2019: Walkthrough door Dick Leeuw en Louis Koot

Tekst door Dick Leeuw, screenshots door Louis Koot

Deel 2 van de walkthrough

The Grand Coral Quarry

Ga 4x vooruit over het houten planken pad, zoom in op het informatiebord

  Zoom uit en ga 1x vooruit, draai je om en zoom in op de achterkant van het informatiebord. Hier lees je dat je voorbij de blauwe steen moet gaan.  

 Zoom uit en draai je om, ga 3x vooruit en draai links.  

Ga naar de deur die je daar ziet, helaas kan je deze nu niet openmaken.  

  Zoom uit en draai je om, ga 1x vooruit en draai links. Ga daarna 2x vooruit en draai links, zoom in op de barbecue.  

Til de deksel op en daar vindt je een brief, lees de brief.  

  Zoom uit en draai rechts, ga 1x vooruit en zoom in op de blauwe steen. Je kunt de blauwe steen oppakken maar niet meenemen

  Dus klik de steen weer weg en draai rechts en je ziet een beitel liggen, pak de beitel.  

  Draai terug naar de blauwe steen en ga 3x vooruit, 

  Zoom in op de portefeuille en pak de portefeuille dan

In de portefeuille vindt je een aanwijzing, je moet naar: The Aviation Gallery.  

  Je kan proberen de deur te openen met de beitel maar helaas geen succes. Ga terug naar de ingang en klik op exit. Ga via de kaart naar de 

Aviation Gallery.

  Ga 1x vooruit en draai links naar de muur.

Op de muur hangt een kaart  en een tabel van het periodiek systeem  Zoom in op de kaart,

 klik nogmaals op de kaart en je hoort Carol zeggen dat ze hier een foto van wil hebben. Klik op je telefoon in je inventaris en klik daarmee op de kaart.  

Je hebt nu een foto in je inventaris. Zoom uit en draai rechts, ga 1x vooruit en draai links. Op de tafel ligt een gastenboek.

  Zoom in op het gastenboek en klik er dan op, je vindt daar een aanwijzing.  

Je moet op zoek naar de foto van Suchet and the Bear. Ga terug naar de ingang en draai links, daar hangt de foto die je zoekt.  

Zoom in en draai de foto om. Je leest: Behind Dudley’s Table.  

Zoom uit en ga naar de kaart, rechts van de kaart hangt een Periodiek Tabel. Op de achterkant lees je: Use these glasses to get further.  

 Klik  nogmaals op de achterkant en Carol zegt dat hier iets was vastgeplakt. De bril is verdwenen.

 Zoom uit en draai links, ga naar de ingang. Daar krijg je een bericht van Stina.  

Ze vraagt of je haar wilt opzoeken in de bibliotheek, je hebt weer een nieuwe locatie. Klik de telefoon weg en klik op exit. Ga via de kaart naar 

Stina.

 

Ze vraagt of je haar elektronische sigaretwilt halen, de locatie staat nu op de kaart. Carol wil dat wel doen als Stina alles opzoekt over Andrew Suchet.

  Als het gesprek is afgelopen zie je weer de kaart, je moet nu naar de 

steiger (Jetty).

  Ga 5x vooruit,

draai rechts en ga vooruit. 

Draai links, op de rand van de steiger ligt elektronische sigaret. Zoom in en pak de sigaret.  

Draai links, vooruit en draai weer links. Ga 2x vooruit en draai weer links.  

Ga naar de barbecue plek en zoom in, pak de gele fles aanstekervloeistof.  

Op 1 van de planken zie je oplader voor de elektronische sigaret liggen, pak de lader.  

  Zoom uit en draai je, ga vooruit en draai links. Ga een aantal keren vooruit en klik op exit. Ga via de kaart terug naar 

Stina.

Praat met Stina en geef haar de spullen. Stina heeft de info over Suchet nu nog niet maar ze zal Carol een sms-je sturen zodra ze het heeft. Ga naar het

 huis van Andrea, 

ga naar binnen. Ga naar beneden en dan vooruit, draai rechts en ga de linker kamer in.  

  Draai naar de deur, daar heb je eerder de sticker weggehaald maar je kon toen niet het adres lezen. Combineer in je inventaris de wattenschijf met de aanstekervloeistof.

  Zoom dan in op het visitekaartje en gebruik het wattenschijfje op de lijmresten.  

Je kan nu het adres lezen, je krijgt weer een nieuwe locatie op de kaart. Verlaat de woning en ga via de kaart naar de woning van de pianoleraar 

Seth Andrews.  

