2019: Walkthrough door: Louis Koot

Deel 2:  Vindt de 4 Blauwe Fragmenten in de Geheime Grot  

Hoofdstuk 10: De Toren: Deel 3:

De Kristal Grot en de Blauwe Koepel Kamer

Er zijn nog een aantal niet afgehandelde zaken af te handelen op de diverse levels rondom de Toren. Eén van deze zaken is het openen van de Metalen Deur, achter de Blauwe Deur van het 1e Level Achterzijde. Daar gaan we nu eerst maar voor zorgen. Nadat je dus, na het gedoe met het Glazen Doolhof, de Laserkamergrot en het Liften Doolhof, weer door de geopende Gouden Deur bent gegaan, ben je dus nu terug bij de Toren. 

Ga verder vooruit de Toren in. Je komt dus de Toren weer in op het 2e Level.K lim omhoog naar het 3e Level en ga dan rechtsaf weer naar buiten en volg het ijzeren pad naar de Blauwe Deur van het:

3e Level: Achterzijde: 

Tram Halte 1:

Open de Blauwe Deur en stap 1 keer vooruit naar binnen. STOP! Rechts naast de poort zie je de Geel/Groene Knop.

 Deze  gele knophad je hier al eerder gezien. Nu flikkert deze knop blauw en maakt geluid. BLIJF ER VAN AF. 

Ga verder 1 keer vooruit. Je bent hier dus weer bij Tram Halte 1, maar de Tram is er nu natuurlijk niet. Die staat nog op Halte 3, waar je het Glazen Doolhof bent ingegaan. Er gaapt nu dus een diep gat voor je voeten. Kijk omlaag. Er gaat een ladder omlaag. 

Klim deze ladder helemaal af en beneden draai je rechts. Een kort tunneltje met links een tralieraam. Ga vooruit en draai links. Door het tralieraam kijk je nu het gebied in achter de gesloten Metalen Deur op het 1e Level Achterzijde. Druk op de Rode knop, naast het raam, en je ziet die Metalen Deur open schuiven. Daar gaan we nu dus naar toe. 

Draai rechts. Naast de ladder zit een Metalen Deur die je nu echter niet kunt openen. Straks komen we echter uit deze metalen deur. 

Klim de ladder weer op naar Halte 1 en boven druk je op de Rode Knop om de Blauwe Deur te openen. 

Ga nog niet naar buiten, maar 1 keer vooruit en draai je om. Klik nu op de blauw flikkerende Geel/Groene Knop en.....De Tram komt nu, vanaf Halte 3, weer hier naar toe. 

Draai je weer om en ga nu terug de Toren weer in en daal af naar de Blauwe Deur van het:

1e Level: Achterzijde:

Open de blauwe deur den zie.....de Metalen Deur is hier nu weg. Ga dus 1 keer vooruit en je staat weer eens voor een.....Railkar.  

Ga 2 keer vooruit de Railkar in en in de Railkar draai je links. Je kijkt de tunnel in. Rechts naast het raam hangt een lange ijzeren staaf met een Haak aan de onderkant. 

Klik op de Haak en de Railkar zet zich in beweging en levert je af aan het einde van de, niet zo lange, tunnel. 

Draai links en stap vooruit de Railkar uit en dan schuinlinks naar de ladder. Kijk omhoog en klim de ladder omhoog. Je stoot je hoofd tegen het metalen luik, bovenaan de ladder. 

Open het luik en klik dan in het luikgat om helemaal naar boven te klimmen. Je bent nu weer in de:

Kristal Grot:

Draai links. Je ziet de 3 andere "steigertjes", van Halte 1, Halte 3 en Halte 4. Je bent nu dus op het "steigertje" van Halte 2 waar je vanuit de Halte niet kunt komen omdat daar de deur geblokkeerd zit. Draai weer links. Aan de railing zit een kastje vast. Ga via schuinrechts naar het kastje. 

Het kastje heeft 2 schermpjes en 2 oranje knoppen. Klik op de Linker Knop. Je zoomt in op het kastje. In het bovenste scherm verschijnt een Lichtbol en in het onderste scherm een "Stralen Zon". Rond de "zon" zit een stukje gebogen lijn. Als je nu steeds op de Rechterknop klikt dan verschijnen er 2 lichtbollen of 1 lichtbol en telkens zie je dan een gebogen lijntje rond de "zon". Het lijntje rond de "zon" kan lang of kort zijn en verschijnt steeds op een andere plek rond de "zon".

