2019: Walkthrough door: Louis Koot  

Deel 1: De Sleutel Fragmenten

Hoofdstuk 5: Het 2e Fragment van de Sleutel:

Maan Kamer:

Terug in de Maan Kamer draai je linksom naar de Rolluik Deur met de Maan Foto er links naast. Rechts naast de deur zit dus het "Konijnenkopslot" Pak uit je inventory nu het Linker Blauwe Fragment en plaats dit op de linker helft van de "Konijnenkop". Pak dan het Rechter Blauwe Fragment en plaats dit op de rechter helft van de "Konijnenkop". 

Druk dan op de rode knop en.........de Rolluik Deur gaat nu open. Je ziet een ladder de grond in gaan.

Ga vooruit naar de ladder, kijk omlaag en klik in het laddergat. Klim dan via 2 keer omlaag de ladder af en beneden draai je linksom. 

Je kijkt weer een dalende gang in. Ga 4 keer vooruit en draai dan rechts. 

Weer een Blauwe Deur. Deze deur heeft een grote Haak en ook weer een Cirkel met Figuur waarin je weer 3 gekleurde Stippen ziet staan in het figuur. Teken dit weer na:

Klik op de Haak om deze omhoog te zetten, dus van de deur af. VERGEET DIT NIET. Als je de Haak nu op de deur laat dan kun je straks niet verder.

Wel....ook hier kunnen we nu niet verder, dus draai je om en ga terug naar de ladder en klim terug omhoog naar de Maan Kamer. 

Blijf nog steeds af van die ene Rode Knop aan de andere muur. Draai rechts en verlaat de Maan Kamer. 

Draai je dan om naar de Maankamer en sluit de ingangsdeur via de Hendel rechts. Hierdoor sluit de Ingangsdeur maar gaat de andere Rolluikdeur in de Maan Kamer open. 

VERGEET DIT NIET OM NU TE DOEN want anders kun je straks niet verder. 

We gaan maar eens zien hoe we die Blauwe Deur open moeten krijgen. Draai je om en ga nu, via de tunnel, naar het:

Putdeksel:

Zoom weer helemaal in op het Putdeksel. We moeten het Putdeksel nu gaan openen. Maar hoe? In het midden van het putdeksel zit de donkerblauwe knop. Daar omheen staan 12 lichtblauwe knopjes. Bezie het putdeksel als een klok. Dan zijn de lichtblauwe knopjes de uren van de knop. Nummer ze ook zoals de uren van een klok. Je hebt 2 keer een papiertje gevonden waarop de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6 zag staan. Achter elk cijfer stond een uuraanduiding. Deze papiertjes zag je onder het metalen luikje in het Achterste Luik van de Ronde Hal en in het kleine Rolluik in de Klokkamer. 

Nummer nu de knopjes op het putdeksel als 1 t/m 12, aldus..........

Klik nu op de 6 lichtblauwe knopjes volgens de 1 t/m 6 volgorde die je op die 2 papiertjes zag staan:

Klik dus op: Knop 8, Knop 7, Knop 1, Knop 10, Knop 2, Knop 5 en klik dan op de Donkerblauwe Knop. Het Putdeksel gaat nu open. Er gaat een ladder omlaag door de verticale buis. 

Klik in het buisgat en daal dan 4 keer omlaag. Beneden aan de ladder draai je 2 keer linksom, of rechtsom. Je ziet een Houten Deur. 

Ga vooruit en klik dan op de Rode Knop die aan de linkermuur zit. De Houten Deur schuift nu open. 

Ga naar binnen. Je bent nu in de:

Ondergrondse Kamer:

Je staat voor een Rode Knop die in de muur zit. Rechtsboven zit een kastje. Rechts is het tralie raam waardoor je eerder deze kamer in hebt gekeken. Daar zit dus de eerste Blauwe Deur. Links aan de muur zit een Luikkastje. Als je op de Rode Knop klikt dan gebeurt er niets. Draai linksom naar het Luikkastje. Open het kastje door op de grepen te klikken. 

In het kastje zie je nu weer de, nu welbekende, Figuur Cirkel. In het figuur staan 8 zwarte vierkantjes. Als je op elk vierkantje klikt dan krijg je er de kleuren Blauw, Rood en Groen in. Wel....je hebt 3 keer deze Cirkel gezien en telkens zag je er een paar gekleurde stippen of vierkantjes in. Ik heb je steeds gezegd om het na te tekenen. 

Pak je tekeningetjes er nu bij en klik nu in elk vierkante de juiste kleur.

Als je dit gedaan hebt dan draai je naar links, naar de deur. Links naast de deur zie je nu een nis. De deur zit nu in de nis. 

Rechts naast de deur zit de Rode Knop. Sluit nu de deur door op de Rode Knop te klikken. 

In de nis zie je nu een pijpje en een Rode Hendel. Een stuk van het pijpje zit aan de achterkant van de Rode Hendel. 

Klik op de Rode Hendel om het pijpje weer compleet te maken en de verbinding te herstellen.  

Draai je dan om naar de Rode Knop aan de muur. Klik nu weer op de Rode Knop en.....de Blauwe Deur, in de gang achter het tralie raam zal nu open gaan. 

Je hebt hiermee een andere route naar de Maan Kamer geopend. Draai je terug om naar de deur, open de deur door weer op de Rode Deur Knop te klikken en ga terug naar de ladder en klim weer omhoog tot je weer helemaal uit het Putdeksel bent gekropen. 

