2020: Walkthrough door: Louis Koot

Voor deze walkthrough speel ik de DIRECTOR's CUT versie van de game. 

Deze Director's Cut versie heeft 2 verschillende Eindes maar verder is het hetzelfde als de eerste versie

Boek 1: De Plaag (The Blight)

 Deel 2: Domein van Hera

Deel A

Strand:

Die vervelende Harpijen zijn verdwenen en Argonus is weer opgekrabbeld. Draai je even om. Je ziet dan dat je aan de andere kant van de twee vuur pilaren bent beland. Tussen de vuur pilaren kun je nu steeds heen en weer gaan tussen het Poseidon domein en dit Hera Domein. Telkens als je dat doet volgt er dan een loading en wordt het verhaal van Argonus, zijn vader en Argus bijgewerkt. Ik ga dit niet doen en ik ga dit ook allemaal niet voor je uitschrijven. We zullen vanzelf een paar keer terug moeten naar Poseidon

Hera is de godin van het huwelijk en vruchtbaarheid en ze is de zus van Zeus maar tevens zijn echtgenote

Draai je weer om zodat je weer uitkijkt over dit nieuwe gebied. Je bent nog altijd op het strand. Recht voor je gaat er, links, een pad omhoog naar de molen en het dorp. Maar we blijven nog even op het strand en zullen de kustlijn nog even wat volgen om nog even de planken 9, 10, 11, 12 en 13 op te rapen. Recht voor je liggen een paar grote rotsblokken op de rand van het strand. Achter die rotsen staan 3 bomen. Tussen de rotsen ligt het wrak van een zeilbootje. Het donker bruine zeil van dat bootje ligt op het strand. Loop door naar de rotsen en het donker bruine bootzeil.

Tussen het zeil vindt je dan Plank 9. Raap de plank op

Bij de 3 bomen, die voorbij deze rotsblokken staan, vindt je Plank 10.

Loop door naar die 3 bomen en  raap er dan Plank 10 op

Volg het strand, langs de zee,  verder. Voorbij het volgende boot wrak kom je dan bij twee versteende Argonauten. De voorste argonaut zit geknield en de achterste staat rechtop. Plank 11 ligt links achter de geknielde Argonaut en Plank 12 kun je bij de rechtopstaande Argonaut vinden

Loop door naar de geknielde Argonaut. Dit is Agamedes, één van je kamaraden. Links achter  Agamedes ligt Plank 11. Raap plank 11 op.

Loop door naar de andere Argonaut. Dit is Danaus, een roeier van de Argo.

Vlak voor Danaus kun je Plank 12 oprapen

Volg het strand verder, voorbij Danaus, maar blijf langs de zee lopen. Het brede strand houd dan op en een rivier stroomt vanaf het land de zee in. Een houten brug ligt over de rivier. Op het einde van dit strand steekt een Argonaut boven het hoge gras uit en vlak voor hem kun je Plank 13 scoren

Ga Plank 13 oprapen

Loop dan door naar de Argonaut. Dit is Coronus.

Loop door naar de brug en steek over de brug naar de overkant van de rivier.

In de verte loopt het dan dood tegen de hoge rotsen. Een standbeeld staat in de steigers want het beeld is nog onder constructie

Loop helemaal door tot tegen de rotsen aan. Hoog boven je zie je dat er een  grot in de rotsen is. Je hebt een ladder nodig om die grot te bereiken.

Draai je om. We moeten terug naar het begin van dit strand. Open eerst even de Kaart (M-toets). De kaart is nu bijgewerkt met dit strand.

De Molen, het dorp en de tempel staan nog niet op de kaart, maar daar gaan we nu voor zorgen

Ga terug over de brug en blijf nu aan de rechter zijde van het strand, dus langs de bosrand. Loop door. Er is dan een pad naar rechts.

