2016

2016: Walkthrough door: Jan Boerma  

Tekst Jan Boerma, Screenshots door Louis Koot. 

Haven Moon is een Myst kloon. Je beland om onduidelijke redenen zomaar op een vreemd eiland. Je hebt geen idee hoe en waarom je op het eiland terecht bent gekomen en er is ook niemand om het je uit te leggen. En eerlijk gezegd....het  kan je ook geen hol schelen want wat jij wil is om zo snel mogelijk naar je eigen kleinburgerlijk leventje terug keren, bij je eigen huisje, boompje beestje en je stront vervelende vrouw. Jij bent nu eenmaal niet zo avontuurlijk aangelegd, maar helaas....je bent de lul en zult toch door een hele serie zeer vervelende puzzels moeten gaan om uiteindelijk de weg naar huis te vinden.......Je moet dus uitvinden wat er gebeurt is op het eiland en hoe je terug kunt keren naar de bewoonde wereld. 

Hoe je de game "bestuurt" wordt uitgelegd op het startscherm, zoals je op het plaatje hieronder kunt zien. Je gebruikt je muis om rond te kijken, te lopen en om interactie te hebben met objecten en andere dingen in de game.  Je kunt ook de pijltjestoetsen van toetsenbord gebruiken om vooruit en achteruit te lopen.

Hoofdstuk 1:Telescoop Eiland:

De game begint met je aankomst op het eiland. Je weet het dan nog niet maar je bent beland op 1 van 4 eilanden van een eilanden groep en dit is het Telescoop Eiland. Als de "mist" is opgetrokken besef je dat je in een teleportaal cirkel staat. Druk je echter op het knopje, dat bovenop het metalen paaltje steekt, dan merk je dat je de teleporter het niet doet want er is geen power,

Je kunt hier gerust uren in de teleporter blijven staan in de hoop dat het ontvangstcomité je hartelijk welkom zal komen heten, maar er is geen ontvangstcomité dus ren maar naar voren, naar het metalen pilaartje dat voor de stenen trap staat en waarvan de ronde klep open staat.   

Er ligt een brief in het pilaartje.......Zoom in op de brief in het pilaartje en lees de brief

Zoom daarna uit........... de brief beland weer in het pilaartje. Ga nu achter het pilaartje staan. 

Op het deksel zit een knop....... pak deze mee door erop te klikken. 

Nu gaan we hier eerst maar even rondkijken, waar we zijn beland en wat we hier moeten doen. Draai naar links en je ziet een gebouw met een ronde koepel.......dat is het telescoop gebouw. Draai iets door naar links en ga de witte trap op naar dat ronde glazen gebouwtje.

Achter het glazen gebouwtje zie je nog een gebouw.........dat is het tramhuisje, maar daarover straks. 

Links van het glazen gebouw zit de deur..... open deze en ga naar binnen. 

Binnen zie je een kast met 3 rijen met cijfers links een hendel en onder 2 draaiwielen. Je kunt hier echter nog niks mee want er is geen stroom. 

Verlaat het huisje maar weer draai links en ga een stapje vooruit. Beneden zie je op een pier een soort van ventilator staan. 

Dat is de generator die voor stroom moet gaan zorgen maar daarover straks meer. Laten we nu eerst even bij dat telescoop gebouw gaan kijken. Ga het witte trapje weer af,draai links en je ziet een andere witte trap naar beneden. Ga die trap af en dan rechts via de houten loopplank naar het telescoopgebouw.

Open de deur en ga naar binnen. Blijf even staan en kijk rond. 

Rechts zie je 2 bureaus staan met een tekentafel in het midden. Links een bureau met een tekentafel en in het midden een wenteltrap naar boven. 

Ga nu eerst naar het linker bureau. Op dit bureau liggen 3 brieven lees deze alledrie door vooral de laatste brief is belangrijk.

Heb je ze gelezen kun je nog even beide tekentafels bekijken. 

Heb je hier alles bekeken ga je via de wenteltrap naar boven.......... wel even iedere keer bijdraaien met je cursor. 

Kijk ook hier eerst even rond.je ziet 4 standaards met plattegronden van de eilanden die je kan bezoeken Dat gaan we doen met de tram maar daarover straks meer. Ga nu eerst alle 4 de plattegronden bekijken..... dat zijn Canon Island; Lab Island; Island installation en Telescoopeiland waar wij nu dus zijn.

In het midden zie je dan het bedieningspaneel van de telescoop maar ook hier is geen stroom dus we kunnen er nu niks mee. 

Als je naar boven kijkt zie je de telescoop. Voorlopig kunnen we hier niks en komen later terug

Dus ga maar weer naar beneden en verlaat het telescoophuis. 

Laten we nog even bij het tramhuisje gaan kijken. Volg het houten pad weer af naar rechts naar het tramhuisje. 

Vanaf hier kun je naar de verschillende eilanden reizen maar ook  hier hetzelfde probleem er is geen stroom.

Je ziet een paneel met 4 witte knopjes en 2 hendels, daarnaast de verschillende locaties waar je naar toe kunt reizen. dat zijn Base; Lab; House en Canon. Laten we nu eerst maar zorgen dat we stroom krijgen. dus dat gaan we nu doen. Draai je om en loop terug richting de trap draai rechts en je ziet tussen twee stenen muurtjes een bruin pad lopen. 

Ga dit pad op en loop helemaal naar beneden blijf je even staan en draai naar links.....

....je ziet daar een lange paal staan dat is de seinpaal daar komen we straks.

Dus draai eerst weer rechtsom en ga het steigertje over naar de generator. Blijf aan het einde van de steiger even staan.............als je goed kijkt zie je voor je een platform en deze lijkt te kunnen draaien en dat gaan we straks ook doen. Nu zie je links een draaiwiel we noemen deze wiel 1.

........als je goed kijkt zie je links van de generator ook een wiel deze noemen we wiel 2

Loop nu naar rechts van de generator en draai linksom je staat nu voor een klep met een handvat (meter) klik erop en deze gaat open. 

