2017: Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 2:  Arrival Valley deel 2

De Brug bij de 4-Weg Toren omhoog brengen

Controle Kamer:

Draai je gelijk om naar de grijze deur en sluit de deur. Op de deur zie je een plattegrond. 

Klik erop om het eventjes te bekijken en zoem dan weer uit. 

Draai links. Je ziet een "7 Knoppen Viewer Scherm". Draai weer links en je kijkt weer naar dat licht Bruine Paneel. Draai weer Links en jet een scherm met daaronder een Rode en een Blauwe Knop. Draai terug rechts en je kijkt weer naar het Licht Bruine paneel. Klik nu op dit paneel:

Het Licht Bruine Paneel:

Open het paneel door erop te klikken. Je ziet een schematische afbeelding van het binnenste van de Ronde Watertoren. Je ziet de 4 "deuren" en de "ladderschacht". Noem de Bovenste "deur" Noord, de Rechter "deur" Oost, de Onderste "deur" Zuid en de Linker "deur" West. Je ziet dat de Zuid deur nu verbonden is met de Oost deur. Jij bent nu dus aan de Zuidzijde van de Ronde Toren. Met een druk op de knop kun je de ladderschacht steeds 1 positie naar links verdraaien. Druk dus 1 keer op de knop zodat dan de Zuid deur verbonden is met de West deur.

Sluit dan het paneel weer, zoem uit en draai rechts. Je ziet het "7 Knoppen Viewer Scherm" weer. Zoem er op in:

Het "7 Knoppen Viewer Scherm"

Nummer de 7 knoppen, van Links naar Rechts, nu eerst als 1 t/m 7. Druk dan op willekeurig 4 van de 7 knopjes. In het scherm verschijnt het getal 1234 maar in diverse gekleurde cijfers. Druk op een andere combinatie van 4 knoppen. Weer verschijnt er in het scherm het getal 1234 maar nu in andere kleuren. Het maakt niet uit welke combinatie van 4 knopjes je indrukt, steeds verschijnt er 1234 in het scherm, maar wel steeds in andere kleuren.

Tot nu toe heb je 2 van deze "7 Knoppen Viewers" gevonden, nl één met Paarse knoppen en één met Rode knoppen. Er staan er nog meer op Rhem. Wat jij nu hier moet doen is om achter de CODE voor elk van deze Viewers te komen. Een Viewer Code bestaat steeds uit het indrukken van 4 van de 7 knopjes. Je moet er dus voor zorgen dat steeds het getal 1234 in het scherm komt te staan en de 4 cijfers van dat getal moeten dan steeds DEZELFDE KLEUR HEBBEN.

Je moet dus het getal 1234 in ROOD, PAARS, GROEN en BLAUW in het scherm krijgen. De cijfercombinatie van de in te drukken knoppen is dan steeds de code voor de Viewers. Het is een kwestie van eindeloos uitproberen, maar om je deze moeite te besparen heb ik dat al voor je gedaan. Dus nummer de 7 knopjes, van links naar rechts, als 1 t/m 7 en druk dan op de knoppen:

 • 1745 = 1234 in Groene Cijfers, dus 1745 is de code voor de Groene Viewer. 

 • 7534 = 1234 in Paarse Cijfers = 7534 is de code voor de Paarse Viewer. 

 • 2361 = 1234 in Blauwe cijfers = 2361 is de code voor de Blauwe Viewer. 

 • 5216 = 1234 in Rode Cijfers = 5216 is de code voor de Rode Viewer

De Blauwe en de Groene Viewer heb je nog niet gevonden, maar dit zijn de enige 4 combinaties waarin je het getal 1234 in één kleur krijgt. Dus er zijn een Paarse Viewer, een Rode Viewer, een Groene Viewer en een Blauwe Viewer te vinden op Rhem en van alle 4 weet je nu de code. Zoem uit en draai je 2 maal links om en je kijkt weer naar het scherm met de Rode en de Blauwe Knop.

Watertoren Rotatie scherm:

Druk op de Rode Knop. Je ziet een schematische voorstelling van een draaibrug. Druk op de Blauwe Knop om deze draaibrug te draaien.  

