2017: Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 5: De Ringlijn v.d Tram: 

Deel 2

J: De Westhalteplaats van de Tram:

het 2e Gouden Fragment:

Stap weer aan de rechterkant uit de Tram en volg het pad naar een Hal. De Hal heeft 4 in/uitgangen. 

Aan de rechtermuur hangt een cijferpaneel waar je 3 cijfers op kunt invullen. Je weet echter nog niet welke cijfers je moet invullen.

Verlaat dit gebouwtje via de linker uitgang en loop 1 klik verder door. 

Het pad eindigt iets verder op en op het andere pad, dat je bereikt via de middelste uitgang in de Hal,, staat een Silo.Er staan 4panelen langs jouw pad. Boven elk paneel zit een bord waarop je een driehoek ziet waar rondjes in staan. Noem de 4 panelen: Linksvoor, Linksachter, Rechtsvoor en Rechtsachter.  

Op het Linksvoor paneel kun je 2 cijfers invullen. Als je op de rode knop van Linksvoor klikt dan verschijnen er 1 of 2 cijfers in  het scherm. Dit zijn willekeurige getallen. Het kan bijvoorbeeld 1 zijn of bijvoorbeeld 79. Het bord boven het  Rechtsvoor paneel vertelt je dat je de getallen die op het Linksvoor paneel verschijnen bij elkaar moet optellen. Krijg je in het Linksvoor paneel bijvoorbeeld 79 dan moet je dit niet zien als 79 maar dan moet je de 7 en de 9 bij elkaar optellen tot 16. Druk je dan op de rode knop van het Rechtsvoor Paneel dan zie je dat er onderuit de Silo witte Balletjes vallen en die balletjes vallen dan in het ronde gat dat onder de silo in het pad zit. 

Elke 14 bal, die uit de Silo valt, is een rode Bal. Als er een Rode Bal uit de Silo valt dan hoor je een geluid en zie je het lampje op het Linksachter Paneel eventjes rood oplichten. Het Rechtsachter Paneel is het "Scorebord" en het houd met een tellertje bij hoeveel ballen er in totaal uit de Silo zijn komen vallen. Probeer het maar eens......Dus klik op de rode knop van het Linksvoor paneel. Als er 2 cijfers in het scherm verschijnen, bijvoorbeeld 79, dan tel je die 2 cijfers bijelkaar op. Dus 7+9= 16. 

Druk dan op de rode knop in het Rechtsvoor Paneel en kijk naar de Silo.......Er komen dan 16 Ballen onderuit de Silo en de 14e Bal is een rode Bal. De ballen vallen in het ronde gat onder de Silo en telkens als er een Rode Bal uit de Silo valt hoor je een geluid en zie je het lampje op het Linksachter Paneel even rood oplichten. Je hebt zo'n rode bal nodig maar je kunt een rode bal alleen uit het ronde gat pakken als het de bovenste bal is van de stapel ballen die in het gat zijn gevallen. Denk terug aan de Rode Bal die je zag in het tunneltje van de Oost Halteplaats van de Tram. Toen je de cursor op die Rode Bal plaatste verschijn er een driehoek om waarin je 14 streepjes zag.

Dit was dus een hint voor deze Silo Puzzel. Je moet er deus voor zorgen dat er precies 14 Ballen uit de Silo komen vallen zodat dan de 14e Bal een Rode Bal is, die je vervolgens uit het ronde gat kunt pakken. Je hebt natuurlijk al een beetje geoefend, dus er zijn al ballen de Silo uit gevallen dus op het Rechtsachter Paneel staat nu aangegeven hoeveel ballen er al de Silo zijn uit gekomen. Loop nu door naar het einde van het pad en druk op de oranje knop van het Rechtsachter Paneel om de teller op 0 te zetten.

Ga terug naar de 2 voorste panelen. Druk op de rode knop van het Linksvoor Paneel tot je in het schermpje 2 getallen krijgt die bijelkaar opgeteld 14 of meer geven. Bijvoorbeeld 89 = 8+9 = 17.Het beste kun je echter op de rode knop blijven drukken tot je 2 getallen krijgt die, als je ze bij elkaar optelt, dan 14 geeft. Dus als je bijvoorbeeld 95 krijgt dan is dat: 9+5=14. Je bent dan in 1 keer klaar want als je dan nu op de knop in het Rechtsvoor Paneel drukt zullen er  precies 14 ballen uit de Silo vallen en zal de 14e Bal de Rode Bal zijn. Als je tenminste de teller van het Rechtsachter Paneel eerst op 0 had gezet.

Het kan echter ook in 2 stappen: 

Krijg je bijvoorbeeld in het Linksvoor Paneel 63 dan telt dit op tot 6+3=9. Druk je dan op de rode knop van het Rechtsvoor Paneel dan zullen er dus maar 9 Ballen uit de Silo vallen.14-9 =5, dus er moeten dan nog 5 stenen de Silo uitkomen. Klik weer op de rode knop van Linksvoor paneel tot je 2 getallen krijgt die samen 5 maken, bijvoorbeeld 14. 

Klik dan weer op de rode knop van Rechtsvoor en.....er vallen nog 5 ballen uit de silo en de laatste bal is dan een Rode Bal. Dit alles heeft wel als voorwaarde dat je eerst de teller van het Rechtsachter Paneel op 0 hebt gezet. Hoe dan ook.....Zodra je ziet dat de laatste bal een rode bal is draai je om en loop terug het halletje in. Draai dan links en ga door de middelste uitgang en volg het rechterpad naar de Silo.

