Nancy Drew 9:

Danger on Deception Island

2003: Walkthrough door: Louis Koot

Deze walkthrough is gemaakt voor Senior Detectives. In het optiescherm heb ik dat automatische gedraai uitgezet.

Nancy's vriendinnen, George en Bess, hebben voor Nancy een paar dagen wel verdiende vakantie geregeld op Deception Island. Deception Island is één van de San Juan Eilanden. Bij aankomst in Snake Horse Harbor wordt Nancy welkom geheten door haar gastvrouw Katie Firestone.

Katie Firestone is een oceanologe die hier onderzoek doet naar de micro-organismen in de oceaan. Katie heeft ook een boot die zij verhuurt aan toeristen die op zoek willen gaan naar Orka's. Katie vertelt dat er een Orka is gesignaleerd in het kanaal dat de haven verbindt met open zee.

We lopen dan over de steiger naar Katie's boot en Katie schrikt zich rot. Vandalen hebben in haar boot ingebroken en de moter vernield. Sommige onderdelen zijn gewoon gejat en andere onderdelen zijn vernield. Nu verschijnen er wat gespreksopties. Volg deze opties:

Katie zegt nu dat Nancy maar het beste van haar vakantie kan gaan genieten en geeft haar enige adviezen om de dagen te kunnen doorkomen. Nancy kan naar het dorp fietsen, gaan kajakken. Katie waarschuwt Nancy over de Mist en dat ze altijd een zwemvest moet dragen als je gaat varen en dat ze dan ook de GPS, Global Positioning Systeem, moet meenemen. Nu krijg jij de controle over het spel.

Hoofdstuk 1: Katie's Boot

Nadat Katie is uitgepraat ben je vanzelf in de kajuit beland. Draai je gelijk om. Je kijkt dan Nancy's slaapplaats in. Links staat Nancy's koffer. Klik op de koffer en open het ding dan. Linksboven in de koffer ligt een brochure. Klik op de brochure. Het is een brochure van het Beech Hill Museum waar Nancy Drew 6 The Secret of the Scarlet Hand zich heeft afgespeeld. Leuk. Je kunt de brochure niet uit de koffer halen, dus zoom 2 keer uit om de koffer weer te sluiten en draai je dan weer om.

Ga 2 keer vooruit naar de trap en draai dan 3 klikken rechtsom. Rechts naast de trap staat een tafel en op de tafel staat Nancy's Laptop. Ga 1 keer vooruit naar de tafel. Klik nog niet op de laptop. Links naast de laptap staat een mok op de tafel en links naast de mok ligt een kaartje op de tafel. Klik op dit kaartje. Het is Katie's business kaartje. Noteer haar telefoonnummer: (360)555-2774. Aan de muur hangt een pamflet. Klik erop. Het is een aankondiging voor een bijeenkomst over Orca's in de Swenson Hall op de 16e . Zoom uit. Aan de muur, rechts, hangt een kalender. Klik op de kalender. Via de Omhoogpijl en de Omlaagpijl kun je de bovenste helft en de onderste helft van de kalender bekijken. De onderste helft bevat de datums. Bemerk de naam van Benjamin Hawkins op. Merk ook op dat Nancy dus vandaag op de 17e is aangekomen. Dus gisteren was het de 16e, de dag waarop die bijeenkomst over Orca's was in de Swenson Hal. De bovenzijde van de kalender bevat twee affiches. Het rechter affiche verwijst naar Nancy's Ghost Dogs of Moon Lake avontuur. Zoom uit de kalender en klik nu 2 keer op de Laptop.

Draai nu 7 klikken linksom. Je kijkt dan de keukenhoek in, links naast de trap. Het keukentje bestaat uit een aanrecht met gootsteen. Boven het aanrecht hangen 3 kleine kastjes en rechts op het aanrecht staat een kleine koelkast en er ligt wat brood en andere spullen op het aanrechtblad. Klik nu op de kraan in de gootsteen om in te zoomen op de gootsteen en het gootsteenkastje er onder. Klik dan weer op de kraan. Nancy meld aan Katie dat de vandalen ook de waterleiding hebben gesaboteerd. Katie vraagt of Nancy de waterleiding kan repareren. Klik 2 keer op het gootsteenkastje om dit te openen.

De Waterleiding Puzzel:

Zodra je de verbinding tot stand hebt gebracht meld Katie dat de waterleiding is gerepareerd en dat ze het water aan zal zetten.

Op de bodem van het kastje zie je dan een Kaartje liggen. Klik erop om het in je scherm te krijgen. Het is een kaartje van Whale World.

Noteer het telefoonnummer: 360-555-7497. Weer zie je de naam van Andy Jason.  

Zoom 3 keer uit en ga dan 1 maal vooruit naar de hoek van het keukentje waar het ijskastje staat.

Een Sandwich Maken (proef)

Je bent nu ingezoomd op de "brood" hoek van het keukentje. De ijskast is vanzelf open gegaan. Op het aanrecht staat een grote zak en rechts naast deze zak zie je een bord met daarop een sneetje bruin brood en een mes. Rechts naast het bord zie je de broodplank met daarop een bruinbrood. In de ijskast en in het kastje boven de papieren zak staan allerlei dingen waarmee je een Sandwich kunt maken met het sneetje brood dat op het bord ligt. Ook boven het bord staan twee ingrediënten die je op het sneetje brood kunt smeren. Je moet nu een sandwich gaan maken. Dat moet wel omdat je anders dit scherm niet kunt verlaten. Laten we eerst alle ingrediënten even aflopen:

In het kastje boven de papieren zak vindt je, van links naar rechts:

Op het aanrecht staat, boven het bord:

In de ijskast vindt je:

Voor de ijskast ligt nog iets onbestendigst op het aanrecht. Goed wat je nu moet doen is om 1 of meerdere van deze items op het sneetje brood te klikken, dat op het bord ligt, om er een sandwich van te maken. Het maakt nu niet zoveel uit welke ingrediënten je hiervoor neemt. Ik heb gewoon een blaadje sla en een schijfje tomaat op het sneetje brood geklikt. Als je dat hebt gedaan dan klik je de Uitzoompijl. Er verschijnt dan een keuzescherm in je scherm. In dit keuze scherm kun je nu kiezen wat je met de sandwich wilt gaan doen.

Je kunt kiezen tussen Opeten, Bewaren of Weggooien. Het heeft totaal geen zin om de zojuist gemaakte sandwich nu te bewaren, dus kies maar voor Opeten of voor Weggooien. Nancy eet de sandwich dan op of gooit het weg en er wordt dan vanzelf een vers sneetje brood op het bord gelegd en jij zoomt vanzelf uit dit scherm

Draai dan 5 klikken linksom. Op de grote tafel ligt de kaart van het eiland. Zoom erop in. Op deze kaart zie je waar die Orka rondzwemt. De Orka zwemt dus in het kanaal dat tussen Deception Island en Scraeb Island in is. Zoom weer uit en draai 3 klikken linksom. Je ziet nu de trap die omhoog gaat naar een soort stuurhut. In de zijkant van deze trap zit een witte deur. Zoom in op deze witte deur en open dan de deur. Het blijkt een diepe kast te zijn en hierin staat de Vrieskist. Klik 2 maal op de vrieskist om deze te openen. De kist zit vol met ijs en Nancy vraagt zich af wat er nog meer in zit. Sluit de vrieskist weer en zoom 2 keer uit. Ga links en dan 1 keer vooruit en draai dan 7 klikken rechtsom zodat je die andere trap met de witte deur erin weer zit. Klim 2 keer vooruit deze trap op en je bent boven in de "stuurhut".

Op de stoel, voor het stuurwiel, staat een stapeltje boeken en ook op de vloer staan 3 stapels boeken. Klik op deze stapeltjes boeken. Nancy gild naar Katie dat de vandalen die hebben ingebroken ook alle boeken uit de lade hebben gehaald en ze vraagt aan Katie of ze de boeken even terug in de lade zal doen. Dat zou Katie wel heel fijn vinden.

In het open vak, links naast het stuurwiel, staat een microscoop. Zoom in op dit open vak. Klik dan op de microscoop. Nancy vraagt eerst aan Katie toestemming om de microscoop te mogen gebruiken. Nancy kijkt door de microscoop en ze ziet helemaal....niets. Zoom uit. Rechts van de microscoop staat een groen boek. Klik er op om het in je scherm te krijgen. Het is het "E-Z access slide samples" boek. Open het boek. Er zitten 6 voorbeeld slides in, te weten: Vlieg, Ui, Haar, Rauw Vlees, Veren en Vlinder Vleugel. Klik op één van deze 6 voorbeelden en je bekijkt het dan vanzelf door de microscoop. Zoom daarna 3 keer uit om weer uit de microscoop te geraken en om het boek te sluiten en weer op te bergen. Zoom dan nog een keer uit. Zoom dan in op het paneel onder het microscoop vak. Klik dan op dit paneel. Het blijkt een lade te zijn en deze gaat open. Je bent nu inde:

Boeklade Puzzel:

Links zie je dus de lade en rechts zie je alle boeken die jij nu in de lade moet proppen. Je moet dus de boeken dusdanig in de lade klikken zodat je alle boeken in erin krijgt opgeborgen. Je pakt een boek, of stapeltje boeken, op door erop te klikken en dan sleep je het naar de lade. In de lade moet je soms even met de boeken schuiven om het Klikhandje te krijgen. Klik dan om het boek, of stapeltje boeken, in de lade te plaatsen. Begin met de boeken rechtsonder en klik deze 3 boeken dan rechtsonder in de lade. Alweer is dit niet een al te moeilijke puzzel, maar goed, hier dan toch maar de volledige oplossing.

Zodra je alle boeken in de lade hebt gepropt kun je, rechts in de lade, op het groene boek klikken. Doe dat om dit "Arboreal Morphology" boek in je scherm te plaatsen. Klik er dan 2 keer op en lees de 4 pagina's door. Merk ook de voorbeeld dia van enige micro-organismen op die op de tweede pagina staat afgebeeld. Op de volgende pagina staat een foto van de schrijfster van dit boek, Dr. Predovicio. Zoom 3 keer uit om het lade scherm te verlaten en draai je dan om. Ga weer de trap af naar beneden en ga dan 2 keer vooruit de trap op naar het achterdek. Draai dan rechts. Katie zit nog steeds te hannesen aan de vernielde moter. Klik op Katie om met haar te gaan praten. Volg deze opties:

Katie begint het gesprek met te vertellen over die bijeenkomst in de Swenson Hal van gisteren avond. Ze vertelt dat zij daar geen blad voor haar mond heeft gehouden. Vraag Katie dan:

Sluit het gesprek af en draai rechts. Je ziet nu, rechts, een kleine ladder die omhoog gaat naar het bovenste dek. Ga dus nu 4 keer vooruit om via de ladder boven in de stuurcabine te geraken. Zoom in op het stuurwiel. Op het dashboard ligt een geel briefje. Zoom er op in. Het is een dreigbrief en in rode letters lees je: "Stop Meddling….Or Else". Zoom uit. Links van dit dreigbriefje staat Katie's GPS apparaat. Klik erop. Het ding is ook kapot. Zoom 2 keer uit en draai me om en daal de ladder terug af naar het beneden dek en ga terug naar Katie bij de moterkist. Klik weer op Katie en zeg haar: "I'am afraid whoever tore up your boat also wrecked your GPS device". Katie zegt dat je dan maar naar de Hot Kettle Cafè moet fietsen om daar aan Holt Scotto te vragen of je zijn GPS niet kan lenen.

Sluit weer af en draai weer rechtsom en draai je dan om. Ga 1 maal vooruit, links, rechts en je staat voor de steigertrap. Ga 3 keer vooruit, links en dan 1 keer vooruit naar Katie's fiets. Klik op de fietshelm die rechts naast de fiets op een steen ligt. De helm verdwijnt naar je inventory. In inventory klik je op de helm en vervolgens klik je met de helm op Katie's fiets. De Omgevingskaart komt nu in je scherm te staan

Op de Omgevingskaart staan alle locaties waar je naar toe kunt gaan. Nieuwe locaties zullen hier ook op verschijnen. 

Klik nu op de locatie "Hot Kettle Café" en Nancy fiets daar naar toe.

Hoofdstuk 2: Quiztime

Hot Kettle Café:

Nancy heeft de fiets keurig netjes tegen de gevel van het café geparkeerd. Zoom even in op het "Holt Scotto for harbormaster" bord dat achter de fiets in de plantenbak geplant staat. Zoom dan weer uit en ga vooruit naar de voordeur van het café. Gelukkig, ze zijn open. Dus klik op de deur om deze te openen en ga 1 klik vooruit naar binnen. Ga gelijk rechts. Je ziet nu de bar. De barmeid staat achter de bar en is bezig met dingen die een barmeid nu eenmaal moet doen. Voor de bar zit een vent op een barkruk. Klik op de barmeid. "Kan ik u helpen?" vraagt ze. Zeg haar: "Actually, I'm looking for someone named Holt Scotto!". De vent op de barkruk meld zich dan en hij zegt dat hij de bewuste Holt Scotto is. Ga nu verder met:

Goed, zeg maar gedag tegen Holt om dit gesprek af te sluiten. In je inventory heb je nu Holt's quizvragen papier en een "houten mand". Klik op Holt's papier om dit in je scherm te zetten. Het papier bestaat uit twee pagina's. Je klikt op de rechtsonder hoek om te heen en weer te bladeren tussen pagina 1 en 2. De Quiz bestaat uit 10 vragen en Nancy moet dus nu op zoek gaan om achter de 10 antwoorden te komen. De 10 vragen zijn:

 1. The Sun always sets in the--------------------
 2. What is the current fine for clamming without a permit in Snake Horse Harbor? $-----------
 3. The left side of a boat is it's-----------------side.
 4. The moon always rises in the-----------------
 5. What does this mean in morse code:----------------
 6. The North Star is part of what constellation?------------
 7. A schooner is a boat with at least two------------------
 8. What is the name of the knot below?-----------------
 9. What kind of knot is it?
 10. Bring me a male Dungeness Crab.

Wel, uiteraard weet Nancy op geen van deze vragen het antwoord. Ze moet dus nu op "jacht" om achter de juiste antwoorden te komen. Je kunt de antwoorden achter de vragen typen door op de lijn achter een vraag te klikken en dan je antwoord, in ENGELS, te typen via je eigen toetsenbord.

Zoom uit om het vragenpapier weer op te bergen in je inventory. Klik weer op de bardame om nu maar eens echt kennis met haar te maken. Volg deze opties maar:

Aan de muur, achter Jenna, hangt een groot zwart bord met daarop het menu. Zoom er even op in om te zien wat je zoal kunt bestellen en wat het kost. Zoom dan weer uit en draai dan 4 klikken linksom. Achter Holt is een deuropening waar je niet door mag. Links van deze deuropening zie je een groot plakkaat aan de muur. Op dat plakkaat zie je allemaal vlaggen. Zoom er twee keer op in. De vlaggen zijn genummerd volgens het alfabet, van linksboven naar rechtsonder dus als A t/m Z. Het zijn zgn Signaal Vlaggen die op schepen worden gebruikt om berichten door te geven tussen twee schepen op zee. Klik de Omlaagpijl om het onderste deel van het plakkaat te kunnen zien.