Zoem uit en draai Links en open de Grijze deur en stap weer buiten. Loop terug naar de blauwe deur van de Watertoren en ga er weer binnen..........Hela.....Het binnenste van de Watertoren is nu een slag gedraaid want recht voor je is nu weer de ladderschacht. Daar ga je echter niet naar toe.  Klik in de Houten Gang in en volg deze weernaar achteren en open dan de Blauwe Deur en stap weer naar buiten. 

Schuin rechts en schuin links door de poort  en volg het pad verder. Je kunt dan naar links en naar rechts. 

Draai links en ga dan naar het einde van dit pad

Je staat op een rond platform en hier vindt je 3 panelen. Een linker, een middelste en een rechter paneel. Het Linkerpaneel heeft een I, een rond schermpje en 4 rode knopjes. Je kunt de bovenste rode knop helemaal omlaag trekken en dan loslaten. De knop gaat dan weer langzaam omhoog en telkens als deze knop ter hoogte van één van de andere 3 knopjes is verschijnt er in het scherm 2 witte driehoekjes, steeds op een andere plek

Geen flauw benul wat we hier mee moeten. Het Middelste paneel heeft een scherm met 4 knoppen ernaast. De bovenste knop is lila van kleur. Druk je op die lilaknop en dan op één van de anderen dan verschijnt er in het scherm 2 keer een schema van het waterpeil. De verhouding is eerst 4:0 en dan 3:1. De onderste knop doet echter niets.

Blauwe Viewer

Het rechter paneel is dus een blauwe Viewer. Zoem er op in en druk op de 4 knopjes overeenkomstig de code voor de blauwe viewer, zoals je deze hebt bepaald in de Controle kamer.Druk dus op de knopjes 2361. Achtereen volgens verschijnt er in het scherm een groen Ovaal" en dan een "3 puntige Piramide". Noteer dit

Schrijf dus op: blauwe Viewer = groen ovaal en een 3 puntige piramide. 

Draai dan rechts en ga dan terug tot boven op de trap. Je kwam van rechts, dus ga nu rechtdoor omlaag en naar de poort

Schuin links om de poort in te gaan en dan schuin rechts om de poort weer uit te gaan. Achter de poort zie je een lang planken pad boven het water lopen en links zie je een lang gerekt stenen gebouw. 

Putdeksel Gebouw:

Bij de ingang van het gebouw staat een rode Viewer.  Ga vooruit, links en zoom dan in op de rode viewer.  Druk op de 4 knopjes voor de rode Viewer code. Dat is dus 5216. Achtereenvolgens zie je dan in het scherm een paars Ovaal en dan een witte Zigzag lijn. Noteer dit weer.....dus noteer....Rode Viewer = paars ovaal en witte zigzag lijn.

Zoem uit en draai rechts en 1*V en dan Schuin Links om het gebouwtje binnen te gaan en loop door naar de grijze deur

Bekommer je nog maar niet om het puzzel paneeltje dat op de grijze deur steekt......dat komt later. Open de deur en kijk dan omlaag............Je ziet een Putdeksel in de vloer. 

Klik op het putdeksel om er op in te zoemen en klik dan op het handvat. Het deksel gaat niet open. Klik op de "Hand". De ronde schijf gaat nu draaien en hierdoor schuift de lange schuif naar achteren. Klik weer op het handvat en nu gaat het putdeksel wel open

Er gaat een ladder omlaag, maar jij gaat nu nog niet door dit ronde gat naar beneden. Dat gaan we straks doen. Eerst gaan we nog wat anders uitvogelen. Zoem 2 keer uit. Het deksel valt weer dicht. Kijk omhoog en draai je dan helemaal om en ga via de poort weer naar buiten. Ga dan schuin links,  vooruit, links en volg nu het planken looppad naar de poort achterin. Stap door de poort en volg dan het pad verder en.......je bereikt dan het Waterbronnenpompen veld.....

Bronnenpompen Veld

Rechterzijde:

Ga vooruit, links, vooruit, rechts, vooruit, rechts, vooruit en......zoom in op het pijpje met het manometertje

Dit is Bron D. Druk op de rode knop en hou deze ingedrukt. Het wijzertje van het metertje zal nu bewegen. Hou de rode knop ingedrukt tot je een geluid hoort. Noteer dan het cijfer dat het wijzertje aanwijst zodra je het geluid hoort. Voor deze Bron D is dat het cijfer 7

Draai je helemaal om en ga vooruit, rechts, vooruit, links en...........

