Egyptian Prophecy:

The Fate of Ramses

2004: Walkthrough door: Louis Koot

In dit spel ben jij Maya, de dochter van de Hoge Priester Herimen.

Farao Ramses is aan het einde van zijn heerschappij gekomen. Hij wil echter nog niet met "pensioen" en hij heeft de Goden gevraagd of hij nog een paar jaartjes langer Farao mag wezen. De Goden hebben zijn verzoek ingewilligd maar wel als voorwaarden gesteld dat Ramses, ter meerdere eer en glorie van de God Amun-Re, de allergrootste Obelisk zal oprichten. Deze Obelisk moet voor het verstrijken van het "Seizoen van Shemu" zijn opgericht, anders zal Ramses worden gestraft met de dood.

In heel het Egyptische rijk is er maar één architect die zo'n gigantische Obelisk kan oprichten. Dat is Pares, en deze architect krijgt de "eer" om het karwei te klaren. Tijdens de werkzaamheden voor de Obelisk gebeuren er echter een aantal onverklaarbare ongelukken en krijgt Pares zelfs een ongeluk waardoor hij nu ziek te bed ligt. Hierdoor komt het werk aan de Obelisk stil te liggen. Uiteraard begint die gozer, Ramses, hem te knijpen omdat de door de Goden gestelde "Deadline" dreigt niet te worden gehaald.

Farao Ramses geeft nu de dochter van de Hoge Priester Herimen, de opdracht om deze "ongelukken" te gaan onderzoeken en om degene die er verantwoordelijk voor zijn op te sporen. Deze dochter is dus Maya, en dat ben jij dus. Maya beschikt over "Magische krachten" (het zal niet). Ze is o.a Helderziend. Maya heeft de beschikking over een Inventory waarin ze de spullen opbergt die ze tijdens haar onderzoek opraapt of van andere krijgt. Ook "bewaard" ze haar "Magische items" in haar inventory.

Je bestuurt het spel gewoon simpel met je muis. Om vooruit te gaan klik je met je linkermuisknop in de richting waar de "pijl met het wit knipperende bolletje" naar toe wijst. Heeft de pijl geen wit knipperend bolletje dan kun je die kant niet op. Draaien doe je met de muis.

 • Maya's inventory open je door met je rechtermuisknop te klikken.
 • De inventory komt dan onderaan het scherm omhoog.
 • De inventory bestaat uit twee Vleugels met tussen beide vleugels een grote cirkel.
 • In de Linkervleugel worden de items opgeslagen die Maya oppakt of van anderen krijgt. Bij het begin van het spel heeft Maya hier alleen de Zegelring van de Farao staan.
 • In de Rechtervleugel komen Maya's "Magische Items" te staan. Bij het begin van het spel heeft Maya alleen de beschikking over het "Wedjat-Oog" waarmee ze Helderziend is.
 • In de Cirkel zie een "Vergrootglas", een "kistje", een "Scroll" en een "Kruis".
 • Met het "Vergrootglas" kun je alle items in je inventory in een close-up scherm nader bekijken.
 • Via het "Kistje" kun je Maya's doelen lezen die ze moet bereiken.
 • Via de "Scroll" kom je in het documentatiecentrum" en
 • Via het "Kruis" ga je terug naar het Menu waar je dan kunt Saven/Loaden en afsluiten.

Als je dus een Item in je inventory nader wilt bekijken, dan open je de inventory via een klik met je rechtermuisknop en dan klik je op het Vergrootglas. Er verschijnt boven de inventory een nieuwe cirkel. We zullen dit het "Close-upscherm" noemen. Klik met het Vergrootglas nu op het item dat je nader wilt bekijken en dit item verschijnt in het "Close-upscherm" met een korte beschrijving erbij.

Om de Inventory weer te sluiten klik je weer met je rechtermuisknop.

Hoofdstuk 1: Pares:

Je begint het spel in de grote zuilenzaal van de tempel. Ga 1 keer vooruit. Maya informeert je dat ze haar onderzoek zou moeten beginnen met het ondervragen van Pares, de architect. Na 1 keer vooruit te zijn gegaan draai je linksom. Je ziet twee kerels staan. Eén van deze beide kerels staat met een beitel in te hakken op een dikke pilaar. De andere kerel staat hier vol belangstelling naar te kijken.

Zo zie je maar dat ook dit iets is van alle tijden. Je hebt altijd mensen die moeten werken en mensen die toe kijken hoe andere mensen werken. Dat was dus in het oude Egypte niet anders en dat is nu nog zo.

Ga 1 keer vooruit naar deze beide kerels. Je draait vanzelf naar ze toe. Klik met je "praatcursor" op de toe kijkende vent. Dit is Djer, de opzichter van Paser de architect. Hij vraagt waar je de moed vandaan haalt om hem te storen in zijn belangrijke werk. Maya verteld wie ze is en dat ze door de Farao is gemachtigd om iedereen te ondervragen. Djer wil hier echter bewijs van zien. Open je inventory en klik dan, in de linkervleugel, op de Zegelring van de Farao. De ring komt linksboven in het scherm te staan. Klik nu met je "tandwieltjes" cursor weer op Djer. Djer wordt nu onderdanig en hij is bereid om je vragen te beantwoorden. Maya vraagt de opzichter waar ze het huis van Paser kan vinden en Djer verteld haar dit. Paser's huis is het enige huis dat een decoratie in de deurstijl heeft. Het gesprek is dan afgelopen.

Draai weer linksom en ga dan 1 keer vooruit, terug naar het "hoofdpad" tussen de zuilen. Draai weer linksom en ga dan 4 keer vooruit. Maya is dan in een kleinere kamer met 4 dikke zuilen. Ga weer 3 keer vooruit en Maya staat in de "altaar kamer". Ga, links van het altaar, 2 keer vooruit, draai dan iets naar rechts en klik in de poort achter het altaar. Draai dan iets naar links. Je kijkt nu de eindkamer in en achterin deze eindkamer zie je een "huisje" staan. Dat is de ingang naar de grafkelder. Ga 1 keer vooruit en klik dan met je "tandwieltjes" op de deuren van de grafkelder. Maya vertelt je dat dit de "Naos" is, het "Hart van de tempel". Beweeg je cursor nu over het muurtje rechts naast de deuren. Er zitten twee "Cartouches" in dit muurtje. Je krijgt er de "tandwieltjes" op. Klik op beide "cartouches". Ze dragen beide naam van Ramses. Ook op het linkermuurtje horen twee cartouches te zitten, maar er zit er maar één. De tweede cartouche is weg. Die ene linker cartouche draagt de naam van de God Amun-Re.

Draai iets door naar links. Links naast dit "huisje" staat een vuurpotpaal. Draai verder naar links zodat je naar de linkermuur kijkt. Ga dan 1 keer vooruit naar de muur en klik op de muur met je "tandwieltjes". Maya "voelt" dat er een geheime passage achter deze muur moet zijn. Draai linksom en klik weer in de poort. Ga nu terug door de Altaarkamer en weer het tussenkamertje met de 4 dikke zuilen in. Ga precies in het midden van dit kamertje staan, dus precies tussen de 4 dikke zuilen, en draai dan naar rechts. Je ziet de ingang van een zijkamer. Ga 3 keer vooruit dat die zijkamer binnen. Maya "loopt" dan tegen de muur aan en ze draait vanzelf dan rechtsom en roept dan: "Wat is dat?". Voor de vuurpotpaal, die voor de dikke zuil staat, ligt een object op de grond. Grijp het met je "handje".

Open je inventory en klik op je vergrootglas en klik dan met je vergrootglas op dat object dat je zojuist hebt opgepakt. In het Close-upscherm lees je dat dit een stuk van een Cartouche is. Sluit je inventory weer. Draai je helemaal om en ga , langs de muur, 1 keer vooruit. Draai rechts en ga dan 2 keer vooruit, door de poort, en Maya is op de achterste binnenplaats. Draai links en ga 1 keer vooruit door de smalle poort en Maya is op de voorste binnenplaats. Draai rechtsom. Je ziet 2 mannen die bezig zijn bij een plaswater om stenen of cement te maken. De ene man is geknield bij de plas water en de andere man staat voor de plaswater.

Ga vooruit en klik dan met je praatcursor op de staande man. Ook deze vent wil eerst bewijs zijn dat Maya werkelijk door de Farao is gezonden, dus laat de vent maar weer de zegelring zien. De man vertelt dan dat hij, in zijn dromen, de ongelukken heeft zien gebeuren. Hij heeft zelfs gedroomd dat hij zelf zal verbranden. Hij vertelt dan dat Paser momenteel in het huisje van een priester is en dat dit huisje te vinden is op de eerste binnenplaats rechts. Berg de zegelring weer op en draai links.

Je kijkt nu uit over de binnenplaats en je ziet een poort in de rechtermuur. Ga 1 keer vooruit en draai dan rechtsom. Je staat nu voor de poort van de binnenplaats. Ga 1 keer vooruit door de poort, draai dan rechts en ga weer 1 keer vooruit. Draai dan iets naar links en mik dan je cursor op de deur waar een grote witte vaas naast staat. Het is de 3e deur vanaf de achterkant van deze binnenplaats. Ga 1 keer vooruit naar deze deur. Draai dan linksom zodat je recht voor de deur staat. Kijk omhoog naar de bovendorpel, boven de deur. Er staat een decoratie getekend in de bovendorpel. Dit is de enige deur op deze binnenplaats met zo'n decoratie, dus dit moet het huisje zijn waar die Paser moet zijn. Klik op de deur. Maya meld je dat dit inderdaad het goede huisje is en je komt binnen in de voorkamer. Ga rechtdoor naar de deur in de hoek, klik op de deur en je komt binnen in de middelste kamer. Hier ligt Paser, de grote architect op het "bed". Nou ja….bed is wat veel gezegd, hij ligt gewoon op een matje op de vloer. Recht voor je zie je weer een deur. Ga 1 keer vooruit naar die deur en draai je dan linksom naar Paser. Kate staat nu aan het "voeteneinde". Klik met je praatcursor op Paser.

Paser gaat rechtop zitten en Maya stelt zichzelf voor. Dit is duidelijk een ontwikkeld man en hij geloofd Maya onmiddellijk. Hij hoeft dus geen bewijs te zien. Maya vraagt en krijgt toestemming om de arbeiders in de tempel te ondervragen over de ongelukken. Je gespreksonderwerpen verschijnen.

Goed, het is in dit spel belangrijk dat je altijd alle mogelijke gespreksonderwerpen benut. Maar vaak is het zo dat je pas bepaalde gespreksoptie krijgt als je eerst bepaalde items hebt gevonden of bepaalde dingen hebt gedaan. Ook is het zo dat vaak een bepaalde gespreksonderwerp een nieuwe serie onderwerpen beschikbaar maakt. Het is vaak belangrijk dat je de gesprekjes dus in een bepaalde volgorde afwikkelt. Ik zal mijn best doen om je deze volgorde steeds te vertellen.

Laten we dit eerste gesprek met Paser maar beginnen met:

 • "Describe the accident that so weakened you".
 • Paser vertelt dat hij is geraakt door een glibberige steen die van een steiger omlaag kwam vallen.
 • Ga verder met:
 • "Pharaoh is very concerned. Without you, the obelisk won't be able to be raised".
 • Paser is zich hiervan bewust en hij "worstelt" hiermee, maar hij is helaas niet in staat om zijn werkzaamheden spoedig te hervatten.
 • "Is there an architect capable of replacing you? Pharaoh doesn't know of any".
 • Nee, alleen Paser heeft de kennis en is in staat om die obelisk recht overeind te krijgen.
 • "I'm told that no doctor has been able to cure you".
 • Dat is waar. Paser vertelt dat een "vuur" hem van binnen tracht te verteren.
 • Sluit dit deel nu af met: "Thank you Paser".

Ga dan verder met:

 • "What do you think of the accidents that are occuring on the site?"
 • Paser weet niet wat ie er van moet denken.
 • "Will the temple be ready to recieve the obelisk dedicated to Amun-Re before the season of shemu?".
 • Wel, de tempel zal wel op tijd klaar zijn, dat kunnen we gerust wel aan de andere opzichters overlaten. Maar om die obelisk omhoog te zetten daar is toch echt Pasertje voor nodig.
 • "Isn't your assistent experience enough to set up the obelisk?".
 • Nee, dat is ie niet.
 • "Pharaoh won't live if you don't erect the obelisk Amun-Re asked him for".
 • Paser is zich dit terdege bewust, maar wat kan hij er nu aan doen.
 • Sluit dit deel af met: "Thank you Paser".

Ga nu verder met:

 • "It's strange, i found a piece of a rubbed out cartouche in the temple".
 • Paser vraagt Maya om hem het stukje cartouche te laten zien.
 • Sluit dus nu af met:" I'll let you rest now".

Open je inventory en klik op het Cartouche fragment. Dit komt dus linksboven in je scherm te staan. Klik nu met je "tandwieltjes" op Paser en Maya toont hem de cartouche. Paser vertelt dat er een "magische naam" op staat. Helaas is de naam onleesbaar. Berg het fragment terug op in je inventory en sluit de inventory weer. Draai rechts en klik op de deur. De deur gaat open en Maya komt in het achterkamertje. Loop door naar de muur en draai dan linksom zodat je nu door de kamer kijkt naar de achtermuur. Aan de achtermuur zit een brede stenen richel waarop allerlei spullen staan en liggen.

Ga 1 keer vooruit naar deze richel en kijk dan omlaag. Voorop de richel ligt een Toorts. Grijp de toorts. Draai dan linksom en loop 1 keer vooruit langs de richel en draai dan rechtsom naar de richel. Onder het dichte raam staat een Beeldje op de richel. Klik met je Zoomcursor op dit beeldje. Je zoomt er op in en je ziet het beeldje nu in close-up. Klik met je "tandwieltjes" op het beeldje. Maya vertelt dat het beeldje verschoven kan worden. Maar hoe?

Er is verder op dit moment niets dat je kunt doen hier, dus zoom uit via de uitzoomcursor onder in het scherm. Draai je dan helemaal om en ga vooruit naar de deur. Draai rechts en ga dan 5 keer vooruit en je staat dan weer buiten op de binnenplaats. Draai rechtsom, ga 1 keer vooruit en draai dan iets naar links. Mik je cursor op de poort van de binnenplaats en klik dan om er naar toe te gaan. Draai links zodat je recht voor de poort staat en ga 1 keer vooruit door de poort. Je bent terug op de hoofdbinnenplaats. Draai naar links. Je ziet die twee steenwerkers weer in de hoek staan. Ga naar ze toe, draai links en klik weer met je praatcursor op de staande vent. Je gespreksopties verschijnen. Begin met:

 • "What do you know of the accidents that have occured recently?".
 • Nou nou.......wat een opstandig standje is deze vent. Hij zegt dat hij de ongelukken heeft voorspeld en dat hij heeft gedroomd dat alles in de brand zou vliegen.
 • "What is the cause of all these accidents?"
 • Oorzaak?....hoe moet ik dat weten? Weet ik veel. Ik heb ze alleen maar voorspeld.
 • "Did you see Paser's accident?"
 • Nee, dat daar was ie niet bij.
 • "I thank you".

Ga verder met:

 • "Have you noticed anything abnormal around the worksite?".
 • Abnormaal? Hoe kom je er bij. Alles stort om ons heen in, de architect heeft een ongeluk gehad waardoor hij nu die obelisk niet kan oprichten. Als gevolg daarvan zal Farao waarschijnlijk sterven, maar iets abnormaals is er echt niet voorgevallen hoor.
 • "Was any one accident more suspicious than the others?"
 • Jawel. De arbeiders die werken in de Naos schijnen steeds maar om onverklaarbare reden in slaap te vallen.
 • "Did you notice any strange details?".
 • De man zegt iets over een "vloek".
 • "What do the workers say?"
 • De arbeiders denken dat er een vloek op het werk rust.
 • "I thank you" en dan sluit je af met "See you soon".