Je ziet dan de Legenda en hierin zie je dat elke vlag ook een LETTER van het INTERNATIONALE ALFABET voorstelt. Zo is de A-vlag dus de vlag voor de letter Alpha, de B-vlag is de letter Bravo, de C-vlag is de letter Charlie ..... enzovoorts enzovoorts...... Maak hiervan aantekeningen. Later in het spel moet je een aantal van deze vlaggen kunnen herkennen en weten welke letter ze voorstellen. Ook moet je dan de letters van het INTERNATIONALE alfabet kunnen herkennen. Zoom uit. Rechts naast de vlaggen kaart staat een Postkaarten Standaard. Zoom er op in

Klik op de postkaarten in het voorste vak. Een kaart van een Krab komt nu in je scherm te staan. Het is een Dungeness Krab.

Lees wat er onderop de kaart staat en bekijk de beide tekeningetjes die rechts op de kaart staan. Je ziet hoe je een mannetje Dungeness Krab van een vrouwtje Dungeness Krab kunt onderscheiden. Het vrouwtje heeft een breder achterlijf dan het mannetje. Deze kennis helpt je straks, want voor vraag 10 van de quiz moet je een mannetjes Dungeness Krab gaan vangen. Zoom 2 keer uit. Draai 3 klikken linksom. Je kijkt nu naar de 3 tafelhokjes die tegen de rechtermuur zijn aangebouwd. Op het achterste hokje krijg je de Vooruitpijl. Ga dus 1 keer vooruit. Je staat dan, voor het achterste hokje en voor de achtermuur. Er zit een soort serre in de achtermuur. Wellicht was het je al opgevallen dat er op de muren van dit café op diverse plaatsen smalle verticale randen zitten. In al deze smalle muurranden zit ook een klein rechthoekig paneel. Je ziet nu twee van deze muurranden. De ene zit op de achtermuur, tussen de serre en het tafelhokje in en de andere zie je op de muur in het tafelhokje.

Zoom in op die smalle muurrand op de achtermuur, dus links naast het tafelhokje. Zoom dan in op het rechthoekige paneel. Rechts op dit paneeltje zit een hendel. Klik op deze hendel. Het paneeltje gaat open en je hoort Nancy aan Jenna vragen: "What is this Card thing?". Jenna weet echter ook niet wat dit te betekenen heeft. Deze panelen zitten al in de muren vanaf de tijd dat het pand gebouwd is. Je ziet dus 5 ruitvormige vakjes en in elk vakje staat of een getal of een letter. In dit paneel zie je: 10, K, 10, 10, K staan. Je kunt op elk vakje klikken en als je dat doet dan merk je dat je het cijfer of de letter verandert. Je merkt ook dat je door op het ene vakje te klikken er ook een ander vakje verandert. Wat moet je hiermee? Je weet het niet, dus zoom maar weer uit. Als je uitzoomt dan sluit het paneel vanzelf. Zoom er weer op in en open het paneel weer. Je ziet dat in de 5 vakjes nu weer de oorspronkelijke cijfers en letters staan. Zoom nu 2 keer uit. Die muurrand, op de muur in het tafelhokje, heeft ook wel zo'n paneel maar deze kun je niet openen.

Draai 2 keer linksom. Je ziet een boekenkast in de hoek staan. Zoom in op de kast. In het middelste vak kun je, links, op de boeken klikken. Er verschijnt dan een boek in je scherm. Het is het: "Sea Monster of North America" boek en de auteur is Liz Acdskin. Open het boek. Wel, als je goed in de Engelse taal bent dan kun je deze paar pagina's even doorlezen. Je leest dan wat achtergrond informatie over zeemonsters, o.a over die Cadborosaurus van Snake Horse Harbor. Heb je hier genoeg dan sluit je het boek en zoom je 3 keer uit. Draai dan verder 5 klikken linksom en ga dan 1 keer Vooruit naar de groene stoel. Je bent dan ingezoomd op een zithoek met 2 groene stoelen en een klein tafeltje. Zoom in op het tafeltje. Er ligt een postkaart op dit tafeltje waarop een afbeelding van een vis staat. Zoom in op de postkaart. De vis is een haring. Klik op de kaart om de achterzijde te lezen. Zoom dan 2 keer uit. Op de muur, rechts naast het tafeltje, zie je weer zo'n smalle verticale rand en ook op de muur links zit weer zo'n rand. Beide randen bevatten weer zo'n rechthoekig paneel die je kunt openen en waarachter dan weer 5 van die ruit vakjes zitten, elk met een cijfer of een letter.

Goed, je weet dus nu dat er in dit café 3 van die paneeltjes zijn. Wat je ermee moet doen en waarvoor ze dienen dat weet je nog niet. Inmiddels sta je weer voor de ingang van het café. Ga vooruit naar de deur en open de deur. Je staat dan weer buiten bij je fiets.

Wil je weten wat er gebeurd als je zonder fietshelm gaat fietsen dan klik je nu op de fiets. De omgevingskaart komt in je scherm. Klik op de locatie "Whale World". Nancy begint die richting op te fietsen en......ze maakt een enorme smak en de krantenkoppen spreken er schande van. In het optiescherm klik je dan maar op "Second Chance".

Wel, ik hoop dat je je lesje geleerd hebt?. Dus klik eerst op de Fietshelm. Deze gaat weer naar je inventory. Klik in je inventory op de helm en klik met de helm op je fiets en klik dan op de omgevingskaart6 op de "Whale World" locatie en Nancy fiets er nu naar toe en ze komt nu veilig aan.

Whale World:

Ga vooruit naar de dubbele witte deuren, open ze en je staat binnen in de ontvangstruimte. De vent achter de balie is Andy Jason. Klik op hem om een gesprek te beginnen. Hij heet je van harte welkom.

Tijdens dit gesprek heb je vast wel dat oranje affiche gezien die, achter Jason's rechterschouder, aan de muur hangt. Het is een affiche over een Vergunning om te mogen "Clam fishing". Hela, was er niet een vraag over hoeveel de boete is als je zonder vergunning op mosselen gaat vissen? Zoom dus in op dit affiche en je leest dat deze boete $138.43 bedraagt. Je hebt het antwoord op vraag 2 van Holt's quizje gevonden. Zoom uit en klik in je inventory op het quizpapier om dit weer in je scherm te plaatsen. Achter vraag 2 klik je dan op de lijn en dan type je daar (met je eigen toetsenbord toetsen) het bedrag van 138.43. "Perfect" roept Nancy uit in haar enthousiasme. Zoom uit om het papier terug in je inventory te plaatsen.

Draai 5 klikken rechtsom. Je staat dan voor de ingang van de grote zaal. Ga 1 klik vooruit. Je staat voor een smalle vitrine kast en je kunt nu links ervan en rechts ervan vooruit. Het maakt niet uit welke zijde van de zaal je het eerste gaat onderzoeken, maar onderzoek de hele zaal. In het linkerdeel van de zaal vindt je dan de volgende uitstallingen:

In het rechterdeel van de zaal vindt je dan:

Bekijk dit alles en lees alle blauwe borden en druk bij de walvissen op de rode knoppen om de verschillende walvis geluiden te horen. Probeer te onthouden welke walvis welk geluid maakt. Je komt er achter dat je een Key Card nodig hebt om de verschillende spelletjes te kunnen spelen. Heb je dit alles bekeken keer dan terug naar de ontvangsthal. Loop naar de dubbele uitgang/ingang deur en draai je dan naar linksom. Je kijkt de souveniershoek in. Er staat een rek met T-shirts, een opstelling over die Cadborosaurus, een grote Carousel met allerhande souvenirs en, aan de muur links van de buitendeur, zie je een plankje hangen waarop een "Schip in een Fles" staat.

Zoom in op deze Fles. "Wow, that's a beauty", hoor je Nancy gillen. Zoom weer 2 keer in op de fles. "Interesting" is het commentaar van Nance. Zoom uit en draai je om naar de balie. Klik weer op Andy Jason en vraag hem:

Vraag Jason nog één van de twee overgebleven vragen en zeg dan gedag tegen hem. Draai 5 klikken linksom en ga via de dubbele deuren weer naar buiten. Klik op de fietshelm en pak de fietshelm dan weer uit je inventory en klik ermee op de fiets. Op de omgevingskaart klik je dan op "Katie's Boat" en Nancy fiets terug naar:

Katie's Boot:

De Antwoorden op de Quizvragen:

Ga 1 keer vooruit, rechts, 3 keer vooruit, links en dan maar 5 keer vooruit en je staat terug in de kajuit van Katie's boot. Draai 5 of 6 klikken linksom en je ziet de Laptop weer op de tafel staan, rechts naast de trap. Ga naar de Laptop. Zoom weer 2 keer in op de laptop. Je bent terug in het laptop scherm.

Bel met Nancy's vrienden:

Goed, zoals in alle Nancy Drew games kun je ook in deze game Nancy's vriendinnen George en Bess en Nancy's vrienden The Hardy Boys opbellen via je mobiele telefoon. Je kunt ze dan op de hoogte houden van je voortgang en je kunt ze om "hints" vragen. Meestal heb je er echter helemaal niets aan, maar goed, als je het leuk vindt om dit te doen dan zal ik je niet tegenhouden. Om te kunnen bellen klik je op je mobieltje in je inventory. Je mobieltje komt dan groot in je scherm te staan. De voorgeprogrammeerde telefoonnummers kun je dan in het schermpje zien als je op de "DIR" toets drukt. Om dan door de verschillende nummers te bladeren druk je op de Omhoogpijl of op de Omlaagpijl die je links en rechts onderaan je telefoon ziet staan. Staat er in het schermpje een telefoonnummer waar mee je wilt bellen dan klik je op de "DIAL" toets. Bel nu eerst met de Hardy Boys. Volg gewoon alle mogelijke gespreksopties die je in dit gesprek voorgeschoteld krijgt. Vraag de Boys ook de quizvragen als deze opties zich presenteren. Veel heb je er niet aan. De Hardy Boys geven je echt de antwoorden op de quizvragen niet. Bel dan met George en Bess en volg ook in dit gesprek alle mogelijke opties. Ook hier heb je niet echt veel aan. Ben je klaar met telefoneren berg dan je mobieltje maar weer op.

NB: Ken je de boeken over Frank en Joe Hardy? Ik weet niet meer wie de schrijver is van deze boeken maar in mijn jeugd heb ik ze veel gelezen. Frank en Joe Hardy zijn twee Amerikaanse Highschool teenagers wiens vader een FBI agent is. De twee knapen lossen in de boeken, als amateur detectives, allerlei misdrijven op, net zoals Nancy Drew. Hierbij krijgen ze vaak hulp van hun vaste groepje schoolvrienden.

Terug in het laptopscherm klik je op het "Journal" pictogram om Nancy's aantekeningen tot dusver even door te lezen. Ik vindt het persoonlijk altijd wel raar dat in dit soort spelletjes je hoofdpersoon alsmaar aantekeningen in een dagboekje maakt zonder dat je dit ziet gebeuren. Ben je uitgelezen dan sluit je het scherm door, rechtsboven, op het kruisje te klikken. Klik dan op het "e-mail" pictogram en lees Nancy's nieuwe e-mailtje "Get him out of my hair" even door. Het is van Hannah en zij is behoorlijk boos op Nancy's pappie. Sluit ook dit scherm weer via het kruisje. Klik dan nu op het "DI Portal" pictogram om de website van Snake Horse Harbor te openen. Bovenaan de website zie je dan de "Search" balk. Klik in deze balk en er opent dan een scherm waarin je 9 links ziet staan.

Door op elk van deze 9 links te klikken open je het desbetreffende artikel. In de 9 artikelen vindt je dan alle antwoorden op de overige 8 vragen. Vraag 2 heb je al beantwoord. Je kunt door een artikel scrollen via de omhoog en de omlaag pijl rechts van je scherm. Goed, we gaan dus nu de antwoorden zoeken.

Vraag 5 vraagt je de vertaling van een Morse Code. Bekijk vraag 5 nog eens. Je ziet dat de gegeven Morse Code uit 9 aparte stukje bestaat. Elk stukje code is dus een letter. Schrijf deze 9 stukjes even over op een stukje papier. In het zoek scherm klik je dan op "Morse Code". Na de animatie lees je het artikel door. Scroll omlaag tot je bij het Morse Code Alfabet bent gekomen. Dit bestaat uit twee delen. Je ziet eerst de letters A t/m R en als je nog een keer omlaag scrolt dan zie je de letters S t/m Z en de getallen 0 t/m 9.

Wel, zoek dus in deze 2 schermen de 9 stukjes van de Morse Code van vraag 5 op en noteer de "gewone" letters. Je krijgt dan:

…- = V, --- = O, - = T, . = E, ….- = 4, …. = H, --- = O, .-.. = L, - = T

vote4holt is dus het antwoord op vraag 5. Klik in je inventory op het vragenpapier om dit in je scherm te zetten en klik dan op de lijn achter vraag 5. Typ hier op, met je eigen toetsenbord dan: vote4holt. "Perfect" roept Nancy uit. Berg het vragen papier weer op naar je inventory en in het laptopscherm klik je op "HOME" en dan weer op de "Search balk".

Vraag 8 en vraag 9 gaan over een bepaalde zeemansknoop. Dus klik op "Knot Samples" om dit artikel te openen. Scroll omlaag tot je de twee voorbeelden van een "Bend" knoop ziet. De gevraagde knoop is dus een "Fisherman" knoop en het type is dus een "Bend". Vul dus achter vraag 8 in: fisherman en achter vraag 9 vul je in: bend. Berg je vragenlijstje weer op en klik weer Home en dan weer op de Search balk.

Vraag 3 vraagt je hoe de linkerzijde van een schip wordt genoemd. Dus klik op "Nautical Terms" artikel om de "Guido's Guide to Natical Nattering" te openen. Scroll dan 1 keer omlaag. Je ziet dan een aantal links staan. Klik hier op: "Heading-Isophase". Je opent dan een lijst met zeemanstermen op alfabetische volgorde. Scroll omlaag naar de P-woorden. Je leest dan dat "Port" de linkerzijde van een schip is. Dus voor vraag 3 vul je dan in: port.

Vraag 1, 4 en 6 gaan over de Zon, de Maan en over de North Star. Klik dus op: Sun, Moon, North Star and Sea". Lees dit artikel helemaal door. Je leest ergens in dit artikel dat de North Star onderdeel is van de "Little Dipper" constellatie en dat de Zon in ondergaat in "west" en de maan opkomt in: "east". Dus het antwoord op vraag 1 is: west, op vraag 4 = east en op vraag 6 = little dipper.

Vraag 7 wil weten wat een schooner in ieder geval heeft. Het antwoord hierop vindt je in: "Sail Boats Types". Klik hierop en klik dan op de Schooner afbeelding en je leest dat een schooner in ieder geval 2 masten moet hebben. Het antwoord is dus: masts Vul dit in.