 Kijk bij de Silo omlaag en....In het ronde gat onder de Silo  ligt nu een Rode Bal. Grijp de Rode Bal.

Kijk weer omhoog en loop terug naar de ingang v.h het Halletje.....Blijf voor de ingang even staan....

Rechts een groene knop die via de gele buis verbonden is met het paneel links. 

Het paneel heeft 5 witte drukknoppen die je kunt indrukken. Als je de witte knoppen indrukt dan verschijnt er een streepjes patroon op elke witte knop. Druk je weer op een witte knop dan verandert het streepjespatroon op die knop. Je hebt echter geen idee welk streepjespatroon je op deze 5 witte knoppen moet zetten. Dus dit is een puzzel die je pas later kunt oplossen. Loop de hal weer in en ga weer naar de 2 achterste panelen, bij de Silo.

Genereer een getal:

Je moet nu scherp opletten en goed tellen........In de driehoek boven het Linksachter paneel staat een cirkel die is doorgestreept.

 • Klik op de rode knop van het Linksachter Paneel. Ga dan naar het Rechtsvoor Paneel en druk daar ook weer op de rode knop. Tel de ballen die uit de Silo komen vallen en let op.......

 • ..........1 van de ballen is weer een rode bal en dan hoor je weer het geluid en zie je de rode knop op het Linksachter Paneel weer opflitsen. 

 • Noteer welke bal nu de rode bal is als je het geluid hoort en je de rode knop op het Linksachter Paneel zag oplichten. 

 • Ging het te snel dan doe je dit nog een keer over, maar elke keer dat je weer op de knop van Linksachter klikt zal het anders zijn. 

 • Voor mij was nu de 4e bal die onderuit de Silo kwam vallen, de rode bal. Dus ik moet hier het getal 4 onthouden. 

Ga dan terug de Hal  in en loop dan nu de andere kamer binnen. Aan de muur, tegenover de ingang, zit een cijferpaneel waar, bij mij, nu 15 in staat. Boven het cijferpaneel hangt weer een dobbelsteenafbeelding die je "vertelt" dat het paneel willekeurige cijfers genereert. Onder het cijferpaneel zit een plaatje waarop een Driehoek staat

In de driehoek staan 2 cirkeltjes die elkaar overlappen en dat betekent dat je de 2 getallen niet moet optellen. Krijg je bijvoorbeeld 25 in dit scherm dan is dat ook 25  Het cijferpaneel zit aan een gele leiding en als je op de rode knop drukt krijg je een ander getal in het schermpje te zien. Zet nu een getal naar je eigen smaak in dit "Dobbelsteenpaneel" Draai links. Je ziet nu dat er nog een 3e kamer is en in die kamer zie je een grijs metalen deur. De gele leiding gaat door de muur naar die grijze deur. Draai weer links. Je kijkt nu terug de Hal in en ziet de Silo weer.

Links naast de ingang zit een driehoekplaat aan de muur. Rondom de Driehoek staan 3 cirkeltjes. Die drie cirkeltjes staan dus buiten de driehoek. Dit is een aanwijzing die je moet onthouden.. Een gele leiding gaat door de muur naar het cijferpaneel in de Hal. Draai weer links. In de linker muur (Of rechter muur als je hier via de hal binnen kwam) zit een grijze houten deur. Rechts naast de deur steekt een groene knop in de gele leiding en links een kastje waar een kleine groene knop onder zit. Deze deur is dus, via het kastje en de knoppen en de gele leiding, verbonden met het cijfercodekastje in de Hal. 

Klik op de groene knop onder het kastje en.....het kastje gaat open. In het kastje zie je dat je er een Pentagon ( een 5-hoek) in moet plaatsen. In Hoofdstuk 2 heb je, in het kastje bij de Kegelrotsen, een groene Pentagon gevonden. Je kunt deze groene Pentagon nu hier in dit kastje plaatsen. Om deze deur te openen moet er echter ook nog een code van 3 cijfers worden ingevuld op het paneel in de Hal. Plaats nu alvast maar je Pentagon hier in dit kastje

Draai weer links. Je staat weer voor het "Dobbelsteen" cijferpaneel. Kijk nu welk getal er in het schermpje staat en onthoud dat getal. Bij mij is het 15, maar je kunt een ander getal krijgen, telkens als je op de rode knop drukt. Zet een willekeurig door jouw gekozen getal nu hier in dit scherm en onthoud dat getal.

Draai weer links en loop nu de 3e kamer in. Je staat dan voor de grijs metalen deur. Als je op de groene knop drukt gaat deze deur niet open. Draai rechts. Op de rechter muur zit weer een cijferpaneel in de gele leiding. In dit cijferpaneel moet je 4 cijfers op instellen. Volgens de 2 cirkeltjes, in de driehoekplaat onder het paneel, zijn dit losse getallen. De bedoeling is het dat je nu hier op dit cijferpaneel 4 getallen zet die bij elkaar opgeteld dan het getal maken dat je op het "Dobbelstenen paneel" hebt gezien/hebt gezet. Heb jij  in het "Dobbelsteenpaneel" bijvoorbeeld 32 gezet, dan zet je hier in dit paneel bijvoorbeeld de cijfers 9993 want 9+9+9+3=32. Ik heb 15 staan in het "Dobbelsteenpaneel", dus ik zet hier in dit paneel nu 5334 want dit is opgeteld ook 15. 

