2017: Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 5: 

Lifttoren, de Iconen Deur en de Draaibrug

Lifttoren:

Het is belangrijk voor straks dat de draaideur dicht is

Draai je weer om en loop door naar de deur. Open de deur, stap buiten en loop door naar de Lifttoren

Je staat voor de lift deur. Draai je even om. Je ziet dus het Vierkante Water Controle Gebouw en je ziet nu ook dat je via een 3e deur dit gebouw hebt verlaten. Links is de deur naar dat draaiwiel. Zoals je op de plattegrond hebt gezien heeft dit gebouw dus 5 deuren. Draai je weer om naar de lifttoren.

Druk op de Onderste Ronde Knop om de Lift omlaag te halen.Druk dan op de Bovenste Rode Knop om de lift deur te openen en stap de half ronde Lift in.

Draai je helemaal om. Een paneel met 4 knopjes. Druk op de Onderste Knop om de liftdeur te sluiten en druk dan op de Bovenste Knop. De lift brengt je omhoog. Druk dan op de 2e knop vanaf onderen om de liftdeur weer te openen en stap 1*V de lift uit.

Draai je om terug naar de lift. Nu zie je een paneel met 3 Rode Knopjes. Druk op de Bovenste Knop om de liftdeur te sluiten. Druk dan op de Onderste Knop om de lift helemaal te laten draaien. Ook dit is belangrijk voor straks.

Draai je dan weer om en ga links en over het planken pad naar de poort. Door de poort en dan door de volgende poort naar buiten

Voor je ligt nu een lang "bruggetjes pad". Loop 1 stap door en blijf dan even staan en kijk dan even naar links en dan omlaag.

Je bent dus feitelijk nu weer terug in Arrival Vallei en dat ronde gebouw, dat je beneden je ziet is dus het Waterpomp Controle Gebouw waar je al eerder bent geweest. Rechts daar achter is dus het gebouw  met de halletjes waar je de 3 Sterren Deur hebt gesloten en de Geheime Deur steeds moest openen. Kijk terug omhoog, draai terug rechts en volg het "bruggetjes" pad verder tot de kruising, vlak voor de poort. en ga dan linksaf en.......

Op het ronde eindplatform staat een mooie telescoop te pronken. Loop door naar de telescoop en als je er voor staat kijk je naar links en...

.....Aan de overkant zie je dat gebouw met de halletjes en....je ziet de buitenzijde van die 3 Sterren Deur.....

Zie je nu de 3 sterren deur niet maar alleen de open poort dan ben je dus vergeten, toen je daar was, om de 3 sterren deur te sluiten.....Je zult dan de deur ook niet door de telescoop zien. 

Draai terug naar de Telescoop en klik nu op de lens om door de telescoop te kijken. Druk je linkermuisknop in en hou deze ingedrukt terwijl je de muis naar rechts trekt. De lens draait dan steeds naar links. Herhaal dit tot je in de lens de 3 Sterren op de Sterren deur ziet 3 BLAUWE STERREN onder elkaar. Je ziet nu dat er in elk van de 3 sterren een cijfer staat......noteer dit........Noteer hoeveel punten een ster heeft en welk cijfer erin staat

Zoem uit de telescoop en draai je om. Volg het pad terug en dan linksaf naar en door de poort en door de volgende poort. 

Stop en kijk even naar rechts. Je ziet het Putdeksel Gebouw en het pad dat naar het Waterpompen veld gaat. Draai weer links en volg het pad verder....Schuin rechts en ga  de smalle trap af. Dan kun je niet verder.

 Kijk omlaag. Water. Kijk weer omhoog en hou je cursor links op de stenen muur. Je krijgt dan de linksaf cursor, dus draai links, vooruit, links, kijk omlaag en daal het onderste deel van de trap verder af. 

Onderaan de trap rechtsaf en dan volg je het nu grijze pad tussen de rotsen door naar de:

Stenen Schuur en de "Iconen deur".

Het pad gaat rechtdoor naar een lage stenen Schuur maar het pad gaat ook rechtsaf.  Ga eerst Rechts. Je ziet dan een ander stenen gebouw van 2 verdiepingen. Ga door de open deuropening dit gebouwtje binnen.Je "loopt" aan tegen een raam. Draai rechts........Een grijze deur waarop je een paneel ziet en in dit paneel zie je 2 icoontjes. Deur zit dus op slot...dit is de "Iconen deur" en je moet het uitvogelen waar en hoe je de deur kunt openen.....Teken de 2 icoontjes na

Draai om en...... Er hangt hier een camera aan de muur....de camera staat uit.....Zoom in op de camera en zet het ding aan via de rode knop

 Verlaat dit iconen deur gebouw en ga nu naar de stenen schuur en ga er binnen. Binnen draai je meteen en sluit je de deur. Bekijk de plattegrond die op de binnenkant van de deur geplakt zit. 