Je hebt nu alle 9 antwoorden ingevuld. Nancy leest dan nog even vraag 10 hardop voor. Ze moet dus nog een Mannetjes Dungeness Krab gaan vangen. Lees dus ook het artikel "Dungeness Crabs" nu goed door. Je leest dat je deze krabjes op het strand kunt vinden. Je ziet ook een afbeelding van een mannetjes en van een vrouwtjes krab. Klik erop om hun onderzijden te kunnen zien. Merk goed het verschil op tussen een mannetje en een vrouwtje. Teken het desnoods na.

Sluit de website via het kruisje en zoom dan 3 keer uit. Draai links om en ga via de trap de kajuit uit naar het achterdek. Draai rechts. Katie doet nog steeds verwoede pogingen om de scheepsmotor aan de gang te krijgen. Klik op Katie om weer eventjes met haar te babbelen.

Goed, zeg maar weer gedag tegen Katie en draai rechtsom. Draai je dan gewoon om en ga 1 keer vooruit, links, rechts, 3 keer vooruit, links en 1 keer vooruit en je staat weer voor de fiets. Klik op de fietshelm en pak deze dan vervolgens weer uit je inventory en klik er weer mee op de fiets. Op de omgevingskaart klik je dan op de:

Vuurtoren:

Een krabje vangen:

Nancy fiets hier naar toe en ze komt aan bij het strand. Ga 2 keer vooruit en STOP. Je staat op het "strand" voor een rotsblokje. Je kunt nu naar links maar ook naar rechts. Recht voor je zie je 2 visjes naast een rotsje op het strand liggen. Je kunt er op klikken maar Nancy weigert om de visjes aan te raken, dus laat maar.

Goed, eerst even uitleggen. Je moet dus een Mannetjes Dungeness Krab vinden. Er zijn een aantal plekken waar je krabjes kunt vinden. Waar je precire4s in jouw spel de gezochte mannetjes krab zult vinden kan ik je niet vertellen. Dat verschilt van spel tot spel. De krabben zitten onder rotsblokjes of onder een plank. Je zult echter mannetjes maar ook vrouwtjes vinden. Om te bepalen of een krab een mannetje dan wel een vrouwtje is moet je op de krab klikken. De krab komt dan op zijn/haar rug te liggen en je ziet dan de onderkant. Aan de hand van de foto's in je labtop van de twee krabben kun je dan zien of je een mannetje dan wel een vrouwtje te pakken hebt. Is het een mannetje dan klik je er weer op en de krab komt dan in je mandje terecht. Ik zal je naar alle plekken leiden waar je een krab zou kunnen vinden. Vindt je in eerste instantie geen krabje onder een rots of plank, zoom dan uit en klik dan gelijk weer op dezelfde rots of plank. Grote kans dat je er dan wel een krab onder vindt

NB: bij twijfel vang je gewoon de eerste de beste krab die je vindt. Zoek dan je fiets op en fiets naar de Hot Kettle Café. Ga daar naar Holt Scotto en klik op hem en laat hem de krab zien. Is het de juiste krab dan zegt ie dat, is het de foute krab dan zegt ie dat ook. Maar je kunt dit maar 1 keer zo doen. Het is immers verboden om vrouwtjes krabben te vangen. Als je de twee keer een vrouwtjes krab aan Scotto laat zien dan is het GAME OVER.

Staande voor de twee visjes ga je rechtsaf. Je ziet dan een doodlopende plek. Rechts zie je hier een stapel kleine steentjes liggen. Klik erop. "Mooie gladde steentjes" hoor je Nancy uitroepen. Klik 3 keer op deze steentjes om er 3 van in je inventory te krijgen.

Zoom uit. Links in de hoek zie je een grotere rotssteen staan. Klik erop om er op in te zoemen. Klik er dan weer op om onder dit rotsje te kijken. Zit er een Krab onder? (bij mij wel, en het was gelijk een mannetje). Zo ja, klik dan op de krab om het beest om te draaien en bepaal of het een mannetje of een vrouwtje is. Is het een mannetje dan klik je weer op de krab om deze in je mandje te plaatsen. Is het een vrouwtje dan zoom je gewoon uit.

Of je hier nu wel of niet een krabje hebt gevonden, zoom uit en draai ja dan om. Je kijkt weer naar die twee visjes. Als je nu de linksaf pijl klikt dan kun je terug naar de fiets. Maar dat willen we nu nog niet. Ga dus 1 keer vooruit en hou dan je vergrootglas op het pad. Je zult een klikplek krijgen op het pad. Klik dus je muis en je zoomt in op een klein rond gaatje in het pad. Klik erop. "Hmmmm" hoor je Nancy zeggen. Klik weer op het gaatje en Nancy zegt "Interesting". Zoom uit en ga weer 1 keer vooruit. Rechts voor je ligt dan weer zo'n bergje kleine platte steentjes. Je hebt echter al 3 van deze steentjes in je inventory en Nancy wil er niet nog meer met haar meesjouwen. Ga dus weer 2 keer verder vooruit. Links gaat het dan omhoog naar de Vuurtoren maar daar gaan we nu nog niet naar toe. Recht voor je, bij de rotsen, kun je weer zo'n klein rond gaatje in de grond bekijken. Rechts in de hoek zie je het 3e hoopje kleine smalle steentjes. Ga die kant op 1 keer vooruit. Er ligt dan een kleine plank tussen de rotsen. Zoom er op in en klik dan op de plank. Zit er een krabje onder? Nee/Ja? Zo ja, is het dan een Mannetjes krab?

Ga verder weer 1 maal vooruit. In het water, rechts in je scherm, zie je nu een Fles tussen twee rotsblokken ingeklemd zitten. We komen hier zo meteen op terug. Ga verder weer 1 maal vooruit. Rechts onder in je scherm is dan weer een rotsblok waar een krab onder kan zitten. Ga verder nog 1 maal vooruit. Je bent nu bij een kleine inham en er ligt een plank in het water. Klik op de plank. S.S staat er op de plank. Klik er weer op en Nancy zegt: "S.S, Maybe this broke off from a ship". Klik weer op de plank om het in je inventory te plaatsen. Zoom uit. Linksonder in je scherm is dan weer een rotsblok waar een krab onder kan zitten. Zoom uit, draai je om en ga gelijk naar links. Je ziet die Fles tussen de rotsen weer in het water. Ga 1 keer vooruit en Nancy zegt: "There's something in that bottle, but it's stuck between those rocks".

SAVE GAME NU om onnodig heen en weer geloop te voorkomen. Pak nu 1 van je 3 steentjes uit je inventory en klik hiermee op die fles tussen de rotsen.

Steentjes gooien:

Rechts in je scherm verschijnt nu een klein schermpje. Het is het "Steentjes Gooien Instel scherm"

 • Boven in dit scherm staan je 3 steentjes en daaronder zie je een aantal pijlen die onder verschillende hoeken staan.
 • Helemaal onderaan dit schermpje zie je de "Gooikracht instelmeter".
 • Wel, selecteer één van de 3 steentjes, klik dan op een pijl en klik dan op één van de 3 vakjes van de "Groeikracht instelmeter".
 • Klik dan op "Skip" en........Nancy gooit het steentje door het water naar de fles.
 • Als je nu voor dit steentje de Juiste Pijl en de Juiste Gooikracht had ingesteld dan zal de steen de fles precies bovenop de hals raken en komt de fles los.
 • Heb je echter op de verkeerde pijl geklikt en ook de verkeerde gooikracht ingesteld dan mist de steen de fles en moet je het opnieuw doen met een andere steen.
 • Je moet dus een steen selecteren en dan op de juiste pijl klikken en de juiste gooikracht instellen.
 • Het beste kun je het proberen met 1 steen.
 • Gaat het mis dan laad je gewoon je laatste save in en probeer je een andere combinatie uit.
 • Uiteraard kun je het ook met alle 3 stenen proberen.
 • Als je geen steentjes meer hebt dan ga je er gewoon 3 nieuwe halen bij één van de 3 stapeltjes die je onderweg bent tegen gekomen.
 • Ik heb het steeds met één de zelfde steen geprobeerd door telkens mijn laatste save te laden en na 3 keer proberen had ik de fles te pakken.
 • Als je de fles raakt dan komt ie los en drijft ie naar Nancy toe. De fles komt dan groot in je scherm te staan. Er zit een groen briefje in de fles.

Klik dan 2 keer op de fles om het briefje eruit te halen. Klik dan op het briefje om het uit te rollen. "Rosebud" en 42.517 staat er op geschreven. Klik om het briefje in je inventory te plaatsen. Goed, zoom 2 keer uit en draai je om. Ga 1 keer vooruit, rechts en ga 1 keer vooruit omhoog, rechts en dan 5 keer vooruit en je bent bij de vuurtoren. Ga links en klik 2 keer op de voordeur en…..Oooo. Scotto verschijnt en hij is boos op Nancy. Je bent op verboden terrein. Heb je dat Verboden Toegang bord niet gezien. Nancy wordt de "deur gewezen".

Oké, als je nu een krabje in je mandje hebt en je hebt de S.S plank en het Briefje uit de fles in je inventory, dan kun je nu terug gaan naar de Hot Kettle Café. Heb je nog geen krabje dan kun je beter eerst naar alle "krabklikplekken" om alsnog een mannetjes krab te vangen. Vanaf de vuurtoren ga je nu 4 keer vooruit, links, 1 keer vooruit, rechts, 3 keer vooruit, rechts, 2 keer vooruit en je bent terug bij de fiets. Klik op helm en klik dan met de helm op de fiets en fiets terug naar de:

Hot Kettle Café:

Ga naar de voordeur, open de voordeur en ga 1 keer vooruit naar binnen. Draai rechts en klik op Holt Scotto om weer met hem te gaan praten.

Klik nu weer op Jenna om ook weer met haar te gaan praten en vraag haar:

Bevraag Scotto ook nog even over Hilda Swenson. Het blijkt dat die Hilda vroeger wel voor Scotto heeft gewerkt als matroos. Draai rechtsom en ga naar de voordeur en verlaat het café. Gebruik de fiets op de inmiddels bekende wijze en fiets terug naar Katie's Boot om te gaan beginnen aan:

Hoofdstuk 3: de Jacht op Hilda's Flesjes:

Katie's Boot

Ga naar Katie die nog altijd zit te klooien aan haar motor op het achterdek van haar boot. Praat met Katie:

De "wat is het voor houtsoort" puzzel:

Je kunt hier op het achterdek niet van je mobieltje gebruik maken. Nancy vindt dat onbeleefd. Dus draai rechts en ga via de trap omlaag de kajuit in. In de kajuit gekomen ruk je de mobiele telefoon uit je inventory. Klik op de "DIR" toets. Casey Porterfield's nummer verschijnt in het schermpje dus klik op de "DIAL" toets om hem te bellen. Het eerste deel van dit telefoongesprek gaat helemaal vanzelf. Ga dan verder met:

Ga via de trap langs de muur naar boven naar de stuurhut. Weet je nog die boekenla waar je al die boeken in hebt opgeborgen? De la is dus achter die klep onder het vak waar de microscoop in staat. Klik 2 keer op deze klep om de lade te openen. In de lade ligt dan rechts het "Arboreal Morphology" boek van Irina Predoviciu. Klik op dit boek om het in je scherm te krijgen. Klik er dan weer op om het boek open te slaan en blader naar de pagina waarop de foto van Irina Predoviciu staat afgebeeld. Nancy zegt dan: "Oh, I don't know if this book is for me, but maybe if I give Dr. Predoviciu a call, she can help me out". Onderop de laatste pagina zie je het telefoonnummer van Irina Predoviciu staan. Berg het boek weer op en zoom 2 keer uit. Blijf hier gewoon staan en pak je mobieltje uit je inventory. Klik weer op de "DIR" toets en Irina Predoviciu's telefoonnummer verschijnt in het schermpje. Klik op de "DIAL" toets om de verbinding tot stand te brengen.

Dit gesprek met Irina Predoviciu gaat helemaal vanzelf. Irina wil wel helpen maar om dat te kunnen doen heeft ze meer info over de plank nodig. Ze zegt dat Nancy de plank onder een microscoop moet gaan bekijken. Zap je telefoon weg en klik op de microscoop die in het open vak boven de boeklade staat. Je zoomt in op dit vak en de "S.S." plank komt er vanzelf in te liggen. Rechts naast de microscoop ligt een klein "schrapertje". Klik erop en Nancy schraapt wat houtsnippers af van de plank. Links naast de microscoop staat een rood doosje en daarin zitten glasplaatjes. Klik op dit doosje en Nancy pakt er een glasplaatje uit en plaats de houtsnippers erop. Het glasplaatje met houtsnippers staat dan op de rand van het vak. Klik op het glasplaatje om het onder de microscoop te plaatsen.

Klik dan op de microscoop om de houtsnippers door de microscoop te bekijken. Bekijk het goed. Terwijl je nu in het microscoopscherm bent pak je het mobieltje weer uit je inventory en bel je weer met Irina Predoviciu. Weer gaat het 1e stukje van het gesprek vanzelf, maar dan vraagt Irina of het hout: Zwart, Bruin of Geel is. Je krijgt nu een paar antwoordopties. Klik op:

Blijf in de telefoon en klik weer op de "DIR" toets en bel weer met Casey Porterfield. Dit tweede gesprekje is eerst weer precies hetzelfde als het eerste met Casey maar dan vraagt ie naar de houtsoort. Zeg hem dus "Luan". Casey denkt dat ie nu wel de naam van het schip kan achterhalen en hij zegt je om hem over een uur terug te bellen. Zoom 3 keer uit om je telefoon weer op te bergen en om de microscoop te verlaten.

Kajakken:

3 flesjes vinden

Omdat Nancy nu een GPS heeft kan ze nu lekker gaan kajakken. Draai je om en ga 6 keer vooruit. Je staat dan op de aanlegsteiger voor de helling die naar de fiets gaat. Draai je nu twee keer linksom. Je kijkt nu langs de boot naar over de aanlegsteiger. Ga 4 keer vooruit en je bent aan het einde van de steiger. Hier ligt Katie's gele kajak in het water te dobberen. Achter de kajak drijft een fles in het water. Het is weer één van Hilda Swenson's flesjes. Klik op de fles om deze in je scherm te krijgen. Er zit een paars briefje in. Klik 2 keer op de fles om het briefje eruit te halen en klik dan op het briefje. "Rosebud 08.615" lees je. Klik het briefje naar je inventory.

Op de rand van de steiger ligt een zwemvest, een helm en een peddel. Klik op het zwemvest of op de helm. Beide verdwijnen dan naar je inventory. Pak het zwemvest/helm uit je inventory en klik hiermee op de kajak. In de kajak kijk je altijd over de punt van de kajak heen. Doe nu nog even niets. Pak dat GPS geval uit je inventory. In het GPS-scherm zie je een knipperend driehoekje. Dat driehoekje geeft je huidige positie aan. Ook zie je twee witte vlaggetjes. Het vlaggetje vlakbij het driehoekje is Katie's boot en het andere vlaggetje is de vuurtoren. Berg de GPS weer op.

