2019: Walkthrough door: Louis Koot  

Deel 2:  Vindt de 4 Blauwe Fragmenten in de Geheime Grot

Hoofdstuk 7: De Toren: Deel 1:

Je bent zojuist, aan het einde van Deel 1, door de GOUDEN DEUR gegaan en je staat nu op een metalen pad in een grote, diepe en hoge, grot. Recht voor je zie je de TOREN. 

De Toren heeft 4 levels en vanuit elk level bereik je een metalen pad die dan aan de voorzijde en aan achterzijde zit. Sommige paden gaan naar rechts en anderen naar links. Op elk level kun je dus aan de voorzijde en uit de achterzijde de Toren uit om dan via de metalen paden naar links of naar rechts te gaan. Maak je maar weer op voor een lange zoektocht en bereid je maar weer voor op een aantal pittige puzzels.

Ga helemaal vooruit over het pad, en dwars door de toren, tot je aan de andere kant weer uit de toren bent gekomen. 

Je staat dan op een zelfde metalen pad, maar nu achter de toren. Dit pad gaat naar rechts. Kijk eerst hier even omlaag. 

Onder je zie je een huisje staan. Er komt een blauwe en een paarse kabel uit dit huisje.

 Kijk weer omhoog en draai nu rechts. Je ziet dat dit pad naar een Blauwe Metalen Poort gaat. Deze poort gaat echter niet open, dus ga er maar niet naar toe, nu. Alle paden die vanuit de toren gaan, gaan naar zo'n Blauw Metalen Poort. Sommige van deze poorten kun je openen maar sommige kun je niet openen. Draai weer rechts. Je kijkt de toren weer in en ziet nu dat er, links, een trap omhoog gaat naar de hogere 2 levels en, rechts, een trap omlaag gaat naar het onderste level. Jij bent nu dus op het 2e Level van de toren.

Klik nu, met je schuine vinger, op de trap die omhoog gaat en klim dan, via 3 keer vooruit, deze trap op naar het 3e level. 

Op het 3e level draai je rechts en ga je 1 keer vooruit en draai je links. 

Klim via de trap omhoog naar het 4e level en op het 4e level draai je links, 2 keer vooruit, rechts. Je staat nu op het pad van het:

4e Level: Achterzijde:

Betonnen kamer en de Radiatoren kamers

Ga 3 keer vooruit naar de Blauw Metalen Poort en open de poort door op de Vierkante Rode Knop, rechts naast de poort, te drukken. De poort gaat open. 

Ga 3 keer vooruit. Je staat nu precies in het midden van een Betonnen Kamer. Recht voor je is een Houten Deur.

Draai links. Aan de achtermuur van deze linkernis zie je een Rode Knop in het midden van een Cirkel. Draai je helemaal om naar de Rechter Nis. Deze nis heeft een Lift. 

Draai je weer om naar de Linkernis en ga vooruit naar de achtermuur. 

De gehele muur is een paneel. In het midden zie je een Cirkel met een Rode Knop. Boven de rode knop is een gat en onderaan zie je 8 lampjes. Dit is de:

Knikker Puzzel:

Klik op de Rode Knop. Uit het gat, boven de rode knop, valt nu een knikker en deze volgt een route omlaag en verdwijnt dan bij 1 van de 8 lampjes en dat lampje krijgt dan een kleur. Herhaal dit een paar keer. Telkens als je op de Rode Knop klikt valt er dus een knikker omlaag en deze knikker gaat dan, via een bepaalde route naar 1 van de lampjes en dat lampje krijgt dan een bepaalde kleur. Elk lampje kan Rood, Blauw of Groen worden.Merk het blauwe pijpje op dat uit het paneel komt en dan de linkermuur in verdwijnt. Wat hier de bedoeling van is? Ik weet het op dit moment nog niet. Wellicht vinden we hier nog aanwijzingen voor. 

Zoom uit en draai rechts en ga nu naar de Houten Deur. Klik op de deur om deze te openen en stap de volgende kamer binnen. Je bent in de:

1e "Radiator" Kamer:  

Je staat voor een Groene Deur. Als je naar links en naar rechts kijkt dan zie je dat er, zowel links als rechts, een "radiator met een grote hendel" tegen de muur aan staat.

