2019: Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 4: De Ringlijn v.d Tram:

Deel 1:

Aan het einde van Hoofdstuk 3 heb je, in het gebied van de Klokkentoren, het 1e Gouden Fragment gevonden en ben je teruggekeerd naar de 9-Deuren Gang en hier beginnen we nu met Hoofdstuk 4. Het gebied achter Deur 5 hebben we in Hoofdstuk 3 gedaan en nu willen we Deur 1 openen. Ga dus de achterdeur weer uit, draai je om en druk op de oranje knop tot je een deurcode krijgt waar Deur 1 in zit. 

Open dan met die code Deur 1.

Het gebied achter Deur 1:

A: De Ringlijn Tram:

Stap door Deur 1 naar buiten en als je buiten op het pad staat kijk dan even naar links. Je ziet dan dat de deuren 2, 3 en 4 naar een "balkon" in het meer leiden. 

Draai terug rechtsom. Het rechtdoor pad gaat naar een laag gebouwtje met een tralieraam en een grijze deur. Het rechtsaf pad gaat naar een paal waar een stoplicht aan zit en een platte kast. De hele bliksemse boel is met elkaar verbonden door kabels. Volg het rechtsaf pad naar het Stoplicht en open dan de platte kast. 

In de platte kast zie je een ronde cirkel met daarin 6 keer 2 rondjes waar of een dwarsstreepje of een verticaal streepje in staat. Dit is het "Stoplichtcodeschema", maar dit schema wordt pas in Hoofdstuk 6 belangrijk.  Je kunt de cirkel draaien door op de rode knop te drukken, maar doe dat nu nog maar niet. Het Stoplicht boven de kast heeft 2 lampen, die nu niet branden. Sluit de kast weer en draai je om en volg het pad nu naar de grijze deur, in het gebouwtje.  Voor je op de groene deurknop klikt draai je even rechts. Door het tralieraam zie je dan een ruimte met weer een deur. Draai terug naar de grijze deur en klik nu op de groene knop om de deur te openen. 

Stap naar buiten. Recht voor je staat weer een langwerpig muur met een grijze deur. Op de muur zie je 5 grote ronde schijven. Vanaf elke schijf gaat een leiding naar rechts. Loop door. Je staat dan tegen de muur  aan en recht voor 1 van die 5 ronde schijven. Als je de cursor in een ronde schijf zet dan verschijnt het cijfer 1 in de schijf. Het cijfer 1 verschijnt in alle 5 schijven. Kijk naar rechts. Je ziet weer een grijze deur en links naast de deur zit een klein kastje waar de 5 leidingen van de 5 schijven in verdwijnen. 

Die rechter deur krijg je niet open. Ga naar de linker grijze deur, dus de deur tussen de 2 linker ronde schijven, en open de deur door op de groene deurknop te drukken. 

Stap door de geopende deur en.......ga naar de Tram

Zuidhalte v.d Tram

Je bent op de Zuidhalteplaats,  1 van de 4 halteplaatsen van de Tram ringlijn. Het pad gaat ook rechtsaf, maar loop nu eerst door naar de Tram.  Ga recht voor de Tram staan maar stap nog niet in de tram. Achter de Tram zie je een paarse knop aan de reling. Je kunt echter niet bij de paarse knop omdat de Tram nu in de weg staat. 

Stap in de Tram en draai rechts. In de Tram sta je dan voor het bedieningspaneel. De linker pijlknop is om achteruit te rijden en de rechter pijlknop om vooruit te rijden. De Tram start echter niet want er moet een Startschijf geplaatst worden in de blauwe cirkel, tussen de beide pijlknoppen. Die Startschijf zul je dus eerst moeten vinden.

B: Waterreservoir en de Centrale Lift:

Draai rechts en stap de Tram weer uit en volg het pad nu, linksom, naar een groot vierkant gat in de grond, aan het einde van het pad. Ga recht voor het gat staan en kijk dan omlaag. Via een ijzeren ladder kun je afdalen naar de bodem van het gat. Klim dus, via de omlaagwijsvinger, omlaag en als je beneden bent draai je om. Jij kijkt een tunnel in. Volg de tunnel. 

De tunnel brengt je op een pad dat over het kratermeer naar een ronde lifttoren gaat. Volg het pad verder naar de ronde Lifttoren. 

Druk op de rode knop om de lift omlaag te halen en als de ronde deur open is gegaan stap je de lift in. 

Druk in de lift niet meteen op de gele knop maar draai rechtsom. Aan de rechter wand van de lifttoren hangt een schema van de tramrails rondom deze lifttoren. 

Op het schema zie je de Tram Ringlijn. Je ziet dat er 4 Stations in de Ringlijn zijn en dat er in elk Station een wissel die er voor zorgt dat de Tram naar de Halteplaatsen achter de stations kan gaan. De Tram staat nu op het onderste station en dat is het Zuid Station, waar je zojuist dus was. Draai 2 keer linksom naar de linker wand. Op de linker wand zie je grote kaart met getallen. Kopieer deze getallen kaart naar je Documenteninventory door op je Plusboekje te klikken. Dit is de Cijferkaart.

Draai terug rechts en klik nu op de gele knop en....de lift neemt je mee naar boven. 

West Station van de Ringlijn

Als de lift is gestopt kijk je door een gat in de wand naar buiten. 

Je ziet een bruin metalen huisje, aan de overkant van het ravijn. Dat bruine huisje is 1 van de 4 Stations in de Tram Ringlijn. Het pad naar het Station is echter ingestort.  Blijf nog even in de lift staan en draai rond en je merkt dan dat je aan alle kanten de lift uit kunt want er zijn 3 gesloten deuren met een letter/cijfercodepaneel. Geen van de 3 liftdeuren gaan nu open. 

