meta name="google" content="notranslate"> The Winter Rose oplossing

2007: Walkthrough door: Louis Koot   

Je cursor is een Oog. Door met je rechtermuisknop te klikken verander je de cursor in een Handcursor, een Praatcursor, een Pijl en Boog cursor en een Laarscursor. Met de Oogcursor bekijk je dingen. Met de Handcursor pak je dingen. Met de Laarscursor loop je door de game.  Met de Praat (talk)cursor praat je met andere personages. Met de Pijl en boog cursor schiet je pijlen af.Als je de cursor naar boven beweegt dan floept er een rand open waarin je ook al je cursors ziet staan. Door op de icoontjes te klikken verander je dan ook je cursor.

In die rand zie je ook een Zak. De Zak is je inventory waarin de spullen worden opgeslagen die je oppakt. In de rand zie je ook 2 stuks perkament. Het 1e stuk perkament is je Save Game optie en het 2e stuk perkament is je Load optie. Via het vlaggetje  sluit je de game af.

Intro:

Lang...heel lang geleden was het land  tussen de bergen en de zee een prachtige streek. De mensen leefde er in vrede en harmonie, met elkaar en met de Natuur. Op een kwade dag verscheen er echter een IJsdraak die met zijn ijskoude adem het prachtige gebied veranderde in een ijskoude, en troosteloze, woestenij. De mensen trokken ten strijden tegen de IJsdraak maar, helaas, de Mensen waren absoluut geen partij en konden de IJsdraak niet verslaan. En zo veranderde het eens zo prachtige land in een troosteloze en ijskoude witte woestenij, waar niet langer de Mensen het voor het zeggen hadden, maar een IJsdraak en allerlei andere enge wezens.

De oude vader van Rose, de Heldin van dit verhaal, ligt ziek op bed en praat met zijn dochter. Hij probeert Rose er van te overtuigen dat ze dit ijskoude land moet verlaten om haar geluk ergens anders te beproeven.  Rose en haar oude vader zijn blijkbaar de enige nog levende Mensen in het gebied. Vader zegt tegen Rose dat ze de oude Kluizenaar en de Tovenares moet gaan opzoeken en hij geeft zijn Pijl en Boog aan zijn dochter. Maar Rose heeft andere plannen.....Ze wil haar oude vader niet verlaten. Rose wil de IJsdraak verslaan om zo haar land weer in de oude glorie te herstellen.

Het holleboom huis van Rose:

Rose pakt de Boog van haar vader op. Verander je cursor in de Praat (talk) cursor en klik dan op de vader van Rose om met hem te praten. Doe dit een paar keer. Rose vraagt eerst "Who can help me" en papa zegt dat ze de oude Kluizenaar moet gaan opzoeken. Die oude kluizenaar woont ergens bovenop de Oostelijke Klippen, bij de waterval. Dan vraagt Rose of er nog iemand is die haar zou kunnen helpen. Papa zegt dan dat wellicht de Tovenares van het Eiland, een goede heks, misschien kan helpen. Deze Tovenares woont op een eilandje, vlak voor de kust. Vraag verder en Rose vraagt of paps wellicht nog pijlen heeft, voor de boog. Maar nee...er zijn geen pijlen meer. Rose zal zelf pijlen moeten maken met hout uit het bos.

Je kunt nog verder praten met papa, maar je kunt het hier ook bij laten. Op de rand van de open haard staat een rood doosje. Verander je cursor weer in de Oogcursor en bekijk dan het rode doosje. Het is de Tondeldoos (tinder box) van Rose's vader. Verander de cursor in je Handcursor en grijp dan de rode Tondeldoos. Op het tafeltje staat een blauwe kop waar een kaars in steekt. Bekijk de blauwe kop met je Oogcursor en grijp de blauwe kop dan met je Handcursor.  Open je inventory en  klik in je inventory met je Oogcursor op de blauwe kop met de kaars en....Rose haalt de kaars uit de kop en je hebt nu een blauwe kop en een kaars.  Klik OK om je inventory te sluiten.  

Klik met je Handcursor op de deur en....Rose verlaat haar boomhuisje en staat dan buiten. 

