2015:Walkthrough door: Louis Koot

Hoofdstuk 7: Brimcliff Mijnen

Vindt de ingang van de Mijn

Je beland terug op de kade van Pinwheel Harbour. Loop door naar de houten steiger bij de A. Bell workshop. 

Volg de steiger en dan het pad langs de rivier naar de brug en ga onder de brug door het park in. 

Stap in het park dan de rivier weer in en waad weer stroomopwaarts door de rivier naar de volgende brug.

 Ga nu niet verder onder de brug door...Vlak voor de brug draai je om en kijk je naar rechts....In de rotsige oever zie je dan nu de ingang van een tunnel.......

Waad naar de tunnelingang, buk en kruip de tunnel in...Ga weer rechtop staan en loop door en....je bereikt dan de Ingang van de Brimcliff Mijn.....

Wel......stap door de "waterdunne" poort en....je scherm wordt even zwart maar dan ben je beland in de:

Brimcliff Mijnen:

A: Bovenste schacht:

Rood Lint 1 en Filmprojector 1

Je hoort Phyllis die vertelt dat ze opdracht heeft gekregen om haar machines uit te zetten voor de nacht....

..er zal dus straks een tijdlang geen contact meer zijn met Phyllis en wellicht is dat een goed ding....maar wellicht ook niet.....

In de verte zie je een wit bord aan de schacht wand hangen. Loop door naar dat witte bord en bekijk het. Op het bord zie je een "Engine Diagram". Je ziet 5 draaiventielen en je ziet hoe je die 5 draaiventielen moet draaien. Nummer de 5 draaiventielen, van links naar rechts, 1 t/m 5 en noteer dan naar welke kant je ze moet draaien, dus of de knop van de ventielen links of rechts moet staan.

Loop door en....je beland in de Lift grot. Een kanaal stroomt door de grot en de grote lift bevindt zich aan de overkant van het kanaal....helaas is de brug naar de lift niet uitgerold

Volg het pad verder naar links van de lift en duik dan door de opening de volgende gang in....Je bent dan bij de 5 Draaiventielen beland.........

....er steken echter maar 4 draaiventielen aan de pompmachine.....Draaiventiel 4 ontbreekt. Het is nooit eens makkelijk.....

Kijk, als je bij de draaiventielen staat, naar links....Beneden je staat de boel onder water en daar ligt Filmprojector 1, die je kunt gaan repareren door de 2 puzzels hier op te lossen. Aan de overkant zie je rode Lint 1, op het "balkon" staan. Onder het "balkon" is de ingang van een nauwe tunnel maar die ingang is geblokkeerd.....

Draai terug rechts en volg de gang verder....voorbij de draaiventielen eindigt deze bovenste schacht in een breed gedeelte. Links hangt een waarschuwingsbord en een brief. Er staat een tafel en verder naar achteren hangt de Diepte Hendel aan de muur.. Aan de achter muur hangt weer zo'n groot wit "Knocker Code" bord en rechts van dat bord zie je weer 2 gebogen pijpen

Lees de waarschuwing en lees het "Flooded" briefje dat er op hangt....

Kijk even terug naar de draaiventielen en....je ziet dan ook de Hendel, waar de waarschuwing aan refereert......

Loop naar de tafel en lees de brief die er op ligt. Op de tafel ligt ook een Pijp en een doosje Pijptabak...Je kunt beide items pakken en gaan opbergen in je Case of je laat ze rustig hier liggen. Aan de overkant is een deel van het hekwerk open en daar hangt ook een briefje....loop er naar toe.....Je kijkt een mijnkartunnel in. Lees de "Do Not Ride The Skips" brief.....2 mijnwerkers zijn verongelukt toen ze in een mijnkar, vanuit het Industrial Center, naar deze mijnen zijn afgedaald.....hun extra gewicht heeft het karretje doen ontsporten en heeft de brug laten instorten......

Bekijk even de Diepte Hendel.....er moet een bepaalde Diepte ingesteld worden en dan kun je de hendel omlaag trekken....De diepte die je instelt bepaald tot welke diepte de grote lift zal afdalen. Je weet deze diepte nog niet. Bekijk het grote witte "Knocker Code" bord. Wel.....dit heb je in Ore Tramming van het Industrial Centre ook al een keer gedaan......A = tin en B = ijzer maar nu gaat het om de regel "Receive from Industrial Centre"

Rechts naast dit bord zijn dus de 2 gebogen pijpen waarop je hier weer de code moet slaan met een Belhamer.....O....je hebt geen Belhamer meegenomen?. Ga dus even terug naar je Case en pak 1 van je 2 Belhamers uit de kasten waar je ze in had opgeborgen. As je de Belhamers ergens in het Industrial Centre had achter gelaten dan zit er nu niets anders voor je op om, via het grote scherm in je Case, terug te reizen naar de plek waar je de Belhamer hebt achter gelaten. Keer met een Belhamer naar hier terug en ga voor de 2 gebogen pijpen staan.