Dit pad gaat omhoog naar de molen en het dorp. Neem dit pad niet maar blijf rechdoor lopen langs de bosrand

In het hoge gras ligt, bij een rotsblok, een  versteende man. Ga even horen wat Calliope er over te vertellen heeft

Loop door tot je in de verte de 2 vuur pilaren weer ziet. Draai je dan om en ga dan nu het linker pad omhoog volgen

Als je bijna boven bent zie je aan de linker kant een  ossen kar staan en rechts zit de hoofdman van het dorp op een  rots.

Deze dorpsbaas is Asterion, helaas heeft ie zijn dorp niet kunnen beschermen tegen de plaag

Ga naar de kar. Bekijk de os, het kind en de man die op de kar zit en hoor wat Calliope er over te zeggen heeft

Loop door naar achter de kar en draai je dan om. Er liggen vaten in de kar. Voor de vaten ligt Mozaïek Scherf 4 in de kar. Pak Mozaík scherf 4

Dorp:

Molen:

Draai terug om en loop door naar de de Molen. Stap door de opening in de schutting het Molenerf op.

Op het erf staan 2 huizen en de graan molen. Er lopen varkens en kippen rond over het erf. Loop door naar de molen Er staat een ladder tegen de molen

Loop naar de ladder. Pak de ladder. Je hebt de ladder nodig om naar dee grot in  de rotsen te klimmen, maar dat doen we later

Je kunt in de molen de grote molensteen bekijken  en horen wat Calliope er over te vertellen heeft. Ga naar de voorzijde van de 2 huisjes die hier op het erf staan. Het linker huis is groter en hoger dan het rechter huis. De deuropening van het linker huis wordt echter geblokkeerd door de versteende bewoner en zijn hond, dus je kunt er niet naar binnen.

Je kunt wel het rechter huis betreden om dan in de enige kamer op alles te klikken waar je maar op kunt klikken.

Ga voor de 2 huisjes staan, met de huisjes in je rug. Je ziet in de verte dan de overdekte fontein. Voor de fontein zie je 4 zuilen. Er zijn echter 6 zuilen maar de overige 2 zuilen zie je nu niet. Loop door het brede gat in de schutting naar de 4 zuilen. De zuilen markeren het kruispunt van wat ooit de geplaveide weg van dit dorp was. Voor de 4 zuilen staat de versteende Phidias of Athens op je wachten

Loop voorbij Phidias tot op het kruispunt. Recht vooruit zie je in de verte een stenen trap die naar de Stenen Brug toe gaat. Draai linksom. Je ziet de Fontein weer.  Er staat een vrouw met een baby voor de fontein. Loop naar de vrouw en hoor wat Calliope over haar en haar arme baby te vertellen heeft

Links achter de fontein  staat huis 1 en rechts achter de fontein staat huis 2. Ga nu eerst naar Huis 1.

Een versteende bejaarde man staat voor huis 1. In de struiken staat een houten kar.

 Loop naar de kar en zorg dat je er helemaal op inzoomt.  Voorop de kar ligt iets waar je de Pak Hand op krijgt...

Het is een Flint / vuursteen met Staal, een Vuursteen dus. Pak de Flint / vuursteen

Bekijk de Flint in inventory....je kunt er vuur mee maken

Ga nog even de bejaarde man kietelen. Huis 1 heeft een ook een boven etage. Stap huis 1 binnen door de openstaande voordeur

Huis 1: Slaapmiddel brouwen

Linksachter staat een lage lage houten tafel. Loop er naar toe

Zorg dat je alles wat op de lage lage tafel staat goed kan zien.

Van links naar rechts zijn de spullen die op de tafel liggen / staan: een  Recept, een Schaal, een Stamper en een kruidenzakje (Pouch).

Pak het Recept, de Stamper en het Kruidenzakje. Het kruidenzakje is leeg

Bekijk het Recept in inventory. Op het recept staan tekeningen van de 3 planten die je in het Poseidon Domein hebt geplukt en er staat "SLEEP" bij vermeld.

