2019: Walkthrough door: Louis Koot  

Deel 1: De Sleutel Fragmenten

Hoofdstuk 6: Het 3e Fragment van de Sleutel

A: de Cirkels in de Buis Schilderijen.

 


13 = Hek Gang
14 = Maan Kamer 2
15 = Kales Kamer
16 = Maan Kamer 3
17 = Lift A
18 = Lift B
19 = Graden puzzel
20 = Lift C
21 = De Sleutel Deur.

De verklaring voor A, B, C, D, E, F en 1 t/m 15 vindt bij de plattegrond in DEEL 1.

Maan kamers

Je staat nog steeds in de Kamer van Kales alwaar je zojuist het 2e Fragment van de Sleutel hebt gevonden. Tijdens je omzwervingen door de gangen en de grotten heb je een aantal "Buis Schilderijen" gezien. Telkens zag je in die "buisjes" een stuk van een cirkel. Laten we deze "Buis Schilderijen" nu nog eens gaan bekijken.

Draai links en ga terug de 2e Maan Kamer in. 

Hier hangt dus zo'n "Buis Schilderij" aan de muur, rechts tegenover de ingang van de Kales Kamer. Bekijk de "Buis Schilderij" nu nog eens goed. In de "Buis" zie je het bovenste stukje van een Rood/Witte Cirkel en een zwart lijntje. Verzeker je er ook van dat, op het rode knop kastje, nu het kleine lampje groen is, ten teken dat je al op deze rode knop hebt geklikt. Is dat niet het geval, klik dan nu alsnog op deze rode knop.

Draai links en door de poort naar de 1e Maan Kamer. De Rolluikdeur naar de Water Grot is dus dicht en kun je van deze zijde ook niet open maken. Draai links en bekijk het "Buis Schilderij". 

In de Buis zie je een stukje Witte Cirkel en een zwart lijntje. Verzeker je er weer van dat het lampje op de Rode Knop ook hier groen is. Draai je helemaal om naar de Konijnenkop deur en ga dan door de deur naar de ladder. Klim via de ladder omlaag de beneden gang in en volg deze dan helemaal naar het andere einde waar je dan via de ladder weer omhoog klimt de Kist gang in. 

Buis Schilderij bij de Muursafe:

Volg de gang, door de Draaideur, naar de Kist. Bij de Kist ga je verder rechtsaf en dan nog 1 keer vooruit.

Je bent nu terug in het ronde halletje waar de Muursafe is, waar je het 1e Blauwe Fragment voor het konijnenkotslot uit hebt gehaald. Draai rechts. In de nis hangt hier dus ook zo'n "Buis Schilderij". Alleen is er nu in deze Buis iets verandert, ten opzichte van de eerste keer dat je hier was. In de Buis zie je nu een Blauwe Cirkel met 2 Zwarte Lijntjes. Om de Blauwe Cirkel is een Rode Cirkel.  Dit is gekomen omdat je, aan de andere kant van deze muur ( in de Zijgrotten gang) het kleine gele hendeltje omhoog hebt gezet. Die 2 Zwarte Lijntjes, in de Blauwe Cirkel, vormen een HOEK. Je moet bepalen hoeveel GRADEN die hoek is. Heb je een gradenboog bij de hand? Geen nood.....de hoek is 135 graden. Neem ook notie van de positie van de Rode Cirkel.

Teken het na en vermeld erbij dat de hoek 135 graden is. Zoom uit, draai rechts en ga terug naar de Draaideur. 

Draaideur:

Ga niet door de Draaideur. Klik 4 keer op de Rode Knop om de ladder in de Draaideur weer naar je toe te draaien. Klim via de ladder omhoog naar de Ronde Hal, draai rechts en stap de boven gang in. Draai je weer om naar de Ronde Hal en klik 1 keer op de Vierkante Rode Knop om de Ladder van de Draaideur weer in het Achterste Luik te zetten. Klim dan via de ladder weer omlaag en draai je om. 1 keer vooruit en draai je terug om naar de Draaideur. Klik 1 keer op de Rode Knop om weer door de Draaideur te kunnen gaan.  2 keer vooruit, rechts, 3 keer vooruit, rechts en je staat weer voor de ladder waar we eerder niet omhoog zijn gegaan. Klik 2 keer op de ladder om omhoog te klimmen en klik dan, links of rechts naast het ladder gat, met de omhoogvinger om helemaal uit het ladder gat te klimmen.