NB: Je gaat nu varen met de kajak. Telkens als je nu de Vooruitpijl klikt dan zie je daarna de peddel en dan zie je weer de punt van de kajak. Wacht altijd met klikken tot je weer de punt van de kajak ziet, dus klik niet als je de peddel in het water ziet.

Laten we maar gaan kajakken:

Een nieuwe plaats bepalen met de GPS:

Pak nu de GPS weer uit je inventory.

Je ziet dat je nu vlakbij de vuurtoren bent. Nancy moet nu coördinaten gaan invoeren om een nieuwe positie (vlag) in het GPS scherm te krijgen. Misschien weet je dat op landkaarten, maar ook op zeekaarten, de coördinaten van elke plek op de kaart wordt aangeven via Lengte graden en Breedte graden. De coördinaten worden weergegeven in Noorderbreedte en Westerlengte en in Minuten. Wel, je hebt nu 4 briefjes in 4 flessen gevonden. 2 van de briefjes zijn groen en de 2 andere briefjes zijn paars. We mogen toch wel aannemen dat de twee groene briefjes bij elkaar horen en dat de twee paarse briefjes bij elkaar horen. De 4 briefjes staan nu in je inventory dus je kunt ze alle 4 nog even bekijken.

In het Gps-scherm klik je nu op "Make New". Je komt dan in het "Create a New Waypoint" scherm. In dit scherm typ je achter LAT: N48 42.517 en achter LONG: W123 08.615 en dan klik je op "Create Waypoint".

Je ziet in een nieuwe vlag verschijnen in het GPS scherm en deze vlag is aan de overkant van de baai, rechts tegenover de vuurtoren. Daar moet je nu naar toe gaan. We gaan dus verder kajakken.

Op het nieuwe strandje

Zandkasteel bouwen

Ga 5 keer vooruit over dit strand.

Rechts zie je dan een aantal kleurrijke zandvormpjes in het zand liggen. Je kunt erop klikken en dan kom je in het "Maak een Zandkasteel" scherm. Je hoeft dit helemaal niet te gaan doen. Het is puur voor je plezier, maar je kunt je hier even vermaken met het bouwen van een zandkasteel. Klik op een vormpje en klik het vormpje dan achterin dit scherm. Bouw zo een compleet zandkasteel naar eigen smaak op. Je kunt op elk moment ermee ophouden door uit te zoomen. Nogmaals, dit is even een intermezzo en totaal niet van belang voor het verdere verloop van het spel.

Heb je genoeg van het zandkasteel bouwen, zoom dan uit en ga verder 3 keer vooruit over het strand. Je bent dan aan het einde van dit strand gekomen en linksonder in het scherm ligt zie je een hoop zeewier in het water drijven. Klik erop. Er komt een Schelp tevoorschijn.

De Schelpdoos puzzels:

Klik op de schelp en deze komt in je scherm te staan. Het is geen echte schelp maar een doosje in de vorm van een schelp. Op de voorzijde zie je vlaggetjes staan.

Puzzel 1: de schelpdoos slot puzzel:

Klik op de vlaggetjes. In je scherm zie je dan 9 Signaal Vlaggen in 3 rijen van elk 3 vlaggen

Goed, weet je nog dat kaart met al die vlaggen erop die je in de Hot Kettle Café hebt gezien? Het was een uitleg over de Signaal vlaggen en in de legenda onderaan die kaart kon je lezen welke letter van het alfabet elke vlag voorstelde, zowel in "gewone" letters als in Alpha, Beta enz letters. Wel, die kennis heb je nu nodig om deze puzzel op te lossen en om dit doosje open te krijgen. Je moet een woord gaan maken door nu op de juiste vlaggen in de juiste volgorde te gaan klikken. Welk woord? Wel, op al die 4 briefjes die je in de 4 flessen hebt gevonden stond steeds hetzelfde woord: ROSEBUD. Dat is het woord dat je nu met deze vlaggen moet gaan maken. Dus je moet uitzoeken welke vlag de letter R is, welke vlag de letter O is, welke vlag de letter S is enzovoort enzovoort. Hiervoor gebruik je dus die vlaggenkaart die je in de Hot Kettle Café hebt gezien.

Nummer de vlaggen op de schelpdoos nu, van linksboven naar rechtsonder als 1 t/m 9 en klik dan op de volgende vlaggen:

  6, 7, 1, 8, 3, 5, 9 en de schelpdoos gaat open.

In de schelp liggen 3 briefjes. Klik op het middelste briefje. Het briefje komt in je scherm te staan.

Puzzel 2: de Bakboord/Stuurboord puzzel:

P, S, S, P, P, S, S, S, P, P, S, P, P. ? Wat heeft dit nu weer te betekenen? Nancy zegt hierover: "I don't know what all those letters mean, but something tells me this may come in handy". Wel, P = Port = Bakboord en via Holt's Quizje heb je geleerd dat Port (Bakboord) dus de linkerzijde van een schip is. Dus S =Starboard (Stuurboord) is dan dus de rechterzijde van een schip. Dus hieruit kun je dan concluderen dat "P" betekent dat je linksaf moet gaan en S dat je rechtsaf moet gaan. Maar waar je deze kennis moet gebruiken weet je nu nog niet. Ik zou het maar overschrijven als ik jouw was. Zoom uit en dit briefje verdwijnt je inventory in. In de schelp klik je nu op het onderste papier. Hierop staat een verhaaltje geschreven. Lees het door:

Puzzel 3: De Verhaal Puzzel:

Je leest het volgende:

"There once was a dog named Alpha who lived high in the Sierra Nevadas. The dog weighed about 100 kilos and lived in a hotel in de Sierras. Alpha loved his owner, Juliet Smith. Juliet belonged to the Delta Gamma sorority and loved to dance the foxtrot. Her boyfriend was named Oscar and he was quite a Romeo. One day, the owner of the hotel decided to move to India to raise Lima beans. That was fine for Ms. Smith because she wanted to live in the Delta Gamma house. But Alpha wanted to stay in the Sierra mountains so he could learn to play golf. The owner eventually moved to India, and even though she loved to foxtrot, Ms. Smith became a tango instructor".

Onderaan dit verhaaltje zie je een aantal lijntjes waarop je letters moet typen. Nancy vindt dit het vreemdste verhaaltje dat ze ooit heeft gelezen. Maar kijk er nog eens goed naar. Valt je er niets aan op. Denk weer terug aan die kaart met Signaal Vlaggen uit het Hot Kettle Café, en bekijk die legenda van die kaart nog eens.

Die vlaggen stellen letters voor, zowel de letters van het "gewone" alfabet als de letters van het INTERNATIONALE alfabet. Als je het verhaaltje op het briefje, goed bestudeert dan zie je dat er in elke zin van het verhaaltje wel woorden voorkomen die ook de letters van het INTERNATIONALE alfabet zijn. Zoek deze woorden nu op in het verhaaltje. Je krijgt dan: Alpha, Sierra, kilo, hotel, Sierra, Alpha, Juliet, Juliet, Delta, foxtrot, Oscar, Romeo, hotel, India, Lima, Delta, Alpha, Sierra, golf, India, foxtrot, tango. Vertaal deze INTERNATIONALE letters nu naar "gewone" letters, dus: Alpha = A, Sierra = S, kilo = K, enzovoort.....Je leest dan:

ASK, HS, AJ, JD, FOR, HILDAS, GIFT.

Type dit nu op de lijntjes onderaan het verhaaltje

HS, zou dat Holt Scotto zijn? JD, zou dat Jenna Deblin zijn? AJ, zou dat Andy Jason zijn? Ik denk het wel. Berg het briefje op in je inventory en klik dan op het laatste briefje dat in de schelp ligt. Dit is een briefje van Hilda Swenson, die vrouw die ooit burgemeester van Snake Horse Harbor is geweest en die kierewiet is geworden nadat haar man was overleden. Lees het briefje door. Als je, via de omlaagpijl, het tweede stuk van het briefje leest dan leest Nancy de laatste zin van dit briefje hardop voor: "send me something from the top of the lighthouse in morse code". "Stuur mij iets, vanaf de top van de vuurtoren, in morse code.". Dit briefje blijft achter in de schelp. Je leest:

"Congratulations! I hope you enjoyed finding this thing, because you and I are just getting started!. See, I've got a secret. Well, two actually. But I don't believe in just handing things to folks on a silver platter. That's no fun. Isn't the way life works, either. To get anywhere in this world you gotta get out there and be curious. You gotta ask questions and shake things up till you get answers. And I know your curious or you wouldn't be reading this. So what I want you to do now, is send me something. From the top of the lighthouse. In Morse Code.

Nancy leest deze laatste zin hardop voor. Klik op de pijl rechtsonder op dit briefje om de tweede pagina te kunnen lezen. Het briefje gaat verder:

"As for what I want you to send me, read the little story I've enclosed. That'll get you started. The story makes no sense, you say? Well, you got into the this chest, didn't you? Annyway, eventually you'll find the answer to my first secret. As for my other secret, if you're smart ( and I have a sneaking suspicion you are) you'll figure it out along the way. Something is fishy in Snake Horse Harbor, and I'm not just speaking for the ( kan het laatste woord niet ontcijferen"

"Oh, and no funny stuff, because I'm watching you"

Hilda

Nancy leest die laatste zin weer hardop voor. Nou nou, die Hilda Swenson. Misschien is toch niet zo kierewiet als iedereen schijnt te denken. Zoom uit. Dit briefje blijft achter in de schelp. Zoom nog 2 keer uit. Rechts in je scherm zie je een waterpoel, boven in de rots. Er drijven daar zeesterren in. Zoom er een paar keer op in. Nancy kan zich hier even vermaken door op het visje te klikken en de zeeanemoon en de zeesterren. Het is gewoon leuk en helemaal niet van belang voor het verloop van het spel. Heb je er genoeg van, zoom dan weer een paar keer uit, draai je dan om en ga 9 keer vooruit, terug over het strand naar de kajak. Klik op het zwemvest/helm die in de kajak liggen en je bent terug in de kajak op het water. Je moet nu terug naar Katie's bootsteiger want je moet Holt Scotto, Jenna Deblin en Andy Jason gaan vragen naar het geschenk dat zij van Hilda Swenson hebben gekregen.

Kajak 2 keer vooruit, dan naar links, 2 keer vooruit, rechts en dan 3 of 4 keer vooruit en je staat terug op de aanlegsteiger bij Katie's boot. Loop over de steiger en omhoog en dan linksaf naar Katie's fiets, vergeet de fietshelm niet op je hoofd te zetten en fiets naar de Hot Kettle Café om daar te beginnen aan:

Hoofdstuk 4: Hilda's 3 Geschenken.

Hot Kettle Café:

A: Holt Scotto's geschenk

De Schaakpuzzel:

Ga naar binnen en naar de bar. Holt Scotto zit weer op zijn barkruk. Je vraagt je af waar ie het van doet om de gehele dag aan een bar te kunnen hangen. Klik op Scotto en vraag hem: "I understand that Hilda Swenson gave you something?" Ja....en....wat heb jij daar mee te maken? "Do you think I could see it?" Dan kan wel, maar eerst moet je een schaakprobleem voor hem oplossen. Scotto bied je nu een papier aan. Klik erop om het in je inventory te plaatsen. Scotto zegt dan nog dat er in zijn tas een schaakboek zit die je kunt raadplegen als je dat wilt.  Klik in je inventory op dat papiertje dat je zojuist van Scotto hebt gekregen om dit in je scherm te krijgen. Er staat een schaakopstelling op en de vraag is welke TWEE zetten WIT moet doen om de ZWARTE KONING schaakmat te zetten.

NB: Als je het spel op Junior Detective speelt dan is dit schaakprobleem iets anders, en dus de oplossing ervan ook, dan als je het spel op Senior Detective speelt. Mijn walkthrough gaat er van uit dat je op Senior Detective niveau speelt dus ik geef je alleen hiervoor de oplossing.

Klik het schaakprobleem weer naar je inventory. Voor Scotto staat zijn blauwe tas op de vloer. Klik op de tas en klik er dan weer op om de tas te openen. Er liggen diverse boeken in de tas. Links ligt een boek over het edele Poker spel en rechts vindt je dan het blauwe Schaakboek. Haal dit boek uit de tas en sla het open. Gelijk op de eerste pagina zie je een paars papiertje liggen en daar staat de volgende cijferreeks op: 3-4-7-5. Ik zou het maar even overschrijven. Goed, als je nu totaal niets afweet van Schaken, dan kun je het boek door lezen. Op de laatste pagina zie je dan een uitleg van het schaakboord. Berg het boek op en haal Scotto's Schaakprobleem weer uit je inventory.

het is echt niet zo moeilijk. Studeer er eventjes op en dan kom je al snel tot de oplossing. Vul dus in op het papier:

 1. Move Piece: R to space h5. De zet wordt gedaan. De witte toren gaat naar vakje h7 en de zwarte koning gaat naar g7.
 2. Move piece: R to space h7. Ook deze zet wordt gedaan en.......de zwarte koning staat nu schaakmat.

Klik weer op Holt Scotto en vertel hem: "Check it out". Scotto is opgetogen dat je zijn probleem hebt opgelost en hij toont je nu het geschenk dat hij van Hilda Swenson heeft gekregen. Het is een zakmes met een fraai gegraveerd handvat. In het handvat heeft Hilda persoonlijk: "ONE BUM" gegraveerd.

Schrijf dit maar even over. Je weet nooit of je dit nog later nodig hebt. Zeg gedag tegen Holt. 

We zijn hier nu toch, dus waarom Jenna Deblin, de barvrouwe, niet even gevraagd naar haar geschenk.

B: Jenna Deblin's geschenk:

Klik op Jenna Deblin en vraag haar:

Verlaat het café en fiets naar de:

Tusssen stop in de Whale World:

Ga naar binnen, draai links en praat met Andy Jason.

Draai je dus helemaal om en ga naar die paarse "Caddy" display toe.

De "Caddy" puzzel:

Boven op deze display liggen de stukjes van Caddy's skelet. Klik er op.Er verschijnt een mededeling in je scherm die je zegt dat je de stukjes kunt draaien via klikken met je rechtermuisknop.Klik deze mededeling weg en je bent dan in het "Zet Caddy In Elkaar Puzzel Scherm"Wel, het is gewoon een ordinaire legpuzzel.Je moet de witte stukje op de juiste plaats in "Caddy" klikken. Nancy zegt "Bingo" of "Good" als je een stukje op de goede plek hebt geklikt. Daarna kun je dat stukje ook niet meer verwijderen. Plaats je een stukje op de verkeerde plek dan zegt Nancy "Nah". Een verkeert stukje kun je altijd weer oppakken. Dus sleutel "Caddy in elkaar.

