Hoofdstuk 9: Het 4e kwart van het Medaillon

2017: Walkthrough door: Dick Leeuw en Louis Koot

Tekst door Dick Leeuw en Screenshots door Louis Koot

A: Terug naar de houten Draaideur:

Je moet nu terug naar de houten Draaideur want er is nog een 2e nieuw gebied toegevoegd en daar zul je dan het 4e kwart deel van het medaillon vinden. Hoe je nu terug komt bij de houten draaideur hangt af van hoe jij de draaibrug hebt gedraaid. Als je deze walkthrough volgt dan heb je in Hoofdstuk 7 de draaibrug gedraaid naar de steeg, achter de "achterdeur" van de studio van Kales. Er zijn nu een paar routes die je kunt nemen om, via de draaibrug, weer aan de goede kant van de Draaideur te belanden..........As je tot nu toe de walkthrough hebt gevolgd dan is de meest logische route via Deur 5 van de 9-deurten gang........Wil jij een andere route volgen, naar de goede kant, van de Draaideur dan zul je dit zelf moeten uitvogelen.

Je staat dus terug bij de achteruitgang van de 9-deuren gang en kijkt door de gang. Druk de knop om een code te verkrijgen om Deur 5 te kunnen openen.......Heb je de code voor Deur 5 dan loop je door de gang naar Deur 5 en voer je de code in om de deur 5 te openen. Volg dan de route naar de rode voordeur van het Klokgebouw

Ga door de rode voordeur naar binnen en er door de achterdeur weer uit. Je bent dan terug in de steeg van de Draaibrug, achter de Studio van Kales en de Draaibrug staat nog in de steeg gedraaid.

Loop over de Draaibrug en ga dan via de blauwe achterdeur de Studio binnen. Je beland dus terug, via de achterdeur, in de kamer met de TV. Ga links naar het slaapkamertje en draai je dan meteen om naar de deuropening, met de 2 houten panelen aan weerszijde van de deuropening. Je kijkt dan naar, de weer gesloten, grijze zijdeur. Je moet de grijze deur weer openen en dat doe je weer door op de 2 panelen in de juiste volgorde op de oranje knoppen te hengsten, zoals je dit in Hoofdstuk 1 ook hebt gedaan om naar de Stroomkamer te kunnen gaan. Druk dus eerst op de oranje knop onder het rechter paneel om de andere oranje knoppen tevoorschijn te halen. Druk dan in de juiste volgorde om die 10 oranje knoppen in de panelen.

De grijze deur gaat weer open dus loop erdoor naar buiten en dan over de brug de Stroomkamer binnen.

Loop door de kamer naar de andere kant, naar de houten puntdeur. Open de puntdeur via de rode deurknop....en.....

Wel......je ziet de houten Draaideur met de twee groene knoppen......je bent aan de goede kant van de draaideur....

Loop dus door naar de Draaideur en zorg dat je dan tegen de deur aan staat....

.Klik dan 2 keer de linker groene knop om de draaideur 2 keer te draaien. Stap dan uit de deur en draai je om en loop naar de ovale deur. Druk op de knop om de ovale deur te openen en........Zie je nu niet dat het pad achter de ovale deur rechtsaf gaat, maar linksaf, dan heb je de draaideur niet goed gedraaid.....Je moet de draaideur dan nog 1 of 2 keer draaien. Stap door de ovale opening en volg dan het pad met stenen bogen naar het andere einde

Aan het einde van dit bogenpad kun je dus door de poort naar de Klapdeur, maar dit is niet de bedoeling. Draai je aan het einde van het pad helemaal om zodat je terug kijkt over het pad. Op de achterzijde van de, nu voorste stenen boog, steekt dus die ronde monitor met oranje knop en lampje, die je in de watergrot via de telescoop hebt geactiveerd.....het lampje brand groen. Druk de oranje knop.....er verschijnen 2 pijlen in het ronde scherm.....dit scherm "bedient" de draaideur. Als je een linksafpijl en een rechtsafpijl in het scherm krijgt dan druk je nog een keer de oranje knop om een Omhoogpijl en een Omlaagpijl te krijgen.....Klik dan niet weer de oranje knop

De pijltjes blijven maar even zichtbaar........ Loop terug naar de Draaideur en ga er weer in staan en druk nu de rechter groene knop en.....

.....De Draaideur is nu een lift en neemt je mee omlaag .....je beland in de nieuwe grot/tunnel

Het nieuwe gebied 2:

Draai je om.......een blauwe deur.....Loop naar de blauwe deur. Draai weer even terug naar de draaideur/lift....een "stersleutel knop"......Je zult er nu niets mee doen....waarschijnlijk is dit voor Rhem 5.

Draai terug naar de blauwe deur......rechts naast de deur een paneeltje met een muntgleuf. Pak je groene munt uit je doos en ram de munt in de gleuf en......de deur schuift open.

Stap het halletje in en draai dan meteen links.......een tunnel. Loop door de tunnel.....Bijna aan het einde is er, rechts, een opening met een  hekje.