Je ziet een meter en een hendel klik op deze hendel er gebeurt niets. .......hoe kan het ook anders er is geen stroom en daarvoor zijn we hier nou, dus aan het werk. Ga nu naar wiel 2 en draai deze net zo lang tot je niet verder kan....... dat doe je door er op klikken en de muisknop ingedrukt te houden de generator zakt hierdoor in het water. 

Als je hiermee klaar bent ga je naar wiel 1 op het steigertje....... zorg  dat je op het steigertje staat en niet op het platform Klik op dit wiel en hou je muisknop weer ingedrukt..... hierdoor gaat het platform draaien..........draai nu net zolang door totdat het platform ongeveer  90 graden is gedraaid.

Het luikje met de stroommeter moet dan ongeveer recht tegenover je komen te staan.......laat dan het draaiwiel los. Draai je wiel 1 te ver door is er nog geen stroom en moet je helemaal opnieuw draaien. Ik neem aan dat je wiel 1 voldoende hebt gedraaid. Draai je om naar het luik met de stroommeter.  

Zet dan nu de hendel omhoog en als het goed is blijft die omhoog staan en brand het witte lampje. De meter staat dan ook helemaal naar rechts.

 we zijn klaar hier en gaan nu terug naar die lange seinpaal, waar ik eerder over vertelde, want daar moeten we nog even wat doen. 

Ben je bij de seinpaal ga er dan recht voor staan Je ziet in de kolom een knop zitten en deze staat nu horizontaal. klik erop en hij draait verticaal....... 

Deze seinpaal staat nu aan............als je naar boven kijkt zie je lampje knipperen. 

Goed......... nu we stroom hebben zijn we voorlopig klaar hier, dus kunnen we naar een ander eiland reizen , maar daarvoor moeten naar het tramhuisje. Dus ga daar nu naar toe.......de weg weet je wel neem ik aan zo moeilijk is dat niet. Weet je het echt niet meer gewoon linksom draaien en teruglopen naar het tramhuisje.  We zijn terug bij de tram en zie ..........we hebben stroom want het Base lampje brand. 

Noem nu de linkerhendel hendel 1 en de rechter hendel hendel 2.  

Zet nu hendel 2 op Lab door er 1 keer op te klikken en laat hendel 1 zo staan. 

Ga nu links of rechts naast de tram de tram in en je ziet in het plafond een hendel zitten.

 Klik op de hendel en ...........geniet van het ritje naar Labeiland..........

NB: Mocht nu onverhoopt de tram zonder jou erin weg gaan.........geen nood blijf even wachten..... het spel start opnieuw op en je dan toch zit in de tram.

Hoofdstuk 2: Labeiland  

We zijn op labeiland.   Stap uit de tram en loop naar en door de poort  en .........

.......loop helemaal door naar achteren, naar de deur. De deur is op slot

Er zit een draaiwiel op en een cijfercode..........je kunt er nog niks mee want je weet de code niet. 

Draai dus weer om........ beneden zie je weer zo,n teleportportaal die je ook op het home eiland hebt, maar daar komen we later op. 

draai verder naar links en loop weer richting tram. Links gaat dan een stenen trap omlaag naar de kade waar de seinpaal van dit eiland staat...

.....deze seinpaal gaan we nu even activeren. dit is belangrijk voor straks als je de telescoop gaat richten. 

Loop dus de trap af naar de seinpaal kade. Ga er weer recht voor de sokkel van de paal staan en klik weer op het hendeltje om deze verticaal te zetten

 Kijk even weer naar boven en let even goed op hoe vaak het lampje knippert, dat is  nl 2x en je hoort ook steeds 2 tikken...... dit is belangrijk voor straks, voor de deurcode. Verder zijn we voorlopig even weer klaar hier maar we komen hier straks terug. Ga terug naar de trap.....je kunt dan onder de brug door gaan naar de Teleporter maar daar valt nu niets te beleven......want de teleporters moeten nog geactiveerd worden.

 

Dus via de trap weer omhoog en dan door naar de tram. Duik de tram weer in en ruk in de tram weer aan de plafondhendel en........De tram neemt je mee terug naar hert:

Telescoop Eiland:

Weer veilig gearriveerd stap je uit de tram en ga je over de paden naar het Telescoopgebouw, want we gaan nu de telescoop richten op de seinlamp van het Labeiland. Dat kan nu ook want er is stroom, dus ga als de gesmeerde bliksem naar het telescoopgebouw en naar binnen en via de wenteltrap op naar boven. Weer boven in het telescoopgebouw kun je even door het raam, rechts van de plattegrond van dit eiland, door het raam kijken.....als je goed oplet zie je dan in de verte de seinlamp van het Lapeiland steeds 2 keer flitsen.

 Ga recht voor het bedieningspaneel van de telescoop staan. Op het paneel zie je een hendelknop, 2 tellers en 2 draaiwieltjes en, onder de 2 draaiwieltjes, een drukknop. Boven het paneel een drukmeter en een kijkglas.  Het dak is dicht, dus draai nu eerst het hendeltje van de bovenste knop verticaal......hierdoor gaat het dak open en nu kun je de telescoop gaan richten.

We gaan de telescoop op het labeiland richten. Uit de brieven heb je opgemaakt dat labeiland recht achter het basiseiland licht. Op het paneel staan nu de cijfers 264 en 035, maar dit moet voor allebei 000 worden dus klik met je rechtermuisknop op het rechtse wieltje tot de linker display 000 aangeeft. Hetzelfde doe je met het rechterwieltje ook met de rechtermuisknop. Dus beide tellers moeten op 000 komen te staan.

Als je dat gedaan hebt klik dan je druk je op de onderste knop en.......

......de telescoop zakt naar beneden en het dak gaat draaien totdat er in het schermpje een wit lampje gaat knipperen. 

Dat  witte lampje is de seinpaal die we op het labeiland geactiveerd hebben. We zijn hier voorlopig weer klaar dus volg de route weer naar de tram. 

Stap weer in de tram en  trek weer aan de beugel en geniet weer van het ritje. 

