2017: Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 6:De Ringlijn v.d Tram: Deel 3

Zuidhalteplaats van de Tram:

A: Gouden Fragment 7:

Je bent terug op de Zuid Halteplaats van de Tram, maar de Tram is hier dus nu niet want die heb je achtergelaten in het Oost Station van de Ringlijn. 

Volg het pad naar de grijze deur en dan rechtsaf naar de Tramrail. 

Pijpjescherm code

Nu de Tram hier niet geparkeerd staat kun je de Paarse Knop, die op het achterste stuk van de reling steekt, bereiken. Stap dus tot op de Tramrails en draai rechts en je staat dan recht voor de paarse knop. Druk nog niet op de paarse knop maar draai je helemaal om, zodat je over de rails naar de gesloten deur van het station kijkt. In de rechter rotswand zie je weer zo'n pijpjescherm steken 

Loop door naar de deur en draai dan rechts en zoom weer in  op het pijpjescherm. Plaats je hand weer op het ronde schermpje en....

........Je ziet weer een ruit waarvan de linksonder zijde rood is en in de cirkel wijst het streepje 9 uur aan

Zoom uit, draai rechts en loop terug naar de paarse knop. Druk nog niet op de paarse knop.......

Aan de gevel van het gebouw, waar de grijze deur ook in zit, zie je nu 5 lampjes. 

Nummer de 5 lampjes, van links naar rechts, 1, 2, 3, 4, 5. Druk nu op de paarse Knop en......

......de 5 lampjes gaan in een bepaalde volgorde heel even branden. Noteer de volgorde waarin de 5 lampjes oplichten. Druk niet weer op de paarse knop want de volgorde van de lampjes is elke keer als je de paarse knop indrukt weer anders. Mijn volgorde was 3, 2, 4, 1, 5.   

Ga door de grijze deur naar de andere kant van de muur. Aan de andere kant van de muur hangen dus 5 ronde schijven. Als je met je cursor op de schijven gaat staan dan verschijnt er een 1 in elke schijf. Je kunt het cijfer 1 in elke schijf veranderen naar 2, 3, 4, of 5 door in de schijf te klikken.  Nummer nu deze 5 schijven ook 1, 2, 3, 4, 5,  maar nu van rechts naar links want deze 5 schijven zijn het spiegelbeeld van de 5 lampen die aan de andere kant aan de muur hangen. 

Ga nu, in de volgorde van de oplichtende lampjes, in elke schijf het juiste getal zetten, dus 1, 2, 3, 4, 5. Mijn lampjes volgorde was  3, 2, 4, 1, 5. Dus:

 • in schijf 3 moet  ik dus de 1 zetten 

 • in schijf 2 moet ik dus de 2 zetten,

 • in schijf 4 moet ik dus de 3 zetten, 

 • in schijf 1 moet ik dus de 4 zetten 

 • in schijf 5 moet ik dus de 5 zetten 

Ga dan naar de rechter grijze deur en druk op de groene knop en....als je het goed hebt gedaan in de schijven dan gaat de deur nu open. 

De Gewelfde Gang:

De deur is de toegang tot een gewelfde gang. Loop door naar achteren. Achterin de gang staat het bekende zuiltje met de gouden hendel. Helaas....als je aan de gouden hendel trekt gaat het bovenste compartiment niet open. Draai links. In een diepe nis in de muur staat een standaard met 5 kaarsen.  De kaarsen variŽren in lengte. Deze kaarsen zijn met een gele leiding verbonden met het Gouden Fragment zuiltje. Onder elke kaars zit een muntgleuf waar je een munt in kunt gooien. In je Itemsinventory heb je 1 munt (Coin). Als je de Munt in een gleuf van een kaars gooit dan gaat de kaars branden. Je munt verdwijnt echter ook weer naar je itemsinventory. Je kunt de munt oneindig blijven gebruiken om er alle 5 kaarsen mee aan te steken. De "vlammen" van de kaarsen veranderen van kleur al naar gelang het aantal munten dat je in 1 en de gleuf van een kaars gooit.

Bij 1 munt wordt een kaars wit. Bij 2 munten word een kaars geel. Bij 3 munten wordt een kaars groen...enzovoorts......Je zult deze kaarsen een bepaalde kleur moeten geven en ook moet dat in een bepaalde volgorde gebeuren. Je hebt echter meer aanwijzingen nodig.Draai je om naar het raam in de andere muur. In de vensterbank ligt een plattegrond. 

