Hoofdstuk 8: Nieuwe gebied 1

2017: Walkthrough door: Dick Leeuw en Louis Koot

Tekst door Dick Leeuw en Screenshots door Louis Koot

A: Hexagon en Ruit codes

Je bent nog in de grot waar je de "rode" vrouw hebt gezien en waar je zojuist iemand zag wegrijden in een railkarretje. Tijdens je wandeltochten over het Rhem eiland heb je 12 pijpschermpjes gezien. In 6 van de pijpjes zag je een ruit en in de andere 6 zag je een hexagon, een 6-hoek.  In die ruiten en 6-hoeken zag je ook steeds een cirkeltje met daarin een streepje. Die streepjes wijzen steeds een andere "tijd" aan in het cirkeltje.

In het originele Rhem 4 The Golden fragments was je nu klaar en kon je terug naar het begin, om dan in de railkar het Rhem eiland te verlaten. Nu echter ben je nog niet klaar want er is nu een nieuw gebied toegevoegd en dat gebied gaan we nu openen. In het nieuwe gebied moet je nog een aantal puzzels oplossen om dan uiteindelijk het 4e kwartstuk van het Medaillon te vinden. Om het nieuwe gebied te openen gaan we nu de aanwijzingen van de 12 pijpschermpjes oplossen en als eerste gaan we de 6-0hoeken doen.

Draai je om en loop terug naar de ladder en klim terug omhoog. Terug boven, in het ronde gebouwtje, open je de deur weer via de deurknop

Verlaat het gebouwtje en ga door deur 5 de Entreehal weer binnen. Verlaat de Entreehal meteen weer via deur 1 en volg dan de route terug naar de studio van Kales

Ga de studio weer binnen maar meteen weer naar buiten via de blauwe achterdeur. Je bent terug in de steeg bij de Draaibrug, die hier nog steeds rechtdoor staat.

Loop over de draaibrug naar de rode deur van hert Zonnenklok gebouw, open de rode deur en stap het gebouwtje binnen. Loop door naar de volgende kamer en ga er via de rode achterdeur weer naar buiten

Loop rechtdoor het volgende halletje in en draai dan rechts. Je kijkt weer door de rechter poort naar deur 5 van de 9 deuren gang. 

Links en rechts van de poort een paneel met op elk paneel 3 Hexagon's. Onder het rechter paneel een rode knop

Als je op de 2 panelen met je handje op een cirkeltje klikt dan verspringt het streepje in het cirkeltje naar een andere positie. Je moet dus nu hier de streepjes in de 6 cirkeltjes naar de posities klikken zoals je dat zag in de 6 pijpschermpjes. Dit kun je niet in willekeurige orde doen want je moet eerst bepalen welke hexagon, op de panelen, bij welke hexagon in de pijpjes hoort. Hiervoor kun je de rode lijntjes gebruiken. Pak er dus je tekeningen van de 6 hexagon's bij en bepaal welke hexagon op de panelen overeen komt met een hexagon op je tekeningen en klik dan de streepjes naar de juiste posities........aldus......

Heb je in alle 6 cirkeltjes de streepjes naar de juiste positie geklikt dan druk je op de rode knop en.........In het kiezelpad zie je dan een aantal kiezels oplichten in de kleuren rood, blauw en groen.....

Teken het patroon van die 7 kiezelsteentjes na want je moet dit straks ergens anders gaan herhalen

De Hexagons hebben we nu gehad......nu de ruiten nog en daarvoor moeten we nu terug naar de Oosthalteplaats van de ringlijn van de tram. Loop dus door naar deur 5 van de 9-deuren gang, open de deur en stap de gang binnen en loop er door de "achterdeur" weer uit. Draai je om en druk op de knop tot je weer een deurcode hebt voor Deur 1. Gebruik de deurcode dan bij Deur 1 om deur 1 weer te openen en volg dan de route terug naar het Zuidhalteplaats van de tram.

De tram heb je achtergelaten op het Ooststation in de ringlijn, dus ga via de tunnel naar de ronde lift en met de lift weer omhoog. Als de lift je naar boven heeft gebracht kijk je naar het Weststation, dus draai rond en zoek de Oostdeur van de lift en open de deur

Loop door naar het Ooststation, open de deur en stap in de tram. Rij de tram vooruit en.......de tram levert je weer af op de oosthalteplaats.