 Draai rechts. Een Rode Knop aan de muur. Je bent hier aan de andere kant van de boven gang en wel van de achtermuur van de nis waar je eerder het Hek uit de beneden gang omhoog hebt getakeld. Klik op de Rode Knop. Je hoort het Hek weer omlaag gaan. Als je naar rechts draait dan zie je dat je bovenaan een trap staat die omlaag de Water Grot in gaat. Hier gaan we nu niet verder. Draai je dus terug om naar de ladder. Kijk omlaag en klik in het ladder gat om terug omlaag te klimmen. Draai rechts en......

Het Hek is inderdaad weer omlaag gekomen en blokkeert je de weg naar de Draaideur. Op deze kant van het hek zit zo'n klein geel Hendeltje. 

Aan de andere kant van het hek zit het Buis Schilderij. Zoom in op het Hek en klik het Gele Hendeltje omhoog. 

Hierdoor is er dus iets veranderd in het Buis Schilderij dat op de andere kant van dit Hek zit. Dat wil je nu graag bekijken, dus draai je weer om naar de ladder en klim weer bomhoog en klik boven weer op de Rode Knop om het Hek weer omhoog te takelen. Om te zien wat er aan het hek verandert is moet je dus nu terug naar de andere kant van deze muur, dus naar de boven gang. Klim dus weer de ladder af en ga terug naar de Draaideur. Loop door de Draaideur en draai je dan weer om naar de Draaideur. Klik op de Rode Knop om de ladder weer naar je toe te draaien en klim via de ladder weer omhoog naar de Ronde Hal.

Buis Schilderij op het Hek:

Volg de bovengang naar de nis, achterin de gang. Het Hek staat nu weer hier. Bekijk het "Buis Schilderij" in het hek. Het is veranderd omdat je het Gele Hendeltje, aan de andere kant van het Hek, omhoog hebt gezet. In de "Buis" zie je weer een Blauwe Cirkel met 2 zwarte lijntjes. Let ook op de positie van de Rode Cirkel Wel....bepaal weer de HOEK die de twee zwarte lijntjes maken. Oja....je hebt geen Gradenboog....Wel....die HOEK is 45 graden. Let ook weer op de positie van de Rode Cirkel 

Waterpijp Grot:

Teken het weer na en vermeld erbij dat het 45 graden is. Draai je om en ga terug de Ronde Hal in en klim via de ladder weer omlaag naar de Zijgrotten gang. Draai je weer om naar de Draaideur en draai de deur weer 1 keer om zodat je er weer doorheen kunt gaan. Volg nu de route, door de Water Grot, terug naar het Railpad voor het Putdeksel. Als je weer op het railpad voor het putdeksel staat dan draai je rechts en volg je het Railpad naar het einde en dan rechtsaf naar de Rolluikdeur van de Water Pijpen Grot. Open de deur en ga 1 keer vooruit. 

Draai rechts en ga 2 keer vooruit door de spleet. Je bent terug in de steeg. 

Rechts is het 9 vierkantjes raam van de Maan Foto's. Draai links en ga 1 keer vooruit en draai rechts.

Je staat nu voor het Rolluik Raam dat, toen je de vorige keer hier was, dicht was. Het is nu open, omdat je in de Maan Kamer op de Rode Knop naast de twee Buis Schilderijen hebt geklikt. In het Raam zit dus weer zo'n klein Geel Hendeltje. Klik het omhoog en hierdoor is er iets veranderd in het Buis Schilderij dat in de 2e Maan Kamer hangt. 

Draaideur:

Daar gaan we nu dus weer naar terug, maar dat kan niet via de ingang in de Water Grot. Dat moet dus via de Draaideur en de ladder in de Kist gang. Dus ga nu eerst terug naar de Draaideur. De route moet je nu toch echt wel zelf weten. Door de Draaideur naar de andere kant, draai je om en draai de Draaideur nu weer 3 keer om de ladder naar je toe te draaien. Klim omhoog naar de Ronde Hal en boven klik je dan weer 3 keer op de Vierkante Rode Knop om de ladder in het Linker Luik te zetten. Klim weer via de ladder omlaag en draai je om naar de Kist. 

