2017: Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 1: Arrival Valley

Deel 1: Verkenningen

Draai links en ga 1 klik vooruit om uit de railkar te stappen. Voor je zie je een open poort. Wil je nog even zien hoe je railkarretje er uit ziet? Draai dan 2 keer links -of rechtsom.

Draai weer terug omen ga 2 keer vooruit, door de poort en ga dan linksaf en volg dan door de volgende poort. 

Het pad gaat linksaf en via een houten trap omhoog naar de volgende poort  Je ziet nu het laatste stuk van dit bovenste houten looppad en je ziet dat het pad eindigt bij een Rond Stenen Gebouw

De ronde Watertoren:

Het ronde stenen gebouw is de Water Toren, zoals je snel zult merken.

Loop door tot het einde......onderweg kijk je even links en omlaag.....je ziet dan dat de toren 2 niveaus heeft.

Je bereikt dan de Blauwe Deur met de Rode Knop. Klik op de Rode Knop en de deur gaat open. 

Ga naar binnen en door de Houten Gang naar de volgende Blauwe Deur met Rode Knop. Druk weer op de Rode Knop om ook deze deur te openen

 Stap buiten....Je bent dus nu aan de andere kant van de ronde Watertoren.... ga verder vooruit...... Je gaat door de volgende poort. Volg het pad tussen de muren en je komt bij het einde bij een open "raam".

 Kijk omlaag door dit "raam". Je ziet, onder je, een draaibrug op een ronde stenen pilaar. 

Kijk weer omhoog en draai dan links. Je kijkt nu een nis in en in deze nis gaat een ijzeren ladder naar omlaag. Ga  de nis in en klik dan 2 maal achter elkaar op de ladder en je staat beneden. 

Draai rechts en vooruiten......... je kunt hier nu echter niet verder. Kijk omlaag. Voor je is die draaibrug, maar de brug is van je af gedraaid.

Om hier verder te kunnen zal de draaibrug dus naar je toe moeten staan, maar dat kun je hier niet voor elkaar krijgen. Dus kijk weer omhoog en draai dan 2 maal rechts en ga terug en draai rechts. Je staat weer bij de ladder. Kijk omhoog en klik weer 2 maal omhoog op de ladder en je staat weer boven. Klik dan, schuin links omlaag en ga dan terug naar de Blauwe Deur van de Watertoren 

Druk op de Rode Knop om de deur weer te openen en ga naar binnen. Je staat weer in de Houten Gang en recht voor je zie je nu weer een nis met daarin een ladder naar omlaag.

Ga dus naar de ladder en kijk  dan omlaag en daal dan, in 4 klikken, omlaag en ...........je staat dan beneden in deze houten ladder schacht. Klik schuin links of rechts omlaag om je om te draaien. De ladder is nu in je rug en recht voor je zie je weer een Blauwe Deur met Rode Knop. Je bent hier dus onderin de Water Toren. Ga naar de blauwe deur maar ga nog niet door de deur............. draai eerst even linksom

 Je ziet nog een Blauwe Deur in de muur. Draai weer links en je kijkt weer naar de ladderschacht. 

Draai nog een keer links en je ziet weer een Blauwe Deur.  Links van deze 3e deur zie je een heel kort pijpje uit de ronde muur steken. 

Draai weer links en je kijkt weer naar de blauwe deur tegenover de ladder. Waarschijnlijk is er, achter de ladderschacht ook nog een Blauwe Deur maar deze kun je nu niet zien

Je zult wel bemerkt hebben je op een vlonder in het water staat. Dit Ronde Stenen gebouw is dus zoiets als een watertoren en het heeft 2 niveaus. De 4 deuren zijn alleen via de ladder schacht te bereiken, maar steeds is de ladderschacht maar naar 1 van deze deuren gedraaid. Je concludeert dus dat je ergens deze ladder schacht moet kunnen draaien. 

Klik op de Rode Deur knop om de deur te openen. Stap naar buiten en dan schuin rechts. Volg het zandpad en ga  over het houten bruggetje en volg het pad verder. Het pad wordt weer verhard en voor je zie je een hoge houten trap omhoog gaan. 

 Ga vooruit tot de trap......Je staat dan onderaan deze trap. Ga nu nog niet de trap op, maar ga rechts langs de trap naar achteren en dan links naar de poort

Een tunneltje gaat onder de trap door, dus ga door de tunnel en draai dan links en volg het pad, over het bruggetje, naar de trap achterin.

Klim de trap op en boven ga je dan links en dan rechts door de poort

Recht voor je gaat dan een stenen trap omlaag maar er is hier ook een opening rechts. 

Ga eerst even door de rechter opening. Je kunt dan niet verder naar het gebouw aan de overzijde. Kijk omlaag en je ziet dan dat het verbindingstuk van het pad, een "liftje", helemaal omlaag staat. 

Kijk weer omhoog en draai rechts. Je ziet een hendel met een stuk touw eraan, in de muur. Je kunt klikken wat je wilt op deze hendel maar er gebeurt niets. Het "liftje" komt niet omhoog. Draai weer rechts en klik dan schuin rechts en ga dan  naar de trap. Kijk omlaag en daal de trap af, rechts, schuin links, 2*V, links en je bent aan het einde. 

Je staat voor een apparaat op een paal. Het is een scherm en rondom het scherm staan 7 paarse knopjes.

