2019: Walkthrough door: Louis Koot

Hoofdstuk 9: De Toren: Deel 2: De Cirkel Tram

Ik ga er van uit dat je de weg door de Toren nog wel weet en dus de routes weet naar de verschillende Blauwe Deuren op de diverse Levels van de Toren. Ik heb echt geen zin om telkens nu weer al die routes stap voor stap weer op te gaan schrijven. We moeten nu weer naar Level 3: Achterzijde om nu de Haltes van de Cirkel Tram eens nader te gaan onderzoeken. Dus ga deToren in en klim via de trappen omhoog naar Level 3. Draai je om, ga de toren in  en klim, via de draaitrappen. Op Level 3 draai je rechts en  ga je aan de achterzijde naar buiten envolg je het ijzeren pad naar de blauwe poort van:

3e Level: Achterzijde:

De Tram Haltes

Open de Blauwe Deur en ga dan 3 keer vooruit. Je staat weer in de Tram, die door de ronde tunnel helemaal rondom de Kristal gaat. 

Je bent hier dus op Halte 1. Draai links en klik op de vierkante knop, onder het raam. 

De Tram rijd vooruit en stopt op:

Halte 2:

Je weet al dat hier, rechts, de deur naar de Kristal Grot geblokkeerd is. Draai links en stap de nis 1. Aan elk van de drie muren hangt hier een paneel. Links is Paneel 1, achtermuur is Paneel 2, Rechts is Paneel 3. Bekijk de panelen. Elk paneel heeft 3 schermpjes en onder elk schermpje zit een knop waar je op kunt klikken. In elk linker schermpje kun je 12 verschillende meetkundige figuren klikken. In de twee andere schermpjes kun je de cijfers 0 t/m 9 klikken en hiermee kun je dan de getallen 0 t/m 99 maken. Deze 3  panelen zitten, boven, vast aan blauwe pijpjes en onder vast aan bruine pijpjes.

Zorg dat de 3 panelen weer in de beginstand staan, zwart schermpje en 2 nullen. Draai je om naar de Tram. Links en rechts naast de ingang van de nis hangt een kastje. Het rechterkastje zit aan de Blauwe Pijpjes vast en heeft de cijfers 1, 2, 3 en 4 lampjes. Als je op de Rode Knop, onder het kastje, klikt dan gaan de lampjes kortstondig branden. Het kastje zit, via de blauwe pijp, verbonden aan het linkerkastje. Het Linkerkastje zit vast aan 3 bruine pijpjes. Op het kastje zie een cirkel met daarin 3 horizontale lijnen. Via bruine lijnen is de cirkel verbonden aan de 3 pijpen. We hebben echt meer aanwijzingen nodig voor deze 3 panelen. Stap terug in de Tram, druk weer op de knop en de tram rijd door naar:

Halte 3:

Draai links en stap de nis in. In de achtermuur zit een Metalen Deur die niet open gaat als je op de Rode Knop klikt.

 Zowel aan de linkermuur als aan de rechtermuur hangen 2 panelen. Bekijk ze alle 4.

Linkermuur:

 • Linkerpaneel: Dit paneel heeft als symbool een 4-puntige Vierkant. Het heeft een schermpje met 2 rode knoppen. Met de bovenste knop tel je op van 0 naar 9 en met de onderste knop tel je af van 9 naar 0.

 • Rechterpaneel: Heeft geen symbool en maar 1 Rode Knop. Als je 1 keer op de rode knop klikt dan verschijnt er een Kruis in het schermpje. Klik je 2 keer op de Rode Knop dan verschijnen er 2 Gebogen lijnen, rechtsboven en linksonder. Klik je 3 keer op de Rode Knop dan verschijnen er twee andere Gebogen Lijnen, Linksboven en Rechtsonder.

Rechtermuur:

 • Linkerpaneel: Symbool is een Kruis. 2 knoppen waarmee je optelt van o naar 9 en af telt van 9 naar 0.

 • Rechterpaneel: Symbool is een 8-puntige Cirkel en ook hier tel je op van 0 naar 9 en tel je af van 9 naar 0.

Deze 4 panelen zijn verbonden met een grijze pijp. Geen idee wat de bedoeling is. Ga de Tram weer in en rij door naar:\

Halte 4:

Ga links de nis weer in. Achtermuur heeft een grote dubbele schuifdeur. Linkermuur heeft een groot Simulatie Paneel en op de rechtermuur zie je een groot vakjes paneel waarin je al die geometrische figuren ziet staan die je ook al hebt gezien in het kleine schermpje met de 2 groene knoppen, links van de ingang van de Deuren Hal.