Vooruit en draai je weer om naar de Draaideur en draai de Draaideur weer 1 keer. Ga door de Draaideur naar de ladder, achter in de gang en klim omlaag en volg de onderste gang naar de andere kant. Klim dan de ladder weer op, draai je om en ga, via de Konijnenkopdeur, de voorste Maankamer in:

Het Buis Schilderij in de 2 Maan Kamer:

Het Buis Schilderij in de voorste Maan Kamer is nu nog niet veranderd. Draai links en ga de 2e Maan Kamer in. 

Draai links en zie......Hier is wel het Buis Schilderij veranderd omdat je daarnet in de Waterpijp Grot dat gele hendeltje omhoog hebt gezet. Wel.....Weer een  Blauwe Cirkel. Meet weer de hoek op die de twee zwarte lijntjes maken. Deze hoek is dus 270 graden. Teken het weer over. Let ook weer op de positie van de Rode Cirkel 

Nu nog het Buis Schilderij in de voorste Maan Kamer veranderen. Hier voor moeten we dus nu eerst weer op zoek naar zo'n Geel Hendeltje om die dan weer omhoog te zetten. Dit Gele Hendeltje vindt je in de kamer, achter de muur van het Buis Schilderij in de voorste Maan Kamer. Dat is de kamer die je zag toen je in de Kamer van Kales door het tralie raam keek. Daar gaan we nu dus naar toe. Je kunt echter nu nog steeds niet via de hoofd ingang de Maan Kamer verlaten. Dus ga de voorste Maan Kamer weer in, draai rechts en door de Konijnenkop deur naar de ladder. Daal de ladder weer af en volg nu de route terug naar de Kist. 

Draaideur:

Als je weer voor de kist staat dan draai je weer om naar de Draaideur en draai je de Draaideur weer zodat de ladder weer naar je toe is gedraaid. Klim weer omhoog naar de Ronde Hal en klik op de Vierkante Rode Knip om de Draaideur Ladder weer in het Achterste Luik te zetten. 

Klim weer omlaag en draai de Draaideur weer om zodat je er weer door heen kunt gaan naar de andere kant. Ga weer 2 keer vooruit door de Draaideur en draai rechts. 

Je bent terug in de Hek gang. 3 keer vooruit, rechts en klim hier weer de ladder op naar boven. Weer boven in de gang draai je 2 keer linksom, of rechtsom. Links van je is die rode knop waarmee je hier eerder het Hek in de beneden gang omlaag en weer omhoog hebt gebracht. Je staat dus nu weer voor de Trap die omlaag de Water Grot in gaat.   Aan de overkant zie je de hoofdingang van de Maan Kamer en rechts daarvan is die kamer waar je nu naar toe moet.

Water Grot:

Daal 2 keer vooruit de trap af. Rechts, 1 keer vooruit, links. Een tunnel. Halverwege de tunnel is er een afslag naar rechts die je bij de Liften brengt. 

Maar daar gaan we straks heen. Ga nu 2 keer vooruit, links, 1 keer vooruit, rechts en vooruit de Kamer in. 

  3e Maan Kamer

Je bent nu dus in de kamer die je zag vanuit de Kales Kamer. Laten we deze kamer maar de 3e Maan Kamer noemen. Draai links. Uiteraard weer een geopend luik. 

Dit is dus de achterkant van het Buis Schilderij in de voorste Maan Kamer. Wel....zet het Gele Hendeltje nu omhoog.

Nu terug naar de voorste Maankamer. Maar dit kunnen we nu via de hoofdingang gaan doen.

Dus draai links en volg de route terug naar de trap, klim omhoog naar de gang en daal de ladder weer af naar de Hek gang. 

Ga vooruit, maar nu niet naar de Draaideur.In de Hek Gang ga je dan rechtsaf en dan volg je de route, door de tunnel naar de hoofdingang van de Maan Kamer. 

Deze is dus dicht. Niet erg....Klik op de Hendel, rechts, en de rolluikdeur gaat weer open. De rolluikdeur naar de 2 Maan Kamer gaat nu echter wel weer dicht. Is niet erg nu.

Het Buis Schilderij in de voorste Maan Kamer:

Stap naar binnen en draai rechtsom naar het Buis Schilderij. Wel....je ziet hier nu ook de Blauwe Cirkel in.

