Röki

2020: Walkthrough door: Louis Koot

 Tekst en Screenshots door Louis Koot

Je kunt Röki kopen op Steam maar gelukkig ook op  gog.com    Ik heb versie 1,07 en heb geen problemen gehad met de game

NB: Tove moet heel veel doen en ze moet dat doen in diverse gebieden. Ze zal ook steeds heen en weer moeten tussen de verschillende gebieden hier in het Diepe Bos. Je hebt nu als speler veel vrijheid om dingen te gaan doen. Er is niet een vaste volgorde waarin je de dingen moet doen. Mijn walkthrough vertelt je hoe ik het heb gedaan maar dit is geenszins de enige manier waarop je het allemaal kunt doen. Je kunt best de dingen in een andere volgorde doen als jij dat beter en logischer vindt.

Hoofdstuk 6: Het Diepe Bos: Deel 5: De Beer en de Spin en het Beer Visioen

A: De Beer Guardian

We zijn terug in de kerk. Loop omhoog door de zaal maar ga dan  eerst nog even de linksvoor grafsteen bekijken. 

Dit is de steen van Karl Karlsson met als jaartal 1623. Op de steen zie ook een wassende maan.

Loop door naar achteren en duik dan door het gat in de vloer omlaag naar de kelder.  Zoom weer in op de beer, achter de kerkklok

Beer puzzel 1 deel 2:

Onder de beer zijn 4 gaten in de muur en onder de 4 gaten zie je ook de wassende maan. Toen je in hoofdstuk 4 de 1e keer hier was zaten er in 2 gaten een vierkante steen met daarop 3 stippen en 2 stippen. Als je toen die 2 stenen niet hebt gepakt dan steken ze nu nog in die 2 gaten. Hier in de kelder heb je toen ook de steen met 1 stip gevonden en de steen met 6 stippen heb je in het hol van de Nokken gevonden.

Je hebt dus nu 4 stenen met daarop 1 stip, 2 stippen, 3 stippen en 6 stippen. Boven in de vloer van de kerkzaal heb je de grafsteen van Karl Karlsson bekeken. Op die grafsteen staat een wassende maan en het jaartal 1623. De wassende maan op de grafsteen van Karl Karlsson verwijst dus naar de wassende maan hier bij de 4 gaten. Met de 4 stenen kun je dus het jaartal 1623 maken want 1 stip = 1, 2 stippen = 2, 3 stippen = 3 en 6 stippen = 6

Je moet dus nu de 4 stenen hier in de juiste volgorde in de 4 gaten plaatsen en dat is dus het jaartal 1623. 

Plaats dus de 4 stenen nu hier in de 4 gaten zodat ze het jaartal 1623 vormen.

Het stuk muur zakt dan in de grond

Loop door de opening en dan de trap af en ga dan naar rechts en........Tove beland in de Beren Zaal.

Beer puzzel 2:

In het midden van de zaal  is een cirkel op de vloer. Ga op midden op de cirkel staan om dat stuk van de vloer in close-up te zien. In het midden van de cirkel steken 4 ronde gaten A, B, C en D.  In  gat B steekt een ronde steen. De gaten A, C en D zijn leeg. Begin er mee om de ronde steen uit gat B te pakken. Alle 4 gaten zijn  dan leeg.

Tove heeft dan 4 van die ronde stenen in haar rugzakje. Op elk van deze 4 ronde stenen zie je stippen en een lijntje. Op de vloer zie je ook een lijn tekening maar de 4 gaten zijn 4 ontbrekende stukken in die lijn tekening. Die ontbrekende delen van de tekening staan dus op de 4 ronde stenen. De lijn tekening op de vloer is dezelfde tekening als van het sterrenstelsel die je moest herstellen in de wolven kloof.Je moet dus nu de 4 ronde stenen elk in het juiste gat plaatsen. 

In dit screenshot heb ik de 4 stenen gemerkt als A, B, C, D. Plaats steen A in gat A, steen B in gat B, steen C in gat C en steen D in gat D en......

......De tekening op de vloer is dan herstelt en.......

.......Tove zakt op de midden cirkel een heel eind omlaag en.....

