2015:Walkthrough door: Louis Koot

Hoofdstuk 1: Devlin Mijn:

Picknick Plaats:

Je bent hoog op de heuvels beland op een picknick plaats

. Draai even wat rond en loop vooruit naar het stenen muurtje dat je in de verte ziet. 

Phyllis zal weer  zich melden en weer het één en ander aan je uitleggen.

Je bent dus in een virtuele weergave van Jean Thorton's wereld, zoals die door Phyllis uit Jean's brein wordt samengesteld. 

Loop gewoon door en bij het muurtje rechtsaf en volg het enige pad dat je kunt volgen. Je beland dan bij een lange trap die diep omlaag voert.

Loop de lange trap af naar beneden en....loop door naar het  huis met de schoorsteen. 

Dit huis is  de werkplaats van wat vroeger de Devlin Mijn was en in deze mijn gaan we nu op zoek naar de 1e Herinnering van Jean.

Mijn gebouwen:

Loop onder de pijp door en draai dan linksom....je staat nu voor de voor ingang van het huis. Ga naar binnen en kijk even wat rond. 

Achterin staat een bureautje aan de muur en via de trap in het midden kun je omlaag naar de omkleedruimte.

Loop door naar het bureautje. Er ligt een brief op het bureautje. Linksklik op de brief om het te lezen. Je leest over onrust onder de kompels van de mijn omdat de werkomstandigheden in de mijn tamelijk bedroevend zijn. Het ging helemaal  niet goed met de mijn.

Dit soort brieven en notities hoef je niet persé te vinden en te lezen....ze zijn niet echt van belang om de game te kunnen uitspelen maar ze verschaffen je wel heel veel achtergrond informatie over wat er allemaal in het leven van Jean Thorton is voorgevallen. Linksklik om de brief terug te leggen. Je kunt hier nog, via de trap in het midden of via het achterbalkon, omlaag dalen naar de omkleedruimte om daar nog wat krantenartikelen en een brief te vinden en te lezen. Ik neem de route via het achterbalkon. dus draai links en loop naar buiten en door naar achteren. Draai dan links en daal de trap af en.......

..... loop dan door de gang naar de omkleedruimte. Op het prikbord kun je wat artikelen over de mijn lezen en op de tafel ligt een brief die je kunt oppakken en lezen....

Deze "Such an idiot" brief vertelt je dat ene Dan zo stom is geweest om de hand;eiding van de compressor mee te nemen uit de mijn. 

Ben je hier klaar dan klim je hier via de trap terug naar boven en dan loop je via de vooringang weer naar buiten.

Terug buiten ga je verder door naar links en daal je de 2 trappen af naar het kantoorgebouwtje, dat dus beneden staat.....t

.......terwijl je de trappen afdaalt krijg je weer een heel verhaal te horen van Phyllis die weer omstandig uitlegt dat deze virtuele wereld wordt samengesteld uit bits en pieces van Jean's dementerende herinneringen. Als je beneden bent aanbeland loop dan niet gelijk het kantoorgebouw in maar draai links. Je ziet, rechts naast de trap, de ingang van een gang.....

Loop even de gang in. In de gang is de ingang naar de mijn maar de deur zit op slot met een cijfercodeslot en je weet de cijfercode nu nog niet. 

Loop dus terug naar buiten en nu naar het kantoorgebouw en ga er nu binnen.  De deur rechts is de deur van een keukentje waar niets te beleven valt. Via de omhoog trap ga je naar het kantoortje op de verdieping en via de omlaag trap kun je verder naar beneden om dan buiten te belanden bij de "Blast door" van de mijn. Maar die "Blast door" zit toch stijf op slot dus het is niet nodig om daar te gaan kijken. Bij de omlaag trap staat een kastje waar een brief in ligt die je kunt lezen. Je leest in deze "Letter to Mr. Harvey of Hail" dat ene Mr. H. Smith de company van Harvey wil kopen.

Ok....leg de brief terug en klim via de omhoog trap naar boven. Boven gekomen loop je door naar het bureau. 