Draai linksom. Je kijkt uit over de binnenplaats. Aan de overzijde zie je een man op zijn hurken zitten. Hij zit daar voor een smalle dichte poort. Links zie je daar ook een andere ingang van de tempel. Ga dus 3 keer vooruit over de binnenplaats en je bent dan bij de gehurkte man. Klik op hem met je praat cursor. Dit is de schipper die Maya met zijn bootje over de Nijl heeft gebracht. Mocht Maya haar volgende bestemming weten dan zal dit schippertje haar er naar toe varen. Draai je linksom en klik dan in de ingang van de tempel. Je gaat er naar toe. Draai rechtsom zodat je weer recht voor de ingang staat en ga dan 3 keer vooruit naar binnen. Draai dan rechtsom en je staat weer bij Djer, de opzichter.

Maya vertelt Djer dat ze een fragment van een geheimzinnige cartouche heeft gevonden in de tempel. Djer vertelt dat ook hij een fragment van een cartouche heeft gevonden en hij geeft zijn stukje aan Maya. De 2 cartouche fragmenten horen bij elkaar, maar wie kan ze voor Maya aan elkaar lijmen? Klik weer met je praatcursor op Djer om hem nu even te ondervragen.

 • "What do you know of the accidents that have occured recently?"
 • Wel, Djer weet uiteraard dat er ongelukken gebeuren, maar over de oorzaak weet ie niets.
 • "What's the cause of all these accidents?"
 • Domme vraag natuurlijk, Djer heeft al aangegeven dat ie dat niet weet.
 • "Did you see Paser's accident?".
 • Ja. Het gebeurde hier in deze zaal. Een arbeider stootte een grote steen van een steiger omlaag en deze raakte Paser. Die arbeider viel vervolgens zelf ook omlaag en heeft de val niet overleeft.
 • "I thank you".

Ga dan verder met:

 • "Have you noticed anything abnormal around the worksite?".
 • Nee niet echt.
 • "Was any one accidents more suspicious than the others?".
 • Jawel, het Paser ongeluk zag er wel verdacht uit.
 • "What do the workers say?"
 • De arbeiders wijten het allemaal aan een vloek die op de werkzaamheden zou rusten.
 • "I thank you".

Vraag Djer vervolgens nog "Could you put the two parts of a cartouche together?". Ja, hoor eens even dame.....daar heb ik echt geen tijd voor hoor, heb het veel te druk. "Thank you, Djer. Goodbye".

Draai rechtsom en ga 3 keer vooruit door de poort en je staat weer buiten op de hoofdbinnenplaats. Links zit de schipper nog steeds gehurkt. Draai rechtsom. Ga terug naar die twee steenwerkers, links achter in de hoek. Ga weer voor de staande vent staan en klik weer met je praatcursor op hem. Maya vraagt hem vanzelf of hij die twee cartouche stukjes voor haar aan elkaar kan lijmen. Dat kan hij wel. Dus open je inventory en klik op één van de twee stukjes cartouche. Klik dan met je "tandwieltjes" op de vent. Herhaal dit met het tweede stukje van de cartouche en de man lijmt beide stukjes aan elkaar en geeft de herstelde cartouche terug aan Maya. Bekijk de cartouche eventjes in je inventory met het vergrootglas. Het is nu een geheel. Sluit je inventory weer.

Draai rechts en klik in de poort die naar de achterste binnenplaats leid. Ga door de poort en draai rechtsom. Ga via de poort de zijkamer binnen. Dit is de kamer waar je het eerste stukje van de cartouche hebt gevonden. Volg nu de route terug , via de altaarkamer, naar de Naos kamer. Ga weer recht voor de Naos staan. Pak de cartouche uit je inventory en klik dan met je "tandwieltjes" op de lege plek in het linker muurtje. Maya plaatst de cartouche in deze lege plek en je hoort het geluid alsof er iets open schuift. Maya vertelt dan dat die cartouche "verzegeld is door één of andere magische spreuk". De cartouche is niet meer te verwijderen. Je draait dan vanzelf linksom en ziet nu dat er in de muur een geheime doorgang is open gegaan. Ga 1 keer vooruit naar de geheime doorgang en klik er dan in. Het is de ingang van de Crypte. Maya vindt het echter te donker en ze weigert om naar beneden te gaan. Draai je linksom terug naar de Naos maar blijf wel staan. Pak de Toorts nu uit je inventory en klik dan op de Vuurpotpaal. Maya steekt de toorts aan. Draai terug om naar de crypte ingang en klik nu weer in de geheime doorgang. Maya daalt nu de trappen af en ze komt in de crypte terecht. Zodra ze beneden in de crypte komt gaat de poort echter dicht. Maya zit nu opgesloten in de crypte. Draai je terug om. De crypte is helemaal leeg, maar bij de achtermuur zie je iets op de vloer liggen. Ga dus 1 keer vooruit naar de achtermuur en kijk dan omlaag. Er ligt hier een cartouche op de vloer. Grijp de cartouche van de vloer ven bekijk het in het close-upscherm van je inventory. Het is de tweede Amun-Re cartouche voor de "Naos". Kijk weer recht vooruit en draai naar links zodat je naar de linkermuur kijkt. Ga vooruit naar de linkermuur en kijk weer omlaag naar de vloer. Er ligt een kleine driehoekige vloertegel los. Tegen de muur. Klik op deze tegel en de tegel klapt helemaal open en onthuld een gat in de vloer. Er liggen kleine dingetjes in het gat. Grijp ze.

Filmpje: Maya krijgt een visioen over wat er met Egypte en Farao Ramses zal gebeuren als die vermaledijde obelisk niet op tijd omhoog wordt gezet

Bekijk in je inventory die dingetjes die je uit het vloergat hebt gepakt. Het zijn zogenaamde "Foundation Depots". Sluit je inventory. Draai je om en ga vooruit naar de gesloten ingang van de crypte. In de muur, links naast de ingang, zit een grote steen waarop je inscripties ziet getekend. Klik op deze steen. Je komt in het close-upscherm van deze steen. Je ziet allemaal hiëroglyfen. Midden onder zie je twee sterretjes cirkelen rondom een ovaal. Klik op de ovaal. Maya vertelt je dat je iets in deze ovaal moet plaatsen. Pak Farao's zegelring uit je inventory en klik dan weer op dat ovaal. Maya klikt de ring in het ovaal en het deurmechanisme wordt nu geactiveerd. Er verschijnen nu op 4 plaatsen draaiende sterretjes. Deze 4 plaatsen zijn:

 1. = het cobra oog linksboven.
 2. = het cobra oog rechtsboven.
 3. = het balkje linksonder.
 4. = het balkje rechtsonder.

Maya moet nu op de juiste wijze deze plekken gaan indrukken. Doe het volgende:

 • Klik 5 keer op het balkje rechtsonder.
 • Klik dan 1 keer op het cobra oog linksboven.
 • Klik 4 keer op het balkje linksonder.
 • Klik nog 1 keer op het balkje rechtsonder.
 • De deur gaat weer open.

Klik in de deur en op de trap en volg de trap terug naar boven en ga via de geheime opening terug de Naos kamer binnen. Ga nu terug naar het huis waar die Paser ziek ligt te zijn. De route er naar toe weet je inmiddels wel. Ga dat huisje weer binnen en loop door naar Paser in de middelste kamer. Ga weer voor Paser's voeten staan en klik weer met je praat cursor op hem.

 • "I opened the entrance to a crypt in de naos. Did you know it existed?".
 • Ja dat wist die slimme Paser wel. Alleen mocht die crypte nooit geopend worden. De crypte hoort vol te liggen met van die "Foundation Deposits" en de crypte draagt de gehele tempel.
 • "One of the objects in the foundation deposits held a curse. I had a vision".
 • Paser vraagt Maya om hem die dingetjes te laten zien.
 • "I'll let you rest now".

Pak dus die Foundation Deposits uit je inventory en klik dan weer op Paser.

 • "What do you think of these foundatiom deposits?".
 • Paser zegt dat hij tussen deze dingetjes een fragment van een cartouche heeft gevonden. Ga nu verder met:
 • "I had a vision of a curse contained in the amulet. It was meant to destroy the Temple of Amun-Re".
 • "I saw a typhoon of red sand whirling into the destroyed Temple".
 • "How could the amulet have been placed in the crypt?".
 • "Thank you for your advice".

Ga dan verder met:

 • "I need your advice. By setting a cartouche on the naos, I opened the crypt. Now it is impossible to remove that cartouche from the naos".
 • Paser zegt nu dat Maya een bepaalde spreuk over die cartouche moet uitspreken. Dat is de "Purification" spreuk en hij geeft Maya nu de "Purification Vase". Deze vaas is nu beschikbaar in de rechtervleugel van je inventory. Paser dreunt ook even de spreuk op die Maya moet uitspreken. En hij sluit af met de zeggen dat als Maya de crypte weer verzegeld heeft, ze bij hem terug moet komen omdat hij een opdracht voor haar heeft. Het gesprek is dan afgelopen.

Klik echter weer met je praatcursor op Paser en gebruik dan:

 • "The Temple is cursed. The cause is this evil amulet placed in the crypt".
 • Paser vertelt dat dit de verklaring is voor al die ongelukken die er gebeurt zijn en dat de crypte dus weer gesloten moet worden.
 • "How can the crypt be closed?"
 • Door het plaatsen van de Amun-Re cartouche op de plek waar Maya die andere cartouche heeft gezet.
 • "Thank you for your advice" en "I'll be back soon".

Wel, terug naar de naos dus. Je weet nu onderhand wel waar dat is en hoe je er moet komen. De naos is dus het achterste kamertje in de tempel. Als je daar weer bent dan ga je weer voor het "huisje" staan. Pak dan die "Purification Vase" uit je inventory en klik dan met je "tandwieltjes" op die linker cartouche in het linkermuurtje. Je weet wel, dat is die aan elkaar gelijmde cartouche die je hier eerder plaatste. Deze cartouche verdwijnt als sneeuw voor de zon. Je draait naar links naar de geheime ingang van de crypte. Maya moet nu de crypte sluiten. Draai dus terug naar de naos en pak de Amun-Re cartouche uit je inventory. Klik dan weer op de lege plek om de cartouche te plaatsen. De crypte wordt weer verzegeld.

Terug naar Paser dus. Ga weer voor het voeteneinde staan en klik weer op Paser. Maya vertelt dat ze de crypte weer heeft verzegeld. Paser geeft Maya nu de opdracht om de documenten voor de oprichting van de obelisk naar zijn assistent Ouni te brengen. Deze Ouni is in de steengroeven van Aswan en de documenten zitten verborgen achter het beeldje van Imhotep, die op die stenen richel in de achterkamer staat. Hiertoe geeft Paser een Zwarte Steen aan Maya. Bij Paser gaat nu het licht helemaal uit.

Ga dus de achterkamer weer in en ga naar dat beeldje dat op de stenen richel onder het gesloten raam staat. Zoom weer in op het beeldje en pak dan de Zwarte Steen uit je inventory. Klik dan met de "tandwieltjes" op het beeldje. Het beeldje schuift weg naar rechts en er wordt een muurgat zichtbaar waarin de documenten zitten. Grijp deze "Quarry Documents" uit het gat en zoom uit.

Verlaat Paser's huis en ga naar de schipper die nog altijd gehurkt zit voor de smalle poort van de hoofdbinnenplaats. Klik op de schipper en de schipper vaart Maya naar:

Hoofdstuk 2: Aswan:

Deel 1: Ouni:

Maya is aangekomen in de provincie Aswan. Achter haar zit het schippertje. Hij zal hier op haar blijven wachten. Recht vooruit zie je wat huisjes. Ga 2 keer vooruit, draai dan rechts en ga dan weer 2 keer vooruit naar die 2 huisjes die tegen de rotsen aanstaan. Oeps.....Maya trapt bijna in een hoopje ezelskeutels. Je kijkt vanzelf omlaag naar de grond en ziet een hoopje gedroogde ezelskeutels liggen. Klik erop en deze "Dried Donkey Droppings" verdwijnen je inventory in. Kijk weer recht en draai je dan linksom. Je ziet een hoekhuis en links naast de voordeur zit een man met zijn hoofd gebogen in zijn handen. Voor het huis staat een ezel te "balken". Ga 1 keer vooruit, tussen de ezel en die man. Je komt uit bij de voordeur van het hoekhuis. Draai iets links en klik op de man.

De man staat op en Maya stelt zich zelf weer voor en zegt dat ze op zoek is naar ene Ouni. Wat een geluk. Jij had je er natuurlijk al mee verzoent dat je een gigantische zoektocht op touw moest gaan zetten, door doolhoven, over bergen en door dalen, om die Ouni te vinden. Niks ervan, dit is dus Ouni. Merk op dat Ouni maar blijft niezen. Hij is waarschijnlijk erg verkouden. Ouni wil die "Quarry Documents" hebben, dus pak deze documenten uit je inventory en klik dan weer op Ouni. Ouni is hier zeer blij mee. Hij vertelt o.a dat zijn vrouw, die een genezerin is, waarschijnlijk wel een brouwseltje kan brouwen om Paser te genezen. Ook vertelt hij over de "steengroeve gereedschappen" en dat deze alsmaar kapot gaan. Hij wijst Maya een plek aan waar een aantal van deze gereedschappen liggen.

Draai iets naar links zodat je die ezel goed ziet. Rechts achter de ezel zie je een hoop zwarte ronde ballen liggen. Ga daar in 1 keer vooruit naar toe. Je komt er voorbij. Dus draai je om en kijk omlaag naar de grond. Pak nu één van die zwarte ronde ballen op. Het is een "Dolerite Ball". Rechts naast die ronde zwarte ballen ligt een grote grijze granieten steen. Pak gelijk de "Dolerite Ball" weer uit je inventory en klik op die granieten steen. Maya smijt de "Dolerite Ball" tegen de granieten steen aan en de "Dolerite Ball" breekt in twee helften. Pak deze twee helften op. In je inventory heb je dan de "Damage Dolerite Ball". Ga terug naar Ouni en praat weer met hem. Maya praat met Ouni over die "Dolerite Ball". Ouni heeft ergens in zijn huisje een "Dolerite Papyrus" waarin van alles over dit gereedschap wordt uitgelegd. Helaas weet hij niet waar hij dat papyrus heeft gelaten. Er verschijnen nu een aantal gespreksopties. Vraag Ouni:

 • "Are your quarrying tools soort of lava hammers?".
 • Ja, en hij weet niet waarom deze dingen de laatste tijd zomaar stuk gaan. Dat hebben ze voorheen nooit gedaan.
 • "So the obelisk won't be ready in time?".
 • Nee, niet zo lang die Dolerite Ballen maar blijven breken. De arbeiders in de groeve kunnen nu de stenen voor de obelisk hakken en zij zitten nu zonder werk en worden dus ook niet betaald. Ouni raad Maya ten sterkste af om naar de steengroeve te gaan. De arbeiders zijn nogal boos.
 • "Will you allow me to look for the papyrus concerning dolerite? I'm good in finding hidden things".
 • Ja dat mag Maya wel.
 • Zeg "Goodbye".
 • Ouni nodigt Maya dan nogmaals uit om zijn huis te doorzoeken en om kennis te maken met zijn vrouw Tuya, de grote genezerin.

Goed, wacht even. Voor je nu Ouni's huis binnen gaat kan ik je beter eerst maar even uitleggen wat je te wachten staat. Als Maya straks twee keer met Tuya heeft gesproken zal ze door een giftige Cobra slang worden gebeten. Je hebt dan een beperkte tijd om het ANTIGIF te gaan maken. Maya's levensmeter zal dan gaan meelopen en als haar metertje leeg is dan gaat ze dood. Dus zodra je nu het huis van Ouni binnen gaat kun je maar beter eerst gaan zoeken naar waar je alle ingrediënten voor het tegengif kunt vinden. Je kunt deze spullen dan nog niet oppakken, maar dan weet je tenminste alvast waar je ze snel kunt vinden.

