AURA:  Fate of the Ages.  

2012:Walkthrough door: Louis Koot  

Hoofdstuk 1: Ademika Vallei

A: Grifit's Huis:

Je staat buiten voor de deur van het huis van Grifit. Klik op de deur en je gaat naar binnen. Je komt binnen in de grote voorkamer. Midden in de kamer staat een grote lage L-vormige houten tafel waarop een aantal apparaten staan. Voor de tafel staat een grote Wereldbol. 

Als je iets naar links draait dan zie je een poort naar een ronde hal. Je ziet ook een grote houten kist tegen de muur aan staan. 
Voor de kist staat een boekenstandaard waar een open geslagen boek op ligt. 

Mik je vooruitpijl naar de poort en ga 1 keer vooruit en draai je dan linksom, naar de boekenstandaard. 

Klik met je Vooruitpijlcursor op het boek en.....Je bent dan in de close-up van het boek. Op de linkerpagina van het boek ligt een bruine brief. 

Klik op de brief. Er gebeuren dan een aantal dingen. Ten eerste komt de brief nu groot in je scherm te staan en ten tweede zie je, rechtsonder in je scherm, het Journaalboek oplichten ten teken dat er nu ook iets in je Journaal is bijgeschreven. 

Lees eerst de brief even door. Hij is van Grifit en aan jou, Umag, gericht. Je leest: 

"Umag:    In het licht van recente gebeurtenissen, ben ik helaas niet bij machte om je te verwelkomen. Je bent gearriveerd in Ademika. Ademika is gecreëerd door de Ouderen van onze Clan om te dienen als de Sleutel van de Poort naar de Verborgen Werelden. Alles wat je hier zult zien is speciaal voor dat doel gecreëerd. Voordat ik terug keer vraag ik je om het "Journey Ship" gereed te maken voor de reis. Je zult het vinden binnen in de Verborgen Tunnel. Maar vergeet niet om eerst de Navigatie Kaart te activeren. Let op elk klein detail en het geluk zal met je zijn:...............Grifit."

Als je de brief hebt doorgelezen dan open je de inventory via een klik met je rechtermuisknop. 
Je inventory verschijnt dan onderaan in je scherm. Er zit nu nog niets in je inventory , maar rechts zie je het Journaal boek staan. 

Klik op het Journaal Boek om het te openen. Toen je op de bruine brief van Grifit klikte zag je al dat er iets werd toegevoegd aan het journaalboek. Je ziet een tekening van een vreemd apparaat. Via de pijlen, die je aan de linker en aan de rechterkant van het scherm krijgt, blader je door het journaal. Blader dus door het boek en bekijk de diverse tekeningen........

Je komt er achter dat er 5 tekeningen van 5 apparaten in het journaal zijn ingevoegd. Bekijk ze en sluit dan het journaal via de uitzoompijl die je onderin je scherm krijgt. Zoom daarna uit het opengeslagen boek, ook via de uitzoompijl die je onderaan het scherm krijgt.  Wel, de brief van Grifit heeft je dus "vertelt" dat je het zgn "Journey Ship" moet gaan activeren. Maar dat ding moet je eerst maar eens zien te vinden. Volgens Grifit's briefje bevind dit "Journey Ship" zich in een verborgen tunnel. Ook moet je een Navigatie kaart vinden en deze ook activeren.  Draai je rechtssom zodat je de poort doorgang naar de hal weer ziet en het muurtje rechts daarvan. Voor dat muurtje staat een ijzeren Boekenrek met 3 planken. 

Ga 1 klik vooruit naar het boekenrek. Klik dan met je vooruitpijl op het boekenrek. Je zoomt in op de middelste plank en op deze plank ligt een grijs apparaat en een scroll.

Grijp het Grijze Apparaat. Het verdwijnt je inventory in. Open je inventory en in je inventory zet je de cursor op dit grijze apparaat. Rechtsboven in je scherm zie je dan een afbeelding van het ding en lees je wat het is. Het is dus een "Charger", een accu.  Rechtsklik weer om de inventory te sluiten en klik dan de uitzoompijl om uit de close-up van het boekenrekje te stappen.

Draai rechtsom tot je die grote Wereldbol weer ziet staan en ook de voordeur. Ga, rechts van de Wereldbol, 1 klik vooruit richting de voordeur. Draai je dan weer linksom naar de Wereldbol. 

Je krijgt dan de vooruitpijl precies op de Wereldbol, dus ga 1 keer vooruit en je bent dan ingezoomd op de Wereldbol.

De Wereldbol:

Aan de linkerkant van de Wereldbol steekt een lamp. Bovenop de Wereldbol steekt een dikke knop waaraan 4 planeten hangen. Je kunt vanaf deze zijde echter maar 3 planeten zien. De 4e planeet zie je nu niet hangen. De 4 planeten zijn: een grote Blauwe Planeet, een middel grootte Rode Planeet, een kleine Gele Planeet, de planeet die je niet kunt zien is een Groene Planeet met een Ring er omheen. Als het volgende nu te snel voor je gaat, dan kun je het eindeloos blijven herhalen tot je het goed "in kaart" hebt gebracht. Doe het volgende: 

Klik op de Lamp. De lamp gaat aan en verlicht een klein stukje van de Wereldbol. Klik nu op de Knop en.......De planeten gaan dan om de Wereldbol heen draaien en als ze in het licht van de lamp terecht komen dan veranderen ze even van kleur. Noteer welke planeet in welke kleur verandert als ze door het licht van de lamp draaien. Gaat het te snel om het de eerste keer te zien, dan klik je 2 keer op de lamp, om deze weer uit en dan weer aan te doen en dan klik je weer op de knop om deze sequens te herhalen. Je kunt dit blijven doen zo vaak je maar wilt.