Simulatie Paneel:

Ga recht voor het Simulatie Paneel staan. Bekijk het. Het paneel heeft 25 vakjes. De middelste 9 vakjes zijn bruin, de overige 16 zijn blauw. Rechts zit een Rode Knop, links zie 2 Bruine Pijpjes. De Rode Knop zit verbonden met het ding, bovenaan de bruine pijpjes. Je ziet ook een geel lampje, links in de bruine pijp.De bruine Pijp gaat linksboven het paneel in en komt er linksonder weer uit.

Als je in de vakjes van het paneel klikt dan komen er oranje lijnen in te staan die verschillende vormen kunnen hebben. Het is de bedoeling dat je dus in de vakjes klikt om dan met de Oranje Lijn een ONONDERBROKEN verbinding te maken vanaf de Bruine Pijp Linksboven naar de Bruine Pijp Linksonder. Je moet dit in 2 stappen gaan doen. Zorg dat alle vakjes weer LEEG zijn:

De 9 Bruine Vakjes: Oplossing voor het ? paneel:

We gaan eerst de middelste 9 Bruine Vakjes doen. Het aantal klikken dat je in deze 9 Bruine Vakjes doet geeft je de oplossing van het ? paneel dat je hebt gezien in één van de "Radiatoren" Kamers in NIS 2 van de Blauwe Koepel Kamer op het 3e Level Voorzijde van de Toren. Noteer dus het aantal klikken dat je in elk van deze 9 Bruine Vakjes moet doen om de juiste oranje lijn erin te krijgen. Nummer deze 9 Bruine Vakjes, van linksboven naar rechtsonder, als: A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Klik dan: 1 keer in A, 3 keer in B, 3 keer in C, 2 keer in D, 3 keer in E, 2 keer in F, 1 keer in G, 1 keer in H, 2 keer in I.

Heb je dit zo gedaan dan ga je de lijnen in de middelste 9 bruine vakjes verder verbinden tot een ononderbroken lijn door nu de juiste lijnen in de blauwe vakjes te klikken. Hiervan hoef je het aantal klikken niet te onthouden.Je hebt dan een ononderbroken oranje lijn gemaakt die nu de 2 bruine pijpen, door het paneel heen, met elkaar verbindt.   Klik dan op de Rode Knop en....het gele lampje gaat nu aan.

Draai rechtsom naar de grote dubbele schuifdeur en open deze deuren. OEPS......je hebt groot, groter en groots. 

Dit is een hele grote Cirkel. Er loopt een verticale SCHEUR door de cirkel en rechts zit weer de onvermijdelijke Rode Knop. Dit is de

Rekenkundige Schijf:

Laten we er maar mee beginnen om die "scheur" te dichten. Dus pak de 2 : Rekenkundige Schijf Fragmenten" uit je inventory en klik ze in de scheur.

Het ene fragment past boven in de scheur en het andere past er onder in. 

Klik dan 1 keer op de Rode Knop om de gehele schijf 1 kwartslag te draaien. De "scheur" is dan horizontaal. Bestudeer de schijf. WAT ZIE JE ER OP.

 • Linksboven zie je 9 vierkantjes in 3 rijen van 3. Horizontaal moet je steeds 3 vierkantjes met elkaar vermenigvuldigen en verticaal moet je steeds 3 vierkantjes optellen. 
  De uitkomst is steeds een "Diamantjes". Noem dit onderdeel A.

 • Linksonder zie je 6 "Diamandjes"in 3 rijen van 2. Horizontaal moet je steeds 2 diamantjes van elkaar aftrekken en verticaal moet je steeds 3 diamantjes optellen.
  De uitkomst is steeds een Cirkeltje. Noem dit Onderdeel B.

 • Rechtsboven zie je 3 Cirkeltjes en nog 1 cirkeltje. Hier moet je dus steeds cirkeltjes van elkaar aftrekken.
  De uitkomst is steeds een 8 hoekige cirkel. Noem dit Onderdeel C.

 • Rechtsonder zie je de 3 symbolen van de 3 van de 4 panelen die in Halte 3 hangen. Noem dit Onderdeel D.

Als je, vanaf Onderdeel A de lijntjes volgt dan zie je dat je de Uitkomsten van A moet invullen in B. De Uitkomsten van B moet je invullen in C en de Uitkomsten van C zijn dan de GETALLEN van D. Daar gaat het dus om. Het gaat er dus om dat je, via A, B en C komt tot een getal voor elk van de 3 symbolen van D, dus voor elk van de 3 panelen van Halte 3. Het wordt gewoon een kwestie van invullen.