Door op de Hendel te klikken kun je deze in het midden, naar rechts en naar links zetten. Zorg er echter wel voor dat je de hendels laat staan zoals je ze aantreft op de "radiatoren". 

Open de Groene Deur door op de Rode Knop ervan te klikken en ga de volgende kamer in. 

2e "Radiator" Kamer:  

Ook hier vindt je aan de linkermuur en aan de rechtermuur zo'n "radiator met hendel". Ga de volgende kamer in. 

3e "Radiator" Kamer:

En ook hier staan er links en rechts een "radiator met hendel" maar ook een 3e "radiator" aan de achtermuur. Deze 3e "radiator" heeft een kastje en een rode knop. Je kunt het kastje, onder de Rode Knop, openen. Als je dat doet dan merk je dat er iets in dit kastje geplaatst moet worden. Maar wat? Als je op de rode knop klikt dan gebeurt er......niets. 

Oké....draai je om en keer terug naar de 1e "Radiator"Kamer. Draai je dan om naar de deuropening van de 2e "Radiator" Kamer en klik nu weer op de Rode Knop om de Groene Deur weer omhoog te halen. VERGEET DIT NU NIET.....Het bespaard je straks een hoop heen en weer geloop.

/

Draai je terug om en keer terug naar het midden van de betonnen kamer. Draai dan links en ga vooruit de lift in. In de lift draai je weer helemaal om en druk je op de rode liftknop

De lift neemt je mee omlaag. Draai links. Vanuit de lift kijk je door een gangetje naar een Blauw Metalen Poort. Ga 1 keer vooruit en druk op de Vierkante Rode Knop van de poort. De poort gaat echter niet open. Ga nog 1 keer vooruit. De poort zit dus aan de binnenkant dicht met een Haak. Klik op de Haak om deze rechtop te zitten.

Nu kun je zowel hier binnen als buiten deze poort openen. Deze poort is dus op het 3e Level Voorzijde. We komen hier zo meteen van buiten weer hier binnen, maar eerst moet die lift weer omhoog naar het 4e Level. Draai je dus om en ga de lift weer in en druk weer op de liftknop en je gaat met de lift weer omhoog naar de betonnen kamer. 

2 keer vooruit de lift uit, links, 1 keer vooruit, druk op de Vierkante Rode Knop om de blauwe poort te openen en...........

....... ga dan 5 keer vooruit, links, 2 keer vooruit de Toren in, rechts en kijk omlaag naar de trap.

 Daal de trap af naar het 3e level en op het 3e level ga je rechts en naar buiten. 

Je staat nu op het pad van het:

3e Level: Voorzijde:

Draai links en ga naar de Blauw Metalen Poort en druk op de Vierkante Rode Knop om de poort te openen. 

Dit is dus de poort waar je zonet, aan de binnenkant, de grendel van omhoog hebt gezet. Ga 3 keer vooruit. 

Je staat nu in de liftschacht van het liftje. Het liftje hangt nu boven je op het 4e level. Kijk omlaag. Een blauwe ladder gaat omlaag:

Klik op de ladder en daal deze dan in 2 keer omlaag af. Beneden gekomen draai je links. Je kijkt een grote ronde kamer in. 

Ga 2 keer vooruit. Je staat nu in het midden van de:

Blauwe Koepel Kamer:

Deze Blauwe Koepel Kamer is dus op het 2e Level Achterzijde van de Toren. Het is hier een beetje donker. Blijf precies in het midden staan. Achter je is de nis waar de blauwe ladder is. Ik noem dat de Ladder Nis. Kijk rond in deze kamer.  Het onderste deel van de muren is blauw, maar het bovenste deel van de muren is zwart.  Als je zo ronddraait door deze ruimte dan merk je dat er 4 Nissen zijn. 2 van de nissen hebben een Blauw Metalen Deur en de andere twee nissen zijn de Ladder Nis en de Nis recht tegenover de ladder nis.  Als je goed kijkt dan zie, links en rechts naast elke Nis, Balkjes en Stippen op de zwarte muur staan. Hieraan kun je de poorten herkennen. 