 ......je staat voor Bron C. Wel, herhaal het indrukken van de rode knop en noteer het cijfer wat het wijzertje aanwijst zodra je het geluid hoort. Voor Bron C is dat het cijfer 2. 

Draai rechts, vooruit, links, vooruit en je bent bij Bron B. 

Bron B.....Weer doe je het gedoe met de rode knop en noteer je het cijfer dat het wijzertje aanwijst bij het geluid. Dat is 3.  

Draai je dan helemaal om en volg het pad naar het einde en.........

....... je bent bij Bron A. voor de 4 keer druk je dus op de rode knop en je noteert het cijfer 4: 

Je hebt nu de 4 Bronnen gehad en hebt genoteerd bij welke cijfers je het geluid hoorde

bron A = 4; bron B = 3; bron C = 2; bron D = 7.

Kijk even rechts van de pijp. Je ziet de telescoop staan. Daar gaan we nu naar toe want je moet nog een cijferreeks zien te achterhalen 

Draai je om en ga vooruit , linksaf en volg het pad helemaal rechtdoor, 

....linksaf, volg het pad rechtdoor en dan linksaf en volg het buitenste pad verder en......

.......je beland bij de 

Telescoop. 

Kijk eerst even omlaag. Aan de voet van de telescoop zie je een Spiraal die links eindigt. Kijk weer omhoog en klik nu in het kijkgaatje van de telescoop. 

 • Je kijkt door de telescoop en je ziet dat het vizier precies op het midden van de Pijp van Bron C staat gericht.  Rechts van de vizierlijn zie je het cijfer 5. Noteer dus: C = 5.  

 • Klik nu je linkermuisknop in en hoe deze ingedrukt en schuif dan je muis naar rechts, net zo lang tot je de telescoop gericht hebt op Bron D. Mik de vizierlijn precies op het midden van de pijp en noteer het cijfer. Dat is dus D =1

 • Hou weer je linkermuis ingedrukt en schuif je muis nu steeds naar links tot je de telescoop precies op het midden van de pijp van Bron B hebt gemikt en noteer weer het cijfer: B = 6

 • Zoek de pijp van Bron A op en noteer weer het cijfer: A = 9. Je hebt dus nu deze cijferreeks via de telescoop:

A = 9; B = 6; C = 5; D = 1.

 

Draai links en volg het pad nu terug naar de ingang/uitgang van dit pompenveld en loop dan de route terug naar het Putdeksel gebouw

Ga terug naar de ingang van het putdeksel gebouw, bij de rode viewer, en ga er weer binnen. Open de grijze deur weer en zoom weer in op het putdeksel en maak dit weer open.....

Klik op de ladder en daal af naar beneden en beneden klik je Schuin Links omlaag om je om te draaien. Je staat nu voor het onderste pad dat over het water gaat. 

Rechts een poort maar we gaan nu eerst rechtdoor. Dus volg het rechtdoor pad............. je gaat weer door een poort en dan zie je voor je weer een rode Viewer staan. 

Klik Schuin Links om voor de Viewer te gaan staan en druk op de knopjes 5216. In het viewerscherm verschijnt achtereenvolgens een Blauwe Ovaal en dan db

Noteer dit weer en draai dan naar rechts en ga dan 8*V en je staat voor de Blauwe Deur van het:

Waterpomp Controle Gebouw

Open de deur en ga naar binnen. In dit gebouw wordt de watertoevoer geregeld die komt vanaf het Bronpompen Veld. 

Je ziet een platform en 4 pijpen waar 4 panelen aan hangen. Draai eerst even linksom....Je ziet een 2e platform met een ladder. 

