2019: Walkthrough door: Louis Koot

Deel 2:  Vindt de 4 Blauwe Fragmenten in de Geheime Grot  

Hoofdstuk 8: De Ondergrondse Spoorweg

Ga de Railkar in en draai rechts. Je kijkt door het raam van de Railkar de Railkartunnel in. Onder het raam zitten 2 Vierkante Oranje knoppen. Rechts is Vooruit, Links is achteruit.

Klik op de rechter oranje knop. De railkar gaat vooruit door de tunnel en stopt bij:

Station 1: De Schepen schilderijen Galerij

Door het raam van de railkar zie je dat de railtunnel zich verder op splitst naar links en naar rechts. Er zit daar dus een wissel. Draai rechts.  Je kijkt Station 1 in en je ziet een geel houten deurtje dat via een pijpje verbonden is aan een paneel met 9 vierkantjes, net zo'n paneel als de rail monitor. Dit is het wisselkastje, maar dit laten we nog eventjes zitten.

Ga vooruit de railkar uit. Je staat dan voor het 9 vierkantjes paneel. Draai rechts. Rechts gaat een ladder omhoog en recht voor je zie je weer zo'n Grijze Plaat  aan de muur hangen. Ga vooruit, bekijk de Grijze Plaat en teken het weer na. Deze Grijze Plaat heeft 3 zwarte lijntjes rechtsboven en de cijfers Rood 8, Blauw 20, Groen 12.

Draai rechtsom naar de ladder. Kijk omhoog en klik 3 keer vooruit op de ladder om omhoog te klimmen. Boven gekomen draai je links. Een raam. 

Door het raam zie je de achterkant van de Toren. Links naast het raam zie je dat de Blauwe Pijpjes en de Paarse Pijpjes hier binnen komen. Je ziet ook dat de Blauwe Pijpjes overgaan in Gele Pijpjes en de Paarse Pijpjes over gaan in Groene Pijpjes. Klik in het raam om naar buiten te kijken. Kijk dan omlaag. Je kijkt naar de voet van de toren en je ziet nu een Blauw Lijntjes Figuur, TEKEN HET NA.

Kijk weer omhoog en zoom uit het raam. Draai links. Een dicht hek. Door het hek kijk je de Schilderijen gang in. De Gele en de Groene pijpjes gaan daar heen. 

Draai weer links. Weer een hek en weer kijk je de schilderijen gang in.

 Deze schilderijen gang is de Schepen Galerij. Draai weer links en je staat weer voor het ladder gat. Kijk omlaag en daal de ladder terug af. Weer beneden draai je 2 keer links. 

Links een Metalen Deur en rechts een ladder. Aan de achtermuur een langwerpig paneel met 7 zwarte cirkeltjes. Dit paneel is via een pijp en een knop verbonden met de metalen deur. Ga vooruit naar het paneel. Druk op de rode knop. Helaas....de metalen deur gaat niet open. Als je in de zwarte cirkeltjes klikt dan verschijnen er kleurtjes in elk cirkeltje. Je kunt in elk cirkeltje 6 kleurtjes krijgen. 

Draai rechtsom naar de ladder en kijk omhoog. Boven je hoofd zit het ladder gat dicht met veen rooster. Kijk weer omlaag. 

Rechts naast de ladder zit een Vierkante Rode Knop aan 2 groene pijpjes. Bovenaan de 1e ladder heb je gezien dat de Paarse Pijpjes hier over gaan in Groene Pijpjes. In het schakelkastje, op level 1 in de Toren, heb je zojuist de verbinding gemaakt voor de paarse pijpjes. Dus deze ladderknop zou nu stroom moeten hebben. Klik dus op de Vierkante Rode Knop. Je hoort dat er iets openschuift. Kijk weer omhoog langs de ladder en.....Jawel....het rooster is nu weg. 

Klim dus deze ladder nu op via 3 keer vooruit op de ladder en dan nog 1 keer de omhoogvinger. 

Draai rechts. Je ziet dat je nu aan de andere kant van het hek bent. Draai weer rechts. In de muur zit een Luik. 

Boven en onder het Luik zit een Rode Knop. In het Luik zitten 3 blauwe stangen die een figuur vormen. Als je op de rode knoppen klikt dan verander je het figuur dat de 3 stangen maken. Je kunt, door op de rode knoppen te klikken, met de 3 stangen heel veel verschillende figuren maken. Dit is LUIK 1. Draai rechts. Je kijkt de Schilderijen gang in. Je bent nu in de:

Schepen schilderijen Galerij:

In deze gang hangen Schepen Schilderijen. Als je door de gang gaat bekijk de schilderijen dan en tel hoeveel er hangen. Ga vooruit, links, 1 keer vooruit, links en je staat voor LUIK 2. 

Ook dit luik heeft 2 rode knoppen en 3 blauwe stangen die je in heel veel standen kunt zetten. Draai rechts, 1 keer vooruit, links, 1 keer vooruit, links en je staat voor LUIK 3

Wel....zelfde als LUIK 1 en LUIK 2. Draai rechts, 1 keer vooruit, links, 1 keer vooruit. Je bent nu aan het einde van de schilderijen gang. Draai links. Je staat voor een Monitor. Onder de monitor een groenig kastje. De Monitor is verbonden met Paarse Pijpjes. Druk op de knop van de Monitor. ....er gebeurt niets. Er is geen stroom voor de monitor. Noem dit MONITOR 1

Om deze monitor te activeren is het nodig dat die Metalen Deur, beneden, open gaat. Maar daartoe moet eerst dat paneel met de 7 cirkeltjes geactiveerd worden. Loop terug door de schilderijen gang naar de ladder en terwijl je dat doet, kijk dan nog eens goed naar de schilderijen. Je merkt dat de schilderijen met elkaar verbonden zijn via de Gele Pijp. Bij het raam heb je gezien dat de Blauwe Pijpjes, uit de pijpenkamer van de toren, overgaan in de Gele Pijpjes. Ook heb je gezien dat het paneel met de 7 cirkeltjes aan een gele pijp vast zit. Je moet nu dus terug naar het Schakelkastje in de Toren om met de 6 schakelaars de Blauwe Pijp Verbinding de maken zodat de schilderijen en het paneel met 7 cirkeltjes stroom krijgen. 

Dus terug naar het begin van de schilderijen gang en daal er terug de ladder af en zorg dat je weer in de railkar komt. 

