Nancy Drew 6:

The Secret of the Scarlet Hand

2003: Walkthrough door: Louis Koot

Deze walkthrough is geschreven voor een Senior Detective.

Ten behoeve van de duidelijkheid in de walkthrough heb ik, in de "Game Setup" de functie "Auto Move" uitgezet. Dit betekend dat je dan niet vanzelf linksom of rechtsom draait als je de cursor in het spel aan de linkerkant of de rechterkant van het scherm plaatst. Je moet dan klikken met je muis om te draaien. Ik vond dat automatische gedraai maar lastig. Ik zal dus steeds vermelden hoeveel keer je dan steeds moet klikken

In het spel loopt de tijd steeds door. Dit kan betekenen dat bepaalde personen waar je mee moet praten er op bepaalde momenten niet zullen zijn. In Nancy's hotelkamer kun je de tijd in het spel "doorschuiven" via de wekker. Je zult dit echt een paar keer moeten doen in het spel. In de walkthrough behandel ik Nancy's hotelkamer op het moment dat het echt nodig is om daar voor de eerste keer naar toe te gaan.

Als ik in de walkthrough zeg, ga links of ga rechts, dan betekent dat, dat je de rechtsaf of de linksaf pijl moet klikken Met UITZOEMEN bedoel ik in de walkthrough dan de AchteruitPijl die je onderaan in je scherm krijgt als je ergens op in bent gezoomd.

Je moet met meerdere personen praten in dit spel en vaak met dezelfde personen verschillende gesprekken voeren, ook telefonisch. Je krijgt vrijwel steeds dan meerdere gespreksopties waaruit je kunt kiezen. Jouw keuze bepaalt dan vaak hoe het gesprek verloopt en ook of er daarna dan de dingen gebeuren die zouden moeten gebeuren. Alhoewel ik in de walkthrough vertel welke zinnen jij in de diverse gesprekken moet gebruiken, kun je beter eerst steeds saven voorafaangaande aan een gesprek.

Deel 1: De 5 Taken

Begin: Museum

Het spel begint met Nancy die een door haar geschreven brief aan haar vader hardop voorleest. Nancy is momenteel "Between Cases" en heeft dus niets omhanden. Gelukkig heeft een vriend van haar vader, Franklin Rose, haar het baantje van assistent curator bezorgd bij het Beech Hill museum in Washington DC. Het museum is momenteel voor het publiek gesloten omdat het wordt gereedgemaakt voor een tentoonstellong over de Mayan Cultuur en het topstuk van deze tentoonstelling zal een antieke Monolith zijn met daarop een aantal Glyphs.

Als het spel begint ontmoet Nancy haar chef in de tentoonstellingshal. Dit is Joanna Riggs en zij toont aan Nancy het snijwerk van jade van Koning Pacal. Hierna gaat het gesprek verder in Joanna's kantoor. Joanna legt het een en ander uit aan Nancy en dan krijg je 2 gesprekkeuzes. Kies de tweede optie: "If there's one thing I'v learned from my father…."

Joanna verteld Nancy dan dat er in het lab een lijst met TE DOEN taken op haar ligt te wachten. Volg dan gewoon alle mogelijke gespreksonderwerpen en je leert iets over Taylor Sinclear, die kunstinkoper voor het museum, Hendrik van der Hune, de vertaler en Alejandro del Rio, de Mexicaanse culturele attaché. Vraag ook even door over hiëroglyfen en over de Monolith.

Na dit eerste gesprek kijk je dus naar Joanna's bureau en Joanna staat er rechts naast. Hou je cursor tegen de rechterrand van het scherm en je cursor wordt dan een setje draaipijlen. Klik nu 11 maal met je muis om rechtsom te draaien tot dat je een klein tafeltje ziet staan in de hoek van de kamer, links van de grote boekenkast. Ga dan 1 maal vooruit naar dit tafeltje en zoem in op de tijdschriften die erop liggen. In je scherm verschijnt dan het "Art in the Americas" tijdschrift. Klik erop om het te openen. Het bevat een lang interview met Prudence Rutherford. Klik op pagina 27 om door te bladeren. Klik dan op pagina 28. Nancy zal dan opmerken: "Topeka Commission for the arts….How cultural". Nu kun je de rest van het tijdschrift dan ook doorbladeren. Heb je dat gedaan klik dan steeds op de linkerpagina's om het tijdschrift weer te sluiten en zoem dan 2 maal uit.

Rotunda

Draai dan 6 maal linksom tot naar de deur en ga 1 maal vooruit en open de deur dan via de deurknop. Stap 1 maal vooruit de centrale hal binnen. Recht voor je is dan de kaartjesverkoop balie, maar draai je eerst eventjes helemaal mom terug naar de deur van Joanna's kantoor. Links en rechts van de deur hangt er een naambord aan de muur. Zoem in op het bord dat rechts naast de deur hangt. Hierop staan de namen van de donateurs aan dit museum vermeld. Zoem in op de onderste helft van dit bord. Nancy merkt op: "Topeka commission for the arts-thats the organization Produnce Rutherford works for".

 Zoem 2 maal uit en draai me weer om. Ga nu 2 maal vooruit naar de kaartjesverkoopbalie en zoem in op het stapeltje plattegronden dat links op de balie ligt. In je scherm krijg je nu een exemplaar van de "a Travelers Guide to Beech Hill Museum". Je ziet er het symbool van de Mayan God Ekahau op, dat is de God van de Reizigers. Open de gids en de binnenpagina blijkt een plattegrond te zijn van de grote tentoonstellingsruimte. Ook hier zie je 2 afbeeldingen van Maya Goden. Rechtsboven is dat de God Kukulcan, de God van de Wind en rechts beneden Xaman, de God voor het Noorden. Op deze plattegrond zie je verder dat jij momenteel in de Rotunda bent.

Sluit de plattegrond en zoem 2 maal uit. Ga nu 2 maal vooruit, links van de balie en je staat achter de balie. Links is een kast met een dubbele glasdeur en daarin staan de koptelefoons die de bezoekers kunnen huren om tijdens hun tour door het museum er ook gesproken uitleg bij te krijgen. Zoem in op de glasdeuren van deze kast. Klik op de knop van het linkerdeurtje. Hela…er is geen knop dus je kunt de kast niet openen. Zoem uit. Rechts van je zie je nu een lade zitten onder de balie. Zoem in op deze lade en open de lade dan. Klik dan in de lade op het ladebakje om deze op te tillen. Er liggen 3 stapeltjes kaarten onder in de lade. Klik op het voorste stapeltje en er verschijnt nu zo'n kaartje in je scherm. Het is een zgn. Tempelkaart. Bemerk het symbool van de God Bih op, het is de God van de Weg.

Klik op de kaart om deze in je inventory te plaatsen. Sluit het ladebakje en vervolgens de lade en zoem uit. Draai je dan om en ga 1 maal vooruit en dan links. Je kijkt nu naar de grote dubbele Gouden Deuren. Dat is de in -en uitgang van het museum en als je door deze deuren gaat dan kom je in het Metrostation. Maar dat komt later. Links van deze Gouden Deuren is een nis met daarin een groot rood spandoek over de aanstaande tentoonstelling. Ga 1 maal vooruit deze nis in. Links ligt hier een papier op de vloer dat als een papieren vliegtuigje is opgevouwen. Zoem 2 maal in op dit papier en klik er dan op om het open te vouwen. Lees het door, dus klim op de bovenste helft. Het is een Leencontract tussen de Republiek Mexico en het Beech Hill Museum aangaande de uitleen aan het museum van de Monolith. Zoem uit en je ziet dan de handtekening van Joanna Riggs onder het contract staan maar je ziet ook dat de handtekening van de Mexicaanse Culturele Attaché nog niet onder het contract staat. Zoem uit en het contract verdwijn je inventory in Zoem nog 2 maal uit en je kijkt weer naar de Gouden Deuren.

Het wordt de hoogste tijd om nu serieus aan het werk te gaan. Draai je nu 8 maal linksom en ga dan 4 maal vooruit door de trap gang omlaag en je staat dan in de grote tentoonstellingszaal. Hier worden, links en rechts in nissen, dus de Mayan Artifacs tentoongesteld. We zullen ze later stuk voor stuk moeten bekijken. Helemaal achterin de zaal staat de grote Mayan Piramide. Ga 5 maal vooruit tot je onderaan de piramide staat en draai dan rechts. Je ziet een deur in de muur.

Laboratorium

Ga 3 maal vooruit naar deze deur. "Employees only" lees je op deze deur. Open de deur via een klik op de deurknop en ga dan 1 maal vooruit het halletje in. In dit halletje zijn 2 deuren. De deur links gaat naar de "shipping and receiving" ruimte, de deur rechts is de deur naar het laboratorium. Zoem in op de laboratorium deur en open deze dan via een klik op de deurknop. Ga dan 1 maal vooruit het laboratorium binnen. Blijf eventjes staan. Aan 3 muren van het lab loopt één lange werktafel met lades erin en spullen er op. Draai naar links. Je ziet een jongeman zitten aan een deel van de werkbank. Hij heeft een stofkapje voor zijn mond en is bezig met het werken aan een artefact. Klik op deze jongeman om even met hem te praten. Hij stelt zichzelf voor als Hendrik van der Hune en dit is dus de Hendrik waar Joanna het ook al over had. Uit de 2 mogelijke antwoorden kies je nu de tweede mogelijkheid: "That's right, I'm Nancy Drew……." En hierna volg je gewoon alle mogelijke gespreksoptie en dan sluit je het gesprek af.

Draai dan linksom en je ziet, rechts van de deur, een bureau staan. Dat is Hendriks bureau. Ga daar naar toe. Rechts van het bureau staat een grote radio op een tafel. Zoem daar 2 maal op in. Het is een "Kremercom Morse HAM radio" waarmee Morse Code berichten kunnen worden ontvangen en verzonden. Als je op de aan/uit knop klikt zal Nancy zeggen dat ze beter eerst toestemming zal vragen. Zoem 2 maal uit en zoem dan in op de rij boeken die op Hendriks bureau staan. Links in de rij boeken kun je op een boek klikken en dan verschijnt het Manueel van die Morse Radio in je scherm. Blader het even snel door. 

Naast de gebruiks instructies lees je in dit boekwerk ook de complete verklaring van alle Morse Code letters. Sluit het boekje en zoem uit en klik dan op het kaartje dat op het bureaublad ligt. Het is een kaartje van het "Chaco Canyon Cultural Centre" en je leest er een naam op : "Sheila Schultz" en een telefoonnummer: 1-505-555-1222. Wel, je kunt hier verder niets mee dus zoem uit het bureau en draai verder linksom en je ziet, links van de toegangsdeur, nog een bureau staan. Dat is Nancy's bureau. Ga 1 maal Vooruit naar dit bureau. Er liggen/staan een aantal dingen op het bureau. Links op het bureau ligt een boek en rechts staat de telefoon. Links naast de telefoon ligt een klipbord met daarop een papier en rechts naast de telefoon zit een gelig papier vastgeplakt op het bureaublad. Zoem 1 maal in op de telefoon en zoem dan 2 maal in op het klipbord. Er verschijnt dan een paars briefje in het scherm. 

Dit is je LIJST MET TAKEN die je moet uitvoeren. Joanna heeft je al verteld dat er zo'n lijst op je bureau zou liggen.

Bekijk de taken even. Je ziet dat er nog 5 taken niet zijn doorgestreept. Dat zijn de taken die jij moet doen, het zijn:

 • Taak 1 = Je moet een Aardewerk pot/vaas in elkaar zetten. Dus je moet van de scherven weer een complete vaas maken.
 • Taak 3 = Deze heeft PRIORITEIT: Je moet de handtekening van Alejandro Del Rio op het leencontract zien te krijgen.
 • Taak 4 = Je moet bij één van de leveranciers papier en stickers enz bestellen.
 • Taak 5 = Blijkbaar is er wat mis met de gesproken verhaaltjes bij de tentoongestelde items in de tentoonstellingszaal. Bij sommige items wordt het verkeerde verhaal verteld. Jij dient dit weer in orde te brengen.
 • Taak 6 = dus in de tentoonstellingszaal dien je de genummerde Mayan artefacten opnieuw te ordenen.
 • Op dit TE DOEN lijstje is je cursor een pen. Als je één van de 5 taken hebt gedaan, dan kom je hier terug en dan streep je deze taak hier op het papier door met de pencursor.

Taak 4

Zoem uit en zoem dan in op het papier dat vastgeplakt zit op het bureaublad. Dit blijkt een lijst te zijn van leveranciers die spullen/diensten leveren aan het museum. De tweede naam van boven is die van Silvio's en dit is een leveranciers van papierwaren en stickers. Noteer het telefoonnummer: 555-9963 en bemerk ook het accountnummer op"BH119K" en zoem dan 2 maal uit. Wel, laten we gelijk dan maar TAAK 4 even afhandelen. Zoem weer in op de telefoon en klik dan op de hoorn. Je hoort dat je geen Voicemail berichten hebt en dat je een 9 moet draaien voor een buitenlijn. Dus klik op de 9 toets en toets dan 555-9963 in. Silvio meld zich. Geef de volgende antwoorden:

 • "I'd like to place an order please
 • " Yes, I think so. We have an account number"
 • "BH119K"
 • Silvio kan echter zijn oren niet geloven.
 • "That's right. I'm the new deputy curator"

Silvio schiet nu in een stuip. Hij weigert nog zaken te doen met het Beech Hill museum omdat het museum al geruime tijd zijn rekeningen niet meer heeft betaald. Silvio verteld dat hij de uitstaande rekeningen door een incassobureau lat invorderen. Silvio verbreekt dan kwaad de verbinding.Wel, dat is mooi dan. Hoe moet je nu Taak 4 uitvoeren? 

Zoem 3 maal uit en zoem dan in op het dikke boek dat links op het bureau ligt. Open dan de bovenste lade en pak er de Deurknop uit. Klik op de knop om deze in je inventory te zetten. Er ligt een snoepwikkel in de lade, onderin. Klik op deze snoepwikkel. Het is een Kroko Kringle snoepwikkel. Waarom zou je voorganger, Sonny Joon, deze wikkel bewaard hebben? Het is vast belangrijk dus schrijf de naam "Kroko Kringle" maar eventjes over. Zoem uit en de wikkel verdwijnt terug in de lade. Bovenin de lade ligt Sonny Joon's agenda. Klik hierop om de agenda in je scherm te krijgen. 

Open de agenda en blader het door. Op pagina 5 en 6 zie je Sonny's notities en tekeningetjes aangaand je Taken 5 en 6. Lees het door en teken de twee tekeningetjes precies over. Het zijn een tekening van de museum tuin en van de grote tentoonstellingshal. Bemerk de letters A t/m O op die in de beide tekeningetjes staan. Deze corresponderen dus met de tentoongestelde artefacten in de tuin en de grote tentoonstellingszaal. Sluit de agenda en sluit dan de lade en zoem dan 2 maal uit.

Draai 8 maal linksom en je kijkt dan naar de lange werktafel tegen de lange achtermuur. Je ziet er een groot apparaat op staan. Het apparaat doet je denken aan een oude radio. Ga 1 maal vooruit naar dit apparaat. Het is de "Spectro X Archeo-Analyzer" en je leest dat je deze niet zonder toestemming mag gebruiken. Rechts onder zit de aan/uit knop en als je daarop klikt dan zal Nancy zeggen dat ze beter eerst toestemming kan gaan vragen. Zoem uit en draai 4 maal linksom en ga weer met Hendrikje praten. Vraag hem als eerste:

 • "I'm suppost to order more packing supplies, but the company says they won't do business with us any more. Does Beech Hill have bills it can't pay?"
 • Hendrik geeft hierop een nietszeggend antwoord. Vraag vervolgens:
 • "But Hendrik, how am I suppost to get this order taken care of?"
 • Hendrik ontslaat je dan officieel van Taak 4. Dus deze kun je straks doorstrepen. Vraag dan:
 • "What is the Spectro X Archeo-Analyser?"
 • Hendrik verteld dat met dit apparaat minieme sporen van inkt, bloed, houtskool en nog wat andere substanties kunnen worden aangetoond op de artefacten om zo de ouderdom te kunnen bepalen. Hij zegt ook dat je Joanna's toestemming nodig hebt om het apparaat te mogen gebruiken. Vraag vervolgens:
 • " Did you now the deputy curator who was here before me?"
 • Na Hendriks antwoord vraag je ten slotte over je taak 5:
 • " I'm not sure how to go about about rearranging those exhibit narations"
 • Hendrik geeft je nu een nogal ingewikkeld antwoord waarop ik nog wel terug kom als we taak 5 en 6 gaan doen. Maar het heeft te maken met een "Convomatic Auto Narrator" die je kunt vinden in "Shipping and Receiving" en je hebt ook zo'n hoofdtelefoon nodig. Sluit het gesprek af.

Taak 3

Op je Taken Lijst heeft Taak 3 de hoogste prioriteit, dus laten we taak 3 nu maar gaan doen. Hiervoor moet je naar het Mexicaanse Consulaat gaan. Verlaat het laboratorium en in het halletje draai je naar links en stap je door de deur terug de tentoonstellingszaal in. Ga 3 maal vooruit tot je voor de piramide staat en draai dan linksom. Loop door de zaal naar de uitgang en ga via de trap omhoog naar de Rotunda. Ga naar de dubbele Gouden deuren en open deze. Je bent nu in het:

Metro Station:

Nancy reist van locatie naar locatie met de metro. Klik gewoon op het metrostation waar je naar toe wilt gaan en de metro zet je daar dan af. De beschikbare locaties worden op de kaart aangegeven in schuin gedrukte blauwe letters. Op dit moment wil je dus naar het Mexicaanse Consulaat dus klik op de kaart op de rode stip bij het "Mexican Consulate". De metro levert je daar dan af.

Mexicaanse Consulaat.

Ga 1 maal vooruit en je staat voor de dubbele voordeur van het consulaat. Open de deur en stap 1 maal vooruit naar binnen en ga dan nog 1 maal vooruit naar de balie. Achter de balie zit een jonge man in een rood vest. Dit is dus Alejandro Del Rio, de culturele attaché. Klik op hem en hij begroet je. Je kunt er nu voor kiezen om gelijk ter zake te komen en hem het leencontract te overhandigen, maar dan mis je nuttige informatie. Ik stel voor om deze conversatie aldus te voeren:

 • "Hi, I'm Nancy Drew, the new deputy curator over at Beech Hill".
 • Alejandro reageert nu nogal eigenaardig met een aantal merkwaardige opmerkingen over het museum en haar personeel. Ga verder met:
 • "I beg your pardon, but how does a deputy curator becomes a pirate in your book?".
 • Alejandro gaat door met het uitkramen van zijn frustraties ten aanzien van art collectors in het algemeen.
 • "Do you blame Joanna and modern day art collectors for something dat happened long before they were born?"
 • Alejandro gaat nog even door. Reageer met
 • "But Joanna only wants to display this art work, to celebrate it, so the public will be able to enjoy it and learn about your peoples great talents and achievements".
 • Alejandro is hiervan niet overtuigd. Ga verder met:
 • "What do you mean by questionable provenance?"
 • Alejandro verteld je nu dat een "provenance" een soort bewijs van echtheid en herkomst is aangaande een artefact. Reageer met:
 • "then the relics at Beech Hill must be legitimate, right?.
 • Daar is Alejandro het niet gelijk mee eens omdat ook de zgn "provenance" vervalst kan zijn. Reageer met:
 • "are you suggesting that Beech Hill is involved in these kinds of misdealings?"
 • Hij zegt dan dat volgens hem alle Mayan artefacten onmiddellijk aan Mexico terug gegeven zouden moeten worden om ze dan in Mexico, het land waar ze thuis horen, tentoon te stellen. Vraag hem:
 • "and what iff these measures aren't taken?"
 • Hij dreigt nu een beetje, maar vriendelijk. Reageer ,met:
 • "I admire your conviction, Alejandro. Lucky for me the Palenque Monolith is only here on a loan from Mexico".

