2020: Walkthrough door: Dick Leeuw en Louis Koot

Tekst door Dick Leeuw. Screenshots door Louis Koot

Hoofdstuk 2: Milaan

Klik op Play Chapter

Je staat op de binnenplaats van het klooster, je kan alleen maar naar voren naar het prieel. Dus loop vooruit en.......

...........Halverwege het pad draai je vanzelf om en je wordt toegesproken door Leonardo Da Vinci.

Je moet een test afleggen, de binnentuin is een labyrint en daar moet je doorheen naar de andere kant. Velen hebben dat geprobeerd maar nog niemand heeft het gehaald. Je moet wel iedere keer met links klikken om het gesprek verder te horen. Je gaat vanzelf naar het prieel. Op het tafeltje ligt een brief, zoom in op de brief en lees deze brief.

Zoom uit en zoom dan in op het kussen dat op de houten bank staatr, klik op het kussen en daar vind je een gebedsnoot/bol . 

Pak die bol en klik deze naar je inventaris.

Klik op de bol, het is een gebedsnoot, trek de witte pin eruit en de noot gaat open.

Trek de 2 groene vleugels opzij en het deksel gaat open.

Trek het deksel verder open, trek het middelste kruis omlaag en het onderste deksel gaat open.

Je vind daar een stervormige hendel, pak die hendel en

 Bekijk deze Stervormige hendel in je inventaris. Aan de achterkant zie je 2 pinnen.

Ga dan naar het midden van de tafel, sleep de Ster hendel daarnaartoe.

Draai de hendel rechtsom, de tafel gaat open en een ei vormig voorwerp met punten komt omhoog.

Zoom in op het ei voorwerp en klik iets boven het midden op dat voorwerp, 4 knoppen komen dan naar buiten.

Trek die knoppen verder naar buiten door 1 van de 4 knoppen verder uit te trekken , de top van het Ei  schuift dan omhoog.

Je ziet 4 beugels met zilveren en gouden cirkels, vierkanten en ruiten. Daaronder zie 4 borden met een tekening van goeden en zilveren cirkels en vierkanten.

Je moet nu de juiste beugels bij het juiste bord zetten. Dat doe je door de beugels door de rails te schuiven tot boven het bord waarvan jij denkt dat het match met de beugel. Helaas kon Louis hier geen goede screenshots van maken dus je zult dit grotendeels zelf moeten uitvogelen.

Als je de 4 beugels goed hebt staan gaat de kegel dicht, daarna gaat de kegel iets lager weer open.

Zoom in en je ziet een rooster met daarin 5 staven met rode, witte en rood-witte knikkers.

Je kan de 5 staven op en neer schuiven, ook kan je het rooster horizontaal en verticaal draaien met de draaiwielen A, B en C

Kijk door het rooster naar de tekening van een boom met gele vruchten. Je moet de knikkers in de 5 staven samen laten vallen met de gele vruchten in de boom. Hiertoe zul je eerst een zijde van het staven rooster moeten zoeken waarin de knikkers in de staven kunnen matchen met de vruchten in de boom

Bij mij was het zo dat ik het rooster  1x horizontaal en 1x verticaal moest draaien en dan de staven omhoog of omlaag moest doen.

Als de knikkers op de juiste hoogten zijn dan maak je vanzelf een schets in je notitieblok.

De kegel zakt in de tafel en er komt een ander mechanisme naar boven, het is een onderdeel van een mechanisme. Pak dit ding

Je ziet in je inventaris een + staan bij het onderdeel, er moet nog een deel bij. Zoom uit en draai naar links, je ziet daar een vierkanten paal staan.  

De deksel aan de voorkant is open en je ziet een draaiwiel en tandwielen. Je kan draaien aan het draaiwiel, je ziet dan de plant verschuiven maar hij kan niet verder omdat de takken vergroeid zijn met de paal. Sluit de deksel aan de voorkant, zoom in op het vierkant op het deksel.  

Noteer de symbolen die je ziet in de 4 "nisjes", deze symbolen zie je nu ook in je notitieblok.

Zoom uit en zoom iets hoger weer in, je ziet daar een kleine sleuf met een knop. Schuif de knop naar links en het deksel bovenop gaat open.  

