2017: Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 10: Het kwartstukje van het Medaillon:

Verlaat de bovenkamer van de 4-Weg Torenen ga met de lift terug omlaag en volg dan de route naar de schuur, bij gebouw I van de waterkrachtcentrale en ga de schuur weer binnen.

Schuur: De muurpuzzel:

Draai naar de linker muur, de muur waarop in de bovenste rand de 5-hoeksteen steekt.

Druk nu niet de 5-hoeksteen.....Zorg dat je weet waar de stenen A, B, C, D, E, F, G in de muur steken.....het zijn de 7 stenen waar je het witte handje op krijgt. Je moet deze 7 stenen nu in een bepaalde volgorde elk 2 keer indrukken. De volgorde waarin je de 7 stenen moet indrukken weet je als je de 7 Pentagramcodes combineert met het Diagram van Kales.....aldus:

Wel....nu is het simpel.....Druk in deze volgorde dus de stenen A t/m G in:

D, F, A, D, G, E, E, F, C, B, G, A, B, C en druk dan als laatste de 5-hoeksteen in, in de bovenste rand van de muur en.......

.......de muur schuift open om de Geheime Lift te openen

Stap in de lift en druk dan de onderste knop en......Je gaat met de lift omlaag. Als de lift is gestopt draai je om. Open de grijze deur en stap naar binnen

Je staat nu in een Trammetje en kijkt uit het raampje van de volgende deur. Klik de rode knop en......je rijd vooruit in het trammetje en het ding stopt dan bij het balkon bij de zee. 

Open de deur en stap uit en loop naar rechts, tot het einde

Aan de overkant zie je een rond gebouwtje en daar moet je naartoe, maar er is geen brug. Hoe je ook op de groen knop hengst...er komt geen brug omhoog uit het water. 

Draai rechtsom, naar het grote ronde apparaat

Wel.....op deze cirkel moet je nu de serie Hoge en Lage tonen instellen, die je hoorde op Deur B in het radargebouw.

De Geluiden/Lampjes puzzel:

In de buitenste cirkel staan 18 vakjes, die nu allemaal UIT zijn. In de binnen cirkel staan 18 rondjes die groen oplichten als je de oranje Startknop drukt. Als je dat doet dan zie je dat het vakje op "12 uur" het startpunt is. Nummer de vakjes in de buiten ring als 1 t/m 12......aldus

Je moet er nu de vakjes zo instellen, door erin te klikken, dat ze een Hoge of een Lage toon laten horen als je op de startknop drukt....dus volgens de serie die je zag en hoorde bij Deur B in het Radargebouw.

Vakje  Hoog/Laag Lamp aan/uit Aantal klikken in een vakje
1 Hoog Aan
2 Hoog Aan 1
3 Laag Uit 0
4 Laag Uit 0
5 Hoog Aan 1
6 Laag Uit 0
7 Hoog Aan 1
8 Hoog Uit 2
9 Laag Aan 3
10 Laag Aan 3
11 Hoog Uit 2
12 Laag Aan 3
13 Laag Uit 0
14 Hoog Aan 1
15 Laag Uit 0
16 Hoog Uit 2
17 Hoog Aan 1
18 Laag On 3

En dan ziet de cirkel er zo uit...denk er om dat het niet eenvoudig een kwestie is van een vakje rood maken of zwart laten....

Klik volgens de tabel hierboven het aantal keren in een vakje, zoals dat in de tabel bij elk vakje staat aangegeven

Klik de Startknop en......in de binnencirkel gaan achtereenvolgens de groene lampjes bij elk vakje aan en je hoort de tonen.....Als alle groene lampjes gepasseerd zijn en je hebt de vakjes goed ingesteld dan hoor je "Ping" ten teken dat het goed is.....Hoor je dan echter zoiets als "Ugh" dan is het fout en zul je opnieuw moeten beginnen. Heb je "Ping" gehoord dan draai je terug naar de groene Brugknop....Klik weer de groene knop en...

