2017: Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 7: De Laatste 2 Gouden Fragmenten:

De " Zonsopgang, Zonsondergang" puzzel:

Achterste Kamer van de Portretten Galerij

Je hebt het Gouden Fragment 4 nu gevonden. Verlaat dit kamertje weer en loop nu even door alle Portret kamers naar de achterste kamer. Aan de achtermuur in de achterste kamer hangt een gesloten kastje dat links vast zit aan een koperen leiding en rechts aan een blauwe leiding. Rechtsboven hangt een tekening waarop je 2 elektriciteitspalen ziet die gelijk ingesteld moeten worden.

Draai rechts. Aan de rechtermuur hangt een langwerpig paneel waarop je 3 kolommen met getallen ziet. Er steekt ook een hendel aan dit paneel en bovenaan het paneel zit een gele lamp. Dit paneel is via de koperen leiding verbonden met het kastje. Blijf er van af. Draai je om naar de linker muur. Aan de linker muur staat een laag tafeltje waarop 2 brokken steen liggen.

Draai links en stap deze kamer weer uit. Je staat dan op het "balkon". Draai links. Je ziet nu 2 bomen en 2 elektrapalen en er liggen een hoop vierkante stenen op de grond. Tel het aantal stenen die tussen de linker paal en de linker boom liggen.  Herinner je de tekening op de muur achter het gordijn in de slaapkamer van Kales. Je zag toen niet alleen dat huis met de vijf schoorstenen maar er stonden ook bomen met cirkeltjes op getekend en een langwerpig ding met een hendel. Wel...die aanwijzing moet je hier nu gebruiken.

Het aantal stenen die je ziet is telkens anders als je aan de Hendel van het langwerpige Cijferpaneel hebt getrokken. Dus als jij wel aan die hendel hebt getrokken dan zal jij nu een ander aantal stenen hier zien. Tel het aantal stenen die rechts van de linker boom liggen en tel het aantal stenen die rechts van de rechter boom liggen. Links naast de linker boom liggen, voor mij,  7 stenen. Rechts van de linker boom liggen 3 stenen. Rechts naast de rechter boom liggen 7 stenen.

Als je de stenen geteld heb dan ge je terug naar het langwerpige Cijferpaneel in de achterste kamer. Trek NIET meer aan de hendel.

Toets op het paneel in elke kolom dan het aantal stenen in. Als je het correct deed, gaat de lamp boven het paneel groen branden.

Blijf nu van de hendel af want als je nu aan de hendel trekt verandert het aantal stenen die tussen de bomen liggen en moet je ook het paneel weer opnieuw instellen. 

Draai links en maak nu het groene kastje open.

Je ziet nu een aantal zwarte hokjes met witte vierkantjes. Hela........Dit lijkt heel erg op de zonsopgang en zonsondergang filmpjes die je op de Monitor, in de gang van de Studio  van Kales zag. De vierkantjes moeten in een bepaalde stand worden geklikt, maar je hebt echter nog te weinig informatie om dit nu te doen. Sluit het kastje weer en verlaat de kamer naar het "balkon

Pijpjescherm code

Als  je terug op het "balkon" staat dan kijk je naar rechts......in de muur steekt hier weer een pijpjescherm. Zoom er weer op in en hou je handje er dan weer op......

...een ruit waarvan de linksboven zijde rood is. In het cirkeltje wijst het streepje 12 uur aan. Teken het weer na

Zoom uit, loop terug door de portrettengalerij en verlaat dan ditgebouw en ga, via de Gewelfde Gang, terug naar de 9-Deuren Gang. 

9-Deuren Gang: 

Deur 8:

Stap via Deur 1 de 9-Deuren gang weer in en ga weer naar de Oranje Knop. Druk net zo vaak op de Oranje Knop als nodig is om een code voor Deur 8 te krijgen. Open da met de code deur 8. Deur 8 geeft toegang tot een klein kaal kamertje waar een klein blauw kastje aan de achtermuur hangt. 

Open het kastje door op de groene knop te drukken en pak er dan de gouden Driehoek uit (Metal piece 1). Je hebt nu een goudkleurige metalen omgekeerde driehoek (metal piece 1), een goudkleurige metalen munt (metal piece 2) en een goudkleurige metalen normale driehoek (metal piece 3) in je itemsinventory. Je moet deze 3 metalen items nu samen voegen en dat ga je doen in de oven die in de Hut Met Strooien Dak staat.

