2019: Walkthrough door: Louis Koot  

Deel 1: De Sleutel Fragmenten

Hoofdstuk 3:100% Power:

Nadat je uit de "muursafe" het blauwe stukje hebt gepakt draai je rechts en ga je vooruit, links,

 3 keer vooruit, rechts en 2 keer vooruit naar het glas raam aan het einde van de gang. 

je bent nu bij de:

Lava Grot:

Door het glas raam kijk je de lava grot in. In de lava kamer zie je een, gele, ronde put. Boven deze put hangt een soort kraan. Aan de kraan hangt een Koperen Spiraal. Die Koperen Spiraal is een Temperatuur Sonde. Rechts naast het raam zie je de Thermometer. De Thermometer heeft 3 pijlknoppen waarmee je het ding aan de kraan in de put kunt laten zakken en waar omhoog kunt takelen.

Probeer het maar eens, maar zorg er wel voor dat je de thermometer daarna weer in de begin stand zet. Je ziet ook 2 symbolen op de thermometer. 

Het onderste Blauwe symbool Symbool C van de bovenste schaalverdeling van de liniaal in de Camera Kamer van het Aankomst Gebouw.

Het bovenste Rode Symbool is Symbool A van de linker schaalverdeling van de thermometer in de Thermometer Kamer van het Aankomst Gebouw.

Je hebt alweer geen flauw benul van wat je hier nu moet doen. Dus we hebben hiervoor meer aanwijzingen nodig.

Draai je om en ga nu terug door de gang naar de Draaideur. Onderweg kijk je nog even door het Tralie Raam de andere gang (zijgrot gang) in. Wacht dan heel even. Er zal een zwartharige vrouw in een rode bloes door deze gang lopen richting de draaideur.

Je bent dus niet alleen in de grotten van Rhem. Terug bij de draaideur ga je NIET naar de ladder in de Draaideur. Druk weer 1 keer op de Rode Knop van de Draaideur. De Draaideur draait weer 1 slag en je kunt nu weer dwars door de Draaideur kijken en ziet een kort gangetje. Aan het eind van het korte gangetje gaat een ladder omlaag door de vloer

 

Ga 1 keer vooruit. Je staat in de steeg van de Draaideur en je ziet nu dat er in het korte gangetje ook, rechts, een ladder omhoog gaat. Ga nog 1 keer vooruit en draai rechts. Je staat nu voor de omhoog ladder. Kijk omhoog en klim deze ladder dan in 3 keer omhoog. Boven aan de ladder ben je in een diepe Nis. Dit is de:

Wiskundige Formule 1:

Je kijkt naar een geopend Rolluik Raam en hierin zie je nu een WISKUNDIGE FORMULE. Schrijf de Formule over. 

Zie je deze Wiskundige Formule nu niet, omdat het Rolluik nog dicht zit dan betekent dit dat je, toen je de eerste keer in de Ronde Hal boven de Draaideur was, vergeten bent om op de Rode Knop in de Ronde Hal te drukken. Je zult dan dus dit alsnog moeten gaan doen. 

Als je deze formule hebt nagetekend draai je dan 2 keer om, links of rechts, en je ziet 2 Rode Knop kastjes aan de muur. Klik op de Linker Rode Knop. Je hoort een "BEEP" geluid en het kleine lampje wordt groen. Klik op de Rechter Rode Knop. Je hoort weer een luik open gaan en ook hier wordt het kleine lampje groen. Met de rechter rode knop heb je nu één van de twee rolluiken in de Klok Kamer van het Aankomst Gebouw geopend.

 VERGEET NIET OM NU OP DEZE 2 RODE KNOPPEN TE KLIKKEN!!!!

Draai je weer om naar de formule en daal de ladder weer af. 

Weer beneden in het gangetje draai je links en ga je vooruit naar de ladder die aan het einde van dit gangetje omlaag gaat. Kijk omlaag en daal deze ladder af. 

Beneden gekomen draai je rechts. Je kijkt weer door een, dalende, gang. Achterin deze gang zie je een tralie raam. Ga 3 keer vooruit. Je kijkt dan door het tralie raam een afgesloten kamertje in. 