Wat weet je? Wel....Je weet dat Onderdeel A hetzelfde is als de 9 Bruine Vakjes van het Simulatie Paneel en ook als de 9 vakjes van het ? paneel in dat je gezien hebt in Nis 2 van de Blauwe Koepel Kamer. Je weet hoeveel keren je in elk van die 9 Bruine Vakjes hebt geklikt. Vul deze getallen nu in de 9 vakjes van A in en maak de sommen:

Onderdeel A

1 x 3 x 3 = 9
+   +   +    
2 x 3 x 2 = 12
+   +   +    
1 x 1 x 2 = 2
=   =   =    
4   7   7    

Volg nu de lijnen van elk van de uitkomsten van A naar de diamantjes van Onderdeel B en vul de betreffende uitkomst daar dan in en maak de sommen.

Onderdeel B:

12 - 4 = 8
+   +    
9 - 7 = 2
+   +    
7 - 2 = 5
=   =    
28   13    

Volg nu de lijnen van elke uitkomst van Onderdeel B naar de cirkeltjes van Onderdeel C en vul in die cirkeltjes dan de betreffende uitkomst van B in en maak weer de sommen.

Onderdeel C:

28 - 8 - 13 = 7    
        -        
        5 - 2 = 3
        =        
        8        

Wel...volg nu de lijnen die van elk van de 3 uitkomsten van C lopen naar Onderdeel D en je weet dan het getal die bij elk van de 3 symbolen hoort. 

En dat is: 4-Puntige  Vierkant = 7.  8 Punts Cirkel = 3.  Kruis = 8

Heb je dit? Sluit dan de deuren en draai rechtsom naar het paneel aan de rechtermuur. Op dit paneel zie je dus 23 geometrische figuren. Ook dit paneel heeft als middenstuk 9 bruine vakjes. Tja......ik ben uiteraard een vervelende klier, maar.......TEKEN HET NAUWKEURIG NA!! 

Draai rechts en ga de Tram weer in en druk weer op de vierkante knop. De Tram gaat nu weer naar Halte 1. Rij door, via Halte 2, naar:

Halte 3:

Ga weer links de Nis in. Goed...we gaan nu de deur hier open maken. Via de Rekenkundige Schuif weet je nu welke getallen je moet invoeren op het 4-punts vierkant paneel, het kruis paneel en het 8-punts cirkel paneel. Op het 4-punts vierkant paneel zet je dus het getal 7, op het kruis paneel het getal 8 en op het 8-punts cirkel paneel het getal 3.

Draai je dan om naar de Metalen Deur en druk weer op de Rode Knop en....de deur gaat nu open. Ga 1 keer vooruit en stop. 

Je bent beland in:

Het Glazen Doolhof:

Draai rechtsom naar de rechtermuur. Je ziet een Plattegrond van het Glazen Doolhof. TEKEN HET NA. Je ziet dat het Doolhof bestaat uit 20 kamers die via schuifdeuren met elkaar verbonden zijn. Als je omdraait naar de linkermuur dan zie je daarop een knop met een Uitgangpijl. Dit is de RESET KNOP waarmee je het Glazen Doolhof terug kunt brengen naar de begin toestand. 

De reset knop is alleen van belang als je helemaal de weg kwijt bent in het doolhof. Via deze knop zet je alle deuren weer terug naar de begintoestand en kun je opnieuw beginnen.

Op je tekening nummer je de kamers, van linksboven naar rechtsonder, als A t/m T 

Zoals je weet vindt je onder in je scherm, in de zwarte rand, het KOMPAS. Het kompas heeft 4 punten. De witte punt van het kompas geeft altijd aan welke kant je opkijkt. In dit spel wijkt het kompas een beetje af van wat normaal is. de bovenpunt is Noord, de Rechterpunt is West, de Onderpunt is Zuid, de Linkerpunt is Oost. Oost en West zijn in dit spel dus omgedraaid. Ik maak daarom geen gebruik van de richtingen van het kompas in deze walkthrough. Ik vertel je in plaats daarvan dat je links, recht of vooruit moet gaan. Dat vindt ik duidelijker dan Oost, West, Zuid of Noord. Dus ook in dit doolhof maak ik dus gebruik van Links, Rechts, Vooruit.

