2017: Walkthrough door: Louis Koot   

Hoofdstuk 7: Het Pentagram Gebouw 

Deel 2:

Het 2e Briefstukje vinden en dan terug naar de 4-weg toren

Je bent binnen in het Pentagram gebouw en je staat voor een paneel waarop je 2 cirkels ziet en 2 knopjes. De linker cirkel is zwart en is feitelijk een scherm. Achter het paneel zie je een grote "Klok" waarop je een vergrote versie ziet van de rechter cirkel op het paneel. Dat grote paneel is de "Powerklok". Links en rechts van het grote scherm staan standaards. Er zijn 5 standaards....3 staan aan de linkerzijde en 2 staan aan de rechterzijde.

Noem de linker knop op het paneel Knop A en de rechter knop noem je Knop B. Druk op Knop A en......in het ronde schermpje verschijnt dan eventjes de veelkleurige strandbal......

Deze strandbal heb je al eerder gezien. De eerste keer dat je de strandbal zag was in Nis A van de Geheime 4-Weg Toren kamer, op de foto van de 2 jongens. Ik heb je toen gezegd dat je de kleurvolgorde van de bal moest noteren. Ik hoop echt dat je dat toen goed hebt gedaan want blijkbaar heb je deze kennis nu hier nodig. De kleurvolgorde was dus: BOVEN: Groen; Oranje; Rood en ONDER: Blauw; Paars; Geel.

Ga even naar die 2 standaards aan de rechterzijde. Als je daar "tegenaan loopt" dan verschijnt er een M in de schermpjes van beide standaards. Wel, deze M heb je al eens eerder gezien. Boven op elke standaard ziet een bruine knop. Druk op één van deze knopjes en in het scherm verschijnt een andere afbeelding. Zo kun je dus, behalve de M, nog 5 andere figuurtjes in de schermpjes van de standaards zetten. Al deze 6 figuurtjes heb je al eens eerder gezien, in 7 Viewers, die je her en der bent tegengekomen.namelijk. Telkens verscheen er dan een gekleurde ovaal in de viewer en daarna één van deze 6 figuurtjes. Ik heb je steeds gezegd dat je dat moest noteren. Wel.....ook deze kennis heb je nu hier nodig.

Ga terug naar het paneel en de "Powerklok". Bekijk nu de "Powerklok" eens wat beter. Je ziet dat de "Powerklok" is verdeeld in segmenten en in de segmenten zie je 5 kleinere "cirkeltjes". Je ziet ook een grote wijzer. Als je goed kijkt dan zie dat elk van die 5 kleinere cirkeltjes is verbonden, via een kabel, met één van de 5 standaards. Die 5 "cirkeltjes" zijn dus Connectors die de standaards van power moeten voorzien. Kijk goed om te zien welke connector met welke standaard is verbonden. Als je de grote Cirkel als een klok beziet dan staat de wijzer op 12 uur en zijn er connectors op: 2 uur, op 4 uur; op 6 uur; op 8 uur en op 10 uur. Noem deze conrectors nu A, B, C, D, E en wel als volgt:

 • De Connector op 2 uur = A
 • De Connector op 4 uur = B
 • De Connector op 6 uur = C
 • De Connector op 8 uur = D
 • De connector op 10 uur= E

Nummer dan de 5 standaards, van links naar rechts als: 1, 2, 3, 4, 5 en volg dan de kabels vanaf de connectors om te zien met welke standaards de connectors verbonden zijn. 

Je komt erachter dat dit is:

 • A = verbonden met 5
 • B = verbonden met 4
 • C = verbonden met 1
 • D = verbonden met 3
 • E = verbonden met 2

Wat er moet gebeuren is dat je op elk van de 5 standaards het juiste figuurtje instelt, maar dat moet wel in de goede kleurvolgorde gebeuren. Kleurvolgorde ? hoor ik je roepen...... Wel, je zag steeds in de 7 Viewers eerst een gekleurd ovaal en daarna het figuur. Hoe was dat ook alweer? Je zag een:

 • Paars Ovaal met een Zigzag lijn
 • Geel Ovaal met een U-vorm
 • Blauw Ovaal met een db vorm
 • Groen Ovaal met een 3 puntige piramide
 • Rood Ovaal met een krulvorm.