Dat ladder platform is vanaf deze kant niet te bereiken maar kijk wel hier omhoog en.......Je ziet dat je via de " ladderschoorsteen" omhoog kunt en je ziet de 2e Pentagram code op de "schoorsteen".....Schrijf deze code weer op je papiertje waar je ook de 1e code op hebt genoteerd

Kijk weer omlaag en draai terug rechts en loop nu, via schuin links, het platform op waar de 4 panelen aan de pijpen hangen....Noem de panelen, van links naar rechts, A, B, C, Open de 4 panelen. Elk paneel heeft dan  3 knoppen met een spiraal erop en 3 cijferknoppen. In A, B en C staan alle cijfers op 0 maar in D zie je 3 kruisjes. 

Ga terug naar de deur waardoor je binnenkwam en draai dan linksom en loop dan langs de dikke pijp naar de deur aan de overzijde. Draai rechts en je ziet weer een paneel. 

Dit paneel heeft een knop en deze wijst nu naar het cijfer 0. Onder de knop zie je een vierkant waarin je 2 verticale lijntjes ziet. Als je dit vierkant indrukt hoor je een geluid. 

Draai linksom en ga naar het ladder platform en klim dan via de ladder omhoog 

Boven het Waterpomp Controle Gebouw:

Hal met deuren:

Bovenaan de ladder draai je rechts en ga je naar de poort. Ga recht voor de poort staan.......je kunt linksaf en rechtsaf......

........ga eerst rechtsaf en dan linksaf.....rechter gang.....helaas....de blauwe deur is stijf dicht en krijg je hier niet open,

Ga terug en nu naar de linker gang........Weer een blauwe deur en ook deze zit potdicht. Achterin echter een rode hendel

Trek  de Rode Hendel in het Groene Muurluikje in de achtermuur omlaag....... Hierdoor gaat de grijze deur hier open. 

Dus draai links en kijk dan eerst even omlaag......de grijze deur licht nu plat maar de deur sluit nu een ladder gat af.  Kijk weer omhoog en stap nu het halletje in en draai rechts

 Er zit een pijpenschema op de muur geplakt......Ga het schema eventjes van dichtbij begluren.......

Zoom uit, draai rechts en stap door de poort. Links is dan een gesloten deur waarop een paneel met 3 Blauwe Sterren, de 3 Sterren Deur

Rechts steekt een Rood Vierkant in de muur en helemaal recht vooruit zie je een open poort. 

Druk op het Rode Vierkant en die 3 Sterren deur gaat open, dus stap door de sterren deur poort naar buiten.

Recht voor je zie je een groot rond Platform met daarop een soort Telescoop. Dit platform is verbonden met een ijzeren brug. 

Draai links en volg het pad tot je bij een groene Viewer bent beland 

Links een poort. Ga recht voor de viewer staan en zoom er op in.  Druk op de knopjes 1745. Je ziet achtereenvolgens een oranje Ovaal en dan een gestileerde M. Noteer dit weer. 

Draai om en stap door de poort.......Recht voor je zie je weer het Bronpompen Veld, maar nu ben je aan de linkerzijde van het veld.

Bronpompen Veld Linkerzijde:

Loop het veld in en volg dan het buitenste pad naar de Telescoop 

Merk op dat de Spiraal, onder de telescoop naar Rechts EINDIGT. Zoem in op de telescoop en klik dan op het kijkgaatje en je kijkt door de telescoop. Beweeg het vizier nu naar links (dus je muis naar rechts) tot je Pomp A ziet. 

Mik de vizierlijn midden op de pijp en noteer het nummer. A = 0. Schuif dan nu het vizier steeds naar rechts (dus je muis naar links) om achtereenvolgens bij Bron D, C en B te komen. Noteer steeds de cijfers. Je komt dan tot:  

A=0; B=8; C=5 en D=3

Heb je dit, zoem dan uit draai 2 keerlinks en klik dan Schuin Links naar de poort en volg het "bruggetjes" pad helemaal terug naar de Groene Viewer. Ga dan rechts, vooruit, links en bemerk het bord op, dat naast de volgende poort staat. Op dit bord zie je 2 groene pijlen, elk met 3 cirkels waarin een gele streep staat.. De bovenste pijl wijst naar rechts en de onderste pijl wijst naar links. Deze 2 pijlen zijn een aanwijzing voor het oplossen van de "Klok deur" die je zometeen moet openen.