Draai terug naar het gat in de wand. Dit gat was dus ooit de 4e deur van de Lift.  Stap nu door het gat naar buiten. Je staat dan voor de afzetting. Kijk nu eerst even rond. 

Je bent dus feitelijk in een grote ronde krater met in het midden de ronde lifttoren. De bruine huisjes zijn de 4 stations van de Tram Ringlijn en vanaf de ronde Lifttoren gaat er een pad naar elk station.De 4 stations liggen op het Noorden, Oosten, Zuiden en het Westen. Achter elk Station is een halteplaats van de Tram maar om zo'n halteplaats te bereiken moeten de wissels in de bruine Stations omgezet worden. De Tram staat dus nu op het Zuidstation en je bent nu aan de Westkant van de Lifttoren. Het bruine Station dat je ziet is dus het Weststation. Als je de lifttoren in kijkt zie je dat elke deur van de lift, via een pad, naar een station leid.

Draai je terug om naar het afzettingsbord. Het station aan de overkant, dat je dus niet kunt bereiken omdat het pad voor je voeten is ingestort, is het Weststation. Kijk omlaag. 

Jij kijkt de krater in en ziet het meer en ook een lager gelegen pad. Je kunt het West Station niet bereiken want een deel van de paden is ingestort. 

Op het afzettingsbord staat een "mannetje". Teken het mannetje na want je dient de stand van zijn armen en voeten te onthouden. Klik op het bord en.....het bord draait om. Op de achterzijde van het verbodsbord zie je een gele ronde klep. Klik op gele klep om het te openen. 

In het bord zit de Startschijf voor de Tram. Pak de rode Startschijf (Amulet) Vanzelf draait het bord terug om.

Kijk weer omhoog, draai je om en stap de ronde lifttoren weer in en draai dan weer om naar het gat en druk op de gele knop en....Je daalt terug omlaag. Als de lift weer is gestopt draai je om en druk je op de oranje knop om de deur te openen. Stap de lift uit en volg het pad en de tunnel terug naar de ladder. 

Kijk omhoog langs de ladder en klim dan omhoog en volg het pad terug naar de Tram. De Tram staat dus nu op de Zuid Halteplaats, achter het Zuidstation van de ringlijn. Stap de Tram weer in en draai weer rechtsom naar het bedieningspaneel. Pak de Startschijf (Amulet) uit inventory en plaats de schijf in de cirkel. Klik vervolgens op de linker pijlknop en...

....De Tram rijd achteruit het Zuid Station in en draait dan rechtsom......... 

De 4 Stations in de Ringlijn:

Draai rechts. De Tram staat dus nu in het Zuidstation van de ringlijn en je kijkt, vanuit de tram, naar de ronde lifttoren.  Als je nu op de rechter pijlknop zou drukken dan zal de Tram terug rijden naar de Halteplaats omdat de wissel in dit Zuid Station op linksaf staat. Stap uit de Tram en loop door naar de lifttoren en ga tegen de deur aan staan. Draai je om en zorg dat onder je scherm het kompas zichtbaar is.

Het kompas vertelt je dat je inderdaad naar het Zuid Station kijkt, waar nu dus ook de tram in staat 

Draai terug om naar de liftdeur en plaats je cursor nu op de deur. Op de dichte deur van de lifttoren verschijnt een ruitjesschema

Teken het ruitjesschema over en noteer dat dit schema voor de Zuiddeur van de lifttoren is. 

Loop terug naar het Zuidstation, druk op de rode knop om de deur te openen en stap de Tram weer in. Draai rechts en klik weer op de Linker Pijlknop en.....de Tram rijd achteruit het station uit en rijd over de ringlijn naar het volgende station. Als de tram weer gestopt is draai je weer rechts en loop je weer over het pad naar de Lifttoren. Ga weer tegen de deur aan staan en draai je dan weer om en kijk naar het station. Het kompas vertelt je dat de Tram nu in het Ooststation van de ringlijn staat. Draai weer om naar de liftdeur en plaats je cursor weer op de liftdeur. Ook op deze deur verschijnt een schema van een ruitjesschema. Teken het schema weer na en noteer dat dit schema op de Oost deur van de lifttoren verscheen. 

Draai weer om en ga terug de Tram in en rij de tram weer achteruit naar het volgende station. Stap dan weer rechts uit en loop weer door naar de deur van de lifttoren en draai je weer om. Het kompas vertelt je dat de Tram nu in het Noord Station van de ringlijn staat. Op de deur van de lift verschijnt weer een ruitjesschema, dus teken het schema weer na en noteer dat dit schema het Noorddeur schema is. 

Stap weer in de Tram en rij het ding weer achteruit naar de het volgende station. Stap weer rechts uit de tram en.....Je staat nu aan de andere kant van het kapotte looppad en ook hier hangt een afzettingsbord aan een touw. Draai eerst even om en kijk op je kompas. Het kompas zegt je dat dit dus het West Station van de ringlijn is. Draai je weer om naar de afzetting. 

Vanwege het ingestorte pad kun je nu niet doorlopen naar de Westdeur van de Lifttoren.  Kijk nu omlaag en teken het mannetje op het bord precies na. Dit mannetje heeft de handen omhoog en de benen recht. Kijk weer omhoog en draai rechts en kijk dan omlaag. Via de ladder kun je hier omlaag naar het looppad een verdieping lager. 

Klim dus omlaag en draai dan rechtsom en volg het onderste looppad. 

Pijpjescherm code 

Vlak voordat het pad linksom de hoek omgaat steekt er in de linker rotswand weer zo'n pijpje scherm. 

Draai dus, vlak voor de bocht, linksom en zoom weer in op het pijpje en plaats er je hand weer op. In dit pijpje zie je weer een 6-hoek waarvan nu de linksboven en de linksonder zijde rood is. In de cirkel zie je een streepje op 3 uur. Teken de 6-hoek weer nauwkeurig na.