  Praat met Seth en je krijgt weer een nieuwe locatie op de kaart: The Hotel. Ga naar het 

Hotel: 

Probeer de deur open te maken. Helaas je hebt een sleutel nodig. Ga terug naar het 

huis van Andrea, 

aan de voordeur hangt een rode jas. Ook is er een briefje op de deur geplakt. Zoom in op het briefje en lees het.  

Zoom uit en zoom dan in op de rode jas, klik op de jas en pak uit de binnenzak een ultraviolette bril.  

Klik de bril naar je inventaris. Zoom uit en draai je om, klik op exit. Ga via de kaart naar de

 Aviation Gallery.

  Zet de ultraviolette bril op, je doet dit door met de bril in het scherm te klikken. 

Loop dan naar achteren en ga naar het gastenboek. Op de muur staat een aanwijzing geschreven: De begrafenis en de vliegtuigen en dan het gastenboek.

 

 Ga naar de ingang en draai rechts, zoom in op de foto met de begrafenis en de vliegtuigen.  

Draai de foto om en je leest: bladzijde 37.  

Ga terug naar het gastenboek en zoom in op het boek, klik erop en je ziet bladzijde 37.

Zoom in op de bladzijde en ej krijgt weer een nieuwe locatie: The Diving Vault.  

  Zoom uit en verlaat de Gallery, ga via de kaart naar 

The Diving Vault.

Dit is een duikmuseum, als je naar links draait kan je op 2 dingen inzoomen. Dit zijn toelichtingen bij apparaten.  

Je kan ook verder de kamer inlopen maar daar kan je niks. Draai je om en loop in de richting van de trap, je komt in een andere ruimte.  

Je ziet rechts een aantal eenmansduikboten. Ga 2x vooruit en draai links, ga dan schuinrechts naar decompressietank.

  Je bent dan in de decompressietank. Draai je om en je ziet een foto met daaronder een papier. Zoom in op het papier en lees de tekst.  

Zoom uit en zoom in op de foto, draai de foto om en op de achterkant zie je staan “Pt en Xe”.  

  Zoom uit en draai links, ga 3x vooruit. Draai je om en ga de trap op. Boven ga je de volgende trap op.  

 Draai links en zoom in op de kamer aan de andere kant.

Klik op de koffer met de sticker op de voorkant. Je ziet nu de bovenkant, je moet hier een code invoeren. Je hebt net een aanwijzing gevonden: Pt en Xe, dit zijn afkortingen voor chemische elementen. Je moet nu eigenlijk naar de Aviation Gallery want daar hangt een Periodieke Tabel. Hierin kan je het atoomnummer opzoeken van Pt en Xe. Ik zal je de tocht besparen, hier zijn de getallen: Pt=78 en Xe=54.

  Voer de code in, dus klik op de cijfers 7, 8, 5, 4 en de koffer gaat open, je ziet de aanwijzing dat je naar het hotel moet gaan.  

Zoom uit en draai je om, je krijgt dan een berichtje van Andrea. Lees het bericht en klik daarna op het bericht. i.p.v. een foto krijg je nu 4 woorden: Cat, Butterfly, Bird en Lips.

Klik nogmaals op de telefoon en je krijgt dan een foto van de dochter te zien.  

  Verlaat he duikmuseum en ga via de kaart naar het huis van Andrea.  

Andrea's huis

Ga naar binnen en dan naar de bovenste verdieping, draai rechts. Op de schouw boven de kachel staat een foto, zoom in op de foto.  

Je ziet hierop een aantal dieren, klik nu op de Kat, de Vlinder, de Vogel en de Lippen, volgens de clue dat je van Andrea hebt ontvangen op je telefoon

Het is een sleutelkastje, je ziet een sleutel van Domus maar ook een sleutel van het hotel. Pak de sleutel van het hotel.  

 Hotel:

klik op de deur. Pak de sleutel uit je inventaris en klik op het slot, 

NB: Opmerking van Louis: het hotel heeft 3 verdiepingen en een kelder en er zijn veel kamers. Tijdens de rest van de game moet je meerdere keren teruggaan naar dit hotel. Het zou dus handig zijn als u de indeling van alle verdiepingen en de kamers onthoudt, zodat u weet hoe u de kamers kunt bereiken wanneer u voor de tweede of derde keer terug moet naar het hotel.

Je bent nu in het hotel. Je staat in de hal, links is de trap naar boven. Naast de trap is een deur maar deze is op slot. Draai je om, rechts is de deur van de wc. Voor je is ook een deur, via die deur kan je ook in de andere kamers komen. Draai naar de 2 kamers waarvan de deuren open zijn. Ga de linker kamer in en draai je om, naast de deur ligt op een kastje een lampenkap.  

Zoom in op de lampenkap en pak de rode fietslamp.  

