2015:Walkthrough door: Louis Koot

Hoofdstuk 4 :Industrial Centre deel 2:

Ore Tramming en Mill Management:

A: Ore Tramming deel 2

Je bent nog in het Arsenic House en je hebt hier de filmprojector gerepareerd. Voor de 2 ovens draait nu de ronde as van de grinder rond. We gaan nu terug naar "Ore Tramming", dus daal de trap weer af naar de onderste gang en volg dan de route, langs het kanaal met de 2 kapotte bruggen, naar Ore Tramming. Terug in de hal van Ore Tramming ga je gelijk weer linksaf de gang in.

 Eerder ging je in deze korte gang links omhoog naar het kantoor, maar nu ga je rechts de trap af naar de onderste etage van Ore Tramming.

Je bent beland in het Laadstation van de mijnkarren. Hier worden de mijnkarren geleegd/gevuld.. Er ligt een Filmprojector op de vloer.Er zijn 6 Laadstations, 3 aan elke kant van de catwalk. Elk laadstation heeft een trechter en er hangt aan het plafond een Grijper/Digger waarmee het spul uit de mijnkarren in de trechters kan worden gemieterd. Kijk, als je bij de filmprojector staat, naar rechts.....Voor de trap naar de catwalk zie je een nis met een rode muur....aan de rode muur hangt een zwart schoolbord. 

Ga naar het zwarte schoolbord.....er ligt ook een hoop steenkolen in de nis en voor de steenkolen hoop ligt een "Reminder" briefje dat je kunt lezen. Op het schoolbord lees je de namen van 3 voormannen en waar in de mijn ze aan het werk waren. Je leest ook dan Wagon 86 nieuwe wielen nodig heeft en dat de overproductie aan arsenicum naar het Arsenic House is gestuurd.

Loop terug naar de filmprojector en loop dan, onder de catwalk door, naar de andere kant en draai dan gelijk links......je ziet weer het begin van een mijnkartunnel en er staat een mijnkarretje. Bij het mijnkarretje hangt rode Lint 3. Loop naar het rode lint en klik er op om het te laten verdwijnen naar je Case.

Draai je om naar de pijpen alkoof. In de pijpenalkoof hangt een groot wit bord.....bestudeer wat er op het witte bord staat.....

Op het bord worden de "Knocker Code of Signals" voor de mijn uitgelegd....heb op dit moment geen idee of dit belangrijk is maar klik op het bord om het op te slaan in je case. Loop terug naar de filmprojector en klim dan, via de trap, omhoog naar de catwalk en kijk er even rond.....

Je ziet de 6 vultrechters en een omgevallen mijnkar op de rail en......boven de schoolbordnis zie je de controlekamer. 

Ok.....loop naar de andere kant van de catwalk en ga dan via de rechter trap verder omhoog en loop door naar die grote turbine.

Bij de witte turbine gaat de gang rechtsaf en dan zie de ingang van die controlekamer. Ga de controlekamer binnen en......

Aan de muur hangen de 5 hendels en het draaiwiel van de "Pressure Control Terminal" en rechts hangt het bedieningsconsole waarmee de Grijper/Digger moet worden bedient om er de mijnkarren mee te legen of te vullen. Er is echter geen power maar daar gaan we nu wat aan doen.....In het kantoor van "Ore Tramming" heb je in Hoofdstuk 3 de instellingen van deze 5 hendels gezien, op het prikbord....Als je er geklikt had dan kun je het gaan nalezen in je Case, of wellicht had je het toen ook opgeschreven. Zet de 5 hendels dus op hun juiste stand, 200, 200, 100, 300, 300 en klik dan op het draaiwiel en..........

...Je hoort Jean en dan Phyllis die weer het 1 en ander uitlegt over wat er in deze afdeling vroeger allemaal gebeurde. Het console heeft nu stroom....ga dat console eventjes bekijken.....we kunnen er nu nog niets mee want er is geen mijnkar voor de Grijper/Digger om te legen/vullen....We kunnen hier nu niet verder...laten we dus nu eerst even verder gaan snuffelen....we gaan nu naar de Tool Shed. 