 Ga door de poort en volg het pad terug naar de 3 sterren poort en stap er het halletje weer binnen. Klik weer op het Rode Vierkant om de 3 Sterren Deur te sluiten.

Het Openen van de "Klok deur":

Zoals je nu staat is links voor je weer die, nu gesloten, 3 Sterren. Ga door de poort recht voor je en dan rechts en links door de volgende poort.

Ga rechts en..... Je staat in een halletje en rechts voor je is een gesloten deur. Links van deze deur een groot paneel. Klik Schuin Rechts om recht voor de deur uit te komen. De deur zit op slot en moet open worden gemaakt. Zoem in op het paneel.

Het paneel heeft 3 knopjes en 3 kleine rode lampjes. De knopjes zijn, van boven naar beneden: Groen, Rood en groen en tussen de Rode knip en de Onderste Groene Knip zie je 3 kleine lampjes die NU niet branden. De Bovenste Groene Knop bevindt zich in een rond venster. We gaan het eerst maar eens uitproberen.

 • Druk op de Rode Knop.In het ronde venster verschijnt nu een GELE STREEP.

 • Druk op de Onderste Groene Knop. Het meest linkerlampje gaat nu branden.

 • Druk weer op de Rode Knop. De Gele Streep verspringt nu 1 positie naar rechts.

 • Druk weer op de Onderste Groene Knop. Het Middelste Lampje gaat nu ook branden.

 • Druk weer op de Rode Knop en de Gele Streep verspringt weer 1 positie naar rechts.

 • Druk weer op de Onderste Groene Knop en........waarschijnlijk gaan nu alle 3 lampjes uit en is de Gele Streep weg.

Wat je moet zien te bereiken is dat ALLE 3 lampjes BLIJVEN branden zodat dan de deur open gaat. Dit bereik je door 3 keer de Gele Streep op de JUISTE positie in het ronde venster te zetten. 

Beschouw het ronde venstertje nu eens als zijnde een KLOK. Dan is de Gele Streep de WIJZER. Als je 1 keer op de Rode Knop drukt dan verschijnt de Gele Streep dus op de 12 uur positie, druk je weer op de rode knop dan verspringt de Gele Streep naar de 2 uur positie, dan naar de 3 uur positie, de 4 uur positie, de 6 uur positie, de 8 uur positie, de 9 uur positie, de 10 uur positie en terug naar de 12 uur positie.

Het bord met de 2 pijlen geeft je feitelijk de oplossing voor deze puzzel. 

Laat de Gele Streep verdwijnen zodat je in de uitgangspositie bent van deze puzzel. Doe dan achter elkaar het volgende:

 1. Druk 1 keer op de Rode Knop. De Gele Streep verschijnt op de 12 uur positie.

 2. Druk nu net zo lang op de Rode Knop tot je de Gele Streep op de 10 uur positie hebt staan.

 3. Druk dan op de Onderste Groene Knop. Het Linker lampje gaat branden.

 4. Druk de rode knop tot dat je de  Gele Streep op de 4 uur positie hebt gezet.

 5. Druk weer op de Onderste Groene Knop. Het Middelste lampje brand nu ook.

 6. Druk de rode knop tot je de Gele Streep op de 9 uur positie hebt gezet

 7. Druk weer op de Groene Knop. 

Alle 3 lampjes branden even en de deur gaat nu OPEN maar de rechter deur is nu dicht

Klik Schuin Links in de deur opening om er door te gaan, dan Schuin Rechts om door de volgende poort te gaan. Links is dan de poort waardoor je vanuit het Waterpompen Controle Gebouw deze halletjes bent binnen gekomen. Je komt nu dus uit de rechter gang..... Ga weer door de poort recht voor je en dan naar rechts. Je bent terug in de linker gang bij de rode hendel. Ruk de rode Hendel weer naar beneden om de deur, links, weer te sluiten. 

