de trein in het linkerbeen van de reus zit.

Klik de Blauwdruk weg naar je "Personal Files". Pak dan nog de Hendel uit het kastje. Zoem nu uit. Zoem in op dat kleine consooltje. Je kijkt  dan door het raam. Je ziet de trein staan met daarachter nog zo'n reus. In het console zit een gleuf en rechtsboven een rode knop. Pak de Hendel uit je itemsinventory en klik op de gleuf van het console om de hendel daarin te steken. Klik dan BOVEN de hendel om deze omhoog te bewegen. Je ziet nu de Reus 1 keer richting de trein rijden

Klik  weer BOVEN de hendel om de reus helemaal tot boven de locomotief te rijden. 

Druk nu op dat Rode Knopje en ........de  locomotief wordt weer opgewonden. 

Klik 2 keer ONDER de hendel om de reus 2 keer terug te rijden.

Klik onderaan je scherm en Kate gaat via de ladder terug omlaag en...........Een vreemd persoon komt uit de trein en deze persoon rent weg en de loods in. 

Ren terug naar de treinwagon en ga er weer binnen en loop door naar het middelste compartiment en ga dan, rechts, je slaapcabine binnen. Oscar zit hier nu, gekneveld, op het bed. Op de vloer ligt een grote Tang.

Pak nu eerst de grote Tang van de vloer. Klik dan op Oscar, maar niet met de tang, om hem te bevrijden. 

Er volgt een gesprek waarin Oscar vertelt hoe hij is overvallen en gekneveld door een monster. Er is iets vreselijks gebeurd. ...het "monster" heeft Oscar's HANDEN gestolen.En dat is echt een ramp, want zonder handen kan Oscar de trein niet rijden en zonder Oscar gaat de trein niet verder. Loop, voor de lol, weer je Dialoog opties af met Oscar.Wel, je opdracht is duidelijk: Zoek de Handen van Oscar...want zonder Handen is Oscar nutteloos en gaat de trein niet verder.

Op Zoek naar de Handen van Oscar:

Klik onderaan het scherm en ga dan door de deuropening terug het middelste compartiment in.
 Open hier je Items Inventory en klik op de
" Komkolzgrad Voice Cylinder" en plaatst deze weer in het vakje in de zuil. 

Je ziet nu weer een filmpje en het speelt ten tijde van de 2e Wereldoorlog en Hans Voralberg werkte toen dus voor Stalin. 

Na het filmpje plaatst Kate de cilinder weer in de linker kast. Je krijgt zo langzamerhand een hele verzameling van deze dingen.

Verlaat de wagon en ga dan rechts het perron weer op. Ga terug naar de Reus, voor de Locomotief.  Onderweg kun je even proberen of je de loods in kunt, waar die dief van Oscar's handen in is verdwenen. Helaas is de ingang van de loods op slot.

Loop dus weer door naar de Reus en klim  de ladder weer op de controle kamer in. Zoem weer in op het kleine consooltje en klik weer 1 keer boven de Hendel om de reus weer 1 keer richting de trein te rijden. De Reus staat dan voor die "loods". Zoem uit en klik onderaan het scherm en Kate klimt 1 ladder af en staat dan op het kleine tussenplatform. Kate is nu op de hoogte van een brede richel boven de "loods". Klik op de richel en Kate springt er op.

Zoem in op de metalen plaat in de muur en............... je kijkt dan door een gat in dit luik naar binnen. Open je Items Inventory en klik op de grote Tang en klik dan weer in het gat en.........

We krijgen dan nu een zicht van binnen uit en zien hoe Kate de gehele metalen plaat er uit "knipt". Klik  weer in het luikgat en Kate klimt naar binnen. Klik onderaan het scherm en op het volgende scherm zoem je in op de stellingkast, die links tegen de muur staat

Pak  de Witte Bougie die in de stellingskast ligt.........

 Zoem uit en klim via het gat in de muur weer naar buiten. Klim weer omhoog het controle kamertje van de reus binnen. 

Rij de Reus weer 1 keer terug, door weer onder de hendel van het console te klikken. Daal dan via de ladder weer terug omlaag naar het perron. Loop nu helemaal terug naar je trein maar ga niet de wagon in. Loop verder over het perron naar rechts, tot je het einde ziet.  Links op dit scherm zie je een aantal kisten met dynamiet staan en je ziet ook een Hendel op het ijzeren platform, achter de pilaar. Loop naar de hendel en klik er op en er komt nu een lift cabine omhoog in het vierkante vloergat. 

Stap in  de lift en.......... Kate gaat met de lift omlaag en komt terecht in de mijn en ze krijgt weer een telefoontje van Dannyboy, maar gelukkig is de ontvangst hier beneden tamelijk slecht.. Het is schemerig donker in de mijngang. Links staat een generator. Zoem in op de generator

Open je Items Inventory en klik op de Bougie en klik dan bovenop de generator tussen de 2 bougie punten. Klik dan op de Hendel om de hendel naar rechts in de gleuf te schuiven en.....

....en je hebt nu het licht in de mijn tunnel aan gedaan. Klik onderaan je scherm en loop verder door de mijn gang helemaal naar achteren. 

Helemaal achterin de mijngang is weer een lift. 