In de railkar druk je dan op de linker oranje knop om, achteruit, terug te rijden naar de tunnel onder de Toren. Stap uit en klim via de ladder omhoog door het metalen luik en ga weer naar het:

Schakelkastje:  

Open het schakelkastje weer. Eigenlijk moet je eerst in de Pijpenkamer even gaan kijken hoe de verbinding van de Blauwe Pijpjes met het hoofdstroomkastje loopt, maar ik zal je dit besparen. Voor de Blauwe Pijpjes dienen de schakelaars als volgt te staan:   1 en 2 = links, 3 en 4 = rechts, 5 en  6 = links. 

Heb je dit, ga dan terug naar de railkar en rij ermee terug  naar Station 1. Stap weer uit en ga naar de achterste ladder en klim weer omhoog naar de:

Schepen schilderijen Galerij:  

Loop door de schilderijen gang naar het 6e schilderij. Bekijk dit schilderij goed. 

Je ziet nu, voorop in de voorsteven van het schip op dit schilderij, 7 gekleurde cirkeltjes. Teken deze kleurvolgorde na.

Deze kleurcode wordt random bepaald en is elke game anders Het is de code voor het paneel bij de Metalen Deur.

Ga terug naar de ladder en klim weer omlaag en draai dan linksom naar het paneel met de 7 zwarte cirkeltjes. 

Klik in de cirkeltjes en zet in elk cirkeltje hetzelfde kleurtje als je op het 6e schilderij hebt gezien:

Klik dan op de rode knop en draai links naar de Metalen Deur. De Metalen Deur is nu open. 

Ga vooruit door de nu geopende Metalen Deur. Je staat voor een Groene Knop...het is een lift knop. Draai rechts. Je ziet nu weer zo'n Monitor en ook deze heeft geen stroom. Noem dit MONITOR 2. Draai weer links en druk nu op de Groene Knop. Je blijkt in een lift te staan en gaat nu omhoog. Als de lift weer tot stilstand is zie je Gele en Paarse Pijpjes aan de muur. Draai je nu steeds linksom en naar de overige muren van deze vierkante liftschacht. 

De Gele en Paarse Pijpjes zitten dus op alle 4 de muren.  Je ziet ook dat de pijpjes steeds ook door de muren gaan.  De pijpjes gaan dus naar LUIK 1, LUIK 2, LUIK 3, MONITOR 1 en MONITOR 2.  Neem de Groene Liftknop als uitgangspunt en draai dan 1 keer linksom.  Je ziet dan op deze muur de pijpjes en onder de pijpjes zie je een GROENE SCHUIF met 4 knopjes erop.

Je kunt de Groene Schuif naar links en naar rechts klikken.  Als je de Groene Schuif naar links klikt dan verbind de schuif de Gele Pijpjes met elkaar en krijgt MONITOR 2 stroom.  Klik je de Schuif naar rechts dan verbind de schuif de Paarse Pijpjes met elkaar en krijgen LUIK 1, LUIK 2, LUIK 3 stroom.  Je moet nu hier het zelfde gaan doen als je in de Pijpenkamer van de Toren hebt gedaan. Kijk, op elke muur hoe je de Paarse Pijpjes en de Gele Pijpjes met elkaar moet verbinden op de punten waar ze de MUUR IN gaan, en dus naar het Luik achter de muur. Er ontstaat dan een Figuur. Je moet dit dus in je gedachten doen, of de pijpjes na tekenen en dan de rode lijntjes er in tekenen.

Deze figuren moet je dan gaan maken in de 3 Luiken in de schilderijen gang om de verbindingen daadwerkelijk tot stand te brengen. Denk er wel om dat je het hier in de liftschacht in SPIEGELBEELD ziet. Heb je hier dus de verbindingen tussen de pijpjes gevonden, draai je dan weer om naar de muur met de Groene Schuif en zet de Groene Schuif nu naar RECHTS, zodat dus de Paarse Pijpjes worden verbonden. 

Draai je dan om  naar de Groene Liftknop en druk er weer op om terug omlaag te gaan. Draai je om, stap de lift uit en klim de ladder weer omhoog naar de SchepenSchilderijen gang. 

Ga nu naar de 3 LUIKEN en maak in de Luiken nu de figuren van de verbindingen tussen de pijpjes door op de rode knoppen van de luiken te klikken. Zo moet het zijn:

Nadat je LUIK 1, LUIK 2, LUIK 3 dus op de juiste wijze hebt ingesteld ga je naar MONITOR 1, achter in de schilderijen gang. Druk weer op de oranje knop van Monitor 1 en....In de monitor krijg je nu een diagram te zien. Je ziet een "Pijl". De "Pijl" wijst omhoog en bestaat uit 5 driehoekjes. Er staan getallen in de driehoekjes...... TEKEN HET NA. 

Ga dan terug, via de ladder, omlaag en open de Metalen Deur weer door weer op de knop van het 7 cirkeltjes paneel te klikken. 

Ga met de lift weer omhoog en draai linksom naar de pijpjesmuur met de Groene Schuif. Zet de Groene Schuif nu naar LINKS zodat de Gele Pijpjes met elkaar zijn verbonden. 

Draai terug naar de Groene Knop en daal weer omlaag. Als de lift weer beneden is gekomen draai je rechtsom naar MONITOR 2 en druk je op de oranje knop van de monitor en........

In Monitor 2 zie je dan nu ook een "Pijl". Deze "Pijl"wijst omlaag en ook hier zie je in de driehoekvakjes getallen. TEKEN HET NA.

Deze twee "pijlen" zijn de oplossing voor een puzzel die je, later, in Station 2 moet gaan oplossen. Je moet ze nu even, op een stukje papier, samenvoegen om er een op zijn punt staande vierkant van te maken met daarin 8 driehoekjes waarin je dan de getallen zet zoals zo in de 2 "pijlen" staan. Maar je kunt dit ook niet doen, want ik geef je straks toch de oplossing voor die puzzel..

We zijn klaar op dit Station. Dus ga terug naar de Railkar en erin en druk nu weer op de Vooruitknop.

 De Railkar gaat weer vooruit door de tunnel en bij de splitsing  gaan we de linkertunnel in en we stoppen dan op Station 2. 

We willen nu echter niet op station 2 zijn omdat weeerst wat meer aanwijzingen nodig hebt. Dus klik gelijk weer op de oranje Vooruit Knop om verder door te rijden naar:

Station 3: De Deuren Hal:

Draai rechts, 1 keer vooruit, rechts. Je ziet een dicht luik in de muur. Ga vooruit en druk op de Rode Knop naast het luik. Het luik gaat niet open. 

Draai links. Je kijkt naar een mooie Dubbele Deur, bovenaan een paar treden.