Zoom in op de plattegrond en maak er een kopie van. Dit is een plattegrond van Zuid en het Entree Gebied. De rode stip is de plek waar je nu bent. De gele stippen zijn Gouden Fragmenten. De groene stippen zijn plaatsen waar je een voorwerp kunt vinden om deuren mee te openen. De Zwarte Stip is het Zwarte Kristal in de Zwarte Kristal Kamer. 

Leg de plattegrond terug en draai rechts en loop 1 stap terug en draai weer rechts. Je kijkt door een "raam" en in de vensterbank ligt een blad papier. 

Zoom in op het blad papier.......Op het papier zie je een ruit in een cirkel en in de ruit ook een cirkeltje. 

De rechtsonder zijde van de ruit is rood. De streepjes in het cirkeltje maken een hoek van 3 uur naar 6 uur. Teken het maar weer na

 Leg het papier terug in het raam en draai links en loop rechtdoor de gang weer uit.

Bij de muur met de 5 schijven volg je het pad naar links en ga je via de grijze deur terug naar Deur 1 van de 9-Deuren Gang.

9-Deuren Gang:

Deur 6: 

De Huisjes puzzel en de Kaarsen Puzzel

Stap door Deur 1 de 9-Deuren Gang weer binnen en via de achteruitgang gelijk weer naar buiten. 

Draai je om en druk weer op de Oranje Knop tot je een deurcode krijgt waarmee je Deur 6 kunt openen, bijvoorbeeld 361. 

Open dan Deur 6 met de code en stap dan het kamertje achter deur 6 binnen.

Je bent in een Schilderijen Kamer beland en er hangen hier 6 schilderijen waarop een huisje staat afgebeeld. 

Elk huisje heeft een andere kleur. Elk huisje heeft 5 dichte ramen en een dichte voordeur en op het dak van 5 huisjes staat een schoorsteen. Achter in de kamer staat een machine, die nu niet geactiveerd is. Ga elk huisje bekijken en noteer de kleur. Er is een wit huisje, een heel donker huisje, een rood huisje, een groen huisje, een geel huisje en een lichtblauw huisje. 

Het donkere huisje heeft 5 schoorstenen maar de andere 5 huisjes hebben maar 1 schoorsteen. Herinner je de tekening op de muur achter het gordijn in de slaapkamer van Kales. Je zag op die tekening een huis met 5 schoorstenen. Wel...die aanwijzing moet je hier nu gebruiken.

Noteer de positie van de schoorstenen op de 5 gekleurde huisjes. Ga dan recht voor het donkere huisje staan. Als je op de schoorstenen van het donkere huisje klikt veranderen ze van kleur. Achter het gordijn van de slaapkamer van Kales zag je ook een huisje met 5 schoorstenen. Geef elke schoorsteen op het donkere huisje nu de kleur die overeenkomt met de kleur van het huisje dat de schoorsteen op dezelfde positie op het dak heeft staan......van links naar rechts is dat dus: Groen, Rood, Geel, Blauw, wit. aldus.

Je hoort dan een schuivend geluid en als je dan de huisjes weer gaat bekijken zie je dat in elk huisje de luiken voor de 5 ramen zijn verdwenen. In elk van de 5 gekleurde huisjes hebben de ramen een andere vorm kozijn. Ga de 5 gekleurde huisjes weer bekijken en noteer bij elk huisje wat voor ramen het heeft. Dus je noteert de kleur van het huisje en de vorm van de ramen. Aldus:

Ga dan recht voor de grijze ronde machine staan. De machine is nu geactiveerd. Boven de ronde machine zit een scherm met 25 vakjes. In het linksboven vakje staat een zwart ruitje. Er staan 4 gouden drukknoppen op de machine en een klein schermpje waarin je een model van een raam ziet. Door op de 4 gouden knoppen te drukken beweeg je het zwarte ruitje in het vakjes scherm naar een ander vakje en dan verschijnt er een ander model raam in het kleine schermpje

Met behulp van deze machine gaan wee nu de Kaarsenpuzzel in de Gewelfde Gang oplossen. Als je op de 4 drukknoppen drukt dan verplaats je het zwarte ruitje in het vakjesscherm naar een ander vakje en zie je een ander model Raam in het kleine scherm. Je moet dus nu de ramen matchen met de kleuren van de 5 huisjes en dan noteer je van elk vakje van het vakjesscherm welke kleur dat vakje dan heeft. De 25 vakjes in het scherm zijn dus de 25 ramen van de 5 gekleurde huisjes. 

