Uru Ages Beyond Myst: Expansionpack 1:

Het Paasei (Easter Egg)

2013: Walkthrough door: Louis Koot  

In bijna elk spel stoppen de makers wel "Geheime" dingen. Deze "geheime" dingen noemen ze in de game wereld een "Easter Egg" of te wel een "Paas Ei". Er zit zo'n "Paas Ei" verborgen in het Expansion Pack van Uru en dit kun je gaan spelen als je de "Egg Room" in Bevin weet open te maken. Er zijn echter wel een paar dingen die je moet weten voordat je aan de "Easter Egg" kunt beginnen en er is geen garantie dat het in jouw game ook lukt: Je moet Uru Ages Beyond Myst compleet hebben uitgespeeld en het daarna niet van je computer hebben verwijdert. Alles in de 4 Ages moet exact zo zijn als dat het is nadat je Uru Ages Beyond Myst en het 1e deel van het Expansionpack, To "D'ni,  hebt uitgespeeld. 

Daarnaast is het handig dat je Uru Ages Beyond Myst hebt gespeelt volgens mijn Walkthrough. Dan kun je namelijk makkelijk naar de verschillende delen in de Ages reizen die belangrijk zijn om het "Easter Egg" op te lossen.  Verder is het belangrijk dat je alle boeken, die je her en der in Uru Ages Beyond Myst en in het Expansion Pack hebt gevonden goed hebt doorgelezen of in ieder geval weet waar je ze kunt vinden omdat je dan zult weten hoe je de D'ni brieven moet vertalen .Daarnaast moet je uiteraard het Expansion Pack ge´nstalleerd hebben.  Heb je Uru Ages Beyond Myst helemaal uitgespeeld, zodat je in je boekenkast te Relto het Woestijnboek hebt staan met daarin de Regenwoestijn en de Zonwoestijn, en heb je het Expansion Pack To D'ni gespeelt, dan kun je proberen om de "Easter Egg" te gaan oplossen.

Hier gaan we dan:

Relto:

Je begint, zoals altijd, in Relto. Ga je hutje binnen en naar je linkerboekenkast. 

Ruk het Bevin Linking boek uit de boekenkast en blader door het boek naar de foto van Plein. Klik op de linkfoto en.........

 ............Je beland weer in:

Bevin:

Je bent dus weer terug op Plein 1 van Bevin. 

Ga door de vierkante poort Brug 2 op en loop door naar de 3 gekleurde knopjes, die op de linker brugleuning steken.

Druk nu de 3 gekleurde knopjes in deze volgorde in: Groen, Oranje, Oranje, Groen, Groen, Oranje.

Ben je klaar met de 3 knopjes dan loop je doornaar Plein 2 en.....

.... je ziet dat nu ook de deur van de "Egg Room" een brandende Blauwe Knop heeft. 

Je hebt met de kleurknopjes code ook hier nu de Egg Room van Power voorzien. De Egg Room is dus de tweede deur aan de linkerkant van het plein.

Ga naar de Eggroomdeur en druk er op de blauwe knop. De deur gaat open, dus ga naar binnen. Zoals je uit To D'ni weet heeft de Eggroom 5 nissen. 

Anders dan in de Egg Room van Kirel liggen er nu geen Linkingtablets in de 5 nissen van de centrale kolom. 

Hier in Bevin vindt je in elk van de 5 nissen nu een brief en je ziet ook een mooi Paasei. Ga in elk van de 5 nissen en klik in elke nis op de brief die er in ligt.

De 5 brieven kun je niet lezen omdat ze zijn geschreven in D'ni taal. Je zult dus a die 5 brieven moeten "decoderen" naar onze taal. Elk van de 5 brieven bevat een opdracht die je moet gaan uitvoeren. Sommige van de brieven bevatten twee opdrachten. Deze opdrachten moeten in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd anders "ontsluit" je de "Easter Egg Mode" niet. Ik kan je nu een heel ingewikkelde uitleg gaan geven over hoe je deze brieven moet vertalen, en hoe je er dan achter kunt komen wat de volgorde is waarin je de opdrachten moet gaan doen, maar ik zal het simpel houden.