Klik op de lift en Kate stapt er in en drukt zelf op de knop. Met deze lift gaat  Kate omhoog en ze komt dan in de:

Fabriek:

Links voor je hangt een monitor en verder naar links zie je een grote massieve Stalen Deur. Beweeg je cursor nu naar links van deze stalen deur. Er zit een knop, links naast de Stalen deur. Het is moeilijk te zien maar als je de cursor naar de linker beneden hoek brengt dan krijg je daar een klikplek. Klik dan en Kate loopt er naar toe en drukt op de knop en hierdoor gaat die stalen deur open. 

Je gaat  NU nog niet door deze stalen deur. Klik aan de rechterkant van je scherm, op de hoogte van de monitor, en Kate loopt 1 scherm naar rechts. Kate komt bij een trap die omhoog gaat naar het grote ORGEL. Klik op de trap en Kate klimt omhoog en komt dus bij het enorme Orgel

. ...........Midden voor het Orgel zit de Organist Automaton. Zoem in op de Organist en pak dan de Schroevendraaier op....

Zoem weer uit. Klik links om weer de trap af te gaan, Beneden klik je weer onderaan het scherm en je bent terug op het scherm met de lift en de Stalen Deur. Klik onderaan het scherm en dan nog een scherm naar links

Kate komt op het volgende scherm. Een ladder gaat omhoog naar een platform. Rechtsachter in de hoek zie je een nis waar en cabine hoort te staan. Die cabine is er nu niet. Er zit  een ijzeren plaat op de ladder geschroefd dus Kate kan de ladder niet beklimmen. Zoem in op de ladder.

 De ijzeren plaat zit vast met 4 schroeven. Pak de Schroevendraaier uit je inventory en klik dan, achtereenvolgens, op elk van de 4 schroeven om ze één voor één los te draaien. De ijzeren plaat verdwijnt. Klik dan weer op de ladder en Kate klimt omhoog. Kate staat dan op een platform. Links een stalen "huis" en rechts een deuropening. 

Klik eerst eventjes in die deuropening.Kate vertelt je dat het een Monorail is maar dat de bediening ervan ergens anders is. Klik dan, links, op de deur van dat stalen "Huis" Kate gaat daar binnen. Het is de controle kamer van de fabriek en de Directeur van de fabriek zit in de stoel. Klik op de Directeur en er volgt een lang gesprek.

Kate beschuldigt de directeur van de diefstal van Oscar's handen. De Directeur claimt echter de handen niet gestolen maar alleen maar "geleend" te hebben. Hij zal de handen terug geven als hij ze niet meer nodig heeft. De directeur heeft Oscar's handen nodig voor zijn Organist Automaton. Je dialoog Opties verschijnen. Kies de "Mission"  optie "Mission"  optie

Er volgt een heel verhaal maar het komt erop neer dat de Directeur een zeer grote fan is van één of andere opera zangeres, Helena Romanski, die ooit hier in Komkolzgrad heeft opgetreden en toen ook de fabriek heeft bezocht. De Directeur heeft één droom en dat is dat deze Helena Romanski nog één keer zal optreden en wel alleen voor hem. Hier voor heeft hij deze gigantische fabriek omgebouwd tot één gigantisch ORGEL en hij heeft een geavanceerde Organist Automaton gebouwd om dat orgel perfect te kunnen bespelen. 

Het probleem is echter dat hij niet de juiste Handen voor zijn Organist kan maken en toen kwam jij en Oscar dus hier en hij zag Oscar's handen en deze zijn nu net de perfecte handen voor zijn Organist. Als Helena Romanski haar optreden hier heeft gehad, dan krijgt Oscar zijn handen terug. Er is echter nog een ander klein probleempje. Helena Romanski weet hier allemaal niets van en de Directeur weet ook niet waar ze nu verblijft. Of jij haar eventjes gaat zoeken om haar dan te bewegen om hier in de fabriek voor de Directeur te komen zingen. De directeur verteld dan dat hij een kamer heeft ingericht met allerlei persoonlijke spullen van Helena Romanski en hij drukt vervolgens op een knop en we zien dat kamertje dan omlaag komen.

Sluit het gesprek af en klik onderaan je scherm en klik dan op de ladder en Kate klimt weer omlaag. Rechts achter in je scherm zie je nu dat kamertje staan, boven het trapje. Het is de "Helena" kamer. Klik daar en Kate gaat er binnen. 

Het "Helena" kamertje is een soort museumpje vol met de persoonlijke dingen van Helena Romanski. Klik onderaan je scherm om naar het volgende scherm te gaan en klik dan, achterin, onder de gordijnen.  

Kate staat dan voor de kaptafel. Links zie je een kastje waarin 1 lade open staat. Zoem in op de openstaande lade. Er ligt een Plakboek in de lade. Pak het Plakboek en blader het door. Het plakboek zit vol met foto's en krantenknipsel over Helena Romanski. Klik het plakboek weg en pak dan de Brieven uit de lade. 

Op alle enveloppen staat echter dat er op het vermelde adres geen Helena Romanski bekent in. Je leest 1 brief door en klikt het dan weg naar je "Personal Files".

Helena Romanski's verblijfplaats vinden

Tja, hoe nu erachter komen waar we Helena Romanski kunnen vinden. Herinner je nog de 2 telefoontjes die je van je Moeder hebt gehad. Daarin sprak ze steeds van ene Frank, een opera fanaat. Open je inventory en klik op je Mobieltje. Via de pijltjes scroll je door het telefoongeheugen tot je het telefoonnummer van je moeder in het schermpje ziet staan en dan druk je op de "Send" toets. 