We hebben meer info nodig. We komen hier dus later weer terug. Zoom uit en draai rechts en ga 1 keer vooruit, terug naar het ladderluik. SLUIT nu het luik. Bovenop het luik zit een blauwe Tekening. 

Klik op de tekening om het van dichtbij te bekijken. Er staat een grote cirkel op die door 12 "spaken" is verdeeld in 12 segmenten. In het midden zie je een "kromme pijl" en rondom de cirkel staat bij bepaalde segmenten een symbool. Jammer alleen dat er een stuk van de tekening weg is. Teken de cirkel na

Zoom uit en open het luik nu weer door op de gele greep te klikken. Daal dan de ladder weer helemaal af en beneden draai je links en ga je terug de Railkar in. 

Draai rechts en klik op de Haak van de stang en de Railkar rijd terug naar het begin van de tunnel. 

Als de Railkar weer terug aan het begin van de tunnel is beland dan draai je LINKS en ga je vooruit de Railkar uit. Je staat dan met je neus plat tegen de rotswand aangedrukt. Draai rechts. 

Je ziet een grote ronde opening in de rotsmuur. Ga er via schuinlinks naar toe. Een Metalen Deur. Ga er via schuinlinks naar toe en druk dan op de Rode Knop. De deur gaat open. 

Hela....je kijkt het tunneltje onder Halte 1 in. Dit is dus de metalen deur die je eerder niet kon openen. Ga vooruit naar het raam, draai links en klim de Ladder weer op zover je kan. 

Boven je hoofd kijk je dan aan tegen de ONDERKANT van de TRAM, die je naar Halte 1 hebt gehaald. Op de Onderkant van de Tram zit ook een Cirkel Tekening.

 Ook deze Cirkel is verdeeld in 12 Segmenten en deze Cirkel is wel compleet. In elk segment staan cijfers. Teken het weer na.

Wel, door de Tram kun je hier nu niet verder, dus daal de ladder terug af, draai links en ga schuinrechts terug door de metalen deur, weer schuinrechts en dan schuinlinks terug naar de Railkar. 

Ga door de railkar naar de blauwe deur, klik op de Rode Knop in de deur en volg het ijzerenpad terug naar de Toren en klim in de Toren weer omhoog naar het:

3e Level: Achterzijde: Kristal Grot

Open de blauwe deur weer en ga vooruit de Tram in.

 Draai in de Tram weer even naar rechts en bekijk het Cirkel Diagram, dat hier op de muur van de Tram zit, nog eens goed. Teken het nog even na. Ook dit is een Cirkel die in 12 segmenten is verdeeld en je ziet er de "3 steigertjes" in de Kristal Grot op die je vanuit Halte 1, 3 en 4, kunt bereiken. Rechtsboven zie je een "Vierkantje met Driehoek". Draai je om en klik op de Tramknop en de Tram rijd naar:

Tram Halte 2:

Draai links en ga de nis in. 

Hier hangen dus de Panelen 1, 2 en 3 aan de muren.Elk paneel heeft 3 schermpjes met knoppen eronder. Als je op de knop onder het linkerschermpje klikt dan krijg je daarin 12 symbolen te zien. 5 van deze symbolen staan ook op de Cirkel Tekening die je op het ladderluik in de Kristal Grot hebt gezien. Je moet nu je 3 Cirkel Tekeningen erbij pakken. Leg ze naast elkaar. 

Draai de Cirkel Tekening die je op de onderkant van de Tram hebt gezien, nu net zo zoals de Cirkel Tekening die je op het Ladderluik zag. Dus met de pijl in het midden wijzend naar links beneden. Draai de Cirkel Tekening van IN de Tram ook om zodat het "Vierkantje met Driehoek" dan rechtsonder staat.  Je hebt dan de 3 tekeningen precies gelijk staan.