Links is B = ijzer en rechts is A = tin. Met de Belhamer in je broekzak klik je 1 keer op A, 3 keer op B en weer 1 keer op A en......

Je hoort Jean....draai je om en loop naar de opening in de mijnkartunnel en zie.......

....er komen nu een paar volle mijnkarretjes aan. In het karretje dat voor de opening stopt ligt het ontbrekende draaiventiel 4.

Als je de Belhamer niet kwijt wilt raken dan ga je deze eerst weer even opbergen in je Case. Keer dan terug hier en grijp het Draaiventiel uit de mijnkar.....Als een speer terug naar de pomp en plaats het draaiventiel op de lege spil. Verdraai dan de 5 draaiventielen volgens het schema dat je eerder in de gang hebt bekeken......dus van links naar rechts hts moeten dan de knoppen van de ventielen als dus staan......rechts, links, links, rechts, links....ga dan die hendel omlaag rukken.....

Ok.......ga terug naar de draaiventielen en kijk weer waar beneden, waar de filmprojector ligt en zie....achterin is de tunnel ingang nu vrij. 

Duik dus omlaag, via 1 van de 2 trappen, en waad door het water en dan de nauwe tunnel in...

 volg de tunnel tot je niet verder kunt vanwege de mijnkar en draai je dan om....

Je bent nu achter het balkon en kunt nu via de trap het balkon op klimmen.......doe dat dus

Op het balkon beland zie je, links een bureau. Laat eerst het rode Lint 1 verdwijnen naar je Case.....

Op het bureau ligt een brief en een opschrijf bord. Lees de brief en probeer te ontcijferen wat er op het opschrijfbord staat......

Rechtsonder op het opschrijfbord lees je...F 380....

F 380 is de diepte die je moet instellen op de cijferringen van de Diepte Hendel. 

Keer dus terug naar de Diepte Hendel en zet op de cijferringen dan als diepte 380 en ruk de dan de hendel omlaag en.....

.......de filmprojector is gerepareerd......Als een speer terug naar de filmprojector.....die nu dus rechtop staat....

....Zet de projector dus aan.....deze projector projecteert een Stethoscoop........

...ok...klaar hier......we gaan dieper omlaag de mijn in.....ga terug naar de liftgrot en zie.....

de brug naar de lift is nu uitgerold, dus ga over de brug en de lift in......

In de lift staat een vol mijnkarretje en boven op de brokken ligt een Katrol met Tape, Pak de Tapekatrol en ga dit ding eerst even opbergen in je Case.....weet niet wanneer we dit tape nodig hebben. Ruk dan de Lifthendel omlaag en.....je zakt met de lift omlaag....Terwijl de lift omlaag zakt draai je om en lees je even de brief die links naast de liftdeuren hangt.

Als de lift gestopt is draai je linksom en stap je de lift uit....

je bent nu in de:

380 vadem Schacht:

Vanuit de lift ben je in de brede hoofdgang op diepte 380 vadem beland. Links is een zijgang en rechts een zijgrot. 

Ga nu eerst de linker zijgang in. Loop door en je beland bij een kast

Lees de brief die op de kast ligt. Open het deurtje van het kleine kastje en zet dan het antwoordapparaat aan....Je hoort die onbekende man weer. Draai je om en loop door. De gang eindigt bij een hek poort. Vlak voor dat je die hekpoort bereikt lees je nog even de "Reminder" die op de metalen muurplaat geplakt hangt.

De zijgang eindigt hier.....De trap voert omlaag naar een stuk tunnel met kniediep water op de vloer. Als je voor de geopende hekdeuren gaat staan lees je dat dit de lift is naar Brimcliff Industrial Centre.....Laten we eens kijken waar deze lift ons dan brengt. Stap door de hekdeuren en.....Je staat dan in een lift.

Ram de Hendel omhoog en......je scherm wordt even zwart en dan ben je beland in de "Jaknikker" hal van het Industrial Centre....

...Wel...dit weten we dan....we kunnen dus via de deze lift makkelijk vanuit de mijn terug keren naar het Industrial Centre. Stap de lift weer in, ruk de hendel weer omhoog en....na de loading ben je dan terug in de mijn. In de "waterige" tunnel zie je nu Lint 2 hangen. Loop het trapje af en waad door het water naar Lint 2 en laat het lint verdwijnen naar je Case.