Nu wil Alejandro graag het Leencontract hebben, dus in je inventory klik je op dit contract (je weet wel, dat is het papier dat in de nis van de rotundo als een vliegtuigje gevouwen op de vloer lag) en klik hiermee dan op de balie. Alejandro neemt het contract aan maar tekent het nog niet. Hij zegt dat hij, later op de dag toch een ontmoeting zal hebben met Joanna in het museum en haar dan het getekende contract zelf zal overhandigen. Zeg hem: "actually, Alejandro, I think I'm suppost to take them back to Joanna myself". Alejandro zegt je echter dat je je taak hebt volbracht, dus je krijgt het contract niet terug. Goed, TAAK 3 heb je nu ook gedaan. Draai je om en ga 1*vooruit naar de dubbele deuren, open deze en neem de metro terug naar het:

Beech Hill Museum:

Ga 1 maal vooruit en Nancy opent het museum met de sleutels en je bent weer binnen en staat weer in de Rotunda. Berg je sleutels op en ga nu eerst naar achter de kaartjesverkoopbalie. Zoem in op de glazen deuren van de kast met de hoofdtelefoons. Pak de deurknop uit je inventory en klik deze nu op de plek waar de knop op het linker deurtje zou moeten zitten. Je plaatst de knop. Klik er dan 2 maal op om de deuren te openen. Pak dan, uit de middelste rij hoofdtelefoons, de rechter hoofdtelefoon. Deze verdwijnt je inventory in. Sluit de deuren en zoem uit en draai je om en ga nu terug naar het:

Laboratorium:

Taak 1:

We gaan nu eerst TAAK 1 uit de weg ruimen. Draai je linksom zodat je naar Hendrica kijkt. Op de lange werktafel langs de muur staat, links van de werkplek van Hendrikus, een witte open bak. In deze witte bak zie je een aantal aardewerk scherven liggen. Ga 1maal vooruit naar deze witte bak en zoem dan in op de scherven. Nancy zegt dan dat er een aantal scherven ontbreken, dus je kunt TAAK 1 nu nog niet uitvoeren. Eerst moet je de 2 ontbrekende scherven vinden. Dat gaan we nu doen. Zoem 2 maal uit.

Praat even met Hendrik en vraag hem of je de HAM radio mag gebruiken. Dat mag dus niet. Hij verteld je ook dat er een probleem is met de radio buizen van deze HAM Morse radio.Vraag hem vervolgens wat je moet doen om die scherven in elkaar te puzzelen. Hendrik verteld je dan wat je moet doen en ook dat je voorganger, Sonny, waarschijnlijk een aantal scherven ergens anders heeft opgeborgen en dat je deze ontbrekende scherven eerst moet vinden.

Draai je linksom en verlaat het lab en ga dan rechtdoor door de deur naar de "Shipping and Receiving" loods. Dit is dus de goederen ontvangst en verzend ruimte en er staan een paar stellingkasten in. Er staat nog veel meer in deze loods maar op dit moment ben je alleen maar geïnteresseerd in het vinden van de ontbrekende scherven. Ga dus helemaal vooruit naar de grote loodsdeur aan de rechterkant. Daar staat een stelling tegen de achterwand. Ga daar naar toe. Er staat een grote doos in deze stelling en daarop staat geschreven "Sonny's Stuff". Zoem 2 maal in op deze doos. Je kijkt dan in de doos.

 Pak de Floppy eruit en zet deze in je inventory. Op de floppy staat ook "Sonny's Stuff". Pak dan de aardewerk Scherf uit de doos. Klik dan, onderin je scherm, op de rand van de doos om deze terug de stelling in te schuiven en zoem dan uit. Draai je om en loop terug naar de deur en ga het halletje in. Draai rechts en ga door de deur de grote tentoonstellingszaal in. Loop tot voor de piramide, draai rechts en klim helemaal omhoog de piramide op en ga naar binnen. In de hoek, rechts voor je, staat een zilverkleurig tafeltje en daarop zie je twee zilverkleurige "Vazen" staan. Ga 1 maal vooruit en draai dan 2 maal rechtsom en ga dan 1 maal vooruit naar deze tafel. Zoem in op de grootste "vaas" en pak er dan de aardewerk Scherf uit. 

Uiteraard is er hier boven in de piramide nog veel meer te zien, maar je prioriteit is nu toch om je TAKEN eerst uitgevoerd te krijgen, dus verlaat de piramide en daal af naar de vloer en ga dan terug naar het Laboratorium Draai linksom en ga weer naar de witte schervenbak en zoem weer in op de scherven. De 2 scherven die je hebt gevonden worden vanzelf bij de overige scherven geplaatst. Wel, je moet deze scherven dus in elkaar puzzelen tot een vaas.

Er staat al een grote scherf op de draaischijf. Je moet de scherven steeds met de breuklijnen tegen elkaar aanklikken en eerst het onderste deel compleet maken en dan er bovenop het bovenste deel. Je kunt de draaischijf linksom of rechtsom draaien als je je cursor op de draaischijf houdt. Je cursor wordt dan een linksom of rechtsom gedraaide pijl. Het is een erg simpele puzzel, dus puzzel de scherven in elkaar. Als je hiermee klaar bent zoem je 2 maal uit en praat je weer met Hendrik. Hij vraagt je nu of je weet wat die glyph op de vaas betekent. Vertel hem:

 • "No, I was hoping you could tell me".
 • Hendrikus begint dan eerst even op te scheppen. Zeg hem:
 • "You've got my undivided attention".
 • Nu verteld Hendrik dat die glyph op de vaas, die jij zonet in elkaar hebt gepuzzeld, het symbool is voor de Mayan stad "Copan" in Honduras en dat er op dit moment daar een belangrijke opgraving plaatsvindt. Vraag hem:
 • "Why is it important"
 • Hendrik verteld waarom deze opgraving belangrijk is en ook zegt hij dat hij op de hoogte blijft van deze opgraving via die HAM Morse radio. Sluit het gesprek af.

Ga nu naar je eigen bureau en zoem er in op je TAKEN LIJST. Haal een dikke streep door de taken 1, 3 en 4 want deze heb je nu gedaan. Blijven over de TAKEN 5 en 6 en deze zullen een stukje moeilijker zijn om uit te voeren.

Taak 5:

Hendrik heeft je over deze taak het volgende verteld:

vertaling: "Het is echt heel eenvoudig. Zoek de "Convomatic Auto Narrator", in shipping and receiving op. Je hebt een hoofdtelefoon nodig. Allereerst moet je bepalen welke v.d tentoongestelde stukken, in de tentoonstellingszaal, stuk A is. Verander dan het verhaalnummer tot je ziet wat je hoort, of hoort wat je ziet"

Snap jij hier wat van? Ik niet! Dus eerst maar op zoek naar die "Convomatic Auto Narrator". Ga dus naar de Shipping and Receiving loods en als je daar binnen bent loop je 1 maal vooruit richting de stellingen. Draai je dan linksom. Je ziet nu een groot zwart/grijs paneel in de muur.

Zoem in op dit paneel. Dit is dus die Comvomatic Auto Narrator en hierin zitten de tapes met daarop de verhaaltjes die corresponderen met 15 van de tentoongestelde stukken. De bezoekers kunnen die verhaaltjes dan via de hoofdtelefoon horen als ze een bepaalde route volgen door de tentoonstelling. Het apparaat is verdeeld in 15 "vakjes" Je kunt verder inzoomen op het linkerdeel, het middendeel en het rechterdeel. Zoem nu in op het LINKERDEEL. Je ziet dan de eerste twee "vakjes" van elk van de 3 rijen. Klik op het vakje linksboven. Je ziet dan dit scherm:

Dit vak hoort dus bij tentoonstellingsstuk A. Je ziet een groene pijl en een cijferdisplay met daarin nu het cijfer 07. Ook zie je een Omhoog -en een Omlaag pijl. Klik op de groene pijl en je hoort dan VERHAAL 07. Het cijfer is dus het nummer van het verhaal dat je hoort als je op de groene pijl klikt. Elk van de 15 vakjes heeft dus een LETTER en een Cijferverhaal. Klik nu achtereenvolgens op elk van de 15 "vakjes". Noteer steeds de LETTER en het CIJFER van het verhaal dat je hoort als je op de groene pijl klikt. Probeer ook om in ieder geval steeds de eerste zin van de verhaaltjes op te schrijven. Maak er een lijst van.

Je komt dan uiteindelijk tot deze lijst:

 • A = 07 = "the Maya used different methods to represend numbers. Here is an ……."
 • B = 08 = "Maya scribes recorded the official history of the Kings and Queens,…….."
 • C = 05 = "Archaeologists work in some of the most remote areas of the world. HAM…."
 • D =14 = "Strange supernatural creatures sometimes called monsters…….."
 • E = 01 = "I am Lord Pacal, ruler of the mighty kingdom of Palenque……"
 • F = 06 = " Although the geographic range of Maya cities is well know……"
 • G =13 = "The date on this slab uses the "Tzolkin"……."
 • H =15 = "The Maya Kings were often in a protracted state of war….."
 • I = 03 = "The Maya were "pantheistic", believing in many gods……."
 • J = 09 = "In addition to adoring themselves with jewelry and costumes….."
 • K =12 = " The four miniature Gods clinging to the Vision Serpent are….."
 • L = 04 = "Ceramic bowls such as as the one featured in this exhibit….."
 • M =02 = "Lady Zac Kuk ruled Palenque before her son ascended the throne…"
 • N =10 = "The Maya Ball game was a religious activity……"
 • O =11 = "Ritualized bloodletting was a common practice among the Maya….."

Heb je dit allemaal gehoord en opgeschreven dan weet je het volgende:

 • Je weet nu dat er 15 stukken zijn die genummerd zijn als A t/m O
 • Je weet dat er bij elk van deze 15 stukken een specifiek verhaal hoort.
 • Je weet nu ook de nummers van elk van deze 15 verhalen.
 • Je weet ook dat bij sommige van de 15 stukken het verkeerde verhaal wordt afgespeeld. Waarom zou Joanna je anders deze TAAK 5 hebben opgedragen.

Jouw taak is het dus om er achter te komen bij welk van de stukken A t/m O een verkeerd verhaal wordt afgespeeld en vervolgens dan hier op de Convomatic Auto Narrator bij die stukken het juiste verhaal nummer in te stellen. Maar hoe weet je nu welk van de tentoongestelde stukken, stuk A, stuk B, stuk C enz. is? Wel, in de lade van je bureau heb je Sonny's agenda gevonden en daarin zag je, op de pagina's 5 en 6, tekeningetjes van de Tuin en van de Tentoonstellingszaal. In deze tekeningetjes zag je dus de letters A t/m O staan. Ik heb je toen nog uitdrukkelijk gezegd dat je deze twee tekeningetjes moest natekenen en er ook de letters A t/m O in moet zetten op de juiste plek. Dat heb je zeker toen niet gedaan, was te veel moeite zeker. Dat is jammer want op deze tekeningetjes zie je dus waar je stuk A, stuk B, stuk C enz tot stuk O kunt vinden. Gelukkig maar dat ik er een schermafbeelding van heb gemaakt. Toch zou ik het ook maar even natekenen, je kunt de tekening dan naast je computer erbij houden.

We gaan nu de gehele route door het museum volgen, dus van A t/m O en telkens luisteren naar het verhaal dat je dan hoort als je voor stuk A t/m O staat. Controleer deze verhalen dan met de lijst die je zonet hebt gemaakt en streep daarop dan aan bij welk stuknummer je een verkeerd verhaal hoort en zet er dan gelijk achter wat het juiste nummer dan bij dit stuk nummer moet zijn.

Verlaat dus de shipping and receiving loods en ga de tentoonstellingszaal in. Loop door tot voor de piramide en draai dan linksom zodat je door de zaal naar de uitgang kijkt. Volgens Sonny's tekening bevindt Stuk A zich dan helemaal voorin, rechts van de ingang van de zaal, voor jouw nu dus links. Ga 4 maal vooruit door de zaal (dus recht naar de ingang) en draai dan links. Je ziet dan NIS 1 (zie tekening Sonny) Ga 3 maal vooruit deze nis in en draai dan rechts.

Nis 1

Exhibit A:

Je staat nu voor de rechtervitrinekast in deze nis. Je ziet er o.a een Radio in staan. Klik op het naambordje dat voor deze radio in de vitrine ligt. Je leest het volgende:

Die radio is dus een HAM morse code radio en volgens Sonny's tekening is dit dus Exhibit A. Kijk in je lijstje met verhaaltjes. Je verwacht bij dit Exhibit A dus het verhaal 05 te horen, maar hoor je dat ook. Blijf ingezoomd op dit vitrine bord en klik op je koptelefoon. Je hoort Verhaal 07. Dat is dus fout. Noteer: A=07 = FOUT, moet zijn A=05. Berg je koptelefoon weer op en zoem dan 3 maal uit. Volgens Sonny's tekening vindt je in deze nis ook Exhibit F. Draai dus links en je kijkt naar de linkervitrine. hierin ligt:

Exhibit F: Zoem in op de grote titelplaat van deze vitrine. Je leest:

Hier verwacht je, uiteraard, verhaal 06 te horen. Dus klik op je hoofdtelefoon en je hoort inderdaad verhaal 06. Dus noteer F = 06 = juist. Klik je hoofdtelefoon weer weg en zoem 2 maal uit, draai je dan om en ga 2 maal vooruit deze nis uit. Draai dan rechts en ga 1 maal vooruit en draai weer rechts. Je staat nu voor:

Nis 2

Ga helemaal tot achterin deze nis en je loopt aan tegen een smalle vitrinekast, hierin vindt je:

Exhibit E. Zoem in op de naamplaat en je leest:

Hier verwacht je verhaal 01 te horen. Dus klik op je hoofdtelefoon en…jawel, je hoort verhaal 01. Dus noteer: E = 01 = Juist

Berg je hoofdtelefoon weer op en zoem 1 maal uit en draai links. In deze vitrinekast zie je een kop staan en daar voor ligt een naamplaatje.

Exhibit M. Zoem 2 maal in op het naamplaatje en je leest:

Hier verwacht je dus het verhaal 02 bij te horen. Controleer dit via je hoofdtelefoon en inderdaad, je hoort verhaal 02. Dus noteer: M = 02 = Juist en M = Pacal's ascencion. Berg je hoofdtelefoon weer op en zoem 2 maal uit en draai je om. Verlaat deze nis via 2 maal vooruit, draai dan rechts en ga 1 maal vooruit, draai rechts en je staat voor

Nis 3.

Loop weer helemaal tot achterin deze nis en je loopt aan tegen de vitrine die hier tegen de muur staat. Hierin vindt je

Exihibit G. Zoem 2 maal in op de naamplaat en je leest:

Kijk in je verhaaltjeslijst en je vermoed om hier verhaal 09 te horten. Is dat ook zo? Nee, want je hoort verhaal 13.

 Noteer dus: G = 13 = fout = G = 09. Zet je koptelefoon terug en zoem 2 maal uit en draai rechts. In deze vitrine vindt je

Exhibit N. Zoem weer in op de naamplaat en je leest:

Wel, hier zou je verhaal 10 moeten horen. Dus klik op je hoofdtelefoon en….je hoort verhaal 10. Dus noteer: N = 10 = juist

Nu gaan we de nissen aan de linkerkant onderzoeken, dus de nissen 4, 5 en 6.

 Berg je koptelefoon weer op en zoem 2 maal uit. Draai rechtsom en ga 5 maal vooruit. Je staat dan achterin:

Nis 6:

Je staat hier achterin, voor een lage vitrinekist. Volgens Sonny's tekening vindt je hierin

Exhibit D:

Dus je verwacht hier Verhaal 07 te horen. Controleer het met je oorschelpen. Je hoort echter verhaal 14. Dus noteer: D=14=fout, D=07.

Zoem uit en draai links en zoem in op de vitrine naamplaat.

Exhibit B:

Dus Verhaal 08 is hier op zijn plaats. Is dat ook zo?. Jawel, dus noteer: B = 08 = juist. Koptelefoon opbergen en uit zoemen en linksom draaien. 

Ga 2 maal vooruit deze nis 6 uit, draai dan rechts, 1 maal vooruit en draai rechts en je staat voor:

Nis 5:

Ga tot achterin deze nis en zoem in op de vitrine naamplaat:

Exhibit I:

Dus verhaal 03 zou je hier moeten horen, en dat is ook zo. Dus: I = 03 = juist.

Zoem 2 maal uit en draai je om en ga 2 maal vooruit de nis uit, draai rechts en ga 1 maal vooruit, draai weer rechts en je staat voor:

Nis 4:

Ga 2 maal vooruit deze nis binnen en draai dan links en zoem 2 maal in op het naamplaatje dat links op de bodem van deze vitrine ligt:

Exhibit L:

Hier zou je dus verhaal 04 bij moeten horen en dat is dus ook zo. Dus L= 04 = juist

Neem ook notie van het Mayan symbool voor Black op deze naamplaat.

Wel, dit waren alle 10 Exhibits hier in de grote tentoonstellingszaal. De overige 5, plus de Monolith, vindt je volgens Sonny's tekening dus in de tuin. Berg je koptelefoon op en zoem 2 maal uit, draai linksom en ga 2 maal vooruit deze nis uit en draai dan weer linksom. Je kijkt nu weer door de zaal naar de piramide. Links en rechts van de piramide bevinden zich de doorgangen naar de tuin. Ga 5 maal vooruit tot voor de piramide en draai dan links en ga dan 3 maal vooruit naar de blinde muur, links van de piramide en je staat dan recht voor de linkerdoorgang naar de tuin. Ga 4 maal vooruit door deze gang en je staat dan in de:

Tuin:

Het slingerpad volgt een route door de tuin en brengt je dan via de rechterdoorgang weer in de tentoonstellingszaal. In het midden van de tuin in een open plek met een "rotonde" waarop dan de beroemde Monolith staat. Dat is een soort Obelisk. Begin met 2 maal vooruit over het pad te lopen en dan zoem je in op de stenen kolom die dan links naast het pad staat. Dit is:

Exhibit 0:

Hier verwacht je verhaal 11 te horen en dat hoor je ook. Dus: 0 = 11 = juist

Zoem 2 maal uit en ga 2 maal verder over het pad. Zoem dan in op het stenen altaar dat dan rechts naast het pad staan.

Exhibit C:

Dus verhaal 14 is hier op zijn plaats, maar je hoort echter verhaal 05. Dus noteer: C = 05 = fout, C = 14. 

Berg je oren op en zoem 2 maal uit en volg nu het pad 2 maal vooruit, draai dan 2 maal rechts de bocht om (je ziet de Monolith staan in de verte) en ga dan weer 4 maal vooruit, 2 maal links de bocht om, 1 maal vooruit en je bent op de open plek in het midden van de tuin. Ga nog 2 maal vooruit en Nancy loopt tegen de Monolith aan.

Nancy zal zeggen: "this side looked damaged" en je hoort voetstappen. Zoem uit en je ontmoet nu:

Taylor Sinclair.

Praat gewoon via alle beschikbare gespreksoptie met Taylor Sinclair. Sinclair geeft een paar hints waarmee hij suggereert dat er iets niet in de haak is met het Beech Hill Museum en deze Maya tentoonstelling. Hij wil er echter hier in de tuin niet verder over praten en nodigt je uit om hem, later, in zijn kantoor te komen opzoeken. Vergeet dus niet om hem te vragen waar zijn kantoor is. Dat is dus: 707 Bing Cherry Boulevard. Sinclair loopt dan weg. Nu staat Sinclair's adres ook als halte op de Metrokaart

Als Sinclair weg is gelopen dan sta je dus nog voor de Monolith. Ga nu niet rechts van de Monolith vooruit want dan loop je dezelfde route terug. Dus zoem 1 maal uit en draai je dan om. Ga dan 2 maal vooruit over het pad en dan 1 maal rechts de bocht om, dan weer 3 maal vooruit en weer 1 maal rechts de bocht om. Dan 1 maal vooruit en zoem dan in op de steen die dan rechts naast het pad staat. Dit is:

Exhibit H:

Hier verwacht je dus verhaal 15 te horen. Controleer en inderdaad je hoort nu verhaal 15. Dus noteer: H = 15 = juist.

