2017: Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 4: De 4-Weg Toren:   

Waterreservoirs

Je staat dus op dat Trapplatform achter de lift van de 4-Weg Toren. Ga de trap op. Recht voor je uit zie je dan de ronde 4-Weg Toren met de lift en daarachter zie je ook nog het Rood Stenen Gebouw. Draai links en ga  over de twee bruggetjes en volg het pad tussen de rotsen naar de volgende trap

Ga de trap op en............ je staat dan bovenop het waterreservoir. Een houten pad loopt over het water naar de overzijde en bijna aan de overzijde is er een beweegbaar bruggetje in dit pad.

Loop over het pad naar de overzijde en dan de trap af, draai links en ga naar het laddertje en daal dit laddertje af naar de grond. 

Beneden draai je rechts en ga je  naar het kastje waarvan het linker vakje Blauw/Grijs is. Druk op dit blauw/grijze vakje en in het cijferdisplay verschijnt het getal 6400.

Als je even terug denkt aan het schema van de waterreservoirs, dat je in Nis A hebt gezien in de bovenkamer van de 4-weg toren, het , dan weet je dat dit kastje hoort bij het Hoofdwater Reservoir. 

Dat reservoir bevat dus 6400 eenheden water. Draai links en ga door het tunneltje en dan verder vooruit  naar en door de volgende poort.......Je ziet dan Reservoir 3 staan. 

Op dat schema is dit dan de voorste Middelste tank. Op deze tank staat het getal 1200. 

Loop verder door naar de ladder en het kastje en klik weer op het Blauw/Grijze vakje. In het display verschijnt 0000. Deze tank is dus leeg. 

Draai je helemaal om en ga terug door de poort. Loop door naar het tunneltje en dan voor het tunneltje rechtsaf. Je ziet dan een klein kasje met Rode Knop op de railing vast zitten.  Ga bij de rode knop linksaf en loop dan door.......... aan het einde beland je voor een groot rond groen platform waar 4 pijpen in/uit komen en links is een paneel...........Je bent bij de Connector beland

De Waterreservoir Puzzel:

Het ronde platform is dus de CONNECTOR die de Hoofdtank verbind met de 3 kleinere tanken. In het midden van het platform zit een ronde grijze schijf en je ziet ook die labels waarvan steeds 1 hokje Blauw/Grijs is. Steeds is er zo'n label op het punt waar een pijp de Connector ingaat. 

Het paneel, links, bevat een schuif die langs de cijfers 0, 1, 2, 3, 4 omlaag kan en het bevat een Witte Cilinder. Onder deze cilinder zit een Hendel. Als je nu even je cursor gewoon op de witte cilinder houd, dan komt daarop een grote U vorm waarvan de linkerkant = Hoofdtank, vol is met water en de rechterkant = tank 1, leeg is.

Denk nu weer even terug aan die Cilinder die je hebt gezien in de Schuur bij Gebouw I van de Waterkrachtcentrale. Daarop zag je twee torens met voor elke toren een bruggetje. Het bruggetje bij de achterste toren was omlaag omdat daar het waterpeil laag was, dus die toren is niet toegankelijk. 

Het waterpeil, rondom die toren, moet dus tot de juiste hoogte omhoog worden gebracht zodat het bruggetje onhoog komt en je die toren kunt bereiken. Denk nu ook weer even terug aan dat Waterreservoirschema die je in Nis A in de Geheime 4-Weg Torenkamer hebt gezien. 

 

Op dat schema zag je 4X staan op de connector tussen de twee middelste reservoirs. 4X betekent dus dat je 4 kansen krijgt om elk van de 3 lege reservoirs met de juiste hoeveelheid water te vullen uit de het hoofdreservoir.

Benoem nu eerst even de labels op het connectorplatform als volgt:

  • Links onder = A = het Hoofdreservoir
  • Links boven = B = middelste tank achter
  • Rechts onder = C = middelste tank voor
  • Rechts boven = D = aller achterste tank

Je moet nu steeds de juiste 2 tanks met elkaar gaan verbinden en dat doe je door op de ronde grijze schijf te klikken. Doe als volgt:

Verbind A met B. Klik dan op de Hendel onder de cilinder. Je hoort water lopen en de schuif zakt naar 1. Draai links en ga nu terug over het pad naar het tunneltje en ga door het tunneltje en dan links naar het kastje van de hoofdtank. Klik weer op het Blauw/Grijze vlak. In het display verschijnt nu het getal 4800. 

Je hebt dus 6400-4800 = 1600 eenheden water vanuit de Hoofdtank naar Tank B gepompt. In Tank B zit nu dus 1600 eenheden water, en dat is veel te veel.