B: Tool Shed:

Verlaat de controlekamer en ga terug naar de lange stenen trap gang

Klim via de stenen trap gang weer naar boven en dan naar buiten en loop door tot je bij de ingang van de "Jaknikker" hal bent beland. 

Rechts is een groene helling en een trap die leid naar de grote binnenplaats waar de Tool Shed is. Loop de groene helling op en klim dan via de trap verder omhoog en.....

---Op het balkon van het grote gebouw zie je Lint 5 weer hangen en......De Tool Shed, die eerder gesloten was, is nu open omdat je het Arsenic House hebt opgelost. Ga de Tool Shed binnen en....Links naast de ingang hangt Belkoord 3/12, onderdeel van een puzzel die je nu nog niet kunt oplossen.

In de Tool Shed vindt je op de lage kast/tafel een brief die je kunt lezen. Als je daarna omdraait zie je een trap...aan de pilaar van de trap hangt een "Reminder" die je ook kunt lezen. Stap dan door de hekdeuren naar buiten en....Je bent bij je 4e Rode Lint beland....Klik op het rode lint om het naar je Case te sturen.

Ga de Tool Shed weer binnen en klim nu via de trappen naar boven.....

Bovenaan de trappen hangen dan alle 4 Pressure Controls Terminal schema's.  Klik op elk schema om ze op te slaan in je Case....

.noteer echter zelf wel even de stand van de hendels van "Mill Management" want daar gaan we zo meteen naar toe.

Victory Shaft:

Als je links naar buiten stapt dan merk je dat de buiten trap geblokkeerd is....het is een "Dead End". Ga dus weer naar binnen en ga dan, rechts naast de 4 schema's, de lange schacht in....Je hoort Jean en dan Phyllis die uitlegt dat je in de Victory Shaft bent beland...Phyllis vertelt wat er hier gebeurde......... Achter in de schacht staat een knoppen paneel.....loop over de catwalk naar dat knoppen paneel en bekijk het even.....

Je kunt nu nog niets met dit paneel, dus draai je om en loop terug en daal de trappen terug af naar de begane vloer van de Tool Shed. Ga weer naar buiten door de hek deuren...je bent dan terug op het plaatsje waar zonet het rode lint 4 hing. Je bent buiten bij het kanaal. We gaan nu een lange wandeling doen, naar rode lint 5 en dan naar Mill Management.

Op weg naar Mill Management

Loop de stenen trap op en volg dan het pad langs het kanaal naar achteren.

Volg het pad dan linksaf....je bereikt dan de J4 schoorsteen.  Loop door en.......Helemaal achterin is de trap en de hekpoort naar Pinwheel Village, maar die poort zit op slot.

Je kunt even doorlopen om de Pinwheel Village poort te bekijken......

Loop dan terug richting de J4 schoorsteen maar niet helemaal......draai rechts en.......je kijkt dan het gebouw in waar Lint 5 op het balkon hangt........

Loop de treden op en loop dan door naar het balkon, dat dus uitkijkt over de grote binnenplaats waar de Tool Shed is. 

Op de kist ligt een "A Gift" briefje dat je kunt lezen. Laat het Rode Lint 5 verdwijnen naar je Case.

Als je het rode lint hebt laten verdwijnen dan draai je om en loop je helemaal terug en dan weer door naar achteren...

....je staat dan weer boven de trap die omlaag gaat naar het hek van Pinwheel Village. Draai links en klim de achterste catwalk op....

Volg de catwalk.....je gaat nog een trapje op en bereikt een kar waar een paar kisten op staan....

Verder op zie je de ingang van "Mill Management". 

Draai je even om......rechts naast de trap kun je het "Painters Journal 7" gaan lezen, dat op de kist naast het vat ligt.

Als je het "Painters Journal 7" hebt gelezen draai je terug om en loop je verder en ga je naar binnen....je bent nu in:

C: Mill Management:

In de hal van Mill Management vindt je de grote lift waarmee je omhoog moet naar het directie kantoor, maar er is geen stroom dus de lift doet het niet. De hal staat verder vol met turbines. Als je binnen komt draai je gelijk rechts en.....naast de ingang hangen de 5 hendels en het draaiwiel van de "Pressure Control Terminal" aan de muur.....Loop naar de hendels maar blijf er nog even van af.

