2019: Walkthrough door: Dick Leeuw

Start de game en klik op een toets, klik dan op options en kijk welke mogelijkheden daar zijn.

Je kan kiezen welke vorm de cursor heeft. Ik heb “Highlight Objects en Helpers” aan.

Klik op Apply en start een nieuwe game.

Je ziet een introfilm, je zit op een boot en je lijdt schipbreuk.

Een zwart scherm en daarna ben je op een strand, je kijkt uit over zee.

Draai naar links en je ziet het wrak van de boot liggen op het strand.

Als je naar rechts draait zie je een vuurtoren, je ziet ook een hangbrug.

Onder de hangbrug zie je een pad.

Draai verder naar rechts en je ziet bij de rots een aantal dingen staan.

Op een vierkant blok staat een olielamp, daarvoor staat een zak.

Naast het blok staat sokkel met een hendel, deze hendel kan je naar rechts draaien.

Laat de hendel staan want je weet nog niet hoe deze moet staan.

Daar naast opeen kleiner blok ligt een brief, klik op de brief en lees de brief.

Klik naast de brief om deze terug te leggen.

Draai verder naar rechts en loop over het strand om de boom heen.

Daar zie je een pad, volg dit naar boven, daar splits het pad.

Links gaat via een trap naar een grot met een poort ervoor, uiteraard afgesloten.

Ga terug en volg nu het andere pad naar boven, ook hier een trap.

Kijk over de rand en je ziet een paar bomen en ook een paar hangbruggen met een platform ertussen.

Draai naar links en volg het pad verder, bij de bomen draai je naar rechts en volgt het pad naar beneden.

Bij het begin van de hangbrug staat weer een sokkel met een hendel, ook deze hendel kan je naar rechts bewegen.

Laat voor nu maar naar voren staan.

Loop over de hangbrug en op het platform kijk je naar rechts, daar zie je ook een hangbrug met een platform maar je kan daar niet verder.

Draai naar links en loop over de hangbrug, het platform en nog een hangbrug naar de hut op het laatste platform.

In de hut ligt een brief op de lage tafel, een architect verteld dat ze een machine moeten maken die een jonge vrouw wakker houdt.

Klik de brief weg en klik dan op het boek ernaast, hierin wordt het allemaal wat verder uitgelegd.

Klik op de bladzijden om door het boek te bladeren, klik daarna naast het boek om dit terug te leggen.

Op de andere hoek van de tafel staat een apparaat, als je op de haspel klikt dan gaat de kooi omhoog.

Wat je er mee moet weet ik nog niet.

Draai je om en loop terug naar het eiland.

Loop naar boven aan de rechterkant, je ziet dan een kleine kolom met een pijl.

Voor de kolom zie je een boomstronk, op de witte bovenkant zie je 4 kolommen met stippen: 1, 4, 9 en 2 stippen.

Noteer dit want dit heb je later nodig.

Ga verder omhoog over het pad en volg het pad dan verder naar rechts, je gaat weer naar beneden.

Beneden gaat het pad naar links en dan zie je links een grote bol staan, dit is de tempel van de jonge vrouw.

Ga naar het midden van de loopbrug en draai daar naar links.

Loop naar het begin van de trap naar de tempel, alleen de eerste trede van de trap is er.

Rechts van de trap staat ook een sokkel maar deze is iets anders want de hendel zit bovenop de sokkel.

Loop dan links langs de trap naar achteren, je vindt achter de tempel een grot.

Op een ton ligt een boek, klik op het boek.

Op de eerst bladzijde zie je een tekening van de tempel, op de andere bladzijde zie je een tekening van 4 sokkels staan.

3 sokkels heb je al gevonden, je ziet ook dat je bij 2 sokkels de hendel naar rechts moet schuiven.

Lees het boek verder door, door op de bladzijden te klikken kan je de andere bladzijden ook lezen.

Klik het boek weg, je moet op zoek naar de vierde sokkel.

Ga de grot uit en loop rechts langs de tempel tot je weer op de loopbrug bent.

Draai links en loop verder, als je de loopbrug af bent kan je ook naar rechts maar daar vindt je niks.

Het ziet er allemaal mooi uit maar je kan er niks.

Je ziet ook allemaal kabels lopen vanaf de tempel, dat is de voornaamste bron van energie zoals je in het boek hebt gelezen.

Volg gewoon het pad naar de volgende loopbrug.

Volg de loopbrug en je loopt recht op de vuurtoren af.

Als je de eerste loopbrug af bent dan kijk je hier eerst goed rond.

Rechts zie je een groot blok staan, op de voorkant zie je een schakelaar met 4 standen.

Bovenop staat een paal waar 3 kabels aan vastzitten, de rechter kabel gaat een grot in.

Je kan hier nu wel inlopen maar het is erg donker en je kan hier nu nog niks, er is geen power.

Draai links en voor je zie ook loopbruggen en tussen die loopbruggen zie je de vierde sokkel staan.

Ga nu eerst over de loopbrug naar links, volg gewoon het pad en de trap naar boven.

Iets verder zie je weer een blok staan, bovenop weer een paal met 3 kabels.

Voor op het blok een schakelaar met 4 standen, je ziet ook een grot die afgesloten is met een hek.

Draai weer naar rechts en volg het pad verder.

Daar zie je aan de linkerkant weer een blok staan en ook een aantal stenen bogen.

Loop onder de bogen door naar boven, daar is weer een grot met een hek. Ook afgesloten.

Ga terug naar het pad en verder naar links, daar zie je en splitsing.

Het rechter pad gaat naar het strand en dan ben je terug bij het wrak van de boot.

Het linker pad gaat over het rechter pad heen, stop even midden op de hangbrug en kijk naar links dan zie je het wrak liggen.

Verder over het pad, onderaan de stenen trap zie je links een ton staan met daarop een brief, lees de brief.

Voor de ton ligt een plankje met 9 gootjes, nummer deze van links naar rechts: 1 t/m 9.

Goot 1, 3 en 7 zijn leeg, maak hier een notitie of tekening van. Dit is een code en die heb je later nodig.