Dit tunneltje is een "dead end", dus keer je om en ga het trapje terug op en volg de zijgang terug naar de hoofdgang...

Terug in de hoofdgang steek je recht over en ga je de zijgrot in, via het trapje...

Rechts achter in de hang hangt Lint 3. Nar het lint staat een locker kast en een tafel. 

Loop naar Lint 3. Open de deur van de rechter kast. Er ligt een paarse Gloeilamp in de kast.

Laat eerst het rode Lint 3 verdwijnen naar je Case en pak dan de paarse Gloeilamp uit de kast. Hoe de paarse gloeilamp nu bij je en draai je om naar de tafel. Aan het hek hangt een schematische afbeelding van de hoofdliftschacht.....De schacht gaat tot op een diepte van 480 vadem. Op de tafel ligt een brief en staat een lamphouder. Er steekt geen gloeilamp in de lamphouder. Lees de brief en steek dan de paarse gloeilamp in de lamphouder en......

Het paarse licht maakt 3 codes zichtbaar op het liftschachtschema....Noteer die 3 codes en de diepte die bij die codes horen......

....F-400 = code 0314, F-420 = code 1151 en f-480 = code 1403. Keer terug naar de hoofdgang en volg de hoofdgang nu verder. 

Op de kisten ligt dan nog een "Knocker" brief die je leest

Loop door en.....de gang wordt een stuk breder en iets verder op wordt de gang dan een brede grot met een heel diep ravijn.....

De loopbrug over het ravijn is weg...links is een diepe nis waar de 2e Diepte Hendel aan de muur hangt....

Diepte 400:

Loop naar de Diepte Hendel...... De diepte staat nu ingesteld op -380 vadem maar je moet de diepte nu instellen op -400 vadem

Zoom dus in op de cijferringen en stel de ringen in op 400 en ruk dan de hendel omlaag.....

...de hendel gaat vanzelf weer omhoog maar je hebt nu de diepte ingesteld op 400F, zoals je op het paneel kunt zien.....want het lampje bij 400F brand nu groen

Draai je om en loop de nis uit en....Je ziet dan rode Lint 4.......en.......de brug over het ravijn is nu ook uitgerold.....op de rails staat een gele Boormachine.

Ga rode Lint 4 naar je Case klikken. Bekijk de gele boormachine....De bolormachine heeft 3 Boorkoppen nodig.  

Loop naar de hangbrug en loop over de hang brug naar de overkant van het ravijn......

...Halverwege de hangbrug kijk je even naar links en naar rechts.....Links zie je dan een rood lint op een "balkon" staan....

rechts zie je ook een "balkon" en ook daar staat een lint.....heb nog geen idee hoe we die 2 "balkons" moeten bereiken.....

Aan de overkant van het ravijn gekomen zie je, aan het einde van de gang, het rode Lint 5 staan.....Je kunt hier ook rechts omlaag maar doe dat nog niet. 

Loop door naar rode Lint 5.....Je bent in een gang met kasten en een hekdeur......

Die hekdeuren kun je nog niet openen....achter die hekdeuren is de Linker Pilaren Zaal......Vlak voor het rode lint 5 is een zijnis waar dan Filmprojector 2 op de vloer ligt. Bij rode Lint 5 staat een houten kist, op een metalen kist.....je kunt de houten kist niet openen....de houten kist gaat vanzelf open als je filmprojector 2 gerepareerd hebt. Laat rode Lint 5 verdwijnen naar je Case en draai je dan om.....Links staan locker kasten.....Ga naar de eerste 3 kasten en maak de middelste kast open en pak er dan je 3e "Knocker" figuurtje uit en fluister naar het 3e vervolg van het "Knocker" verhaal.

Ga de "Knocker" dan even opbergen in je Case en keer hier terug.

Loop terug naar het ravijn en daal dan, links, de trap af en volg dan het pad onderaan de trap naar de onderste gang..... 

Je ziet dan nu ook Lint 7 of 8 op het rechter "balkon". 

Ook deze gang loopt dood en achterin staat rode Lint 6. In de linker muur zitten 2 enorme stalen deuren. 

De metalen deur vlak bij Lint 6 heeft een codehendel......

Laat rode Lint 6 verdwijnen naar je Case en zoom dan in op de Deurhendel....In de zijgrot heb je, op het liftschachtschema, de 3 codes gezien die horen bij die diepte 400, 420 en 480. Met de Diepte Hendel heb je de diepte nu ingesteld op 400. Dus zet nu op de cijferringen code 0314 en.......