Als je dit gedaan hebt dan draai je om naar de rechter muur. Rechts naast het raampje hangt weer een cijferkastje waar je 1 cijfer op in kunt vullen. De driehoek onder dit kastje is dezelfde driehoek als van het Linksachter Paneel bij de Silo. Het kastje zit vast in de gele leiding. Bij de silo heb je als laatste op de knoppen van het Linksachter Paneel en het Rechtsvoor Paneel gedrukt en toen kwamen er weer ballen uit de Silo en je hoorde toen weer een geluid en zag toen het lampje op het Linksachter Paneel weer rood oplichten. Je moest onthouden bij welke Bal dat was. Wel....vul nu op dit kastje dat getal in.....voor mij is het de 4

Draai nu weer rechtsom naar de metalen deur en klik nu weer op de groene deurknop en.....als je op de beide cijferpanelen nu de goede getallen hebt gezet zal de deur nu open gaan. Achter de nu geopende deur staat dan een ronde Zuil waar weer een Gouden Hendel in steekt, net zo als de Komzuil bij de Klokkentoren. Klik op de Gouden Hendel en het bovenste compartiment gaat weer open. Pak je 2e Gouden Fragment dan uit het bovenste compartiment.

Kijk in je itemsinventory en je leest dat dit het 6e Fragment is. 

Sluit inventory en draai je om naar de ingang van de kamer.......Je kijkt de kamer met de houten deur weer in en........Rechts naast de ingang hangt een kastje aan de muur. Onder het kastje steekt een groene knop. Klik de groene knop om het kastje te openen....In het kastje hangt een cirkeltjes diagram met7 cirkeltjes.......Als je op de cirkeltjes klikt dan veranderen ze van kleur.....Elk cirkeltje kun je veranderen in rood, groen, blauw of geel. 

Je kunt deze cirkeltjes puzzel nu nog niet oplossen , dus sluit het kastje maar weer en ga nu terug naar de Tram want we moeten ergens anders een aanwijzing vinden om hier de houten deur te kunnen openen

K: Terug naar het Huis van Meneandes:

Stap weer in je Trammetje en rij het ding 3  keer achteruit, naar het Oost Station in de Ringlijn. Stap in het Oost Station uit en loop weer door naar de Lifttoren. Ga niet de Lifttoren in maar draai weer links en daal via de ladder weer omlaag naar het beneden pad. Volg het beneden pad en de tunnel naar de onderste Westdeur.  Open in de tunnel de Westdeur en loop door naar de ladder onder het West Station. 

Klik weer omhoog en open de deur van het West Station en zet hier de wissel weer op "Ringlijn volgen".  

Klim terug omlaag en loop de route terug naar de Oostzijde van de Lifttoren en klim weer naar boven. 

Ga de Lifttoren dan nu binnen en er via de Noorddeur weer uit en loop door naar het Noord Station in de Ringlijn. Open de stationsdeur en zet de wissel in het Noord Station weer op "Ringlijn verlaten".   Ga via de lifttoren terug naar je Tram in het Ooststation en rij met de Tram weer alsmaar vooruit om weer te worden afgeleverd op:

De Noordhalteplaats van de Tram:

Stap weer rechts uit de Tram en volg het pad weer naar de 6 Standbeelden galerij en dan verder door naar de deur bij de roze kastjes. Stap door de deur weer naar buiten, de loopbrug op. 

Loop door naar de ronde metalen cilinder die op de brug aan de reling steekt. Ga weer recht voor de Cilinder staan. Pak de rode Bal uit inventory en plaats de Bal nu in de holte van de Cilinder en.......Tussen het huis van Meneandes en het middelste gebouw komt er nu een brug omhoog uit het water en ook komt er een brug omhoog tussen het middelste gebouw en het rechter gebouw.

Ga terug naar de Beelden galerij en dan via de grijze deur het huisje van Meneandes weer binnen. Je bent dan terug in de voorste kamer van Meneandes en je kunt nu, via de 2 bruggen, helemaal rechtdoor lopen naar de rode deur die je in de verte ziet. Doe dat nog niet want....klik nu eerst weer op de groene knop, rechts naast de poort, om de deur in het achterste gebouwtje, voor die rode deur, weer te sluiten. Hierdoor zal daar een andere deur open gaan. 

Loop dan over de brug naar het middelste gebouw. Het middelste gebouw heeft maar 1 kamer. Aan de linkermuur hangt een tekening van een vierkant met een gebogen lijn erdoor. 

Hela....dit lijkt wel op de vierkantjes die je zag op het paneel in de Oost Halteplaats van de Tram. Het is wellicht niet verkeert om dit vierkantje even na te tekenen. Op het krukje staat een grote vierkante steen. Onthoud ook dit. Draai je om naar de rechtermuur. Op de rechtermuur hangt een plattegrond van vierkantjes en 12 zwarte bolletjes. Die 12 zwarte bolletjes staan als een klok om de vierkantjes heen. Hela......Herinner je de Linker Klok bij de Studio van Kales.....in Hoofdstuk 1 zag daar dat de bloemen die voor de linker klok staan elk uur van kleur veranderde. Teken deze tekening nu nauwkeurig na.

Op het tafeltje staat een vaas met bloemen en er ligt een foto. Bekijk de foto. De foto toont je de deurknop, naast de poort waardoor je hier binnen kwam. Er staat een driehoek boven de deurknop getekend en rondom die driehoek staan 3 cirkeltjes. Dit is dezelfde driehoek die je ook zag in de 3e kamer bij de Silo. Op de foto zie je dat de verbindingsbrug naar het voorste gebouwtje weg is.  

Leg de foto terug en draai links en loop over de 2e brug het achterste gebouw binnen. 