Op het bureau staat een typmachine en er ligt een vel papier en een koperen bord. Pak het vel papier op en linksklik dan om het in je zak te steken. Klik dan op de typmachine om het papier erin te steken en klik dan een aantal keren op de toetsen van de typmachine om een brief te typen.....je merkt vanzelf wel dat de brief klaar is....je typt de brief uit het geheugen van Jean. Pak de brief uit de typmachine en lees het door...

Het is de 1e pagina van Jean's dagboek en je leest dat ze een ongeluk heeft gehad en dat ze zich herinnert dat ze parfum geroken heeft. Linksklik om de brief terug op te bergen in de typmachine. Pak nu het koperen bord op en draai het bord dan om....op de achterkant van het bord lees je het getal 1670 en dat is de code voor de codedeur in de gang.

 Linksklik om het bord op te bergen in je broekzak.....Had je al een ander item in je broekzak dan wordt dat item hier op het bureau gezet.

Je kunt nu eerst even terug keren naar je Case om het koperen bord daar in 1 van de 4 kasten op te bergen. 

Doe dat nu maar, dus druk je T-toets in om terug te belanden in de Case en zet dan het koperen bord in 1 van de 4 kasten....

Druk dan je T-toets weer in om terug te belanden in het kantoortje bij het bureau.

Wel.....je weet nu de code voor de codedeur, dus daal terug naar beneden en ga terug naar de codedeur in de gang. Ga recht voor de deur staan en klik op het cijfercodeslot om er op in te zoomen. Het slot heeft 4 tuimelaars en je ziet 2 rijen met cijfers....op de onderste rij moet je nu de code 1670 zetten ...dus klik op elk van de 4 tuimelaars tot je op de onderste rij de code 1670 hebt staan en.......

........de deur gaat dan open, dus stap door de geopende deur en.....je beland in de:

Mijn:

Pomp het water weg:

Phyllis zal zich weer even hebben gemeld. De gang staat een beetje onder water en dat is een probleem. 

Ga gelijk linksaf en loop langs de 5 draaiwielen door naar achteren.

 Je beland dan bij de Stroomschakelaar....

Klik op de stroomschakelaar.....helaas.....door het water in de gang gaat de stroom niet aan. Je moet eerst het water uit de gang pompen. Draai je om en loop de waterige gang in. 

Het laagje water in de gang is niet diep maar diep genoeg om de rails onderwater te houden. Draai links.....aan het linker einde van de gang is de Lift waarmee je dieper omlaag moet zakken, naar de eigenlijke mijn, maar ook de lift staat onderwater en heeft dus geen stroom. Draai je om....het andere einde van de gang is dieper maar daar is het water ook dieper, dus ga daar maar niet naar toe.

Aan de muur hangt het Compressorschema, waar je in 1 van de brieven over hebt gelezen. Op het kastje, dat onder het schema staat, ligt een brief. 

Loop naar het compressorschema. Pak en lees eerst even de brief, die op het kastje ligt.

 Berg de brief weer op en ga recht voor het schema staan. Op het schema zie je de 5 draaiwielen van de compressor. De rode pijltjes vertellen je hoe elk wiel gedraaid moet worden. Nummer de 5 wielen, van links naar rechts, als 1 t/m 5. Je ziet dat knoppen van de wielen 1 en 4 rechts moeten staan en de knoppen van de wielen 2, 3 en 5 naar links moeten staan.

Ga terug naar de stroomhendel en draai je dan om. Je ziet de 5 draaiwielen.....Nummer de 5 draaiwielen, van links naar rechts, nu ook als 1 t/m 5. Ga dan rechts voor de wielen 1, 2 en 3 staan. Volgens het schema op de muur moet de knop van wiel 1 naar rechts staan en die van de wielen 2 en 3 naar links staan. Wiel 1 en 3 staan nu al goed, dus klik op wiel 2 om die naar links te draaien. Ga dan voor de wielen 4 en 5 staan.....Wiel 4 moet naar rechts en wiel 5 naar links.....Wiel 5 staat al naar links dus klik op wiel 4 om die naar rechts te draaien.