Verlaat dit kamertje en ga, via de oranje knop, een code voor Deur 9 halen en maak Deur 9 dan met de code open. Stap door deur 9 en volg het pad naar de Luidsprekerdeur van de Zwarte Kristal Kamer. Ga de Zwarte Kristal Kamer in en er via de deur aan de andere kant weer uit.

 Je bent terug op de grote binnenplaats. Ga linksaf, open de grijze deur en ga de Hut Met Strooien Dak weer binnen.

Hut Met Strooien Dak:

Achterin de Hut staat nog steeds de oven. Loop naar de oven en druk op de linker rode knop om de klep in de oven te openen. In de oven hangt de Mal waarin je de 3 goudkleurige metalen stukjes moet plaatsen. Plaats dus, 1 voor 1, de 3 metalen items (metal piece 1, 2 en 3) in de mal. Laat de oven open....dus sluit de klep niet. Druk op de rechter rode knop en.....de 3 metalen stukjes worden nu elektrisch aan elkaar gelast....

Als het lassen klaar is pak je het geheel terug uit de mal. Je hebt dan "metal piece 4".   Ga via de Zwarte Kristal Kamer terug naar de 9-Deuren Gang en er via Deur 9 weer naar binnen.

9-Deuren Gang: 

"Stoplichtsignaalcode"

Deur 1:

Verkrijg via de oranje knop weer een code om Deur 1 te openen. Open Deur 1 weer en volg dan het pad naar het Stoplicht. 

Open de kast onder het stoplicht. Ok.....let nu goed op want dit is belangrijk.....

In deze kast zie je het ronde "Stoplichtcodeschema" weer. Je ziet op het ronde schema 6 keer een serie van ronde cirkeltjes waar een verticaal of een horizontaal streepje in staat. Pijlen verbinden de cirkeltjes met elkaar. Als je op de rode knop klikt dan draaien de pijlen steeds een slag om en is de volgorde van de kleine cirkeltjes en de pijlen anders.Met dit schema en het stoplicht moet je een code serie verkrijgen waarmee dan de vakjes puzzel in de achterste kamer van de Portretten gang kunt oplossen. Dit is dus de "Zonsopgang-Zonsondergang" puzzel en helaas is deze puzzel bijna niet op een begrijpelijke manier uit te leggen. 

Herinner je de videofilmpjes met zonsopgang en zonsondergang, die je zag op de monitor in de gang van de Studio van Kales? Je moest de ronde groene knop horizontaal of verticaal draaien om elk filmpje te zien. In die 2 filmpjes zag je toen een zwart vierkant met daarin 2 kleine witte vierkantjes. Het ene vierkant stelde de Zonsopgang voor en het andere vierkant stelde de Zonsondergang voor.

Wel.......de rondjes in dit "Stoplichten-codeschema" stellen dus de ronde groene draaiknop voor die je horizontaal en verticaal kon draaien. Ik moet je eerlijk vertellen dat ik deze "Zonsopgang, Zonsondergang" puzzel niet goed kan uitleggen. Op de één of andere manier moet je, met alle aanwijzingen van de 2 filmpjes en de draaiknop, de witte vierkantjes "vertalen" naar een horizontale en een verticale streep. Het is mij echt te ingewikkeld om deze puzzel verder uit te leggen.

Het vervelende is echter dat als het schema dat jij nu hier in deze Stoplichtkast ziet, niet precies eruit ziet als het schema dat ik in deze kast zie, mijn oplossing voor de vierkantjespuzzel voor jouw niet zal werken. Het beste wat je nu kunt doen is om op de rode knop te drukken totdat ook voor jouw het ronde schema eruit ziet zoals bij mij, dus zoals op deze afbeelding. Blijf dan verder van de rode knop af.