Draai je om en dan zie je de vuurtoren, het pad gaat naar boven naar de vuurtoren.

Je kan naar boven gaan maar de vuurtoren is nog op slot.

Draai naar links en loop naar de loopbrug, ga nog niet over de loopbrug maar loop verder naar de bol die je daar ziet hangen.

Dat is de cabine van een monorail.

Links zie je een apparaat met 9 schakelaars, hier moet je later de code invullen die je net hebt gevonden op de grond voor de ton.

Je kan op de deur van de bol klikken, deze gaat open en je kan erin gaan zitten maar er is geen power.

Stap maar weer uiten draai je om.

Loop over de loopbrug en stop bij het blok, op de voorkant vindt je weer een schakelaar met 4 standen.

Met al deze schakelaars kan je straks de power verdelen.

Loop verder door naar de cirkel en ga daar rechts.

Op de voorkant van het blok zit ook een schakelaar met 4 standen, boven op het blok een paal met 4 kabels.

Loop verder naar het stenen gebouwtje, ga door de opening en daar staat een hulp generator.

Je kan deze nog niet inschakelen.

Ga naar buiten, het wordt tijd om de tempel in te gaan en de power in te schakelen.

Loop over de loopbrug, ga naar rechts over de volgende loopbrug en je bent dan weer bij de sokkel met de hendel.

Denk nu aan de tekening in het boek in de grot achter de tempel.

Vooraan staat de sokkel die bij de tempel staat, de hendels van de sokkels links en rechts, moeten naar rechts staan.

De hendel van de laatste sokkel moet naar voren staan.

Zet de hendel van deze sokkel naar rechts, klik op de hendel met de linker muisknop.

Houd de muisknop ingedrukt en sleep de hendel naar rechts.

 Nu moet je naar de andere kant van het eiland.

Je kan over het strand gaan of langs de tempel, het maakt niet uit.

Ga naar beneden naar de lange hangbrug en zet de hendel van de sokkel naar rechts.

Loop terug naar de tempel en trek de hendel op de sokkel naar beneden.

Je hoort en ziet nu dat de treden van de trap omhoog komen.

Loop over de trap naar boven en ga de tempel in.

Binnen ga je naar rechts naar de ladder, klik op de ladder om naar boven te gaan.

Daar zie je de jonge vrouw zweven, verbonden met 4 gekleurde bollen: groen, rood, geel en blauw.

Ook staan er 2 sokkels hier op het bordes.

De sokkel in het midden is geblokkeerd maar op de sokkel links kan je hendel omlaag trekken.

Trek op de linker sokkel de hendel omlaag en je hebt nu power.

Loop naar de ladder en klik op de ladder om naar beneden te gaan.

Ga terug naar buiten en onderaan de trap ga je naar links.Je ziet ook dat er nu power door de kabels gaat.

Gga terug naar waar de 3 loopbruggen bij elkaar komen.

Je ziet dat nu veel kabels power hebben.

 Ga naar het blok aan de rechterkant, je ziet dat de grot nu verlicht is.

Ga naar binnen en schakel de generator in, trek de hendel omlaag.

Ga naar buiten en zet de schakelaar op het blok naar links, de kabels naar links hebben nu ook power.

Ga verder over de loopbrug en op de splitsing ga je naar links.

Zet de schakelaar hier op het blok naar boven en ga daarna het gebouwtje met de generator in.

Trek de hendel omlaag, deze generator is nu ook ingeschakeld.

Ga weer naar de schakelaar op het blok en zet de schakelaar naar links, je ziet dat de power nu naar de overkant gaat.

Ga op de splitsing naar rechts, ga dan over de rechter loopbrug naar de overkant.

Volg het pad en de trap naar de grot aan de linkerkant. Je ziet dat de power naar rechts gaat, naar het hek.

Ga naar het hek en klik op het hek, hou je muisknop ingedrukt en duw het hek open.

Loop de grot in en je komt bij het groene kristal.

Klik op het groene kristal en je wordt getransporteerd naar het gebied van de:

Groene Kristal

Je kijkt uit over de zee, draai naar rechts en loop naar de steiger. Je ziet ook de grote lenzen staan.

Je staat onder een boom, loop over het pad tot net voorbij de volgende boom en ga daar naar links.

Lees de brief die op de ton ligt.

Ga terug naar het pad, je kan naar links gaan naar de lenzen.

Daar zie je ook een gebouw maar daar kan nu van deze kant niet in.

Ik ga nu rechts het pad op terug naar het strand.

Tussen de 2 steigers gaat een pad naar links, je ziet daar de ingang van het gebouw.

Loop naar het gebouw en ga naar binnen, loop door tot je bij de lamp aan het plafond bent.

Je bent nu op de kruising van 2 gangen, ga hier naar links.

Je komt in een grote hal, je ziet dan ook de grote lenzen.

Ga de trap op, bovenaan gaat links en rechts een trap verder omhoog.

Op beide bordessen zie je een apparaat waar je iets moet instellen maar je weet nog niet wat.

Loop verder naar de koperen deur in het midden van het grote bordes.

Klik op de deurklink en de deur gaat open, klik dan in de lift want dit is een lift.

Klik op de knop, de lift zakt omlaag en draait 180 graden.

Draai je om en klik op de deur, klik daarna in de opening om naar buiten te gaan.

Loop in de richting van de grote lenzen en je komt bij 4 draaiwielen.

Met deze wielen kan je de spiegels draaien maar dat doe je later want deze hebben nog geen power.

Je ziet ook een metalen steiger naar de grote lens gaan, daar staat de groene Core.

Deze moet nog geactiveerd worden.

Loop terug naar het strand en ga naar links, je ziet dat de kabel rechts van het pad wel power heeft.

Je komt op een ander stuk strand, de kabel gaat hier naar rechts. Daar ga je zo naar toe.

Links staan 3 apparaten, ze hebben nog geen power.

Ieder apparaat heeft een korte cilinder die je omlaag kan trekken, doe dat nog niet.

Op de korte cilinder zie je een patroon met lampjes.

