2015: Walkthrough door: Louis Koot  

Dit is Book 2 van Nicolas Eymerich The Inquisitor. De besturing werkt precies hetzelfde als in Book 1 The Plaque. Book 2 begint ook weer met een korte intro.

Eymerich heeft zijn 1e nacht in zijn kamer in de Aurora Herberg te Calcares. Het blijkt maar weer dat, ondanks zijn godvrezende geleuter, Eymerich toch ook maar een man is want hij heeft een zeer natte droom waarin ie een lekker wijf ligt te fucken......Het wijf blijkt echter dan toch niet zo "lekker" te zijn.........

......en, zoals dat bij de Katholieken gebruikelijk is, Eymerich "koopt" zijn zondeval goedkoop af via 100 "weesgegroetjes" en staat op van het matras.

Deel 1: Aurora Herberg

Eymerich's dagboek ligt op de vloer. Als je, rechtsonder, op het dagboek klikt dan gaat het niet open omdat het dagboek op de vloer ligt.
Loop naar links, naar het raam. Onder het raam ligt een Juweel.

Pak het Juweel en pak het Dagboek.......De 5 pagina's vallen uit het dagboek op de vloer.....Raap alle 5 pagina's op van de vloer

Leg de dagboekpagina's in de juiste volgorde:

Als je alle 5 de dagboekpagina's verzameld hebt dan klik je, rechtsonder, op het dagboek om in de puzzel te geraken. Je geraakt in een infantiel puzzeltje waarin je de 5 dagboekpagina's  in de juiste volgorde moet arrangeren. Je pakt een pagina vast met je muis en sleept de pagina dan op een andere pagina om ze van plek te laten wisselen. Man.....wat een infantiel gedoe.......

Linksboven op elk van de 5 pagina's staat een zandlopertje.....De hoeveel zand in het bovenste deel van de zandloper geeft aan welke pagina nummer 1, 2, 3, 4 of 5 is. Op Pagina 1 zie je de aankomst van Eymerich te Carcascone. Op Pagina 2 zie je het Visioen van Diana in de lucht. Op pagina 3 zie je Eymerich's boek met demonen. Op pagina 4 zie dat Eymerich door Vinet wordt benoemd tot Inquisitor General en de zegelring ontvangt. Op pagina 5 zie je Eymerich's aankomst te Calcares.

Als je dit infantiele puzzeltje tot een goed einde hebt gebracht ga je vanzelf uit de puzzel. Het dagboek, rechtsonder, is dan vanaf nu weer beschikbaar. Je hebt ook weer een plattegrond maar daar staat nu alleen nog je kamer in deze herberg op. Nieuwe locaties zullen op de plattegrond worden gezet zodra je ze de 1e keer hebt bezocht. Loop naar rechts maar verlaat nog niet de kamer. In de hoek staat Eymerich's knapzak....Open het actiemenu op de knapzak en klik dan je grijp[cursor en........

.....uit zijn knapzak pakt Eymerich de Zegelring en de beide Pauselijke documenten die hem zijn status als Inquisitor General verlenen en door Vinet zijn afgegeven. Verlaat nu de kamer. Op de overloop bekijk je nog eens het wijnvat dat aan de achtermuur staat en daarna kijk je even door het raam naar buiten.....

Eymerich meld nog een keer dat de wijn in het vat totaal verzuurt is tot azijn en als je door het raam kijkt dan krijg je een duister zicht op het dorp

Zoom uit het raam en loop omlaag, tot voor de kist. Op de rechtermuur, boven de kist, krijg je de oogcursor en ook op de kist. Links is de trap naar de gelachkamer van de herberg en in de muur, boven de trap, zie een aantal stenen die anders van kleur zijn. Die lichtere stenen zijn een stom schuifpuzzeltje dat je zo meteen gaat doen.

Bekijk, met je oogcursor, de muur boven de kist en bekijk de kist met het inzoom-oog in het actiemenu. 
In de muur zie je dan 8 stenen waar een naam op gegraveerd staat en op de kist zie je dan een ingewikkeld slot.

We hebben nog geen idee wat we met die naamstenen aan moeten en ook kunnen we het slot van de kist nog niet openen. 

Schuifpuzzeltje

Dus ga uit alle close-ups en ga nu dat stomme schuifpuzzeltje oplossen, in de muur boven de trap. Er zijn 5 stenen die lichter van kleur zijn dan de overige muurstenen.

 Klik met je handcursor op Steen 1.....Je verwijdert Steen 1 en je hebt nu een schuifgat.....

Wel.....verschuif nu de stenen 2, 3, 4 en 5 en.......onder steen 5 komt dan een Stuk Brons ornament te voorschijn......

...Pak het stuk Brons Ornament uit het gat.....en klik het naar je inventory

Je moet nog 8 van dit soort stukken vinden. Ga via de deurcursor op de trap omlaag naar de gelachkamer.

Een klant zit te ontbijten. De waardin staat achter de bartoog en er staat een Huilende Vrouw. Op de tafel staat een Pot en een Kaars. Voor de houten bank ligt een klein Kleedje op de vloer. Rechts naast de open haard hangt een Doek aan de muur en, rechts naast de voordeur, hangt een Dierschedel op de muur. Bekijk, met je oogcursor, de Pot en de Kaars en de Huilende Vrouw. Probeer dan of Eymerich kan praten met de Huilende Vrouw.....dat wil ie niet. Ga dan maar praten met de Waardin en.....Eymerich verrekt van de honger en hij besteld dus zijn ontbijt. Als het gesprek met de waardin is afgelopen klik je met je oog op de houten bank en....je beland in de volgende infantiele puzzel....de:

Ontbijtpuzzel:

Eymerich is gaan zitten aan de tafel en de stinkende waardin heeft zijn ontbijt op tafel gesmeten. Het is onder Katholieken gebruikelijk dat ze hun God eerst danken voor de maaltijd, dus klik met je "Gebedcursor" ergens in het scherm om Eymerich zijn dankgebed te horen prevelen

Als Eymerich klaar is met zijn prevelarij dan pak je het mes op en sleep je het mes naar 1 van de 2 worstjes op het bord. Hou je muis ingedrukt en zoek op elk van de 2 worstjes dan steeds de handcursor en klik dan het mes om de 2 worstjes in 11 kleinere stukjes te snijden...Het mes verdwijnt vanzelf als je de 2 worsten in voldoende stukjes gesneden hebt 

NB: terwijl je aan tafel zit met je bord eten voor je neus zie je dat de waardin die Huilende Vrouw aanspreekt.....Klik snel met je cursor op de beide "dames", zodat Eymerich dan denkt dat de waardin en de huilende vrouw elkaar kennen.

Nu kan Eymerich de overheerlijke stukken worst naar binnen proppen. Klik dus steeds op een brok worst om het naar binnen te slikken.....Na een brok of 5 klik je op de Wijnbeker want Eymerich wil dan met een slok wijn de worst wegspoelen. Blijf de worstbrokken eten en wegspoelen met de wijn totdat het bord leeg is. Er blijft dan een bord met rode saus/jus over. Breek een brok brood af van de homp brood en weeg met het brok brood dan het bord schoon

Als je het bord helemaal schoongeveegd hebt dan staat Eymerich vanzelf op.  Probeer weer te praten met de Huilende Vrouw....maar ze geeft geen krimp en ze verdwijnt. Ga weer praten met de waardin, die dan ontkent dat ze de huilende vrouw kent. Hierna is ook de waardin verdwenen want ze heeft werk te doen. Loop naar de open haard. Rechts naast de open haard hangt er een Doek aan de muur. Voor de open haard ligt een bergje Houtskool. Klik met je grijphand op het doek. Het doek slaat een beetje om...Onder het doek hangt een bos Sleutels....Pak snel de Sleutels. Was je te traag dan slaat het doek weer terug....je moet het dan nog een keer proberen om de Sleutels te pakken.

Als je de Sleutels hebt gepakt da n pak je ook nog een handvol Houtskool van uit het bergje voor de open haard. Loop dan naar links, naar de voordeur maar verlaat de herberg niet. Rechts naast de voordeur hangt een Dierschedel. Zoom in op de Dierschedel

Eymerich zegt dat er iets op de schedel gegraveerd staat maar dat ie het niet kan lezen. 
Open de inventory en pak er het hoopje Houtskool uit en klik er mee op de schedel

Hiermee heb je de schedel "geactiveerd".....je moet nu 7 stukjes uit de schedel klikken....je krijgt op elk van die stukjes de handcursor dus ik ga je niet vervelen met "nummer de stukjes als.....".....Zoek gewoon domweg steeds de handcursor en klik dan om elk van die stukjes uit de schedel te verwijderen. In de opengewerkte schedel hangen dan 7 Ornamenten van diverse metaal....Pak elk stukje uit de schedel en klik ze naar je inventory.

Vanzelf ga je uit de close-up als je het laatste stukje uit de schedel hebt gepakt. Ok....nog 1 zo'n stukje te vinden. Voor de tafel, waar Eymerich zijn ontbijt aan heeft genoten, ligt een klein Kleedje op de grond. Klik met je handcursor op dat kleedje om het weg te leggen. Er komt dan een vloerplank beschikbaar (Girder)...Klik met je hand op die vloerplank om de plank uit de vloer te tillen en......

...In het vakje ligt dan je laatste stukje Ornament.....Pak het Ornament......

....Je moet nu 9 van die Ornament stukjes hebben en de Sleutelbos en hiermee kunnen we dan de Kist gaan openen.

Ga dus terug naar boven. Achterin de gang staat de waardin te vegen. Je kunt proberen om weer met de waardin te praten maar ze zal zeggen dat ze geen tijd heeft om te praten Zoom weer in op de kist....je beland nu in de:

Kistslot Puzzel:

Dit is een "random" puzzel......de oplossing is dus telkens anders. 

Het is een cirkel slot met in de buitenste rand 8 sleutelgaten en een 9e sleutelgat in het midden. Rechts zijn vanzelf de 9 sleutels van de sleutelbos neergelegd. Elk sleutelgat heeft een andere vorm en ook elke sleutel heeft een andere vorm. De vormen van de sleutels komen overeen met de vormen van de sleutelgaten. Je moet dus de 9 sleutels elk in het juiste sleutelgat steken. 

Je kunt niet zomaar een sleutel in een sleutelgat steken....Je moet eerst steeds het sleutelgat zoeken waar je een sleutel kunt inklikken. Voor dat je een sleutel oppakt ga je eerst met je cursor op elk sleutelgat staan. Op 8 van de 9 sleutelgaten krijg je het oog.....op 1 sleutelgat krijg je het "Opencursor".....Het sleutelgat waar je het "Opencursor" op krijgt is het sleutelgat waar je dan je eerste sleutel in moet steken. Met welke sleutel je moet beginnen is dus telkens anders.

Heb je het eerste sleutelgat gevonden, waar je mee moet beginnen, dan pak je een sleutel op en hou je die sleutel boven het sleutelgat. Komt de vorm van de sleutel overeen met de vorm van het sleutelgat dan klik je de sleutel in het sleutelgat. Komt de vorm van de sleutel niet overeen met het sleutelgat dan pak je een andere sleutel en probeer je het opnieuw. Heb je de 1e sleutel geplaatst dan zoek je het volgende sleutelgat waar je de "Opencursor" op krijgt en plaats je de juiste sleutel in dat gat. Zo ga dan door tot je alle 9 sleutels in hun goede sleutelgaten hebt geplaatst. 

Dus de volgorde waarin je de sleutels in de sleutelgaten moet klikken is telkens anders. Je zoekt dus eerst het voor jouw 1e actieve sleutelgat op...dat is dus het sleutelgat waar je de "Opencursor" op krijgt. Dan plaats je de juiste sleutel in dat voor jouw 1e sleutelgat. Dan zoek je het voor jouw 2e actieve sleutelgat op en plaats je daarin de juiste sleutel....dan zoek je het 3e actieve sleutelgat en plaats je daarin je 3e sleutel......en zo ga je door tot je alle 9 sleutels in de juiste sleutelgaten hebt geklikt.  De kist gaat dan open en je gaat dan vanzelf uit de close-up. Zoom meteen weer in op de kist met je oogcursor en......Uit de kist komt een Medaillon omhoog.....je bent dan in de:

Medaillon puzzel:

Het medaillon bestaat uit een buiten cirkel en een binnen cirkel. In de binnen cirkel zit een groot rond gat. In de binnen cirkel zie je ook een V-vormige gleuf. Op de buitenste rand, de buiten cirkel, moet je nu al je 9 Ornament stukjes,  in de juiste volgorde, plaatsen. In het ronde gat moet je het ronde Juweel plaatsen, dat je onder het raam in Eymerich's kamer hebt gevonden.

Open dus de inventory.....Pak dan als eerste het gelige Ornament met de "Pijl" uit inventory en klik het op de buitenste rand....Zodra je een Ornament op de buitenste rand van het medaillon klikt kun je het ornament over de rand bewegen en dan op de goede plek vast klikken. Klik nu dit eerste stuk Ornament vast, met de "Pijl" in de gleuf

Als je het 1e stuk Ornament vast geklikt hebt plak je een volgend stukje op de rand van het medaillon....De ornamenten passen als een legpuzzel aan elkaar, dus je moet ze op de buitenste rand aan elkaar puzzelen. Als laatste plaats je dan het ronde Juweel in het midden gat van het medaillon......het medaillon ziet er dan zo uit....

.........Weer ga je vanzelf uit de puzzel als je de puzzel hebt opgelost en het Medaillon zit dan in je inventory. Het medaillon is eigenlijk een lens......
Kijk weer door het raam en pak dan het Medaillon uit inventory en klik er dan mee in het scherm..... en.......

.......filmpje: Eymerich kijkt door het medaillon en ziet dan wat voor een ellende dit dorp en zijn inwoners is overkomen. 
Eymerich zegt dat "het kwaad" in het dorp is gekomen en dat ie een vrouw moet vinden.
 