Deel 2: Tuya:

Staande voor Ouni draai je naar rechts en dan klik je op de voordeur van het huis. De deur gaat open en Maya komt terecht in de voorste kamer. Recht tegenover Maya is dan de deur naar de achterste kamer, maar ga er nog niet naar toe. Links naast die deur zie je een deel van de stenen richel die langs 3 muren van de kamer loopt. Op dat richel deel zie je , links in de hoek, een brandende vuurpotje staan. Klik met je vooruit cursor op dat vuurpotje en je komt daar vlakvoor te staan. Kijk omlaag naar de richel. Er staat een mandje met fruit op de richel. Klik met je "tandwieltjes" op de grote appel die links in dit mandje ligt. Maya vertelt je dat dit een "BITTERE APPEL" is. Je kunt de appel niet meenemen, maar ONTHOUD dat je hier dus de Bittere Appel kunt vinden

Kijk weer recht en draai rechtsom en ga vooruit naar de deuropening. Draai links zodat je recht voor die deur staat en klik dan op de deur. De deur gaat open en Maya beland in de achterste kamer. Maya staat gelijk voor een brandende vuurpot die op een paal staat. Tegen de muur en achter de vuurpot zie je een lage bruine kist staan en een grote witte kist. Op dat lage bruine kistje zie je wat flesjes en potjes staan. In de hoek tegenover je is weer een deur. Ga 1 keer vooruit naar die deur en draai je dan helemaal om. Je kijkt weer naar die vuurpotpaal maar nu vanaf de andere kant. Achter die witte kist zie je nu nog net een klein stukje van die lage bruine kist. Je ziet er een potje met daarin een okerkleurig poeder op staan. Klik met je "handje" op dat potje. Maya vertelt je dat dit OKER is. Ook dit oker kun je nu niet grijpen. ONTHOUD dat hier dus de Oker staat.

Kijk weer recht en draai je nu rechtsom zodat je naar de tegenoverliggende muur kijkt. Aan die muur zie je weer een brede richel. Er staat heel wat spullen op die richel. Ga 1 maal vooruit naar de rechterhoek van de richel en kijk dan omlaag. Precies op de hoek ligt een papier waarop je, vaag, rode tekens ziet staan. Zoom in op dit papier

Het is een "receptenboekje" en onder het papier zie je het eerste recept verschijnen. Door met je "tandwieltjes" op het papier te klikken blader je naar de volgende bladzijde. Klik dus nu 2 keer op dit papier en je ziet het "Remedy to cure a man who has been bitten by a snake" recept in je scherm. Lees dit goed door.

Zoom uit via onderkant scherm. Draai je helemaal om en ga 1 keer vooruit terug naar die witte kist. Draai dan links en klik op de deur en je beland in een kort gangetje. Ga 2 keer vooruit en je bent buiten op de binnenplaats. Je ziet een brandende oven staan en rechts van de oven een deur. Dat is de deur van het "schuurtje". Ga er niet naar toe maar draai iets naar links. Linksachter in de hoek ziet een vrouw op de richel. Dit is Tuya, de vrouw van Ouni en een beroemde genezerin. Ga naar Tuya toe.

Je draait vanzelf om naar Tuya en begint een gesprek. Het eerste deel van het gesprek gaat vanzelf. Tuya dekt wel dat zij een drankje kan brouwen waarmee Paser kan worden geholpen. Maya moet echter aan Tuya bewijzen dat zij de geschikte persoon is om dat drankje ook aan Paser toe te dienen. Ze moet hiertoe met de "Transfer Spell" iemand van zijn ziekte afhelpen en Tuya geeft Maya hiertoe de "Transfer Handkerchief". Deze zakdoek staat nu in de rechtervleugel van je inventory. Vraag Tuya vervolgens:

 • "Do you know where the papyrus is that speaks of the tools needed to quarry the obelisk?"
 • Tuya weet echter niet waar Oudi die papyrus heeft gelaten.
 • "What part must I play?".
 • En zeg dan "I shall see you soon".

Tuya zit dus op een richel. Links van Tuya staat er een dikke en grote pot op de richel. Voor deze grote dikke pot staan 6 kleine potjes. Links van deze 6 kleine potjes zie je een hoopje witte korreltjes liggen. Klik op deze witte korreltjes. Het is GOM. ONTHOUD dat de Gom hier ligt. Iets verder naar links zie je een MES op de richel liggen. ONTHOUD dat hier het mes te vinden is.

Draai je nu rechtsom naar de oven. Ga 1 keer vooruit naar de overkant van de binnenplaats en draai je dan linksom naar de deur van het "schuurtje". Klik nu NIET op de deur. Links naast deze deur hangt een mandje aan de muur. Klik op dit mandje. Er zit Terebinth in. ONTHOUD dit.

Draai je nu weer helemaal om zodat je naar de achteringang van het huis kijkt. Rechts van de achteringang zie je een grote paarse Kruik staan. Ga naar de kruik, kijk omlaag en klik op de kruik. ONTHOUD dat hier de kruik staat.

Wel, je weet nu waar je alle ingrediënten voor het slangenbeet tegengif kan vinden en ;één ingrediënt heb je zelfs al. Dat zijn namelijk de ezelskeutels. Ga nu terug door het huis en verlaat het huis door de voordeur. Draai dan rechtsom naar Ouni en klik op Ouni. Ouni zegt wat tegen Maya. Wacht even of klik weer op Ouni. Wacht tot hij heeft geniest. Pak dan de "Transfer Handkerchief" uit de rechtervleugel van je inventory en klik dan weer op Ouni. Draai dan gelijk naar links en klik met je "tandwieltjes" op de ezel. Maya transformeert Ouni's verkoudheid over naar de ezel en Ouni is genezen. Ga terug naar Tuya op de binnen plaats en praat weer met haar.

Deze keer moet je op Tuya klikken om het gesprek te beginnen. Tuya weet dat Maya haar man van zijn verkoudheid heeft afgeholpen. Om het medicijn voor Paser te maken zal Tuya naar Heliopolis moeten gaan om daar enige ingrediënten aan te schaffen. Als een soort "relatie geschenk" krijgt Maya nu van Tuya de "Cobra of Hypnosis" spell en deze is nu dus ook beschikbaar in de rechtervleugel van je inventory.

Zie je trouwens dat kommetje dat Tuya in haar handen houdt?. Dat kommetje wordt zo direct van levensbelang voor Maya. Draai je weer om naar de oven en ga naar de "schuurdeur" in de hoek achter de oven. Klik op de "schuurdeur" en Maya staat dan in het "schuurtje". Draai naar links en........STOP!

Deel 3: Vergiftigd:

Voor Maya's voeten staat een Bruine Mand op de grond. SAVE GAME NU VOOR JE OP DE MAND GAAT KLIKKEN. Klik dan op de mand en........Er zit een Cobra slang in de mand en dit serpent bijt Maya. Maya is nu vergiftigt met het cobragif en haar levensmeter verschijnt links in het scherm

Goed, je moet nu snel alle ingrediënten voor het tegengif gaan verzamelen en dan deze in de kom van Tuya plaatsen om het tegengif te maken. Je weet inmiddels waar je alle ingrediënten kunt vinden.

 • Draai links en klik in de deuropening om terug naar de binnenplaats te gaan.
 • Tuya is al weg.
 • Draai je om naar de "schuurdeur" en klik op het Mandje dat links naast de deur hangt. Je grijpt het TEREBINTH.
 • Ga naar de richel en pak het GOM en het Mes.
 • Ga naar de kruik. Je hebt een scherf van de kruik nodig. Pak de "Damage Dolerite" uit je inventory en klik dan op de kruik. De kruik gaat aan diggels. Klik 2 keer met je rechtermuisknop om je inventory weer te sluiten en grijp dan een SCHERF van de kruik.
 • Ga naar de achterste kamer en grijp het OKER.
 • Ga naar de voorste kamer en naar het fruitmandje op de richel. Pak het MES uit je inventory en klik op die grote Appel. Berg het mes weer op en klik dan op de BITTERE ZADEN van de open geneden appel.
 • Goed je hebt nu alles.
 • Terug naar de binnenplaats en naar de plek waar Tuya steeds zat.
 • Zoom in op de KOM

 • Open je inventory en plaats nu alle ingrediënten één voor één in de kom.
 • Je moet dus steeds na elk ingrediënt weer je inventory openen.
 • Je plaats in de kom de: Terebinth, het Gom, de Oker, de Scherf, de Bittere Zaden en de Droge Ezelkeutels.
 • Klik dan op de Stamper die naast de kom ligt.
 • De Stamper verdwijnt je inventory in.
 • Pak de Stamper onmiddellijk weer uit je inventory en klik weer op de KOM

Maya is op tijd en ze drinkt het tegengif op en ze is weer buiten gevaar. Ze heeft het gered. Ga terug de schuur in en draai weer linksom naar de Bruine Mand. De Cobra is nu verdwenen en in de mand vindt Maya nu die "Dolerite Papyrus. Pak dit document uit de mand en ga terug door het huis en via de voordeur weer naar buiten. Maya spreekt Ouni vanzelf aan en verwijt hem dat hij haar alleen met een gevaarlijke slang in huis heeft gelaten. Ouni voelt zich schuldig en hij geeft Maya de "Dried Snake". Deze staat nu in je inventory. Maya geeft vervolgens de Papyrus aan Ouni en deze leest het papier door en vertelt vervolgens dat alleen de God van Forge nog zou kunnen helpen. Dit is de God Ptah en de Temple van Ptah is te vinden in de provincie Memphis. In deze tempel moet Maya met de priester Khâemouset gaan praten. Je kunt hierover Ouni nog een vraag stellen. Draai je dan linksom en ga twee keer vooruit naar de stapel hout die in het midden van het scherm ligt. Draai dan rechtsom en ga 1 keer vooruit, draai links en je ziet het schippertje weer zitten. Ga dus naar de schipper en klik op hem. Maya vraagt of hij haar naar Memphis kan varen en we belanden zo in:

Hoofdstuk 3: Memphis:

De Tempel van Ptah

We zijn aangekomen te Memphis, bij de Tempel van Ptah. Links zie je de ingang van de tempel. Er staat een wachter in de poort. Ga 2 keer vooruit, draai links en ga vooruit naar de wachter. Praat met de wachter. Niemand mag naar binnen, zegt ie stoer. Klik weer op de wachter. Maya zegt wie ze is en dat ze in opdracht van Farao komt. Wachtertje raakt hier totaal niet van onder de indruk en snauwt "Heb je een pasje"?. Zeg:

 • "I would like to meet Khâemouaset, High Priest of Ptah".
 • Niemand mag naar binnen.
 • "Pharaoh's life is at stake".
 • Niemand mag naar binnen.
 • "I no longer have Pharaoh's seal, and I don't have the time to go get it. Please, let me pass".
 • Niemand mag naar binnen.
 • "I shall return".

Wist Maya de naam van het wachtertje nu maar, dan kon ze hem hypnotiseren. Draai je om. Aan de overzijde zie je ook een poort in de muur. Ga 3 keer vooruit, door deze poort, en je bent bij de grote vijver. Draai rechts, 1 keer vooruit, draai links. Je staat nu aan de rechterkant van de vijver. Ga 2 keer vooruit. Hela......."Pebbles" roept Maya uit, die zouden wel eens van nut kunnen zijn. Je draait vanzelf naar rechts en ziet dan een hoopje kiezelsteentjes op de grond liggen. Grijp een paar van deze kiezelsteentjes. Draai dan weer links. Op de rechter achterhoek van de vijver zit een man. Ga 1 maal verder vooruit, draai dan links en ga vooruit naar de man. Het is een Mandenvlechter. Kijk omlaag naar de manden die voor hem op de grond staan. Links staat een lage schaal. Er zit een steen in deze schaal. Klik er op. "Hela.....blijf er af.... dief", roept de mandenvlechter tegen Maya..

Praat met de mandenvlechter.

 • "Where might I find Khâemouaset, the High Priest of Ptah?"
 • In de kapel.
 • "Do you know how to persuade the guard to let me in?"
 • Het mandenvlechtertje wil echt geen last met die bewaker, dus hij zegt niets.
 • "Well, do you by any chance know the name of the guard?"
 • Dat weet hij misschien wel, maar hij wil het Maya niet vertellen.
 • "I shall return".

Draai je nu iets linksom en kijk naar de vijver. Je ziet de stenen treden omlaag het water ingaan. Beweeg je cursor nu over het lichtblauwe gedeelte van het water, boven de treden die onderwater zijn. Op een bepaalde plek krijg je dan de "tandwieltjes".

Pak de kiezelsteentjes (Pebbles) uit je inventory en klik op deze plek in de vijver. Maya smijt de kiezelsteentjes in het water en de mandenvlechter kijkt dan naar het water. Snel, klik weer op die rieten schaal en je pakt er nu de steen uit. Het is een "ostracon steen" en hierop maakt die mandenvlechter steeds karikatuur schetjes van zijn klanten. Praat weer met de mandenvlechter. Maya dreigt de vlechter dat ze de steen aan zijn klanten zal laten zien als hij haar niet de naam van de wachter vertelt. Nu wil hij de naam wel vertellen op voorwaarde dat hij zijn steen terug krijgt. Dus geef hem de steen terug en hij vertelt Maya dat de naam van de wachter Pamose is.

Draai je linksom en loop 2 keer vooruit terug langs de vijver. Weer maakt Maya je attent op die kiezelsteentjes. Raap weer een hoopje kiezelsteentjes op. Ga dan verder en terug naar de wachter in de poort van de tempel. Ga voor Pamose staan en open je inventory. In de rechtervleugel van je inventory klik je nu op de "Cobra of Hypnosis". Klik dan met je "tandwieltjes" op Pamose. Maya hypnotiseert Pamose. Praat weer met Pamose. Hij vraagt weer om een pasje. Klik nu op een willekeurig item in je inventory en klik dan weer op Pamose. Pamose denkt dat het item de zegel van de Farao is en Maya mag nu naar binnen. Sluit je inventory.

Ga dus nu 3 keer vooruit en Maya staat in de kapel en voor een kleine stenen altaar. Er ligt een sleutel op het altaar. Blijf er van af.. Draai naar rechts. In de rechtermuur zitten 2 deurnissen. De voorste nis is dicht en rechts van deze nis staat een kistje op de vloer. De achterste nis is open en daar staat de Hoge Priester Khâemouaset voor. Ga 1 keer vooruit naar de rechtermuur. Maya draait dan vanzelf linksom en die Khâemouaset komt naar haar toe en spreekt haar aan. We ervaren dat deze Hoge Priester de zoon van Farao Ramses is. Maya vertelt over de "Dolerite Papyrus" en Khâemouaset zegt dat hij dit document wil bekijken. Dus geef hem de "Dolerite Papyrus". Hierna verschijnende gespreksopties.

Je kunt dit gesprek op twee manieren voeren. Ik heb dit zo gedaan:

 • "Pharaoh entrusted me with the task of watching over the construction of the giant obelisk".
 • De Hoge Priester kan de serie ongelukken ook niet verklaren en hij vertelt dat hij geen toegang heeft tot de "wereld van de God Amun-Re.
 • Je krijgt nu een serie onderwerpen over Maya's visioen en haar helderziendheid. Gebruik ze allemaal. Khâemouaset vraagt of hij die "Foundation Depositst mag zien. Als je alle opties in deze lijst hebt gehad dan kom je terug in de hoofdlijst.
 • Ga verder met: "Paser is unconsious".
 • Dat vindt de Hoge Priester erg, niet voor Paser, maar voor zijn vader de Farao.
 • Je krijgt een nieuwe lijst met onderwerpen. Gebruik ook deze allemaal en sluit dan af met "I thank you".
 • Ga dan verder met: "Ouni can't manage to qyarry the obelisk. The dolerite tools used by the workers break. We need the assistence of Ptah".
 • Khâemouaset vertelt dan dat hij een "Boosaardige Aanwezigheid" in de tempel voelt en of Maya deze maar even wil verwijderen via haar gave voor helderziendheid.
 • Sluit af met "Thank you for your advice".