Keer terug naar de Connector en verbind nu B met D. Klik weer op de hendel en de schuif zakt naar 2. Hou je cursor op de cilinder en je ziet dat beide helften van de U nu voor de helft gevuld zijn met water. 

Zowel in Tank B en Tank D zit nu dus 800 eenheden water. Voor Tank D is dat precies goed, maar Tank B heeft nu te weinig.

Verbind nu A met C en klik weer op de Hendel onder de cilinder. De schuif zakt nu naar 3. Ga weer even op het kastje kijken van de hoofdtank aan de andere zijde van de tunnel en je ziet dat er nu nog 3600 eenheden water in de hoofdtank zit. 

Je hebt dus nu 4800-3600 = 1200 eenheden over gepompt naar tank C. Tank A bevat dus nu nog 3600 en tank C 1200 eenheden water. Keer terug naar de connector.

Verbind nu A weer met B en trek voor de laatste maal aan de hendel. De schuif zakt naar 4. 

Ga terug, via het tunneltje, naar het kastje en druk weer op het Blauw/Grijze vlak. 

In Tank A zit nu dus nog 3300 eenheden water, zodat je daarnet weer 300 eenheden hebt overgeheveld naar Tank B. Resumerend zit er nu dus in: Tank A 3300, in Tank B 1100, Tank C 1200 en in Tank D 800 eenheden water.

Draai je om en ga naar het laddertje en klim weer omhoog en dan rechts de trap op en.............. je staat weer bovenop de Hoofdtank (A). 

Hela....het bruggetje is omlaag gezakt. Natuurlijk is dat zo want je hebt het waterpeil in deze Hoofdtank drastisch verlaagd. Kijk omlaag. 

Je ziet het bruggetje onder je maar je ziet ook een cijferpaneel met 3 gekleurde cijfers. Schrijf deze cijfers over in de juiste kleur: dus: geel = 9, Paars = 1; Blauw = 5.  Kijk weer omhoog, draai je om en klim terug de trap en het laddertje af en ga door het tunneltje en dan rechtdoor weer door de poort naar Tank C (1200).  Loop door naar het kastje bij de ladder en druk op het Blauw/ Grijze vlak en je ziet het getal 1200 verschijnen. Deze tank bevat nu dus echt 1200 eenheden water.

Draai links, kijk omhoog en klim de ladder op. 

Bovenop de ladder klik je op het ronde luik in de tank om deze te openen en kruip je er door en door de pijp en dan kijk je omlaag om de ladder aan de andere zijde van Tank C af te dalen. 

Beneden ben je dus aan de andere zijde van Tank C. Draai rechts en je ziet Tank D met daarop het getal 800. 

Ga naar het kastje bij de ladder en controleer of er echt 0800 eenheden in tank D zit. 

Dat is zo, dus draai links en klim de ladder van Tank D op en boven open je weer het ronde luik en kruip je dwars door Tank D en aan de andere kant daal je het laddertje weer af. Draai rechts en je ziet Tank B met daarop het getal 1100. Wel, controleer weer even of er echt 1100 eenheden water in Tank B zit.

 Klim dan de ladder van Tank B op, kruip door de buis en daal de ladder weer af en draai rechts. Je ziet nu weer de Hoofdtank A, maar nu de andere zijde ervan. Loop door naar de ladder en je bent nu bij het Controlekastje van deze Hoofdtank. Dit kastje heeft bovenaan weer het label met het grote blauw/grijze vlak en daaronder 3 vakjes met een knop. Links = paars, Midden = blauw en Rechts is geel. Bovenop Tank A heb je dus de cijfers Geel = 9, Paars = 1; Blauw = 5 gezien. Druk nu op het Blauw/Grijze vlak om het paneel aan te zetten en druk dan steeds op de knopjes om het juiste getal bij de juiste kleur te plaatsen. Dus Paars = 1; Blauw = 5 en Geel = 9. Druk dan weer op het Blauw/Grijze vlak. Je hoort nu "PING". 

Draai links en klim de ladder van Tank A op, open het ronde luik en kruip er door. 

Je staat dus nu in de Tank. Loop nog tot op het bruggetje en je staat voor de achterzijde van dat 915 paneel. 

Open het deurtje. Het blijkt een kastje te zien en erin ligt nu je 1e stukje van de brief van Kales. Klik erop en het verdwijnt

Beweeg nu je cursor naar de zwarte rand onder je spelscherm. Links staat een kistje.....dat kistje is je Inventory...klik het kistje om de inventory te openen en..... hierin staat nu dit briefstukje op de juiste plek in het venstertje. Je hebt je Eerste Stukje te pakken.