Zoem 2 maal uit en ga dan 2 maal vooruit verder over het pad en zoem dan in op de steen die dan links naast het pad staat. Dit is:

Exhibit K:

Hier hoort verhaal 12 bij en dat hoor je ook. Dus: K = 12 = juist

Zoem 2 maal uit en ga 1 maal vooruit en zoem dan in op de steen die, recht voor je in de bocht, links van het pad staat. Dit is dan:

Exhibit J:

Je verwacht hierbij verhaal 13 te horen maar je hoort verhaal 09. Dus noteer: J = 09 = fout, J = 13

Zoem 2 maal uit, ga 1 maal recht de bocht om en volg dan het pad 6 maal vooruit en je gaat via de tunnel weer de tentoonstellingszaal in en bent dan rechts van de piramide.

Wel je hebt alle 15 Exhibits nu gehad en alle 15 verhalen gehoord en je weet nu bij welke Exhibit je een foutief verhaal hebt gehoord. Je weet ook welk verhaal bij deze exhibits behoren te worden afgespeeld. Dus ga links en door de deur de hal in en dan links door de Shipping and Receiving deur en ga dan weer naar de Comvomatic Auto Narrator

Je kunt nu je lijst als volgt aanpassen:

 • A = Tools of the Trade = 07 = fout, moet worden, A=05.
 • F = Range of the Maya = 06 = juist.
 • E = Pacal Artifact = 01 = juist
 • M= K'inich Janahb Pakal = 02 = juist
 • G = Body Shaping =13 = fout, moet worden, G = 09
 • N = Ceremonial Ball Gamrs = 10 = juist
 • D = Maya Number System = 14 = fout, moet worden, D = 07
 • B = Maya Scribes = 08 = juist
 • I = Maya Gods = 03 = juist
 • L = Offering Bowl = 04 = juist
 • O = Carved Panel = 11 = juist
 • C = Bicephalic Altaar = 05 = fout, moet worden, C = 14
 • H = Bird Jaguar = 15 = juist
 • K = Bac T'ul Stela = 12 = juist
 • J = Rutherford Slab = 09 = fout, moet worden, J = 13.

Wel, hieruit volgt dus dat je op de Comvomatic dus maar 5 tapes hoeft te veranderen. Dus zoem in op de vakjes:

A: verander het cijfer hier in 05
G: verander het cijfer hier in 09
D: verander het cijfer hier in 07
C: verander het cijfer hier in 14
J : verander het cijfer hier in 13

Zodat de gehele reeks van 15 tapes er dan zo uit ziet:

A=05, B=08, C=14, D=07, E=01; F=06, G=09, H=15, I=03, J=13, K=12, L=04, M=02, N=10, O=11

Als je dit goed hebt gedaan dan hoor je Nancy zeggen: "There, that looks like it's in order" en kun je hierna dan niet meer inzoomen op de "vakjes" van de Comvomatic Auto Narrator. Ga naar je bureau in het laboratorium en zoem daar in op je TAKEN LIJST en haal een dikke streep door TAAK 5. Nog 1 taak te doen, TAAK 6: "Herschik, in de tentoonstellingszaal, de genummerde Mayan artefacten".

Als je mijn walkthrough tot nu hebt gevolgd, dan heb je zojuist TAAK 5 ook volbracht en ben je ingezoomd op je TAKEN LIJST op je bureau in het lab. Je hebt zojuist een dikke streep gehaald door TAAK 5 en moet Taak 6 nog gaan doen.

Taak 6

"reorder Maya Numbering exhibit in the main exhibition Hall"

Je moet dus het Mayan nummering systeem opnieuw gaan ordenen. Welke van de Exhibits gaat ook al weer over het Maya Nummering Systeem? Juist ja, Exhibit D in Nis 6. Dus zoem een paar keer uit en ga het laboratorium uit en ga dan naar de grote tentoonstellingszaal. Ga tot achterin in Nis 6. Je staat dan weer voor die lage vitrinekist van Exhibit D. De vorige keer dat je hier was, voor TAAK 5, heb je niet in deze vitrine gekeken. Dat gaan we nu wel doen. Klik op het sleutelgat, rechts, om de kist te openen en klik dan in de kist. in je scherm verschijnt nu een tegeldiagram.

Dit diagram bestaat uit 4*5 tegels, maar je hoort Nancy zeggen dat er een paar tegels weg zijn. En dat klopt ook want op de nummers 9 en 12 liggen geen tegels. Deze 2 tegels zul je nu eerst moeten gaan zoeken. Dus zoem uit en sluit het glazen deksel van de kist. Zoem dan weer uit en draai je om en verlaat Nis 6 en ga dan, via de doorgang links van de piramide, de tuin in. In de tuin loop je door naar Exhibit C, het Bicephalic Altar. 

Zoem 1 maal in op dit altaar en klik dan op het tegeltje dat er rechts op ligt. Op dit tegeltje zie je 4 stippen en 2 balkjes staan. Plaats het tegeltje in je inventory. Zoem uit en draai je om en loop terug naar de tentoonstellingszaal. Ga nu naar de vitrine van Exhibit F, in nis 1. Open deze vitrine via een klik op het sleutelgat. In deze vitrine liggen, links voor, 2 kleine tegeltjes. Zoem in op deze 2 tegeltjes en pak dan het rechter tegeltje op. Je ziet er een Godenkop op. Zet het tegeltje in je inventory en zoem uit en sluit dan de vitrine kap door te klikken ergens boven het ronde bord.

Goed je hebt de twee tegeltjes nu gevonden, maar je zult waarschijnlijk, net als ik, geen flauw benul hebben hoe de Mayan Cijfers er uit zien. Wat is bijvoorbeeld het Cijfer 1 in Mayan? Om hier achter te komen heb je de Floppy van Sonny nodig. Deze floppy heb je gevonden toen je op zoek was naar de scherven voor TAAK 1. Je vond de floppy in de doos met Sonny's spullen in de stelling in "Shipping and Receiving". Maar om de floppy te kunnen "lezen" heb je uiteraard een computer nodig. Hiervoor moet je nu naar Nancy's Hotelkamer gaan.

Nancy huurt een kamer in het Colonial Hotel, dus verlaat Nis 1 en ga via de dubbele Gouden Deuren in de Rotunda naar de Metro. Merk op dat op de metrokaart nu ook Taylor Sinclair een halte heeft gekregen. Klik op de rode stip bij het "Colonial Hotel" en de metro brengt je daar naar toe

Nancy's Hotel Kamer:

Ga 1 maal vooruit naar het hotel en je beland vanzelf in Nancy's kamer. Loop 2 maal vooruit door de kamer. Op de kleine tafel, rechts, staat de wekker. Met deze wekker kun je, indien nodig, de tijd in het spel "doordraaien". Dat is nu echter niet nodig, dus blijf met je fikken van de wekker. Op de grote tafel staan de telefoon en Nancy's Laptop computer. Met de telefoon kun je enige van Nancy's vriendinnen opbellen om ze dan advies te vragen. Dit kan alleen via deze telefoon in Nancy's kamer. Laten we dat maar even gaan doen. Zoem in op de telefoon en klik dan op de hoorn en bel Bess op. Je moet het hele nummer in toetsen. Omdat dit de eerste keer is dat je met Bess belt loopt dit gesprek helemaal vanzelf. Nancy praat Bess gewoon even bij. Na afloop zoem je 2 maal uit en dan klik je op de Laptop computer. Kruip in je inventory en klik op Sonny's Floppy en klik dan met de floppy op de gleuf welke rechtsonder onder het toetsenbord zit. Klik dan t2 maal op het beeldscherm.

Lief hondje….klik, rechtsboven, op het laptop pictogram en lees Nancy's aantekeningen even door. Sluit dit scherm dan door op het kruis te klikken rechtsboven. Klik dan op het Floppy pictogram. O….je moet een wachtwoord intoetsen…..Weet je nog dat ik mij afvroeg waarom Sonny van die Koko Kringle snoepwikkels in zijn lade heeft bewaard? Probeer het maar en typ in: koko kringle en druk dan op je Enter toets. Yippee….je bent binnen. Er zijn dus 4 rubrieken op de flop, te weten: "Stuff to do"; "Stuff to remember", Stuff to Forget", "Stuff to work on". Laten we ze alle 4 maar aflopen, dus klik op:

Stuff to Do: Je leest hier over Sonny’s worsteling met TAAK 5. Hij was toch echt goed op weg want zoals je ziet had hij er al 10 goed. Wel, je hebt zelf al taak 5 afgehandeld, dus dit is niet meer van belang. Sluit het document via het kruisje en klik dan op:

Stuff to remember: Yes…Sonny’s notities over het MAYAN NUMMERING SYSTEEM. Lees dit heel goed door, maak er zonodig notities van. Je hebt dit allemaal nodig om TAAK 6 goed af te handelen. Wat zegt heer Sonnyboy hier allemaal: Hij legt hier uit wat, in Maya, onze cijfers 1 t/m 5 is en hoe je hiermee alle cijfers kunt maken die je maar wilt: je leest dat:

 • 0 lijkt op het schild van een schildpad, maar zonder de schildpad.
 • Dat 1 stip = 1, dus 2 stippen = 2 enz.
 • 1 balk = 5, dus 2 balken = 2*5 = 10
 • Dat elke stip is als een individuele vingerafdruk en de balk dan de gehele hand vertegenwoordigd.
 • Dat een balk met 1 stip er voor = 5+1 = 6 is
 • Dus 3 balken met 1 stip ervoor = 3*5+1 = 16 is.
 • Dat balken meestal verticaal staan. En de stippen moeten links voor een balk staan.
 • Dat er wel 1 grote MAAR is met dit systeem en dat is dat een stip of een balk ook daadwerkelijk als een stip of een balk herkenbaar dienen te zijn willen ze als een cijfer kunnen gelden. Dus je moet gewoon alles negeren dat er niet expliciet uit ziet als een stip of balk.

Dan lult ie nog wat door en dan verteld ie opeens dat ook de afbeeldingen van GODEN dienst doen als GETALLEN. Hij noemt dan dit lijstje:

Ik zal het maar even proberen te vertalen, zo goed als ik dat kan uiteraard:

 • 1 = de god HUN en deze heeft vislippen en een echt grote neus en mooie tanden.
 • 2 = de god Kaa en deze draagt een grote hoed met 5 "vingers" en een semi ovaal erin.
 • 3 = de god Ox en deze ziet eruit als een dokter.
 • 4 = de god Kan en deze zie je altijd met zijn tong uitsteken uit zijn mond
 • 5 = de god Ho en deze is gerimpeld met een mooie hoed op zijn kop.
 • 6 = de god Wahk en deze draagt een ooglapje met daarop een X.
 • 7 = de god Wuc en deze draagt een rechthoekige brill en heeft een klein ovaal op zijn voorhoofd.
 • 8 = de god Waxac en deze draagt een gekruld ornament op zijn voorhoofd en het Vredes symbool op een wang.
 • 9 = de god Bolon deze heeft een baard of acne.
 • 10 = de god Lahun en deze lijkt als de DOOD zelve, heeft geen neus en een loszittende kaak.
 • 11 = de god Buluk is wratterig om zijn mond en heeft 3 gekrulde ovalen op zijn hoofd.
 • 12 = de god Lahka.....deze beschrijft Sonny niet verder.
 • 13 = de god Oxlahum en deze heeft een T op zijn wang.
 • 14= de god Kanlahun, 
 • 15 = Hulahun, 
 • 16 = Waklahun, 
 • 17 = Wuklahun, 
 • 18 = Waxaklahun, 
 • 9 = Bolonlahun 

Al deze goden lijken op de originele nummers maar dan met de loszittende kaak van Lahun.

Wel hiermee zul je het moeten doen. Bekijk eventjes die 2 tegeltjes die in je inventory staan. Op het ene tegeltje staan dus 2 balkjes met, links ervoor, 4 stippen. Volgens Sonny's uitleg is dit dus het Maya getal: 2*5+4 = 14. Op het andere tegeltje zie je een Godenkop. Maar welke God? Dus welk Getal stelt dit voor? Ik kom er eerlijk gezegd niet achter. Sluit dit document en open dan:

Stuff to forget: Hola….Noteer gelijk de twee wachtwoorden die je bovenaan dit document ziet staan: System login: sjoon en System password: spacebaby. Lees dan het stukje tekst over de Temple Quizzes maar door. Blijkbaar kunnen de bezoekers aan de tentoonstelling een paar quizzen doen waarvoor ze de antwoorden op de vragen kunnen vinden bij de Exhibits. Maar er schijnt een probleem te zijn om het antwoord op de vraag over de "Matchmaker" te kunnen vinden. Heb je dit door gelezen, sluit dan het document en open dan:

Stuff to work on: Volgens mij is dit niet echt belangrijk. Lees het maar even door en sluit dan ook dit document weer. Sluit dan, via het kruisje, het floppy scherm en zoem dan 2 maal uit.

Wel, je zou nu weer eventjes met Bess kunnen telefoneren. Als je dat doet, gebruik dan gewoon alle mogelijke opties die je worden geboden en telkens als je een optie gebruik verloopt het gesprek over dat onderwerp verder vanzelf. Vergeet ook niet om Besje om een hint te vragen. Zij adviseert je dan om Taylor Sinclair te gaan opzoeken. Maar dat was je toch al van plan, maar pas als je ook TAAK 6 hebt opgelost. Zeg dan gedag tegen ons Besje en zoem uit. Verlaat het hotel en reis terug naar het:

Beech Hill Museum:

Het is inmiddels avond. Ga gelijk door naar Exhibit D in Nis 6 en open weer de lage vitrine kist en klik dan weer in de kist. In je scherm verschijnt weer het Tegeltjes tabled en vanzelf komen de 2 tegeltjes uit je inventory op de 2 lege plekken te staan. Goed je weet nu dat deze 20 tegeltjes elk een Maya getal zijn. Het zijn dus de getallen van 0 t/m 19. Alleen liggen ze niet op de juiste plaats. Je hebt al gezien dat de vakjes waar de tegeltjes in liggen elk een cijfer hebben. Van linksboven naar rechtsonder is dat dus 0 t/m 19. Jij moet het juiste tegeltje in het juiste vakjes klikken. Dus het tegeltje dat het Maya cijfer 0 voorstelt moet in het eerste vakje linksboven komen en het tegeltje met het Maya cijfer 19 moet rechtsonder komen enz enz.

Je kunt op elk tegeltje klikken en oppakken en ze dan op een andere plek in het tablet klikken. Je pakt dan het tegeltje op dat al op die plek leg.

 Dus zorg ervoor dat je deze cijfer reeks van 0 t/m 19 in de juiste volgorde krijgt. Hier is de juiste oplossing:

Doe je het goed dan hoor je Nancy zeggen: "That looks right".

Zoem helemaal uit en sluit de kist en ga naar je bureau in het laboratorium en zoem in op je TAKEN LIJST en streep nu ook TAAK 6 door.

Deel 2: De Diefstal:

Als je mijn walkthrough tot nu hebt gevolgd, dan heb je zojuist TAAK 6 ook volbracht en doorgestreept op je taken lijst. Verlaat het laboratorium en ga, via de grote tentoonstellingszaal, naar de Rotunda en klop daar op de deur van Joanna's kantoor. Wel, wat had je dan gedacht. Het is al lang en breed avond, dus Joanna is al naar huis. Ga met de Metro naar je hotelkamer. Je hebt nu al je 5 taken gedaan.

NB Het kan best zo zijn dat het in jouw spel nu nog geen avond is. Het ligt eraan hoe snel je bent geweest met het oplossen van de TAKEN. Is het bij jouw nu nog geen avond dan is Joanna nu nog in haar kantoor en kun je met haar praten en sla je het deel "De Tijd doordraaien" nu over tot je in jouw spel dat wel moet doen. Bij wij was het echter nu avond, en dat komt natuurlijk omdat ik tijdens het spelen ook alles moet opschrijven, dus doe ik er langer over, het maakt overigens totaal niets uit voor het spel. Louis.

De Tijd "doordraaien"

In Nancy's kamer loop je naar het kleine tafeltje met de wekker en zoem je in op de wekker. Klik op "Alarm" en verander dan de tijd, met de pijlomhoogknop, in 08:00 AM en druk op "Set". Je scherm wordt eventjes zwart en dan...... BEEP BEEP BEEP!! Goede morgen Nancy, lekker geslapen. Het is de volgende ochtend. Ga met de metro naar het:

Beech Hill museum

Klop op Joanna's kantoordeur en open dan de deur en ga naar binnen. Draai recht en klik op Joanna en gebruik gewoon alle mogelijke gespreksopties. Je komt er achter dat Hendrik van Hune gewoonweg gesmeekt heeft om voor het Beech Hill museum te mogen werken en dat hij daarvoor heeft gewerkt voor het "Chaco Cultural Centre" te New Mexico. Sluit het gesprek af en verlaat het kantoor en ga door de Gouden Deuren om met de Metro naar het kantoor van Taylor Sinclair te reizen.

Taylor Sinclair' kantoor:

Bij aankomst ga je 1 maal vooruit en open je de deur van Sinclair's kantoor en ga je naar binnen. Sinclair zit achter zijn bureau. Klik op hem om het gesprek te beginnen.

 • Sinclair bied je een koekje aan.
 • "No thank you, you said that Beech Hill is in jeopardy. I need to know why".
 • Sinclair verteld dan dat de kunstwereld de laatste tijd gebukt gaat onder een serie inbraken. 
  Hij verteld over de diefstal van een halsketting van Prudence Rutherford en over de diefstal van Maya Artefacten uit een museum in New Mexico.
 • "Do you think there is a connection between the two thefts?"
 • Hij weet het niet, maar is er van overtuigd dat er ook in Beech Hill zal worden ingebroken.
 • "Does Joanna share your concerns?"
 • Sinclair verteld dat hij er bij Joanna op heeft aangedrongen dat zij aan de directie van het museum om een beter beveiligingssysteem moet vragen. Joanna wil dit echter niet doen.
 • "With so much riding on this exhibit? How can that be?"
 • Dit weet Sinclair ook niet.
 • " I understand your concern. But what can I do to help?"
 • Wel, rondsnuffelen dus en je ogen en oren "te luisteren leggen".
 • "I'll do my best".
 • "Modest Mouse, most people call me Nosy Parker. But anyway, tell me something about the art business. Is that a contempory painting?"
 • Er verschijn nu een (oerlelijk) schilderij in je scherm en Sinclair geeft een nietszeggend antwoord. Ga verder met:
 • "Good thing, you're not trying to make a living as a comedian. So, what about the painting?"
 • Sinclair vertelt je dan de naam van de schilderes. Poppy Dada een teenager uit South Dakota.
 • " Is Popy Dada her real name?"
 • Weet ie niet.

ga nu gewoon verder met de overige vragen en je ervaart nog dat ie geen vriend is van Alejandro Del Rio en dat hij van elke kunstverkoop die hij doet, 10 procent opstrijkt. Sluit dan het gesprek af en verlaat zijn kantoor en reis met de metro naar het:

Mexicaanse Consulaat:

Ga hier naar binnen en praat nog even met Alejandro. Volg gewoon alle opties en je ervaart dat Joanna, van alle musea die hebben geboden op de Monolith, het hoogste bedrag heeft geboden. En dat voor zo'n klein museum als Beech Hill. Tevens ervaar je dat Alejandro zeer vriendelijk denkt over Henderik. Zeg maar bey bey tegen Alejandro en reis terug naar:

Beech Hill Museum:

De Diefstal:

Loop meteen door naar het laboratorium. Bemerk dat Hendrik er niet is en verlaat gelijk weer het lab en zodra je dan in het halletje bent gaat het ALARM af. Draai naar links en Joanna komt het halletje binnen via de deur en vertelt je dat er is ingebroken en dat de politie onderweg is. Je scherm wordt eventjes zwart en dan sta je vanzelf in de grote tentoonstellingszaal en wel in NIS 2. Exhibit E is dus gejat en de politie heeft de "crime scène" afgetaped. Je ziet echter een papier in de gebroken vitrine liggen en je ziet op dat papier een rode handafdruk. Ga 1 maal vooruit en klik op dat papier. Nancy zegt echter dat ze beter eerst met Joanna kan gaan praten voordat ze overal met haar vingers aan gaat zitten. Zoem dus uit en draai je om en ga naar Joanna die nu weer in haar kantoor is. Praat met Joanna. Volg gewoon alle mogelijke gespreksoptie en Joanna verleent je toestemming om te gaan doen waar je goed in bent, namelijk rondsnuffelen.