Kopieer de patronen en ook bij welk apparaat het hoort: links, midden en rechts.

Draai je om en volg de kabel, je komt bij een stenen huisje met een generator.

Ga naar binnen en trek de hendel omlaag.

Nu heeft de andere kabel ook power.

Loop terug naar de 3 apparaten en volg dan het pad naar links, terug naar het gebouw.

Klik weer in de lift om in te stappen en klik dan op de knop, je gaat weer naar boven.

Draai je om en klik op de deur, stap uit de lift door te klikken.

Je kan even rondkijken in de grote hal maar daar is verder niets te vinden.

Loop terug naar de kruising van de gangen en ga naar links.

Ga door de poort en hier moet je bij 3 lampen op de knop klikken om deze lampen aan te doen.

Loop dan naar de knop rechts in de hoek en druk op de knop.

De deur van de slaapkamer gaat open als een waaier.

Loop naar het tafeltje rechts van het bed, trek de lade open en klik op het papier.

Het is een bedankje aan de Backers van Kickstarter.

Leg het papier terug en klik op het boek, hierin wordt de werking van de lenzen uitgelegd.

Ga dan naar de tafel aan de andere kant van de kamer.

Boven de tafel hangt een tekening van de grote lenzen.

Rechts zie je de patronen staan en ook de volgorde waarin ze omlaag getrokken moeten worden.

Kopieer de patronen en de volgorde.

Links naast de tafel zie je een bord aan de muur, het is verdeeld in 4 x 4 vakken.

Dit is een memorypuzzel, als je op een vakje klikt dan zie je een driehoekje.

Klik daarna op een ander vakje, het driehoekje dat je daar ziet moet hetzelfde zijn als in het eerste vakje.

Er zijn 8 verschillende driehoekjes, het is niet zo moeilijk.

Gewoon klikken op 2 vakjes en onthouden waar welk driehoekje zit.

Nummer de vakjes van linksboven naar rechtsonder: 1 t/m 16.

Klik dan op de volgend combinaties:

1 + 11, 2 + 4, 3 + 6, 5 + 16, 7 + 14, 8 + 9, 10 + 13 en 12 + 15.

Je ziet de oplossing in het screenshot.

Als de puzzel is opgelost dan hoor je iets openschuiven, draai je om en loop terug naar de kruising.

Ga daar links af en je ziet dat de deur hier nu ook open is als een waaier.

Loop naar buiten en loop meteen door naar de generator, trek de hendel omlaag en je ziet dat de power stroomt.

Draai je om en ga naar links, daar zie je 3 knoppen.

Daarachter zie je een plaat met 4 sokkels die nu naar beneden zijn.

Met deze 3 knoppen kan je nu testen of de knoppen in de juiste volgorde indruk.

Combineer de patronen op de 3 apparaten met de tekening in de slaapkamer, de volgorde wordt dan: midden, rechts en daarna links.

Als het goed is komen de 4 sokkels nu allemaal even ver omhoog.

 

Draai je om en loop naar de andere kant, daar zie je een drukknop met daarachter een apparaat.

Het lijkt wel een planetarium, alleen met maar weinig planeten.

Je zie 3 verschillende bollen, de grootste in het midden staat vast.

Als je op de knop drukt gaan de andere 2 draaien, onderop zie je 12 blokken staan.

Je moet dit beschouwen als een klok.

Druk nu op de knop en kijk waar de 2 kleiner bollen stoppen.

Je moet snel kijken want de bollen blijven niet lang zo staan.

Ze stoppen allebei op het derde blok.

Je bent hier nu klaar, ga terug naar het bordes bij de grote lenzen.

Klik in de lift en ga naar beneden, ga naar rechts naar de 3 apparaten met de patronen.

Trek nu de cilinders met de patronen omlaag in de volgorde: midden, rechts en dan links.

Als de cilinders met de patronen nu niet omlaag blijven gebruik dan de volgorde: rechts, links en dan midden.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er nog een laag in de puzzels is, je moet op de draaiwielen klikken om de spiegels te draaien.

Je moet 2x klikken op het draaiwiel links, 3x op het draaiwiel ernaast. Het volgende draaiwiel staat goed en klik dan 1x op het draaiwiel rechts.

Je krijgt dan: rechts = 1, links = 2 en midden = 3, ik weet niet of dit de juiste verklaring is maar het werkt.

De spiegels gaan nu omhoog.

Nu de lenzen nog goed zetten en de spiegels draaien.

Ga terug naar het gebouw en stap weer in de lift, boven ga je dan naar de kleine bordessen.

Klik op beide bordessen op de tandwielen tot de wijzer op de 3 staat, doe dit ook op het andere bordes.

De lenzen draaien nu voor elkaar.

Ga met de lift naar beneden en loop naar de draaiwielen.

Klik op de draaiwielen totdat de spiegels goed staan, je ziet dan dat de power van de lenzen naar de Core gaat op de steiger.

Je bent hier klaar, loop over de steiger naar de Groene Core en klik op de Core.

Je bent weer terug in de grot.

Loop de grot uit en je ziet dat de rotsen veranderd zijn, alsof ze vanbinnen gloeien.

Ga naar de schakelaar op het blok en zet deze naar beneden, de power gaat nu naar rechts de volgende grot.

Loop dan over het pad naar links, naar de stenen bogen.

Loop naar het hek en duw dit naar binnen.

Loop de grot in, je vindt daar de rede Core en 4 sokkels met een knop bovenop.

Op de knoppen zie je punten staan: 1, 2, 9 en 4. Deze aantallen stippen heb je eerder gezien.

Op de boomstronk met ervoor een sokkel met een pijl.

Als je het niet meer weet kan je even gaan kijken, loop naar het andere hek en maak dit open.

Hier vandaan ben je snel bij de boomstronk.

De volgorde is: 1, 4, 9 en 2. Druk in deze volgorde op de knoppen bovenop de sokkels en de rode Core gaat branden.

Klik dan op de rode Core.

Je ziet een waterval, draai naar rechts. In de hoek zie je een paar grote ringen.