Je staat in het achterste gebouw voor de, nu weer, gesloten grijze deur, die je kunt openen met de knop bij de achterpoort van het voorste gebouw. 

Draai links. De deur naar van Meneandes's slaapkamer is nu open omdat de grijze achterdeur nu gesloten is. Draai je om naar de rechtermuur. De buitendeur zit vast met een groene haak. 

Zet de groene haak omhoog en klik dan op de groene knop om de deur te openen. Stap naar buiten. 

Je bent dus nu terug op de loopbrug. Loop over de loopbrug weer naar de Cilinder, waar je de Rode Bal in hebt gestopt. Pak nu de Rode Bal weer uit de Cilinder en...

..de brug tussen het voorste gebouwtje en het middelste gebouwtje zakt terug onder water. 

Loop terug naar het achterste gebouwtje en ga er weer binnen via de deur aan het einde van de loopbrug. Ga via de brug dan terug naar het middelste gebouw en ga voor de poort staan waar de brug naar het voorste gebouwtje zou moeten zijn. Die brug is nu dus weer onderwater gezakt. 

Klik nu op de groene knop, rechts naast de poort en........onder de poort aan de overkant zie je dan een plaat oplichten en op die plaat zie je, heel even, een driehoek met cirkeltjes en het getal 448 . 

Onthoud dit getal 448 want je hebt het nodig bij de Silo om er de houten deur mee te openen, de deur waar je in het kastje de Pentagram hebt geplaatst. Ga weer terug naar de Cilinder op de loopbrug en stop de rode Bal weer in de Cilinder om de brug tussen het voorste en het middelste gebouw weer omhoog te halen. Ga dan weer het achterste gebouw in, via de deur aan het einde van de loopbrug. Loop dan de slaapkamer van Meneandes in

In de slaapkamer sta je dan voor een tafeltje dat tegen de lange muur aan staat. In het tafeltje zit een la. Op de tafel staat een wekker en de wijzer van de wekker blijft hangen op de 7. Boven de tafel zit een muurkastje in de muur. Het muurkastje zit aan het eind van de lichtblauwe leiding. Als je op de rode knop drukt gaat het kastje niet open. Op de afdekplaat van het kastje staan 2 rode cirkels en een vraagteken. De 2 rode cirkels moeten bij elkaar worden opgeteld en dan is het resultaat het vraagteken. Dit is dus een aanwijzing, dus onthoud het. Open de la van de tafel. In de la ligt een tekening. Pak de Tekening uit de la. Het blijkt een plattegrond te zijn van de Ringlijn met de 4 Halteplaatsen. Maak een kopie van deze plattegrond door op je boekje icoon te klikken. 

Zoom uit om de tekening terug op te bergen in de la en doe de la dan weer dicht. Draai rechtsom naar de rechter muur. Tegen de rechtermuur staat een slaapbank. Links hangt een klein houten kastje op de muur. Open het kastje. In het kastje staat een apparaatje (Device) met een rode knop. Pak het aapparaat uit dit kastje.

Pijpjescherm code

Het apparaat wordt opgeborgen in je itemsinventory. Sluit het kastje weer. Op de slaapbank staan 3 kussens.....Klik op het middelste kussen......Het middelste kussen schuift dan naar rechts en........tussen het linker kussen en het middelste kussen zie je nu weer zo'n pijpje in de muur steken.........Zoom weer in op het pijpje en zet er je handje weer op.......in dit pijpje zie je weer een 6-hoek waarvan de linksonder zijde rood is......in het cirkeltje wijst het streepje 12 uur aan........te ken het weer nauwkeurig na en zoom dan uit.

Draai terug om naar de ingang van de slaapkamer.......Je kijkt dan weer naar de grijze deur........Rechts naast de poort hangt een tabel waar je de getallen 1 t/m 9 op ziet. Die getallen zijn gemaakt van hokjes en bij elk hokjesgetal staat uit hoeveel hokjes dat getal bestaat. Teken deze tabel na.

Draai weer rechts en....Hela.....nog een brug en deze brug verbind deze slaapkamer met een 2e kamer in het middelste gebouw.  

De lichtblauwe leiding gaat hier door de muur naar die kamer aan de overkant. 

Loop over de brug naar de kamer aan de overkant. Je staat voor een paneel aan de lange muur. In het paneel zie je gekleurde hokjes waar je op kunt klikken. Blijf nog even af van dit paneel. Draai links en......Aan de linker muur hangt een Penduleklok. Deze penduleklok is het eindpunt van de lichtblauwe leiding van de muurkast in de slaapkamer. De wijzer van de klok draait rond. In de slaapkamer zag je dat de wijzer van de wekker op de 7 blijft hangen. Wacht tot de wijzer van deze penduleklop tussen de 6e en de 7e stip is beland en klik dan snel met je hand op de heen en weer zwaaiende slinger op deze klok ook stil te zetten op 7 uur.

NB: Het is best nog wel lastig om de slinger op het juiste moment stil te klikken. Het vergt even wat oefening want je krijgt maar heel even het handje op het ronde deel van de slinger en tja.....de slinger zwaait wel heen en weer. Het is mij uiteindelijk ook gelukt, dus lekker blijven proberen is hier het enige dat helpt.

Als je deze klok hebt stilgezet op 7 uur dan ga je terug naar de slaapkamer. 

Ga in de slaapkamer weer recht voor de tafel staan en druk weer op de rode knop van de muurkast en..

....wel....de muurkast gaat nu open en er staat een Gouden Sleutel in. Grijp de Gouden Sleutel.