  • De kleine Gele Planeet wordt dus Groen.

  • De grote Blauwe Plannet wordt dus Rood.

  • De middel grote Rode Planeet wordt dus Geel.

  • De Groene Planeet met ring wordt dus Blauw

Heb je dit opgeschreven dan zoom je uit de Wereldbol via de pijl onderaan het scherm. In de hoek rechtsachter zie je een L-vormige bureautafel onder het raampje staan. Links zie je een open haard. Ga 2 keer vooruit naar het linkerdeel van die L-vormige bureautafel.  Er staat een weegschaal op de bureautafel. 

Zoom in op de Weegschaal. In het rechterbakje van de weegschaal ligt een kogel en het linkerbakje is leeg. Je kunt op de weegschaal klikken om deze even te laten wegen. 

Onderaan de weegschaal ligt een apparaatje. Grijp dat apparaatje. In je inventory kom je erachter dat dit een "Lighter" is, dus een aansteker. Naast de kom, die voor de weegschaal staat, ligt een plankje op de tafel. Grijp dit plankje. Het blijkt een Thermometer te zijn.  Zoom uit via de uitzoompijl en draai dan rechts naar het rechter deel van de tafel. Op dit deel staat een mooi klein kistje. 

Zoom verder in op het kistje en klik dan op de groene knop die voorop het kistje zit en.........Het kistje gaat open en er komen 6 items uit gevlogen die alle 6 naar je inventory verdwijnen. Dan gaat ook een lade open en ook hieruit verdwijnt een item naar je inventory. 

Zoom uit het kistje en kijk dan even in je inventory naar de spullen die uit het kistje zijn gekomen. 

Uit het kistje zijn gekomen: een Groen Juweel, een Rood Juweel, een Blauw Juweel, een J-stempel, een Komma-stempel, een V-stempel en een Generator.   

De "Charger" opladen:

Sluit de inventory weer en draai naar rechts zodat je weer kijkt naar de grote tafel en de Wereldbol die er voor staat.Op de grote tafel staan een aantal apparaten die allemaal met elkaar verbonden zijn. Mik je vooruitpijl tussen de wereldbol en de stoel die voor de grote tafel staat en ga dan 1 keer vooruit. Je komt uit voor de kopse kant van de tafel, tussen de wereld bol en de stoel. 

Ga nog een keer vooruit om in te zoomen op het 1e apparaat dat op de tafel staat, rechts naast de wereldbol. Dit is de "Stoomketel" en deze is verbonden met het apparaat dat er rechts naast staat en dat apparaat is weer verbonden met het volgende apparaat welke dan weer is verbonden met het laatste apparaat. Je moet de "Stoomketel" nu gaan aansteken. Dus pak de "Lighter" uit je inventory en klik hiermee op de opening onderin de ketel om het vuur aan te steken. De "Stoomketel" gaat nu stoom produceren....

Zoom uit en draai naar rechts. Je krijgt dan de vooruitpijl boven de stoel. Ga 1 keer vooruit en draai dan linksom. Zoom dan in op het linkerapparaat, dat voor de "stoomketel" op de tafel staat. 

+``

Onderaan het apparaat zit een vierkant blok met daarop een grote ronde knop. Klik op de ronde knop. 

De "beker" die bovenop het apparaat staat gaat nu draaien. Klik weer op de ronde knop om de stoom, via de slang, naar het middelste apparaat te laten gaan. Zoom niet uit aan de onderkant van het scherm maar plaats je cursor aan de rechterkant van het scherm. Je krijgt dan de rechtsaf pijl. Klik met de rechtsafpijl en je bent dan gelijk ingezoomd op het middelste apparaat.

Aan dit apparaat steekt aan de rechterkant een staaf omhoog. Pak de Thermometer uit je inventory en klik deze op die staaf. Je klikt de thermometer aan de staaf vast. Het buisje van de thermometer is dan helemaal paars van kleur. Midden aan de voorkant van het apparaat zit een gleuf waar een schuif in zit. De schuif staat nu helemaal links. De gleuf heeft een schaalverdeling van 5 kleine streepjes. Beweeg de schuif naar rechts tot de schuif op het 4e  streepje staat. Het buisje van de Thermometer is dan voor 3 kwart geel van kleur geworden.

Ga weer naar rechts, via midden rechts, om in te zoomen op het laatste apparaat. Op de eerste pagina van je Journaal staat een tekening van dit apparaat. Bovenop dit apparaat zit de "vulopening" en aan de rechterkant komen 3 buisjes uit het apparaat. Pak de "Charger" uit je inventory en klik deze op de vulopening. 

Je plaats de "Charger" in het apparaat. Als de Charger in het apparaat zit klik je op die 3 buisjes en dan wacht je geduldig op wat het apparaat doet. 
Je ziet vonken uit de "Charger" komen. Je "Charger" is nu opgeladen. 