Na het filmpje ga je terug naar beneden. In de gelachkamer is de Huilende Vrouw terug gekeerd....Ga weer praten met de Huilende vrouw

Eymerich betuigt zijn sympathie en vraagt haar naam maar.....het gezicht van de vrouw vertrekt in een duivelse grimas en  dan verandert haar gezicht in een schedel en....

.....de huilende vrouw loopt weer weg......De vent, die aan de andere tafel zit, maakt nu een opmerking over de Dominicaanse Orde, waar ook Eymerich lid van is.......

.....die vent is nu aanspreekbaar, dus ga met de man praten......Eymerich stelt zich voor maar de man wil bewijs zien dat Eymerich echt een afgezant is van de Paus. Open de inventory en pak de Pauselijke Zegelring eruit en.......Eymerich doet nu de zegelring om zijn vinger. Open het actiemenu op de man en klik dan het "Strike ikoon" en..........

.....Eymerich drukt de zegelring op de hand van de man en die heeft  nu het Pauselijke Zegel in zijn hand staan. 
Nu gelooft de man dat Eymerich de gezant van de Paus is. Praat verder met de man via de gespreksopties....

Deze man is Roland Chevalier en hij is de Belastingcollector (Bailiff) van het dorp. Chevalier vertelt over een andere Dominicaanse monnik, waarmee hij hier de hele nacht heeft zitten zuipen. Die monnik is inmiddels vertrokken maar hij zei steeds "It's on me". Chevalier vertelt ook dat de Huilende Vrouw de zuster is van de waardin. Het dorp is straatarm, dus de boeren en de burgers kunnen geen belasting betalen, maar Chevalier vertelt dat een rijke dame genaamd Reinilde de belasting voor het dorp betaalt.

Als het gesprek met Chevalier ten einde is gekomen ga je terug naar boven. 
De waardin staat nog in de overloop aan te vegen en Eymerich draagt de zegelring. Open het actiemenu op de waardin en kies weer het "Strike ikoon" en........

.....Eymerich slaat de waardin en zij geeft nu toe dat de Huilende Vrouw haar zuster is en dat haar naam Sophie is.....
Sophie huilt omdat haar pas geboren kindje dood is gegaan en ze woont vlakbij de bron. 

De waardin verdwijnt naar beneden. Ga ook terug naar beneden en praat er weer met de waardin, die weer achter de toog is gaan staan

De waardin vertelt nu over die Dominicaanse monnik en over een Cisteriaanse priester. Een Cisteriaanse priester heeft zichzelf opgesloten in de plaatselijke kerk. De volgende dag waren de deuren van de kerk gebarricadeerd. De Dominicaanse monnik is vader Jacinto Corona en stelde dezelfde vragen als Eymerich. Corona verbleef in de herberg en dronk aan de lopende band wijn.

Na dit gesprek met de waardin is het tijd om de herberg te verlaten, om het dorp verder te onderzoeken. Verlaat dus de Aurora Inn via de voordeur en.....je beland in:

Deel 2: Het Pest Dorp verkennen

Eymerich staat buiten in de hoofdstraat van het dorp. Het dagboek is nu geŁpdate met nieuwe Objectives en met nieuwe tekeningen. Open het dagboek, rechtsonder, en lees de nieuwe Objectives. Klik dan de "Veertab" om de tekeningen te openen. Blader door de pagina's naar de nieuwe tekeningen en klik op de tekeningen met je oog en luister naar wat Eymerich er over vertelt.

.....Ben je klaar dan sluit je het dagboek. Eymerich staat voor de Aurora Inn in de hoofdstraat van het dorp. We gaan nu eerst het dorp verder verkennen om het hele dorp, en directe omgeving, op de plattegrond te krijgen. Er zijn diverse plekken die je kunt bekijken en er is 1 item dat je kunt pakken.

Bekijk de herberg en bekijk de andere deur. Voor de rechter deur staat een Emmer. Bekijk de Emmer.....Eymertje vertelt dat het nog een goede en bruikbare emmer is, dus pak de Emmer. Op straat ligt een Karkas....Bekijk het Karkas en luister naar wat Eymerich er over te zeggen heeft. Midden in de straat staat een stenen Kolom met een kruis erop. Loop naar de kolom en bekijk het via het oog in het actiemenu

.....je kunt proberen of Eymerich de kolom kan omduwen, maar natuurlijk lukt hem dat niet. Achter de kolom zie je de waterput. Op de rand van de waterput staat een emmer. Bekijk de Waterput en bekijk de Emmer. Eymerich vertelt dat het water in de put nu giftig zuur is geworden en dat de emmer geen bodem meer heeft en dus onbruikbaar is geworden. Je kunt proberen of Eymerich de put in wil springen, maar dat weigert hij want hij is natuurlijk niet zo gek om in het giftige water te springen. Achter de waterput krijg je de deurcursor om verder het dorp in te lopen. dus doe dat.

Terwijl je door het dorp loopt wordt je plattegrond steeds verder geŁpdate met nieuwe locaties. Check dus geregeld de plattegrond om te kijken waar in het dorp je bent. De rode pijl geeft Eymerich's positie aan. Ga nu, achter de waterput, verder het dorp in. Eymeryk beland bij de Kerk.

Rechts staat een huis waar een Maria Ikoon in de gevel steekt. De dorpsstraat gaat bij de kerk verder naar rechts. Links naast de kerk is het pad om verder de berg op te gaan naar het Cisteriaanse Klooster. Je ziet dat klooster achter de kerk, hoog op de berg. Er komt rook uit het klooster. De kerk heeft een Beltoren. Zoom nu eerst in op het Maria Ikoon om het in close-up te bekijken

Links naast Maria hangt een Kruis......als je probeert om het Kruis te pakken zegt Eymerich dat ie een er een dus voorwerp voor nodig heeft. Sluit het close-upscherm. Bekijk de Kerk en de Beltoren met je oog. De kerkdeur is van binnen gebarricadeerd en Eymerich denkt dat de toren later aan de kerk is gebouwd. Bekijk de rook dat uit het Klooster omhoog kringelt.

Ga dan het pad, links naar de kerk, volgen......Je beland op een bergpad bij een rots in de berg.....

Het pad gaat verder omhoog naar het klooster bovenop de berg. Bekijk de vurige rots in de berg.....Er stroomt lava uit de berg en daardoor is die rots erg heet. Je krijgt ook de deurcursor op de rots maar Eymerich weigert om deze Exit te nemen vanwege de hete lava. Ga nu verder het pad omhoog volgen......Klik steeds op het pad tot Eymerich hoger is gekomen en je dan de deurcursor krijgt...Je ziet het klooster.....

...Klik de deurcursor en.....we belanden bij de Kloosterpoort. 
De poort is echter gesloten en als je de poort klikt zegt Eymerich dat ie een andere weg moet vinden om in het klooster te geraken

Bekijk nog eren keer de rook en daal dan terug omlaag en blijf dat doen tot je Eymerich weer in het dorp, bij de kerk hebt staan

Terug bij de keek klik je de deurcursor om de straat verder naar rechts te volgen. Je beland dan bij het Kerkhof en een grote boomstronk....

Bekijk de boomstronk via het actiemenu. Eymerich kan er niets mee. 
Open het Actiemenu op het kerkhof en kies dan het "Absolve ikoon" om Eymerich het kerkhof te laten zegenen

Open dan weer het actiemenu op het Kerkhof en kies dan het Zoom ikoon om het kerkhofje in close-up te bekijken. 
Klik, in de close-up, met je oogcursor en luister naar wat Eymerich zegt over het kerkhof.

 Stap uit de close-up en loop verder naar het volgende huis. Eymerich beland op een kruispunt......
Aan het rechter huis hangt een brandende toorts. Loop omlaag, tot op het volgende kruispunt van paden.....

Loop nog ietsjes omlaag en.....Je hebt Eymerich dan precies op het kruispunt staan.  
Onder in je scherm zie je een Vogelverschrikker staan. Achter de vogelverschrikker staan een Toortspaal.

Terug omhoog ga je terug naar de kerk. Achter Eymerich gaat het verder het dorp in en omlaag gaat het naar de Toren en naar de Smederij. Open het actiemenu op de vogelverschrikker en kies dan het inzoomoog om de vogelman in close-up nader te bekijken. Klik in de close-up weer met je oog op de vogelverschrikker om Eymerich's commentaar te horen. Ga uit de close-up en bekijk met je oog de Toortspaal die achter de vogeltjesman staat.. Loop dan, bij de vogelverschrikker, verder omlaag en..........Bekijk het Veld met je oog en hoor er Eymerich's commentaar over.....

Loop dan verder omlaag. Bij de puntrots is een pad om naar de Toren te gaan, maar doe dat nu nog niet.

 Loop verder omlaag.......naar de Smidse.......

Gebruik het Zoomoog in het actiemenu om in de Smederij te kijken....In het close-upscherm zie je dan de werkplaats van de smid....

Er staat een Emmer en er leunt een smidhamer tegen de oven. De Hamer wil Eymertje niet pakken. 
Klik echter met je Handcursor op de Emmer en......Eymert pakt een Beitel uit de emmer....

Klik de beitel naar inventory en verlaat de close-up. Klim nu terug de heuvel weer op, tot Eymerich weer op het pad van de Vogelverschrikker staat

Klik dan de Deurcursor, achter Eymerich, om nog verder het dorp in te lopen.

 Het dorp gaat nog hoger de berg op. Er komen wat dorpelingen aangewandeld....Je kunt proberen om met de voorbij komende dorpelingen te praten maar ze zeggen niet veel.  Loop verder naar rechts.  Op het volgende scherm gekomen horen we een kat janken. Voor het "roze" huis,  met aan de rechter zijde een stenen trap, gaat een pad omlaag

Loop verder door naar rechts en......je ziet dan het laatste huis in deze straat en dat huis is de Town Hall. In het huisje, met de schoorsteen, steekt een raam...het raam heeft een roosterluik en vanuit dat raam hoort Eymerich het geweeklaag van een oude vrouw. Je krijgt een Oorcursor op dat raam......

Klik met de oorcursor op het raam, achter de schoorsteen, en.....Eymerich loopt terug om voor de schoorsteen te gaan staan om te luisteren. 

Klik vervolgens met je Zoomoog weer op het raam en.........je geraakt in de close-up van het raam.....achter het raam zit een oude vrouw

Praat met de oude vrouw. De oude vrouw wil haar zonden opbiechten bij Eymerich, die tenslotte ook een gecertificeerde priester is. 
Eymerich heeft echter geen zin om naar de biecht van de vrouw te luisteren. Klik dus op "Refuse to Confess"

Bekijk ook nog even de handen van de oude vrouw en ga dan uit de close-up. Loop door naar de Town Hall. Bekijk de Town Hall. Het stadhuis is gesloten. 

Links staan een paar vaten. Bekijk die vaten via het "kist open ikoon" van het actiemenu......

.....Eymerich loopt terug naar de vaten en vertelt dat hij ze niet kan openen omdat de deksels zijn vast gezet met was. We hebben iets nodig om zo'n vat te kunnen openen. Loop nu terug omlaag, tot voor het "roze" huis. Ga voor het "roze" huis een scherm omlaag en blijf dan meteen staan....

Het pad/helling gaat omlaag maar bovenaan staat een Schandpaal......het is moeilijk te zien maar de schandpaal staat in de witte cirkel op het plaatje hier boven. 
Zoom in op de Schandpaal en bekijk dan het lijk dat er in hangt.

....helaas hebben we geen rotte eieren of stenen bij ons dus we kunnen het lijk niet verder straffen voor zijn zonden. 
Ga uit de close-up en loop verder omlaag en je beland in het vervolg van het dorp....

Onderaan de helling gaat het pad dan, achter het lage huisje, weer omhoog, naar de brug en de bron. Dat lage huisje is het "stro huisje". Bekijk het "stro huisje" even in close-up.....je kunt er nu nog niets doen maar je ziet dat er stro in het huisje ligt. Sluit de close-up en klik dan, boven hert stro huisje, de deurcursor om je wandeling door het dorp te vervolgen, naar de brug en de bron...

Sophie's Huis

Loop verder omhoog.....Vlak voor de brug staat er dan een smal huis dat niet helemaal is afgebouwd.....Bekijk dat onafgebouwde huis en hoor er Eymerich's commentaar op. Loop dan verder naar rechts om via de brug te belanden bij de Bron.....

Klik met je oog op de bron........Eymerich loopt dan nog iets door en vertelt dat de bron een lava bron is geworden. Eymerich staat dan boven de bron. Er staan hier 3 huisjes, van links naar rechts zijn het huisje 1,  huisje 2 en huisje 3. Uit de schoorsteen van huisje 2 komt rook

Open het actiemenu op elk van de 3 huisjes en gebruik dan elk van de ikonen in het actiemenu op elk huisje. Als je inzoomt op de voordeuren van elk huisje kun je op de deur kloppen met het "klop ikoon". Als je alle 3 huisjes op deze wijze bekijken, betast en beklopt hebt weet je dat geen van de huisjes in kunt en er wordt ook niet open gedaan. Echter.....uit de schoorsteen van huisje 2 kringelt rook......Bekijk de Rook, dat uit de schoorsteen van huisje 2 komt......Eymerich concludeert dat er wel degelijk iemand in huisje 2 moet zijn......

Zoom dan weer in op de deur van huisje 2 en klop dan 4 keer op de deur, met het "klop ikoon"..........Er wordt weer niet open gedaan en je ramt de deur ook niet in.....Dit 2e Huisje is dus het huisje van Sophie, de Huilende Vrouw en de zuster van de waardin van de Aurora Inn........Eymerich zegt dat ie een meer overtuigende manier moet zoeken om de inwoner/inwoonster er van te overtuigen hem binnen te laten..