Als je de Gouden Sleutel uit de kast in de slaapkamer hebt gepakt ga je terug naar de kamer waar je de klok hebt stilgezet. Je staat dan weer voor het paneel met de gekleurde hokjes. Dit paneel is via weer een lichtblauwe leiding verbonden met een muurkastje dat in de rechter muur zit. 

Dat muurkastje gaat uiteraard niet open als je er op de rode knop klikt. Ga weer recht voor het hokjespaneel staan. In de andere kamer van dit middelste gebouwtje hangt een tekening waar je ook deze hokjes figuur op zag. Op die tekening zag je dat er bij 12 hokjes een zwarte stip staat. Ik heb je toen gezegd dat de vaas met bloemen, die onder die tekening op het krukje staat, een aanwijzing was die refereerde aan het bloemenperkje bij de Linker Klok in Hoofdstuk 1 en dat je de zwarte stippen op de tekening moet zijn als een klok met de 12 uren.  In Hoofdstuk 1 heb je, in de linker inham voor de Zwarte Kristal Kamer, de linker klok gezien. Je zag toen dat de bloemen bij die klok elk uur van kleur veranderde. Ik heb je toen gezegd dat je die kleuren moest noteren met het uur erbij. Deze kennis heb je hier nu nodig


Op 1 uur zijn de plantjes geel. Op 2 uur zijn de plantjes roze. 
Op 3 uur zijn de plantjes oranje. Op 4 uur zijn de plantjes rood. 
Op 5 uur zijn de plantjes zwart. Op 6 uur zijn de plantjes bruin. 
Op 7 uur zijn de plantjes paars. Op 8 uur zijn de plantjes blauw. 
Op 9 uur zijn de plantjes lichtblauw. Op 10 uur zijn de plantjes grijs. 
Op 11 uur zijn de plantjes groen.Op 12 uur zijn de plantjes  wit.

Pak de tekening van het hokjesfiguur erbij. Nummer op je tekening nu de zwarte stippen (en dus de hokjes waar die stippen naar wijzen) 1 t/m 12. 1 is de middelste boven stip en vanaf die stip tel je rechtsom. Nummer op het Hokjespaneel dan de hokjes ook 1 t/m 12, overeenkomstig de tekening.

Pak dan je aantekening van het bloemenperkje van de Linker Klok uit Hoofdstuk 1 erbij en kleur dan op het hokjespaneel de hokjes in de juiste kleur die bij elk uur hoort........ Aldus: 

Draai dan weer rechtsom naar het muurkastje en klik weer op de rode knop en.....

als je de hokjes in het hokjespaneel nu allemaal de goede kleur hebt gegeven dan gaat het kastje nu open. 

In het kastje staat een Papierrol waar je een paar vraagtekens op ziet. Pak de Papierrol uit het kastje.  

Ga terug naar de slaapkamer en dan via de 2 bruggen terug naar de voorste kamer van het voorste gebouw. Draai je dan om zodat je door de poort weer terug kijkt naar de grijze achterdeur in het achterste gebouw. Druk nu weer hier op de groene knop en.....In het achterste gebouw schuift de grijze achterdeur weer open en zie je die rode deur weer. De deur van de slaapkamer is nu weer gesloten.

Loop dus over de beide bruggen weer naar de voorkamer in het achterste gebouw en ga dan door de nu geopende achterdeur naar het zeskantige gebouwtje waar die rode deur in zit.

Het Zeskantige Gebouwtje: 

Je 3e Gouden Fragment:

De rode achterdeur in dit zeskantige torentje krijg je niet open. Links naast de rode deur hangt een cijferpaneel waar 3 cijfers op ingevuld dienen te worden. Draai links. Aan de linker muur hangt een grote schijf waar het + teken in staat. Deze "Plusschijf" klik heeft 3 wijzers en 9 ronde schermpjes die leeg zijn en leeg blijven. Nummer de 9 ronde schermpjes A t/m I

Als je even rustig een paar seconden blijft kijken dan zie je dat de 3 wijzers steeds 1 positie verspringen, maar dat doen de 3 wijzers afzonderlijk van elkaar. Blijf even rustig kijken en tel hoelang de wijzers in een positie stil blijven staan. Draai dan weer linksom. Rechts naast de ingang hangt  tabel waarop je kunt aflezen met welke snelheid elke wijzer van de "Plusschijf" draait. 

Draai weer links. Aan de rechter muur hangt een grote cijferschijf met 9 ronde schermpjes waar je getallen in ziet staan. Onderaan de schijf steekt een ring. Als je aan de ring trekt dan veranderen de getallen in de 9 schermpjes van deze schijf. Deze Cijferschijf heeft dus ook 9 ronde schermpjes en is dus feitelijk een kopie van de Plusschijf. Nummer ook hier de 9 schermpjes A t/m I

Open de rode Deur en vindt je 3e Gouden Fragment:

Het is de bedoeling dat je op het cijferkastje van de Rode Deur de som invoert van 3 getallen van de Cijferschijf terwijl de wijzers van de "Plusschijf" dan precies stilstaan op dezelfde 3 ronde schermpjes als waarin op de Cijferschijf de 3 getallen van je optelsom staan.  Je moet dus in de Cijferschijf 3 getallen hebben die je snel en makkelijk bij elkaar kunt optellen. Klik op de Ring, onder de cijferschijf, tot je in 3 van de ronde schermpjes lekker makkelijke getallen hebt staan. 