Het gesprek is afgelopen. Khâemouaset had gevraagd of hij die Foundation Depositst zou mogen zien. Dus geef deze dingen nu aan hem en hij vertelt dat er een gebroken amulet tussen zit. Er verschijnen dan een aantal van de gespreksopties die je al eerder hebt gebruikt dus sluit dit stukje gelijk af met "I thank you". De priester vraagt dan wat Maya nu eigenlijk van hem verwacht en weer verschijnen er dan een aantal opties die je ook al eerder hebt gebruikt. Hier moet je even doorheen, dus gebruik in ieder geval de onderste optie om dit gesprek weer af te sluiten.

Berg de Foundation Deposits terug op in je inventory en draai dan naar rechts. Maya staat dan voor de voorste muurnis. Klik met je "tandwieltjes" op de deurtjes en deze gaan open. In de nis zit een plank en verder niets. Op de plank krijg je de inzoompijl. Zoom niet in, maar open je inventory en klik in de rechtervleugel op het "Wedjad-Oog". Klik dan met je "tandwieltjes" in de nis. Maya ziet nu in de muur een Schorpioen. Je ziet dan een barst in de muur. Klik op de barst met het mesje uit je inventory en Maya verwijdert het stukje steen uit de muur. In het gat zit een Gedroogde Schorpioen. Grijp dus de Schorpioen uit het muurgat. Zoom uit en sluit de inventory.

Draai weer links en praat weer met Khâemouaset. Als dank voor het verwijderen van de schorpioen geeft Khâemouaset aan Maya de "Banner for Controling the Wind" spreuk en hij vertelt dat Maya een Test moet afleggen om in contact te kunnen komen met Ptah. Hij legt uit wat de test inhoud en zegt dat Maya eerst die sleutel moet pakken die op het altaar ligt. Draai dus linksom en ga terug naar het altaar en pak nu de sleutel van het altaar. Ga nu naar die kist die rechts van de voorste muurnis op de grond staat. Kijk omlaag naar de kist en maak deze open met de zojuist gepakte sleutel. Het deksel van de kist gaat open en je bent in de:

Test van Ptah:

Je ziet een cilinder waarin 6 ronde schijven staan. In elke schijf zit een gat. Rechts voor de cilinder zie je een Witte Staaf. Op de staaf zie je een Gele verticale Pijl die nu naar de schijven wijst. Boven de staaf en onder de staaf zie je een Draaipijl. Rechtsboven in het scherm zie je een Vraagteken en een Oog. Als je op het Vraagteken klikt dan krijg je uitleg van wat je moet doen. Deze uitleg is wel in het Engels. Als je op het Oog klikt dan reset de puzzel naar de beginsituatie.

 • Nummer nu de 6 schijven, van rechts naar links (dus van voor naar achteren) als, 1 t/m 6.
 • Schijf 1= Koper.
 • Schijf 2 = jeneverbeshout.
 • Schijf 3 = ivoor.
 • Schijf 4 = ebbenhout.
 • Schijf 5 = zilver.
 • Schijf 6 = goud.
 • Boven de schijven is een metalen strip waarin 6 gaatjes zitten.
 • In twee van de gaatjes zie je een groen balletje zitten.
 • Noem de verticale gele pijl, Pijl A1 ( er komt straks nog een verticale gele pijl die dan naar rechts wijst, noem deze dan A2).
 • Noem de bovenste Draaipijl, Pijl B en de Onderste Draaipijl, Pijl C.

NB: De oplossing die ik je hieronder geef is NIET de enige oplossing die mogelijk is. Het kan zijn dat deze oplossing bij jouw niet helemaal werkt. Dit komt omdat de beginpositie voor deze puzzel telkens net iets anders kan zijn.

De bedoeling is het dat je die staaf door alle schijven laat gaan en dan de staaf draait zodat de schijven gaan draaien en er een groen balletje in het gat naast de schijven verschijnt. Dan zal de kist echt open gaan. Dit moet gebeuren in de volgorde 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dus eerst moeten die twee groene balletjes weg die er al staan en dan moeten er groene balletjes komen naast elke schijf maar wel vanaf Schijf 6. Doe het volgende:

 • Klik 1 keer op Pijl B. De staaf draait een slag om.
 • Klik 2 keer op Pijl A1. De staaf schuift door tot in Schijf 2.
 • Klik 2 keer op Pijl B of 2 keer op Pijl C om de staaf en de schijven 1 en 2 te draaien. Er verschijnt een groen balletje bij schijf 2.
 • Klik 4 keer op Pijl A1. De staaf schuift door naar Schijf 6 en zit dus nu door alle 6 schijven.
 • Klik nu 2 keer op Pijl B, of net zo lang op Pijl B of Pijl C tot er bij Schijf 6 een groen balletje staat.
 • Klik 1 keer op Pijl A2. De staaf trekt zich terug tot in Schijf 5.
 • Klik 1 keer op Pijl B.
 • Klik 4 keer op Pijl A2 om de staaf helemaal naar Schijf 1 terug te trekken.
 • Klik op Pijl B.
 • Klik 1 keer op Pijl A1 zodat de staaf ook weer in Schijf 2 zit.
 • Klik 1 keer op Pijl C.
 • Klik 3 keer op Pijl A1. De staaf zit dan weer in Schijf 5.
 • Klik 3 keer op Pijl B. Naast Schijf 5 verschijnt dan het groene balletje.
 • Klik 1 keer op Pijl A2 om de staaf terug te trekken tot in Schijf 4.
 • Klik 2 keer op Pijl B. Ook bij Schijf 4 staat nu het groene balletje.
 • Klik 1 keer op Pijl A2 om de staaf tot in Schijf 3 terug te trekken.
 • Klik 1 keer op Pijl B. Bij Pijl 3 is nu ook het groener balletje.
 • Klik 1 keer op Pijl A2 en de staaf zit weer in Schijf 2.
 • Klik 3 keer op Pijl B. Groene balletje bij Schijf 2.
 • Klik 1 keer op Pijl A2 en de staaf zit nu alleen nog in Schijf 1.
 • Klik 3 keer op Pijl B. Groene balletje bij Schijf 1.

Bij alle schijven staat nu het groene balletje en alle schijven gaan nu draaien en de kist gaat open. Er zit een klein kruikje parfum in de kist. Grijp het. In je inventory heet dit "Kyphi". Draai je om naar Khâemouaset. Praat weer met hem. Hij geeft Maya een complimentje maar wil graag het kruikje hebben. Geef dit dus aan hem. Khâemouaset kan het parfum echter niet gebruiken, er mist iets aan. Stel even de beide vragen en je komt er achter dat hij nog "Fragrant Rush" nodig heeft om in het parfum te doen.

Ga terug naar de Mandjesvlechter bij de vijver. Volg hierbij dezelfde route als eerder, dus langs de rechterkant van de vijver. Voor dat je weer bij de mandenvlechter komt wijst Maya je weer op de kiezelsteentjes. Als je voorheen, toen je vanaf de mandenvlechter terug ging naar Pamose, niet voor de tweede keer hier de kiezelsteentjes hebt opgeraapt dan doe je dat nu wel. Heb je al kiezelsteentjes dan kun je ze nu niet oppakken. Ga weer met de mandenvlechter praten. Maya vraagt of hij "Fragrant Rush" voor haar heeft. Misschien wel antwoord het vlechtertje. "Can you give me some fragrant rush"? Nee, is het tamelijk korte maar duidelijke antwoord. "Do you want something in exchange"?

Het vlechtertje vertelt nu dat hij zijn beitel naar een vis in de vijver heeft gesmeten. Die beitel ligt nu op één van waterlelie bladeren in de vijver. Hij wil zijn beitel graag terug. Draai rechts en ga 1 keer vooruit naar de poort in de achtermuur. Draai dan links en ga 2 keer vooruit langs de achterkant van de vijver. Draai dan naar links. Aan de lange linkerkant van de vijver zie je de ingang naar het onderwaterbassin. Dit bassin zie je achter die ingang. Ga 2 keer vooruit naar de ingang. Ga recht voor de ingang staan en kijk naar de grond. Grijp het touw dat links op de grond ligt. Draai je dan om en ga vooruit terug. Draai je dan weer om naar de vijver. Je kijkt nu langs de linkerkant van de vijver naar de voornmuur met de ingang. Ga nu 4 keer vooruit langs de vijver tot aan de muur. Kijk omhoog. Er zit een vogel op de muur

Pak de kiezeltjes uit je inventory en klik dan op de vogel. De vogel vliegt weg maar laat iets op de grond vallen dat het in de klauwen vast had. Pak dit item op. Het is een stuk koper en Maya maakt dit nu vanzelf vast aan het touw en ze heeft zo een dreghaak gemaakt. Ga terug naar de Mandenvlechter. Ga weer vlak voor hem staan maar praat niet met hem. Kijk weer naar de vijver en plaats je cursor nu op het onderste groene blad van de eerste serie waterlelies die vlak voor de treden in de vijver drijven. Je krijgt er de "tandwieltjes op.

Pak dus de "Grappling Hook" uit je inventory en klik op dit groene blad. Maya trekt het blad naar de kant en op dit blad ligt dan de beitel. Grijp de beitel en geef het aan de mandenvlechter. Hij geeft Maya de "Fragrant Rush" en ook de "Waterlelie Zaden". Goed, terug naar Khâemouaset in de kapel. Khâemouaset staat achter het altaar. Geef hem de "Fragrant Rush" en…..Khâemouaset voert de ceremonie uit en stuurt Maya naar:

Hoofdstuk 4: Het Rijk van Ptah:

Deel 1: Maak Ptah wakker:

Grotjes......Lava grotjes. God..eh.. Ptah Ptah....wat heb ik een hekel aan lava grotjes.

Hoofdgrot: We zijn dus in een grot, en wel in de Hoofdgrot. Dit is een grote grot en in de muren zijn op een aantal plaatsen verlichte ronde nissen war arbeiders in aan het werk zijn. Er is meer van hete lava midden in deze grot en rondom het lava meer zijn er 4 "eilandjes" van verharde lava waar je veilig op kunt staan. Maya staat nu op het 1e "eiland". Draai je nu eerst linksom en doe dat zover tot je naar de linkerhoek kijkt van dit 1e "eilandje". Iets verder op ligt er een item op de grond. Ga er in 1 keer vooruit naar toe, kijk dan omlaag en grijp dit item van de grond. Het is een Knijptang, of wel een "Pinchers". Kijk weer recht vooruit en draai je dan weer helemaal op. Je ziet de ingang van een tunnel. Klik in deze tunnel ingang om er naar toe te gaan. Draai dan rechts om recht voor de tunnel te staan en ga dan 1 keer vooruit door de tunnel. Maya komt in een tweede grot.

De grot van Sakhmet: Midden in deze grot staat een standbeeld op een sokkel. Ga 1 keer vooruit naar het standbeeld. Het beeld heeft iets in haar rechterhand vast (voor jouw is dit links). Klik daarop. Maya vertelt je dat dit beeld de godin Sakhmet is en dat ze de "Key of Life" in haar hand vast heeft. Deze sleutel is echter niet compleet. Kijk omlaag naar de sokkel. Er staat een kleine "Kruik" op de sokkel. De deksel van de kruik is een hoofd. Klik op het kruikje. Maya informeert je dat het een "Canopi Jar" is en dat het "Hoofd van Thot" vast zit. Pak de "Pincers" uit je inventory en klik dan weer op het kruikje. Maya maakt nu het "Hoofd van Thot" los. Klik weer met je "tandwieltjes" op het kruikje. Het "Hoofd van Thot" draait nu 1 slag naar rechts en kijkt dus nu naar rechts. Je hoort een schuivend geluid alsof er ergens iets is open gegaan, maar dat is niet hier. Kijk even rond in deze grot. Je zult merken dat er een aantal tunnels zijn. Elke tunnel brengt je echter naar dezelfde plek, dus ga door één van de tunnels en je komt terug in de:

Hoofdgrot: Dwerg: Maya is nu in een andere hoek van de grot terecht gekomen en wel op het 2e "eiland". Telkens als je in de Sakhmet grot het kruikje één slag omdraait en dan door één van de tunnels terug naar de hoofdgrot gaat, kom je dus in een andere hoek van de hoofdgrot terecht. Draai je linksom. Je ziet een Dwerg staan en boven het hoofd van de dwerg hangt een touw. Dat touw komt uit zo'n verlichte ronde nis. Ga vooruit naar de dwerg, draai dan links en klik met je praatcursor op dwergemans.

Maya stelt zich zelf voor en je vragen verschijnen in beeld:

 • "Who are you?".
 • De dwerg vertelt niet hou hij heet. Misschien heeft ie gewoon weg geen naam. Hij vertelt alleen dat hij een metaalwerker is en in dienst is van Ptah.
 • "Where is the god Ptah?".
 • Wel, de grote heer is hier, in de grot, maar om hem te kunnen zien heeft Maya een zgn Sistrum nodig waarmee ze het "Lied van Ptah" ten gehore moet brengen. Het dwergje heeft zo'n Sistrum in zijn handen.
 • "Where can I find a sistrum?"
 • Een sistrum moet Maya zelf gaan maken, net zoals iedereen dat moet doen.
 • "How do you make a sistrum?".
 • Alles wat Maya daar voor nodig heeft zoals gereedschappen en een stukje brons, kan ze hier in de grot vinden.
 • "I thank you" en dan "Goodbye".

Kijk omhoog naar het touw dat boven het dwergje hangt. Klik op het einde van het touw. Maya informeert je dat het touw te hoog hangt voor het dwergje. Hij kan het touw niet bereiken en dus niet omhoog klimmen naar de ronde nis. Kijk weer omlaag naar de dwerg en draai dan naar links. Ga terug naar de tunnel en door de tunnel terug naar de:

Sakhmet grot: Ga naar het standbeeld en kijk weer omlaag naar de sokkel. Klik weer op het kruikje. Het "Hoofd van Thot" draait weer een slag om en kijkt nu naar het standbeeld. Weer hoor je dat schuivende geluid. Draai je helemaal om en ga terug door de tunnel naar de:

Hoofdgrot: Maya komt terecht op het 3e "eiland". Dit is de hoek achter de dwerg. Draai rechtsom. Je ziet verderop weer iets op de grond liggen. Ga 1 keer vooruit daar naar toe en kijk omlaag. Er liggen hier twee items op de grond. Links is dat de Handle en meer naar rechts is dat een Bronzen Staaf (Bronse Strip). Pak beide items op en ga dan weer terug naar en door de tunnel, naar de:

Sakhmet grot: Naar de sokkel en klik weer op het kruikje. Het "Thot hoofd" draait weer een slag en kijkt nu naar links. Draai je weer om en via de tunnel ga je weer terug naar de hoofdgrot.

Hoofdgrot: Maya is nu op het 4e "eilandje" en deze hoek is recht tegenover de hoge rots waar boven de ingang van Ptah's heiligdom is. Draai je linksom. Je ziet weer een touw hangen en voor het touw ligt weer een item op de grond. Ga er naar toe en kijk omlaag. Het is een Hamer (Mallet). Grijp het. Draai je linksom naar het touw. Pak het mes uit je inventory (je moet nu wel met de pijltjes door je inventory scrollen) en klik dan met de "tandwieltjes" op het touw. Maya snijd een stuk van het touw af. Ga terug door de tunnel naar de:

Sakhmet grot: Klik weer op het kruikje om deze nog eens om te draaien. Het "Hoofd van Thot" kijkt je nu weer aan. Draai je om en ga via de tunnel weer de hoofdgrot in.