Aan de muur in dat kamertje hangt een gesloten kastje dat via een pijpje verbonden is met een rode knop, rechts. Links zit de deur en ook die deur heeft een rode knop. Draai rechts. De gang "eindigt" hier bij een dichte Blauwe Deur. Op de deur zie je een roodomrande witte cirkel. In de cirkel zie je een figuur. In het figuur zie je 3 stippen. De stippen zijn Blauw, Groen en Rood.

Teken dit na. Het gaat natuurlijk om de positie van de 3 gekleurde stippen in de figuur. 

Wel....je hier nu niet verder, dus ga rechts en terug naar de ladder en klim weer omhoog en boven draai je 2 keer om en ga terug, door de Draaideur, naar de kist. 

Draai je dan weer om naar de Draaideur. Je moet nu terug naar de gang/tunnel met de 3 Zijgrotjes. Dus eerst naar boven. Druk 3 keer op de Rode Knop van de Draaideur om de ladder weer naar je toe te draaien en klim dan via de ladder weer omhoog de Ronde Hal in. Draai dan rechts en ga vooruit de gang in en draai je dan weer om naar de Ronde Hal. 

De ladder zit dus in het Linker Luik, maar moet nu weer in het Achterste Luik. Klik dus 1 keer op de Vierkante Rode Knop om dit voor elkaar te krijgen. 

Daal dan door het Achterste Luik weer omlaag de Draaideur in. Draai je om en ga 1 keer vooruit de gang in. Draai links. 

Kijk....het rolluik dat eerder dicht was is nu open en in het "raam" zie je nu een langwerpige Hendel. Klik op de gele "stok" aan de onderkant om deze hendel omhoog te laten gaan.

De andere kant van dit luik is het Buis luik in de ronde hal waar ook de muursafe is waar je het 1e Blauwe Fragment hebt gepakt. In dat luik is nu iets veranderd. Draai rechts en volg de gang/tunnel nu weer helemaal naar achteren, draai dan links en je staat weer voor de ingang van de Achterste Zijgrot:

Open de Ribbeldeur in de Achterste Zijgrot:

Achterste Zijgrot:

Ga naar binnen en draai links. Je staat weer voor het Cijferpaneel. Het paneel heeft dus 5 vakjes waarin je, met de knopjes onder elk vakje, de getallen 0 t/m 9 kunt zetten. Elk van de 5 vakjes is via een blauw pijpje die door de muur heen gaat verbonden met 1 van de 5 Groene Plaatjes in de Middelste Zijgrot. Nummer de 5 cijfervakjes nu, van links naar rechts, als 1, 2, 3, 4, 5. 

Draai links, vooruit, rechts, vooruit, rechts en ga de Middelste Zijgrot weer in.

Middelste Zijgrot:

Draai rechts. Je staat nu weer voor de 5 Groene Plaatjes. Aan de andere kant van deze muur zit dus het Cijferpaneel van de Achterste Zijgrot. Nummer de 5 Groene Plaatjes, van links naar rechts, als: A, B, C, D, E. 

  • Achter A zit vak 5 van het cijferpaneel.

  • Achter B zit vak 4 van het cijferpaneel.

  • Achter C zit vak 3 van het cijferpaneel.

  • Achter D zit vak 2 van het cijferpaneel.

  • Achter E zit vak 1 van het cijferpaneel.

Kijk nu goed naar de blauwe pijpjes die uit elk van de 5 Groene Plaatjes komen. Via deze pijpjes is dus elk plaatje verbonden met een vak van het cijferpaneel. Noteer met welk vak elk plaatje verbonden is. Je komt tot dit:

  • Plaatje A is verbonden met Vak 3.

  • Plaatje B is verbonden met Vak 5.

  • Plaatje C is verbonden met Vak 2.

  • Plaatje D is verbonden met Vak 4.

  • Plaatje E is verbonden met Vak 1.

Aan Plaatje E hangt het Cijfer 3. Dus het cijfer 3 hoort in Vak 1 te staan. Dit weet je nu. Nu nog de 4 resterende cijfers uitvogelen. Pak je tekening van de cijfers uit de Kist erbij en vergelijk nu de positie van de gaatjes, in de achterkant van de cijfers, met de positie van de Pinnen op de plaatjes A, B, C, D. 

