2017: Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 6: Het Pentagram Gebouw

Deel 1:

De deur naar de witte Peperbus kun je nu nog niet openen.....Die deur open krijgen is de puzzel die je moet oplossen in dit deel van Rhem. Loop door naar de ladder en klim via de ladder over de muur

Het Waterput gebouw en de Gondel

Ga door de poort in de rood stenen muur en volg de gang naar en door de volgende poort en........Je bereikt het Waterput gebouwtje. 

Rechtsachter is het Gondelstation en als je daar gaat kijken dan zie je dat de gondel er is. 

Ga het waterput gebouw in.....Er zit geen water in het bassin en via het laddertje kun je omlaag klauteren. Je ziet ook een traliedeur......achter die traliedeur is de onderkant van de gemetselde waterput. Klauter nog niet omlaag maar ga naar rechts in de hoek en kijk dan omlaag......

Omdat er geen water in dit bassin zit staat de brug nu op de bodem van het bassin..........

....aan de overkant is de waterput maar die kun je nu dus niet bereiken. Kijk weer omhoog, draai links en ga terug naar de poort en draai dan weer om.....Je staat weer voor het laddertje......Klim nu omlaag en beneden draai je links. Je zit een geel Draaiwiel voor de brug. Ga naar het draaiwiel en klik erop om de blokkering van de brug op te heffen.

Kijk weer omhoog en draai je om en ga terug naar het laddertje en draai dan om zodat je het laddertje in je rug hebt..... je kijkt naar  de traliedeur maar die zit op slot...de traliedeur moet open, maar dat is een puzzel en dat lossen we ergens anders op. Nu moeten we er eerst voor zorgen dat hier het water omhoog komt zodat de brug omhoog gaat en ook dat moeten we ergens anders doen, nl in het Pentagram Gebouw en daar gaan we nu naar toe. Draai je om en klim de ladder terug op en ga dan schuin links door de poort naar buiten en dan schuin rechts naar de Gondel. Stap via schuin rechts dit gondeltje in en.....je staat/zit dan voor het raam en de startknop

Druk de rode Startknop om de Gondel te starten en druk dan op de Omhoog Pijl knopen................ geniet van het korte ritje. De Gondel brengt je naar de overzijde en als de Gondel weer is gestopt zet je de gondel uit via de rode startknop. Draai  rechts en dan schuin links de gondel uit. Dan weer schuin links en schuin rechts naar de poort. Stap door de poort en draai dan links en........... je kijkt naar het Pentagram Gebouw

Pentagram Gebouw:

Deel 1: De Deur Openen

Je staat op bovenaan de trap van het gondel gebouwtje en je kijkt naar het Pentagram gebouw.....kijk omlaag

Het Pentagram Gebouw staat dus in een bergmeer. Er lopen paden om en over het meer en er loopt een dikke gele pijp langs de rotswand en die pijp verdwijnt achter het Pentagram Gebouw. Rechts voor het gebouw staat een groot paneel staan en een ook zie je een hoge trapbrug.

Ga de trap af en dan helemaal rechtdoor tot je bij de deur van het Pentagram Gebouw bent. Kun je naar binnen? Nee, de deur zit op slot. Draai je om en ga schuin links en dan naar het paneel dat rechts voor het gebouw staat. Op het paneel zie je een gele pentagram, een 5-hoek, en er staan 4 cirkeltjes doorheen getekend en onderaan steekt vierkante knop. Deze pentagram is dus een schematische voorstelling van het Pentagram gebouw.

Die 4 cirkeltjes zijn dus de 4 muren van het gebouw en die vierkante knop is de voordeur. Als je op de vierkantje knop drukt dan lichten, één voor één en van links onder naar rechts onder, die 4 cirkeltjes op en worden dan heel even gelijktijdig rood. De 4 cirkeltjes moeten echter gelijktijdig groen worden want dan pas kun je door de deur naar binnen.......Alles wat je nu hier en rondom dit gebouw gaat doen heeft tot doel om de deur van het gebouw open te krijgen.