Laboratorium Eiland:

Het Paviljoen:

Weer aangekomen op labeiland stap je weer uit de tram en dan door de poort en loop weer door naar de deur.... Kijk nog even goed naar de seinpaal hoe vaak die knippert......dat is steeds 2x .....Doordat we nu de telescoop op dit labeiland hebben gericht kunnen we nu de deur openmaken. 

Ga weer voor de deur staan........ de coördinaatcode van de telescoop voor dit eiland was 000 en de seinpaal hier knippert 2x....... dus welke code moet je nu invoeren?   Juist.... 2000..... stel met de knopjes boven de cijfers 2000 in klik daarna op de hendel en..........

..........hopla de deur gaat open......... loop door de geopende en door de tunnel naar het plein

Achter het plein gaat een trap omhoog naar het Paviljoen.......je kunt rondom lopen of je steekt rechtdoor over het plein. Ga dan de trap op naar het paviljoen

De deur is dicht maar links naast de deur zit de deurknop, dus ga er recht voor staan en draai het hendeltje verticaal om de deur te openen

Stap dus binnen en blijf even in de deuropening staan en kijk rond. Direct rechts naast de deur staat een pilaar met een drukknop

Laat dit pilaartje  nog even met rust .......dat komt straks.  Verder zie je twee tafeltjes met stoelen en weer een wenteltrap......word zo langzamerhand moe van al dat traplopen. Verder kun je ook nog langs beide zijden naar achteren lopen. Wij gaan nu eerst de trap weer op naar boven., dus klim via de draaitrap omhoog naar de verdieping en kijk ook hier weer even rond.......Er staat een bureau en een bank en weer een tafeltje met 2 stoelen.

Op het bureau, rechts, liggen 3 brieven  met nieuwe aanwijzingen. Ga dus naar het rechter bureau en lees alle drie de brieven goed door.........In de eerste brief lees je over een nieuw eiland met veel storm en regen en met allerlei antennes en condensatoren. In de tweede brief word er gesproken over de teleportalen die op verschillende eilanden staan. Zo ben je ook op het hoofdeiland terecht gekomen.  

NB: We gaan het allemaal meemaken in het volgende hoofdstuk, het meest frustrerende hoofdstuk van het hele spel...... heel veel lopen en hendels omzetten. maar zover zijn we nog niet. 

In de derde brief zie je een afbeelding van een bepaalde sleutel en die gaan we zo pakken. We zijn hier boven klaar dus weer met de trap naar beneden. 

 Beneden aan de trap draai je gelijk linksom.......... Aan de muur zie je een ijzeren plaatje en je ziet een sleutel hangen...Pak deze sleutel. 

Bij binnenkomst heb ik je gewezen op dat pilaartje met de witte knop...... ga daar nu naar toe. Klik met rechts op het grote gat in het midden en automatisch komt uit je inventaris de hendelknop, die je uit het deksel van het pilaartje op telescoopeiland hebt gepakt....... die hendelknop word hier op het pilaartje gezet en draait  dan 2x en verdwijnt weer in je inventaris.  Druk, als de knop weer in je inventaris zit, op het witte knopje

Je kunt als je wilt nog naar achteren lopen want daar vind je nog een verborgen bibliotheek........

Dit is verder niet van belang voor het verdere verloop van dit spel. maar misschien leuk om even te kijken.

 We zijn hier ook weer klaar dus verlaat het huis en via het gangetje en de twee bassins weer terug naar de tram 

Stap weer in de tram en ruk weer aan de hendel en......De tram brengt je weer terug naar Telescoop Eiland en naar......

 Hoofdstuk 3: Canon Island 

Telescoop Island:

Wij zijn terug op telescoopeiland. We gaan nu eerst de tram instellen voor onze volgende reis naar het Canon Island, en dat word geen plezierreisje..........Op Canon Island is het donker en het stormt en regent er. Stap uit de tram en ga weer naar het bedieningspaneel van de tram. Laat hendel 1 op "Base" staan en zet hendel 2 op "Canon"

Stap terug de tram in, trek aan de plafondhendel en.......de tram brengt je nu naar reis naar:

 Canon Island. 

Even iets vertellen over dit eiland. De bedoeling is het dat we stroom krijgen op de Teleporter, want die Telepoorten gaan we nu ook gebruiken om ons te verplaatsen. Dat doen we hier door draaibruggen te laten draaien en hendels om te zetten. Ik zal duidelijk proberen uit te leggen waar je links of rechtsom moet en welke hendel je moet draaien........Ben  je er klaar voor...... daar gaan we dan. 

Stap uit de tram en loop richting de dubbele deur. Ga echter nog niet  door de dubbele deur naar binnen...........

..... links in de hoek zie je nog een deur. Ga naar de deur in de hoek en maak de deur open.....

Hela.......een diepe stroomkast met een stroommeter en een hendel...Stap binnen en loop door naar de stroommeter.

Je kunt op de hendel klikken maar er gebeurt niks ook hier geen stroom. De wijzer van de meter moet op minimaal 5 komen te staan en daar gaan wij nu voor zorgen. Verlaat de kast en ga nu naar de toegangsdeur en deze open de deur met de sleutel die je vond op labeiland.......... Heb je deze sleutel toen niet gepakt dan zul je nu eerst helemaal terug moeten naar labeiland om die sleutel alsnog te pakken. .......maar ik neem aan dat je wel de sleutel hebt dus open de deur en ga naar binnen en blijf direct staan.

Je staat voor een volgende dubbele deur maar die gaat nu niet open omdat de draaibrug hier nu niet is. Als je hier naar buiten kijkt  dan zie je allemaal antennes die verbonden zijn met bruggen die je kunt draaien. Je staat dus in een soort sluis en je kunt links of rechtsom. Rechtsom loopt dood dus ga linksom en loop door tot je aan de rechter kant van de gang  4 hendels ziet zitten. 

Ga recht voor de hendels staan......... met deze hendels gaan we de bruggen draaien. 