Je moet nu achter het Symbool en het bijbehorend getal van de 3 Kristallen in de kristal grot komen. De Kristallen die dus aan het einde van elk "steigertje" in de Kristal Grot hangen. Kijk naar de tekeningen met de 3e steigertjes en merk het Segment op waar de "steigertjes" in staan. Zoek dan op de beide andere tekeningen nu het zelfde segment op als waar een steigertje in staat en noteer het Getal en Het Symbool dat in dat segment staat. Voor het 8,2 Segment moet je het Symbool samenstellen uit de 2 symbolen die bij de 2 segmenten er naast staan op de Blauwe Tekening. Voor het 8,2 segment wordt het symbool dan een "zandlopertje in een zeshoek"


Nu moet je er nog achter zien te komen welk "steigertje"  bij Kristal 1, Kristal 2 en Kristal 3 hoort.  Je weet dat Halte 1 je brengt bij Kristal 3, Halte 3 bij Kristal 1 en Halte 4 bij Kristal 2.  

  • Het "steigertje" in het 8,2 segment is bij Kristal 1.  

  • Het "steigertje in het 2,4 segment is bij Kristal 2. 

  • Het "steigertje" in segment 1,9 is bij Kristal 3.  

Nu je dit allemaal weet, ga je het symbool en het getal invoeren op de 3 panelen

  • Paneel 1 = "Zandlopertje in een Zeshoek" en het getal 82. 

  •  Paneel 2 = Vierkant en het getal 24.  

  • Paneel 3 =  Driehoek en het getal 19

Als je dit hebt gedaan dan draai je om naar de ingang van de Nis. Rechts naast de ingang zit dus het 1, 2, 3 kastje met de Rode knop. Links naast de ingang zit het Cirkel Kastje tussen de pijpen. Klik op de Rode Knop, onder het 1,2,3 kastje en....Als je nu op de 3 panelen het juiste Symbool met het juiste getal hebt gezet dan blijven de 3 gele lampjes branden en wordt het onderste lampje groen en in het Linkerkastje draait dan de Groene Cirkel om en zijn de Pijpen met elkaar verbonden.

Ga weer in de Tram en rij naar:

Halte 3:

Rechts de Tram uit, druk op de rode knop om de deur te openen en volg het steigertje naar het einde. Je bent terug bij Kristal 1. Dit is het Lichtblauwe Kristal. Op het kastje staat, onder het schermpje, het cijfer 1. Klik op de 1. Je hoort een gong en in het schermpje verschijnt een OMGEKEERDE Y. Klik weer op de 1. Op één van de "benen" van de Y verschijnt een rondje. Blijf nu net zo lang op de 1 klikken tot je een Zoem of Humming geluid hoort en kijk waar dan de rondjes op de Y staan. Dit is als er een rondje zit op de Bovenste en op de Rechter "been" van de omgekeerde Noteer dit, dus:

Kristal 1 = Lichtblauw. Rondje op boven "been" en op rechter "been".

Ga terug naar de Tram en rij door naar:

Halte 4:

Rechts de Tram uit, open de deur en loop naar het einde van de steiger. Je bent bij Kristal 2. Dit is het Rode Kristal. Klik op het cijfer 2 , op het kastje. Weer een Omgekeerde Y. Blijf nu weer op de 2 klikken tot je weer het Zoom/Humming geluid hoort en noteer dan waar de rondjes op de Y staan. Dat is hier als er op alle 3 "benen" van de Y een rondje zit. Noteer dus:

Kristal 2 = Roze en heeft op alle 3 de "benen" van de Y een rondje:

Rij met de Tram nu door naar:

Halte 1:

Wel.....je weet het nu wel, denk ik. Rechts de Tram uit, open de deur en loop naar het einde van de steiger. Kristal 3 is dit en deze is Rood. Klik op de 3 en noteer bij welke rondjes op de Y je het Zoom/Humming geluid hoort. Dat is bij een rondje op het linker "been" van de Y. Noteer dus:

Kristal 3 = Groen en heeft rondje op linker "been" van de Y.

Nu moeten we terug naar het kastje op het steigertje van Halte 2. Dus dat moet via de Railkar en de ladder. Dus draai je om en loop terug en nu door de Tram, open de blauwe deur en terug naar de Toren. Ga nu weer naar de Blauwe Deur op het:

1e Level: Achterzijde

Open de blauwe deur weer en ga dan vooruit naar en de Railkar.