Loop naar die hoek en volg dan het pad naar die ringen, je ziet dat er een rail door de ringen loop.

Voor je staat een kar op de rails, klik op de kar om in te stappen.

Trek dan de hendel naar achteren en geniet van de korte rit.

Kijk tijdens de rit naar links dan zie de wirwar van rotondes, paden en liften.

Ik heb de rotondes genummerd van A t/m R-

Klik op uit te stappen aan de rechter kant en volg het pad naar links.

Rechts staat een hut, loop naar de voorkant en daar vindt je de ingang van de hut.

Je kan de hut ingaan maar in deze hut is niks te vinden.

Ga weer naar buiten en loop naar het cirkelvormige looppad. Dit is het begin van een wirwar van rotondes, looppaden en liften.

Deze wirwar is verspreid over 3 niveaus, je ziet verschillende hutten staan.

In een aantal je vindt boeken en brieven, je moet overal naar toe gaan.

Stap op de rotonde en loop over de paden en de andere rotondes, kijk over de rand en je ziet een hoop andere paden en rotondes.

Als je terug bij het begin bent stap je weer op de rotondeA en dan ga je het pad op naar rechts.

Kijk op die rotondeB even over de rand in het midden dan zie je daar een rotondeP met een lift.

Met die lift kan je naar boven maar je kan er nu niet mee naar beneden vanaf deze rotonde.

Volg nu vanaf deze rotonde het pad naar links en je komt op rotonde C.

Ga het rechter pad op en volg dit pad, het gaat naar een grot maar daar kan je nu niet komen omdat het looppad een deel mist.

Als je bij de opening in het pad bent en draait naar links dan zie je een plateau met 12 sokkels.

Loop terug en ga dan weer het rechter pad op, je komt op het plateau met 12 sokkels.

Alle sokkels hebben een hendel bovenop.

Loop naar de rand en kijk naar het looppad, onder het deel dat weg is zie je een liftplatform.

Op de grond onder dat platform zie 12 dingen staan, het zijn gebogen stukken pijp.

Het is de bedoeling om het platform omhoog te zetten zodat je naar de grot kan.

Ga terug naar de sokkels en zet alle hendels omlaag, loop dan naar de rand en kijk omlaag.

Je ziet dat de pijpen zijn verdraaid, laat ze zo maar staan.

Later merk je waarom dat moet.

Ga terug op rotonde C en ga dan naar rechts naar rotonde D.

 Op rotonde D kan je alleen maar links terug naar rotonde A of met de lift naar beneden.

Klik op de lift en trek de hendel naar achteren.

 Je bent dan op rotonde E.

Je ziet 2 rotondes aan de andere kant, er loop geen looppad daar naar toe.

Draai je om.

Ga het houten looppad op, na de bocht is aan de linkerkant een deel van de reling weg. Je ziet daar een hut, ga daar naar toe en bekijk de hut.

Er is niets te vinden dus ga terug naar het houten looppad en ga naar links.

Je komt op rotonde F, ga naar de andere kant en loop verder op het pad.

Je komt op rotonde G, stap op de lift en trek de hendel naar achteren.

Je zakt omlaag en je komt op rotonde H.

Stap van de lift af en volg het enigste pad hier, via rotonde I kom je op een plateau.

Op het plateau loop je naar rechts, in de hoek vindt je een boek.

 

Hierin staan patronen van gebogen lijnen, onder ieder patroon staat een naam.

Kopieer de patronen en de namen die erbij horen.

Je vindt verderop 3 namen en daar moet je het patroon van weten.

Loop terug naar rotonde H en stap op de lift, trek aan de hendel.

Je gaat terug omhoog naar rotonde G.

Loop naar de volgende rotonde J, deze heeft ook een lift.

Stap op de lift en trek aan de hendel, je komt op rotonde K.

Loop dan naar de hut maar daar vindt je niks.

Ga terug op de lift in rotonde K en trek aan de hendel, je bent weer op rotonde J.

Loop over het andere pad naar rotonde L, deze heeft ook een lift.

Stap op de lift en trek aan de hendel.

Beneden stap je op rotonde M, loop over het pad naar de volgende rotonde N.

Gahet linker pad op.

Je ziet nu een breed zandpad dat naar een ruïne gaat.

Loop naar de ruïne, je ziet daar een kooi met daarin een skelet. Dit is 1 van de architecten.

Links ligt een boek, lees dit boek. Het vertelt het verhaal van deze architect.

In het boek staat onder 1 woord een rode lijn: system, noteer dit woord.

Loop terug naar de rotonde N en ga weer links.

Volg dit pad, over rotonde O, het slingert veel. Dit pad gaat over in een zandpad dat omhoog gaat.

Halverwege dit pad draai je om, je ziet dan een pad dat naar een hut gaat.

Ga in de hut kijken maar er is niks te vinden.

Ga naar beneden en loop over het andere pad verder omhoog.

Je komt dan op het plateau met de gebogen pijpen.

Loop voorbij de pijpen en daar zie je en draaiwiel, draai aan het wiel en uit de gebogen pijpen komt nu vuur.

Als je eerder de hendels op de sokkels niet omlaag had gezet dan had je nu geen vuur gezien.

Loop terug naar het pad waarover je hier gekomen bent, links van dit pad zie je een houten looppad.

Volg dit pad naar rotonde P en dan verder naar rotonde Q, stap op de lift en trek aan de hendel.

Beneden loop je vanaf rotonde R naar de hut.

Je vindt hier een boek, op 1 van de bladzijden zie je onderaan 3 woorden waarvan het middelste woorden is doorgestreept.

Noteer ook die woorden en ga dan terug naar boven, loop naar rotonde P.

Stap op de lift en trek aan de hendel, je bent dan terug op rotonde B

Loop dan naar rotonde C en verder naar het plateau met de 12 sokkels.

Je moet nu de patronen van die 3 woorden: origin – system – chaos, combineren.

Je krijgt dan 1 symbool en dat moet je na maken met de gebogen buizen.

Door bepaalde hendels omhoog te zetten verdraaien een aantal buizen en het vuur in die buizen gaat uit.