Ok......er is nog 1 plek in het dorp waar we nog niet zijn geweest en dat is de Wachttoren. Om bij de wachttoren te geraken moet je eerst terug naar de Vogelverschrikker. Je kunt dus helemaal terug lopen naar de vogelverschrikker, of je gebruikt de plattegrond. Ik klik wel op de plattegrond.......

Anyway.....terug op het pad bij de vogelverschrikker loop je weer verder omlaag, naar de puntrots vlak voor de smederij, en dan klik je de deurcursor boven de puntrots en.......

Wachttoren:

........Eymerich beland op de trappen die omhoog leiden naar de binnenplaats van de Wachttoren. 
Blijf staan op het tussen platform want .....er ligt hier een houten Tandwiel.....Raap het Tandwiel op en klik het ding naar je inventory

Loop verder omhoog en loop dan door naar het kampvuur op de binnenplaats van de toren

Er staat een Katapult op de binnenplaats....Die katapult bereik je via de ladders. Via de 2 stenen trappen kun je verder omhoog, naar de wapenkamer en naar bovenin de toren. Doe dat nog niet. Er is hier overal bloed. Ook op de rots, die de buiten rand van de binnenplaats markeert, zie je een bloedspoor.....Bekijk dat bloedspoor op de rots met je oog......Eymerich vertelt dat het bloedspoor over de rotsrichel naar de achterzijde van de toren gaat....Je moet nu op die rotsrichel zien te geraken.....Klim, bij de "Klim omhoog pijl" op het plaatje hierboven, de rotsrichel op en loop dan over de richel door naar rechts......Eymerich staat dan rechts naast de toren......

.....Loop verder omhoog en......je scherm verandert in een overzicht van de gehele toren met de binnenplaats.....Eymerich staat nu op een plankier dat aan de zijkant en achterkant van de toren hangt.....Zoek de deurcursor en klik die dan en.......Eymerich beland achter de toren en.....Diep onder Eymerich is er hier een massagraf......

Bekijk het massagraf 2 keer met je diverse oogcursors......Er liggen alleen mannenlijken in het graf......waar zijn dus de vrouwen gebleven? Zoom uit de close-up. Je ziet Eymerich dan weer aan de zijkant van de toren staan....Klik nu met je "loopcursor" op de binnenplaats en.......

......Eymerich loopt dan vanzelf helemaal terug naar de binnenplaats. Nu omhoog naar de Katapult.....Loop, bij het kampvuur, ietsjes omlaag en klim dan, via de onderste ladder, omhoog tot op het tussen platform onder de katapult. Er ligt een houten Tandwiel op het platform.....

...Pak het houten Tandwiel en klim verder omhoog naar de Katapult. Links achter de stapel ronde stenen ligt dan het 3e houten Tandwiel.....Raap dus ook het 3e houten Tandwiel op.....

...Bekijk de ronde stenen.....deze stenen dienen als kogels voor de katapult maar ze zijn te zwaar om alleen op te tillen. Zoom in op de Katapult....... in het close-up scherm zie je dan dat de spantouwen van de katapult kapot zijn. Eymerich vertelt dat ie nieuwe touwen moet bevestigen maar ook dat die touwen elastisch moeten zijn.

Onderin de bak van de katapult steekt de Tandwielen puzzel maar daar kun je nu nog niets mee want eerst moet de katapult gerepareerd worden en bovendien heb je nog niet alle houten tandwielen gevonden. Ga dus uit de close-up en zorg dat je weer beneden, bij het kampvuur, terecht komt. Terug beneden klik je dan met de deurcursor in de onderste deuropening van de toren om er nu binnen te gaan:

In de Wachttoren:

Je bent nu beland in de wapenkamer van de toren.  De rechter trap is om naar de 2e etage te gaan. Links is de doorgang naar de slaapzaal. In de hoek staan wapens.....Bekijk de wapens. Eymerich vindt het allemaal niet echt bijzonder. Ga weer uit de close-up en ga nu door poort in de linker muur naar de slaapzaal. Er liggen 3 lijken in de slaapzaal....het zijn de lijken van 3 bewakers......op de voet van het voorste lijk ligt het 4e houten Tandwiel.

Bekijk de lijken......Eymerich concludeert dat deze bewakers niet door de pest zijn omgekomen maar dat ze alle 3 zelfmoord hebben gepleegd. Pak het 4e Houten Tandwiel en berg het op in inventory. Terug door de poort naar de wapenkamer en klim er dan, via de trap aan de rechter muur, omhoog naar de Wachtkamer van de toren.

In het raam zit de Chief Bewaker. In de hoek, links van het raam, ligt een grote plas bloed. Boven de plafondbalk hangt een lijk te bungelen, maar dat lijk zie je niet. Bovenop de trap ligt het 5e Houten Tandwiel. Bekijk het Bloed en luister naar wat Eymerich er over zegt. Stap dan terug naar het midden van de kamer en zoek dan je Oog op de plafondbalk en klik dan het oog zodat Eymerich het hangende lijk ziet en er wat over verteld......

................dit is belangrijk.....Eymerich moet over het hangende lijk vertelt hebben..... 

Open dan het actiemenu op de Chief Bewaker.....Bekijk de Chief eerst met je oog van het actiemenu om Eymerich's commentaar te horen over de man. Open dan weer het actiemenu op de Chief en klik het Praatikoon om met de man te praten. Je krijgt gespreksopties.....gebruik die opties allemaal.....ook de vervolg gespreksopties.....vergeet vooral niet om de Chief te vragen over de Katapult.....

De naam van de Chief is Vincent Dupont en hij verteld dat hij en de andere soldaten huurlingen zijn die zijn ingehuurd door Roland Chevalier om het dorp volledig van de buitenwereld te isoleren. Chevalier deed dit in opdracht van het klooster. Vincent is flink aangetast door builenpest en zal het niet lang meer maken. De soldaten zijn allemaal dood of gevlucht. De Chief heeft de pest aan Anglo-Saxen, hij haat dus de Britten. De Chief verteld dat alleen de mannen dood gaan aan de pest, blijkbaar zijn de vrouwen in dit dorp immuun, vandaar dat er alleen maar mannen lijken in het massagraf liggen. Dupont is de Commandant van de Katapult en hij wil graag aan Eymerich laten zien wat een geweldige Katapult schutter hij is, vooral als ie op een Brits doelwit zou kunnen schieten, maar helaas.....de katapult is stuk.....maar daar was Eymerich dus zelf al achter gekomen

Als je alles met Chief Dupont besproken hebt dan ben je vanzelf uit de close-up gegaan. Klik echter dan weer met je Oogcursor op de Chief......Eymerich krijgt dan het idee dat hij de schutterskwaliteiten van de Chief wel kan gebruiken om hem de katapult te laten vuren.....Dit is belangrijk.......

Loop dan de trap mop, tot helemaal bovenop de trap, en raap \er dan je 5e houten Tandwiel op en klik het ding naar de inventory.....

...Je moet nu dus 5 houten Tandwielen gevonden en opgeraapt hebben....We moeten nu terug naar de vogelverschrikker om dat ding tot op het "bot uit te kleden" en dat kun je alleen doen als je nu de 5 tandwielen hebt en verder hier in en om de wachttoren alles hebt gedaan wat ik hierboven allemaal heb beschreven. 

Open de plattegrond en zoek op de plattegrond de Vogelverschrikker locatie en klik daarop met de deurcursor en.......

......Je beland weer op het pad bij de Vogelverschrikker...

Strip de Vogelverschrikker:

Zoom weer in op de vogelverschrikker, zodat je het ding weer in close-up hebt. De vogelverschrikker is gemaakt van hout en opgevuld met stro. Het ding heeft een hoofd, 2 armen, 2 handen en een lijf. Op zijn hoofd draagt de vogelman een hoofddoek en over zijn lijf een vest. De handen zijn vastgebonden met touw en stro en er is ook een spijker door de handen geramd. Je moet de vogelverschrikker nu, in stapjes, helemaal "uitkleden".

Stap 1: Verwijder eerst het vest, door met je handcursor op het vest te klikken.

Stap 2: Verwijder de touwen waarmee de beide "armen" zijn vastgebonden. Dat doe je door op de beide uiteinden van de touwen te klikken. Verwijder dan de beide "Armtakken".

Stap 3: Klik op het Strolijf en hou dan je muis ingedrukt......Veeg met je muis over het strolijf tot je al het stro verwijdert hebt.

Stap 4: Pak de Hoofddoek en klik het naar de inventory. Verwijder het Opvullijf. Verwijder het Stro op de beide handen. Verwijder de beide Armplanken.

Stap 5: Verwijder de Spijker uit de linker hand....De spijker is verbogen dus Eymerich heeft er niets aan. 
Verwijder de Spijker uit de rechter hand....De Spijker is goed, dus berg de spijker op in inventory. 

Pak het Hoofd en pak dan het Haar van het hoofd......Het is paardenhaar, dus berg het op in inventory

In inventory heb je dan een streng paardenhaar. Open de inventory en klik op de hoofddoek....Bekijk de doek met het oog en luister dan naar Eymerich

Eymerich zegt dat het geblokte patroon van de doek hem doet denken aan de vlag van de Britten......

Open de plattegrond en reis terug naar de:

Wachttoren: 

De Katapult:

Terug op de binnenplaats bij de wachttoren klim je weer, via de ladders, omhoog naar de Katapult

Zorg dat je weer in de close-up van de katapult bent. Het spantouw moet gerepareerd worden. 
Open de inventory en open dan het actiemenu op de streng Paardenhaar....Je krijgt een "Pull" en een "Move" handje.......

Klik eerst het "Pull" handje.....Eymerich trekt de haarstreng uitelkaar zodat het dunner en langer wordt. Open weer het actiemenu op de streng haar en klik dan het "Move" handje en.......Eymerich knoopt de streng paardenhaar vast aan de 2 touwen van de katapult....

......Zoom nu in op de Tandwielbak, onderin de katapult.....je beland in de:

Tandwielenpuzzel:

Wel....het is vrij simpel. Je moet de tandwielen, 1 t/m 6, elk op de juiste as, A t/m F, plaatsen. Je pakt een tandwiel op en sleept het naar een as en klikt het wiel dan vast op de as...Plaats de 6 tandwielen op de juiste assen, zodat dan alle tandwielen draaien.....Aldus:

Ga nu terug naar Chief Dupont in Toren. Je kunt dit lopend doen. 
Of je opent de plattegrond en klik dan op de Toren om in 1 keer terug bij de Chief in de wachtkamer te belanden. Ga weer praten met Dupont

Eymerich vertelt Dupont een leugen....Hij vertelt namelijk dat de Britten in het dorp zijn en dat die zich verschanst hebben in het Sophie huis. Dupont zou die Britten wel willen bombarderen met de katapult maar helaas....de katapult is kaduuk. Praat meteen nog een keer met Dupont en......Eymerich zegt dan dat de katapult gerepareerd is. Dupont verdwijnt dan naar de katapult.

Terwijl Dupont weg loopt om naar de katapult te gaan reis jij, via de plattegrond, naar de Bron en Sophie's huis.

 Aangekomen bij Sophie's huis open je er het actiemenu op en klik je het inzoomoog om in de close-up van de voordeur te komen. 
Pak dan het Doek uit inventory en klik het doek vast op de deur.......,en.......

...filmpje:  Het doek dient als "target" voor Dupont die inmiddels de katapult aan het laden is met een kogel.

 Dupont richt de katapult op Sophie's voordeur en......sterft....maar Dupont's dode lichaam in elkaar zakt raakt ie toch de "trekker" en..........
....de katapult vuurt de kogel af en het ding ramt de voordeur uit Sophie's huis.

Ok.....dit is dus wat Eymerich bedoelde met "een meer overtuigende manier om binnen te geraken". Voor je nu Sophie's huis binnen wandelt open je eerst het dagboek en klik je de "Veertap"....Blader naar alle nieuwe tekeningen pagina's en klik met je oog op alle nieuwe tekeningen om te luisteren naar wat Eymerich er over te melden heeft....

Ben je hiermee klaar dan sluit je het dagboek en dan ga je Sophie's huisje binnen......

.....je beland in:

Deel 3: De Rozenkrans van de Dood:

Sophie's Huis

In Sophie's huisje zijn aanwezig Sophie en haar echtgenoot. Er volgt een kort gesprekje met de echtgenoot van Sophie, waarin Eymerich zich voorstelt

Probeer te praten met de jankende Sophie......Sophie wil niet praten met Eymerich....ze gilt dat ie op moet rotten en dat zal ze nu steeds blijven gillen. Bekijk alles wat je kunt bekijken, met je oogcursor of via de oogcursor en de handcursor in het actiemenu. Bekijk het raam achter Sophie en bekijk ook de vuurplaats waar een kookpot (Brazier) in staat de koken. Bekijk het bed. Loop naar links. 

Links in de hoek staat een kist. In de nis, boven de kist, staat een mes. Links naast de kist staat een mand met appels en een zak. Rechts naast het raam zie je een kruis in de muur. Voor het bed staat een babykrib. Bekijk, en probeer te pakken, het mes, de appelmand en de zak. Bekijk, en probeer te openen, de kist. Bekijk het kruis op de muur......Overal heeft Eymerich iets over te zeggen maar hij wil niets pakken.Als laatste open je dan het actiemenu op het Babykribje.....

Bekijk de krib en klik dan de handcursor om het doek van de krib te verwijderen en zoom dan in op de, lege, krib

Er ligt geen baby meer in de krib....wel een lakentje en, rondom in de krib, een aantal rottende en stinkende vruchten. 
Je ziet ook de afdruk van het baby hoofdje en je ziet een scheur in het lakentje......

Bekijk, met je oog, de vruchten, de afdruk van het baby hoofdje en de scheur en luister naar wat Eymerich er over zegt.. Er liggen rode bessen, zwarte bessen en blauwe bessen rondom in de krib. Eymerich vertelt dat de baby een "raar" hoofd heeft en dat de keel van de baby is doorgesneden.....als je alle 3 klikplekken bekeken hebt met je oog dan komen we vanzelf bij Sophie terecht die laat merken hoe zeer zij de Katholieken haat en verantwoordelijk houdt voor alle ellende die haar, en haar dorp, is overkomen....