 Meet de hoek van de twee zwarte lijntjes weer op. Deze hoek is 225 graden. Teken het weer na. Let ook weer op de positie van de Rode Cirkel 

Je hebt nu alle 4 Buis Schilderijen veranderd en nagetekend en de 4 hoeken opgemeten en genoteerd op je tekeningetjes. Maar waar dienen ze nu voor? Deze 4 Buis Schilderijen zijn de oplossing voor de LIFTEN puzzel die je zo meteen gaat oplossen. We moeten nu terug naar de kamer aan de andere kant van de muur. Dus naar de 3e Maan Kamer. Je zou de route daar naar toe nu wel zelf moeten weten, dus ik laat je hier weer even alleen en zie je zo meteen dan weer in 

B: Het Liften Doolhof:

3e Maan Kamer.

Hoi....daar ben je weer, terug in de 3e Maan Kamer. Draai rechts. Je kijkt door een deuropening en ziet verder op een Blauwe Metalen Deur. 

Links en rechts naast de deuropening hangt een schets. Zoom in op elk van deze 2 schetsen en bestudeer ze. 

Op de linker schets zie je de liften A, B, C en op de rechter schets zie je de INDELING van de liften.

Op de schets zie je dat Lift A een platform is dat in 2 helften wordt verdeeld door een scheidingsmuur. Als Lift A omhoog of omlaag is dan is de liftschacht van Lift A NIET in 2 helften verdeeld. De scheidingswand zit dus in Lift A zelf. Dit betekend dat als Lift A omlaag of omhoog is, er een ongedeelde ruimte boven of onder de lift moet zijn. De Liften B en C bestaan ook 2 helften maar hier verdeeld de scheidingswand dus de liftschachten in 2 helften. De Metalen Deur die je nu ziet is dus de deur van Lift A. Elke Lift heeft dus 2 ZIJDEN en het is de bedoeling dat je, via de goede route de juiste Zijde van Lift C omlaag krijgt.

Lift A:  

Ga naar de Blauw Metalen Deur en open deze door er met je handje op te klikken. Stap naar binnen. 

Zie jij nu een scheidingswand die dit "hok" in 2 helften verdeeld? Nee. Je ziet wel een andere Metalen Deur. Je bent dus nu niet in Lift A zelf maar in de schacht van Lift A. Lift A moet nu boven je of onder je zijn. Ga vooruit, draai rechts en ga door de Metalen Deur weer naar buiten. 

Je staat op een ijzeren pad en recht voor uit zie dan, links, Lift B. Ook zie je een "Verboden voor Personen Bord" aan het hek hangen en daar achter zie je een Dubbele Deur met 2 ruitjes.  Ga vooruit tot je tegen dat "Verboden voor Personen" bord aan staat. Die Dubbele Deur is dus aan de overkant van de kloof waar je nu voor staat en is de deur waar je uiteindelijk door heen moet. Het is de deur waarop de 7-puntster Sleutel op past waarvoor jij nu op zoek bent naar het 3e fragment. Links naast die deur zie je ook de bovendeur van Lift C. Draai links. Je staat nu voor:

Lift B:  

Klik op de deur. Gaat deze nu niet open? Dan staat Lift B nu onderin de schacht. Klik dus op de Pijlknop, rechts naast de deur om Lift B omhoog te brengen. Klik dan weer op de deur en stap dan Lift B binnen. Binnen klik je op de Omlaagpijl Knop en je gaat nu omlaag met Lift B. 

Als de lift weer tot stilstand is gekomen draai je rechts en open je de deur en ga je 1 keer vooruit. Naar links gaat het dan naar Lift C, maar draai nu eerst naar rechts. Je staat voor een groot vierkant en wit bord. Op het bord staat een grote Rode Cirkel. Je bent nu bij de:

Graden Puzzel:

Midden in de Rode Cirkel zit een dikke Blauwe Knop. In de 4 cijfervakjes moet je nu de GRADEN invoeren van de 4 Buisschilderijen. Je weet inmiddels welke graden dit zijn. Maar in welk vakje moet je welke waarde invoeren? In elk Buis Schilderij zag, naast de blauwe Cirkel, ook een Rode Cirkel. Wel...de positie van die Rode Cirkel bepaald of je de Hoekwaarde nu Boven, Rechts, Onder of Links moet invoeren. Het is erg vergezocht hoor.....deze verklaring en ik kan het je ook niet beter uit leggen. Laat ik je maar gewoon de juiste oplossing geven. Je klikt dus op de pijltjes naast de vakjes om tot je het juiste getal in de vakjes hebt staan. 