Voorbij de 5 hendels zie je een gele knop op de muur....Loop door naar de gele knop.....Bij de gele knop kijk je een kort gangetje in en in het gangetje staat Turbine A. Aan de muur hangt een Haak en die haak zit aan een kabel en die kabel zit weer vast aan een takel, die aan het plafond hangt.....De klep van Turbine A is nu dicht.....Als je nu op de gele knop drukt dan laat de gele Haak/touw los en knalt dan tegen Turbine A aan....dat is niet de bedoeling.....

Loop naar Turbine A en schuif de Klep open....In Turbine A zie je dan ook een gele Haak.....de Touwhaak moet zich vastgrijpen aan de haak in Turbine A want Turbine A dient als tegenwicht voor de lift.  Dus loop terug naar de gele knop en druk er weer op en....De gele Touwhaak haakt zich dan vast aan de haak van Turbine A.

Ok....Ga naar de lift... Draai je om en kijk naar links.....je ziet in de muur 2 houten deuren, een prikbord en een raam....in het raam hangt het Rode Lint 6

Ga Lint 6 naar je Case zenden en ga dan de mededelingen op het prikbord lezen. Voor je de houten deuren open doet kijk je even naar rechts....

Je ziet dan de trap die omhoog leid naar de kamer waar licht brand....je ziet ook Turbine B bij de trap staan. Turbine B is het 2e tegengewicht voor de lift....

Boven de trap hangt ook hier een Takel en de touwhaak van die takel steekt onder het traphek aan de muur. Open de houten deuren en stap dan de vergaderkamer binnen. Loop naar de andere kant van de tafel en lees dan de brief en de krant en bekijk ook het hendel schema dat op de tafel ligt......

Door het hoek raam hier kijk je uit over de binnenplaats van het Arsenic House en de C4 schoorsteen. Lees de mededelingen op het prikbord, vooral de gebruikshandleiding van de "Barograph Operation" en het "Order Shipment Confirmation". Op de "Order Shipment Confirmation " lees je dat er lading Arsenicum naar New Jersey is verscheept.

Ok.....terug naar de hal en naar Turbine B. Schuif de klep van Turbine B open....

Ook binnen in Turbine B steekt een gele haak. Beklim de trap en druk boven op de gele knop en....De gele touwhaak van de takel haakt zich dan vast in Turbine B.

De deur hier boven gaat niet open dus klim terug naar beneden en loop terug naar de uitgang/ingang van de hal want nu is het tijd om die 5 hendels in de goede stand te gaan zetten. Loop dus terug naar de 5 hendels en klik ze in de goede stand....
Op de boven etage van de Tool Shed heb je kunnen lezen wat die standen zijn. Klik dan op het draaiwiel en.....

De manometer gaat op stand 20, je hoort Jean en.......loop terug naar de lift en.....de Liftdeuren springen nu open. 

Ga echter eerst achter de lift kijken.....Achter de lift staat Schoorsteen C3...onthoud dat deze schoorsteen hier staat

Terug naar de voorkant van de lift en stap nu de lift in en ruk de lifthendel omlaag en......De lift neemt je mee omhoog en onderwijl hoor je Jean

Stap uit de lift als de lift gestopt is en de liftdeuren weer zijn open gegaan. Je bent in het

Mill Management Kantoor:

Op het linker bureau ligt een boek dat je kunt pakken en opbergen in je Case.....de bureaus hebben elk een lade maar daar valt niets in te vinden. Loop door en ...je ziet dan de trap die omhoog voert naar het kantoor van de directie. Op de achtermuur hangen 2 prikborden. Ga de mededelingen op die 2 prikborden lezen. Op het rechter prikbord hangt nog eens de gebruiksaanwijzing voor de Barograph.

Ga dan via de trap naar boven. In de boekenkast hangt het "Arsenic Shipment" bord

Aan de andere kant van de kamer ligt een Filmprojector op de grond en staat de "Barograph" op een tafeltje.