Het laddergat in die hal is nu weer open maar je moet dus nu omlopen, via de rechter gang en de geheime deur, om het ladder gat te bereiken. Dus terug naar de rechter gang en stap daar weer door de deur. Je bent dan dus terug bij de 2 deuren waarvan je zonet de linkerdeur hebt geopend via het paneel. Nu moet je deze deur weer sluiten, zodat de rechterdeur opening weer open is. Dus klik op het knoppen paneel en doe het volgende:

 1. Klik op de Rode knop en zet de Gele Streep op 8 uur.

 2. Klik op de Onderste Groene Knop.

 3. Zet, met de Rode knop, de Gele Streep op 6 uur.

 4. Klik op de Onderste Groene Knop.

 5. Zet, met de Rode Knop, de Gele Streep op 3 uur.

 6. Klik op de Onderste Groene Knop.

De linker deur klapt dicht en de rechter deuropening is nu weer open.  Dus via de rechter deur en de 3 sterren deur hal nu terug naar de linker hal waar het ladder gat in de vloer nu weer open is.

Klim via de ladder omlaag naar de pijpenkelder. Draai je dan om.....linksom. Je staat in de Pijpenkelder van het waterpomp controle gebouw. Je ziet weer een pijpenschema aan de muur. Deze keer zie je er ook een draaiwiel op. Draai rechts en klik dan op het Draaiwiel dat bovenop de achterste pijp zit. 

Het wiel draait en je hoort water stromen. Draai terug naar de ladder en klim weer naar boven. Wel....je moet terug naar de rechter hal om daar de "geheime" linker deur weer te openen via het paneel...Dus loop de route terug naar die deur en zoom er weer in op het paneel en open de deur weer via de manier waarop je dit de 1e keer ook hebt gedaan dus.....

 1. Zet Gele Streep op 10 uur en klik Onderste Groene Knop.

 2. Zet Gele Streep op 4 uur en klik Onderste Groene Knop.

 3. Zet Gele Streep op 9 uur en klik Onderste Groene knop.

De linkerdeur gaat weer open, dus ga schuin links er door, dan schuin rechts door de poort. Schuin links door de volgende poort, schuin rechts en dan schuin links en kijk omlaag. Je bent terug boven aan de ladder waarover je uit het Waterpomp gebouw kwam:

Waterpomp controle Gebouw:

Daal de ladder weer af naar binnen en beneden draai je rechts en loop door naar het paneel bij de achterdeur. 

Draai rechts en ga langs de dikke pijpen terug naar de andere deur. Draai om en stap weer het platform op met de 4 panelen. 

Vanaf de achterdeur nummer je deze 4 panelen als A, B, C, D en zorg je dat je recht voor de panelen A en B en komt te staan. Je moet nu op deze 4 panelen de getallen gaan invoeren die je hebt gevonden in het Bronpomp veld met de 4 bronmeters en de telescopen. Dus open één voor één de 4 panelen en voer de getallen in. Dat doe je door op de spiraalknopjes te klikken.

Ga nu terug naar het paneel bij de achterdeur en druk daar op nu weer op het onderste vierkant met de 2 verticale streepjes. De knop verspringt dan naar rechts en wijst nu het cijfer 1 aan en in het vierkant stroomt er nu water tussen de 2 verticale streepjes. 

Deze 2 streepjes blijkt dus een schematische voorstelling van een pijp te zijn. Je hoort het water ook stromen. Je heb hiermee nu de brug bij de 4-weg toren omhoog gebracht.Draai links en ga door de achterdeur naar buiten. Het pad gaat linksaf.....volg het pad in eerste instantie dan 4 klikken vooruit..... Je gaat door de korte tunnel. 

Als je het tunneltje uit bent dan draai dan onmiddellijk naar rechts en....... je staat voor een paarse Viewer

Druk op de knoppen 7534 en in het scherm zie je achtereenvolgens een vierkantjes diagram waarvan 1 vierkantje helemaal wit is en dan zie je het cijfer 1. Noteer dit weer. 

Draai links, volg het pad verder....Het pad gaat dan rechtsaf en door 2 opeen volgende poorten. Na de 2e poort gaat het pad verder langs een gemetselde muur en je komt uit bij een brug over een beek.

Ga over de brug. Er is dan een afslag naar links maar ga eerst nog even rechtdoor en.......Hola.....de volgende brug is ingestort, dus je kunt hier niet verder. Kijk echter omlaag....Je ziet een rood knopje.....Druk het rode knopje in.....Er gebeurt nu niets als je het rode knopje indrukt maar aan de overkant steekt ook zo'n rood knopje en als je straks ook dat knopje indrukt dan komen er hier stapstenen omhoog uit het water waarover je dan hier heen en weer kunt gaan. Dus druk dit rode knopje nu in.