Denk er hierbij wel om dat de gaatjes in de cijfers het SPIEGELBEELD zijn van de pinnen op de Plaatjes. Door de gaatjes in de cijfers te vergelijken met de pinnen op de plaatjes kom je erachter welk cijfer hoort bij A, B, C en D, dus welk cijfer er in vak 2, 3, 4, 5 van het Cijferpaneel moet komen te staan.

Plaatje Cijfer Vak
A 2 of 8 3
B 6 5
C 2 of 8 2
D 9 4
E 3 1

In vak 3 en 2 komt dus de 2 of de 8 te staan. Dit zul je moeten uitproberen. Ga nu terug naar de:

Achterste Zijgrot:

Ga weer voor het Cijferpaneel staan. Omdat je niet hebt kunnen bepalen of er in de vakjes 3 en 2 de 8 of de 2 moet komen te staan, zul je dat dus via "Trial and Error" moeten bepalen. Ik zal je echter deze moeite besparen. Het juiste getal dat je in de 5 vakjes moet maken is: 38296.......Zet dit getal dus in het cijferpaneel en draai je dan om naar de Ribbeldeur. Klik weer op de deurkruk en......de deur schuift nu open. 

Ga vooruit door de nu geopende deur. Je bent nu in de:

Generator Kamer:

Je bent hier dus aan de andere kant van de Lava Grot. Je ziet 2 ramen. Naast het linker raam hangt weer zo'n Thermometer. Zoom in op het linker raam. Door het raam kijk je weer de Lava Grot in.  Je ziet de gele ronde put en de Kraan met daaraan de Temperatuur Sonde en de ronde Coil. De Thermometer heeft de 3 pijltjes knoppen het D Symbool van de onderste schaalverdeling van de Liniaal uit de Camera Kamer van het Aankomst Gebouw. 

Zoom uit en draai links. Weer een raam en hierdoor zie je in de Lava Grot een andere ronde kamer. Die kamer is te bereiken via de Ribbel Deur in de Voorste Zijgrot. 

Draai weer links. Je kijkt de Achterste Zijgrot weer in. Links naast de deur hangt een Ronde Meter. Het is een druk meter. 

De pijl in de meter staat op de 0. Er is dus geen Power. Onder de meter hangt een papiertje waarop geschreven staat dat "b = 4". Onthoud dit. 

Draai weer links. Je kijkt nu naar een kastje. Rechts naast het kastje hangt een Thermometer. Zoom er op in en bestudeer de thermometer. Dit kastje is de Power Generator.

De Thermometer vertelt je wat er moet gebeuren. 

Ten eerste heeft deze Thermometer het B Symbool van de Rechter Schaalverdeling van de Thermometer in het Aankomst Gebouw.

Je ziet dat de Temperatuur Sonde, die aan de kraan hangt, de Gele Put in moet worden getakeld en wel tot op een diepte waar het 412 graden precies is of te wel 412 eenheden B is. 

Draai rechts om en verlaat deze kamer en de Achterste Zijgrot. We gaan nu de Ribbel Deur in de Voorste Zijgrot openen.

Open de Ribbeldeur in de Voorste Zijgrot:

Voorste Zijgrot:

Ga de grot in. Aan de rechtermuur hangen hier ook 5 Groene Plaatjes met pinnen. Aan de linkermuur hangt hier ook een Cijferpaneel van 5 vakjes. Nummer de vakjes van het Cijferpaneel ook hier, van links naar rechts, als 1 t/m 5 en nummer de 5 Plaatjes, ook van links naar rechts, weer als A, B, C, D, E. 

De 5 Groene Plaatjes zijn dus ook hier, via de blauwe pijpjes, verbonden met een vak van het Cijferpaneel. Bepaal dus nu eerst weer met welk vak van het cijferpaneel elk Groene Plaatje is verbonden. Bepaal dan, via de pinnen op de plaatjes en de gaatjes achterop de Kistcijfers, welk cijfer hoort bij welk plaatje en dus bij welk vak van het cijferdisplay. Om je een hoop gedoe te besparen.....het getal dat je hier in het Cijferpaneel moet zetten is: 71450. Ga dit dus doen. Open dan de Ribbel Deur door weer op de deurknop te klikken en ga de ronde kamer in.

Kraan Controle Kamer:

Een Raam en hierdoor kun je weer de Lava Grot in kijken. Zoom in op het raam. Je ziet nu dat de kraan uit 2 armen bestaat. 