Ga 1 keer vooruit. Je staat dan voor de treden. Draai links. Aan de linkermuur zit een Schermpaneel. Ga er naar toe en klik dan op de Rode Knop onder het paneel. In het scherm verschijnt een lijn. Door de lijn heen staan een aantal geometrische figuren. Als je op de groene knoppen naast het scherm klikt dan Scrol je de figurenlijn in het scherm naar links of naar rechts. 

Er staan heel wat geometrische figuren op de lijn. Teken ze allemaal na. Je zult deze geometrische figuren later nog tegenkomen bij een andere puzzel. Heb je dit, draai je dan helemaal om. In de muur, rechts van de treden, zit een luik. Ga er naar toe en open het luik. Door het raam zie je nu het Draaihuisjes Doolhof van Station 2

Kijk omlaag......onder de huisjes zie je het 2e geometrische figuur...teken het weer na

Kijk weer omhoog en ga uit het raam. Draai rechts. Je staat voor een smalle Rolluikdeur. Klik op de Rode Knop, links naast de deur. Er gebeurt echter niets. Deze Rode Knop is via een groen pijpje verbonden met het bruine kastje. Uit het kastje komen 4 groene pijpjes die dan naar links gaan en via de raam muur dan verdwijnen door de Dubbele Deur muur. Heb je dit allemaal bekijken, ga dan de treden op naar de Dubbele Deur, open de Dubbele Deur en stap 1 keer vooruit. Je bent nu in de:

Deuren Hal: Deel 1:

Blijf staan. De hal kun je verdelen in de Voorhal, de Midden Hal en de Achter Hal. Je staat nu in de Voorhal. Links en rechts zie je een Bruine Deur. In de Midden Hal zie, links en rechts, een Groene Deur. Achterin de Achterhal zie je weer treden die omhoog gaan naar een mooie Dubbele Deur. Ga nu eerst maar 3 keer vooruit naar de Achter Hal. Je staat dan voor de treden.  In de linkermuur zit een Paneel. Paarse Pijpjes gaan langs de linkermuur naar de Dubbele Deur muur en verdwijnen daar door de muur. Klik nu met je Schuinlinksaf Vinger om recht voor het Paneel in de linker muur te komen staan.

 Boven het paneel loopt een Gouden Pijp die, rechts naast het paneel, de muur in gaat. Het paneel heeft 4 vakjes met elk een cirkel. Draai je helemaal om naar de rechter muur. In de rechter muur zit een raampje. De Gouden Pijp gaat door de hal naar dit raampje en verdwijnt dan, links naast het raampje, door de muur. Ga vooruit en kijk door het raampje.  Je ziet een Metalen Deur. Links zie je een Hendel die zit in de Gouden Pijp. Rechts zie je nog net een deel van zo'n Grijze plaat waar je er al 4 van hebt ontdekt.

We beperken ons nu alleen tot de Bruine Deur Links in de Voor Hal en de Groene Deur Links in de Midden hal. 

Ga dus terug naar de ingang van de hal en draai rechts. Je staat nu voor de Bruine Deur Links

Bruine Kamer Linkerzijde:

De Bruine en de Groene Deuren zitten op slot. Maar op het 3e Level: Achterzijde, van de Toren, heb je achter een rooster een Sleutel gevonden. Met deze Sleutel open je hier de 2 Groene en de 2 Bruine Deuren. Dus pak de Sleutel uit je inventory en klik ermee op het sleutel gat van de deur. De sleutel verdwijnt vanzelf weer naar je inventory

Open nu de deur met het handje. Je ziet een Metalen Luik in de vloer van het kamertje. Ga vooruit. Kijk omlaag naar het luik. Klik op het luik. Het gaat niet open. 

Je ziet echter dat het luik is verbonden met de Groene Pijpjes. Kijk weer omhoog. Draai rechts. Je ziet een Hendel in de Groene Pijp. Klik op de hendel. Er gebeurt echter niets. Draai weer rechts. Je ziet dat de Groene Pijp dwars over de binnenkant van de deur gaat en dan verder rondom door de kamer. De "cirkel" van de Groene Pijp is echter verbroken zolang de deur open staat. Sluit dus nu de Deur. 

Draai weer linksom naar de Hendel. Klik weer op de Hendel. Nu gaat de hendel omlaag en blijft ook omlaag staan. Draai links en kijk weer omlaag naar het Metalen vloerluik. Klik weer op het luik en nu gaat het open. Daal de ladder af en draai dan rechts. Je bent in een smalle keldergang. 

Links en rechts hangen er LETTERS aan de muren. Ga door de gang naar achteren maar bekijk steeds de letters en TEKEN ZE NA. Ze zijn een aanwijzing voor een latere puzzel:

Aan het andere einde van deze "lettergang" klim je dan de ladder op. Bovenaan deze ladder ben je dus in een smalle stenen schacht. Boven de ladder zie je een plaat hangen met daarop 8 rondjes en 1 vierkante roze knop. Dit is de eerste aanwijzing voor het nieuwe gebied, je kan er nu nog niks mee maar onthoud dat deze plaat hier is.

Draai links.  Aan de muur zie je weer zo'n Grijze Plaat met 3 zwarte lijntjes en de getallen Rood 14, Blauw 1, Groen 21. 

Draai links. Gouden Pijpjes komen uit de muur. Draai links. De Gouden Pijpjes gaan naar een Hendel. Op de Hendel brand een klein rood lampje. 

Klik op de Hendel. De Hendel gaat omlaag en weer omhoog maar nu is het kleine lampje groen. 

Draai links, kijk omlaag en daal de ladder terug af en ga weer door de "Lettergang" naar de voorste gang en klim weer omhoog naar de Bruine Kamer. Draai je om en open de deur en stap vooruit de Voor Hal weer in. Draai links, 1 keer vooruit en klik met je Schuinlinksaf Vinger op de Groene Deur Links.

Groene Kamer Linkerzijde:

Open deze Groene Deur weer met de sleutel uit je inventory en dan met je handje en stap de kamer in. 

Kijk rond. Er zitten 3 Metalen Platen op de 3 muren. Boven elke plaat zit een knop. De Metalen Platen zijn verbonden met de Paarse Pijpjes. Kijk goed naar de platen. Je merkt op dat de platen een Buiten Vierkant en een Binnen Vierkant hebben. In de Buiten en in de Binnen Vierkanten van elke Plaat zitten Schroeven. 

Klik op de knoppen die boven elk van de 3 platen zitten. De knop krijgt dan een kleur. Er is dus een Blauwe Plaat, een Groene Plaat en een Rode Plaat. Tel dan, voor elke plaat het aantal schroeven dat in het Binnen Vierkant zit en dat in het Buiten Vierkant zit en noteer deze aantallen dan achter de kleur.