Dus als bij jouw nu in deze kast het schema er nu anders uit ziet dan bij mij (Let hiervoor op hoe de pijlen lopen) dan druk je maar op de rode knop en doe dat net zo vaak als nodig is om het schema precies zo te draaien als je op de afbeelding hierboven ziet. Nogmaals.....DIT IS BELANGRIJK want anders werkt mijn oplossing voor die vierkantjeskast in de achterste kamer van de Portretten Galerij niet voor jouw. Sluit dan de kast weer en ga terug naar de Oranje Knop van de 9-Deuren Gang en verkrijg nu een code voor Deur 2

Deur 2:

Verkrijg via de oranje knop een code voor Deur 2 en maak Deur 2 dan open. Deur 2 brengt je op een buiten balkon. Je hebt dit al eerder gezien toen je de 1e keer door Deur 1 bent gegaan. Aan de reling hangt hier net zo'n mal als in de oven, dus stop je aan elkaar gelaste metal piece 4 hier in dit kastje. 

Dit kastje is via de gele kabels verbonden met de elektriciteitspalen en het stoplicht.  

Draai je om en stap de 9-Deuren Gang weer in en ga weer naar de Oranje Knop en verkrijg weer een code om Deur 3 te openen. 

Deur 3:

Deur 3 brengt je ook op een balkon, maar dit balkon is iets langer dan het balkon achter deur 2. 

Loop door naar het einde en draai dan rechts en....je staat voor een Rode Knop. 

In de verte zie je het Stoplicht en de kast die onder het Stoplicht aan de paal steekt.  

Als je hier nu op de rode knop drukt dan gaan de 2 lampen van het stoplicht aan en ze geven je een signaalcode. Het is de code van het ronde "Stoplichtcodeschema" zoals je dat in de kast hebt ingesteld.  Dat signaal gaat in 6 stappen van donker naar licht en weer van licht naar donker. Door op de rode knop te drukken programmeer je deze code nu. 

Druk dus hier maar 1 keer hier op de rode knop en blijf er verder van af. Het Stoplicht verzend nu de Signaalcode van het ronde schema in de kast onder het Stoplicht. Als je dat ronde schema precies zo hebt gezet zoals ik dat heb gedaan dan kun je verder mijn oplossing voor de vierkantjes puzzel gebruiken. Heb jij echter dat ronde schema verandert wel.......dan kan ik je verder niet helpen en zul je het verder zelf moeten uitzoeken.  

Als het Stoplicht de lichtcode verzonden en geprogrammeerd heeft dan draai je links en loop je 1 stap terug en draai dan rechts en....Je ziet het balkon achter Deur 4. 

Achter het balkon staat een stenen zuil waar een kastje in zit en dat kastje is nu nog gesloten. Ga weer de 9-Deuren Gang in en weer naar de oranje knop en verkrijg weer een code voor Deur 1 en open er Deur 1 mee. Stap weer door Deur 1 en ga nu, via de Gewelfde Gang, terug naar de achterste kamer van het Portretten gebouw. 

Portretten Galerij: Achterste Kamer:

Open weer het groene kastje en......Je ziet weer de serie zwarte vierkantjes met daarin de witte vierkantjes.

Dit zijn dus een serie "Zonsopgang" en "Zonsondergang" vierkantjes, zoals je die ook zag op de monitor in de gang van de Studio van Kales. Je moet nu sommige vierkantjes andersom klikken en de Stoplichtsignaalcode en het "Stoplichtcodeschema" hebben je "vertelt" welke vierkantjes je hier nu andersom moet klikken.

Dit is allemaal heel moeilijk om echt precies uit te leggen en als jij in de Stoplichtkast een ander schema hebt gekozen dan heb je ook een andere Stoplichtcode gezien en geprogrammeerd. Als dat zo is dan werkt mijn oplossing dus niet voor jouw. Maar als je in de kast onder het Stoplicht precies het zelfde schema had gezet, zoals ik dat had, dan heb je via het Stoplicht dezelfde code als die ik kreeg geprogrammeerd en dan is de oplossing voor jouw hetzelfde als voor mij. Je kunt de zwarte vierkantjes "omklikken". Klik dus sommige vierkantjes om en zorg dat het er dan precies uitziet als op deze afbeelding:

Ben je klaar dan sluit je dit kastje weer en ga je weer terug naar de Oranje Knop van de 9-Deuren Gang Verkrijg via de oranje knop nu een code voor Deur 4. 

Deur 4:

Open Deur 4 en ga het balkon op. Klik op de rode knop en....als je de vierkantjes goed had gezet dan gaat het kastje in de zuil nu open. Pak het  Groene Oog uit het kastje.