Bekijk Sophie dan nog een keer met je oog om Eymerich's commentaar te horen. 
Ga dan weer praten met de echtgenoot van Sophie en gebruik hier alle gespreksopties die je krijgt.

De man vertelt dat de baby een misvormt hoofd had....het had een hoofd met 2 gezichten, een gezicht aan de voorkant en een gezicht aan de achterkant. Toen hij buiten was hoorde hij Sophie....hij rende naar binnen en vond Sophie bij de krib met het mes in haar hand en er was overal bloed. 

Loop, naar het gesprek met de echtgenoot, naar buiten en......Eymerich praat buiten tegen je om je te vertellen wat zijn volgende stap zal zijn.....Eymerich wil toch echt met Sophie praten en hij denkt dat dit zal lukken als hij haar een rozenkrans geeft. Niet zijn eigen rozenkrans...Eymerich wil een rozenkrans maken van "natuurlijke" elementen.

Eymerich heeft verteld dat ie een notitie over een rozenkrans in zijn dagboek heeft, dus open het dagboek en klik dan de Boektab om het notitieboek te open. Blader door alle pagina's naar de pagina waar de tekening van een rozenkrans staat en luister dan naar Eymerich, die uitlegt wat ie nodig heeft om een rozenkrans voor Sophie te maken....

....voor de rozenkrans is nodig: Noten, Bessen, mensen tanden en kiezen. Sluit het dagboek. We gaan nu op zoek naar tanden, bessen en een crucifix. Eerst de tanden en die vinden we in het lijk dat in de schandpaal hangt. Open de plattegrond en reis terug naar de Schandpaal....

Je beland weer voor het "roze huis". Loop omlaag en je ziet de Schandpaal

Open het actiemenu op de schandpaal en klik dan het inzoomoog en.......

...je beland weer in de close-up van het lijk in de schandpaal.

Schandpaal 

Het hoofd hangt door het middelste gat. Uit het linker gat steekt de rechter hand, uit het rechter gat steekt de linker hand. De bedoeling is het om 6 tanden uit de mond van het lijk te rammen. Eerst met hert hoofd echter "opgetild" worden zodat je bij de kaak kunt komen...

Bovenop de plank zit een gleufje.........Klik met je Vingerhand op het hoofd...Je grijpt het hoofdhaar vast.....
Trek het hoofd omhoog.....Je vinger is nu de hand en met de hand heb je een pluk haar vast......

.....Trek het hoofd verder omhoog, aan de pluk haar, en klik het pluk haar dan vast in het gleufje, boven op de plank.....
Het hoofd hangt dan aan de pluk haar vast in het gleufje en kijkt je grijnzend aan....

Nu kun je bij de kaak en de tanden, maar de kaak moet gebroken worden om de tanden los te maken zodat je ze uit de bek kunt trekken. 
Linksonder, bij de rechter hand, ligt een Steen.....Pak de Steen....de Steen komt linksonder in het scherm te staan....

Ok........de steen blijft linksonder staat. Op het hoofd krijg je nu de Ramhand......Klik met de Ramhand op het hoofd en......Eymerich ramt met de steen 1 keer op de kaak waardoor het hoofd naar rechts schiet en weer terug schiet....De kaak is dan ietsjes gebroken en je kunt nu 2 tanden uit de bek rukken met je grijphandje

De tanden die je uit de bek rukt komen linksboven op de schandpaal terecht. Ram dan weer met de Ramhand op het hoofd en pak dan de volgende 2 tanden uit de muil. Ram weer op het hoofd en pak de volgende tand, of 2 tanden, uit de muil. Je moet in totaal 6 tanden uit de bek rukken.....Hiervoor heb ik 5 keer op het hoofd moeten rammen. NB:  Het kan zijn dat als je de 5e, of de 6e tand uit de kaak rukt dat Eymerich dan zegt dat ie geen tand maar een vinger heeft gepakt.....dat klopt dus niet....het is 1 van de vele "Bugs" waar deze game vol mee is. Heb je 6 tanden verzameld dan klik je met je gijphand op de linker hand, die dus uit het rechter gat steekt, om er 1 vinger van af te breken. 

Eymerich vertelt je dan dat je klaar bent en vanzelf ga je dan uit de schandpaal en in inventory heb je dan de 6 tanden en de vinger

Ok....ik ga er van uit dat ook jij nu de 6 tanden en de vinger in inventory hebt staan. Nu wat bessies verzamelen.....open weer de plattegrond en spring naar het Kerkhof. Beland bij het kerkhof, aan de zijkant van de kerk, loop je omlaag tot je kunt inzoomen op de struiken die onderin je scherm staan. Zoom dan in op die struiken via het inzoomoog in het actiemenu.

Je geraakt in het Struik/Bessen scherm. Er hangen 60 bessen aan de struik en je moet ze allemaal plukken en dat moet je 1 voor 1 doen. 

Zodra je alle 60 bessen geplukt hebt ga je vanzelf uit de close-up. Loop, of ga via de plattegrond, dan naar de voorzijde van de kerk. 
Zoom daar weer in op het Maria Ikoon, dat in de gevel van het rechter huis zit.......

Links naast Maria staat een crucifix...Toen je eerder probeerde om die crucifix uit het ikoon te pakken lukte dat niet. Gelovige Katholieken laten muntjes achter op de richel en zie.....er ligt nog 1 munt, linksonder, op de richel. Klik met je vingerhandje om het muntje naar voren te halen. Het muntje ligt dan op de richel. Klik met je grijphandje op het muntje om het te pakken en klik het dan naar de inventory. Open dan de inventory en pak het muntje eruit en klik er mee op de crucifix om het kruis nu uit het ikoon te peuteren.

Berg het kruis op in inventory. Eymerich heeft nu alle "ingrediŽnten" voor een rozenkrans maar nog geen ketting.
De oude vrouw draagt een ketting om haar pols.....dus keer nu terug naar het luikraam, waar de oude vrouw achter zit.

Zoom weer in op het luik raam om weer in de close-up te komen. Als je de eerste keer dat je hier was niet de handen van de oude vrouw had bekeken dan doe je dat nu alsnog, zodat Eymerich het kettingtje alsnog ziet. Ga dan praten met het oude, stervende, wijf en kies dan nu om haar Biecht aan te horen

Ga door alle Biecht opties en luister geduldig naar de Biecht van het oude mens, die vertelt wat voor vreemde dingen er zich hier in het dorp hebben afgespeeld.....
.......het oude mens vertelt o.a dat....

...er een nieuwe Cultus in het dorp is gekomen en die cultus houdt o.a in dat.......elke zaterdag nacht de jonge vrouwen uit het dorp "door de lucht vliegen, gezeten op vreemde beesten en dan de kinderen stelen". De jonge vrouwen verzamelen zich dan in het bos om daar in hun nakie heidens te dansen om vervolgens de kinderen op te eten. De oude vrouw wil, als boetedoening voor haar zonden, de rozenkrans wel maken voor Eymerich.

Als je door alle biecht opties bent gegaan dan praat je nog een keer met de oude vrouw en gebruik je de nieuwe opties. Eymerich moet dan de ketting van de oude vrouw opgemerkt hebben. Blijf in de close-up en pak de Bessen uit inventory en klik met de bessen op de Hand van de oude vrouw en.....

......vanzelf geeft Eymerich de bessen, de tanden, de vinger en de crucifix aan de oude vrouw......De oude vrouw zal nog maar heel even in leven blijven.....Ga uit de close-up....Eymerich staat dan weer voor het "roze huis". Loop weer naar rechts en zoom gelijk weer in op het luik raam en.....Wel....luister en zie de oude vrouw sterven en......Eymerich heeft dan de Rozenkrans.....

Ok......We hebben nu de Rozenkrans, dus ga, via de plattegrond, terug naar Sophie's Huis

Sophie:

Sophie's echtgenoot staat nu buiten voor het huisje. Ga nog niet naar binnen maar ga eerst praten met de echtgenoot:

Husebuntje is behoorlijk pissig over de onbeschofte wijze waarin Eymertje zich heeft gedragen in zijn huis en tegenover zijn vrouw Sophie, dus bied excuses aan.....

Je mag dan weer naar binnen, dus doe dat en ga dan weer praten met Sophie.......Sophie wil van geen excuses weten, ze kaffert Eymerich behoorlijk uit maar die laat zich ook weer niet onbetuigd. Je geraakt dan vanzelf in de close-up van het babybedje.....Pak de Rozenkransketting uit inventory en leg de ketting in het bedje en........

......Ojee.....Sophie flipt nu helemaal......ze is er niet van gediend dat een smerige Katholiek haar heilig bedje ontheiligt met zijn rozenkrans, en wie kan haar dat kwalijk nemen.....Sophie valt dan Eymerich aan........Eymerich is geen partij voor de nu furieuze Sophie, die hem bij de keel heeft als..........Wel......Echtgenoot word nu ook gek en ramt het mes dwars door Sophie en pleegt daarna zelfmoord.....

.........Eymerich verlaat het huis en je bent beland in:

Deel 4: Corona:

Staande voor Sophie's huis open je het dagboek en klik je de "Veertab" om het tekeningenboek te openen. Blader door de tekeningen naar alle nieuwe tekeningen en klik op die nieuwe pagina's met je oog en luister naar wat Eymerich verteld...Het zijn best wel veel nieuwe pagina's maar na elke serie zijn er 2 lege bladzijden. Blader gewoon door het boek tot je niet verder kunt bladeren en "lees" alle nieuwe pagina's. Ben je er mee klaar dan sluit je het dagboek.

Eymerich wil nu die Jacinto Corona zoeken, de priester die door Vinet vooruit is gestuurd naar dit dorp om alvast wat vooronderzoek te doen. 
Open de plattegrond en reis nu terug naar de hoofdstraat voor de Herberg. 

Ga niet de Herberg binnen maar ga een scherm door naar links en.......Je bent terug op het scherm waar je aankwam toen je in deel 1 het klooster verliet. Je hoort gesnurk....... Loop verder omlaag en bekijk weer de waterplas, onderin het scherm. Rechtsonder is de hooiberg waar nog steeds het lijk ligt en ook de kar. Bekijk ook nog een keer dat lijk en de kar op de hooiberg.  NB:Het is belangrijk dat je nu altijd alles bekijkt en ook dat je alle iconen in het actiemenu gebruikt....doe je dit niet dan kom je hopeloos vast te zitten in het verdere verloop van deze game, die vol met vervelende bugs zit. Dus bekijk de waterplas, het lijk en de kar op de hooiberg. 

Tussen het schuurtje en het huis is een Steeg........Open het actiemenu op de steeg. 
Ga nog niet de steeg in maar gebruik eerst hert Oorikoon en het oogikoon en luister naar Eymerich. Ga dan de steeg in via het Deurikoon.

Het is reen smerige donkere steeg en het loopt dood. Er ligt een wagenwiel en, links, is een schuilplaats (Refuse). Er liggen ook wat planken op de grond.

Bekijk het wagenwiel. Open dan het actiemenu op de Schuilplaats en gebruik de oogcursor en dan de Oorcursor. 
Het snurken komt uit de schuilplaats.....er ligt daar iemand zijn roes uit te slapen.

Loop door naar de planken en open er het actiemenu op en gebruik dan de oogcursor en daarna de neuscursor op de planken. Er ligt iets onder de planken dat vreselijk stinkt.

Loop nog verder omhoog. Aan het einde van de steeg staat een stinkende ton. Tegen de ton leunt een ijzeren staaf......Bekijk de ton en bekijk de ijzeren staaf

Eymerich wil de ijzeren staaf niet pakken, dus loop terug omlaag en open weer het actiemenu op de schuilplaats en klik nu het Inzoomoog........

.....Je komt in de close-up van de schuilplaats......de schuilplaats is afgedekt met houten schotten en balken en strooi. In de schuilplaats ligt die Jacinto Corona te snurken. Het krioelt hier ook van de ratten. Eymerich weigert om de schuilplaats te openen zolang die ratjes hier rondstruinen.

Ga dus uit de close-up. Onder de planken ligt dus iets te rotten. Je krijgt nu de handcursor op de planken, dus klik weer op de planken en.....Eymerich schuift de planken omlaag......

....de planken bedekte een kuil en in de kuil ligt het rottende kadaver van een geit. Bekijk de plek met je oog en......de ratjes gaan zich tegoed doen aan het kadaver. Zoom weer in op de Schuilplaats. De ratjes zijn weg en nu kun je alles verwijderen. Verwijder dus de balk, de 2 houten schotten en al het hooi en..........

.........We hebben dan Jacinto Corona gevonden. Open het actiemenu op Corona en bekijk de monnik met het oog. 
Open nog 2 keer het actiemenu op Corona en klik dan eerst het "Strike ikoon" en de 2e keer het "Schop ikoon".

Eymerich probeert Corona te wekken door hem eerst te kietelen en daarna te schoppen, maar Corona blijft gewoon door snurken. Stap uit de close-up en verlaat de steeg en loop terug naar de Waterplas. Pak de emmer uit inventory en vul de emmer met stinkend water uit de plas.....

...Terug de steeg in en terug in de close-up van de schuilplaats en smijt je emmertje leeg over Corona en......

......Corona wordt wakker en er volgt een gesprek met Eymerich waarin je alle gespreksopties dient te gebruiken....

Corona en Eymerich brengen elkaar op de hoogte van hun respectievelijke bevindingen. Corona denkt dat er in het Cisteriaanse klooster "iets duivels" aan de hand is. We zijn dan ook de steeg uitgelopen. Lees je nieuwe opdracht in het dagboek.......Eymerich wil het dorp volkomen plat branden.