In het Bovenste Vak zet je 225. In het Rechter Vak zet je 135. In het Onderste Vak zet je 270. In het Linker Vak zet je 45. 

Druk dan op de dikke Blauwe Knop, in het midden van de Rode Cirkel. 

Je hoort een "Klok-Dung" geluid. Draai rechts en SLUIT NU de Deur van Lift B. Druk dan op de Pijlomhoogknop van Lift B om deze kant van Lift B nu omhoog te sturen. 

Draai rechts, 1 keer vooruit, rechts. Je staat nu voor:

Lift C:  

Lift C staat echter boven. Druk dus op de Pijlomlaagknop om Lift C naar je toe te halen. Open de deur en stap Lift C in. Draai rechts en druk op de Pijlomhoogknop en je gaat nu met Lift C omhoog. 

Draai rechts, open de liftdeur. Recht voor je zie je nu weer een Liftdeur. Ga er naar toe. Dit is de:

Andere Zijde van Lift B:  

Open de deur en stap de lift in. Gaat deze deur nu niet open dan heb je vergeten om, bij de Graden Puzzel, Lift B omhoog te sturen. Je zult dit dan nu nog even moeten gaan doen. In Lift B draai je links en druk je op de Omlaagpijlknop. Deze zijde van Lift B brengt je weer omlaag. Draai rechts, open de lift deur en stap 1 keer vooruit uit Lift B.

Je staat nu op een Metalen "Bogen" Pad. Het pad gaat rechtsdoor naar de ANDERE ZIJDE van Lift A. 

Maar er is een afslag naar rechts dat eindigt bij een gesloten Metalen Poort. Ga echter nu 3 keer vooruit naar:

Lift A:  

Open de liftdeur en stap de lift in. Druk op de Pijlomhoogknop en Lift A brengt je weer omhoog. Draai links, open de liftdeur en ga weer vooruit tot het "Geen Toegang voor Personen" bord

Draai links en je staat weer voor:

Lift B:  

Druk weer op de Pijlknop om Lift B weer hier te brengen, open de deur en stap de lift weer in. Klik op de Omlaagpijlknop en Lift B brengt je weer omlaag. 

Draai rechts, open de deur en stap 1 keer vooruit naar buiten. Rechts is de Graden Puzzel. Draai links en loop weer door naar:

Lift C:  

Druk weer op de Pijlomlaagknop om Lift C weer omlaag te brengen. STAP NU NIET IN LIFT C. Draai je om en loop terug naar:

Lift B:  

Ga Lift B weer in, draai rechts en klik op de Pijlomhoogknop. Met Lift B ga je nu weer omhoog. Draai 2 keer links, of rechts, om, open de deur en stap uit de lift. 

Ga nu rechtvooruit de tunnel in, draai rechts, vooruit, links, vooruit, rechts en ga weer de 3e Maan Kamer in.

Draai weer rechts en ga weer naar:

Lift A:  

Open de deur en zie.....Lift A is hier nu. Stap in de lift en klik op de Omlaagpijlknop. 

Met Lift A ga je nu weer omlaag. Lift A heeft dus 2 deuren. Achter je en rechts. Draai rechts, open de deur en stap uit Lift A. Je staat weer op een metalen pad. Recht vooruit zie je een Rolluikdeur. Als je nu even naar links kijkt dan zie je het "Bogen pad" tussen de ANDERE KANT van de liften A en B. 

Draai weer rechts. Volg het pad naar de Rolluikdeur en klik op de Rode Knop. De deur gaat open. 

Vooruit, links en ga naar de lift. Dit is de:

Andere kant van Lift C:   

Als je de route nu juist hebt gevolgd dan zal Lift C nu hier zijn. Open dus de liftdeur en stap de lift in en druk op de Omhoogpijlknop. Je gaat nu weer omhoog. Draai je helemaal om, open de deur en stap naar buiten. Als je nu even naar rechts draait dan zie je dat je nu aan de overkant van de kloof bent beland.

Het 3e Fragment van de Sleutel

C: De XYZ Deur:

Draai je om. Je staat nu voor die Dubbele Deur.  Boven de deur loopt een geel pijpje. Het pijpje gaat naar een houten kastje dat links naast de deur hangt. Dit is het gele pijpje dat uit de Generator Kamer komt. Rechts naast de deur zit een Vierkante Rode Knop en boven de knop hangt een "a = 5" papiertje. Schrijf dit over. Klik met je handje op de Houten Kast, links naast de deur. Dit gaat open en je ziet nu het grote Slot voor de 3 Fragmenten van de 7-sterpunten Sleutel. Klik op de Vierkante Rode Knop. De deur gaat nu open. 