Dit kastje gaat dus alleen open als je de vierkantjes in het kastje van de achterste kamer van de Portrettengang in de juiste standen hebt gezet. Gaat het kastje nu niet open dan heb je toch een andere schema en een andere code gekregen. Het enige dat je dan kunt doen is om dit stuk opnieuw te gaan doen maar dan met exact hetzelfde schema zoals ik dat had.

Terug naar de Oosthalteplaats van de Ringlijn:

Het Groene Oog past in het kastje van de deur in de Oost Halteplaats van de Ringlijn Tram, dus daar gaan we nu weer naar toe. Ga weer terug naar de oranje Knop en verkrijg weer een code om er Deur 1 mee te openen en ga terug naar de Zuid Halteplaats van de Tram. Dus bij de muur met de 5 ronde schijven ga je nu weer door de linker grijze deur. Je bent dan terug op de Zuid Halteplaats maar je Tram is hier natuurlijk niet want die had je geparkeerd in het Oost Station van de Ringlijn. Dus ga weer via de ladder in het vierkante gat omlaag naar het waterreservoir en dan met de Centrale Lift omhoog.  

Verlaat de lifttoren door de Oostdeur en loop naar het Oost Station. Open de stationsdeur en stap in de Tram en druk op de rechterpijlknop en.....

De Tram levert je weer af op de:

Oosthalteplaats:

Stap weer aan de rechterkant uit de tram en volg het pad naar de andere kant van het tunneltje en ga weer recht voor de twee pijlknoppen staan die op de reling vast zitten. 

Druk weer op de bovenste pijlknop om de Tram weer een stukje achteruit te rijden, zodat je weer over de tramrail over kunt steken naar de deur van het gebouw. Terug dus naar de tramrail en steek over naar het gebouw. Open het blauwe kastje en plaats nu de Groene Ring in het kastje en druk dan op de rode deurknop en.....de deur gaat nu open. 

In het gebouw staat dus weer de Gouden Fragmentzuil, dus stap binnen en ruk aan de Gouden Hendel en pak dan het Gouden Fragment 2 uit het bovenste compartiment.

B: Het laatste Gouden Fragment

Ok...Je bent klaar met de Ringlijn. Je moet nu terug naar de 9-Deuren Gang en naar de Draaibrug. Dus ga nu terug naar de 2 pijltjesknoppen, aan de andere kant van het tunneltje, en druk weer op de onderste pijlknop om de tram weer het stukje terug te rijden. Stap dan in de tram en rij achteruit mee terug naar het Oost Station van de Ringlijn. Stap uit en ga met de lift weer omlaag en volg het pad en de tunnel weer terug naar de ladder van het vierkante gat. Klim omhoog en je bent terug op de Zuid Halteplaats. Wel....volg van hier dan de route terug naar de 9-Deuren Gang en verkrijg, via de Oranje knop, weer een code om Deur 9 te openen. Ga dan door Deur  9 naar buiten en loop door naar de Draaibrug.

Ga weer in de poort staan. Rechts zit er dus een "Zonpaneel" op de muur. Boven de oranje knop steekt er, in de Stenenboog, een Oranje Tegeltje waarmee je de Draaibrug kunt draaien. De Draaibrug staat nu vooruit. Klik op de Oranje Tegel om de brug nu dwars te draaien. 

Vanuit de Studio van Kales kun je dan nu de Draaibrug oversteken naar het gebied waar je nog nier eerder bent geweest. Draai je om en ga via de zwarte Kristal Kamer weer naar de andere kant. Terug op de grote binnenplaats volg je dan het rechtsaf pad naar de Studio van Kales. 

Ga naar binnen en via de blauwe deur gelijk weer naar buiten. 

Draai links en......De Draaibrug.........

Loop over de Draaibrug naar de overkant en blijf dan gelijk staan. Je staat in een steeg en recht voor je uit zie je een rode deur. Loop nog niet door naar de rode deur. Kijk even naar links en naar rechts. Zowel aan de linker muur als aan de rechter muur ziet een paneeltje waarin je een oranje schuifhendel door een gleuf kunt schuiven. Deze 2 schuifhendels zijn nu echter nog niet geactiveerd. 