In de schuur vindt je 3 panelen en een Simulation knop. Aan de muur recht tegenover de deur hangt een paneel met een rond zwart scherm met een rode knop en een groene knop waar je nu nog niets mee kunt want het is een draaibrug rotatiepaneel

Iconen Deur Paneel en het  Simulatie paneel:

Aan de linkermuur hangt een rechthoekig paneel met een rond scherm waaronder je 4 vakjes ziet en rechts van het scherm 2 knoppen. Druk op de Bovenste Knop. In het scherm zie je nu de grijze Iconen Deur. Dat komt dus door die camera die voor de deur hangt en die je zojuist hebt ingeschakeld

In de 4 vakjes onder het ronde scherm verschijnen Nullen. Je zult in deze vakjes het juiste getal moeten invullen om die deur open te krijgen.

Aan de andere muur hangt ook een rechthoekig paneel dat is verdeelt in 4 vlakken met onder elk vlak een knop. Dit paneel is verbonden met de Simulatie knop,  links van de deur. Dit is dus het Simulatie Paneel. Activeer dit paneel door op de Simulatie knop te drukken, links van de deur en zoem dan weer in op het paneel:

Je hebt het Simulatie Paneel aangezet via de Simulation Knop. Als je nu op één van de 4 knopjes klikt dan verschijnt er in dat vak een zwarte lijn. Druk je weer op de knop dan veranderd deze lijn van vorm. Zo kun je dat in elk van de 4 vakjes doen. Wat je nu moet doen is op dit paneel de Iconen op de iconen deur NA TE MAKEN door de zwarte lijnen de juiste vorm te geven. Denk erom, op dit paneel maak je de afbeeldingen van de deur dus in het WIT. Je "bakent" de juiste vorm in feite af met de zwarte strepen. Het is niet echt moeilijk.

Als je dat hebt gedaan dan moet je deze afbeeldingen "vertalen" naar getallen. Hiervoor heb je die ICONENKAART nodig die je uit de Faxmachine in Nis D van de Geheime 4-Weg Toren kamer hebt verkregen. Dat is die kaart met die 20 tekeningetjes erop. Met 2 van de afbeeldingen op de kaart kun je dan het rechter Deuricoon samenstellen en met 2 anderen het linkerdeur Icoon. 

Nummer de 20 afbeeldingen op de Iconen Kaart, van Linksboven naar Rechtsonder als 1 t/m 20 en als je dan HEEL veel fantasie hebt dan kun je met de afbeeldingen 8 en 5 het Linker icoon van de iconen deur maken en met de afbeeldingen 2 en 7 het Rechter icoon van de iconen deur maken. Zodat dus het in te voeren getal 8527 is.Heb je dit allemaal uitgevogeld, ga dan terug naar het Iconen Deur Paneel, zet deze weer aan via de bovenste knop en voer in de vakjes onder het scherm het getal 8572 in, dus van links naar rechts. Druk dan op de Onderste Knop en je zult de Iconen Deur zien open gaan.

De Draaibrug 

Dus nu terug naar het andere gebouw, waar de iconen deur nu dus open is, dus ga door de nu open poort naar buiten. 

Trap op, door de stenen gang en naar de poort aan het einde van het pad en......je kunt niet verder......De Draaibrug staat verkeert. Je moet hier echt naar de overzijde, maar dan zul je die draaibrug dus moeten draaien. Dit is dus dezelfde draaibrug die je aan het begin van je wandeling door Rhem ook al zag door het "raam" achter de Watertoren.

Draai om.....Je kwam dus uit die linker poort. Ga nu door de rechter poort en daal er de trap af

Beneden links en via de wit stenen trap weer omhoog, rechts, links en......je staat voor de draaibrug, die nu verbonden is met een rotseilandje waarop een paneel staat

Loop over de draaibrug, naar dat paneel op het ronde platform aan het einde. Open het paneel. Wel dit schermpje moet je bekent voorkomen.....het is weer een paneel waarmee je de ladderschacht in de ronde watertoren kunt draaien. Op dit moment is het Noorden met het Westen (12 uur met 9 uur) verbonden. Je moet het Westen met het Zuiden (9 uur met 6 uur) verbinden. Dus druk op de zwarte knop tot je Zuid met West hebt verbonden

Sluit het paneel weer en draai je om. Je ziet dus dat de brug een slag gedraaid moet worden om links en rechts met elkaar te verbinden. Loop weer naar de poort en dan het halletje in. In de achtermuur van het halletje zie je nu 2 knoppen. De onderste knop heeft een draaipijl en deze staat nu naar links, op de 0. Druk op de bovenste knop en die pijl verdraait naar rechts naar de 1. 