De Temperatuur Sonde hangt nog steeds boven de gele Put. Maar aan de rechter arm van de kraan hangt de "Coil".

Onder dit raam zitten de pijltjes knoppen waarmee je de Temperatuur Sonde boven de put weg kunt bewegen zodat dan de "Coil" boven de put komt te hangen. DOE DIT NU NIET. Laat de Temperatuur Sonde nu boven de gele put hangen, dus blijf nu af van de twee pijltjesknoppen.

Je hebt nu alle informatie die je nodig hebt om voor 100% power in de grotten te gaan zorgen. Wat er moet gebeuren is dat je de "Coil" de Gele Put in laat zakken tot op een diepte waar het precies 412 graden is. Of met andere woorden....de "Coil" moet tot op een diepte in de put waar het precies 412 EENHEDEN B is. Dit moeten we in een aantal stappen doen. Zoom uit het raam en draai links. Op het schoolbord staat de 2e Wiskundige Formule geschreven. Schrijf het weer over.

We moeten nu eerst terug naar het raam aan de overkant van de Lava Grot. Dus naar het raam achterin de Kist gang, aan de andere kant van de Draaideur. Draai weer links en verlaat deze kamer en de Voorste Zijgrot. Draai rechts en volg de gang terug naar de ladder in de Draaideur. Klik via de ladder omhoog naar de Ronde Hal en stap dan de gang weer in. Draai je weer om naar de Ronde Hal en klik dan weer 3 keer op de Vierkante Rode Knop zodat de ladder weer in het Linker Luik staat. Klim via de ladder weer omlaag en draai je om. Je bent nu terug in de Kist Gang.

Verkrijg 100% Power:

Volg de Kist Gang nu weer helemaal naar achteren, naar het glas Raam met de 1e Thermometer. 

Kijk uit het raam. Je ziet dat de Temperatuur Sonde nog boven de Gele Put hangt.

De Thermometer hier heeft , boven, het rode A  Symbool van de Linker Schaalverdeling van de Thermometer in het Aankomst Gebouw 

en onder op , het blauwe D van de Bovenste Schaalverdeling van de Liniaal uit het Aankomst Gebouw.

We zoeken een diepte in de gele put waar de temperatuur precies 412 eenheden  is. Gebaseerd op de Thermometer die in de Thermometer Kamer van het Aankomst Gebouw hangt, weet je dat 1 Eenheid B gelijk is aan 5,5 Eenheden A. Dus 412 Eenheden B is GELIJK aan 412 x 3,5 = 618 eenheden A  Druk nu op de Onderste Groene Pijlknop en blijf deze ingedrukt houden tot in het BOVENSTE RODE VAK het getal 618 staat. In het ONDERSTE BLAUWE vak staat dan 106.

De Temperatuur Sonde is nu de Gele Put ingezakt, tot op een diepte waar het 618 Eenheden A heet is. Je weet nu ook dat 618 Eenheden A GELIJK is aan 106 Eenheden D

Klik nu op de Bovenste Pijlknop om de Temperatuur Sonde weer uit de put te takelen.

Hier ben je nu klaar. Je moet nu terug naar de Kraan Controle Kamer van de Voorste Zijgrot en dan naar de Generator Kamer van de Achterste Zijgrot. Je zou nu zo onderhand wel moeten weten hoe je daar, vanaf hier, moet komen. Dus ik ga je de route nu niet meer uitleggen. Ik wacht wel vast op je in de:

Voorste Zijgrot:

Ga hier weer binnen en open de Ribbel Deur door weer op de deurknop te klikken en ga dan de Kraan Controle Kamer weer in. Kijk weer door het raam waar de 2 pijltjes knoppen onder zitten. De Temperatuur Sonde moet nu boven de put weg en de "Coil" moet nu boven de put komen te hangen. Dit bereik door te klikken op de pijlknop die rechts onder het raam zit. Dat is dus de pijl die naar links wijst. Klik hierop en de "Coil" hangt nu boven de put. 

Zoom uit, draai je om en ga naar de:

Achterste Zijgrot:

Open ook hier weer de Ribbel Deur en ga de Generator Kamer weer binnen. Zoom weer in op het raam met de Thermometer.