........vanzelf knalt de hendel om laag en....de grote metalen deur schuift open......en je kijkt nu een zaal in met pilaren.....

sommige pilaren reiken van plafond tot op de vloer maar andere pilaren zweven net boven de vloer.......Dit is de Rechter Pilaren zaal.

....Achter in deze zaal brand een vuur in de kolenoven. Links is een hek en achter dat hek is een nauwe "steeg".....Linksachter in de hoek is een deur in het hek....Open die hekdeur en stap er door de "steeg" in. Draai gelijk rechts en.....Door een gat in de rotsmuur kijk je een nauwe lange grot in...achter in de grot zie je een bureau staan en boven dat bureau hangt een schilderij......Zoom helemaal .....Je kunt niet door het gat kruipen.....rechtsonder hangt een metalen plaat.......

......Druk je Rechtermuisknop in en hou die ingedrukt om deze grot nu te Repareren met je Core Memory Artefact........

.blijf je rechtermuisknop ingedrukt houden en vanzelf beland je dan weer in de:

Living Room:

Open weer de deur en stap de living room weer binnen en zoek weer een antwoordapparaat die je nog niet eerder hebt afbeluistert...je hoort Jim en de onbekende man weer....je keert vanzelf weer terug bij het muurgat.....Draai je om....op de rechter pilaar hangt een brief die je leest.....

Herstel Filmprojector 2:

Ok...ga terug door de hekdeur naar de pijpen zaal en dan terug naar de gang. 

Volg de route terug naar de gang waar filmprojector 2 ligt en waar je Lint 5 en de "Knocker" hebt gevonden. 

Je kunt nu de 2 hekdeuren openen....dus doe dat en stap de Pilarenzaal in....dit is de:

Linker Pilaren zaal....de Pilaren puzzel:

Er zijn 14 Pilaren....op 13 pilaren steekt een Ring....op 1 pilaar ontbreekt die ring.....In Pinwheel Harbour heb je, in de A.Bell werkplaats, zo'n ring gevonden en je hebt die ring opgeborgen in je Case. Keer dus even terug naar je Case om die Ring (lijkt op een stuurwiel) op te halen en keer dan hier terug en plaats de Ring op de pilaar die geen ring heeft....

Alle 14 pilaren hebben dan n u zo'n ring en je kunt die ringen omlaag klikken....Als je op een pilaar de ring omlaag klikt dan blijken het Stoompilaren te zijn.....Je moet nu op 5 pilaren de ring omlaag klikken en dat moeten de 5 goede pilaren zijn en dat moet ook in de goede volgorde gebeuren.

Door het plaatsen van de Ring op de ene pilaar heb je het eerste deel van filmprojector 2 opgelost....Om de filmprojector helemaal op te lossen moet je dus nu op de 5 goede pilaren de ring omlaag klikken....Klik je een ring van een pilaar omlaag en blijft die ring dan niet omlaag dan heb je een foute pilaar gedaan. Klik je op een pilaar de ring omlaag en blijft de ring dan omlaag dat was dat een goede pilaar maar als je dan als 2e een foute pilaar doet dan gaan op beide pilaren de ringen weer omhoog.....

Het is een beetje lastig om je de 5 goede pilaren te tonen maar op de plaatjes hieronder kun je ze duidelijk zien...ik heb ze gemerkt als A, B, C, D, E.

Klik de ringen van die pilaren omlaag in de A,B,C,D,E volgorde......

Hier zie je alle 5 pilaren nogeens met hun ringen omlaag geklikt.....doe je als laatste Pilaar E ook goed dan hoor je Jean.....

...Ga nu als een speer terug naar Filmprojector 2...die staat nu overeind......

...Zet Filmprojector 2 aan....deze projector projecteert een baby zuigspeen......

.....als de projectie klaar is ook de houten kist in de gang nu open, dus ga naar de houten kist en pak er de Boorkop uit,

Ga de Boorkop even opbergen in je Case en keer dan hier terug. Ga terug over het ravijn en terug naar de Diepte hendel:

Stel nu de Diepte Hendel in op 420 vadem en ruk de hendel weer omlaag en......

.....op wonderbaarlijke wijze ben je dan beland op:

Diepte 420:

Draai je om en loop de hoofdschacht weer in.....het voorste deel van de hoofdschacht is hetzelfde gebleven....daar is nog steeds de lift, de zijgrot en de zijgang naar de lift naar het Industrial Centre....Maar het linker deel van de hoofdschacht is nu anders want.....je bent daar nu op de bodem van het ravijn. 