Ik heb de volgende schermpjes met de volgende getallen gekozen: in D = 7, in E = 13 en in H = 8.......opgeteld geeft dit dan voor mij 7+13+8=28. Maar jij kunt best andere getallen nemen, Kies dus op de Cijferschijf 3 getallen uit en onthoud in welke 3 schermpjes deze 3 getallen staan. Tel die 3 getallen die je hebt uitgekozen dan bijelkaar op en onthoud de som. Draai je dan om naar de Plusschijf en wacht tot elk van de 3 wijzers naar een schermpje wijst, waar op de Cijferschijf de 3 cijfers staan die je had uitgekozen. Voor mij zijn dit dus de D, E en H schermpjes

Terwijl de wijzers van de Plusschijf dan stilstaan op die 3 schermpjes draai je snel om naar de rode deur en vul je bliksemsnel de uitkomst van je optelsom in op het cijferkastje en klik je daarna snel op de rode deurknop en......de rode deur schuift open. Achter de rode Deur staat weer de metalen zuil met de Gouden Hendel. Klik weer op de Gouden Hendel en pak dan je 3e Gouden Fragment uit de zuil.

In je Itemsinventory lees je dat dit het 5e Fragment is. Nog 6 te vinden.

Ok....je bent klaar hier in Noord, dus steek door alle gebouwtjes terug naar je Tram. Stap in de Tram en rij met het ding 4 keer achteruit naar het Oost Station in de Ringlijn

Stap in het Oost Station uit de Tram en loop weer naar de Lifttoren maar ga niet de Toren in. Daal via de ladder weer omlaag naar het benedenpad en volg dan het pad en de tunnel naar de Westdeur.  Open de westdeur en loop door naar de  ladder onder het West Station. Klim via de ladder omhoog en open de deur van het West Station en zet dan de wissel van dit station weer op "Ringlijn verlaten".. Klim terug omlaag en ga via de beneden route terug naar de Oostzijde van de Lifttoren. Klim omhoog, ga de Lifttoren in en er aan de Noordzijde weer uit en zet de wissel in het Noord Station weer op "Ringlijn volgen". Terug naar de Tram in het Oost Station en rij met de Tram  3 keer vooruit tot de Tram je weer heeft afgeleverd op de:

West Halteplaats:

Je 4e Gouden Fragment:

Stap aan de rechterkant weer uit de Tram en volg het pad weer naar het halletje. 

In het halletje draai je meteen rechtsom en....Je staat weer voor het cijfercodepaneel waar je 3 cijfers op moet invullen om de houten deur in de rechter kamer te kunnen openen. Wel....in het Huis van Meneandes heb je, toen je de brug tussen het middelste en het voorste gebouwtje liet zakken, de driehoekcode 448 gezien. Vul dus hier op dit paneel nu dus nu deze code 448 in.

Loop de rechter kamer weer in en draai rechts en...je staat weer voor de smalle houten deur. In het kasje dat links naast de deur hangt heb je al je groene Pentagon geplaatst, maar als je dat nog niet had gedaan dan doe je dit nu alsnog. De code 448 heb je nu ook ingevuld op het paneel in de hal, dus.....druk weer op de groene deurknop en.......de deur schuift open en.......

....weer een Zuil met de nu bekende gouden hendel. Klik op de gouden hendel en pak dan je 4e Gouden Fragment. Dit is Fragment 3.

Hier in West ben je nu helemaal klaar, dus terug naar de Tram en rij terug naar Station Zuid in de Ringlijn. Stap op Station Zuid uit en loop via de Lifttoren naar Station Oost. Zet de wissel in Station Oost op "Ringlijn verlaten". Daal hier dan weer via de ladder omlaag en volg de beneden route weer naar Station West en zet de wissel in Station West weer op "Ringlijn volgen". Terug naar Station Zuid om dan met de Tram vooruit te rijden, terug naar de:

Oost Halteplaats:

Je 5e Gouden Fragment:

Ok....we zijn terug in Oost. Stap weer rechts uit de tram en volg het pad weer naar de tunnel. Loop door de tunnel en als je de tunnel weer uit komt kijk je gelijk eerst weer naar links. Je staat weer voor de reling waar de 2 pijlknoppen op zitten. Aan de overkant van het water staat je Tram en het gebouw waarvan je de deur niet kunt bereiken vanuit de tram. Om in dat gebouwtje te geraken moet de tram een klein stukje achteruit gereden worden, maar dat kun je niet in de Tram zelf doen. Draai je om en ga weer naar het paneel dat aan de muur steekt. Ga recht voor het paneel staan.

Het vierkantjespaneel

Het paneel heeft 4 schermpjes en in de schermpjes verschijnen vierkantjes met een streepje. Als je op de oranje knoppen drukt dan draaien de vierkantjes steeds 1 slag om. In de rechter kamer van het middelste gebouw van Meneandes, zag je een tekening van zo'n vierkantje. Op de stoel stond er ook een steen en die steen komt uit deze muur. Pak de tekening van dat vierkant erbij. 

Je moet nu de 4 vierkantjes in het paneel dusdanig draaien zodat streepjes van de vierkantjes dan net zo staan als de 4 streepjes in de tekening. Samen maken de 4 vierkantjes het vierkant op de tekening. Nummer de oranje knoppen,vierkantjes van links naar rechts, 1 t/m 4. 

 • Klik je op knop 1  dan veranderen de vierkantjes 1 en 4. 

 • Klik je op knop 2 dan veranderen de vierkantjes 2 en 1. 

 • Klik je op knop 3 dan veranderen de vierkantjes 3 en 2. 

 • Klik je op knop 4 dan veranderen de vierkantjes 4 en 3. 