Het is best ingewikkeld om te weten waar je bent in dit Glazen Doolhof en daarom kan ik niet hard genoeg benadrukken dat je mijn instructies PRECIES opvolgt. Anders ga je geheid in de fout. Het beste kun je de plattegrond natekenen en dan naast je neerleggen en dan steeds de plattegrond MEEDRAAIEN.  Ons eerste doel is het om in Kamer D te geraken. Ga, om te beginnen, weer recht voor de plattegrond staan. We gaan beginnen:

Je begint dus in H. Staande voor de plattegrond draai je links. Je kijkt G in.

 • Ga G in. In G draai je rechts en ga je vooruit naar C. Draai links. 

 • Je kijkt B in. Draai links. Je kijkt G in. Draai links.

 • Je staat nu voor de dichte deur tussen C en D. 

Rechts naast de deur zit het deurslotkastje. Het heeft 2 ronde knoppen en 3 vierkante groene knoppen. Je kunt op de knoppen drukken tot je grijs ziet maar de deur gaat niet open.

Draai rechts. Je kijkt G weer in. Ga G in. Je staat dan voor de dichte deur naar K. Draai rechts. Je staat voor de dichte deur naar F. Klik op de rode knop om de deur te openen. Helaas gaat dan de deur tussen F en E dicht.

 • Ga F in. Je staat voor de nu dichte deur naar E. Draai links en ga J in en dan vooruit N in.

 • In N draai je links. Je kijkt O in. Sluit de deur naar O. Je ziet dat de deur tussen O en P open gaat.

 • Draai links en ga terug naar J. In J draai je links en ga je I in. In I draai je links. 

 • Je kijkt M in. Draai links. Je kijkt weer naar J. Sluit de deur naar J. De deur tussen J en K gaat open.

 • Draai rechts en ga M in en dan vooruit naar Q. In Q draai je links. Je kijkt nu door R en door S naar T.

 • In T zie je een pijl aan de muur die naar P wijst.

 • Ga dus nu vooruit, door R en S, naar T. In T sta je dan voor de pijl In T draai je links en ga je P in.

 • In P sta je dan voor de dichte Bruine Deur naar L. Draai links en ga O in. 

 • In O sta je dan voor de dichte deur naar N.

 • Draai rechts en ga K in. In K sta je nu voor de dichte deur naar G.

 •  Draai links en ga J in. In J sta je voor de dichte deur naar I.

 • Draai links en ga N in. Draai links en open de deur naar O. Je ziet de deur tussen O en P dicht gaan.

 • Ga O in en draai links en sluit de deur naar K. De deur tussen K en G gaat open.

 • Draai links en ga N weer in. In N draai je rechts en ga je vooruit, via J naar F.

 • In F draai je draai je rechts en ga je G in. Je kijkt nu naar H en naar de Tram. 

 • Draai links en weer links en sluit de deur naar F. De deur tussen F en E gaat nu open. Draai links en ga K in.

 • Draai rechts en ga J in. Draai rechts en ga F in. Draai links en ga E in.

 • In E sta je dan voor een dichte deur met rechts een Blauwe Knop en links een paneel met daarin een lijn. Teken deze lijn na.

 • Draai rechts en ga A in. In A draai je naar links. Door het tralievenster zie je een gemetselde stenen muur.

 • Draai 2 keer rechts. Je staat voor de dichte deur naar B. Open de deur. De deur tussen B en C gaat dicht. Ga B in. 

 • Je staat voor de nu dichte deur naar C. Midden op de deur zit een Rode Knop en er staan 2 rondjes en 3 vierkantjes op de deur getekend.

 • Draai 2 keer links en ga terug naar A. In A draai je links en ga je weer naar E. In E draai je links en ga je F weer in.

 • In F draai je rechts en ga je J weer in. In J draai je links en ga je weer naar K. In K draai je links en ga je via G naar D.

In C draai je links naar de deur met B. Er ziet een papier op de deur. 

Op het papier zie je de code voor het deurslotkastje van de deur naar C.Teken het na.

Draai 2 keer rechts. Je staat in C en weer voor de gesloten deur naar D. Rechts zit het slotkastje. Wel, op de deur naar B heb je de volgorde gezien waarin je nu op de 3 groene knopjes moet klikken. Nummer de 3 groene knopjes, van boven naar beneden, A, B en C.

Klik op de Bovenste Ronde Knop en dan op de groene knopjes in de volgorde: C, C, A, C, B, A, A en klik dan op de Onderste Ronde Knop en deze deur gaat nu open.

Kamer D

Ga D in. Je staat voor een blauw paneel met in het midden een grote Cilinder, links een rode knop en rechts een Hendel. Onder het paneel loopt een blauwe pijp. 

Draai rechts. Een Kastje met een Tekening er boven. Rondom de tekening zie je 8 stippenafbeeldingen.  

