2019: Walkthrough door: Louis Koot  

Deel 1: De Sleutel Fragmenten

A: Het 1e Blauwe Fragment

Hoofdstuk 1: Aankomst Gebouw:

Je staat/zit nog in de railkar........Draai naar links. Je ziet een dicht hek. Rechts naast het hek zit een Gleuf. Daar moet iets ingestoken worden. Maar wat. Draai 2 keer terug naar rechts. Je ziet een Raam. Linksonder zie je, in het kader, een Wit kaartje met 3 Rode Strepen. Grijp dit kaartje.....het is een Key card. Het wordt in je inventory opgeborgen. 

Draai nu weer terug naar links, naar het hek. Open dan je inventory en pak het zojuist gepakte kaartje eruit. Klik dit kaartje nu op de Gleuf, rechts naast het hek, en het hek schuift nu open.

Ga 2 keer vooruit en draai dan links. Een ladder. Ga vooruit naar de ladder en klim deze 3 of 4 klikken omhoog. 

Je komt op een looppad. Ga 1 keer vooruit en draai dan links. Kijk omlaag en geniet even van het uitzicht.

Je kijkt omlaag naar het begane grond level. Je ziet het railkarretje en je ziet een power kabel hangen. Kijk weer omhoog en draai links. Je ziet nu dat het pad waarop je nu staat, achter je, verder gaat, maar dat je daar niet kunt komen. Je ziet dat er naast het pad ook een rail loopt. Zou je het railkarretje omhoog moeten kunnen laten komen?

Draai je weer om en ga verder 1 keer vooruit over het pad en dan naar rechts. Je staat voor een deur. Ga vooruit en klik dan op de deurknop. De deur schuift open. 

Ga 1 keer vooruit en je betreed de 1e kamer van het:

Aankomst Gebouw

Kamer 1: Monitoren Kamer

Je bent in de 1e kamer van het Aankomst Gebouw. Er zijn in totaal 5 kamers. Je staat voor een monitor die aan in de muur zit. Onder de monitor zit een gleuf en een Rode Knop. Klik op de Rode Knop. In de monitor zie je nu een filmpje. De vent die nu tegen je praat is Kales, de broer van Zetias. Luister naar wat ie te zeggen heeft:

Kales heeft heel wat te vertellen. Hij vertelt je dat Zetias je het eerste stukje van een Sleutel heeft gegeven die uit 3 Delen bestaat. Als alle 3 de delen met elkaar worden gecombineerd dat ontstaat er een 7-puntige Ster. Het 2e stuk van de sleutel is door Kales verstopt, tezamen met een boodschap. Het 3e stuk is echter verdwenen, maar moet ergens hier in de grotten zijn. Het is jouw taak om zowel het 2e stuk als het 3e stuk van de sleutel te vinden. De complete sleutel opent de weg naar een GEHEIM DEEL van de grot en daar zul je een Geheim Artefact vinden waarvan jij dan een foto moet nemen en deze foto moet je dan aan Zetias laten zien. 

Wel.....tot zover dus je opdracht. Nu het nog gaan uitvoeren.Draai rechts. Je ziet nu een schets van het railkarretje dat op een liftje staat.

Blijkbaar is het mogelijk om het railkarretje omhoog te brengen. Naast de schets zit een klein schermpje en onder de schets een rode knop.Druk op de rode knop. Er gebeurt echter niets. Neem ook notie van het "behang" dat in de kamers van dit Aankomst Gebouw op de muren zit. Draai 2 keer linksom of 2 keer rechtsom. Je kijkt dan door de doorgang de volgende kamer in. Rechts naast de doorgang hangt weer een schets. 

Op deze schets zie je de monitor, waar je zojuist de boodschap van Kales op heb gezien. Je ziet dat er een Cd in die gleuf moet worden gestoken. Ga 1 keer vooruit. Je bent nu in:

Kamer 2: Thermometer Kamer:

Je staat voor een smal, langwerpig, kastje dat aan de muur bevestigt zit. 3 dunne pijpjes komen uit het kastje en verdwijnen in de muur. Het kastje heeft 9 vierkante knopjes.

Je kunt al deze 9 vierkante knopjes indrukken tot je scheel ziet, maar er gebeurt echt niets. Zou je ze in een bepaalde volgorde moeten indrukken? Draai links. Een raam en een Thermometer. Klik in het raam. Je kijkt door het raam en ziet weer het begane vloer level met de rail. 