De knoppen/schermpjes be´nvloeden elkaar dus zodat je niet zomaar elk vierkantje naar de goede richting kunt draaien. Ik kan je geen kant en klare oplossing bieding voor deze puzzel dus je zult zelf moeten uitvogelen in welke volgorde je op de knoppen moet drukken om alle 4 vierkantjes met hun streepje de goede kant om te draaien. Op de afbeelding hieronder zie je hoe het uiteindelijk moet zijn.

Heb je de 4 vierkantjes de goede richting opgezet dan ga je terug naar de twee pijlknoppen die op de reling zitten. Klik op de bovenste pijlknop en.....De Tram rijd nu een klein stukje achteruit en je kunt dus nu over de rails steken naar de deur van het gebouw.  Draai links en loop terug door de tunnel en naar de tramrails en steek over de rails naar de bruine deur van het gebouwtje

Druk op de oranje deurknop en......Die kolere Knut Muller.........de deur gaat niet open. 

Open het kastje dat links naast de deur hangt, door op de groene knop onder het kastje te drukken. Er moet een "Oog" in dit kastje geplaatst worden.

Draai je om naar de tramrails. In de tramrails zie je nu een vierkant gat. Zoom in op het vierkante gat. Er ligt een Metalen Driehoek in het gat. 

Pak de Metalen Driehoek. In je Itemsinventory lees je dat dit "metal piece 3" is. 

Ga uit de close-up van het gat en volg het pad en de tunnel nu terug naar het gebouw aan de andere kant van de tunnel. Ga het Klokgebouw nu weer binnen. 

Klokgebouw

De Papierrol Puzzel:

Je bent dan terug in de middelste kamer van het gebouw. Ga de linker kamer weer in en draai linksom naar de witte Klok. Als het goed is heb je, toen je hier de eerste keer was, de wijzer van deze klok stilgezet op het uur waarop de Rechter Klok in Hoofdstuk 1 stil stond toen je daar de zekering uit de houder pakte. Die zekering heb je toen ook hier al in de houder geplaatst.

In de slaapkamer van de Studio van Kales zag je, achter het gordijn, een tekening waarop 8 grote cirkels stonden. Deze Cirkel tekening heb je gekopieerd en deze kopie staat in je Documenteninventory. Bekijk deze cirkeltekening nu. In elk van de 8 grote cirkels staan 7 kleine cirkeltjes waar een streepje doorheen staat, net zo als in de 8 cirkeltjes op de klok. De grote cirkels zijn via een lijnenkruis met elkaar verbonden.

 Zoek nu de grote cirkel waarin de lijn van het lijnenkruis het uur aanwijst waarop jij de klok hebt stilgezet. Nummer de grote cirkels op de tekening A t/m H. Kijk dan in welke Cirkel de dikke lijk, van het lijnenkruis, de cirkel binnen dringt op de positie waarop jij de wijzer van de klok hebt stilgezet. Het stukje van de dikke lijn in de grote Cirkels is dus gelijk aan de wijzer van de klok. Die grote cirkel waar de "wijzer" dan op dezelfde positie staat als op de klok is dan de cirkel die jij moet hebben.

 Kijk dan in die grote cirkel hoe de streepjes in de kleine cirkeltjes staan. Teken de grote Cirkel, die voor jouw geld na. Berg de tekening weer op en sluit je documenteninventory. Als je in de cirkeltjes van de klok klikt dan zet je de streepjes horizontaal of verticaal. Zet nu op de klok de streepjes in de cirkeltjes zoals je ze zag op de cirkeltekening in de grote cirkel die overeenkomt met het uur waarop jij de klok hebt stilgezet.  Ik heb de klok op 1 uur stil gezet, dus voor mij is Cirkel F de cirkel waar de dikke lijn op 1 uur binnen komt.Voor mij ziet de klok er dan zo uit. 

Heb je de klok voor jouw juist ingesteld dan draai je om naar de andere muur. Je staat dan weer voor het Gloeilampkastje. Als het goed is heb je in dit kastje al de Gloeilamp in de fitting geplaatst, zo niet dan doe je dat nu alsnog. Onder het kastje zitten 2 rode knoppen. Als je op de klok nu de streepjes in de cirkeltjes allemaal goed hebt gezet dan gaat de gloeilamp in dit kastje aan als je op de linker rode knop klik. De gloeilamp blijft branden zolang je de linker rode knop ingedrukt blijft houden. Pak nu de Papierrol (Paper roll), die je in het huis van Meneandes hebt gevonden, uit inventory en plaats de Papierrol nu hier in dit kastje.

Het beste kun je er nu weer papier en potlood erbij nemen om de papierrol na te tekenen. De Papierrol is een tamelijk moeilijk te begrijpen "Omnummerpapier" en het legt uit hoe je een code van 6 willekeurige cijfers moet omnummeren naar een juiste code. Dit is best moeilijk en het is op een eenvoudige manier ook niet uit te leggen. Bovenaan de papierrol  zie je 6 vraagtekens.Druk op de rechtse rode knop. De papierrol scrolt nu omlaag en je ziet 2 scharen, stippellijntjes en een omlaagpijl. Druk weer op de rechtse rode knop. De papierrol scrolt weer een stuk omlaag en je ziet dan een lege ruimte. Boven en onder zie je nu haakjes. Druk nu op de linkse rode knop. De gloeilamp geeft licht en je ziet rode lijnen.   

