2013: Walkthrough door: Louis Koot   

Inleiding:

De ondergrondse beschaving van de D'ni, die gebaseerd was op de techniek om via Boeken naar een onbeperkt aantal Tijdperken te kunnen reizen, heeft geheimen gekend. D'ni is nu zo'n 2050 jaar geleden ten onder gegaan door een tragische ramp die deze opmerkelijke cultuur te loor heeft doen gaan. Maar onlangs is het herontdekt, het oude ondergrondse rijk wordt doorzocht en hersteld, en vreemd genoeg willen heel veel mensen daar aan meedoen. Maar het herbouwen en restaureren zou wel eens niet zo eenvoudig zijn als men aanvankelijk dacht. De DRC (D'ni Restoration Council, de Raad tot restauratie van de D'ni) is een groep archeologen, technici en andere wetenschappers en is uitsluitend in het leven geroepen om de fysieke wereld van de D'ni te restaureren. De voorzichtige methodieken van de DRC zijn angstvallig nauwgezet, sommigen vinden zelfs tot in het extreme. Yeesha, de excentrieke dochter van Atrus en Catherine, werd bijna 200 jaar geleden geboren. Ze heeft boodschappen met betrekking tot de restauratie opgenomen en die nagelaten. Zij gelooft dat het doel van haar leven is de restauratie vorm te geven, maar haar kijk op de dingen en doelstellingen wijken af van die van de DRC. Om er zeker van te zijn dat iedereen die zich tot de D'ni geroepen voelt, het waard is deel te nemen aan dit project onderwerpt Yeesha iedere kandidaat aan een aantal quest

Over het spel:

Uru Ages Beyond Myst vertelt het verhaal van Yeesha, de dochter van Atrus en Catherine. Je gaat op zoek naar de oude en uitgestorven D'ni beschaving aan de hand van aanwijzingen die Yeesha heeft achtergelaten.  Als je de game de 1e keer opstart dien je eerst een zogenaamde Avatar aan te maken.

De Avatar is je spelfiguur, het poppetje,  waarmee jij het spel dan gaat spelen. Je kunt kiezen voor een mannetje of een vrouwtje. Nadat je via de overige tabbladen de diverse opties hebt ingesteld en op OK hebt geklikt start de game op met het AVATAR scherm. In dit scherm kun je het uiterlijk van je AVATAR op allerlei punten aanpassen.

Ben je tevreden over het uiterlijk van je poppetje dan klik je, rechtsboven, op de "URU" knop om de game verder op te starten.Uru Ages Beyond Myst is in 3D gemaakt en dit betekent dat je het in vanuit de 1e persoon perspectief of vanuit het 3e persoon perspectief kunt spelen.  

In de praktijk van het spelen zal het er op neer komen dat je veel zult switchen tussen de 1e persoon en de 3e persoon omdat het de ene keer beter is om in de 1e persoon te zijn maar de andere keer beter is om in de 3e persoon te zijn.  De game begint met Hoofdstuk 1: De Kloof in de Woestijn. Als je de cursor naar de onderkant van het scherm beweegt dan verschijnt er rechtsonder een Vraagteken en een Kruis.

Als je op het Kruis klikt dan kun je de game gelijk afsluiten. Klik je op het Vraagteken dan floept er een HELP scherm open. 

In dit scherm kun je dan de Help, de Game Settings, de Toetsenbord instellingen e.d kunt bekijken. 

Het spel is te "besturen" met je toetsenbord maar ook met je muis en een combinatie van muis/toetsenbord. In het spel kun je via je F1 toets schakelen tussen de 1e persoons en de 3e persoons perspectief. De besturing kan ietwat problematisch zijn gezien de diverse camera instellingen. Het beste is dat je standaard kiest voor de 3e persoon besturing. Je ziet dan je Avatar in de omgeving. Via de 1e persoon instelling zie je de omgeving door de ogen van je Avatar. De 1e persoon is handig om dingen van dichtbij te bekijken maar is niet zo handig als je moet klimmen en springen. Je zult moeten klimmen en springen in dit spel en je kunt DOODGAAN. Als je Doodgaat dan is dat niet Game Over maar dan wordt je terug gebracht naar Relto om vandaar terug te kunnen gaan naar de Age waar je was op het moment dat je "dood" ging.