Kijk weer naar de rode deur. Boven de rode deur zie je een klok waarin 1 wijzer rechtsom ronddraait. Verder op in de steeg zie je dat er witte letters op de beide muren zijn gekalkt en je ziet ook 2 knophouders aan de linker muur. Loop door naar de rode deur. Bij de rode deur zit een groene knop op de rechter muur en boven die knop zie je een Zonafbeelding. De deur gaat niet open want de groene knop is nog niet geactiveerd. Draai je om. Je kijkt terug door de steeg naar de Draaibrug. 

Op de, nu rechtermuur, zie je nu dat de voorste knophouder een groene knop heeft en de achterste knophouder een rode knop. Boven de groene knop zie je weer de Zon en ook zie je nu de Gouden Zonklok boven de Draaibrug. Die Zonklok wordt bedient door de groene knop.

De Blokletters Puzzel:

Draai linksom. Op de muur zie je nu witte blokletters die uit vakjes bestaan. Het zijn de K en de Y. Om de letters zie je lijnen die de 4 windrichting voorstellen. Draai je om naar de andere muur. Hier zie je de blokletters N A. Deze blokletters zijn dus gemaakt van blokjes en ze spellen N, A, K, Y. Tel voor elke letter uit hoeveel hokjes ze bestaan en noteer dit en noteer ook de windrichting van elke letter:

N = 13 blokjes, windrichting west
A = 14 blokjes, windrichting zuid 
K = 11 blokjes, windrichting noord
Y = 07 blokjes, windrichting oost

Loop terug naar de Draaibrug en kijk dan omhoog. In de boog van de brug zie je nu  5 zwarte strepen en een rechthoekig gat waarin je 3 witte strepen ziet. 

Plaats je handcursor tussen de linker en de middelste witte streep en.....er verschijnt een gekartelde lijn tussen de 3e zwarte lijn en de middelste witte streep. Teken dit na. De gekartelde lijn verdeeld de zwarte en witte strepen in een linker helft en een rechter helft, dus noteer op je tekening Links en Rechts.

Steek de Draaibrug weer over en ga via de Studio en de Zwarte Kristal kamer terug naar de ander kant van de Draaibrug, waar de oranje tegel zit om de Draaibrug te draaien. Je staat dan weer voor de Draaibrugpoort. Draai linksom naar het kastje met de gekartelde rand en de 4 witte en zwarte strepen. Stel op dit kastje nu de witte en zwarte strepen in, zoals je ze zojuist links van de gekartelde lijn zag. Aldus....

Draai je om naar de Draaibrug en klik op de Oranje Tegel om de brug weer te draaien. 

Steek dan over naar de overkant en draai dan links en je staat voor het 2e witte/zwarte strepen kastje. Stel hier de strepen in. zoals je dat zag rechts van de gekartelde lijn...aldus...

Loop terug naar de overkant en klik weer op de oranje tegel om  de Draaibrug weer dwars te draaien. 

Keer via de Zwarte Kristal Kamer en de Studio terug naar de Rode Deur Steeg. Loop weer helemaal door naar de Rode deur en draai je dan weer om. Je kijkt weer terug naar de Draaibrug en de Zonklok. Blijf staan en kijk nu goed naar de Zonklok. Op "3uur" en op "9 uur" zie een aantal streepjes en een zwart pijltje. 

Op "3 uur staat het pijltje boven en op "9 uur" staat het pijltje onder. Klik nu op de Groene Knop van de rechtermuur en............

De Gouden Klok boven de Draaibrug draait dan snel rond en staat dan weer stil.

 De stand van de 2 zwarte pijltjes in de Zonklok is nu verandert. Bekijk de Zonklok weer en noteer nu de positie van die 2 zwarte pijltjes. 

Het pijltje op "3 uur" staat nu op de 2e positie en het pijltje op "9 uur" staat nu op de onderste positie

Loop weer naar de Draaibrug . Links en rechts steken die 2 oranje schuifhendels aan de muren. 

Je moet het oranje schuifje in deze 2 paneeltjes nu zetten op de posities van de 2 zwarte pijltjes van de Zonklok. Als het goed is staat d de oranje schuifhendel van het linker paneeltje al op de onderste positie, dus laat dat zo. Draai om naar de andere schuifhendel en klik dan op de bovenste knop om de oranje schuif op de 2e positie te zetten. De 1e positie is geblokkeerd.

Ga terug naar de rode deur en klik weer op de Groene Knop en......de Rode deur schuift nu open. Ga dus naar binnen.