Loop dus naar links  en door naar de groen/gele Boormachine die ook nu hier op de rail staat en voorbij de boormachine  ga je links de grot in.....

Ok.....onder het houten " balkon" zie je dan het rode Lint 7. Dat "balkon", boven lint 7, is de Kapel en die bereik je via de trappen....maar de Kapel is momenteel gesloten via een metalen plaat, bovenaan de bovenste trap. Voor de trappen staat weer een houten Kist. Loop door naar rode Lint 7 en laat het lint dan verdwijnen naar je Case. Draai je om en.......Onder de trap liggen 2 brieven op 2 kistjes en er ligt een koffer. Lees de 2 brieven....het zijn een "Dear Benjamin" en een "Dear Steven" brief. Open dan de koffer en pak er de BIJBEL uit.

Bergt de Bijbel mop in je broekzak en hou de Bijbel nu bij je want je gaat er zo dadelijk, in de Kapel, de Bijbel puzzel mee oplossen. Stap onder het balkon vandaan en beklim de onderste trap. Op het platform, tussen de onderste en de bovenste trap, ligt dan Filmprojector 3 en aan de muur hangt een Hendel met cijferringen. Zoals ik al zei.....de Kapel is afgesloten met een metalen plaat.

Zoom in op de cijferringen van de Hendel en zet dan code 1151 op de cijferringen en......vanzelf knalt de hendel dan omlaag en hierdoor gaat de Kapel open.....

Loop dus nu ook de 2e trap op en....je bent dan in de Kapel:

Repareer Filmprojector 3:

De Bijbel Puzzel:

Kijk rond in de Kapel. Er staat een Altaar en er staan 5 Lessenaars. Ook staan er 8 kisten waarop Kaarsen staan te branden.  Wat je hier moet doen is het volgende:

A:Eerst moet je de Bijbel op het altaar leggen. 
B: Dan moet je 7 van de 8 kaarsen gaan uitblazen en dat moet je doen in een bepaalde volgorde. 
C: Dan moet je 5 kaarsen weer gaan aansteken en ook dat moet je in een bepaalde volgorde dan. 
D:Als laatste moet je dan de Bijbel, uit de koffer, op elk van de 5 Lessenaars plaatsen en ook dat moet je vin de juiste volgorde doen.

 Ga eerst even door de kapel en leer waar alle lessenaars zijn en waar de kaarsen zijn. Ik heb in de afbeeldingen de Lessenaars genummerd als A, B, C, D, E en de kaarsen als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.....Lees ook de Brief die, tussen de kaarsen 7 en 8, op een kist ligt. Kaarsen 8 zijn dus achter lessenaar D en kaarsen 6 staan voorbij Lessenaar D en kaarsen  7 staan op de ton rechts achter.

Hier nog wat duidelijker plaatjes van alle kaarsen

De puzzel oplossen:

Ok....als je de posities van alle lessenaars en alle kaarsen in je hoofd hebt dan ga je voor het altaar staan en leg je de Bijbel op het altaar:

Nu moet je 7 van de 8 kaarsen gaan uitblazen en dat doe je door op de kaarsen te klikken....Zorg steeds dat je dicht boven de kaarsen staat en klik dan op 1 van de kaarsen om die groep kaarsen uit te blazen.

A: Kaarsen Uitblazen: de volgorde waarin je 7 van de 8 groepjes kaarsen moet uitblazen is: 6, 7, 3, 5, 8, 1, 2. 
(kaarsen 4 blijven dus branden)

Heb je deze groepjes kaarsen uitgeblazen dan moet je 5 groepjes kaarsen weer gaan aansteken, en ook dat doe je door op de kaarsen te klikken.

B: Kaarsen weer Aansteken: Steek deze kaarsen weer aan: 1, 2, 5, 6, 8

Heb je de juiste groepjes kaarsen weer aangestoken dan moet je de BIJBEL op elk van de 5 Lessenaars plaatsen...Pak de Bijbel van het altaar en leg de Bijbel dan op een Lessenaar. Pak de Bijbel dan weer op en leg hem op de volgende Lessenaar enzovoorts tot je de bijbel op elk van de 5 lessenaars hebt gelegd....op de laatste lessenaar blijft de bijbel dan liggen en hiermee is dan Filmprojector 3 opgelost.

NB: Je hebt dus geen 5 bijbels nodig....je hebt alleen de bijbel nodig die je uit de koffer, onder de kapel, hebt gehaald.

C: Leg de Bijbel in deze volgorde op de lessenaars: A, B, C, D, E......