Bij mij staan alle vier hendels nu rechtop en ik neem aan dat het bij jou ook zo is. 

We laten de hendels voor nu ook even zo staan dus blijf er vanaf, maar  noem de hendels, van links naar rechts, even A, B, C, D.  We gaan nu van hieruit het eerste rondje over de draaibruggen lopen en terwijl we dat doen gaan we een aantal hendels een kwartslag draaien. Draai links en loop verder door de gang tot je bij 2 deuren bent gekomen

 De deur links is nu niet van belang, de deur rechts geeft toegang tot de draaibruggen en hier is dus nu wel een brug. 


Aanvulling over het draaien van de hendels op de draaibruggen door Dick Leeuw

Beste gamer: Hoe u, en welke, hendels u moet draaien kan wellicht ietwat verwarrend zijn. De hendels staan dwars of in de lengte richting van de brug. Dit geeft verwarring want de bruggen draaien. Een andere manier om het te zeggen is dat de hendel aan of uit staat. Een hendel is aan is als het handvat van de hendel onder de lamp staat. Ik heb een paar screenshots bijgevoegd met de uit-  en aan-stand

  Als je de eerste keer op Canon island de stroomvoorziening van de teleporters in orde maakt moet je de hendel op antenne 1 op uit zetten en de antennes 2 t/m 12 op aan. Als je dit gedaan hebt, hoef je de tweede keer op Canon island alleen de hendel van antenne 7 op uit zetten, de rest moet nog goed staan. Dit werkt bij mij in de game en ook in de walkthrough zoals die op Steam staat


Brug ronde 1:

Ga recht voor de rechter deur staan en klik op de deurkrukken om de deur te open en Stap de brug op. 

De draaibruggen steken aan de metalen pilaren en in elke pilaar hangt een draaihendel......de meeste van die draaihendels staan echter verkeert gedraaid en dat gaan wij nu veranderen. 

Loop naar de eerste hendel deze  hendel 1 staat echter goed dus blijf er van af 

Loop door naar de volgende hendel, hendel 2..... Hendel 2 hangt verkeert.....

klik op hendel 2 om deze een kwartslag te draaien

 

je kunt niet verder rechtdoor dus draai links en ga over de volgende brug verder naar hendel 3

Draai hendel 3 een kwartslag en loop door naar hendel 4 en draai hendel 4 ook een kwartslag

De brug gaat links, dus draai hier weer linksom over de volgende brug naar hendels 5 en 6

Draai hendels 5 en 6 elk een kwartslag

De eerste ronde is klaar dus terug naar de sluis.......Je weet de weg niet meer?......Draai je om vooruit rechts vooruit rechts en vooruit naar de sluis.  In de sluis/gang ga je weer linksaf naar de brughendels en ga er weer recht voorstaan. 

Nu gaan we een paar bruggen draaien. Klik dus op hendels A, B en C, van hendel D blijf je af. 

Als je naar buiten kijkt zie je de bruggen draaien. We gaan naar 

Brug ronde 2:

de brug staat nu bij de rechtse deur dus draai rechts en loop terug door de gang naar de deuren 

Open de linker deuren en stap naar buiten en blijf meteen staan op de brug........ draai je om en kijk naar boven........

Je ziet een embleem met een grote T erop. ......wat echter opvalt is dat er op twee bouten een schuine streep staat. op de bout linksonder staat een / en op de bout rechtsboven staat een......onthoud dit goed en/of schrijf het op  want dit is nl een aanwijzing die je verderop in het spel nodig hebt.......onthoud dit dus. 

Kijk nu weer op normale hoogte en draai je om en loop  naar de eerste hendel.

Hendel 1 staat al goed dus blijf er af. Loop door naar hendel 2. Hendel 2 hangt boven het kruispunt en staat niet goed.....Dus draai hendel 2 een kwartslag. 

Loop recht door naar hendel 3 en draai die ook een kwartslag. Draai je om en loop terug naar de kruising ga hier nu  links de volgende brug op naar  hendel 4.......

Hendel 4 hangt goed, dus afblijven.....door naar hendel 5 die je wel een kwartslag moet draaien

.....Volg dan de brug naar rechts, naar hendel 6.

 Hendel 6 hangt al goed dus door naar de laatste hendel van deze 2e serie bruggen.....De laatste hendel moet je weer een kwartslag draaien. Klaar met ronde twee je raad het al terug naar de sluis/gang en weer naar de 4 brughendels A, B, C, D, die we nu gaan draaien voor ronde 3. 

Ga weer recht voor de hendels staan en klik nu op hendels A,  D, B en C blijf je vanaf. 

De brug staat nu weer links dus weer linksom naar de linker deur. Ga weer door die deur de brug op. 

Brug ronde 3:

Nu stonden bij mij alle hendels bij deze derde ronde goed maar ik weet niet of het bij jou ook zo is dus ik loop het wel even met je door. De eerste hendel moet dwars staan de tweede in de lengte van de brug en de volgende twee weer overdwars We zijn klaar dus draai je weer om en loop nu dus weer naar de tram en dan naar rechts de hoek in naar de meterkast.

Als het goed is staat de wijzer nu tussen de 6 en 7....... klik nu op de hendel en....... het lampje gaan branden.......de telepoorten hebben nu stroom. Ok....S tap in de tram, ruk aan de plafond hendel en je reist terug naar de basis. 

Telescoop Eiland (Base)

Terug op de basis moeten we nu de telescoop gaan richten op de telepoort van labeiland dus ga naar het telescoopgebouw en dan via de trap omhoog naar het bedieningspaneel van de telescoop.  We hebben de telescoop gericht op de seinpaal van Labeiland dus van het linkerwieltje blijf je af want het linker display moet op 000 blijven. We moeten nu de hoogte van de telescoop instellen en dat doen we met het rechter wieltje. Voor Labeiland is de code 067 dus draai met het rechterwieltje het rechter schermpje op 067.  en druk dan op de onderste knop en.......