Kijk goed....links midden zie je een groot rond putdeksel in de grond zitten en rechts midden zie je de doorgang naar een tunnel. We zullen daar zo meteen wel komen. Zoom uit het raam. Bekijk nu de thermometer eens goed. Linksonder en rechtsonder zie je er een symbool op staan. De thermometer heeft dus een Linker Schaalverdeling en een Rechter Schaalverdeling

Voor de linker schaalverdeling geld dus het Symbool A

Voor de rechter schaalverdeling geld het Symbool B

Het zal wel zoiets zijn als het verschil tussen Fahrenheit en Celsius. De rode vloeistof in de thermometer is dus voor A op niveau 15 en voor  B op niveau 10. Je ziet ook dat de afstand tussen de streepje aan de linkerkant kleiner is dan tussen de streepjes aan de rechterkant. Ik denk dus zomaar dat de verhouding tussen rechts en links 1:1,5 is.  Dus de afstand tussen 2 streepjes aan de rechterkant is 1,5 keer zo groot als de afstand tussen 2 streepjes aan de linkerkant. Je kunt dus ook zeggen dat 15 Eenheden van A GELIJK is aan 10 Eenheden van B........ Is deze wetenschap belangrijk om te weten? Ik zou het je op dit moment niet kunnen vertellen, maar ik zou dit toch maar onthouden. 

Draai rechts. Je kijkt kamer 3 in. Ga vooruit door de poort. Je bent nu dan in:

Kamer 3: De Maanhuisjes Kamer:

Je staat voor een "Schilderij" waarop je 3 huisjes ziet. Elk van deze 3 huisjes is een vierkant met een puntdak en met 4 raampjes. Links en rechts gaat er een pijpje vanuit het schilderij de muur in.

In het "Schilderij" is het nacht en in geen van de 3 huisjes brand licht. Draai linksom. Je kijkt dan nu door kamer 3 naar de achtermuur. 

Je ziet daar een kastje hangen met daarop de indruk van een Sleutel en je ziet een Rode Knop. Links zie je de ingang van Kamer 4 en rechts hangt een Prikbord aan de muur waarop 7 foto's zitten geprikt.  Ga vooruit. Je staat dan met je neus tegen het Sleutelkastje aan. Je kunt met je handje op de sleutel klikken, maar het kastje gaat echt niet open. Ook kun je op de Rode Knop klikken maar ook dan gebeurt er niets. Draai rechts. Je staat dan rechts voor het prikbord. 

Er zitten dus 7 Foto's op het bord geprikt. 4 boven en 3 beneden. Het is duidelijk dat er 1 foto mist. Alle foto's zijn nacht foto's en op 6 van de foto's zie je de Maan. In elk van de 6 maanfoto's staat de maan op een andere positie. Als je de cursor op een foto plaatst dan wordt je cursor het "Plusje" waarmee je dan kunt inzoomen op de foto. De foto komt dan groter in je scherm te staan. Plaats dan de cursor op de linkerrand of op de rechterrand van de foto. Je cursor wordt dan het Handje. Klik hiermee om de Foto om te draaien. Op de achterzijde van elke foto staan dan LETTERS. 

Wat je moet nu even moet doen is noteren welke letters er op de achterkant van elk van deze 7 foto's staan. Je moet deze letters dan koppellen aan de positie van de maan in de foto. Als je de foto's nummert, van linksboven naar rechtsonder, als 1 t/m 7 dan kom je dus tot het volgende lijstje:

 • Foto 1 = Maan = Middenboven = pa.

 • Foto 2 = Maan = Middenonder = nek.

 • Foto 3 = Maan = Rechtsonder = jok.

 • Foto 4 = Maan = Midden foto = lim.

 • Foto 5 = Maan = Linksonder = su.

 • Foto 6 = Geen Maan = mi.

 • Foto 7 = Maan = Rechtsmidden = tu.

Je merkt op dat er dus in feite 3 maanstanden missen, namelijk Rechtsboven, Linksboven en Linksmidden. Heb je dit allemaal genoteerd dan draai je 2 keer linksom en ga je vooruit naar:

Kamer 4: Klok Kamer:

Je staat voor een grote ronde klok. De klok heeft 1 wijzer en deze staat op 12 uur. In de klok staan kleine vierkantjes op 2 uur, 4 uur, 6 uur, 8 uur, 10 uur. Rechtsonder de klok zit een Rode Knop. Klik op de Rode Knop. De wijzer maakt nu 1 totale omwenteling door de klok en als de wijzer bij een vierkantje komt dan verschijnt er een kleur in het vierkantje. Deze kleuren zijn: Blauw, Groen, Rood, Paars, Geel.  Maar als je weer op de rode knop klikt dan verschijnen deze kleuren in een andere volgorde in de vierkantjes van de klok. Telkens als je op de Rode Klok klikt om de wijzer door de klok te laten gaan is de volgorde van de kleuren anders. 

Draai links. Je staat voor een groot dicht Metalen Rolluik. Draai 2 keer terug naar rechts. Een klein luik en ook dit zit dicht. Op het plankje staat een Wekker. 

De wijzer van de wekker wijst 6 uur aan. Klik op de wijzer. De wijzer gaat tot 7 uur maar springt dan terug naar 6 uur. Zou de wekker kapot zijn?

Draai rechts en ga terug Kamer 3 in. Je staat dan weer voor het prikbord. Draai rechts. Je kijkt weer door kamer 3 en ziet, links, het huisjes schilderij weer.