Achter de deur gaat een ladder omlaag. Ga vooruit, kijk omlaag en klik dan in het ladder gat en daal dan de ladder af. Onderaan de ladder draai je helemaal om en klik je op de 2e ladder en deze daal je ook helemaal af. Draai je dan weer helemaal om. Je bent nu in een doodlopende gang.

De X, Y, Z puzzel:

Achter in de gang hangt een kastje aan de achtermuur. Ga daar naar toe. op het kastje zie je de X, Y, Z knoppen. 

Rechts zit een Rode Knop en een Bruin kastje. Links zit de GOUDEN DEUR.

Je hebt 3 Wiskundige Formules gevonden. Je hebt ze alle drie overgeschreven.  Je moet dus nu de waarde van X, van Y en van Z gaan uitrekenen volgens de 3 Wiskundige Formules en deze waarden moet je dan invoeren op het XYZ kastje.  Je hebt ook 2 briefjes gevonden waarop de waarde voor a en voor b al stond gegeven. a is 5 en b is 4. Met deze twee waardes kun je dus nu de waarde van X, Y en Z gaan uitrekenen.  Pak de 3 Wiskundige Formules er maar bij. 

We gaan eerst Z uitrekenen, dan Y en als laatste X.

De waarde van Z:

 • Vul in de  Z formule nu de waarde van a en b in en reken dan de formule uit. 

 • Schrijf de formule gewoon steeds helemaal uit. Als volgt: 

 • Z = de Wortel van ( 5 x 4) - (4 x 4). 

 • Z = de wortel van: 20 - 16. 

 • Z = de Wortel van 4. 

 • Z = 2.

De Waarde van X. 

 • Je weet nu de Waarde van a, van b en van Z. 

 • Vul ze in de  X formule in en reken dan X uit: 

 • Eerst boven de streep: 5+2 ( tot de 3e macht) - ( 2 gedeeld door 2)  = (7 x 7 x 7) - 1 = 343 - 1 = 3 42. 

 • Nu Onder de streep: (5 x 5)+(4 x 4) - (2 x 4 -5) = (25+16) -(8-5) = 41 - 3 = 38 

 • X = 343 GEDEELD door 38 

 • X = 9.

De Waarde van Y:

 • Eerst weer boven de Streep. Dus: (5 x 5) - 4 = 25 - 4 = 21. 

 • Nu onder de streep: Wortel X = Wortel van 9 = 3. 

 • Dus Y =  21 GEDEELD door 3. 

 • Dus Y = 7

Dus in het XYZ kastje klik je nu op de X, de Y en de Z knop om deze waarden van XYZ in te voeren.....X = 9, Z = 2, Y = 7 Draai dan rechts en klik op de Rode Knop. 

Het bruine kastje gaat open en hierin ligt het 3e Fragment van de Sleutel.

De Gouden Deur openen:

Grijp het 3e Fragment van de Sleutel uit het kastje. Het kastje gaat vanzelf weer dicht. Draai je om naar de Gouden Deur en druk op de Rode Knop. Helaas...de Gouden Deur gaat niet open. Deze Gouden Deur is dus de deur waar je de 3 Fragmenten van de Sleutel voor nodig hebt:

Draai links en ga terug naar de ladder en klim via beide ladders weer omhoog. Draai je dan om en stap naar buiten het metalen pad op. Draai je weer om naar de XYZ-Deur. Wel.....als je het al niet eerder hebt gedaan, open dan het Houten Kastje, links naast de deur. Pak nu, één voor één, de 3 Sleutel Fragmenten uit je inventory en klik ze in het betreffende vak van de het grote Ronde Slot. Sluit dan de kast weer.

Daal beide ladders weer af en ga weer naar de Gouden Deur en druk dan nu nogmaals op de Rode Knop en.......NU gaat de GOUDEN DEUR open.

Stap 1 keer vooruit door de nu geopende Gouden Deur.  

Je bent beland in:

Deel 2: Hoofdstuk 7: De Toren: Deel 1:

2019: Walkthrough door: Louis Koot