........ de telescoop gaat omhoog.....als die gericht is zie je in het schermpje nu geen wit puntje knipperen, maar wel zie je dat de wijzer nu helemaal rechts staat. Kun je je nog dat glazen huisje herinneren, met daarin het bedieningspaneel. Die moeten we nu net zo instellen als we hier net hebben gedaan.  Ga dus nu naar dat glazen huisje en ga er binnen. 

Ga rechts voor het bedieningspaneel staan. Blijf maar van de hendel af want die staat goed. We moeten de bovenste rij cijfers instellen. Bij de telescoop was dat 000  067 en dat gaan we hier dus ook doen. Draai met het rechter wieltje de rechter cijferreeks, van de bovenste rij,  op 067

Klaar......... je ziet dat het lampje brand. Nu moeten we bij de tram nog iets doen dus ga daar heen. Als je goed kijkt zie je dat er onder de tram een ruimte zit\, maar daar kunt je nu niet komen want de tram zit in de weg. Daar gaan we wat aan doen. Ga  naar het bedieningspaneel van de tram zet hendel 1 op "Base" en hendel 2 op "Lab"

Teleporteren:

Herinner je nog dat embleem op Canon Eiland met die bouten met streepjes? Die hebben we hier nodig, maar dan moeten we onder de tram wezen. Stap dus weer  in de tram en reis weer naar Labeiland........ Nou daar staan we dan op labeiland......hoe nu weer terug. .....Wel.....waar hebben we op Canoneiland nu zo ons best voor gedaan...... juist....... om de telepoorten van stroom te voorzien. ......hebben we hier niet zo,n ding zien staan?

Nou kom op.... door de poort en dan rechts de trap af beneden draai je gelijk links en zie je weer het  poortje

Door het poortje en je bent bij de telepoort....Loop de teleporter op en ga voor het paaltje staan druk op de knop en......."Beam Me Up Scotty"

In een flits ben je terug op telescoopeiland.......

Loop nu weer naar het tramhuisje en daar aangekomen zie dat er links laddersporten naar beneden gaan . 

Ga boven die ladder staan en ga naar beneden..........draai beneden naar links en......hela..... komt je dat embleem niet bekend voor?.......

Maar we hebben een probleem....... we hebben op Canoneiland maar twee bouten met strepen gezien en hier zijn er 6 en je kunt ze alle 6 draaien. We moeten dus op zoek naar meer aanwijzingen op dit te kunnen oplossen maar dat gaan we doen in het volgende hoofdstuk. We gaan echter nog even een ding doen.  Ga weer via het de laddersporten omhoog 

Ga naar het bedieningspaneel van de tram en zet nu hendel 1 op House en laat hendel 2 op Lab staan. 

Ga nu weer naar de telepoort en zap terug naar Labeiland .....je teleporteert terug naar het Labeiland en dus naar

Hoofdstuk 4: House Island:

Lab Eiland:

 We zijn terug op lab eiland en ook hier gaan we eerst op zoek naar de aanwijzing voor de bouten met streepjes. Zoals je hebt kunnen zien op base eiland zitten er 6 bouten die je kunt draaien. We hebben er nu 2 gezien op Canon Island. Ga dus via het poortje en dan links de trap op richting de tram.  Voor het poortje naar de tram blijf je staan en kijk omhoog. Hier zie je weer het embleem met de T ook hier weer twee bouten met een streep. 

.......ditmaal zijn het de schroeven bovenlinks met een | en onderrechts met een /...... noteer dit weer......

........ nog 2 schroeven te gaan en hiervoor moeten we naar House Island en daar gaan we nu dan ook naar toe. Als je nu vergeten bent om op Telescoop eiland bij de tram de hendel om te zetten dan heb je nu een probleem.  Je zult dan nu eerst met de telepoort naar Telescoop eiland moeten reizen om daar de hendel op House zetten en dan weer terug zappen hierheen.  Wij gaan nu in de tram. Dus stap weer in de tram en trek er weer  aan de plafondhendel en.......... we reizen nu naar het House Island. 

House Island

Bij aankomst stap je niet direct uit maar blijf je eventjes in de deuropening staan en dan kijk je naar boven.  

Hier zie je weer het embleem met 2 bouten met schroeven. 

Hier zijn dat de bovenste schroef met \ en de onderste  schroef met \ dus als het goed is heb je nu dus / / | / \ \ .

 Je hebt nu alle aanwijzingen om de bouten te draaien maar dat doen we nu nog niet we zijn hier nog maar net. Stap nu uit de tram en loop, links of rechtsom, helemaal naar de achterkant van het gebouw.  Aan de achterzijde van het gebouw zie je een buizensysteem hangen met in het midden een hendel. Blijf er voor nu vanaf want we weten nog niet wat we er mee moeten doen, maar onthoud dat die hendel hier zit.  Draai wat naar rechts, of links en kijk gelijk naar beneden......je ziet beneden onder je het teleport platform, maar daar kun je nog niet komen.

 Draai je nu linksom en je ziet een trap. Ga via de trap helemaal naar boven. Boven op het dak zie je de seinpaal van dit eiland, maar hoe deze te activeren?  Van binnenuit misschien?  Maar ik heb nergens een deur gezien en we hebben waarschijnlijk ook weer een sleutel nodig. ......e en sleutel zie ik je denken......zullen die bouten met die strepen daar iets mee te maken hebben? 

We staan hier nu toch alleen maar te koukleumen dus ga gauw weer naar de tram. .......nu is het je misschien opgevallen dat er bij de trappen ook zo'n embleem hangt met zes bouten met strepen.....dat embleem  kun je gewoon vergeten want het  is niet van belang. We gaan nu kijken wat we gaan vinden als we, op het Telescoop Eiland,  die bouten op het embleem gaan draaien.  Dus reis met de tram terug naar Labeiland en dan met de telepoort naar Telescoop eiland

Telescoop Eiland:

 Terug op de "base" ga je dan naar het tramhuisje en via de laddersporten omlaag naar het T-Embleem

 Gaf weer recht voor het T-Embleem staan

Laten we eerst nog even kijken wat we hebben gevonden.......op Canon Island zagen we: rechtsboven / en linksonder / en op Lab eiland linksboven | en rechtsonder / en op House Island boven \ en onder \.  We beginnen met de bout op 12 uur de bovenste dus en dan zo met de klok mee. Dus doe het als volgt door op een schroef te klikken tot het streepje goed staat.