De 5 brieven zijn in een simpele code geschreven. Je moet alleen weten hoeveel letters je in elke brief terug moet tellen. Als je bijvoorbeeld de brief in Nis 1 neemt. dan moet je voor elke letter die je op deze brief ziet steeds 5 letters terug tellen. Dus de W wordt dan de R, de J wordt dan de E enz. Wel is het zo dat dit voor elke brief weer anders is. In de ene brief moet je steeds 5 letters terug tellen en in de andere brief maar 2, 8, 4, 7, Je schrijft dus even alle 26 letters van het alfabet op en dan zoek je de letters op die in brief 1 voorkomen en deze letters vervang je door de letter die dan  5 plaatsen terug in het alfabet staat. Hoeveel plaatsen je voor elke brief terug moet tellen kun je vinden in de diverse boeken die je her en der in Uru hebt gevonden en die je echt allemaal aandachtig had moeten doorlezen.

De vertaling van de brieven is als volgt:

1.Return to the last goal of Eder. Once the light has been lid, turn of the light. Keer terug naar je laatste opdracht in Eder. Als het licht aan is dan zet je het nu weer uit. 

2a. Once you have completed all of the steps look into the Riven remnant. Egg maze is set. Once you leave the dessert Egg maze will reset. Als je alle stappen hebt doorlopen dan kijk je in het overblijfsel van Riven. Egg maze wordt nu gestart. Als je echter de woestijn weer verlaat dan wordt de Egg Maze weer gereset.

2b. Find the pillar room in Kadish. Stand near the previous elevator. Turn off the glowing floor above. Ga naar de Pilaren Kamer van Kadish en dan naar de lift vorige lift. Zet de gloeiende vloer er boven uit.

3. Go to the Gahreesen power root. The power must be on. Stand on the place that raises The Stone. Ga naar de Power kamer van Gahreesen. De power moet aan zijn. Ga op de plek staan waardoor de Steen omhoog komt.

4a. Enter the Teledahn prison. Clear off Gehn's favorite plate completely. Stand on it. Ga naar de gevangenis van Teledahn. Zoek Gehn's favoriete platform en zorg dat er niks op ligt. Ga er dan zelf op staan.

4b. Link to Eder Kemo. Get your light source. Enter the door of the journey. Ga naar Eder Kemo en verkrijg je Lichtbron. Ga dan door de Journey deur.

5a. Go to the dessert in the rain. Look at the left symbol of the Original Code. Set all four of the imager to it. Ga naar de Woestijn in de regen. Kijk naar het linker symbool van de originele code. Voer dit symbool in 4 keer in op de imager

5b. Wear the reward of Yeesha. Keep it on until you are done. Draag de Beloning van Yeesha en hou dit aan tot je klaar bent.

Goed, dus dit moet je allemaal gaan doen. De volgorde waarin je het moet doen is:

  1. Draag de Beloning van Yeesha en hou dit aan tot je klaar bent.

  2. Ga naar de Power kamer van Gahreesen. De power moet aan zijn. Ga op de plek staan waardoor de Steen omhoog komt.

  3. Ga naar de gevangenis van Teledahn. Zoek Gehn's favoriete platform en zorg dat er niks op ligt. Ga er dan zelf op staan.

  4. Ga naar de Pilaren Kamer van Kadish en dan naar de  vorige lift. Zet de gloeiende vloer er boven uit.

  5. Keer terug naar je laatste opdracht in Eder. Als het licht aan is dan zet je het nu weer uit.

  6. Ga naar Eder Kemo en verkrijg je Lichtbron. Ga dan door de Journey deur

  7. Ga naar de Woestijn in de regen. Kijk naar het linker symbool van de originele code. Voer dit symbool 4 keer in op de imager.

 

Laten we dit lijstje dan maar gewoon gaan uitvoeren:

 

1. Draag de Beloning van Yeesha en hou dit aan tot je klaar bent.

 

Relto:

 

Aan het einde van Uru Ages Beyond Myst heeft Yeesha je een nieuw shirt gegeven. Dit shirt zit nu in je kleding garderobe. Dus link terug naar Relto en in je hutje maak je de grote kleding kast open. Je komt dan in het Avatar scherm. Klik op Yeesha's shirt om dit aan te trekken en hou dit shirt nu steeds aan.2.

 

 

2: Ga naar de Power kamer van Gahreesen. De power moet aan zijn. Ga op de plek staan waardoor de Steen omhoog komt.

 

In Relto ruk je het Gahreesen Linking boek uit je boekenkast.  Klik NIET op het "Reis Tapijtje" in dit boek maar blader naar de link foto van Gahreesen. 

 

 

Klik op de linkfoto en je komt dus terecht in de zeshoekige beginkamer van Gahreesen. 

 

Gahreesen:

 

 

Ga door de gang naar het gat in de muur en dan door het muurgat de kamer in.

 

 

Klim via de ijzeren staven in de linker muur weer omhoog naar de richel en volg dan de richel naar de kapotte muur.