Je gaat nu een  slaappoeder maken. Hiervoor heb je de 3 planten, de stamper en het kruidenzakje nodig

Sleep van uit de inventory, één voor één, de drie planten naar de schaal en klik ze dan in de schaal

Sleep dan de Stamper naar de schaal en klik het ding op de Hand en......

........Argonus stampt de 3 planten in de schaal tot een paars poeder met de stamper

Als Argonus klaar is met stampen dan sleep je het Kruiden zakje naar de schaal, tot op de Hand. Klik dan weer en .....

Argonus vult het kruidenzakje met het paarse poeder. Je hebt nu een zakje slaappoeder

Ga terug naar buiten. Je kunt nog even op de bovenste verdieping van Huis 1 gaan kijken, maar je zult er niets van belang vinden. Ga nu naar de Fontein

Rechts voor de fontein ziet een versteende vrouw.  Zoom in op de fontein om te horen wat Calliope er over te vertellen heeft.

Draai dan naar links. Tussen 2 zuilen van de overkapping staat een massief stenen kolom. Loop er naar toe

Zorg dat je helemaal inzoomd op de stenen kolom en.....Bovenin de kolom zit het Mozaiek Paneel. Je krijgt 7 rondjes en in elk rondje krijg je de open hand. Het mozaïek mist 7 stukjes en die ontbrekende stukjes moet jij erin gaan zetten. Je hebt tot nu toe 4 Mozaïek scherven gevonden, dus je moet nog 3 scherven vinden.

Als je wilt kun je nu alvast je 4 scherven in het mozaïek plaatsen. Ik doe dit nu nog niet want ik ga eerst de ontbrekende 3 scherven zoeken

Draai je om en loop nu naar de vrouw die aan de voorzijde tegen de fontein aan zit. Bij de vrouw ligt dan Mozaïek scherf 5 op de grond. Raap het op

Draai je om en loop terug naar het kruispunt tussen de 4 zuilen. Je ziet dan ook de overige 2 zuilen.

Verder op zit een kind in het hoge gras en vlak voor dat kind ligt Mozaïek scherf 6.

Loop door naar het versteende kind, die op een platte rots zit, Raap vlak voor het kind dan Mozaïek scherf 6 op

Terug naar de Fontein, maar ga nu rechts langs de fontein naar Huis 2, in de verte.

Huis 2

Een bewoonster van Huis 2 heeft tevergeefs de Goden gesmeekt om de Plaag aan haar voorbij te laten gaan.

Stap de binnenplaats van Huis 2 op. Klik hier op de binnenplaats ook weer op alles waar je op kunt klikken om er het commentaar van Calliope over te horen

Ook huis 2 heeft een boven verdieping maar ga eerst even de be eden kamers bekijken.

De beneden verdieping heeft 1 kamer en  een lange smalle keuken. Veel is er niet te beleven.

Terug naar buiten,  ga links de hoek in en klim dan via de stenen buitentrap omhoog naar de verdieping

Boven ga je het enige kamertje binnen, het is blijkbaar de slaapkamer.

Loop door naar achteren want op het achterste bed vindt je dan Mozaïk scherf 7, dus pak het

Ga nu terug naar de Mozaïek kolom bij de fontein en zoom er weer helemaal op in

Je moet nu de 7 Mozaïek scherven in het paneel klikken. Je hoeft zelf niet te puzzelen want elke scherf past maar op 1 plek in het paneel. Open de inventory en pak dan 1 van je 7 scherven op en sleep de scherf naar een rondje. Als de scherf op die plek in het paneel past dan wordt de Hand groter. Klik dan om de scherf op die plek in het paneel te plaatsen. Doe dit ook met de andere 6 Mozaïek scherven. Via de pijlen scrol je omhoog / omlaag door de inventory

Als je al je 7 scherven in het paneel heb t geklikt dan verteld Calliope wat het mozaïek voorsteld, als je er op klikt

Ga nu terug naar het kruispunt tussen de 4 zuilen en draai dan linksom zodat je weer naar de stenen trap in de verte kijkt

Volg het pad naar de stenen trap en loop omhoog. Op het platform tussen de onderste en de bovenste trap zit krijger Alcon

Klim verder omhoog en loop door naar de uiterste rand en.....Je kunt niet verder......het pad loopt dood bij de kloof en ooit was hier een brug maar die brug is verdwenen

Draai rechts en.....In de verte staat de Tempel van god Hera bovenop de rots. Daar gaan we maar even een kijkje nemen.