Pak de "Charger" weer uit het apparaat. Zoom uit en draai links zodat je naar de voordeur kijkt en ga dan 1 keer vooruit. 
Draai rechts zodat je weer naar de Wereldbol kijkt en ga 1 keer vooruit. 

Draai rechts en ga vooruit naar de open poort van de hal. Ga door de poort de ronde hal binnen.

De Zodiak Kamer

Je bent in de ronde hal. Er gaat een draaitap omhoog naar het bovenbalkon van de hal. 
Op de ronde vloer zie je cirkels getekend en daarin staan de Tekens van de Zodiak afgebeeld. Ga 2 keer de trap op naar de boven verdieping. 

Op de bovenverdieping  gekomen kijk je maar even rond. Je kunt hier niet veel doen op dit moment. 
Er staat een groot Kompas en aan de muur vindt je twee "Wielen" waarin je symbolen ziet staan.  

Ook aan de muur bij de trap vindt je zo'n wiel. Zoom even in op zo'n "Wiel" om het in close-up te bekijken.

Je kunt op de 4 uitsteeksels van deze "Wielen" klikken en dan verdraaid het wiel. Doe dit nu echter niet want je weet nog helemaal niet wat dit betekent en wat je moet doen, maar op de 2e tekening in je Journaal zie je ook zo'n "wiel". Ga terug de trap af naar de begane vloer van de hal. Je ziet dan een 5-hoekige "klok" aan de muur, links naast de poort. Zoom er op in. 

De "klok" heeft 5 knoppen en die staan op: 12 uur, 2 uur, 5 uur, 7 uur en op 10 uur. Klik op elk van deze 5 knoppen en wel in de volgorde van de wijzers van de klok, dus klik op de 12 uur knop, dan op de 2 uur knop, de 5 uur knop, de 7 uur knop en als laatste op de 10 uur knop, en.....Vanuit het midden van de ronde vloer komt er nu een groot apparaat omhoog. 

Klik 2 keer met de vooruitpijl naar het apparaat en.....Je zoomt in op de bolvormige kap van het apparaat en deze bolvormige kap gaat nu open en er komt een "grijper" omhoog uit het apparaat. Pak de "Generator" uit je inventory en plaats deze nu in de "grijper" en......

De generator verdwijnt omlaag het apparaat in. Je zoomt vanzelf uit en je ziet 3 staven, die rondom het apparaat zitten, zich terug trekken en er komt een plat rechthoekig vlak tevoorschijn. In dit rechthoekige vlak zie je 3 cirkels. Links naast het apparaat zie je dan een vlam verschijnen uit het pijpje. Ook draai je vanzelf naar rechts en zie je een geheime nis in de muur open gaan. Vanzelf draai je terug naar het apparaat.

Je weet absoluut niet wat je nu verder met dit apparaat aan moet, dus zoom uit en draai rechtsom en klik dan in de geheime nis die zojuist is open gegaan. Je staat dan in de nis en voor een grote ronde, en dichte, deur en deze krijg je niet open. In het midden van de deur zit een grote dikke ronde en zwarte Knop.  

Kijk omlaag naar de vloer en draai dan rechtsom. In de hoek van de nis ligt een Hendel op de grond. Grijp de Hendel.

B: De Navigatie kaart verkrijgen:

Ga terug de ronde hal in en dan door de poort naar de voordeur. Verlaat het huis via de voordeur. 

Je staat dan buiten en met je rug naar de voordeur. Draai rechtsom tot je de vooruitpijl op het pad krijgt. 

Ga  2 klikken vooruit over het pad. Draai dan iets naar rechts. Recht voor uit zie je dan een groen verlicht structuur. 
Ga weer 1 klik vooruit. Je komt dan bij een paar stenen treden die omhoog naar een "Plein" gaan.

Ga weer 1 klik vooruit de stenen treden op en je staat dan in de ingang van het "Plein". Boven het gehele "plein" hangt een metalen constructie die vast zit aan 4 grote zuilen. Recht boven de "midden stip" hangt er een apparaat in deze metalen constructie. 

Tekening 4 in je journaal laat je de bedoeling van deze Planeten puzzel zien.

De Planeten Puzzel:

Dit "plein" is een ronde inham tussen de rotsen en bestaat uit een Buitenste Ring en een Binnenste Ring. Ga nog vooruit en je staat dan voor de "midden stip" op de Binnenste Ring. Blijf staan en kijk nu gewoon even om je heen om de situatie in je op te nemen. In de Buitenste Ring zie je 5 grote zuilen staan. Bij 4 van deze grote zuilen zie je ook een kleinere Koepel Zuil staan. 

Onder op elke koepelzuil zie je een blauwe stip. Deze stippen vertegenwoordigen de 4 planeten die je in Grifit's huis om de Wereldbol liet draaien. De grootte van de stip bepaald voor welke planeet de zuil bestemt is. Op de Binnenste Ring staan ook 4 kleine zuiltjes. Ze zijn veelkleurig en hebben aan elke zijde een gekleurd ovaal in de kleuren: Geel, Groen, Blauw en Rood.  Dat zijn dus de kleuren waarin de 4 planeten, om de Wereldbol, veranderde toen ze door het licht van de lamp gingen. Elk van deze zuiltjes staat dus recht voor één van de koepelzuiltjes. 