Als je begint dan staat het zwarte ruitje in het linksboven vakje en zie je in het kleine scherm het raam van het Rode Huisje. Dit betekent dat het linksboven vakje de Rode Kleur heeft. Verplaats dus het zwarte ruitje naar elk van de overige 24 vakjes en bepaal dan steeds, via de roomvormen die je in het kleine schermpje ziet, welke kleur bij welk vakje hoort. Het beste maak je er een tekening van en kleur je de vakjes. Hier een paar voorbeelden om je duidelijker te maken wat de bedoeling is.

Als je dan voor elk vakje bepaald hebt welke kleur het vakje heeft dan ziet je tekening van het vakjesscherm er ongeveer zo uit:

Als je nu de 5 kolommen van het vakjesscherm nu ziet als de 5 Kaarsen, in de nis van de Gewelfde Gang, dan kun je nu met deze tekening bepalen welke kleur je elk van die 5 kaarsen moet geven. Alhoewel........het is wel heel erg vergezocht hoor. Verlaat deze schilderijen kamer en ga naar de oranje knop want je moet weer een code hebben om Deur 1 weer te kunnen openen. Verkrijg dus weer een deurcode voor Deur 1 en open er dan Deur 1 weer mee en ga dan naar de Gewelfde Gang en ga in de gang weer recht voor de kaarsenpuzzel staan

Als je eerder al de kaarsen een kleurtje hebt gegeven dan druk je op de drukknoppen om elke kaars weer uit te zetten naar de beginstand. De 5 kaarsen variŽren in lengte. 

Nummer de 5 kaarsen van links naar rechts 1 t/m 5. Pak je tekening van het vakjesscherm van de machine uit de huisjeskamer er nu bij. Nummer de 5 kolommen op je tekening ook, van links naar rechts, 1 t/m 5. De 5 kolommen op je tekening komen overeen met de 5 kaarsen. Kijk naar de lengte van elke kaars. In lengte is de volgorde aldus: Kaars 3 is de langste kaars, dan volgt Kaars 1, Kaars 5, Kaars 2 en Kaars 4 is de kleinste kaars. Teken in je 25 vakjes tekening nu, in elke kolom, de lengte van de overeenkomende kaars en je weet dan de kleur die je die kaars moet geven. Van links naar rechts zijn de kleuren: Blauw, Geel, Groen, Rood, Geel.

Pak nu steeds je muntje uit je Itemsinventory en gooi het muntje steeds in de gleuven onder de kaarsen tot je elke kaars in de juiste kleur brand. Aldus

Draai dan rechtsom naar het Gouden Fragmentzuiltje en klik weer op de gouden Hendel en........als je de 5 kaarsen de juiste kleuren hebt gegeven gaat nu het bovenste compartiment open en kun je het 6e Gouden Fragment pakken en dit is Fragment 7.

B: Gouden Fragment 4:

De Portretten Galerij

De Portretschilderijen Puzzel:

Nog 3 Gouden Fragmenten te vinden. Draai je om en loop tot aan de ingang van de gang en draai dan links. 

Loop door de linker uitgang van de gang naar de grijze deur en druk er op de groene deurknop. 

Stap dan door de geopende deur naar binnen. 

Je staat dan met je neus tegen de lange muur gedrukt en op de muur zitten 8 knoppen. De knoppen zitten tussen leidingen. 

Naar links zijn de leidingen koperkleurig en naar rechts zijn de leidingen groen. Klik NU NIET op deze knoppen. Rechts is een grijze deur die je nu niet kunt openen maar die open moet

De groene leidingen, van elke knop, eindigen bij deze grijze deur. Draai links.....Oeps.....Je kijkt door een serie poorten een reeks kamers in......die reeks kamers is de Portrettengalerij

Ga in elk van de kamers van de portrettengalerij even kijken. Dit gebouw heeft dus 6 kamers. De 8 Knoppen zitten in Kamer 1. In de kamers van de portrettengalerij, de kamers 2, 3, 4 en 5, hangen steeds 2 Portret Schilderijen. In totaal hangen er dus 8 Portretten. De 5e kamer is eigenlijk geen kamer maar een balkon. De achterste kamer heeft een paneeltje op de achtermuur en een Cijferpaneel op de rechtermuur..

Naast elk Portretschilderij zit een houder waar het apparaatje in past dat je in de slaapkamer uit het kastje naast de slaapbank hebt gepakt. Ga dit even bij een Portret uitproberen. Ga dus in een kamer voor een Portret staan en stop dan het Apparaatje van Meneandes in de houder. 