Trek het deksel verder open.  

Nu moet je eerst terug naar het verleden. Klik op de gouden bol, je ziet weer de gekleurde ring, hou je cursor met ingedrukte muisknop in die ring  

Je wordt dan naar het verleden gezogen. Links naast het hek staat een stoel met armleuningen, zoom in op de linker armleuning.  

Je ziet een houten vogel, terk de vogel naar achteren en schuif dan de knop naar beneden.  De bovenkant van de armleuning schuift omhoog.

Je ziet een ronde schijf hangen met daarvoor een schuifknop, schuif die knop naar boven.  

Je kan nu die ronde schijf pakken, op de schijf zie je romeinse cijfers.  

Zoom uit en draai naar links, naar de vierkanten paal. Zoom in op het vierkant op de deksel aan de voorkant, je ziet weer 4 symbolen.  

Je moet hier de juiste symbolen op de juiste plaats zetten. De juiste symbolen kan je ook zien in je notitieblok.  

Als de symbolen goed staan dan gaat de klep open. Zoom uit en ga terug naar het heden met de gouden bol.

Ga naar de vierkanten paal en zoom in op de bovenkant en sleep dan de ronde schijf daar naar toe.  

Op de bovenkant staan ook romeinse cijfers, je moet nu de cijfers op de schijf in de juiste plaatsen schuiven.

De positie van de cijfers moet zijn: links I, boven V, rechts III, onder II.

Linksboven zie je staan VI en dit kan je maken van de cijfers links en boven, dit geldt ook voor de andere cijfers.  

Vooraan springt een hendel los en de deksel gaat open, trek het deksel verder open.  

Zoom in op het medaillon dat daar ligt, pak dat medaillon en bekijk het in je inventaris.  

Op de onderkant zie je witte knoppen, 1 van die knoppen kan je verschuiven. Je hebt dan een uitgevouwen medaillon.  

Zoom uit en draai je om en je ziet een platte kast.   Zoom in op het ronde gat in de kast, je ziet een deel van een mechanisme in de kast.  

Sleep het medaillon naar het gat in de kast, de deuren van de kast gaan open.  

Je ziet 6 dierenriem symbolen, je moet nu met het zilveren medaillion over ieder dierensymbool schuiven en daarbij moet je alle knooppunten 1x gebruiken.  

Je ziet op de deuren 2 grote knoppen, met de knop op de linker deur kan je de pijlpunt onder het zilveren medaillion verdraaien. Met de knop op de rechter deur kan je het zilveren medaillion via de lijn verplaatsen. Het einddoel is de zilveren draak. Er zijn 2 manieren om dat te doen, het maakt niet uit welke je gebruikt.

Naar beneden en dan naar rechts(Ram), naar beneden en dan naar links en weer naar beneden(Leeuw).

Naar links, schuin links naar boven, naar boven en daarna naar benden(Weegschaal), naar boven(Boogschutter), naar links(Tweelingen).

Naar beneden(Vissen), naar rechts en dan naar benden naar de draak.  

NB van Louis: Ik heb de route in dit screenshot gedaan

Er komt een mechanisme naar voren, pak het mechanisme en bekijk het in je inventaris. Het zijn 4 tandwielen in een groot tandwiel.  

Onderin de kast is nu een mechanisme naar voren gekomen, zoom daar op in

Onderop zitten 5 knoppen die op en neer kunnen schuiven. Daarboven zie je 5 schijven, als je een knop verschuift dan gaan 1 of meer schijven draaien.

 Alle 5 schijven moeten gelijktijdig draaien en dat gebeurt als 5 knoppen op 1 lijn op gelijke hoogte staan

Nummer de knoppen van links naar rechts 1 t/m 5, zet dan eerst knop 5 goed, daarna knop 3, knop 4, knop 1 en als laatste knop 2.  

Als alle 5 schijven draaien gaan de deurtjes onderaan dicht. De rand van de tafel zakt omlaag, je ziet nu de dierenriemtekens op de rand.  

Zoom verder in op die rand en nu moet in de juiste volgorde op die tekens klikken:

Ram, Leeuw, Weegschaal. Boogschutter, Tweelingen en Vissen.  

Als je de knoppen in de juiste volgorde hebt ingedrukt dan schuift een poot van de tafel naar buiten.