Buiten:

Boomhuis:

Op de rechtertak van Rose's holle boomhuis zit een gier (vulture). Praat met de gier. De gier blijkt een slaaf van de IJsdraak te zijn. Rose wil de gier wel verjagen maar ze heeft nog geen pijlen. Klik met je handcursor in de sneeuw en Rose maakt een sneeuwbal. Open je inventory en klik dan met je pijlcursor op de sneeuwbal om deze op te pakken. Klik dan OK om je inventory weer te sluiten. Klik met de sneeuwbal op de gier en.....Rose gooit de sneeuwbal precies de andere kant op en je krijgt te lezen "dat je gooit als een meisje". Wel.....dat is niet zo vreemd want Rose is toch een meisje? Je kunt een scherm naar rechts en dan kom je uit bij de Ridder, en je kunt een scherm omhoog en dan kom je uit bij het dorp. We gaan eerst nu naar het Dorp. Verander je cursor in de Laarscursor en klik dan, links achter de boom, op het pad en we belanden op het volgende scherm bij het dorp.

NB: het kan zijn dat Rose niet weg wil lopen vanaf haar boom. Gebeurt dit je, klik dan met je handcursor op de deur van Rose's boom zodat Rose weer terug naar binnen gaat. Ga dan gelijk weer naar buiten en Rose zal dan wel verder het pad op willen lopen als je met de Laarscursor op het pad klikt.

Dorp:

De huisjes zijn totaal ondergesneeuwd. Bij de waterput staan 2 dorpsbewoners en ook tegen de boom zit een dorpsbewoner. In de boom zit de Gier weer. Bekijk de 3 mensen met je oogcursor. Alle 3 mensen zijn doodgevroren. De dode herder. links, heeft een dode baby in zijn handen. De vrouw, die vlakbij de waterput staat, heeft een mandje met kammen in haar hand. Ze was blijkbaar een kammenverkoopster. De vent die dood tegen de boom aan zit was een soldaat. De soldaat heeft een schild en een zwaard. Voor de waterput ligt een emmer (bucket) in de sneeuw.

Klik met je handcursor op de bevroren vrouw en Rose pakt een Kam (comb) uit het mandje dat de vrouw in haar ijskoude en dode handen draagt.  Pak ook de Emmer (bucket). Pak het schild van de dode soldaat. Je kunt, midden onder, terug naar het boomhuis, maar je kunt ook een scherm naar rechts. Ga  een scherm naar rechts door, met je Laarscursor rechts van de boom, aan de rand van het scherm te klikken. Rose komt terecht bij de:

Heet water Bron:

Bekijk de bron. Heet water komt hier omhoog uit de diepste diepte van de Aarde. Loop iets door naar het midden van het scherm.  Als je hier dan even rustig blijft staan dan zal de Draak komen overvliegen. De Draak spuugt dan zijn ijskoude adem in de hete bron en hierdoor zal er een plak ijs in het hete water komen drijven. Dit gebeurt steeds als Rose op dit scherm terecht komt. Dat plak ijs zal echter na enige seconden weer smelten. Je kunt verder een scherm naar rechts, een scherm omlaag of terug naar links, naar het dorp. Ga nu een scherm omlaag en Rose beland in het bos en bij de:

Ridder:

Er staat hier het bevroren lijk van een Ridder en in de boomstronk steekt een pijl.  Je kunt dus terug omhoog naar de Bron. Je kunt ook een scherm naar links en dan ben je terug bij het boomhuis van Rose. Ook kun je weer een scherm naar rechts, dieper het bos in. De boomstronk werd blijkbaar als schietschijf gebruikt. Klik met je handje op de pijl en Rose trekt de pijl uit de boomstronk. Ga een scherm naar rechts en Rose beland bij de

Kabouterboom:

In de grote boom zit een Boskabouter, die gemeen begint te lachen. Vanaf dit scherm kun je omhoog naar het scherm, rechts van de Bron. Je kunt natuurlijk ook terug naar links, naar de ridder. Loop door naar rechts en...de boskabouter zorgt ervoor dat ie niet wordt gezien door Rose. Ga verder een scherm naar rechts. Rose beland bij een enorme omgevallen boom en de bij de:

Sasquatch de Verschrikkelijke Sneeuwman:

Rechtsonder staat de Verschrikkelijke Sneeuwman, Sasquatch, aan zijn billen te krabben. Praat met Sasquatch. Rose vraagt waarom Sasquatch zo ongegeneerd aan zijn billen staat te krabben. Wel....hij heeft pijn in zijn achterste. Sasquatch draait nu zijn billen naar Rose toe en....we zien dat er in Sasquatch's billen een mes steekt. Rose vraagt of ze Sasquatch van dit ongemak af moet helpen. Rose mag echter het mes niet zomaar uit Sasquatch's billen trekken want die is bang voor infectie. Rose moet eerst iets vinden waarmee ze de wond kan steriliseren, als ze het mes uit de bil heeft getrokken. Ga weer een scherm naar rechts en...we belanden bij  de het:

Scheepswrak:

Er ligt een groot scheepswrak op het strand en in de verte ziet Rose een eiland. Voor het scheepswrak is een steiger. In de romp van het scheepswrak zit een groot gat. Bekijk alles en klik dan met je handje in het gat dat in de romp van het scheepswrak zit. Rose vist een Fles (flask) uit het scheepswrak. Bekijk de Fles in je inventory en je komt erachter dat er alcohol in de fles zit. Sluit je inventory en loop een scherm terug naar links, terug dus naar:

Sasquatch:

Terug bij Sasquatch open je weer je inventory en pak je er nu de Fles Alcohol (Flask) uit. Klik dan op Ok om de inventory te sluiten en klik dan met de Fles op Sasquatch en.....Rose trekt nu het mes uit de bibs van de Sneeuwman en desinfecteert de wond met de alcohol. Het sneeuwmannetje rent dan weg naar het scheepswrak. In je inventory heb je nu dus het Mes (knife). Het is eigenlijk geen mes maar een Dolk, dus het is een wapen. Ga nu een scherm terug naar links, naar de:

Kabouterboom:

Op het Kabouterboom scherm loop je, via het omhoogpad links achter de boom, een scherm omhoog en Rose beland op het scherm met een Appel op een Stok:

Appel:

Omlaag is dus terug naar de Kabouterboom, Naar links is de Bron, maar je kunt hier ook naar rechts en omhoog. Omhoog is naar de Kloof en rechts is naar de waterval. Je ziet een gele Appel op een stok. Je ziet ook een boomstronk en een gebogen boomstam. Bekijk weer alles en grijp dan de gele Appel van de stok en......Rose klimt in de stok en grijpt de appel maar.....de gebogen boomstam blijkt een valstrik te zijn. Zodra Rose de appel grijpt schiet er een mes vanuit de gebogen boomstam op Rose toe en.....Rose gaat dood. 

De valstrik is gemaakt door de boskabouter.....Wel.....Gameover...Gelukkig mag je gewoon opnieuw beginnen. 
Klik in het scherm op RETRY en je begint opnieuw op het appel scherm.

Hoop dat je de les geleerd hebt?....Blijf dus voorlopig met je fikken van die appel af, Ga een scherm naar rechts. Rose beland bij de:

Waterval:

De waterval is stijf bevroren. Links van de waterval ziet Rose een kleine grot, maar het is te donker om naar binnen te gluren. Volgens de paps van Rose zou de Kluizenaar boven de waterval wonen. Maar hoe kan Rose naar boven klimmen? Klik met je hand op de waterval.....Helaas....de bevroren waterval is te glad om er omhoog te klimmen. Pak het Mes uit je inventory en klik ermee op de bevroren waterval. Het is een goed idee om het mes als hand/voetsteun te gebruiken...maar het zal alleen werken als Rose 2 messen heeft.  Loop terug naar links, naar het scherm met de Appel. Terug bij de Appel ga je dan nu een scherm omhoog en Rose komt terecht in de:

Kloof:

Rechts boven op de rots verschijnt die stomme kabouter weer. Helemaal aan het einde van het pad, boven in het scherm, zie je de IJsdraak steeds heen en weer vliegen boven zijn hol. Loop door over het pad en.....halverwege de kloof wordt Rose bedolven onder een lading sneeuw die van de rotsen omlaag komt gegleden. Weer krijgt die klote boskabouter pijn in zijn buik van het lachen. Wel...ook dit pad kun je nu niet nemen, dus klik maar weer op RETRY. Loop terug omlaag naar de Appel:

Het 2e Mes:

Terug op het Appelscherm ga je rechts van de Appelstok staan. Verander je cursor in de Boogcursor en klik dan met de Boogcursor op de Appel en....