Denk nu terug aan de gekleurde strandbal. Doen die ovalen van de viewers je nu niet denken aan de kleursegmenten van de strandbal? Wel, mij wel. Kijk weer naar de "Powerklok"........Zeg......Is de "Powerklok" eigenlijk ook niet de Strandbal? De Segmenten van de klok zijn dus de kleurvlakken van de strandbal. Als je de Boven en Onder kleurvolgorde van de strandbal nu "vertaald" op de "powerklok" dan is:

 • Rood = 2 uur = B = standaard 5
 • Geel = 4 uur = B = standaard 4
 • Paars = 6 uur = C = standaard 1
 • Blauw = 8 uur = D = standaard 3
 • Groen= 10 uur = E = standaard 2.

uiteindelijk krijg je dan:

 • Standaard 1 = Paars = Zigzag lijn
 • Standaard 2 = Groen = 3 puntige piramide
 • Standaard 3 = Blauw = db-vorm
 • Standaard 4 = Geel = U-vorm
 • Standaard 5 = Rood = krulvorm.

Ga nu naar de 3 standaards ter linker zijde en stel daar op elk van de 3 standaards het juiste figuurtje in door op de bruine knopjes te drukken

Ga dan naar de twee standaards ter rechterzijde en doe daar hetzelfde. 

Keer dan terug naar Paneel en klik er nu op Knop B en............. De Wijzer wijst nu elke connector aan en steeds hoor je "Ping" De wijzer komt weer op 12 uur en weer hoor je "Ping" en op het Paneel gaat nu knop A blauw flikkeren. Klik Knop A en......in het schermpje zie je dan waar het 2e Briefstukje verborgen ligt.......In de witte Peperbus dus.....

Je bent klaar hier in en rondom het Pentagram gebouw....... Draai je om en verlaat het Pentagram gebouw en ga rechtdoor, terug naar het Gondel Huis. De Gondel had je weer terug gestuurd dus open het gele Putdeksel weer en daal de ladder weer af en ga weerdoor de grijze gang. Ga nu weer rechtsaf en volg het pad weer naar en door de bruine deur, die waarschijnlijk nog open staat. Binnen in het halletje draai je onmiddellijk om, terug om naar de deur. Sluit de deur en....... Er wordt nu, rechts, een nieuwe doorgang zichtbaar. 

 Ga door de nieuwe doorgang dan rechts en volg het pad en.......Je bent terug in het gebied van de witte Peperbus maar nu aan de andere zijde van het meer...

Volg het pad naar het steigertje en een paneel met een Hendel, op een rondpilaartje. Op het paneel zie je hetzelfde symbool als je ook al hebt gezien naast die deur voor de boogbrug. 

Trek de Hendel omlaag om die deur naar de Peperbus te activeren.....je hoort weer "Ping" en de hendel gaat vanzelf terug omhoog

Draai  om en volg de route terug naar het halletje en ga daar dan door de andere deur (bij de pijl) en over de boogbrug naar de Peperbusdeur

Druk op de knop en de deur gaat nu wel open. Loop door naar de Peperbus. Open het luikje in de Peperbus en pak dan het Briefstukje uit het vak.

Het briefstukje wordt in je inventorydoos gezet, naast het andere briefstukje.....Als je in de inventory kijkt dan zie je dat je de briefstukjes 3 en 4 gevonden hebt. Sluit het luik.

Terug naar de 4-Weg Toren:

Je moet nu weer terug naar de lift in de lifttoren en naar de 4-weg Toren en naar de ronde Watertoren. Draai je om en ga terug door de deur en volg het pad dan terug naar rechts terug naar de gang. Loop door de gang naar achteren en draai dan rechts naar de ladder. Kijk omhoog en klim via de ladder terug omhoog

Bovenaan de ladder draai je 2linksom en ga je door de pijpengang naar achteren en daar daal je de ladder weer af. 