Stap uit de tram en volg het pad, door het tunneltje, naar het Klokgebouwtje en ga er weer binnen. 

Je staat dan weer in de middelste kamer.....Draai je om naar de ingang en........Wel.....je bent terug bij de Ruit-poort".

Aan weerszijde van de poort een paneel met daarop in totaal 6 ruiten met de bekende cirkeltjes. Pak je tekeningetjes van de ruiten erbij en klik dan op de panelen de streepjes in de cirkeltjes naar de juiste posities. Je kunt de rode zijden van de ruiten weer gebruiken om te bepalen welke ruit op de panelen overeenkomt met de ruiten op je tekeningen......aldus......

Als je de streepjes goed hebt staan dan klik op de rode knop en.....In het witte tegelpad gaat een streek van tegels open en daarin zie je een streepjespatroon. Teken het streepjespatroon nauwkeurig na.

We moeten nu terug naar de Westhalteplaats van de tram, waar de silo is, om daar nu de 2 clues van de hexagon's en de ruiten verder te verwerken. Dus loop terug naar de tram, stap in en rij het ding 2 keer achteruit terug naar het Noordstation in de ringlijn. Stap uit en ga de lifttoren in. Zoek in de lifttoren de Oostdeur, open de Oostdeur en loop naar het Ooststation. Open de deur en verander dan "Ringlijn Verlaten" in "Ringlijn Volgen".

Loop terug naar de lifttoren maar stap niet in de lift. Ga hier nu weer via de ladder omlaag en........

........ volg dan beneden het pad en de tunnel naar het Weststation v.d ringlijn. Klim via de ladder omhoog, open de deur van het Weststation en verander "Ringlijn volgen" in "Ringlijn verlaten".  Terug via ede ladders en de tunnel naar het Ooststation en stap er de ronde lift nu weer in. Zoek de Noorddeur, stap buiten, loop naar het Noordstation en stap er weer in de Tram. Rij de tram nu weer 4 keer vooruit en.......

De tram levert je weer af op de Westhalteplaats van de lijn, dus bij de Silo. Stap uit de tram. Loop de hal in. Links is de Silo en rechtdoor is de poort met het 5 knoppenpaneel. Ga rechtsaf de kamer in en loop dan door naar de achterste kamer, waar de grijze deur is.

In de kamer met de grijze deur draai je meteen terug om naar de ingang en....... Rechts naast de poort steekt dat roestige kastje. Klik de groene knop om het kastje te openen.

In het kastje zie je dus 7 cirkeltjes. Als je op een cirkeltje klikt dan verandert het van kleur. Je kunt elk cirkeltje veranderen in rood, blauw en groen. Wel.......dit lijkt verdomd veel op de cirkeltjes die je zag verschijnen in het kiezelpad, toen je de Hexagon cirkeltjes goed hebt gezet. Pak dat tekeningetje erbij en geef dan, in het kastje, de overeenkomende cirkeltjes dezelfde kleuren als op je tekening.....aldus...

Heb je dit gedaan dan volg je de gele pijp naar buiten, dus eerst terug naar de hal en dan via de rechter poort naar buiten. Buiten draai je meteen om.....je staat nu weer aan de buitenzijde van de poort en kijkt de hal binnen. Rechts de groene knop en die is via de gele buis verbonden met het witte knoppen paneel, dat links naast deze poort hangt.  Als je de witte knoppen klikt dan verschijnen er streepjes op......Meerdere keren klikken geeft steeds een ander streepjespatroon per knop. Op dit paneel moet je dus het patroon maken dat je zag toen je de Ruitjes goed hebt gezet........aldus

Heb je het patroon op de 5 witte knoppen goed dan druk je de groene knop in en........De vloer in de hal klapt omhoog om de Geheime Trap te openen.....

B: Nieuw gebied 1: De Geheime Grot:

Daal de trap af.....je beland in een kleine voorgrot. Onderaan de trap steekt er in de rechtermuur een luikje met ernaast 6 witte drukknoppen. Er gebeurt niets als je die 6 knoppen indrukt.