Draai je dan weer om en zeg tegen Andy Jason: "I finished putting that display together". Jason smijt nu de vergunning op de balie en ook een Clam Tube. Hij legt uit dat je deze Clam Tube nodig hebt om mossels te vangen. Je moet op de stranden op zoek gaan naar kleine ronde gaatjes in het zand en dan deze Clamp Tube er op plaatsen. Goed aandrukken en dan weer omhoog trekken. In de Clam Tube zal dan zand zitten en, met geluk, ook een mossel. Zeg gedag tegen Jason en ga naar buiten en grijp je fiets (helm opzetten). Fiets naar de:

Mosseltjes vangen:

Vuurtoren strand: vindt hier 4 mossels

Nancy moet dus 15 mossels gaan vangen. In het zand van de twee stranden, hier bij de vuurtoren en op het strand waar je de schelpdoos van Hilda hebt gevonden, zitten kleine ronde gaatjes in het zand. In een aantal van deze gaatjes zit dan een mossel. Wat je dus moet doen is om deze gaatjes te vinden, er dan op inzoomen en dan er de "Clam Tube" uit je inventory op plaatsen. De "Clam Tube" zuigt dan vanzelf een hoopje zand op en deponeert dit naast het gaatje. In dat hoopje zand zit dan wel, of niet, een mossel.

Er kan dan echter ook een afgekluifde vis in zitten. Klik altijd twee keer op de mossel zodat Nancy deze in haar emmer plaatst. Hier, op het strand bij de vuurtoren, zitten 4 gaatjes in het zand. In 3 ervan zul je 4 mossels vinden. Meer dan 4 mossels zijn er op dit strand niet te vinden. De overige 11 mossels vindt je dan op het "geheime" strand. Dat is het strandje waar je Hilda's schelpendoos hebt gevonden. Je moet daar dus weer naar toe kajakken.

Dus, bij aankomst op de vuurtoren locatie ga je 2 keer vooruit. Draai rechts. Je ziet dan die eindplek waar je eerder 3 steentjes hebt gepakt. Hier zit het eerste gaatje in de grond maar er zit geen mossel in, alleen maar een afgekloven visje. Ga dus links en zoek nu die andere 3 gaatjes in het zand op. In al deze 3 gaatjes vindt je een mossel. Telkens als je de Clam Tube op een gaatje gebruikt hebt dan verdwijnt het gaatje, maar de gaatjes komen altijd weer op dezelfde plek terug en dit gaat door tot je hier op dit strand 4 mossels hebt gevangen.

Als je hier, op het vuurtoren strand, 4 mossels hebt gevangen dan ga je terug naar je fiets. Zodra je weer bij de fiets bent zegt Nancy: "I don't see any more clams. Maybe I should look somewhere else for a while". Klik op de fietshelm en dan op de fiets en fiets terug naar Katie's boot. Ga naar de kajak, achter de aanlegsteiger, klik op het zwemvest en dan op de kajak en vaar 3 keer vooruit, links, 2 keer vooruit naar de boei met het rode licht, rechts en dan 2 keer vooruit en je staat weer op het "geheime" strand.

Geheime strand: vindt 11 mossels

 • Ga 1 keer vooruit en draai je dan om. Je kijkt naar de gele kajak. Vlak voor je vindt je dan een gaatje in het zand, vlak bij het water. Zoom er op in en gebruik de Clam Tube erop en je hebt je 5e mossel te pakken. Nancy zegt: "Five down, ten to go". Zoom uit en draai je weer om.
 • Ga 1 keer vooruit. Linksonder in je scherm zit dan het volgende gaatje waar je mossel 6 in vindt. Vang het beestje en zoom uit.
 • Ga weer 1 keer vooruit. Mossel 7 vang je in het gaatje dat dan bij de rotsblokken, links in je scherm, in het zand zit. Vang dit beestje en zoom weer uit.
 • Ga nu 2 keer vooruit. Links is dan die Zandkasteelbouwplaats. Hier vindt je dan, links bij het water, het gaatje waar mossel 8 in zit. Vang het en Nancy zegt: "Well, I'm more than halfway there".
 • Ga weer 1 keer vooruit. Midden onder in je scherm zit dan het gaatje waar je mossel 9 uit haalt.
 • Ga weer 1 keer vooruit. Vlakbij het water zit dan mossel 10 in het gaatje. Grijp het.
 • Ga dan vooruit naar het einde van het strand. Zoom weer in op het zeewier. Rechts naast het zeewier zit ook een gaatje in het zand, maar ik vond er geen mossel in.
 • Zoom twee keer uit en draai je om. Ga nu 4 keer terug over het strand tot voorbij de Zandkasteel plek. Draai dan rechts. Je staat voor 3 rotsblokken.

 • Klik op het middelste rotsblok en Nancy springt erop.
 • Je kijkt nu uit over de zee en voor je liggen een bende rotsjes in het water. Achter al deze rotsjes is een zandbank en daar moet je nu naar toe.
 • Klik op de twee rotsjes rechts in je scherm en Nancy springt er naar toe.
 • Klik op de volgende twee rotsjes rechts en dan op het rotsje links, dan naar het rotsje recht voor je en dan op de zandbank.

 • Op deze zandbank vindt je 3 gaatjes. In het ene zit mossel 11 en in het andere mossel 12.
 • In het derde gaatje zit niets en Nancy zegt: "I don't see any more clams. Maybe I should look somewhere else for a while".
 • Draai je om en ga via dezelfde rotsblokjes terug naar het strand en naar de kajak.
 • Klik op het zwemvest en dan op de kajak.
 • Vaar dan 3 keer vooruit tot bij de "Danger" boei. Ga links, 2 keer vooruit, rechts en 2 keer vooruit en je staat weer op de aanlegsteiger naast Katie's boot.
 • Draai je gelijk weer om en loop 1 keer vooruit terug naar de kajak.
 • Klik weer op het zwemvest en weer op de kajak en vaar gelijk terug naar het geheime strandje.
 • Hier zijn nu alle gaatjes weer opnieuw beschikbaar, dus ga de laatste 3 mosselen zoeken.
 • Als je de laatste mossel hebt gevangen zegt Nancy: "All Right. Fifteen clams. I'm all set".
 • Dus ga naar de kajak en vaar terug naar Katie's aanlegsteiger en ga naar je fiets.
 • Klik op de fietshelm en fiets nu terug naar de:

Hot Kettle Café:

Ga naar binnen en naar de bar. Klik op Jenna.

 • Jenna vertelt dat, terwijl zijn naar huis was gegaan om die halsketting op te halen, er ingebroken is in het café. De sheriff is net weg gegaan.
 • "Really? Whas anything stolen?"
 • Jawel, heel vreemd, er is brood en eieren gejat maar ook boot onderdelen.
 • "Boat parts?"
 • Ja raar hé. Wat ook vreemd is, is dat toen Jenna terug kwam bij het café alle deuren op slot waren en er ook geen ruiten ingegooid waren, dus hoe is die inbreken dan binnen gekomen en ook weer het café uitgegaan?
 • "Would it be okay if I looked around?"
 • Graag zelf, want die sheriff daar heb je toch niets aan.

Hiermee is het gesprek dan afgelopen. Klik gelijk weer op Jenna en vraag haar dan nu: "Do you have that necklace you said you'd go get?" Jawel, die heeft Jenna opgehaald. Maar het vervelende is dat haar nichtje de halsketting in een speelgoeddoos heeft gedaan en Jenna kan deze doos niet meer open krijgen. Ze heeft het doosje echter op een tafeltje gelegd. Zeg gedag tegen Jenna en draai je dan linksom. Op de bank van het 1e eethokje, links naast de Signaal Vlaggen Kaart, staat dan die blauwe Speelgoed Doos . Zoom er op in en klik er dan op en je bent in de:

Speelgoed Doos Puzzel:

Wel, dit is een doodgewone Memory Puzzel. Je moet dus steeds twee dezelfde afbeeldingen zoeken. Het moeilijke aan deze puzzel is dat je op 3 schermen moet zoeken. Twee gelijke afbeeldingen kunnen op het zelfde scherm zijn, maar ook verspreid over twee schermen. Je wisselt tussen de 3 schermen via de 3 tabbladen linksboven. Het is niet echt moeilijk maar je bent er wel even een tijdje zoet mee en ik kan je hier verder niet mee helpen.

Heb je deze puzzel opgelost dan gaat de doos open. In de doos ligt dan de halsketting. Klik erop. De ketting komt voor je neus te hangen. Er staat een woord in de hanger gegraveerd. Schrijf dit woord over. "Eleph" lees je erop en Nancy vraagt zich af wat dit voor raar woord is. Zoom 2 keer uit om de ketting terug in het doosje te doen en om het doosje te sluiten. Je hebt nu Hilda's geschenken aan Holt Scotto en aan Jenna Deblin gezien. Blijft dus over die sleutel hanger van Andy Jason. Verlaat dus de Hot Kettle en fiets naar de:

Whale World

C: Andy Jason's geschenk

de 4 museum games:

Ga naar binnen. Toen je hier de eerste keer was heb je de grote zaal onderzocht en daar een 5 tal walvis opstellingen gezien. Ook heb je in de grote zaal het 4 opstellingen gezien waar je een kaart in moet doen. Deze kaart heb je daarna van Andy Jason gekregen en bevindt zich sindsdien in je inventory. De vorige keer dat je hier was heeft Andy je vertelt dat je op de Whale Tour moet gaan voordat je een sleutel hanger krijgt. Pak nu eerst even die kaart uit je inventory

Je ziet dat dit een Ponskaart is en je ziet dus dat je de 4 games moet winnen en dan kun je een prijs krijgen. Eén van de te winnen prijzen is de "Whale Tour". Klik de ponskaart terug je inventory in en ga dan de grote zaal in. Goed, het maakt niet uit in welke volgorde je de 4 games gaat doen. In de linkerkant van de grote zaal vindt je het "Audiostation", het grote "Whale of Fortune" wiel en het "Feeding Frency" spel. In de rechterkant van de zaal staat het Interactieve Station en daarin zitten twee games, nl de "Never a Dall Moment" game en het "Swim to Freedom" game. Ik zal alle games stuk voor stuk uitleggen. Om een game te kunnen doen moet je de Ponskaart eerst in de "Insert Card" Gleuf steken. Als je een game hebt gewonnen dan wordt dit op je kaart "afgevinkt".

Game 1: "Feeding Frency"

Steek je ponskaart in de "Insert Card" gleuf. Je ziet dan het spelscherm. Dit spel gaat op tijd. Uit de 8 gaten komen steeds walvissen omhoog en jij moet ze voeden met het gele visje dat je rechtsonder in het scherm ziet staan. Zodra je op dat visje hebt geklikt begint het spel en gaat de tijd lopen.

Je moet dus het gele visje precies op de geopende bek van de walvissen klikken. De walvissen komen steeds volgens dezelfde volgorde uit de gaten, dus probeer deze volgorde te herkennen en te onthouden. Je moet tenminste 15 punten score en dan heb je gewonnen. Dit spel gaat op tijd. Is je speeltijd om dan zie je de score. Is dit minder dan 15 punten dan moet je het spel helemaal overnieuw doen. Lukt het je niet om 15 punten te scoren dan geen nood. Als je het spel 5 keer over moet doen, dan zal de machine tijdens de 5 keer stuk gaan en dan wordt dit spel toch als zijnde gewonnen afgevinkt op je ponskaart. Zoom uit om je ponskaart terug te krijgen.

Game 2: In het Audiostation: Herken de Walvis aan zijn geluid:

Steek de kaart in de "Insert Card" gleuf om dit spel te beginnen.

Andy Jason legt het spel uit.

In het scherm zie je de 5 walvissen staan die hier in de grote zaal ook hangen. Onder op zie je 5 nummer knopjes, 1, 2, 3, 4, 5. Als je op één zo'n knopje klikt dan hoor je een walvisgeluid. Wacht tot dit geluid over is en klik dan op de walvis waarvan jij denkt dat die dit geluid maakt. Weet je het niet meer, ga dan terug naar de walvissen in de grote zaal, noteer de naam van de walvis en klik op de rode knop en noteer welk geluid je hoort. Hier is de oplossing:

 • Knop 1 = ohhhhhhhherrrrrrrurrrrr.. = Gray Whale
 • Knop 2 = aoaoooooouuuuu.wooaoooh.. = Humpack
 • Knop 3 = khrdoohkhrdooh.= Minke Whale
 • Knop 4 = weeeeeeeea..weeeeeeeeeeeea = Killer Whale
 • Knop 5 = prrrrrrrrrr..prrrrrrrrrrrrrr = Dall's Porpoise

Game 3 en 4 in het Interactieve station:

Doe eerst het linker spel

Game 3: Het "Dally moet Eten" spel:

Je bestuurt Dally met de pijltjes toetsen van je toetsen bord. Dally kun je vooruit, achteruit, omlaag en omhoog laten gaan. Dally mag alleen de kleine visjes opeten. Er zwemmen Haaien en inktvisjes in het water en die eten Dally op. Ook zijn er mijnen, torpedo's en blikjes gif in het water waar Dally niet mee in aanraking mag komen. Dally is een dolfijn dus ze moet zo af en toe weer omhoog om lucht te happen. Je kunt kiezen uit "Easy" en uit "Hard". Ik heb de "Easy" variant maar gedaan. Het beste kun je gewoon bovenaan blijven en dan heen en weer gaan met Dally en haar dan tegen alle kleine visjes aan laten zwemmen tot je 20000 punten bij elkaar hebt gezwommen. Dan heb je gewonnen. Dus steek je kaart in de gleuf en klik dan op het Logo dat op de monitor verschijnt. Lees de uitleg en druk op "Next" en kies dan de moeilijkheidsgraad. Klik dan op "Start" en win 20000 punten.

Game 4: Het Zwem naar de Vrijheid" game

Dit is een vraag en antwoord spel. Je krijgt een aantal vragen en steeds heb je 4 mogelijke antwoorden. Ga je twee keer fout dan moet je opnieuw beginnen. Ik kan je hierbij niet helpen omdat de vragen in elk spel anders zijn. De antwoorden op de vragen kun je echter vinden op al die blauwe borden die je hier in de grote zaal kunt vinden. Je kunt het beste het volgende doen:

Als je al deze 4 games gespeeld en gewonnen hebt dan zijn de games op je ponskaart alle 4 "aangevinkt". Ga dan naar het grote "Whale of Fortune" Wiel. Steek hier je ponskaart weer in de "Insert Card" gleuf en klik dan gewoon op het wiel. Je wint ALTIJD vanzelf de "Whale Tour". Zoom dan uit om je ponskaart terug te krijgen. Hierop is dan nu de "Whale Tour" afgevinkt. Ga naar Andy Jason en praat met hem, zeg:

De sleutelhanger zit nu in je inventory. Klik erop om het in je scherm te bekijken. "Tren" staat er in gegraveerd. 

Wat heeft dat nu weer te betekenen. Zoom uit en verlaat de Whale World en fiets naar Katie's Boot

Katie's Boot

Wel, Nancy heeft dus een boel letters gezien op die 3 geschenken van Hilda, maar wat zouden die letters nu eigenlijk betekenen? 

Zou je er een woord mee kunnen maken? Is het wellicht een ANAGRAM?