Ga rechts voor de Ladder Nis staan en noem deze Nis 1 en kijk naar de Balkjes en Stippen die links en rechts naast de ingang van de Nis op de muur staan.  De Nis, links naast de Ladder Nis, noem je Nis 2.  De Nis, recht tegenover de ladder nis, noem je Nis 3.  De Nis, rechts naast de ladder nis, noem je Nis 4. Noteer steeds de Balkjes en de Stippen die naast de ingangen op de muren staan.

 Nis 3 

In Nis 3 vindt je 3 kastjes. Aan de achtermuur hangt een Ribbelkastje. Boven het Ribbelkastje zit een Rode Knop. Aan de linkerkant verdwijnt een Blauw Pijpje het Ribbelkastje in en aan de rechterkant komt er een Geel pijpje uit. Aan de linkermuur hangt een Cijferkastje. Met de pijltjes kun je hierin de cijfers 1 t/m 24 zetten. Dit cijferkastje is via het Blauwe Pijpje verbonden met het Ribbelkastje. Dat Blauwe Pijpje is dus het pijpje dat, in de nis van de Betonnenkamer op Level 4, uit de Knikkerpuzzel komt. De Knikkerpuzzel is dus via het blauwe pijpje en dit cijferkastje verbonden met het Ribbelkastje.

Aan de rechtermuur hangt het "Balkjes/Stippen" kastje. In dit kastje zie je 8 knoppen. Op deze 8 knoppen zie je de Balkjes/Stippen die links en rechts naast de ingangen van de 4 nissen staan. Als je op deze 8 knoppen klikt dan verschijnt er in het schermpje de cijfers 1/tm 8. Die Balkjes/Stippen stellen dus cijfers voor. Maar je komt er nog niet achter welke Balkje/Stip combinatie welk cijfer is. Dit kastje is via het Gele Pijpje weer verbonden met het Ribbelkastje, en dus ook met de Knikkerpuzzel.  Het heeft dus allemaal te maken met die Knikkerpuzzel. We hebben dringend behoefte aan meer info. Verlaat Nis 3 en ga nu naar Nis 2.

Nis 2:

Nis 2 heeft dus een Blauwe Deur. Rechts naast de deur zit de Vierkante Rode Knop. Klik erop. De Blauwe Deur gaat echter niet open. Links naast de deur zit een paneeltje dat is verdeeld in 4 vakjes. Je kunt op deze 4 vakjes klikken. Als je dat in de juiste volgorde doet dan kun je de deur van Nis 2 openen. Maar wat is de juiste volgorde? We gaan even wandelen..... Draai je om en ga naar 

Nis 4. 

De Blauwe Deur van Nis 4 zit op slot middels een Haak. Ga Nis 4 in en haal de Haak van de deur. 

Draai je dan om en ga Nis 4 weer uit. Draai je dan weer om naar Nis 4 en druk dan nu op de Vierkante Rode Knop. De Blauwe Deur in Nis 4 gaat dan  nu open. 

Ga door Nis 4 nu naar buiten. Je bent dan nu terug op het metalen pad van Level 2 Achterzijde. Volg het pad naar de Toren.

Ga de Toren weer in en klim weer omhoog naar Level 4. Op Level 4 verlaat je de Toren weer aan de achterzijde en

..............ga je via de Blauwe Deur weer de Betonnen Kamer in.

 In de Betonnen Kamer ga je naar rechts en de lift weer in en met de lift ga je weer omlaag naar Level 3. Ga de lift uit en open de Blauwe Deur en ga via het pad van Level 3 Voorzijde terug de Toren in. In de Toren daal je, via de trap rechtsonder, weer af naar Level 2 en ga je er aan de achterkant weer uit. 

Volg het pad van Level 2 Achterzijde naar de Blauwe Deur van Nis 4, open de deur en stap door Nis 4 terug naar het midden van de Blauwe Koepel Kamer. 

Draai rechts en ga Nis 1, de Laddernis, in. 

Nis 1

Draai links en kijk omhoog langs de Blauwe Ladder.  Boven je hoofd zie je nu de ONDERKANT van de LIFT. De lift hangt dus op Level 3. 