Praat met moeder en die vraagt vervolgens aan Frank, die blijkbaar bij Kate's moeder is ingetrokken, of hij weet waar die Helena Romanski te vinden is. Moeder vertelt dan dat Helena Romanski in ARALBAD zou moeten zijn. Sluit je telefoon. Ga 3 schermen terug naar links. Klik dan weer op de ladder om weer naar het platform te klimmen. Kate krijgt weer een telefoontje van Danny-boy.Ga terug de controle kamer binnen en klik  weer op de Directeur. Als je dialoog opties weer verschijnen klik je op de "Aralbad"  optie en daarna weer op de "Mission"  optie. 

De directeur heeft dan over een "Dronken Zot" die boven in de fabriek een Space Compount bewaakt. De Directeur verteld je dat je daar met de Monorail kunt komen.  De Directeur zal de Monorail beschikbaar maken. Sluit het gesprek af en klik onderaan je scherm om naar buiten te gaan en klik dan weer op de deuropening rechts en Kate gaat met de Monorail en komt op het dak van de fabriek.

Space Compount en Luchtschip

Kate is dus, na een korte rit, uit de monorail gestapt en is nu op het dak van de fabriek. Klik rechtsonder in het scherm op het metalen pad om naar het volgende scherm te gaan. Kate krijgt een telefoontje van Olivia. 

Het valt Olivia op dat Kate veel zelfverzekerder is geworden. Het lijkt er verder op dat Danny-boy is komen uithuilen in de armen van Olivia en dat Olivia dat helemaal niet zo erg schijnt te vinden. Wel, that's live.

Klik, voorbij Kate, om naar het volgende scherm te gaan. Klik dan, links in de hoek, op de trap en Kate loopt deze op en staat bij de Draagraket. 

Links, achter de raket, zie je een trap. Onthoud deze trap.Klik rechts van de raket, in de poort om naar het volgende scherm te gaan. Je komt bij een platform waar een ruimte Capsule op staat. 

Via het trapje kun je het platform op. Onder aan het platform zie je een Draaiwiel zitten.  Ga het trapje op. Kate staat dan op het platform met de Capsule. Je ziet een hijskraan. Links achter de hijskraan staat het bedieningsconsole.Ga de Capsule echter nu eerst binnen en....Kate ontmoet Boris, de altijd dronken Kosmonaut. 

 Klik op Boris en babbel eventjes met hem, maar veel zinnigs heeft hij niet te vertellen. Eigenlijk wil Kate die Boris hem hier eventjes kwijt dus sluit het gesprek af. Achter Boris ligt een Vodka Fles op de grond ligt.  Grijp de Vodka Fles. 

Boris verlaat nu waggelend de capsule en Kate volgt hem, bezorgt als ze is dat ie zich zal bezeren. Boris kiepert dan van het platform af en hij komt terecht in een pak welke onderaan de kraan vast zit en gaat daar zijn roes uitslapen.......Ga terug de capsule in en klik dan onderaan het scherm om verder door te lopen naar achteren. Zoem dan in op het kastje dat boven de stoel waar Boris op zat aan de muur hangt. In het kastje ligt een Brief en een klein Sleuteltje.

Pak het Sleuteltje. Pak dan de brief en lees het door. De brief vertelt over een geheim project van Hans Voralberg, het "Program XP25" of te wel de "Voralberg Spring Loaded Launch Pad Project" en met deze brief is dat hele project als zijnde volkomen nutteloos afgeblazen door de Russische autoriteiten. Zoem uit en verlaat de capsule weer en klik dan links van de capsule om via het trappetje weer naar beneden te gaan. Klik dan rechts onder in het scherm om een scherm naar rechts te gaan. Links van Kate zit dan het kleine Draaiwiel. Je ziet Boris in de bak, onder de hijskraan, liggen. 

Klik op het Draaiwiel om het water aan te zetten. Ga dan 1 scherm terug naar links en dan via de trap terug het capsule platform op. Voor de capsule, aan de rand van het platform, staat dus de hijskraan waaraan die bak zit waar Boris in ligt. Links van deze kraan is het controle console er van. Zoem nu in op het console. 

Het console heeft 3 hendels, die je 1, 2 en 3 nummert. Rechts zie je het contacxtslot weer een sleuteltje ingestoken moet worden. Open je Items Inventory en klik op het sleuteltje en klik dan op het contactslot, rechts op het console, om het sleuteltje in het slot te steken. Het console heeft dan nu power.

Klik weer links van de capsule om het trapje weer af te gaan en ga dan weer naar rechts, terug naar Boris. Klik op Boris de Kosmonaut.

Er volgt een gesprek en hierna loop je gewoon door al je dialoog opties heen en je ervaart een aantal interessante dingen van Boris. Hij waarschuwt je voor de directeur want die is volgens hem niet te vertrouwen en hij vertelt je heel wat over de uitvinding van Hans Voralberg en hij heeft het over een Luchtschip waarmee je naar Aralbad zou kunnen vliegen. 

Sluit het gesprek af en ga 1scherm verder naar rechts. Je komt op het eigenlijke Launch platform en hier zie je, boven Kate, een heel groot Stalen "Wiel" hangen. In het wiel staat dan het door Hans Voralberg uitgevonden Raket Vliegtuig waarmee hij en Boris naar de Sterren wilden vliegen. Je kunt nu naar de Linkerkant van Kate of naar de Rechter kant van Kate gaan. Klik Links van Kate om naar de Linker kant van het wiel te gaan. Je ziet een trap die omhoog gaat naar de Space Control Room. 