Rechts is de ingang naar kamer 2 maar recht vooruit zie je dan nu Kamer 5. Ga 2 keer vooruit en je bent in:

Kamer 5: Camera Kamer:

Je staat voor een getralied venster. Rechts naast het venster zit een schets geplakt op de muur en links hangt een camera. Op de schets zie je de 3 onderdelen van de Sleutel waar je naar op zoek bent en ook zie je hoe die sleutel er dan uiteindelijk zal uitzien. Van Zetias heb je dus het middelste onderdeel al gekregen en dit heb je dus al in je inventory. Je kunt op de camera klikken maar je kunt deze niet pakken. Klik eventjes in het raam. Je ziet dan een stenen gang.

Zoom uit en draai links. Je staat voor een tafel.  Boven de tafel hangt een kastje waar je een sleutel voor nodig zult hebben.

Rechts naast het kastje hangt een tekendriehoek en een liniaal en op de tafel liggen 2 Maanfoto's. 

Zoom weer in op beide maanfoto's, noteer de maanstand en noteer de letters die weer op de achterkant van deze foto's staan.

 • Maan = Linksboven = ro.

 • Maan = Rechtsboven = gwa.

Nog steeds missen we dus de foto met de maan op Linksmidden. Zoom nu in op de Liniaal. Deze komt nu dwars in je scherm te staan. Bestudeer de liniaal.

De liniaal heeft een Bovenverdeling en een Onderverdeling. Rechts zie je de 2 symbolen voor deze verdelingen.  Symbool C is dus voor de Boven verdeling 

en Symbool D is voor de Onder verdeling. 

De Onderverdeling loopt van 0 tot 25 en de bovenverdeling van 0 tot 7. Als je de streepjes in de Onderverdeling vergelijkt met de bovenverdeling dan zie je dat de afstand van 0 tot 1in de bovenverdeling, gelijk is aan 3,5 streepjes in de onder verdeling. Je kunt dus zeggen dat de verhouding Bovenverdeling/Onderverdeling 1:3,5 is. Ofwel: 1 Eenheid C  is GELIJK aan 3,5 Eenheden D. Hebben we iets aan deze wetenschap? Wel.....ik zou het je het op dit moment in de game echt niet kunnen vertellen, maar ik vindt het zo leuk om je dit allemaal te vertellen.

Zoom uit de liniaal en draai 2 keer rechts. Aan de rechtermuur zie je nu een grote Cirkel in een vierkant vlak. 

Links naast de cirkel zit het Statief voor de Camera. Rechts van de Cirkel hangt weer een schets.

Draai weer rechts. Je kijkt terug naar de doorgang naar Kamer 3. Links naast de doorgang zie je nu 3 vierkantjes aan de muur. 

Ook dit is een puzzel waar je op dit moment niets mee kunt.

Goed....je hebt nu alle kamers in dit Aankomst Gebouw gehad en je hebt alles bekeken wat er maar te bekijken valt. Je zult zelf al wel gezien hebben dan de meeste van de objecten die je hebt gezien met elkaar verbonden zijn door de dunne pijpjes. Het lijkt mij niet te ver gezocht om te zeggen dat deze objecten dus met elkaar te maken hebben en dat ze ook van invloed op elkaar zijn .We kunnen vooralsnog echter hier nog geen van de puzzels oplossen. We hebben meer aanwijzingen nodig en die gaan we nu maar eens zoeken.

Ga terug  kamer 3 weer in en draai links en ga kamer 2 weer in. Draai weer links en ga kamer 1 weer in en draai dan rechts en klik weer op de deurknop van de deur om deze weer te openen. Ga 2 keer vooruit, links en 1 keer vooruit. Je staat voor de kloof in het pad. 

Kijk omlaag en klik op de bovenkant van de ladder en klim dan via 3 keer de Omlaagpijl omlaag en je staat dan weer onderaan de ladder op het begane vloer level.

Draai 2 keer rechts en ga vooruit naar de rood gestreepte planken.

Draai rechts. Vooruit zie je nu weer het rolhek waarachter het railkarretje staat. Je ziet nu ook een afslag naar rechts. 

Ga 1 keer vooruit en draai rechts. 1 keer vooruit, links, 1 keer vooruit, rechts en je staat nu, voor het treinkarretje, op het Railpad.

Hoofdstuk 2: Het 1e Blauwe Fragment voor de Maankamer Deur:

Putdeksel:

Volg het railpad nu 4 keer vooruit. Draai dan links en ga 1 keer vooruit. 

Je staat nu voor een groot rond putdeksel dat in de grond zit. Dit putdeksel zag je ook al toen je in de Thermometer kamer van het Aankomst Gebouw uit het raam keek. Klik op het putdeksel om er op in te zoomen. Het deksel heeft 12 lichtblauwe knopjes en 1 donkerblauwe knop in het midden.