Het Zonklokgebouw:

Er zijn 2 kamers en je bent via de Rode deur in de steeg terecht gekomen in de 1e kamer. In de 2e kamer zie je ook een rode deur die vast zit met een groene haak. Die groene haak deur is de deur waarvan je in Hoofdstuk 3 aan de buitenkant de  groene haak omhoog hebt geklikt. Kijk eerst even rond in beide kamers. In beide kamers hangen 4 kastjes die met elkaar verbonden zijn door een witte leiding. 

Als je zo'n kastje open maakt dan zie je dat er een Klok in zit, een Lettervak  en een Cijfervak

Als je met je cursor op de Klok gaat staan dan draait de wijzer rond. De wijzer van de klok draait in sommige kastjes linksom en in andere kastjes rechtsom. Klik je op de ronde klok dan verschijnen er andere letters in het lettervak onder de klok. Ga naar de rode achterdeur, in de 2e kamer. Klik de groene haak omhoog en druk dan de oranje knop en stap naar buiten. 

NB: Deze rode achterdeur gaat nu alleen open als je eerder, in Hoofdstuk 3, aan de buitenkant van deze deur ook de groene haak omhoog had geklikt. Heb je dat toen niet gedaan dan heb je nu een probleem en dan zoek je zelf maar uit hoe je dit probleem gaat oplossen. Via de 9-deuren gang zul je dan nu eerst terug moeten naar de andere kant van deze deur om alsnog de haak omhoog te zetten

Ik ga er vanuit dat jij gewoon steeds hebt gedaan wat ik je vertelt heb, dus jij kunt deze achterdeur nu openen en naar buiten stappen. Je bent hier eerder geweest, toen je naar de Gondel ging in Hoofdstuk 3. Links steekt dat ronde luik in de vloer.....Loop eerst even rechtdoor door de poort en draai dan rechtsom......

Je kijkt door de poort naar het gebouwtje van de 9-deuren gang en je ziet de buitenkant van Deur 5. Links en rechts naast de poort hangt een paneel....op beide panelen zie je de 6 hoeken die je ook in de diverse pijpjeschermpjes hebt gezien.....de streepjes in de cirkeltjes wijzen nu allen 6 uur aan. Onder het rechter paneel steekt een rode knop....Onthoud deze poort en dat je deze poort kunt bereiken via deur 5 van de 9 deuren gang of via de draaibrug, zoals je nu ook naar hier bent gekomen.

Draai rechts en.......Kijk nog eventjes naar de klok die boven de rode deur hangt....Merk op dat de wijzer van deze klok linksom draait

Doe 1 stap naar de rode deur en ga dan rechtsaf......Aan het einde van het pad zit hier dus een dicht rond luik. Als je op de Gele Knop drukt gebeurt er niets. Op de 2 muren van het gebouw staan de letter G, O, T, E. Loop vooruit en draai links, De G, O, T, E letters zijn ook  gemaakt van blokjes en staan ook in een witte cirkel waarvan de uitstekels de windrichtingen aangeven.  

Tel nu ook uit hoeveel blokjes de letters bestaan en noteer dit en noteer ook de windrichting die bij elke letter hoort:

G = 15 blokjes en de windrichting is Oost
O = 12 blokjes en de windrichting is Zuid
T = 09 blokjes en de windrichting is Noord
E = 16 blokjes en de windrichting is West

Loop terug en ga dan even naar links de Poort in en draai je dan om. 

Je ziet nu weer de Klok die in het dak boven de rode deur zit. Merk op dat de wijzer van deze klok linksom draait. 

De wijzer van de Klok, aan de andere kant van het gebouw, dus aan de kant van de Draaibrug, draait rechtsom. Ga terug het gebouw binnen. 

In de beide kamers hangen dus in totaal 8 kastjes. In elk kastje zit een ronde klok waarvan de wijzer rechtsom of linksom draait als je er met je cursor op gaat staan. Je weet dat de wijzer van de Klok, aan de kant van de Draaibrug rechtsom draait en dat de wijzer van de klok aan de deze kant linksom draait. Kastjes waarin de wijzer van de klok dus rechtsom draait zijn voor de N, A, K, Y letters en kastjes waarin de wijzer van de klok linksom draait zijn voor de G, O, T, E letters. 