Klik op de trap en Kate loopt omhoog en komt dan in de Space Control Room.  

Zoem gelijk, rechts, in op de monitor op de grote tafel en je ziet een console:

Pak de Voralberg Sleutel die links ligt op het console ligt.  Pak de Voralberg Sleutel gelijk weer uit je inventory en steek de sleutel in het Kruisvormige Sleutelgat. Klik dan op het rechthoekige glazen klepje om het open te klappen. Je ziet een gat met 2 los zittende draden. Klik op elk van de 2 draden om ze in de stekkers te steken. Klik dan op de zwarte aan/uit Hendel, boven het draden gat en het monitorscherm wordt nu groen.

Klik dan op de zwarte doos met handvat, rechts van de console. Je pakt deze doos eruit. In je inventory heet deze doos dan de "Blood Testing Apparatus".

 Zoem nu uit. Ga via de deur weer naar buiten en klik dan links van het scherm om 1 scherm terug te gaan naar de voorzijde. Klik dan rechts van je scherm om naar de rechterzijde van het "wiel" te gaan. Acherin het scherm zie je een trappenhuis/steiger, links van de raket. Klik op die trappen en....

Kate klimt de trappen op en staat dan boven bij het Luchtschip. Klik op de deur van de Gondel. Helaas, zit op slot. Je hebt een sleutel nodig. Klik rechts onder in het scherm. Kate klimt weer omlaag. Klik links onder in het scherm om weer terug naar de voorzijde van het grote Wiel te gaan. Klik dan onderaan je scherm om terug naar Boris te gaan.  Praat weer met Boris. In je Dialoog Opties kies je nu de "Airschip"  optie

Boris geeft je de sleutel en vertelt verder dat je je over de besturing van het luchtschip geen zorgen hoeft te maken. Het Luchtschip staat op de automatische piloot. Ga nu terug naar het Luchtschip, pak de sleutel uit je inventory en klik weer op de deur van de gondel. Kate gaat de Gondel binnen. Rechts van het Stuurwiel met de Piloot Automaton klik je op de Hendel.

Er gebeurt echter niets. Verlaat de Gondel en ga terug naar beneden en ga nu terug naar de Linkerkant van het Wiel. Hier is nu ook Boris.

Klik op Boris en praat met hem. Boris wil  wel vertellen hoe Kate het Luchtschip moet starten maar alleen als zij er voor kan zorgen dat hij met het Raket Vliegtuig nu naar de Sterren kan vliegen. Sluit het gesprek maar blijf voor Boris staan. 

Open je Items Inventory en klik op de "Blood Testing Apparatus" en klik dan weer op Boris. 

Kate neemt een Bloed Monster van Boris. Boris verdwijnt nu in de Cilinder. Klik op de Trap en Kate is terug in de Space Control Room. Klik weer op de monitor om in te zoemen op het console. Doe nu het volgende.......Open je inventory en klik op de Blood Test Apparatus welke nu een bloed monster van Boris bevat. Stop het Blood Test Apparatus terug in het vierkante gat, rechts van het console.

Er zijn 4 witte knopjes onder de monitor. Nummer ze, van links naar rechts, 1, 2, 3, 4. het Klik op witte knopje 1. Je ziet nu hoe de Cilinder met Boris erin, omhoog wordt getakeld. Klik op witte knopje 2, om het bloedmonster te meten. Je krijgt echter de mededeling dat Boris bloed wordt geweigerd wegens een te hoog Alcohol gehalte. In het ronde gat van de Blood test apparatus zit een Naald. Klik in het ronde gat om Kate zich te laten prikken aan de Naald.

Pas echter goed op dat je niet op de hendel van de Blood Test apparatus  klikt want dan pak je het hele monster eruit en dat is niet de bedoeling.  Kate voegt nu een druppel van haar eigen bloed toe aan het monster. Klik dan weer op de witte knop 2 en het bloed monster wordt nu geanalyseerd. Klik dan op de witte knop 3, die met de "draaipijlen", en....... de Cilinder met Boris maakt nu een snelle ronde. Boris stapt uit de cilinder en loopt het vliegtuig in. Druk nu op witte knop 4 , om de lancering te starten.  Kate vraagt nu aan Boris hoe het luchtschip te starten......We zien dan hoe Boris een Zwengel op de grond gooit. Boris gaat het vliegtuig in en de countdown begint en dan..... wordt Boris gelanceerd en gaat nu eindelijk zijn droom in vervulling.

Klik op de deur om het Space Control Room te verlaten en beneden (het vliegtuig is nu dus weg). Weer beneden ga je 1Scherm naar Links. Vlak voor de kisten, links voor in het scherm, ligt dan de Zwengel die Boris daar heeft achtergelaten.  Pak de Zwengel op. 

Ga 3 schermen terug, naar de grote draagraket. Links achter de raket zie je dus een trap. Klik op de trap en Kate loopt er naar toe en klimt omhoog. 

Boven klik je gewoon voor Kate en ze loopt door naar achteren en hier zie je een klein zuiltje met een trechter erop en een klein rood gat erin.  Open je Items Inventory en pak de Zwengel (Crank) eruit. Klik dan op dat rode gaatje om de Crank daarin te plaatsen

Kate plaatst de Crank en draait eraan en de sirene gaat gillen. 

Er vliegt een grote  vogel weg en deze haalt zijn "kameraden" op en ze vliegen allen naar het luchtschip.  

