2020: Walkthrough door: Louis Koot

Voor deze walkthrough speel ik de DIRECTOR's CUT versie van de game. 

Deze Director's Cut versie heeft 2 verschillende Eindes maar verder is het hetzelfde als de eerste versie

Boek 3: Smederijen en Vuur

Deel 1: Domein van Hephaestus

Hephaestus is de God van de Smeden en het Vuur, Hij is tevens de Smid van de Goden en hij heeft een Hamer. Hephaestus word ook wel Vulcanus genoemd. De meningen zijn verschillend over of Hephaestus de zoon was van Zeus en Hera of alleen de zoon van Hera, wat zo betekenen dat Hera vreemd is gegaan. Maar dat was geloof ik wel gebruikelijk onder de Goden....ze hielden wel van een potje neuken

Dorp:

Je staat voor de versteende vent die onder het afdakje van het laatste huis staat.

De game heeft je zojuist gemeld dat je in Boek 3 bent beland. Rechtsklik op de versteende man om zijn ziel te bevrijden met je rechter Vuurhand.

Draai dan rechts en loop iets door richting de 2 zuilen. Je staat hier op het kruispunt van paden aan de andere kant van het dorp. In de verte zie je de Tempel van Hephaestus. Je kunt ook rechtsaf en je kunt linksaf of terug naar Pegasus. Linksaf gaat het bospad naar de Stenen Muur en een heuvel. Rechtsaf gaat het pad naar de Griffioen Vogel

Op het briefje dat je in de achterkamer van het 1e huis hebt gevonden heb je gelezen over een Beest die een onverzadigde behoefte heeft aan rijkdom. 

Wel...dat beest is de Griffioen vogel en die gaan we nu eerst even opzoeken.

Griffioen:

Dus ga op het kruispunt rechtsaf en volg dan het brede bospad alsmaar rechtdoor

Blijf het pad rechtdoor volgen en volg het dan verder omhoog de heuvel op. 

Bovenop de heuvel zit de Griffioen vogel op zijn nest. Nader de Griffioen nu stapje voor stapje. Kom nog niet te dichtbij. Je krijgt 3 klikplekken, de vogel, de gouden bekers die de vogel in zijn nest heeft verzameld, en onder het nest. Zoom eerst in op de plek onder het nest en klik daar dan. Calliope verteld je dan dat het de overblijfselen van een mand is die hier liggen.

Als je die mand plek bekeken hebt zoom je uit en doe je nog een stap verder naar de vogel. 

De Griffioen stelt je aanwezigheid niet op prijs want het beest denkt dat je zijn gouden bekers komt stelen

Ren maar snel terug naar het dorp en terug op het kruispunt draai je rechts en loop je tussen de zuilen door naar de stenen brug die het dorp verbind met de tempel

Hephaestus

Ren over de stenen brug naar de tempel en naar binnen en ren door naar de vurige god Hephaestus

Er staan twee offerzuiltje voor Hephaestus. Op het linker zuiltje staan zilveren bekers die door de dorpelingen zijn geofferd. 

Op het rechterzuiltje staat niks maar je kunt zien dat er groeven steken in het rechter zuiltje ten teken dat er ooit ook iets op heeft gestaan

Kijk omhoog naar de baard van Hephaestus en linksklik de hand om  Calliope te horen vertellen over deze vuurgod.

Rechtsklik dan de hand en......Hephaestus komt tot leven.

Hephaestus verteld dat zijn goud is gestolen. Als je het goud terug brengt dan zal Hephaestus je belonen met een Licht waarmee je in het donker kunt zien

Wel....het lijkt aannemelijk dat Hepthaestus met zijn goud de gouden bekers bedoeld die in het nest van de Griffioen liggen

Aan de rechterzijde staat de Oven. Als je dat ding bekijkt verteld Calliope dat er een onderdeel verdwenen is.

Aan de linker kant steekt ook in deze tempel zo'n ronde transport steen in de vloer waar gelig licht uit komt.

Stenen Muur

Verlaat de tempel en ren terug over de stenen brug naar het kruispunt bij het dorp. Ga nu rechtsaf en volg het bos een 1 of 2 kliks vooruit.