Ga terug naar de plaats van het misdrijf, dus terug naar Nis 2 in de tentoonstellingszaal. Zoen weer in op de "Rode Hand" brief, je ziet nu dat er boven de Rode Hand een aantal Glyphs staan. Plaats de Rode Hand nu in je inventory. Ga naar het Laboratorium. Hendrik is er niet, dus je kunt hem niet vragen wat die glyphs op de Rode Hand brief betekenen. Ga naar je eigen bureau. Op je bureau ligt nu een wit briefje, onder de taken lijst. Zoem er op in en lees het door. Het briefje is van Hendrik. Hendrik is ergens naar toe, maar via dit briefje geeft hij je de taak om de Temple Activities door te lopen. Zoem uit en klik op je telefoon en dan op de hoorn. Je hebt een voicemail bericht, dus druk op de "0" toets en beluister de boodschap van Franklin Rose. Hij vraagt je of je de diefstal wilt onderzoeken en of je hem wilt terugbellen. Dus druk op "9" en toets vervolgens Franklin Rose's nummer in en praat met hem. Volg gewoon de gespreksopties en sluit dan af en zoem uit je bureau.

Ga terug naar Joanna in haar kantoor en praat weer met haar:

 • "Have you seen Hendrik? I found a piece of paper inside the Pacal display case. It had some glyphs on it, and a print of a red hand. I'm hoping he can give me a translation".
 • Joanna word een beetje pissig en zegt dat zij ook best in staat is om glyphs te vertalen.
 • "Sorry Joanna. I thought I was supposed to go to Hendrik with all glyph questions".
 • Joanna verklaart dan de betekenis van die glyphs: "the magician suffers yellow death" schijnt het te betekenen. Ga verder met:
 • "I'm curious about the red hand print the thief left. Does it have any significance in Maya culture?"
 • Joanna vraagt je nu om dat papier te gaan analyseren, dus nu mag je dat Spectro X Archeo apparaat in het lab gebruiken. Sluit af met:
 • "I haven't seen Hendrik since the theft. Where do you think he could be?"

Verlaat Joanna's kantoor en ga als een speer terug naar het:

Laboratorium:

Bij binnenkomst loop je gelijk rechtdoor en zoem je in op die

Spectro X Archeo annalyseer apparaat.

 • Klik op de aan/uit knop, rechts onder, om het ding aan te zetten.
 • Klik dan op het rolluikje, links om dit omlaag te schuiven. Het testvak is nu open.
 • Klik op de "Rode Hand" brief in je inventory en plaats deze dus in het testvak.
 • Sluit het vak door het rolluik weer omhoog te klikken.
 • Klik nu op het scherm van het apparaat en klik dan op de START knop.
 • De analyze begint en er verschijnt een grafiek in het scherm.
 • Klik op de "COMPARE" knop. Er verschijnt een tweede grafiek op het scherm.
 • Klik op de LINKERPIJL knop. De twee grafieken worden nu over elkaar heen geschoven.
 • Klik op "MATCH"
 • In het vak "Chemical Compound" verschijnen dan de letters "HgS" en Nancy kraait van blijdschap: "That's it" uit.
 • Klik op de "EXIT" knop en zoem 1 maal uit.
 • Open het rolluik en pak de Rode Hand brief terug en klik deze terug je inventory in.
 • Zet het apparaat weer uit via de aan/uit knop en zoem helemaal uit.

Wel, je weet nu dat die "Rode Hand" "HgS" bevat. Maar wat is in hemelsnaam "HgS"?. Draai je 6 maal rechtsom zodat je kijkt naar de muur links van je bureau. Je ziet daar een groot bord aan de muur hangen met allemaal gekleurde vakjes erop. Dat is de "Periodic Table".

Ga 1 maal vooruit daar naar toe. Op dit bord klik je, in het PAARSE DEEL, op "Hg" en Nancy zegt dat dit Mercury is, dus Kwik. Zoem 1 maal uit en klik dan in het GELE deel op de "S" en Nancy zegt dat dit Sulfer, dus Sulfaat is. Zoem uit en Nancy vertelt je dat die Rode Hand afdruk bestaat uit een verbinding van Kwik en Sulfaat. 

Zoem uit en ga terug naar Joanna in haar kantoor om haar je bevindingen mede te delen:

Joanna

"I did the chemical analysis you suggested. That red hand was printed with a compound containing mercury and sulfer. Does that mean annything to you?" Joanna vertelt je dan iets over "Cinnabar". De Maya's gebruikte dit om hun snijwerk mee in te wrijven om er meer contrast aan te geven. "Where would a person get a supply of Cinnabar?" Joanna vertelt je dan dat het museum al geruime tijd dit spul niet meer in voorraad heeft om dat de leverancier het niet meer kon leveren. Hendrik bestelde het altijd. Joanna noemt niet de naam van de leverancier. Sluit het gesprek af en ga terug naar je bureau in het laboratorium.

Laboratorium

Zoem weer in op die gele lijst met leveranciers die vastgeplakt zit op je bureaublad. Schrol omlaag en je leest de op één na laatste naam. Mack. Mack is blijkbaar de leverancier van de chemische spullen. Noteer het telefoon nummer en zoem uit en klik op je telefoon en dan op de hoorn. Draai een 9 en toets dan Mack's nummer in: 555-6766. Volg dit gesprek aldus:

 • "Hi, I'm the new deputy curator over at Beech Hill. I wonder if you could answer a couple of questions about our ordering history".
 • Na een geintje over Sonny zegt Mack dat hij verbaast is dat het museum al door de voorraad heen is omdat hij pas vorige week een levering heeft gedaan aan het museum.
 • "Do you know who has placed the order?"
 • Iemand met de initialen J.R. Joanna Riggs?
 • "You're sure it was last week?"
 • Ja.
 • "Was the package shipped to the museum?"
 • Nee. Iemand heeft het persoonlijk bij Mack opgehaald.
 • "So there hasn't been a hold up at the distributor or anything like that?"
 • Nee, hij heeft bergen kwiksulfaat in huis.
 • "Can you remember anything about the person who picked up the package?"
 • Nee.
 • "Well, thanks for your help"
 • Nu vraagt Mack of er een probleem is met deze bestelling.
 • "Problem? Not that I could hold you responsible for……
 • Mack zegt dan dat kwiksulfide een erg gemeen goedje is waar je volslagen daas van kunt worden.
 • Geef één van beide overblijvende antwoorden. Maakt niet uit want Mack sluit dit gesprek dan toch af.

Zoem helemaal uit en verlaat het lab en in het halletje ga je door de deur naar de tentoonstellingszaal.

Hendrik's buiteling

Ga nu, via één van beide doorgangen naast de piramide, de TUIN in. Het maakt niet uit via welke uitgang je de tuin in gaat. Loop dan 3 of 4 stappen de tuin in, draai je dan om en loop weer terug het museum in en loop door richting de voorzijde van de piramide. Je hoort een luide kreet en hoort iemand vallen en dan zien we HENDRIK op de vloer voor de piramide liggen. Hij is van bovenaan de piramide omlaag gevallen. De ambulance brengt Hendrik naar het ziekenhuis waar wordt vastgesteld dat hij aan algehele geheugenverlies lijdt door de val. Je bent hierna terug in je hotelkamer en je voert nu vanzelf een telefonisch gesprek met Bess en George. Dit gesprek gaat vanzelf en aan het einde ervan raden zij je aan om met Joanna te gaan praten. Zoem helemaal uit en verlaat het hotel en keer terug naar het:

Beech Hill Museum.

Ga naar Joanna in haar kantoor en praat met haar. Ze is nu een beetje hysterisch aan het worden. "take it easy, Joanna. I'm sure everything is going to be OK" Joanna blijft echter pissig en vraagt of je contact wilt opnemen met het ziekenhuis waar Hendrik ligt. "How can I help around here?" Je kunt Hendriks mail gaan lezen en het lab netjes houden. ja, denk je, bekijk jij het maar. Sluit af en ga naar het:

Laboratorium:

Ga naar je bureau en zoem in op de telefoon en klik op de hoorn. Je hebt dus weer een voicemail bericht. Dus druk de "0" toets in en beluister het bericht van Nurse Bluefoot (ze klinkt echter als een vent). Je leert de naam van het ziekenhuis waar ze Hendrik naar toe hebben gebracht: "Eleanor Roosevelt Memorial Hospital" en zuster Blauw Baard vraagt of je haar onmiddellijk wilt terug bellen. Dus noteer haar telefoonnummer: 555-4000. Druk dan op de '9" toets en bel Nurse op.

 • "Nurse Bluefoot? This is Nancy Drew. You left a message regarding Hendrik van der Hune. How is he?"
 • De Nurse is blij dat je zo snel belt. Ze heeft je hulp nodig om Hendriks memory een beetje op te krikken.
 • "Can you explain the amnesia?"
 • Bluefoot doet een poging ons dat uit te leggen.
 • "Has he lost his memory for good?"
 • Nee eigenlijk niet. In feite heeft Hendrik zijn geheugen niet verloren, maar kunnen zijn hersens geen toegang krijgen tot dat deel van zijn hersens waar de herinneringen worden bewaard.
 • "I see. So we need to help him find the trail of crumbs? Is that it?"
 • Goed zo Nance. Je hebt het begrepen.
 • "Where do I come in?"
 • Wel, jij kunt natuurlijk Hendriks geheugen van zijn kindertijd niet terug brengen, maar wel helpen om zijn geheugen betreffende zijn werk, hier voor het museum, te herstellen. Via items uit het museum welke met Hendriks werk te doen hebben.
 • "I see. Well, I'll be happy to help in any way I can. When are the visiting hours?"
 • De bezoekuren zijn van 10.00 tot 16:00 uur.
 • "Great! Is there anything else?'
 • "Well, the last thing we want is a meltdown. I'll go easy on him".

Einde gesprek. Zoem helemaal uit het bureau en overtuig je ervan dat je de "Rode Handdruk" in je inventory hebt en kijk op je horloge of het nu ergens tussen 10:00 uur en 16:00 uur is. ( is dat niet zo dan moet je nu eventjes naar Nancy's hotelkamer gaan en dan de wekker bijvoorbeeld op 10:00 uur te zetten. Je gaat dan de volgende dag verder). Ga dan via de tentoonstellingszaal en de Rotunda naar en door de dubbele Gouden Deuren en neem de Metro naar het:

Eleanor Roosevelt Memorial Hospital:

Bij aankomst ga je Vooruit en open je de deur van Hendriks kamer. Hendrik ligt lekker lui in bed. Klik op hem. Je komt hem bekend voor, maar hij herkent je niet.

 • "Hendrik! It's me, Nancy. You're looking very well. I'm here to help you with your memory exercices, so you can come back to Beech Hill as soon as possible".
 • Beech Hill? Vraagt Hendrik verbaast.
 • "Beech Hill is a museum here in Washington, DC. The curators name is Joanna Riggs. You were working there, and that's where your accident happened. Do you remember anything about the accident?"
 • Hendrik vertelt nu dan ene Joanna Riggs hem hier in het ziekenhuis heeft opgebeld om hem te vragen naar een access code.
 • "What access code would that be?"
 • Kijk dat kan Hendrik zich nu net niet herinneren.
 • "Actually, Nurse Bluefoot thinks with regular visits, I may be able to help you get your memory back more quickly".
 • Hoe dan? Vraagt ie.
 • "Nurse Bluefoot says that visual aids often help to trigger memory".
 • Hendrik is hier wat sceptis bij.
 • "Come on, Hendrik. You'll feel much better once things start coming back to you. I'v got o picture with me, if you'd like it to give it a try".
 • Dat is goed.
 • Nu verschijnt het prikbord in je scherm. Pak dus de "Rode Hand" uit je inventory en prik deze, rechts, op het prikbord en ga dan verder met:
 • "Great. These are Maya Glyps, like the ones you used to translate. Dont be upset if you don't know how to read them anymore. I can tell you what the mean".
 • Nu verbaast Hendrik je door te zeggen dat hij donders goed weet wat deze Glyps betekenen. Hij heeft ze zelf geschreven.
 • "I'm sure you have written them at one time or another in your career. So what do you think this is all about: 'the magician suffers yellow death'? "
 • Nu zegt Hendrik dat deze vertaling niet echt klopt en hij kan het weten want hij is de originele schrijver.
 • "The author? What are you talking about?"
 • Hendrik vertelt dan dat de 1e glyph niet "Magician" betekent maar "The Fool".
 • "Hendrik, this note was found at a crimescene. Are you telling me you left it there?"
 • Hier heeft Hendrik geen herinnering van.
 • "I'm investigating the theft of the Pacal carving. Please, Hendrik try to remember something"

Nu wordt Hendrik boos en moe en wordt je door zuster blauwe haai de kamer uit gegooid. Draai je om en je bent in de metro. Reis naar:

Taylor Sinclair's kantoor:

Ga naar binnen en praat met Sinclair: Sinclair geeft de indruk dat ie erg van streek is door de diefstal van de Pacal carving.

 • "I see you have spoken with Joanna?"
 • Hela, dus Sinclair was in het museum ten tijde van de diefstal.
 • "Have you spoken with the police?"
 • Ja, dat heeft ie.
 • "Did you hear? The thief left a glyph message with a red hand print on it"
 • Sinclair verklaart dat er ook zo'n rode hand afdruk is gevonden na de diefstal van Prudence Rutherford's juwelen en de inbraak in dat museum te New Mexico.
 • "What is the name of the museum in New Mexico?"
 • Ah ah…The Chaco Canyon Culture Centre. Die naam hebben we eerder gehoord, en gezien.
 • "Do you know Prudence Rutherfort personaly?"
 • Sinclair verklaart dat ie die Rutherford dame wel eens tegen komt tijdens sociale functies, maar haar niet echt kent.
 • "Why do you think, the thief is leaving this red hand print?"
 • Hij weet het niet.
 • "I need a photo of the Pacal Carving. Do you have one?"

Sinclair houdt dan een foto onder je neus. Klik erop om deze foto in je inventory te krijgen. En dit is tevens het einde van dit gesprek. Verlaat Sinclair en reis naar je:

Hotel.

In Nancy's kamer ga je naar de telefoon en bel je eerst met Franklin Rose: Als volgt:

NB:: Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit het ENIGE MOMENT in het spel dat je dit gesprek met Franklin Rose kunt voeren. Het is zeer belangrijk dat je dit gesprek met Rose NU hebt, anders kun je NIET in contact komen met Prudence Rutherford, en dan kun je het spel niet uitspelen.

 • "I need to contact a woman named Prudence Rutherford. I noticed she's on the board of the Topeka commission for the Arts, and that they've donated money to Beech Hill. Any idea how I might track her down?"
 • Wel je hebt gelukt. Franklin Rose kent Prudence Rutherfort nog uit de tijd dat hij in Witchica woonde.
 • "Dad never told me you lived in Witchica"
 • Rose geeft je dan het telefoonnummer van Prudence Rutherford en dat is: 1-785-555-7279 en vraagt waarom je haar wilt spreken.
 • "Mrs. Rutherford had a necklage with a Maya carving stolen out of her home. I'm trying to see if there's any connection between those two robberies"
 • Rose is onder de indruk en zegt dat hij eerst met Prudence Rutherford zal bellen om haar voor te bereiden op jouw telefoontje,
 • "That would be great, Mr. Rose"

Ga nu niet gelijk zelf met Prudence Rutherford telefoneren. Je moet Franklin Rose even de tijd gunnen om eerst met Rutherford te bellen om haar op jouw telefoontje voor te bereiden. 

Bel met de "Chaco Canyon Culture Centre" in New Mexico. Het telefoon nummer heb je gezien, en genoteerd, op dat kaartje dat op Hendriks bureau in het lab van het museum ligt. Goed, je bent vergeten het te noteren zeker. 1-505-555-1222. Dus draai dit nummer (helemaal).

 • "Heard the thief left a red hand print at the scene of the crime. Is that true"
 • Ja dat is waar.
 • "What typ of artifacs did the thief get away with?"
 • De duurste stukken die ie maar kon vinden. Deze zijn ook vlakbij New Mexico opgegraven.
 • " Do you have a list of the stolen pieces?"
 • Sheila somt de gestolen stukken op.
 • "I'm intersested in the Jade Carving. What did it look like?"
 • Sheila beschrijft het dan en noemt ook Hendrik's naam.
 • "Could you sent me a photo of that Jade Carving, so I can take a look at the glyph?"
 • Dat wil sheila-tje wel maar dat kan ze niet. De enige foto die er van dat Jade stuk is gemaakt is nu bij hun verzekeringsbedrijf.
 • Bedank Sheila en sluit af.

Na dit gesprek zoem je uit de telefoon en klik je op de wekker en zet je de alarm tijd op 10:00 AM, druk op SET en…

De Volgende Dag

BEEP BEEP BEEP!! Goede morgen Nancy, lekker geslapen. Het is de volgende ochtend. Ga 1 maal vooruit en draai je dan om en ga naar de telefoon. Zou je al met Prudence Rutherford kunnen telefoneren? Laten we het proberen, dus toets haar telefoon nummer in: 1-785-555-7279 en: Helaas, je krijgt haar antwoordapparaat. Rutherford is op dit tijdstip niet thuis. Je zult het op een later tijdstip nog eens moeten proberen. Denk erom, je kunt alleen HIER in je hotelkamer met Prudence Rutherford telefoneren. Via de telefoon in het Laboratorium kan dit niet. Verlaat het hotel en reis naar het:

Mexicaanse Consulaat:

Ga naar binnen en babbel met Alejandro. Stel hem gewoon alle vragen die je maar kan stellen en je komt erachter dat ook Alejandro in het museum was ten tijde van de diefstal. Hij zegt dat hij daar was om het Leencontract aan Joanna terug te geven. Uit tegen hem je twijfels betreffende Joanna (dit is belangrijk in verband met de anonieme tip aan de politie, later in het spel) en vraag hem ook over Cinnabar. Zeg gedag en verlaat het consulaat en neem de metro naar het:

Eleanor Roosevelt Memorial Hospital:

Ga Hendrik's ziekenkamer binnen en ga dan 1 maal vooruit naar het prikbord. Zoem in op het prikbord en prik er dan de foto op die je van slijmbal Sinclair hebt gekregen. Zoem dan 2 maal uit en klik op Hendrik.

 • "Ready to do some memory work, Hendrik? I've brought you a picture".
 • Hendrik herkent het gezicht op de foto.
 • "Do you know his name?"
 • Hendrik's herinnering komt nu een beetje terug.
 • "Think, Hendrik: Where's the carving now?"
 • Boos zegt ie dat ie dat niet weet.
 • "Easy, Hendrik, the answers are in your head, you just need to find them".
 • Hendrik zegt dan dat de Pacal nog steeds in het museum is.
 • "Why would you break into the display case and steal the carving, only to leave it in the museum?"
 • Nu mompelt Hendrik iets over een complot betreffende de Pacal Carving en dat hij de enige is die "ze" kan tegenhouden.
 • "What kind of plot?"
 • Dat weet ie even niet meer, maar hij laat je nu wel een sleuteltje zien die hij in zijn zak had zitten ten tijde van zijn valpartij.
 • "Do you know what lock it belong to?"
 • Nee dat weet hij eventjes niet meer.
 • "you can count on me, Hendrik".
 • Nu krijg je dat sleuteltje van Hendrik en dit verdwijnt je inventory in.
 • "One of the pieces that was stolen from the Chase Canyon Cultural Centre was a jade carving with an unusual glyph on it. Do you remember translating it?"
 • Nee, dat weet Hendricusje niet meer.
 • "Do you know anything about the theft of Prudence Rutherford's necklace?"
 • Nee, daar weet hij niets van af.
 • "Did you have anything against Joanna?"
 • Wie weet, hij niet.
 • "Hendrik, I need to know where you put the Pacal carving"
 • Maar hij kan het zich echt niet herinneren, dus sluit het gesprek af en verlaat het ziekenhuis en reis naar het:

Beech Hill Museum:

Ga naar binnen en ga direct door naar je bureau in het:

Laboratorium:

Op je bureau ligt nu een geel briefje, onder de telefoon. Klik op dit briefje en lees het door. Het is van Joanna. Zij is op het politiebureau om te worden ondervraagd over de diefstal van de Pacal. Zij vertelt ook dat ze haar kantoor open heeft gelaten, dus jij kunt daar gewoon naar binnen. Zoem uit en klik op de telefoon en dan op de hoorn. Je hebt weer een voicemail bericht, dus druk op de "0" toets om het te beluisteren. Het is Joanna die nogal hysterisch vertelt dat de politie haar de "third degree" heeft gegeven en dat zij door de raad van busteer van het museum is geschorst. Ze mag het museum niet meer in. Zij vraagt je om Franklin Rose te bellen.