Om de filmprojector hier te repareren moet je op het "Arsenic Shipment" bord invullen waar een lading Arsenicum in Mei naar toe is verscheept en je moet de dag van verscheping invullen. In de vergaderkamer heb je op het "Order Shipment Confirmation" formulier gelezen dat er Arsenicum is verscheept naar New Jersey....nu nog de dag bepalen en dat gaan we doen met behulp van de Barograph. Maar eerst kun je nog de "Managers Note" lezen, die op de grote tafel ligt.

NB: De brandkast onder het "Arsenic Shipment" bord bevat een "Knocker figuurtje"......De brandkast mist echter een cijferring en ook code voor deze brandkast heb je nog nergens gevonden. Wellicht vinden we nog ergens eren cijferring en de code. Er zijn, voor zover ik nu weet, 6 van die "Knocker" figuurtjes te vinden in de game....vindt je ze allemaal dan heb je de "Knocker Achievement" verdient.

Loop naar de Barograph. De Barograph staat onder een glazen bak. Klik op de glazen bak om die  omhoog te klikken. In het tafeltje steekt een la. Open de la en pak er dan het  grafiekpapier uit. Klik het Grafiekpapier naar je broekzak en klik dan op de BUS van de Barograph om het grafiekpapier op de Bus te doen.....Klik dan op de gele Knop en....

....De Barograph tekent nu een rode Grafiek lijn op de Bus....het is een grafiek van de luchtdruk......

Wacht tot de Barograph hiermee klaar is en pak dan de Bus op.....

Je ziet op het papier een dag aanduiding en de rode grafieklijn. Berg de Bus op in je broekzak en loop terug naar het "Arsenic Shipment" bord in de boekenkast. Druk je E-toets in om de Barograph Bus uit je broekzak te halen....Op de gebruiksaanwijzing van de Barograph las je ook dat "Clear sky come with high pressure"........

....draai de Barograph Bus nu rond en zoek de dag waar de rode lijn de hoogste piek heeft....

dat is de dag waarom dan de luchtdruk het hoogst was en er dus een Heldere Lucht was....

.die dag blijkt dan Maandag 16 Mei te zijn......MON 16

Berg de Bus terug op in je broekzak....Typ dan het volgende in op het zwarte bord... 

Op de regel"To.............Shipped" vul je "New Jersey" in en in de 2 datum vakjes vul je "MON" en "16" in en.....

...Je hoort Jean en de projector hier is gerepareerd...

Loop dus naar de nu gerepareerde projector en zet het ding aan.....deze projector projecteert het Horloge van Jean......

Je kunt de safe nog gaan openen....de safe mist 1 cijferring maar deze vindt je in 1 van de lades van het bureau. 

Plaats deze cijfering in het codeslot van de safe en voer dan code 1845 in en de safe gaat open. 

Pak het "Knocker figuurtje" uit de safe en luister naar deel 3 van het "Knocker verhaal"...

Ga dit "Knockertje" ook even opbergen in je Case en keer dan hier terug..........Ok.....we zijn klaar hier in Mill Managent....op het bord boven de trap zie je dat nu de lampjes van het Arsenic House en van Mill Management branden. Daal de trap terug af en duik de lift weer in en klik de lift hendel omhoog.....

.....de lift brengt je terug omlaag. Stap uit de lift en loop naar de ingang van de hal en.......

D: Terug naar Ore Tramming en Miners Dry

Verlaat de Mill Management Hal en volg de catwalk tot je bij "Painters Journal 7" de trap weer bent afgedaald

Onderaan de trap draai je rechts en daal je de volgende trap af en loop je door naar de Tool Shed binnenplaats

Loop over de binnenplaats naar de trap, boven de groene helling, en daal die trap terug af en duik beneden dan de lange trapgang weer in

Volg de trapgang omlaag en dan linksaf en bij het "Ore Tramming" bord volg je de gang weer naar rechts en....

.....je bereikt dan weer de ingang van "Miners Dry", tegenover het kantoor van de mijnopzichter.

Hoofdstuk 5: Industrial Centre deel 3:

2015:Walkthrough door: Louis Koot