Goed, die 4 koepelzuiltjes hebben dus elk een blauwe stip en die blauwe stippen vertegenwoordigen de 4 planeten die je in het Grifit huis hebt gezien op de Wereldbol. Als je voor de "middenstip" op de Binnenste Ring staat en met je rug naar de ingang toe, dan doe je het volgende:

Ga met je gezicht naar de ingang van het "plein" staan (de "middenstip" is dan achter je rug) en ga dan 1 keer vooruit.  Draai je dan rechtsom zodat je de vooruitpijl krijgt naar de Buitenste Ring. 

Ga dan 1 keer vooruit naar de 1e Koepelzuil en draai dan linksom zodat je dan recht voor de Koepelzuil staat.  Onderaan dit zuiltje zie je dus een kleine blauwe stip. Dit Koepelzuiltje vertegenwoordigd dus de kleine Gele Planeet. Klik op de koepel. De koepel gaat open. In de koepel zie je drie gekleurde bolletjes op een draaischijf. 

Dit is in elk van de 4 Koepelzuiltjes het geval. Wat je moet doen is om er voor te  zorgen dat het goede kleur bolletje in de koepel vooraan komt te staan.  Omdat dit zuiltje voor de Gele Planeet is moet dus het Gele bolletje vooraan komen te staan. Dat is echter al het geval, dus je hoeft niets te doen.Draai rechtsom en ga vooruit naar de volgende zuil,de Rode Planeet Zuil, en draai je dan weer linksom.

Je staat dan recht voor de Rode Planeet zuil. Onderaan op de zuil zie je een middel grote blauwe stip. Deze zuil is dus voor de middel grootte Rode Planeet. Klik weer op de koepel om deze te openen. Weer zie je drie kleur bolletjes op een draaischijf.  Het Rode Bolletje staat echter al vooraan, dus weer hoef je dit niet zelf te doen. 

Draai rechts en ga vooruit naar de derde zuil en draai dan weer links.

Je staat nu voor de Groene Planeet Zuil. Open weer de koepel en je ziet weer 3 gekleurde bolletjes op een draaischijf.  
Klik nu op de bolletjes tot je het groene bolletje vooraan hebt staan. 
 

Draai weer rechts en ga  weer 1 klik vooruit en draai dan weer links.

Je staat dan nu voor de 4e zuil en deze is voor de grote Blauwe Planeet. 
Open weer de koepel en je ziet weer 3 gekleurde bolletjes op een draaischijf. Zet hier nu het blauwe bolletje vooraan.

Goed, dit was deel 1 van de puzzel. Nu komt deel 2.

Je weet dat, in Grifit's huis,  de planeten van kleur veranderde toen ze door het licht van de lamp gingen. Wel, ook deze kleuren moet je nu gaan instellen. En dat doe je met de 4 kleine zuiltjes die op de Binnenste Ring staan.  Ga dus weer naar de "midden stip" en draai je dan weer om zodat je naar het veelkleurige zuiltje kijkt dat  voor de koepel zuil van de Gele Planeet staat. 

Deze veelkleurige zuiltjes hebben dus elk 4 zijden en op elke zijde zie je een kleur ovaal. Als je op het zuiltje klikt dan draait het 1 slag om en dan is dus een andere zijde naar de koepelzuil gekeerd. Je moet er dus voor zorgen dat elk van de 4 veelkleurige zuiltjes met de juiste kleurzijde naar de koepel zuil gekeerd staat.  De Gele planeet veranderde in groen, dus zorg dat de Groene Ovaal zijde naar de Gele Planeet Zuil gekeerd staat.

Ga dan naar het zuiltje dat voor de Rode planeet koepel zuil staat en zorg dat dit zuiltje met de Gele Ovaal zijde naar de koepel zuil gekeerd staat. 

Ga dan naar het zuiltje dat voor de Groene Planeet koepel zuil staat en draai dit zuiltje dan met de Blauwe Ovaal zijde naar de koepel zuil toe.

Voor de Blauwe Planeet zuil hoef je dit niet te doen omdat de Rode Ovaal kant al naar de Blauwe planeet gekeerd staat.

Als je dit allemaal goed hebt uitgevoerd dan zie je een filmpje en dit filmpje start dus al als je de zuiltjes voor de Gele, de Rode en de Groene planeet goed gedraaid hebt...... Witte laserstralen schieten door de metalen constructie en dikke witte laserstralen komen uit de veelkleurige zuiltjes en raken de Koepel zuiltjes. De "Midden Stip" gaat open en de "Navigational Map" komt tevoorschijn en wordt in je inventory gezet.  Na dit filmpje is het een goed idee om toch maar even in je inventory te gaan kijken om te zien of de "Navigational Map" nu ook echt in je inventory terecht is gekomen.  

De Bel:

Je staat waarschijnlijk nog steeds bij de "middenstip". Ga naar de ingang van het plein. Je staat dan bovenaan de stenen treden en voor je ligt weer het bospad. Ga 2 keer vooruit over het bospad. Recht vooruit zie je dan Grifit's huis weer maar daar ga je nu nog niet naar terug. Draai rechtsom. Je kijkt dan een pad in dat naar rechts gaat. 

Ga 1 klik vooruit over dit pad. Je staat dan voor een stenen brug die over een diepe kloof ligt. In de kloof stroomt een riviertje en links van de brug zie je een waterval omlaag storten. Aan de overkant van de brug zie je een houten pad dat door een aantal bogen heen gaat. 