Ga nu weer naar de:

Draaideur:

Terug bij de Draaideur ga je door de Draaideur naar de andere kant. Draai je dan om naar de Draaideur en klik nu weer 3 keer op de Rode Knop om de ladder in de Draaideur weer naar je toe te draaien.

 Klim via de ladder weer omhoog naar de Ronde Hal en ga de bovenste gang in. Draai je weer om naar de Ronde Hal en klik 3 keer op de Vierkante Rode Knop om de ladder weer in het Linker Luik van de Draaideur te zetten. Daal de ladder dan weer af en draai je om. Je bent terug in de Kist Gang. 1 keer vooruit en draai je weer om naar de Draaideur. 

Klik 1 keer op de Rode Knop om de Draaideur weer 1 slag te draaien zodat je er weer door naar de andere kant kunt gaan. Je ziet, achter in het gangetje weer de ladder die door de vloer omlaag gaat. Ga naar deze ladder en daal hem af en beneden draai je weer linksom.  Je bent nu weer terug in de Onderste Gang van de Draaideur. Ga vooruit. Je kijkt weer, door het tralieraam, de Ondergrondse Kamer in. Draai rechts en.....zie....de Blauwe Deur is nu inderdaad open. 

Ga 2 keer vooruit, links, 4 keer vooruit, links en klim via de ladder weer omhoog en draai dan 2 keer linksom, of rechtsom. 

Je bent terug in de:

Maan Kamer.

Ga vooruit de Maan Kamer in. Je staat dan weer voor het luikje waarin je de Buis tekening ziet. 

Klik nu op de Rode Knop, rechts naast dit luikje. Je hoort weer een ander luik open gaan en het kleine lampje is groen. 

Draai links. De andere Rolluik Deur is nu open omdat je de vorige keer toen je hier was de ingangsdeur hebt gesloten. Ga vooruit. Je bent nu in de:

NB: Is deze deur nu niet open dan heb je vergeten om de ingang van de Maan Kamer te sluiten toen je naar het Putdeksel ging. Je zult dit dan nu alsnog moeten doen, maar dan moet je de gehele route via de Draaideur, ladder achter in de kistgang en de Blauwe Deur opnieuw gaan volgen om dan hier weer in de Maankamer te belanden.

2e Maan Kamer:

Een dicht Raam in de muur. Dit is de achterkant van het raam in de Waterpijp Grot waar je eerder de cijfers 5, 3, 9 in zag. Zoom in op het raam en klik dan op de greep van het luik. Het luik gaat open. Tussen de tralies zie je, in SPIEGELBEELD, de cijfers: -1, +5, -5 staan. Schrijf het op.

NB: Zie je deze cijfers nu niet, dan heb je vergeten om aan de andere kant, toen je in de Waterpijpen Grot was, dit raam te openen en heb je toen de cijfers 5, 3, 9 niet gezien. Je zult dan nu dit moeten gaan "inhalen" door nu terug te gaan naar de Waterpijp Grot om dit raam daar dan alsnog te openen.

Zoom uit het raam en draai links. Weer een nis en hier zie je weer zo'n Buis tekening en deze heeft een rood/wit cirkeltje. Klik op de Rode Knop. Je hoort weer iets open gaan.

Draai je 2 keer linksom, of rechtsom. Een Blauwe Deur. Links naast de deur een Cijferpaneel met 3 vakjes. 

Je moet het juiste getal invoeren in het cijferpaneel en dan gaat de Blauwe Deur open. Wat is dat getal dan? Wel....je moet nu eventjes een sommetje maken. De uitkomst van de som is het getal dat je moet invoeren. Wat is deze Som: Aan de Waterpijpen Grot zijde van het raam zag je de cijfers 5, 3, 9 tussen de tralies staan. Aan deze kant van het raam zag je -1, +5, -5 tussen de tralies staan. De som is dan: 5 MIN 1 = 4, 3 PLUS 5 = 8, 9 MIN 5 = 4. Dus van links naar rechts zet je in de vakjes van het cijferpaneel: 4, 8, 4 en de Blauwe Deur schuift open:

Ga 2 keer vooruit naar binnen. Je bent nu in de:

Kamer van Kales:

Je staat voor een Monitor. De monitor heeft geen stroom dus er gebeurt niets als je op de rode knop klikt. Draai rechts. Een Tralie Raam. Door dit raam kijk je een andere kamer in waar we in DEEL 2 terecht zullen komen. Links naast het raam zit een kastje met een draaiknop Klik op de Draaiknop en de Monitor heeft nu stroom. 

Draai dus weer linksom naar de Monitor en klik weer op de Rode Knop. Je ziet nu, in de monitor, weer een Kales Video. Luister goed naar wat Kales vertelt. 

Kales is verheugt dat je het tot hier hebt gebracht en hij vertelt je dat je het 2e Sleutel Stuk kunt vinden in de KIST, links van deze monitor. Hij beschrijft ook nog een keer het artefact waar je een foto van moet maken en hij vertelt ook over die zwartharige vrouw die jij ook al 2 keer bent tegengekomen. Kales weet niet wie zij is, maar hij heeft haar wel horen praten in een taal die hem onbekend is. Hij dringt er op aan dat je toch maar vooral voorzichtig zult zijn.

Als deze Kales video weer is afgelopen dan draai je links. Een Metalen Luik aan de muur. 

Wel......klik op de Rode Knop onder dit luik en het schuift open. In het kastje ligt dan, EINDELIJK, het 2e Sleutel Fragment. GRIJP HET!!!

We gaan verder met 

Hoofdstuk 6: Het 3e Fragment van de Sleutel

2019: Walkthrough door: Louis Koot