Wat we nodig hebben is het D equivalent van 412 Eenheden B. Je weet, via de Liniaal in het Aankomst Gebouw, dat 1 Eenheid  C GELIJK is aan 3,5 Eenheden  D. Je weet nu ook dat 412 Eenheden C  GELIJK is aan 618 Eenheden  A en dus aan 106 Eenheden C. 106 Eenheden  C keer 3,5 is dus 371 Eenheden A . In het cijfer vak van deze thermometer moet dus het getal 371 komen te staan.

Druk dus ook hier op de Onderste Groene Pijlknop. De "Coil" zakt nu de Put in. Blijf de Onderste Pijlknop indrukken tot dat in het vak het getal 371 staat.

Zoom weer uit dit raam en draai rechtsom naar het Generator Kastje aan de muur. Zoom daar weer op in. 

Rechts naast de Generator hangt dus ook weer een Thermometer. De pijpjes gaan daar door heen. Onder de "Bliksemschicht" zie je een groen omrand zwart vierkantje. In dit vierkantje zie je een horizontaal geel lijntje. Dit lijntje moet je nu verticaal zetten zodat de Generator dan ook verbonden is met de Gele Pijp die naar rechts gaat. Klik dus op dat Gele Lijntje in het groen omrande zwarte vierkantje om het lijntje omhoog te zetten.

Gefeliciteerd....Je hebt het voor elkaar. Je hebt nu 100% Power. Zoom uit en draai rechts. Je ziet de Drukmeter weer en de wijzer geeft nu 100% power aan

Het Gele Pijpje gaat door de drukmeter en dan door de muur en naar.....Tja.....waar zal dit gele pijpje naar toe gaan. Of, met andere woorden, welk gebied wordt "gevoed" door dit gele pijpje? We weten het niet, maar ik heb zo'n vermoeden dat we nog lang niet klaar zijn. In ieder geval staat de wijzer in de Drukmeter nu op 100.

Verlaat de Generator Kamer en de Achterste Zijgrot en keer terug naar de Draaideur. Ga nu NIET In de Draaideur en dus niet via de ladder omhoog naar de Ronde Hal. We moeten nu weer naar de andere kant van de draaideur maar blijven hier op het onderste level. Dus de Draaideur moet weer gedraaid worden zodat je er door naar de andere kant kunt gaan. Klik 1 keer op de ronde Rode Knop om dit voor elkaar te krijgen. 

Ga dan 2 keer vooruit door de Draaideur en draai rechts. Je bent terug in de:

Water Grot:

Recht door is nu dat hek weg, dat hier eerder de gang blokkeerde. Dit hek heb je, in de gang achter de Ronde Hal, omhoog getakeld door de gleuf in de vloer. Links is de doorgang om terug te gaan naar het railkarretje. Ga 3 keer vooruit. De gang gaat dan naar rechts maar draai hier nu eerst naar links. Aan de muur zit een wit papier en op dit papier zie je hetzelfde figuur getekend als je ook al zag in de poort van de aller onderste gang van de Draaideur. In dit figuur staan nu vierkantjes en 1 van de vierkantjes is rood en 1 van de vierkantjes is groen. Teken het weer na.

Draai 2 keer rechts. De gang eindigt hier bij een ladder die omhoog gaat. We gaan deze ladder nu  niet op. Dat komt later. Nu gaan we eerst terug naar het Aankomst Gebouw om daar de diverse puzzels op te lossen om dan het 2e Blauwe Fragment te vinden. Draai dus weer rechts en ga 2 keer vooruit, rechts, 2 keer vooruit, links, vooruit, rechts, vooruit, links, 2 keer vooruit en je bent terug op het railpad en ziet het Putdeksel. 

Draai links en ga 4 keer vooruit tot bij het railkarretje, links, vooruit, rechts, vooruit, links, vooruit, links en klim de ladder op en boven volg je het pad weer naar de deur van het Aankomst Gebouw. Open de deur en stap naar binnen.

Hoofdstuk 4: Het 2e Blauwe Fragment:

Aankomst Gebouw:

Je bent terug in de Monitoren Kamer. Draai links en ga de Thermometer Kamer in. Draai rechts en ga de Maanhuis Kamer in. Hela....zie je dat...in elk van de 3 huisjes is nu 1 raam verlicht. 

Draai links en ga vooruit naar het sleutel kastje en draai links en ga de klok kamer in.

Klok Kamer:

Je staat voor de grote klok met 1 wijzer. Draai rechts. Kijk....het kleine Luik is nu open. 