Teken het na en nummer op je tekening de stippen, van rechtsboven naar linksboven, A t/m H

Draai je 2 keer linksom naar de linkermuur. Een Paneel met 8 vakjes. In de 8 vakjes zie je die 8 stippenformaties die ook op de tekening staan. 

Dit paneel is via de blauwe pijp verbonden met het kastje. Draai weer rechtsom naar de Cilinder. Op de Cilinder zit een metalen ring. In de Ring zie je een lijntjes tekening staan. Het is bijna dezelfde lijntjes tekening als die boven het kastje hangt. Maar net niet helemaal dezelfde. Klik nu 1 keer op de Hendel. Er komt nu een andere lijntjes tekeningen in de Ring te staan en dit is precies de tekening zoals die ook boven het kastje hangt. In de ring zitten 8 kleine lampjes. Ze staan op precis dezelfde plaats als de 8 stippenformaties op de tekening boven het kastje. Nummer nu ook deze 8 lampjes, van rechtsboven naar linksboven, als A t/m H. 

Klik dan op de Rode Knop en LET GOED OP. DE gele lampjes in de ring gaan 1 voor een aan. NOTEER DE VOLGORDE waarin de gele lampjes aan gaan. 

De lampjes branden als volgt: H = 1, G = 2, A = 3, D = 4, C = 5, F = 6, B = 7, E = 8. Kijk op je tekening welke stippen hierbij horen. 

Draai je nu weer linksom naar het stippen paneel en klik nu, volgens de zojuist gevonden lampjes/stippen volgorde, op de stippen vakjes.

Doe je dit goed dan hoor je het kastje open gaan. Draai je dus 2 keer rechtsom naar het kastje en dit is nu inderdaad open. 

Pak het ding eruit dat in het kastje staat. Het is een "Safety Device".

 • Draai rechts en ga C weer in. Draai links en ga, via G, naar K. In K draai je rechts en ga je J weer in.

 • In J draai je rechts en ga je F weer in. In F draai je links en ga je E weer in. In E draai je rechts en ga je A weer in.

 • In A draai je 2 keer links en sluit je de deur naar E. Je ziet de deur naar I open gaan. Draai links en ga B in.

 • In B draai je rechts en....je ziet een Grijze Plaat aan de muur. Deze heeft weer 3 lijntjes en de getallen Rood 9, Blauw 22, Groen 3.

Draai links en open de deur naar C door op de knop in de deur te klikken. Ga C in.

 • In C draai je rechts en ga je, via G, naar K. In K draai je rechts en ga je J weer in.

 • In J draai je rechts en ga je weer F in. In F draai je links en ga je E weer in.

 • In E draai je links en ga je, via I en M, naar Q. In Q draai je links en ga je R in.

 • In R draai je links en.....weer een Grijze Plaat. Deze heeft de cijfers Rood 11, Blauw 18 en Groen 7.

Draai weer rechts en ga, via S, naar T. In T draai je links en sluit je de deur naar P.  De Bruine Deur naar L gaat nu open. Draai links en ga, via S en R, terug naar Q.

 • In Q draai je rechts en ga je, via M en I, terug naar E. In E draai je rechts en ga je F in.

 • In F draai je rechts en ga je, via J, naar N. In N draai je links en ga je O in.

 • In O draai je links en open je de deur naar K. De deur naar G gaat nu dicht. Draai links en ga terug naar N.

 • In N draai je nu 2 keer links en sluit je de deur naar O. De deur naar P gaat nu open. Draai links en ga J in.

 • In J draai je rechts en ga je K in. In K draai je rechts en ga je O in. In O draai je links en ga je P in.

 • In P draai je links en ga je L in.

Je bent nu in L en staat voor een paneel met 4 grijze vakjes. Draai links. Je ziet 2 cilinders aan de muur. Draai 2 keer rechts. Weer 2 cilinders. Je kunt deze 4 cilinders draaien en dan krijg je er steeds een ander gevormd lijntje op te zien. Weet je nog dat lijntje dat je zag, links naast de deur in E? Wel dat lijntje moet je nu hier op deze 4 cilinders gaan namaken. 

 • Op de Linkermuur zet je op de bovenste cilinder een Verticale Lijn en op de onderste cilinder een "Punt naar Rechts lijntje". 

 • Op de Rechtermuur zet je op beide cilinders een lijntje met de Punt naar Links.

 • Nu terug naar Kamer E. Dus Ga recht voor het paneel met de 4 grijze vakjes staan. 

 • Draai je dan 2 keer links, of rechts, om en ga P weer in. 