Nummer de buizen van links naar rechts: 1 t/m 12.

Zet nu de hendels van de volgende sokkels omhoog:2, 3, 6. 11 en 12.

Loop naar de rand en kijk naar de buizen, je ziet het symbool en ook dat het platform nu omhoog is.

Het pad naar de grot is hersteld.

Loop terug naar rotonde C, ga links het pad op en loop naar de grot.

Loop tussen de lampen door naar de hangbrug.

Je ziet een metalen pad naar de overkant met 5 draaischijven.

Deze schijven moet je nu in de goed positie draaien.

Rechts van het pad staat een schijf met 5 ringen en 4 knoppen links en 4 knoppen rechts.

Door een klik op de rechter knoppen draaien de ringen rechtsom, met de linker knoppen draaien ze links om.

Noem de knoppen van boven naar beneden: A,B, C en D.

Noem de ringen van buiten naar binnen: 1 t/m 5.

Knop A draait de ringen 3 en 5, knop B 2 en 4, knop C 1 en 3 en knop D 1en 4.

Zet eerst ring 5 goed met knop A, dan ring 2 met knop B, dan ring 4 met knop D en als laatste ring 1 en 3 met knop C.

Alle schijven staan nu goed en het pad is vrij.

 

Loop naar de overkant, daar staat de rode Core, klik op de rode Core.

Je bent weer terug in de grot op het eiland, loop dan naar de generator in het stenen huisje.

Je moet nu de power naar de vuurtoren herstellen.

Naast het huisje met de generator staat het blok met de schakelaar, zet nu de schakelaar naar rechts.

Je ziet dat de power nu naar het volgende blok toe gaat.

Loop naar de volgende schakelaar en zet de schakelaar omhoog, er is nu power in de vuurtoren.

Ga naar boven naar de vuurtoren, ga naar de deur.

Klik op de klink en houd je muisknop ingedrukt, trek de deur open door de muis naar beneden te schuiven.

Klik in de deuropening en je staat binnen, je staat voor een trapje naar een platform.

Rechts hangt een ketting met een handvat.

Trek de ketting omlaag en het platform gaat omhoog.

Ga het trapje op en je ziet dan op de grond een ronde schijf met pijlen.

Maak een tekening van de pijlen, dit heb je nodig boven in de vuurtoren.

Ga iets achteruit en trek weer aan de ketting, het platform komt naar beneden.

Klik op het platform om erop te stappen, trek dan aan de ketting boven het platform.

Boven stap je van het platform af en ga je naar buiten.

Je ziet een bol met een pijl, de pijl omlaag. Deze staat niet op de tekening.

Er zijn 8 van deze bollen, deze staat vast maar de anderen kan je draaien om de andere pijlen te maken.

Ga naar rechts en draait de bol totdat je de pijl naar linksonder wijst.

Je maakt deze pijl door tussen de pijl naar links en de pijl naar omlaag te gaan staan.

Ga weer naar rechts naar de volgende bol en draai de bol totdat je de pijl naar boven hebt.

Ga verder naar rechts en zet nu alle bollen goed in de volgorde van de tekening.

Als alle bollen goed staan ga je de vuurtoren weer in en klik je 2x vooruit.

Je staat dan voor een ladder, klik op de ladder en je komt bovenin de vuurtoren.

Hier staat de gele Core en als je alles correct hebt gedaan dan is deze gele Core nu actief.

Loop naar de gele Core en klik erop, je komt dan in de “Floating Garden”.

De tuin bestaat uit een aantal zwevende rotsblokken.

Op de tekening zie je de belangrijkste delen, je kan deze delen bereiken over looppaden.

Je bent nu op deel 1 bij Start.

Tussen de stengels door zie je zwevende looppaden en rechts zie je een rond plateau.

Achter dat plateau zie je een grote oranje boom met daarboven een grote bloem.

Draai naar rechts en je ziet een tegelpad tussen 2 blokken.

Draai verder naar rechts en daar is ook een tegelpad, daar zie je een rode plant staan.

Je kan op de plant klikken maar deze is nog niet actief.

Rechts naast de blokken staat een sokkel met een top die kan draaien.

Op de sokkel staan symbolen en op de top staat 1 symbool, je moet later de top draaien om de juiste combinatie te maken.

Draai nog verder naar rechts en daar is ook een tegelpad, dit pad gaat naar deel 1A van de tuin.

Daar staat ook een rode plant en een sokkel met een top.

Draai je om en ga over het tegelpad naar het lager gelegen deel 2 van de tuin.

Daar vindt je ook een sokkel met een top alleen deze top kan niet draaien.

Zowel op de sokkel als op de top staan 8 symbolen.

Daarnaast zie je en gat in de grond, hier komt later een lift naar boven.

Draai je om en ga naar boven, ga rechts naar het ronde plateau en loop verder over het looppad.

Je komt bij een splitsing, rechtdoor kom je bij deel 1A van de tuin.

Ga nu eerst naar rechts, je komt op een ander plateau.

Loop verder over het looppad en je komt weer bij een splitsing.

Rechtdoor ga je naar deel 5 en 6 van de tuin, nu ga je weer naar rechts.

Je komt nu op deel 3 met de tempel, midden in de tempel staat de Core.

Deze is nog niet actief

Er staan 8 pilaren onder het dak, op iedere pilaar staan 2 symbolen.

Ga naar elke pilaar en noteer welke combinatie van symbolen daarop staan.

Rechts van de Core staat een sokkel met een top.

 Loop naar de sokkel en kijk welk symbool op de top staat.

Kijk in je aantekeningen welk symbool daarbij past, draai dan de top tot je de juiste combinatie ziet.

Draai je om en loop naar de Core en ga naar rechts.

Loop over het looppad naar deel 4 van de tuin, kijk even naar links.

Daar zie je een grote witte boom staan met daarboven een grote bloem.

Loop verder over het pad, het maakt niet uit of je nu links of rechts verder gaat.

Tussen de stengels zie je al een sokkel staan.