Klik links en dan weer links op de trap en ga nu dus helemaal terug naar de gondel van het luchtschip. 
Stap de gondel weer in en klik weer, rechts van het stuurwiel, op de
Hendel en geniet van de vliegreis welke je brengt naar:

Hoofdstuk 4: Aralbad

Het luchtschip heeft Kate dus naar Aralbad gebracht. Klik, links, op de deur van de gondel om deze te verlaten. Klik dan links onderin het scherm en Kate loopt de trap af.

 Klik dan weer links onderin het scherm om naar het volgende scherm te gaan. Je krijgt weer een telefoontje van je baas en baasje wordt nu alsmaar bozer.

Hotel Perikelen

Kate staat nu op een pleintje met een fontein. Links is het Kronsky hotel.  Aan de andere kant van de fontein is het Station, en rechtsonder keer je terug naar het Luchtschip. Klik op de ingang van het hotel Kate gaat het hotel binnen en loopt door naar de receptie en ze spreekt de receptionist aan. Merk op dat er op de hoek van de balie een Bel zit. Je dialoog opties verschijnen, na de begroeting.  Loop gewoon door alle dialoog opties heen met de receptionist. 

Zijn naam is Felix Smetana. Let ook eens op het teeveetje, er is een voetbalwedstrijd gaandeFelix vertelt van alles en je komt er achter dat Hotel Kronsky vroeger een duur en gerenommeerd hotel was en Aralbad een mondaine badplaats. Maar wegens de grote hoeveelheden stof, buiten in de lucht, is Aralbad nu meer vergane glorie . Je mag zeer zeker het gastenboek niet inzien en je mag ook niet zomaar verder het hotel in om met één van de gasten te spreken. Felix zegt dat je eerst een telefonische afspraak moet maken. Maar daar heb jij absoluut geen tijd voor.

Sluit het gesprek af en klik onderaan het scherm en dan in de linker beneden hoek om een scherm naar links te gaan. Je staat dan voor groot hekwerk en links een smalle houten deur. Het hekwerk sluit de doorgang naar het zwembad en de eetzaal/bar af. Klik op de smalle houten deur en Kate maakt ze open. Het is een voorraadkast. Op de middelste plank staat een groen flesje. Pak het groene flesje . Het gaat je Items Inventory in en het is een flesje "Detergent", dus een flesje Zeep. 

Zoem uit en klik onderaan je scherm en dan op de hotel ingang/uitgang. Kate staat weer buiten bij de fontein. Open je Items Inventory en klik op de fles "Detergent" en klik dan op de fontein. Kate giet de zeep in de fontein en deze begint lekker te schuimen en het schuim stroomt over. 

Ga het hotel weer binnen en kijk naar de dichte Rode Gordijnen, links van de ingang. 
Meteen naast de pilaar hangt het Gordijnkoord. Klik op het
gordijnkoord en Kate maakt de gordijnen open.

Klik dan op de hoek van de receptiebalie. Op de hoek van de balie staat dus een piepklein Belletje. Je moet even goed je cursor over de hoek bewegen om het te vinden want het is echt een klein Belletje. Klik op het Belletje en Felix komt naar je toe en ziet dan door de ramen de puinzooi die je van de fontein hebt gemaakt. 

Felix pakt een zwabber en gaat buiten de rotsooi opruimen. Klik nu achter de receptiebalie en zoem dan in op het Gastenboek, bij de telefoon. 

Zoem er nogmaals op in en je leest de lijst met gastennamen door. Je leest dat Helena Romanski echt in het hotel verblijft en dat haar codenummer 1270 is. Zoem uit en klik dan op de hotel Brochure die rechts ligt. De brochure verschijnt in je scherm. Open de brochure en bemerk het met rood geschreven nummer op, op de rechterpagina, het is: 46433643

Sluit de brochure en het gaat je "Personal Files" in. Klik nu op het kleine Rode Knopje onder de balie en je hoort dat het hek, naar het zwembad, open gaat. 

Zoem weer uit en klik links achter Kate om de receptie te verlaten. Klik dan onderaan je scherm en op het volgende scherm doe je dat nog een keer.

Helena vinden

Kate staat weer voor de doorgang naar het zwembad. Klik op het hek en Kate gaat erdoor en ze komt in het zwembad. Links kun je gelijk naar de eetzaal/bar, maar doe dit nu niet

Ga nu eerst naar rechts, naar de  zuilen galerij aan de rechterzijde van het zwembad.  Loop dan verder door de galerij naar links en op het volgende scherm naar de onderkant van je scherm. Rechts is een hek/deur maar deze zit dicht. Klik Links boven in je scherm, achter de pilaren en Kate staat dan aan de andere kant van het zwembad. 

Klik in de doorgang, rechts achter het zwembad, dus in het midden van je scherm en je komt in een korte gang. Onderin je scherm staat een tafel met daarop een flesje Champagne in een koeler en een paar Champagne Glazen. Klik op de Champagne Glazen en Kate pakt er 1 op en stopt het in haar tas. 

Klik dan achter Kate en je staat terug bij het zwembad. Klik, links, op de ramen en Je komt dan in de ronde Eetzaal. Rechts is de uitgang naar buiten en je ziet er een klein consooltje voor staan. Zoem erop in Toets Helena's Code 1270 in , en trek dan aan de hendel. 