Ga nu terug naar de stroomhendel en klik de hendel weer omlaag en.....als je de 5 draaiwielen nu goed hebt gedraaid blijft de hendel nu omlaag staan en wordt het water uit de gang en de lift weg gepompt. Ga dus terug de rail gang in en loop dan naar de lift. Stap de lift in en trek de lifthendel omlaag en.....

............met de lift zakt je nu omlaag naar de mijngangen, diep onder de grond....

Mijngangen:

Loop, als de lift is gestopt en de hekdeuren open zijn gegaan, de lift uit. Je bent nu echt in de mijn. Links een kamertje en rechts een kamertje. 

Ga eerst het rechter kamertje binnen en.....Phyllis gilt dat er een filmprojector op de grond ligt, en ik moet toegeven....die Phyllis is niet gek....Er ligt een filmprojector op de grond.

De Filmprojectors:

Phyllis verteld verder dat je meer van deze filmprojectors zult tegenkomen in het verdere verloop van de game. Maar Phyllis verteld ook dat je niets hoeft te doen met al die filmprojectors, tenzij je de game op de langere, en moeilijke, manier verder wilt spelen. Deze filmprojectors zijn Optioneel in de game. Her en der zul je deze filmprojectors vinden en ze zijn allemaal stuk. Door al die filmprojectors te repareren kun je filmspoelen vergaren waarop dan een stukje film zit met herinneringen uit Jean's leven.....De filmspoelen worden dan door Phyllis voor je opgeslagen bij de filmprojector in je Case, waar je ze dan altijd nog eens kunt afdraaien.

De Filmprojectors zijn niet noodzakelijk om de game uit te kunnen spelen.....als je er voor kiest om alle filmprojectors te gaan repareren dan duurt de game langer omdat het repareren van de projectors niet zomaar gaat....je zult dan meer puzzels moeten oplossen om de onderdelen van elke projector te vinden want elke projector mist weer andere onderdelen. Mijn walkthrough gaat er van uit dat ook jij er voor kiest om echt zo veel mogelijk uit een game te halen, dus dat je er voor kiest om al die filmprojectors wel te repareren. Wil je dat niet dan kun je toch deze walkthrough wel gebruiken want dan sla je in het vervolg alle delen die gaan over de filmprojectors gewoon maar over. Nogmaals.....de filmprojectors zijn OPTIONEEL.....Behalve deze 1e projector hoef je alle anderen niet te doen. 

Maar Phyllis heeft gemeld dat je deze 1e filmprojector in ieder geval wel moet repareren, en dat gaan we dan ook doen.  

Op de stapel hout, dat tegen de linker muur aan staat, ligt een brief. Pak de brief en lees het door.....

deze "Air Hose Clogged Up" brief vertelt dat luchtslangen verstopt zijn waardoor de rook de mijngangen niet uit kan. De voorman meld in de brief dat ie gaten in de luchtslangen zal prikken zodat de lucht de slangen uit kan om toch de rook weg te blazen. Leg de brief terug op de houtstapel en draai je om en loop naar het achterste deel van de kamer. Hier staat de grote luchtpomp en een bureautje en 2 oranje kasten.

 Op het bureau ligt weer een brief en op het krukje staat een veldfles. Pak de brief op.....dit is een notitie en dit werkt anders dan de andere brieven......Phyllis meld dat dit een belangrijke notitie is en dat ze deze voor je zal bewaren in je Case, op de 3 grote witte schermen in de achterste kamer van je Case.....

.....het briefje meld dat Steve het "Air compression manual" nergens kan vinden maar dat het ergens hier in de mijn moet zwerven. 

Vindt het "Air Compressor Manual"

Linkskik om het briefje terug op het bureau te leggen. Pak dan de Veldfles op en berg het ding op in je broekzak want je weet maar nooit of je straks niet een veldfles nodig zult hebben.  Je moet zo meteen echter een andere fles met je meedragen dus druk nu  je T-toets weer in om terug te belanden in je Case en plaats de veldfles in 1 van de 4 kasten.

Druk weer je T-toets in om terug te keren in de mijn...je staat dan weer voor het bureau. Draai links en loop naar de 2 oranje kasten, waarvan de linker kast al open is.