Boven \, Rechtsboven /, Rechtsonder /, Onder \, Linksonder /, Linksboven I

Als je het goed hebt gedaan schuift er onder een laatje open en....... hela...... een sleutel...... zullen we hiermee het huis inkunnen. 

pak dus de sleutel en zorg dat je via de telepoorten en de tram weer op House Island terecht komt........ de weg daar naar toe ga ik je echt niet weer uitleggen. 

House Island

Op house Island aangekomen loop je weer helemaal naar de achterkant van het gebouw naar de hendel. Zet nu de hendel dan nu in het midden. 

Draai je dan rechtsom, loop de hoek om naar de volgende hoek en blijf dan staan. Draai links zodat je tegen de hoek aankijkt. Je hoort het sissen.

Kijk nu eens goed naar de bouten aan de linkerkant van de hoek..... de tweede bout van boven is lichter van kleur en je cursor word er actief op.

 Zal hier dan die sleutel op passen  Zoom in op die bout en klik er op en zie wat er gebeurt....

...... je hoort nu een hoop gesis en gerommel je hebt wat in werking gesteld.  Draai links en ga  terug naar de trap en via de trap weer naar boven. 

Net kwam je nog op het dak maar nu sta je voor een deur.........Klik erop en ga naar binnen. Blijf even weer staan en kijk rond. 

Je bent in een soort hal en zowel links als rechtsachter zit een deur. We gaan naar de linkerdeur, dus loop naar achteren klik op de deur in ga binnen.  Je bent in de eetkamer en  je ziet een eettafel en stoelen. Loop maar door naar de volgende deur en ga er door en je bent in de woonkamer. 

Er staan hier twee zitjes maar verder kun je hier ook niks. Dus loop door  naar de volgende deur, ga erdoor en je bent dan in de slaapkamer. 

Je ziet een bed met twee nachtkastjes. Verder hier ook niks te doen. Onthoud wel even de linker bedpoot aan het voeteneind je kunt er nu nog niks mee maar straks wel.  Ga weer verder door de deur en je bent weer in de hal. Je kunt dus helemaal rondlopen. We hebben dus verder niks wat ons verder helpt........ maar wacht eens....... die hendel aan de achterkant van het huis kun je toch stellen. 

.......als we dat nu eens gaan doen. Dus weer naar buiten en via de trap terug naar de hendel aan de achterkant van het huis en klik de hendel nu naar rechts. 

Ga terug naar de slaapkamer en naar de linker bedpoot  van het bed,waar ik het eerder over had 

Ga recht voor die linker bedpoot staan.......daar word nu je cursor actief op...... klik erop en .....

....weer een verborgen sleutelgat waar de sleutel in wordt gestoken

Je hoort weer een hoop gerommel en je ziet een lichtschijnsel aan de zijkant van het bed....zou er ergens een lift naar beneden komen. 

Ga nu naar het midden van de woonkamer en draai links en zie.....hela....... hier is plotseling een deur verschenen. 

Ga door deze deur en je staat in een halletje met voor je een lift. .....nou wat let je....... stap in de lift draai je helmaal om en druk op het bovenste knopje rechts naast de deur en ..

.......de lift brengt je naar boven. S tap uit de lift blijf even weer staan en kijk rond. Links achter de lift  zie je een pilaartje staan maar daar kun je nog niks mee. Rechts  staat een tekentafel en een bureau. Loop naar het bureau. Er ligt weer een brief op het bureau.  

Lees deze brief weer aandachtig door......... er staat wat in over de telepoorten en een soort kanon die nog krachtiger stroom geeft. Maar daar komen later pas op terug.  Kijk hier ook even naar buiten...... in de verte zie je  het lampje van lab eiland knipperen. Draai om en ga naar de andere kant van de lift.  In de hoek, achter pilaartje 1, zie je nog een pilaartje met twee hendels. 

Pilaartje 1 is niet actief dus ga door naar pilaartje 2 . Pilaartje 2 heeft 2 hendels en hiermee gaan we de seinpaal op het dak en de telepoort activeren. 

De beide hendels staan nu horizontaal, dus klik ze verticaal

Stap nu de lift weer in draai je om en druk op de onderste knop en je gaat weer naar beneden.  Weer beneden ga je weer via de woonkamer en de slaapkamer naar de hal en dan naar de voordeur. Ga hierdoor naar buiten en blijf staan en  draai je om en kijk tegelijk naar boven....... je ziet het lampje op de seinpaal en deze knippert 3 x.

 Goed ........we zijn voorlopig weer klaar hier dus pak weer de tram en reis weer naar Lab Island en daarvandaan met de telepoort naar Telescoop Island

Telescoop Eiland:

We moeten de telescoop weer gaan richten en nu naar House Island. Dus ga weer naar het telescoopgebouw en weer naar het bedieningspaneel van de telescoop. Nu kun je er door uitproberen er achter komen wat de coördinaten zijn van House Island maar hier is de oplossing. Zet met het rechtse wieltje het schermpje op 055  en links met het linkse wieltje op 028 zo moet het dus zijn 028   055      

.....druk op de knop en......de telescoop wordt gericht op House Island

nu we hier weer klaar zijn moeten we deze waarden in het glazen huisje ook weer gaan instellen dus ga daar nu naar toe.  De hendel staat nu boven maar zet deze nu in het midden want we gaan nu nl de middelste cijferreeks gebruiken. Zet dus met de wieltjes het volgende weer in de venstertjes  028   055  

Nu heb je de telepoort naar House Island ook geactiveerd dus je raad het al......... ga hier naar de telepoort en reis terug naar 

House Island. 

Aangekomen op het teleporteiland van House Island draai je zo om dat je naar de toren met het house kijkt. Voor je zie je nu een trap

Je kunt er rechts of links de trap af  naar de kade.....ik ga linksaf de trap af.