Het pad brengt je in een tunnel en bij een ronde deur, die er net zo uit ziet als de 3 deuren van de Lifttoren. Ook deze deur gaat niet open.

Dit is dus ook een Westdeur en je bent hier in een tunnel onder de Lift. 

Ook op deze deur verschijnt een ruitjesschema, dus teken het weer na en noteer dat dit schema voor de Westdeur is. 

Draai links. Op de muur zit een verbodsbord waarop je hetzelfde mannetje ziet als boven bij het West Station. Het bord zit vast aan een roze kabel en die kabel verdwijnt achter de deur. Als je op het mannetje klikt dan krijgen de armen en benen een andere stand. Klik op het mannetje en blijf dat doen tot de armen en de benen van het mannetje dezelfde stand hebben als het mannetje op verbodsbord, boven bij het West Station.  

De deur hier krijgt dan nu stroom maar je kunt de deur nog steeds niet openen, hoe vaak je ook op de oranje deurknop ramt. 

Draai je om en volg het pad terug naar de ladder en klim via de ladder terug omhoog naar het West Station. 

Open de deur van het Station en ga de tram weer in. Klik nu op de rechter pijlknop om de Tram nu vooruit te rijden, terug naar het Zuidstation, dus via het Noord -en het Ooststation. Terug in het Zuidstation klik je nog een keer op de rechter pijlknop en....De Tram draait dan vanzelf linksom en rijd terug naar de Zuidhalteplaats, waar de Paarse Knop aan het einde van de rail steekt. Stap uit de Tram en volg het pad terug naar het vierkante gat. Daal via de ladder weer af naar beneden en volg de tunnel en het pad weer terug naar de onderste deur van de Centrale Lifttoren. Klik weer op de oranje knop om de lift naar beneden te halen en stap dan de lift in en druk op de gele knop om met de lift weer omhoog te gaan.  

Boven gekomen kijk je dan weer door het grote gat naar West Station. Blijf in de lift staan want we gaan nu de deuren van de lift openen.

D: de Liftdeurencode

Je hebt gezien dat de deuren in de Lifttoren een letter/cijferpaneel hebben waarop je een code moet zetten die bestaat uit een letter en een cijfer. Je moet nu voor elk van de 4 deuren de juiste code achterhalen. De informatie die je nodig hebt om de code voor de liftdeuren te bepalen heb je nu allemaal, dus we gaan nu even aan de slag. In Hoofdstuk 1 heb je, in de slaapkamer van de Studio van Kales, het Letter Papier gevonden in het "L T" kastje boven de tafel. Je hebt toen een kopie van het Letter Papier gemaakt en die kopie is opgeslagen in je Documenteninventory. In de Lifttoren heb je een kopie gemaakt van de Cijferkaart en op de buitenzijde van de 4 Liftdeuren zag je steeds een ruitjesschema en je hebt die 4 schema's nagetekend.   

NB: Het is handig als je van zowel het Letter Papier, de Cijferkaart en de 4 Ruitjesschema tekeningen maakt op doorschijnend papier zodat je dan je tekeningen ook over elkaar kan leggen. 

Pak nu eerst die 4 tekeningen van de 4 ruitjesschema's erbij en geef die schema's nu elk een kleurtje......aldus:

Pak nu het Letter Papier uit je Documenteninventory en teken dit ook nauwkeurig na, het liefst doe je dat op doorzichtig papier. Het Letter Papier heeft 100 vakjes en in sommige vakjes staan Letters. Het zijn de letters A, B, C, D en E. In de linker boven hoek en de rechter beneden hoek staat het cijfer 0 en in de rechter bovenhoek en de linker benedenhoek staat het cijfer 9. Teken nu, op het Letter Papier, de vormen van de 4 Ruitjesschema's na en doe dat in dezelfde kleuren. Je krijgt dan deze tekening:

Op het Letter Papier zie je dan welke Letters er in elk van de 4 Ruitjesschema's vallen. Ook zie je dat in het rode schema 2 keer de 9 valt en 1 keer de 0. In het groene schema valt ook een 0. Pak nu de Cijferkaart erbij en teken dit ook na op doorschijnend papier. De Cijferkaart heeft ook 100 vakjes. Leg  je tekening van het ingekleurde Letter Papier naast, of op, de Cijferkaart en kijk dan welk getal er, op de Cijferkaart staat in de vakjes waar op het Letter Papier de letters staan voor elk Liftdeurschema. 

Combineer dus de Letters met de Getallen en de kleuren en zet al deze gegevens voor jezelf dan in een tabel en je hebt dan voor elke liftdeur de code....Aldus:

Zuiddeur (Rood in de tekeningen)) Oostdeur (Paars in de tekeningen)) Noorddeur (Blauw in de tekeningen) Westdeur (Groen in de tekeningen)
A 3
B 0
C 2
D 6
E 5
A 1
B 1
C 1
D 3
E 7
A 2
B 3
C 0
D 4
E 6
A 0
B 2
C 1
D 5
E 4

E: Open de 4 deuren van de Lift:

Je weet nu voor ieder van de 4 deuren de Code. Elke code is bestaat uit 5 keer uit een letter/cijfer combinatie.

Je staat in de lift en kijk door het gat naar het West Station. Draai 1 keer rechts en kijk op het Kompas. Je staat nu voor de Noorddeur in de lift. Links naast de deur zit het codekaste en rechts de oranje deurknop. Het code kastje heeft 2 schermpjes en 2 groene knoppen. In het bovenste schermpje moet je de Letters zetten en in het onderste schermpje de cijfers van de code voor deze Noorddeur. Je doet dit door op de groene knoppen te klikken

De Noorddeur:

Kijk in je Deurcodetabel voor de voor ABCDE code voor Noorddeur. De code is dus: A2, B3, C0, D4, E6.