Ga terug omlaag en tot op het kruispunt tussen de zuilen. Draai dan links. Volg nu het pad  recht vooruit en.....

....voorbij de laatste 2 zuilen  kom je dan  op een weidse open ruimte. Rechts is de Appelboomgaard en een vijver en links zie je de tempel van Hera.

De appelboomgaard en de vijver doen we straks...we gaan eerst godin Hera maar met een bezoekje vereren.

Voor de trappen naar dde tempel staat Arcius, zoon van Bias en broer van Taulus,

Rechts naast de tempel trap staat een krijger op de rotsen. 

Loop naar rechts van de trap en zorg dat je dichtgenoeg bij die krijger op de rotsen staat om er het rondje op te krijgen.

Klik dan om Calliope te horen vertellen. Dit is Erginus

Klim dan via de trappen omhoog naar de tempel. Halverwege de trappen kom je bij Zetes, zoon van Bereas

Klim verder omhoog en loop de tempel van Hera, godin van de vruchtbaarheid, in.

Er staan zijn een aantal versteende lieden die je kunt bekijken en Calliope vertelt dan iets over ze

Loop door naar godin Hera. Kijk omhoog naar haar goddelijk gezicht en linksklik het hand rondje. Calliope vertelt weer iets over de godin

Rechtklik dan het hand rondje en.......Hera komt tot leven en spreekt tot Argonus

Hera heeft geen behoefte aan een cartograaf, ze heeft behoefte aan een krijger en nadat ze dit aan Argonus verteld heeft versteent ze weer

Achter Hera vindt je weer zo'n ronde transport steen, maar ook deze is nu nog niet actief

Ga terug naar beneden en ga nu naar de appel boomgaard en de vijver

De appelbomen staan rondom de vijver. Boven de vijver zweven een aantal rotsblokken in de lucht. De Harpijen zitten op de toppen van de bomen

Linksklik het water in de vijver. Calliope verteld je iets over de vijver

Kijk omhoog naar een Harpij in een boom en linksklik het mormel dan om er het commentaar van Calliope over te horen

Hera wil dat je de Harpijen verjaagd zodat ze weer haar appels kan plukken uit de appelbomen. Er hangen dus gouden appels in de bomen hier.

Zoek in de bomen zo'n tros appels en linksklik er dan op om Calliope weer te horen over de appels.

Rechtsklik dan de hand op de appels om een appel te plukken.....maar helaas, de Harpijen staan niet toe dat Argonus de appels plukt. 

Argonus moet Hera tonen dat ie wel degelijk ook een krijger is, dus hij heeft een wapen nodig. Bij de Molen heb je de ladder gevonden dus wellicht kun je met de ladder de hoge grot in de rotsen bereiken. Ga terug naar het kruispunt tussen de zuilen, voor de fontein. Draai dan links en volg het pad, langs de molen, omlaag naar de osse kar. Bij de osse kar ga je links naar het tussen pad

Volg het pad omlaag naar het strand en dan linksaf naar de houten brug. Steek weer over de houten brug en ren door naar de hoge rotsen met de hoge grot

Kijk omhoog naar de grot zodat je de Hand krijgt. Sleep dan de ladder naar de hand en klik om de ladder te plaatsen. Rechtsklik dan de ladder en.....

...Argonus klimt via de ladder omhoog de grot in.....

Domein van Hera: Deel B

2020: Walkthrough door: Louis Koot