2019: Screenshots made while playing the game in November/December 2019 by: Louis Koot

Tad scenario

Second Page / Pagina 2

Kitchen / Keuken

Spider puzzle / Spin puzzel

Maze / Doolhof 

Here is the route through the maze / Hier is je route door het doolhof

Forward 3 times, Turn Left, Forward 9 times, Turn Right,

Forward 2 times, Turn Right, Forward 1 time, Turn Left,

Forward 2 times, Turn Right, Forward 2 times, Turn Left,

Forward 1 time, Turn Left, Forward 3 times (Candle on the left wall)

Turn Right,Forward 4 times, Stain on the wallTurn Left,

Forward 2 times, Turn Right,

Forward 2 times, Turn Right, Forward 3 times, Turn Left,

Forward 1time, Turn Left, Forward 6 times, Turn Right,

Forward 4 times, (Noose at the left wall) Turn Right, Forward 1 time, Turn Left,

Forward 1time, Noose on the wall

Turn Right, Forward 1 time, Turn Left, Forward 2 times, Skull,

Turn Right, Forward 8, Turn Right,Forward 1 time, Turn Left,

Forward 1 time, Turn Right, Forward 1 time and.......

After Jacob you will be in / Als Jacob verdwenen is beland je in......

The Crypt / De Crypte

Tilt the Board puzzle / "Flipperkast" puzzel

Do the following moves, so click Up, Right, Down, Left to tilt the board in the following sequence:

Voer de volgende bewegingen uit, dus klik op Omhoog, Rechts, Omlaag, Links om het bord in de volgende volgorde te kantelen:

-Down, Right, Up, Right,

-Up, Right, Down, Right,

-Up, Left, Down, Right,

-Down, Left, Down, Left,

-Up, Left, Up, Left,

-Up, Right, Up, Right,

-Down, Right, Up, Left,

-Up, Left, Down, Left,

-Down, Left, Up, Left,

-Down, Right, Down, Left.

Knox Room / Knox Kamer

The Heart and blood vessel puzzle

Hart en Bloedvaten puzzel

You must connect the heart with the piece of blood vessel on top left

Je moet het hart verbinden met het stuk bloedvat linksboven

Do the following moves.....You click with the eyeball de columns Up or down and the rows right and left to move the pieces up, down, left or right. Pieces that goes of the grid are lost forever

Voer de volgende zetten uit ..... Je klikt met de oogbol de kolommen omhoog of omlaag en de rijen rechts en links om de stukken omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te verplaatsen. Stukken die uit het rooster verdwijnen, zijn voor altijd verloren

Row 2: Left 4,

Row 5: Right 1,

Column 3: Up 1,

Column 2: Up 1,

Row 5: Left 1,

Column 5: Down 2,

Row 3: Right 1,

Column 2: Up 1,

Column 3: Up 1,

Row 1: Right 1,

Column 1: Up 1.

When done walk to the door and....../ Ben je klaar dan loop je naar de deur en....

Game room / Speel kamer

The Chess Queen puzzle / De Koningen puzzel

Burdon room / Burdon kamer

Stack the Coins Puzzle  stacks of two coins each / Maak stapeltjes van steeds 2 munten

Temple Room / Temple kamer:

Flip the Cards to make a path from start to finish puzzle

Draai de speelkaarten om en maak een pad van start naar finish

Flip the cards from start to finish: Here is the solution: Follow the red line from start to finish

Draai de kaarten om van begin tot einde: hier is de oplossing: volg de rode lijn van begin tot einde

Dutton Room / Dutton kamer

Restore the image of Benjamin Franklin in 12 moves

Herstel het gezicht van Bejamin Franklin in 12 zetten

Chapel / Kapel

Next Page / Volgende Pagina

2019: Screenshots made while playing the game in November/December 2019 by: Louis Koot