Ga nu voor elk van de 8 kastjes staan. Open de kastjes en bepaal dan  via je kompas of je dan voor een Noord, een Oost, een Zuid of een West kast staat. Ga dan met je cursor op de Klok staan en kijk of de wijzer linksom of rechtsom draait. Bepaal dus via de Windrichtingen van de Blokletters en de draairichting van de wijzer welke letter en welk cijfer je in welke kast moet zetten. Klik dan op de klok tot je de juiste letter in het lettervak hebt staan en zet dan in het cijfervak het getal van het aantal blokjes waar die letter uit is opgebouwd.

N = 13 blokjes, windrichting west
A = 14 blokjes, windrichting zuid 
K = 11 blokjes, windrichting noord
Y = 07 blokjes, windrichting oost

G = 15 blokjes en de windrichting is Oost
O = 12 blokjes en de windrichting is Zuid
T = 09 blokjes en de windrichting is Noord
E = 16 blokjes en de windrichting is West

Begin in de 1e kamer, dus de kamer waar je vanaf de Draaibrug binnen komt. Ik ga ervan uit dat in jouw spel de klokken in de kastjes net zo draaien als bij mij. Een kastje waarin de wijzer van de klok rechtsom draait hoort dus bij de NAKY letters en een kastje waarin de wijzer linksom draait hoort bij de GOTE letters.

1e kamer:

Noordkastje: Klok draait rechtsom. Klik op de klok tot je de letter K in het lettervak hebt staan en zet dan het getal 11 in het cijfervak.

      Oostkastje: Klok draait linksom. Zet dus de letter G in het lettervak en het getal 15 in het cijfervak
        Zuidkastje: Klok draait linksom: Zet dus de letter O in het lettervak en het getal 12 in het cijfervak
Westkastje: Klok draait linksom. Zet dus de E in het lettervak en het getal 16 in het cijfervak.

2e kamer:

     Noordkastje: Klok draait linksom. Zet dus de T in het lettervak en het getal 09 in het cijfervak
Oostkastje: Klok draait rechtsom. Zet dus Y in het lettervak en het getal 07 in het cijfervak
    Zuidkastje: Klok draait rechtsom. Zet dus de A in het lettervak en het getal 14 in het cijfervak
   Westkastje. Klok draait rechtsom. Zet dus de N in het lettervak en het getal 13 in het cijfervak

Als je in elk kastje de juiste letter en het juiste cijfer hebt gezet ga je via de groene haak deur weer naar buiten.  Draai buiten weer links en druk nu op de Gele Knop en......uit het ronde luik in het pad komt nu de welbekende Fragmentzuil omhoog. Wel.....loop naar de zuil en trek aan de hendel en pak dan je laatste Fragment uit het bovenste compartiment. Dit blijkt ook echt Fragment 9 te zijn.

Terug naar het Begin:

Je hebt nu eindelijk alle 9 Fragmenten gevonden en je kunt nu terug naar de Entree Hal om de game te gaan uitspelen.

Draai je om en ga via de rode deur het gebouw weer in en er aan de andere kant weer uit. 

Steek over de Draaibrug weer de Studio in en verlaat de Studio gelijk weer via de voordeur en volg dan de route terug naar Deur 1 van de Entree Hal. 

Entree Hal:

Klik op het meest rechter vierkante van de deurcodebalk om de deur te openen en stap de Entree Hal binnenDraai linksom en ga door Deur 3 gelijk weer naar buiten

Achter Deur 3:

Je beland weer op het korte balkon. Ga 1 stap vooruit en draai dan rechts. Aan de reling hangt hier dus de langwerpige houten kast en aan de over kant zie je de gele deur die achter Deur 6 van de Entree Hal is. Open de langwerpige kast. In de kast zie je 9 vakjes die elk de vorm hebben van een Gouden Fragment. Wel.......in deze langwerpige kast ga je nu al je 9 Gouden Fragmenten plaatsen. Pak dus, één voor één, je 9 Gouden Fragmenten uit je Itemsinventory en plaats de fragmenten in het juiste vak.

Sluit de klep weer en draai links en ga nu naar het ronde videoschermpje dat verder op aan de reling hangt. 

Ga recht voor het ronde schermpje staan en druk op de gele knop en............

Aan de overkant zie je dan dat de Grijze Deur en de Gele Deur open gaan en je ziet Kales, die je video boodschap stuurt

Kales bedankt je voor al je moeite en is blij dat ie nu eindelijk dit Rhem Eiland kan verlaten om terug te keren naar zijn broer Zetais. 