Ga  verder 3 klikken vooruit. Je bent dan over de brug gegaan en door de voorste boog. Je kunt verder vooruit over het pad, maar draai nu eerst naar rechts. Je ziet een trap die omhoog gaat naar een plateau en boven dat plateau hangt de grote Bel.

\

Ga 2 keer vooruit de trap op. Je staat dan op het plateau en onder de grote Bel. Kijk even om je heen. De Bel hangt aan drie pilaren. Op elke pilaar zie je een Teken staan en voor elke pilaar staat een soort "Pot".  Tekening 2 in je Journaal heeft te maken met deze pilaren. Klik op elk van de drie "potten" die voor de pilaren staan. Uit elke pot komt dan een soort "rook" en deze "rook" maakt een groot Symbool in de lucht boven de pot. Het Symbool uit de "potten" blijft maar een paar seconden zichtbaar, maar je kunt eindeloos op de "potten" blijven klikken om deze Symbolen weer te kunnen zien.

 Je moet deze 3 "pot" Symbolen zien te onthouden en je moet weten bij welk pilaar Teken ze horen. Dus Noem de 3 pilaren nu maar even voor het gemak: Linker Pilaar, Middelste Pilaar, Rechter Pilaar en teken dan de 3 Tekens na die op elke pilaar staan en teken dan ook de drie Symbolen na die uit de potten komen. Noteer bij welk Teken welk Symbool hoort. Je moet deze Symbolen straks gaan instellen op de boven verdieping van de Zodiak kamer.

Ben je klaar met tekenen, draai dan om naar de trap en ga terug de trap af. Onderaan de trap draai je rechtsom en ga je vooruit door de 2e boog. 

Je staat dan voor een houten "steiger" pad dat verder door de nauwe kloof gaat. 

C: De 3 Puntdak Gebouwen:

Volg het "steiger" pad 3 keer vooruit naar een klein rond platform. Kijk eerst weer even goed rond voordat je iets gaat doen. Vanaf dit kleine ronde platform gaan er 3 stenen trappen omhoog. Elke trap gaat naar een gebouw met een Puntdak erop. De drie daken van deze 3 gebouwen hebben elk een andere kleur. De linker trap gaat naar het Blauwe Dak Gebouw. De middelste trap gaat naar het Rode Dak Gebouw en de rechter trap gaat naar het Groene Dak Gebouw. Links naast de linker trap staat een soort lamp constructie waar je op in kunt zoomen. 

Rechts van de rechter trap zie je een grote inham tussen de rotsen. Daar staat een grotere constructie. Rondom die constructie staan 3 Antennes. Ga er even naar toe. Je ziet dan dat het een soort schroef is die hier uit het platform omhoog steekt. 

Rondom deze Schroef staan dus die 3 grote Antenne pilaren. Ga terug naar het ronde platform met de 3 trappen. 

Het Blauwedak Gebouw:

De Puntdaken puzzel word uitgelegd in de 5e tekening in je Journaal. Op het ronde platform draai je naar de Linker Trap en ga je 2 keer vooruit deze trap op. 

Je staat dan voor de deur van het Blauwedak Gebouw. De deur zit dus dicht maar links staat een pilaartje waar de deurknop op zit.

Draai linksom zodat je dan recht voor de Knop staat. Klik op de blauwe knop en......de deur gaat open. Je draait vanzelf weer om naar het gebouw. Je ziet in het gebouw nu een Lila Vak. Klik op dit Lila Vak met je cursor of met je vooruitpijl. Je bent dan ingezoomd op het apparaat dat in het gebouw zit. Dit apparaat kun je rond laten draaien en dan zie je een volgend lila vakje. Het is dus een carrousel en dit ding heeft dus 3 van die Lila vakjes.  In de lila vakjes zie je dan de J, de Komma en de V. Net zoals op de 3 stempels die je in je inventory hebt staan en die uit het kistje zijn gekomen die in Grifit's huis op de L-vormige tafel staat. 

Wat je moet doen is om te zorgen dat in elk van deze 3 Puntdak gebouwen het juiste Lila vakje voor komt te staan om die 3 antennes bij de Schroef structuur te activeren. Dit doe je door op de lila vakjes te klikken. Het apparaat gaat dan draaien en toont je het volgende Lila Vak. Als dat het juiste vak is dan zie je een scène waarin één van de Antennes wordt geactiveerd en uiteindelijk zie je dan hoe de 3 geactiveerde Antennes de Schroef losdraaien waardoor het dak van de Grot (in de grond onder de schroef) open gaat. In die grot staat het Journey Ship.

In dit Blauwe Gebouw zie je nu eerst het V-vakje. Klik op het V-vakje. Het apparaat draait een slag en toont je dan het J-vak. Klik op het J-vak. Weer draait het apparaat en toont je dan het Komma-vak en........Je ziet dat nu de Linker Antenne wordt geactiveerd.

Zoom uit, draai je om en ga terug de trap af naar het ronde platform. 

Het Rodedak Gebouw:

Draai je dan om naar de Middelste Trap. Klik weer 2 keer vooruit de Middelste Trap op. Je staat dan tegen een ijzeren klimpaal aan. 