Klik dan op de rode knop van het apparaatje en.....je hoort dan 3 geluidstonen hoog of laag, dus bijvoorbeeld "Hoog, Hoog, Laag". Bij elk portret is de volgorde/combinatie van de 3 geluidstonen anders. Om de 3 tonen bij de andere portretten te kunnen horen moet je dus steeds het Meneandes apparaat weer meenemen om het bij elk ander portret weer in de houder te plaatsen. Je hebt voor deze Portretten puzzel eerst weer meer informatie nodig. Dus pak het Meneandes apparaat weer terug uit de houder en ga terug naar de voorste kamer. 

De donker grijze deur in de voorste kamer wil niet open en je ziet dat de groene leidingen bij deze deur eindigen. 

Ga, via de Gewelfde Gang, nu weer terug naar de 9-Deuren Gang. Verkrijg via de Oranje Knop een deurcode voor Deur 7 en open er dan Deur 7 mee.

9-Deuren Gang: 

Deur 7: De Geluidstonenbox

Deur 7 geeft toegang tot een klein kamertje waar aan de achtermuur een houten kastje hangt dat, via een blauwe leiding, verbonden is met 2 ronde klokkastjes, die aan de linker en de rechter muur steken. Ga het kamertje in en bekijk de 2 ronde klokkastjes. In beide klokkastjes zit een wijzer en op de rand staan 1 tot 4 streepjes. In beide klok kastjes wijst de wijzer nu omhoog.

Draai je om naar het muurkastje en open de deurtjes van het kastje. In het kastje staat een Geluidsbox. Boven op de Geluidsbox steekt een toeter en een kort pijpje waar een sleutel in moet worden gestoken. De Geluidsbox heeft verder 3 gleuven waarin je een ronde hendel omhoog en omlaag kunt klikken. De 3 hendels staan nu in de bovenste stand. In het huis van Meneandes heb je een raar gevormde sleutel uit een kastje gehaald. Pak die Sleutel nu uit je itemsinventory en steek het ding in het pijpje, bovenop de Geluidsbox.

De 3 hendels staan nu alle drie in de bovenste positie. Klik op de Sleutel en......je hoort 3 geluidstonen. Deze 3 geluidstonen horen bij de positie van de 3 hendels zoals die nu in de gleuven staan. Sluit de deuren van de kast en ga nu de 2 klok kastjes weer bekijken. In de linker klok kast staat de wijzer nu op de 4 streepjes en in de rechter klok kast staat de wijzer op streepje 1.Tel de streepjes waar de 2 wijzers nu naar wijzen bij elkaar op dus : 4+1 = 5.

Noteer dat als de 3 hendels van de Geluidsbox alle 3 op de bovenste stand staan je dan de tonen Hoog Hoog Hoog hoort en dat hierbij de som van de wijzers in de beide klokkastjes dan 5 is. Maak een tabel en ga nu voor elke mogelijke stand van de 3 hendels van de geluidsbox de tonen bepalen en welk getal daar bij hoort. Hier zijn 2 voorbeelden van standen van de 3 hendels:

Dus open de Geluidsboxkast weer.  Klik nu de linker hendel omlaag en laat de beide andere hendels omhoog staan. Klik weer op de Sleutel en noteer de 3 tonen die je hoort: laag, hoog, hoog. Sluit de deurtjes en kijk op welke streepjes nu de 2 wijzers van de 2 klokkastjes staan en tel die streepjes dan bijelkaar op. Noteer dit alles weer in je tabel. Doe dit nu met elke mogelijke standen van de 3 hendels van de Geluidsbox en uiteindelijk heb je dan een tabel zoals deze gemaakt

Stand van de 3 hendel de som van de streepjes op de klok
hoog, hoog, hoog 5
laag, hoog, hoog 6
laag, laag, hoog 8
laag, laag, laag 2
hoog, laag, laag 1
hoog, hoog, laag 4
hoog, laag, hoog 7
laag, hoog, laag 3

Verlaat deze kleine kamer weer en druk weer op de oranje knop om weer een cijfercode voor Deur 1 te krijgen.  Ga dan via Deur 1 terug naar het gebouw waar de 8 Portretschilderijen hangen. 

De 8 Portretten Puzzel:

Je bent weer in de voorste kamer bij de 8 knoppen.

Nummer de knoppen nu, van boven naar beneden, 1 t/m 8. DRUK ECHTER NIET OP DE KNOPPEN.

Je moet nu gaan kijken welke knop voor welk Portret is, dus volg nu steeds, vanaf de 8 knoppen, een koperen leiding naar een Portret. Begin met de koperenleiding van Knop 1 en werk zo alle knoppen en portretten af.  Terwijl je dat doet plaats je ook steeds het Meneandes Apparaat in de houder naast het schilderij en druk je op de rode knop. 