Draai om.....je kijkt de kleine grot door. Aan de linkermuur een groot paneel. Aan de achtermuur een schema. In de rechtermuur een rood luik

Ga eerst het paneel op de linkermuur bekijken......je snapt er niet veel van. Bekijk de tekening.....Op de tekening zie je eerst 4 kolommen met elk 6 vakjes, dan het = teken en dan weer een kolom met 6 vakjes. Teken het schema na op een papier en doe dit zodanig dat je er later, in de vakjes, nog cijfers in kunt schrijven.

Bekijk het rode luik. Achter het rode luik zit achtereenvolgens een groen luik, een geel luik en een blauw luik. Het rode luik moet zakken, het groene luik moet je omhoog hijsen, het gele luik moet zakken en het blauwe luik moet weer omhoog worden gehesen. Dit laten zakken en ophijsen van de 4 luiken moet je doen op het linker paneel. Draai om naar dat paneel

Het paneel heeft 4 kolommen, rood, groen, geel en blauw. Elke kolom zit vast aan een ronde meter en bij elke kolom staan groene rechthoekknopjes. De rode kolom heeft 2 groene knoppen en de andere 3 kolommen hebben elk 5 groene knoppen. In elk van de 4 kolommen zie je een wit streepje. De witte streepjes staan nu in elke kolom precies in het midden.

Door op de groene knoppen te drukken laat je de witte streepjes in de 4 kolommen omhoog of omlaag gaan. Het is de bedoeling dat je hiermee de 4 luiken, achter je in de muur, omhoog/omlaag takelt zodat je dan uiteindelijk door het gat in de wand verder kunt.......We hebben  geen hints/clues voor deze puzzel kunnen vinden, dus dit is een kwestie van proberen.......Maar als je achtereenvolgens de knoppen 1, 2, 3 en 4 indrukt dan heb je het voorelkaar. Je kunt je telkens even omdraaien om te zien of je de luiken weg hebt getakeld...

Druk op het kolommenpaneel de knoppen 1, 2, 3 en 4 in........het paneel moet er dan zo uitzien......

Het witte streepje in de rode kolom staat dan bij knop 1, in de groene kolom staat het streepje bij knop 2, in de gele kolom staat het streepje dan bij knop 3 en in de blauwe kolom staat het streepje dan bij knop 4

Draai je om naar de luiken en zie......de luiken zijn weg en je kunt nu verder door het vierkante muurgat de tunnel in duiken, dus doe dit

Draai dan rechts en volg de tunnel naar het andere einde en klim daar via de ladder omhoog en..........je beland in de:

Watergrot:

Via houten paden wandel je door de grot en over het water. Er is een rechter pad en een linker pad en er staan 4 gouden Hoorns. Loop door tot op het kruispunt en neem dan het rechter pad. Volg het rechterpad........Als het pad naar rechts zigzagt zie je een paneel........Dat paneel is het Stroompaneel maar je kunt er nu nog niets mee.

Volg het pad verder door de poort. Rechtdoor loopt het pad dood......er steekt een dicht rond luik in het pad en voor het luik steekt een "sterknop" aan het hek. Dit ronde luik is nu niet van belang......je zult er in deze game niets mee doen.....waarschijnlijk gaat dit luik een rol spelen in Rhem 5.

Het pad gaat hier linksaf, dus draai links en........shit........het tunneltje is afgesloten met een hek. Op een paal steekt een paneel met 6 witte knoppen. 

Als je weet in welke orde je deze b6 knoppen moet drukken dan zal het hek hier open gaan.

Je bent op dit rechter pad even uitgepraat........Dus ga terug naar het kruispunt en neem nu dan het linker pad.

Het linker pad brengt je bij de 4 gouden Hoorns.......2 hoorns staan links en 2 hoorns staan rechts. Het pad gaat verder door naar Deur A en Deur B. \Net voorbij de Hoorns staat er een oranje knop op een paal op het pad, waarvan je de achterzijde nu ziet. Omdat er nog geen stroom is kun je Deur A nu nog niet openen. Als je iets doorloopt en dan omdraait dan sta je voor de oranje knop...Druk je deze oranje knop dan komt er een kast omhoog vanuit het pad.....ook deze kast kun je nu nog niet openen. Je ziet ook een Nis......die nis bevindt zich achter het tunneltje in het rechter pad......het tunneltje dat dus is afgesloten met het hek

We moeten n u eerst in die nis terecht komen en daartoe dient dat hek te verdwijnen, dat het tunneltje blokkeert. Om dit te bereiken hebben we de code nodig voor dat 6-knoppen paneeltje. Deze code vinden we bij de 4 Hoorns. Ga naar 1 van de 4 Hoorns......het maakt niet uit welke Hoorn........