Hoofdgrot:

De Sistrum maken:

 • Maya is terug op het 1e "eiland". Kijk vooruit en naar rechts.
 • Vlak voor het lavameer zie je daar een grote "vierkante" rotsblok staan.
 • Dat is de "Aanbeeld" rots.
 • Ga er in 2 keer vooruit naar toe.
 • Op de bovenkant van deze "Aanbeeld" rots krijg je de "tandwieltjes".
 • Draai echter eerst iets om naar links en kijk naar de hete borrellende lava voor Maya's voeten.
 • Ook hier krijg je de "tandwieltjes".
 • Pak die "Bronse Strip" uit je inventory en klik dan met je "tandwieltjes" in de hete lava.
 • Maya verhit het brons in de lava.
 • Plaats de staaf terug in je inventory en draai rechtsom naar de "Aanbeeld" rots.
 • Plaats de Verhitte Bronzen Staaf bovenop de "Aanbeeld" rots.
 • Pak dan de Mallet uit je inventory en klik op de Bronzen Staaf.
 • Maya ramt de staaf in een U-vorm.
 • Pak dan de "Handle" uit je inventory en klik op de U-vormige staaf.
 • Grijp het hele gaval dan op.
 • Maya zegt dat ze Bronzenstaven nodig heeft om met dit ding, de Sistrum, muziek te kunnen maken.

Draai rechtsom en ga terug naar de tunnel en door de tunnel terug naar de:

Sakhmet grot: Klik weer op de kruik. De kijk kijkt dan weer naar rechts. Dus terug door de tunnel naar de :

Hoofdgrot: Maya is terug op het "Dwerg eiland". Ga naar de dwerg en praat weer met hem. Maya vraagt hem om de bronzenstaven. Tja.....van een dwerg krijg je niet zo maar iets voor niets. Dwergje wil graag naar boven klimmen, naar zijn nis. Maar hij kan niet bij het touw. Kijk dus omhoog naar het touw en pak uit je inventory de "Length of Rope" en klik op het uiteinde van het hangende touw. Maya knoopt haar stuk touw eraan vast. Praat weer met de dwerg. Dwergje is Maya dankbaar en hij geeft haar de Bronzenstaven. Maya vraagt hoe ze het sistrum moet gebruiken en het dwergje vertelt haar dat ze dat bij de "Aanbeeld" rots moet doen. Dus.....je raad het al, terug naar de:

Sakhmet grot: Klik nu 3 keer op het kruikje zodat dan het "Hoofd van Thot" je weer aankijkt. Draai je om en ga via de tunnel weer naar de:

Hoofdgrot:

Ptah:

Ga weer vooruit naar het "Aanbeeld".....Filmpje: Maya gebruikt nu vanzelf het Sistrum en Ptah verschijnt op de rots. Er volgt een gesprekje en Maya legt uit wat ze van Ptah wil. Zoals alle rechtgeaarde Goden wil ook deze God iets terug voor zijn moeite. Maya moet eerst bewijzen dat ze zijn "aandacht" waard is en daartoe moet Maya hem een "Magische Dolerite Bal" brengen. Je vragen komen dan nu in beeld:

 • "Where might I find a ball of Magical Dolerite?".
 • In de "Hal of Sakhmet" vertelt Ptah. Daar is een geheime doorgang die naar een identieke grot leid. Maya moet deze geheime doorgang 3 keer openen.
 • "How do I open the first passage?".
 • Een metaalwerker bezit een "Mal" voor de sleutel.
 • Stel nog even alle overige vragen en sluit dan twee keer af met "I thank thee, Ptah".
 • Ga terug naar de Sakhmet grot.

Deel 2: Zoek de Magische Dolerite Bal:

Sakhmet Grot: Klik weer op de sokkel en dan op de kruik om het "Hoofd van Thot" weer 1 slag rechtsom te draaien. Ga naar de:

Hoofdgrot: Maya komt dus weer terecht op het 2e "eiland". Draai linksom en ga naar de dwerg. Praat met het dwergje. Maya vraagt hem of hij de "Sleutel voor de passage" heeft. Dat heeft hij niet, maar de dwerg heft wel een "lege mal" en deze geeft hij nu aan Maya. Klik weer op de dwerg. De dwerg vertelt Maya dan wat ze moet doen. Maya moet terug naar de "Aanbeeld" rots en daar de mal vullen met hete lava. Dus terug naar de:

Sakhmet Grot: Draai de kruik nu weer 3 keer om zodat het "Hoofd van Thot" je weer aankijkt en ga terug naar de:

Hoofdgrot: Ga naar de "Aanbeeld" rots. Kijk dan omhoog naar Ptah. Klik op Ptah. "Heb ik de sleutel gevonden?", vraagt Maya aan de goddelijke heer. "Het leven zelf zal de weg wijzen", antwoord Ptah. Draai linksom naar de lavapoel en pak de "Empty Mold" uit je inventory. Klik op de lava en Maya vult de mal met hete lava. Plaats de mal nu bovenop de "aanbeeld" rots en wacht tot het ding is afgekoeld. Grijp de mal dan weer. In je inventory heb je dan de "Lava Object". Terug naar de:

Sakhmet Grot:

Ga weer naar het standbeeld. Pak het "Lava Object" uit je inventory en klik op de rechterhand van Sakhmet (dat is voor jouw dus links). Maya maakt de Ankh sleutel en je hoort iets open schuiven. Draai je linksom. Links van de tunnel is er nu een ronde nis in de muur open gegaan en in deze nis zie je de Gouden Staf. Ga naar de nis en klik op de Gouden Staf. De staf zakt omlaag en weer hoor je iets open gaan. Ga door de tunnel en:

Eerste Passage: Maya komt in een identieke Sakhmet grot en ook hier staat het beeld van Sakhmet in het midden. Ga naar het beeld en kijk weer omlaag naar de sokkel. Je kunt met je "tandwieltjes" op de sokkel klikken. "Er is hier iets" vertelt Maya je dan. Voor de sokkel ligt een grijze steen waar je ook op kunt klikken. Maya vertelt je dan dat deze steen ingedrukt kan worden. Kijk weer recht en draai nu even weer door de grot. Er zijn 4 "gele" ronde nissen in de grot. Ga naar elk van de 4 nissen en kijk erin. In elk van deze 4 nissen zie je een tekening in de muur. Bij elk van de 4 nissen pak je het "Wadjet-Oog uit je inventory en dan klik je op de donkere bodem van de nis. Maya vertelt je dan elke keer dat ze de 4 godinnen ziet die Osiris verdedigen. Ga terug naar de voorzijde van Sakhmet en kijk weer omlaag naar de grijze steen. Pak de "Beschadigde Dolerite Bal" uit je inventory en klik dan op de grijze steen. Het gewicht van de bal doet de steen omlaag zakken en in de sokkel gaat een vakje open. In dit vakje liggen 4 Godinnen ballen. Pak ze er alle vier uit. Bekijk deze ballen in je inventory. Het zijn de:

 • Sakhmet Bal,
 • de Sechemet bal,
 • de Wadjet bal
 • Basset bal.

Elk van deze 4 ballen moet nu in één van de 4 nissen worden geplaatst. De juiste bal moet in de juiste nis worden geplaatst. Er zijn dus 2 nissen achter het standbeeld en 2 nissen voor het standbeeld. Nummer de nissen als volgt:

 • Nis 1 = linksachter het standbeeld.
 • Nis 2 = rechtsachter het standbeeld.

 • Nis 3 is linksvoor het standbeeld (als je achter het standbeeld staat).
 • Nis 4 is rechtvoor het standbeeld (als je achter het standbeeld staat).

Plaats de 4 godinnen ballen als volgt in de nissen:

 • Nis 1 = Sakhmet bal.
 • Nis 2 = Wadjet bal.
 • Nis 3 = Sechemet bal.
 • Nis 4 = Basset bal.
 • Doe je dit juist dan hoor je weer het geluid alsof er weer iets open gaat.
 • Ga terug door de tunnel:

Tweede passage: Weer komt Maya in een Sakhmet grot. Ga naar Sakhmet en klik met je praatcursor op haar. Sakhmet stelt Maya nu een vraag:

 • "What did Ptah accomplish with his heart and tonque?".
 • Klik op: "he created.." en klik dan op: "the world."

Sakhmet laat nu muziek horen. Je hoort 3 verschillende geluiden door elkaar. Luister er goed naar en probeer ze te onthouden. Je hoort een "Metaalachtig" geluid, een "Blubblubblubblub" geluid, en een "Sississis" geluid. Ga naar elk van de 4 muurnissen. Zodra je dat doet stoppen de geluiden. In 3 van de 4 nissen zie je waterdruppels. Deze waterdruppels bevinden zich in de nissen 1, 2 en 4. In nis 3 zie je geen waterdruppels. In elke nis vallen de waterdruppels omlaag met een andere snelheid. Maya moet nu in de nissen 1, 2 en 4 het juiste object plaatsen om in die nis één van de 3 geluiden te reproduceren.

 • Ga naar Nis 1 en plaats hierin de "Sistrum". Je hoort dan het "Metaalachtig" geluid.
 • Ga naar Nis 4 en plaats hierin de "Water Lelie Zaden". Je hoort dan het "Blubblubblub" geluid.
 • Draai je om naar het Sakhmet beeld.
 • Op de sokkel zie je nu een Gouden Kelk staan.
 • Ga naar het beeld en kijk omlaag naar de kelk.
 • Pak de "Purification Vase" uit je inventory en klik dan met je "tandwieltjes" op de Gouden Kelk. Maya "reinigt" de kelk en er verschijnt lava in.
 • Grijp de Kelk en ga deze nu in Nis 2 plaatsen. Je hoort het "Sississis" geluid en......de ingang naar de Dolerite grot gaat open.

Derde Passage: Ga dus weer door de tunnel. Maya komt nu in de "Dolerite Tools Grot". Pas op....Hete Lava. Maya vertelt je dat het erg waait in deze grot. Het grootste deel van deze grot wordt ingenomen door een poel van het lava.

 • In het midden van de lava poel staat een stenen altaar.
 • Op dat altaar staan 3 Dolerite Tools.
 • Dat zijn van links naar rechts: een Kubus, een Bal, een omgekeerde Driehoek.
 • Door de hete lava kan Maya echter het altaar niet bereiken en dus kan ze er die Dolerite Ball niet vanaf pakken.
 • Aan elk van de 4 zijden van de lava poel staat een klein stenen pilaartje.
 • Er staat zo'n pilaartje, gelijk recht voor Maya, midden onder in je scherm. Links in de grot, rechts in de grot en achter het altaar staat ook zo'n pilaartje.
 • Elk van deze 4 pilaartjes heeft een figuur in de top waardoor een "vuurslang" heen en weer beweegt.

Als je dus recht voor het altaar staat nummer je de pilaartjes als volgt:

 • Het pilaartje recht voor het altaar is pilaar 1.
 • Het pilaartje links van het altaar is pilaar 2.
 • Het pilaartje rechts van het altaar is pilaar 3.
 • Het pilaartje achter het altaar is pilaar 4.

Ga naar elk van deze 4 pilaartjes en bekijk ze.

 • Pilaar 1 heft een vierkant.
 • Pilaar 2 heeft een cirkel.
 • Pilaar 3 heeft een vierkant.
 • Pilaar 4 heeft een driehoek.

Ptah heeft Maya vertelt dat ze "de lichte luchtige Dolerite bal HARD moet maken. Maya heeft vertelt dat het in deze grot waait. Zou de wind in deze grot die 3 Dolerite objecten op het altaar kunnen verplaatsen. Doe het volgende:

 • Ga weer recht voor pilaar 1 staan en kijk naar het altaar.
 • Open je inventory en klik, in de rechtervleugel op de "Banner for Controlling the Wind". Deze komt linksboven in je scherm te staan.
 • Klik nu op de Dolerite Ball die midden op het altaar staat. De wind blaast deze bal nu naar Pilaar 4 toe en daar blijft de bal dan boven zweven. Hou de "Windvlag" linksboven in je scherm en ga nu naar Pilaar 2.
 • Staande voor pilaar 2 kijk je naar de linker zijkant van het altaar. Je kijkt dus naar de Kubus. Klik op de Kubus die op het altaar staat. De kubus schuift naar het midden van het altaar. Laat de "Windvlag" linksboven in je scherm staan en ga naar pilaar 4.
 • Staande voor pilaar 4 kijk je naar het altaar. Klik op de kubus die nu midden op het altaar staat. De Kubus gaat naar pilaar 1. Hou de "windvlag" Linksboven in je scherm en ga naar pilaar 2.
 • Staande voor pilaar 2 kijk je naar het altaar. Klik op de omgekeerde driehoek die op het altaar staat. De driehoek gaat naar pilaar 3. Hou de "windvlag" linksboven in je scherm en ga terug naar pilaar 4.
 • Staande voor pilaar 4 kijk je weer naar het altaar. Klik nu op de Dolerite Ball" die boven pilaar 4 zweeft. De bal gaat terug naar het midden van het altaar. Hou de "windvlag" linksboven in je scherm en ga nu naar pilaar 3.
 • Staande voor pilaar 3 kijk je naar het altaar en dan klik je op de Dolerite Bal die midden op het altaar staat. De bal gaat nu naar pilaar 2.
 • Berg nu de "Windvlag" terug op in je inventory en ga naar pilaar 2. Grijp nu de Dolerite Bal. BINGO.
 • Ga naar pilaar 3 en dan door de tunnel terug naar de:

Hoofdgrot:

Ga naar de "aanbeeld" rots. Maya kijkt vanzelf weer naar Ptah en deze is erg ingenomen met Maya omdat ze de test heeft doorstaan Ptah zal er voor zorgen dat er goede "Dolerite Tools" in de woestijn verschijnen en dat de arbeiders deze zullen vinden. Vraag Ptah:

 • "How will I return to the land Egypt?".
 • Maya moet hiertoe de "Dolerite Ball" terug naar de "bron" brengen.
 • "Now can you reveal to me what the powers are that threaten Ramses?".
 • Wel, daar wil Ptah zich liever niet in mengen.
 • "My gratitude is inmense. I thank you for Pharaoh en for Egypt".
 • Ptah geeft nu aan Maya de "Bee of the Magical Wax". En deze Bij heb je dan in de rechtervleugel van je inventory.

Draai naar links naar de lavapoel. Pak de "Magical Dolerite Ball" uit je inventory en klik weer op de lava. Maya smijt de bal in de lava keert terug bij Kaemouaset in de kapel. Er volgt een kort gesprekje en dan zegt de Hoge Priester gedag. Draai je om en verlaat de kapel via vooruit. Draai rechts en ga naar het Schippertje dat verder op in de poort staat. Klik op de schipper en deze vaart Maya terug naar de steengroeven van Aswan en we belanden dus in:

Hoofdstuk 5: Terug in Aswan.

Deel 1: Het Medicijn voor Paser:

Bij aankomst wordt Maya verwelkomt door Ouni. Ptah heeft woord gehouden en gezorgd voor spiksplinternieuwe, en keiharde, Dolerite tools en de arbeiders zijn alweer hard aan het werk aan de obelisk. Gebruik alle gespreksopties. De obelisk is bijna gereed om te worden verscheept naar de tempel. Tuya is terug en ze heeft het "medicijn" voor Paser meegebracht. Ouni vertelt Maya dat ze Tuya moet opzoeken in zijn huis.

Ga, links naast Ouni, 3 keer vooruit en dan, rechts naast de twee op de grond zittende mannen, 2 keer vooruit naar Ouni's hoekhuis. Ga naar binnen en loop door de voorste kamer naar de deur van de achterste kamer. Klik op de deur en Maya gaat de achterste kamer weer binnen. Tuya zit hier op een stoel. Ga naar Tuya. Tuya heeft de "Remedie voor Paser" gevonden. Gebruik je gespreksopties:

 • "Ptah granted my request. The obelisk has been quarried".
 • Geweldig, maar zonder een hgezonde Paser heeft dit weinig nut.
 • "Are you sure the remedy will be potent enough to cure Paser?".
 • Zeker.
 • "What part must I play?".
 • Maya moet de remedie maken en deze dan aan Paser toedienen. Hiertoe moet Maya wel volkomen "puur" zijn. Tuya ontdekt echter dat Maya een "onrein" diertje in haar zakken heeft en ze vraagt Maya haar dit beest te overhandigen.
 • "Thank you Tuya".