Dus druk op de "9" en bel met Franklin Rose 555-1441. Volg gewoon alle mogelijke gespreksoptie. Inderdaad is Joanna geschorst en Rose wil dat Nancy de taken van Joanna over neemt. Ondanks je protesten blijft hij toch die mening. Feitelijk wil hij dat Nancy de zaak onderzoekt en als blijkt dat Joanna onschuldig is dan zal haar schorsing weer worden opgeheven. Uiteraard ga je hiermee akkoord. Sluit het gesprek af en zoem helemaal uit.

Zoem uit het bureau en ga nu naar Hendriks bureau en zoem in op de linker bureaulades. Open de bovenste lade met de sleutel die je van Hendrik hebt gekregen. In deze lade ligt, naast de liniaal, een dikke Zip-schijf. Pak deze schijf op en zet hem vervolgens in je inventory. Sluit de lade en open dan, weer met Hendriks sleutel, de onderste lade. Hierin staan een boel dossiermappen. Je kunt op 3 plaatsen klikken in deze lade. Klik eerst voorin de lade en je pakt er Hendriks "Translations Notes" uit. Het papier staat vol met aantekeningen en tekeningetjes over Maya Glyphs. Bekijk het even en zoem dan uit en dit papier komt dan in je inventory te staan.

Iets verder in de lade zie je een klein boekje uitsteken tussen de mappen. Klik erop en het boekje komt in je scherm te staan. Open het en lees de bladzijden door. De eerste pagina bevat "Number Stations" en de twee volgende pagina's geven een uitleg over "Decoding the Numbers". De laatste rechter pagina heeft als kop "Smuggler Stations"

Lees de bovenste alinea. Je leest dat het "Wachtwoord is het Nahuatl woord voor SNAKE is". Klik op deze alinea en Nancy zal zeggen dat ze iemand moet vinden die Nahuatl spreekt. Kennen wij niet iemand die afkomstig is uit Centraal Amerika? Achterin deze lade kun je nog een 4 tal notitie blaadjes doorlezen over een expeditie van Hendrik met ene Big Bunny. Lees ze door en zoem dan helemaal uit de lade, sluit de lade en verlaat het lab en ga met de Metro nu naar het:

Mexicaanse Consulaat:

Ga naar binnen en praat met Alejandro:

 • "have you heard? The police received an anonymous tip and they're considering Joanna a prime suspect in the Pacal theft. They've taken her in for questioning"
 • Het blijkt dus dat Alejandro die anonieme tipgever is geweest.
 • "How did you know about museum finances?"
 • Hij heeft zo zijn bronnen.
 • "I need to know the Nahuatl word for snake. Can you help me?"
 • Hij vraagt waarom je dat wilt weten.
 • "I'd rather not say. It's part of my investigation"
 • De gladjanus wil wel helpen, maar wel voor een prijs.
 • "What are you talking about, Alejandro?"
 • Alejandro is er van overtuigt dat de "Provenance" voor de Pacal een vervalsing is. Hij wil deze Provenance dus inzien. Pas dan zal hij je de vertaling van het SNAKE woord vertellen.
 • "First you tell me you are unconcerned about the theft of the Pacal carving, and then you have an urgent need to see the provenance document. Is it just me, or is this a little suspicious?"
 • Alejandro verklaart waarom hij die provenance wil bekijken.
 • "Oke, Alejandro I'll see what I can do"
 • Hij maakt een grapje. Sluit het gesprek af en verlaat het consulaat en reis met de metro naar het

Eleanor Rosevelt Memorial Hospital

Ga Hendriks kamer binnen. O…hij slaapt. Wat een herrie maakt die vent. Loop naar het prikbord en prik daar de "Translations Notes" uit Hendriks bureaulade op. Zoem uit, draai je om en verlaat het ziekenhuis en reis naar het:

Beech Hill Museum:

Joanna's kantoor:

Ga Joanna's kantoor binnen en draai gelijk rechts en ga 1 maal vooruit (waar Joanna altijd staat). Draai dan links en klik op Joanna's bureau. Klik dan 3 maal op de lade die onder het midden van het bureau hangt. Deze lade gaat open. In de lade ligt een klein sleuteltje, vlak voor de schaar. Pak dit sleuteltje op en het verdwijnt naar je inventory. Sluit de lade en zoem uit. Klik dan op dat papier dat, links, op het bureau ligt. Het is een verzendbrief. Er staan items op die door het Elmusea Cultural zijn verzonden naar Beech Hill. Neem vooral notie van nummer 1113: "Diego de Lamba ornamental carving" een stuk van Jade dat is opgegraven in Cuba in de Jibacoa vallei. Zoem 4 maal uit en ga dan vooruit naar die archiefkasten. Open dan de middelste la in de middelste kast. Klik in de la en klik dan, rechts midden, op de map: "Pacal Provenance"

Deze map komt nu in je scherm te staan, dus open het. Er zitten 5 documenten in de map. Lees ze alle 5.

 • Het eerste document is dus de eigenlijke Provenance, bewijs van echtheid, voor de Pacal.
 • Het tweede document is gedateerd 4 mei 1940 en hierin lees je dat toen de Pacal is geschonken aan de "Serpentine Gallery" door de toenmalige eigenaar van de Pacal, ene Rupert Star.
 • Het derde document is een verkoopakte. Op 31 augustus 1955 is de Pacal door de Serpentine Gallery, door verkocht aan ene Felix Peterson voor de som van 800 dollar.
 • Het vierde document is een brief van ene notaris Vandalay aan Taylor Sinclair, gedateerd 2 december 1992. Vandalay attendeert Sinclair dat de nalatenschap van de Petersons openbaar zal worden geveild.
 • Het vijfde document is de verkoopnota waarin de verkoop staat van de Pacal aan Taylor Sinclair voor de somma van 1000 dollar. De nota is ondertekend door: Sinclair, Joanna en Vandalay.
 • Heb je deze 5 documenten doorgelezen, sluit dan de map en zoem uit. DE MAP VERDWIJNT JE INVENTORY IN.

NB dit gebeurd alleen als je hiervoor Alejandro om het SNAKE woord hebt gevraagd, heb je dat niet dan kun je deze 5 documenten wel inzien, maar niet meenemen. Ga dan terug naar Alejandro en vraag hem alsnog om het SNAKE woord.

Sluit de lade. Verlaat Joanna's kantoor en reis met de metro naar je:

Hotelkamer:

Bellen met Prudence Rhuterford:

Ga naar de telefoon en bel NU Prudence Rhuterford nog een keer op. Deze keer krijg je haar wel aan de telefoon. Voer het gesprek echt als volgt. Denk erom dat je haar geen vragen stelt die zij als beledigend zou kunnen ervaren want dan is dit gesprek voortijdig afgelopen. Gebeurd je dit toch, bel haar dan ONMIDDELLIJK weer op en bied dan snel je excuses aan en hervat het gesprek.

 • "Hi, this is Nancy Drew, calling from Washington, D.C. I'm trying to reach Prudence Rhuterford, please".
 • Franklin Rose heeft Prudence Rhuterford dus gebeld en zij verwachte je telefoontje al.
 • "I'm sorry to hear about your loss. What can you tell me about the necklage?"
 • Ach gut, ze is er erg van overstuur.
 • "Was the necklage a gift?"
 • Nee, het was een erfstuk uit de nalatenschap van haar moeder.
 • "More? In what way?"
 • Wel, aan de gestolen ketting hing dus een zeldzaam stuk Maya jade stukje snijwerk.
 • "What does the jade piece look like?"
 • Het was een zeldzame glyph waarvan niemand precies de betekenis kon ontcijferen, maar het heeft iets te maken met de begrippen: Slang, Groen en Zuid.
 • "About the theft, where were you when it took place?"
 • Prudenceje lag thuis te slapen.
 • "Was anything else taken beside the necklage?"
 • Nee…..Prudence jaagt haar hondje van de sofa.
 • "About the theft?"
 • "What about evidence?"
 • De dief heeft ook bij haar een Rode Handafdruk achtergelaten, op de muur nog wel.
 • "A red hand print was left at the scene of the crime at Beech Hill, too! Ms. Rutherford, I'm almost certain these robberies were committed by the same person"
 • Waarom denk je dat?
 • "Ms. Rutherford, it would be helpfull if I knew exactly what your carving looked like. Could you send me a picture that has it in detail?"
 • Wel, Rutherford kan je nog iets veel beters sturen dan een foto, een replica van de ketting met de glyph namelijk.
 • "Oh, that would be wonderfull! How soon could you have it here?"
 • Morgen of uiterlijk overmorgen. Ze zal het naar Beech Hill op laten sturen.
 • "Thanks a million, Ms Rutherford, I won't let you down"
 • Sluit het gesprek vriendelijk af.

Zoem uit de telefoon en klik dan op Nancy's Laptop Computer. Rechts naast de laptop ligt de externe Zip-Drive. Kruip in je inventory en klik daar op de Zip-schijf die je uit de bovenste lade van Hendrik's bureau hebt gepikt. Klik vervolgens deze schijf in de Zip-drive en klik dan 2 maal op het scherm van de laptop. Klik op het pictogram van de schipschijf en…….Tja…had je nu echt verwacht dar er geen wachtwoord nodig is om toegang tot de zip te krijgen? Uiteraard weet je het wachtwoord niet, dus je zult moeten wachten tot je Hendrik weer kunt bezoeken. Sluit het scherm en zoem uit de laptop. Laat de Zip maar in de drive zitten. Kun je het ook niet verliezen.

Het zal nu zo langzamerhand wel te laat zijn om Hendrik of Alejandro te gaan bezoeken. Wat je wel even kunt doen nu is Bess en George te gaan opbellen. Dus pak de telefoon en draai Bess's nummer en praat je vriendinnen even helemaal bij. Het eerste deel gaat gewoon vanzelf en daarna gebruik je maar alle gespreksopties die zich voordoen. Na sommige opties verloopt het gesprek dan weer een tijdje vanzelf. Aan het einde vraag je maar NIET om hints. Sluit het gesprek af en klik op de wekker en stel de tijd in op 10:00 AM………..BEEP BEEP:

De Volgende dag:

Het is 10 uur in de ochtend. Nancy, wordt wakker, ga je wassen en aankleden en ontbijten en reis dan naar het:

Mexicaanse Consulaat:

Ga naar binnen en klik op Alejandro:

 • Alejandro vraagt je nu om de papieren.
 • "Here's your file, as requested"
 • Klik in je inventory op de documenten die je uit Joanna;s kantoor hebt mee gepikt en klik deze vervolgens op Alejandro's notitieblok.
 • "A deal is a deal"
 • Alejandro vertelt je nu het nahuatl woord voor Snake en dat is "coatl": C O A T L.
 • Bedank hem en reis naar het:

Eleanor Roosevelt Memorial Hospital:

Ga Hendriks kamer binnen en klik op Hendrik. Wel, deze is een stuk vrolijker nu. Blijkbaar hebben zijn "Translation Notes" hem toch aan het denken gezet.

 • "you recongnize the riddle?"

Je krijgt nu het prikbord weer te zien. Naast de "Translation Notes" heeft Hendrik een nieuw papier geprikt. Klik daar op en klik er niet gelijk weer op. Lees wat Hendrik heeft genoteerd en neem vooral notie van het tekeningetje en het woord "STONE"

Teken en schrijf het desnoods over. Klik dan weer op het papier en je bent terug bij Hendrik.

 • "Who was this Whisperer of silent secrets?"
 • Hendrik legt dit uit voor zover zijn geheugen dat toelaat.
 • "How did Pacal wish to be depicted?"
 • Als een goddelijke Koning en niet als een ordinaire die aan de macht is gekomen door het gekonkel van zijn moeder.
 • "What happened to the scribe's writings?"
 • De Scribe werd met al haar spullen levend begraven in een Tombe van steen.
 • "Hendrik, A prison of stone. We're not talking about the monolith, are we?"
 • Jawel, dat bedoeld Henderik dus wel.
 • "Do you thing the monolith can be opened?"
 • Ja dat denkt Hendrik, maar hij kan je niet vertellen waarom of hoe, want zijn geheugen laat hem nu weer in de steek.
 • "Do you think there's anyone I can trust?"
 • Hendrik denkt van niet. Je kunt beter niemand vertrouwen.
 • Vraag hem nog een paar keer waar of ie die Pacal heeft verstopt en sluit dan af.
 • Verlaat het ziekenhuis en ga naar

Deel 3: opmaat tot de Piramide quizzen

Als je mijn walkthrough tot nu toe nauwkeurig hebt gevolgd dan weet je nu dus het STONE woord en het COATL woord en ben je aan het einde van deel 2 dus in Hendriks kamer in het ziekenhuis. Verlaat het ziekenhuis en reis terug naar je:

Hotelkamer:

Hendriks Zipschijf

Het wordt echt nu tijd om Hendriks Zip-schijf te bekijken. Deze heb je in het Zipstation laten zitten, dus zoem in op de Laptop en op het beeldscherm en klik weer op het pictogram van de zipschijf. Weer wordt er om het wachtwoord gevraagd. Zou 'STONE" het zijn? Typ dus stone in en druk op je ENTER toets en…..JAWEL….je bent binnen.

Op de zipschijf vindt je 3 rubrieken, te weten: "TRANLATION", "NOTES" en "CONTACTS". Klik op elk van deze 3 rubrieken en lees echt ELK DOCUMENT ZEER NAUWKEURIG DOOR. MAAK NOTITIES. JE HEBT ALLE INFORMATIE DIE IN DEZE DOCUMENTEN STAAN ECHT NODIG. Ik heb getracht om deze teksten zo goed mogelijk te vertalen. Laten we beginnen met:

Translation:

Hierin vindt je maar één document. Het bevat het raadsel van de Whisperer:

"A curse upon you who behold this terror

The evil deeds of the Whisperer of Silent Secrets remain undead

Within this prison of stone

Broken only when the four corners of the world are bound together

When the first king ascends the throne again

When the last Copan fool has labored the end of time"

Dit raadsel is van eminent belang. Het bevat gewoon de aanwijzing hoe je de Monolith moet openen. Sluit dit document en klik op:

Notes:

Wel, in deze file staat heel wat meer. Klik op elk van de titels in het linkerdeel en lees dan elk document heel nauwkeurig door. Alweer, MAAK AANTEKENINGEN.

Bull:

 • Dit is een ritueel balspel en het heeft zijn origine omstreeks 3000 voor Christus.
 • Beschouwde de Maya's de STIER als een metafoor voor oorlogsvoering?

Atanzahab:

 • Koppelaar/huwelijksmakelaar. Werd door de ouders van een trouwlustige bruidegom ingehuurd om een inschatting te maken van mogelijke bruiden voor hun zoon om te bekijken of het een profijtelijk huwelijk kon opleveren. De bruid en bruidegom trouwden vaak zonder dat ze daarvoor ooit één woord tot elkaar hadden gesproken.
 • Moet even onderzoeken of wij in het museum hiervan een Exhibit hebben voor de Tempel Quiz.

Greenstone:

Jade. De Maya's beschouwde Jade als Goddelijk en Jade was dan ook veel belangrijker voor de Maya's dan goud. Jade werd vaak gebruikt om er kunstwerken en heilige objecten van te snijden. Zijn de SIX KEYS hier ook uit gesneden?

Dit is een uiterst belangrijke aanwijzing. Je MOET dit gelezen hebben om later Hendrik over deze SIX Keys te kunnen vragen.

Prison of Stone (dat is dus de Monolith):

 • Het "gevang" draagt een ingewikkeld slot. ZES (6) APARTE SLEUTELS moeten worden samengevoegd om in het slot te passen. (Bekijk het raadsel
  De VIER (4) Hoeken van de Wereld plus de GEK en de KONING = ZES (6). Elk van hen moet een deel van een grotere sleutel vertegenwoordigen. Een KUBUS heeft 6 Zijden. Misschien passen ze samen in een Kubus. Maar waar zijn deze sleutels en hoe zien ze eruit?
  Waarschijnlijk heeft Pacal ze door het gehele Maya rijk verspreid om te voorkomen dat ze ooit tot één sleutel worden samengevoegd. Waaruit zijn deze sleutels gesneden? Moet wel Jade zijn. Het is waarschijnlijk dat elk van deze 6 sleutels dezelfde Glyph draagt.
 • Moet ze vinden VOORDAT HET TE LAAT IS. Iemand anders is hier ook van op de hoogte.

Ook dit is een uiterst belangrijke aanwijzing naar de SIX KEY'S.

Whisperer:

 • Kronieker/schrijfster, Amoxcali uit de shaman legende. ZIE OOK TRAVELER NOTES UIT ZOMER '72
 • De Monolith moet het strafwerktuig zijn waarmee zij werd gestraft.
 • Maar omdat zij, hoogstwaarschijnlijk, van Koninklijke Bloede was, kon Pacal het niet zo inrichten dat haar ziel voor eeuwig verbannen bleef uit het DODENRIJK.
 • Er MOET dus, binnen in de Prison of Stone, (en dat is dus de Monolith) een Mechanisme zijn die het haar Ziel mogelijk maakte om de weg naar het Dodenrijk te kunnen inslaan. Maar dan moet er ook een mechanisme zijn waarmee de Monolith van BUITEN af kan worden geopend……..de SIX KEYS….de ZES SLEUTELS.

North:

 • Ook in het noorden van New Mexico zijn artefacts gevonden
 • Verschillende stukken zijn echter verloren gegaan door de recente inbraak in de CCC.
 • bedoeld Hendrik met CCC de "Chaco Canyon Cultural Centre"?)
 • Waarschijnlijk zat daar ook de Noord Sleutel bij, maar zal dat nog navragen bij de andere musea in dat gebied. Elmusea Cultural (AZ): NO: Institute for Mexican Antiquities (NM): NO Lila Higgins House (NM) NO

Hela, die naam, Elmuseo Cultural, hebben we eerder gezien. Bovenaan die verzendlijst die we hebben gevonden op het bureau van Joanna. Dat museum heeft diverse stukken aan Beech Hill uitgeleend.

South:

De Maya cultuur strekte zich uit via West Honduras, Noord Salvador, Belize tot…….misschien wel tot in het Amazone gebied?

Zie ook het interview met Rutherford in de laatste editie van "Art Appraizer".

Hendrik bedoeld hiermee het interview met Prudence Rutherford in dat tijdschrift dat ligt op het kleine tafeltje in Joanna's kantoor. Aan het begin van dit spel heb je dat tijdschrift doorgebladerd. Als je dat niet hebt gedaan dan is het onmogelijk om ooit in contact te komen met Prudence Rutherford. 

Dit is dus de aanwijzing dat je dan alsnog dat tijdschrift moet gaan doorbladeren op de manier zoals ik dat aan het begin van deze walkthrough al vermeld. Die Jade Glyph die Prudence aan haar halsketting heeft hangen is dus de ZUID sleutel en deze moet je in handen zien te krijgen.