Ga voor het hekje staan.....en kijk dan omklaag.......Door het hekje kijk je een lager gelegen tunnel in......je hoort voetstappen.....blijf wachten......het geluid van voetstappen komt nader en nader en........je ziet dan de "rode vrouw" door de tunnel lopen en ze verdwijnt dan door de deuropening rechtsachter.

Kijk weer omhoog, draai links, loop door en ga dan rechtsaf door de poort het halletje in.

Links een stenen trap die omlaag gaat. Rechts hangt een schilderij aan de muur. Ga recht voor het schilderij staan.....dit is Schilderij 1. Je ziet lege bootjes op het schilderij.....als je met je handje over hert schilderij beweegt dan verschijnen er personen in de bootjes. Linksonder zie je een muurtje.......In de bovenste rand van dat muurtje zie je stenen.....onthoud dit

Draai je om en loop dan de trap af naar beneden

Beneden vindt je 2 deuren en een geblokkeerde poort. De blauwe deur, rechts, wil niet open....het bordje boven de rode knop van de blauwe deur vertelt je dat deze deur alleen open gaat als de ventilator is uitgeschakeld. Open de middelste deur via de rode knop en stap dan het kantoortje binnen

Kantoortje

Aan de achtermuur een blauw luik met een rode knop........achter dat luik bevindt zich het 4e kwart stuk van het Medaillon......Links een tafel en rechts een schilderij boven een plank. Draai linksom naar de tafel. Boven de tafel draait de ventilator. Op tafel ligt een brief.....zoom in op de brief en lees het......Het is weer een briefje van de Meneandes en hij vertelt weer over het medaillon, dat je nodig hebt om toegang te krijgen tot Rhem 5.

Hier gaat de logica van Knutt Mueler toch een beetje de mist in want het briefje zegt dat je hier nu het 1e kwart stuk van het medaillon kunt vinden.....

.....Onlogisch want dit is Rhem 4 en niet Rhem 1. Leg het briefje terug op tafel en kijk dan omlaag om onder de tafel te gluren

Onder de tafel vindt je de knop om er de ventilator mee uit te schakelen, dus ram op de knop. Kijk terug omhoog en zie dat de ventilator inderdaad niet meer draait. Je hebt hiermee voldaan aan de voorwaarde om de blauwe deur te kunnen openen. Draai linksom naar de ingang. Links en rechts een tafeltje.....op beide tafeltjes staat een schaal De schaal op de linker tafel is leeg......in de rechter schaal liggen 3 bollen.... Pak, 1 voor 1, de 3 bollen uit de rechter schaal en pleur ze in  de linker schaal. In de rechterschaal vindt je dan een groene Lichtbol......Pak de groene Lichtbol

Draai linksom naar de muur. Boven de plank hangt Schilderij 2 Links naast het schilderij hangt een kastje met 6 ronde drukknopjes.....dat knoppenkastje is via de leiding verbonden met de rode knop van het luik.....Blijf nu nog af van dit knoppenkastje

Het bonsaiboompje ontneemt je het zicht op het linksonde deel van het schilderij.....Klik het bonsaiboompje.....het boompje schuift naar links en bedekt dan het knoppenkastje.....maar nu zie je het hele schilderij en je ziet nu ook een briefje op de plank liggen. Bekijk het briefje.......Op dit briefje heeft Meneandes de 6 knoppen van het knoppenkastje getekend.....in elke knop heeft hij 2 vraagtekens gezet......moet elke knop 2 keer worden ingedrukt???? ik denk het wel

Klik het briefje terug naar de plank. Zoom nu nader in op het schilderij en........in de muursteentjes, linksonder verschijnen de cijfers 1 t/m 6....

.....Hela....zag je deze muursteentjes ook niet op Schilderij 1? Noteer/onthoud welke steentjes welk cijfer heeft

Zoom uit het schilderij en verlaat het kantoor. Loop de trap op maar blijf halverwege op de trap stil staan, je staat dan voor de 2 middelste steunpalen.

Bovenaan de 2 palen zie je 3 rondjes met daarin cijfers.

Schrijf de rondjes met de cijfers over maar zet ze naast elkaar, zoals de knoppen van het knoppenkastje....Links is de linkerkolom en rechts is de rechterkolom van 3 knoppen.  Heb je dit? Klim dan verder omhoog en ga weer recht voor Schilderij 1 staan. Plaats je handje weer op Schilderij 1. Je moet nu de linksonder steentjes klikken in de volgorde zoals je dat zag op Schilderij 2, in het kantoortje.......Je begint natuurlijk met de 1 steen en eindigt met de 6 steen

Heb je de steentjes in de goede volgorde ingedrukt dan klapt het schilderij naar achteren  want het blijkt het "deurtje" te zijn van een verborgen muurnis.

In de nis een schoteltje en op het schoteltje ligt een blauwe Sleutel.....Pak de Sleutel

Draai om en daal de trap weer af en ga nu de blauwe deur openen door er de rode deurknop te rammen.....

de blauwe deur gaat nu open omdat je in hert kantoortje de ventilator hebt uitgeschakeld via de knop onder de tafel. Stap het balkon op.......Dit balkon "zweeft" boven een diepe donkere grot. Draai op het balkon eerst rechtsom......Aan de reling steekt weer een "Stersleutelgat knop"...........kijk omlaag......de "brug"  naar de overkant is niet helemaal uitgeschoven........waarschijnlijk komt dit terug in Rhem 5

Kijk weer omhoog en draai link.......Kijk weer omlaag......Je ziet niet veel want het is donker......Pak de groene Lichtbol uit je doos en gooi het ding omlaag en.....