 • In P draai je rechts en ga je O weer in.  In O draai je rechts en ga je K weer in. 

 • In K draai je links en ga je J weer in.  In J draai je rechts en ga F weer in. 

 • In F draai je links en ga je E weer in. 

In E sta je dan weer voor de deur met de Blauwe Knop. Klik op de Blauwe Knop en als je nu, in L, de 4 cilinders het juiste lijntje hebt gegeven gaat de deur hier nu open.

Ga vooruit, rechts en weer vooruit. Je bent nu beland in de:

Laserkamers Grot: 

Het 2e Blauwe Fragment:

Dit is een grote grot. Recht voor je is het middendeel van de grot. In de groene muur zit een groot rond raam. 

Ga vooruit en kijk door dit raam.

Het midden deel is dus hol en bevat 4 kamertjes. De ingang naar het achterste kamer is geblokkeerd door laserstralen.  De ingangen van de voorste 3 kamertjes bevinden zich links en rechts en bevatten alle 6 ook laserstralen. Het maakt niet uit of je via links, of via rechts, de kamertjes in gaat. Ik ga rechts. Dus draai rechts, vooruit, links, vooruit, links en ga door de laserpoort Kamer 1 in. 

Je kijkt dan in Kamer 1 naar de linkerpoort van kamer. Links naast de poort staat de letter X. 

Draai je om naar de poort waardoor je binnen kwam. De Letter Z zie je er naast staan. 

Draai links en ga kamer 2 in. Naast de linkerpoort staat de letter L en naast de rechterpoort de letter N. Ga kamer 3 in. Naast de linkerpoort staat letter U en naast de rechterpoort staat letter H.In Kamer 3 ga je voor de poort naar kamer 4 staan. Ook deze heeft lasers. Achterin Kamer 4 zit een rond luik.  Links naast de poort staat de letter C, rechts naast de poort zie je de KLOK en een Rode Knop.

Nu even opletten want ik ga proberen het je uit te leggen. 

Als je op de Rode knop klikt dan gaat de KLOK draaien en zal de wijzer stoppen op een bepaald uur. Dan draait de klok weer en stopt weer op een bepaald uur. Dit gebeurt dus 7 keer. Je moet de UREN VOLGORDE waarin de klok stopt NOTEREN in de juiste volgorde. Deze volgorde is telkens anders. 

Als de klok dan 7 keer is rondgegaan dan gaat het ronde luik in Kamer 4 open en zie je het 2e Blauwe Fragment. GA NIET KAMER 4 in want dan sluit het luik weer.  Je moet de Uren, die de Klok je heeft aangewezen nu "vertalen" naar de letters die hier binnen in de kamers naast de poorten staan. Vervolgens verlaat je deze kamers via de poort met de eerste letter van de volgorde en ga je door de volgende letter van de volgorde weer naar binnen en zo werk je dan de hele volgorde af. 

Als je dit goed doet dan ga je als laatste Kamer 4 in en zal het ronde luik open blijven en kun je het 2e Blauwe Fragment pakken. Ga je echter onderweg fout dan zal het Ronde Luik dicht gaan zodra je Kamer 4 binnen stapt. Dan zul je dus weer op de Rode Knop moeten klikken en krijg je een ANDERE UREN VOLGORDE. Het klinkt allemaal erg ingewikkeld, maar dat is het niet.

Ik leg het uit aan de hand van de Uren Volgorde die ik kreeg toen ik op de Rode Knop klikte. 

Mijn volgorde was: 2 uur, 1, uur, 10 uur, 9 uur, 11, uur, 3, uur, 12 uur. De klok stopt  altijd maar op deze 7 tijden stil, maar de volgorde is steeds anders. De laatste in de volgorde is altijd 12 uur. In Deel 3A heb je in de Deuren Hal, in de keldergang van de Bruine Kamer links, allerlei lettersymbolen gezien.  In het Draaiende Hutten Doolhof heb je deze lettersymbolen gekoppeld aan de tijden van de klok en in de Deuren Hal weer omgevormd naar normale letters  Nu moet je de tijden, die jij van de Klok krijgt,  dus koppellen aan de letters die hier nu naast de poorten staan

1 uur C L
2 uur

Omgekeerde N

N
3 uur U U
9 uur X met streep boven X
10 uur X met streep rechts Z
11 uur N H
12 uur Z C

Je verlaat dan de kamers via de 1e Letter in jouw volgorde, gaat de kamers weer in via de 2e letter van jouw volgorde, weer naar buiten via de 3e letter, weer naar binnen via de 4e letter, weer naar buiten via de 5e letter in jouw volgorde, weer naar binnen via de 6e letter en dan ga je Kamer 4 in via de C poort.