De rode lijnen zijn verbonden met de haakjes onder en boven en gaan door elkaar. Volg de rode lijnen van boven naar het haakje onder. Druk weer op de rechtse rode knop. De rol scrolt weer een stukje omlaag en je ziet dan weer 6 vraagtekens Ok......scrol nu steeds verder met de papierrol omlaag en bij elke lege ruimte doe je eventjes de gloeilamp aan. Teken de hele Papierrol na en uiteindelijk heb je dan deze tekening:

Vul nu in je tekening voor de bovenste 6 vraagtekens de getallen 1, 2, 3, 4, 5, 6 in en volg dan, vanaf elk getal, de rode lijntjes omlaag en vul dan bij de vraagtekens het juiste cijfer in 

Je merkt dat de posities van de getallen in de reeks veranderen bij elke volgende stap. 

Als je helemaal beneden bent gekomen heb je de oorspronkelijke reeks 1, 2, 3, 4, 5, 6 verandert in de reeks 4, 6, 1, 2, 3, 5. Noteer deze nieuwe reeks want dit is je "Omnummercode".

Ga nu naar de rechtse kamer, waar de bruine deur is. Aan de linkermuur hangen dus 2 cijferpanelen met daarboven de dobbelsteen afbeelding. Aan de rechtermuur hangen 2 cijferpanelen waar je de goede cijfercode in op moet invullen.Ga voor de "Dobbelstenen" panelen staan. Druk op de rode knop onder de dobbelstenen om eren willekeurige reeks van 6 cijfers te krijgen, bijvoorbeeld 8, 5, 3, 6, 1, 9. 

De 6 getallen die je in deze 2 panelen krijgt staan niet op de goede posities. Via de "Omnummercode" 4, 6, 1, 2, 3, 5, die je hebt geleerd via de Papierrol, moet je nu de getallen van deze reeks cijfers op de juiste positie zetten. De Papierrol heeft de reeks 1, 2, 3, 4, 5, 6 omturnt naar de reeks 4, 6, 1, 2, 3, 5 en zo moet je dit ook doen met de 6 getallen die jij in de "Dobbelstenen panelen" hebt staan.  

Dus het 1e cijfer verhuist naar de 3e plaats in de reeks, het 2e cijfer verhuist naar de 5e plaats in de reeks, het 3e cijfer wordt het 5e cijfer in de reeks enzovoorts........Je moet dus  de posities van de 6 cijfers binnen die reeks veranderen.  Ik ga proberen dit uit te leggen aan de hand van de cijferreeks 8, 5, 3, 6, 1, 9, die ik in de "Dobbelstenen" schermpjes heb staan. Maar het werkt met elke cijferreeks van 6 getallen.

 • In mijn reeks is de 8 het eerste cijfer. In de Omnummercode staat het 1e cijfer (de 1) echter op plek 3. 
  Dus mijn 8 wordt dan het 3e cijfer in de reeks. 

 • In mijn reeks is 5 het 2e cijfer, maar in de Omnummercode staat het 2e cijfer (de 2) op positie 4. 
  Dus mijn 5 wordt het 4e cijfer in de reeks. 

 • Mijn 3 is het 3e cijfer maar volgens de Omnummercode verhuist de 3 naar de 5e plek in de code. 

 • Mijn 6 is het 4e cijfer maar het moet dus het 1e cijfer zijn. 

 • Mijn 1 is het 5e cijfer maar wordt het 6e cijfer. 

 • Mijn 9 is het 6e cijfer maar wordt dus het 2e cijfer. 

 • Dus uiteindelijk wordt mijn reeks 8, 5, 3, 6, 1, 9 "Omgeturnd" naar de reeks  6, 9, 8, 5, 3, 1

Ik hoop dat je mijn uitleg kunt begrijpen....ik weet echt niet hoe ik nog eenvoudiger moet uitleggen. Hoe dan ook.....als je het gevoel hebt dat je jouw reeks van 6 cijfers in de juiste volgorde hebt gezet dan voor je de voor jouw geldende cijfercode in op de 2 panelen van de rechtermuur....aldus:

Draai je dan om naar de bruine deur en druk op de rode knop en.....was je code goed dan schuift de deur nu open en zie je weer het inmiddels welbekende zuiltje met de gouden hendel. Klik op de gouden hendel en pak dan het Gouden Fragment uit het bovenste compartiment. Je Itemsinventory vertelt je dat dit Fragment 8 is.

Je hebt nu wel hier het Fragment gevonden maar we komen hier in Oost nog een keer terug om het gebouw bij de Tram nog te openen, maar daarvoor moeten we dus eerst een "Oog" vinden. Er is nog 1 Halteplaats die je nog niet nader hebt onderzocht en dat is Zuid. We gaan dus nu terug naar het begin......naar de plek waar je voor de eerste keer de Tram bent ingestapt, dus naar de Zuid Halteplaats. Verlaat dit gebouw en ga terug naar de pijlknoppen die op de reling zitten en waarmee je de tram een stukje achteruit hebt gezet. Klik nu op de onderste pijlknop om de Tram weer terug te rijden zodat je de Tram weer in kunt. 

Ga dan terug door de tunnel en stap de Tram weer in en rij met de Tram 1 keer achteruit, terug naar het Oost Station in de Ringlijn. Stap uit de Tram en ga de Lifttoren binnen. Druk in de Lifttoren nu weer op de Gele Knop om met de lift weer naar beneden te gaan. Als de lift je omlaag heeft gebracht draai je om en stap je de lift uit. Volg het pad over het waterreservoir en dan de tunnel naar de ladder en klim weer omhoog.

We gaan verder in :

Hoofdstuk 6: De Ringlijn v.d Tram: Deel 3

2017: Walkthrough door: Louis Koot