Je hoort Jean en Filmprojector 3 is gerepareerd. Ga dus naar de projector en zet het ding aan....Projector 3 projecteert een Medaille

Als deze oplossing niet werkt in jouw game dan moet je deze puzzel dus van begin af overnieuw doen. 

  • Ga dan eerst alle kaarsen weer aansteken. Leg dan de bijbel weer op het altaar. 

  • Dan ga je ALLE kaarsen uitblazen, dus nu ook de kaarsen 4.  

  • Dan steek je de kaarsen 1, 2, 5, 6, 8 weer aan.

  • Dan leg je de bijbel weer op de lessenaars A, B, C, D, E en....

  • deze puzzel moet dan in jouw game ook opgelost zijn. 

  • Is dat dan nog niet zou dan......wel....dan weet ik geen andere oplossing meer.....

Omdat je Filmprojector 3 hebt opgelost is nu ook de houten kist open. Daal dus de onderste trap terug af en pak uit de houten kist Boorkop 2. 

Berg Boorkop 2 op in je Case en keer hier terug. Ga terug naar de Diepte Hendel en stel nu diepte 480 in op de cijferringen en ruk de hendel weer omlaag

Diepte 480:

Wel...weer ben je op mysterieuze wijze een niveau dieper gezakt. Het voorste deel van de hoofdschacht is echter nog steeds hetzelfde, met de lift, de zijgrot en de zijgang. Maar het achterste deel is weer totaal anders. Loop naar de groene kar op de rail.

Links staat de Taperecorder en ook de groene Boormachine staat hier weer.....ga de Taperecorder even bekijken.....Er kunnen 6 Spoelen op de Taperecorder worden geplaatst....In de Lift heb je zo'n Tapespoel gevonden en je moet er nu nog 6 vinden en die gaan we nu dan ook eerst even zoeken en allemaal opbergen in de Case. Voorbij de Taperecorder staan 2 kisten. Op de voorste kist ligt een Ring en op de achterste kist ligt de 2e Tapespoel en verderop ligt de 4e Filmprojector op de grond

Pak de Ring en ga het ding opbergen in je Case. Keer terug en pak de Tapespoel en ga die ook opbergen in je Case....Je hebt nu 2 Tapespoelen in je Case en moet er nog 5 vinden.....Berg alle Tapespoelen bij elkaar op in 1 van je Casekasten. Keer terug naar de mijn. Tegenover de 2 kisten is een oranje hek met een hekdeur. Achter het oranje hek is een pomp met draaiventielen. De hekdeur heeft een cijfercodeslot, maar de code weet je inmiddels. Zoom in op het codeslot van de oranje hekdeur en zet dan code 1403 op de cijferringen....de hekdeur gaat open, maar wellicht moet je hiervoor even een stap achteruit doen.....Bij de pomp ligt dan Tapespoel 3....

Pak Tapespoel 3 en ga het ding opbergen in je Case en keer hier terug.  Links naast het oranje hek staat de 3e houten kist waar de 3e Boorkop, voor de Boormachine, in zit. Via de trap kun je omhoog naar de Brug, maar dat doen we strakst. Draai je om en.....Je ziet een metalen kast en een grote metalen deur. Achter de metalen kast kun je omhoog via de trap. Op de kast ligt Tapespoel 4, dus ga de Tapespoel pakken en opbergen in je Case.

Keer hier terug en ga dan de trap op, achter de metalen kast. Boven gekomen bekijk je het F.A.T.H.E.R schilderij.....

Merk op dat de letters van Father in hoofdletters zijn en dat ze gescheiden zijn door punten. Linksachter ligt Tapespoel 5.

Ga Tapespoel 5 pakken en opbergen in je Case. Loop terug naar de trap.....je kunt hier boven nog een brief lezen, die achter de trap op een ton ligt. 

Daal de trap terug af Links van de trapbrug is een doorgang naar rode Lint 8

Maar ga eerst de trappen op naar de brug want achterop de brug ligt dan Tapespoel 6. Grijp de Tapespoel en berg het ding op in je Case.

Keer hier terug en keer terug naar de  schacht en ga dan nu door de tunnel naar het rode Lint 8 en laat het lint verdwijnen naar je Case...,.

Je ziet nu ook het onderste niveau, waar een schildersezel staat. Ga terug naar het oranje hek en de Boormachine en daal de trap omlaag naar de schildersezel. Op de schildersezel staat het "Painter's Journal 4", dat je natuurlijk even doorleest.

Achter de schildersezel kun je nog een trap omlaag, dus doe dat en grijp dan Tapespoel 7......

