2015: Walkthrough door: Louis Koot  

Jij bent Kate Walker, een Amerikaanse, en je werkt voor een groot Amerikaans advocaten kantoor, Marson and Lormont. Je bent nogal een carrière vrouw. Je baas heeft je naar Valadilene, een dorp in de Franse Alpen, gestuurd om daar voor een belangrijke klant, de "Universal Toy Company", een grote opdracht af te ronden. Je moet namelijk de laatste hand leggen betreffende de koop van de "Voralberg Speelgoed Fabriek" voor deze belangrijke cliënt. Jij hebt tot nu toe alle onderhandelingen betreffende deze overname gevoerd met de huidige eigenaresse van de Voralberg Fabriek, Anna Voralberg, en het enige wat nu nog rest is om haar handtekening onder het verkoopcontract te krijgen. 

Anna Voralberg is al een oude dame en ernstig ziek. Mocht zij komen te overlijden, dan is er "geen man overboord" want er zijn geen erfgenamen. Voor zover jouw vooronderzoek tenminste heeft uitgewezen. Maar al vrij snel in het spel wordt het duidelijk dat Anna Voralberg is overleden (het is haar begrafenisstoet die je in de intro film zult zien). Kate, en ook haar baas, denken dat dit geen enkel probleem hoeft te zijn voor de overname van de Voralberg Fabriek omdat er toch geen erfgenaam is en omdat Anna's notaris gerechtigd is om alle papieren te tekenen. Maar tijdens het gesprek met de notaris komt Kate er achter dat er wel degelijk een erfgenaam is. Dat is namelijk Hans Voralberg, de lang geleden verdwenen en dood gewaande broer van Anna Voralberg. Deze blijkt nog in leven te zijn alleen weet niemand waar hij uithangt. Het is nu aan Kate om Hans Vooralberg op te sporen om hem dan zijn handtekening onder het verkoopcontract te laten zetten.

Over het spel

Inventory

Je zult vele items oppakken en deze zullen dan in je INVENTORY worden opgeborgen van waaruit je ze dan weer kunt halen als je een item ergens moet gaan gebruiken. 

Je inventory open je met een klik van je RECHTERMUISKNOP en je ziet dan het volgende scherm:

Linksboven op het linker scherm zie je de knop "Menu"...... als je daarop klikt dan kom je in het optiemenu waarin je dan kunt SAVEN, een gesaved spel kunt LADEN, spelopties kunt instellen, en het spel AFSLUITEN. Om te kunnen Saven, laden of om het spel af te sluiten, moet je dus altijd deze knop in je inventory gebruiken. Onder deze "Menu" knop zit de knop "Personal Files" als je hierop klikt dan opent het tweede inventory scherm. Het linker scherm is dus je Itemsinventory en het rechter scherm is je documenten inventory waarin brochures, brieven, dagboeken en faxen worden opgeborgen

In de bovenrand van het documenten scherm zie je 2 knoppen, een Handje en een Oog. Standaard staat het "Handje" AAN. Dus als je op een brief, fax of ander document klikt in dit scherm dan verdwijnt je inventory en zal het item dan links onder in je speelscherm verschijnen. Je kunt het dan aan iemand overhandigen. Als je een brief of dagboek gewoon alleen maar wilt doorlezen dan klik je eerst op het "oog" en dan op het document wat je wilt lezen, Je sluit dit scherm met je rechtermuisknop.

Gesprekken

Je zult in dit spel vele, en soms lange, gesprekken voeren. Hiervoor heb je de beschikking over een Dialoog Notitieboek.Onder de knop "Personal Files", zie je een notitieboekje. Hierin staan dan steeds je gesprekopties die je in een gesprek kunt gebruiken. In dit notitie boekje komen dan alle beschikbare gesprekopties te staan die je kunt selecteren in een gesprek. Het is lang niet altijd noodzakelijk om dan alle beschikbare gesprekopties ook te gebruiken. Maar bijna altijd is er wel één optie die je MOET gebruiken om de gebeurtenissen in het spel te kunnen laten doorgaan. Met een klik van je Rechtermuisknop kun je snel door de gesprekjes heen gaan. 

Meestal als je een gesprek met iemand begint komt dit notitieboek vanzelf in je scherm te staan. Afhankelijk van wat je allemaal al hebt gedaan in het spel zullen er dan steeds meer gespreksoptie in verschijnen. Selecteer dan gewoon de optie die je wilt gebruiken.  Ik zal in de walkthrough steeds vertellen welk van de gespreksopties je absoluut MOET gebruiken in een gesprek. Naast het notitieboek zie je nog je Mobiele Telefoon. Deze gebruik je uiteraard om telefoongesprekken te voeren met o.a je baas. Kate zal ook veelvuldig worden opgebeld.

Wel tot zover de uitleg. Ik ga er verder gewoon van uit dat jij bekent bent met hoe je het spel moet besturen. Dat gaat gewoon via je muis.  Stel jezelf even op de hoogte van de verschillende vormen die je muiscursor kan aannemen in dit spel en wat je er mee kunt/moet doen. Oja...een tip nog, Kate loopt een beetje langzaam, wil je haar laten rennen dan kun je dat doen via een DUBBELKLIK met de muis

Hoofdstuk 1:Valadilene:

Intro

Kate is aangekomen in Valadilene....het is een sombere dag en het regent lekker. 

Om de somberheid van de dag nog wat te verergeren wordt Kate, als welkom, "getrakteert" op een ietwat vreemde begravenisstoet......

De "trommelaar", die voor de koets uitloopt, blijkt een mechanisch poppetje te zijn. Het is de begrafenisstoet van Anna Voralberg. De stoet verdwijnt naar de kerk.......

....en Kate staat weer alleen. Kate pakt haar koffertje op en loopt naar het hotel, in de hoop dat haar baas er een ksamer voor haar gereserveerd heeft.

Aangekomen bij het hotel wordt Kate verwelkomt door een mechanische "portier", die zijn hoed voor Kate afneemt en een diepe buiging maakrt

Kate gaat het hotel binnen en je krijgt nu de controle over haar

Hoofdstuk 1: Valadilene
Hoofdstuk 2: Barrockstadt
Hoofdstuk 3: Komkolzgrad
Hoofdstuk 4: Aralbad First visit
Hoofdstuk 5: Komgolzgrad Revisited and Chapter 6 Finale in Aralbad

2018:Walkthrough door: Louis Koot