 • Stap 1: Zet in het bovenste schermpje de letter A en in het onderste schermpje het cijfer 2

 • Stap 2: Zet in het bovenste schermpje de letter B en in het onderste schermpje het cijfer 3

 • Stap 3: Zet in het bovenste schermpje de letter C en in het onderste schermpje het cijfer 0

 • Stap 4: Zet in het bovenste schermpje de letter D en in het onderste schermpje het cijfer 4

 • Stap 5: Zet in het bovenste schermpje de letter E en in het onderste schermpje het cijfer 6

 • Stap 6: Klik nu op de oranje deurknop en.....De Deur gaat nu open

Draai rechtsom. Je staat voor de 

Oostdeur: 
De code voor de Oostdeur is: A1, B1, C1, D3, E7. Dus

 • Stap 1: Zet in het bovenste schermpje de letter A en in het onderste schermpje het cijfer 1

 • Stap 2: Zet in het bovenste schermpje de letter B en in het onderste schermpje het cijfer 1

 • Stap 3: Zet in het bovenste schermpje de letter C en in het onderste schermpje het cijfer 1

 • Stap 4: Zet in het bovenste schermpje de letter D en in het onderste schermpje het cijfer 3

 • Stap 5: Zet in het bovenste schermpje de letter E en in het onderste schermpje het cijfer 7

 • Stap 6: Klik nu op de oranje deurknop en.....De Deur gaat nu open

Draai rechtsom. Je staat voor de 

Zuiddeur: 
De code voor de Oostdeur is: A3, B0, C2, D6, E5. Dus

 • Stap 1: Zet in het bovenste schermpje de letter A en in het onderste schermpje het cijfer 3

 • Stap 2: Zet in het bovenste schermpje de letter B en in het onderste schermpje het cijfer 0

 • Stap 3: Zet in het bovenste schermpje de letter C en in het onderste schermpje het cijfer 2

 • Stap 4: Zet in het bovenste schermpje de letter D en in het onderste schermpje het cijfer 6

 • Stap 5: Zet in het bovenste schermpje de letter E en in het onderste schermpje het cijfer 5

 • Stap 6: Klik nu op de oranje deurknop en.....De Deur gaat nu open.

Vanaf nu kun je deze 3 Liftdeuren, zowel binnen als buiten, openen. Je hoeft dus deze codes niet steeds weer in te voeren.  De Westdeur is hier dus verdwenen, maar je weet dat er onder het Weststation nog een deur zit. Draai je om naar het gat en bekijk nog een keer het mannetje op het bord dat aan de afzetting hangt. Draai je weer om naar de Oostdeur en stap nu door de Oostdeur uit de lift. Op het pad draai je gelijk rechtsom en kijk je omlaag. Ook hier kun je via een ladder omlaag naar het lager gelegen pad. 

Daal dus via de ladder omlaag en volg het pad en je komt dan weer bij een deur in een tunnel. 

Als je tegen de deur aan staat en dan op het kompas kijkt dan zie je dat je naar het Westen kijkt. Dit is dus de andere kant van de Westdeur. Draai rechtsom naar het bord dat aan de muur hangt. Ook op dit bord staat een mannetje. Klik op het mannetje tot het mannetje dezelfde houding heeft als op het bord boven, bij de lift.

Draai terug om naar de deur en voer nu op het codekastje de codes van de Westdeur in:

Westdeur in de tunnel:
De code voor de Westdeur is: A0, B2, C1, D5, E4. Dus

 • Stap 1: Zet in het bovenste schermpje de letter A en in het onderste schermpje het cijfer 0

 • Stap 2: Zet in het bovenste schermpje de letter B en in het onderste schermpje het cijfer 2

 • Stap 3: Zet in het bovenste schermpje de letter C en in het onderste schermpje het cijfer 1

 • Stap 4: Zet in het bovenste schermpje de letter D en in het onderste schermpje het cijfer 5

 • Stap 5: Zet in het bovenste schermpje de letter E en in het onderste schermpje het cijfer 4

 • Stap 6: Klik nu op de oranje deurknop en.....De Deur gaat nu open.

Je hebt dus nu ook de Oost-West verbindingsdeur open en ook deze deur kun je nu altijd van beide kanten openen als je op de oranje deurknop klikt.

F: Wissels omzetten:

De Tram parkeert tot nu toe altijd op de Zuid Halteplaats, via het Zuid Station in de Ringlijn, maar nu je alle deuren van de Centrale Lift kunt openen, zowel in als buiten de lift, kunnen we wissels gaan omzetten zodat we met de Tram ook de andere halteplaatsen kunnen bereiken. Ga nu terug naar boven, naar de Lift. Dus draai je om en volgt de tunnel en het pad terug naar de ladder onder de Oostdeur en klimt dan via het laddertje terug omhoog.   

Draai dan rechts en druk op de oranje deurknop om de Oostdeur van de Centrale Lift te openen en stap dan naar binnen. Druk op de gele liftknop en.....de lift neemt je mee terug naar beneden. Als de lift is gestopt draai je om en druk je op de oranje deurknop om de deur te openen. Stap uit de lift en volg het pad over het kratermeer terug naar de ladder van het grote vierkante gat en klim weer omhoog en volg het pad terug naar de Tram. 