Dit komt omdat je in de nis, waar je de 1e Wiskundige Formule zag, op de 2 Rode Knoppen hebt gedrukt. In het muurvak zit een wit papier en hierop lees je: 1. 8:00, 2. 7:00, 3. 1:00. Onder het luik komt een Bruine Pijp uit de muur. Waar gaat deze Bruine Pijp naar toe?......wel deze gaat naar en door het "3 Huisjes Schilderij" en heeft er voor gezorgd dat er in nu 3 ramen in de huisjes verlicht zijn. Ga nu naar de:

Maanhuis Kamer:

Ga recht voor het huisjes schilderij staan. In elk van de 3 huisjes is nu 1 raam verlicht. Je hebt op je speurtocht 3 Borden gezien waarop 3 vierkanten stonden afgebeeld. Op elk bord stonden er cijfers in de vakjes van 1 van de vierkanten. Ik heb je verteld dat die 3 vierkanten overeen komen met de 3 huisjes in dit schilderij. Ik heb je ook steeds verteld om het na te tekenen. Pak deze tekening er nu bij.Vergelijk de vakjes van de 3 vierkanten met de ramen van de 3 huisjes. 

                 In het Linker Huisje is het rechtsonder raam verlicht en dit raam heeft dus het cijfer 10.

In het Middelste Huisje is het Linksboven verlicht en dit vak heeft het cijfer 2.  

          In het Rechter Huisje is het Rechtsboven raam verlicht en dit vak heeft het cijfer 11.

De bruine pijp komt rechts weer uit het huisjes schilderij. Draai rechts. Je ziet dat de bruine pijp de Camera Kamer in gaat.

Camera Kamer:

Ga naar binnen en draai je dan helemaal om naar de ingang. Je kijkt de Maanhuis Kamer in. Je ziet dat de bruine pijp over de ingang loopt naar het Cijferpaneel links naast de ingang. Het cijferpaneel heeft 3 vakjes. Wel....van links naar rechts, zet je via de knopjes boven de vakjes, in deze vakjes dan nu de cijfers: 10, 2, 11.  Dit is dus bepaald door de verlichte ramen in het Huisjes Schilderij en de cijfers in die ramen via de 3 borden. 

De bruine pijp gaat door dit cijferpaneel en dan weer door de muur en via de linkermuur van de Maanhuis Kamer naar het Sleutel Kastje aan de achter muur van de Maanhuis Kamer. 

Maanhuis Kamer:

Ga naar het Sleutel Kastje en klik nu op de Rode Knop. Het kastje gaat open. Er hangt een bruine sleutel in. Grijp de Bruine Sleutel

Onder de spijker waaraan deze sleutel hing staat een Maanfoto. Klik erop om de foto te bekijken. 

Dit is dus ten lange leste de foto waarop de Maan op Middenlinks staat. Draai de foto om en......inderdaad...."wes" staat er op de achterkant. 

Sluit het kastje. Draai je om en ga weer terug naar de:

Camera Kamer:

Door het tralie raam zie welicht weer die zwartharige vrouw door de gang lopen. Ze kijkt je dan heel even aan en loopt dan door. Draai linksom naar de tafel met de foto's en het kastje en de liniaal. Pak de zojuist gevonden Bruine Sleutel uit je inventory en klik met de sleutel op het sleutelgat van het kastje. 

Klik dan op de greep van het kastje en het kastje gaat nu open. 

Aan de binnenkant van het kastdeurtje zie je nu de 3e Wiskundige Formule. Schrijf de formule weer over.

In het kastje zit een papier waarop je 9 vakjes getekend ziet. Zoom in op het papier om het te vergroten. Deze tekening geeft je de oplossing voor het 9 vakjes paneel puzzel in de Thermometer Kamer. Wat zie je. Wel...je ziet 9 vakjes. Nummer ze, van links naar rechts, als A, B, C, D, E, F, G, H, I. Je ziet dat de vakjes waar een cijfer in staan verbonden zijn met het getal 1 en dat de vakjes die gekleurd zijn verbonden zijn met het getal 2.