Elk van de 4 hoorns  heeft een kastje en die kastjes kun je openen. Ga voor zo'n kastje staan.  De kastjes hebben 2 groene knoppen en een schermpje. Druk de bovenste knop om het kastje te openen.....In elk kastje zie je een "L-symbool" en een leeg vakje en een kolom met getallen.

Schrijf de getallen kolom over.  Doe dit  bij elk van de 4 kastjes......Dus ga naar elk van de gouden Hoorns en open de 4 kastjes......Schrijf de 4 getallen kolommen over......aldus....

 

Als je de 4 kolommen met cijfers naast elkaar ligt dan heb je een schema van 4 kolommen en 6 rijen....Weet je nog het schema dat je zag toen je de trap afliep, waar je de luiken hebt geopend..........Heb je dat schema toen ook nagetekend? Pak je tekening van dat kolommen schema er nu bij.......Ook het schema heeft 4 kolommen en 6 rijen....maar het schema heeft ook een Uitkomst kolom........Vul nu in het schema de getallen van de 4 kastjes in en tel dan, per rij, de getallen op.....In de rechterkolom noteer je dan, per rij, de uitkomst.....aldus....

De uitkomst kolom geeft je de volgorde waarin je de 6 knoppen op hert knoppenpaneel bij het hek moet indrukken. Dus ga terug naar het rechter pad en volg dat pad terug naar het tunneltje. Zorg dat je het knoppenpaneeltje weer ziet en druk dan de knoppen in volgens de volgorde die je zojuist hebt bepaalt op het kolommenschema......

Het hek verdwijnt en je kunt nu door het tunneltje naar de nis. Stap het tunneltje in en als je in het tunneltje staat dan draai je rechts......

Op een richeltje staat een Elektronische Module......Pak de module want je hebt dit ding hard nodig

Draai terug links en dan linksaf het tunneltje uit en......Je staat nu in de nis die je zag toen je bij de Hoorns was. Aan de reling steekt een grijs paneel waar je de Elektronische Module kunt inzetten.... Doe dit......maar de module doet nog niks omdat er nog steeds geen stroom is

Draai linksom......je ziet nu een smalle kleine nis......in de smalle nis zijn 6 vakjes getekend met daarin de cijfers 1 t/m 6......Teken dit na......

Onder in de nis, bij vakje 5, leunt een stukje groen/blauwe stroomkabel. Pak dat stuk Kabel

Draai terug om naar het Module paneel en pak de Elektronische Module terug want je hebt het ding nodig bij de 4 Hoorns.

Ga terug door het tunneltje en volg dan het pad terug naar het Stroompaneel. Ga nu recht voor het Stroompaneel staan en kijk dan omlaag via de omlaagwijsvinger......

Je kijkt omlaag langs de paal waar het paneel aan vast steekt en je ziet de stroomkabel die door de paal naar het paneel gaat......Een deel van de kabel steekt in een oranje buis.....Klik op de oranje buis......het onderste segment v.d oranje buis schuift omhoog en je ziet nu dat er een stuk kabel ontbreekt.  Pak dus het zojuist gevonden stukje Kabel uit je doos en klik het in de open ruimte om de kabel te repareren.

De oranje buis schuift weer dicht. Kijk weer omhoog. Je hebt de stroomkabel nu wel gefikst maar het Stroompaneel doet nog steeds niets........er is nog steeds geen stroom, maar daar gaan we nu verandering inbrengen. Keer nu terug naar de kastjes van de 4 Hoorns. 

Ga weer elk van de 4 Hoornkastje openen. Zet dan in elk kasje de Elektronische Module in het vak, onder het "L-symbool". Sluit dan het kastje en druk op de onderste groene knop en........Je hoort dan het Hoornsignaal en dan zie je een aantal Lichtflitsen in het schermpje en dan hoor je weer het Hoornsignaal......tijdens het 2e hoornsignaal zie je nog lichtflitsen maar die tellen niet mee.