Ok.....vanaf nu ga je spelen als Eymerich maar ook al;s Jacinto Corona. Rechtsonder zie je nu de foto van Eymerich staan. Het is de "Wissel van persoon" knop.....

Als je op Eymerich's foto klikt dan verander je naar Corona....je ziet dan Corona's foto. Die foto's zijn dus de "Switch" knop waarmee je switch van Eymerich naar Corona en visa-versa.
Klik nu op Eymerich's foto om jezelf te veranderen in Jacinto Corona

Als Jacinto Corona:

Je bent nu Corona. Als Corona duik je de Steeg weer in....

In de steeg loop je door naar einde. Bekijk, nu als Corona, weer de stinkende ton.....de ton bevat de inhoud van Corona's maag. 
Open het actiemenu op de ijzeren staaf en pak nu de ijzeren staaf.

Loop terug omlaag en dan de steeg weer uit. Nog steeds als Corona bekijk je nog een keer de waterplas en het lijk bij de hoogberg met je oogcursor, of het oogikoon in het actiemenu. Heb je dit als Corona gedaan dan gaan we verder:

Als: Eymerich:

Klik op Corona's foto om weer Eymerich te worden.....Je ziet dat het Zwaard Eymerich "markeert" als het actieve personage. Eymerich wil dit pest dorp tot op de grond afbranden. Hiervoor is brandstof nodig en vuur en een beitel. Een Beitel (Chissel) heb je al, want dat ding heb je al in de smederij uit de emmer gepakt......Heb je die beitel nog niet gepakt dan moet je nu eerst terug gaan naar de Smederij om de beitel nu alsnog te pakken. Heb je de beitel (Chissel) al wel dan keer nu meteen terug naar de Town Hall.....dit kun je het beste doen via de plattegrond:

Town Hall:

Brandstof:

Terug bij de Town Hall kan het zijn dat Eymerich meteen, en vanzelf, 2 schermen terug loopt om even met Corona te praten....dit kan echter ook later plaatsvinden. Eymerich wil dat Corona even boete doet voor zijn zonden en dat doet Corona dan ook en vervolgens worden hem zijn zonden door Eymerich vergeven. .....Dit gesprek kan echter ook gebeuren nadat je het vat met teer open hebt gemaakt......Het is 1 van de vele bugs waar deze game rijk aan is.

Hoe dan ook.....als je voor de Town Hall staat dan zie je links ervan weer die vaten staan. Zoom weer in op die vaten, via het inzoomoog in het actiemenu.....

Je bent dan in de close-up van een vat waarvan het deksel is vast gesmeerd met een wasrand. Pak de Beitel (Chissel) uit inventory en klik met de beitel op het deksel en......De beitel is dan je cursor....Steek nu met de beitel de hele wasrand weg.....Druk je linkermuisknop in en hou die dan ingedrukt terwijl je met de beitel over de wasrand veegt....die dit helemaal rand, tot je de gehele rand was verwijdert hebt en....

......het deksel vliegt van het vat en we zien dat het vat vol zit met vloeibaar Teer (Tar).....en teer wil best fikken. Je gaat vanzelf uit de close-up. Het kan dan zijn dat je nu het "Boetedoening gesprek" tussen Eymerich en Corona krijgt, als dit eerder nog niet hebt gehad. Open het Actiemenu op de vaten en kies dan het Hand Ikoon om het vat om te duwen.....dit lukt Eymerich niet alleen dus hij roept Corona om hulp. Open weer het actiemenu op de vaten en kies nu het "Schop Ikoon" en........

Samen weten Eymerich en Corona dan alle vaten met teer om te gooien en het vloeibare teer verspreid zich door het dorp. Vanzelf zijn Eymerich en Corona dan omlaag gelopen, naar het pad waar ook de vogelverschrikker stond. Aan het huis, hoger op de heuvel, steekt een brandende toorts......

Loop dus omhoog de heuvel op en grijp dan die brandende toorts van het huis...

Als je de toorts gepakt hebt loop je terug omlaag....zoek een plek waar je dan met de brandende toorts het Teer (Tar) in de fik kunt steken.....en doe dat dan en

.........Eymerich steekt het teer in de fik en......All Hell is coming over the village........

Deel 5: Zusters in de Droom:

........Eymerich verklaart dat zijn zaken hier in het dorp zijn afgehandeld.....Open de plattegrond en reis naar het Klooster

Klooster ingang:

Als Eymerich

Je bent nog steeds Eymerich als je, in gezelschap van Jacinto Corona, weer bij de poort van het klooster bent beland. 
Open het actiemenu op de poort en probeer dan of je de poort kunt openen.

Eymerich gilt tegen Corona dat hij maar aan moet kloppen, dus open weer het actiemenu op de poort en kies weer het "Openikoon".....Corona vertelt echter dat de poort niet open gaat, omdat de poort aan de binnenzijde geblokkeerd is,  en dat we dus een andere weg moeten vinden om in het kloostercomplex te geraken en dan.....verschijnen er uit het niets 3 vrouwen ten tonele.....Het zijn Demeter met haar 2 dochters Medusa en Diana.....Demeter zegt dat zij wel een manier weet om in het klooster te geraken

Bekijk de 3 vrouwen afzonderlijk met je oog. Diana is nog maar 16 jaar jong. Klik dan met je praatcursor op 1 van de 3 vrouwen en.....je praat dan met moeder Demeter.

Vraag "What do you mean" en luister dan naar Demeter's antwoord......Demeter wil Eymerich en Corona wel helpen om in het klooster te geraken maar ze vraagt wel een prijs voor haar hulp.....Demeter wil dat Eymerich en Corona trouwen met haar dochters Medusa en Diana. Weiger dit voorstel in eerste instantie....

Als je Demeter's voorstel geweigerd hebt ga je praten met Corona. Corona adviseert echter om Demeter's voorstel wel aan te nemen, om meer te weten te komen over haar motieven en om wellicht in het bos en/of in het klooster te geraken. Praat dus weer met Demeter en kies nu de "Accept" optie en......

......Demeter bepaald dat Diana Eymerich's bruid zal zijn en Corona Medusa mag fucken. Tja....voor Katholieke priesters die het alleen maar "doen" met jonge koorknaapjes en koormeisjes is dit wel even slikken. Voor er echter "geneukt" mag worden dien de beide heren wel hun bruid een presentje te geven. 

Aangezien Diana de Godin van de Jacht is besluit Eymerich om haar een jachtwapen als huwelijksgeschenk te geven. Waar zouden we wapens kunnen vinden? Juist...in de wapenkamer van de Wachttoren. Reis dus via de plattegrond nu terug naar de:

Wachttoren: 

Waarschijnlijk beland je, via de plattegrond, in de slaapzaal van de toren. Loop dan door de poortdoorgang de wapenkamer in. 
Rechtsachter in de hoek zoom je dan in op de wapens en.....

 

De Wapenschuifpuzzel:

Ok.....Diana is de godin van de jacht en ze wordt altijd afgebeeld met een boog. In de "kast" zie je 10 plankjes waar een wapen op vast zit. Op plankje 1 steekt de Boog. Je moet nu met de plankjes schuiven zodat je de Boogplank via de EXIT uit de kast krijgt. Je klikt op een plank en houdt dan je muisknop ingedrukt en beweegt dan je muis omlaag, omhoog of naar rechts en links, om het plankje omlaag, omhoog, naar rechts of naar links te verschuiven.

Ik ga je voor deze puzzel geen stap voor stap oplossing geven want je raakt dan toch maar het overzicht kwijt. Gewoon zelf proberen of anders deze puzzel op laten lossen door je witte kruis......dat gaat dan wel stap voor stap en telkens zul je dan weer eventjes moeten wachten tot je kruis weer helemaal "volgelopen" is.  Je verkrijgt de Boog. Als je de Boog uiteindelijk hebt dan verander je jezelf weer in Corona

Als Corona:

Keer terug, via de plattegrond, naar het Klooster. Open het actiemenu op Medusa en klik dan het oogikoon. Corona vertelt nu dat hij voor Medusa een Slangjuweel moet maken als huwelijkscadeau. Open dus weer de plattegrond en reis terug naar het pad achter de Vogelverschrikker. De vogelverschrikker heb je eerder vakkundig "ontleed", maar achter de vogelverschrikker staat die lange ijzeren Toorts.....

Open het actiemenu op de lange ijzeren toorts en klik het handikoon om de toorts te pakken. 
Open dan de inventory en combineer nu de ijzeren staaf (uit de steeg) met de toorts. Je heb t dan de ijzeren staaf aan de toorts gedaan.

 Tussen de huizen brand nog steeds het vuur. Loop naar het vuur.
 Pak de Toorts uit inventory en zoek dan de klikplek waar je met de Toorts op het vuur kunt klikken om de toorts aan te steken. 

Je hebt dan een brandende toorts.

Loop omlaag de heuvel af, naar de Smederijhut. Zoom weer in op de Smederij hut om er weer binnen te kijken. 

Tegen de oven leunt de grote Smeedhamer.......Pak de Hamer en......je beland in de

Smeed het Slangjuweel puzzel

de game geeft je dan een hint over hoe het Slangjuweel er uit moet gaan zien....
Dit is een onmogelijke puzzel die ik niet zelf voor elkaar heb gekregen.

Op het aambeeld is nu een ijzeren staaf gelegd en je ziet 4 pijlen. Het is de bedoeling dat je nu de ijzeren staaf gaat smeden tot een spiraalvormig Slagjuweel. Met de linker gele pijl schuif je de staaf naar links, met de rechter gele pijl schuif je de staaf naar rechts en met de omhoog/omlaagpijl draai je de stang om. Vanzelf is er steeds een plek op de staaf verhit en op die plek moet je dan rammen met de hamer, dus pak de Hamer uit inventory en ram er mee op de verhitte plek van de staaf

....Dit gaat je echt niet lukken......het zal je nog wel lukken om de eerste boog in de staaf te slaan, maar daarna zal het je niet verder lukken om de staaf in een spiraal te slaan.....

...dus als je niet volledig gefrustreerd wilt raken zou ik nu maar je "Divine Help kruis" gebruiken om deze totaal onmogelijke puzzel voor je op te lossen. Dit gaat echter niet in 1 keer....Je zult een keer of 5 op je Kruis moeten klikken om deze puzzel opgelost te krijgen....Telkens zul je dan steeds een minuutje moeten wachten, tot je kruis weer helemaal wit is geworden, voor je weer het kruis kunt gebruiken. Na 4 of 5 keer heb je dan een mooie spiraal, maar Eymerich vraagt dan naar het Hoofd van de slang.....Klik dan nog 1 keer het kruis, of nog 1 keer met de Hamer en........je verkrijgt het Slangjuweel.

Als je het Slangjuweel hebt dan ga je terug, nog steeds als Corona, naar het Klooster. Pak bij de kloosterpoort het Slangjuweel uit inventory en geeft het ding aan de geile Medusa. Na Medusa's commentaar verander je jezelf in Eymerich en als Eymerich pak je de Boog uit inventory en geef je de Boogt aan de lekkere Diana. Ga dan praten met mamma Demeter en......de huwelijken worden "voltrokken" en we belanden in:

Deel 6: Voorbij de Schaduwen:

Als Corona:

Je bent vanzelf nu Corona en je bent in een Grot, met Medusa. De grot is achter een waterval. De geile Medusa moet Corona verleiden maar die moet de verleiding zien te weerstaan. Bekijk eerst alles met je oogcursor en luister naar Corona's commentaar. 

Bekijk de waterval, met het oog in het actiemenu.....probeer dan wat water te pakken via het handikoon.....het water is ijskoud en Corona wil nu geen handje water pakken.  Bekijk de groene liaan, die links naast de waterval hangt. Boven Medusa zie je een cirkel in de rotsen (Snakes)....bekijk die cirkel. Links van Medusa zie je een rots liggen op de rand......op die rots liggen kiezelsteentjes. Bekijk die kiezelrots. Voor die kiezelrots staat er, op de onderste rand van je scherm, een met mos en modder bedekt rotsje....bekijk ook dat rotsje.  Boven Medusa hangt een Stalactiet waarvan steeds een waterdruppel omlaag valt en op Medusa's borsten terecht komt. Bekijk die Stalactiet. 

Bekijk uiteindelijk Medusa zelf en ga dan met haar praten......Zodra je met Medusa praat komen de verborgen slangen, uit de cirkel achter Medusa, tevoorschijn......Medusa controleert die slangen. Bekijk dan die slangen nogmaals met je oog .Alhoewel hij een priester is, is Corona ook een man en de aanblik en nabijheid van zo'n jonge geile meid als Medusa laat ook Corona's bloed sneller stromen en zijn "jonge heer" opstijven. Corona moet nu tegen zijn "vleselijke driften" vechten om te voorkomen dat ie zondigt door zich op Medusa te storten om haar te neuken.....Medusa daarentegen wil juist dat Corona zijn "zondeval" zal maken.

Als je alles bekeken hebt hier en met Medusa gepraat hebt, dan open je het actiemenu op Medusa en klik je het Inzoomoog.......

.....je zoomt in op de sensuele mond van Medusa.....Klik met je oogcursor op Medusa's bovenlip en hoor het commentaar van Corona......

........Corona wordt nog geiler........Vanzelf ga je uit de close-up....
Om zijn geiligheid onder controle te krijgen moet Corona nu wat aan Zelfkastijding gaan doen. Open het actiemenu op de Liaan en pak nu de Liaan.....

...Pak de Liaan meteen uit inventory en gebruik de Liaan op Corona en........

......Corona ranselt zichzelf 1 keer met de liaan en die liaan verdwijnt weer naar inventory.....doe dit nog 4 keer, dus pak nog 4 keer de liaan uit inventory en gebruik de liaan dan elke keer op Corona.....Corona heeft zich dan 5 keer geranseld met de liaan die dan verdwijnt.  Zoom weer in op Medusa, via het inzoomoog in het actiemenu. Nu zoom je in op Medusa's heerlijke borsten. Klik met je oogcursor op Medusa's borsten en hoor hoe geil Corona wordt van de aanblik van 2 zulke heerlijke tieten.