 

 

Zorg dat je weer op het platform boven de kapotte muur terecht komt en loop dan over de plank naar de overkant van het gat.

 

 

Ga dan de kamer uit, naar de gang. Je hoeft nu niet door de Draaiende Muur te gaan, volg gewoon de gang, door de deuren, naar de grote Power Room waar het "3e Reis Tapijtje" hangt en waar je de "Tandwiel puzzel" hebt opgelost. 

In de Power Room ga je op het vloerrooster staan in de nis waar de pilaar uit omhoog kwam. Als je op dit rooster staat dan link je terug naar Relto.

3. Ga naar de gevangenis van Teledahn. 
Zoek Gehn's favoriete platform en zorg dat er niks op ligt. Ga er dan zelf op staan.

Terug in Relto pak je het Teledahn Boek uit de boeken kast en weer klik je niet op het "Reis Tapijtje" maar blader je door naar de hutfoto. 

Link dus naar het begin van de Teledahn Age door op de hut foto te klikken. 

Teledahn:

In de hut daal je de ladder, in het vloergat, af en vervolgens de ladder in de dikke pijp.

 Ren door de waterpijp naar het gat in de pijp en ga weer door het gat de pijp uit.

Ren de stenen trap op naar de gevangenisgrot en ga er binnen. Ghen's favoriete getal is 5. Als je Myst 2: Riven aandachtig hebt gespeelt dan hoor je dit te weten. Ga dus in de voorgrot van de gevangenis naar de drukplaat in de vloer welke het D'ni getal 5 heeft. 

Als er stenen of andere rotzooi op drukplaat 5 ligt dan haal je dat er eerst van af. Ga dan zelf op deze plaat staan.

 Je drukt de plaat dus in met je gewicht. Terwijl je op deze plaat staat link je terug naar Relto, via je Reltoboek.

4. Ga naar de Pilaren Kamer van Kadish en dan naar de  vorige lift.
Zet de gloeiende vloer er boven uit.

Terug in Relto pak je nu het Kadish Tolesa boek uit de boekenkast. Deze keer klik je wel op het "Reis Tapijtje" in dit boek.

Kadish Tolesa

Je beland dus weer in de grote KLUIS. 

Volg nu de route helemaal terug tot je weer beneden in de Pilaren Kamer bent gekomen. 

In mijn Uru walkthrough noem ik dit de "Hoge Ronde Pilaren Hal". 

Je kunt gewoon de ladders af dalen tot je beneden op de vloer bij de 4 hendels staat. 

Ga dan links van de hendels door de tunnel, tot bij het liftje waarmee je omlaag kwam via de vloerpuzzel in de Piramide. 

Ga niet in dit liftje. Naast dit liftje zit de blauwe knop waarmee je die vloerpuzzel in de Piramide Kamer weer kan resetten. 

Druk op deze blauwe knop en je hebt die vloerpuzzel gereset. Link terug naar Relto.

5. Keer terug naar je laatste opdracht in Eder. 
Als het licht aan is dan zet je het nu weer uit.

Relto:

Je laatste opdracht in de Eder Kemo/Eder Gira Age was dus om het 7e "Reis Tapijtje" te activeren in de bovenste grot kamer. Je weet wel, daar moest je al dat gedoe met de vuurvliegjes voor doen. In de grot moest je de 3e lichtgenerator aanzetten. Wel, die moet je dus nu weer uit gaan zetten. Wees maar gerust, je hoeft niet weer met de vuurvliegjes te gaan stoeien. Als je mijn Uru Ages Beyond Myst walkthrough hebt gevolgd dan is het "Reis Tapijtje" in het Eder Gira Boek het 3e Reis Tapijtje van de Eder Kemo/Eder Gira Age. Dus ruk het Eder Gira Boek uit de linker boekenkast en klik er op het "Reis Tapijtje".

Eder Gira/Eder Kemo

In Eder Gira volg je het pad door de tunnel naar de "Hersenboom" tuin en dan verder door de achterste tunnel en danover de vijver naar het Watervallen Meer Linking Boek. Link via dat boek naar de Watervallen.

Ga de grotten, achter de onderste watervallen, in  en volg de tunnel naar de boven grot. Dit kun je het beste in de 3e persoon doen, dus met je Avatar in beeld. 

Volg vanuit de bovengrot de tunnel naar de rotsrichel. Volg de rotsrichel naar de eindgrot, waarbij je dus wel weer over het gat in de richel moet springen.

 In de bovenste grot kun je ook nog een Hoed/Helm oprapen. 

Zet dan de licht generator uit en link terug naar Relto, via je het Reltoboek.