De 12 lichtblauwe knopjes staan volgens de uren van een klok rondom op het deksel. Je kunt al deze knopjes indrukken maar het deksel zal echt niet open gaan. Ook dit zul je het waarschijnlijk wel in een bepaalde volgorde moeten doen. Zoom uit het deksel en draai rechts. Je staat voor een Bord. Op het bord zie je 3 vierkanten getekend. Elk van de 3 vierkanten is weer verdeeld in 4 vakjes. In de 4 vakjes van het middelste vierkant staan de getallen: 2, 5, 3, 9.

Doet jouw dit ook niet sterk denken aan de 3 Huisjes op het "Schilderij" in de Maanhuiskamer van het Aankomst Gebouw? Deze 3 vierkanten zijn vast en zeker die 3 huisjes en de vakjes zijn de 4 ramen in elk huisje. Zouden de getallen in de vakjes een volgorde aanduiden? Ik zou het maar even natekenen, als ik jouw was. 

Water Grot:

Draai dan rechts. Je ziet nu de ingang van een tunnel. Ook dit heb je gezien toen je uit het raam kijk in de Thermometer Kamer van het Aankomst Gebouw.

Ga 3 keer vooruit. Je staat nu in de begin tunnel van de Watergrot. Je kunt linksaf en rechtsaf gaan. Draai links en ga dan 1 keer vooruit, rechts, 1 keer vooruit, links en je bent aan de linker kant van de Water Grot. Voor je eindigt het pad bij een Rolluikdeur. Rechts naast de deur zit een Hendel. Links naast het pad staat weer zo'n Bord als je ook al bij het Putdeksel zag. Ga vooruit tot bij de Rolluikdeur en draai links naar het bord. Op dit bord zie je weer de 3 vierkanten en nu zie je in het linker vierkant de getallen 8, 12, 4, 10. Ik zou het maar weer noteren.

Draai terug rechts naar de Rolluikdeur en klik nu op de Hendel. De Rolluikdeur gaat open maar je ziet gelijk dat de volgende Rolluikdeur, in de kamer, DICHT GAAT. 

Ga vooruit de kamer in. Je bent nu in de:

Maan Kamer:

Je staat dan voor de dichte Rolluikdeur en deze heeft geen hendel. Draai links. Weer een Rolluikdeur en ook deze zit dicht. Rechts naast de deur zit het slotkastje. De afbeelding op het slotkastje heeft wel iets weg van een konijn. Om deze deur te open dien je 2 Blauwe Stukjes te vinden die in dit Konijnenkopslot passen. Links naast de deur zit een Rode Knop kastje en hangt een Maan Foto  ( vandaar dat ik deze kamer de Maan Kamer noem)  waarin je de maan iets boven het midden ziet.

Klik op de Rode Knop. Je hoort het geluid alsof er iets open gaat en op het kastje gaat een klein groen lampje branden. 

Je hebt, door op deze Rode Knop te klikken, ergens anders een rolluikraam open gemaakt. En naar dat raam gaan we nu toe. Draai je helemaal om naar de andere muur. Op deze muur hangt weer een "schilderij". Hierop zie je de afbeelding van een stuk Buis. Naast het "schilderij" weer een Rode Knop. Klik NU niet op deze rode knop.

 Draai rechts en volg nu het pad terug naar de Railgrot, dus ga: 2 keer vooruit, rechts, 1 keer vooruit, links, 1 keer vooruit, rechts, 2 keer vooruit en je staat weer op het railpad, rechts voor het putdeksel. 

Draai rechts en volg het railpad nu weer 4 keer vooruit naar het einde. Je kunt niet verder omdat hier het liftje is waarmee het railkarretje omlaag is gedaald. Draai rechts. Je ziet weer een  Rolluikdeur in de rotsmuur. Ga vooruit naar de deur en klik op de rode knop. Het luik rolt omhoog. 

Ga 1 keer vooruit. Je bent nu in de:

Waterpijpen Grot:

Ga 2 keer vooruit en kijk dan eventjes omlaag naar het water in de rivier. 

Je ziet dat hier de dikke pijpen vlak boven de rivier eindigen en dat ze water lozen in de rivier. Af zuigen ze juist water op? 

Kijk weer omhoog en draai rechts. Je kijkt nu door de grot naar achteren.Links naast je is de rivier en de dikke Waterpijpen. Je ziet dat, achter in de grot, die waterpijpen via 2 krullen verbonden zijn met een  groene pilaar. Je ziet ook dat, achter in de grot, de waterpijpen dan via een dikke pijp de muur in verdwijnen. Ook het pad eindigt bij een , open, dikke pijp. Ga 3 keer vooruit en draai dan rechts. Je staat voor een dicht raam in de gestuukte muur. Klik op de Rode Knop. Het schot in het raam schuift omhoog en tussen de tralies zie je de cijfers 5, 3, 9 staan.

Noteer de cijfers en druk weer op de Rode Knop om het schot weer te sluiten. VERGEET DIT NIET. 

We gaan nu niet verder door de Dikke Pijp. Dat komt later. Draai rechts en loop 1 keer vooruit terug. 