Kijk omhoog en klim dan omhoog via de vooruitpijl die je bovenaan de klimpaal krijgt. Boven ga je vooruit naar de deur van het gebouw

Ook de blauwe deur van dit Rode Puntdak gebouw zit dicht maar ook hier staat er links weer de Deurknop. Draai dus weer linksom en klik weer op de knop en......... De deur gaat weer open. Zoom in op het Lila Vak. Dit is het J-vak. Klik op het J-vak. De carrousel draait weer en toont je dan het Komma-vak. Klik op het Komma-vak. Weer draait de carrousel en je ziet dan het V-vak.. en...........De achterste antenne wordt nu geactiveerd............

 Zoom uit, draai je om, ga 1 keer vooruit, kijk omlaag en ga dan 3 keer vooruit om terug op het ronde platform te geraken. 

Het Groenedak Gebouw:

Draai om naar de Rechter Trap en ga deze op naar het

Druk weer op de Deurknop om de deur te openen en zoom weer in op de carrousel. Je ziet het Komma-vak. Klik op het Komma-vak om de carrousel te laten draaien en je ziet dan het V-vak. Klik op het V-vakom de carrousel weer te draaien naar het J-vak en ....... De Rechter Antenne wordt nu ook geactiveerd. 

Alle drie de antennes zijn nu gedraaid en geactiveerd en ze zakken omlaag en grijpen vast in de Schroef. De antennes draaien de schroef los en het dak van de grote grot gaat nu open.

D: De Zodiak Driehoek

Ga terug naar het ronde platform en draai dan rechtsom naar de Linker trap. Zoom nu in op de Lamp, die links naast de linker trap staat. Je ziet de lamp bol en je ziet dat er een ijzeren staaf uit omhoog komt. Onderaan de staaf zie je een driehoek. Dat is de Zodiak Driehoek. Je kunt er nu op klikken maar je krijgt het ding niet los. Bovenaan de staaf zit een schroef. 

Klik op de schroef en de staaf wordt omhoog getrokken en de Zodiak Driehoek is nu vrij. Klik op de Zodiak Driehoek en deze komt in je inventory terecht. Controleer even in de inventory of die Zodiak Triangle er nu ook echt in zit.

Zoom uit en draai naar links naar het "steigerpad". Ga nu 8 keer vooruit, over het steigerpad en dan door de twee bogen en over de brug, en je bent dan terug op het bospad. 

Draai rechts en ga 1 keer vooruit richting Grifit's huis. Ga echter niet helemaal tot Grifit's huis maar draai weer rechts. Weer kijk je een pad in dat naar rechts gaat. 

Ga 1 keer vooruit. Je staat dan bovenaan een stenen trap die omlaag gaat. Kijk omlaag en ga dan de trap af naar beneden. Beneden kun je naar links naar een Open Gebouw en naar rechts naar een Structuur met een Groene Globe.

We gaan nu eerst naar rechts, naar de:

De Groene Globe structuur:

Draai op het pad dus om naar de Groene Globe structuur en ga dan vooruit tot je met je neus tegen die groene bol aan staat. Kijk omlaag. Er staat een klein pilaartje onder de groene bol. Pak de Hendel (Lever) uit je inventory en plaats de hendel op het pilaartje. 

Klik dan op de hendel en.............

De hendel draait een slag en dan weer terug. Links en rechts van de groene bol zie je "rook" en de groene bol gaat omhoog en draait dan om. 

De camera draait om en je ziet nu het Open Gebouw aan de overzijde en dat gebouw is nu wit verlicht. 

Na het filmpje draai je weer om naar de groene bol. Kijk weer omlaag en grijp de Hendel terug van het pilaartje. 
Draai je weer om en ga 2 keer vooruit naar het gebouw aan de overzijde

Het Open Gebouw

Je bent dus nu in het Open Gebouw en staat voor een "wiel". Aan de buitenkant van het "wiel" zie je de letters W, N, O, S en in de binnen ring zie je blauwe symbolen staan. W = West, N = Noord, O = Oost en S = Zuid. Het is dus een soort kompas en die blauwe symbolen zijn de Tekens van de Zodiak. De 3e tekening in je Journaal legt deze puzzel uit.

Kijk weer omlaag naar de vloer. Ook hier staat een pilaartje waar je de Hendel in moet steken. Dus pak weer de Hendel uit je inventory en steek ook hier de hendel in het pilaartje. 

Klik weer op de hendel.  De Hendel draait weer een slag en het Kompas gaat nu plat en je zoomt er vanzelf op in. In het midden van het kompas steekt een pin. Pak de "Zodiak Triangle" uit je inventory en klik er mee op de Pin van het kompas

De Zodiak Driehoek wordt op de pin geplaatst en je ziet de onderkant van het kompas open gaan. Je ziet drie ronde draaischijven die boven elkaar liggen. Op elke draaischijf zie je een Symbool staan en je ziet een grote S.

Dan ben je weer op de bovenkant van het kompas ingezoomd. De Zodiak Triangle wijst nu met de bovenste punt het Westen aan en alle drie de punten van de driehoek wijzen een blauw symbool aan. 