Ga naar die sokkel en draai de top tot de juiste combinatie.

Volg dan het tegelpad naar rechts, achter de rots vindt je een witte plant.

Klik op die plant en je ziet dat de grote bloem stuifmeel op de witte boom blaast.

Er verandert niets, je moet eerst iets anders doen. Later kom je hier terug en dan verandert de boom van kleur.

Loop dan naar de rand rechts van de witte boom, daar staat ook een sokkel.

Draai de top tot je de juiste combinatie hebt.

Ga dan via de tempel naar deel 5 van de tuin.

Ga op de splitsing naar rechts.

Je ziet hier ook een grote oranje boom met daarboven een grote bloem.

Op de volgende splitsing ga je naar links.

Op deel 5 vindt je een rode plant en ook weer een sokkel.

Je kan op de plant klikken maar deze is nog niet actief.

Ga naar de sokkel en maak daar ook de juiste combinatie van symbolen.

Ga nu via het looppad naar deel 6 van de tuin.

Links zie je een rode plant, ook deze is niet actief, en rechts zie je een hut.

Ga naar de hut, binnen vindt je een boek en een brief.

In het boek zijn alleen maar lege bladzijden.

Onderaan de brief zie je een driehoek met 3 gekleurde hoeken.

Noteer de kleuren en ook waar ze staan, je moet later de 3 bomen deze kleuren geven.

De witte boom moet paars worden.

Achter de hut zie je tralies staan, rechts naast de hut staat de sokkel.

Ga op de sokkel de juiste combinatie instellen.

Loop naar de rode plant en ga dan naar rechts door de stengels om de rots heen.

Daar staat een pop met een grote koksmuts, wat je er mee moet weet ik niet.

Ga nu via de looppaden naar deel 1 en 1A, je moet hier ook de juiste combinaties op de 2 sokkels instellen.

Als je nu op alle sokkels de juiste combinatie hebt ga dan naar deel 2 van de tuin.

Je zie je een lift/mand boven het gat hangen.

Klik in de lift om in te stappen en trek aan de ketting.

Je zakt naar beneden, klik om uit te stappen en loop via het looppad naar het andere rotsblok.

Op de rand staan 3 draaiwielen. Je ziet ook onder de wortels 3 bakken met vloeistaf hangen.

Klik op de draaiwielen en draai deze naar rechts, de bakken met vloeistof komen omhoog.

De wortels hangen nu in de vloeistof.

Ga terug naar de lift en trek aan de ketting om weer naar boven te gaan.

Je moet nu de witte plant gaan activeren door op de rode planten te klikken want deze zijn nu actief.

wit

=

blauw + rood + geel

oranje

=

rood + geel

groen

=

blauw + geel

Om de witte plant actief te maken heb je een blauwe en een oranje (= rood + geel) boom nodig.

Je bent nu in deel 2 van de tuin, ga naar deel 1 en 1A en maak daar beide planten blauw door 2x op iedere plant te klikken.

Je hebt nu een blauwe en een oranje boom.

Ga naar deel 4 achter de tempel en klik daar op de witte plant.

De witte boom wordt nu paars.

Ga nu naar deel 5 en 6 van de tuin en maak 1 van de planten nu geel, de boom is nu geel.

Als je alle 2 planten geel maakt dan werkt het niet.

Ga nu naar deel 1 of 1A, dat maakt niet uit en maak 1 van de planten geel.

De andere blijft blauw, de boom is nu groen.

De bomen hebben nu de goede kleur volgens de brief in de hut op deel 6 van de tuin.

Loop naar de tempel en je ziet dat de Core nu actief is.

Ga naar de gele Core en klik op de Core en je bent terug bovenin de vuurtoren.

Je ziet dat de rotsen nog meer gloeien.

Ga naar de ladder en klik links naast de ladder.

Beneden ga je iets naar voren en klik je op het platform, trek daarna aan de ketting.

Je zakt naar beneden in de vuurtoren, ga naar buiten.

Ga naar beneden en ga naar de ton, kijk naar op de grond naar het plankje met de ronde houtjes.

Loop verder naar beneden en ga over het looppad naar het blok met de schakelaar.

Zet de schakelaar naar rechts, de monorail heeft nu power.

Loop naar de monorail, ga naar links naar het kastje met de schakelaars.

Nummer de schakelaars van links naar rechts: 1 t/m 9.

Zet nu schakelaars 2, 4, 5, 6, 8 en 9 naar voren. Je ziet nu 6 gele streepjes.

Loop naar de cabine van de monorail en klik op het luik.

Klik in de cabine en trek dan de hendel naar achteren.

Je gaat nu naar de andere kant van het eiland, stap uit de monorail en je ziet op het strand een blauwe Core staan.

Ga daar naar toe en klik op de blauwe Core.

Je bent nu in een wereld van eilanden in water, de eilanden zijn verbonden met bruggen.

Op de eilanden liggen kristallen/blokken.

Volg nu het pad naar boven, loop naar de volgende brug.

En vandaar naar het volgende eiland, hier kan je naar rechts en dan kom je bij het orgel.

Rechtdoor kom je op het andere deel van het eiland, hier staan 5 sokkels met gekleurde drukknoppen bovenop.

Hier kan je ook weer 2 kanten op, schuin naar links en schuin naar rechts.

 

Loop nu naar links en naar rechts, het maakt niet uit welke je eerst doet.

Loop tot je niet verder kan, daar staat een sokkel met op de top 3 symbolen.

Je ziet ook een ander eiland maar daar kan je nu nog niet komen.

Noteer welke symbolen op de sokkel staan en loop dan terug naar het eiland met de 5 sokkels.

Ga dan naar het andere pad en volg dit tot het einde, ook hier zie je een ander eiland dat je niet kan bereiken en ook hier staat een sokkel met 3 symbolen op de top.

Noteer ook de welke symbolen hier op staan.

Loop terug naar het eiland met de 5 sokkels.

Loop dan verder over het linker pad, rechts ga je terug naar de monorail.

Loop door tot je bij het orgel bent.

Rechts naast het orgel zie je en brief liggen, lees de brief.

