2017: Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 8: Radar Vallei: 

Het 3e Briefstukje

Je staat op een pad en links en rechts is water. Je staat onder een Trapbrug en recht voor je zie je nog een Trapbrug en daar achter zie je een poort in de muur. Als je goed kijkt dan zie je een kabel over het pad lopen en deze verdwijnt dan in die poort. Ga nog 1 stap vooruit en stop. Volg de kabel even. Je ziet dat de kabel omhoog gaat.

Kijk dus omhoog en je ziet dat de kabel vast zit aan een roestige ijzeren staaf en dan naar links door de lucht je scherm af gaat. Kijk weer omlaag en loop weer 1*V tot onder de trapbrug en draai dan 1*linksom. Je ziet de kabel weer door de lucht gaan en je ziet dat de kabel loopt naar een ronde stenen toren die verbonden is via een hoog pad met de trap brug voor de tunnel. Als je goed kijkt dan zie je daarboven ook een paneel staan. 

Draai weer rechts en ga verder door de poort en volg dan de kabel en je staat  dan voor de:

Radar Vallei/krater:

De 12 Radar Antennes aanzetten

De Radar Vallei is dus een grote krater met water en steigerpaden. Er staat, helemaal achterin, een gebouw en verder staan er, rondom in de krater, in totaal 12 Radar Antennes die je moet opzoeken en stuk voor stuk moet aanzetten. Vanaf waar je nu staat zie je de Antennes 2 en 3.

In feite zijn er 13 Antennes, maar de 13 staat buiten deze krater en die heb je in Hoofdstuk 2 van deze walkthrough al aangezet. Die 13e antenne staat namelijk achter het Waterpomp gebouwtje en ik heb je er toen naar toe geleid en je vertelt dat je die antenne moest aan zetten door de 2 panelen te openen en dan op de rechter (blauwe) knop te drukken.

Als je toen die antenne 13 NIET hebt aangezet, dan moet je daar nu eerst naar terug om het ding alsnog aan te zetten en dan naar hier terug te keren. Er is gelukkig vanuit de radar vallei een shortcut mogelijk naar die Antenne 13, als je teminste dat rode knopje had ingedrukt toen je bij antenne 13 was. Ik leg deze shortcut zo dadelijk wel even uit.

Klik schuin rechts en daal dan 2*V het trapje af. Je staat voor een "Steigerpad".  Dit steigerpad brengt aan de andere kant van de kapotte brug, waar je eerder dat rode knopje hebt ingdrukt toen je bij antenne 13 was. Draai links...... Je ziet 2 andere steiger paden. Een linker en een rechtdoor pad. 

Het rechtdoor pad gaat naar het Radar Gebouw en het linksaf pqad gaat naar de antennes 2 en 3. Maar we gaan eerst de shortcut naar antenne 13 maar openen. 

Volg, onderaan de trap, het rechtdoor pad (naar antenne 13) tot je niet verder kunt omdat de brug is ingestort.....

Aan de overkant was je eerder want daar heb je dat kleine rode knopje ingedrukt. Kijk ook hier omlaag en druk ook hier het kleine rode knopje in en........Er komen nu stapstenen omhoog uit het water

Wel.....kijk weer omhoog en ga dan verder, over de stapstenen brug, Naar de overkant en volg het pad dan naar Antenne 13

Als je antenne 13, toen je hier eerder was, niet had aangezet dan doe je dat nu alsnog. Ga dan terug, over de stapstenen brug, naar Radar Vallei en ga dan het linksaf pad volgen naar Antenne 2 en 3.

De nu volgende volgorde naar de 12 antennes is volgens de volgorde waarop de antennes, als gele stipjes, uiteindelijk op het radar scherm verschijnen in het gebouw. Maar de route die ik hier beschrijf brengt je dus niet in chronologische volgorde naar de antennes, maar via de volgens mij, op dit moment, meest logische route. Het gaat er nu immers in eerste instantie om, om alle antennes AN te zetten.