........we belanden in de

 Beer Grot

Ga over de lange stenen brug en klim dan verder omhoog tot Tove bij slapende Beer terecht is gekomen

Voor de Beer staat weer een Hoorn maar blijf er nog even van af. Dit is de Beer Guardian Jötunbjörn maar ook hij is in diepe slaap vanwege zo'n Nattamare Parasite. 

Probeer de Nattamare Parasite te pakken maar dat lukt Tove nu niet

Ga terug naar de hoorn. Tove kan de hoorn niet blazen omdat het ding is overwoekerd door spinnenrag. 

Hak het spinnenrag weg met de dolk en probeer dan de hoorn te blazen, maar.....

........Een wel erg enorme witte spin duikt nu op. Dit is Widow Drau en ze heeft wel trek in een lekker mals mensen kind.

Drau grijpt Tove en we schakelen nu weer even over naar:

Utangard

Röki's transformatie naar mensen kind begint al enige vorm te krijgen

Maar mamma Rörka geraakt weer ietwat uitgeput dus ze neemt even pauze waarin ze dan door een raaf op de hoogte wordt gesteld van wat er met Tove is gebeurd, en dit blijkt allemaal volgens Rörka's plan te verlopen. Röki heeft honger en stopt wat voetdsel in zijn mond maar hij gunt Lars ook wel wat te eten Je moet nu een paar keer wat van dat paarse spul pakken en dan aan Lars geven via de grijphand en de linksafpijl. Je moet dit een keer of 3 doen.

Na 3 keer heeft Rörka er genoeg van en gaat ze verder met het ritueel en we schakelen dan terug naar Tove.

B: Kristallen Tomte Grot: 

Spin Drau verjagen: We doen het met spiegels

Drau heeft Tove ingekapseld en ze hangt als een cocon aan een draad. Naast Tove hangt de Chief grot kabouter (Tomte) en er volgt een lang gesprek tussen Tove en de Chief, dus luister goed naar dit gesprek. Tove is al haar spullen kwijt maai rechtsonder zie je de Dolk maar die is onbereikbaar voor Tove

De witte Weduwe duikt dan op. De Chief vertelt dat Drau bang is voor Licht en dat Tove gebruik moet maken van de kristallen in de grot om het licht te reflecteren om de spin te verjagen

De Chief tovert dan een lichtstraal te voorschijn en hierdoor schiet de witte weduwe omhoog. 

Met zijn laatste restje toverkracht zorg de Chief ervoor dat Tove los raakt en ze stort omlaag maar beland veilig op haar voeten op de grond van deze enorme grot. Spin Drau komt echter ook omlaag gezakt en ze blokkeert Tove's pad naar links. Een lichtstraal schiet rechts omhoog. Achter Tove hangt een spiegel en in de lichtstraal zie je spiegel ophangpunt A

Pak de spiegel. In inventory zie je dat deze spiegel naar links beneden gericht staat. Plaats de spiegel nu op het ophangpunt A en.......

....de spiegel buigt de verticale lichtstraal horizontaal naar de Spin en hierdoor vlucht de Spin omhoog. De lichtstraal stopt bij een kristal

Tove kan nu doorlopen naar links dus doe dat. Tove komt dan eerst bij de klimstenen 1. Dus is het centrale deel van de grot en hier hangt ook de spin, maar die hangt nu dus hoger

Loop verder naar links. Je komt dan eerst bij Spiegel Ophangpunt B en dan bij de klimstenen 2. Helemaal links is dan Spiegel ophangpunt C en Luik 1. 

Open Luik 1 en.....via luik 1 komt nu ook een lichtstraal naar binnen en ook deze straal gaat naar het kristal

Loop terug naar rechts en door naar Ophangpunt A. Pak nu de Spiegel weer van A. Hierdoor gaat nu deze rechter straal weer verticaal omhoog

Loop terug naar klimstenen 2 en klim nu via deze stenen omhoog en.....Tove bereikt de 2e spiegel die hangt op ophangpunt B. Pak de spiegel. Deze spiegel is rechts omlaag gericht

Klim terug naar de grond en loop terug naar klimstenen 1

Klim via de klimstenen 1 omhoog. Als Tove stopt met klimmen kun je nog verder omhoog of naar rechts. Links zie je ophangpunt D achter Luik 2. Rechts is ophangpunt E achter luik 3. De vrolijke Weduwe hangt  iets boven  de luiken 2 en 3. De luiken 2 en 3 zijn echter dicht en Tove moet ze openen, maar dan moet ze eerst de Weduwe hoger op krijgen.  Klim nu naar rechts en........