 

Draai iets verder naar rechts en daar staan 5 palen met een soort klok erop.

Er is maar 1 wijzer en er zijn 10 standen, alle wijzers staan nu op stand 1.

Nummer de knoppen van 1 t/m 10rechtsom.

Ga dan naar het orgel, er zijn 5 toetsen: blauw, rood, groen, geel/wit en paars.

Bij iedere kleur toets hoort een symbool en je moet nu uitzoeken welk symbool bij welke kleur hoort.

Alle wijzers staan nog op stand 1, klik nu op elke toets en kijk of er een symbool verschijnt op het orgel.

Bij deze stand zie je een symbool als je op de wit/gele toets klikt.

Noteer het symbool, de kleur van de toets en de stand van de wijzer:

Dat is stand 1, kleur wit/geel en het symbool is een cirkel met een punt in het midden.

Zet nu alle wijzers op stand 2 en klik weer op alle toetsen, geen symbool.

Ook met de wijzers op stand 3 en 4 zie je geen symbool.

Zet de wijzers op stand 5 en dan zie je een symbool als je op de paarse toets klikt.

Noteer het symbool, kleur paars en stand 5.

Bij stand 6 en 7 vindt je geen symbool maar bij stand 8, 9 en 10 vindt je wel een symbool.

Loop nu naar het eiland met de 5 sokkels, bovenop de sokkels staan gekleurde drukknoppen.

Pak je aantekeningen erbij, als het goed is heb je de symbolen die op die 2 sokkels staan genoteerd.

Bij ieder symbool hoort een kleur.

Je weet dan welke kleur knoppen je moet indrukken voor de sokkel op het eind van het rechter pad: wit/geel, blauw en paars.

Druk dus op de knoppen blauw, paars en wit/geel en je hoort iets verschuiven.

Loop naar de sokkel op het eind van het rechter pad en je ziet dat er blokken omhoog zijn gekomen.

Je kan nu naar het eiland lopen.

Je ziet daar 10 beelden van olifanten staan, je moet op iedere olifant het juiste symbool gaan instellen.

Welke symbolen?

Draai je om en daar is een pad naar boven, ga naar boven en daar vindt je de blauwe Core.

Deze is nog niet actief.

Loop terug naar het eiland met de 5 sokkels.

Kijk nu in je aantekeningen welke symbolen op de sokkel van het linker pad staan.

Zoek uit welke kleuren daarbij horen: wit/geel, groen en rood.

Klik dan op de blauwe en de paarse knop om deze weer omhoog te zetten.

Druk nu op de groene en de rode knop en je hoort weer iets verschuiven.

Loop nu over het linker pad en je ziet dat er ook hier blokken omhoog zijn gekomen.

Loop naar het laatste eiland en daar liggen 10 blokken op de grond.

Nummer de blokken van links naar rechts 1 t/m 10.

Je ziet dat op blok 2, 3, 4, 6 en 7 een symbool staat.

Noteer de symbolen en ook op welk blok ze staan.

Ga terug naar het eiland met de olifanten, nummer de olifanten van links naar rechts 1 t/m 10.

Je weet de symbolen van olifant 2, 3, 4, 6 en 7, ga de juiste symbolen instellen op de olifanten.

Je hebt nog 5 symbolen nodig maar die heb je al, dat zijn de symbolen van het orgel.

Dit zijn de symbolen van olifant 1, 5, 8, 9 en 10.

Je hebt genoteerd welk symbool bij welke stand hoort.

Ga de juiste symbolen instellen op de andere olifanten.

Draai je om en ga het pad op naar boven, daar staat de eerste blauwe Core en deze is nu actief.

Loop naar de blauwe Core en klik daarop en je gaat nu naar de tweede blauwe Core.

Je staat voor een paar stenen pilaren, daarachter zie je een koepel, stenen bogen en muren.

Dit is het labyrint en daar moet je doorheen, je moet 8 drukknoppen zoeken en deze ook alle 8 indrukken.

Op de ton voor de rechter pilaar ligt een brief, ga deze bekijken.

Leg de brief terug en draai je om, je ziet links een trap naar beneden.

Ga naar de trap en loop naar beneden, volg het pad en daar vindt je een boek.

Dit kan je bekijken.

Ga terug naar boven, je kan nu om de rots heenlopen.

Je kan zelfs op de rots lopen, bovenop de rots heb je een beter uitzicht over het labyrint.

Het is een cirkelvormig labyrint rond een koepel en je moet naar die koepel toe.

Dit is een plattegrond van het labyrint, de witte lijn is het pad naar de koepel, via de groene lijnen kom je bij de 8 sokkels met drukknoppen.

De rode lijnen zijn de dead-ends, de gele punten zijn de sokkels en de paarse punt is een standbeeld.

De onderste blauwe punt is het begin en de blauwe punt in het midden is in de koepel.

Loop terug naar de 2 pilaren, loop tussen de pilaren door.

Je ziet nu links en rechts een pad, links staat een rode lamp en rechts staat een groene lamp.

Ga nu eerst naar links, dit deel is niet zo uitgebreid en er staat maar 1 sokkel met een drukknop.

In het groene deel staan 7 sokkels met een drukknop.

Als je eerst de groene kant doet moet je later helemaal terug hier naar toe en dan weer terug naar de koepel.

Ga naar links en volg het pad, op het eind moet je naar rechts.

Weer rechts en dan links omhoog, volg gewoon het pad.

Je kom bij een trap omlaag, beneden zijn 2 trappen.

De linker trap is een dead-end dus neem de rechter trap en volg het pad naar rechts.

De volgende trap omhoog en dan rechts, daar staat de eerste sokkel met een drukknop.

Loop naar de knop de klik erop.

 Je bent klaar in dit gedeelte, je moet terug naar de 2 pilaren en dan verder over het groene pad.

Omdraaien en de trap af, de volgende 2 trappen op naar boven en dan verder het pad volgen.

Ga het groene pad op, eind links.

Je ziet dan links een volgende trap, daar ga je dadelijk naar toe.