Kijk weer omhoog en draai links en terug naar de eerste brug en dan rechtsaf  en vooruit naar het grote grijze paneel. 

Open het grijze paneel door er op te klikken. Je ziet 3 schermpjes, 2 gele knopjes en een blauwe knop. In de 2 linker schermpjes zie je een icoontje staan. Het rechterschermpje is leeg. Druk op de knop, onder het rechter schermpje, en hierin verschijnt nu ook een icoontje. Je hebt hiermee de Radarantenne geactiveerd.

We komen later hier terug. Sluit het paneel. Je gaat nu een aantal zeer lange wandelingen maken. Allereerst moet je nu terug naar de ladder onder het putdeksel gebouw. Dus draai je om en volg het pad nu helemaal terug naar de achterdeur van het Waterpomp Controle Gebouw Ga door de achterdeur naar binnen en loop door het gebouw naar de voordeur. Verlaat het gebouw dan nu door de voordeur. Volg het pad terug naar de ladder onder het Putdeksel Gebouw. Ga echter niet de ladder op maar ga nu door de poort links naar het pad links van de ladder

We gaan nu het pad volgen naar de onderste Zuiddeur van de ronde Watertoren en het is een fikse wandeling. Volg dus het pad, door een poort .....Het pad wordt dan een grijs pad en je bereikt een stenen trap. Klim de trap op en aan de andere kant weer naar beneden

 Na weer 3 klikken vooruit staat er rechts een blauwe Viewer tussen de rotsen, dus ga er naar toe

Druk op de knoppen 2361. In het scherm zie je weer dat Vierkantjes Diagram waarvan na 1 ander vierkantje wit is en dan het cijfer 4.

Zoem uit en draai je om en volg het pad nu verder naar de Blauwe Zuid deur van de Ronde Watertoren.  

Ga door de deur naar binnen en naar de ladder in de ladderschacht. Kijk omhoog en klim helemaal de ladder op en boven draai je om en ga  naar de Blauwe Deur. Draai je dan weer om zodat je weer naar de laddernis kijkt. Ga door de Houten Gang naar achteren en ga daar door de Blauwe Deur

 Volg het pad......de trap op. Naar links is dan dat ronde platform met de 3 panelen.

Ga dus rechts de trap af en volg het pad verder tot je weer bij het "plankenpad" bent gekomen waar het Putdeksel Gebouwtje is.

 Ga het Putdeksel Gebouwtje in en sluit hier binnen nu de Grijze Deur met het Mozaïek venstertje. De grijze deur MOET nu dicht zijn want anders kun je niet verder

Draai je om en ga weer naar buiten en volg nu dezelfde route helemaal terug naar de Ronde Watertoren. Ga weer naar binnen en terug door de Houten Gang en ga weer de Ladder af in de Ladderschacht en ga beneden weer via de Blauwe Deur naar buiten. Volg het pad dan terug, over de Grijze Stenen brug, door de twee poorten en dan het tegelpad naar de splitsing. Ga dan links naar de ladder onder het Putdeksel Gebouw.

Klim de ladder op en open dan het putdeksel boven je hoofd en klim door het ronde gat. Je bent nu dus achter die Grijze Mozaïekdeur in het Putdeksel gebouw. Omdat je daarstraks die grijze deur hebt gesloten sta je nu in een smal gangetje achter deze grijze deur, welke nu dus in je rug is. Op de achtermuur van dit stenen gangetje, zie je nu ook hetzelfde Mozaïek als ook op de grijze deur zit. 

Loop door naar het Mozaïekpaneeltje. Beweeg dan je cursor, van onder naar boven, over dit mozaïek. Je moet niet klikken maar gewoon je cursor over de grijze vlakjes bewegen. 3 van de 22  grijze vlakjes langs de rechterzijde zullen BRUIN kleuren. Deze 3 bruine vlakjes zijn aanwijzingen over het betreden van een nieuw gebied. Dus het lijkt mij handig dat je de positie van deze 3 bruine vlakjes noteert. Nummer de grijze vlakjes, van links boven naar rechts onder, als 1 t/m 22. De grijze vlakjes die dan bruin kleuren zijn dan het 7e, het 13e en het 18e vlakje.