 Rij met de Railkar weer naar de andere kant van de tunnel en ga dan links de Railkar weer uit en klim de ladder weer op, open het ladderluik en klim naar het steigertje. Draai je om en ga naar het kastje dat aan de railing vast zit en klik weer op de linker oranje knop om er helemaal op in te zoomen. 

In het bovenste schermpje verschijnt nu weer een lichtbol, maar ook 2 verticale lijnen en het blauwe kristal. In het onderste schermpje verschijnt weer de "zon" met een klein lijntje die een aantal van de "zonnestralen"verbind. Het is nu de bedoeling dat je, één voor één, het Blauwe Kristal, het Roze Kristal en het Groene Kristal, tussen de 2 verticale lijnen gaat zetten en dan opmerkt hou de "ZON" er dan uitziet. Met de Linkerknop beweeg je het beeld in het bovenste scherm naar rechts en met de rechter knop naar links. Wordt niet ongeduldig want je moet een hele boel keren op de knoppen klikken. Het is wel de bedoeling dat je het even na tekent en de kleur van het kristal bij de zon zet in je tekeningen.

Heb je dit? Zoom uit, draai rechts en daal de ladder weer af. Rij met de Railkar terug, stap dan rechts uit de Railkar, open de blauwe deur en maak dat je bij de blauwe deur komt van het:

4e Level: Achterzijde:

Open de blauwe deur en ga vooruit naar de houten deur. Open de houten deur en stap vooruit de 1e radiator kamer binnen. 

Je staat nu weer voor de groene metalen deur. Zoals je nog wel weet zijn er 3 radiator kamers. 

In elke radiator kamer zijn 2 radiatoren met een grote hendel er boven op. Wel...deze hendels moet je nu naar links of naar rechts zetten.

1e Radiator kamer:

Zet de hendel op de linker radiator naar LINKS (waarschijnlijk is dit al zo). Zet de hendel op de rechter radiator naar RECHTS.

Ga door de Groene Deur.

2e Radiator Kamer:  

Linker radiator is hendel naar LINKS. Rechter radiator is hendel naar LINKS.

3e Radiator Kamer:  

Linker radiator is hendel naar LINKS. Rechter radiator is hendel naar LINKS.

Radiator aan achtermuur = open het kastje via de greep. 

Pak uit je inventory het Safety Device die je uit Kamer D van het Glazen Doolhof hebt meegenomen en plaats dit in het kastje. 

Sluit het kastje en klik op de Rode Knop. Je hoort een "Gong" geluid.

Draai je om en ga 4 keer vooruit terug. Links is dan de lift. Draai rechts. Je kijkt weer naar de:

Knikker Puzzel:

Ga vooruit om in zoomen op het grote Knikker Puzzel paneel. Ik zal het eerst uitleggen....

Toen je hier de eerste keer was heb je gezien wat er gebeurt als je op de Rode Knop klikt.  Er komt dan een knikker uit het gat, boven de rode knop, en deze knikker volgt dan een route naar één van de 8 lampjes onderaan dit paneel.  Het lampje waar de knikker verdwijnt kan dan Rood, Blauw of Groen worden. Tijdens je omzwervingen door deze grotten van Rhem heb je 8 Grijze Platen gezien. Op elk van deze 8 platen zag je 3 zwarte lijntje en een Rood cijfer, een Blauw cijfer en een Groen cijfer.

De route die de KNIKKER hier neemt naar één van de 8 lampjes komt overeen met de zwarte lijntjes op één  van 8 de Grijze Platen. De Kleur die het lampje aanneemt, waar de knikker naar toe gaat, is dan of het Rode Cijfer, of het Blauwe Cijfer, of het Groene Cijfer op deze Grijze Plaat en dat CIJFER moet je NOTEREN want dat heb je straks nodig in een andere puzzel.  In principe mag je maar 1 keer op de Rode Knop drukken. Druk je een tweede of een derde keer op de rode knop dan geld voor jouw het getal van de laatste knikker. Maar het is echt het beste om maar 1 keer op de rode knop te drukken en dan gelijk goed opletten welke route de knikker neemt en welke kleur het lampje krijgt waar de knikker dan verdwijnt. Dit "pad" zoek je dan op de Grijze Platen en op de Plaat waar dan de zwarte lijntjes hetzelfde pad maken als de route van de knikker staat dan het cijfer dat dan voor jouw geld