......loop door naar ophangpunt E

Hang nu  je linksomlaag spiegel op ophangpunt E en......de verticale lichtstraal buigt nu af naar Luik 3, maar luik 3 is nog dicht

Klim via de stenen terug naar het midden. 

Tove durft niet verder omhoog te klimmen vanwege onze vrolijke Weduwe die daar hangt, dus klim terug omlaag naar de grond

Terug beneden loop je naar links tot je Tove bij ophangpunt B hebt staan. Hang een linksomhoog spiegel op B en....de linker lichtstraal gaat dan vanaf B hier omhoog naar ophangpunt D

Klim dus weer via de klimstenen 2 omhoog naar ophangpunt D en hang je overgebleven rechtsomlaag spiegel op D en.......de lichtstraal buigt nu af naar Luik 2

Klim weer omlaag en loop terug naar B. De witte weduwe is inmiddels ook helemaal om laag gekomen , dus pak de spiegel terug van B. De spin schiet nu weer omhoog

Klim via klimstenen 1 weer om hoog en dan weer naar rechts, naar ophangpunt E. 

Pak de spiegel terug van E. De rechter straal schiet weer verder omhoog. Klim terug tot het punt onder de spin en.......

.......klim dan verder terug omlaag naar de grond en ga dan rechts naar ophangpunt A

Hang de spiegel die je zojuist van E hebt gehaald nu hier op A en.....de straal buigt weer horizontaal naar het kristal en hierdoor schiet de spin weer iets verder omhoog

Klim via de klimstenen 1 weer omhoog maar klim nu verder omhoog tot Tove tussen luik 2 en luik 3 in hangt.

Ga dan eerst naar links en maak dan luik 2 open.......

....klauter dan terug naar rechts ben door naar luik 3 en maak luik 3 nu ook open

schuif terug naar het midden  en klim terug naar de grond

Pak de spiegel terug van A

Klim via klimstenen 1 terug naar ophangpunt E

Hang de linksomlaag spiegel op E en......de straal schiet dan  nu door het geopende luik 3.

Klim terug naar de grond en hang de linksomhoog spiegel op B en.......

...de linker straal schiet omhoog en gaat dan via de spiegel op D door luik 2. De beide stralen raken elkaar via de luiken 2 en 3 en hierdoor vlucht de weduwe nog verder omhoog. Klim nu via klimstenen 1 omhoog tot boven de lichtstraal en dus voorbij de luiken 2 en 3. . Klim verder totdat Tove net onder de spin hang. Links zie je dan luik 4. Luik 4 zit dicht. Rechts zie je de dolk

Ga naar links, naar Luik 4. Open Luik 4. Op het plateau boven luik 2 hangt een Tomte kabouter. 

Schuif Tove terug naar het midden en klim dan omlaag tot Tove net onder luik 4 stopt. 

Ga dan naar links en Tove klimt dan naar het plateau waar die tuinkabouter hangt.

Tove kan de kabouter nu niet bevrijden want ze heeft haar dolk nog niet terug. Loop door naar links en Tove bereikt dan ophangpunt F. Helaas heeft Tove nu geen spiegel die ze hier op F kan hangen dus ze moet eerst even terug naar de grond om er de spiegel van B terug te pakken. Maar je weet nu in ieder geval wel waar ophangpunt F is.  Klim dus nu helemaal weer terug naar de grond

Terug op de grond pak je de spiegel terug die je hier eerder op B hebt gehangen. Loop dan door naar C en hang de spiegel op C. 