Je ziet een Paneel in de onderkant van de lift. Klim omhoog om dit paneel te kunnen bekijken. Het paneel heeft 4 vakjes en in elk vakje zie je 2 cijfers staan. TEKEN HET NA.

Daal terug de ladder af en ga nu terug naar Nis 2 in de Blauwe Koepel Kamer. 

Nis 2

Wel.....het paneel op de onderkant van de lift heeft je dus de volgorde gegeven waarin je nu op de 4 vakjes van het deurpaneel moet klikken.

 Nummer de 4 vakjes van het deurpaneel als, A, B, C, D:

Klik, volgens het Liftpaneel, nu in deze volgorde op de 4 vakjes van het deurpaneel: B, D, A, D, A, C, C, B en klik dan weer op de Vierkante Rode Knop en....

De Blauwe Deur van Nis 2 gaat nu open. In Nis 2 is dus een klein laddertje. Ga Nis 2 nu dus in en kijk omhoog langs het laddertje. Klim dan in 2 keer omhoog en je bent in de:

"Radiotoren" Kamers van Level 3

NB: Als je nu voor een dichte Groene Deur staat, dus de doorgang naar de kamer 2 en 3 afsluit, dan ben je vergeten om de Groene Deur in de 1e Radiator Kamer op Level 4, achter de Houten Deur van de Betonnen Kamer, weer omhoog te brengen toen je daar weer weg ging. Je zult dan nu eerst daar naar terug moeten gaan om de Groene deur daar weer omhoog te brengen. Het is namelijk dezelfde groene deur.

Er zijn dus ook hier 3 kamers waarin aan de muren weer "Radiatoren" hangen. Deze kamers zijn dus direct onder de 3 "Radiatoren" Kamers van Level 4. Ga in elk van de 3 kamers de loop van de Pijpjes bestuderen, die onder uit de radiatoren komen en die de radiatoren onderling verbinden, maar ook verbinden met de radiatoren in de kamers hier boven.

 In de voorste kamer vindt je aan de rechtermuur een Paneel met ?-vakjes. Dit is een aanwijzing voor een andere puzzel waar je later mee te maken krijgt. In de 2 andere kamers vindt, aan de linkermuur, een Grijs Paneel. Op het paneel in de middelste kamer zie je 3 zwarte lijntjes, linksboven, die van midden boven naar linksonder gaan.. Hierop zie je ook 3 cijfers, Rood 3, Blauw 16, Groen 4. Op het Grijze Paneel in de achterste kamer zie je ook 3 zwarte lijntjes, rechtsboven, en de getallen Rood 23, Blauw 5, Groen 19.

Deze 2 Grijze Platen bevatten dus aanwijzingen voor de Knikkerpuzzel. Teken de Grijze Platen na.

Hier kun je nu verder niets doen. Ga terug naar de voorste kamer en daal dan via de ladder weer af naar de Blauwe Koepel Kamer. 

Ga naar Nis 4, open de Blauwe Deur van Nis 4 en ga door Nis 4 terug naar buiten en ga, via het metalen pad, de Toren weer in. Klim, via de trap, omhoog naar het 3e Level. Op het 3e Level draai je naar rechts en verlaat je de Toren weer aan de achterzijde. 

Draai links en ga naar de Blauwe Deur van het:

3e Level: Achterzijde:

Druk op de Vierkante Rode Knop om de Blauwe Deur te openen en stap 1 keer vooruit naar binnen. 

Rechts zit een Vierkante Gele Knop die echter niets doet als je er op klikt. 

Ga weer 1 keer vooruit. Je staat in het tussen halletje. Draai rechts. Aan de muur zit een metalen rooster. 

Klik op het rooster. Het klapt omlaag en in het muurvak zie je een Sleutel staan. Grijp de Sleutel.

Draai weer links en ga weer 1 keer vooruit door de volgende poort. 

Je beseft het waarschijnlijk nu nog niet, maar je staat nu in een TRAM. Recht voor je is een Metalen Deur. Draai rechts. Aan de muur hangt een plakkaat en hierop zie je de Kristal Grot. De buitenkant van de cirkel is de ronde tunnel waarin de TRAM helemaal rondom de Kristal heen rijd. Er zijn 4 "Stations" in de ronde tunnel en op het diagram zie je dat er drie ingangen zijn waardoor je de Kristal Grot in kunt gaan. Draai je helemaal om. Je kijkt nu door het raam van de TRAM de ronde tunnel in.