Om je te helpen is hier de lay-out van de kamers:

 • X = Kamer 1 links. 

 • Z = Kamer 1 rechts. 

 • L = Kamer 2 links. 

 • N = Kamer 2 rechts. 

 • U = Kamer 3 links. 

 • H = Kamer 3 rechts. 

 • C = in kamer 3 naar kamer 4.

Bij mij was dus de uren volgorde dus:  2 uur, 1, uur, 10 uur, 9 uur, 11, uur, 3, uur, 12 uur.   Deze volgorde vertaal ik dus naar de letter volgorde: N, L, Z, X, H, U, C.  Dus ik moet de volgende route volgen:

 • Naar buiten via de N poort Kamer 2 (rechts), 

 • naar binnen via de L Poort Kamer 2 (links),

 • naar buiten via de Z poort Kamer 1 (rechts),

 • naar binnen via de X poort Kamer 1 (links),

 • naar buiten via de H poort Kamer 3 (rechts),

Naar binnen via de U poort Kamer 3 (links) en nu door de C poort kamer 4 in en ik kon het 2 Blauwe Fragment grijpen.

Ik hoop dat deze uitleg aan de hand van de Uren Volgorde die ik kreeg van de Klok je helpt om te begrijpen hoe het werkt en hoe je dus in en uit de 3 kamers moet gaan, via de poorten om vervolgens Kamer 4 in te kunnen gaan om het 2e Blauwe Fragment te kunnen pakken. Omdat de Uren Volgorde van de Klok steeds een andere is, kan ik je niet meer hulp bieden dan mijn uitleg die is gebaseerd op de volgorde die ik van de Klok kreeg. Als je erin bent geslaagd om het 2e Fragment te pakken, moet je terug zien te geraken naar de TOREN. Helaas moet dit weer via het GLAZEN DOOLHOF gebeuren.

Terug naar de Toren:

Als je het 2e Blauwe Fragment te pakken hebt dan draai je 2 keer links, of rechts, om en ga je:

 3 keer vooruit, links en via de Z poort naar buiten, rechts, vooruit, rechts, vooruit, links, 2 keer vooruit, links en 1 keer vooruit. 

Je bent nu terug in Kamer E van het:

Glazen Doolhof:

Terug in Kamer E kijk je naar F. Draai rechts en ga nu, via I en M, weer naar Q. In Q draai je links en ga je door R naar S. 

In S draai je rechtsom naar de rechtermuur van S. In de rechtermuur van S zit een Ventilatierooster. 

Open het rooster en kruip dan 3 keer vooruit door de ventilatieschacht naar de ladder. Kijk omhoog en klim helemaal de ladder op. 

Boven gekomen draai je links. Een poort met een hek en een rode knop. Achter het hek is een lange treintunnel. 

Terug naar het Liften Doolhof:

Klik op de Rode Knop, rechts naast het hek. De Trein komt nu door de tunnel naar je toe en het hek gaat dan open. 

Ga vooruit de trein in. In de trein draai je om, via de schuinomlaagpijlen. Je kijkt dan weer naar de ingang. 

Als je goed kijkt dan zie, dat er, links en  rechts naast de ingang, een paneel zit maar dat die panelen nu bijna geheel bedekt zijn door de achterkant van de trein.

Draai je weer om zodat je weer door de tunnel kijkt en klik nu op de grote Groene Knop, rechtsboven. De trein gaat door de tunnel naar het andere einde. Het hekje gaat open. 

Stap nu nog niet uit de trein maar draai je weer om. Klik op de groene knop rechtsboven om terug te gaan door de tunnel en LET OP. Als de trein weer vlak bij het beginpunt van de tunnel is kun je zien wat er op de 2 panelen staat die links en rechts naast de ingang hangen. F9 lees je erop.

De trein stopt weer. Draai je weer om en klik weer op de Groene Knop om weer terug te gaan naar de overkant van de tunnel. Als de trein daar weer is gestopt dan ga je vooruit de trein uit en draai je rechts. Je ziet een hele dikke Buis met een klein laddertje er voor.

Ga 1 keer vooruit maar niet nu de Buis in. Draai links en kijk omlaag. Een ladder gaat omlaag door een smalle schacht. Klik in de schacht en daal dan via de omlaag vinger helemaal omlaag

. Beneden aan de ladder gekomen ziet er, rechts naast de ladder, een Rode Knop. Draai rechts. Een cijfer kastje. Wel....voer F9 in op dit kastje via de pijlknoppen.