Beneden zie je dan weer een constructie met een hendel, tussen de trappen aan de muur. Ga naar die constructie. 

De hendel staat nu rechts...Klik de hendel naar  het midden. 

Ga de trap weer op en zap weer terug naar Telescoop Island. Ga weer naar het glazen huisje en zet hier de hendel weer naar boven, door 3 x  de hendel te klikken. 

De teleporter hierdoor weer verbonden met het Labeiland. Ga weer naar de telepoort en zap nu weer naar het Lab Island. 

Terug op Labeiland ga je weer naar de tram en reis je met de tram weer naar House Island. 

he he door al dat gereis heb ik nu een jetleg opgelopen dus ik zie je weer in

Hoofdstuk 5: Canon Island deel 2 en de Eindes         

Je bent weer op house Island en je gaat nu naar dat pilaartje in de bureaukamer die je eerder met rust moest laten. We gaan dat pilaartj nu activeren wqant er zijn hier op House Island nl nog een paar plekken waar we nog niet zijn geweest en daar gaan we nu naar toe.

Je weet niet meer hoe je daar moet komen. nou vooruit hier gaat die nog een keer.  Vanaf de tram met de trap omhoog het huis in en dan via de slaapkamer naar de woonkamer en daar in het midden de lift in naar boven. Boven stap je uit de lift en gaat naar pilaartje 1. Ga recht voor het pilaartje staan en klik er dan bovenop en.......de grote sleutel wordt nu in het pilaartje gestoken en omgedraaid....de sleutel blijft in dit pilaartje.....

 Ga dus de lift weer in en ga naar beneden maar zodra de lift stopt stap je niet uit maar druk je nogmaals op de onderste knop en......... je zakt nog een heel stuk verder naar beneden. Stap uit de lift en open de glasdeuren en stap naar buiten.....Draai om en zie.......Tusswen House Island en het Teleporter eiland is nu opeens een glazen Koepelgebouw uit de oceaan omhoog gekomen, omdat je de sleutel in pilaartje 1 hebt gtestoken.

Wel.....Ga  naar het glazen koepel gebouw via de trap die je links of rechts afkan. 

Links van de deur bevind zich weer een hendel om de deur te openen. 

Stap naar binnen en verbaas je............ de halve goud voorraad van Fort Knox lijkt hier te zijn opgeslagen. in het midden zie je weer een wenteltrap. 

Ga deze trap op naar boven en kijk boven weer rond. Ook hier weer een bank, een zitje en een bureau en uit het raam kijk je uit op het teleplatform. 

Ga naar het bureau want hierop liggen weer twee brieven en lees deze weer aandachtig door. 

Vooral de tweede brief is belangrijk want daar staat nl de code op voor de telepoort van Canon Island die we nog moeten instellen 317-026.

Ik ben bang dat we het hele gedoe met bruggen draaien en hendels omzetten nog een keer moeten doen.......... we zullen het zien.  

Ga weer naar beneden en ook hier zie je links van de uitgang net zo,n zuiltje staan als op Lab Island. 

Ook hier kun je daar nog niks mee ......dat is ook hier voor het eindspel. 

Ga buiten en naar het teleporteiland, achter dit glazen koepel, en teleport jezelf terug naar Telescoop Eiland

Ga weer het glazen huisje binnen en ga binnen weer voor het bedieningspaneel staan. 

Zet nu de hendel op de onderste staand en zet met de draaiwieltjes de cijferdisplays op 317-026 zoals je het op het briefje hebt gezien. 

Heb je dat ga dan terug naar de telepoort en zap nu naar Canon Island. 

Canon Island:

Je komt aan in een gesloten ruimte met rechts een dichte deur en links een tunnel met daarachter ook een deur. 

Ga nu eerst naar links, door de tunnel en ga door de deur. 

Deze leid nl naar seinpaal van dit eiland en deze gaan we even weer activeren door op het hendeltje te klikken en 

Kijk dan even weer omhoog en je ziet dit lampje vier keer knipperen.  Ga terug naar de telpoort en dan naar de rechtse deur...... 

Druk op de knop en wacht tot de lift omlaag is gekomedn en stap dan de lift binnen.

Druk in de lift op het bovenste knopje links naast de deur en........de lift levert je boven af. Stap uit en loop door de tunnel tot vlak voor de deur. Open deze nog niet maar draai eerst rechts en je ziet een smal gangetje. Daar zit weer een meterkast zoals we al eerder hebben gezien. 

 Ga daar naar toe en naar binnen......... we zien weer een hendel en een meter ditmaal moet de meter minimaal op acht komen te staan. 

Herinner je nog de brief waarin stond dat je nog ergens heen kon reizen maar dat je dan een soort van kanon nodig hebt en dat die meer stroom moet hebben dan de telepoorten. ......nu..... dat kanon gaan we hier van stroom voorzien. We moeten dus weer draaibruggen draaien en hendels verzetten. Geen nood het ditmaal maar een rondje dus dat valt mee. 

Ga nu dus naar de deur waar je net voorstond en open deze met de sleutel uit je inventaris en je staat weer in de sluis. 

De rechtdoor brug is hier ook maar ga er niet op. Draai rechts en loop weer naar de vier A, B, C, D hendeltjes. 

Ga weer recht voor de 4 hendeltjes staan en klik dan op hendel B en hendel C. De hendels A en D staan al  goed. 

Ga terug naar links en stap nu wel de brug op en.................

Er hangen nu 8 hendels boven deze serie draaibruggen.....

 ls het in jouw game net zo is als in mijn game dan hoef je niet alle 8 hendels om te klikken omdat sommigen al in de goede richting hangen.