Onder het raam zit een Vierkante Gele Knop. Blijf er van af want we gaan nu nog niet rijden.

De Kristal Grot 1e keer:

Draai rechts en ga vooruit de TRAM uit naar de Metalen Deur. Klik  op de Rode Knop om de deur te openen en ga dan 3 keer vooruit over het "steigertje". 

Aan het einde van het "steigertje" sta je dan voor een grote metalen houder waar een groot donker Kristal in zit.

 Aan de rechterkant van de metalen houder zit een kastje waarin een klein schermpje zit en waarop je het cijfer 3 ziet staan.

Je bent in de grote, donkere en ronde KRISTAL GROT. Het is in feite een ondergronds meer met vies zwart/rood water. Er zijn 4 van dit soort "steigertjes" in de grot die je vanuit de "stations" in de Tram tunnel kunt bereiken. De Tramtunnel loopt dus helemaal rondom deze grote grot. In ieder geval 3 van de "steigertjes" brengen je bij zo'n groot Kristal waar zo'n genummerd kastje aan vast zit. Als je nu even linksom draait en door de grot kijkt dan zie je de andere 3 "steigertjes" en merk je dat je nu dus helemaal rechts in de Kristal grot bent. Je merkt dan ook dat de Kristallen aan het einde van de "steigertjes" met elkaar verbonden zijn via een dikke kabel die, via "telefoonpalen" helemaal door de grot gaan. Je kunt op het cijfer 3 van het kastje klikken. Je drukt het cijfer dan in en hoort een geluid. Er gebeurt echter niets. Zou er geen "Power" zijn?

Draai je helemaal om en loop terug naar de Tram. Ga weer in de Tram en draai je rechtsom naar het raam. 

Laten we maar even een ritje door de tunnel gaan maken. Er zijn 4 "Stations" in de tunnel. Dit "Station" waar je nu bent en nog 3 anderen. De tram maakt dus een compleet rondje door de ronde tunnel. Elk "Station heeft een Linkernis en een Rechternis. De Linker nissen zijn dus aan de Toren Kant en bevatten puzzels aan de muren. De Rechter nissen hebben elk een Metalen Deur waardoor je de Kristal Grot in kunt gaan. We gaan nu dus naar elk "Station" om even te KIJKEN. Net als een echte Nederlander gaan wij nu alleen "Kijken, niet Kopen".

Dus klik op de Vierkante Gele Knop en

....De Tram zet zich in beweging en je gaat nu door de tunnel en de Tram stopt dan op het volgende "Station". Draai links. Je kijkt dus de linkernis in. Je mag van mij de tram uit en de nis uit om alles beter te bekijken, maar ik zou nergens op klikken als ik jouw was.  Aan de 3 muren van de nis hangen panelen met schermpjes en knoppen. Boven de panelen zie de cijfers 1, 2 en 3 staan. De nis heeft geen uitgang.  Draai je om naar de rechternis. Hela....de Metalen Deur naar de Kristal Grot is hier door planken gebarricadeerd. Hier kun je dus de Kristal Grot niet in. 

Draai weer linksom en klik weer op de Vierkante Gele Knop. De Tram gaat weer verder door de tunnel en stopt bij het 3e "Station". Bekijk de Linkernis. Deze nis heeft een Metalen Deur maar die gaat niet open. Aan de linkermuur zit 1 schermpje en op de rechtermuur zitten 2 schermpjes.

Draai je om en ga naar de Metalen Deur in de rechternis. Open de deur en volg het "steigertje" naar het einde.  Het cijfer op het kristalkastje is 1.

Terug naar de Tram en druk weer op de Vierkante Gele Knop en de Tram neemt je mee naar Station 4. De Linkernis heeft een grote dubbele Deur in de achtermuur. Achter deze deur zit een puzzel. Zowel aan de linker als aan de rechtermuur hangt een groot paneel. Dit is de Simulatie Nis.

Ga via de Metalen Deur in de rechternis weer de Kristal Grot in en bekijk het cijfer op het kristalkastje. Dat is het cijfer 2. 