Boven in de nok van het dak zie je een draaiwiel hangen maar daar kan je niet bij.  

Het wordt tijd om weer naar het verleden te gaan. Dus klik weer op de bol en reis naar het verleden.

Zoom nu in op het hek en sleep nu het grote tandwiel naar de cirkel in de poort.

In de 4 kleinere tandwielen zie je 4, 3, 2 en nog een keer 2 bollen.  

Je moet het grote tandwiel zo draaien dat het tandwiel met de 4 bollen -rechtsboven staat.  Rechtsonder is dan het tandwiel met de 3 bollen.

Nu moet je de kleinere tandwielen draaien totdat de bollen samenvallen met de rondjes in het hek.

Als alles goed staat dan gaat het slot van het hek open, duw het hek verder open. Ga over het pad, je komt bij 2 poorten.  

De rechter poort is op slot en je ziet 6 symbolen op de poort, draai naar links en ga door de linker poort.  

Er staat een ronde bank om de boom, je ziet een oog symbool met een groene iris. Ook op de rechter poort zie je een oogsymbool met een groene iris. Op de poort en op de ronde bank zie je dezelfde symbolen maar in een andere volgorde. Op de bank staat ook een vogelkooi, zoom in en ga naar de voorkant van de kooi.  

Je ziet daar een vierkant slot met 4 gekleurde sterren, het is een draaipuzzel.  Zoom er op in. Je moet de 4 sterren bij de juiste pijltjes zetten, rood bij rood, groen bij groen, geel bij geel en blauw bij blauw. Om dit voor elkaar te krijgen moet je het vak steeds draaien zodat de sterren dan in de juiste volgorde b ij de juiste kleur komen te liggen, alsus

Staan de kleuren goed dan gaat de deur van de vogelkooi open. In de kooi zie je een pauw maar je kan er nog niet bij.

Op de binnenkant van de deur van de vogelkooi hangt een schijf, pak die schijf.  

Bekijk die schijf in je inventaris, op de achterkant zie je 4 uitsteeksels. Zoom uit en draai linksom. 

Op het paneel van de vogelkooi bij de boom zie je een schijf met 4 gaten.  

Zoom in op die schijf en sleep de schijf met de 4 uitsteeksels naar de schijf met de 4 gaten.  

Draai de schijf dan linksom totdat de top van de vogelkooi los is, je kan de top nu ronddraaien.

Ga naar de voorkant van de kooi, draai aan de top van de kooi en.......

...... de pauw komt naar buiten.  

Draai de kop van de pauw naar links, de 4 edelstenen staan nu onder elkaar.  

De staart van de pauw waaiert uit, pak dan de staart van de pauw.  

Zoom uit en ga naar de poort, sluit de poort.  

Zoom in op de cirkel in de poort, je ziet nu door de cirkel de symbolen op de rechter poort.  

Je ziet ook 6 zonnestralen / wijzers in de cirkel, op iedere zonnestraal/wijzer is een symbool. Het zijn dezelfde symbolen als op de poort maar de stralen staan nog niet goed. De symbolen op de stralen moeten samenvallen met de symbolen op de poort. Dus verschijf de zonnestralen/wijzers naar het goede symbool en.....

Als de symbolen goed staan dan gaat deze poort op slot en de poort aan de rechterkant van het pad gaat open. Je moet nu het slot van deze poort weer open maken. Zoom uit en draai naar de bank, daar zie je weer die symbolen maar in een andere volgorde. Noteer de volgorde en zoom weer in op de cirkel in de poort.  

  Je moet nu de stralen verplaatsen zodat de volgorde van de symbolen op de stralen hetzelfde is als de volgorde op de bank.  

  Als de symbolen weer goed staan dan gaat het slot open, klik de hendel naar boven en de poort gaat open. Ga dan terug naar het prieel, 

zoom dan in op de plant met het slot.

  Sleep dan de staart van de pauw naar het slot, draai dan aan het tandwiel en het slot gaat open.  

 Zoom uit en draai naar links en zoom in op het draaiwiel, draai aan het wiel in de vierkante paal. De plant schuift nu helemaal naar links.  