East:

 • Kantunlkin is in het uiterste westen van Mexico……maar wat is er dan met Cuba?.
 • De Maya waren grote astrologen, dus hierdoor waren ze in staat tot zeereizen. Het lijkt waarschijnlijk dat zij van het bestaan van het eiland (Cuba) op de hoogte waren.
  Onderzoek: Documenten tonen aan dat ene
  Bischop Diego de Landa, in 1652, daar een vreemd uitziende Jade steen heeft gevonden. Kan dat de OOST SLEUTEL zijn?

Kijk eens aan: Diego de Landa. Is dat niet stuk 1113 op die verzendlijst van het Elmuseo Cultural die je in Joanna's kantoor hebt gevonden.

West:

 • Revilla?
 • Gigedo eiland? Te ver weg?
  Onderzoek: 1898: een Jade steen met een ongeïdentificeerde Glyph erop, is tijdens een veiling in New York, verkocht. Volgens het "Provenance" rapport was deze steen ooit gevonden in 1753 door een Commandant in het Spaanse leger, ene Juan d'Ascension Cortego, en wel op Cocos Eiland, Costa Rica. Verkocht aan wie?
  Het snijwerk is verkocht aan een schoenenmagnaat uit het Midwesten van Amerika, genaamd:

  Daddle, Henry Albert IV: 605-555-3195
  (Vermillion, South Dakota) Contact opnemen?

Dit is een zeer belangrijke aanwijzing. NOTEER DEZE NAAM EN DIT TELEFOONNUMMER. Je zult straks contact op moeten nemen met de nazaten van deze Daddle om er achter te komen waar deze WEST SLEUTEL zich nu bevindt.

Coplan Fool:

 • De berichten vanuit het opgravingsgebied klinken gunstig.
  Gevonden is een stuk jade snijwerk met een Rabbit Glyph. (RABBIT was de "TRICKSTER" in Maya Folklore)
 • +++ via de Radio een verzendbericht versturen+++++

Dit is dus een hint dat je, om de FOOL SLEUTEL te verkrijgen, je een bericht moet versturen via de HAM Radio in het Laboratorium.

Klik nu op de scrolpijl onderin het linkerframe om verder te gaan.

Pacal:

 • Zelf benoemde 1e Ware Koning.
 • Het Pacal stuk in Beech Hill moet het volgende item zijn op de lijst van de DIEF.
 • Moet dit zien te voorkomen, maar HOE? Ik moet de Pacal op een veilige plek verbergen en kan niemand vertrouwen, op dit moment. Moreel dilemma: kan ik zeggen: "Het doel heiligt de middelen"?
 • En ik moet een duidelijke boodschap afgeven aan de DADER die probeert om, eerder dan ik zelf, de Monolith open te krijgen. Ik hoop van ganser harte dat ik deze ronde kan winnen.

Aanwijzing dat die Monolith dus hol is en open kan worden gemaakt.

Lamanai: Naam van steden: betekend: "ondergedoken Krokodil". Krokodil is afgebeeld in vele glyphs.

Paal Kaka: Een priester die aan vele kinderen hun voornaam heeft gegeven.

NAMING: Voorvoegsels: "Ah" voor jongens en "Ix" voor meisjes. Na een voorvoegsel volgt dan meestal de naam van een zoogdier, reptiel of vogel. Bijvoorbeeld: jongensnaam: Ah Balam, meisjesnaam: Ix Cuat. Na de puberteit nemen de kids dan ook de achternaam van hun vader aannemen.

Wel dit waren alle documenten in deze file. Sluit de file via het kruisje en open dan:

Contacts:

Ook in deze file, diverse subfiles. Je kunt ze allemaal doorlezen. Het zijn allemaal files over Opgravingen. Maar de enige echt belangrijke informatie staat in:

Honduras:

 • Regio/Sites: Copan en Pulhapanzak.
 • OPGRAVING IN UITVOERING: Jawel, COPAN. Moet deze dig in de gaten houden.
 • Contact via: HAMRADIO STATION 250.
 • COMMENTAAR: WACHTWOORD is het nahuatl woord voor SNAKE. (en dat is dus coatl, weet je inmiddels)

Dit vertelt je dus de locatie van de FOOL Sleutel en dat je deze in bezit kunt krijgen via het verzenden van een Morse Code bericht via die HAM radio die in het Lab van Beech Hill staat. Geen paniek, ik leg dat hele Morse gedoe straks wel uit als we dat moeten gaan doen.

Goed, je hebt nu alle belangrijke informatie vanaf deze zipschijf gehaald. Het wordt nu tijd om al deze ZES SLEUTELS in je bezit te krijgen.

 • Je hebt dus al met Prudence Rutherford getelefoneerd, dus haar replica van de ZUID SLEUTEL is onderweg naar Beech Hill.
 • De OOST SLEUTEL is, volgens de verzendlijst van het ELMUSEO CULTURAL, naar Beech Hill verzonden. Dus deze sleutel zou in Beech Hill moeten zijn.
 • De NOORD SLEUTEL was in het bezit van het Cacho Canyon Cultural Centre maar is gestolen.
 • De FOOL SLEUTEL is opgegraven in: HONDURAS?
 • De PACAL, en dat is dus de KONINGS SLEUTEL, was tentoongesteld in BEECH HILL maar is door Hendrik nu verstopt en hij weet nog steeds niet waar.
 • En een Ongeïdentificeerd Jade stuk is in bezit van Daddle. Dat is dus de WEST SLEUTEL

Goed, sluit de zipschijf en zoem helemaal uit de Laptop. Zoem in op de telefoon en bel nu eerst met: Daddle, Henry Albert IV 1-605-555-3195

Bellen met de Daddles

Ook dit gesprek verloopt eerst helemaal vanzelf en het blijkt dat deze Penelope, Poppy Dada is. Dat is de schilderes van dat schilderij dat je bij Taylor Sinclair in zijn kantoor hebt gezien.

Goed je weet nu waar je één van de sleutels kunt vinden en ook hoe je deze moet verkrijgen. Bel nu met het Chao Canyon Cultural Centre. Telefoonnummer? Wel, dat is: 1-505-555-1222

NB: Het kan uiteraard zo zijn dat het nu te laat op de dag is en dan krijg je het antwoordapparaat van het Centre en dat verteld je dan dat het Centre open is tussen 10 uur s'morgens en 6 uur s'avonds. Als je dit nu gebeurd, ga dan naar de wekker en stel de alarm tijd in op 10 uur AM en na de BEEP BEEP BEEP ga je gewoon, maar dan is het de volgende dag, weer bellen met het: Chaco Canyon Cultural Centre.

In ieder geval, Bel het Chao Canyon Cultural Centre:

Dit gesprek gaat helemaal vanzelf. Je krijgt Sheila Schultz weer aan de lijn en Nancy vraagt haar of zij haar toch niet kan helpen aan een afbeelding van de gestolen NOORD SLEUTEL. Sheila zegt dat ze eens zal informeren bij haar medewerkers en vraagt je om later terug te bellen.

De verbinding wordt verbroken. Wacht nu gewoon even een half minuutje en bel dan weer het Chao Canyon Cultural Centre op. Weer krijg je Sheila Schultz aan de lijn en nu verteld ze dat het gestolen Jade stuk was verpakt in heel zacht schuim en dat er nogal strak omheen zat gebonden. Het Jade stuk heeft echter een haarfijne AFDRUK gemaakt in dat schuim en Sheila wil dat stuk schuim wel naar je toe sturen. Zij weet het adres van Beech Hill en ze zal het daar naar toe zenden. Sluit af en verlaat het hotel en reis naar:

Taylor Sinclair

Ga naar binnen en klik op Sinclair:

"Mind if I help myself to one of those scrumptious looking Oaxacon cookies?"

Taylor is verrukt dat je dat vraagt. Klik op de deksel van de glazen pot en dan op de pot en pak er een koekje uit. Zoem uit en sluit de pot weer via een klik op de deksel en zoem weer uit. Je staat terug voor Taylor's bureau. Klik nu op de schilderijen die rechts naast het bureau staan en vraag aan Taylor of je Poppy's schilderij nog eens mag bekijken. Het schilderij komt in je scherm en Taylor verlaat de kamer. Klik op het schilderij op de Maya Steen, links in het midden.

Klik dan op je koekje in je inventory en klik met je koekje op de Maya Steen. Klik op de steen om deze in je Inventory te plaatsen. 

Goed zo Nancy, je hebt nu de NOORD Sleutel te pakken. Zoem een paar keer uit en draai je om en verlaat Taylor's kantoor en reis naar het:

Eleanor Roosevelt Hospitaal

Ga Hendriks kamer binnen en klik op Hendrik:

"According to your notes, Pacal made a six-part key to the Whisperers's Tomb ans scattered the pieces around the world. Do you remember anything about this?"  Hendrik vertelt nu: De vier hoeken van de wereld zijn: Noord, Zuid, Oost en west. Plus de 1e Koning, Pacal zelf, en de Coplan Fool. Als deze ZES tezamen zijn gevoegd, dan kun je hiermee de Tombe openen. Daarom heb ik de Pacal gestolen, om te voorkomen dat iemand anders de 6 sleutels kan samenvoegen  "Maybe I'd better tell Joanna what's going on?" Dat vindt Hendrik nu geen goed plan. Vraag hem nog maar eens waar hij die Pacal heeft verborgen. Maar nog steeds weet hij dat niet. Sluit af, verlaat het hospitaal en reis naar het:

Beech Hill Museum:

Goed, als het goed is zijn er nu twee Maya stenen onderweg, die van Prudence Rutherford en die van de Chaco Canyon Cultural Centre. Laten we nu eens gaan zien of ook die Maya steen uit Honduras te pakken kunnen krijgen. Dat gaan we doen met gebruikmaking van de HAM Radio in het Laboratorium. Dus ga naar het laboratorium en daar naar Hendriks bureau en klik dan op de:

De HAM RADIO:

Zoem helemaal in op dit ding en klik dan op de AAN/UIT knop. Verdo…..kortsluiting. Ik moet ook met mijn fikken van elektra apparaten afblijven. Je wilt niet weten hoe vaak ik al de wasmachine gemold hebt. Je hebt de Radiobuis opgeblazen en nu doet ie het niet meer. Klik weer op de AAN/UIT knop en zoem dan 1 maal uit. Je ziet nu ook de zijkant van de radio. Klik op het luikje, achter de microfoon en klik er dan weer op om het luikje te openen. Pak de kapotte radiobuis (de gele) eruit. Sluit het luikje en zoem nu 3 maal uit.

Tja, wat nu dan? Je zult toch echt een nieuwe radiobuis moeten vinden, Wacht eens even…..staat er niet nog ergens in het museum zo'n HAM radio? Jawel…..EXHIBIT A in nis 1 van de tentoonstellingszaal. Goed, dat is wel een ouder model dan deze hier in het lab, maar die radiobuis zag er toch ook niet al te modern uit. Dus verlaat het laboratorium en ga naar de EXHIBIT A vitrine in NIS 1. Open deze vitrine met behulp van het kleine sleuteltje dat je uit Joanna's bureaulade hebt gepikt en klik dan op de Ham radio. Klik dan op de rechterzijkant van de radio, onderop, en de radio schuift iets naar voren. Open het luikje en pak dan de meest rechter radiobuis eruit. Sluit het luikje en klik op de voorzijde van de radio om deze terug te schuiven. Klik dan op het vitrine glas om de vitrine weer te sluiten en keer terug naar de HAM radio in het laboratorium. Klik 1 maal op de Ham en dan weer op het luikje in de zijkant, open het luikje weer en plaats de goede, dat is de witte, radiobuis in de HAM radio. Sluit luikje en zoem nu 3 maal uit.

Korte Cursus Morse met de HAM radio

Wel, als jij Morse code weet, ga je gang. Ik kan geen Morse dus ik ga dit eerst maar even bestuderen. Zoem in op de rij boeken die op Hendriks bureau staan en klik dan op het meest linker boekje in de rij. Het Instructie boek komt weer in je scherm te staan. Open het en lees nu aandachtig alle bladzijden goed door.

Op de tweede pagina lees je dat je een 4-cijferige frequentie moet intoetsen en dan op Connect moet drukken. Je kunt dan luisteren naar deze frequentie of berichten versturen via het Morse Code Keybord. In Morse Code bestaat ELKE LETTER uit STIPPEN EN STREEPJES en na ELKE letter moet er op de SENT toets worden gedrukt. Er volgt nog wat uitleg wat je moet doen als je een foutje maakt. Op de laatste twee pagina's vindt je dan het gehele Morse alfabet.

Hoe nu contact te maken met de Smokkelaars in Honduras:

Goed, sluit het boek en 2 maal uit en zoem dan in op de lades. Open de onderste lade met Hendriks sleutel en pak uit deze lade dan het boekwerkje dat boven de mappen uitsteekt. Ook dit boekje komt weer in je scherm te staan. Lees het nu heel aandachtig door en maak aantekeningen

Number Stations:

 • Frequentie 2050 Hz zend een serie van 5 getallen naar je toe, in het Spaans, met elke uitzending die begint met "Attencion, attencion". Het is dus ook nodig dat je leert tellen in Spaans tot 9:
 • Uno = 1; Dos = 2; Tres = 3; Cuatro = 4; Cinco = ; Sets = 6; Siete = 7; Ocha = 8; Nueve = 9.

Decoding the Numbers:

 • Schrijf de laatste 3 getallen van de serie van 5 getallen op en voeg daar dan een 0 aan toe zodat je een 4-cijferig getal krijgt.
 • Tel dan de originele 5 cijfers bij elkaar op en tel de som dan op bij het getal van de eerste stap.
 • Je hebt dan de 4-cijferige frequentie van het SMOKKELAARS STATION.

VOORBEELD:

 • Stel dat je als stationsnummer op krijgt: 5, 6, 1, 2, 3. Dan is het SMOKKELAARS STATION: 1247. Hoezo? Wel hier om:
 • Stap 1 = voeg een 0 toe aan de laatste 3 cijfers = 1230
 • Stap 2 = tel de oorspronkelijke 5 cijfers bij elkaar op: 5+6+1+2+3 = 17
 • Stap 3 = tel deze som op bij het eerste getal = 17+1230 =. 1247.

Smugglers Station:

 • Wel dat het wachtwoord het nahuatl woord voor SNAKE is, dat wist je al. Maar je moet nog een code woord versturen en deze codes zijn:
 • Leche = Verstuur het Item onmiddellijk. DE kust is veilig.
 • Mujer = Ontmoet me op de afgesproken plaats.
 • Suendo = Verstuur het Iten NIET. De kust is NIET veilig.
 • Vacas = de betaling is onderweg.

De Boodschap verzenden:

Sluit het boekje, zoem uit, sluit de lade en zoem uit. Zoem weer 2 maal in op de HAM radio. Goed, volgens Hendrik's boekje moet je nu eerst contact maken met frequentie 2050 om een serie van 5 cijfers te verkrijgen. Doe het volgende:

 • Zet de Radio aan
 • Voer, met de cijfertoetsen, frequentie 2050 in, dus druk op knoppen 2; 0; 5; 0 en druk op de CONNECT knop.
 • In je tekstscherm verschijnt nu een serie van 5 cijfers, in het Spaans: ocho; tres; dos; siete; uno
 • Dus dit is: 8 ; 3; 2; 7; 1
 • Voeg een 0 toe aan de laatste 3 cijfers zodat je krijgt: 2710
 • Tel nu de 5 Spaanse cijfers bij elkaar op: 8+3+2+7+1 = 21
 • Tel dit getal op bij 2710, dus: 2710+21 = 2731. Dit is dus de SMOKKELAARS frequentie
 • Stel met de cijferknoppen frequentie 2731 in en druk op CONNECT
 • Je hoort een Spaanse dame zeggen, en ziet dat ook in je tekstscherm verschijnen: Transmitelo ahoro

Dus nu moet je het coatl woord versturen: Toets nu met het Morse Code keybord de volgende serie codes:

 • streep, punt, streep, punt en druk op SEND
 • streep, streep, streep en druk op SEND
 • punt, streep en druk op SEND
 • punt, streep, punt, Punt en druk op streep
 • Je hebt coatl verzonden en in je tekstscherm verschijnt nu weer die Spaanse dame en die zegt: mensaje entendido transmitelo ahoro
 • Dus nu moet je LECHE verzenden:
 • punt, streep, punt, punt en druk op Send
 • punt en druk op SEND
 • streep, punt, streep, punt en druk op SEND
 • punt, punt, punt, punt en druk op SEND
 • punt en druk op SEND
 • In je tekstscherm verschijnt die Spaanse Dame weer, je leest: Mensaje recihibo entregaremos a paquete lomas pronto possible. Cambio y fuero
 • Het pakketje zal dus worden verzonden. Zet de Radio uit en zoem helemaal uit en reis terug naar je

Hotelkamer.

Zet de wekker op 09:00 AM en de volgende morgen reis je naar het

Beech Hill museum

Shipping and Receiving Loods

Loop gelijk door tot in het halletje bij het laboratorium en ga dan door de "Shipping en Receiving" door de loods binnen. Loop dan 2 maal vooruit tot je tussen de stellingen staat en draai ja dan weer om en draai dan links. Je kijkt nu naar de hoek met de Ontvangst/Verzend deur. Hela…achter het touwhek staat nu een kist op je te wachten. Ga echter nog niet vooruit naar de kist maar klik nu eerst op de stenen inpaktafel, rechts aan de muur. Je zoemt in op deze tafel. Aan de muur hangt, rechts naast de papierrollen, een roze papier. Zoem in op dit roze papier en klik er dan nog een keer op. Je hoort Nancy zeggen:"Diego de Landa…..I wonder if that's one of the key's" Op het papier lees je dus dat stuk 1113 is ontvangen. Stuk 1113 is de Maya steen die is gevonden door Bisschop Diego de Landa en door het Elmuseo Cultural naar Beech Hill is verzonden. Dus Beech Hill heeft het ontvangen en dus zou het hier ergens in de stellingen moeten staan. We gaan dat zo meteen wel uitzoeken. Eerst maar eens kijken wat er in die kist zit. Zoem 2 maal uit en draai dan links.

Klik op het pakket dat achter het touwhek voor de deur staat. Het is dus een kist. Klik op de kist en klik dan bovenop de kist om de kist te openen. Er zit een stenen doos in de kist. Klik op deze doos en deze komt nu omhoog. Op de voorzijde zie je 3 gezichten. Klik op de voorzijde om de drie gezichten groot in je scherm te krijgen. De drie gezichten zijn dus het slot mechanisme van de stenen doos. Om de doos te openen moet je er voor zorgen dat alle 6 ogen dicht zijn. Om dit te bereiken nummer je de ogen, van links naar rechts als 1 t/m 6 en dan klik je op:

Oog 1; Oog 2; Oog 4; Oog 6 en je ziet dan de hele doos weer.

Klik bovenop de doos om deze nu te openen. In de stenen doos ligt dus de Maya steen uit Honduras, die je via de HAM radio "besteld" hebt. Dit is de Coplan FOOL sleutel. Klik op de steen en dan nog een keer om hem in je inventory te plaatsen.

Klik op het deksel van de doos om deze weer te sluiten en klik dan weer bovenop de doos en zowel de doos als de kist verdwijnen nu. Zoem 2 maal uit en draai links. Je kijkt weer naar de stellingen. Ga 2 maal vooruit naar de achterste stelling LINKS, dus niet naar de stelling waar Sonny's doos in staat maar naar de andere stelling die tegen de achtermuur staat. Je loopt tegen deze stelling aan. Op de bovenste plank zie je, rechts, een zilvergrijze kist staan. Klik op deze kist en klik er dan weer op. De kist draait dan om en je ziet op het label BH 1113 staan. Wel in dit kistje zou dus best wel eens de Maya steen kunnen zitten van het Elmuseo Cultural, de OOST Sleutel dus. Helaas heeft het kistje een cijfercode slot. Klik op dit cijfercode slot. Je weet echter de code niet die je moet intoetsen, dus je kunt het slot NU niet open maken. Misschien moet je er Joanna naar vragen?