Draai dan links. Je kijkt een "Steegje" in. Links zit een dicht raam, maar achterin de steeg zie je nu een geopend "raam".

Ga 2 keer vooruit en je staat voor dit "raam". Het raam heeft 9 pikzwarte vakjes. Onder de 9 vakjes zie je een cijferdisplay waar nu het cijfer 0 in staat.

 Als je in elk van de 9 vakjes klikt dan verschijnt er steeds een Maan in en zie je een ander cijfer in het display. 

In het Aankomst Gebouw heb je in totaal 9 zwarte Maan Foto's gevonden. Op al die 9 Maan Foto's zag je steeds de maan op een andere positie. Wel....de 9 vakjes van dit raam kun je dus bezien als de 9 posities van de maan in de 9 Maan Foto's.  Van linksboven naar rechtsonder benoem je de 9 vakjes dus als: Linksboven, Middenboven, Rechtsboven, Middenlinks, Midden, Middenrechts, Linksonder, Middenonder, Rechtsonder. 

Op de achterkant van elk van de 9 foto's heb je letters gezien. Op één van de foto's zag je geen Maan.  Als je in geen van de 9 zwarte vakjes klikt dan zie je dus ook geen maan en is het cijfer 0.  Het cijfer 0 hoort dus bij de foto waarop geen maan is te zien.  Wat je nu dus moet doen is om in elk van de 9 vakjes te klikken en dan het getal dat in het cijfer display verschijnt koppellen aan de betreffende maan foto en de letters op de achterkant van die foto.  Maak er een overzichtelijke tabel van. Je komt dan tot het volgende:

Positie v.d maan in de foto's Letters op de achterzijde v.d foto's Corresponderend getal in het Raam
Geen maan mi 0
Maan in Midden lim 1
Maan Linksboven ro 2
Maan Middenonder nek 3
Maan Rechtsboven gwa 4
Maan Linksonder su 5
Maan Middenlinks (foto vindt je niet)

Niet gevonden (later kom je er achter dat dit "wes" moet zijn.

6
Maan Rechtsonder jok 7
Maan Middenboven pa 8
Maan Middenrechts tu 9

Als je dit alles nu zo genoteerd hebt dan draai je rechts en ga je 2 keer vooruit door de spleet. Draai dan links en je staat weer voor de rolluikdeur.  Klik weer op de rode knop om de deur te openen en volg dan het railpad 2 keer vooruit, links, 4 keer vooruit en links. Je staat weer voor de ingang van de watergrot tunnel. Ga weer 2 keer vooruit de tunnel in.  

De vorige keer zijn we naar links gegaan. Nu gaan we naar rechts. Dus draai rechts en ga 1 keer vooruit, links, 1 keer vooruit, rechts. Je ziet een "gebouw". 

Ga 2 keer vooruit en je staat in de gang van het "gebouw". Draai links. Helaas....de gang is aan deze zijde geblokkeerd door een dicht hek. 

Op het hek zie je de afbeelding van een stukje Buis. Hela....dit zag je al eerder, in de kamer achter de 1e Rolluikdeur in de linkerzijde van deze water grot.

 Draai je dus 2 keer links, of rechts, om en ga vooruit en dan links. Je staat nu voor de:

Draaideur:

In de draaideur zie je een ladder. Rechts zit een ronde Rode Knop. Boven de deze knop zie je een ondiepe grijze nis. Ga vooruit naar de ladder en kijk dan omhoog langs de ladder. Boven je hoofd zit het ladderluik afgesloten met een hekwerk. Je kunt hier dus niet naar boven. 

Kijk weer omlaag en draai je om via de Schuinomlaagvinger die je links en rechts krijgt. Ga dan 1 keer vooruit en draai je 2 keer linksom. Je kijkt weer naar de Draaideur en de ronde rode knop. Klik nu op de Ronde Rode Knop. Van boven komt er nu, in de ondiepe nis, een Vierkante Rode Knop omlaag gegleden. 

Klik op de Vierkante Rode Knop en.....de Draaideur draait nu 1 slag en je kunt nu dwars door de draaideur naar de overzijde lopen.........Wacht even....Om je zelf een hoop tijd en heen en weer geloop te besparen is het verstandig om de Vierkante Rode Knop nu weer terug omhoog te sturen. Dus druk nu weer op de Ronde Rode Knop en de Vierkante Rode Knop verdwijnt weer naar boven. VERGEET DIT NIET.

 Ga dan nu 2 keer vooruit door de Draaideur. Aan de andere kant van de Draaideur sta je in een vierkante gang. Draai even links. Er zit hier een dicht Raam in de muur. 

Draai weer rechts en ga 3 keer vooruit. De vierkante gang wordt nu weer een tunnel. Achterin de tunnel zie je weer zo'n bord staan waar de 3 vierkanten van de 3 huisjes op getekend zijn. Ga dus verder 3 keer vooruit en je bent achter in de tunnel en bij het bord. 

Op dit bord staan in de vakjes van het rechter vierkant de cijfers: 6, 11, 1, 7.