Dus klik schuin links en je ziet Antenne 2 staan.

Ga dus naar ANTENNE 2,open de panelen en druk op de rechter, de blauwe, knop om de antenne aan te zetten.

Sluit de panelen en draai rechts en ga naar ANTENNE 3. Open de panelen en druk weer op de rechter knop.

Je kunt hier niet verder. Draai je om en keer terug naar het begin van dit pad en ga dan linksaf en over het pad naar het Radargebouw

Je bent aan de voorzijde van het gebouw. Neem eerst het linksaf pad naar de Antennes 4, 5, 6 en 7. 

Ga naar ANTENNE 4, open de panelen en zet de antenne aan via de blauwe knop.

Draai je om, vooruit, schuin links, vooruit, schuin links.........ANTENNE 5, zet aan.

Draai je om, vooruit, schuin links, vooruit, schuin links.........ANTENNE 6, zet aan.

Draai je om, schuin links........ ANTENNE 7, zet aan.

Voor de antennes 8 t/m 12 moeten we naar het gebied aan de voorzijde en het gebied aan de rechter zijde van het gebouw. De ingang van het gebouw is echter aan deze zijde. Staande voor Antenne  7 draai je om en volg je de route terug naar de voorzijde van het gebouw. Ga dan schuin rechts en dan 1 of 2 stappen vooruit,langs de voorzijde van het gebouw 

Neem eerst het rechtsaf pad en dan nog een keer naar ANTENNE 1 en zet het ding weer aan

Draai je om en volg het pad naar de Antennes 12 en zet het ding aan.

Draai om en ga rechtsaf naar Antenne  11 hebt en zet het aan.

Keer je terug naar het gebouw en dan helemaal rechtdoor naar de Antennes 9 en 10.....

Wel.......Zet ook de Antennes 9 en 10 aan en ga dan terug naar de zijkant van het gebouw.....

Aan deze zijde van het gebouw steekt een poort in de muur en via die poort kun je Antenne 8 bereiken......

Ga dus door de poort en via het pad door naar Antenne 8 en zet het ding aan

Je hebt nu alle 13 antennes aangezet, 12 hier in de krater en de 13e had je in hoofdstuk 2 al aangezet. Je moet terug naar de linkerzijde van het gebouw. naar het kruispunt bij de Antennes 6 en 7.......Dus terug door de poort in de muur en volg de route terug naar de Antennes 6 en 7 en ga daar rechtsaf, rechtsaf en dan het gebouw binnen.

 Je staat in een gangetje en ziet 2 deuren. Er is een deur rechts en een deur achterin. De achterste deur is Deur A en de rechter deur is Deur B.  

Loop door naar Deur A. Links naast de deur een paneel met een I erop en rechts van de deur een Cijfer paneel met 3 knoppen waarmee je de cijfers kunt instellen. Op het paneel moet je dus dat Driehoekjes Getal invoeren, dat jij via het I-Paneel hier naar toe hebt gezonden........Voor mij is dit dus het getal 869......Denk erom dat je dat getal dus ANDERSOM in voert, dus als jij toen bijvoorbeeld 675 hebt doorgestuurd dan moet je hier nu 576 invoeren.Dus voer je getal in en druk dan op het I paneel, links van de deur. De deur gaat open. 

Ga naar binnen en draai dan links en....... je staat voor een open poort............Je kunt niet verder want het pad is verdwenen.......

In het water staat het Briefkastje op een stenen sokkel......Dit kastje staat dus voor Antenne 8

Op het deurtje van het kastje zie je een afbeelding van het 3e briefstukje. Je kunt het kastje niet bereiken want het pad er naar toe is weg......Dat pad is links en zal naar toe moeten worden geschoven en dat moet gebeuren door de Radar Puzzel op te lossen. Draai links en stap terug door de Deur A poort en ga nu naar Deur B. Druk op de knop en deur B gaat open. 

Ga naar binnen en ga dan rechtsaf en door dit halletje naar de andere kant en dan linksaf en.........