....er komen nu Stapstenen uit het water omhoog en hierover kun je dan doorlopen naar het gebouw aan de overkant, dus ren over de stapstenen naar de overkant en loop dan door naar de ingang van het ronde gebouwtje. De deur van het gebouwtje is dicht maar in het "portiek" zie je 4 knoppen. Nummer de 4 knoppen alvast maar, van boven naar beneden, A, B, C, D. Knop D is de deurknop dus geef een hengst op Knop D om de deur te openen.

 

Stap naar binnen en kijk eerst even rond in de enige kamer die het gebouwtje rijk is.....Het gebouwtje is rond, dus het niet zo verwonderlijk dat de kamer ook rond is. Recht tegenover de ingang staat een werktafel.....Er ligt een brief op de werktafel en er staat een wekker op de tafel. Ook hangt er een schilderij boven de tafel en, rechts naast het schilderij, steekt er een sleutelkastje op de muur. Draai linksom naar de linker muur. Aan de linker muur staat een bed en een nachtkastje. Boven het bed hangt een schilderij en op het nachtkastje staat een foto van een oude, en gedecoreerde, soldaat. Draai weer linksom naar de rechter muur. Aan de rechtermuur staat de TV tafel en boven de TV hangt het 3e schilderij.

Ok....je weet nu wat er zoal hier in de kamer staat. Ga weer recht voor de werktafel staan en zoom er nu helemaal op in. 

Pak nu de brief die op de werktafel ligt en lees deze brief door. 

De brief is van ene Meneandes en in de brief heeft deze Meneandes het over het 5e gebied van dit klote eiland Rhem......Om toegang tot dat 5e gebied te krijgen is het nodig om de 4 kwart delen van een medallion te vinden want alleen iemand die het complete medallion bezit krijgt toegang tot Rhem 5. Hier in deze kamer zit het 1e kwart stukje van dat medallion verstopt achter het schilderij dat boven de wekker aan de muur hangt. Het sleutelkastje hier suggereert dat je een sleutel nodig hebt om het schilderij te "openen".

Klik de brief weer weg.....Klik NU nog niet op de wekker....dat komt straks. 

Ga nu eerst de 3 schilderijen nader bekijken....je kunt op elk schilderij nader inzoomen om ze in close-up te bekijken. 

Op elk schilderij zie je een toren met een torenklok en die 3 torenklokken wijzen een uur aan. Ik weet niet of het uur dat de 3 torenklokken op de 3 schilderijen aanwijzen telkens het zelfde is of dat dit per spel verschilt, maar dat is ook niet echt van belang. Noteer echter welke tijd de 3 klokken aanwijzen.....want dat is van belang omdat je de 3 torenklokken straks moet gaan verzetten naar de goede tijd.

Op het schilderij dat boven de werktafel hangt wijst de torenklok, bij mij, 4 uur aan

De torenklok, op het schilderij dat boven het bed hangt, wijst nu bij mij 6 uur aan

De torenklok, op het TV schilderij wijst, bij mij, nu 10 uur aan.

Heb je de 3 torenklokken, op de 3 schilderijen, in close-up bekeken ga dan weer voor het bed staan en zoom dan in op het nachtkastje.....Zoom dan nader in op de foto van de oude soldaat.....In de close-up van de oude soldaat zie je dat hij een reeks medailles op zijn borst heeft steken.....Zoom nader in op; die "medailles" en je ziet dan dat het 3 kompasrozen zijn.  

Noteer naar welke zijde de witte punt van de 3 kompasrozen wijzen.......Die witte punten wijzen dus elk naar 1 van de 3 Torenklok schilderijen.

  • Het linker kompas wijst naar rechts = Oost = het Werktafel schilderij. 

  • Het middelste kompas wijst omlaag = Zuid = het Tv-tafel schilderij. 

  • Het rechter kompas wijst omhoog = Noord = het bed schilderij

Dus het Werktafel schilderij is Oost. Het TV-tafel schilderij = Zuid. Het Bed schilderij = Noord

Zoom uit de foto en zoom weer in op het nachtkastje en open het nachtkastje nu en......Er ligt een sleutel in het kastje....Pak de sleutel

De sleutel beland in je inventorydoos. Zoom uit en draai nu terug naar de werktafel en ga weer in de close-up van de tafel. Je moet nu de wekker klikken.....de wekker toont je dan een tijd.....klik je weer de wekker dan krijg je een andere tijd te zien. Jij bepaalt zelf met welke tijd het spel verder gaat want zodra je niet meer de wekker klikt is voor jouw de laatst getoonde tijd op de wekker van toepassing. Ik heb de wekker maar 1 keer geklikt en ga dus verder met deze tijd.....