Weer ga je vanzelf uit de close-up.....Corona moet weer boetedoening doen voor zijn zondige gedachten. Open het actiemenu op het kiezelrotsje en klik dan het Bid-ikoon en....

....Corona bid om vergeving voor zijn zondige gedachten. Zoom weer in op Medusa, via het zoomoog in het actiemenu...
Nu zoom je in op Medusa's navel en schoot....Bekijk Medusa's schoot/navel met je oogcursor .....

O....god.....zo dicht bij de "beloofde Hemel" wordt Corona bijna te veel. Vanzelf ga je weer uit de close-up.....De heerlijke geuren die uit Medusa's kut de neusgaten van Corona zijn ingestroomd zorgen ervoor dat Corona nu echt bijna oververhit is geraakt.....Corona heeft ijskoude afkoeling nodig. Open het actiemenu op de Waterval en klik dan het handikoon en...,..nu vult Corona zijn handen met ijskoud water. 

Pak het handvol ijskoude water dan uit inventory en gebruik het op Corona, die zichzelf een ijskoude douche geeft.....

Ok.....nog 1 te gaan. Zoom weer in op Medusa. Deze keer zoom je in op de mooie slanke benen van Medusa. 
Bekijk Medusa's benen met je oogcursor en hoor Corona's commentaar

Vanzelf ga je weer uit de close-up. Corona moet deze laatste verleiding ook van zich afschudden, dus zoom nu in op het mos/modder rotsje, dat onderin je scherm staat.....,.

De rots is bedekt met een laag modder. Met je vingercursor moet je nu het Kruis tekenen op de rots. Klik je Vingercursor en hou dan ingedrukt en trek de vinger omlaag om de verticale stam van het kruis te tekenen. Maak dan de dwarsbalk van het kruis, aldus:

....Als je het kruis goed getekend hebt ga je weer vanzelf uit de close-up en..............Corona heeft alle verleidingen van Medusa weerstaan en zij is nu de controle over haar slangen kwijt....DE slangen bijten Medusa die uiteindelijk sterft. Corona is alleen....Loop een scherm door naar links. Je ziet dan 3 mogelijke uitgangen

De meest linker Exit heeft slangafbeeldingen. Bij de Exit en de 2 Passages met je oog. Probeer dan of Corona door de linker Exit naar buiten kan....dat lukt niet want de opening is te nauw. Corona wil ook niet zomaar door 1 van de andere 2 passages want ze zijn pikdonker. Onder in je scherm liggen 3 steentjes/rotsblokjes. Pak die 3 Steentjes/rotsblokjes met je hand van het actiemenu.

Pak de 3 steentjes gelijk uit inventory en klik ermee in de linker van de 2 donkere passages.....Corona gooit 1 steentje de donkere tunnel in maar hij hoort het steentje niet vallen. De linker passage is bodemloos diep. Pak de overgebleven 2 steentjes uit inventory en klik ermee in de rechter passage en......

.....in de rechter passage hoort Corona het steentje wel neerkomen...dus via de rechter passage kan je nu deze grot verlaten. 
Open dus weer het actiemenu in de rechter passage en klik dan het deurikoon en......

......Corona beland in de:

Kristalgrot:

Rechts zie je de doorzichtige Geest van Medusa.....De geest blokkeert het begin van het Spiraalpad. Klik met je oog op de geest en.......

Corona loopt door naar de geest en als hij vlakbij haar is gekomen verdwijnt de geest in een felle lichtflits. Waar de geest stond staat nu een Stenen Cirkel die Corona de doorgang belemmert. Je krijgt de Oogcursor op de Stenen Cirkel.....Klik nog niet met je Oogcursor maar bestudeer het patroon dat je op de Stenen Cirkel ziet.

De "Tree of Life" puzzel:

Op de Cirkel zie je een voorstelling van de "Tree of Life"......Bestuur goed hoe de voorstelling er uit ziet want zodra je in zoomt op de Stenen Cirkel wordt de voorstelling door elkaar gegooid en moet je de "Tree of Life" herstellen. Dus prent goed in je geheugen hoe de voorstelling er uit ziet, of teken het na. Klik dan met je oog op de Stenen Cirkel en.....je beland in de puzzel.

De voorstelling van de "Tree of Life" is door elkaar gegooid en jij moet het nu herstellen. 
De cirkel heeft 4 ringen...Noem die ringen, van buiten naar binnen, A, B, C, D......

Klik met je vinger op een ring en hou dan ingedrukt om de ring te verdraaien......Wel.....draai de 4 ringen totdat je de afbeelding van de "Tree of Life" herstelt hebt.........Het is niet zo moeilijk, maar ok....je kunt de puzzel ook oplossen via het witte kruis. Als je het goed doet zie je de "Tree of Life" wit worden...

De Stenen Cirkel verdwijnt en Corona kan verder. Klik, linksboven, op het pad en blijf dat doen om Corona op het spiraalpad te krijgen en naar het volgende scherm te laten lopen.

Corona staat dan op het Spiralenpad....Klik nu steeds met je Voetje voor Corona om hem over het spiraalpad verder te laten doorlopen, naar het volgende scherm en.......Je ziet dan de Geest weer, die de doorgang weer blokkeert

Klik weer met je Oog op de geest en.....Corona loopt door naar de geest en die verdwijnt weer in een licht flits. Een nieuwe Stenen Cirkel blokkeert dan de verdere doorgang.

Klik dus weer met je Oog op de Stenen Cirkel en.....je bent dan in de:

Taartpunten puzzel:

De Stenen Cirkel bevat 16 "Taartpunten". De bedoeling is dat je in de juiste volgorde bepaalde "Taartpunten" indrukt om een afbeelding in de cirkel te genereren. Nummer de taartpunten 1/tm 16, zoals op deze afbeelding

Klik op de volgende "Taartpunten" 5,6,7, 4, 13, 12, 15, 14 en.......Opgelost.....

De Stenen Cirkel verdwijnt en Corona kan verder. Loop door naar rechts en........Onder Corona zie je dan een helling van grote rotsblokken......

Loop via de bovenste, donker grijze, rotsblokken omlaag en dan verder omlaag via de lichtere rotsen, tot je helemaal beneden de Geest weer ziet staan....De Geest staat voor de Lava Rivier en aan de overkant zie je het onderste spiraal pad van de Spiraal Toren.

We.......Klik weer met je Oog op de Geest en......Vanzelf klimt Corona dan verder omlaag en loopt ie door naar de Geest. Zodra Corona weer vlak voor de Geest is gekomen verdwijnt de Geest weer in een lichtflits en zie je de 3e Stenen Cirkel. De Geest, en nu de Stenen Cirkel, blokkeren de Oversteekplaats....Je moet de puzzel oplossen om Lava Rivier te "doven" en om de Stenen Brug te laten verschijnen. 

Klik met je Oog op de Stenen Cirkel en.....je beland in de:

Vlammen Puzzel:

In de Stenen Cirkel zie je 1 cirkeltjes.....er zijn 6 kleine cirkeltjes en7 grotere cirkels. In elke cirkel zie je donkere streepjes. Je kunt de cirkels draaien met je vingertje en dat moet je ook doen. De strepen in de cirkels vormen een patroon.....ze vormen een kampuur

Dus draai de cirkels om het Kampvuur te herstellen.......op deze afbeelding zie je hoe het er uit ziet als je nog 1 cirkeltje goed moet draaien......

..........Ook deze puzzel kun je oplossen door het Witte Kruis te gebruiken, maar dat kost je wel punten en je zult meerdere keren het kruis moeten klikken, en steeds moeten wachten tot je kruis weer wit is geworden....Uiteindelijk zie je dan de herstelde Vlammen....,

De Stenen Cirkel verdwijnt, de Lava Rivier is "Gedoofd" en de Stenen Cirkels, van de Vlampuzzels komen in de rivier te leggen en vormen nu een brug waarover de rivier nu kunt oversteken.

Loop over de stenen naar de overkant en.....Corona is dan beland op het onderste pad van de:

Spiraal Toren

Dit wordt lastig......De paden slingeren zich als een spiraal omhoog, maar ook omlaag, langs een enorme ronde rots. Je moet de paden volgen om 15 Steentjes te verzamelen. Op elk van die steentjes staat dan een gravering. De 15 steentjes liggen verspreid over het spiraalpad, naar de top van de toren. Gekleurde kristallen markeren het pad voor een splitsing, naar een hoger en/of lager pad.  Om Corona over de paden voort te bewegen klik je steeds de Loopcursor. Klik je met de loopcursor op bijvoorbeeld een gekleurd kristal dan zal Corona vanzelf verder doorlopen naar dat kristal, of ander object waarop je hebt geklikt.......Ik raad dit overigens niet aan.....want je raakt dan volledig het overzicht kwijt en weet dan op een gegeven moment totaal niet meer waar je bent. Ik raad je aan om steeds Corona met kleine stukjes vooruit te bewegen, want door de steeds veranderende camerapositie raak je het gevoel van richting kwijt.  Het wordt echt een hele wandeling waar je wel even een flinke tijd zoet mee bent.

Als je over de rivier bent gestoken dan loop je over het pad naar links. Een paar paden hogerop zie je dan een Paars Kristal. Het paarse kristal markeert een splitsing van paden

Loop verder door naar links en....je bereikt een Groen Kristal. Het groen kristal markeert dus ook een splitsing van paden.
Loop verder door naar links en.....je komt bij een waterval....Volg het pad, achter de waterval, verder naar links en......

Net voorbij de waterval liggen dan je eerste 3 Steentjes op het pad

Pak de 3 steentjes, dat moet je 1 voor 1 doen, en loop dan terug naar het groene kristal. Neem bij het groene kristal dan het omhoogpad en........

.....volg het pad verder naar het rode kristal. Bij het rode kristal blijf je het pad naar rechts volgen en je beland dan bij het gele kristal

Bij het gele kristal splits het pad in lager en een hoger pad. Volg het lager pad verder naar rechts en......Je gaat weer achter de waterval langs. Je bent dus helemaal rondgelopen nu.

Net voorbij de waterval vindt je dan je 2e serie van 3 steentjes op het pad. Grijp, 1 voor 1, de 3 steentjes en berg ze op in inventory

Op het hoger gelegen pad zie je een blauw kristal en daar moet je nu naar toe.. Loop terug naar links, naar de gele kristal splitsing. Als je, vlak voordat je weer achter de waterval doorloopt, op het hoger gelegen, blauwe kristal klikt met je oog of je loopcursor, dan zal Corona vanzelf, via het gele kristal, helemaal door lopen naar het blauwe kristal

Bij het blauwe kristal gekomen volg je het pad dan verder naar rechts en dat blijf je dan doen....Je passeert een paars kristal, om het lager gelegen pad.....Volg jouw pad verder....je gaat weer helemaal rondom de berg en komt uit bij het paarse kristal dat je eerder onder je zag.

 Loop bij het paarse kristal verder door naar rechts... en blijf dit pad volgen.....Je gaat dus weer de berg rond en.....Onder een bossage dat op het hoger gelegen pad groeit, ligt er op jouw pad dan 1 steentje en verder op, in de bocht. liggen weer 3 steentjes. Pak het ene steentje en klik het naar je inventory en loop dan door naar die andere 3 steentjes. Pak weer 1 voor 1 de 3 steentjes en klik ze naar de inventory. 2 paden onder Corona zie je de geest staan.

Volg je pad verder naar rechts.....Je gaat weer de berg rond....blijf je pad naar rechts volgen en......

........je pad stijgt weer en je beland weer bij een splitsing, bij een wit kristal. Klik op het pad boven het kristal om dat pad naar links te gaan volgen

Volg het pad dus naar links en.....je stijgt weer en komt weer aan de andere kant van de berg en.......

......het pad daalt weer en dan zie je in de verte een blauw kristal en een oranje kristal....Het blauw kristal markeert het einde van jouw pad, het oranje kristal markeert het hoger gelegen pad.

Loop door naar het blauwe kristal en........Ga bij het blauwe kristal omhoog naar het oranje kristal en......

...bij het oranje kristal neem je niet het bovenste omhoog pad maar het lagere pad en dat pad volg je verder naar rechts en.....

.....je volgt het pad verder naar rechts....het pad stijgt dan steil, wordt weer vlakker en brengt je op een splitsing......

Op de splitsing draai je links en ga je het boven pad naar links volgen.........en........
.....na een bocht vindt je dan weer 1 steentje op je pad. Raap het steentje op en klik het naar de inventory

......Loop terug naar rechts, naar de splitsing, en neem het omlaag pad en volg dit pad terug naar links tot de volgende splitsing......

.........Ga op de splitsing gewoon verder door naar links. Het pad gaat weer omlaag naar een blauw kristal en een oranje kristal.....

........Je bent terug bij het blauwe kristal, waar je eerder omhoog ging naar het oranje kristal. Ga nu echter het pad verder naar links volgen en......

.......na de bocht ligt er 1 steentje op het pad en verder op liggen dan je 3 steentjes......Grijp het ene steentje en berg het op in inventory en loop dan door en grijp de 3 steentjes.

........Als het goed is moet je nu 15 steentjes in inventory hebben......je bent klaar met het verzamelen van steentjes.

Vanaf de plek waar je de laatste 3 steentjes hebt gepakt loop je verder door naar links en....../Je ziet de geest staan onder Corona. Klik met je oogcursor op de geest en......

.....vanzelf loopt Corona dan nu de route door naar de geest en als hij weer vlakbij de geest is gekomen verdwijnt de geest weer in een lichtflits....

De geest heeft weer plaatsgemaakt voor een Stenen Cirkel......