Je hebt nu dus 2 van de 6 Maya stenen (Sleutels) in je bezit, te weten de Fool sleutel (uit Honduras) en de West Sleutel (uit het Poppy Dada schilderij). Je weet nu ook dat de Oost Sleutel hier in de stelling ligt, maar hiervoor dien je de cijfercode voor het slot te achterhalen. Onderweg zijn nog de Zuid Sleutel (Prudence Rutherford) en de Noord Sleutel (Chaco Canyon Cultural Centre) en je weet dat Hendrik de Koning Sleutel (de Pacal) ergens in het museum heeft verstopt.

Zoem 3 maal uit en draai je om. Ga naar en door de deur terug het halletje in en loop door het museum naar en door de dubbele Gouden deuren en neem de metro naar het:

Eleanor Roosevelt Hospital:

Ga naar Hendrik en spreek hem aan:

"Hendrik, I received a package from your friends in Copan. I'v got the Copan Fool Key. I'll still need the Pacal though. How's your memory?"

Nu vertelt Hendrik je dat hij de Pacal heeft verborgen in de replica van de Pacal Tombe, onderin de Tempel Exhibit (hij bedoeld hier dus de Piramide mee). Hij vertelt je verder dat, om de Pacal te kunnen bereiken, je de Tempel Quiz moet oplossen. Hij zegt ook dat Sonny echter een onmogelijke vraag in deze Tempel quizzen heeft gestopt die eigenlijk niet te beantwoorden is. Hij geeft je hiervoor echter wel een aanwijzing……Coatimundi, een beest met een smalle snuit en een lange gedraaide staart. SCHRIJF DIT ALSJEBLIEFT OVER!!!!!

Zeg Hendrik gedag en reis terug naar het:

Beech Hill Museum:

Ga linea recta naar de Shipping/Receiving loods en draai daar naar de Ontvangst/Verzend hoek/deur. HOERA….weer een pakketje. Zoem helemaal in op het pakket. Het is afkomstig van Prudence Rutherford. Open de doos en verwijder het plastiek. In de doos ligt de replica van Prudence halsketting met de Maya steen eraan. Dit is dus de ZUID Sleutel. Er ligt ook een kaartje in de doos. Klik op het kaartje en lees het even door. Het is van Prudence en verder niet belangrijk dus klik het weer weg. Klik dan op de Maya steen onderaan de halsketting en klik de steen dan naar je inventory. Reis nu weer terug naar je hotelkamer. Zet de wekker weer op 09:00AM en na de BEEP BEEP BEEP reis je weer terug naar het:

Beech Hill Museum

de Noord Sleutel

Ga weer linea recta naar de Shipping/Receiving loods en dan weer naar de Ontvangs/Verzend hoek. Kijk eens aan, je DERDE pakketje is gearriveerd. Dit is dus afkomstig van het Chaco Canyon Cultural Centre. Zoem 2 maal in op het pakketje en klik er dan op om het te openen. Klik in het geopende pakketje om de Schuimen Mal er uit te halen. Klik op de Mal om deze te openen. Je ziet er een afdruk in van de Maya Steen die is gestolen uit het Chaco Cultural Centre. Sluit de mal weer en klik het dan je inventory in. Wel, in deze toestand heb je er niets aan. Je moet dus iets in de mal gaan gieten zodat er een replica van de steen ontstaat. Ga naar het laboratorium en als je er binnen bent draai je gelijk naar rechts. Je kijkt nu dan naar de muur naast je bureau en je ziet die Periodic Table weer aan de muur hangen. Links naast dit bord zie je één of ander apparaat hangen. Het lijkt wel wat op een vergrootapparaat die ze bij foto's gebruiken. Ga 1 maal vooruit naar dat apparaat en plaats dan de MAL op het matje onder het apparaat. Klik dan 2 maal op de tuit van het apparaat. Je vult de Mal nu met één of ander spul.

Klik op de Mal om het te openen en pak dan, uit het rechterdeel, de Maya Steen uit en plaats het in je inventory. Dit is dus de Noord Sleutel. Zoem uit en draai je rechtsom en verlaat dan het lab. In het halletje ga je links en dan door de deur de tentoonstellingszaal in. Loop 2 maal vooruit en draai je rechtsom. Je staat nu midden voor de piramide.

Je hebt nu 4 van de 6 Maya Sleutels in handen, te weten de Zuid Sleutel; de West Sleutel; de Noord Sleutel en de Fool Sleutel. Er resten je er nog 2 om te vinden. Maar voordat je de Oost Sleutel kunt krijgen, je weet wel dat is stuk 1113, moet je eerst de Cijfercode voor dat slot weten. De enige die jouw deze code kan vertellen is Joanna. Helaas is Joanna geschorst, dus je kunt het haar niet vragen. Je moet nu dus eerst de Koning Sleutel vinden en dat is de Pacal Carving die Hendrik heeft verstopt in de Replica van de Pacal Tombe. Zodra je de Pacal terug hebt gevonden, kun je aan Franklin Rose vragen om Joanna weer in ere te herstellen. Pas dan kun je achter de Cijfercode komen om stuk 1113 te openen. Om de Pacal te kunnen vinden moet je nu echter eerst door de 3 Quizzen heen die Sonny, voor de bezoekers, boven in de piramide heeft opgesteld. Dat gaan we nu dan maar doen

Deel 4: De Quizzen in de Piramide

Level 1van de Tempel

Na het einde van deel 3, sta je dus midden voor de piramide. Oké, klim maar helemaal naar boven en boven ga je 1 maal vooruit de piramide (tempel) binnen. Recht voor je zie je weer die Groene Stenen Tablet tegen de muur staan met rechts daarvan die zilveren tafel met daarop de twee vazen waar je, in een grijs verleden, het tweede scherf stukje hebt gevonden voor taak 1. Ga 1 maal vooruit naar het Groene Tablet en draai dan 2 klikken links om. In de hoek zie je een computerscherm staan. Ga 2 maal vooruit naar dat scherm en klik dan 2 maal op het scherm. Wacht even en je krijgt een tekst op dit scherm Lees het even maar doe verder niks. Benoem deze computer voor jezelf COMPUTER 1 en zoem dan weer 2 maal uit. Rechts van deze computer is er in de hoek een grote houten deur. Ga daar 1 maal vooruit naar toe. De deur zit op slot. Rechts naast de deur zie je een gleuf waar een Sleutel Kaart in moet. Deze Sleutel Kaart heb je niet, dus draai je om en je kijkt weer naar Computer 1. Draai naar links en je ziet, aan de overkant, nog een computer staan. Ga daar naar toe en klik daar weer 2 maal op het beeldscherm. Lees weer wat er staat maar doe weer helemaal niets. Dit is COMPUTER 2. Zoem 3 maal uit en draai dan 7 klikken linksom zodat je weer recht voor het Groene Stenen Tablet staat. Dus links van dit Tablet is COMPUTER 1 en rechts van dit tablet is COMPUTER 2. Ga nu 1 maal vooruit naar de :

Groene Stenen Tablet puzzel:

Het "Match-Up" spel

Nancy vertelt je dat je je Tempel Kaart in de gleuf moet steken die je rechts van het tablet in de muur ziet. Dus pak je Tempel Kaart uit je inventory en klik deze in de gleuf. Je krijgt dan nu de eerste Tempel Puzzel in je scherm. Het is een eenvoudige Matching puzzel. Je ziet 6 symbolen en zes woorden. Zowel de symbolen als de woorden hebben een lampje. Je moet het juiste symbool aan het juiste woord koppelen. Al deze symbolen en hun betekenis ben je tegen gekomen op je rondzwervingen door dit spel tot nu toe, dus als je echt overal aantekeningen van hebt gemaakt, dan los je deze puzzel zo op. Heb je dat niet, dan kun je dus alles op gaan zoeken. Maar er is een makkelijker manier om deze puzzel op te lossen, ook al weet je de antwoorden niet.

Nummer de 6 symbolen, van linksboven naar rechtsonder als: A, B, C, D, E, F. Nummer de woorden , van boven naar beneden, als 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ga dan eerst uitproberen. Dus klik bijvoorbeeld op A en dan op elk van de 6 woorden. Bij één woord zal zowel het lampje van A als van een woord blijven branden. Dan is dat de juiste combinatie. SCHRIJF DIT EVEN OP. Klik dan op B en weer op alle 6 woorden. Helaas gaat dus de combinatie van A uit. Dus noteer zo steeds de combinaties van letters en cijfers waarvan dan beide lampjes blijven branden. Kom er op deze manier achter welke de 6 goede combinaties zijn en los dan deze puzzel achter elkaar foutloos op:

De juiste oplossing is dan: A met 3; B met 6; C met 1; D met 5; E met 2; F met 4

Alle lampjes branden en je hoort een belletje. Zoem uit en je krijgt vanzelf je Tempel Kaart terug. Deze is nu 1 level opgewaardeerd. Goed, je hebt dit "Match-Up" game dus gehad. Ga nu naar Computer 1, links in de hoek en steek daar je Tempel Kaart in de Gleuf die je rechts onder het keyboard in het muurtje ziet zitten en klik dan op het beeldscherm:

Computer 1

Je kunt kiezen uit: "Activity Instructions", Quizz" en "View your Progress". Als je op "View your Progress" klikt dan zul je zien dat je het "Match-Up" Game met succes hebt volbracht. Ga terug naar het "Main Menu" en klik op "Activity Instruction" en lees gewoon goed de instructies door over de diverse spellen die je moet gaan doen. Klik dan weer "Main Menu" en dan op "Quiz"

Dit is de Level 1 Quiz:

Je krijgt steeds een vraag op het scherm en jij moet het goede antwoord dan gewoon in het scherm typen via je EIGEN Keyboard en dan op je ENTER toets drukken. Je krijgt in totaal 5 vragen. Alle 5 vragen gaan dus over de Exhibits die in de vitrines van de Tentoonstellingszaal liggen en in de tuin staan. Dus, als je die allemaal hebt bekeken, tijdens je omzwervingen tot nu toe en steeds maar alles hebt genoteerd, dan zul je geen problemen met deze quiz hebben. Je kunt natuurlijk ook de antwoorden gaan opzoeken bij de vitrines. Ik geef je hier de vragen met de antwoorden en bij welke exhibit je dit antwoord kunt vinden:

Vraag 1: Pacal ruled over witch ancient city? Exibit E. Palenque
Vraag 2: Who's Pacal's mother? Exhibit M Zac Kuk
Vraag 3: What is the 260-day Calender Called? Exhibit I tzolkin
Vraag 4: Who is the "Supreme God"? Exhibit M Itzamna
Vraag 5: What is a modern lanquage? Exhibit D quiche

Na 5 juiste antwoorden hoor je het belletje en zie je de volgende mededeling op je scherm:

"Gefeliciteerd! U heeft met succes de Tempel Level 1 Quiz opgelost. Indien u ook al de overige activiteiten van Level 1 hebt gedaan dan kunt u nu uw Tempel Kaart gebruiken om naar het volgende level af te dalen" Wel, dat heb jij dus nog niet gedaan, dus druk op "Main Menu" en klik dan op "View Your Progress" en je ziet dat je het "Bull" game nog moet doen. Druk op "Main Menu" en zoem dan uit. Je krijgt je Tempel Kaart terug. Deze is nu weer iets verder opgewaardeerd. Zoem 2 maal uit en draai je om en ga naar:

Computer 2:

Steek hier weer je Tempel Kaart in de gleuf en klik op het beeldscherm

BULL GAME:

 • Je speelt dit bordspel tegen je eigen computer. Jij bent Oranje en de computer is Blauw.
 • De bedoeling is het om alle 4 de Blauwe Krijgers van je tegenstander te veroveren door op het vakje terecht te komen waar een Blauwe Krijger op staat.
 • De Computer probeert echter hetzelfde te doen, dus jouw Oranje krijgers te veroveren.
 • Steeds krijg je twee beurten achter elkaar en je moet dan steeds de eerste beurt doen.
 • Maar na elke eerste beurt kun je PASSEN. Ook voor de Computer kun je bepalen of deze PAST
 • Jij moet ook voor de Computer steeds op ROLL klikken en op PASS. Dit geeft jouw dus een voordeel omdat JIJ bepaald wanneer je de computer laat passen.
 • Het spreekt allemaal voor zich. Je moet dit spelletje gewoon doen en dan maar goed kijken wat er gebeurd. Je gooit de dobbelsteen door op ROLL te klikken en je slaat een beurt over als je op PASS klikt. Verlies je het spel, druk dan op de RESET knop om opnieuw te beginnen.
 • Als je het spel hebt gewonnen, dan verschijnt het "HOERA" scherm. Klik hier dan NIET OP RESET, maar zoem gewoon uit. Je krijgt dan je Tempel kaart terug en deze is dan nu voldoende opgewaardeerd om de houten deur in de hoek bij Computer 1 te gaan openen. Je kunt op Computer 1 via "View Your Progress" eerst nog even checken of je inderdaad alle spellen van dit eerste level hebt gedaan.

Ga dus naar die houten deur, in de hoek bij Computer 1 en steek je opgewaardeerde Tempel Kaart in de gleuf, rechts naast deze deur, en….de deur gaat nu open. Ga 1 maal vooruit door de nu geopende deur en dan 2 maal vooruit de houten trap af. Draai dan rechts en ga 1 maal vooruit en je bent binnen op het:

2e Level van de Tempel:

Ook hier moet je 3 spellen spelen om je Tempel Kaart op te waarderen zodat je door de volgende deur naar Level 3 kunt gaan.

Ga nog 1 maal vooruit richting dat computerscherm dat je links voor je aan de muur ziet staan. Blijf dan staan en draai nu steeds maar linksom zodat je tijdens het draaien alles kunt zien staan wat er hier in deze ruimte staat. Er is dus dat computerscherm, noem deze Computer 2, en draai dan 2 klikken linksom. Je ziet een Grote Houten Deur. Dat is de toegang tot LEVEL 3. Links naast deze deur zie je weer een Computerscherm. Noem deze Computer 1 en draai nu 5 klikken verder linksom. Je ziet de houten trap waarover je naar beneden bent gegaan. Draai verder 7 klikken linksom en je ziet een groot videoscherm met een knop. Je kunt op de knop klikken om een korte video te bekijken. Draai nog 2 klikken verder naar links en je ziet een kast tegen de lange muur aan staan. Dat is het BAL SPEL. Draai gewoon verder door naar links tot je weer die houten deur ziet en ga dan vooruit naar:

Computer 1

Dit is de computer die links naast de houten deur staat. Zoem in op de Kaartgleuf en steek je Tempel Kaart erin en klik dan op het beeldscherm. Je kunt eerst weer de instructies lezen en dat is vooral handig voor het Bal Spel en je kunt je Progressie bekijken, maar je hebt hier nog geen van de 3 spellen gespeelt. Dus klik op QUIZ

Level 2 Quiz

Wel, weer krijg je 5 vragen voorgeschoteld en weer typ je de juiste antwoorden gewoon weer in en druk je na elk antwoord op je Enter toets. 

Ook de antwoorden op deze 5 vragen kun je overal in het museum gaan opzoeken.

1. What was the name of one of Shield Jaquar's wives? Te vinden in de nis waar ook Exibit O is Lady Xoc
2. Witch Maya "monster" represents the "contuinuous cycle of life and Death? Antwoord vind je bij Exhibit C Bicephalic
3. What did the Maya call a decorative woven blouse? Antwoord vindt je in de nis van Exhibit H huipil
4. What is a "cahal"? Antwoord is Exhibit H Noble Man
5. Who was a Mayan Matchmaker? Antwoord op Hendrik's ZIP SCHIJF atanzahab

Het gefeliciteerd scherm verschijnt na deze 5 juiste antwoorden. Zoem uit en ontvang je Tempel Kaart terug. Zoem nog een paar maal uit en ga dan naar rechts en naar:

Computer 2

Dit is dus de computer die tegen de lange muur staat, rechts van de grote deur. Steek je Tempel Kaart weer in de gleuf en klik dan weer op het beeldscherm.

Doolhof Spel:

Wel, je moet een Loginnaam en een wachtwoord intypen. Beide heb je gevonden op Sonny's Floppy. Ik heb je nog zo gezegd om deze namen op te schrijven. Dus typ in:

Loginnaam = sjoon en Password = spacebaby en druk op ENTER.

Je bent in het doolhof. Wel, het is niet moeilijk. Je moet de uitgang zien te vinden. Je navigeert door het doolhof met je Pijltjestoetsen. Als je op je "M" toets van je toetsenbord drukt dan komt er in het tekstvak een plattegrond van het doolhof te staan en hierop kun je dus de juiste route uitstippelen en steeds zien waar je bent. Je begint linksboven en moet naar het witte vierkantje rechtsonder. De oranje stippen op de kaart zijn dus de open doorgangen. Dus navigeer je een weg naar de uitgang en bedenk wel dat Linksaf op het kaartje voor jouw dus Rechtsaf is en Rechtsaf op het kaartje is voor jouw Linksaf. Het is niet echt moeilijk. Als je de uitgang hebt bereikt krijg je vanzelf je Tempel Kaart terug. Zoem dan een paar maal uit en draai rechtsom tot je dat kastje tegen de muur ziet staan en ga daar dan naar toe. Zoem in op de gleuf en steek je Tempel Kaart er in en speel dan het:

BAL SPEL:

Je moet het poppetje, 4 maal, een balletje door de ring laten gooien. Na elke geslaagde poging gaat het poppetje 1 positie achteruit en hierdoor neemt de afstand tot de ring dus steeds toe, dus zal het poppetje met meer kracht de bal moeten gooien om de ring te kunnen bereiken. Ook de hoek waarin de bal moet worden gegooid verandert dan. Dus je moet steeds, voor elke beurt, de juiste KRACHT en de juiste HOEK instellen. De kracht stel je in met de Min en de Plus Pijl onder in het scherm en de hoek stel je in met High, Middle en Low, rechts boven. Druk dan op SHOOT en. Hier is het juiste schema:

Zoem uit en ontvang je Tempel Kaart terug. Wel, als je nu alle 3 de spellen op dit level hebt gehad, ga dan naar de HOUTEN DEUR en zoem er helemaal op in. Steek je opgewaardeerde Tempel Kaart in de gleuf en de deur gaat open. Ga 1 maal vooruit door de nu geopende deur en ga dan 4 maal vooruit de trap af. Je bent in het:

3e Level van de Tempel:

Onderaan de trap draai je vanzelf naar links. Voor je zie je nu een brede doorgang. 

Ga 2 maal vooruit door deze doorgang en draai dan rechts. Je staat in een smalle nis en aan de achtermuur zie je de:

KALENDER PUZZEL:

Zoem er eerst 1 maal op in. Je ziet een groot wiel aan de muur en links ernaast een bord waarop 20 Maya Symbolen staan. Boven dit Symboolbord hangt het titelbord. Zoem eerst even in op dat titelbord. Je leest dat je de KALENDER moet instellen op: 12 KABAN. Zoem uit en zoem dan in op het bovenste deel van het bord met de 20 Maya symbolen. Kijkt naar het LAMAT Symbool. Lamat is de berg die Pacal besteeg op weg naar de troon. TEKEN HET NA WANT JE MOET DIT LATER ZIEN TE HERKENNEN. Zoem dan uit en zoem in op het onderste deel van het bord met de 20 symbolen. In de onderste rij zie je, als het tweede symbool vanaf links, dan het KABAN symbool staan. PRENT DIT IN JE GEHEUGEN OF TEKEN HET NA.

Zoem dan uit en zoem in op de Kaartgleuf onder het wiel en steek je Tempel Kaart erin. Je komt vanzelf in het WIEL terecht. Dit wiel heeft een grote Draaischijf waarop je de 20 Maya Symbolen ziet staan en het heeft een Kleine Draaischijf waarop je de Maya Getallen ziet staan. In de "PIJL" zie je in het grootse gat dus een Maya God Symbool en in het Kleinste Gat een Getal. De God en het Getal die de pijl dus aanwijst HOREN BIJ ELKAAR. Doe het volgende:

Zet je cursor op het kleine draaiwiel met de Maya cijfers.Je cursor wordt nu de Draaipijlcursor.Verdraai het Cijferwiel nu net zo lang totdat je het Maya Cijfer 12 in het kleine Pijlgat hebt staan.Plaats dan je cursor aan de rechterkant van de grote draaischijf en ook daar krijg je dan de draaipijlen.Verdraai nu dan de grote draaischijf net zo lang tot dat in het grote pijlgat het KABAN symbool staat.