Je moet voor elk van de 4 kastjes het aantal Lichtflitsen tellen die je ziet TUSSEN de bij de Hoornsignalen........de lichtflitsen die je ziet na het 2e hoornsignaal tellen niet mee.......Noteer het aantal lichtflitsen voor elk kastje, dus noteer dit bij elk "L-symbool"........Aldus.....

Heb je dit?  Vergeet niet om, als je de laatste kast gedaan hebt om de Elektronische Module terug te pakken want je hebt het ding nog nodig.

Ga dan naar de oranje knop die aan de linkerkant van het pad staat.......

Druk nu de oranje knop.....Er komt een kastje omhoog uit het pad......Helaas.....je krijgt de kast niet open. 

Druk weer de oranje knop om de kast terug het pad in te laten zakken. Kijk dan omlaag. In het pad zie je een metalen klep.....Zoom in op de klep en klik het dan open. Je ziet de bovenkant van dat kastje.....er steekt een schakelaartje in de bovenkant en dat is nu rood......Klik de schakelaar naar links.....het wordt dan groen........Kastje is nu geactiveerd

Sluit de klep, zoom uit en kijk weer omhoog en ram die oranje knop weer om de kast weer omhoog te brengen. Nu kun je de kast openen dus doe dat. In het kastje zie je de "L-symbolen" van de 4 Hoornkastjes. Onder elke "L" moet je het goede cijfer klikken via de roze knoppen......Het gaat om een 1, 2, 3, 4 volgorde en dat is bepaald door het aantal lichtflitsen die je zag op de kastjes.

De L met 8 flitsen = 1, De L=met 7 flitsen = 2, de L met 6 flitsen = 3 en de L met 5 flitsen = 4......Aldus

 

Heb je dit ingevoerd dan sluit je de kast en druk je weer de oranje knop om de kast terug de vloer in te laten zakken. Ga nu weer terug naar het Stroompaneel op het rechterpad. Ga weer recht voor het Stroompaneel staan en druk op de gele knop, linksonder en........we krijgen nu 100% power....

Terug door het tunneltje naar het paneel en stop er de Elektronische Module weer in en.....Het lampje van de module gaat nu fel groen branden en de Deuren A en B hebben nu ook stroom

Je kunt nu de module niet meer terug pakken. Wandel terug naar het linker pad en volg het linkerpad nu verder naar Deur A. 

Druk bij Deur A de oranje knop om de deur te openen en loop dan door naar Deur B

Deur B zit ook dicht maar heeft een knop met 4 witte knopjes......Je moet de 4 knopjes in de goede orde drukken om Deur B te openen en dat is van rechtsonder naar linksboven 

Stap dan door de geopende Deur B en draai dan rechtsom....... Aan een paaltje steekt een gele plaat met vakjes en 2 rode cirkels die je bekent voorkomen......Loop door naar het einde en kijk dan omlaag om te constateren dat hier de brug onderwater staat. 

De brug leid naar een paal met een knop maar om die paal te kunnen bereiken zal toch eerst de brug omhoog gebracht moeten worden en dat moet je doen op her gele paneel.....maar daarvoor heb je eerst meer info nodig en die info vinden we aan het begin, achter het luikje die je zag toen je de trap afdaalde.

Ga dus terug, via de deuren B en A, naar het begin van de grot en daal daar de ladder terug af naar de tunnel

Loop terug door de tunnel en duik dan door het luikengat terug naar het voorgrotje. 

Draai rechts en loop door naar het luik, onderaan de trap en ga er recht voor staan. 

Rechts naast het luik 6 knoppen onder elkaar.  In de smalle nis, bij het paneel waar je de Elektronische Module in hebt gestopt, zag je cijfers.....

Klik hier nu op de knoppen in de volgorde zoals je dat zag in dat smalle nisje en.....

het luikje schuift open en toont je een tekening van de buitenste cirkel op de gele plaat. Er staan 4 streepjes binnen de cirkel.......

Teken de cirkel nauwkeurig na. Draai dan rechtsom en ren de stenen trap terug op naar boven. Je bent weer buiten......loop een paar stappen over het pad, richting de Silo, en draai je zelf dan om......Door de rechter poort zie je nu de zijkant van de omhoog gekomen vloer in de hal en........op de zijkant van de vloer zie je nu ook een cirkel getekend en deze heeft 3 streepjes aan de buitenkant van de cirkel......Dit is de binnenste cirkel van de gele plaat......teken ook deze cirkel nauwkeurig na.