Terug de Tram in en klik weer op de Vierkante Gele Knop en de Tram levert je nu weer af op het begin "Station" dus op het 3e Level Achterzijde. Draai links en ga 1 keer vooruit. Druk op de Vierkante Rode Knop om de Blauwe Deur weer te openen en volg dan het ijzeren pad terug de Toren in. 

Daal af naar het 2e Level en.......... vervolgens naar het 1e Level.

.... vervolgens naar het 1e Level.

1e Level:

Als je op het 1e level bent gekomen dan sta je voor een Houten Luik dat in de muur zit. Onderop het luik zit een blauw knopje. 

Klik op dit blauwe knopje. Het Houten Luik gaat echter niet open. Dit is echter wel het Elektrische Schakel Kastje. 

Draai links en volg het  ijzeren pad van het 1e Level Achterzijde naar de Blauwe Deur. 

Open de Blauwe Deur door op de Vierkante Rode Knop te drukken. 

Helaas kun je hier nu verder omdat de Metalen Deur, achter deze Blauwe Deur, niet open gaat. Draai je om en ga terug de Toren in en dan 2 keer vooruit het trapje af. Draai rechts. Je staat nu voor een wit paneel waarin een schermpje zit en een Oranje Knop. Klik op deze knop. 

Er verschijnt echter niets in het schermpje. Dit is de Railing Monitor. Draai links en ga 1 keer vooruit naar buiten. Je bent nu dus op Level 1 Voorzijde. Het Ijzerenpad loopt hier dood, maar aan het einde zit er een groot Metalen Luik in. Aan de eindrailing zie je een bord met daarop een gloeilamp getekend. 

Ga nog 1 keer vooruit, kijk omlaag en klik op de gele greep van het luik. Het luik gaat echter niet open. Kijk weer omhoog en draai je terug om naar de Toren. Rechts naast de ingang zie je nu een Vierkante Rode Knop. Ga 1 keer vooruit en klik dan op deze vierkante Rode Knop. Je hoort een geluid.

 Ga terug 2 keer vooruit de toren in en draai rechts. Je staat weer voor het Houten Luik in de muur. Klik weer op de blauwe knop en nu gaat het luik wel open. 

Schakelkastje, Pijpenkamer en de Railmonitor

Je ziet 6 schakelaars, 3 boven en 3 onder. Je ziet dat 2 van de onderste schakelaars met elkaar verbonden zijn door een groen stangetje. Tussen de schakelaars zie je een gloeilampje en een rond lampje. Het ronde lampje brand nu. Klik op de groene stang waarmee de 2 onderste schakelaars aan elkaar vast zitten. Hierdoor gaan deze 2 schakelaars naar links en is dat ronde lampje uit.

Draai rechts en ga nu terug naar het luik aan het einde van het ijzeren pad. Kijk weer omlaag en klik weer op de gele greep. Nu gaat het luik wel open. 

Een ladder gaat omlaag door de schacht. Klik met je omlaagvinger in de schacht om op de ladder terecht te komen en daal dan, via 3 keer omlaagvinger, de ladder af. Beneden draai je helemaal om. Je staat in een tunnel. De tunnel gaat naar rechts, maar links is een uitgang naar een Railkarretje. 

Aan de achtermuur hangt weer zo'n Grijze Plaat. Ga vooruit en bestudeer de Grijze Plaat. Teken het weer na. Deze Grijze Plaat heeft 3 lijntje in "Z-vorm" en de cijfers: Rood 2, Blauw 24, Groen 17.

Als je eventjes naar links kijkt dan zie je het Railkarretje staan.

 Draai je dan weer om en volg de tunnel, 1 keer vooruit, links, 2 keer vooruit en je bent aan het einde. Draai rechts. Een ladder gaat omhoog. 

Kijk omhoog en klim via 2 keer vooruit de ladder op en dan via de Schuinlinks vinger verder naar boven. 

Dan vooruit en draai links. Je bent nu in de:

Pijpen Kamer:

Je kijkt naar een paneel en een wirwar van pijpjes die allemaal het paneel in gaan. Dit paneel is de achterkant van het schakelkastje met de 6 schakelaars, in de Toren. Kijk omlaag. 