 • Lichtblauw: Binnen Vierkant =  4 schroeven. Buiten Vierkant = 8 schroeven. 

 • Groen: Binnen Vierkant = 9 schroeven. Buiten Vierkant = 6 schroeven. 

 • Rood: Binnen Vierkant = 9 Schroeven. Buiten Vierkant = 4 schroeven.

Heb je dit? Verlaat dan deze kamer weer naar de Midden Hal. 

Voor nu zijn we klaar hier. Uiteraard mag je van mij de Bruine Deur en de Groene Deur aan de rechterkant van de hal ook gaan openen om daar in de 2 kamertjes even vast rond te kijken. En ook kun je door de Dubbele Deur achterin gaan om ook daar even te gluren. In de twee kamertjes aan de rechterzijde van de Voor Hal en de Midden Hal vindt je 4 schermen waar je nu niks mee kunt en als je door de dubbele deur, achterin de Achter Hal gaat dan zul je merken dat je dan voor een kloof komt te staan waar je, nu, niet verder kunt. We komen in DEEL 3 B van de walkthrough hier weer terug om dan de rest van de puzzels hier te doen. 

Dus ga nu terug naar de Railkar en er weer in. Klik weer op de Achteruit Knop om terug door de tunnel te rijden naar:

Station 2: Het Draaiende Hutjes Doolhof:

Het 1e Blauwe Fragment:

Draai rechts, 1 keer vooruit en draai links. Alweer een metalen luik in de muur en een Rode Knop. Klik op de Rode Knop. Het luik gaat niet open. Draai je 2 keer linksom. Je ziet een Metalen Deur met een Rode Knop er rechts naast. Links een tralie raam en rechts zie je een paneel met daarop een op zijn punt staande vierkant dat is verdeeld in 8 driehoekjes.  Een blauw pijpje gaat vanuit dit paneel naar de Rode Knop van de deur.

Ga vooruit naar de deur en druk op de Rode Knop. De deur heeft geen power, dus de deur gaat niet open. Draai rechtsom naar het driehoekjes paneel. Wel.....dit heb je eerder gezien. Op de 2 Monitoren in Station 1 heb je de 2 helften van dit paneel gezien. In de driehoekjes stonden de cijfers 1 t/m 8. Ik heb je toen gezegd dat je die twee "Pijlen" moest samenvoegen tot een "op zijn punt staande vierkant met 8 driehoekjes". Wel....dat is dit vierkant. Je kunt op elk driehoekje klikken. Het driehoekje wordt dan oranje. Je moet dat dus doen volgens de cijfervolgorde die je in de twee "Pijlen" zag staan. Dus als volgt:

Klik dus volgens de 1 t/m 8 volgorde op de driehoekjes en draai je dan linksom naar de deur. Klik nu weer op de Rode Knop en nu gaat de deur open. 

Ga 2 keer vooruit naar binnen. Je bent nu in het:

Draaiende Hutjes Doolhof:

Draai linksom zodat je de 4 hutten ziet staan. Er staan 4 Hutten in deze kamer. De hutten hebben aan elke zijden deuren en zijn onderling verbonden door paden. Er zijn Boven Paden en Beneden Paden die via ladders te bereiken zijn. Begin er mee om de Hutten, voor jezelf te benoemen. Noem ze: Links Voor, Rechts Voor, Links Achter en Rechts Achter.

Laten we even gaan zien wat er van ons verlangt wordt hier. Draai rechts, 1 keer vooruit, links en vooruit naar Hut Rechtsvoor

Open de deur door op de rode knop te klikken. Je ziet dat het pad in deze hut nu naar links gaat en dan verder naar de rechterzijde van Hut Linksvoor. 

Volg het pad naar Hut Linksvoor en open de deur van deze hut. Hela.....je kunt Hut Linksvoor via deze zijde niet in. 

Draai je om en keer terug naar Hut Rechts Voor, open de deur en stap de hut weer in en ga dan 2 keer schuinrechts en dan 1 keer vooruit en draai rechtsJe staat nu terug op het beginpad maar nu voor een dubbel Metalen Luik dat in de ijzeren pilaar zit die voor Hut Rechtsvoor staat. Rechts naast het luik zit een Hendel die omhoog staat. Vanaf deze hendel gaat een Gouden Kabel naar de achterkant van Hut Rechtsvoor. Er gaat ook een Blauwe Rail, langs het plafond, hiervandaan en dan langs de rechtermuur, naar de achtermuur, achter de Hut RechtsachterOpen het Metalen Luik. Je ziet nu een paneel met 4 Cirkels. In de 4 Cirkels staan strepen. Dit is het HUT ROTATIE PANEEL

Als het nu goed is dan staan de strepen in Linksboven en Linksonder Verticaal en de strepen in Rechtsboven en Rechtsonder staan nu als een "Back Slash". Deze 4 Cirkels stellen dus de 4 Hutten voor. Door op de cirkels te klikken verdraai je de hutten. Noem deze Cirkels nu precies zo zoals je ook de hutten hebt benoemd.

Ik ga het je nu eerst maar even uitleggen. In deze Hal bevinden zich 2 Metalen Deuren die je moet zien te bereiken. De ene deur bevindt zich in de linkermuur, aan de linkerzijde van Hut Linksachter. De 2e Metalen deur zit hoog in de achtermuur, aan de achterzijde van Hut Linksachter. Je dient dus een ononderbroken pad te maken naar deze 2 deuren en daartoe zul je bepaalde hutten moeten draaien.We gaan nu eerst naar de:

Metalen Deur links van Hut Rechts achter:

Klik, op het HUT ROTATIE PANEEL, nu 1 keer op Linksachter om de streepjes in deze cirkel HORIZONTAAL te zetten.

Laat Rechtsvoor en Linksvoor staan zoals ze staan en klik 1 keer op Rechtsvoor om de Back Slash te veranderen in een Slash.

Draai rechts. Je ziet nu, rechts in de muur, een klein metalen luikje. Dit luikje was je waarschijnlijk al eerder opgevallen. Ga vooruit en draai rechts, of ga via de schuinrechts vinger naar dit luikje. Open het luikje door op de knop te klikken. Een Hendel met een rood lampje. Klik op de Hendel. De hendel gaat omlaag en weer omhoog en het rode lampje is dan groen. 