Ga Tapespoel 7 ook even opbergen in je Case en keer hier terug. Verderop lees je nog de brief, die op de kist ligt en dan ga je, rechtsachter, door de tunnel....Dit is de tunnel die je herstelt hebt toen je, op level 400 en in de rechter pijpenzaal door het gat in de rotsen keek....

Loop door naar het bureau. Op het bureau ligt een Cijferring voor je brandkast in je Case. 

Pak het blanco papier op en stop het in de typmachine en typ de brief en lees de brief dan. Open het kastdeurtje en pak er dan het "Knockerfiguurtje" uit en luister weer naar het vervolg van het "Knocker verhaal". Ga dus de Cijferring en het Knockerfiguurtje opbergen in je Case....de Cijferring kun je gelijk op je brandkast klikken. Je hebt 7 Tapespoelen gevonden in de Brimcliff Mijn......

Neem 1 van je 7 Tapespoelen mee terug naar de mijn en ga nu terug naar de:

Taperecorder:

De Taperecorder heeft 3 vakken en in elk vak kun je 2 Tapespoelen plaatsen. Er zijn dus 6 posities op de Taperecorder waar je een Tapespoel kunt plaatsen. Positie 1 is de afspeelpositie. Aan de voorkant van de Taperecorder zit de rode Playknop. Plaats de Tapespoel, die je nu bij je hebt, op positie 1 op de Taperecorder.....Positie 1 is de afspeelpositie........Druk op de Play knop en.....Je hoort het woord dat op de Tape is opgenomen...maar het woord word achterstevoren afgespeeld.....In mijn geval hoor ik nu het woord ERA...maar dit is dus achterstevoren......

Je moet de Taperecorder dus even gaan herstellen zodat de Tapes goed worden afgespeeld. Je kunt achter de Taperecorder kruipen......Ga rechts naast de Taperecorder staat en buk dan en kruip dan naar achter de Taperecorder...Achterop de Taperecorder steekt de rode Omkeerknop....

Kruip tot dicht boven de rode Omkeerknop en druk de knop dan in en kruip terug naar de voorkant van de recorder.

 Ga weer rechtop staan en druk weer op de Playknop en....het woord op de Tapespoel wordt nu goed afgespeeld en dat is in mijn  geval dus ARE.....

Ok....nu kun je al je Tapes op de juiste wijze beluisteren. Je hebt 7 Tapespoelen gevonden en op elke Tapespoel is 1 woord opgenomen.....Die worden zijn: Are, Broken, Help, Fragments, Torn, Everyone en Remember. 6 van deze woorden beginnen met de letters van  F.A.T.H.E.R....Je moet dus op de Taperecorder de 6 Tapespoelen plaatsen waarop deze 6 woorden staan en dat moet je dus in de goede volgorde doen......

Je beluistert eerst een Tape via positie 1 en de Playknop.....staat er op de Tape één van de 6 woorden dan pak je die Tape op van positie 1 en plaats je de tape meteen op de juiste positie op de Taperecorder. Ga dan de volgende Tape ophalen uit je Case en plaats die weer eerst op positie 1 en druk op de Playknop om het woord te horen dat op de tape staat. Is het weer een goede tape dat pak je de tape van positie 1 en plaats je hem direct op de goede positie.....ga zo door tot je alle 6 de Tapes op de recorder heb liggen en in de goede volgorde.....Druk dan weer op de Playknop om alle tapes achterelkaar af te spelen en.....heb je het goed gedaan dan hoor je Jean en is Filmprojector 4 gerepareerd

Dit is de oplossing.....

De begin letters van de 6 woorden spellen dus....F.A.T.H.E.R..........

Ga naar de nu gerepareerde filmprojector 4 en zet het ding aan.....filmprojector 4 projecteert een Ticket....

De kist, achter de Filmprojector is nu dus ook open, dus pak uit de kist de 3e Boorkop

Ga met de Boorkop naar de Boormachine en plaats de Boorkop op de Boormachine. 

Ga je beide andere Boorkoppen ophalen uit je Case en plaats ze ook op de Boormachine en......

......De Boormachine rijd weg door het tunneltje naar de zijgrot en zal een stuk rotsmuur uit de weg boren. Ga dus door de hoofdschacht terug naar de zijgrot en volg dan de rails en...

.......waar je eerder niet verder kon heeft de boormachine nu de doorgang voor je vrijgemaakt.

Loop v dus verder en je beland bij een grote Kooi waar Filmprojector 5 op de vloer ligt en verderop zie je een Hendel....