Onder het paneel zie je het groene Hoofdstroom kastje. De twee pijpjes van dit kastje gaan ook door het paneel. Kijk weer omhoog.  In feite zij het maar 8 pijpjes. 4 gaan er naar links en 4 gaan er naar rechts. Draai naar rechts. Je ziet nu de "eindstukken" van 4 pijpjes die vanuit het paneel naar rechts gaan. De bovenste 2 zijn dus de Blauwe Pijpjes en de onderste twee zijn de Paarse Pijpjes. Deze 4 pijpjes komen uit het huisje dat achter de Toren staat. Draai 2 keer links. Je ziet nu de achterkanten van de 4 pijpjes die naar links gaan. De bovenste 2 zijn de Groene Pijpjes en de onderste 2 zijn de Vleeskleurige Pijpjes.

 Kijk weer naar het Paneel. Al deze pijpjes dienen om stroom te geven aan panelen in de toren en zijn dus verbonden met de 6 schakelaars in het schakelkastje. Ook die hoofdstroomkast is verbonden met het schakelkastje. De Vleeskleurige Pijpjes leveren de stroom voor het Luik in het einde van het ijzeren pad. Door de twee onderste schakelaars in het schakelkastje om te zetten heb je er voor gezorgd dat het luik open kon.

Nu is het de bedoeling dat je uitvogelt welke schakelaars, in het schakelkastje, je om moet gaan zetten zodat de Railing Monitor stroom krijgt.De Groene Pijpjes gaan vanuit het Schakelkastje naar de Railing Monitor.Wat je nu moet doen is, hier aan de achterkant van het Schakelkastje, kijken hoe je de Groene Pijpjes moet verbinden met het hoofdstroomkastje onder dit paneel.Doe dit ook nu voor de Paarse PijpjesDeze verbindingen moet je dan, aan de andere kant van dit paneel, in het schakelkastje ook gaan maken door de betreffende Schakelaars daar om te klikken. LET WEL OP....HET MOET DAN IN SPIEGELBEELD.

Als je hebt uitgevogeld via welke verbindingen je de 2 groene pijpjes verbind met het kastje onder dit paneel dan draai je links. Kijk omlaag de ladderschacht in en klim weer omlaag de tunnel in. Volg de tunnel terug naar voren en klim daar via de ladder weer helemaal omhoog het ijzeren pad op. 

Draai je om naar de Toren en ga terug de Toren in en weer naar het:

Schakelkastje:

Open het kastje weer. Goed...je moet nu eerst de verbinding maken voor de Groene Pijpjes naar de Railmonitor. Nummer de 6 schakelaars, van linksboven naar rechtsonder, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waarschijnlijk staan een aantal schakelaars nu al goed. Het moet zo zijn:

 Schakelaars 1 en 2 moeten naar rechts. Schakelaars 3, 4, 5, 6 moeten naar links staan.

Heb je dit zo staan, draai dan rechts, 1 keer vooruit, rechts. Je staat nu weer voor de:

Rail Monitor:

Klik weer op de Oranje Knop en HOU DEZE NU INGEDRUKT. In het schermpje verschijnen 9 zwarte vierkantjes. HOU DE ORANJE KNOP INGEDRUKT. 

8 zwarte vierkantjes verdwijnen weer. Je moet deze 8 zwarte vierkantjes nu nummeren in de volgorde waarin ze verdwijnen. Teken het dan ook even over op een papiertje:

Heb je dit ook? Ga dan weer terug naar het:

Schakelkastje:

Open het kastje weer. Nu moet je de verbinding maken voor de Paarse Pijpjes. 

Hiervoor moeten de Schakelaars 1, 4, 5 en 6 naar Links staan en de schakelaars 2 en 3 naar Rechts.

Heb je dit ook weer gedaan dan draai je weer rechts en ga je vooruit naar het luik, achterin het ijzeren pad.

 Open het luik weer en daal de ladder af. Draai je om en ga vooruit en draai links. Je staat weer voor de Railkar:

Hoofdstuk 8: De Ondergrondse Spoorweg: Deel 1:

2019: Walkthrough door: Louis Koot