Je hebt hiermee de Rode Knop om de Metalen Deur, waar je nu op weg naar toe gaat, te openen van stroom voorzien. Draai je om naar Hut Rechtsvoor en ga vooruit naar de hut. Open de deur van de hut en.....kijk kijk....Door op het HUT ROTATIEPANEEL de Back Slash in de rechtsonder cirkel te veranderen in een gewone Slash heb je deze hut dus een slag gedraaid. Het pad door de hut gaat nu naar rechts. Oké......we gaan nu de route volgen naar de 1e Metalen Deur. Let goed op en probeer geen fouten te maken. Het kan nogal verwarrend zijn. Ga:

Vooruit, schuinrechts, rechts, kijk omlaag en daal de ladder af naar het beneden pad, 

2 keer rechtsom, schuinrechts,4 keer vooruit, klim 3 keer de ladder op, schuinrechts, je staat bij Hut Linksvoor, open de deur van de hut, 2 keer vooruit door de hut, rechts, 

kijk omlaag en daal de ladder af, 2 keer rechts, 4 keer vooruit, links, 2 keer vooruit, klim de ladder op, schuin links, je bent bij Hut Links achter, 

open de deur van de hut, vooruit, schuinrechts, rechts, draai je om links, kijk omlaag en klim weer de ladder af,

 2 keer rechts, 2 keer vooruit, links, vooruit,  klim de ladder op, schuin rechts, je bent nu bij Hut Rechtsachter, open de deur van de hut. 

Door de hut zie je nu de 1e Metalen Deur. Ga 2 keer vooruit door de hut en je staat voor de Metalen Deur.  Klik op de deur. Helaas gaat ie niet open.  Draai je terug om naar de hut.  Deze zijde van de Hut heeft 2 Rode Knoppen.  Klik op de Linker Rode Knop. Je hoort iets open schuiven.  Draai je terug om naar de Metalen Deur en zie.....die is nu open. 

NB: Krijg je nu deze Metalen deur niet open als je op de linker rode knop klikt, dan komt dat omdat je aan het begin, voor Hut Rechtsvoor, vergeten bent om die hendel achter het kleine muurluikje omlaag en omhoog te klikken. Je zult dan de gehele route terug moeten volgen omdat alsnog te gaan doen.

Ga vooruit de roodstenen kamer in. Boven het kleine laddertje zit een raam. Klik in het raam. Je staat dan op het kleine laddertje en kijkt door het raampje. 

Door het raampje kijk je de Deuren Hal van Station 3 in. Om precies te zijn kijk je naar het paneel dat in de Achter Hal van de Deuren Hal aan de linkermuur zit. Je bent dus nu in het kamertje dat je al zag toen je, in de Deuren Hal, ook door dit raam keek. De Gouden Pijp begint dus aan deze kant van het raam, gaat helemaal om het raam heen en dan door de Deuren Hal naar dat paneel aan de overkant. Rechts naast het raam zitten 2 Rode knoppen. Links naast het raam zit een Gouden Knop met Streep.

Klik eens op de bovenste Rode Knop. In het paneel, aan de muur in de Deuren Hal, zie je dan een Gele Stip door de 4 cirkeltjes van dat paneel heen gaan. Klik op de Onderste Rode Knop. Hiermee verzet je de Gouden Knop 1 positie. Klik weer op de Bovenste Rode Knop. Weer zie je de Gele Stip door het paneel gaan, maar nu in een andere volgorde.

Laat mij het je nu eerst weer even uitleggen.

Als je op de Bovenste Rode Knop klikt, dan zie je dus op het paneel de Gele Stip, in een bepaalde volgorde, door de 4 vakjes gaan.Druk je op de Onderste Rode Knop dan verzet je de Gouden Knop 1 positie en als je dan weer op de Bovenste Rode Knop klikt dan gaat de Gele Stip, op het paneel, via een andere volgorde door de vakjes.Die Gele Stip maakt steeds, door de volgorde waardoor ie door de 4 vakjes gaat, een LETTER.

Zie de Gouden Knop als een KLOK en de streep op de Gouden Knop als de WIJZER van de klok.Met de Onderste Rode Knop kun je de Gouden Knop dus in 12 posities zetten. Dat zijn dan de UREN van de Klok.Als je, met de Onderste Rode Knop, nu steeds de Gouden Klok op alle uren van de klok zet en dan steeds op de Bovenste Rode Klok klikt dan maakt de Gele Stip, in het Paneel aan de overkant van de Deuren Hal, een BEPAALDE LETTER. Noteer die Letter bij het UUR van de Klok.

NB: je moet de 4 vakjes in het paneel als stippen zien. Als je dan op de Bovenste Rode Knop klikt dan "beschrijft" de Gele Stip een "lijn" van vakje naar vakje en in deze "lijn" kun je dan een letter herkennen.

De Letters die de Gele Stip maakt heb je gezien in de "Lettergang" onder de Bruine Kamer Links van de Deuren Hal.Begin op de 1 uur positie en Klik dan op de Bovenste Rode Knop en noteer de Letter die je de Gele Stip ziet maken.Zet vervolgens de Wijzer op 2 uur en klik weer op de Bovenste Rode Knop en noteer de letter weer. Ga zo door tot je helemaal de klok rond bent gegaan.Noteer het allemaal in een schema, zoiets als dit:

Uren van de Gouden Knop

Letter die de Gele Stip maakt

1 uur C
2 uur Omgekeerde N
3 uur U
4 uur Omgekeerde U
5 uur X met streep links
6 buur X met streep onder
7 uur Omgekeerde Z
8 uur Omgekeerde C
9 uur X met streep boven
10 uur X met streep rechts
11 uur N
12 uur Z

Heb je dit? Zoom dan uit het raam en draai links. Weer een Grijze Plaat. 

Ik raak de tel een beetje kwijt voor wat deze Grijze Platen betreft. Deze heeft dus weer 3 lijntjes die een figuur maken en de cijfers Rood 6, Blauw 15, Groen 10. Teken het weer na.

Draai je om naar de andere muur. Een Hendel met een rood lampje. De hendel zit vast aan de Gouden Kabel. Klik op de hendel. Het rode lampje wordt nu groen. 

Je hebt hiermee de Knop van de 2e Metalen deur geactiveerd, en daar gaan we nu naar toe. Maar eerst moet je nu terug naar het HUT ROTATIE PANEEL. Dus volg de route nu in omgeerde volgorde. Ik ga dit nu niet weer stap voor stap voor je uitschrijven. Het is gewoon de route in omgekeerde volgorde terug volgen. Ik zie je zo meteen wel weer bij het HUT ROTATIE PANEEL:

Naar de 2e Metalen Deur achter Hut linksachter:

Terug bij het luik van het Hut Rotatie paneel, open je het luik weer. Zet nu op het paneel de Rechtsachter cirkel op de Slash positie en de Linksvoor cirkel op Verticaal.