Ik kan je dus niet vertellen welk CIJFER jij moet hebben. Je moet dus goed opletten hoe de Knikker gaat en de route van de knikker dan "vertalen" naar de VORM van de 3 zwarte streepjes die op één van de Grijze Plaat staat. Dan het Cijfer op deze plaat die de Kleur van het Lampje heeft waar de knikker verdwijnt, NOTEREN. Je kunt het beste de lijntjes en de cijfers van de 8 Grijze Platen, voor je zelf, in een schema zetten. Zoiets als dit:

Zwarte lijntjes LLL LLR LRL LRR RLL RLR RRL RRR
Rood Cijfer 13 9 6 14 11 2 23 8
Blauw Cijfer 16 22 15 1 18 24 5 20
Groen Cijfer 14 3 10 21 7 17 19 12

NB: in bovenstaand schema is dus: L = links en R = rechts. Dus LLR = Links, Links, Rechts

Je weet echter pas of je het juiste cijfer hebt gevonden, op het moment dat je dit cijfer daadwerkelijk moet gaan gebruiken, en dat is niet hier, maar in een andere puzzel die je ergens anders moet gaan oplossen. Bij mij was het zo. Bij mij ging de Knikker: Rechts, Rechts, Links ( naar het 7e lampje) en het lampje werd BLAUW en hierbij hoort, voor mij, het cijfer 5:

Zoom uit de knikkerpuzzel als je jouw cijfer hebt gevonden. Draai links en ga door de blauwe deur weer naar buiten en terug naar de Toren. Daal weer af naar het 2e Level: Achterzijde:

Het 3e Blauwe Fragment:

2e Level: Achterzijde:

De Blauwe Koepel Grot: 

Open de blauwe deur en ga 3 keer vooruit naar binnen. STOP! 

e staat nu weer precies in het midden van de Blauwe Koepel Grot en kijkt naar de blauwe deur van NIS 2.  Het licht is hier nu aan. 

Draai links zo dat je naar NIS 3 kijkt. BLIJF echter in het midden staan. 

NB: In Hoofdstuk 10: De Toren Deel 1, heb ik je de lay-out van deze Blauwe Koepel kamer al uitgelegd. Het is belangrijk dat je weet of je voor Nis 1, Nis 2, Nis 3 of Nis 4 staat. Dus weet je niet meer welke Nis 1, 2, 3 of 4 is, pak dan dat deel van de walkthrough er weer even bij.  De "Strepen/Stip puzzel die je nu hier moet gaan oplossen heeft mij wel enige hoofdbrekens gekost om achter de logica van deze puzzel te komen en voorral om tot een goede uitleg van de oplossing te komen. Maar ik geloof dat het wel aardig is gelukt. Weet jij echter een meer logischer uitleg te verzinnen, dan hoor ik dat graag.

Kijk nu omhoog naar het Plafond. Op het plafond zie je nu een LIJNTJES PATROON. De dikke lijnen verdelen het plafond in 8 segmenten.

 In de segmenten zie je dwarslijntjes staan. TEKEN HET NA en op je tekening nummer je de segmenten als A t/m H:

Kijk weer omlaag. Links en rechts naast de ingang van elke Nis staan dus Strepen/Stip combinaties op de muur. Je moet nu deze Strepen/Stip combinaties gaan  koppellen aan een Segment van in je Plafond Tekening. De dwarslijnen in de Plafond tekening doen hierbij niet ter zaken, die zijn alleen bedoeld om je op de juiste wijze naar het Plafond te laten kijken. Je begint met de Strepen/Stip die links naast Nis 1 staat. Die horen bij Segment A. Draai je links om naar Nis 2. Streepjes/Stip rechts van Nis 2 hoort bij Segment B, Streepjes/Stip links van Nis 2 hoort bij Segment C. Ga nu zo verder en je komt tot het volgende resultaat. De Streep/Stip die rechts naast Nis 1 staat is dus voor Segment H