Opmerking van Louis:

Helaas ervaar ik hier nu een groot probleem in de game.......ik krijg op een aantal hendels, die ik moet omzetten,  niet de groene klikcursor waardoor ik die hendels niet om kan klikken. Het is een grafisch probleem en op Steam geeft de maker van de game hier een korte uitleg over. Maar ik heb alle mogelijke scherm resoluties in de game geprobeert maar het probleem blijft bestaan. Hierdoor kan ik de game verder niet uitspelen omdat ik die stroommeter in de stroomkast niet op 8 of 9 kan krijgen...... Ook crasht de game op dit punt bij mij nu steeds dus ik laat het hierbij.....Ben dus niet verder in staat om nog screenshots te leveren, dus vanaf hier moet u het verder doen met alleen de tekst van Jan Boerma.......


Loop door naar de eerste hendel.....Hendel 1 staat goed dus afblijven. Loop door naar de tweede hendel....deze staat ook goed, dus  afblijven. Rechtdoor naar de derde hendel ....Hendel 3 moest ik omzetten omdat deze bij mij dwars stond. Door naar hendel 4 en die moest ik ook omklikken.  Draai je om terug naar de splitsing en dan rechtsaf naar de vijfde hendel, die bij mij dwars stond, dus die moest ik omklikken

We moeten nog drie hendels, 6, 7 en 8 bekijken,  maar die stonden bij mij allemaal goed maar voor de zekerheid hier de oplossing. De hendel 6 moet overdwars, linksaf en dan hendel 7  en hendel 8 in de lengte van de brug klikken....Klaar .....we gaan nu terug naar de meterkast....... dus vanaf de brug de tunnel in maar gelijk linksaf naar de meterkast.  Als je goed hebt gedaan dan staat de meter nu op negen (9)........ dus klik op de hendel en het kanon heeft nu ook stroom. 

De Eindes:

We gaan nu het eindspel spelen en je zult straks dan ook keuzes moeten maken want er zijn twee eindes en goed en een slecht einde.  Ik laat de oplossingen voor beide eindes zien en ik begin met het slechte einde. Ben je er klaar voor........ dan gaan we.

Einde 1: Het slechte Einde:

Zoek de lift weer op druk op de bovenste knop en de lift brengt je helemaal naar boven op het dak. 

Stap uit en voor je zie dan het grote kanon en rechts daarvan zie je het bedieningshuisje.   

Ga naar het schakelhuisje, open de deur en ga naar binnen. Binnen staat weer een zuil met een cijferdisplay een draaiwiel en een knop. je moet hier nu je eigen keuze op instellen.  Ga je eerst, net als ik, voor het foute einde dus voor het goud dan stel je hier de display in op 028-055 . Ga je direct voor het goede einde, de schat van het geweten, dan zet je de display op 000-067. Wij zetten hem nu eerst op 028-055 en druk dan op de knop en......... het kanon gaat zich draaien. 

Ga weer naar de lift en weer naar beneden.......... 

je moet hiervoor als de lift stopt nog een keer drukken om weer bij de telepoort te komen. 

De teleport zapt je weer terug naar Telescoop Island waar je in het glazen huisje de hendel weer moet verzetten. 

Afhankelijk van jou keuze zet je de hendel op de bovenste stand voor het goede einde of de middelste stand voor het foute einde.  

In ons geval zetten we de hendel dus nu op de middelste stand

Je gaat dan met de telepoort, afhankelijk van je keuze naar Lab Island of naar House Island. Wij reizen nu dus terug naar:

House Island:

Daar aangekomen ga je het glazen koepel gebouw weer binnen en draai gelijk rechts naar dat zuiltje, naast de deur.  Nu gaan we deze wel activeren. Klik dus op het midden en de enige sleutel in je inventaris verdwijnt in de zuil en draait. Druk dan op de witte knop en zie wat er gebeurt..............

  ..........je word met de gehele koepel geteleporteerd en je beland op een donkere verwoeste planeet genaamd MENRA. .....

......het zuiltje klapt open en daar ligt een briefje in en die lees je.

Nu dat was het dan........ je zult hier in het donker je dagen verder moeten slijten.   

Verwacht nu geen spectaculair einde....... nee want dit was het. Gelukkig hebben we ook nog een goed einde. 

Loop even wat rond of ga de trap op en het spel sluit zichzelf af........ je ziet dan The End.   

Druk even op je linkermuisknop en je ziet credits op je scherm ........druk weer met links en..........

..... het spel start opnieuw op en je beland weer op Telescoopeiland.  We gaan nu het andere einde bekijken.

Einde 2: Het goede Einde:

Ga hiertoe weer naar het glazen gebouwtje en zet de hendel weer op de onderste stand want we moeten eerst het kanon weer richten.   

Ga dan met de telepoort naar Canon Island en zorg dat je met de lift weer in het schakelhuisje bij het kanon terecht komt. 

Hier zetten we nu met de wieltjes de cijfers op 000-067 van Lab Island.   

Druk weer op de knop en het kanon richt zich weer. Ga hierna weer met de telepoort naar Telecoop Island........ de weg moet je nu wel weten.  Weer terug op Telescoop Island gaan we in het glazen huisje de hendel weer omzetten......ditmaal zetten we hem weer in de bovenste stand en dan zap je, via de Teleporter  weer naar Lab Island.

Lab Island:

Loop daar weer helemaal naar achteren, naar het glazen koepel gebouw. 

Ga hier weer binnen en draai ook hier weer rechts naar het zuiltje. Activeer deze weer en zie wat er gebeurt........... 

Ook nu word je met de complete koepel de ruimte in gezapt maar nu beland je midden in de ruimte en geniet je  van het uitzicht. 

  Ook hier klapt het zuiltje open en ligt er een briefje in, die je pakt en leest......

.....het is een brief  van ene Ektor Tullen die je bedankt dat je deze keuze hebt gemaakt. Ook hier geen spectaculair einde met een mooie eindfilm.  

Nee........ dit was het dan........ links naast de trap zit een knop die je terug brengt naar Telescoop Island mocht je het andere einde nog willen zien. 

Hoe nu weer thuis te komen ,.........ik weet het niet misschien ooit in HAVEN MOON 2?    in ieder geval dit is het:                                                                                                          

EINDE!                               

Tekst door Jan Boerma, Screenshots door Louis Koot.