Hier nog even in het kort de Standaard Besturing Instellingen:

Handeling Standaard
Naar voren Pijltje Omhoog
Naar achteren Pijltje Omlaag
Links draaien Pijltje Links
Rechts draaien Pijltje Rechts
Springen Spatiebalk
Zijwaartse stap links komma
Zijwaartse stap rechts punt
Exit Backspace
1e - 3e persoons instelling F1
KI gebruiken F2
Relto Boek F3
Optie Menu F4
Rondkijken Rechtsklikken en je muis dan slepen
In -uit zoomen in Periscopen + en - (numeriek)
Camera vooruit/achteruit muiswiel
Zwaaien, lachen, in je handen klappen Ctrl plus eigen toets

Je kunt het spel ook met je Muis besturen, hieronder hoe je dat kunt doen

Lopen Linkermuisknop indrukken
Naar links of rechts draaien Cursor links of rechts plaatsen en dan je linkermuis klikken
Achteruit lopen/ladders klimmen Cursor onderkant scherm plaatsen en dan klikken
Plek waar je kunt klikken, de zgn "Hotspots" Linker muis klikken
Rennen Zowel je Linkermuisknop als je Rechter muisknop tegelijk indrukken en ingedrukt houden

Saven en Loaden in Uru Ages Byond Myst:

Je kunt NIET ZELF SAVEN in Uru Ages Byond Myst. Het spel saved automatische elke verandering die jij in een Age aanbrengt en als je het spel verlaat. Alles wat je hebt gedaan in de game, voordat je afsluit, wordt bewaard en gesaved. Dus als je een puzzel hebt opgelost en je sluit het spel dan af, dan blijft de puzzel opgelost als je daarna weer het spel opstart.  De zgn. "Journey Cloths", de "Reistapijtjes" die je in elke Age moet vinden, saven je positie binnen een Age. 

Je moet de "Reistapijtjes" wel eerst vinden en dan aanraken om ze te activeren. In elke Age moet je 7 "Reistapijtjes" vinden en activeren. Nadat je een "Reistapijtje" geactiveerd hebt wordt deze opgeslagen in het Linking Boek van de Age. Als je het spel dan afsluit en dan weer opstart dan begin je altijd in Relto. Via de Linking Boeken reis je dan vanuit Relto terug naar de Age waar je het laatst was. In dat Linking Boek klik je dan op het "Reistapijtje". Je keert dan terug naar de plek waar je het laatst een "Reistapijtje" hebt geactiveerd. Je kunt echter ook op de Age Foto in het Linking boek klikken. Dan keer je terug naar het begin punt van de Age.

Omdat je niet zelf kunt SAVEN in de game kun je ook nooit terug keren naar een eerder savepunt in de game. De Game slaat je voortgang in de game namelijk op in 1 savebestand dat telkens als je afsluit, of een nieuw "Reistapijtje" aanraakt, wordt vernieuwt. Wil je dus gebruik maken van andermans savebestand dan zal die iemand jouw dat hele savebestand telkens moeten sturen en die moet jij dan in jouw game plaatsen. In Windows 7 vind je het Savebestand op de volgende locatie:

Uiteraard zie je op bovenstaand plaatje de locatie zoals dat op mijn computer is. Ik heb de game ge´nstalleerd op mijn D-schijf en in de Map "Uru". In "Uru" vindt je dan de map "Sav" en daarin weert de map "Current" en daarin vindt je dan het Save bestand. Op het plaatje is het savebestand dus het "Cleft_0001AC9562E10001" bestand en dat is het Savebestand voor Hoofdstuk 1: De Kloof in de woestijn.

Je moet je eerst door Hoofdstuk 1: De Kloof in de Woestijn heen werken om in Relto te geraken. Terwijl je Hoofdstuk 1 doorspeelt moet je dus wel de 7 "Reistapijtjes" zoeken en aanraken om je voortgang te saven. Je kunt Hoofdstuk 1 altijd op elk moment verlaten, als je een "Reistapijtje" hebt geactiveerd. De Game saved dan je voortgang en als je dan de game weer opstart is alles wat je tot dan hebt gedaan in de woestijn bewaard gebleven en kun je gewoon verder spelen. Sluit je echter af zonder dat je het volgende "reistapijtje" hebt gevonden en aangeraakt, dan moet je alles wat je dan vanaf je laatste reistapijtje hebt gedaan overnieuw doen.

Aan het einde van Hoofdstuk 1 vindt je dan het Relto Linking Boek en beland je voor de 1e keer op het Relto Eiland. Zodra je het Relto Age Link boek hebt en op Relto bent beland begin je het spel altijd weer in de Relto Age. Relto is het "Eiland in de Wolken" en vanuit deze Relto Age link je dan naar de diverse andere Ages, als je tenminste de linking boeken voor die Ages hebt gevonden.

Ok...."Lets Get On With It"......Je start met Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1: The Cleft in the Dessert
Hoofdstuk  2: Your Relto Age
Hoofdstuk 3: The Theledan Age
Hoofdstuk 4: The Ghareesen Age
Hoofdstuk 5: The Kadish Tolesa Age
Hoofdstuk 6 : The Eder Kemo / Eder Gira Age
Hoofdstuk7: The Cleft in the Desert revisited. Ending the game

2013: Walkthrough door: Louis Koot