Ga weer naar het heden via de bol.. Terug in het heden liigt het draaiwiel dat in de nok hing  nu op de grond. Pak het draaiwiel 

Combineer het draaiwiel in je inventaris met het voorwerp waar een + teken bij staat.

Je hebt nu een deel van een mechanisme, draai het wiel via de hendel linksom en je hebt dan een mechanisme met een hendel.

Zoom dan in op de uitgeschoven poot van de tafel, zoom nog verder in en sleep het mechanisme naar de tafelpoot.  

Je steekt het mechanisme in de gleuf van de ijzeren balk en vanzelf zoom je uit

Draai het wiel via de hendel linksom en de haag schuift naar links.

Er schuiven pallen naar buiten en het prieel wordt vastgekoppeld aan het mechanisme.  

Vanzelf keer je terug naar het draawiel. Een gebogen hendel komt naar boven. Je kan aan die hendel trekken maar er gebeurt niks.

Ga naar buiten op het pad en draai je om, links naast de trap ligt een groot blok beton.  

Zoom in op het blok beton en daar ligt fraai bewerkte knop. Pak de knop en bekijk de knop in je inventaris, 

Klik boven op de knop en de knop klapt open. Je hebt nu een koepel-hendel.  

Het volgende probleem is het blok beton te verwijderen. Rechtklik om terug het prieel in te gaan. Je staat dan weer bij de tafel en kijkt nasar buiten. Je ziet een bewerkte kast met een engel bovenop de kast, naast de kast staat een koker op de bank. Zoom in op de koker, 

De  koker heeft 2 bewerkt delen A en B.  Beide delen bestaan uit 3 schijven, je moet het bovenste deel A aanpassen aan het onderste deel B

B kun je niet draaien maar de ringen 1, 2, 3 in deel A kun je wel draaien. Dus draai de ringen 1, 2, 3 totdat A er net zo uitziet als B. A moet aan alle zijden er precies uitzien als B, dus het is handig als je ook de gehele koker rond draaid om te controleren dat A aan alle kanten gelijk is aan B. De top van de koker gaat dan open, trek de top verder open en pak de brief uit de koker.

Je ziet in de binnenkant van de top van de koker een klep en een schuifje.

Zoom in op de top, zet de schuif omhoog en pak dan de leeuwenkop.  

Bekijk de leeuwenkop in de inventaris, op de achterkant zie je een driehoekig uitsparing.

Zoom uit en ga naar de voorkant van de kast, zoom in op het bovenste deel van de kast.  

In het midden zie je driehoekig uitsteeksel, sleep de leeuwenkop daarnaartoe. Schuif de 2 houten paneel naar elkaar toe en de leeuwenkop zakt omlaag.  

Het paneel onder de kop schuift naar voren, zoom in en ga naar de rechter zijkant.

 Pak de stang uit de zijkant, het is een stang met 3 sleuven.  

In 1 van de sleuven zit een speciale sleutel. Als je die stang pakt dan schuift nog een paneel naar buiten, zoom in op de zijkant van dat paneel.

Bovenaan zie je een haak, sleep de haak omhoog en het middelste deel van het paneel klapt naar voren.  

Je ziet 3 gaten met middenin plaats voor de stang met de 3 sleuven. Sleep de stang naar plek middenin, 

de speciale sleutel steekt naar voren en een sleutelgat komt omhoog. Draai het sleutelgat zodat je de speciale sleutel omlaag kan schuiven.

Nu draaien in de andere 2 gaten ook sleutelgaten omhoog, draai de sleutelgaten in de juiste positie.  

Nu de andere 2 speciale sleutels vinden. Links en rechts zie je een ronde paal op de kast, beide hebben ringen om die paal.  

Zoom in op de linkerkant, de ringen zijn in elkaar geschoven.

Onderaan zie je een koperen schijf, draai aan de schijf en de ringen schuiven omhoog.

Onder de koperen ring gaat een deurtje open, pak het metalen voorwerp eruit.  

Dit is 1 van de speciale sleutels, als de sleutel eruit is dan gaat een klep daaronder open. Pak de vleugel sleutel Je hebt dan een sleutel met vleugels.  

Zoom dan in op het onderste deel van de kast, in het midden.  