De linker straal schiet nu vanaf C recht omhoog. Klim via klimstenen 2 naar D en pak de spiegel van D en klim terug naar de grond

Klim via klimstenen 1 terug omhoog naar de Tomte kabouter die boven luik 2 hangt

Loop door naar ophangpunt F en hang de rechtsomlaag spiegel op F

De linker straal wordt door F omgebogen en schiet door luik 4 naar het kristal en hierdoor vlucht de weduwe weer verder omhoog en je ziet dan heel even luik 5, boven luik 4. 

Klim terug naar E en pak de spiegel van E. De rechter straal schiet weer omhoog

Klim terug omhoog tot het punt waar je naar links naar de Tomte en F kan klimmen maar ga daar nu naar rechts en.....

.....Tove heeft dan ophangpunt G bereikt. Hang de linksomlaag spiegel op G en.......

De jolige Weduwe vlucht naar het Dolk platform en zal daar nu ook blijven. De spin zit nu op gelijke hoogte met Luik 5 

Klim weer in de klimstenen en klim omhoog tot Tove naar rechts kan klimmen, naar de dolk. Pak de Dolk

Tove heeft nu niet alleen haar dolk terug maar ook al haar andere spullen die ze nog in haar rugzakje had toen ze werd gegrepen door de weduwe.  

Klim weer omlaag naar de hangende Tomte kabouter en bevrijd de kabouter dan nu met behulp van je terug veroverde dolk

De bevrijde Tomte verdwijnt via een gat in de grot wand. Klim weer omhoog  en klim n u helemaal door naar Luik 5

Probeer luik 5 te openen maar dat gaat niet omdat luik 5 vastgekleefd zit met het kleverige spinrag van de witte weduwe. Dus hak het spinrag uit de weg met de dolk 

Open dan luik 5 en zie wat er gebeurt......

........de lichtstraal blaast weduwe Drau nu totaal uit de weg........

Klim verder omhoog en  dan naar links en Tove is dan boven bij de uitgang.  Loop door naar de uitgang.

Links staat een  Tombe en nog verder links hangt een Tomte en de Chief Tomte duikt hier nu ook op.

Ga praten met de beide Tomtes bij de uitgang en bevrijd dan die hangende tombe, die dan verdwijnt

De steen in de uitgang is een liftsteen. Ga op de steen staan en.......

.......de 2 Tomtes proberen dan de liftsteen omhoog te krijgen met hun toverkracht maar hun kracht is nog niet sterk genoeg

Inmiddels is die 3e Tomte ook opgedoken dus praat daar ook mee en ga dan weer op de steen staan en.....

......ook de gezamenlijke kracht van 3 Tomtes is nog niet genoeg om Tove omhoog te tillen. Er moet nog een Tomte bijkomen

Ga terug naar de klimstenen en klim verder omhoog en......Tove bereikt dan de 4e Tomte. Bevrijd ook deze Tomte met je dolk

Klim terug naar de uitgang en praat met de zojuist bevrijde 4e Tomte om ook zijn medewerking te verkrijgen

Ga weer op de steen staan en......de kracht van 4 Tomtes is genoeg en........

......Tove geraakt uit de Kristal Grot en ze is terug bij de nog altijd slapende Beer.

C: Blaas de Beer wakker

Helaas.....Tove's geluk is van korte duur want........de Merry Widow duikt op en is van plan om Tove alsnog op te eten.

Ren naar links en dan naar de Hoorn en blaas nu op de Hoorn en........

Beer wordt nu wakker en......Beer vreet de spin op.......Je hebt een nieuwe Badge verdient

Er volgt een  gesprek tussen Tove en de Beer en uiteindelijk kun je dan die Nattamare Parasite uit de kop van de Beer gaan trekken, dus doe dat.