Zoom in op de Stenen Cirkel en.....je beland in de:

Steentjes Puzzel:

Ok.....er zitten 15 gaten in de stenen cirkel en links en rechts staan je 15 steentjes. Je moet elk van je 15 steentjes in het juiste gat klikken. Dit is voor de verandering nu weer eens een makkelijke puzzel. Klik op een steentje en sleep het dan naar een gat en klik dan.....past het steentje in  het gat dan klikt je het steentje vast in het gat, past het niet in het gat dan probeer je een ander gat. Elk steentje past dus maar in 1 gat en door te proberen klik je een steentje vanzelf wel in het goede gat en los je deze puzzel vanzelf wel goed op, aldus.....

Vanzelf ga je uit de close-up en is de stenen cirkel verdwenen.....Corona moet nu naar de Takken Brug om deze helle grot te kunnen verlaten. Loop terug naar links en neem bij de splitsing het omhoogpad en volg dat pad tot een groot doorzichtig kristal. Bij  het kristal ga je dan naar rechts omhoog en.....

......volg het pad verder......je gaat weer omhoog en over een "stenen slang" heen  en......

......je komt weer bij het blauwe kristal en het oranje kristal. Loop door naar het oranje kristal en bij het oranje kristal verder omhoog naar het paarse kristal.......

Bij het paarse kristal neem je het omhoogpad dat naar links omhoog gaat en dat pad volg je naar de volgende splitsing en.....

.....op de splitsing neem je het omlaag pad en dat pad volg je naar de......

.......volgende splitsing, waar je dan het omlaag pad naar rechts volgt en.......

......je bereikt dan het einde van je pad, boven het oranje kristal, en hier is dan de Takkenbrug.

Loop over de Takkenbrug omlaag en.......op het platform staat dan de geest weer...die weer verdwijnt in een lichtflits

De geest heeft zich nu niet verandert in een stenen cirkel maar in een Slang.....Bekijk de slang met je oog. Probeer niet om voorbij de slang te komen want dan bijt de slang Corona en dan zul je dit hele verdomde stuk helemaal opnieuw moeten doen, ook als je hebt gesaved. Op de randen van dit platform staan stalagmieten......Rechts zier 2 doorzichtige stalagmieten......naast de links doorzichtige stalagmiet staat een klein stalagmietje....Bekijk die stalagmiet met je oog.....Corona zegt dat ie kleine stalagmiet een gebogen punt heeft die hij wel kan afbreken......

Open het actiemenu op dat kleine stalagmietje en klik dan het handikoon en.....Corona breekt de punt van het stalagmietje af.....Pak die punt meteen uit inventory en klik ermee op de Slang om de slang te doden....,.

Open het actiemenu op het slangenkarkas en pak dan het Slangenkarkas en gooi het je inventory in en.......

......vanzelf loopt Corona dan verder, naar het Licht en deze helse grot uit maar beland van de regen in de drup want hij komt terecht in het:

Transparante Bos:

A: Bomen bos

Het bos lijkt wel doorzichtig. In het midden staat een dikke boom waarvan de stam nogal kronkelt. Tegen de dikke kronkelboom staat een puntsteen die nogal "fluctueert". Onder de dikke boom ligt een Sleutel in een holletje. De dikke boom staat tussen 2 smalle bomen en in die beide smalle bomen hangt een Appel. Op de grond ligt een Kleed en rechts van het kleed ligt een 2e Sleutel op de grond. Die sleutels zijn niet altijd te zien want ook die sleutels zijn transparant. Er is geen exit om dit bos te verlaten naar het volgende bos. Bekijk eerst weer alles met je oogcursor of via het oogikoon in het actiemenu

Pak de beide Sleutels als je ze weer ziet verschijnen. Pak de beide Appels, het zijn beide een halve appel. De ene halve appel heeft 2 groene pitten in het klokhuis en de andere halve appel heeft 2 rode pitten in het klokhuis. Als je de beide sleutels en de beide halve appels hebt gepakt dan zoom je in op de Puntsteen, via het zoomoog in het actiemenu.....

Je beland in de:

Paarse bollen puzzel

De puntsteen is hol en er zit iets in. Het hol in de puntsteen is echter afgedekt door los zittende stukken steen.
Verwijder met je handcursor dus alle losse stenen en......er floepen dan een aantal paars gekleurde bollen uit het hol tevoorschijn

Ok......de bedoeling is het dat je alle paarse bollen verandert in witte bollen en om ze dan te laten samenvallen tot 1 grote zilveren bol. Je moet het zien als een cirkel....de paarse bollen staan dan midden in de cirkel. 5 paarse bollen staan nu in het midden van de cirkel terwijl er 1 bol op buitenste rand van de cirkel staat. Klik je op 1 van de bollen die in de cirkel staan dan schiet die bol naar de rand en wordt dan wit.....

Slaag je erin om alle bollen in de rand van de cirkel te krijgen en zijn ze dan allemaal wit dan........gaan de witte bollen zich samenvoegen tot 1 grote zilveren Bol.

Ik kan je verder geen pasklare oplossing geven voor deze bollen puzzel......zelf proberen en kijken wat er gebeurt als je op de paarse bollen klikt. Kom je er niet uit dan gebruik je maar je witte kruis om deze puzzel voor je op te lossen. Heb je deze puzzel opgelost dan ga je vanzelf uit de close-up en heb je de zilveren Bol in inventory.

Nu moet Corona een Portal "oproepen" om naar het volgende deel van het bos te gaan. Open de inventory en combineer in inventory nu de 2 Halve Appels met elkaar tot een hele appel....Pak 1 halve appel op en klik er mee op de andere halve appel en je hebt dan een hele appel en........

.....Links in dit bosscherm verschijnt dan een Portal waardoor je naar het volgende deel van het bos kunt gaan......Klik dus met de deurcursor in het Portal en.......

......Corona beland in het 2e deel van het bos......het:

B: Rots Bos:

Wel......je hebt dus nu "geleerd" dat je met de Appel een Portal kunt laten verschijnen waardoor je van het ene deel naar het andere deel van het bos kunt gaan. Je bent nu in het 2e deel van het bos.....het Rots Bos.  In de voorste rots is een Kooi. Op de lagere rots ligt een Zaadbol. Linksonder ligt een Sleutel, maar ook deze sleutel is niet steeds zichtbaar.

Pak de Zaadbol en pak de Sleutel, zodra de sleutel zichtbaar is. Open het actiemenu op de Kooi.....Bekijk de Kooi met het oogikoon en zoom er dan op in met het zoomoog

Achter het ijzeren deurtje ligt een Hart in de kooi en het is een kloppend hart

In het deurtje zit een sleutelgat en ook links en rechts onder zie je sleutelgaten. Je hebt nu 3 ijzeren sleutels verzameld....probeer al je 3 sleutels uit op de sleutelgaten....geen enkele sleutel past. Ga uit het close-upscherm. Corona heeft meer sleutels nodig, dus hij moet verder zoeken. Open de inventory en klik op de appel en klik dan het zoomoog en.......de appel splitst weer in 2 halve appels. Zorg dat je de 2 halve appels close in je scherm hebt staan.....In de linker helft zitten 2 groene pitten en de rechter helft 2 rode pitten.....

Door de pitten uit het klokhuis te schuiven open je de portalen waardoor je dan naar een ander deel van het bos kunt gaan.
Klik op de linksonder groene pit en schuif de pit dan uit zijn holletje....de andere 3 pitten blijven in hun holletje.

Stap uit de close-up en......rechtsboven verschijnt het nieuwe Portaal.

Klik de deurcursor in  het portaal en.....Corona beland in het volgende deel van het bos:

C: Het Omgekeerde Bos met standbeeld:

De bomen hier staan op de kop en er staat 1 standbeeld. Linksachter het standbeeld ligt een Gouden Blad en er liggen hier ook weer 2 Sleutels. Pak het Gouden Blad en pak de beide Sleutels. Open het actiemenu op het standbeeld en klik dan het zoomoog om in de close-up van het beeld te geraken.....

Het beeld lijkt wel op een Bhoeda en het heeft een hoofd en in zijn handen heeft ie een uitgerolde scrol. In de borst van het beeld zit een slang gegraveerd......de slanggravure "wijst" je wat je moet doen. Pak het Slanglijk uit je inventory en klik ermee op het beeld, of op de scrol en...........Corona legt de slang op de scrol en hierdoor explodeert het hoofd van de Bhoeda en het hoofd is dan een EI.......Pak het EI

Het ei wordt opgeborgen in inventory. Het Ei moet worden uitgebroed en daar is warmte voor nodig.......
Er moet weer een Portal opgeroepen worden....Open de inventory en zorg dat je de beide appels weer in close-up hebt.....

Als het goed is steken alle 4 pitten nu weer in hun holletjes.
Klik nu op de linksboven rode Pit en schuif die pit dan uit zijn holletje en laat de andere pitten met rust....... sluit de close-up en......

........Links in je scherm verschijnt dan het portaal weer......

...Wel....stap door het portaal en.....je bent terug in:

A: Bomen Bos:

Pak het Ei uit inventory en klik eremee op de Deken......

......Corona legt het Ei onder de deken......Klik met je hand op de deken en.......Corona schuift de deken iets weg....
Het Ei is uitgebroed en er is een Gouden Bol uit gekomen.

Open het actiemenu en klik dan het antifoon om de Gouden Bol te pakken.

De Gouden Bol wordt opgeborgen in inventory. We moeten nu terug naar het Rots Bos. Dus zorgt dat je de beide appels weer in close-up hebt en zorg dan dat alle 4 pitten in hun holletjes staan....Waarschijnlijk hoef je nu alleen de linksboven rode pit terug in zijn holletje te schuiven.

De Portal verschijnt weer, dus stap er door en.........

....... je bent dan terug in B: Rots Bos. Hier wil je nu niet blijven, dus zet de Appels weer in Close-up en schuif de rode pit terug in zijn hol en schuif de linksonder groene pit uit zijn hol.

Stap door het portal en......

......... je bent terug in C: Omgekeerde Bos, maar ook hier wil je nu niet blijven.....
Zet de Appels weer in close UB en schuif alle pitten terug in hun holletjes en schuif dan de rechtsboven groene en de linksboven rode pit uit hun holletje en......

..............Er verschijnt nu een donker portaal........

.....wel........stap door het donkere portal en......we belanden in een nieuw deel van het bos.....

DDT: Menhir Bos

Er staan 2 grote rotsjes hier....het zijn 2 Menhirs. Onderop de linker Menhir zie 2 witte cirkels. Bovenaan op de rechter Menhir staan 2 zwarte cirkeltjes. Wit is zilver zwart is goud, maar dat komt later. Tussen de beide Menhirs zit er een Gat in de grond........dat gat is moeilijk te zien, zeker als je de zwarte balk hebt aangezet waar de teksten in verschijnen........Bekijk de beide Menhirs met je oog. Open dan het Actiemenu op het Gat en klik dan het Handikoon en......Corona bukt zich over het gat en drukt het gat in......Open dan weer het actiemenu op het gat en klik nu het Zoomoog om in de close-up van het gat te geraken.....

Er moet iets geplant worden in het gat.....Pak de Zaadbol uit inventory en stop de Zaadbol in het gat en.......

......de zaadbol gaat groeien en groeit uit tot een Bonenstaak die tot boven de wolken reikt........Linksonder aan de Bonenstaak zit er een Vleesetende Plant aan de staak......de Vleeseter heeft zijn bek wijd open en dus zie je dat er in de muil van de vleeseter een Bol ligt..........

Open het actiemenu op de Vleeseterplant en klik dan het Handikoon om te proberen de Bol uit de bek te grijpen maar......Met een klap klapt de Vleeseter zijn muil dicht en het slikt de Bol in.......Wel.....Corona heeft die Bol nodig want het is de 2e donkere Bol.......Die bek moet weer open.....Rondom de Staak zoemen een paar Vliegen.........Je moet snel wezen......Wacht tot er een Vlieg boven de Vleeseter hangt en klik er dan om met je handcursor en......

........de vlieg valt omlaag, de vleeseter spert zijn muil weer open  om het lekkere vlieghapje op te vangen en hierdoor spuugt de vleeseter de donkere Bol uit......
Pak dus de donkere Bol en klik het de inventory in

......Beweeg je cursor omhoog langs de bonenstaak.....bovenaan krijg je dan de deurcursor, dus klik de deurcursor en......

Corona klimt in de staak omhoog en komt boven de wolken uit.  Er staat een Schaal bovenop de staak en er zweven 2 Sleutels....
Pak eerst de beide Sleutels.....je moet nu 7 van deze ijzeren sleutels in inventory hebben.

 Pak dan het Gouden Blad uit inventory en leg het blad in de schaal en......In de schaal verandert het gouden blad in een gouden Sleutel.

Pak de Sleutel uit de schaal.....het is de Hartsleutel en je weet wel waar je deze sleutel moet gebruiken.

Klim terug omlaag langs de staak. Terug op de grond, bij de 2 Menhirs, moet je het donkere Portal weer openen want we moeten nu terug naar het Rots Bos, waar het Hart in de kooi ligt.  Zorg dus weer dat je de beide appels in close-up hebt en......de pitten zullen alle 4 weer terug in de holletjes zijn.......als dat zo is dan schuif je de linksonder groene en de rechtsboven rode pit weer uit hun holletjes

.....het donkere portal verschijnt dan weer, dus stap erdoor en......

......... je ben t dan terug in C: Omgekeerde Bos. Zet de Appels weer in close-up en zet alle pitten terug in hun holletjes en stap door het witte portaal en.....je bent dan terug in:

B: Rots Bos:

Zoom weer in op de Kooi in de rots......

Pak de Hartsleutel uit inventory en steek de sleutel in Sleutelgat A, het sleutelgat onder het Hart. Helaas....De hartsleutel past en je hoort "klik" maar het deurtje gaat nog niet open. 

Er zijn nog meer sleutelgaten en je hebt 7 ijzeren sleutels verzameld. Welke sleutel in welk sleutelgat past is telkens anders, want die 2 zij sloten zijn telkens anders.. Dus probeer je 7 sleutels uit op de sleutelgaten...met wat geluk krijg je dan de kooi snel open....lukt dit niet snel dan gebruik je toch je witte kruis om de kooi verder te openen.....