Draai terug linksom naar de ladder en klik nu op de Rode Knop. Het onderste deel van de ladder klapt open als een hekje. Ga 2 keer vooruit. Je staat op een balkon en voor een Rode Knop. 

Dit balkon is boven de Liften Grot en je ziet, links voor je, het pad tussen de Onderste Liften B en A en de Blauwe Poort. Klik op de Rode Knop. Je hoort een bel en de Rode Knop wordt Groen. Je hebt hiermee die Blauwe Poort, tussen de liften A en B van stroom voorzien en deze poort kan nu open. Kijk nu, links naast de nu groene knop, OMLAAG. Je ziet, in de diepte, een Rood Symbool. Teken het Na. 

Kijk weer omhoog en draai je om en ga 2 keer vooruit terug door de gang en draai je dan weer om. Klik weer op de Rode Knop van de ladder. Het onderste ladderstuk sluit zich nu weer. Kijk omhoog en klim terug de ladder op naar boven. Weer boven uit de schacht gekropen draai je rechtsom naar de dikke Buis. Klik 2 (of 3) keer in de buis en je glijd door de buis schuin omlaag door de rotsmuur en je beland in de:

Waterpijpen Grot:

 Wel hier ben je al eerder geweest. Ga nu: 

4 keer vooruit, links, 2 keer vooruit, open de rolluikdeur, 2 keer vooruit, links, volg het railpad 4 keer vooruit, links (rechts is hier het Putdeksel), 

2 keer vooruit, rechts, vooruit, links, vooruit, rechts, 2 keer vooruit, links (rechts is hier de Draaideur), 

2 keer vooruit, rechts, vooruit, klim de ladder op en boven aan de ladder draai je 2 keer links -of rechts, daal 2 keer vooruit de trap af, 

rechts, vooruit, links, vooruit, rechts en je kijkt nu naar Lift B van het:

Liften Doolhof: 

Ga vooruit naar:

Lift B:  

Open de liftdeur en stap de lift in. Klik op de Omlaagpijlknop om met Lift B omlaag te gaan. Draai rechts, open de deur en stap de lift uit. 

Draai je dan terug om naar Lift B, sluit de deur en klik op de Omhoogpijlknop, rechts naast de deur om Lift B omhoog te sturen. 

Draai rechtsom en ga naar: 

Lift C

Klik op de pijlknop naast de deur om Lift C omlaag te halen en ga dan Lift C in. Draai rechts en ga via de Omhoogpijlknop omhoog met Lift C. 

Draai rechts, open de deur en ga vooruit naar: 

Lift B:  

Ga Lift B in, draai links en ga met Lift B weer omlaag. Draai rechts, open de deur en volg het pad nu vooruit naar: 

Lift A:  

Ga Lift A in en ga met Lift A weer omhoog. Draai links, open de deur en ga over het pad helemaal vooruit en dan links en je bent weer bij: 

Lift B

Klik op de knop naast de liftdeur om Lift B hiernaar toe te brengen en ga dan de lift in. Ga met Lift B weer omlaag. Draai rechts, open de deur en ga via vooruit, links, vooruit, rechts weer naar Lift C: Klik op de liftknop om Lift C weer omlaag te halen maar ga nu niet IN lift C. Draai rechts en ga terug naar: 

Lift B: 

Ga de lift weer in en met Lift B weer omhoog. Draai je om, open de deur en ga nu 3 keer vooruit, rechts, vooruit, links, vooruit, rechts en 2 keer vooruit en je bent nu weer in de: 

3e Maankamer: Draai rechts en ga 2 keer vooruit naar: 

Lift A:

 

Ga Lift A in en met Lift A weer omlaag. Draai dan RECHTS en open de deur en volg het ijzerenpad naar de Rolluikdeur.

 Klik op de rode knop in deze rolluikdeur om hem te openen en volg het pad dan verder naar: 

Lift C:  

Ga Lift C in en met de lift weer omhoog. Draai dan 2c keer rechtsom, open de deur en stap naar buiten en draai links en nu sta je dan eindelijk weer voor de:

XYZ-DEUR:

Open de deur via de rode knop. Daal de twee ladders weer af en ga beneden naar achter in het gangetje en draai links en je staat weer voor de, nog altijd geopende GOUDEN DEUR. 

Stap 1 keer vooruit en je bent terug op het pad van het 2e Level Voorzijde van de TOREN. 

Tevens ben je nu beland in:

Hoofdstuk 10: De Toren: Deel 3:

2019: Walkthrough door: Louis Koot