Rose schiet de pijl af naar de appel en de pijl schiet de appel van de stok. Hierdoor komt de valstrik weer in werking en het mes vliegt weer naar de appelstok. 
 Maar het mes komt nu terecht in de sneeuw boven de appel. Raap de Appel en het Mes op.

NB: Zorg dat je met de punt van de pijl, van je boogcursor, op de appel klikt. Anders wil Rose de pijl niet naar de appel schieten. Is dit gelukt dan moet je daarna enige moeite doen om het Mes te kunnen oprapen. Je moet echt met je vinger van je handje op het uiterste puntje van het mes klikken wil Rose het mes oprapen.

Ok..als je even in je inventory kijkt dan zie je dat Rose vanzelf de pijl weer uit de appel heeft getrokken. 
Rose heeft nu dus 2 messen. Loop weer naar rechts, naar de waterval:

Kluizenaar:

Terug bij de waterval  pak je één van de 2 messen uit je inventory en klik je weer met het mes op de bevroren waterval. 
Omdat Rose nu 2 messen heeft klimt ze nu via de waterval omhoog en beland ze bij de Kluizenaar.

De kluizenaar zit voor zijn grotje op een rotsblok. Onder de kluizenaar zie je een pijl waarop "Lookout" staat. Die pijl staat op het uiterste randje. Bij de pijl gaat een sneeuwhelling omlaag. Loop naar de kluizenaar en praat dan uitgebreid met hem. Dus je moet steeds met je Praatcursor op de kluizenaar klikken tot je alle info uit de man hebt getrokken.

Rose vraagt de kluizenaar hoe ze die verdomde boskabouter kan uitschakelen. De kluizenaar zegt dat je de boskabouter in zijn eigen valstrik moet zien te lokken. Rose vraagt hoe ze over dun ijs kan lopen en de kluizenaar vertelt dat ze dat heel erg snel moet doen. Rose vraagt waar die Tovenares van het Eiland woont en de kluizenaar antwoord dat die tovenares recht tegenover de "lookout" woont. Rose vraagt hoe ze de draak kan verslaan. Om de draak te verslaan zal Rose het Zwarte Vuur van de draak moeten blokkeren. 

Rose vraagt hoe ze een gier kan verjagen. De kluizenaar vertelt dat gieren bang voor water zijn. Rose vraagt hoe ze de draak kan lokken. De kluizenaar zegt dat ie de draak vaak boven de Heet Water Bron ziet vliegen omdat de draak wordt aangetrokken door de hitte van het hete water. Vraag de kluizenaar ook hoe je vuur moet maken.Om vuur te maken heeft Rose een tondeldoos nodig en een droge plek

Ok...als je alles hebt gevraagd aan de kluizenaar dan loop je naar het "Lookout" bord en.....Roze glijd omlaag via de sneeuwhelling en komt terecht op het dunne ijs van de zee. Rose schuift over het ijs een scherm naar rechts en......Helaas...Rose is niet snel genoeg en het dunne ijs breekt en Rose verzuipt. Klik op RETRY en je begint weer bij de LookoutpijlZorg dat Rose nu niet weer omlaag glijd. Open je inventory en klik in je inventory met de Kaars (candle) op het Schild (shield) en Rose smeert het schild in met kaarsvet. Pak dan het ingesmeerde Schild uit je inventory en klik dan met het Schild op Rose en....

Zittent op het schild glijd Rose weer de sneeuwhelling af en nu glijd ze in één ruk door over het ijs en beland ze op het eiland van de:

Tovenares:

Aan het kleine steigertje ligt een oude roeiboot. De Tovenares staat iets onduidelijks te doen bij haar grote kookpot, Voor de kookpot ligt een groot rood boek op de grond. Bekijk alles. De Tovenares probeert het Zwarte Vuur van de Draak te verslaan maar helaas....de Tovenares is half bevroren. Grijp het Boek en bekijk het in je inventory. Het is een Spellboek en je ziet pagina LXV. 