Draai je om en loop nu naar de trapbrug en dan over de trapbrug en aan de andere kant van de brug stap je door de poort

Je bent nu in een inham, ommuurt door roodstenen muren. Dit is een grote "waterbak".  Ga vooruit en dan kun je niet verder omdat de vloer van de gang omhoog staat......Noem dit de Rechtergang. 

Draai links. Je ziet, links, het begin van die dikke gele pijp uit het water komen. Ga 1 stap en draai links en kijk omlaag. Een laddertje gaat hier omlaag maar door het water kun jij dit laddertje nu niet af. Kijk weer omhoog en draai rechts en loop naar en door de poort en draai rechts......Je bent in de Linkergang en ook hier staat de vloer omhoog, als een houten "oprit" . Aan de muur een blauwe knop......Druk de blauwe knop om de "oprit" te laten zakken.

Nu hier de "oprit" omlaag is gebracht kun je verder, dus ga verder door de linker gang en de volgende en je beland dan vanzelf aan de andere zijde van de rechtergang, waar deus de "oprit" ook omhoog staat. Ook hier een knop om de "oprit" omhoog/omlaag te zetten. Je wilt nu echter omhoog, dus ga via de "oprit" omhoog en........

Boven ben je dan op een richel die achter langs de trapbrug naar het Pentagram gebouw gaat. Loop door naar het einde en daal aan dan via de ladder omlaag. Beneden aan de ladder draai je naar rechts. Je ziet pijpen en linksboven een Hendel. Trek de hendel omlaag

Er begint wat te bewegen en je hoort water stromen. Je hebt nu hiermee 2 dingen gedaan. In de "waterbak" heb je nu het water weggepompt via die dikke gele pijp naar het gebied met de tralie deur en daar zal nu dus die brug omhoog staan. Draai je helemaal om. Je staat nu voor 1 van de muren van het Pentagram gebouw. Je ziet er een paneel op. Dit paneel is dus de Rechtsonder Cirkel op het Pentagram schema op dat paneel dat voor het gebouw staat. 

Loop naar dit paneel en hou je cursor er op. Er verschijnt nu een geometrische figuur in dit paneel.

 Als je met "handje" op het paneel klikt dan verandert het figuur en zo kun je het figuur 5 maal laten veranderen. Teken al deze 5 figuurtjes maar na. 

Je hebt dit soort geometrische figuurtjes al eerder gezien.......namelijk op het Simulatiepaneel in Nis C van de Geheime Torenkamer, bovenin de 4-wegtoren

Wat de bedoeling met deze figuurtjes is weet je nog niet......Draai dan om en ga terug naar de ladder en klim weer omhoog. Boven loop je terug over de richel en daal je via de "oprit" weer omlaag. Beneden gekomen draai je helemaal om zodat je de gang weer inkijkt en de "oprit" ziet......druk nu op de knop om de "oprit" te laten zakken. 

Ga terug door de en weer naar het laddertje bij de dikke gele pijp.......

Omdat je zojuist via die hendel het water hebt weggepompt kun je nu dus dit laddertje afdalen naar de bodem

Je ziet een paneel op de muur......Daal het laddertje af en draai dan rechts, naar dat paneel...op dit paneel zie je een schematische voorstelling van de Gondel in het Gondelgebouw.  Als je de hand op het paneel plaats dan verandert het paneel in een plattegrond

Je ziet dat er, onder de gondel, een Ladder omlaag loopt. Onthoud dit. 

Klim de ladder weer op en ga via de Trapbrug en de trap voor het Pentagram Gebouw terug naar het Gondelgebouw en ga er weer binnen:

Gondelgebouw

Ga in de Gondel, start de Gondel via de startknop en druk op de omhoogpijl of de omlaagpijl........ Hela..........de Gondel doet het niet.......De Gondel doet het niet. Zet de Gondel uit en stap de Gondel weer uit en loop naar de voorzijde..... De Gondel zit dus vast met een gele Haak. Ga recht voor de haak staan en  klik erop. 