Daal de trap in het halletje weer af, duik dan weer door het luikgat, door de tunnel en via het laddertje weer omhoog de watergrot weer in. Ga via het linker pad weer door Deur A (oranje knop drukken) en Deur B (weer de 4 vakjes drukken) en ga weer voor de gele plaat staan. Pak de tekeningetjes van de 2 cirkeltjes erbij.   

De plaat heeft vakjes en 2 rode cirkels......door in de vakjes te klikken laat je de streepjes verschijnen......Zet nu op de plaat, in de juiste vakjes, de streepjes van de buitenste cirkel (zoals je zag in het luikje), en van de binnen cirkel (zoals je zag op de zijkant van de vloer) en.........de brug komt omhoog uit het water......

Loop over de brug naar de Paal..........

Aan de overkant van het meer ben je eerder geweest want als je goed kijkt zie je daar de draaibrug. 

Klik op het groene knopje in de paal en...........de Telescoop komt uit de paal momhoog. Klik de achterkant van de telescoop.......Je kijkt dan door de telescoop

In de gele rand staan pijlen waarmee je de telescoop omhoog, omlaag, naar rechts en naar links beweegt......Met de dubbele pijlen beweeg je sneller en met de enkele pijlen gaat het langzamer maar wel nauwkeuriger. Je moet nu met de telescoop eerst op zoek naar een ronde monitor met een oranje knop en een rood lampje.......daarna moet je op zoek naar 2 cirkeltjes met streepjes........

Ok.......beweeg de telescoop nu eerst een stukje omlaag en daarna een stuk naar links, tot je een ronde monitor ziet met een dikke oranje knop en een klein rood lampje........De lens van de telescoop bevat een richtkruis met in het midden een cirkeltje.........beweeg de lens langzaam omhoog totdat het rode lampje precies in het cirkeltje van je richtkruis staat.........Klik dan de groene knop onder de lens en.........het rode lampje wordt groen ten teken dat je de ronde monitor geactiveerd hebt.

Klik niet weer de groene of de rode knop......beweeg de lens omlaag en dan weer naar links en blijf naar links gaan tot je een wit cirkeltje in de lens ziet verschijnen

Teken het cirkeltje weer na.....het is weer de buitenste cirkel op de gele plaat. 

Blijf met de lens laag maar ga nu terug naar rechts..........een heel eind terug naar rechts.......je zult dan een 2e cirkeltje zien

Dit cirkeltje is weer de binnenste cirkel op de gele plaat, dus teken het weer na. 

Je bent klaar met de telescoop dus zoom uit, draai om en loop terug naar de gele plaat en ga er weer voor staan. Verwijder de streepjes uit de vakjes......de brug zakt weer onder water. Vul nu in de vakjes de streepjes in zoals je dat zag door de telescoop en.....

Midden in de plaat gaat een klepje open.......in het vakje steekt een groene munt.......pak de groene munt....

Terug naar de 9-deuren gang

Je bent klaar hier in deze watergrot, maar nog niet klaar met de game......er bis nog een nieuw gebied die je moet openen en daar gaan we nu naar op weg. Vis de deuren B en a, de ladder, de tunnel, het luikgat en de trap keer je terug boven de grond. Ga voor de poort staan en ram de knop om de vloer van de hal weer te laten zakken

Ga naar de tram. stap in en rij de tram 2 keer achteruit. Stap uit en stap in de ronde lift en ram de gele knop

De lift neemt je mee terug omlaag naar de tunnel. Stap uit de lift, volg de tunnel en klim aan het andere einde via de ladder de tunnel uit. 

Je bent terug op de Zuidhalteplaats van de tram. 

Ga door de deur en volg dan de route verder naar deur 1 van de 9-deuren gang. Stap via deur 12 de gang in en ga dan via de "achterdeur" weer buiten. 

We gaan Rhem 4 Se afhandelen in:

Hoofdstuk 9: Het 4e Kwart van het Medaillon

2017: Walkthrough door: Dick Leeuw en Louis Koot

Tekst door Dick Leeuw en Screenshots door Louis Koot