.......en.....De Nattamare Paradise tovert Tove nu in het:

D: Beer Visioen

In het visioen is Tove terug in haar ouderlijk huis, maar het huis is een zooitje

Loop naar links en......halverwege gaat het kelderluik in de vloer open, dus duik door het geopende luik omlaag naar de kelder

In de kelder beweeg je Tove naar rechts. Pak het witte laken en.......een piano komt tevoorschijn. Het witte laken heeft Tove opgeborgen in haar rugzak

Tove mijmert even over een deuntje dat zij en haar moeder op deze piano hebben gespeeld maar ze is vergeten hoe dat deuntje ook alweer gaat en dan verandert de kelder. Er is nu alleen de piano en 3 deuren A, B, C. Deur A brengt Tove op zolder, deur B brengt Tove in de huiskamer en deur C brengt Tove buiten op de waranda. Het is de bedoeling dat Tove zich het deuntje herinnert dat haar moeder haar heeft geleerd op de piano

Stap door deur A en.......Tove beland op zolder. Tove is groot maar alles op zolder is klein. Op de vloer zit een piepkleine Lars. 

Loop door naar links en pak dan de piepkleine Wind chimes die daar op de vloer ligt

Terug door deur A naar de piano en dan door deur C naar de buiten waranda. Papa Hendrik zit buiten op de waranda in zijn schommelstoel. Bij het raam hangt een klok aan de gevel.  Links van Hendrik staat een radio. Rechtsboven Hendrik hangt de stang waar de Wind Chime aan hing. Voor Hendrik staat een dampende kop koffie en een bord met kaas op de vloer.

Loop naar Hendrik en hang dan de Wind Chimes aan de stang

Pak het dampende Kop Koffie en pak ook het Kaasbord

Loop de hoek om en naar de voordeur. Bij de voordeur staat een lege bloempot. Pak de bloempot

Terug naar Hendriekes en naar de radio. Klik op de radio en blijf dit doen totdat je het weerbericht hoort dat zegt dat er om 12.45 harde wind zal gaan waaien

Ga naar de klok en klik op de klok

Je moet nu de wijzers van de klok op 12.45 draaien. De kleine wijzer zet je op XII en de grote wijzer zet je op IX en.....

...er gaat wind waaien en de wind brengt Tove een Muziekpapier. Pak het muziekpapier. 

Terug door deur C naar de piano en dan via deur B naar de huiskamer. Rechts naast de deur staat de drinkbak van kat Stoker. 

Giet de dampend hete koffie in Stoker's drinkbak

Links van de deur zit het muizenhol in de muur. Plaats het Kaasbord voor het muizenhol op de grond. De muis komt uit het hol om de kaas op te eten.

Loop naar links.  Stoker staat begeerlijk naar de parkiet in de vogelkooi te staren. Gooi het witte laken over de vogelkooi en.....

....Kat Stoker richt nu zijn aandacht op de muis en springt er via de tafel naar toe en hierdoor valt een kookpot op de vloer. 

Een 2e muziekpapier valt hierdoor ook op de vloer. Pak het 2e muziekpapier

Loop naar rechts en pak de kookpot, die door Stoker op de vloer terecht is gekomen

Terug door de deur naar de piano en dan weer via deur A naar zolder. Piepkleine Lars zit bij het piepkleine vloerkleedje op de grond. 

Geef Lars de bloempot, het lege koffiekopje en de kookpot en.....

...Larsje trommelt een deuntje op de 3 items en hierdoor komt het 3e muziekpapier aangevlogen. Pak het 3e muziekpapier

Terug naar de piano en plaats nu al je 3 muziekpapieren op de piano en.....

.....kijk naar de herinnering van Tove en.....

....het visioen is dan voorbij en we zijn  terug bij de Beer. Er volgt nog een gesprekje met de beer en Tove heeft dan nu ook de 2e Nattamare Parasite in haar rugzakje.

Tove heeft nu de 3 items die nodig zijn voor het brouwen van het ontzichtsbaarheidsmasker.....

Volg dus de route terug naar de Berenzaal/grot en.....

...ga dan via de trap in de rechter hoek omhoog en......via  Karl Karlsson's grafsteen beland Tove terug in de kerkzaal

Verlaat de kerk en keer via de Waytree en de Moeder Boom terug naar Het Vergiftigde Bos

Hoofdstuk 7: Het Diepe Bos: Deel 6: Het Vergiftigde Bos deel 2:

2020: Walkthrough door: Louis Koot

 Tekst en Screenshots door Louis Koot