Noteer dit weer en draai links. Je staat voor de:

Achterste Zijgrot:

Je ziet een Blauwe Ribbel Deur. Ga vooruit naar binnen en klik dan op de deurknop. Tja.....kom nou....dacht je nu echt dat een deur zomaar open gaat. Nee dus. 

Draai rechtsom naar de rechtermuur. Aan de rechtermuur zit een groot rond paneel waarin je een aantal kleine cirkeltjes ziet. In deze cirkeltjes zie je lijntjes en elk cirkeltje heeft een pijl.

Als je op de Rode Knop klikt dan draait de grote binnen Cirkel en komen al die kleine cirkeltjes op een andere positie te staan. Telkens als je op de Rode Knop klikt verdraai je dus de grote cirkel. Geen idee wat we hiermee moeten. Draai je om naar de linkermuur. Aan de linkermuur hangt een paneel dat uit 5 Cijfervakjes bestaat. Onder elk cijfervakje zit een knop waarmee je de cijfers 0 t/m 9 in de vakjes kunt zetten.

Dit paneel opent de deur hier, maar dan moet je wel het juiste getal weten wat je hierop moet invoeren. En dat weten we nog niet. 

Draai links, vooruit, rechts, vooruit en rechts. Je staat nu voor de:

 Middelste Zijgrot:

Ga vooruit naar binnen en draai rechts. Aan de muur zie je nu 5 Groene Plaatjes. Op elk plaatje zie je 2 Pinnen. Uit elk Plaatje komt een pijpje welke de muur in verdwijnt. Op de onderste pin van het meest rechter Plaatje hangt de letter E. Of is het geen E?

Deze 5 Groene Plaatjes zijn via de pijpjes verbonden met het Cijferpaneel in de Achterste Grot. Alweer.....geen flauw idee wat we hier mee aan moeten, maar het lijkt mij niet verkeert om te veronderstellen dat we op zoek moeten naar Letters die we dan aan de pinnen moeten hangen. Draai rechts, 1 keer vooruit, rechts, 2 keer vooruit en draai weer rechts. Je staat nu voor de:

  Voorste Zijgrot:

Ook hier een Blauwe Ribbel Deur. Ga naar binnen en probeer de deurkruk maar weer. Helaas.

 Aan de rechtermuur zie je hier weer van die 5 Groene Plaatjes met Pinnen en Pijpjes en........

...... aan de linkermuur uiteraard ook zo'n Cijferpaneel met 5 vakjes.  

Wel....Het schiet niet echt op zo, nietwaar. Een hoop puzzels gevonden maar geen idee hoe ze op te lossen. Draai rechts, 1 keer vooruit, rechts en ga 1 keer vooruit, terug de vierkante gang in. Draai weer rechts. Je kijkt door een tralie raam en door dit raam kijk je een andere vierkante gang in. Hoe daar te komen? 

Draai links en ga 2 keer vooruit, terug tot voor de Draaideur.

NB: Als je voorheen, aan de andere kant van de Draaideur, niet de Vierkante Rode Knop weer naar boven hebt gezonden, ga dan nu terug door de Draaideur om dat nu alsnog even te doen.Die Vierkante Rode Knop moet NU naar boven zijn anders kom je zo meteen in de problemen.

Ook aan deze zijde van de Draaideur zit een Ronde Rode Knop. Klik op de Rode Knop..... De Draaideur draait weer een slag en de Ladder staat nu aan deze zijde. 

Ga vooruit naar de ladder en kijk omhoog. Hela....geen Hekwerk boven je hoofd. Klim 1 keer omhoog de ladder op. 

Je steekt je hoofd uit het laddergat en je ziet de ingang van een Bovengang en, links, een Rode Knop.

Klim nog 1 keer omhoog en je staat nu in de:

Ronde Boven Hal

Je bent nu dus precies boven de Draaideur en kijkt een gang in. Draai links en druk op de Rode Knop

Je hoort het geluid alsof er ergens iets open gaat en boven de Rode Knop brand nu een klein groen lampje. Draai weer rechts en ga vooruit, rechts en weer vooruit. Je kunt niet verder. Voor je is het einde van de gang en daar zie je een Gleuf in de vloer. Rechts weer de onvermijdelijke Rode Knop. 

Klik op de Rode Knop en.......Via de gleuf in de vloer komt nu dat Hekwerk omhoog, dat op het onderste Level de gang naar links afsloot. Hela.....die weg is nu dus open. 

Draai je 2 keer links -of rechts-om, 1 keer vooruit en draai links. Je bent terug bij de ingang van de Ronde Hal. Kijk even goed naar de vloer van de Ronde Hal. Die vloer is dus de BOVENKANT van de Draaideur en je ziet er 4 Luiken in. Het Achterste luik is waar je door naar boven bent gekomen. Het Rechter Luik en het Voorste Luik zitten dicht en zijn ook afgedekt met een Rood hekwerk. Het Linker luik zit ook dicht maar heeft geen rood Hekwerk. Rechts zit nu de Vierkante Rode Knop

NB: Zit die Vierkante Rode Knop hier nu niet dan heb je, beneden, vergeten om deze knop; weer naar boven te sturen. Je zult dan nu eerst weer, via de ladder in het achterste gat, naar beneden moeten en dan de Draaideur moeten draaien zodat je er door naar de andere kant kunt gaan om daar dan op de Ronde Rode Knop te drukken om de Vierkante Rode Knop alsnog naar boven te sturen.