Als de kooi open is ben je nog niet klaar.....je kunt het hart niet pakken.....je moet het hart nu veranderen in een donkere, bronzen, Bol. Dit doe door het hart snel om zij n eigen as te laten draaien.....Klik op het hart en hou dan je muisknop ingedrukt en sleep je muis, met snelle bewegingen omlaag en omhoog en maak ook een draaiende beweging met je muis en.....het hart gaat draaien.....

blijf met je muis het hart in een draaiende beweging houden en probeer dit steeds sneller te doen en........
........uiteindelijk gaat het Hart dan vanzelf steeds harder draaien en.......vormt zich zelf om in een bronzen Bol

De Bol verdwijnt vanzelf naar je inventory......Je moet nu 2 lichte bollen en 2 donkere bollen hebben en deze 4 bollen moet je nu gaan gebruiken op de Menhirs. Dus open het portal door in de appels alleen de linksonder groene pit uit zijn holletje te schuiven en stap dan door het portal. Je bent dan terug in het Omgekeerde Bos.  Schuif in de appels dan alleen de rechtsboven groene pit en de linksboven rode pit hun holletje uit om het donkere portal weer op te roepen en stap er dan door om terug te zijn in:

D: Menhir Bos.

Op de linker Menhir staan 2 witte cirkels. Op de rechter Menhir staan 2 zwarte Cirkels. 

Pak, 1 voor 1, je 2 lichte Bollen uit inventory en klik ze op de linker Menhir.....de bollen gaan om de Menhir heen draaien. 
Pak de 2 donkere Bollen uit inventory en klik deze op de rechter Menhir en.....

.............de donkere bollen draaien dan om de rechter Menhir en er wordt nu een nieuw wit Portal geopend.......en..........

......vanzelf wordt Corona het witte licht ingezogen en je ziet hem omlaag vallen en......je beland dan in:

Deel 7: Tribute aan het Hert:

Eymerich:

Je bent weer Eymerich, die beland is op een open plek (Glade) met een meer en met........Diana. Ga praten met Diana

Eymerich moet Diana kwijt zien te raken en omdat voorelkaar te krijgen moet ie haar er van overtuigen dat ze niet Diana, de godin van de jacht, is. Na het gesprek loop je naar links. Je komt dan bij een stenen Altaar. Er staan 4 toortsen rondom het stenen altaar en aan de rechtsboven toorts hangen een paar vogelveren.

Loop, vanaf het Altaar, verder door naar links......Eymerich is dan aan de linker zijde van het meer. Het strandje wordt omzoomt door bomen en door rotsen. Links zie je sporen in het zand....Bekijk die sporen....het zijn de pootafdrukken van een Hert. De pootafdrukken geven Eymerich een idee om van Diana af te komen. Loop terug naar rechts, naar het stenen Altaar. Zoom nu in op het altaar......

Je geraakt in de :

Blokken puzzel:

In het altaar zie je een vierkant met 16 stenen blokken.....Op elk blok staat een gravure.

Je kunt elk van de 16 blokken draaien..........de blokken draaien zowel horizontaal als verticaal. Diana, de godin van de jacht, wordt vaak afgebeeld met een hert. Je moet alle 16 blokken gaan draaien om er een Hert mee te vormen. Het is geen moeilijke puzzel.....Klik op een blok om het te draaien....elk blok draait meerdere keren om.....eerst draait een blok een paar keer horizontaal om en dan een paar keer verticaal......Je kunt ook deze puzzel weer laten oplossen door je witte kruis te klikken, maar dat gaat dan ook blok voor blok en je zult telkens weer moeten wachten tot je kruis weer vol wit is geworden.......uiteindelijk moet het er zo uitzien, met nog 1 blok te draaien.....

..........als je dan als laatste het rechtsonder blok ook nog goed draait dan......is de puzzel opgelost en......

........er verschijnen dan gele stippen op het hert en.......het hert wordt uit de blokken "getrokken" en je gaat vanzelf uit de close-up......een soort "regenboog" schiet vanaf het altaar naar de rotsen en op de rotsen verschijnt dan het Hert....Bekijk het Hert met je oog en je zoomoog van het actiemenu......

......Als je het Hert op de rotsen 2 keer hebt bekeken loop je terug naar rechts, naar Diana.
Praat weer met Diana en vraag haar nu om een demonstratie van haar jachtkunsten, via "Divine demonstration"

Diana wil Eymerich best demonstreren hoe goed ze kan jagen, maar ze heeft geen pijl voor haar boog.
Er moet dus voor een pijl gezorgd worden. Loop terug naar het altaar en grijp nu de Veren, die aan de rechtsboven toorts hangen.

Loop dan verder naar links, naar het strandje links van het meer. Er is een tak nodig en een speerpunt. 
|Er staan een aantal bomen aan de rand van het strandje....In de meest linker boom kan Eymerich een tak afbreken....

Open het actiemenu op de linker boom en klik dan het handikoon om de tak te verkrijgen.....

Voorbij de bomen zijn rotsen, waar eerder het hert op verscheen. Loop vanaf de bomen omhoog naar de rotsen......Eymerich beland dan in de hoek, links achter het meer.

Beweeg je cursor over de rotsen, achter de 2 kale boomstammetjes.....onder in je scherm moet je dan "Birthing area" lezen.....de Geboorteplaats......Open hert actiemenu en klik dan het inzoomoog en.....je beland in een close-upscherm van de Geboorteplaats.....Er staan heel wat spullen, maar het belangrijkste item voor nu is de ijzeren Pijlpunt die in de schaal voor de emmer ligt.......Grijp de Pijlpunt....

Ok....je hebt nu een Tak, Veren en een Pijlpunt en met deze 3 items moet je nu een Pijl voor Diana's boog maken. Open de inventory en klik op de Tak.....zorg dat je de Tak in close-up ziet. Beweeg dan je cursor over de tak.....op diverse plaatsen krijg je dan de Handcursor......Je moet nu alle zijtakken verwijderen en aan de onderkant een inkeping maken.......Je moet een kale rechte stok overhouden.

Verwijder dus alle zijtakken, ook het allerkleinste takpuntje. Klik ook met je hand onderaan de tak om daar een inkeping in te maken.  
Als je dan alleen de kale rechte stok overhebt dan combineer je de stok de pijlpunt of met de veren en....je hebt dan een Pijl voor Diana's boog.

Ga dus terug naar Diana en geef haar dan de pijl en.........

.............Diana schiet dan op het hert, dat boven op de rotsen aan de andere kant van het meer staat.

.......De Godin van de Jacht heeft haar capaciteiten echter schromelijk overschat want ze raakt het hert bij lange na niet.....haar pijl beland in het meer en Eymerich ziet zijn kans schoon want......Eymerich schelt Diana uit voor stomme trut. Diana wil dit niet op zich laten zitten en loopt het meer in om de pijl terug te halen maar........Diana verdrinkt jammerlijk in het meer.

Zo......Eymerich is van Diana af en.....we horen nu gezang.....het is een Dodenzang dat we horen. Beweeg je cursor naar linksonder van het scherm.....je krijgt dan een Oorcursor.......

Klik de Oorcursor en........Eymerich loopt dan vanzelf door naar waar het gezang vandaan komt........
....het gezang komt dus uit het meer en Eymerich loopt door tot de linkeroever van het meer. Klik met je oog/inzoomoog op het water en......

De Lijken in het meer puzzel

We kijken onder water en......getverderrie.....het krioelt onderwater van de lijken......
De lijken drijven op en over elkaar en ze bedekken een lichtgevende cirkel. Linksonder drijft een lange stok.....

Ok......pak de stok......de stok is je cursor en met de stok moet je nu de lijken "poken" om de wirwar van lijken uit elkaar te duwen.....

.......je moet de lijken dus van het "centrum" naar de zijkant duwen om de witte cirkel, onder de lijken, vrij te maken. Is dat gelijkt dan moet je, met de stok, de lijken in een cirkel rondom de witte cirkel krijgen...de lijken moeten dan elkaar met de hand vasthouden.....Lukt dit je dan komt er vanuit de witte cirkel het lijk van een vrouw omhoog. 

NB: Dit lijkje porren met de stok is weer een onmogelijke puzzel. Het lukt nog wel om de lijken uit elkaar te duwen maar het is mij niet gelukt om een cirkel met de lijken te maken. Dus ik heb op een gegeven moment het witte kruis maar weer gebruikt om het op te lossen.

Is het gelukt dan ga je vanzelf uit de close-up. Loop dan weer naar de Geboorteplaats rots en zoom er weer op in. Op de houten tafel staat een Kaars. Pak de Kaars. Rechts van de emmer, waar je eerder de pijlpunt vond, is de rots bedekt met mos....Grijp wat Mos van die rots.

Stap uit de close-up en loop terug naar de oever van het meer, waar het lijk drijft, en zoom daar weer in. 

.....Je kijkt naar het lijk.....het is het lijk van een oude vrouw.....Bekijk het lijk.....dit was de echte moeder van de tweeling Medusa en Diana, wat dus niet hun echte namen waren. 

.....Pak de Kaars uit inventory en klik ermee op het lijk en..........Een lichtstraal komt dan uit het lijk en......
.....Mammie en Diana  gaan het bos in. Je hoort een kind lachen.

......Je ziet een lichtplek in het bos.....Zoom in op die lichtplek.....

De Pop:

....je komt in de close-up en ziet een aantal bloemstengels en een woud van takken. Verwijder alle bloemstengels met je handcursor. 
Verwijder dan de dikkere takken. In het midden verwijder je dan een paar dunne takjes en.......

.....er zit een Pop verborgen in het midden.......als je maar blijft klikken dan verkrijg je vanzelf de Pop.....

Klik de pop je inventory in. Vanzelf sta je dan weer op het strand. Loop omlaag, naar de pootafdrukken in het zand. 
Je krijgt er dan de deurcursor dus klik die om een scherm naar links/omlaag te gaan. Ga dan nog een scherm door naar links en.......

.......Eymerich beland bij een beekje met een houten brug. Demeter verspert de brug en aan de overkant van de rivier zijn rots heuvels. Klik met je praatcursor op Demeter......

....Demeter is op zoek naar haar dochter. Pak de Pop uit inventory en geef de pop aan Demeter en...........Demeter springt de rivier in en verdwijnt.  Loop over de houten brug en.......houten brug stort in en Eymerich kan niet naar de overkant. Links ligt een kleine Steen op de grond. Op de heuvel, aan de overkant van de rivier, zie je een "Hertenkop" van ronde Stenen....

Pak de Steen van de grond en pak de steen dan meteen weer uit inventory en klik ermee op de Hertkop rotsjes en..........

..Eymerich gooit de steen tegen de Hertkop stenen aan en deze dondert in elkaar en omlaag en de ronde stenen maken een dam in de rivier.....

....Loop dus over de stenen naar de overkant. Nu moet Eymerich via de rotshelling omhoog klimmen en dan naar rechts......Klik dus steeds op de helling om omhoog te lopen en ga dan boven naar rechts. Je bereikt een Boom die bovenop een "trechter" rots staat. Iets hoger zie je een Janus Kop en daaronder zie je wat rode Korstmos.

De boom blokkeert Eymerich's weg naar het rode korstmos.....Klik met ja handcursor op de "trechter" rots en..........
....Eymerich loopt dan vanzelf door naar de boom en duwt dan de boom omver....

.......Loop door naar het rode korstmos. Bekijk eerst nog het Janushoofd en pluk dan het rode Korstmos en klik het de inventory in en.....

.........je wordt weer even Corona.....Corona valt uit de lucht en beland aan de andere kant van het Janushoofd......

Open het actiemenu op Janus en klik dan de praatikoon en.....Er volgt een kort gesprekje tussen Corona en Eymerich, die dus aan de andere kant van Janusje staat. Als het gesprek ten einde is klik je op Corona's foto, rechtsonder, om weer Eymerich te worden. Het Janushoofd blokkeert de weg en moet worden verwijdert. Eymerich is vanzelf terug gekeerd naar het meer. Loop terug naar rechts, naar het stenen Altaar.

Ga weer in de close-up van het altaar. Je ziet de 16 blokkenpuzzel weer.....de Hertgravure is verdwenen........

Blokken puzzel 2e keer

Je moet nu met de blokken een Gezicht maken.......dus klik weer de blokken en maak er nu een gezicht mee.....

Als je het gezicht gemaakt hebt dan gaat de Cirkel, onder de blokken, gloeien....
Blijf in de close-up maar open de inventory en klik in de inventory dan op het rode Korstmos en.....Vanzelf wordt dan het korstmos in de cirkel geplaatst en......

..............een "regenboog" straal gaat naar de Januskop en je ziet hoe het Hert Janus "verwijdert"......

.........Eymerich en Corona ontmoeten elkaar en ze brengen elkaar op de hoogte van wat ze beide beleefd hebben en................. 

.........dan belanden we terug bij de Kloosterpoort en........Hela.....er zijn nog een Eymerich en Corona bij de poort en ook Demeter, Diana en Medusa zijn hier.....

..........die andere Eymerich en Corona en ook Diana en Medusa zijn echter niet echt en de echte Eymerich legt uit.....
hierna verdwijnen de valse Eymerich, Corona en de 2 meiskes.....Demeter is echter wel echt, dus ga praten met Demeter en....

....... kijk op je gemak naar het Einde van Nicolas Eymerich Book 2 The Village:

Demeter vertelt dan alleen de Godin ons toegang kan verschaffen tot het klooster en........Demeter springt van de klif en dan.......verschijnt de Godin....

...Wel.....Einde Book 2....je ziet je Score

......Er komt ongetwijfeld een Deel 3 want het "kwaad" zit natuurlijk in het klooster....

Walkthrough door: Louis Koot