Open de rechterkast en pak er dan de glazen Fles uit.....je hoort de stem van Jean als je de fles oppakt. 

Linksklik om de fles in je broekzak te steken. Draai je en verlaat deze kamer en ga dan naar de kamer aan de overkant. Dit is de Perskamer. De perskamer heeft een voor ruimte en een achter ruimte. In de voorruimte staat een radio op de tafel en er ligt ook een brief. Je kunt de radio aanzetten door erop te klikken. 

Lees de "Something is Coming Down" brief....en eh....ik ga vanaf nu niet steeds meer screenshots van alle brieven maken en in de walkthrough verwerken.....alleen de echt belangrijke brieven zal ik nog tonen.  Lees gewoon alle brieven, notities, memo's enzo die je tegenkomt. Ga de achter ruimte in, alwaar je 2 grote persen zult vinden, 1 links en 1 rechts. 

Ga recht voor 1 van beide persen staan en plaats dan de Fles in de pers en klik dan de hendel omlaag en.....de pers breekt de fles in een aantal scherven.......

.........je hoort Jean weer en dan een opmerking van trut Phyllis. De pers heeft inmiddels zijn muil weer geopend.....pak het grootse scherf uit de pers en berg het op in je broekzak. 

Verlaat ook deze kamer weer en ga dan naar links. De gang gaat links verder maar hier in de hoek ligt nog een briefje op een kist. 

Lees dit "Hide and Seek" briefje en klik het dan terug naar de kist.

Ga links door de "poort" naar het volgende deel van de mijngang en.....je komt dan bij de 1e Luchtpomp. Aan de luchtpomp steekt een slang en je hebt gelezen dat de slangen van de luchtpompen verstopt zijn geraakt met gruis. Je hebt ook gelezen dat de voorman gaten in de luchtslangen zou prikken zodat de lucht toch de rook uit de gangen zou blazen....Maar er zitten geen gaten in de luchtslang van de pomp....Ga recht voor de slang van de pomp staan en klik dan op de slang met je witte cursortje en.....met de Scherfprik je een gat in de slang en de lucht verdwijnt uit de slang. 

De pomp is meteen gestopt met pompen.  

Draai je om en volg de gang, die bocht en dan echt een mijngang wordt, naar Luchtpomp 2 en prik ook hier de slang lek en.......

...de metalen deur zakt dan de grond in en je kunt je weg door de mijngang vervolgen. 

Volg de gang dus verder....je beland in ruime bocht van de gang met een pomp en een houten stelling. 

Onder de stelling ligt een Brief....loop naar de stelling en lees deze "The Devils Chamber Part 1" brief. 

Draai je dan om en....wel de mijngang gaat links verder, want je kwam uit de rechter gang

Duik dus de linker gang in...je komt dan bij Luchtpomp 3....prik een gat in de slang van de pomp en.....de volgende metalen deur gaat dan ook open. 

Loop door en.....het volgende deel van de gangen staat dan een beetje onderwater. Loop door naar de houten schragentafel.  Links staat Pomp 4 te pompen. Op de houten tafel ligt een Boek en je kunt hier een linker gang in en een rechter gang. Je kunt die 2 andere gangen doorzoeken, je moet dan wel bukken om in die gangen te geraken. De beide gangen lopen dood maar achterin de linker gang kun je nog een brief vinden...het is de "The Devils Chambers Part 2" brief. Keer dan terug naar de tafel en pak  het Boek van de tafel........

Je hoort Jean iets zeggen over parfum en dit boek is het Compressor Manual waar je over gelezen hebt op het briefje van Steve. Als je het boek nu in je broekzak stopt dan wordt de Scherf op de tafel gelegd....Doe dat maar raap dan de Scherf meteen weer op....het Boek beland terug op de tafel. Je hebt de scherf wellicht later nog nodig maar je zult nooit hier meer terug komen, dus laten we de scherf nu eerst maar even opbergen in de Case. Druk dus weer je T-toets om terug te keren in de Case en leg dan de Scherf in 1 van de 4 kasten.  Keer terug naar de tafel in de mijn via je T-toets. Raap het Boek weer op en klik het je broekzak in.  Ga nu helemaal terug, door de gangen, naar de kamer waar de filmprojector op de grond ligt.