Zoem in op dit apparaat en druk op wat knopjes. Je kunt achter elkaar steeds 4 van de 7 knopjes indrukken maar dan springen de 4 ingedrukte knopjes weer terug. Er komt echter niets in het scherm. Zou je een 4 cijferige code moeten maken met 4 van deze 7 knopjes? Wel, als dat zo is dan kun je dat op dit moment toch niet. Noem dit apparaat maar de "Paarse Viewer" en onthoud deze plek. Je zult nog meer van deze "Viewers" tegen komen en elk van de viewers heeft dan weer anders gekleurde knopjes.  Je kunt hier niet verder, dus draai je om en volg de route terug naar de tunnel die onder de grote trap door gaat. Ga terug door de tunnel en dan rechts en dan vooruit, klik dan schuin rechts en je staat weer onderaan de hoge houten trap. 

Klim nu dan deze trap op naar boven en boven draai je links. Klik dan Schuin Rechts om recht voor de poort te gaan staan en ga dan over het houten pad naar de houten trap. Kijk dan omlaag en daal de trap af

 Onderaan de trap volg je het pad verder......Het pad kronkelt als een nauwe kloof tussen de rotsen door en je bereikt dan weer een poort in een gemetselde muur.

Je kunt door de poort maar het pad gaat hier ook rechtsaf. Ga nu eerst naar en door de poort en dan door de volgende poort. 

Volg dan het volg dan het bruine zandpad langs het water. Via een brug gaat het pad verder naar rechts, door het meer

Aan het einde van het pad is weer een brug maar vlak voor de brug is er een zijpad naar rechts. 

Ga het zijpad in....het zijpad loopt dood maar hier vindt je de 2e Viewer en dit is de Rode Viewer......Zoom in op de viewer...

Weer kun je 4 willekeurige knopjes indrukken, maar weer gebeurd er niets. Zoem uit en draai 2* linksom en klik dan Schuin Rechts naar de brug. 

Ga nu verder over de brug en door de volgende poort ......In de verte zie je dan een ronde toren....

De "4-weg" Toren

Volg het pad verder en.....Vlakbij de ronde toren loop je dan tegen een bord aan en op dit bord zie je, schematisch, hoe je een brug omhoog of omlaag moet krijgen. 

Laag waterpeil is de brug is omlaag en hoog waterpeil is de brug is omhoog. Draai rechts en......je ziet een ingang in de ronde toren. Ga vooruit en......weer kun je nu niet verder. Je kunt niet naar de ronde toren. Deze Ronde Toren is de "4-weg" Toren en je ziet dat er een tunnel door de toren gaat. Kijk omlaag. Je ziet dat de brug omlaag staat omdat het waterpeil rondom de toren laag is. 

Om deze brug dus omhoog te krijgen, zodat jij erover kunt gaan naar de ronde toren, moet je dus het waterpeil verhogen. Maar hoe en waar doe je dat? Je moet dus deze brug omhoog zien te halen, en volgens het bord dat je net hebt gezien moet je dat doen door het waterpeil hier omhoog te brengen. Het stijgende water zal dan de brug omhoog duwen, en dan kun je er over om naar de 4-weg toren te gaan. Dit is dus je eerste klus die je nu moet gaan opknappen, het water peil omhoog zien te krijgen.

Kijk weer omhoog en draai je om en volg de route nu helemaal terug naar het grijze pad tot waar je ik zei dat het grijze pad rechtsaf gaat en waar je dus eerst door de poort bent gegaan. Zodra je daar weer terug bent ga je onmiddellijk linksaf en volg je het grijze pad verder.......

Het pad gaat met een bocht linksom en zodra je die bocht om bent gegaan verschijnt er Op het Balkon, boven het pad, een vent en die begint tegen je te praten. 

De vent verteld dat hij al heel lang hier op Rhem vast zit en dat hij nu eindelijk wel weer eens naar de "Bewoonde" wereld terug wil en dus verdwijnt hij met JOUW Railkar. Nu zit je dus echt helemaal gevangen op Rhem.

Water Toren:

Ga verder het grijze pad volgen, dus ga verder vooruit..... je gaat door een tunneltje en dan  een trapje op. 

 Als je bovenaan het trapje staat dan draai je rechts en.....Kijk omhoog en......Je ziet een Code geschreven op de achterzijde van een balkon.....

Dit is de eerste van 7 zogenaamde Pentagram (5-hoek) codes die je moet vinden tijdens je wandelingen over dit Rhem eiland. Schrijf deze Pentagram codes altijd over op een pampieretje want aan het bijna einde van de game heb je ze nodig.....Kijk weer omlaag en ga linksaf en volg het pad verder naar de ronde Watertoren........

Je bent op het onderste niveauLoop door naar het einde en klik dan Schuin Links op het pijpje dat uit de muur komt. Je staat dan recht voor dit pijpje. 

Dit is dus het pijpje dat je al zag binnen in de watertoren. Klik op het pijpje en je kijkt erdoor de watertoren in.

Zoem maar weer uit en draai links en ga 1*V, Schuin Rechts naar de Blauwe Deur.  Rechts naast de deur zie je een paneel met een Rode Knop en een kruis. Met de Rode Knop laat je de ladderschacht in de toren naar deze deur draaien. Maar zoals je al door de pijp zag, is dat op de één of andere manier al gebeurd. Dus klik op de Rode Knop op de deur om de deur te openen en stap dan naar binnen. 

Ga naar de ladder en kijk omhoog en klik dan op de ladder om omhoog te klimmen. Draai dan 2 keer rechts of links om en ga naar de Blauwe Deur. Ga NIET door deze deur maar draai je 2 2keer rechtsom en klik dan de Houten gang in. 

Volg deze Houten Gang naar de volgende Blauwe Deur, open deze deur via de rode knop. Stap buiten en loop door naar de Grijze Deur. 

Klik op de Grijze deur om deze te openen en stap naar binnen. 

Je bent in de Controle Kamer.

Hoofdstuk 2: De Brug naar de 4-Weg Toren omhoog brengen

2017: Walkthrough door: Louis Koot