Pak dus die "Dried Scorpion" uit je inventory en klik dan weer met je "tandwieltjes" op Tuya om dit dier aan haar te geven. Maya is nu compleet "puur" en Tuya vertelt wat ze nu moet doen. Maya moet de Formule overschrijven op een blanco stuk papyrus en wel met Rode Inkt. Draai je om en kijk naar de brede stenen richel aan de muur. Kijk naar de hoek. Er staat een grote vaas op de richel en in deze vaas steken wat papyrus rollen. Op het linker deel van de richel staat nog een vuurpotje. Klik met je voorruitcursor op die grote vaas en je komt in de hoek terecht.

Achter de vaas ligt een stapel papyrus rollen. Grijp zo'n rol en je hebt dan een "Blank Sheet of Papyrus" in je inventory. Links achter het vuurpotje ligt het Formule papier op de richel. Zoom daar op in met je zoomcursor.

Je ziet het formule papier en links ervan staat een wit potje waarin rode inkt zit en onder dit potje ligt het pennetje. Pak de "Blank Sheet of Papyrus" uit je inventory en klik dan met de "tandwieltjes" onder het formule papier om het blanco vel er onder te plaatsen. Maya informeert ze dat ze nog wat van dat blanco papyrus over houdt. Grijp dan het Pennetje. Dit heet in je inventory de "Calamas". Grijp dit gelijk weer uit je inventory en klik dan op het witte potje met rode inkt. Maya doopt de pen in de inkt. Klik op het blanco stuk papyrus. Maya schrijft de formule nu over. Berg het pennetje terug op in je inventory en sluit de inventory en grijp dan de met rode inkt geschreven formule op. Zoom uit en draai je om en ga terug naar Tuya. Pak de "Healing Formula" uit inventory en klik op Tuya. Tuya bergt de formule op in een beeldje en geeft dit beeldje aan Maya. Maya moet het beeldje "aansteken" en vervolgens op de borst van Paser plaatsen onder het uitroepen van de formule. In je inventory staat nu de "Unfire Figurine".

Op het krukje, links naast Tuya, ligt een aansteker. Grijp de aansteker. Ga nu naar en door de deur in de hoek rechts achter Tuya en loop door naar buiten de binnenplaats op. Op de binnenplaats loop je rechtdoor naar de schuurdeur. Maya draait dan vanzelf om naar de boom die voor de schuurdeur staat en ze kijkt omlaag naar de grond. Er liggen wat takjes voor de boom op de vloer. Grijp de takjes. Draai je om naar de oven en ga 1 keer vooruit naar de richel achter de oven. Draai je dan weer om naar de oven. Pak de takjes uit je inventory (Twigs) en klik dan op het onderste gat van de oven. Maya plaatst de takjes in de oven. Pak de aansteker uit je inventory en klik weer op het onderste gat om de oven aan te steken. Pak de "Unfire Figurine" uit je inventory en plaats het bovenop de oven. Wacht even en grijp het beeldje dan weer en je hebt nu de "Figurine of Paser". Ga terug naar de achterste kamer en draai rechts. Je ziet Tuya weer zitten. Praat niet met haar maar ga naar de deur in de hoek achter Tuya. Open deze deur en Maya komt in een kleine voorraad ruimte. Kijk omlaag naar de vloer en grijp de Groene Mat.

Deel 2: Brand Brand Brand

Verlaat nu het huis via de voordeur. Maya wordt opgewacht door Ouni en Ouni is in blinde paniek. Het water in de nijl staat te laag, dus de schuit met daarop de obelisk kan niet uitvaren. Het waterpeil is te laag. Ook vertelt Ouni dat er brand is uitgebroken in de steengroeve. Gebruik even de 3 gespreksoptie of zeg gelijk maar gedag. Ga, links naast Ouni, 2 keer vooruit tot voor de stapel houten balken en draai dan iets naar links en ga dan weer 2 keer vooruit. Maya loopt dan vanzelf door naar de steengroeve.

In de verte zie je de brand. Ga 3 keer vooruit en je bent dan dicht bij de brand. De brand is recht vooruit op de rand van de steengroeve greppel. Wacht even. Draai je nu rechtsom. Je ziet dan een aantal houten balken liggen. Draai nog ietsjes rechts en kijk omlaag. Er liggen hier een aantal kapotte kruiken en rieten manden, maar er staat ook een paarse kruik en deze is gevuld met water. Grijp deze kruik. Kijk weer recht en draai terug naar links en kijk weer naar de brand. Ga er nog niet naar toe maar draai je nu helemaal linksom. Je kijkt naar het andere eind van de steengroeve greppel en je ziet daar een grote stapel hout liggen. Ga er in 1 keer vooruit naar je toe. Je staat dan voor de greppel. Kijk omlaag naar de grond en grijp dan de Stok die hier op de grond ligt. Draai je om en ga nu in 1 keer vooruit naar de brand.

Je staat nu vlak voor de brand en op de vlammen krijg je de "tandwieltjes". Pak de Mat uit je inventory en klik dan weer op de vlammen. Met de mat dooft Maya het vuur. Zoom in op de mat. In de nog gloeiende as ontdekt Maya een vreemd voorwerp. Klik met je "tandwieltjes" rechts naast de as op de mat en Maya legt de mat weg. Pak de "Stick" uit je inventory en klik weer op het hoopje gloeiende as. ER komt een Dolk te voorschijn. Berg de stok weer op. De stok is nu een "verkoolde stok". Sluit je inventory en grijp de dolk. Het is een "Goddelijke dolk" en volgens Maya heeft het denk een grote magische kracht. Zoom uit dit scherm en draai je rechtsom. In de verte staat Ouni tegen een rotsblokje aangeleund. Ga naar hem toe. Maya praat vanzelf met Ouni. Ouni vertelt weer dat het water in de nijl veel te laag staat om de obelisk te vervoeren. Ouni raad Maya aan om hierover te gaan praten met die Khâemouaset, de Hoge Priester te Memphis.

Ga, links van Ouni, 3 keer vooruit terug naar het dorp. Er volgt een filmpje waarin de Goden "contact" opnemen met Maya en ook zijn vertellen haar om naar Memphis terug te gaan. Ga verder 2 keer vooruit, links en dan 3 keer vooruit en klik op de schipper en de schipper en na het reisje over de Nijl belanden we in:

Hoofdstuk 6: Memphis 2e keer:

Deel 1: Naar Isis, de Godin van de natuur:

Ga naar Pamose, de wachter in de poort naar de kapel. Praat met hem. Khâemouaset is er niet en Pamose weet ook niet waar de Hoge Priester te vinden is. Draai je bom en ga door de port naar de vijver. Draai weer rechtsom en ga 1 keer vooruit, draai links en ga 1 keer vooruit. Maya maakt je attent op een Stok die onder de 2e boom ligt. Je draait er vanzelf naar toe. Grijp de stok en ga dan verder 3 keer vooruit naar het einde van de vijver. Links zit de mandenvlechter nog steeds op zijn stekkie, maar jij draait je nu iets naar rechtsom zodat je naar de laatste boom kijkt. Er staat een soort bakje onder de boom. Grijp en. In je inventory lees je dat dit een "Plate" is. Ga nu naar de mandenvlechter en praat met hem. Ook het vlechtertje zegt dat hij niet weer waar de Hoge Priester uithangt. Kijk naar de overzijde van de vijver. Voor de ingang van het ondergrondse waterbassin zie je een kind staan. Ga naar het kind.

Het is een meisje en Maya stelt zich zelf weer voor. Het kind noemt haar naam niet maar ze weet wel waarvoor Maya weer naar Memphis is gekomen. Het kind vertelt dat om het water in de Nijl weer op peil te brengen, Maya haar de "Kelk van Isis" moet brengen.. Vraag haar:

 • "How can I restore the floods?".
 • Maya moet de "Recipient of Isis" vinden en aan dit meiske geven.
 • "Who are you?".
 • Ik?....ik ben degene die jouw naar de Goden zal brengen.
 • "Thank you, little girl".

Draai links en ga vooruit naar de vijver. Draai rechts en ga vooruit langs de vijver. Je draait dan vanzelf naar rechts, naar het ronde stenen basis. Maya vertelt dat dit de Nilometer is waarmee het waterpeil in de Nijl wordt gemeten. Beweeg je cursor nu over de stenen rand van het bassin naar links tot je cursertje begint te knipperen. Klik dan en je komt bij de rand te staan.

Kijk omlaag naar de rand. Op één van de stenen zie je een tekening geëtst. Zoom er op in met je zoomcursor. Je ziet een half afgemaakte tekening in de steen staan. Pak weer de "Blank Sheets of Papyrus" uit je inventory en klik dan op de steen. Maya legt het velletje papyrus op de tekening. Pak nu de "Charred Stick" uit je inventory en klik dan op het vel papyrus. Maya trekt de tekening over op hert vel papyrus. Grijp deze houtskool tekening nu op. In je inventory heet het dan de "Tracing of the design to be completed". Zoom uit.

Ga terug naar de mandenvlechter en praat weer met hem. Vraag hem:

 • "Who is dat child in front of the nilometer?".
 • Kind??? Welk kind. Er is helemaal geen kind hier.
 • "You draw well, I believe"
 • Voordat het vlechtertje vlechterje werd was hij een goede tekenaar. Maya vraagt of hij niet de tekening voor haar kan afmaken. Dat wil ie wel, maar moet ze hem de tekening wel geven.
 • "I thank you".

Pak dus die houtskool tekening uit je inventory en klik weer op de mandenvlechter. Er volgt een herhaling van een deel van het gesprek en dan zegt het vlechtertje dat hij een bindmiddel voor zijn inkt nodig heeft. Een ei is wel goed. Draai linksom zodat je naar de ingangsmuur van dit vijver gebied kijkt. Op de linkerhoek van de muur zie je nu weer een vogel zitten en onder de vogel zit een vogelnestje aan de muur geplakt. Ga er in 4 keer vooruit naar toe. Kijk omhoog naar het nest. Er zit een ei in. Kijk omlaag naar de grond onder het nest. Je krijgt er de "tandwieltjes". Pak de "Plate" uit je inventory en klik op deze plek op de grond. Maya zet de plaat onder het vogelnest op de grond. Kijk weer omhoog naar het nest en pak dan de "Long Stick" uit je inventory. Klik dan op het nest. Er valt een ei uit het nest en dit ei valt op de Plate en breekt stuk. Grijp de Plate met het ei op en ga terug naar de mandenvlechter. Geef hem het Ei en geef hem daarna de "Calamus", dat is het pennetje. De mandenvlechter maakt nu de houtskooltekening af en geeft het terug aan Maya. In je inventory heet dit de "Finished drawing".

Ga nu weer naar het meisje, pak deze tekening uit je inventory en klik op het meisje. Ze neemt de tekening niet aan maar ze zegt dat Maya nu deze tekening op de tekening in de steen van de nilometer moet leggen. Dus ga weer naar die tekening, op de steen in de rand van het ronde bassin. Zoom weer in op deze steen en plaats de "Finished Drawing" op de steen. In de hand van Isis verschijnt een flonkerende Ster.

Klik op de ster. In het bassin verschijnt nu de "Kelk van Isis". Grijp de kelk. In je inventory heet deze kelk de "Sacred Recipient". Zoom uit en ga terug naar het meisje en geef deze "Sacred Recipient" aan haar. Het meiske brouwt een geheimzinnig drankje en Maya drinkt dit op en beland in:

Deel 2: Het Rijk van Isis:

Isis is de Godin van alle natuur, dus ook van het water. Isis verschijnt in een, nogal lullig klein gondeltje, in het water.

Isis en Maya spreken met elkaar en het belangrijkste uit dit gesprek is dat Maya door de "Doden Poort" moet gaan om bij Osiris te geraken..

 • "Can a God threaten the destiny of Pharaoh?".
 • Zeker wel. Osiris, Isis man en de allereerste farao, werd verraden door een God.
 • "How can I restore the floods?".
 • Maya moet het "Boek der Doden" omdraaien en Osiris ontmoeten.
 • "Evil event are plaquing the land of Egypt".
 • Daarom heeft Isis Maya ook bij haar laten komen. Om de "Lord of ther Death" te ontmoeten.
 • "What will happen if Pharaoh died?".
 • O..dat wil je niet weten.
 • "Thank thee. Isis".
 • "Goddess Isis, Thou who knowest all, canst thou enligthen me?".
 • Osiris zal Maya helpen. De rol van Isis is het om te zorgen dat Maya bij Osiris terecht komt. Alhoewel een Godin, is ook Isis niet bij machte te achterhalen wie of wat er achter al het kwaad zit dat recentelijk over Egypte komt.
 • "How can I reach the Great Byond?".
 • Maya moet naar de diverse eilanden gaan om de "Poort naar het Boek van de Doden" te bereiken.
 • "I thank Thee, Isis".

Isis geeft aan Maya nu een Magisch Net en vertelt wat ze hiermee kan doen. Draai je nu rechtsom totdat je het "witte pad" ziet. Ga dan 1 keer vooruit en Maya komt uit bij de punt van dit land. Je ziet waterlelies in het water drijven en Isis verschijnt weer in haar gondeltje. Draai ietsjes naar links. Je ziet een tweede waterlelie partij drijven en de oever van een eiland aan de overkant. Op het water, tussen beide waterlelie partijen, krijg je de "tandwieltjes".

Pak de "Water Lily Seeds" uit je inventory en klik dan op het water. Op het water verschijnt een groot waterlelieblad en hierover kan Maya nu naar het 1e eiland gaan. Klik dus met je vooruitcursor op de oever van dat eiland. Maya komt op :

Eiland 1 en Eiland 2: De Nutsteen Test:

Ga 3 keer vooruit naar het altaar. Isis verschijnt weer. Draai je om naar het altaar. Er liggen 3 stenen op het altaar. Grijp de Bovenste Steen. Isis meld zich en je draait om naar Isis. Isis legt je uit wat de bedoeling is. De drie stenen zijn de:

 • De bovenste steen = de Nut steen.
 • De middelste steen = de Shu steen.
 • De onderste steen = Gen steen.

Maya moet al deze 3 stenen naar het altaar brengen dat op Eiland 2 staat. Maar Maya kan maar 1 steen tegelijk dragen. Ze moet de 3 stenen dus één voor één naar het altaar op eiland 2 brengen, maar NOOIT mag ze de Nut steen en de Shu steen alleen bij elkaar laten en NOOIT mag ze de Nut steen en de Gen steen alleen bij elkaar laten.

Je hebt nu al de Nut steen van het altaar gepakt. Terwijl je naar Isis kijkt draai je ietsjes naar links. Je ziet dan de oever van Eiland twee. Doe nu het volgende:

 • Klik op de oever van Eiland 2.
 • Maya komt op dit eiland.
 • Loop door naar het altaar en leg de Nut steen op het altaar.
 • Draai je om en ga terug naar Eiland 1.
 • Grijp nu de Shu steen van het altaar.
 • Ga terug naar het Altaar op Eiland 2 en plaats er de Shu steen op.
 • Pak de Nut steen van dit altaar en ga terug naar het altaar op Eiland 1.
 • Plaats de Nut steen terug op dit altaar en grijp de Gen steen.
 • Terug naar het altaar op Eiland 2 en plaats de Gen steen er. Op dit altaar liggen nu de Shu steen en de Gen steen.
 • Ga terug naar het altaar op Eiland 1, grijp de Nut steen en plaats deze nu ook weer op het altaar van Eiland 2 en je hebt deze test volbracht.

Je bent dus op Eiland 2 en voor je, dus achter het altaar, zie je een brug. Ga nog niet naar de brug maar draai naar links. Mik je cursor op de linkerhoek van het eiland en ga dan 1 keer vooruit. Je ziet een piepklein eilandje en op dat eilandje zie een hoop stenen liggen. Ga nog 2 keer vooruit en kijk dan omlaag en grijp een hoopje van deze stenen. Draai je om en keer terug naar Eiland 2. Ga nu naar de brug en ga 2 keer vooruit over de brug. Maya komt op Eiland 3. Draai dan naar rechts en je ziet Isis weer drijven. Ga 2 keer vooruit naar Isis. Maya staat dsan op een klein eilandje. Spreek Isis aan:

 • "How can I reach the other bank?".
 • Isis legt uit dat er hier nu 5 eilandjes zijn. Maya moet nu Horus de Havik en Set de Schildpad naar het middelste eiland begeleiden.
 • "Thank Thee, Isis.