Mijn tijd op de wekker is dus 5 uur, 3 minuten en 9 seconden. De tijd die jij hebt gekozen via de wekker moet je nu gaan instellen op de 3 torenklokken, op de 3 schilderijen. Je verdraaid wijzers van de 3 torenklokken op de 3 schilderijen met de A, B en C knoppen die je buiten in het portiek hebt gezien. Ga dus terug naar buiten en draai je dan terug om in het portiek, zodat je weer voor de knoppen staan.....Je moet nu eerst uitvinden welke knop welk voor welk schilderij is. Als je verstandig was dan heb je de uren opgeschreven die elk van de 3 torenklokken NU aanwijzen........Druk dus op Knop A en ga dan terug naar elk van de 3 schilderijen om te zien op welke torenklok de wijzer nu een ander uur aanwijst. Doe dit ook met Knop B en met Knop C.

Je weet dan dat Knop A voor het bed schilderij is = Noord.

 Dat Knop B voor het Wekker/werktafel schilderij is  = Oost. 

en dat Knop C is voor het TV schilderij is = Zuid

Nu je weet met welke knoppen je de 3 klokken op de schilderijen moet verzetten is het niet moeilijk meer.  Je moet dus de wekkertijd, die jij zelf hebt gekozen op de wekker, met de knoppen A, B en C gaan instellen op de 3 Torenklokken in de 3 schilderijen. Het uur stel je met Knop B in op het Werktafel schilderij. De minuten doe je met Knop A op het Bed schilderij en de seconden met Knop C op het TV-tafel schilderij

Voor mij is dit dus 5 uur, 9 minuten en 3 seconden.

Denk je dat het de tijd op de schilderijen juist hebt ingesteld dan zoom je weer in op de werktafel. 

Pak de sleutel, die je uit het nachtkastje hebt gepakt, uit je doos en ram het ding in het sleutelkastje. Als de sleutel in het kastje steekt dan klik je op de sleutel en.......Als je de tijd goed hebt ingesteld dan draait de sleutel rond en....het schilderij schuift omhoog. In het geheime vak steekt dus..........

 het 1e kwartdeel van het Medaillon......GRIJP HET

NB: schuift het schilderij dus niet weg dan heb je een foutje gemaakt met het instellen van de tijd op de torenklokken.....De sleutel kun je niet terug pakken.......je moet dan gaan kijken waar je fout zit en dat dan herstellen met de knoppen A, B, C en dan weer de sleutel klikken

Heb je het kwart stukje medaillon gepakt dan is het tijd om dit verrotte klote eiland te verlaten en hiertoe moet je dus terug naar de gang aan de andere kant van het eiland. Verlaat dit ronde gebouwtje en spring via de stapstenen terug naar de overkant en loop door naar het trammetje.

Open de tramdeur en stap weer binnen en draai je dan om. Trek aan de Ringhendel om de deur te sluiten en druk dan de rode knop

Je rijdt met het trammetje, achteruit, terug naar de geheime lift. Als het trammetje is gestopt draai je om en stap je de lift in en ram je op de bovenste pijlknop om terug omhoog naar de schuur te gaan

Stap uit de lift en volg de route terug naar de 4-Weg Toren, steek door de toren naar Arrival Vallei en.......

....... volg dan de route terug naar het tunneltje onder de trap.

Steek weer door het traptunneltje en volg dan de route terug naar de poort van het witte brugje. Ga over het brugje en dan.......... 

via de rechter boogbrug en de trap omlaag naar de voorkamer en steek door naar de gang waar het sleutelkastje hangt. 

Ram de bruine sleutel hier in het sleutelkastje en klik dan de sleutel om het hek in de poort te laten verdwijnen

Ga door de poort, links en duik het railkarretje in en druk in het karretje dan op de rode driehoekknop en........

Je rijd nu RHEM UIT.......

EINDE

2017: Walkthrough door: Louis Koot