Je hoort dan het belletje ten teken dat je deze puzzel hebt opgelost. ONTHOUD dat het Cijfer 12 en het KABAN Symbool bij elkaar horen.

Zoem uit en je krijgt je Tempel Kaart terug. Zoem dan weer 2 maal uit en draai je dan om. Ga linksaf en dan 1 maal vooruit richting de trap en draai dan rechts. Ga dan, langs de trap, 3 maal vooruit, door de smalle doorgang tot de muur en ga dan rechtsaf. Ga dan weer 3 maal vooruit en je ziet dan een HOUTEN LOOPBRUG over het water. Ga NIET VERDER VOORUIT maar draai nu linksaf en je staat voor een:

Groen Stenen Tablet

Zoem in op de kaartgleuf en steek je Tempel Kaart erin en je bent dan in de:

"Match-Up" puzzel level 3:

Wel deze werkt precies hetzelfde als de Match-Up puzzel van Level 1, alleen zijn er nu 9 vragen te beantwoorden. Links zie je de Namen van de Goden en rechts welk soort Goden dit zijn. Je moet dus weer de juiste naam uit het linker rijtje koppelen aan de juiste soort God uit het rechter rijtje. Alweer geld dat je al deze Goden in het museum kunt opzoeken maar laat ik je maar gelijk de juiste oplossing weer geven:

Xblanque De Jauguar God
Kukulan De Wind God
Yum Cimil God of Death
Eckahau God of Travelers
Ixchel Moon Goddess
Balac De War God
Tialoc De Rain God
Ahau Kin De Sun God
Yum Kaax De Corn God

Na alle antwoorden goed hoor je weer het inmiddels bekende belletje. Zoem dan uit en ontvang je Tempel Kaart terug. Zoem dan weer 2 maal uit en draai je om en klik dan de Rechtsaf Pijl. Je staat nu recht voor de Houten Brug. Steek deze 4 maal vooruit over. Aan de overzijde kom je bij een Houten Deur en een Computerscherm. Ga 1 maal vooruit naar het computerscherm en zoem in op de Kaartgleuf. Steek je Tempel Kaart erin en klik op het Scherm en kies dan voor de

Level 3 QUIZZ

Je krijgt maar 1 vraag die je moet beantwoorden en de vraag is:

"WHAT ANNIMAL DID LORD PACAL FEAR THE MOST"

Je zult het antwoord op deze vraag NERGENS in het museum kunnen vinden en je bent het ook nergens tegenkomen op wat voor soort notitie dan ook. Maar denk nu eens terug aan het laatste gesprek dat je met Hendrik hebt gehad. Hij gaf je toen een aanwijzing over deze vraag. Hij had toen over een dier met een smalle snuit en een lange gedraaide staart. COATIMUNDI!!!!

Dus typ dit woord: coatimundi in en druk op Enter

GEFELICITEERD!!!! JE HEBT NU ALLE 9 TEMPEL PUZZELS OPGELOST.

Zoem uit en ontvang je Tempel Kaart terug. Zoem dan nog 2 maal uit en draai je om en loop 4 maal vooruit terug over de houten brug en ga dan linksaf. Ga dan 4 maal vooruit en dan weer linksaf. Loop, langs de trap, 2 maal vooruit en ga weer linksaf en ga 1 maal vooruit door de brede doorgang en draai dan linksaf. Ga dan, aan de rechterzijde in je scherm, 1 maal vooruit en je staat in een smalle nis welker recht tegenover de Kalender puzzel is.

De PACAL

Links zie je een kist in de nis staan. Zoem in op de kist. Links en rechts zie je een kaartgleuf. Zoem in op de LINKER Gleuf en steek je Tempel Kaart erin. De kist gaat open. In de Kist ligt het Jade Pacal Masker. Klik op het masker. Deze verdwijnt dan naar de linkerkant van de kist. Onder het masker ligt dus een SCHEDEL. Klik op de schedel en klik dan op de Maya Steen in de bek van de schedel. Je hebt de PACAL terug gevonden. Klik op de steen om het in je inventory te plaatsen. Zoem uit en klik op de deksel van de kist om de kist weer te sluiten. Je hoort weer het bekende belletje en je ontvangt je Tempel Kaart terug.

Zoem nu in op die RECHTER GLEUF. In het bakje ligt een LIGHT STICK. Pak deze uit het bakje. De Light Stick komt in je inventory. Zoem 2 maal uit en draai je om. Ga 1 maal vooruit richting de Kalender puzzel en ga dan rechtsaf. Ga 1 maal vooruit richting de trap en ga weer rechtsaf en volg nu gewoon de route terug naar de HOUTEN BRUG en steek deze over en zoem dan in op de HOUTEN DEUR. Steek je Tempel Kaart in de gleuf naast de deur en de deur gaat open. Voor je zie je een stenen trap omhoog gaan. Ga 1 maal Vooruit door de geopende deur en het wordt pikken donker. Nancy zal zeggen dat ze een lampje nodig heeft.

Klik in je inventory op de Light Stick en beweeg dan je cursor op de stenen trap. In een cirkel van licht klim je 2 maal vooruit de trap op en boven klik je met de Licht Stick op de houten deur en deze gaat open. Voor je uit zie je nu de open plek in de tuin met de MONOLITH staan.
Wil je het einde van dit spel ook via deze walkthrough spelen, klik dan op:

Deel 5: opmaat naar de FINALE

Je hebt alle 9 puzzels in de tempel opgelost en je hebt de PACAL terug gevonden en je staat nu dus in de deur bovenaan de donkere stenen trap. Voor je zie je de Monolith staan op de open plek in de tuin. Ga 5 maal vooruit en je loopt aan tegen de zijde van de Monolith die recht tegen over de tempel uitgang is. Je hoort Nancy weer zeggen: "Looks like this side is missing a part". Zoem uit en draai je om en je ziet de tempel uitgang waar jij daarnet uit kwam. Onthoud dat deze zijde van de Monolith dus gekeerd is naar de Tempel. Draai je weer om en ga dan links of rechts af en volg het tuinpad terug naar het museum. Ga via één van beide tunnels de tempel weer in en ga dan naar het

Laboratorium:

Ga naar je eigen bureau en zoem in op de telefoon. Bel Franklin Rose op

 • Na zijn begroeting vertel je hem:
 • "I've recovered the Pacal Carving"
 • Rose is dol van vreugde en zegt dat hij Joanna weer in haar functie zal herstellen.
 • "Mr. Rose, this case is far from closed. Do you trust me?"
 • Rose is verbaast en wil uitleg
 • "I'm sorry, but I can't explaine everything now. I'll take good care of the carving, I promise"
 • Rose is hier niet blij mee.
 • "So you call Joanna and invite her back to work?"
 • Rose zal dit onmiddellijk gaan doen.
 • Zeg gedag en zoem een paar maal uit.

Wel het is dus laat, dus je hoeft Joanna nu niet gelijk in har kantoor te verwachten. Ga dus door het museum naar de Metro en reis naar je Hotel Kamer. Zet de wekker op 09:00AM en de volgende ochtend reis je terug naar het:

 

Beech Hill Museum.

Ga Joanna's kantoor binnen en draai rechts. Kijk kijk…..Joanna is er weer terug. Klik op Joanna. Wel, ze is je dankbaar dat je er voor hebt gezorgd dat ze weer haar baantje terug heeft, maar ze zet je ook gelijk weer aan het werk. Ze wil dat je in "Shipping and Recieving" de kisten gaat uitpakken en ze geeft je nu de code voor het cijferslot van krat BH 1113 en deze code is 0677. SCHRIJF de code dus even op. Zeg dan gedag tegen Joanna en ga dus naar:

Shipping and Receiving:

Loop gelijk rechtdoor naar de stelling die tegen de achtermuur staat (de linker dus, niet de stelling waar Sonny's doos in staat) en zoem daar dan weer in op de zilvergrijze BH 1113 krat. Klik dan op het cijferslot en voer hierop de code 0677 in en de kist gaat open. Klik op de Maya steen (de OOST SLEUTEL) en plaats deze in je inventory. Wel, je hebt nu alle 6 de Maya Sleutels in je bezit. Nu deze zes tot 1 sleutel samenvoegen. Ga naar het:

Laboratorium

Draai hier naar links en ga naar die witte kist met de draaischijf waar je eerder dus die Maya Vaas in elkaar hebt gezet. Zoem in op de draaischijf. Nancy zegt: "According to Hendrik's notes, I need to make a key out of these pieces" en het grondstuk wordt gelijk al op de draaischijf geplaatst. Je moet de overige 5 stenen dus in dat grondstuk klikken. Begin met het "dakstuk" op het grondstuk te klikken en draai dan steeds de draaischijf om de overige 4 stukken als zijkanten in de KUBUS te klikken. Want dat is de SLEUTEL dus, een KUBUS. Als je klaar bent hoor je Nancy roepen: "Now I have the key".

Klik op de KUBUS om deze in je inventory te plaatsen.

Goed, nu moet je natuurlijk met deze sleutel de Monolith in de tuin gaan openen, maar dat gaat niet zo maar. Je hebt hiervoor de MAYA KALENDER SCHIJVEN nodig en een bepaalde datum. Laten we eerst die Maya Kalender Schijven maar gaan pakken en op de Monolith gaan klikken. Als je tijdens het uitvoeren van TAAK 5 alle Exibits in ALLE vitrines in de grote tentoonstellingszaal goed hebt bekeken, dan ben je die Maya Kalender Schijven in één van de vitrines tegengekomen. Weet je niet meer welke vitrine? Wel, ga naar Nis 5 (de Nis waar Exhibit I is, kijk op Sonny's kaartje als je niet meer weet welke Nis dit is).

Als je in Nis 5 bent dan draai je rechts zodat je naar de rechter vitrine kijkt. In deze vitrine liggen, rechts, de 2 ronde stenen Tzolkin Kalender Schijven.

Voor je nu de vitrine gaat openen en de twee schijven eruit pakt, SAVE JE SPEL HIER. Ik leg het eerst even uit:

Als je de twee Stenen tzolkin Kalender schijven oppakt, dan zal Nancy je vertellen dat die dingen loodzwaar zijn en dat ze deze stenen schijven niet al te lang kan dragen. Je moet dus als een speer naar de Monolith gaan rennen om daar, op de juiste zijde van de Monolith dan deze twee schijven te plaatsen. Deze juiste zijde van de Monolith is de zijde waar van Nancy heeft gezegd: "It looks like this side is missing a part". Dit moet snel gebeuren, dus je kunt het beste het pad links van de piramide nemen. De route door de tuin naar de Monolith is dan korter dan via het Rechter pad. Mocht je het niet op tijd halen, laad dan je Save in of kies de "Second Change" optie.

Doe nu het volgende:

 • Open de vitrine met het kleine sleuteltje dat je uit Joanna's bureau lade hebt gejat en klik dan 3 maal op de grootste schijf. Je pakt BEIDE schijven dan op.
 • Nancy gilt: "Woow, these are heavy".
 • Zoem uit en klik dan ergens links op het glas van de vitrine om deze weer te sluiten. Nancy roept dat ze de stenen niet lang zal kunnen dragen.
 • Draai Rechts en ga 2 maal vooruit Nis 5 uit.
 • Draai links en ga 2 maal vooruit richting de Piramide
 • Mik dan je Vooruitpijl links van de piramide en klik dan maar 7 maal vooruit en je bent dan via de linker tunnel in de tuin gekomen.
 • Ga 6 maal vooruit en dan 2 maal rechts.
 • 4 maal vooruit en dan 2 maal links
 • nog 1 maal vooruit en je ziet de Monolith staan.
 • Mik je Vooruitpijl nu rechts van de Monolith en klik dan 2 maal vooruit
 • Draai links en zoem dan helemaal in op deze zijde van de Monolith.
 • Weer zal Nancy zeggen: "Something is missing here".
 • Snel, duik je inventory in en klik op de Kalender Schijven en klik deze dan nu in de cirkel op de Monolith. KLAAR.

He he….je hebt het gered. Goed, nu moet je deze Tzolking Kalender dus instellen op de juiste Maya Datum, net zoals je dat hebt gedaan met de Kalender Puzzel in de tempel Klik dus nogmaals op de schijven en je bent in de Close-up. Nancy zal zeggen: "The Poem said, when the first king ascends again".

Denk je dat 12 Kaban de juiste datum is? Probeer het maar. Zorg dat achter het streepje, links, het Mayan cijfer 12 komt te staan en draai dan net zo lang de grote schijf rond tot dat je, één voor één, ALLE Symbolen van de grote schijf VOOR het streepje hebt gehad. ER GEBEURT ECHTER HELEMAAL NIETS……Blijkbaar is 12 Kaban niet de juiste datum. Je moet dus een andere datum instellen.

Tja….Ik heb er echt over gedacht om je dit maar helemaal zelf te laten uitzoeken. Je kunt echt de juiste datum, die je nu op deze Kalender moet invullen, hier vlakbij vinden. Je bent deze datum ook al tegen gekomen toen je alle 15 Exhibits hebt bekeken om TAAK 5 te kunnen doen. Op het bordje van één van deze 15 Exhibit wordt deze datum vermeld. Als je toen goed hebt opgelet en aantekeningen hebt gemaakt dan weet je deze datum nu. Het Exhibit waar je deze datum kunt vinden is EXHIBIT J. En de datum is 6 LAMAT

Dus zet het Maya cijfer 6 recht achter het streepje en draai dan de grote schijf rond tot je LAMAT voor het streepje hebt staan.

Je weet vanzelf dat dit zo is omdat je dan een harde KLIK hoort. Je ziet dan dat in één van de andere zijde van de Monolith er een STEEN wordt ingeschoven en je bent vanzelf dan uitgezoomd uit deze puzzel. Zoem nog 1 maal uit en hou dan je cursor helemaal aan de linkerrand van je scherm. Je cursor wordt dan een dikke kromme pijl. Klik dan 4 maal en je draait dan linksom om de monolith heen en kijkt dan naar de zijde die gelijk links van de zijde is waar je de Kalender puzzel hebt gedaan. In deze zijde van de Monolith zie je nu, onderin, een vierkant gat zitten.

Ga 1 maal vooruit en zoem in op dit vierkante gat. Pak je KUBUS SLEUTEL uit je inventory en klik deze nu op dit vierkante gat. Nancy vertelt je echter dat je de KUBUS MET DE JUISTE ZIJDE IN HET GAT MOET PLAATSEN.

 • Klik op de Kubus om deze weer uit het gat te halen.
 • De Kubus staat dan rechts in je scherm.
 • Je kunt steeds de Kubus een slag draaien met de Linksafpijl of de Rechtsafpijl die je krijgt als je je cursor op de rand van een kubus zijde zet. De Kubus verdwijnt het gat in met de zijde die je ziet.

 • Dus draai de Kubus een slag en klik dan op de kubus en hij verdwijnt weer het gat in.
 • Gebeurt er niets?
 • Klik dan weer op de Kubus om hem weer uit het gat te halen en draai de Kubus dan weer een slag om.
 • Klik weer op de kubus om hem weer in het gat te steken. HERHAAL DIT NET ZO LANG TOT JE DE KUBUS MET DE JUIST ZIJDE IN HET GAT HEBT GEPLAATST.
 • Je Hoort dan KLIK en ziet dat op de volgende zijde van de Monolith weer een Steen wordt ingedrukt.
 • Zoem uit en draai met de draaipijl linksom naar de volgende zijde van de Monolith en zoem daar weer in op het nieuwe vierkante gat.
 • Plaats de KUBUS in het gat en als er niets gebeurt dan heb je de kubus dus ook hier met de verkeerde zijde in het gat geplaatst. Herhaal dan net zolang het spel met de kubus tot je deze ook hier goed in het gat hebt geplaatst en weer hoor je dan een klik en zie je op in de 3e zijde van de Monolith een vierkant gat ontstaan.
 • Wel draai weer linksom naar deze 3e zijde van de Monolith en speel daar weer het Kubus spel tot je deze ook hier weer goed in het gat hebt zitten en in de 4e zijde ontstaat dan ook het vierkante gat.
 • Zoek dan de 4e zijde op en plaats de Kubus ook hier met de goede zijde in het gat en……..DEZE ZIJDE VAN DE MONOLITH GAAT NU OPEN……..

SAVE GAME……Je gaat beginnen aan:

Hoofdstuk 6: de FINALE

Je hebt dus de MONOLITH geopend en je ziet de MUMMIE van de Scribe er in zitten op haar Tombe. Ik hoop dat je hebt GESAVED? Wel, als het zo meteen binnen in de Monolith mis gaat, dan kun je altijd de SECOND CHANCE Optie gebruiken. Ik stel voor dat je eerst mijn beschrijving van de FINALE even goed door leest voordat je er aan gaat beginnen.

Ga 1 maal vooruit de Monolith binnen. Je staat voor de Mummie. Tussen haar benen klemt ze een BOEK. Klik 2 keer op dit boek en het boek slaat open. He…..er staat helemaal niets ingeschreven in het boek…..er zitten alleen maar blanco pagina's in……BOEM...AU... TAYLOR SINCLAIR komt binnen en slaat Nancy op haar hoofd en pakt het boek af. Sinclair is dus de schurk. Hij babbelt wat tegen je en dan vraag je hem: "Why are you doing this?" Taylor vraagt je dan of je wel weet wat er in dit boek beschreven staat. Hij is in de veronderstelling dat hij nu het enige echte exemplaar van de Scribe's beschrijving van het Maya leven nu in zijn bezit heeft, maar wij weten inmiddels wel beter. Wel volg nu gewoon alle beschikbare gespreksopties en uiteindelijk verdwijnt Sinclair met het boek en hij sluit Nancy op in de Monolith:

Het Einspel

Het is pik donker, maar dat niet alleen, ook is er maar bar weinig zuurstof hier binnen. DUS JE MOET NU VERDOMD SNEL HANDELEN: DOE HEEL SNEL ACHTERELKAAR HET VOLGENDE:

 • Klik op je Light Stick in je inventory. Je Cursor is nu dus de Light Stick.
 • Ga 2 maal Rechts en beweeg dan je Light Stick weer iets naar links tot je de MOND van de Mummie ziet.

 • Er zit iets in de mond van de mummie
 • Klik 3 of 4 keer op de tanden van de mummie. Je pakt er een grote rechthoekige staaf tussen uit.
 • Ga dan 1 maal naar rechts en beweeg je Light Stick dan omhoog langs de muur.
 • Je ziet dan een steen in de muur met een vierkant gat erin

 • Klik op deze steen en stop dan de STAAF in het gat.
 • Klik de Omlaagpijl en draai dan 2 maal naar links en klik dan de OMLAAGPIJL
 • Je ziet een BOEK. Dit is het ECHTE SCRIBE BOEK.

 • Klik 3 keer op dit boek. Het verdwijnt naar je inventory.
 • Achter het boek ligt een soort SCHROEF in de nis.
 • Klik 2 maal op deze schroef en ook deze gaat je inventory in
 • Klik de OMHOOGPIJL
 • Draai 1 maal naar Links en beweeg dan je Light Stick over de muur
 • Je ziet een Rond gezicht met 2 ogen

 • Klik met je Light Stick op het RECHTER OOG
 • Plaats de SCHROEF in het rechter oog en…….

De Monolith gaat open en je krijgt weer lucht en de Eind Scène begint: Joanna, Hendrik en Alejandro verschijnen en feliciteren je. Dan zien we Sinclair die er nu achter komt dat ie het verkeerde boek gejat heeft. Hierna leest Nancy weer een brief aan haar vader op.

En als laatste ontvangt Nancy een brief van ene Sally en dit is de aankondiging voor Deel 7 uit de serie: Ghost Dogs of Moon Lake

EINDE:

2003: Walkthrough door: Louis Koot