Draai om en daal terug de putdeksel ladder af. Je moet nu weer terug naar die Controle Kamer bovenaan de Ronde Watertoren.

 

Dus volg de route nu weer terug naar de onderste zuiddeur van de ronde Watertoren. 

Open de deur en ga naar binnen en naar de ladder. Klim naar boven en draai je dan helemaal om en ga naar en door de Blauwe Deur (dit is dus de Bovenste Zuid Deur). 

Loop door naar de Grijze Deur, open deze en stap de Controle Kamer binnen. 

Zoem in op het Licht Bruine Paneel, open het paneel en verbindt, met de zwarte knop, nu de Bovenste Zuid deur (onderaan) met de Onderste Oostdeur (rechts). 

Hiermee heb je het binnenste van de Watertoren dus gedraaid zodat de Bovenste Zuid Deur nu is verbonden met de Onderste Oost Deur. Sluit het paneel, draai je om en ga via de Grijze Deur en de Blauwe Deur terug de watertoren in. Nu is dus de ladder schacht niet recht voor je, omdat je het binnendeel van de toren gedraaid hebt.

Volg dan de Houten Gang naar achteren, tot je voor de Bovenste Oost Deur staat. Draai je dan om en ga 1*V de Laddernis in en daal de ladder weer af. 

Beneden draai je om en verlaat je de Watertoren door de Onderste Oost deur.  Je gaat weer een lange wandeling maken want je moet nu terug naar de aller eerste paarse viewer die je in hoofdstuk 1 bent tegen gekomen. Volg het pad....je bereikt een tunneltje.....

Ga verder door het tunneltje en.......Je bent dan terug op het pad waar eerder die vent op het balkon stond en die er met je railkar vandoor is gegaan. Volg het pad verder en bij de poort ga je dan linksaf

Volg het pad dan verder terug naar en via de houten trappen omhoog en door de poort.

Uiteindelijk ben je dan terug onderaan de lange houten trap. Ga weer door het tunneltje onder de trap en volg aan de andere kant het pad verder

Achterin de trap op en dan  links Rechts door de poort en naar de volgende trap. 

Kijk omlaag en ga de trap af en loop door naar de Paarse Viewer

Je bent hier in het begin van het spel ook al geweest. 

Zoem in op de viewer en druk de knopjes 7534 in. In het scherm zie je een diagram van vierkantjes en het vierkantje links boven is wit, dan zie je het cijfer 3. Noteer dit alles weer.

Ok.....nu moet je de route helemaal terug volgen naar de 4-weg Toren. Dus eerst terug naar de lange houten trap..... Klim de trap weer op en volg dan de route terug tot aan die open poort waar het grijze pad tussen de rotsen dan rechtsaf gaat naar dat balkon waar je die vent op zag staan die er met je railkar vandoor is gegaan.  Ga nu weer door de poort en door naar het pad dat over het meer gaat.

Volg het pad dan naar de brug aan de overkant maar ga dan eerst weer rechtsaf, naar Rode Viewer.

Zoom in op de viewer en druk op de knopjes 5216 en noteer dat je hier ook een vierkantjes diagram waarvan het linker bovenste vierkantje wit is en dat je het cijfer 6 ziet. 

Zoem uit, draai je om, schuin rechts naar het bruggetje, vooruit naar en door de poort en.....je ziet de ronde 4-weg toren weer. Loop door naar het bord met het schema over hoe je de brug omhoog/onlaag moet brengen. 

Ga rechts en.......kijk kijk.......de brug, die toen je hier eerder was, omlaag was, is nu OMHOOG gekomen en nu kun je dus verder naar en dwars door de ronde 4-weg toren

NB: Is nu dit bruggetje niet omhoog dan heb je ergens iets fout gedaan, waarschijnlijk dan in het Waterpomp Controle Gebouw.

Hoofdstuk 3: 4-weg Toren en de Waterkrachtcentrale

2017: Walkthrough door: Louis Koot