  Zoom uit en draai rechts, vooruit en dan naar links. 2x vooruit naar het restant van de keuken, draai naar de gootsteen.  

  Er ligt een handschoen op de rand van de gootsteen, klik daar op. Op de handschoen staat Bigge geschreven.  

  Zoom uit en draai je om en klik op de kast. Onder de telefoon ligt een kistje, zoom daarop in.  

  Je ziet een afbeelding van de Vitruviusman, ontworpen door Michelangelo.  

Je kan op de armen en benen klik en deze krijgen dan een kleur. Je moet deze natuurlijk in de juiste volgorde klikken.

  Ga terug naar de hal en dan de trap op naar boven.  

Boven draai je rechts, bovenop de kapstok ligt een kistje, zoom daarop in.  

Je ziet op de deksel de cijfers 1 t/m 0.  

Je moet in de juiste volgorde op de cijfers klikken. Als je op het verkeerde cijfer klikt dan licht cijfer 0 op, klik je op het juiste eerste cijfer dan licht cijfer 1 op. Daarna op zoek naar het tweede cijfer, ook hier geldt verkeerde cijfer dan licht cijfer 0 op. Bij het juiste tweede cijfer licht cijfer 2 op, en zo verder. De code is:0386, in het kistje vindt je een sleutel. Pak deze sleutel en klik deze naar je inventaris.  

 Ga terug naar de hal beneden en draai naar de gesloten deur naast de trap. Pak de oranje sleutel uit je inventaris en klik daarmee op het slot.  

  Je bent in de kelder, Ga vooruit de  donkere kamer in.  Pak de rode fietslamp uit je ionventaris en klik ermee in het donkere scherm

Je hebt nu rood licht. Draai 2x links of rechts en ga vooruit de kamer in, naast ede trap .Draai rechts naar de oven, 

klik op het onderste deurtje links en zoom een aantal keren in.  

Je leest dan dat je de ultraviolette bril moet proberen in de afgesloten dynamiet kast in de Grand Coral groeve.  

Pak het stuk papier uit de lade, je ziet hierop gekleurde ledematen.

 Klik het papier naar je inventaris. Zoom uit en klik op het deurtje, deze gaat nu dicht.

Zoom uit en draai rechts, vooruit en draai links. Ga de linker kamer in. Dit is de waskamer  

  Draai links en klik op de deur, ga de kamer in en draai links. Ga de volgende kamer in en draai links. 

Links in de hoek krijg je de oogcursor, zoom in en pak de schroevendraaier van de vloer

  Draai links en ga 2x vooruit, draai links en ga de donkere kamer in. Pak het rode fietslicht en klik in de kamer, je hebt nu rood licht in de kamer.  

  Draai rechts, op de plank langs de muur staat een flesje. Pak het flesje.  

  Ga terug naar de begane grond, ga naar de keuken en....

...... klik op de kast. Pak het kistje en klik in de juiste volgorde op de ledematen.  

Van jou uit gezien: linker blauwe been, rechter rode arm, linker groene arm en het rechter gele been.

In het kistje vindt je een sleutel, pak de sleutel.  

  Ga naar de eerste verdieping, draai naar links en klik op deze deur. Je hebt een sleutel nodig, pak de sleutel uit je inventaris en klik op de klink.  

De klemt en gaat nog niet open. Pak het flesje olie uit je inventaris en klik op het slot.  

Pak dan weer de sleutel en klik op het slot, nu gaat de deur open.

  Ga naar de linker kamer, 

  op de vloer ligt een lampenkap. Pak de sleutel die daarin ligt.  

Zoom uit, 2x en draai naar links, ga de linker kamer in.

Draai je om en zoom in op de wasbak, pak de deurklink die daar ligt.

 

Zoom uit en verlaat deze kamer, draai rechts. Naast de deur waar je door binnen bent gekomen hangt een kastje aan de muur.

Je ziet daarin 5 rode symbolen.  

  Draai rechts en ga de rechter kamer in, draai je om en daar zie je een kluis.  

Zoom in op de safe, zoom nog een keer in op de safe en je ziet dat je een code nodig hebt.

Zoom uit en ga door de glazendeur naar de hal, ga naar de bovenste verdieping.  

Je staat voor een gesloten deur, pak de sleutel en klik op het slot.  

  Rechts zie je een aantal buizen op de grond liggen, zoom in en pak het breekijzer.  

  Zoom uit en verlaat de kamer, ga naar beneden en verlaat het hotel. Ga via de kaart naar The Grand Coral Quarry. Ik zie je daar in .......

Deel 3 van de Walkthrough

2019: Walkthrough door Dick Leeuw en Louis Koot

Tekst door Dick Leeuw, screenshots door Louis Koot