Beneden draai je links en dan ga je schuin rechts om in de gang te komen. Loop door de gang, en de dikke draaideur, naar buiten en loop door naar de Lifttoren

Open de liftdeur en stap de lift in, draai je om, sluit de deur en druk op de Omhoog Pijl Knop. De lift brengt je weer omhoog en als de lift is gestopt, open je de liftdeur via de 2e knop van onderen en stap je de lift uit. Draai je om en sluit even de liftdeur. Dat is wel zo netjes maar ook nodig want je moet straks aan de andere kant van de lifttoren weer met de lift omhoog. Draai je weer om, schuin rechts en daal de trap af.  Volg de, nu toch wel bekende, route  terug naar de 4-Weg Toren

4-Weg Toren: 

Zet de 2 Briefstukjes alvast in het kastje

Terug bij de 4-Weg Toren moet je nu helemaal terug naar de Stenen Schuur,  bij het Iconen Deur Gebouw. Je moet namelijk de draaibrug weer terug draaien om weer naar de ronde Watertoren te kunnen gaan. Maar nu je toch weer bij de 4-Weg Toren bent kun je net zo goed nu eerst de 2 Briefstukjes alvast in het kasje plaatsen

Duik dus de 4-weg Toren tunnel in en op het kruispunt ga je linksaf naar de lift. Open de liftdeur, stap in de lift en ga met de lift naar boven, naar de Torenkamer. Ga naar binnen en loop door naar het kastje in Nis E. Open het kastje en plaats dan, 1 voor 1, de 2 Briefstukjes in het vakje dat dezelfde vorm heeft als het briefstukje.......Dit zijn dus de briefstukjes 3 en 4 en ze passen elk maar in 1 vakje dus het kan niet missen.

Sluit het kastje weer en ga met de lift terug naar beneden. 

Terug naar de Stenen Schuur en de Draaibrug:

Ik ga je de route vanaf de 4-Weg Toren naar de Stenen Schuur nu niet meer uitgebreid uitleggen. Dat moet je nu wel zelf kunnen. Vanuit de 4-Weg Toren ga je naar en door de rechter gang van het Rood Stenen Gebouw. In de rechter gang is het plankier er dus niet, dus druk op de knop van het kastje om het plankier weer vanuit de linker gang naar hier te schuiven

Ga dan weer 2 keer over het plankier en draai je dan weer om en schuif het plankier terug onder de muur door naar de Linkergang...... VERGEET DIT NIET. 

Draai je weer om en volg de route, via de trappen, naar boven naar de "Pijpen kamer" en de "waterval Kamer" zijn. Ga hier weer in de achterste kamer en daar door de metalen deur.

.............door de pijpengang, ladder af, door de geheime gang en de dikke draaideur, die je eerst weer moet openen en dan verder naar de lifttoren.

Roep de lift omlaag. Eerst Onderste Knop en dan Bovenste knop en dan even geduldig wachten want de lift staat boven en aan de andere kant, dus de lift zal zichzelf eerst draaien en komt dan naar beneden. Ga met de lift weer omhoog en boven uit de lift en volg nu de route, over het "bruggen pad  helemaal terug naar de Stenen Schuur bij het Iconen Deur gebouw. 

Het wijst zich echt vanzelf en ik heb dat in een vorig hoofdstuk al uitgebreid uitgelegd.

Draai de Draaibrug en de ronde Watertoren weer:

Ga de schuur in en zoem in op het draaibrug draai paneel, het paneel recht tegenover de deur. 

Druk rode knop en dan groene knop om de draaibrug te laten draaien zodat jij naar dat platform kunt waar het Water Toren Rotatie Paneel op staat.

Verlaat dan de Schuur en ga, via het Iconen Deur Gebouw en naar de draaibrug

Ga over de draaibrug naar het Rotatie Paneel voor de Water Toren, open het paneel en verbind nu Zuid met Oost, dus 6 uur met 3 uur. 