De tekst kun je nauwelijks lezen vanwege de grote zwarte inktvlek. Maar je kunt nog wel lezen dat de tekst gaat over een toverspreuk waarmee het Zwarte Vuur bestreden kan worden. Onder de inktvlek zie je aan de tekeningetjes dat Rose voor deze toverspreuk een Worm, een Veer en Drakenbloed nodig heeft. Klik op het kruisje om het boek te sluiten. Klik met je handje op de roeiboot en Rose roeit ermee terug naar het vaste land en komt uit bij het Scheepswrak. Rose moet dus opzoek naar een Worm, een Veer en naar wat Drakenbloed.  Eerst maar een Worm zieken. Loop een scherm naar links en Rose is terug bij de omgevallen boom waar eerder de sneeuwman was. Bekijk met je oog de donkere plek voor de omgevallen boom. 

Rose komt erachter dat de grond voor de omgevallen boom niet bevroren is. Klik met je handje op deze plek voor de boom en.......
....Rose graaft een levende worm op. Nu Drakenbloed zien te bemachtigen. Ga 2 schermen naar links. Je bent dan terug bij de ridder.

Drakenbloed:

Loop naar de ridder. Pak de Tondeldoos uit je inventory en klik de tondeldoos op de grond, links naast de ridder. Rose maakt een vuurtje en.,,

...de Draak komt aangevlogen om het vuur te bevriezen. Hierdoor prikt de draak zich aan de punt van de speer van de ridder. Aan de speerpunt zit nu dus drakenbloed. Berg de tondeldoos op (rechts klik). Pak het blauwe kopje uit je inventory en klik ermee op de punt van de speer en Rose vult het kopje met Drakenbloed. Nu nog een Veer. Ga  een scherm omhoog en je bent terug bij de heet water bron. Sasquatch zit in het hete water van de bron.  Loop weer een scherm naar links en je bent terug bij het dorp. Ga een scherm omlaag en je bent terug bij de boom van Rose. De gier zit weer op de tak van de boom. Verander je cursor in de Boogcursor en klik dan op de gier. Maar voordat Rose de gier kan neerschieten vliegt de gier weg. Ga terug naar het Dorp. De gier zit nu weer in de boom bij het dorp. Wat heeft de kluizenaar ook al weer gezegd over de gier....de gier is bang voor water. Wel...het enige water dat je gevonden hebt is de heet water bron. Loop terug naar rechts, naar de bron. Ga helemaal rechts naast de bron staan en.....die vervelende boskabouter komt weer te  voorschijn en duwt Rose het hete water in. 

Rose verbrand levend in het stink hete water....Klik RETRY om opnieuw te beginnen.

Vang de Boskabouter:

Wel....zolang die stomme boskabouter vrij rond struint kun je niets beginnen. Loop naar rechts en je bent terug op het Appelscherm. Heeft de kluizenaar niet verteld dat je een boskabouter moet vangen in zijn eigen valstrik? Als je geen sneeuwbal meer hebt dan klik je nu gewoon ergens met je handje in de sneeuw. Rose maakt dan weer een sneeuwbal. Loop naar de boomstam die voorheen gebogen was en waar het mes vanaf werd geschoten.Pak de sneeuwbal uit je inventory en klik ermee op de boomstam en....

Rose klimt in de boomstam en legt de sneeuwbal erop. Ze buigt dan de boomstam terug omlaag en verschuilt zich dan achter de boomstronk. De stomme boskabouter komt en klimt in de appelstok en....wordt knockout geslagen door de sneeuwbal. Klik met je handje op de boskabouter en Rose schud het vervelende eventjes wat doorelkaar en.....de kabouter gooit een Hoorn op de grond en....als bij toverslag verdwijnt de kabouter. Raap de Hoorn op. Loop terug naar links, naar de Heet Water Bron:

Bron:

Praat nu met Sasquatch. De kabouter zal Rose nu niet meer lastig vallen. Praat een aantal keren met Sasquatch. Rose komt erachter dat de veren huid van Sasquatch hem beschermt tegen het hete water, maar ook tegen de kou. Als je bent uitgepraat met Sasquatch dan pak je de Emmer uit je inventory. Rose staat aan de rechter zijde van de bron. 