Je bent dus terug op de Zuid Halteplaats van de Tram. Stap weer in de Tram en druk op de linker pijlknop om de Tram weer, achteruit, het Zuid Station van de ringlijn in te rijden. Klik dan weer op de linker pijlknop om de Tram naar het Ooststation in de ringlijn te rijden. Draai rechts en stap de Tram uit en loop door naar de Oostdeur van de Lifttoren. Draai je dan om, om terug te kijken naar de Tram en overtuig je ervan, via het kompas, dat je nu naar het Oosten kijkt. Is de bovenste pijlpunt van het kompas nu de witte punt dan kijk je nu naar het Noorden en heb je de Tram in het Noordstation van de ringlijn geparkeerd en dat moet niet. Kijk je nu naar het Oosten, dus staat de witte pijlpunt van je kompas nu links, dan sta je dus goed. Draai terug om en open de Oostdeur van de Centrale Lift en stap weer de Lifttoren binnen. Binnen in de Toren sta je dan weer voor het grote gat en kijk je naar het Weststation van de ringlijn. 

Draai rechtsom naar de Noorddeur. Kijk op je kompas of je ook echt nu voor de Noorddeur in de Lift staat. 

Open de Noorddeur via de oranje knop en loop dan over het pad naar het Noordstation van de ringlijn. Klik op de oranje deurknop van het station en.......De oranje deur schuift omlaag. Er staat nu dus geen Tram in dit station maar op de donkergrijze binnenmuur zie je nu een klein bedieningspaneeltje waarmee je de wissel in het station kunt omzetten. 

Je ziet het stukje ringrail en een stukje rail dat aan de achterzijde het station verlaat. Het cirkeltje in de wissel geeft aan dat de wissel nu op "Ringlijn Volgen" en dat betekent dat de Tram vanuit dit station de Ringlijn zal blijven volgen. Klik in het paneeltje om de wissel op "Ringlijn Verlaten" te zetten. 

Als je dan nu met de Tram dit station in rijd dan zal de Tram linksaf gaan en dan stoppen op de Noordelijke Halteplaats. De wissel in het Zuidstation staat echter ook nu op "Ringlijn verlaten", dus die wissel moet je nu ook omzetten naar "Ringlijn volgen". Draai je om en ga de Centrale Lifttoren weer binnen en verlaat de Toren dan weer door de Zuiddeur (Kijk weer op je kompas) naar buiten. 

Loop door naar het Zuid Station van de ringlijn en open de oranje deur. De wissel in het Zuidstation staat op "Ringlijn Verlaten", dus zet deze wissel nu op "Ringlijn volgen"

Draai je weer om en ga de Centrale Lifttoren weer binnen en verlaat de toren nu weer door de Oostdeur. Loop naar het Ooststation, open de deur en stap de Tram weer in.

De Tram kan de ringlijn (de Cirkel) alleen verlaten als je vooruitrijd, dus rij de tram nu vooruit, door op de rechter pijlknop te klikken, en doe dat 3 keer. Via de Stations Zuid en West beland de tram dan in Station Noord.In Station Noord klik je weer op de rechter pijlknop en.....

De Tram draait links en rijd dan, over een brug,  naar de Noord Halteplaats en stopt dan:

Noord halteplaats van de Tram:

Standbeelden galerij

Draai rechts en stap de Tram uit. Volg het pad. Het pad gaat linksaf en door een poort en brengt je op de Standbeelden Galerij:

Bekijk de 6 standbeelden die hier staan. De 6 beelden dragen elk 6 stenen ballen boven hun hoofd en op die stenen ballen staan letters. 

Tussen de standbeelden zit er steeds een bord op de muur waar steeds 4 letters op staan.

Aan het einde van de galerij is een grijze deur met een groene deurknop. De deur gaat niet open. Je ziet echter dat de groene deurknop verbonden is, door een oranje kabel, met het lettercodekastje dat links achter het hek staat. Als je rechtvoor dat codekastje gaat staan zie je dat het kastje 6 schermpjes heeft waar je letters in kunt zetten. In alle schermpjes staat nu een A.

Loop terug en ga nu het zijpad in. Je beland dan op een dwarspad en bij een grijze muur. Aan de grijze muur hangen 3 roze kastjes die wel wat lijken op radiatoren. Linksachter zit er weer een grijze deur in de muur en ook deze deur heeft een groene deurknop en ook deze deur gaat niet open. De groene deurknop is via een blauwe leiding verbonden met de 3 roze kastjes. 

Pijpjescherm code

Loop door naar het tralieraam, voorbij het roze kastje 3. Als je voor het tralieraam staat dan draai je rechtsom.....

Je staat dan met je neus tegen de houten schutting aan. Tussen de 5e en de 6e plank zie je, onderaan, weer zo'n pijpje scherm.

Klik met je handje, of met je gewone cursor op de 5e en de 6e plank, net boven het ronde pijpje, en.......de 2 planken wijken dan iets uiteen en je kunt dan inzoomen op het pijpje.......Zoom dus in op het pijpje en plaatst er weer je hand op. In het ronde pijpje zie je nu weer een ruit.....de rechtsoven zijde van de ruit is rood en in de cirkel maken de 2 streepjes een hoek van 12 uur naar 9 uur. Teken dit weer nauwkeurig na en zoom uit

Ga nu de 3 roze kastjes openen.....Als je een roze kastje opent dan zie je dat er in elk kastje 4 cirkels zitten waar een letter in staat. Je kunt de letters in elke cirkel naar de posities 0, 1, 2 en 3 draaien. 

Als je de kastjes, van links naar rechts, nummert als 1, 2, 3 dan zie in kastje 1 de letters Q, D, Z, J. In Kastje 2 zie je de letters X, ?, C, G en......in Kastje 3 staan de letters V, F, W, B.  Ga terug naar de 6 Standbeelden en bekijk nu alle 6 letterbordjes die tussen de Standbeelden op de muur zitten. Noteer hoe vaak een Letter uit de 3 kastjes voorkomen op die 6 bordjes voorkomt. Als je links begint dan zie je bordjes: GWQV, CGFW, XVGB, ?ZXF, BXJZ, QQFC. 