Noteer dit allemaal want je moet het zo meteen terug herkennen. Goed....nu moeten we nog achter de juiste volgorde van de Strepen/Stip code zien te komen. We hebben al eerder een Stipcode opgelost en dat hebben we gedaan in Kamer D van het Glazen Doolhof. Daar moeten we nu dus eerst even naar terug gaan. Ga dus via de blauwe deur van Nis 4 weer naar buiten en naar de Toren en klim omhoog naar het 3e level. Ga naar de blauwe blauwe deur van het:

3e Level: Achterzijde:

Open de blauwe deur weer en ga vooruit tot je weer in de Tram staat. Rij met de Tram weer naar Halte 3 en ga dan links de nis in. 

Open de metalen ingangsdeur van het Glazen Doolhof via de Rode Knop en stap Kamer H in. 

Loop door naar Kamer G, draai rechts en ga Kamer C in.  Draai rechts en je staat weer voor de deur van Kamer D. 

Open de deur door weer volgens de juiste code op knoppen van het slotkastje te klikken. Eerst bovenste knop, dan de code en dan de onderste knop

Ga Kamer D weer in en vooruit naar de Cilinder die in het midden van de achtermuur staat.  Klik nu net zo lang op de hendel tot je de PLAFOND TEKENING op de Cilinder hebt staan.  Nummer de lampjes in de ring weer als A t/m H. Deze volgorde is dus gelijk aan je nummering van de Segmenten van de Plafondtekening.  Klik weer op de Rode Knop en NOTEER weer de volgorde waarin de lampjes in de ring gaan branden.

De volgorde van de lampjes is: B, H, C, D, F, A, G, E. En dit is dus ook de Segment Volgorde.  "Vertaal" deze volgorde nu naar de Strepen/Stip combinaties die bij de segmenten horen en je hebt de 1 t/m 8 volgorde waarop je zo meteen, in de Blauwe Koepel, op deze Streep/Stip combinaties moet gaan klikken. Ga terug, via Kamer C, G en H naar de Tram en rij, via Halte 4, terug naar Halte 1. Ga de Tram uit en ga terug naar de Toren en weer naar de Blauwe Koepel Kamer op het 2e Level Achterzijde. Ga nu Nis 3 in.

Nis 3:

Aan de achtermuur hangt het luik kastje waar het 3e Blauwe Fragment in zit.Aan de linkermuur hangt het cijferkastje en aan de rechtermuur hangt het Streep/Stippen Kastje. Draai rechtsom naar het Streep/Stippen kastje. Klik nu op de 8 vakjes in dit kastje volgens de VOLGORDE zoals je die gekregen hebt in Kamer D van het Glazen Doolhof en de "vertaling" daarvan naar de Strepen/Stip combinaties. 

Dus klik op de vakjes in de 1 t/m 8 volgorde:

Draai je dan om naar het Cijferkastje en zet in dit kastje het cijfer dat je hebt gevonden via de KNIKKERPUZZEL......

Voor mij is dat dus het cijfer 5, maar dit zal voor jouw dus een totaal ander cijfer zijn.  

Draai je dan om naar het luikkastje en klik op de Rode Knop en.....het kastje gaat nu open en hierin staat dus je 3e Blauwe Fragment. Pak het fragment

NB: Gaat het luikkastje bij jouw nu niet open, maar heb je wel in de juiste volgorde op de vakjes van het Streep/Stip kastje geklikt, dan heb je zeer waarschijnlijk een verkeert cijfer op het cijfer kastje ingevuld. Je kunt dan proberen om de Knikkerpuzzel nog een keer te gaan doen om een ander Cijfer te krijgen en deze dan op het cijferkastje in vullen.

Als je het 3e Blauwe Fragment gepakt hebt dan gaan we verder met:

Het 4e Blauwe Fragment;

Verlaat de Blauwe Koepel Kamer via de Blauwe Deur van Nis 4 en volg het pad terug de Toren in. Je bent hier op het 2e level en recht voor je gaat het pad terug naar de Gouden Deur. Ga naar en door de Gouden Deur en draai dan rechts en klim dan de beide ladders terug op naar de XYZ-deur. 