Ga weer naar Hut Rechtsachter en open de Hut Deur. Volg nu deze route:  Vooruit, schuinrechts, rechts, kijk omlaag, daal de ladder af, 

2 keer rechts, schuinrechts, 4 keer vooruit, klim de ladder op, schuinrechts, open de deur van hut links voor, 2 keer vooruit, rechts, 

kijk omlaag, daal de ladder af, 2 keer rechts, 4 keer vooruit, links, 2 keer vooruit, klim de ladder op, schuin links, vooruit. 

Je bent weer bij hut Links achter. Open de deur van de hut en......het pad door de hut gaat nu naar links, naar de achterzijde van Hut Rechts achter

Ga door de hut naar de   achterkant van Hut Rechtsvoor. Hier heeft Hut Rechtsvoor dus 2 Rode Knoppen. 

De linker Rode Knop zit verbonden met de Gouden Kabel. Klik op de Linker Rode Knop.  Je hoort een "Ding" geluid en het lampje op de knop is nu groen. Helaas moet je nu weer terug naar het HUT ROTATIE PANEEL, dus volg de route weer in omgekeerde volgorde en zorg dat je weer voor het dichte luik van het Hut Rotatiepaneel komt te staan.

Terug bij het Hut Rotatie paneel klik je nu op de Hendel die er rechts naast hangt en dus ook hier verbonden is met de Gouden Kabel. De Hendel gaat omlaag en weer omhoog en, achter het luik, hoor je iets verschuiven. Open het luik van het Rotatiepaneel weer. Hela.....het Rotatie paneel is weg. Je hebt het naar boven gezonden door de paal en inplaats van het cirkelpaneel staat er nu hier een Plattegrond. Zoom in op de plattegrond om het beter te kunnen bekijken.

Het is dus een schetsje van deze Hutjes ruimte. De groene lijnen zijn de kabels die je hier al hebt geactiveerd. De rode cirkel, achter Hut Rechtsachter, is waar je uiteindelijk moet belanden en waar je het 1e Blauwe Fragment zult vinden. Je ziet de  2 metalen deuren, links en achter Hut Linksachter. Je ziet ook dat  vanaf de 2e Metalen Deur de Blauwe Rail rechtsom door de kamer gaat naar.....de Paal van het Hut Rotatiepaneel. We gaan dus nu naar de 2e Metalen Deur. Zoom uit de plattegrond en sluit het luik. Klik weer op de Hendel, rechts naast het luik. Open het luik weer en....Het Hut Rotatiepaneel is nu terug.

Zet nu de Linksachter Cirkel op Verticaal. De Linksvoor Cirkel op Horizontaa. De Rechtsvoor Cirkel op Back Slash.

Sluit het luik en klik weer op de Hendel.  Ga weer naar Hut Rechtsvoor, open de deur en volg nu deze route:

Vooruit, schuinrechts, vooruit, open hut deur, 2 keer vooruit, rechts, 3 keer vooruit, rechts, vooruit, links, 

Open deur van Hut Linksachter, 2 keer vooruit en klim de ladder op.Bovenaan de ladder sta je dan voor de 2e Metalen Deur. Het lampje op de Rode Knop is groen, dus deze knop heeft stroom. Dat komt omdat je achter de 1e metalen deur de hendel hebt overgehaald. Druk dus op de Rode Knop. De Metalen Deur gaat open. Ga vooruit naar binnen en draai rechts. Hela....Je bent in een Tram. 

De Tram hangt aan de Blauwe Rail, dus het is eigenlijk een kabelbaantje. Druk op de Vierkante knop en.....

De Tram gaat nu via de Blauwe Rail door de kamer en levert je af aan de BOVENKANT van de Paal waar het Hut Rotatiepaneel in zit.  Draai rechtsom. Een Geribbeld Metalen Luik. Open het luik en.....Het Hut Rotatiepaneel staat nu hier boven.  Zet nu: Rechtsachter op Back Slash en Rechtsvoor op Slash

NB: Zie je nu het Rotatiepaneel niet, dan heb je vergeten om weer op de Hendel te klikken van het Rotatiepaneel. Je zult dan terug moeten om dat alsnog te doen.

Draai je terug om naar het raam en klik weer op de knop. De Tram gaat achteruit terug en levert je weer af achter Hut Linksachter. 

Draai rechts om. We gaan nu de route volgen naar Hut Rechtsachter en wel als volgt:

Vooruit, kijk omlaag, daal de ladder af, 2 keer rechts, open hut deur, 2 keer vooruit, rechts, vooruit, links, 3 keer vooruit, links, 

open hut deur, vooruit, schuinlinks, vooruit, en je staat nu voor Hut Rechtsachter, open hut deur, vooruit, schuinlinks, rechts en......

een Ribbelluik aan het einde van het pad.Ga vooruit naar het ribbelluik en druk op de Rode Knop boven het luik. 

Het luik gaat open. In het luik staat het 1e Blauwe Fragment...pak het

Je moet nu terug naar de Kabeltram bij de 2e Metalen deur. Dus zoom uit het luik, draai je om en volg de route nu terug naar de ladder achter Hut Linksvoor. Ook dit is weer gewoon de route in omgekeerde volgorde terug volgen. Klim de ladder weer op en open de Metalen Deur en stap de Kabeltram weer in. Druk weer op de knop onder het raam en de tram gaat weer naar de bovenkant van de paal. Draai rechts en zet, op het Rotatiepaneel, de Rechtsvoor Cirkel weer op de Back Slash:

Keer met de Tram terug naar de 2e Metalen Deur en stap de tram uit en volg deze route nu terug naar de voorzijde van Hut Rechtsachter, dus naar het onderste Luik van het Rotatiepaneel:  Vooruit, kijk omlaag, daal de ladder af, 2 keer rechts, open hut deur, 2 keer vooruit, rechts, vooruit, links, 3 keer vooruit, links,open hut deur, 3 keer vooruit, open hut deur, vooruit, 2 keer schuinrechts en je bent terug bij het begin.

Recht voor je is dus nu weer het "stationshuisje". Ga 3 keer vooruit, druk op de Rode Knop om de deur te openen en ga 2 keer vooruit en draai links.

 Je bent terug bij de Railkar. Stap de Railkar weer in, draai rechts en druk op de Vooruitknop. 