Tel dus hoe vaak een letter voorkomt op de 6 bordjes: B = 2 keer. C = 2 keer, D = 0 keer, F = 3 keer, G = 3 keer, J = 1 keer, Q = 3 keer, V = 2 keer, W = 2 keer, X = 3 keer, Z = 2 keer en ? = 1 keer. Ga nu terug naar de 3 roze kasjes. Open elk weer elk kastje en zet dan de letters in de cirkels op het cijfer dat je aangeeft hoe vaak de letter voorkomt op de 6 bordjes bij de standbeelden. Begin met Kastje 1, dan Kastje 2 en dan Kastje 3. Sluit wel weer de kastjes.

Kastje 1:  Q = 3, D = 0, J = 1, Z = 2. 
Kastje 2: X = 3, ? = 1, C = 2, G = 3. 
Kastje 3: V = 2, F = 3, W = 2, B = 2. 

Als je dit gedaan hebt dan loop je terug naar de deur bij kastje 1. 

Klik nu weer op de groene deurknop en.....nu gaat de deur wel open. Loop dus door de nu geopende deur. 

Je bent op een loopbrug  die over een groot vierkant meer loopt. Als je naar links kijkt zie je dat er 3 gebouwtjes zijn. Het meer is aan alle kanten omheind door een gemetselde muur. Loop rechtdoor over de brug naar de grijze deur aan de overkant. Druk op de groene deurknop en......Tja.....ook deze deur gaat nu niet open. Draai je om en loop terug, tot de metalen cilinder die halverwege aan de reling steekt. 

Ga recht voor de metalen cilinder staan. De cilinder is van binnen rood en heeft een holte waar je iets in moet stoppen. Je weet echter nog niet wat je in deze cilinder moet stoppen. 

Er zijn op deze waterige binnenplaats dus 3 gebouwtjes, links, midden en rechts. Een groene kabel gaat, vanuit het linker gebouwtje naar het rechter gebouwtje. De Cilinder zit vast aan een oranje kabel die, links van het middelste gebouwtje, het water in verdwijnt. Draai links en loop terug nar de deur en draai dan rechts en loop door naar het einde van het zijpad. 

Op de kopse muur van het linker gebouw zit een kastje en een groene knop. Klik op de groene knop om het kastje te openen. 

In het kastje zit een stuk papier. Zoom in op het papier. Je bekijkt het papier in close-up. Op het papier staan 2 grijze bollen getekend en 2 lampjes. 

De lampjes werpen hun licht op de bollen. De linker bol heeft een schaduw en er staat een rood kruis over de bol. De rechter bol heeft geen schaduw en is groen omcirkeld. Deze tekening is een hint voor de Stenen Bollen die de 6 standbeelden boven hun hoofd dragen. Ga uit de close-up, draai je om en ga schuinrechts naar de deur. Open de deur via de groene knop en stap de gang met de 3 roze kastjes weer in en volg de gang terug naar de 6 Standbeelden:

Stenen Bollen puzzel:

Ga naar het meest linker Standbeeld en ga er recht voor staan. Je ziet Beeld 1 en 2. Bekijk de bollen die de standbeelden boven hun hoofd dragen. De lampen zorgen ervoor dat de bollen een schaduw hebben, maar bij elk standbeeld is er steeds 1 bol die geen schaduw heeft. Ga naar elk standbeeld bekijken en noteer dan steeds de letter van de bol die geen schaduw heeft. Noteer ook op welke bol die letter staat.

Beeld 1 = KYATOS = de O op bol 5. 
Beeld 2 = MERENO = de E op bol 2. 
Beeld 3 = SOPHAR = de S op Bol 1. 
Beeld 4 = TATALI = de T op bol 3. 
Beeld 5 = PINOEK = de K op bol 6. 
Beeld 6 = LUMITA = de I op bol 4.

Maak nu een woord van 6 letters van deze letters. Zet dus de 6 letters in de goede volgorde en je krijgt dan: SETIOK. 

Ga dan naar het lettercodekastje, bij de grijze deur en zet het SETIOK woord in de schermpjes. 

Draai rechts en Klik  op de groene deurknop en......de deur gaat nu open. 

Stap door de nu geopende deur en.....je bent dan in het voorste van de 3 gebouwtjes

Huis van Meneandes:

Er is geen brug om over het water te steken naar het middelste gebouw. Klik op de groene knop, rechts naast de poort en........

er verschijnt geen brug maar in het achterste gebouw zie je dan wel een deur open gaan en dan zie je in de verte een rode deur.......

Draai rechts. Aan de rechter zijmuur zit een glazen bol en in de bol draait een Gouden Munt rond. Onder de Glazen Bol zit een Hendel. Draai je om. Je kijkt de zijkamer in. In de zijkamer zie je een kastje aan de muur. Rechts naast de ingang zit een rond videoscherm. Klik op de knop, die bovenop het ronde videoscherm zit en......en......je ziet een video van een meneer die Meneandes heet. 

Meneandes heet je welkom in zijn huis en hij verontschuldigd zich dat hij niet thuis is. Meneandes hoopt echter dat je hier iets kunt vinden dat je kunt gebruiken bij je verdere onderzoek van dit deel van RHEM.

Je bent dus in het huis van die Meneandes en dit huis bestaat uit de 3 gebouwtjes. Dit voorste gebouwtje heeft 2 kamers. Ga de zijkamer in. Je staat dan voor het kastje dat aan de lange muur steekt. Links en rechts komen er 3 leidingen uit het kastje en onder het kastje zit een rode knop. Als je op de rode knop drukt gaat het kastje niet open. Kijk naar de rechtermuur en naar de linkermuur. Zowel op de rechtermuur als op de linkermuur zitten er 3 panelen die elk uit 6 vakjes bestaat. Het 1e vakje in elke paneel is nu grijs. Naast elk paneel zie je een afbeelding van een deur. Het muurkastje is via de 6 leidingen met elk van deze 6 paneel verbonden.