Terug naar de schuur en verdraai de draai brug weer. Weer terug naar de draaibrug, ga er over en klim via de ladder weer omhoog. 

Bovenop de ladder schuin links omlaag en dan en volg het grijze pad naar de Bovenste Zuid deur van de Water Toren.

Ga door de deur naar binnen en volg de Houten Gang naar achteren en ga daar via de Bovenste Oost deur weer naar buiten. 

Volg het pad naar de trappen waar je links en rechts omlaag kunt. Ga linksaf naar het ronde platform waar de 3 panelen op staan.

Ga weer rechts voor het linker paneel staan.....het I paneel

Het I Paneel: Stuur een cijfercode naar de Radar

Save Spel. Ik zal het je eerst even proberen uit te leggen.

Je bent hier al eerder geweest en toen heb je die ene rode knop omlaag door de gleuf getrokken. Die knop gaat dan weer omhoog en stopt dan steeds even bij de 3 rode lampjes. Dan verschijnen er dus steeds 2 Witte Driehoekjes in het ronde scherm. Dit gebeurt dus steeds 3 keer en wel van ONDER naar BOVEN.

Je weet dat de setjes van 2 Witte Driehoekjes dus eigenlijk getallen zijn. Dat heb je geleerd in Gebouw I van de Waterkrachtcentrale, via de 9 knopjes bovenaan het Rolluik en de Groene knop naast de deur. Dus je weet welke Witte Driehoekjes de getallen 0 t/m 9 voorstellen.

Op dit I paneel verschijnen dus 3 setjes Witte Driehoeken, dus eigenlijk 3 cijfers. Deze 3 cijfers vormen een getal van 3 cijfers, bijvoorbeeld 123. Het paneel zal de laatst verschenen 3 cijfers door sturen naar een ander paneel, in de Radar Vallei 

Jij kunt dus zelf bepalen welke 3 cijfers dat zijn. Je kan er voor kiezen om maar 1 keer de rode knop omlaag te trekken of je kunt dat meerdere keren doen. ONTHOUD ECHTER ALTIJD de laatst verschenen 3 "getallen" en trek dan de rode knop NOOIT meer omlaag.

Jij bepaald dus zelf welk getal (3 cijfers) er worden doorgezonden. Voor mijn part trek je 300.000 keer de rode knop omlaag als je er maar voor zorgt dat je de 3 cijfers onthoud die in het scherm verschijnen bij de laatste keer dat jij besluit om die rode knop omlaag te trekken. Die cijfers worden dan naar het andere paneel gezonden en daar geprogrammeerd

Ikzelf trek maar 1 keer die rode knop omlaag. Ik kan je echt niet vertellen welke "getallen" jij zult zien. Dat wordt door het spel geheel willekeurig bepaald. Ik geef je echter mijn voorbeeld om het wat beter uit te leggen, maar bedenk wel dat dit niet de getallen zullen zijn die jij in het spel zult krijgen. Dit zijn de  driehoekjes die ik kreeg nadat ik de knop 1 keer omlaag hebt getrokken

Mijn getal dat door de driehoekjes is gemaakt is dus 968. 

Maar je ziet deze cijfers dus van onder naar boven verschijnen. Dus je ziet het laatste cijfer als eerste en het eerste cijfer als laatste. Je moet het getal dus omdraaien, dus voor mij wordt  968 dan 869 en dit getal wordt voor mij nu naar het paneel in de Radar Vallei gezonden en daar wordt het nu geprogrammeerd. 

Heb je een getal doorgezonden dan keer je, via dezelfde route,  terug naar de ronde Watertoren en ga je er weer binnen en daal je via de ladderschacht naar beneden

 Beneden ga je door de onderste deur de toren weer uit en.....je bent nu in een tunnel.......

Volg de korte tunnel naar 

Hoofdstuk 8: Radar Vallei: Het 3e Briefstukje

2017: Walkthrough door: Louis Koot