Helaas, de Haak wil niet los gaan. Ga terug de Gondel in, start de Gondel weer via de startknop en klik nu alleen de Omlaag Pijl........Schakel de Gondel nu niet uit maar laat de motor lopen..... Ga  terug naar de gele Haak en klik er weer op en......De gele Haak laat nu los en......... verdwijnt nu, maar ook.....De GONDEL verdwijnt en gaat, zonder jouw erin, terug naar het station bij het Waterputgebouw.

Geen nood.......Heb je daarnet in de lege "waterbak" niet gezien dat er hier een laddertje onder de gondel omlaag zou gaan? Ga dus naar waar de gondel was en kijk omlaag. Een Geel Putdeksel. Kijk omlaag, open het putdeksel en daal via de ladder omlaag

Beneden draai je linksom en vervolgens ga je door de grijze gang naar de uitgang. Je kunt dan linksaf of rechtsaf. 

Linksaf brengt je naar Rechtsvoor van het Pentagram Gebouw, maar dat wil je nu nog even niet. Je wilt nu terug naar het Waterput gebouwtje. 

Ga dus schuin rechts de tunnel uit en volg het pad naar een deur....

Open de deur en stap het halletje binnen.....Een pijl wijst je naar de volgende deur, dus stap door die deur weer buiten en...... 

Kijk aan....... je bent terug bij de boogbrug en bij de ladder en de deur waar achter de witte Peperbus staat. Ga over de boogbrug en dan weer rechts naar de ladder en klim weer via de ladder over de muur en volg het pad en dan de roodstenen gang terug naar het Waterput gebouw en het beginstation v.d gondel

Waterput gebouw

Ga het Waterput gebouw weer binnen...... Je ziet dat hier nu dus ook het water is gestegen. Je kunt dus nu niet dat laddertje af naar de traliedeur. Die traliedeur is nu onderwater. Loop weer rechts de hoek in en zie........ De brug is nu dus omhoog gekomen, 

Loop dus over de brug en dan linksaf......aan het einde zie je een luik......ga eerst rechtsaf naar de gemetselde Waterput......

Kijk in de put........Er zit geen water in de put .......Op de bodem van de put ligt een Fles met gele strepen. Links van de fles zie je de inlaadpijp van de put. 

Je moet de fles hebben maar je kunt er niet bij. Wel......... alles in Rhem schijnt te werken op waterkracht, dus om die fles te kunnen pakken moet je het water in de put omhoog krijgen. Zoem uit, kijk omhoog en draai linksom en ga naar het luik. Kijk omlaag en open het luik en klik dan op de Hendel. 

Je hebt met deze hendel nu die traliedeur, die nu hier dus onder water is, van slot gehaald. Je moet het water hier weer wegpompen naar het waterbassin achter het Pentagram gebouw. Dus je moet nu helemaal terug naar die knophendel, achter het Pentagram Gebouw, om die hendel weer over te halen zodat hier het water weer weg wordt gepompt en via de Gele Pijp weer terug dat bassin in gaat. Dan zakt hier natuurlijk ook de brug weer omlaag zijn.

Ga terug naar de Gondel en reis er weer mee naar de overzijde naar het Pentagram Gebouw. Volg de route, via de trapbrug naar het Waterbassin waar die gele pijp begint, en hier kun je nu dus gelijk rechtdoor omdat je die 2e "oprit" omlaag hebt gebracht. Loop dus naar de poort achterin, draai je om en klik op de knop om de "oprit" omhoog te laten gaan. 

Loop omhoog naar de richel en daal dan achteraan de richel weer de ladder af. Draai rechtsom naar de pomp en klik weer op de Knophendel. 

Het water wordt nu dus weer, vanuit het Waterput gebouw en  via de Gele Pijp weer naar het bassin hier gepompt.......Dus terug naar het Waterput gebouw......terug naar het Gondel gebouwtje voor het Pentagram Gebouw, en denk eraan dat je de "oprit"  van de rechter gang weer laat zakken 

In het Gondel gebouwtje laat je de Gondel weer zonder jouw terug gaan naar zijn beginpunt en dan ga je zelf , via de ladder van het gele Putdeksel naar beneden en volg je de route terug naar het meer waar de witte Peperbus staat. Via de ladder klim je weer over de muur en volg je de route naar het Waterput gebouw en de Gondel.  