Je ziet een gele Hendel.....Laat deze hendel nog met rust. Ga rechts door de poort en loop door naar Paneel A.

De Radar Puzzel

Blijf nog af van Paneel A.....Ga voor Paneel A rechtsaf door de poort en..... Je ziet nu het Ronde Radar Scherm en rechts ernaast staat een raster met daarop de Radar Cirkels. 

Zoem helemaal in op het Radar Scherm. Omdat je alle 13 ANTENNES hebt aangezet verschijnen deze nu als 13 kleine gele stipjes op dit scherm. 

Klik op de knop boven de 4 vakjes. De radar streep verschijnt en deze doet nu, van links onder naar rechts onder alle 13 Antennes aan. 

Telkens als de streep op een geel stipje komt, dus op de antennes, hoor je "Uh". Er is dus nog iets niet goed. 

Ga nu terug naar die Gele Hendel en trek deze nu omlaag.....De hendel gaat vanzelf terug omhoog

Keer terug naar het Radar Scherm. Het Raster is nu voor het scherm geschoven. 

Zoem weer helemaal in op het Radar Scherm en je ziet nu hoe de antennes, dus de gele stipjes, zijn geplaatst op het raster.

 

Het wordt nu echt heel ingewikkeld, dus let op. Ik leg het uit. Maar je kunt dit ook overslaan om gelijk de oplossing te doen.

Weet je nog die faxmachine in Nis D van de Geheime 4-Weg Toren kamer? Via het intoetsen van het getal 991931 heb je toen een 3e fax verkregen met daarop.......precies dit radar scherm. Ik heb je gezegd dat je dat moest natekenen. Haal die tekening er nu bij. 

Rondom zie je op die fax 18 symbolen staan en midden onder zie je nog 4 symbolen. Teken in deze tekening nu precies de 13 gele stippen van het radar scherm in de Juiste Ringen en de Juiste Segmenten. 13 van die 18 symbolen komen dan bij een stip te staan. De 4 aparte symbolen zijn dus voor de 4 ringen.

Op het radarscherm zie je dat de 13 Antennes in 4 ringen rondom het Radar gebouw zijn geplaatst, van buiten naar binnen zijn ze op de tekening genummerd als 1 t/m 4. Elke ring heeft dus ook een symbool en dat zijn de symbolen 1 t/m 4 op de tekening

Wat je nu moet doen is om weer terug gaan naar ELK van de 13 Radar Antennes, het paneel van de antenne weer openen en dan met de gele Knop het Juiste ANTENNE Symbool en het Juiste RING symbool instellen. Het Antenne Symbool met de Linker Gele Knop en het Ring Symbool met de Rechter Gele Knop. Je moet dus ook terug door het spel naar die Antenne 13, achter het Waterpomp Controle gebouw om ook daar het Ring symbool en het Antenne symbolen in te stellen.

Als je alle symbolen op de 13 antennes hebt ingesteld dan keer je hier terug, trek je weer aan de Gele Hendel om het Raster terug te schuiven en druk je op het Radar Scherm op de Knop. 

Op het Radar Scherm worden dan alle 13 Antennes geactiveerd en als je dit allemaal goed hebt gedaan verschijnt er in de 4 vakjes een getal. Dat getal voer je dan in op Paneel A, achter je in het halletje, en dan druk je op dat paneel A op de blauwe knop. Je zult dan in het scherm zien dat het pad, waarover je het gebouw binnen kwam, naar de poort achter Deur A wordt verschoven...

Om bij de Antenne 13 te komen, ga je terug naar de deur van de Water Toren, via de ladderschacht omlaag en via de Onderste Deur weer naar buiten. Volg dan de route naar het Putdeksel Gebouw, ga via het Putdeksel omlaag en beneden volg je de route naar het Waterpomp Controle gebouw, ga door dit gebouw en via de achterdeur weer eruit en volg het pad achter het Waterpomp Controle Gebouw dan naar Antenne 13 en stel deze goed in. Dan gewoon dezelfde route terug volgen naar het Radar gebouw.

