The year is 2021:

Welcome on the PC Games Walkthroughs site: pcgameswalkthroughs.nl

 Owner of this site and its domain name is Louis Koot

If you always want to see the latest Updated version of this site and the walkthroughs then PLEASE clear the case History of your browser. Otherwise you'll see a previous version of the site and not the latest update

This is a private site, private in the sense that there is no organization / company behind this site and the walkthroughs are free for everyone to use. I pay the costs entirely out of my own pocket and do not ask you for a contribution. This site also does not ask you to login with passwords and such nonsense and does not follow you with trackers, so you are completely anonymous to me when you visit this site. 

You may use my walkthroughs freely for your own use, but you're not allowed to translate the walkthroughs into your own language and you are not allowed to post the walkthroughs on your own website or to send them for publishing to any other websites, without first asking and receiving my permission

From 2017 Dick Leeuw  has joined me as a co-walkthrough writer and his walkthroughs, and his English translations of some of my Dutch walkthroughs, are also here on the site

Het jaar is 2021:

Welkom op de PC Games Walkthroughs site: pcgameswalkthroughs.nl.

 Eigenaar van deze site en de domeinnaam is Louis Koot

Als u altijd de laatste bijgewerkte versie van deze site en de walkthroughs wilt zien, wis dan de case geschiedenis van uw browser. Anders zie je een eerdere versie van de site en niet de laatste update

Dit is een privésite, privé in de zin dat er geen organisatie/bedrijf achter deze site zit en de walkthroughs voor iedereen gratis te gebruiken zijn. Ik betaal de kosten geheel uit eigen zak en vraag u geen bijdrage. Deze site vraagt ​​je ook niet om in te loggen met wachtwoorden en dergelijke onzin en volgt je niet met trackers, dus je bent voor mij volledig anoniem als je mijn site bezoekt. 

Je mag mijn walkthroughs vrij gebruiken voor eigen gebruik, maar je mag de walkthroughs niet op je eigen website plaatsen of ze voor publicatie naar andere websites sturen, zonder daar eerst mijn toestemming voor te hebben gevraagd en gekregen

Vanaf 2017 is Dick Leeuw  mij komen helpenals co-walkthrough writer en zijn walkthroughs, in het Nederlands en in het Engels, vind u ook hier op de site

December 2021

Nieuwe Walkthroughs gemaakt in 2021 / New Walkthroughs made in 2021

= English walkthrough / Engelstalige walkthrough      = Nederlandstalige walkthrough / Dutch walkthrough

A Tale of a Legacy

  A Tale of A Legacy

  A Vampyre Story

  Alter Ego

  Ayuda

   Ayuda

  Bioshock 1

   Bioshock 2

  Broken Sword 2 remastered: The Smoking Mirror

  Call of the Sea

  Call of the Sea

  Carol Reed 15: Geopspot

  Carol Reed 16: Quarantine Diary

  Carol Reed 16: Quarantine Diary

Cat and Ghosly Road walkthrough

  Detective From the Crypt

  Detective From the Crypt

  Dr. Livingstone I Presume

  Dr. Livingstone I Presume

  Gomo

Lume

Lumino City

  Mystery of Camp Enigme part 1

  Mystery of Camp Enigma deel 1

  Myst 1 remake 2021

  Rhem 2 SE

  Rhem 3 SE

  Riddle of the Sphinx 1: The Awakening remake

  Riddle of the Sphinx 1. The Awakening remake

  Riddle of the Sphinx 2: The Omega Stone

  Schizm 3 Nemezis

  Schizm 3 Nemezis

  The Critter Chronicles  
(Prequel of the Book of Unwritten Tales)

  The Hand of Glory

  The Nadi Project

   The Nadi Project

  The Room 4

  The Room 4

  Tomb Raider Ghoty (2013)

  Ultreia

  Ultreia

   Hope to see you here again, a live and kicking  in 2022  / Hoop U hier weer te zien, levend en wel in 2022.