Sleep dan de sleutel met vleugels naar de zwarte rol, 

draai die sleutel naar binnen en dan gaat een vakje daaronder open. Pak de laatste speciale sleutel, 

Zoom uit en zoom dan in op de stang met de sleuven. Pak dan 1 van die sleutel en sleep die naar de juiste kant, duw die sleutel dan naar beneden.  

Sleep dan ook de andere sleutel naar de stang en duw ook deze naar beneden.  

Er gaat een klep open, trek de klep verder open en een kistje met edelstenen komt omhoog.

De edelsteen aan de voorkant is anders, draai die edelsteen en het dak gaat open.  

Pak het voorwerp wat daarin ligt, het is een bronzen D.  

Bekijk deze in je inventaris, je moet de letter nog uittrekken en draaien. Je hebt dan een voorwerp met een tandwielmechanisme.  

Ga naar het prieel en ga dan naar het verleden.  

Loop over het pad en ga dan naar rechts door de poort, 

Je komt bij de ladder annex hijstoestel. Rechts naast het apparaat staat een hendel, trek de hendel 1x naar links en de ladder draait naar links.  

Tegen het gebouw staat een steiger, nu de ladder gedraaid is klim je naar boven.  

Bovenop de steiger ligt een draaihendel, pak die hendel.  

Ga weer naar beneden (rechts klikken), trek de hendel naar rechts en de ladder wijst dan weer in de richting de engel.  

Zoom dan in op het onderste deel van de ladder, rechts naast de ladder zie je een as waar de draaihendel op past. Sleep die hendel naar die as, 

Draai de hendel linksom en de ladder zakt omlaag. Je stopt als de ladder het beeld raakt, je krijgt vanzelf de draaihendel weer in je inventaris.

Ga over de ladder naar het beeld, de haak aan het touw zit vast aan het beeld.  

Sleep de koepel-hendel naar de haak, draai aan de hendel en de haak gaat open. 

Het touw met de haak hangt omlaag. Aan de andere kant van het beeld staat een hijstoestel.

Zoom 2x in op dat hijstoestel,

 je ziet een metalen koker om de paal. Er zit ook een wiel met spaken vast aan die koker.  

Draai dat wiel linksom, je ziet dan de haak met het touw boven het blok beton hangen.

Het blok beton blokkeert het prieel. Als je het wiel niet verder kan draaien, valt er een klem omlaag zodat het hijstoestel op deze plaats wordt geblokkeerd. Bovenaan de metalen koker zie je een bolvormig rooster, als het wiel geblokkeerd is dan klapt het rooster open. Je ziet een as, sleep dan het draaiwiel naar die as.  

Draai de hendel linksom totdat de haak op de grond ligt, bij het blok beton.  

Zoom uit en zoom dan in op het blok beton, sleep de haak naar de lus in het touw.

Draai naar de ander kant van de haak en draai aan de hendel en de haak sluit.  

Nu kan je het blok beton ophijsen. Zoom uit en zoom dan in op het mechanisme van het hijstoestel.  

Draai de hendel rechtsom en het blok wordt opgehesen.  

Dan gaat het even vanzelf verder, je bent weer in het heden en je ziet het blok verdwijnen. Ga dan het prieel weer in, zoom in op het draaiwiel bij de tafel.

Zoom nog verder in op de gebogen hendel, trek die hendel naar links en het prieel draait naar links.  

Je staat nu voor het pad naar de deur van de uitgang van het labyrint. Ga naar die deur en zoom in op de houten grendel.  

Links van die grendel zie je een luikje, zoom daarop in en trek de 2 kleine grendels naar links.

Trek het luikje verder open en daar is plaats voor het onderdeel van het tandwielmechanisme.  

Sleep dat onderdeel daar naar toe en trek het naar boven, het luikje gaat dicht.  

Ook zijn de 2 blokkeringen bij de houten grendel nu weg. Schuif de grendel naar rechts en de deuren gaan open.  

 Je vindt daar Leonardo Da Vinci, er volgt nu een toespraak van Leonardo, je moet wel een aantal keer klikken om het hele gesprek te horen.  

  Hoofdstuk 3 Corte Vecchia

2020: Walkthrough door: Dick Leeuw en Louis Koot

Tekst door Dick Leeuw. Screenshots door Louis Koot