Eerst rechts, daar zie je een groene lamp. Dan weer rechts en links,dan weer rechts. Op het einde is weer een trap naar links.

Boven kan je rechtdoor maar dat is weer een dead-end, dus ga naar rechts en volg het pad helemaal tot het einde.

Daar vindt je een sokkel met een drukknop, druk op de knop en draai je om.

Volg het pad terug naar de trappen, ga omlaag en volg dit pad.

Je bent dan terug bij de eerste trap, ga naar boven en dan naar links.

Rechts is een dead-end.

Volg het linker pad, je komt op een breed pad naar boven, je ziet daar de koepel.

Ga naar boven, halverwege is rechts een pad, dit is ook een dead-end.

Boven moet je naar links en daar zie je de volgende sokkel met drukknop.

Loop naar de drukknop en klik daar op.

Draai je om en ga rechts door de opening in de muur, je ziet dan rechts weer een trap.

Je kan ook verder naar beneden en dan naar links maar dat is een dead-end.

Ga rechts de trap op, er staat een blauwe lamp.

Volg het pad en ga dan de 2 trappen af naar beneden.

Blijf gewoon het pad volgen, weer een breed pad in de richting van de koepel.

Ga daarna naar links, rechtdoor is een dead-end.

Links zie je een trap naar beneden, je kan daar gaan kijken maar het is een dead-end.

Iets verder zie je rechts een trap omhoog en links een trap omlaag.

Ga eerst rechts omhoog, er staat weer een blauwe lamp. Boven kan je naar rechts maar dat is een dead-end.

Ga naar links en volg het pad, daar vindt je de volgende sokkel met drukknop.

Klik op de knop en draai je om en loop terug naar de trap, ga de trap af.

Ga ook de volgende trap naar beneden, volg het pad.

Je moet nu een aantal keren rechts-links-rechts-links, je gaat onder een paar dikke takken/wortels door en blijf het pad volgen.

Je loopt tussen hoge muren.

Je kijk dan weer over het water, onderaan de trap ga je naar rechts.

Iets verder zie je weer trap aan de rechter kant, ga de trap op.

Links naar de volgende trap, ga die trap op en loop verder.

Je ziet nu 2 trappen, de rechter trap gaat naar een dead-end.

Ga de linker trap op, achter de pilaar vindt je weer een sokkel met een drukknop.

Loop naar de sokkel en klik op de knop.

Draai je om, je kan nu teruggaan naar de trap of nu tussen de laatste 2 pilaren doorlopen maar dit is ook een dead-end.

Dus ga naar links en volg het pad tot je weer op het pad bij het water bent.

Ga naar rechts en volg het pad tot je rechts een doorgang ziet, je ziet ook een aantal olielampen staan.

Ga hier in en je staat voor een trap. Als je nu naar rechts kijk zie je een doorgang.

Je kan daar ingaan en naar boven maar dit is een dead-end.

Ga de trap op en volg het pad, ga de volgende trap op.

Boven ga je naar links en volg je het pad, je ziet de muur van de koepel.

Blijf het pad volgen, als je naar beneden loopt zie je een pad naar rechts maar helaas dit is een dead-end.

Blijf het pad volgen, je ziet nog 2x een dead-end aan de rechterkant.

Het pad verder volgen en op het eind vindt je een sokkel met een drukknop.

Klik op de knop en volg dan het pad terug tot je weer op het pad langs het water bent.

Ga weer naar rechts, ga dan weer naar rechts. Daar staat een paars/rode lamp.

Volg het pad, je gaat onder een grote stenen boog door.

Volg het pad verder tot je bij een trap komt, rechtdoor is een dead-end dus ga rechts de trap op en volg het pad verder.

Het is een stuk lopen en het pad slingert, je komt bij een trap.

Ga de trap op en daar vindt je rechts de volgende sokkel met drukknop.

Druk op de knop, draai je om en loop rechts langs het stenen afdak.

Je kan nu links of rechts, ga eerst naar links en volg het pad tot de sokkel met de drukknop.

Draai je om en loop terug naar het stenen afdak en loop dan recht door.

Je loopt dan langs de koepel, je ziet een groot beeld staan.

Het pad verder blijven volgen tot je niet verder kan.

Op de muur rechts hangt een rond bord met 8 schijven met daarop stukken witte lijn.

Je moet de schijven draaien om een doorlopende witte lijn te maken tussen de 2 rode punten.

Als je ergens vergeten bent om op een drukknop te drukken dan kan je 1 of meerdere schijven niet draaien.

Je moet dan terug om die drukknop in te drukken.

Als je deze puzzel hebt opgelost dan hoor je weer iets schuiven, draai naar links.

De koepel is nu open, ga naar binnen.

Je ziet de tweede blauwe Core en deze is actief, loop naar de Core.

Links en rechts ligt op een stenen blok een boek, klik op de boeken en je ziet een lijst met namen van personen die daar begraven liggen.

Ga naar de blauwe Core en klik erop.

Je bent dan terug bij de cabine van de monorail.

Loop naar de cabine en klik op de deur, klik in de cabine.

Trek aan de hendel en je gaat terug naar het begin.

Stap uit de cabine van de monorail.

Loop dan naar de tempel en ga naar binnen, je ziet dat alle Cores fel branden.

Ga via de ladder naar boven en loop naar de sokkel in het midden.

Trek de hendel omlaag en kijk wat er gebeurt.

De tempel gaat open, het meisje gaat draaien en de Cores doven langzaam uit.

Het meisje en de Cores zijn verdwenen en je ziet de rotsen weer hun normale kleur krijgen.

Ga de ladder af en als je dan naar buiten kijkt zie je de boot liggen.

De boot is weer zeewaardig.

 

Verlaat de tempel en ga naar de boot.

Als je wilt kan je nu aan de andere kant van het eiland gaan kijken maar het wrak van de boot ligt er niet meer.

Loop de steiger naar de boot op.

Het is een beetje vreemd einde maar je kan niet op de boot stappen en dan wegvaren.

Einde

2019: Walkthrough door: Dick Leeuw