Herinner je de Entree Hal in Hoofdstuk 1? De Entree Hal heeft 6 deuren en bij elke deur zag je een balkje met 6 vakjes waarvan er 1 grijs was. Het grijze vakje gaf het nummer van de deur aan. Elke deur in de Entree Hal ging op een bepaalde manier open. Je hebt toen genoteerd op welke manier elk van die 6 deuren in de Entree Hal open schoof. Wel....die kennis heb je hier nu nodig. De 6 panelen die je hier op de muren ziet zijn dus de 6 Deurbalken van de 6 Deuren in de Entree Hal. De Deurafbeeldingen naast elke balk geven met de pijltjes aan hoe elke deur open schuift. Je moet nu in elk paneel  het juiste vakje grijs maken om aan te geven dat het paneel hoort bij deur 1, deur 2, deur 3, deur 4, deur 5 of deur 6 van de Entree Hal. De deurafbeeldingen vertellen je dus welk paneel voor welke deur is.

In de Entree Hal was het zo:

 • Deur 1 schuift van rechts naar links open

 • Deur 2 schuift vanuit het midden naar links en rechts open

 • Deur 3 schuift van boven naar beneden open

 • Deur 4 schuift van links naar rechts open

 • Deur 5 schuift vanuit het midden naar boven en beneden open

 • Deur 6 schuift van beneden naar boven open.

Kijk dus naar de Deurafbeeldingen bij elk paneel en bepaal dan via de pijlen in de afbeeldingen hoe de deur open schuift en vergelijk dit met je aantekeningen van de Entree Hal. Maak dan op elk paneel het juiste vakje grijs om aan te geven dat het deur 1, 2, 3, 4, 5 of 6 is. Aldus

Druk dan weer op de rode knop onder het kastje en........Als je in de 6 deurpanelen het goede vakje grijs hebt gemaakt gaat het kastje nu open. In het kastje ligt een stapeltje Zilveren Munten. Pak de Zilveren Munten.

Draai je om en loop terug naar de andere kamer. Je staat dan tegen de zijmuur aan waar de glazen bol en de hendel aan zitten.

De Glazen Bol steekt op een buisje dat de muur in verdwijnt. In de glazen bol draait een Gouden Munt rond. Klik op de Hendel en......De Gouden Munt verdwijnt het buisje in.Draai rechts en open de deur via de groene deurknop en stap de Beelden Galerij weer in en volg het pad weer naar de rechter deur, waar de roze kastjes hangen. Stap weer door die deur naar buiten de loopbrug op. Draai op de loopbrug gelijk links en loop door naar het kastje waar de tekening van de 2 bollen in zit. Open het kastje weer en zie......de Gouden Munt zit nu in dit kastje. Pak de Gouden Munt. Kijk in je itemsinventory en je leest dan dat dit de Gouden Munt 2 (Metal piece 2) is.

Dit is voorlopig alles wat je hier in het Noord gebied kunt doen, maar we komen hier straks weer terug.Ga terug naar de Beelden galerij en verlaat de galerij dan weer door de deur bij het linker standbeeld en volg het pad terug naar de Tram. Stap in de Tram en rij met de Tram, in 3 keer, achteruit naar het Zuid Station van de Ringlijn.  Als de Tram is gestopt in het Zuidstation stap je uit je de Tram en ga je via de Zuiddeur de Centrale Lifttoren weer binnen.  Verlaat de Lifttoren gelijk weer door de Noorddeur en loop naar het Noord Station. Open de deur van het Noord Station en klik dan de wissel van Noord terug naar "Ringlijn volgen".

 Sluit de deur en ga terug de Lifttoren in en via de Oostdeur naar het Oost Station van de Ringlijn. Open de deur van het Oost Station en klik de wissel naar "Ringlijn verlaten"

Terug de Toren in en via de Zuiddeur weer naar het Zuid Station, waar de Tram staat. Stap in de Tram en rij de Tram nu alsmaar vooruit en......

in het Oost Station gaat de Tram dan linksaf en levert je af op:

De Oost halteplaats van de Tram:

Terwijl je uit het Ooststation van de Ringlijn reed zag je al dat dit een gebied is met veel water en met ru´nes. Als de Tram is gestopt kijk je eerst even door het linker raampje. Je ziet dan een deur waar een kasje naast hangt. Je kunt echter deze deur vanuit de halteplaats niet bereiken. 

Stap weer aan de rechterkant uit de Tram en volg het pad naar de ingang van een tunnel. 

Zet 1 stap het tunneltje in en draai dan naar rechts. Op de rechter wand van de tunnel steekt een rode bol. 

Plaats je hand op de rode bol en.....Er verschijnt een driehoek met 14 streepjes rondom de rode bol. Onthoud dit.

Draai terug links en loop verder de tunnel uit. Buiten de tunnel kijk je gelijk naar links. 

Op de reling steekt een bedieningspaneeltje met een omhoogknop en een omlaagknop. 

Je ziet aan de overkant van het water de Tram en het gebouwtje waarin die deur zit die je vanuit de Tram al zag. Als je op de beide knoppen drukt dan merk je dat ze niet werken. Dit knoppenpaneeltje is verbonden aan een gele leiding.Draai je om en....Het pad gaat verder naar een gebouwtje en aan de muur, rechts, zie je een paneel met 4 schermpjes en oranje knoppen. De gele leiding van het knoppenpaneel gaat naar het paneel dat hier aan de muur steekt. Ga recht voor dat paneeltje staan. In de 4 schermpjes zie je dan vierkantjes met een streepje. 