.....de lichtbol zorgt voor wat ligt en n u zie je, onderaan op de rots, 2 kolommen van 3 cirkeltjes met daarin cijfers

......ook voor het knoppenkastje?    Teken het weer na. Kijk dan weer omhoog, draai je om, loop het halletje terug in en ga het kantoortje weer binnen want we gaan nu dat knoppenkastje oplossen.

Kantoortje:

Ga weer voor Schilderij 2 staan. Als het bonsaiboompje niet vanzelf is terug geschoven maar nog voor het knoppenkastje staat, dan klik je het boompje om het terug naar rechts te schuiven

Het knoppenkastje heeft 6 ronde knoppen die je kunt indrukken......Je kunt 12 keer een knop indrukken......Doe dat nog niet want je weet de volgorde nog niet waarin je deze 6 knoppen moet indrukken......Je hebt 3 aanwijzingen gevonden....dat zijn het briefje dat hier, onder het boompje, op de plank ligt en de cirkeltjes met cijfers die je zag op de steunbalken van de trap en in de grot......Je hebt dit allemaal nagetekend dus pak die tekeningetjes er nu bij.....

Op Meneandes briefje zie je dat er in elke cirkeltje 2 vraagtekens staan maar ook heeft ie rode pijlen getekend......door die vraagtekens en de rode pijlen trek je de conclusie dat je in elk cirkeltje 2 cijfers moet zetten,  maar ook dat je B en C en A en F moet omwisselen. Je moet nu een nieuwe tekening maken waarbij  je de cijfers van de steunbalken en de grot in de knoppen van het knoppenkastje moet zetten en waarbij je dan A en F en B en C verwisseld......je tekening kan er ongeveer zo uitzien......

De rechter tekening geeft je dan uiteindelijk de volgorde waarin je op de 6 knoppen van het knoppenkastje moet klikken.........Dat is dus de 1 t/m 12 volgorde. 

Nummer ook de knoppen van het knoppen kastje als A t/m F.....je mag maar 12 keer klikken

Klik de knoppen dan in deze volgorde: B, C, C, B, D, F, E, D, F, A, A, E

Heb je dit gedaan dan draai je linksom naar het blauwe muurluik. Druk de rode knop en.......als je in de juiste volgorde de knoppen van het knoppenkastje hebt gedrukt dan schuift het luik nu open Een sleutelgat en een groen luikje......Stop je blauwe Sleutel, die je achter Schilderij 1 uit de nis hebt gepakt, in het sleutelgat en klik dan op de sleutel om de sleutel in het sleutelgat om te draaien en...........Het groene luikje schuift dan ook open en in het nisje vindt je dan het 4e kwart van het medaillon

Er staat ook hert cijfer 4 (IV) op het kwartstuk.....Grijp het medaillon stuk.....

Wel.......klaar.....nu kun je Rhem 4 verlaten. Verlaat het kantoortje, klim de trap weer op en ga via de tunnel terug naar de draaideurlift.

Ga weer tegen de draaideur aan staan en klik weer de rechterknop

.......de draaideur neemt je mee terug naar boven de grond. Stap uit de draaideur. 

Draai je om en ga weer naar de ovale deur en ram er weer de rode knop om deze te openen en volg dan het bogenpad weer terug naar de achterste boog

Draai je weer om zodat je weer het ronde schermpje ziet met de oranje knop. 

Druk weer de oranje knop....druk de oranje knop om de linksafpijl en de rechtsafpijl in het schermpje te krijgen

De draaideur is hierdoor weer een draaideur. Terug dus naar de Draaideur en ga er weer in staan...

....Je moet nu de draaideur draaien zodat je door een ovale deur terug kunt naar Deur 1 v.d  Entreehal......Ik moest hiertoe nu 3 keer de linkerknop van de draaideur klikken.  

Draai dus de draaideur 1 keer en ga dan kijken of je dan door de ovale deur het pad linksaf ziet gaan naar de Entreehal.....zie je dat pad niet dan ga je de draaideur nog een keer draaien en desnoods dan nog een keer. Zie je door de geopende ovale deur het juiste pad dan volg je dat pad terug naar de Entreehal.....

Ga door Deur 1 de Entreehal binnen en verlaat de Entreehal meteen weer via Deur 4 en volg hert pad terug naar de railkar.

Stap in de railkar en draai je om naar het raam en klik de omhoogpijlknop en......

.....Je rijd via tunnels Rhem 4 uit en aan het einde ontvang je nog een bedank briefje van Kales, waarin Rhem 5 wordt aangekondigd

EINDE

Wel.......misschien tot ziens in Rhem 5

2017: Walkthrough door: Dick Leeuw en Louis Koot

Tekst door Dick Leeuw en Screenshots door Louis Koot