Helaas.de deur gaat niet open. Zoem uit en klik links onder in je scherm om de eetzaal weer te verlaten, terug naar het zwembad. 
Klik dan rechts van het scherm en zie......dat hek/deur die eerst dicht was is nu open. Ga erdoor de kleedruimte binnen. 

Links van de tafel ligt een Kaart op de grond. Pak die kaart op. Het is een Hotel Access Kaart en het code nummer is 0968

Zoem uit en keer terug naar dat consooltje bij de deur in de eetzaal en voer hier nu dit nummer, dus 0968 in, en trek weer aan de hendel en.......BINGO...de deur gaat nu openGa door de deur en pak dan onmiddellijk het Gasmasker op dat rechts van Kate aan de kapstok hangt. 

Kate zet het Gasmasker gelijk op. Klik op de glasdeur en je komt buiten op de pier. Klik rechts onderaan je scherm om over de pier naar het volgende scherm te gaan.

Klik dan weer onderaan je scherm om verder door te lopen naar rechts. Klik dan op het Prieel aan het einde van de pier en Kate gaat daar binnen.  Hier vindt je dan EINDELIJK Helena Romanski. 

Klik op Helena. Er volgt een kort gesprekje. Helena is oud en ze heeft hoofdpijn en dus geen zin om te praten. Ze vraagt je haar bediende, James, te roepen. Klik onderaan het scherm om uit het prieel te gaan. Felix verschijnt nu en hij is een beetje boos op Kate, maar Kate wordt "gered" door Helena die zegt dat Kate nu haar Gast is en dus met alle egards door het personeel moet worden behandeld. Felix wordt "afgeserveerd".

Klik weer onderaan je scherm. Je ziet nu 2 lantaren palen voor het prieel staan. Vlak voor de linker lantarenpaal zie je een Zwarte Paal staan.

 Zoem daar op in. Het is een Belpaal en er hangt een bel aan. Klik op de Bel om deze mee te nemen en zoem dan uit. 

Ga nu helemaal terug naar links tot je weer bij het hotel bent, maar ga niet het hotel in. Kate staat hier dus op het begin van de pier en vlak voor de 2e serie lantaren palen. Ook hier staat zo'n zwarte Belpaal. Zoem er weer op in. zwarte Belpaal. Zoem er weer op in.

Open je Items Inventory en klik op de Bel en klik dan onderaan het "vlaggetje" van de paal om daar de Bel aan te hangen. Klik dan op de ketting om James te "roepen". 

Zoem uit en klik op de hotel deur.Kate gaat het hotel weer binnen. Klik gelijk weer rechts op de Kapstok om het Gasmasker terug te hangen.

Kik onderaan het scherm om terug de eetzaal in te gaan. Klik dan op de Bar, in het midden van de eetzaal, en Kate loopt daar naar toe. Hier staat James, Helena's Rolstoel Automaton. 

Praat met James. James vindt het echter wat te winderig buiten, en vooral te stoffig, en is bang dat al dat stof niet goed voor hem is. Kate weet hem er echter van te overtuigen dat hij toch echt zijn meesteres moet gaan halen en James verdwijnt. Je krijgt weer een telefonade van je Moeder. Als dit telefoontje is afgelopen verschijnt James weer met Helena in de rolstoel en Helena neemt "plaats' aan de bar.

Klik op Helena om weer met haar te praten en kies dan de "Hans" optie uit je dialoog opties. 

Er volgt een heel verhaal waarvan het belangrijkste is dat Helena je vertelt over een Speciale Cocktail die George, de barman van het Meuritz Hotel in Paris, ooit eens voor haar heeft gemixt toen zij haar stem kwijt was. Na het drinken van deze cocktail kon ze weer zingen en kon het concert doorgang vinden. Kate wil deze cocktail ook wel voor haar mixen maar niemand van de aanwezigen weet de juiste ingrediënten. Loop eerst nog even door alle overige Dialoog Opties heen en sluit dan het gesprek af.

Open je Personal Files Inventory en klik op het "oog" en klik dan op de Hotel Brochure, Bekijk nog eens dat rode nummer dat in de brochure staat. Schrijf het maar even op en sluit dan de brochure weer en ga dan naar je Mobiele Telefoon. Klik op je mobieltje en toets dit nummer in, dus: 46433643 en druk op "send".

Je wordt verbonden met de receptie van Hotel Meuritz te Parijs. Kate vraagt om de barman te spreken en deze komt aan de lijn. Het is niet George want die is allang met pensioen. De barman somt een paar cocktails op en bij het horen van de naam "Blue Helena" zegt Kate dat het de bewuste cocktail is en de barman somt nu alle ingrediënten ervan op. Schrijf ze even op.De ingrediënten zijn: 1 deel Wodka, 1 deel Clue Curacao, 1 deel Honing, 1 deel Citroen, 1deel Ijs, Goed Schudden.

Klik de telefoon weg en zoem dan in op het luik onderin de bar, voor Kate. Het is een klein ijskastje. Pak er de Citroen en de pot Gekristalliseerde Honing uit en zoem weer uit. 

Het is jammer dat de Honing dus niet VLOEIBAAR is. Daar moet Kate nu eerst voor gaan zorgen. Klik rechts onder in je scherm en dan in de linker beneden hoek en dan nog een keer en je bent terug bij het zwembad. Ga naar rechts en dan weer recht de Zuilen Galerij op. Je ziet nu 2 badgasten bezig met een potje schaak. Links achter deze 2 schakende badgasten zie je een vierkante bak met water. Klik daar en Kate komt bij de bak. 