Klik met de Emmer in het water van de bron en Rose vult de emmer met heet water. Ga terug naar het dorp:

Veer van de gier:

De gier zit nog in de boom bij het dorp. Pak de emmer met heet water uit je inventory en klik ermee op de gier en....Rose gooit het hete water naar de gier en de gier vliegt weg. Ga snel twee schermen naar rechts, dus eerst terug naar de bron en dan verder naar het Appelscherm. Op het appelscherm ligt dan de gier in de sneeuw, met zijn pootjes omhoog. 

Klik met je handje op de gier en Rose plukt een Veer uit zijn lijf. Loop weer twee schermen naar rechts en dan een scherm omlaag en....
....... je bent terug bij het scheepswrak. Klik met je handje op de roeiboot en Rose roeit terug naar de:

Tovenares:

Loop naar de grote kookpot. Pak uit je inventory nu de Worm, de Veer en het kopje Drakenbloed en doe deze 3 items in de kookpot en.....
.......De kookpot doet wat het moet doen en de Tovenares wordt ontdooit.

Praat met de Tovenares. Doe dat drie keer en Rose krijgt dan uiteindelijk de Toverstaf (Magic Want) van de Tovenares. Wel...meer is er niet te praten, dus roe met de roeiboot terug naar het scheepswrak. Ga terug naar de Heet Water Bron. Je moet nu wel weten hoe je er moet komen. Sasquatch zit nog lekker zijn billen te baden in het hete water.Pak de Appel uit je inventory. Geef de Appel aan Sasquatch en....als dank voor de lekkere appel krijgt Rose een haarbal (hairball) van Sasquatch. Ga nu weer terug naar de:

Waterval/Mol:

Links naast de bevroren waterval is dus een kleine grot. Klik er met je oog in. Rose zegt dat het in de grot te donker is om iets te kunnen zien. Duik je inventory in en klik dan met de Tondeldoos op de Kaars en Rose steekt de kaars aan. Pak de nu brandende kaars dan uit je inventory en klik ermee in de grot en....Rose kijkt de grot in en ze ziet een Mol en een weefgetouw

De mol loopt zenuwachtig heen en weer. Klik een paar keer met je praatcursor op de Mol om met hem te praten. Blijf dit doen tot dat de Mol je heeft vertelt dat zijn weefgetouw stuk is. Pak dan de Kam (comb) uit je inventory en klik ermee op de Mol om de kam aan de mol te geven. Met de kam repareert de Mol dan zijn weefgetouw.  De Mol is Rose dankbaar en bied aan om iets voor haar te weven. Pak dus de Haarbal uit je inventory en geef dit dan aan de Mol en de Mol gaat er iets van weven, maar het duurt even voordat de mol klaar is. Klik dus op PLAY om de grot te verlaten. Steek in je inventory de kaars weer aan met de tondeldoos en klik dan weer met de brandende kaars op het grotje.

De Mol heeft warme onderkleding van de haarbal gewoven. Grijp dus de warme onderkleding (longjohns). Klik weer op PLAY om de grot weer te verlaten. Rose trekt dan gelijk de warme onderkleding aan. Loop terug naar links en dan via het omhoogpad weer naar de Kloof. Wel..van die boskabouter zul je geen last meer hebben, dus klik met je Laars helemaal boven in het scherm en Rose loopt door de kloof en beland bij de:

Draak:

De Draak bespot Rose maar Rose is niet bang en zegt dat ze gekomen is om Draakje te doden. Dat werkt echter tamelijk op de lachspieren van de draak. De Draak spuugt zijn Zwart Vuur naar Rose, maar door de warme onderkleding zal Rose dit overleven. Maar je moet wel vlug handelen nu.... Pak snel de Toverstaf uit je inventory en klik er snel mee op de Draak. De draak verliest door de toverstaf zijn vleugels maar is nog heel wel in staat om Rose te doden. Snel...voordat Rose wordt opgepeuzeld door de Draak...pak de Hoorn uit je inventory en klik met de Hoorn op Rose en..... Rose blaast op de hoorn en...door de trillingen van het hoorngeluid breekt de rots waar Draakje op zit en rots en Draak storten omlaag en......GEFELICITEERD....je hebt de draak verslagen.

EINDE

Walkthrough door: Louis Koot