Draai je om en kruip terug door het ronde luik, ladder af, links en ga naar de ladder van Tank B. 

Klim de ladder op en kruip terug door Tank B, ladder af, draai links en ga naar Tank D. Klim de ladder op en kruip door Tank D. Ladder af, links en ga naar Tank C, ladder op, kruip door Tank C, ladder af, links, door de poort en dan voor de tunnel naar rechts en je staat voor het kastje met de Rode Knop op de railing. 

Deze knop is dus verbonden met de grote pomp die je erachter ziet staan. Druk op de Rode Knop en de pomp pompt nu weer water in Tank A zodat het bruggetje in de tank weer omhoog komt.

Als de pomp klaar is draai je rechts en ga je terug door het tunneltje naar tunnel. Dan schuin rechts, kijk omhoog, klim de ladder op, rechts de trap op en je bent terug boven op Tank A. Steek over naar de overzijde, trap af, volg het pad terug naar de 2 bruggetjes, 

Steek de bruggen terug over. Rechts trap af, ladder af en draai rechts, ladder op en.......

 je staat terug aan het begin van het pad naar de Waterkrachtcentrale. Je kunt dus niet de 4-Weg Toren in omdat het bruggetje nog omlaag staat. Het bruggetje moet dus omhoog komen. Volg dus de route nu terug, door de poort van de Waterkrachtcentrale, gelijk rechtsaf en volg het pad helemaal terug, naar en door het Rood Stenen Gebouw naar de deur van het Vierkante Water Controle gebouw. Ga naar binnen en door de achterdeur weer naar buiten en ga naar dat Draaiwiel. Klik weer op het Draaiwiel en via de pijp, achter de Lift, zal weer water het meer rondom de 4-Weg Toren stromen en het bruggetje omhoog brengen. 

Volg dezelfde route nu terug tot je terug op het punt bent waar je naar Gebouw II van de waterkrachtcentrale kunt gaan......

Ga dan even terug naar Gebouw II.....het is namelijk zo dat door al het gedoe met de watertanks de stroom weer is uitgevallen. Ga dus Gebouw II weer binnen en daal af naar beneden en dan naar buiten, naar het grote console.....Het console geeft aan dat er geen stroom meer is, dus ruk de hendel weer omlaag om weer 100% power te krijgen....het groene lampje, linksboven bij 100%, moet dan weer branden

 Ok.......keer nu terug naar de 4-Weg Toren. Je kunt weer over het bruggetje de tunnel in en op het tunnelkruispunt ga je rechtdoor naar de rechter gang in het Rood Stenen Gebouw.

Je kunt weer over het bruggetje de tunnel in en op het tunnelkruispunt ga je rechtdoor naar de rechter gang in het Rood Stenen Gebouw.

Rood Stenen Gebouw deel 3:

Volg de route door het Rood Stenen Gebouw weer en in de gang druk je weer op de knop om het Plankier vanuit de andere gang over het gat te laten schuiven. 

Ga dan over het plankier en draai je dan om, kijk omlaag en laat het plankier dan weer terug onder de muur door schuiven naar de andere gang, via het knoppenkastje dat ook aan deze kant staat. Dit is handig voor later. 

Kijk weer omhoog en draai je om en volg de route, via de trappen naar het Gebouw met de 2 kamers. De eerste kamer, de "pijpenkamer" heeft nu dus de waterval, dus ga de achterste kamer in. Dit was dus voorheen de "watervalkamer" maar nu is deze kamer droog. Waar eerder de waterval was zie je nu een metalen deur in de achtermuur. 

Geheime Pijpendoorgang boven het vierkante Water Controle Gebouw

Stap binnen en maak de deur open...Je kijkt een geheime pijpen doorgang in. Deze doorgang loopt dus boven door het vierkante Water Controle Gebouw heen. Ga over het smalle ijzeren pad tussen de pijpen en achterin kijk je omlaag en daal je 3*V de ladder af. 

Beneden aan de ladder draai je links en dan ga je schuin rechts de gang in. Volg de gang naar een dikke ijzeren Draaideur. 

Druk op de Rode Knop..... De Draaideur draait open. 

Ga 2 passen door de deur en draai je dan om. Druk weer op de Rode Knop om de draaideur weer te sluiten zodat deze weer 180 graden gedraaid is. 

Het is belangrijk voor straks dat de draaideur dicht is. Draai je weer om en loop door naar de deur. Open de deur, stap buiten en loop door naar de Lifttoren

Hoofdstuk 5: Lifttoren, de Iconen Deur en de Draaibrug

2017: Walkthrough door: Louis Koot