De Anagram Puzzel:

Ga naar Katie's boot en de kajuit binnen. Ga naar Nancy's laptop op de tafel naast de trap. Zoom helemaal in op het laptop scherm. Klik op het "Anagram Buster" pictogram. Nancy herhaalt de mededeling over dit programma. Klik hierna weer op dit pictogram om in het Anagram scherm te komen. Nancy vult nu vanzelf alle letters is van de 3 woorden die ze op de 3 geschenken heeft gezien. Klik op OK. Je bent dan in het "Manual Assemble" scherm en alle letters staan nu keurig achter elkaar in vakjes. Je kunt een letter oppakken en dan ergens anders in de rij weer neerzetten. Je pakt dan de letter op die daar al stond. Je moet dus een Engels woord maken met alle letters. Als je niet zo goed bent in de Engelse taal dan kan dit uiteraard best nog wel lastig zijn, dus ik zal je het juiste woord maar geven. Je moet het echter WEL maken in het scherm. Het woord dat je moet maken is dus: Telephonenumber:

Dat bedoeld Hilda dus in haar briefje die je in de schelpdoos hebt gevonden. Nancy moet, vanaf de top van de vuurtoren, haar eigen telefoonnummer in morse code naar Hilda Swenson seinen. Sluit dit scherm via het rode kruisje rechtsboven. Blijf echter in het laptopscherm. Klik op Nancy's mobieltje om deze in je scherm te zien. Onderop Nancy's telefoon zie je het telefoonnummer staan: 523-555-4399. Noteer het even op een papiertje. Zap de telefoon weer weg. In het laptopscherm klik je nu op het DI PORTAL pictogram om de website van Snake Horse Harbor te openen. Klik op de "Search balk" en in het witte schermpje klik je dan weer op "Morse Code". Scrol naar de uitleg van de Morse Codes en schrijf de Morse Codes over van de getallen van Nancy's telefoonnummer. Je hebt het straks nodig.

Zeg Nancy, zou je die Casey Porterfield niet nog eens opbellen? Wellicht weet hij nu de naam van die schuit waar die "S.S. plank" van afkomstig is. Dus pak je mobieltje tevoorschijn en zoek het telefoonnummer van die Porterfield op onder de "Dir" toets en bel hem dan op via de "Dial" toets.

2e gesprek met Casey Porterfield:

Het grootste deel van dit gesprek gaat vanzelf. Casey vertelt Nancy de naam van het gezonken schip en dat is de "S.S. Whitechapel Dawn". Deze schuit is 5 jaar geleden gezonken in het kanaal bij Snake Horse Harbor, ongeveer 1,5 zeemijlen ten Noordwesten van de vuurtoren. Casey vindt wel dat er iets raars aan de hand is. "I knew it was too good to be true" laat je Nancy dan zeggen. Casey zegt dan dat die Whitechapel Dawn in echt heel diep water is gezonken en dat het dus haast niet mogelijk is dat er dan wrakstukken van die schuit omhoog zijn komen drijven. Vraag verder, het maakt niet uit wat. Je ervaart dat er geruchten gingen in verband met smokkel. De schuit zou een smokkelschuit zijn geweest, maar dit is nooit bewezen. Casey sluit dan af met de mededeling dat hij zojuist een E-mail naar Nancy heeft verzonden.

Goed, zap je mobieltje weg en in het laptopscherm klik je op "Mail". In het e-mail scherm scroll je omlaag via de omlaagpijl, links, en dan klik je op het "I Thought You'd Like to See This" mailtje. Lees het door. Het is van Casey en hij vertelt je hierin over zijn passie voor Glas-In-Lood kunst en dat hij een website heeft gevonden die voor Nancy misschien ook interessant is om te bezoeken. Het adres van deze website staat in het mailtje. Je hoeft het niet over te schrijven. Sluit het e-mail venster en klik dan op het ID PORTAL Pictogram om op de website van Snake Horse Harbor te komen.

 Klik in de "Search balk" en in het uitrol venster klik je dan op dat website adres die je in Casey's mailtje ook zag staan. Je komt op een website waarin verteld wordt over het werk van de glas-in-lood kunstenaar "Jacob Bombeck". Lees het door. Je komt erachter dat de originele naam van de Hot Kettle Café de "Royal Flush Saloon" was en dat die Jacob Bombeck al dat glas-in-lood werk heeft gemaakt in de ramen van het café.Sluit het scherm en zoom helemaal uit de laptop. Het wordt de hoogste tijd om die inbraak in de Hot Kettle te gaan onderzoeken. Dus verlaat de boot en ga naar je fiets en fiets naar de Hot Kettle om te beginnen aan:

Hoofdstuk 5: De Geheime Tunnel:

Hot Kettle Café:

Ga naar binnen en naar de bar. Hela......Holt Scotto is er niet, maar zijn tas staat nog wel op de vloer. Je ziet ook dat het bord, dat eerder voor de klapdeurtjes stond, nu is verdwenen, dus ga 2 keer vooruit door die klapdeurtjes en je bent in de achterzaal. Draai rechts. Je ziet een half openstaande deur. Draai nog een keer rechts. Links naast de klapdeurtjes hangt een ingelijst krantenartikel aan de muur. Klik er twee keer op en lees dit "I won't let our lighthouse become a darkhouse" artikel door. Het is geschreven door Hilda Swenson toen ze nog burgemeester van dit gat was en ze zegt hierin dat zij er alles aan zal doen om te voorkomen dat de vuurtoren zal worden ontmanteld. Als je het gelezen hebt dan zoom je twee keer uit.

Draai links en ga naar de half geopende deur. Klik op de deur om hem helemaal te openen. Er achter blijkt een diepe voorraad kast te zijn. Ga 1 keer vooruit de kast in en zoom dan 1 keer weer uit. Je ziet nu goed de inhoud van de kast. Zowel links als rechts staat een grote doos waar je op kunt klikken. Doe dit diverse keren en hoor dan Nancy's commentaar en Jenna's antwoorden hierop. In deze dozen zitten dus "SaveKing" boot onderdelen. Hela.......had Jenna niet gezegd dat al haar boot onderdelen door die inbreken waren meegenomen. Jenna doet al haar inkopen bij "SaveKing". Zoom weer uit en sluit de kast deur. Draai je om.

Je kijkt nu door de achterzaal en je ziet dat er, achter de grote tafel, twee van die zithokjes zijn. Op de muur zie je daar weer twee van die smalle verticale randen waar zo'n paneeltje in zit. Ga 4 keer vooruit daar naar toe, ga dan links en je kijkt het achterste hokje in. Klik op de smalle verticale muurrand en zoom dan in op het paneeltje. Open het paneeltje. Je ziet weer 5 van die ruit hokjes waar een getal of een letter in staat. Zoom helemaal uit, draai je om en ga terug naar en door de klapdeurtjes en draai dan naar de bar.

De "Royal Flush" puzzels in de 4 paneeltjes:

Zeg, al die ruitvormige hokjes in die 4 paneeltjes doen mij wel erg denken aan het edele kaartspel. Lag er in Scotto's tas niet een boek over het Pokerspel? Zoom in op Scotto's tas en rits deze open en klik op het "gele" boek dat er links in ligt. Het Poker boek komt in je scherm te staan. Open het boek. Dit boek legt je het Poker kaart spel uit. Je kunt het helemaal doorlezen, maar het belangrijkste is dat je weet hoe je een zgn "ROYAL: FLUSH" moet maken. Een Royal Flush is dus de hoogste warde in het poker spel en bestaat uit de volgende kaarten:

Aas (A), Koning (K), Vrouw (Q), Boer (J) en de 10 en ze moeten alle 5 van dezelfde kleur en soort zijn..

Goed, wat moet je nu gaan doen. Wel, je moet nu elk van de 4 paneeltjes waarachter die 5 ruit vakjes zitten en daarop moet je dan een "Royal Flush" op instellen. Achter elk paneeltje is de volgorde echter van de 5 "kaarten" echter weer anders. Ik zal je er stuk voor stuk bij helpen. We beginnen met het paneeltje dat rechts naast de ingang deur van het café zit, dus links naast die zithoek met de grote groene stoelen. Ga daar naar toe en zoom in op het paneeltje en open het paneeltje dan:

Paneeltje 1: rechts naast de deur:

Goed, nummer de 5 vakjes, van links naar rechts, 1, 2, 3, 4, 5 en doe dan het volgende:

 • Zet vakje 5 op A
 • Klik op vakje 1 tot dat Vakje 4 = J
 • Zet Vakje 3 dan op K

Klaar. Zoom 2 keer uit en draai rechts. Zoom in op de verticale muurrand op de muur, links naast de rechter groene stoel. Open het paneel

Paneeltje 2: naast de grote Groene Stoel:

Nummer de 5 vakjes weer, van links naar rechts, 1, 2, 3, 4, 5 en doe dan het volgende:

 • Zet vakje 4 op K
 • Zet vakje 2 op Q
 • Zet vakje 1 op J
 • Zet vakje 5 op 10

Klaar. Zoom 2 keer uit en ga nu naar die verticale muurbalk op het muurtje rechts naast de "serre". Open het paneeltje:

Paneeltje 3: Rechts naast de Serre:

Weer de vakjes nummeren en dan:

 • Zet vakje 1 op A
 • Zet vakje 3 op J

Klaar. Zoom uit en ga nu naar het paneeltje in de balk op de muur in de achterzaal. Je weet wel, dat is daar in het achterste tafelhokje

Paneeltje 4: in de achterzaal:

Nummer de vakjes weer 1, 2, 3, 4, 5 en doe het volgende:

 • Zet vakje 1 op 10
 • Zet vakje 3 op Q
 • Zet vakje 4 op A
 • Zet vakje 5 op K
 • Zet vakje 2 op J

Je hoort nu een geluid alsof er iets open gaat. Zoom uit en klik nu op de tafel in het voorste hok. Je zoomt er op in. Klik op het "peper en zout stel" op deze tafel en......de TAFEL SCHUIFT DE MUUR IN en in de vloer gaat een Valluik open. Je hebt de ingang van de geheime tunnel ontdekt. Klik in het geopende luik. O....."I can't see a thing. I'm gonna need a flashlight" hoor je Nancy zeggen. Ze heeft dus een zaklamp nodig. Draai je om en ga terug naar de voorzaal van het café en verlaat het café dan. Zet je fietshelm op en fiets naar:

Katie's boot:

Ga naar Katie op het achterdek bij de motorkist en praat met haar:

Zoom in op de hoek met de ijskast en maak een sandwich pindakaas/chocoladepasta of zoiets. De pindakaas en de chokopasta vindt je in het kastje boven de papierenzak. Klik beide op het sneetje brood dat op het bord ligt en zoom dan uit. In het keuzescherm kies je nu dan voor "KEEP". Ga terug naar Katie en klik weer op haar en zeg: "Here's a sandwich for ya". Katie nuttigt met smaak de sandwich op en tovert dan een Hoofdlamp uit de kist. Klik op de lamp om deze naar je inventory over te hevelen, zeg gedag tegen Katie en ga terug naar je fietsje. Duw de fietshelm op je hoofd en fiets terug naar de:

Hot Kettle:

Door de Geheime tunnel:

Ga naar binnen en naar Jenna achter de bar. Hot Scotto zit ook weer op zijn kruk maar deze heeft je niets te zeggen. Vraag Jenna:

Ga dus terug de achterzaal in en naar de zithokjes. Klik weer 2 keer op de voorste tafel om het luik te openen. Klik in je inventory op de hoofdlamp en duik 2 keer vooruit het luik in. Nancy staat op een houten ladder. Klik 4 keer de omlaagpijl om omlaag te gaan en draai je dan om.

De Zeeslang Puzzel deel 1:

"It takes but two to make it disapear" lees je op de deur. "Er zijn er maar twee nodig om het te laten verdwijnen". Zoom in op het luikje in de deur. Het luikje schuift open. Je ziet er 4 vakjes in. In elk vakje zie je een stukje van het slangenlijf van "Caddy". Je moet nu twee van de 4 stukjes omhoog schuiven via de omhoogpijl. Schuif de twee MIDDELSTE vakjes omhoog en….KLIK. "There's obviously more to this. Like the other half of the picture" hoor je Nancy roepen

Zoom uit en draai je om. Wel, je moet dus nu terug naar de Hot Kettle, dus ga nu eerst 15 keer vooruit terug door de tunnel en dan loopt Nancy weer vanzelf verder. Ga daarna 2 keer vooruit, links, 14 keer vooruit, links, 3 keer vooruit en klim de ladder op. Klik dan op de hendel, rechts van het luik om het luik te openen en hup de achterzaal binnen. Ga naar de barzaal en verlaat het café via de voordeur. Fietshelmpje opzetten en fiets naar:

Hoofdstuk 6: de Vuurtoren:

Het Cijferslot:

Bij aankomst ga je 2 keer vooruit naar het strand, linksaf, 3 keer vooruit, linksaf, 1 keer vooruit de "trap" op, rechts en dan 4 keer vooruit naar de vuurtoren. Je staat nu voor de opening in het hek. Ga 1 keer vooruit door de opening. Je ziet kleine steentjes omlaag vallen. Snel, kijk omhoog. Er komt een groot brok steen omlaag en Nancy weet nog net op tijd achteruit te stappen om te voorkomen dat ze wordt geplet.

Ga weer 1 keer vooruit door de opening in het hek, links, rechts (klik niet op de voordeur), 1 keer vooruit en klik dan op de achterdeur die je in de hoek van de vuurtoren ontwaard. Je staat dan rechtvoor de achterdeur en je ziet nu ook wat dat Bing-Bing-Bing geluid veroorzaakt dat je in de tunnel ook al hoorde. Een stukje ijzer aan een touw komt steeds tegen de ijzeren paal aan. Klik op de achterdeur. Helaas gaat deze niet open. Ga rechts, 1 keer vooruit, links en links en je staat nu recht voor de voordeur. Klik op het deurslot. Het is een cijferslot en je moet de juiste code van 4 cijfers erop instellen. Weet je nog dat paarse briefje dat je zag in het schaakboek van Scotto. Er stond een getallenreeks van 4 cijfers op. Ik heb je toen gezegd om deze reeks te noteren. Wel, die 4 getallen op dat briefje is dus de code voor dit slot. Je verschuift de cijfers omhoog of omlaag via de omhoogpijlen en de omlaagpijlen. Dus van links naar rechts stel je op dit slot de volgende code in: 3-4-7-5 en het slotje klikt open. Klik op de deur en deze gaat nu open.

Bovenop de vuurtoren:

Ga 1 keer vooruit naar binnen. Je staat voor een houten tafel. Draai 4 klikken linksom en ga dan door de gang naar de ladder. Klik de omhoogpijl. Oeps, dat is een end omhoog. Klim omhoog via de ladder. Je komt in de lichtkoepel van de vuurtoren. Ga rechts en dan 1 keer vooruit, rechts van de grote vuurtoren lamp. "Looks like someone's been up here recently. Someone messy" roept Nancy uit. Achter de vuurtoren lamp is een kleine tafel en daar liggen wat spullen op. Ga er naar toe en je bent erop ingezoomd. Er ligt een kalender op de tafel en er staat een groot apparaat waar een grijze seinlamp aan vast zit. Zoom in op de kalender. Je ziet dat de dag vandaag, de 17e, op de kalender omcirkeld is. Zoom uit. Klik op dat grote apparaat. Het is een Morse Code apparaat van de Kustwacht. Zoom weer uit. Klik nu 2 keer op die grijze seinlamp. Het ding gaat open. Er zit geen lampje in. Klik in de seinlamp op de voorklep. Nancy zegt dat het helemaal is vastgeroest. Pak dus die spuitbus olie uit je inventory en klik ermee in de geopende seinlamp. Zet dan de spuitbus terug in je inventory.