Als je op de Vierkante Rode Knop drukt dan zal de Draaideur, onder de Ronde Hal, dus 1 slag draaien. Onder het hekwerk van het Voorste Luik zit een Metalen Luikje. Dit zal dus mee draaien naar het volgende gat. Klik 1keer op de Vierkante Rode Knop. Het Metalen Luikje zit dan in het Linker Luik. Het Achterste Luik is nu dicht. Klik weer op de Vierkante Rode Knop. Het Metalen Luikje zit nu in het Achterste Luik. 

De Ladder zit nu weer onder het Voorste Luik. Ga vooruit naar het Achterste Luik en kijk omlaag. Klik op het Metalen Luikje. Dit gaat open. Je ziet een papier. Op het papier staan 3 blauwe cijfers. Achter elk cijfer staat een tijdsaanduiding. Noteer dit, dus: 4. 10:00, 5. 2:00, 6. 5:00

Sluit het luikje en kijk weer omhoog. Draai 2 keer om en ga terug de gang in en draai je weer 2 keer om. Klik weer op de Vierkante Rode Knop en de Draaideur draait weer en nu zit de ladder onder het Linker Luik en dit is nu open. Ga dus weer vooruit de Ronde Hal in en draai links en kijk omlaag. 

Daal via de Omlaagwijsvinger nu het laddertje weer af en beneden draai je om via de Schuinomlaagvinger aan de rand van het scherm. Je bent in de:

Geheime Gang van de Draaideur:

De Kist:

Je staat in de Draaideur met in je rug de ladder en kijkt een gang in. Voor je staat een grote Kist in een nis. 

Ga 2 keer vooruit naar de kist. In het deksel van de kist zie je een rechthoekig paneel.

In het paneel staan 3 Cirkels.In het midden van elke cirkel zie je weer een kleinere cirkel waarin je lijntjes ziet staan.Ook zie je, in elke cirkel, 8 kleine vierkantjes.Als je tot nu toe goed hebt opgelet dan komen de 3 kleine cirkeltjes met de lijntjes je bekent voor.Je hebt ze gezien op het grote Ronde Paneel in de Achterste Zijgrot. Op dat grote Ronde Paneel hebben al die cirkeltjes een Pijl.

Als je de 3 grote cirkels nu beziet als een klok dan staan de 8 vierkantjes op: 

12 uur, 2 uur, 3 uur, 5 uur, 6 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur. De vierkantjes op 12 uur zijn nu grijs.

In elke cirkel kun je op de kleine cirkel klikken en dan wordt het volgende vierkantje grijs.De kist moet open gemaakt worden. Hoe?Wel...de kist gaat open als je bij elke cirkel het juiste vierkantje grijs maakt.Hoe doe je dat? Hiervoor moet je nu eerst terug naar het grote Ronde Paneel in de Achterste Zijgrot. Je moet dat paneel gaan draaien zodat de 3 kleine cirkeltjes, die hier op de kist staan, op dat paneel precies zo zijn als je ze nu op de kist ziet. Dus teken de 3 kleine cirkeltjes nu even precies na op een papiertje. 

Draai je dan 2 keer linksom en ga terug naar de ladder in de Draaideur. 

Klim weer helemaal naar boven de Ronde Hal in en draai dan rechts en ga 1 keer vooruit de gang in. Draai je dan weer 2 keer om zodat je de Ronde Hal weer in kijkt. Om terug te kunnen gaan naar de Achterste Zijgrot moet de ladder weer in het Achterste Luik komen. Druk dus weer 1 keer op de vierkante rode  Knop en de ladder zit weer in het Achterste Luik. 

Vooruit, kijk omlaag en daal de ladder weer af. Beneden in de Draaideur draai je weer om en volg je de vierkante gang en dan de tunnel weer helemaal naar achteren en dan naar links de Achterste Zijgrot in:

Achterste Zijgrot:

Draai naar rechts, naar het grote Ronde Paneel. 