Projector kamer:

Ga weer recht voor het bureau staan en plaats dan het Compressor Manual Boek op de plaat, waar ook het briefje van Steve op ligt en.....

.........je hebt Steve dan zijn Manual terug gegeven en......je hoort Jean en de metalen deur van de kamer gaat dicht.....je kunt de kamer niet uit nu.  Draai je om en zie.....de Filmprojector is nu gerepareerd en staat nu in zijn volle glorie op het tafeltje en is geladen met de 2 filmspoelen. Klik op de knopjes van de projector en....wel..........de projector projecteert een Flesje Parfum en je hoort Phyllis die zegt dat je ergens iets goeds moet  hebben gedaan.

Achter de projector schuift dan een Blastdeur open, dus ga door die geopende deur en volg deze nieuwe gang....

Je gaat voorbij een hekdeur, die op slot zit met een hangslot, en je bereikt dan een grot waar een gloeiende Blauw Kristal op wat rotsjes steekt. 

Phyllis meld dat het kristal, deels, de oorzak is van het dementie probleem van Jean. Loop door naar het gloeiende blauwe kristal, wat in feite een "Ethernal Rock" is. Achter het kristal zie je een Pers. Pak het Kristal op en.....Phyllis meld dat je het kristal moet vernietigen en dat ze daarna in staat zal zijn om je terug te brengen naar je Case.

Berg het kristal dus op in je broekzak en loop door naar de Pers. Plaats het kristal in de Pers en ruk dan de Hendel omlaag en......Jean wil niet dat het kristal wordt vernietigd dus ze verzet zich hevig......Je wordt een stukje achteruit geworpen en Phyllis bemoeit zich ermee en gilt dat je niet naar Jean moet luisteren.....Als Phyllis gilt dat je nogmaals die hendel van de pers omlaag moet trekken dan. beweeg je vooruit en klik je weer op de hendel en......het gaat verder vanzelf.....

Phyllis denkt dat je het kristal niet wil vernietigen dus ze wordt wat pissig, maar dan zien we dat het kristal wel uiteen spat. Het gevolg is echter dat de emotionele stress in Jean's hersens zo groot wordt dat nu deze hele imaginaire wereld ineen gaat storten....

Je gaat nu vanzelf door allerlei deuren en een stadje en uiteindelijk wordt je scherm zwart en hoor je de stem van de jonge Jean. Je beland dan terug in je:

Case:

Phyllis legt uit wat er zojuist is gebeurt en ze heeft het over een Artefact die we nu moeten gaan zoeken op het scherm zie je nu de Kaart. Je krijgt de mededeling dat je op het scherm nu "Pinwheel Harbour" moet selecteren want daar gaat we verder op zoek. 

Maar er is geen haast....Laten we even zien of die trut Phyllis woord heeft gehouden toen ze in de Devlin Mine zei dat ze alle belangrijke documenten hier in je Case voor je zal opslaan. Ga via de trap achter de stoel, naar beneden en naar de achterkamer en zie.....op de middelste van de 3 grote witte schermen zit nu inderdaad dat briefje van Steve, over het Air Compressor Manual", geplakt. 

Je kunt hier dus altijd alle echt belangrijke documenten weer vinden, indien je ze natuurlijk wel eerst in de game hebt gevonden, en nogeens lezen. Als je ook nog even bij de filmprojector gaat kijken dan zie je dat Phyllis de filmspoel uit de mijn hier voor je hebt opgeborgen in de filmspoelenkast.....Als je de spoel op de projector plaats dan kun je het filmpje van het parfumflesje nogeens terug kijken,

Keer terug naar boven en klik nu in het scherm op de Haven (Linksonder op het scherm) en.......

....Onderaan het scherm verschijnt dan de reislink "TRAVEL TO: PINWHEEL HARBOUR"......

......Wel......Klik op "PINWHEEL HARBOUR" en......je beland in:

Hoofdstuk 2: Pinwheel Harbour:

2015:Walkthrough door: Louis Koot