De 5 Eilandjes Test:

Er zijn hier 5 kleine eilandjes en Maya staat op één er van. Kijkend naar Isis draai je Maya nu linksom zodat je al deze 5 kleine eilandjes achter elkaar ziet liggen. Nummer ze, van bovenin het scherm naar onderin het scherm, als 1, 2, 3, 4, 5.

Draai dan nog ietsjes verder naar links en ga in 2 keer vooruit terug naar de brug. 

Bij de brug terug gekomen draai je rechtsom. Je ziet dan eilandje 1 en 2.

Draai verder door naar rechts en je ziet eiland 3, 4 en 5. Eiland 5 is dus het eilandje waar Isis op haar gondeltje voor staat.

Op dit moment "zweeft" boven eilandje 1 Horus de Havik God en drijft voor eilandje 4 Set de Schildpad God. De bedoeling is het dat Maya zowel Horus als Set naar Eilandje 3 drijft. Doe het volgende:

 • Ga naar en op Eilandje 4.
 • Set schrikt zich te pletter van Maya en Set duikt onder en legt dan voor Eilandje 2 in het water.
 • Ga dus naar en op Eilandje 2.
 • Set duikt weer onder en komt bij Eilandje 5 weer boven water.
 • Ga naar en op Eilandje 1. Kijk omhoog naar de lucht.
 • Horus schrikt ook van Maya en Horus vliegt naar Eilandje 3. Bingo.
 • Ga naar en op Eilandje 5 en Isis vertelt je dat je het goed hebt gedaan.
 • Set duikt weer onder en drijft dan nu ook voor Eilandje 3.
 • Ga naar en op Eilandje 3 en klik op Set.

Maya "huppelt" via set naar het laatste eiland aan de overkant van Eilandje 3. Isis verschijnt niet meer. Draai linksom. In de linkerhoek van dit eiland zie je de Waterinstallatie staan. Het is een grote hefboom. Ga daar naar toe en bekijk het geheel. Voor deze installatie loopt een greppel. Aan de achterzijde van de grote "hefboom" hangt een mandje. Klik erop. Maya vertelt je dat er een tegengewicht in moet. Kijk naar de voorzijde van de hefboom. Er hangt een touw aan de voorzijde en dit touw hangt in het water. Klik op het touw. Er hangt een volle zak met water aan maar Maya zegt dat er een tegengewicht nodig is.

 

Kijk weer naar het mandje. Open je inventory en pak er de "Rocks" uit. Klik dan weer op het mandje. Maya plaatst de stenen in het mandje. Klik weer op het touw aan de voorzijde van de hefboom. De zak met water komt omhoog en Maya giet het water in de greppel. Het water stroomt door de greppel en......De WATER POORT verschijnt. Maya loopt door de WATER POORT en we belanden in:

Hoofdstuk 7: Het Boek Der Doden:

Deel 1: de 4 testen van Osiris:

Maya wordt verwelkomt in de onderwereld door de stem van Osiris, de Lord Of The Dead. Osiris vertelt dat Maya via een aantal testjes de GOUDEN POORT moet zien te bereiken die helemaal achterin staat.

Maya staat voor een kleine stenen altaar en achter dit altaar zie je de eerste poort. Het is de Blauwe Poort en er zit een bewaker in.

De 1e Test: Raad de naam van de bewaker:

 • Ga vooruit naar het stenen altaar.
 • Osiris vertelt Maya dat ze de naam van de eerste Bewaker moet raden. Doet ze dat goed dan mag ze verder door de blauwe poort.
 • Kijk omlaag naar de bovenkant van het altaar.
 • Je ziet een BIJ midden op het altaar en onder de BIJ zie je 6 vierkante knoppen.
 • Op elke knop zie je een afbeelding.
 • Door nu de juiste knoppen in te drukken kan Maya een naam maken.
 • Eerst moeten deze 6 knoppen echter worden geactiveerd.
 • Pak de "Bee of Magical Wax" uit de rechtervleugel van je inventory en klik dan op het altaar op de BIJ. De knoppen zijn dan nu geactiveerd.
 • Nummer de 6 knoppen, van links naar rechts, als 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 • Klik dan 1 keer op knop 1, 1 keer op knop 6 en1 keer op knop 4.
 • De naam van de 1e bewaker is dus NEGAOU. Kijk naar de blauwe poort. Negaou verdwijnt nu uit de poort.

(als je wilt weten wat de afbeeldingen op de 6 knoppen betekenen, save dan eerst je spel even voordat je op een knopje klikt. Knop 1 is NEG, knop 2 = EB, knop 3 = ESS, knop 4 = OU, knop 5 = ET en knop 6 is A)

Ga, links of rechts van het altaar vooruit en dan naar en door de blauwe poort. Ga dan verder 2 keer vooruit en Osiris meld zich weer en hij meld dat Maya nu door het doolhof moet gaan naar de overzijde. Hij meld ook dat er een DUBBELGANGER van Maya is, en dat is Ka. Maya moet gelijk met Ka de overzijde bereiken.

Test 2: Het "Zwevende Tegels Doolhof".

 • Maya staat dus voor het tegel doolhof.
 • Maya's doolhof bestaat uit Geel/Bruine tegels.
 • Draai even naar links.
 • Schuin in de lucht zie je het DUBBELGANGERS doolhof en dat bestaat uit Groene Tegels.
 • Links voor dit Groene Doolhof staat Ka, Maya's tegenhanger.
 • Het Groene doolhof is iets anders dan Maya's doolhof.
 • Via het vraagteken kun je uitleg krijgen.
 • Maya en Ka moeten beide naar de overzijde en ze moeten dan GELIJKTIJDIG het doolhof verlaten.
 • Maya mag niet ZONDER Ka het doolhof uit en Ka mag niet EERDER dan Maya de overkant bereiken.
 • Je beweegt Maya en Ka volgt Maya's stappen dan vanzelf.
 • Je moet nu zelf even een schema maken van Maya's doolhof.
 • Nummer de tegels van Maya's doolhof in je schema dan, van Linksonder naar Rechtsboven, als 1 t/m 16. Tel de gaten ook mee. Als volgt:

Maya staat voor tegel 2 en Ka staat voor Tegel 3. Maya moet naar Tegel 15 en als Maya op tegel 15 is gekomen moet Ka, in het Groene Doolhof, op tegel 14 staan. Telkens als je Maya naar een andere tegel hebt bewogen, kijk je even naar Ka om te zien waar Ka dan staat.

We gaan dan maar beginnen:

 • Stap op tegel 2. Ka komt op tegel 3.
 • Stap op tegel 1. Ka komt op tegel 2.
 • Stap op tegel 5. Ka komt op tegel 6.
 • Stap op tegel 9. Ka blijft op tegel 6.
 • Stap op tegel 13. Ka blijft op tegel 6.
 • Stap terug op tegel 9. Ka gaat terug naar tegel 2.
 • Stap terug op tegel 5. Ka blijft op tegel 2.
 • Stap terug op tegel 1. Ka blijft op tegel 2.
 • Stap op tegel 2. Ka gaat naar tegel 3.
 • Stap op tegel 3. Ka gaat naar tegel 4.
 • Stap op tegel 7. Ka gaat naar tegel 8.
 • Maya staat op tegel 7 en wordt nu tegen gehouden door een muurtje. Klik achter dit muurtje nu 2 keer in het gat. Ka gaat dan 2 keer vooruit en staat dan op tegel 16. Ka kan nu alleen maar weer achteruit.
 • Stap op tegel 8. Ka blijft op tegel 16.
 • Stap op tegel 4. Ka gaat terug naar tegel 12.
 • Stap op tegel 3. Ka gaat naar tegel 11.
 • Stap op tegel 7. Ka gaat naar tegel 15.
 • Stap op tegel 8. Ka blijft op tegel 15.
 • Stap op tegel 12. Ka blijft op tegel 15.
 • Stap op tegel 16. Ka blijft op tegel 15.
 • Stap op tegel 15. Ka gaat naar tegel 14.
 • Op tegel 15 draai je naar rechts en klik je op de grote mat. Maya en Ka stappen nu gelijktijdig het tegel doolhof uit en Maya heeft deze test ook weer overwonnen. De bewaker in de oranje poort verdwijnt.

Test 3: Zoek de Bewaker met het Veren Hart:

Ga 3 keer vooruit. Osiris legt Maya dan weer de volgende test uit en wat hij vertelt verschijnt ook in het scherm. Er zweven 5 matjes boven de kloof en op elk matje zit een bewaker. Osiris vertelt, en dat lees je ook in je scherm, dat:

 • De Kleine Bewaker een Stenen Hart heeft.
 • De Transparante bewaker rechts van de Kleine bewaker is.
 • Het Papyrus Hart rechts van het Gouden Hart is.
 • Het Gouden Hart rechts van het Stenen Hart is.
 • Het Lapis-Lazuli Hart tussen het Stenen Hart en het Gouden Hart is.
 • Vindt de Bewaker met het Veren Hart en je mag verder.

Goed, nummer de bewakers nu, van links naar rechts, als 1, 2, 3, 4, 5. Bestudeer de aanwijzingen van Osiris.

 • Uit deze aanwijzingen weet je dat Bewaker nummer 2 dan de Kleinste Bewaker is en dat hij een Stenen Hart heeft.
 • Je weet dan ook dat de Transparante Bewaker, de Bewaker met het Gouden Hart en de bewaker met het Transparante Hart, RECHTS van de Kleine Bewaker zijn.
 • Dat zijn dus de bewakers 3, 4 en 5.
 • Je weet ook dat het Lapis-Lazuli Hart tussen het Stenen Hart en het Gouden Hart zit.
 • Bewaker 3 heeft dus het Lapis-Lazuli Hart en Bewaker 4 het Gouden Hart.
 • Je ziet ook dat Bewaker 3 Transparant is, dus Bewaker 3 is Transparant en heeft het Lapis-Lazuli Hart.
 • Bewaker 5 heeft dan dus het Papyrus Hart.
 • ERGO…..BEWAKER 1 HEEFT HET VEREN HART.
 • Klik met je "tandwieltjes" dus op Bewaker 1 en Osiris is opgetogen. Maya mag verder.

Ga dus naar en door de Grijze Poort en ga dan verder door naar achteren. Weer komt Maya bij een kloof en weer legt Osiris uit wat de bedoeling is:

Test 4: De "Sterren Matjes":

Er zweven 4 matjes. Op elk matje zie je de afbeelding van een God. In elke God zie je stippen/Sterren en deze stippen/Sterren maken een bepaalde tekening. Het maakt niet uit hoe je begint. Osiris dicteert hoe je verder moet.

 • Stap op één van de 4 matjes.
 • Er verschijnt een Blanco Matje.
 • Kijk omhoog naar de lucht boven de Gouden Poort.
 • Boven de Gouden Poort verschijnt een STERREN CONSTELLATIE.
 • Prent deze in je geheugen en kijk dan weer omlaag naar de matjes.
 • Kijk op welke mat je dezelfde Sterrenformatie in de Godheid ziet staan en stap dan op die mat.
 • Het Blanco matje verdwijnt.
 • Kijk weer omhoog naar de Sterren en stap dan op de mat die dezelfde sterren formatie heeft.
 • Herhaal dit tot dat Osiris zegt dat Maya het gehaald heeft. Klik dan op de Blanco mat en.......

Maya loopt door naar de Gouden Poort en Osiris verschijnt nu. Wel, Maya heeft het gehaald en, wat meer is, ze leeft nog. Dat is niet iedereen gegeven die zich in het rijk van de Lord Of The Dead waagt. Maya vraagt Osiris om zijn hulp. Osiris vertelt dat hij weet wie de schurk is. Dat komt omdat de schurk een object heeft verloren en Maya heeft dit object in haar bezit. Osiris vraagt Maya om dit object. Pak uit je inventory nu de "Mysterious Knife" en klim dan op Osiris. Dit is de dolk van Set de Rooie. Set is een collega God maar Set is een beetje een schurk. Set heeft ooit getracht Osiris te doden met deze dolk maar Osiris is door Isis weer tot leven gewekt. Osiris heeft een plan uitgedacht om voor eens en altijd met Setje af te rekenen. Maya moet met de Hoge Priester Khâemouaset gaan praten en een Zout Drankje" offeren aan de God Ptah. Vraag Osiris vervolgens:

 • "Tell me again, all Powerful Osiris, how to bring back the floods of the nile".
 • Osiris legt het allemaal geduldig nog een keertje uit.
 • "How can I ga back to Memphis?".
 • "Plaats een Gedroogd Dier daar waar het papyrus brand en je zult het Land der Doden verlaten en je reis door het Land der Levenden voortzetten" vertelt Osiris haar.
 • "Why does Set do evil?"
 • Setje is stinkend jaloers op Amun-Re omdat Ramses voor Amun-Re de Obelisk opricht en niet voor Set.
 • "I thank Thee, O Lord of the Dead.

Osiris geeft Maya nu de "Kyphi" dat is een potje wierrook en deze staat dan in de linkervleugel van je inventory en heet "Soporic Incense". Draai je linksom en kijk dan omlaag. In de rand van de papyrus mat zie je een verbrande slang.

Pak de "Dried Snake" uit je inventory en klik dan op de "Verbrande Slang". Er verschijnt een witte trap. Kijk omhoog. Bovenaan de trap zie je een wit verlichte deur. Klik in deze deur en.....Maya loopt de trap omhoog en keert via de deur terug in Memphis en wordt verwelkomt door het meisje. Maya komt dus uit de ingang van het "onderwaterbassin".

Deel 2: Breng een offer aan Ptah:

Praat met het meisje. Maya vraagt weer we ze is maar weer geeft het meisje daar geen antwoord op. Praat weer met het meisje. Maya vraagt om hulp en het meisje geeft Maya nu de "Sacred Recipiënt" terug. Ga naar de mandenvlechter. De mandenvlechter heeft gezelschap gekregen. Praat eerst met de mandenvlechter. Het humeur van de vent is er niet beter op geworden en hij wil niets meer met Maya van doen hebben. Praat nu met die andere vent. Dit is een collega van Pamose, dus ook een bewaker. De man heeft een stotter probleem en daar wil hij graag van af. Als Maya hem van zijn gestotter afhelpt dan zal hij haar wat zout geven. Open dus je inventory en pak de "Transfer Hankerchief" uit de rechtervleugel. Klik dan op de stotteraar en klik dan op de mandenvlechter. Maya transfereert de stotter over naar de mandenmaker. De stotteraar is blij en geeft Maya nu een pot Zout.

Ga naar Pamose, de wachter in de poort van de kapel. Pamose wil Maya weer niet de kapel binnen laten gaan. Wel, dit akkevietje heeft Maya al eerder opgeknapt. Hypnotiseer Pamose dus nu weer met de "Cobra of Hypnosis". Pamose vraagt deze keer niet eens meer om een pasje. Ga dus de Kapel binnen en Maya wordt verwelkomt door Khâemouaset. Maya legt uit wat ze komt doen en de Hoge Priester vraagt haar om een Kelk en om wat Zout. Geef Khâemouaset dus achtereenvolgens de "Sacred Recipiënt" en het "Salt" uit je inventory en........