Draai dan links, kijk omlaag en daal de trap terug af en volg nu de route terug, door het iconen deur gebouwtje,  naar de stenen schuur. 

Ga de Schuur weer in en loop naar het paneel aan de muur tegenover de deur. Druk op de Rode Knop. In het ronde scherm zie je nu de Draaibrug. Druk op de Groene Knop en je ziet dan de Draaibrug draaien en deze verbind dan nu Oost met Noord. 

Terug naar de ronde Watertoren

Verlaat de schuur weer en volg de route terug, via het Iconen deur gebouw en de stenen gang naar de poort achter de stenen gang waar je daarnet niet verder kon omdat de draaibrug daar niet was. Wel, nu is de draaibrug hier wel, dus steek de brug over

Klik schuin rechts naar de ijzeren ladder en kijk dan omhoog langs deze ladder en klim omhoog langs ladder. Bovenop de ladder klik je Schuin Links Omlaag om je om te draaien.  Links een raam.....dit is het raam waardoor je helemaal in het begin naar de draaibrug keek....je bent toen ook hier de ladder  afgedaald maar kon toen niet over de draaibrug.....Nu ben je hier dus terug......Volg het pad  weer naar de Bovenste Deur van de Ronde Stenen Watertoren.

Terug naar de 4-Weg Toren

Je kunt nu hier weer de watertoren binnen omdat je bij de draaibrug de toren weer gedraaid hebt....omdat je de zuid deur weer hebt verbonden met de west deur.

Open de deur via de rode Knop en stap naar binnen. Daal de ladder af en beneden draai je om en ga je via de Onderste Deur weer naar buiten. Je moet dus nu de route helemaal terug volgen naar de 4-Weg Toren. 

Terug bij de 4-weg toren moet je helemaal terug naar de Lift Toren achter het Vierkante Water Controle Gebouw, maar nu naar de andere kant van de lifttoren want je hebt immers de lift gedraaid. In de 4-weg tunnel ga je links en naar buiten en dan  over het ronde pad naar de waterkrachtcentrale. Volg dan weer de route naar en door de linker gang van het rood stenen gebouw

Weer kun je in de linker gang dus een probleem hebben als je niet eerder, toen je de laatste keer door de rechter gang bent gegaan, dat plankier niet terug onder de linkermuur door hebt geschoven. Ik heb je dat toen wel verteld dat je dat moest doen. Heb je dat toen vergeten dan zul je dus nu eerst naar die andere gang moeten gaan om dat plankier als nog naar de linker gang te verschuiven.

Lifttoren en Vierkante Water Controle gebouw

Bij het Vierkante Water Controle Gebouw ga je nu het pad naar rechts volgen. Dit pad gaat dus naar de andere kant van de Lifttoren. Klim de trap op en dan links naar de liftdeur..Je bent nu dus aan de andere kant van de lift toren. Druk op de Rode knop om de liftdeur te openen.

Ook hier kun je dus een probleem hebben als je eerder de lift niet hebt gedraaid 

Stap de lift in. Draai je om en druk dan weer op de onderste knop om de liftdeur te sluiten. Druk dan op de Omlaag Pijl en de lift brengt je omlaag. 

Open de liftdeur en stap naar buiten..... Volg het pad naar de geopende 4e ingang/uitgang van het Vierkante Water Controle gebouw.....en.

.....gelukkig....je had de dikke draaideur 180 graden gedraaid en kunt hier dus weer naar binnen

Ga door de gang en zorg dat je achter de ladder terecht komt...., kijk omhoog en klim de ladder op en draai dan om.....Hela.....weer een pijpen tunnel

Ga over looppad tussen de pijpen en kijk achterin weer omlaag en daal de ladder af. Weer beneden draai je rechts en door de stenen gang naar buiten.....

Je bent weer op een pad over het water. Loop door tot het bruggetje en blijf dan even staan op het pad. Links zie je een witte "Peperbus". De deur aan de overkant van de boogbrug kun je vanaf deze kant niet openen.

Hoofdstuk 6: Het Pentagram gebouw

2017: Walkthrough door: Louis Koot