Achter de bak zie je pijpen aan de muur met een draaiwiel. Klik op het Draaiwiel en......... het water in de vierkante bak wordt verhit. Open je Items Inventory en klik op de pot Honing en dan op de waterbak en je Honing is nu vloeibare honing. Keer weer terug tot je weer achter de Bar in de eetzaal staat en SAVE SPEL nu want als je zo meteen mis gaat kun je het vanaf deze uitgangspositie overnieuw doen. Zoem dan in op de achterwand van de bar en....... je bent ingezoomd op de bartaps.

De Blue Helena Cocktail Brouwen:

In het midden zie je de Shaker en links en rechts daarvan steeds 3 witte knoppen met op elke knop een symbool.  Boven de Shaker staan de Flessen en tussen de Flessen zie je 3 Bekers/Persen. Er is er 1 links en 2 rechts.  Onder de witte knoppen zie je een wit Klavier en rechts daarvan een Hendeltje met 2 Muzieknoten er bij.  Tussen de Flessen, recht boven de Shaker, ligt een Scroll. 

Doe het volgende:

Pak de Scroll op. Het is een Muziek Schroll en je ziet er een serie stippen op met daarbij de namen van dranken. Plaats de Citroen in de Citroenpers, die links boven tussen de 2 flessen staat. Plaats de Vodka fles in de 1e beker rechts. Plaats Honing Pot in de meest rechter beker.

  • Klik op de Witte Knop 1. Dit is de Aan en Uit knop
  • Klik, op het klavier, op toets B
  • Klik op het hendeltje, rechts van het klavier, om dit naar rechts te zetten
  • Klik, op het klavier, op toets C
  • Klik op de Witte Knop 5
  • Klik op de Witte Knop 4
  • Klik op de Witte Knop 2 
  • Klik op de Witte Knop 6 om de Shaker te schudden.

Het drankje komt dan de bar opgereden en Helena pakt het op. Als je nu niet het juiste drankje hebt gebrouwen dan zal Helena het weigeren. Dan heb je ergens een foutje gemaakt en zul je dit alles opnieuw moeten doen. Maar als je bovenstaande instructies nauwkeurig hebt opgevolgd zal Helena het drankje opdrinken en in een Aria uitbarsten. 

Helena is echter niet tevreden over de kwaliteit van haar stem en ze vindt dat ze zo niet kan optreden. Je zult haar zelfvertrouwen eventjes een "boost" moeten geven.

Open je Items Inventory en klik op het Champagne Glas en klik dan op het uiteinde van de Bar, rechts van Helena. Kate zet het glas daar op de Bar.

 Klik dan weer op Helena en Helena barst weer uit in een Aria en......ze zingt het Champagne glas aan gruzelementen en ze is er nu van overtuigd dat haar stem goed genoeg is om weer op te gaan treden. Helena gaat er nu mee akkoord om met je mee terug te gaan naar Komgolzgrad.


Klik rechts onderaan je scherm en dan op de doorgang achter in de eetzaal en je bent terug aan de voorzijde van het zwembad. Klik onderaan je scherm en je staat weer in de hotel lobby. Klik onderaan je scherm en dan op de ingang/uitgang van het hotel en je staat weer bij de fontein. Klik rechts onderaan om het pad naar je luchtschip in te gaan en klik dan op de Gondel om de trap op te gaan.

 Klik op de gondeldeur en Kate stapt de Gondel weer binnen en krijgt een telefoontje van Olivia. Olivia is een beetje uit haar doen en doet er lang over om Kate te vertellen dat zij, Olivia dus, en Danny Boy het samen hebben "GEDAAN". Wel, het kan Katie niet echt wat schelen dus ze sluit het gesprek af. James brengt Helena Romanski de gondel in en te samen vliegen jullie terug naar Komgolzgrad.

Hoofdstuk 5: Terug in Komkolzgrad

Helena heeft haar optreden in de fabriek met alleen Kate en de handenwrijvende directeur als haar publiek. Tijdens het optreden zie je allerlei dingen gebeuren en aan het einde van het optreden wordt Helena gevangen in een ijzeren Kooi. De directeur is niet helemaal eerlijk tegen je geweest en heeft je over dit deel van zijn plannetje niet ingelicht

Klik bovenaan de trap en Kate loopt de trap weer op en komt bij de grote ronde kooi.

 Helena roept om hulp. Zoem in op de deur van de kooi en open dan je Items Inventory en klik op je mooie grote Tang. Klik dan op het Hangslot van de kooi en Helena is bevrijd. 

Helena bedankt je en loopt weg de trap af en Kate loopt de kooi in. Zoem in op de Organist Automaton, open je Items Inventory weer en klik op je Schroevendraaier en klik dan op één van de Handen van de Organist en je hebt Oscar's Handen weer terug. 

Zoem uit en klik links onder in je scherm om de trap weer af te gaan en klik dan rechts onder in je scherm.

Kate loopt naar de grote stalen deur en er volgt een kort gesprekje tussen Kate en Helena waarna Kate op de knop drukt en de grote Stalen deur gaat open. Helena stapt er door en dan...

..de directeur sluit de deur af met ijzeren staven en Kate kan er niet meer door. Kate geeft Oscar's Handen aan Helena en zij verdwijnt naar de trein.

Klik, rechts achter de monitor, in de lift en Kate gaat er mee omlaag terug naar de mijn. 