Die drie blauwe symbolen horen dus bij het Westen.  Het kompas heeft je echter laten weten dat je de Symbolen moet hebben die bij het Zuiden (de S) horen. Klik dus op de Zodiak Triangle. De Zodiak Driehoek gaat dan draaien en zal met 1 punt weer naar W, O, N of S wijzen. Zorg nu dat de driehoek  met de linkerpunt de S aanwijst. Klik dus net zo vaak als nodig is op de Zodiak Triangle tot de linker punt van de driehoek naar de S wijst.

De drie punten van de driehoek wijzen dan weer elk een Blauw Symbool aan. Teken deze 3 Symbolen. Het 1e blauwe symbool staat rechts van de W, het 2e staat rechts van de O en het 3e staat voor de S. Teken die 3 symbolen na in deze volgorde en zoom dan uit.Goed, je hebt nu alle aanwijzingen verzameld om de puzzels in de Zodiak Kamer te gaan oplossen waarmee je de Grote Ronde Deur, in de geheime nis, moet openen en de Navigatie Kaart moet activeren. Draai je om en ga terug 1 keer vooruit en draai dan draai rechts en ga de trap terug op.

Terug boven ga je dan vooruit naar de linkerkant van Grifit's huis en dan draai je rechts...

1 klik vooruit, draai links en ga door de voordeur Grifit's huis weer binnen.

E: Grifit's Huis:

Ga weer door de poort terug de ronde hal in. Je bent weer terug onderin de:

Zodiak Kamer: Begane vloer

Zoom weer helemaal in op het apparaat dat in het midden uit de vloer omhoog is gekomen. Die drie stangen trekken zich weer terug en het rechthoekige vlak met daarin de drie cirkels komt weer tevoorschijn. Links en rechts van dit vlak zie je de uiteinde van de 3 staven nog uitsteken. Ook zie je links het vlammetje weer uit het pijpje komen.

De drie Cirkels die je in het rechthoekige vlak ziet, vertegenwoordigen de 3 Puntdak Gebouwen waarmee je de 3 antennes hebt geactiveerd. Je weet dat de daken van deze 3 gebouwen een bepaalde kleur hebben.Het Linker Gebouw heeft een Blauw dak, het Middelste Gebouw een Rood dak en het Rechter Gebouw een Groen dak. Uit het kistje, dat op de tafel in de voorkamer staat, heb je een Blauw, een Rood en een Groen Juweel verkregen en tevens 3 stempels. Via de 3 Puntdak gebouwen weet je dat de Komma-stempel hoort bij het Blauwe Gebouw, de V-stempel bij het Rode Gebouw en de J-stempel bij het Groene Gebouw.

Boven elk van de 3 cirkels in het rechthoekige vlak zit een houder waarin je de stempels moet plaatsen. De Linker Cirkel is dus voor het Blauwe Gebouw, de Middelste Cirkel voor het Rode Gebouw en de Rechter Cirkel voor het Groene Gebouw. Open je inventory en pak het Blauwe Juweel eruit en plaats deze in de linker cirkel. Plaats vervolgens het Rode Juweel in de middelste cirkel en het Groene Juweel in de rechter cirkel. Pak dan de Komma-stempel uit je inventory en plaats deze in de houder boven het blauwe juweel, plaats de V-stempel in de houder boven het Rode Juweel en de J-stempel in de houder boven het Groene Juweel.

Klik dan, links of rechts van het cirkel vak, op de uiteindes van de drie stangen en....

Het cirkelvak verdwijnt weer naar binnen en de 3 staven sluiten zich weer. Je draait vanzelf rechtsom en...........vanuit het apparaat wordt een laserstraal naar de grote ronde deur gestuurd en deze straal raakt de grote dikke knop in het midden van de deur.

Je draait weer terug naar het apparaat en dan zie je hoe de dikke knop in de deur groen kleurt en dan sta je weer voor het apparaat. 

Zodiak Kamer: Boven verdieping

De 3 "Wielen"

De Navigatie Kaart moet nu nog geactiveerd worden. Weet je nog dat er op de bovenverdieping een groot "Kompas" staat? En dat er aan de ronde muur van de bovenverdieping 3 "Wielen" zitten? Wel, dat kompas is eenzelfde soort kompas als ook in het Open Gebouw staat en waarop je de 3 Zuid Symbolen hebt gevonden. Die 3 "wielen" vertegenwoordigen de 3 pilaren en de 3 "potsymbolen" die je bij de Bel hebt gezien.  

Elk van de 3 "Wielen" heeft aan de buiten kant 4 "Pijlen" en in het "Wiel" staat dan bij elke "pijl" een Symbool. Als je het "Wiel" als een klok beziet dan staan de "Pijlen" en de Symbolen dus op: 12 uur, 3 uur, 6 uur en op 9 uur. Onderaan het wiel steekt een soort "Knop" uit, dus op 6 uur. De pijl op 6 uur steekt met de punt over de bovenkant van die knop uit. Als je nu echt heel veel fantasie hebt dan zou je kunnen zien dat de punt van de 6 uur pijl met de bovenkant van die knop het TEKEN maakt dat je op één van de 3 pilaren van de Bel hebt zien staan. 3 van de 4 Symbolen die bij elke "pijl" staan zijn dus de 3 symbolen die bij de Bel uit de "potten" kwamen. Je moet er dus achter komen welk wiel bij welke pilaar hoort en dan op dat wiel het juiste symbool op 6 uur zetten door op de 9 uur of op de 3 uur pijl te klikken.