Zoom nu 4 keer uit. Daal de ladder terug af en beneden draai je om. Ga vooruit door het gangetje naar de voorkamer en klik op de kachel. Je ziet dan de bovenkant van de kachel. Er zit een grijze ring tussen het gebogen stuk pijp en de rechte verticale pijp. Klik op deze grijze ring

Je ziet nu de rechte pijp. Er zit een klepje in de pijp. Klik op de pijp en het klepje gaat open. In de pijp zit een hendel. Klik op de hendel. Sluit het klepje en zoom 2 keer uit. Draai linksom en ga naar de voordeur, open de deur en stap naar buiten. Ga rechts, 1 keer vooruit en klik dan weer op de hoek van de vuurtoren om weer recht tegenover de "achterdeur" te staan. Klik weer op de "achterdeur" en deze gaat nu dan open. Je ziet een ladderschacht.

De Kelder:

Ga 2 keer vooruit en daal de ladder af via de omlaagpijl. Beneden gekomen kijk je door de ladder en je ziet achterin een deur. Ga, links naast de ladder, 2 keer vooruit. Rechtsonder in je scherm zit er dan een klikplek in de vloer waar je "vergrootglas" dan rood wordt. Zoom er op in. Er zit hier een luik in de vloer maar je ziet niet hoe je dit luik kunt openen. Zoom uit. Ga verder 1 keer vooruit en draai dan links. Je staat voor een houten tafel en op de tafel ligt een platte doos. Zoom in op de doos.

De lampjes puzzel:

Het is een "Lightmaster" lampen doos. Klik op de doos en deze gaat open. Er zitten 8 lampjes in. 6 van de lampjes zijn echter stuk. 2 lampjes zijn goed, maar je moet wel het juiste lampje pakken. Als je op een lampje klikt dan komt deze uit de doos. Is het een kapot lampje dan hoor je "Think". Zoom dan uit om het lampje terug in de doos te zetten. Nummer de lampjes, van links naar rechts, 1 t/m 8 en klik dan op lampje 6. Deze komt uit de doos.

Klik op de lamp om deze in je inventory te plaatsen. Zoom dan uit en ga nu verder vooruit naar de deur:

Zeeslang puzzel deel 2:

"Though the efforts of many built the wall seen here" lees je op de deur. Klik weer twee keer op het luik in de deur en dit luik schuift weer open. Weer zie je 4 vakjes en in elk vakje zie je weer een stukje van "Caddy's" lijf. Goed, schuif weer de twee middelste vakjes omhoog (de vakjes links en rechts moeten beneden staan) en......je hoort weer "KLIK" en je ziet de deur open gaan en in een flits zie je de tunnel. Dan draai je vanzelf om en zie je dat luik in de vloer open gaan.

Ga 1 keer vooruit naar het nu geopende vloer luik en klik erin. Je ziet een ladder omlaag gaan. Klik 1 keer vooruit en daal de ladder af. Beneden draai je om: "I'm in the sea caves" roept Nancy uit. Draai terug naar de ladder. Links van de ladder hangt een "koperen" plaat tegen de grot muur. Zoom er op in. Je ziet er "Caddy" op. Het is een puzzel, maar we hebben nu echter nog niet genoeg informatie om deze puzzel op te kunnen lossen. Goed, klim via de ladder terug omhoog en boven zoom je uit en ga je 2 keer vooruit naar de andere ladder. Dan 2 keer links en via deze ladder terug omhoog en je staat weer buiten voor de achterdeur. Zoom uit en ga rechts, 1 keer vooruit en dan 2 keer links en klik op de voordeur. Ga weer de vuurtoren in en door het gangetje naar de ladder en klim omhoog naar de vuurtoren lamp. Ga naar het tafeltje achter de grote vuurtoren lamp.

Bovenin de vuurtoren:

De "Sein Nancy's telefoonnummer naar Hilda" puzzel

Klik weer 2 keer op de grijze seinlamp houder om deze te openen. Pak de lamp, die je uit de doos in de kelder van de vuurtoren hebt gepakt, en klik deze lamp nu op de binnenkant van het ronde "deurtje". Klik dan op het "deurtje" om het te sluiten en klik dan op het knopje dat in de voet van de seinlamp zit. Zoom uit en klik nu weer op dat grote Morse Code apparaat

Wel, het is allemaal niet zo moeilijk. Je ziet een venstertje waarin een "sterretje" knippert. Bovenaan het apparaat zie je rode vakjes. Wat moet je doen. Je moet nu het telefoonnummer van Nancy's mobieltje in Morse Code hier in het venstertje typen.

NB: Ik hoop dat je de morse codes voor elk van de cijfers in dat telefoonnummer hebt genoteerd. Ik heb je gezegd dat je dat moest doen aan het einde van die Anagram puzzel in hoofdstuk 4. Heb je na de Anagram puzzel verzuimt om de morse code van Nancy's telefoonnummer op te zoeken en op te schrijven, dan zul je nu dus terug moeten gaan naar Nancy's Laptop in Katie's boot om die Morse Code alsnog te gaan opzoeken.

In het schermpje type je dus de Puntjes en Streepjes voor elk cijfer van het telefoonnummer. Het cijfer komt dan in de rode vakjes te staan. Heb je het hele telefoonnummer op deze wijze gedaan dan klik je op de "SEND" knop. De Seinlamp seint het telefoonnummer naar Hilda Swenson die op Craeb Island zit. Als de seinlamp hiermee klaar is dan zoom je twee keer uit en......Nancy's telefoon begint te rinkelen en Nancy neemt vanzelf de telefoon op. Het is Hilda Swenson.

Wel, Nance moet dus terug naar haar laptop om die e-mail van Hilda door te lezen. Dus je moet nu terug naar Katie's boot. Ik ga je de route nu niet weer helemaal voorkauwen hoor. Gewoon de ladder af en via de voordeur naar buiten. Naar het strand en dan naar je fiets. Fiets naar Katie's boot om te beginnen aan:

Hoofdstuk 7: Hilda's quizje

Ga naar Katie die nog altijd op het achterdek bezig is haar motor aan de praat te krijgen. Klik echter nu niet op Katie. In de hoek, achter Katie, zie je dozen en andere spullen staan. Draai rechts zodat je voor de ingang van de kajuit staat en klik dan op die spullen die links in de hoek staan. "Save King" roept Nancy uit. In de grote doos zie je boot onderdelen liggen. Zoom uit en ga nu dan 2 keer vooruit de trap af en de kajuit binnen. "Where is this water coming from? " roept Nancy uit. Recht voor je zie je die witte deur in de trap en voor die deur ligt nu een plas water. Weet je nog dat er achter die deur een vrieskist staat? Vol met ijs. Ga 1 keer vooruit. "What is that smell?" roept Nancy, vol walging uit. Open de witte deur en dan de vrieskist. Het ijs in de kist is gesmolten en je ziet nu dat de kist vol ligt met vis. De visjes zijn aan het rotten. Sluit de vrieskist weer en zoom 2 keer uit. Ga linksaf en 1 keer vooruit. Draai rechtsom en zoom weer helemaal in op Nancy's Laptop.

Hilda's E-mail raadsels:

Klik op het "mail" pictogram. Je kunt dan eerst even een nieuw mailtje van Hannah, getiteld "Bad News" door lezen. Scrol dan omlaag via de omlaagpijl en klik op Hilda's mailtje welke getiteld is "Something from Hilda". Lees het mailtje aandachtig door en maak aantekeningen.

"Something from Hilda

Hi Nancy

I left something for you at the coordinates below. As you can see, some of the numbers in the coordinates have been replaced by numbers:

 • N 48 42.ABC
 • W123 08.7DE

To figure out what numbers the letters represent, take a good look at these equations.

 • A = Number of "nuns" surrounding Snake Horse Harbor.
 • B = The ID number of the buoy that's got graffiti on it.
 • C = Number of "isophase" buoys surrounding Snake Horse Harbor.
 • D = How many dollars Jenna charges for a cup of Clam Chowder.
 • E = Number of cairns in the tunnel.
 • You're the kind of person I was hoping to find: smart, resourceful, tenacious and CURIOUS. Keep it up.

H.

Heb je het begrepen? Hilda heeft Nancy dus een stel nieuwe coördinaten gestuurd maar een aantal cijfers in deze coördinaten heeft ze vervangen door letters. Om er achter te komen welk getallen je moet invullen voor de letters A, B, C, D, E geeft ze je dus aanwijzingen in de vorm van die omschrijvingen. 

Tot zover de vertaling. Om het antwoord voor A, B en C te vinden moet Nancy dus weer gaan kajakken in de baai en dan op zoek gaan naar het aantal RODE boeien die er drijven in de baai. Je moet de Rode boeien dus gaan tellen. Het aantal is dan het antwoord op A. 1 van de rode boeien heeft graffiti en het cijfer op deze boei is het antwoord op B. Sommige Rode boeien zijn iets beschadigt. Het aantal van deze beschadigde boeien PLUS 4 is dan het antwoord op C. Voor het antwoord op D en E ga je naar de Hot Kettle.

Zoom helemaal uit de laptop en ga naar Katie op het achterdek. Klik nu wel op Katie en vraag haar:

Goed, zoom uit en draai je om. Ga nu naar het einde van de aanlegsteiger en klik daar weer op het zwemvest en dan op de kajak. Nancy zit weer in de kajak en moet nu langs al die boeien gaan die hier in de baai drijven om het antwoord te vinden op de A, B en C aanwijzingen van Hilda. Ik ga je hierbij niet verder helpen hoor. Het is een heel gedoe om steeds de juiste richting te vinden, maar het gaat uitsluitend om de RODE BOEIEN met de Spitse Punten. Als je dat echt wilt dan vaar je maar door de baai, maar zorg er dan wel voor dat je nooit VOORBIJ een boei komt. Ik geef je hier gewoon maar de juiste antwoorden op de A, B en C aanwijzingen:

A = Er zijn 4 "nuns" in de baai. Dat zijn de Rode Boeien: 6, 8, 10 en 12. Dus voor A vul je dan het getal 4 in.

B = de boei waar graffiti op zit is boei 8. Dus B = 8

C = Er is maar 1 isophase boei in de baai en dat is de rode boei 12. Dus voor C vul je in: 1+4 = 5

Heb je dit uitgevogeld dan kajak je terug naar de aanlegsteiger. Ga naar je fiets en fiets naar de:

Hot Kettle Café

Ga naar binnen en naar de bar. Zoom in op het grote zwarte bord dat achter Jenna aan de muur hangt. Hierop staan de prijzen vermeld van alle waren die je in het café kunt verkrijgen.

Een kopje Clam Chowder kost dus 3 dollar. Dus het antwoord op D is 3. Zoom uit en klik op Jenna. Vraag haar: "Jenna, is there something you're not telling me about that tunnel I found?" Jenna vertelt nu over haar verre voorvader die toen eigenaar was van deze kroeg en dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het ronselen van zeelieden. Jenna heeft altijd gedacht dat de tunnels waren dichtgemetseld. Uit schaamte heeft ze altijd het bestaan van de tunnels ontkent. Zeg dag tegen Jenna.

Er blijft nog 1 antwoord over, het antwoord op hoeveel van die Cairn stenen er in de tunnels staan. Van mij mag je lekker gaan dwalen door de tunnels om dit te gaan uitvinden. Je weet al dat er tenminste 4 zijn. Om je een hoop heen en weer geloop te besparen zal ik je maar vertellen dat er 5 van die stenen in de tunnels staan. Dus het antwoord op vraag E is 5. Je weet nu dus met welke cijfers je de letters in Hilda's coördinaten moet vervangen. A = 4, B = 8, C = 5, D =3, E = 5. Dus de coördinaten worden dan:     N 48 42.ABC wordt dan: N48 485       W123 08.7 wordt dan: W123 08.735        Verlaat de Hot Kettle en fiets terug naar Katie's boot.

Katie's boot:

Hilda's 4e geschenk:

Ga naar de kajak aan het einde van de aanleg steiger. Voor je nu weer gaat kajakken moet je de nieuwe coördinaten eerst invoeren in de GPS. Dus pak je GPS uit je inventory en klik op "Make New" om in het "Create A New Waypoint" scherm te komen. Hier typ je in:     Lat. N48 42.485       Long: W123 08.735     Klik op "Create Waypoint"

Er wordt een nieuw vlaggetje in het schermpje gezet. Zoom uit en klik op het zwemvest en dan op de kajak en vaar 2 keer vooruit, links, 1 keer vooruit, rechts, 1 keer vooruit en.....je bent op het punt in de baai waarvan je zojuist de coördinaten in de GPS hebt gezet. Er drijft hier nu een kleine container in het water.

Klik 2 keer op de container om het te openen en pak er dan het "Zap Tech Transmitter" apparaat uit en zap dit ding naar je inventory. Nancy's telefoon gaat rinkelen. Het is Hilda. "Hello?"  Hello, Nancy. I commend your ability to take directions and follow it through. You're definitely a cut above. And for that you've just been rewarded.  "You're watching me? Right now?" Jawel, Hilda houdt je in de smiezen. Hilda geeft Nancy nu een nieuwe opdracht en ze doet dat in de vorm van een rijmpje: "Below ground is a rock with a strange anvil look. When you're near it, behold what's above. Letters found at the beach will put a new spot in reach..letters only a sailor could love".

Ga nog even verder met het gesprek. Het maakt niet uit wat je nog tegen Hilda zegt. Het gesprek eindigt dan vanzelf. Zoom dan uit en kajakker terug naar de aanlegsteiger en ga naar je fiets. Wel, Hilda's rijmpje heeft het over een rotsje onder de grond en dat rotsje heeft dan de vorm van een aanbeeld. Zou met "onder de grond" de geheime tunnels onder de Hot Kettle bedoelen? Fiets naar de Hot Kettle en naar:

Hoofdstuk 8: Hilda's laatste geschenk:

Hot Kettle tunnels:

Ga naar binnen en naar de achterzaal. Ga naar de zit hokjes en klik weer twee keer op de tafel in het voorste hokje om het luik in onder de tafel te openen. Klik 2 keer vooruit in het luik en daal de ladder af. Beneden draai je om en dan volg je weer deze route:

2 keer vooruit, rechts, 14 keer vooruit, rechts, 3 keer vooruit, Nancy jakkert dan weer op haar gemak zelf door de lange tunnel en hierna ga je nog 7 keer vooruit tot aan de cairn steen. Ga hier linksaf en 2 keer vooruit. Je staat nu aan het einde van een doodlopende tunnel en voor een stapel rotsstenen. Klik linksonder op deze stapel stenen.