Duik het Waterput gebouw weer in....Het water is hier dus weer weg, dus de brug staat weer op de bodem. Daal via het laddertje omlaag, draai je om en loop door naar de traliedeur. Open de traliedeur en loop door naar achteren. Je staat nu onderaan de stenen waterput bij het inlaatpijpje......

 Klik op het hendeltje bovenop het inlaatpijpje om het pijpje te openen.......

Uiteraard stroomt er nu geen water in de put omdat je het waterpeil hebt laten zakken. Dus ga met de gondel terug naar het Pentagram Gebouw en daar terug naar de Knophendel van de Waterpomp. Trek de Hendel weer omlaag om het water bij de waterput weer te laten stijgen. 

Terug naar het Gondel gebouw. Laat de gondel weer zonder jouw terug gaan en volg de route onder het Gele Putdeksel weer terug naar het Waterput gebouw.  Ga weer binnen en weer over de brug naar de waterput en zie....... De Waterput is nu vol water,  dus de fles drijft nu boven in de put. 

Klik op de fles. De fles draait om en komt dan in je scherm te staan. Klik op de Kurk. 

Er komt een papier uit de fles en op dit papier zie je een schematische voorstelling van het Pentagram bebouw met 4 rechthoekjes erom heen.

Teken dit weer goed na want je kunt dit papier niet meenemen. Noem die 4 plekken nu  Linksvoor, Linksachter, Rechtsvoor en Rechtsachter. Nu komt er iets waar ik een hele tijd mee bezig ben geweest en wat ik eerlijk gezegd ook niet echt goed weet uit te leggen: Je moet dus nu de deur van het Pentagram Gebouw open zien te krijgen:

UITLEG:

Wat je nu moet gaan doen is naar elk van deze 4 zijden van het Pentagram Gebouw gaan en daar op het paneel dan het juiste geometrische figuur instellen. Op de één of andere manier geeft nu het Papier Uit De Fles je aanwijzingen over de VOLGORDE waarop je naar de 4 panelen moet gaan en welk Figuur je dan op het paneel moet instellen.

Weet je nog dat Simulation Paneel, in Nis C van de geheime 4-Weg Toren kamer? Daar heb je 6 geometrische figuren gemaakt. Herinner je nu ook even de 5 geometrische figuren die je zag in dat paneel op de muur van het Pentagram Gebouw, bij de Knophendel. Wel als je die figuurtjes vergelijkt met de 6 figuurtjes die je op dat simulatie paneel in de 4-Weg toren hebt gezien, dan zul je er dus 4 herkennen die zowel op dat simulatiepaneel te zien zijn als op het paneel van het Pentagram Gebouw.

De tekening uit de fles laat dus in feite het Pentagram gebouw zien. De rechthoekjes die er om heen staan zijn de 4 panelen die aan 4 zijden van het gebouw te vinden zijn en waar je dus het juiste geometrische figuur op moet instellen. En dat moet je dan ook nog in de juiste volgorde gaan doen.

Op de één of andere manier geven de 4 rechthoekjes je nu een aanwijzing over de volgorde waarop je naar deze 4 panelen moet gaan. Ook geven die figuurtjes die je op dat Simulatie Paneel in de 4-Weg Toren zag tezamen met de Flestekening je aanwijzingen welk van de 4 figuren je dan op welk paneel van het Pentagram Gebouw moet instellen. Doe je dat goed dan kun je weer terug naar het grote paneel dat voor het Pentagram Gebouw staat en daarop weer op de vierkante knop drukken en dan zal de deur van het Pentagram gebouw open gaan.

Zoem uit het Flespapier. Het papier verdwijnt terug de fles in en de kurk gaat weer op de fles. Zoem uit de fles. De fles verdwijnt de put weer in. ..Reis met de Gondel terug naar het Gondel Gebouw bij het Pentagram Gebouw. Stuur in het Gondel Gebouw de Gondel meteen weer terug zodat jij straks weer via de ladder onder het gele putdeksel weer kunt afdalen naar de tunnel.  