Loop door naar de Hendel....Voorbij de Hendel is kijk je een grote "water" grot in en je ziet er een Vogelkooitje hangen....Dit is de:

Kanarie Grot:

De Kanariekooien Puzzel:

Er staat een laagje water in de grot en er brand nu licht. Als je naast de Hendel op de rand gaat staan ben dan de grot in tuurt zie je, vlak voor je, een vogelkooitje hangen. Er hangen 6 van die vogelkooitjes in de grot maar je ziet nu alleen de eerste kooi. Elk vogelkooitje hangt boven een tegel...... Het is nu de bedoeling dat je de Hendel omlaag rukt.....Hierdoor wordt het pikke donker in de grot en zul je de vogelkooitjes niet zien....In het donker zal dan steeds 1 Vogelkooitje heel even oplichten en zichtbaar zijn....

Ren dan naar dat vogelkooitje, dat je heel even zag, en zodra je op de tegel onder het vogelkooitje staat hoor je een vogeltje tjirpen....Kijk dan rond om het volgende verlichte vogelkooitje te ontdekken en ren daar naar toe tot je weer op de tegel staat...je hoort dan weer het vogeltje tjirpen......Dit moet je dus 6 keer doen want je moet op elk van de 6 tegels onder elk van de 6 vogelkooitjes terecht zien te komen...

.....Ik kan je hierbij verder niet helpen.....ik kan je geen route geven welke je moet lopen om van vogelkooi naar vogelkooi te geraken en ik weet ook niet echt of er een bepaalde volgorde is waarin die 6 vogelkooitjes heel even aan je verschijnen. Ik heb de Hendel omlaag gerukt om het in de vogelkooien grot donker te maken en ben toen door het water naar de 1e vogelkooi gerent, die in de verte bij mij zichtbaar werd......voor ik echter de tegel van dat vogelkooitje bereikte was de kooi alweer donker en dat gebeurde bij alle 6 vogelkooien....Op de tegel beland hoorde ik het getjilp en even later, naar wat rond gedraai, verscheen in de verte de volgende vogelkooi.....en zo heb ik het gedaan en het bleek uiteindelijk goed te zijn.....

Nadat ik de 4e, of was het de 5e, tegel had bereikt hoorde ik Jean iets zeggen over een tripje naar New York en......

 op de laatste tegel gilde Jean "YES" en was de projector opgelost toen ik er naar terug keerde.

...Dus doe je best en bereik elk van de 6 tegels, onder elk van de 6 vogelkooitjes en hoor dus 6 keer het vogeltje tjilpen en hoor dan op de laatste tegel Jean die dan "YES" hoort te gillen. Alle 6 vogelkooitjes blijven dan zichtbaar

Je kunt controleren of de filmprojector gerepareerd is als je terug loopt naar de hendel maar niet de grot uit gaat....links van de hendel is een gat in de rotswand en door dat gat kun je dan de kooi in kijken waar de filmprojector in ligt.....je kunt dan, zonder de grot te verlaten, zien of de projector nog ligt of staat. 

Staat de projector dan heb je succes, staat de projector nog niet dan heb je nog niet alle 6 tegels van alle 6 vogelkooitjes gehad.

 Ok..het is mij gelukt, dus ik ga er van uit dat het ook jouw wel lukt om ook deze 5e projector in de Brimcliff Mijn gerepareerd te krijgen. Is dat gelukt dan ga je er als een speer naar toe en zet je het ding aan.....deze 5e projector projecteert dan een foto van Jean met een man en op de achterzijde van de foto lees je dat de foto geschoten is tijdens een tripje naar de USA en wel op het strand van Philadelphia..........Zou die man Jean's echtgenoot zijn??????

Ok.....we zijn klaar hier in de Brimcliff Mijnen........O nee....toch nog niet....er is nog 1 ding dat je moet doen om later onnodig heen en weer gereis te voorkomen....Verlaat de kooi en ga door de tunnel terug naar de zijgrot, waar je in het begin de paarse gloeilamp in de lamphouder hebt gestoken........

Pak nu de paarse Gloeilamp weer uit de lamphouder en berg het ding op in je broekzak.....Straks in Pinwheel Village heb je een paarse gloeilamp nodig en ik kan je niet beloven dat je er nog 1 zult vinden, dus neem deze paarse gloeilamp nu met je mee terug naar je Case

.........Nu ben je echt klaar hier, dus druk je T-toets in om terug te keren naar je Case en berg de paarse Gloeilamp op in 1 van je kasten. 

We gaan nu verder met het nemen van de 4 foto's achter de Brimcliff Industrial deur en daarna achter de Brimcliff Mijn deur. We gaan dus verder met:

  Hoofdstuk 8: Terug in je Case:

2015:Walkthrough door: Louis Koot