Als je op de oranje knopjes klikt dan veranderen de streepjes in/op de 4 vierkantjes van positie. Het is een code maar je hebt nog geen flauw benul van wat de juiste code is die je hier moet invullen. Je merkt wel, als je op de oranje knopjes klikt dat de knopjes elkaar be´nvloeden. Draai links en stap door de poort naar binnen. Je bent in het:

Klokgebouwtje:

Je bent in de middelste kamer van 3 kamers. Draai links en ga de linker kamer binnen. Je staat dan voor een stroomkastje. 

Vanuit het stroomkastje gaat er een donkerblauwe leiding naar links en naar rechts. Kijk naar de linker muur. Aan de linker muur hangt een witte klok. Rechts naast de klok steekt er een Zekeringdoos in de donkerblauwe leiding.  Weet je nog de twee klokken, in de 2 inhammen vlak bij de Studio van Kales. Je heb toen in Hoofdstuk 1 de Zekering van de rechter klok uit de zekeringdoos gepakt. Als het goed is heb je die Zekering nog altijd in je Itemsinventory staan.  Toen je de Zekering uit de doos pakte stopte de wijzer van de rechterklok op een bepaald uur en bij mij was dat op 1 uur. Wel....je moet nu hier op deze klok de wijzer op die positie zetten. 

Pak de Zekering uit inventory en plaats de zekering hier in de Zekeringdoos. Klik dan op de rode knop onder de klok tot de wijzer van de klok op het uur staat waarop de rechterklok in Hoofdstuk 1 bleef stilstaan toen je de zekering daar uit de doos pakte. Voor mij is dat dus 1 uur.

Als je dit gedaan hebt dan draai je om naar de rechter muur. Op de rechter muur zit een kastje. In het kastje zie je een fitting en onder het kastje steken 2 rode knoppen. Als het goed is heb je de Gloeilamp uit de Entree Toren met je mee genomen. Pak de Gloeilamp uit inventory en klik het ding hier in de fitting. De lamp gaat echter niet branden en ook als je op de twee rode knoppen drukt gebeurt er niets.

NB: Heb je in Hoofdstuk 1  vertelt dat je die gloeilamp mee moest nemen. Ben je vergeten om toen de Gloeilamp weer uit de Entree Toren te pakken dan heb je nu een  probleem want je zult dan nu eerst terug moeten gaan naar het begin om de gloeilamp alsnog uit de Entree Toren te halen. Het is te doen. Hoe je van hier terug kunt naar de Entree Toren zoek je echter dan zelf maar uit. Had je die gloeilamp maar niet moeten vergeten te pakken, en als je een beetje je hersens gebruikt zul je merken dat het niet eens zo ingewikkeld is.

Draai rechts en loop, via de middelste kamer, naar de rechter kamer. In de rechter kamer krijg je de smalle bruine deur niet open.

 De deurknop zit in een leiding die helemaal door de kamer gaat en, rechts, verbonden is met 2 cijferpanelen en, links, met 2 cijferpanelen waar een Dobbelstenen afbeelding boven hangt. 

Als je op de rode knop van de Dobbelstenen panelen klikt dan verschijnen er in de beide panelen willekeurige getallen reeksen. Onder de dobbelstenen panelen zie je een afbeelding van een perkamentenrol. Helaas......op dit moment kun je hier in Oost niets meer doen. Je hebt wat meer aanwijzingen nodig om hier verder te kunnen en die aanwijzingen moeten we ergens anders zoeken..........

Draai terug om naar de ingang......Je kijkt de middelste kamer weer in en......rechts naast de poort steekt er een papier tussen de blauwe pijp....Klik op het papier en.......het blijkt een briefje van Meneandes te zijn......Lees het en klik het briefje dan terug achter de pijp

Stap de midden kamer terug in en draai dan linksom, naar de ingang/uitgang van dit gebouwtje en.........Links en rechts van de paart hangt een paneel. Op deze 2 panelen zie je 6 ruiten met daarin een cirkel waar een streepje in staat......alle streepjes in de 6 cirkels wijzen nu 6 uur aan.......Als je in een cirkeltje klikt dan verander je de positie van het streepje......doe dit nu nog maar niet. 

Wel.......deze 6 ruiten met de cirkeltjes lijken toch wel verdacht veel op de ruiten die je in tot nu toe in een aantal van die ronde pijpjes hebt gezien.........Zorg dat alle streepjes voor nu 6 uur aanwijzen, dus verander nu niets, we komen later hier terug om ook deze puzzel op te lossen.

Ga nu terug naar de Tram. Stap weer in de Tram en rij met het ding 2 keer achteruit naar het Noord Station van de Ringlijn. Stap in het Noord Station uit de tram en ga de Lifttoren weer binnen. Verlaat de toren gelijk weer door de Oostdeur en loop door naar het Oost Station van de Ringlijn. Open de stationsdeur en zet de wissel in het oost Station terug op "Ringlijn volgen".  Loop terug naar de Lifttoren maar ga nu niet de toren in. Staande voor de Oostdeur van de toren draai je links en daal je de ladder weer af naar het beneden pad. Volg dan het beneden pad naar de Westdeur, in de tunnel. 

Klik op de oranje deurknop om de deur te openen en volg de tunnel en dan het pad naar de ladder onder het West Station van de Ringlijn. 

Klim via de ladder omhoog en maak de deur van het West Station open en zet dan de wissel in het station op "Ringlijn verlaten".

Draai links en klim via de ladder terug omlaag en volg de tunnel en het pad terug naar de Oostzijde van de lifttoren, in de tunnel moet je de Westdeur weer openen. Klim aan de Oostzijde weer omhoog via de ladder en ga, via de Lifttoren, terug naar de Tram in het Noord Station. 

Stap de Tram weer in en rij nu steeds vooruit naar het West Station alwaar de Tram dan linksaf gaat en je via een tunnel aflevert in:

Hoofdstuk 5: De Ringlijn v.d Tram: Deel 2

2019: Walkthrough door: Louis Koot