Je hoort dan bij elk schilderij de 3 tonen. Noteer bij elk schilderij de 3 tonen die je hoort en vergelijk die tonen dan met de tabel die je van de Geluidsbox hebt gemaakt. De geluidstonen die je bij de Portretschilderijen hoort zijn dezelfde tonen als van de Geluidsbox. Noteer dus voor elk schilderij het cijfer dat bij de 3 geluidstonen hoort. Kijk ook op elk schilderij naar bepaalde details, bijvoorbeeld hoeveel knopen de man met witte pruik aan zijn vest heeft, of hoeveel munten de dame met de munten heeft. Noteer deze details. Uiteindelijk weet je dan welk schilderij bij welke Knop hoort en welk Geluidstonencijfer bij elk schilderij hoort. Aldus:

 • Knop 1/Portret 1 = Man met witte Pruik = 6 knopen aan vest. Hoog, Hoog, Hoog = 5.

 • Knop 2/Portret 2 = Man met rood haar = 3 rode koorden. Laag, Hoog, Hoog = 6.

 • Knop 3/Portret 3 = Dame met Munten =  8 munten. Laag, Hoog, Laag = 3

 • Knop 4/Portret 4 = Dame met Witte Muts = 1 ring aan vingers.  Hoog, Hoog, Laag = 4

 • Knop 5/Portret 5 = Schrijver = 6 strepen aan rever. Laag, Laag, Laag = 2

 • Knop 6/Portret 6 = Voorname Dame = 2 bloemblaadjes op jurk. Hoog, Laag, Hoog = 7

 • Knop 7/Portret 7 = Dame met Zwarte Hoofddoek = 7 pareltje aan halsketting. Hoog, Laag, Laag = 1

 • Knop 8/Portret 8 = Man met Pet = 4 bloemen in vaas. Laag, Laag, Hoog = 8

Ik ga er nu van uit dat je tot nu toe NIET op de 8 knoppen hebt gedrukt. Heb je wel al op de 8 Knoppen gedrukt dan werkt mijn oplossing niet.

Als je op nu op de 8 knoppen drukt en je gaat dan terug naar de portretten dan zul je zien dat er in de details van de portretten iets is verandert. Als je bijvoorbeeld 1 keer op Knop 1 drukt en je gaat dan Portret 1 weer bekijken dan zul je zien dat de Man Met De Witte Pruik dan 7 Knopen op zijn vest heeft zitten. Het cijfer 5, dat bij Portret 1 hoort, betekent echter dat er maar 5 Knopen op het vest mogen zitten. En zo is dit voor elk Portret. Door op de 8 Knoppen te drukken ga je er nu voor zorgen dat op elk Portret het juiste aantal Knopen, Munten, Koorden Bloemen enzovoorts komt te staan. Als de beginstand van elk Portret precies gelijk is als op de 8 afbeeldingen hierboven en als je zelf nog geen 1 keer op de 8 Knoppen hebt gedrukt dan is dit de oplossing:

 • Portret 1 = Man met witte Pruik =  moet 5 knopen aan vest hebben. Druk 7 keer op Knop 1. 

 • Portret 2 = Man met rood haar = moet 6 rode koorden hebben. Druk 3 keer op Knop 2.  

 • Portret 3 = Dame met Munten = moet maar 3 munten hebben. Druk 3 keer op K nop 3. 

 • Portret 4 = Dame met Witte Muts = moet 4 ringen aan vingers hebben. Druk 3 keer op Knop 4. 

 • Portret 5 = Schrijver = moet 2 strepen aan rever krijgen. Druk 4 keer op Knop 5. 

 • Portret 6 = Voorname Dame = moet 7 bloemblaadjes op jurk krijgen. Druk 5 keer op Knop 6.  

 • Portret 7 = Dame met Zwarte Hoofddoek = moet maar 1 pareltje aan halsketting krijgen. Druk 2 keer op Knop 7. 

 • Portret 8 = Man met Pet = moet 8 bloemen in vaas krijgen.Druk 4 keer op Knop 8.

 • Als je op alle 8 schilderijen de veranderingen hebt aangebracht ga je naar de grijze deur in de voorste kamer en druk je weer op de groene deurknop en......de deur gaat nu open. 

 • Stap dus het kamertje in en draai rechts. Klik op de gouden Hendel in de Zuil en pak dan het Gouden Fragment 4 uit het bovenste compartiment.

Hoofdstuk 7: De Laatste 2 Gouden Fragmenten:

2017: Walkthrough door: Louis Koot