Op het grote ronde paneel zie je dus 8 kleine cirkeltjes waarin je lijntjes ziet. 3 van deze cirkeltjes zijn precies hetzelfde als de 3 kleine cirkeltjes van de kist. Alleen staan de cirkeltjes in het grote ronde paneel in een verkeerde positie. Je moet dus nu het grote Ronde Paneel gaan draaien zodat dan telkens de 3 cirkeltjes van de kist precies zo komen te staan als ze op de kist staan. Kijk dan naar welke richting (uur) de pijl van deze cirkeltjes wijst en noteer dit. Je draait het Grote Ronde Paneel door op de Rode Knop, rechts naast het paneel, te klikken. Ik kan je niet vertellen hoe vaak je op de rode knop moet klikken om de 3 cirkeltjes op de juiste positie te krijgen. Je moet dit wel voor elk van de 3 cirkeltjes apart doen. Hier is de oplossing:

De pijl van het Linker Cirkeltje wijst 10 uur aan. De pijl van het Middelste Cirkeltje wijst 3 uur aan. De pijl van het Rechter Cirkeltje wijst 9 uur aan. 

Noteer dit en keer terug naar de ladder in de Draaideur. Terug bij de Draaideur klim je via het laddertje weer omhoog de Ronde Hal in en ga je vooruit de gang in. Draai je dan weer terug om naar de Ronde Hal. Om terug te keren naar de kist moet de ladder weer in het Linker Luik zitten. Dus klik nu 3 keer op de Vierkante Rode Knop en de ladder zit weer in het Linker Luik. Daal de ladder weer af, draai je om en ga weer naar de kist:

De Kist openen:

 • Klik nu 7 keer op de linker cirkel en het vierkantje op 10 uur is dan grijs. 

 • Klik 2 keer op de middelste cirkel en het vierkantje op 3 uur is grijs. 

 • Klik 6 keer op de rechter cirkel en het vierkantje op 9 uur is dan grijs.

Klik nu op het handvat van de kist en de kist gaat nu open. In de kist zitten 9 CIJFER figuurtjes. 

Zoom, met je "Plusje" in op elk van de 9 CIJFER figuurtjes. Het figuurtje komt dan uit de kist omhoog. Draai het cijfer dan om met je "handje". In de achterzijde van elk Cijfer zie je dan steeds 2 GAATJES. Deze 2 Gaatjes komen overeen met de positie van de pinnen op de 5 Groene Plaatjes die in de Middelste Zijgrot en in de Voorste Zijgrot in de rechtermuur zitten.

 Door de positie van deze gaatjes kun je, straks, bepalen welk cijfer je aan welk plaatje moet hangen. Dus TEKEN ZE NAUWKEURIG NA! Bedenk hierbij wel dat je het in spiegelbeeld ziet. Als je deze 9 cijfers zo bekijkt dan zou je nu ook moeten beseffen dat de E, die in de Middelste Zijgrot aan het meest rechter groene plaatje hangt, geen E is maar het cijfer 3.

Heb je dit allemaal gedaan, sluit dan de kist en zoom uit. Draai rechts. Je kijkt de gang in. Dit is de gang die je eerder al aan de andere kant van de Draaideur zag, toen je daar door het tralie raam kijk.  Ga 1 keer vooruit. Je staat dan in het ronde halletje van de gang. Draai rechts. Je kijkt een diepe nis in en hierin hangt weer zo'n Buis schilderij. Rechts ernaast zit een Rode Knop.

Ga vooruit en klik dan op de Rode Knop. Je hoort weer het geluid van een rolluik dat, ergens, open of dicht gaat en het kleine lampje is nu groen. 

Zoom uit en draai je 2 keer, links of rechts, om naar de tegenoverliggende muur. Hierop zie je een Cijferpaneel. Dit is de:

Muursafe:

Het bovenste paneel heeft 4 cijfervakjes. Boven en onder de vakjes zit een groene pijl waarmee je de cijfers in de vakjes zet. Onder de cijfervakjes zit een rood paneel waarin je "gwalimwessu" ziet staan. Links zit weer de onvermijdelijke Rode Knop. Dat rode paneel moet open, want in de ruimte erachter ligt iets wat je nodig hebt in de Maan Kamer

Als je goed naar de letters in het Rode Paneel kijkt dan zul je er 3 van de woorden in herkennen die op de achterkant van 3 van de Maanfoto's staan.  Dat zijn dus: gwa; lim, en su. Blijft over "wes". Ik denk dat "wes" bij de ontbrekende foto hoort waarop de maan op Middenlinks te zien zou moeten zijn. Pak er nu je tabel van die maanfoto's bij en zoek het getal op dat hoort bij"gwa, lim, wes, su.  gwa = 4, lim = 1, wes = 6, su = 5. Nummer de 4 cijfervakjes dan, van links naar rechts, als: A, B, C, D en zet in vak A dan het cijfer 4, in vak B het cijfer 1, in vak C het cijfer 6 en in vak D het cijfer 5. Klik nu op de Rode Knop en het Rode Paneel schuift open. 

In het val ligt dan een Blauw Fragment. Dit is dus het 1e Stukje voor het Konijnenkop Slot van de Rolluik Deur in de Maan Kamer, waar je op zoek naar bent. Grijp het. Het wordt opgeborgen in je inventory. Het rode paneel sluit zich weer met een klap. We belanden nu in:

Hoofdstuk 3 en 4: 100% Power en het 2e Blauwe Fragment

2019: Walkthrough door: Louis Koot