De Hoge Priester offreert het zoute drankje aan Ptah en we zien hoe Ptah Set misleid zodat deze het zoute drankje opdrinkt. Set krijgt enorme dorst en laat het water van de nijl nu weer de nijl in stromen. Praat weer met Khâemouaset. Maya moet nu terug naar Pi-Ramses om daar Paser te gaan genezen. Verlaat de kapel en ga dan rechts naar de schipper en klik op hem en we varen vrolijk over de nijl naar:

Hoofdstuk 8: Eindafrekening

Deel 1: Verraden:

We zijn terug bij de Tempel van Amun-Re en wel op de hoofdbinnenplaats. Ga 2 keer vooruit en draai dan links. In de poort naar de achterste zij binnenplaats staat Djer, de opzichter van Paser. Ga naar hem toe. Djer verwelkomt Maya terug en Maya vraagt hem hoe het met Paser gaat. Wel, dat gaat niet zo best. Paser kan nu nauwelijks nog praten. Maya vertelt dat ze is gekomen om Paser te genezen en Djer stapt opzij. Ga dus de binnenplaats op en naar het huis waar Paser in ligt te zieken. Ga naar binnen en loop door naar de achterkamer. Ga voor Paser's voeten staan, draai om naar Paser. Pak de "Figurine of Paser" uit je inventory en klik op Paser.......

Maya plaats het beeldje op de borst van Paser en spreekt de formule uit, net zoals Tuya haar dat geleerd heeft en.......HET GAAT MIS.......Paser wordt niet beter maar Paser wordt nu juist zieker. Er zit een "Kwade Kracht" in dat beeldje. Tuya en een gewapende bewaker komen binnen en de bewaker zegt dat Maya is gearresteerd wegens hoogverraad. Maya mag de kamer niet verlaten. Je vragen verschijnen. Je stelt deze serie vragen dus aan de bewaker:

 • "Who are you to force me?".
 • Een officier van de Farao en ik ben gestuurd om jouw te arresteren.
 • "I don't understand the charges against me".
 • Jij hebt een Kwade Spreuk over Paser uitgesproken.
 • "I'm innocent".
 • Tja, dat zeggen ze allemaal, maar toevallig heeft Tuya ons gewaarschuwd over wat jij van plan bent.
 • "I've spoken enough to you".

Klik nu op Tuya en vraag haar:

 • "Tuya, what is this about?".
 • Jij hebt verloren Maya. We hebben je op heterdaad betrapt.
 • "You're responsible for that: I was only carrying out the rite you taught me".
 • Dat moet je dan eerst maar eens bewijzen, lacht Tuya. "
 • Why are you acting with such evil?".
 • Farao zal van mening zijn dat ik juist goed hebt gehandeld.
 • "I've spoken enough to you".

Draai je rechtsom naar Paser. In de hoek, achter Paser's hoofd, zie je zo'n vuurpotpaal branden. Ga 1 keer vooruit. Maya's levensmeter verschijnt in het scherm. Snel, draai iets naar rechts, naar de vuurpotpaal. Pak de "Soporific Insence" uit je inventory en klik in de vlammen. Maya giet de wierrook in de vlammen en de dampen verlammen Tuya en de bewaker. Draai je linksom zodat je de deuropening naar de voorkamer ziet. Ga nu snel het huis uit via de voorste kamer en de voordeur. Zodra Maya uit het huis komt krijgt ze een visioen over wat er met Ramses en Egypte zal gebeuren als zij niet slaagt in haar missie.

Ga naar Djer die nu op deze binnenplaats voor de poort staat. Djer is nog steeds bereid om Maya te helpen en hij vertelt dat een vriend van Maya haar wil spreken. Deze vriend is op de "Storehouse Courtyard". Vraag:

 • "What friend is this who wishes to see me?".
 • De man heeft zijn naam niet genoemd maar hij ziet er belangrijk uit.
 • "Where is the Storehouse Courtyard?"
 • Ga hier door de poort, dan rechts en weer rechts en door de poort.
 • "Thank you, Djer".

Djer stapt opzij. Ga dus 2 keer vooruit door de poort, draai rechts, 1 keer vooruit, draai rechts en Maya staat voor de Storehouse binnenplaats. Dit is de voorste zij-binnenplaats en je bent er nog nooit geweest. Door de poort zie je een man op deze binnenplaats staan. Ga naar de man toe. Het blijkt Khâemouaset te zijn. Tenminste, het is een projectie van zijn lichaam. In werkelijkheid is de Hoge Priester nog in de Kapel te Memphis. We kunnen echter wel met hem praten dus nadat hij alles heeft uitgelegd klik je op hem met je praatcursor. Maya vraagt zijn hulp en hij vertelt dat Tuya het hulpje van Set is. Maya moet Tuya gaan verslaan in een "Duel der Magische Formules". De Hoge Priester legt uit dat Tuya Maya zal bestoken met magische formules en dat Maya deze zal moeten pareren door dan steeds de juiste tegen formule uit te spreken. Khâemouaset geeft aan Maya de "Rain Spell". En deze heb je dan nu in de rechtervleugel van je inventory. Maya bezit nu alle Formules. Je vragen verschijnen:

 • "Paser is close to the end! Shouldn't I take care of him first?".
 • Nee, dat kan niet. Je kunt toch niet bij Paser komen zolang je Tuya niet hebt verslagen.
 • "Couldn't you confront Tuya?".
 • Omdat Khâemouaset hier nu is in zijn onstoffelijke vorm kan hij niets uitrichten tegen Tuya. Zijn spreuken zouden geen effect hebben.
 • "I'm not yet ready for a duel like that.Teach me to counter act Tuya's spells".

Goed, we gaan nu even trainen. In je scherm verschijnen nu 4 mogelijkheden. Gebruik ze allemaal. Khâemouaset zal steeds de desbetreffende formule over Maya uitspreken en jij moet dan met de juiste formule "antwoorden". Dit doe je dus door in de rechtervleugel van je inventory op de juiste formule te klikken en dan op Khâemouaset. Je komt er dan zo achter welke formule van Maya de tegenmaatregel is voor de formule van de tegenstander. Schrijf het allemaal even op, op een stukje papier.

 • De Cobra of Hypnosis wordt verslagen door de Purification Vase.
 • Het Magical Net wordt verslagen door de Banner of the Wind.
 • De Lotus Transformation Spell wordt verslagen door het Wedjat-Oog.

Je ziet dus dat Khâemouaset alleen maar deze 3 formules gebruikt. In het Duel dat je zo meteen met Tuya zal gaan uitvechten zullen echter meer formules worden gebruikt. Heb je genoeg geoefend zeg dan gedag tegen de Hoge Priester.

Draai je om en ga via de poort terug naar de hoofdbinnenplaats. Ga dan naar rechts en naar de man die in de toegangspoort van de tempel staat. Dit is de Steenarbeider die vroeger in de linkerachterhoek van de hoofdbinnenplaats stond. Deze man is bereid om Maya nog te geloven en hij vertelt dat Tuya in de Naos kamer van de tempel is. Hij is vreselijk bang voor Tuya en durft Maya dus niet door te laten. Maya bid en smeekt en uiteindelijk zegt de man dat als Maya zijn droom uitlegt hij haar zaal doorlaten. Zeg dus: "Since you doubt my knowledge, test me". De man begint nu zijn droom te vertellen. Steeds verschijnen er dan 2 mogelijke antwoorden in het scherm. Klik steeds op het juiste antwoord:

 • Antwoord 1 = The beginning of your dream indicates that in three summers the harvest will be particulary good.
 • Antwoord 2 = You will lose your parents.
 • Antwoord 3 = You will have the suport of the Gods, and because of that, you will rise above common folk.
 • Antwoord 4 = You will live an honest life.
 • Antwoord 5 = You will gain authority over people.

Maya mag nu de tempel binnen De man waarschuwt Maya echter dat ze moet oppassen om niet door de arbeiders te worden gezien als ze door de grote zaal naar de Naos kamer gaat. Klik nu in de poort. WACHT EVEN….roept de man. Hij vertelt dat hij een kistje heeft gevonden en hij geeft dit kistje, de "Magic Coffer" nu aan MAYA.

SAVE GAME nu.!!!!!!

Ga dan 1 keer vooruit door de poort de grote tempel zaal binnen en BLIF DAN STILSTAAN. Er zijn 3 mannen in de zaal. Rechts zijn 2 arbeiders aan het werk aan twee grote pilaren. Links zit een bewaker te suffen tegen een pilaar aan. Zorg er nu voor dat je alle 3 de mannen in één beeld kunt zien.

 • Die vent die links zit, zal gaan knikkebollen en dan steeds heel even in slaap dutten.
 • Op dat moment zal de voorste arbeider zich bukken om iets uit zijn emmer te pakken.
 • Ze kunnen dan beide Maya niet zien.
 • Als je dit ziet gebeuren ga je snel 1 keer vooruit. STOP.
 • De tweede arbeider zal naar rechts weglopen.
 • Als dat gebeurt ga je weer snel 2 keer vooruit.

 • Draai dan naar links.
 • Je ziet de poort naar de tussen kamer en verder naar de altaar kamer en de Naos kamer.
 • Ga dus nu 4 keer vooruit naar de tussenkamer.
 • Tuya staat hier voor de poort naar de altaar kamer.
 • WACHT......SAVE GAME NU EERST VOORDAT JE NAAR TUYA GAAT.

Deel 2: De Duels tegen Tuya:

Ga vooruit naar Tuya. Tuya begint onmiddellijk met het 1e duel

Het 1e Duel: De "Formule tegen Formule Duel":

Zowel de levensmeter van Maya als van Tuya komen in het scherm. Links is Maya en rechts is Tuya. Tuya spreekt steeds een Formule over Maya uit en Maya moet dan antwoorden met de juiste tegen formule uit de rechtervleugel van je inventory. Nadat Tuya dus een formule heeft uitgesproken moet je dus steeds je inventory openen en dan op de juiste tegen formule klikken en dan op Tuya klikken. Het is wel zo dat Tuya de formules niet in een vaste volgorde uitspreekt. In jouw spel zal de volgorde waarschijnlijk weer anders zijn dan in mijn spel. Dus ik kan je niet via stap 1, stap 2, stap 2 etcetera, uitleggen wanneer je welke formule van Maya moet gebruiken. Ik kan je wel vertellen welke formule van Maya horen bij welke formule van Tuya, en dat is:

De aanvallen van Tuya Antwoord van Maya
I obey magic, burn leave nothing but ashes De Rain Spell
May the shadow of your ka be surrounded and turn to stone Het Magic Net
Attendants of the cord, bind my enemy De Banner for Controlling the Wind
May the fire of the goddess Nehkbet turn you into stone De Purrification Vase
Come ye dead souls, come unto this place ye know not De Cobra of Hypnosis
I am the lotus nourished by the sun and inhaled by the nose of Re Het Wedjat-Oog.

Pareer je alle 6 de formules van Tuya met de juiste formule van Maya dan verandert Tuya in een giftige Cobra slang en verdwijnt naar de Naos kamer. SAVE GAME en ga dan ook naar de Naos kamer om te beginnen aan het 2e, en laatste, Duel:

Duel 2: "Haasje Over":

Zodar Maya in de poort van de Naos kamer komt kruipt Tuya de Slang naar haar toe en begint tegen Maya te praten en Duel 2 begint.

 • Je ziet een diagram van 24 vakjes.
 • Maya staat links en de slag staat rechts.
 • Je controleert Maya en de slang reageert hierop.
 • De bedoeling is het dat Maya Blauwe vakjes maakt.
 • De slang maakt Rode vakjes.
 • Maya mag niet op een rood vak terecht komen.
 • Maya kan alle kanten op bewegen.
 • De slang kan niet achteruit bewegen.
 • Doe nog niets nu maar plaats je cursor nu eerst even op een vakje.
 • Je ziet dat je cursor dan twee mogelijkheden heeft.
 • In de cursor zie je het wit knipperende bolletje en je ziet de Formule knop.
 • Door nu met je linkermuisknop te klikken gaat Maya naar dit vak.
 • Door met je rechtermuisknop te klikken maakt Maya het vak echter blauw terwijl ze er niet naar toe gaat. Nummer nu eerst de 24 vakken, van linksboven naar rechtsonder als 1 t/m 24.

 • Maya staat dus op vak 13 en de kop van de slang is op vak 23.
 • Als ik je zeg dat je een vak BLAUW moet maken dan betekent dit dat je met je RECHTERMUISKNOP op dat vak moet klikken.
 • Vertel ik je dat je op een vak moet STAPPEN dan betekent dit dat je met je LINKERMUISKNOP op dat vak moet klikken.
 • Soms moet je een vak weer NEUTRAAL maken. Dit betekent dat je dan ook met je RECHTERMUISKNOP op dat vak moet klikken.
 • Je moet een paar keer op de kop van de slang klikken of op het lijf van de slang. Dit doe je dan met je RECHTERMUISKNOP.
 • Er zijn MEERDERE OPLOSSINGEN MOGELIJK. De oplossing die ik je hieronder geef is een MOGELIJKE OPLOSSING. Het kan heel goed mogelijk zijn dat deze oplossing in jouw game niet helemaal precies zo werkt.

Goed, laten we maar beginnen met het duel:

 • Maak vak 14 blauw.
 • Stap op vak 14.
 • Maak vak 21 blauw.
 • Maak vak 9 blauw.
 • Maak vak 8 blauw.
 • Maak vak 7 blauw.
 • De kop van de slang is nu op vak 21.
 • Klik met je rechtermuisknop op de kop van de slang. Maya raakt de slang met een formule.

 • Stap op vak 7.
 • Maak vak 2 blauw.
 • Maak vak 14 NEUTRAAL.
 • Maak vak 13 blauw.
 • Maak vak 1 blauw.
 • Stap op vak 2
 • Maak vak 9 NEUTRAAL.
 • De kop van de slang is nu op vak 9. Klik met je rechtermuisknop op de kop van de slang. Maya raakt de slang weer met de formule.
 • Stap op vak 7.
 • Maak vak 8 NEUTRAAL.
 • Maak vak 14 blauw.
 • Stap op vak 14
 • Raak nu de slang met je rechtermuisknop op vak 9. De slang wordt kleiner.
 • Maak vak 9 blauw.
 • Maak vak 15 NEUTRAAL.
 • Maak vak 15 blauw
 • Stap op vak 15.
 • Maak vak 8 NEUTRAAL.
 • Maak vak 9 blauw.
 • Stap op vak 9
 • Raak de slang nu op vak 2 met je rechtermuisknop.
 • Raak weer de slang op vak 2 met je rechtermuisknop.
 • EINDE..

Maya sluit de slang op in de Coffer en ze moet nu snel naar Paser om hem te genezen. Draai je om en ga door de altaar kamer naar de tussen kamer. Ga dan naar de poort van de grote zaal. Maya hoort een tumult. Ga verder 4 keer vooruit door de grote zaal. De arbeiders zijn allemaal weg. Draai naar rechts. Je ziet de rechter zijuitgang van de grote zaal. Ga daardoor naar buiten, draai dan rechts, 1 keer vooruit, draai links en ga naar Djer in de poort. Vraag Djer:

 • "What's going on? The workers seem to have deserted the building site".
 • Iedereen is naar de nijl gegaan om de aankomst van de obelisk mee te maken".
 • "I think I can cure Paser now. Are there still soldiers occupying the house?".
 • Nee, die zijn ook vertrokken. Maya kan veilig het huis binnen gaan.
 • "I thank you, Djer".

Ga dus naar het huis waar Paser in ligt te zieken en ga naar binnen. Loop weer door naar de achterkamer en ga weer aan het voeteneinde staan. Draai om naar Paser. Op de rand, links naast Paser, ligt het "Figurine of Paser". Pak het Wedjat-Oog uit je inventory en klik op dat beeldje. Maya "ziet" er het "Kwaad" in. Pak dan de "Mysterious Knife" uit je inventory en klik weer op het beeldje.

Tuya had er de Gedroogde Schorpioen in gestopt en dit is de bron van alle kwaad. Maya haalt de gedroogde Schorpioen uit het beeld. Paser wordt wakker en is wonderbaarlijk genezen. Bekijk de:

EINDFILM

Maya is geslaagd in haar missie. De obelisk wordt op tijd opgericht en Ramses blijft nog een paar jaartjes Farao. Maya groeit tijdens de rest van haar leven uit tot één van de beroemdste toverrinnen van Egypte.

THAT's IT. Tot een eventueel volgend spel.

Walkthrough door: Louis Koot