De Railkar brengt je nu terug naar Station 3: De Deuren Hal,  en dus in:

Station 3: De Deuren Hal: Deel 2:

De Railkar heeft je weer afgeleverd op Station 3 van de Ondergrondse Spoorweg. Ik ga er van uit dat je zelf nog weet hoe het er hier uitziet en wat je hier in DEEL 3A al hebt gedaan.

Vanuit de Railkar ga je schuinrechts, schuinlinks en dan vooruit door de poort. 

Je staat weer voor de treden met de Dubbele Ingangsdeur van de Deuren Hal. 

Draai rechts en ga weer naar het metalen Raamluik dat in de rechtermuur zit. Open het luik weer en klik weer in het raam. 

Je kijkt weer de Hutjes zaal in. Kijk omlaag. Je ziet nu een Groen Figuur, aan het einde van het onderste pad bij Hut Linksvoor. Teken het na.

Kijk weer omhoog en zoom uit het raam. Draai weer eventjes rechtsom naar de smalle Rolluikdeur. Zoals je weet gaat deze deur niet open als je op de Rode Knop klikt. Daar gaan we nu verandering in brengen. Merk nog even op dat de Rode Knop vast zit aan de Groene Pijpjes. Draai je rechtsom en ga schuinrechts naar de treden en dan naar de Dubbele Deur. Open de deur en stap vooruit. Je bent terug in de Voor Hal.

De vorige keer zijn we door de Bruine Deur en de Groene Deur aan de linkerzijde van de Hal gegaan. Nu gaan we even kijken wat er zich achter de Bruine Deur en de Groene deur aan de rechterzijde bevind. Dus maak deze 2 deuren open met je sleutel en ga binnen in beide kamertjes kijken. 

In beide kamers vindt je 2 panelen, dus in totaal zijn er 4 panelen. Elk paneel heeft 4 vierkanten en in elk vierkant staat een zwarte cirkel. Als je op de bovenste 3 cirkels van elk paneel klikt dan komt er een Geel Bolletje in. In de onderste cirkel van elk paneel kun je verschillende figuren klikken. 

Speel er maar even mee en merk ook op dat deze 4 panelen verbonden zijn met de Groene Pijpjes, dus met de Rode Knop van de smalle Rolluikdeur. Wat moet je nu doen met deze 4 panelen? Wel....als je bent uitgespeeld met de panelen ga dan naar de Achter Hal. In de Achter Hal hangen 4 Lampen. Elke Lamp heeft 3 Bolletjes en elke lamp zit met een muurplaatje vast aan de muur. 

Er hangen 2 lampen aan de linkermuur en 2 aan de rechtermuur. Bekijk deze 4 lampen en noteer, voor elke lamp, WELKE BOLLETJES BRANDEN en noteer ook de VORM van de MUURPLAAT waarmee de lampen aan de muur vast zitten.

 • De lamp, die aan de linkermuur, boven het "letterbolletjes" paneel hangt is Lamp Linksvoor en hiervan branden het Linker en het Middelste Bolletje. De muurplaat heeft de vorm van een Half Maantje. 

 • De lamp, die aan de linkermuur, boven de treden hangt is Lamp Linksachter en hierop branden het Middelste en het Rechter Bolletje. De muurplaat is een Vierkant. 

 • De Lamp, die aan de rechtermuur, boven het raam hangt is Lamp Rechtsvoor en hiervan branden het Rechter en het Linker Bolletje. De muurplaat is een Cirkel. 

 • De Lamp, die aan de rechtermuur, boven de treden hangt, is Lamp Rechtsachter en hiervan branden alle 3 bolletjes en de muurplaat is een omgekeerde Driehoek.

Heb je dit? Je moet dus de situatie van de lampen op de 4 Panelen in de 2 kamertjes gaan instellen. Ga naar de:

Bruine Kamer Rechterzijde:

 • Op het Rechterpaneel stel je de situatie van Lamp Linksachter in. Dus: een Geel Bolletje in de Middelste en in de Rechter Cirkel en een Vierkantje in de Onderste Cirkel. 

 • Op het Linkerpaneel zet je de situatie van Lamp Rechtsachter in. Dus een Bolletje in de 3 bovenste cirkels en een driehoek in de onderste cirkel.

Groene Kamer Rechterzijde:

 • Op het Rechterpaneel zet je de situatie van Lamp Rechtsvoor. Dus een Geel Bolletje in de Linker, Rechter en de Onderste Cirkel. 

 • Op het Linkerpaneel komt de situatie van Lamp Linksvoor. Dus een Bolletje in de Linker en de Rechter Cirkel en een Half Maantje in de Onderste Cirkel.

Heb je dit? Ga dan nu terug naar de Smalle Rolluikdeur. Terug bij de Rolluikdeur klik je weer op de Rode Knop en.....JOEPIE....de deur gaat nu wel open. 

Ga vooruit het kleine kamertje in. Draai links naar de linkermuur. Een Groene Plaat met, rechts ervan, een Hendel. Deze Groene Plaat is de achterkant van het Rolluik in de linkermuur van Station 2. Klik op de Hendel om deze omlaag te zetten.Draai je om naar de andere muur. Ook een Groene Plaat met Hendel. Dit is de achterkant van het Rolluik dat aan de andere kant van deze muur zit, in de begin gang van dit station. Zet ook deze hendel omlaag.

Draai rechts en ga terug door de smalle deur. Draai links en ga dan schuinlinks naar de poort, naast de rolluikdeur en recht voor de treden. Ga vooruit door de poort en draai links. 

Je staat weer voor het rolluik dat je eerder niet kon openen. Klik op de Rode Knop en....het luik gaat nu wel open. In het muurvak staat het "1e Fragment van de Rekenkundige Schijf". GRIJP HET:

Draai je om en ga terug naar en in het Railkarretje. 

Klik weer op de Achteruit Knop en het karretje rijd terug naar:

Station 2: Hutjes Doolhof

Draai rechts. In de linkermuur van Station 2 zie je het metalen rolluik weer. Ga er via schuinlinks nu weer recht voor staan en druk weer op de Rode Knop. Ook dit rolluik gaat nu open en in het muurvak staat dan het "2e Fragment van de Rekenkundige Schijf". GRIJP HET. 

Ga terug de Railkar in en druk weer op de Achteruit knop om nu terug te rijden naar:

Station 1: Schepen Galerij.