6. Ga naar Eder Kemo en verkrijg je Lichtbron. 
Ga dan door de Journey deur.

Terug in Relto pak je weer het Eder Gira boek uit de boekenkast en link je via het "Reis Tapijtje" weer terug naar de tuin Age. 

Eder Gira:

Je komt dus weer bij het 3e Reis Tapijtje terecht. Ga door de tunnel naar de "Hersenboom tuin" en zoek de vuurvliegjes wolk. 

Loop weer twee keer door de vuurvliegjes wolk en ga dan terug door de eerste tunnel en volg het pad dan naar links naar de Journey Deur.

Open de Journeydoor en loop door de deur de donkere gang binnen met de vuurvliegjes nog bij je. 

Je hoort een geluid en je raakt dan de vuurvliegjes kwijt maar dat geeft niet. Loop het donkere niets in en je beland in de Bahro Grot. Duik het diepe gat in en je beland weer te Relto.

7. Ga naar de Woestijn in de regen. 
Kijk naar het linker symbool van de originele code. Voer dit symbool 4 keer in op de imager.

Pak het Woestijn Linking Boek uit je boekenkast. Het staat in slot 1. Klik op de "Woestijn in de Regen" foto. Dus dat is de linker foto. 

Woestijn:

Je beland in de voorkamer van Yeesha. Ga naar de deur en bekijk de symbolen links naast de deur. 

Teken het linker symbool na. Het kan weer zijn dat in jouw game de symbolen anders zijn dan nu in mijn game.

 Draai je om en loop terug naar de Imager met de blauwe knop. Je moet nu dat linker symbool hier aan alle 4 de kanten van de cirkel zetten.

 Je hoeft niet op de blauwe knop te drukken. Ga dan naar buiten en ga de kloof uit.

Ga nu naar de restanten van de Riven Telescoop, die aan de rechter kant van de vulkaan in de woestijn ligt. Loop naar de telescoop. Op de Riven Telescoop steekt een klein pijpje.  Als je nu alle 7 opdrachten nauwkeurig hebt gevolgd en hebt uitgevoerd dan kun je nu, via het kleine pijpje, door de telescoop kijken.  Klik dus op dat kleine pijpje en...........Je ziet dan een foto van de Medewerkers van Cyan en je hoort Zandi die zegt: "Another One?". 

Ga uit de telescoop en ga nu even op een afstand voor de telescoop staan met je rug naar de vulkaan. Links en rechts van de telescoop staat een grote Metalen Plaat. Het is mogelijk om via de linker  metalen plaat over het HEK te springen zodat je in de woestijn achter het hek terecht komt. 

Denk erom, je kan alleen maar via de metalen plaat over het prikkeldraad springen als je alle 7 opdrachten in de juiste volgorde en op de juiste wijze hebt vervult en ook alleen maar als je door de telescoop hebt kunnen kijken. Is het je gelukt om over het prikkeldraad heen te springen dan ren langs het hek naar links. Het Hek gaat dan links de bocht om. 

Volg het nog een klein stukje en ga dan naar rechts de woestijn in. Heel erg in de verte zie je dan, heel klein, de TRAILER van Zandi. Ren....Ren en Ren...naar de Trailer van Zandi.......Het is een heel eind, maar uiteindelijk zul je de trailer van Zandi in de verte zien met Zandi er boven op.

Loop door en.......als je heel dichtbij de trailer bent gekomen dan mag jij met de trailer gaan rijden, want je poppetje stopt in en jij kunt nu met de Trailer door de woestijn gaan crossen

Je rijd de trailer met je pijltjestoetsen en met je beide muisknoppen. Je kunt de Trailer vooruit, achteruit, linksaf en rechtsaf rijden. Afremmen doe je met je pijltje omlaag. Wel.....je kunt eindeloos met de trailer door de woestijn crossen. Ook kun je met de Trailer door het prikkeldraad rijden om dan naar de Kloof en naar Zandi's Caravan door te rijden. Je kunt proberen of je de  Caravan aan de Trailer kunt vastmaken om dan met de hele combinatie verder te crossen door de woestijn.  Er is geen einddoel.....en je kunt de woestijn niet verlaten. Heb je er genoeg van dan kun je of terug Linken naar Relto, via je Relto Boek, of je sluit de game af. Of je Crashed de Trailer, zoals ik gedaan heb, en dan sluit je af. 

Als je afsluit dan Reset de Paasei Mode naar de begin stand. Wil je dit Paasei nog eens doen dan zul je het dus helemaal overnieuw moeten doen. 

Walkthrough door: Louis Koot