Boven draai je om en ga je naar Lift C. Je bent dus nu terug in het:

Liften Doolhof en de Draaideur:

Ga met Lift C omlaag, draai je dan om, open de deur en volg het pad naar het rolluik. Klik op de Rode Knop in het rolluik om het te openen en volg het pad verder naar Lift AGa met Lift A omhoog. Draai je om, stap uit Lift A en ga de 3e Maankamer in. Draai links, 1 keer vooruit, schuinlinks, schuinrechts, schuinlinks. Je ziet Lift B recht voor je. Ga 1 keer vooruit, schuinlinks, 3 keer vooruit en je staat aan de andere zijde van Lift A

Ga naar binnen en met deze zijde van Lift A weer omlaag. Draai je om, open de deur en ga 2 keer vooruit. Je bent terug op het Bogenpad, tussen Lift A en Lift B. Links zie je die Blauwe Deur die je tot nu toe nooit kon openen. Dat kan nu wel, omdat je eerder, voor je door de dikke buis omlaag gleed, op het balkon op de rode knop hebt gedrukt. Ga dus schuinlinks en vooruit en open de Blauwe Deur door op de Rode Knop te drukken. 

Ga 2 keer vooruit. Je staat voor een dikke Draaideur. Rechts zit de Vierkante Rode Knop om de Draaideur te draaien. Blijf af van de rode knop. Stap 2 keer vooruit door de Draaideur. 

Je bent in een eindkamertje, achter de Draaideur. Kijk even rond.  Hier hangen weer 3 panelen aan de muren. Het zijn dezelfde panelen als je ook hebt gebruikt in Tram Halte 2. Ook deze 3 panelen zijn genummerd 1, 2 en 3 en hebben dus te maken met de 3 grote kristallen in de Kristal Grot. Je weet inmiddels dat het Blauwe Kristal 1 is, het Roze Kristal 2 is en het Groene Kristal 3 is. Ook weet je, via het railingkastje op het steigertje van Halte 2, welke "Zon" en welke Omgekeerde Y bij de 3 kristallen horen. De Kleur, de "Zon" en de "Omgekeerde Y" moet je nu op deze 3 panelen, voor elk Kristal, gaan instellen. Het is de bedoeling om de Draaideur te draaien naar het 4e Level Voorzijde van de Toren. In het linkerschermpje komt dan de Kleur, in het middelste schermpje komt het "zonnetje" en in het rechterschermpje komt de Y.  Doe dit dus voor elk van de 3 panelen.......aldus

Heb je dit? Ga dan 2 keer vooruit terug door de Draaideur en draai je dan terug om naar de Draaideur. 

Klik dan nu op de Rode Knop van de Draaideur en deze draait nu een slag naar rechts.

 Je kunt nu dus niet hier meer door de draaideur. Draai je om en open de Blauwe Deur en volg het pad terug naar Lift A Met Lift A terug naar boven. Stap uit Lift A en volg de route terug naar de 3e Maankamer en ga dan, rechts, naar de andere zijde van Lift A. Ga met deze zijde van Lift A weer omlaag, de lift uit en volg het pad, door het rolluik, naar Lift C en ga met Lift C weer omhoog en dan naar de XYZ-deur.  

Open de XYZ-deur en klim de beide ladders weer omlaag en ga door de Gouden Deur terug naar en in de Toren. 

Klik in de Toren omhoog naar het 4e Level. Op het 4e Level draai je rechts en volg je het pad naar de Blauwe Deur van het:

Toren: 4e Level: Voorzijde:

Open de Blauwe Deur en ga 4 keer vooruit, door de Draaideur. Je bent aan het einde van een doodlopend gangetje. Er zit een scheur in de muur. Als je in de scheur klikt dan kijk je de Kristal Grot in. Zoom weer uit en draai rechts. Een Luikkastje. Druk op de Rode Knop. Het Luikje gaat open. In het kastje staat dan het 4e Blauwe Fragment. GRIJP HET!

Je hebt nu 4 Blauwe Fragmenten in je inventory staan. Het wordt tijd om de Disk te gaan vinden. Dat doen we in 

Hoofdstuk 11: De Artefact Disk en het Nieuwe Gebied

2019: Walkthrough door: Louis Koot