De wissel in de tunnel moet worden omgezet zodat de Railkar naar rechts door de tunnel kan gaan als je weer vooruit gaat. Draai rechts. Je ziet weer het 9 Vierkantjes Paneel dat verbonden zit met de Groene Houten Kast aan de linkermuur. Dat is het Wisselkastje. Ga vooruit en draai linksom naar het groene kastje. Klik op de Rode Knop. Het kastje gaat niet open. Draai rechtsom naar het 9 Vierkantjes Paneel. Wel.....Op de Rail Monitor van het 1e Level van de Toren, heb je gezien in welke volgorde je op de 9 vierkantjes moet klikken. Ik heb je toen gezegd dat je dat moest noteren. Klik dus nu hier op dit paneel op de vierkantje volgens de 1 t/m 8 volgorde die je gezien hebt op de Rail Monitor. 

Klik, als laatste op het middelste vakje 9.

Draai dan weer linksom naar het groene deurtje en klik weer op de Rode Knop. Het groene deurtje gaat nu open. 

In het kastje zit de Wisselhendel. De Hendel staat nu naar links. Klik op de Hendel om deze naar rechts te zetten.

Sluit de kast en ga terug de Railkar in en rij weer vooruit door op de Vooruit Knop te klikken. 

De Railkar gaat bij de wissel nu de Rechtertunnel in. Het is maar een kort stukje want je karretje stopt bij een instorting. 

Draai links. Weer een Metalen Luik. Klik op de Knop om het luik te openen. 

Je ziet een Cirkel die is verdeeld in 9 vakjes. In de vakjes staan de cijfers 1 t/m 9. Teken het na. Je hebt dit zo meteen nodig.

Klik weer op de Achteruit Knop van de Railkar en rij nu weer terug naar Station 1: Schepen Schilderijen Galerij

Open hier weer het Wisselkastje en zet de Hendel weer naar links. 

Duik de Railkar weer in en rij nu weer vooruit en nu helemaal door naar het einde van de Linkertunnel. Je bent nu op:

Station 4: De Vierkantjes Puzzel:

Draai rechtsom in de Railkar. Je ziet een grote Groene Cirkel, een Rode Knop en een Metalen Deur. Ga vooruit naar de groene cirkel en klik op de Rode Knop. De Metalen deur gaat echter niet open. De Groene Cirkel heeft 9 vakjes. Wel....dit heb je zojuist gezien in de rechter tunnel. 

Klik dus op de 9 vakjes volgens de 1 t/m 9 volgorde die je zojuist hebt gezien in de zwarte cirkel, achter het luik in de rechter tunnel. Klik dan weer op de Rode Knop. 

Draai rechts. De Metalen Deur is nu open en je kijkt een kleine vierkante kamer in. 

Aan de achtermuur hangt een groot paneel waarop je een Vierkant ziet. Dat Vierkant is verdeeld in een Buiten Vierkant en een Midden Vierkant. Aan de linkermuur hangt een groot paneel met kleurvakjes en aan de rechtermuur zie je 2 ronde vakken. Ga vooruit naar binnen. Je staat voor het Vierkant Paneel. Links en rechts een lijn. De linkerlijn gaat het Buiten Vierkant in en de rechterlijn gaat het Binnen Vierkant in. De lijnen hebben een Bovenpijl en een Onderpijl waar je op kunt klikken. Draai rechtsom naar de 2 ronde vakken. In het bovenste ronde vak zit een lamp en in het onderste ronde vak zit een groene hendel. De groene hendel staat nu op "12 uur" en de lamp is wit. Als je op de Groene Hendel klikt dan verzet je deze naar rechts en krijgt de lamp een andere kleur. 

Door dus op de Groene Hendel te klikken kun je de lamp de kleuren: Rood, Groen, Paars, Donkerblauw, Lichtblauw, Geel, Oranje en Wit, geven. Zorg dat de lamp weer Wit is.Draai je om naar het grote paneel met de kleurvakken. Het paneel heeft 8 Kleurvakken. Het zijn dus de 8 kleuren van de lamp. Naast elk vak zie je, links en rechts, een cijfer vak waar nu steeds de 0 in staat. Je kunt nergens klikken in dit paneel.

Wat is nu de bedoeling. In de Groene Kamer Links, van de Deuren Hal in Station 3, heb je 3 Vierkante Metalen Platen gezien. Boven elke plaat zat een knop die een bepaalde kleur had als je er op klikte. Die 3 Metalen Platen waren ook verdeeld in een Buiten - en een Binnen Vierkant en ik heb je de Schroeven laten tellen op die Metalen platen en het aantal schroeven heb je toen gekoppeld aan de Kleur van de knop boven de platen. 

Wel....Je moet nu hier, op het Vierkant Paneel, nu het aantal schroeven invoeren voor de Binnen -en de Buiten Vierkanten van de kleuren Rood, Blauw en Groen. 

Pak je notitie van de aantallen schroeven er nu bij. Draai je om naar de Lamp. Maak de Lamp nu Rood door op de groene hendel te klikken. 

Draai linksom naar het Vierkant Paneel: ROOD: De schroefaantallen voor Rood was: Buiten = 4, Binnen = 9. Klik nu 4 keer op de Bovenste Pijl Links en dan 9 keer op de Bovenste Pijl Rechts. Ga je mis dan kun je via de Onderste Pijlen weer het aantal verlagen.  Draai je dan even om naar links, naar het Kleuren Paneel. Je ziet nu de cijfers 4 en 9 naast het Rode Vak staan. 

Zet de Lamp nu op GROEN en draai weer naar het Vierkant Paneel: 

GROEN: Klik 6 keer op de Bovenste Pijl Links en 9 keer op de Bovenste Pijl Rechts. 

Zet de Lamp nu op LICHTBLAUW en draai weer om naar het Vierkanten Paneel: LICHTBLAUW: Klik 8 keer op de Bovenste Pijl Links en 4 keer op de Bovenste Pijl Rechts.

Draai je om naar het Kleuren Paneel en controleer nu of de juiste getallen naast de kleuren Rood, Groen en Blauw staan:

Je hebt nu die 3 Metalen Platen, in de Groene Kamer Links van de Deuren Hal, geactiveerd. Maar zoals je ziet blijven er nog 5 kleuren over. Ik denk dus dat we deze kleuren/aantallen ergens anders moeten gaan zoeken. Duik de Railkar weer in en rij nu, achteruit, helemaal terug naar het begin van de spoortunnel, dus naar de TOREN.  Je bent dan terug op Station 0, dus bij de tunnel onder de Toren. Stap uit de railkar de tunnel in en klim via ede ladder omhoog naar de ingang van de toren op level 1

We gaan nu verder met:

Hoofdstuk 9: De Toren: Deel 2: De Cirkel Tram

2019: Walkthrough door: Louis Koot