Het is een heel geloop en een heel uitgezoek, vooral om te bepalen welke Stip op het Radar Scherm welke Antenne is. Als je hier echt helemaal niet uitkomt dan kun je dit hele stuk ook gewoon overslaan. Ik geef je nu gewoon dat getal die ALTIJD in de 4 vakjes van het Radar Scherm verschijnt. 

Dat getal is: 8829. 

Dus nu je dit getal weet kun je het gerust dit hele gedoe overslaan en meteen naar Paneel A gaan om er de oplossing in te voeren. Maar als jij terug wil naar alle 13 Antennes om op elk antenne scherm de 23 juiste symbolen te zetten.....wel......wie ben ik om je dit te beletten.....op dat paneel gaan i

Hoe dan ook......Als je het 8829 getal weet dan ga je naar dat paneel A........ 

Voer op Paneel A het getal 8829 in en druk dan op de knop. In het scherm zie je nu hoe een pad wordt uitgerold, in de poort achter de I deur, naar het briefstuk paneel.

Draai om en volg de route door het halletje terug naar Deur B.........Deur B is dicht.....Aan deze kant hangt er een scanner boven deur B.....Links de deurknop om de deur te openen en rechts een paneel met daarop een schema van vakjes die in cirkels staan. Druk de rode knop en.......De scanner boven de deur laat een serie Hoge Tonen en Lage Tonen horen......Bij sommige tonen, hoog of laag, gaat de rode lamp aan en bij sommige tonen blijft de rode lamp uit. Schrijf deze serie Hoge -en Lage tonen op in de volgorde dat je ze hoort,  en schrijf bij elke toon ook op of de rode lamp aan of uit is.........je moet deze serie Hoge -en Lage Tonen straks nadoen......

Als ik er van uit ga dat deze serie van 18 tonen telkens hetzelfde is dan krijg je deze tabel:

Toon Hoog/Laag Lamp aan/uit
1 Hoog Aan
2 Hoog Aan
3 Laag Uit
4 Laag Uit
5 Hoog Aan
6 Laag Uit
7 Hoog Aan
8 Hoog Uit
9 Laag Aan
10 Laag Aan
11 Hoog Uit
12 Laag Aan
13 Laag Uit
14 Hoog Aan
15 Laag Uit
16 Hoog Uit
17 Hoog Aan
18 Laag Aan

Ging het je te snel?......Klik dan 2 keer de rode knop om de serie nog een keer te horen.....Je kunt dit net zo vaak doen als jij behoefte heeft om het te horen. Als je de serie tonen genoteerd hebt dan ga je door de geopende poort en terug naar Deur A. Open Deur A weer via de I-Knop, links naast de deur,  en ga er dan door, linksaf en......zie....het pad naar het briefkasje is hier nu.......Loop dus door naar het kastje, maak het kastje open en grijp het Briefstukje.

Ga terug door Deur A en naar de uitgang. Dat is de poort waar je ook het gebouw door bent binnen gegaan. O.....nu is hier dus het pad weg want dat ligt nu voor het briefkastje....... Je kunt er niet uit. Terug dus door Deur B en terug naar Paneel A.... Druk op Paneel A nu alleen maar weer op de blauwe knop en.......In het scherm van Paneel A zie je dat het pad wordt terug geschoven naar de uitgang. 

Terug naar Deur B.....Deur B is echter weer dicht dus druk weer de rode knop en wacht weer geduldig tot de scanner klaar met de serie Hoge - en Lage tonen en Deur B weer open schuift.  Door naar de uitgang  en.....jawel, hier is nu het pad weer dus je kunt het gebouw nu uit. Volg de route over de "steigers" terug naar achteren, trapje op en door de tunnel terug naar de deur van de Water Toren. 

Nog 1 briefstukje te gaan.

 Hoofdstuk 9: Het 4e Briefstukje

2017: Walkthrough door: Louis Koot