Kales wenst ook jouw een goede terugreis. Kales verdwijnt dan door de Gele Deur en vertrekt in een luchtschip.

Ok......kijk of de grijze deur, links achter het hek, nog open staat. Die deur moet open zijn want je moet zo meteen met je trammetje door die deur. Als de grijze deur nog open is hoef je niets te doen. Is de grijze deur nu echter weer gesloten dan druk je weer op de gele knop om de grijze deur weer te openen.  Draai links en ga terug de Entree Hal in. Terug in de Entree Hal draai je meteen links en open je Deur 6

Achter Deur 6:

Stap door deur 6 en volg de gang. De gang gaat links de hoek om en je ziet dan weer het kleine tafeltje, voor het "raam" waarvandaan Kales daarnet zijn videoboodschap heeft verstuurt. Ga recht voor het tafeltje staan. Kales heeft een blauwe Sleutel voor je achtergelaten op het tafeltje. 

Pak de blauwe Sleutel en ga terug naar de Entree Hal en loop naar Deur 5:

Achter Deur 5:

Open Deur 5 en loop door naar de roestige metalen deur van het ronde torentje. De roestige deur is gesloten. Maak het houten kastje open en steek dan de blauwe Sleutel in het sleutelgat. Als je de sleutel in het kastje hebt geklikt klik je op de sleutel om de sleutel te draaien en......de roestige deur schuift open. 

In het torentje gaat een ladder omlaag. Stap naar binnen en draai je om naar de deur. Druk op de gele knop om de deur te sluiten...vergeet dit niet....

Pijpjescherm code

Als je de deur gesloten hebt draai je links en.......In de muur steekt het laatste pijpjescherm. Zoom weer in op het ronde schermpje en zet er je hand weer in.....Je ziet dan weer een 6-hoek waarvan de rechtsboven - en de rechtsonder zijden rood zijn. Het streepje in het cirkeltje maakt een hoek van 6 uur naar 9 uur. Teken het weer nauwkeurig na.

Draai weer om naar de ladder. Kijk omlaag en daal in 3 klikken omlaag. 

Beneden gekomen draai je links en.......

Je ziet een vrouw in een rode jurk achter het ronde raampje. Deze dame zag je ook al eens in Rhem 3 The Secret Library. Links naast het raam is een metalen deur met een sterslot die jammer genoeg gesloten blijft. Draai links en......je bent in de grotten en bij een kruispunt van paden. 

Ga op het kruispunt staan. Rechtsaf gaat het naar die gesloten sterslotdeur. Rechtdoor loopt dood, maar als je daar  naar toe loopt zie je een tramrails waar dan, van rechts naar links, een karretje over gaat rijden Linksaf is een rond "kantoortje" . Ga dat "kantoortje" binnen en draai rechts. 

Op de vensterbank ligt het Dagboek van Kales dat je kunt gaan lezen als je daar behoefte toe voelt, maar dat had je in zijn Studio al eens gedaan.  Draai om naar de andere muur.........In het "raam" ligt een papier. Zoom in op het papier.....Het is weer een tekening van een ruit waarvan de beide linker zijden rood zijn......het streepje in de cirkel maakt een hoek van 6 uur naar 9 uur.

Leg de tekening terug en stap terug naar buiten. Loop naar het kruispunt en ga dan linksaf en loop door naar het einde en..... Als je even wacht dan zie je een railkarretje over de rails naar links verdwijnen......Wie zit er in het karretje....de "rode" vrouw?

In het originele Rhem 4 The Golden Fragments was je nu klaar en kun je nu terug naar het begin om er in de railkar te stappen en er mee Rhem uit te rijden. Nu, in deze Special Edition, wacht je echter nog een nieuwe taak in een nieuw gebied van Rhem en daar gaan we nu naar toe.......je hebt niet voor niets al die 12 pijpjesschermpjes gevonden met daarin ruiten en 6 hoek codes. Ook heb je 2 poorten gevonden waar je bij elke poort 2 panelen zag met ruiten en 6-hoeken. Naar die poorten gaan we nu eerst terug.

Hoofdstuk 8: Nieuw gebied 1

2017: Walkthrough door: Louis Koot