Je ziet dan nu een steen die de vorm heeft van een AANBEELD. Precies zoals in Hilda's rijmpje werd vertelt. Kijk omhoog via de omhoogpijl boven deze steen. Je ziet de opening van een nieuwe tunnel boven de stenen. Klik weer de omhoogpijl en.....je staat voor het begin van het:

Tunnel Doolhof:

SAVE GAME hier. Je kunt nu linksaf of rechtsaf. Blijf echter even staan. Lees Hilda's rijmpje nog eens door en dan met name het tweede deel. Het rijmpje heeft het over "letters die je op het strand hebt gevonden en dat deze letters vooral bij zeelieden erg gelieft zijn en dat deze letters je naar een nieuwe plek zullen leiden". Wat heb je ook al weer op het strand gevonden? O..ja Hilda's schelpdoos. En in die schelpdoos zaten 3 briefjes. Op 1 van die briefjes stand: P = Port en S = Starboard en dan een reeks met P's en S-en. Ik heb je toen uitgelegd dat Port links is en Starboard rechts. Dus P = linksaf en S = rechtsaf. De reeks zag er zo uit:

Dus voor P vul je LINKSAF in en voor S vul je RECHTSAF in: Je krijgt dan de volgende reeks:

L, R, R, L, L, R, R, R, L, L, R, L, L . Ga nu:

Links, 1 keer vooruit, Rechts, Rechts, Links, Links, Rechts, 1 keer vooruit, Rechts, Rechts, Links, Links, Rechts, Links, 1 keer vooruit, Links, 2 keer vooruit.

Je bent weer aan een doodlopend einde. Klik links boven op de steen. Je zoomt in op wat er hier op de muur staat geschreven. Je ziet een schematische afbeelding van die transmitter die je uit de container hebt gehaald in de baai en je ziet nieuwe coördinaten:

Schrijf de coördinaten over. Zoom uit en draai je om. Wel, Nancy moet dus weer gaan kajakken en dat betekent dat ze nu terug moet naar Katie's boot. Je moet nu dus de route door het doolhof OMGEKEERD volgen, dus ga:

2 keer vooruit, Rechts, 1 keer vooruit, Rechts, Links, Rechts, Rechts, Links, Links, 1 keer vooruit, Links, Rechts, Rechts, Links, Links, 1 keer vooruit, Rechts en klik 2 keer de omlaagpijl in het grote ronde vloergat en je bent terug in de "gewone" tunnels.

Ga 2 keer vooruit, rechts en dan 7 keer vooruit en Nancy kuiert op haar gemakje weer terug door de lange tunnel. Dan 2 keer vooruit, links 14 keer vooruit, links, 3 keer vooruit en klim de ladder op, maak het luik open via de hendel en duik de achterzaal van de Hot Kettle weer in. Ga naar de bar zaal en verlaat het café via de voordeur. Fiets naar:

Katie's Boot:

Hilda's laatste geschenk:

Ga naar de kajak maar er nog niet in. Je moet eerst weer de nieuwe coördinaten inbrengen in de GPS. Wel, ik weet dat je nu weet hoe je dat moet doen. Dus vul in het GPS scherm in:   Lat. N48 42.522    Long. W123 08.799   En klik weer op "Create Waypoint"   Een nieuwe vlag wordt "geplant". Pak het zwemvest en duik de kajak in. Vaar 1 keer vooruit, links, 2 keer vooruit, rechts, 1 keer vooruit, links en....je ligt weer voor boei 8. Het is de "graffiti" boei. Ga niet verder vooruit naar de boei. Als je nu je loepje op het water, links of rechts, naast de punt van je kajak houdt dan wordt je loepje rood. Pak die Transmitter uit je inventory en klik ermee op het water en.....Er komt een kleine BOEI boven drijven

Berg de transmitter weer op in je inventory en klik nu op die boei. Er zit een paars doosje aan de boei vast. Klik 3 keer op het doosje en dit gaat open. Er ligt een mooie kleine verrekijker in het doosje. Klik erop om het uit het doosje te pakken en klik er dan weer op om de verrekijker in je inventory te plaatsen. Zoom uit en....Hilda belt weer op:

Het eerste deel gaat weer vanzelf, dan: "You mean, I'm never going to get any kind of explenation? That's not fair". Hilda vertelt nu een heel verhaal betreffende een geheime bergplaats en dat ze notities hierover heeft opgeschreven in het notitieboekje van Benjamin Hawkins. Verder zegt ze dan: "use what I just gave you and take a look at the boat in the bottle that Andy has. A really good look. When the time comes you'll know what to do with what you see". Ga verder met het gesprek op de manier die je wilt. Het maakt verder niet uit wat je zegt. Het gesprek komt dan ten einde.

Wel, je moet dus nu naar de Whale World om nog eens goed dat "Bootje in de Fles" te bekijken. Dus roei terug naar de aanlegsteiger en ga naar je fiets en fiets naar de:

Whale World:

Ga naar binnen en gelijk naar rechts en draai dan rechtsom zodat je die plank weer ziet waarop de fles met de boot erin staat. Zoom helemaal in op de fles zodat je de boot groot in je scherm hebt staan. Pak de verrekijker uit je inventory en klik hiermee nu op de boot. Kijk kijk kijk er verschijnen 3 symbolen op de zeilen. TEKEN ZE NA. Het zijn een "W" een "KRUIS" en een "STER"

Je hebt deze 3 symbolen al eens eerder gezien. Waar? Wel in de zeegrot onder de kelder van de vuurtoren. 

Daar hangt een grote koperen "Caddy" plakkaat en daarop heb je deze 3 symbolen al eens gezien. Dus ga naar buiten en fiets weer naar de:

Vuurtoren:

Ga naar de voordeur van de vuurtoren. Klik op het code slot en stel hierop de code weer in. Vergeten wat de code is? Oké…..3,4,7,5. Open de deur en ga 1 keer vooruit naar binnen. Draai je linksom en klik op de kachel en dan op de grijze ring en dan op de pijp. Klik op de hendel in de pijp om de "achterdeur" te openen. Zoom uit, draai links en ga via de voordeur terug buiten. Rechts, 1 keer vooruit en klik op de "achterdeur". Klik weer op de "achterdeur" om deze te openen en daal de ladder af naar de kelder. In de kelder ga naar het geopende vloerluik. Klik in het luik en daal de ladder af naar de zeegrot:

De Zeeslang puzzel deel 3:

Klik op de "Caddy" plaat, links naast de ladder, en klik er dan weer op om het groot in je scherm te krijgen.

Je ziet Caddy en je ziet 5 symbolen op rondom Caddy. 3 van deze symbolen heb je ook gezien in de zeilen van de boot in de fles.

Klik op het STER symbool. Je komt dan in het volgende scherm. 

Je ziet twee cirkels en binnen elke cirkel zie je symbolen en een groene knop. In de buitenrand van de cirkels zie je de muil van Caddy. 

Caddy moet nu die twee andere symbolen, het KRUIS en de W gaan "opeten".

Klik 6 keer op de groene knop van de RECHTER CIRKEL en Caddy's muil verhuist naar het KRUIS.

Klik dan 3 keer op de groene knop van de LINKER CIRKEL en Caddy "eet" de W op en...

Het Caddy paneel schuift weg en je kijkt een geheime nis in en hierin staat een mechanisme. Rechts zit er een Zilveren Hendel aan dit mechanisme. Klik op de Zilveren Hendel en.......in de zeegrot gaat er nu een stuk van de rots open en daarachter is een GEHEIME GROT. "I wonder where that goes to" vraagt Nancy zich af.

Wel, Nancy kan van hier uit daar niet komen. Ze moet dus weer gaan kajakken en dat betekent dat je nu terug moet naar de aanlegsteiger van Katie's boot. Dus zoom uit en draai je rechtsom. Ga naar de ladder en klim omhoog naar de kelder en dan via de ladder verder omhoog naar buiten. Ga naar het strand en naar je fiets en fiets terug naar Katie's boot om te gaan beginnen aan:

Hoofdstuk 9: de Orka:

Ga naar de kajak, klik op het zwemvest en dan op de kajak. Vaar: 1 keer vooruit, links, 3 keer vooruit, links, 4 keer vooruit tot rode boei 12, links, 2 keer vooruit tot Danger boei, links, 2 keer vooruit en Nancy dobbert weer voor de ingang van de zeegrot. Ga 1 keer vooruit de grot in. Mik je vooruitpijl op de linkertunnel en vaar dan 5 keer vooruit tot achterin de linkertunnel. Draai dan 4 klikken rechtsom en je ziet die opening die je daarstraks hebt geopend via het 3e deel van de zeeslang puzzel. Vaar 1 keer vooruit er naar toe: "Wow. This must be where Benjamin Hawkins used to hide out", roept Nancy uit. Vaar verder 7 keer vooruit en Nancy staat dan achter in de geheime grot weer op het droge. Er staat hier een grote stapel houten kisten, een paar witte dozen, wat duikapparatuur en een strandbal. Ga 2 keer vooruit en.........

Nancy schopt per ongeluk een gele zuurstoffles het water van de grot in en........Wow........dat is schrikken.......de Orka duikt op en het beest "kopt" die fles het water weer uit. "Someone's trained her. She's not wild at all", roept Nancy uit. Inderdaad, het is helemaal geen wilde orka, maar een tamme. Vol verwachting steekt het beest zijn snuit boven water uit. Ga 1 keer vooruit en klik dan op de strandbal en......Wel, vermaak je een tijdje met de orka. Je kunt dit eindeloos herhalen.

Als je er genoeg van hebt ga dan vooruit naar die grote stapel houten kratten. "S.S. Whitechapel Dawn" lees je op de kratten en Nancy zegt: "That piece of driftwood I found must've come from a container just like this one". Draai je om en ga 1 keer vooruit naar die witte dozen, in de hoek achter de kajak. Klik op de voorste doos om in te zoomen. Op de voorste doos ligt een papier. Klik erop en dit komt groot in je scherm te staan. Het zijn instructies voor een Harnas om een Orka mee te vangen. Zoom 2 keer uit en klik dan op de achterste stapel dozen met paarse etiketten erop. Op één van deze dozen ligt een stel handschoenen. Het zijn Katie Firestone's handschoenen. Zoom weer uit en ga naar je kajak. Klik op de kajak. De Orka heeft blijkbaar door dat je niet meer wilt spelen, dus het beest smeert 'um.

Vaar 12 keer vooruit om uit de zeegrotten te komen en zodra je terug in de baai bent gaat Nancy's telefoon over. Het zijn George en Bess. Het telefoongesprek gaat grotendeels vanzelf en Nancy vertelt van alles en nog wat. Op een gegeven moment moet je even een gespreksoptie aan klikken om het gesprek verder te laten gaan. Het maakt echt niet uit welke optie je kiest. Het gesprek gaat dan weer vanzelf door en komt dan tot een einde. Vaar terug naar de aanlegsteiger. Zodra je de aanlegsteiger in zicht krijgt roept Nancy: "Katie's gone". En inderdaad, Katie's boot is verdwenen. Ga verder naar de aanlegsteiger en ga dan naar de fiets en fiets naar de:

Hot Kettle Café:

Ga naar binnen en naar de bar en klik op Holt Scotto. Vraag hem:

Klik op Jenna. Jenna zegt dat ze donders graag die Katie "een been zou willen uitdraaien" maar dat ze het café niet kan verlaten. Ze raad Nancy aan om hulp te vragen aan Andy Jason. Dus verlaat het Café en fiets naar de:

Whale World:

Ga naar binnen en praat met Andy Jason:

Andy Jason vaart Nancy en haar kajak nu naar de gewenste plek en ze komen erachter dat ze hier niet alleen zijn. Er ligt hier ook een groot vrachtschip en Nancy kajakt er stilletjes naar toe. Nancy komt bij het vrachtschip en precies onder de ijzeren ladder die langs de romp van het schip omhoog gaat naar het dek. SAVE GAME.

Hoofdstuk 10: Op het smokkelaarschip:

Eind Spel:

Nancy ligt aangemeerd met haar kajak tegen de romp van het smokkelaarschip aan. SAVE GAME. Het kan nu steeds op elk moment fout gaan voor Nancy en dit gaat zo door tot het einde. Dus vanaf nu kun je beter maar vaak saven. Doe het volgende:

Ga dus vooruit naar die trap en daal deze helemaal af. Onderaan de trap kom je bij een stalen deur. SAVE GAME. Klik op de deur en dan op het deurwiel en je gaat vanzelf door deze deur en bent dan in het 1e grote ruim van het schip. Dit ruim is een groot "zwembad" en de Orka zwemt er in rond. Ga 1 keer Vooruit, Links, Links. Je ziet een geopende deur. Ga 4 keer Vooruit en Nancy staat in het 2e grote ruim. Recht vooruit zie je een bureau staan en voor het bureau staat een stoel met een hoge rugleuning. Je ziet nog net Katie's hoofd boven de rugleuning uitsteken.  Ga 3 keer vooruit en je staat achter de stoel. Klik op Katie's achterhoofd. De stoel draait om en......Katie zit vastgebonden op de stoel en haar mond is dichtgeplakt met een knevel. SAVE GAME.

Klik op de knevel waarmee Katie's mond is dichtgeplakt. Er volgt een gesprekje en dan roept Katie opeens uit dat ze iemand hoort komen "HIDE HIDE HIDE" roept ze uit. Snel, klik de linksaf pijl, links naast Katie. Nancy verbergt zich achter een stapel grote kratten en van daaruit zien we het bureau weer. We zien de hoofdschurk verschijnen en dit is..... Andy Jason natuurlijk. Jason merkt dan dat Katie's knevel weg is en weet dan dat Nancy hier ook ergens moet zijn. Hij loopt weg om Nancy te zoeken.

Zodra Nancy is uitgepraat tegen zichzelf moet je zeer snel zijn.

 • Ga 7 keer Vooruit, je bent terug in het orka ruim.
 • Ga Rechts, Rechts, 1 keer Vooruit, Links en....de stalen deur naar de trap knalt voor Nancy's neus dicht.
 • Je draait vanzelf naar links en Jason staat voor je.
 • Jason wil Nancy vermoorden.
 • Wacht geduldig tot hij is uitgepraat.
 • Je draait dan vanzelf naar links en je ziet de orka zwemmen in het bassin.
 • Ook zie je een Gele Zuurstoffles staan.
 • Snel, klik op de Gele Zuurstoffles om deze op te pakken.
 • Je draait terug naar Jason.
 • SNEL…Klik met de zuurstoffles op het water van het bassin en.....
 • Nancy smijt de zuurstof fles het bassin in.
 • Jason begrijpt niet waarom ze dat doet en komt met grijpklare handen op Nancy af en dan....
 • De orka "kopt" de zuurstoffles het water uit en recht tegen het hoofd van Jason aan.
 • Jason valt bewusteloos op de grond.

Wel, dat was het dan weer. Weer heeft Nancy Drew een mysterie opgelost. Kijk naar het einde en nadat Nancy alles heeft uitgelegd verschijnt het "Felicitatie scherm" Klik in dit scherm en ontvang je Kajak diploma. Klik ook in dit scherm en na de Fanfare zie je dan nog het introductie filmpje voor Nancy's volgende avontuur:

2003: Walkthrough door: Louis Koot