De cijfers en de kleuren geven je de volgorde waarin je, op het paneel in de Thermometer Kamer, op de 9 vakjes moet klikken. Voor de cijfers is dit duidelijk. Dat is dus deze volgorde Vak F,Vak E, Vak I, Vak D.Maar hoe zit het met de volgorde van de kleur vakjes? Om hier achter te komen moet je nu terug naar de Klok Kamer.

Klok Kamer:

Ga hier weer naar binnen. Je staat dan weer voor de Grote Klok die maar 1 wijzer heeft en 5 vierkantjes. LET NU OP!!!! Als je weer op de Rode Knop klikt dan maakt de wijzer weer een hele ronde door de klok en verschijnen er weer de 5 kleuren in de vakjes. De VOLGORDE waarin de kleuren NU bij JOUW in de vakjes verschijnen is dan de rest van de Volgorde waarin je op de overige 5 vakjes van het paneel in de Thermometer kamer moet klikken. Dit is elk spel ANDERS en je moet ook geen 2e keer op de rode knop gaan klikken. Bij mij was het zo:

Denk erom.....de kleuren kunnen bij jouw heel goed in een andere volgorde komen.Je "leest" de kleuren dus van rechts naar links. Vergelijk het dan met de kleur vakjes op de tekening. Voor mij is de volgorde dan: Vak G = Groen, Vak C = Blauw, Vak H = Paars, Vak B = Rood, Vak A = Geel. Dus voor mij is dan de gehele volgorde: F, E, I, D, G, C, H, B, A

Vogel het voor jouw op dezelfde manier uit en als je dat hebt gedaan ga dan naar de:

Thermometer Kamer:

Als je vanuit de Maanhuis Kamer de Thermometer Kamer betreed dan sta je voor het raampje. Draai rechts en je staat voor het 9 Vakjes Paneel. Je moet dus nu de vakjes van dit paneel gaan indrukken in de volgorde zoals je dat hebt bepaald via de tekening en de kleur volgorde van de Klok. Nummer dus ook de vakjes van dit paneel, van links naar rechts, als A, B, C, D, E, F, G, H, I en klik dan in de juiste volgorde op de vakjes. 

Voor mij is dat dus deze volgorde: F, E, I, D, G, C, H, B, A.. De volgorde voor de vakjes D, E, F, I, ligt dus vast door de cijfers die er in staan op de tekening. De rest van de volgorde vul je dus aan via de kleurvolgorde die je in de Klok krijgt.  Doe je dit goed dan hoor je het geluid alsof er iets open gaat. Ga nu weer terug naar de:

Klok Kamer:

Draai links naar het grote Rolluik. Dit luik is nu open gegaan en in het grote vak zie je nu de PLATTEGROND van het grottenstelsel. Linksonder staat dan het 2e Blauwe Fragment voor het Konijnenkopslot van de Rolluikdeur in de Maan Kamer. Grijp het Blauwe Fragment.

Je kunt de Plattegrond niet meenemen, dus bestudeer het goed. Je ziet er alle plekken op waar je tot nu toe bent geweest en ook de plaatsen waar je nog naar toe zult gaan. Om je te helpen heb ik er een plaatje van gemaakt waarin ik alle plekken, waar we tot nu toe zijn geweest die en die van belang zijn in dit DEEL 1 van de walkthrough, gemarkeerd hebt.

A = Railkar.
B = Aankomst Gebouw
1= Monitoren Kamer
2 = Thermometer Kamer
3 = Maanhuis Kamer
4 = Klok Kamer
5 = Camera Kamer
C = Putdeksel
D = Water Grot
6 = Maan Kamer
E = Waterpijp Grot
7 = Raam met getal 539
8 = Maan Foto vierkantjes raam
F = Draaideur:
9 = naar de Zij Grotten Tunnel
10 = Kist
11 = Muursafe
12 = Lava Grot Raam met 1e Thermometer.
13 = Bovenste tekening  en Onderste Tekening
14 = Maan Kamer 2
15 = Kales Kamer

We hebben nu de 2 Blauwe Fragmenten voor het slot van de Rolluikdeur in de Maan Kamer. 

Laten we daar nu maar naar terug gaan. Ik ga je de route er naar toe niet nog een keer uit leggen. Je zou het nu zelf wel moeten vinden. 

Als je weer in de Maan Kamer bent dan kunnen we verder met:

Hoofdstuk 5: Het 2e Fragment van de Sleutel:

2019: Walkthrough door: Louis Koot