Pentagram Gebouw: Linksvoor zijde:

Loop naar het kruispunt voor het Pentagram Gebouw en ga nu linksaf en dan rechtsaf en.....

.....Je bent nu aan de Linksvoor zijde van het gebouw......Loop door naar het bruine paneel en zet er het juiste geografische figuur op ben blijf er dan verder van af....,..

 Draai linksom. Je ziet, achterin het water naast de Put een veelkleurige bal liggen. Het pad vanaf de put gaat naar Linksachter.

Pentagram gebouw: Rechtsvoor zijde:

Draai je weer om en loop terug naar het kruispunt voor het Pentagram Gebouw en dan rechtsaf, terug naar het Gondel Gebouwtje. 

Had je de gondel nog niet terug gestuurd dan doe je dit nu alsnog. Open dan het gele Putdeksel weer en daal dan de ladder weer af en volg de grijze tunnel weer naar de uitgang. 

Nu ga je echter schuin links de tunnel uit en volg je het pad tussen de rotsen en......... 

.......via de poort bereik je dan de Rechtsvoor zijde van het Pentagram gebouw, onder de Trapbrug. Loop door naar het paneel en zet er het juiste figuurtje op en blijf er dan verder weer vanaf

Draai je om......... volg de route terug naar de grijze tunnel en de ladder onder het gele putdeksel, 

.......Klim de ladder op, open het putdeksel en klik 2*omhoog om uit de put te klimmen, 

zoem dan 2*uit, kijk omhoog, draai rechts, verlaat het Gondel gebouwtje en daal de trap weer af naar het kruispunt voor het Pentagram Gebouw.

Pentagram gebouw: Rechtsachter zijde:

Ga nu naar de Rechtsachter zijde, dat is het paneel bij de Knophendel van de waterpomp  waarmee je steeds het water in en uit de bassins hebt gepompt. Dus via de Trapbrug naar het waterbassin en dan via de oprit in de rechter gang omhoog naar de richel en aan het einde van de richel omlaag via de ladder......Stel ook hier het juiste figuur in op het paneel en blijf er verder weer van af. 

Pentagram gebouw: Linksachter zijde:

Klim de ladder weer op, over de richel en via de "oprit" weer omlaag. Terug in de gang draai je weer om en druk je op de knop om de oprit te laten zakken en ga je via deze rechter gang naar de linker gang

In de linker gang druk je op de knop om hier de "oprit" omhoog te zetten. 

Loop terug en via de rechter gang naar de andere zijde van de linker gang en............Je ziet dan dat je door het omhoog zetten van de "oprit" nu de geheime tunnel in kunt.....

Daal dus omlag en loop dan door de tunnel naar achteren en klim dan via de ladder weer omhoog........

Je komt dus uit de put en bent nu aan de Linksachter zijde van het Pentagram gebouw en bij die gekleurde bal, die hier in het meer drijft. . Klik op de bal.......de bal draait rond.....bemerk alle kleuren op die de bal heeft.......Draai je om en loop naar het paneel en stel het juiste figuurtje in op het paneel en blijf er verder weer vanaf.

 Ok......klaar met dit gedoe.........Volg de route nu terug, via de put, de tunnel en de trapbrug, naar het paneel aan de voorzijde van het Pentagram Gebouw. 

Zoem weer in op het paneel en druk weer op de Vierkante Knop.

Als je nu aan alle 4 zijden van het Pentagram gebouw op de bruine panelen het juiste figuurtje hebt gezet, en je hebt dit ook in de goede volgorde gedaan dan worden de 4 cirkeltjes nu gelijktijdig heel even GROEN en hoor je "PING". De Deur is nu open. Dus ga naar de deur van het gebouwtje en klik op de deur en deze gaat nu open dus stap naar binnen.

Hoofdstuk 7: Het Pentagram gebouw deel 2

2017: Walkthrough door: Louis Koot