Klik onderaan het scherm en op het volgende scherm ben je weer bij de splitsing met de monitor. Klik verder op in de tunnel en Kate loopt nog een stuk door en dan hoor je een "ontploffing". Ga verder vooruit door de mijn gang, helemaal naar het einde, en klik dan op de hendel, rechts aan het einde van de rail. De lift komt omlaag.......O..oooo DYNAMIET.....

Kate rent snel weg en het dynamiet ontploft. Klik onderaan je scherm en loop terug naar de lift.  Wel....... Kate....... ik denk niet dat deze lift het nog "doet". 
Ga 1 scherm terug en klik dan, rechts, op de ingang van de grote ronde ventilatieschacht 

Kate kruipt in de ventilatieschact en ze komt dan buiten op het perron. Klik, links onder in het scherm, op de half geopende kist dynamiet en pak het Dynamiet eruit. 

Ga nu over het perron tot je bij de locomotief bent. Hier staat Oscar. Praat met hem. Oscar zegt je de wagon in te gaan. Helena is daar al binnen. Klik rechts en dan op het balkon van de wagon en op het balkon klik je op de wagon deur om de wagon binnen te gaan. 

Je ziet nu hoe de Reus richting de trein rijd en de Reus bevat nu stalen balken en blokkeert zo nu de trein. De trein kan niet weg rijden. Kate krijgt dan onmiddellijk een telefoontje van Danny Boy en deze wringt zich in allerlei bochten om zich te verontschuldigen over zijn daad met Olivia. Kate is niet onder de indruk.

Verlaat de wagon en ga rechts het perron op, klik op de Reus en loop 2 schermen door tot Kate naast de Reus staat. 
Open je Items Inventory en klik op het
Dynamiet en klik dan onderaan het Rechterbeen van de Reus. 

Kate plaatst het Dynamiet en rent snel weg.......Na een paar seconden "zegt" het Reusje dan "BOEM" en.........

........ de trein vertrekt en brengt ons terug naar Aralbad.

Hoofdstuk 6: Finale in Aralbad

Helena wordt weer terug het hotel ingereden en Kate staat in de wagon. Verlaat de wagon en ga dan rechts het perron op. Klik dan aan linkerkant van het scherm en Kate loopt naar de linkerkant van het perron. Klik dan rechts van het scherm. We zien Oscar staan en links achter hem de Trein Opwind Machine

Dus klik weer op het Draaiwiel en dan op de Hendel om de trein weer op te winden. Praat dan met Oscar en uit je dialoog opties kies je dan "MISSION". Felix komt aangerent en verteld dat er een pakketje voor Kate is bezorgd. Felix loopt terug naar het hotel. Ga 1 scherm terug en ga dan door het hek en je bent terug bij de fontein. Ga, links, het hotel in en klik op de hoek van de receptie balie.  Je hebt dan een compleet overzicht van de balie en ziet een geopende doos erop staan, bij de TV. Zoem in op deze doos en pak er dan de Mammoet Automaton uit. 

Kate krijgt weer een telefoontje van haar vervelende baas weer en deze is nu echt heel boos en dreigt je min of meer met ontslag als je nu niet binnen 24 uur de deal maakt. Kate breekt het gesprek echter af. Dan gaat de hotel telefoon over en Felix neemt deze op. Het is Helena en zij is in de bar en wil met je spreken. 

Klik onderaan je scherm en op het volgende scherm ook en ga dan door het hek naar het zwembad. Ga hier links door de poort de bar/eetzaal in en klik dan op Helena.

Er volgt een lang gesprek met Helena waarin zij uiteindelijk ook vertelt dat het bevoorradingsvliegtuig is aangekomen en ze raad Kate aan om maar even buiten te gaan kijken. Helena wordt dan door James weggerold. James heeft nog wel eventjes vertelt dat de lucht buiten nu schoon is.  

Klik onderaan je scherm en ga dan rechts door de deur het gangetje weer in. Je hoeft nu niet meer dat gasmasker te pakken, dus klik op de glas deur en je bent weer buiten bij de Pier. 

Klik op de oude man die op het bankje zit en.......... eigenlijk is dit het dan.

Bekijk de mooie eindfilm

Deze oude man is Hans Voralberg. Hij is oud, zwak en heel erg vermoeid en eigenlijk had hij zijn zuster Anna verwacht. Kate verteld hem dat Anna is overleden. Hans wil maar 1 ding en dat is met zijn trein vertrekken naar SYBERIA. Ongelezen tekent hij dan het verkoop contract en als Kate hem vraagt waarom hij het niet eerst door leest vertelt hij dat hij niet KAN LEZEN.

Kate'sbaas belt weer op en begint weer tegen har te raaskalken. Kate snoert hem de mond met de mededeling dat Hans Voralberg zojuist het contract heeft getekend. Baasje is blij en beloofd je gouden bergen. Hans vraagt dan of Kate met hem mee gaat op zijn verdere reis naar Syberia, maar Kate aarzelt en besluit dan om toch maar terug naar New York te gaan om haar carrière voort te zetten en ze loopt naar het vliegtuig. 

Maar......bij het vliegtuig gekomen bedenkt ze zich en ze rent en rent en rent, over de pier, door het hotel, naar het perron waar zij nog net op tijd de trein weet te halen om met Hans Voralberg naar Syberia te reizen  

EINDE

Het vervolg ziet u in Syberia 2:

Walkthrough door: Louis Koot