Ga nu 1 keer vooruit de draaitrap op. Je staat dan halverwege de trap. 
Draai je linksom naar de muur en zoom in op het "Wiel" dat hier halverwege de trap aan de muur zit. 

Dit "trapwiel" is voor de Middelste Pilaar bij de Bel, dus je moet het "pot symbool" van de Middelste Pilaar in dit wiel op 6 uur zetten.  
Dat symbool staat nu op 9 uur. Dus klik op de 9 uur pijl en het 9 uur symbool komt op 6 uur te staan. Klaar.

Zoom uit het wiel , draai rechtsom en ga 2 keer vooruit de boven verdieping op. Draai linksom en zoom in op het Middelste Wiel. 

Dit wiel is voor de Linker Pilaar bij de bel, dus je moet het "pot symbool" van de Linker pilaar op 6 uur zetten. 
Dat symbool staat nu op 12 uur. Klik dus 2 keer op de 9 uur of op de 3 uur pijl en je bent klaar.

Zoom uit het wiel, draai rechts en ga 2 keer vooruit naar het Achterste Wiel. 

Dit wiel is dus voor de Rechter Pilaar bij de Bel. 
Het juiste symbool staat nu op 12 uur dus zorg dat dit symbool op 6 uur komt te staan door 2 keer op "9 uur" of op "3 uur" te klikken en...,.

Filmpje: van uit het plafond komt een halve koepel omlaag gezakt. In de koepel steekt een Houder. 

De koepel blijft dan boven het Kompas hangen als een deksel die nog gesloten moet worden.

Je staat na het filmpje recht voor het grote Kompas. Kijk omlaag. Onder het kompas zie je 3 ronde symbool stenen waarop je nu de 3 West Symbolen ziet. In de linkerpoot van het kompas zie je een ronde opening. Zoom in op de opening in de linkerpoot. Pak de opgeladen "Charger" uit je inventory en steek dit ding in de opening in de poot. 

Zoom uit. Kijk weer omhoog en ga zoom nu in op de bovenkant van het kompas. In het deksel hangt een "grijper". 
Open de inventory en pak er de Navigatie Map uit en klik de Map dan in de grijper

Stap achteruit en kijk omlaag en zoom in op de 3 symbool stenen van het kompas. 

Op de 3 symboolstenen zie je nu de 3 West Symbolen maar dat moeten dus de Zuid Symbolen worden. Door links of rechts naast een  symbool te klikken draai je de stenen en zie je andere symbolen. De 3 stenen draaien echter niet afzonderlijk van elkaar. Klik je op de bovenste steen dan draait de bovenste en de middelste steen. Klik je op de onderste steen dan draait de onderste en de bovenste steen. Klik je op de middelste steen dan draait de middelste en de onderste steen. Dit is de oplossing: 

Klik 1 keer op de bovenste steen, rechts naast het symbool. 
Klik dan 1 keer op de middelste steen, links naast het symbool en.......Klaar......

Filmpje: De Navigatie kaart verdwijnt in het "kompas", het deksel gaat dicht en de kaart wordt "geladen" en is nu geactiveerd.

Vanzelf ben je dan weer bovenop het Kompas beland. Het deksel is weer open in de grijper hangt nu de Geactiveerde Navigatie Map. 

Grijp de nu geactiveerde Navigatie kaart terug uit de houder.
 Controleer voor de zekerheid wel even of je dan nu de Geactiveerde Navigatie Kaart ook werkelijk in inventory hebt staan.

Stap achter uit, draai naar rechts en daal de draaitrap weer af naar de begane vloer. 

F: Het "Journey ship"

Ga de geheime nis in en klik op de groene knop van de grote ronde deur. 

De deur gaat nu open en je beland vanzelf in de tunnel. Ga 2 keer vooruit en.....

Je ontmoet nu Belik en hij vertelt je over een opstand binnen de Clan. Duran en zijn krijgers proberen de controle over de "Heilige Ring" en over de "Tetrahedron" te krijgen. Arakon is er echter in geslaagd om de "Heilige Ring" te pakken te krijgen en hij wil dat je deze krijgt en mee neemt naar de Parallellen Werelden alwaar je Grifit moet gaan zoeken en de "Tetrahedron moet verkrijgen. Je moet er voor zorgen dat de "Heilige Ring" en de "Tetrahedon" niet in handen van Duran terecht komen. 

In je inventory heb je dan nu ook de "Sacred Ring". want die heeft Belik je gegeven. Ga helemaal vooruit door de grot naar het Journey Ship. Kijk even naar boven. Je ziet dan het gat in het dak dat je via de 3 antennes hebt open gemaakt. 

Je staat nu in het Journey Ship en voor de "controles". Je ziet een blauw/paarse Houder waar de Navigatie Map in moet worden geplaatst. Maar je kunt niet zomaar de Navigatie Map in die houder klikken. Boven de houder zit een "grijper". Pak de Geactiveerde Navigatie Kaart uit inventory en klik het ding op "grijper".

De "Grijper" plaats dan de Navigatie Kaart in de houder. Kijk omlaag en naar rechts. Je ziet een Hendel

Wel............Klik op de Hendel en geniet van de reis in het Journey Ship. 

Je beland dan uiteindelijk in:

Hoofdstuk 2: Dragast:

2012:Walkthrough door: Louis Koot