 In de verte zie je dan de bergen en de Stenen Muur. rechts kun je echter ook eerst een heuvel beklimmen. Boven op de heuvel kun je 2 zieltjes winnen

Beklim de heuvel en loop door naar de 2 versteende argonauten.. De staande argonaut is Nauplius en de zittende argonaut is Pellis

Bevrijd de zielen van Nauplius en Pellis met een ferme zwaai van je vuurhand

Draai je om en daal de heuvel terug af en draai dan rechts en loop verder richting de Stenen Muur

Vlak voor je de Stenen Muur bereikt zie je dat er bij de bomen aan de linker kant een versteende vrouw in het gras zit. Ga naar die versteende vrouw. 

Voor de vrouw ligt haar rieten Mand in het gras. Pak de Mand

In inventory zie je dat Argonus de mand meteen heeft gevuld met gouden appels. 1 gouden appel heeft ie apart gehouden

Sluit de inventory en bevrijd dan de Ziel van de vrouw met je vurige hand

Loop door naar de Stenen Muur. Een dubbele poortdeur steekt er in de muur en voor de deur staat de versteende Cepheus. 

Doe hem een lol door zijn ziel te bevrijden

Twee enorme standbeelden staan er bij de Muur. Het linker beeld is dat van Minos, de Koning van Kreta. Het rechter beeld heeft echter het hoofd verloren

In  de linker en de rechter  pilaar van de deur steekt een "Sleutelgat". Je kunt het linker "Sleutelgat" bekijken. Maar het rechter "Sleutelgat" wordt geblokkeerd door het enorme stenen hoofd van het rechter beeld. Je kunt klikken op de deuren om te proberen of Argonus de deuren open kan duwen, maar dat gaat niet. Als je pal voor de deuren staat dan kijk je naar rechts. Je ziet dan, achter het gevallen hoofd, het "sleutelgat" in de rechter deur pilaar. Je krijgt de hand op het Hoofd. Rechtsklik de Hand op het Hoofd en......Met al zijn kracht probeerd Argonus het hoofgd weg te duwen maar het enorme hoofd is domweg te zwaar.

Er is meer kracht nodig om het hoofd uit de weg te duwen. 

Griffioen

Keer terug naar het kruispunt en volg dan de route rechtdoor,  naar het nest van de Griffioen

Benader het nest weer voorzichtig en zoom weer in op de Mand restanten die onder het nest liggen. Pak dan de Mand Appels uit inventory en klik de mand op de Hand en......

......Argonus zet de mand met gouden appels op de mand plek en......De Griffioen vogel heeft wel trek in de gouden appels en richt zich op.....

.......Echter....ook de 3 Harpijen hebben wel trek in de gouden appels en de Harpijen en de Griffioen gaan in gevecht met elkaar. 

Argonus maakt snel van de geboden gelegenheid gebruik om de 2 Gouden Bekers en het stuk gouden harnas uit het nest te jatten.

Als je in de inventory kijkt zie je dat Argonus nu 2 gouden bekers en een gouden borstplaat heeft. 

De Gouden Bekers horen toe aan Hephaestus dus keer terug naar de Tempel

Hephaestus

Terug in de tempel ga je weer recht voor Hephaestus staan en kijk je omhoog naar zijn baard. Je krijgt weer de Hand op de goddelijke baard. 

Open de inventory en sleep de 2 gouden bekers naar de hand en klik en......

Hephaestus is tevreden maar wil zich niet echt bemoeien met de oorlog tussen Athena en Stheno. Maar hij kan je wel helpen met wat hints. 

o

Hephaestus wijst dan naar de smidshaard en zegt dan dat je er 4 dingen voor nodig hebt: 

Houtskolen voor het vuur, lucht om te stoken, metaal om vorm te geven en gereedschap om het te vormen. De god keert dan terug naar zijn versteende staat

De 2 gouden bekers staan  nu op het rechter zuiltje.

2 van de 4 items die Hephaestus heeft genoemt heb je dus al want dat zijn de Hamer en Tang en de Gouden Borstplaat.  Je hebt nog houtskool en een blaasbalg nodig. We moeten dus ergens houtskool branden en een blaasbalg zoeken, en daarvoor moeten we nu terug naar de rijken van Hades, Hera en Poseidon. Tevens zullen we dan de zielen van alle versteende mensen, die in die gebieden staan, bevrijden.

Verlaat de tempel en ren over de stenen brug terug naar het dorp.

 Ren terug door het dorp en dan tussen de 2 vuurzuilen door de tunnel in om terug te keren naar het Domein van Hades

er volgt uiteraard een loading en dan ben je terug in het Domein van Hades, waar Thanatos stond

Boek 3: Deel 2: Houtskool en Blaasbalg 

2020: Walkthrough door: Louis Koot